ARBEJDSPLADSVURDERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15"

Transkript

1 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer

2 Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen, som består af den valgte arbejdsmiljørepræsentant og en repræsentant for skolens ledelse, i samarbejde med øvrige medarbejdere og elever. Denne arbejdspladsvurdering er derfor udarbejdet af arbejdsmiljørepræsentant Kurt Jensen og Forstander Steffen Krøyer efter input fra medarbejdere og elever Arbejdsmiljøorganisationens arbejdform I forbindelse med udarbejdelsen af APV fastlægger AMO fokusområder for de tre år APV dækker. Der afholdes således ikke faste møder i AMO og der føres derfor ikke referat. Samarbejdet i AMO foregår gennem nær kontakt mellem arbejdsmiljørepræsentanten og forstanderen som ligeværdige samarbejdsparter med forpligtelse til at bringe alt hvad der vedrører arbejdsmiljøet på bane ved først givne lejlighed. Det er forstanderens ansvar at sikre at dette samarbejde fungerer på daglig basis. Tidsplan for udarbejdelsen af APV 13-15: December 2012 o Identifikation og kortlægning af eventuelle arbejdsmiljøproblemer i det fysiske Januar 2013 o Identifikation og kortlægning af eventuelle arbejdsmiljøproblemer i det psykiske o Udarbejdelse af handleplan for eventuelle arbejdsmiljøproblemer i det fysiske Februar 2013 o Identifikation og kortlægning af eventuelle undervisningsmiljøproblemer blandt eleverne. o Udarbejdelse af handleplan for eventuelle arbejdsmiljøproblemer i det psykiske o Udarbejdelse af handleplan for eventuelle undervisningsmiljøproblemer blandt eleverne.

3 Fokusområder for ArbejdsMiljøOrganisationen 2013: o Udarbejdelse og opfølgning på APV 2014: o Kemikalier og rengøringsmidler 2015: o Støj og lys Metode: Identifikation og kortlægning af eventuelle arbejdsmiljøproblemer i det fysiske arbejdsmiljø, sker gennem oprettelsen af en hjemmeside på adressen På denne hjemmeside er de enkelte lokaler og lokaleområder listet op med mulighed for at give individuelle kommentarer i forhold til mangler og risici. Medarbejdere orienteres om denne mulighed på det første medarbejdermøde i december og der gives en svarfrist til udgangen af December. Identifikation og kortlægning af eventuelle arbejdsmiljøproblemer i det psykiske arbejdsmiljø, sker gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere. Denne undersøgelse bearbejdes af ledelsen af hensyn til anonymitetsproblematikker. Arbejdsmiljørepræsentanten og øvrige medarbejdere orienteres på det første medarbejdermøde i februar. Identifikation og kortlægning af eventuelle undervisningsmiljøproblemer blandt eleverne sker gennem en spørgeskemaundersøgelse. Denne præsenteres for eleverne på det første fællesmøde i februar og bearbejdes derefter af ledelsen. Arbejdsmiljørepræsentanten, øvrige medarbejdere og elever orienteres på andet fællesmøde i februar. Handle- og tidsplan for det fysiske arbejdsmiljø udarbejdes af ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanten, med inddragelse af bygningsudvalget i skolens bestyrelse. Handle- og tidsplan for det psykiske arbejdsmiljø udarbejdes af ledelsen med inddragelse af medarbejdere og forretningsudvalget i skolens bestyrelse. Handle- og tidsplan for undervisningsmiljøet udarbejdes af ledelse og medarbejdere.

4 Resultater Sygefravær Det er ledelsen og sikkerhedsrepræsentantens vurdering, at der ikke er indikationer på arbejdsmiljøproblemer i medarbejdernes sygefravær. I 2012 er der således registreret et samlet sygefravær på 10 dage Handle- og tidsplan for det fysiske arbejdsmiljø I forbindelse med indsamlingen af medarbejdernes vurdering af mangler og risici, er der kun fremkommet 3 bemærkninger: Der er risiko for fald i Langvad på grund af løst liggende forlængerledninger til elevernes computere. Bagebordet i køkkenet bør udskiftes med en plade af laminat eller lign. Af hensyn til fødevarehygiejnen. Skolen har modtaget en henstilling om at dette sker fra Fødevarestyrelsen. Der mangler varme i grovkøkkenet. For at løse disse problemer udarbejdes der flg. Tidsplan: Opgave Løst senest Ansvarlig Ny kabelføring i Langvad og øvrige klasselokaler på klassegangen 1/ KJ Nyt Bagebord 1/ KJ/DK Varme i køkkenet 1/ KJ/SK Handle- og tidsplan for det psykiske arbejdsmiljø Til kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø anvendes AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø i udgaven fra Alle medarbejdere har fået udleveret spørgeskemaet og det er blevet pointeret at det er frivilligt at deltage i undersøgelsen. Ved svarfristens udløb var der indkommet 7 besvarelser. Da Bjerget Efterskole er en mindre arbejdsplads vil det ud fra besvarelserne måske være muligt at identificere den enkelte medarbejder. Besvarelserne er derfor gennemgået og analyseret af forstanderen. Undersøgelsen viser at det psykiske arbejdsmiljø på Bjerget Efterskole er sundt og godt. Men at der er et fokuspunkt for ledelsen i forhold til informationsniveauet og medarbejdernes overblik

5 over egne opgaver. Det vurderes ikke at give anledning til en konkret opgave eller handling som kan tidsfastsættes men indgår som en prioriteret overvejelse i det daglige ledelsesarbejde. Spørgeskemaet indeholdt 28 spørgsmål og herunder vises den procentuelle fordeling af svarene. Det skal bemærkes at den lille population naturligt skaber store udsving i procentberegningen. 1 medarbejder svarer således til ca. 14%. Kommer du bagud med dit arbejde? Sjældent: 28% Sommetider: 72% Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Ofte: 86% Altid: 14% Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? Sommetider: 86% Ofte: 14% Er arbejdstempoet højt gennem hele arbejdsdagen? Sjældent: 43% Sommetider: 43% Ofte: 14% Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? Sjældent: 72% Sommetider: 14% Ofte: 14% Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit arbejde? Sommetider: 28% Ofte: 72% Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? Sommetider: 14% Ofte: 72% Altid: 14% Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? Sjældent: 14% Sommetider: 28% Ofte: 58% Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? I ringe grad: 14% Delvist: 14% I høj grad: 28% I meget høj grad: 44% Kræver dit arbejde at du er initiativrig? Delvist: 14% I høj grad: 28% I meget høj grad: 58% Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? Delvist: 14% I høj grad: 58% I meget høj grad: 28%

6 Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? Delvist: 14% I høj grad: 72% I meget høj grad: 14% Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig? I ringe grad: 14% Delvist: 28% I høj grad: 14% I meget høj grad: 44% Vil du anbefale en god ven at søge en stilling på din arbejdsplads? Delvist: 14% I høj grad: 72% Får du information om f.eks vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? I ringe grad: 14% Delvist: 42% I høj grad: 14% I meget høj grad: 44% Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt? Delvist: 72% I høj grad: 28% Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? Delvist: 28% I høj grad: 44% I meget høj grad: 28% Er der klare mål for dit arbejde? Delvist: 56% I høj grad: 44% Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? Delvist: 43% I høj grad: 43% I meget høj grad: 14% Prioriterer ledelsen trivslen på arbejdspladsen højt? I høj grad: 100% Er ledelsen god til at planlægge arbejdet? Delvist: 44% I høj grad: 56% Hvor ofte er ledelsen villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? Ofte: 28% Altid: 72% Hvor ofte får du hjælp og støtte fra ledelsen? Sommetider: 72% Ofte: 28% Angående dit job i almindelighed: Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Tilfreds: 44% Meget tilfreds: 56%

7 Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? I høj grad: 56% I meget høj grad: 44% Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Delvist: 14% I høj grad: 28% I meget høj grad: 58% Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Delvist: 14% I høj grad: 86% Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Delvist: 14% I høj grad: 72% I meget høj grad: 14% Handle- og tidsplan for undervisningsmiljøet Det forbundet med en hel række problemstillinger at afdække undervisningsmiljøet på en efterskole. Vi har i forbindelse med denne APV haft eleverne på elevholdet 2012/2013 til at udfylde et spørgeskema om undervisningsmiljø, men der var tydeligvis ikke tale om generelle vurderinger, men langt mere tale om problemstillinger, som var bundet til det specifikke elevhold. Det oplagte konsekvens af dette kunne være at gennemføre en lignende undersøgelse hvert år. Det rummer imidlertid det problem at eleverne skal nå at kende og opleve skolens undervisningsmiljø, inden de med rimelighed kan komme kvalificerede bud på hvad der burde forandres. Hvilket betyder at eventuelle forandringer reelt først kan effektueres på det efterfølgende elevhold, hvor det måske slet ikke er aktuelt. På Bjerget Efterskole drejer en stor del af medarbejdernes arbejdsopgaver om at sikre et godt undervisningsmiljø. Både fordi det er vigtigt for elevernes indlæring og trivsel, vigtigt for medarbejdernes trivsel og fordi det er det vigtigste salgsargument for at tiltrække nye elever. Undervisningsmiljøet er derfor konstant til debat både balndt elever og medarbejdere og vi vurderer derfor at de skridt der skal tages for at sikre et godt undervisningsmiljø bliver taget løbende.

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere