Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan"

Transkript

1 Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013

2 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side

3 1 EXECUTIVE SUMMARY I dette afsnit gives et kort resume af undersøgelsens analyseformål, undersøgelsesdesignet samt hovedresultater. 3

4 EXECUTIVE SUMMARY Om undersøgelsen BAGGRUND OG FORMÅL Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet arbejder løbende med at forbedre deres krisekommunikation til borgere og medier ifm. større ulykker og katastrofer. Som input til dette arbejde har Epinion haft til opgave at gennemføre en undersøgelse af kommunikationsindsatsen i forbindelse med stormen Allan d. 28. oktober UNDERSØGELSESDESIGN Befolkningsundersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1010 repræsentativt udvalgte danskerne (18+ år). Undersøgelsen er gennemført som web-interview via Epinions Danmarkspanel i november Spørgeskemaet er udarbejdet af Epinion, Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet i fællesskab. Denne rapport indeholder resultaterne af denne undersøgelse, som Epinion har gennemført i november Der er tale om : En repræsentativ befolkningsundersøgelse, der har haft til formål at undersøge, hvorfra borgerne har fået information om stormen, om de har fulgt rådene fra myndighederne og om de er villige til at dele information via bl.a. sociale medier. Læsevejledning: Spørgsmålsformulering fremgår som hovedreglen af figuroverskrifterne. Figurerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af befolkningen. Enkelte steder afrapporteres gennemsnit for et skala-spørgsmål, hvor svarskalaen er afbilledet i marginen. 4

5 EXECUTIVE SUMMARY Hovedresultater BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE Befolkningsundersøgelsen viser, at danskerne primært fik information om stormen via medierne samt familie og venner. Imidlertid er det bemærkelsesværdigt, at 41% af de årige fik information fra de sociale medier. Mange følger myndighedernes råd under stormen over halvdelen følger efter egen vurdering rådene i høj grad. Samtidig har eksempelvis 31% haft planlagt at gå ud, men valgt at blive indendørs pga. myndighedernes råd. Spredning af beredskabsrelevant information har godt potentiale på sociale medier. 40% er interesseret i at dele beredskabsrelevant information til andre borgere via sociale medier. Dette hænger godt sammen med, at samme andel alarmerede personer i deres nære omgangskreds under stormen. Information fra myndighederne vurderes som mest troværdig, efterfulgt af medier og familie og venner. 5

6 2 BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN I dette afsnit præsenteres resultaterne af den kvantitative undersøgelse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. 6

7 Stort set alle danskere har hørt om stormen d. 28. oktober Kun 0,4% mener ikke at have hørt om stormen Danmark bliver mandag d. 28 oktober ramt af en kraftig storm. Har du hørt om hændelsen? Nej 0,4% Ja 99,6% N=1010 7

8 Medierne var den altdominerende kilde til information om stormen Familie, venner og bekendte var den sekundære kilde til information om stormen Hvorfra fik du selv informationer om stormen d. 28 oktober? (mulighed for flere svar) Medier aviser, radio, tv, magasiner og mediernes hjemmesider 92% Fik information fra sociale medier 100% Familie, venner og bekendte 31% 80% Medier på sociale medier (fx Facebook, Twitter og Instagram) 11% Offentlige danske myndigheder telefonisk kontakt, myndighedernes hjemmesider, udveksling af mails m.v. 8% 60% Andre borgere via sociale medier 8% 40% 41% Andet 7% Myndighedsprofiler på sociale medier (fx Facebook, Twitter og Instagram) 4% 20% 17% 12% n=1006 Ved ikke 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 4% Samlet år35-55 år 56+ 8

9 Unge fik i højere grad information fra omgangskredsen og sociale medier Medierne dominerer alle aldersgrupper, men særligt unge informeres af omgangskredsen Alderskategorier Alderskategorier 100% 93% 92% 89% 80% 64% 60% år 40% 20% 0% Medier 14% 24% Familie, venner og bekendte 3% 9% 27% Medier på sociale medier 8% 7% 9% Offentlige danske myndigheder 2% 5% 20% Andre borgere via sociale medier 8% 6% 8% Andet 1% 2% 11% Myndighedsprofiler på sociale medier 1% 1% 0% Ved ikke år 56 år+ N=1006 Region 100% 93% 92% 89% 93% 93% 80% Nordjylland 60% Midtjylland Syddanmark 40% 20% 29% 34% 35% 28% 21% 6% 9% 14% 15% 7% Hovedstaden Sjælland 0% Medier Familie, venner og bekendte Medier på sociale medier N=1006 9

10 Flest fulgte DMI på sociale medier Selvom DMI kun anvendte sociale medier i meget begrænset omfang under stormen Hvilke brugere fulgte du på sociale medier (fx Facebook, Twitter og Instagram)? (mulighed for flere svar) DMI Politiet Vejdirektoratet Andre 14% 17% 20% 39% Yderligere kommentar: Det kan forekomme overraskende, at DMI nævnes af 39 % af borgerne, da DMI stort set ikke anvendte sociale medier under oktoberstormen. En mulig forklaring er, at borgerne ikke nødvendigvis kan linke afsender og kanal for informationen. Eksempelvis husker de, at de fik information fra DMI, samt at de brugte sociale medier, men om det var via hjemmesiden, sociale medier eller via andre medier, de fik information fra DMI, kan de ikke skelne. Besvarelserne skal derfor tolkes med forsigtighed. DSB 8% Beredskabsstyrelsen 6% Ved ikke/kan ikke huske 30% N=166 Kun besvarelser fra personer, der fik information fra sociale medier under stormen (slide 8). Det betyder statistisk usikkerhed på +/- 7,6 procentpoint 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 10

11 DMIs hjemmeside trækker flest danskeres besøg DMI og trafiksektorens hjemmesider blev hyppigst besøgt under stormen Hvilke hjemmesider besøgte du? (mulighed for flere svar) DMI 54% Hjemmeside Andel Andre Vejdirektoratet DSB 9% 8% 12% Aviser 3% TV2 2% DR 1% Rejseplanen 6% Politiet 2% Beredskabsstyrelsen 1% Ved ikke/kan ikke huske N= N=933 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kun besvarelser fra personer, der fik information fra hjemmesider under stormen (slide 8) 11

12 Næsten samtlige foretrækker information via medierne Hver femte ønsker information fra offentlige myndigheder Hvordan foretrækker du at få information om større beredskabshændelser? (mulighed for flere svar) Medier 93% Offentlige danske myndigheder 19% Familie, venner og bekendte 14% Medier på sociale medier 9% Myndighedsprofiler på sociale medier 8% Andre borgere via sociale medier 3% Andet 2% N=1010 Ved ikke 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 12

13 Rådet om unødig kørsel og oprydning rundt om huset kom godt ud Grå søjler er ikke helt korrekte kategorier som respondenterne kunne vælge Kan du huske, hvad de danske myndigheders råd til borgerne var i forbindelse med stormen? (muligheder for flere svar) Undgå al unødig kørsel 77% Bliv indendørs 69% Ryd op rundt om huset, fjern eventuelle løse tagsten fra taget og fastgør trampoliner og lignende 51% Tjek vejrudsigten 33% Undlad at ringe og send i stedet sms er til dine pårørende og bekendte 12% Ring til pårørende og venner og fortæl dem, at du er ok 4% Ring til 112, hvis du ser væltede træer 4% Ved ikke 6% N=1006 N= 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 13

14 Mange fulgte myndighedernes råd En tredjedel ændrede planer og blev indenfor, fordi myndighederne frarådede færdsel udenfor Planlagde du at gå ud, men undlod at gøre det, fordi myndighederne frarådede det? Efterlevede du generelt myndighedernes råd og anbefalinger under stormen? Ja 31% Nej 65% I meget høj grad 17% Ved ikke/kan ikke huske 4% I høj grad 36% N=1006 n=1014 0% 20% 40% 60% 80% I nogen grad 31% Påtænkte du at ringe til bekendte og pårørende, men undlod at gøre det, fordi myndighederne rådede til at bruge sociale medier i stedet? I lav grad 6% Ja 12% Slet ikke 7% Nej 80% Ved ikke/kan ikke huske 8% Ved ikke 4% N=1006 0% 50% 100% N=1006 0% 10% 20% 30% 40% 14

15 Danskerne følte sig velinformeret Selvom alle aldersgruppe følte sig velinformeret, var dette i mindre grad gældende for de unge I hvilken grad oplevede du, at du fik den information som du ønskede? I hvilken grad oplevede du, at du fik den information som du ønskede? opdelt på alder Helt og holdent 10,00 10,00 9,00 8,00 8,1 9,00 8,00 7,4 8,2 8,5 7,00 7,00 6,00 6,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 Slet ikke n=1006 2,00 1,00 2,00 1, år år 56 år + 15

16 Myndighederne opfattes som mest troværdige Herefter følger medierne samt familie og venner Hvor troværdig vil du sige, at kommunikationen fra følgende aktører er? Fuldstændig 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 6,3 6,8 5,8 5,0 5,0 4,0 3,5 3,0 2,0 1,0 Overhovedet ikke N=1006,0 Medierne Myndighederne Andre borgere via sociale medier Familie og venner Beredskabsmeddelelser på DR s hjemmeside 16

17 Godt 4/10 forsøgte at alarmere andre under stormen Tilsvarende andel vil dele information på sociale medier under en ulykke i fremtiden Forsøgte du at informere andre mennesker (familie, venner, bekendte etc.) om, at de skulle være påpasselige under stormen? Ville du hjælpe med at indsamle og dele informationer på sociale medier, som andre kunne bruge til at tage vare på egen sikkerhed under en anden større ulykke i fremtiden? Ja 38% Ja, helt sikkert 10% Ja, det tror jeg 29% Nej 60% Nej, det tror jeg ikke 33% Nej, helt sikkert ikke 7% Ved ikke 1% Bruger ikke sociale medier 21% 0% 20% 40% 60% 80% N=1006 N=1010 0% 10% 20% 30% 40% 17

18 18 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: E: EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A 8000 AARHUS C DENMARK T: E: EPINION SAIGON 11 TH FLOOR, DINH LE BUILDING 1 DINH LE STREET, DISTRICT 4, HCMC, VIETNAM T: E:

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, årsrapport 2012 Indhold Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Udvikling i danskernes e-handel 5-15 Handelsfrekvens og forbrug 6 Fysisk e og ikke-fysiske varer

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Danskernes syn på forsikringssvindel

Danskernes syn på forsikringssvindel MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Danskernes syn på Morten Brønnum Andersen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE Undersøgelsen er gennemført i Lev Vel projekt Forebyggende Selvmonitorering, som del af SPOR 1. Undersøgelsen har været gennemført i perioden jan. feb. 2012, og data

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Kort om undersøgelsen

Kort om undersøgelsen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af BP Research en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Respondenterne

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere