Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon"

Transkript

1 Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon

2 Gennemgang af viden om medicinrelaterede utilsigtede hændelser i primærsektoren Evidensrapport 8 Knudsen P, Søndergaard B, Herborg H. Evidensrapport 8. Patientsikkerhed og medicineringsfejl. Pharmakon Apotekets forebyggelse af fejl Danmarks Apotekerforening, Pharmakon, Dansk selskab for Patientsikkerhed. Apotekets forebyggelse af fejl. Kortlægning og aggregerede kerneårsagsanalyser. Teknisk rapport. Juni Danmarks Apotekerforening, Pharmakon, Dansk selskab for Patientsikkerhed. Apotekets forebyggelse af fejl. Kortlægning og aggregerede kerneårsagsanalyser. Sammenfatning. Juni Patientklagenævnet Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Udlevering af medicin fra apoteket Oktober 2004 Plejehjemstilsynet 2004 Sundhedsstyrelsen. Plejehjemstilsyn Embedslægerne 2005 Utilsigtede hændelser i almen praksis Thorsen T. Utilsigtede hændelser i almen praksis Evaluering af et tværamtsligt projekt 2005

3 Evidensrapport Patientsikkerhed og medicineringsfejl En del af Dokumentationsdatabasen

4 Indhold Patientsikkerhed og medicineringsfejl i sundhedssektoren hovedsigte på medicineringsfejl i primærsektoren. Fokuserer alene på forekomsten af medicineringsfejl i relation til medicineringsforløbet Resultater afrapporteres i forhold til de forskellige sektorer af sundhedsvæsenet: apotek, lægepraksis, plejehjem, hjemmeplejen og sygehuse (kun medtaget hvis resultaterne har kunne bidrage til relevant viden i forhold til primærsektoren)

5 Hvad omfatter rapporten? Kortlægning af medicineringsfejl på apotek (4) Kortlægning af medicineringsfejl i relation til dødsfald og særlige risici (2) Kortlægning af medicineringsfejl i lægepraksis (1) Kortlægning af medicineringsfejl på plejehjem og i hjemmeplejen (3 + 1) Kortlægning af medicineringsfejl på hospitaler (22)

6 Hvad er det vigtigt at være opmærksom på? Der er mange måder at kategorisere medicineringsfejl. Der er mange steder i medicineringsforløbet, fra ordination til monitorering, som kan opgøres. Derfor er der stor variation i resultaterne. Varsom med direkte sammenligning af fejlrater.

7 Resultater Der sker fejl i alle sektorer af sundhedsvæsenet. Medicineringsfejl er fundet at have dødelig udgang imellem 0,01 % og 8,7 % af tilfældene. De hyppigste medicineringsfejl, som har et dødeligt udfald, relaterer til: forkert dosis, forkert lægemiddel, forkert administrationsvej Lægemidler, som især relaterer til dødsfald er: antiinflammatoriske lægemidler (herunder NSAID), CNS virkende lægemidler, lægemidler til kemoterapi

8 Resultater fra apotekssektoren ( 4 undersøgelser) Der opstår fejlhændelser i mellem 0,3 % og 0,6 % af ordinationerne, som bliver ekspederet på apoteket. Af alle registrerede fejlhændelser er 85 % - 86 % nær-fejl. 2% - 15 % af alle registrerede fejlhændelser er udleveringsfejl. Apoteket intervenerer i forhold til 1-4 % af receptekspeditionerne, med interventioner af klinisk relevans

9 Resultater fra apotekssektoren ( 4 undersøgelser) Der sker fejl gennem hele processen, lægemidlet gennemgår på apoteket. Størstedelen af fejl ses i forhold til udformning af etiket og fremtagning af lægemidlet. Hyppigste fejl ved fremtagning af lægemidlet: Forkert lægemiddel Forkert styrke Forkert mængde Hyppigste fejl ved udformning af etiket: Fejl i instruktion /fejl i hjælpelabels Forkert patientdata

10 Resultater fra plejehjem (3 undersøgelser) En undersøgelse viser, at der er mangler i medicinhåndteringen i 37,3 % af indrapporteringerne fra plejehjemstilsyn. I to undersøgelser bliver der i henholdsvis 70 % og 82 % af de undersøgte tilfælde beskrevet fuld overensstemmelse mellem plejehjemmets og lægens medicinlister. Undersøgelserne viser, at 8 % - 14 % af præparater på plejehjemmets medicinlister ikke er til stede på lægens medicinliste. Mangelfuld kommunikation mellem plejepersonalet, praktiserende læge og andre er ofte en medvirkende årsag til det uønskede forløb.

11 Resultater fra hjemmepleje (1 undersøgelse) Medicineringsfejl i hjemmeplejen Denne ene undersøgelse viser fejl inden for kategorierne: planlægningsfejl, doseringsfejl, indtagelsesfejl og dokumentationsfejl

12 Resultater fra lægepraksis (1 undersøgelse) Denne ene undersøgelse finder, at af 334 indrapporterede fejlhændelser fra lægepraksis er 330 (96 %) medicineringsfejl og 14 (4 %) utilsigtede hændelser relateret til medicin. Af 330 fejlhændelser resulterer 10 (3,0 %) i indlæggelser og 1 (0,3 %) i dødelig udgang.

13 Årsager Som årsager til medicineringsfejl, peges der på tværs af sektorerne på: Navnelighed på præparater Kommunikationsbrist Desuden peges der på: Fejllæsning af recept Valg af forrige kundes data på computer Fejludskrivning Fejl i udformning af etiket Af systemrelaterede årsager peges på: Manglende viden Travlhed Forstyrrelser Manglende kontrolprocedurer

14 Apotekets Forebyggelse af Fejl Danmarks Apotekerforening, Pharmakon, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

15 Apotekets Forebyggelse af Fejl Projektet fokuserer på sikkerheden i forbindelse med apotekets udførelse af receptkontrol, udlevering af lægemidler og fejlanvendelsen af lægemidler. Det er målet at måle hvilke typer af fejl, der registreres på apotekerne at måle med hvilken hyppighed disse fejl opstår at måle alvoren af fejlene at vurdere forbedringspotentialet for fejlene at gennemføre en analyse, der peger fremad mod løsninger, der kan forbedre patientsikkerheden. at evaluere elementer af kvalitetsstyringssystemet

16 Typer af dokumentation 40 Randomiseret udvalgte apoteket Receptkorrektioner (4 uger allerede registreret på apoteket) Rapporter om fejludleveringer (14 uger allerede registreret på apoteket) Rapporter om kritiske afvigelser (interne fejl, som opdages af en medarbejder efter kontrol og inden udlevering) (14 uger allerede registreret på certificerede apoteket) Et fælles webbaseret indberetningssystem til rapportering af utilsigtede hændelser (en ikke-tilstræbt begivenhed, der skader patienten eller indebærer risiko for skade som følge af sundhedsvæsenets handling eller manglende handling) (13 ugers indrapportering)

17 Resultater hyppighed 23 receptkorrektioner pr ordinationer. 2 kritiske afvigelser pr ordinationer. 1 fejludlevering pr ordinationer.

18 Resultater - alvor Fejludleveringer og utilsigtede hændelser = 401 cases med udleveringsfejl; fejl der er nået kunden Alvorsvurderet: Alvorsscore 1: Minimal gene af praktisk karakter Alvorsscore 2: Vil kunne påvirke patientens terapi i en eller anden grad, men formentlig sådan at det umiddelbart kan rettes op Alvorsscore 3: Vil kunne påvirke patientens behandling i en sådan grad, at intensiveret behandling ville være nødvendig (fx indlæggelse)

19 Udleveringsfejl fordelt på medicineringsprocessen Fejl startet hos lægen Antal 19 Procent 5,2 Fejl i transskriptionen ,9 Fejl i dispenseringen 57 15,6 Fejl i administrationen 50 13,7 Fejl i rådgivningen 2 0,5

20 Faktuelle hændelser Alvoren var primært scoret som potentiel alvor, men der forekom 3 faktuelle hændelser (indlæggelse): Dobbeltordination af NSAID Svagtseende patient, der ikke opdagede, at der efter substitution var byttet om på blister og bøtte for to forskellige lægemidler Patient fik 2,5 mg Prednisolon i stedet for 25 mg Prednisolon

21 Transskriptionsfejl fordelt på potentiel alvor Potentiel score 1 Potentiel score 2 Potentiel score 3 I alt Delekærv 6 6 Dobbeltordination 1 1 Forkert antal Forkert dosering Forkert etiket 1 1 Forkert form Forkert lægemiddel Forkert styrke Patient ID Udbringning 1 1 I alt

22 Apotekets forebyggelse af fejl resultater Forkert lægemiddel Navnelighed Atazid - Atacandzid Atenor -Atenodan Buspiron- Buscopan Cardil - Corodil Daivobet -Daivonex Keppra - Deprakine Marcumar - Marevan Motiron - Motilium Noritren- Nozinan Xalatan - Xalacom (n=3)

23 Apotekets forebyggelse af fejl resultater Aggregeret kerneårsagsanalyse ved tværfagligt analyseteam Forkert dosis Forkert styrke Fire kerneårsager blev identificeret: Håndskrevne recepter, som rummer en øget risiko for fejlaflæsning Fælder, hvor bestemte fejl går igen for bestemte lægemidler Manglende effektiv kontrol Kultur, hvor man afbryder hinanden Der blev formuleret en række forslag til en handlingsplan, som sigter mod at reducere forekomsten af de mest alvorlige fejl

24 Patientklagenævnet

25 Patientklagenævnet - apotek 22 sager vedr. medicin udleveret fra apotek Sagerne vedrørte primært forvekslinger, herunder udlevering af forkert lægemiddel, ukorrekt styrke eller dosering. Forkert lægemiddel Ercoquin - Ergokoffein Hexalacton - Hexaglucon Hydrocortison - Hydrocon bitartrat Menadion - Metadon Inderal - Diural Klorokin - Paludrine (etiketombytning)

26 Patientklagenævnet (2) Forkert styrke Digoxin 62,5 mikrogram / 0,25 mg Norvasc 5 mg / 10 mg Nitrazepam 0,5 mg / 5 mg Vepicombin IE / IE Neotigason 25 mg / 10 mg Dosering Dosering af Trimopan mikstur 0,4 ml (=4 mg) blev til 0,4 mg (=4 ml) Antabus 2 gange daglig i stedet for 2 gange ugentlig

27 Plejehjemstilsyn 2004 Embedslægerne 2005, Sundhedsstyrelsen

28 Plejehjemstilsyn 2004 I 2004 blev der fundet mangler ved 42 % af tilsynsbesøgene. Ca. 2 % blev vurderet som alvorlige. De hyppigste problemer (svarer til de forrige år): Manglende overensstemmelse mellem medicinoptegnelse i den plejefaglige dokumentation og på medicinkortet. Fejldosering i medicinæskerne (forkert tidspunkt, antal, glemt doseret) Medicin over sidste anvendelsesdato Præparatnavn ikke ændret på doseringsskema ved anvendelse af synonympræparat

29 Plejehjemstilsyn 2004 (2) De hyppigste problemer (fortsat): Ændringer i ordinationsskema med overskrivning/stregning/slettelak Doseret medicin ikke bekræftet med dato og initialer Medicin udtaget af originalpakning Anvendelse af fælles medicin Medicin og doseringsæsker ikke mærket med beboernavn og bolignummer Medicin ophældt i umærket glas og medbragt på fællesareal, fx cafeteria At beboerne fik en anden medicin end den ordinerede Manglende dokumentation af, at ordineret medicin ikke er er givet til beboerne

30 Utilsigtede hændelser i almen praksis Evaluering af et tværamtsligt projekt, 2005

31 Utilsigtede hændelser i almen praksis Tværamtslig projekt som omhandler registrering af håndtering af utilsigtede hændelser i almen praksis (Begyndelse i november 2003) Roskilde amt, Københavns amt / - kommune, Frederiksborg amt og Storstrøms amt (Frederiksberg kommune ikke samtidig med de øvrige ) I projektet deltog 36 praksis over en periode på 2½ til 3 måneder. De rapporterede 535 hændelser 70 % registreret af lægerne resten af personale

32 Fordeling af hændelser Hændelserne fordelte sig på: Administration 35 % Medicinhåndtering 15 % Kommunikation til sygehus 5 % Kommunikation fra sygehuse 15 % Kommunikation med patient 20 %

33 Eksempler på hændelser Af de 138 hændelser fra Københavns Amt blev 1/3 vurderet til at rumme potentiel fare: Skrev fejlagtigt receptfornyelse på Corodil 10 mg i stedet for 5 mg i forbindelse med BT-kontrol hos patient med nylig opstået hypertension. Opdager det først da patienten har forladt konsultationen. Opringning til patienten den følgende dag, instrueres i at tage ½ tabl dgl. af de nye tabletter. Fejltastning i forbindelse med oprettelse af recept gældende for 3 mdr. i stedet for 1 mdr. Får udskrevet medicin til en forkert patient og sendt det til apoteket. Skyldes 2 nye patienter, som ikke har været i klinikken før, med samme fødselsdag, begge udenlandske navne.

APOTEKETS FOREBYGGELSE AF FEJL KORTLÆGNING OG AGGREGEREDE KERNEÅRSAGSANALYSER. Rapportsammenfatning

APOTEKETS FOREBYGGELSE AF FEJL KORTLÆGNING OG AGGREGEREDE KERNEÅRSAGSANALYSER. Rapportsammenfatning APOTEKETS FOREBYGGELSE AF FEJL KORTLÆGNING OG AGGREGEREDE KERNEÅRSAGSANALYSER Rapportsammenfatning Danmarks Apotekerforening, Pharmakon og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, juni 2005 Apotekets forebyggelse

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center H:S Hvidovre Hospital Maj 2006 Klinisk risikostyring i H:S Hvidovre Hospital 2 1. FORORD Patientsikkerhed

Læs mere

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin Indholdsfortegnelse Emnevalg og -afgrænsning... 1 Formål... 2 Målgruppe... 2 Problembeskrivelse... 2 Problemformulering... 3 Problemstillinger... 3 Teori... 3 Maskinel dosisdispensering... 3 Fejltyper...

Læs mere

Evidensrapport 6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug. Version 2.1-2003

Evidensrapport 6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug. Version 2.1-2003 Evidensrapport 6 Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug Version 2.1-2003 Evidensrapport 6 Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug Version 2.1-2003

Læs mere

Et patientsikkerhedsperspektiv på medicinering i Danmark 2009

Et patientsikkerhedsperspektiv på medicinering i Danmark 2009 Et patientsikkerhedsperspektiv på medicinering i Danmark 2009 Et patientsikkerhedsperspektiv på medicinering i Danmark 2009 Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit 023, Kettegård

Læs mere

Automatisk medicindosering

Automatisk medicindosering Medicinsk teknologivurdering Automatisk medicindosering ved Århus Universitetshospital MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING AUTOMATISK MEDICINDOSERING VED ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL Medicinsk Teknologivurdering,

Læs mere

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6 DPSD årsberetning 2014 Titel: DPSD årsberetning 2014 Patientombuddet, marts 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg URL: http://www.patientombuddet.dk

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport Maskinel Dosisdispensering Fortællinger fra praksis Arbejdsrapport 21. december 2004 Anne Lee Lotte Stig Haugbølle Hanne Herborg Forfattere Anne Lee Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren Apotekerne møder hver dag de mest ressourcesvage borgere i samfundet. Blandt de svageste mennesker i samfundet er der en højere forekomst af fysiske og psykiske sygdomme, og mange har oveni sociale og

Læs mere

Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb.

Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb. Formålet med medicinafstemning er at sikre, at medicinoplysninger videregives korrekt ved overgange i patientforløb. Patientsikkert Sygehus sætter ambitiøse mål for patientsikkerhed og tilbyder metoder

Læs mere

Dokumentationsdatabasenotat. Notat vedrørende diabetes. Version 1.1-2007

Dokumentationsdatabasenotat. Notat vedrørende diabetes. Version 1.1-2007 Dokumentationsdatabasenotat Notat vedrørende diabetes Version 1.1-2007 Pia Knudsen og Charlotte Rossing Juni 2007 Dokumentationsdatabasenotat vedrørende diabetes Version 1.1-2007 Pharmakon, juni 2007 ISBN

Læs mere

Utilsigtede hændelser i sektorovergange

Utilsigtede hændelser i sektorovergange Utilsigtede hændelser i sektorovergange Eksempler, april 2010 Eksemplerne er baseret på virkelige hændelser, der her fremlægges som resumeer og i redigeret form. Uagtet, at der er tale om borgere, beboere,

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Foto: Niels Åge Skovbo, Fokus foto Regionshospitalet Randers Medicinsk afdeling Hospitalsapoteket Aarhus, Randers

Læs mere

Nyt fra PILLETRILLERNE

Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug Lægemiddeløkonomi og kvalitet i forhold til patientsikkerhed hvor går grænsen? 2 7. A P R I L 2 0 1 1 COMWELL REBILD BAKKER Spørgsmål Er patientsikkerhed en trussel mod lægemiddeløkonomien? Hvor er patientsikkerheden

Læs mere

Patientsikkerhed i primærsektoren. eksempler på utilsigtede hændelser

Patientsikkerhed i primærsektoren. eksempler på utilsigtede hændelser Patientsikkerhed i primærsektoren eksempler på utilsigtede hændelser Patientsikkerhed i primærsektoren eksempler på utilsigtede hændelser ISBN nr. 978-87-989872-2-2 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Aarhus Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1575/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

- en sammenfatning af tre projekter

- en sammenfatning af tre projekter Kvalitetsenheden Kræftens Bekæmpelse Patientsikkerhed i kræftbehandlingen - en sammenfatning af tre projekter 2010 Kræftpatienters rapportering af utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

!"#"$%&'(&)*&+%+)+%,#!

!#$%&'(&)*&+%+)+%,#! Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt!!"#"$%&'(&)*&+%+)+%,#! -#./01."0&"(23(4".%5%#*$)6"$#"&(+$167".(,6(',420%8#&! 9,$+"#(:#."$&"#( ;8$"#("#&(?@#."$688$.( =,$&'#%#6&"#7"."#(/,$(:04"#(A$8'&%&!

Læs mere

HÆNDELSESANALYSE METODEBESKRIVELSE. for ledere, risikomanagere og konsulenter

HÆNDELSESANALYSE METODEBESKRIVELSE. for ledere, risikomanagere og konsulenter HÆNDELSESANALYSE METODEBESKRIVELSE for ledere, risikomanagere og konsulenter ISBN nr. 978-87-989872-5-3 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 3. årgang - nr. 2-23. juni 2011 fokus på patientsikkerhed Autoriserede sundhedspersoners virke bliver vurderet i forhold til autorisationslovens paragraffer 17 og 75. Ifølge 17 skal en sundhedsperson udvise

Læs mere