Affaldsdatasystem Vejledning i system til system integration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsdatasystem Vejledning i system til system integration"

Transkript

1 Affaldsdatasystem Vejledning i system til system integration Dokument version: 2.6 ADS version: 1.14

2 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem Strandgade København K Tlf Yderligere information: Forsidefoto: Colourbox Side 2 af 36

3 Indhold 1 INTRODUKTION ADGANG TIL AFFALDSDATASYSTEMET VIRK-ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER FULDMAGT TIL INDBERETNING TIL AFFALDSDATASYSTEMET KONTROL AF BRUGERRETTIGHEDER GENERELLE INFORMATIONER Generelt om CVR-numre og P-numre Generelt om mængdeangivelser (vægt) Generelt om EAK-koder Diverse generelle oplysninger BESKRIVELSE AF WEB SERVICEN BEHANDLING AF INDBERETNINGER METODER SKEMA DEFINITIONER...16 MILJØER ADGANG VALIDERINGSREGLER PRÆ-VALIDERING POST-VALIDERING FEJLBESKEDER REDIGER ELLER SLET INDSENDT INDBERETNING UDTRÆK RAPPORTER EKSEMPLER EKSPORT IMPORT MODTAGER INDSAMLER INDSAMLER OG MODTAGER ÆNDRINGS LOG Side 3 af 36

4 1 Introduktion Denne vejledning har til formål at beskrive, hvordan du foretager en system til system indberetning i Affaldsdatasystemet. I henhold til Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet nr af 17. december 2012 skal virksomheder, som indsamler, modtager, importerer eller eksporterer affald mindst en gang årligt og senest den 31. januar foretage en indberetning af håndterede mængder baseret på det foregående kalenderårs data. Med denne vejledning får du en hjælp til system til system indberetning, som er en af måderne, man kan indberette data på. Du kan også vælge at indberette med en CSV fil eller som manuelt til Affaldsdatasystemet. Der er udarbejdet separate vejledninger for disse to indberetningsmetoder. Uanset hvordan du vælger at indberette, skal du indberette præcis de samme oplysninger. For at kunne arbejde med Affaldsdatasystemet skal din virksomhed have en NemId, som du bestiller her: Du kan vælge imellem at få nøglekort eller nøglefil til din medarbejdersignatur. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du altid se de nyeste vejledninger, værdikodelister samt gode råd om, hvordan man foretager korrekte indberetninger. riatet/vejledningerogopdateringertilaffaldsdatasystemet/ Værdikodeliste Bilag A finder du her: Når du har indberettet affaldsdata, kan du gå ind og redigere i data, slette en eller flere indberetninger eller fremstille rapporter. Dette gør du på som også kræver, at du har NemID. Læs videre i Vejledning om manuel indberetning og Vejledning om rapporter. Her er nogle generelle vigtige informationer til system til system indberetning: System til system adgangen består af en web service, som virksomheder kan benytte til indsendelse af indberetninger. Web servicen hviler på OWSA model T, som er en dansk referenceprofil til sikker udveksling af data mellem serviceudbyder (affaldsdatasystem) og serviceaftager (virksomhed). OWSA består af følgende elementer: WS-I s Basic Profile 1.1 og simple SOAP Binding Profile 1.0 Side 4 af 36

5 HTTPS/SSL benyttes til transport og sikkerhed. Transportlaget krypterer data og overfører certifikat mellem serviceudbyder og serviceaftager til autentifikation Certifikater (OCES II) benyttes som identifikation af serviceaftager Serviceudbyder identificeres med et servercertifikat OIOXML skemaer benyttes som databærende fundament for indberetninger Før en virksomhed kan benytte system til system adgangen skal følgende kriterier være opfyldt: Virksomheden skal anskaffe et funktionscertifikat (FOCES) Virksomheden skal registreres som systembruger, hvilket sker ved at ringe til Affaldsdatasystemet Virksomheden skal i øvrigt kunne leve op til de tekniske specifikationer for brug af servicen som beskrives i de efterfølgende sektioner Du kan rekvirere et certifikat hos NETS: Når ovenstående kriterier er opfyldt, kan virksomheden indsende indberetninger for alle P-numre tilhørende den juridiske enhed (CVR) i certifikatet. Se mere om adgang i afsnit 3.4. Bemærk: ophørte produktionsenheder har ikke noget associeret CVR-nummer. Side 5 af 36

6 2 Adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Affaldsdatasystemet for indberetning eller for søgning i databasen kræver ikke specielle rettigheder ud over, at brugeren har en NemId medarbejdersignatur tilknyttet et gyldigt P-nummer i virksomheden. En virksomhed har adgang til at indberette, se, rette og slette data fra alle P-numre tilknyttet det CVR nummer, som NemId medarbejdersignaturen dækker. En kommune har adgang til at se, rette og slette data fra alle virksomheder beliggende i kommunen. Der er dog den begrænsning, at kun ét P-nummer i kommunen som standard har adgang til at se data. Hvis en kommune har miljømedarbejdere tilknyttet flere P-numre, kan MST oprette yderligere P-numre. Ring på eller så adgangen kan blive etableret. SKAT kan se data fra alle virksomheder. MST tilpasser også her ønskede P-numre. Endelig kan MST se, rette og slette data fra alle virksomheder. 2.1 Virk-administration af brugerrettigheder NemId leverer en bestilt medarbejdersignatur til virksomhedens såkaldte virkadministrator, som sikrer, at navn og kontaktoplysninger er korrekt udfyldt, inden medarbejdersignaturen kan tages i brug. Sådan tildeles rettigheder for en ny bruger. 1. Log ind på Virk.dk med NemId medarbejdersignatur 2. Vælg Gå til Brugeradministration 3. Klik på NemLog-in/Brugeradministration Side 6 af 36

7 4. Klik på Brugeroversigt (Vælg evt. Dansk ) 5. Klik på den bruger, du vil tildele rettigheder. Herefter kommer du ind på brugerens stamdata. 6. Vælg et P-nummer fra drop-down listen og dernæst eventuelt et SE-nummer Side 7 af 36

8 7. Gem ændringerne 8. Brugeren får besked om, at ændringerne er gemt og du kan herefter lukke og afslutte brugeradministration. Side 8 af 36

9 2.2 Fuldmagt til indberetning til Affaldsdatasystemet Bemærk er du ansat i en koncern, som anvender flere forskellige CVR-numre for sine forskellige afdelinger, så skal der anvendes en NemId for hvert af CVRnumrene. Man kan ikke bare indberette eller se på tværs af CVR-numre, selvom man er ejer af alle virksomhederne. Man kan derfor heller ikke se tidligere indberetninger eller trække rapporter for virksomheder, som man måtte have overtaget. Tilsvarende kan man ønske at give andre f.eks. en revisor en såkaldt erhvervsfuldmagt. Men ved hjælp af en erhvervsfuldmagt, kan fuldmagtshaveren indberette, rette, slette eller udtrække rapporter på virksomhedens eller organisationens vegne. I NemLog-in Brugeradministration er det muligt at tildele en fuldmagt. Både den, der giver fuldmagten, og den, der skal have fuldmagten, skal benytte NemLog-in brugeradministration. Det kræver, at både fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver har en NemID medarbejdersignatur. Læs mere her Næste gang, der ønskes adgang til affaldsdatasystemet, kan man vælge at logge ind med sit standard p-nummer eller man kan vælge et af de andre tildelte p-numre, hvor man så logger ind På vegne af. Rettighederne i systemet er identiske, uanset om man logger ind med standard p-nummer eller med På vegne af p-nummer. Dette skærmbillede vises kun, hvis virksomhedens CVR-nummer har flere tilknyttede P- numre, ellers vises der blot er ét p-nummer. Side 9 af 36

10 2.3 Kontrol af brugerrettigheder Når man har logget ind, kan man i højre øverste hjørne se sit navn, virksomhedens navn og dennes CVR nummer. Hvis man klikker på Brugeradministration, har man mulighed for at se sine egne log-in oplysninger. Vælg NemLog-in/Brugeradministration. For din virksomhed skal der være noget tilsvarende. Husk at der i feltet P-enhed skal stå adressen på den P-enhed, hvor din NemId er tilknyttet. Side 10 af 36

11 2.4 Generelle informationer Her er nogle generelle vigtige informationer til system til system indberetning: I Affaldsdatasystemet skal oplysninger om affald generelt henføres til et P-nummer, som er registreret i CVR-registret og angiver den fysiske beliggenhed for produktionsenheden, altså adressen hvor en virksomhed har sine aktiviteter. Bemærk at nogle virksomheder har valgt at anvende et internt administrativt SE nummer til underafdelinger med særskilt regnskab men nummeret skal alene anvendes i forhold til SKAT. I alle andre tilfælde er det virksomhedens CVR-nummer, der skal anvendes, idet det alene er CVR-nummer, der udgør virksomhedens entydige identifikation. Indberetninger kan således ikke foretages for SE-numre. P-nummeret består af 10-cifre og der kan være tilknyttet flere P-numre til samme CVRnummer, men husk der skal indberettes for hvert enkelt P-nummer og ikke samlet på et fælles nummer. Hvis du har brug for yderligere oplysninger om CVR- og P-numre, kan du kontakte Erhvervsstyrelsen på telefon Du kan også finde oplysninger på Det centrale Virksomhedsregisters hjemmeside Udenlandske virksomheder har ikke CVR numre og dermed heller ikke noget P-nummer. Hvis du ønsker at indberette for en udenlandsk virksomhed, skal du henvende dig til Affaldsdatasystemet på telefon eller Fra 15. oktober 2015 er der indført en ny rolle Eksport Producent, som er tænkt anvendt, når en Indsamler foretager direkte eksport uden egentlig behandling på et dansk modtageanlæg med P-nummer. Før denne rolle blev fremstillet skulle en Indsamler først lave en Indsamlerindberetning og derefter en Eksport indberetning, hvor indberetteren skulle angive sig selv som producent. Det er dermed blevet lettere at indberette affald som indsamles i Danmark og derefter direkte eksporteres. Side 11 af 36

12 2.4.1 Generelt om CVR-numre og P-numre Hvor P-numre anvendes til identifikation af aktør gælder generelt: CVR-nummer er ikke obligatorisk. P-nummer er obligatorisk. Hvis produktionsenheden er nedlagt, ignoreres CVR-nummeret. Og der vil ikke optræde et CVR-nummer i ADS. Hvis produktionsenheden ikke er nedlagt og der er angivet et CVR-nummer skal P-nummeret være associeret med det pågældende CVR-nummer og ellers afvises indberetningen. CVR-nummeret gemmes i ADS. Hvis produktionsenheden ikke er nedlagt og der ikke er angivet et CVR-nummer vil CVR-nummeret automatisk sættes til P-nummerets associerede CVR-nummer. CVR-nummeret gemmes i ADS. Ønsker du at indberette for 2015, kan du anvende et p-nummer, som har optrådt i CVR registret mindst en dag i 2015 som juridisk f.eks. er nedlukket 2. januar 2015 eller senere i Dvs. du kan foretage indberetningen også efter, at virksomheden er lukket ned det pågældende år men kun for dette indbretningsår. For 2016 indberetninger og fremad vil det ikke være muligt at anvende dette p- nummer. Offentlig eller privat virksomhed uden P-nummer angives ofte som en virksomhed med CVR-nummer, men som faktisk har P-nummer, så husk at tjekke dette. Det er kun ubemandede virksomheder som f.eks. vaskepladser, tankstationer og lignende, hvor der ikke er krav om P-numre Generelt om mængdeangivelser (vægt) Mængden skal angives i tons og ikke i kilo. Mængdeangivelse skal være større end 0. Dvs. 0 og f.eks. -3,67 kan ikke indberettes. Som decimalskilletegn anvendes komma og ikke punktum f.eks. ikke 1.1 Der må ikke anvendes tusindetalsseparator punktum f.eks. ikke Der skal være mindst 1 ciffer foran kommaet, dvs. mængder under 1 ton angives med et foranstillet 0, f.eks. 0,34. Konstateres forkerte mængder efter en indberetning er foretaget, skal disse rettes eller helt slettes og derpå indberettes på ny med korrekte mængder. Dvs. man kan ikke indberette negative mængder i forbindelse med kreditering i eget vejeeller faktureringssystem Generelt om EAK-koder I Affaldsdatasystemet anvendes fælles europæiske affaldskoder (EAK), som består af 6- cifre og er opdelt i tre niveauer med hver 2 cifre. Side 12 af 36

13 De to første niveauer angiver affaldets oprindelse (virksomheds- eller procestyper), og det sidste niveau angiver affaldsfraktionen se mere i bilag 2 i Bekendtgørelsen nummer 1309 om affald 18. december Der er udviklet et hjælpeværktøj, der kan hjælpe dig med at finde de fleste EAK-koder på baggrund af danske branchekoder. Se Værdikodeliste Bilag A: Miljøstyrelsen har udviklet en fem trins-vejledning til det overordnede valg af EAK-koder samt en oversigt over affaldsfraktions- og EAK-koder Som supplement er der lavet en vejledning for de kommunale ordninger sammenholdt med EAK-koder: Vejledning Kodevalg kommunale ordninger (pdf) Er du i tvivl om hvilken EAK-kode, du skal anvende, kan du kontakte din kommune for hjælp, idet det er denne, der klassificerer affaldet i henhold til Affaldsbekendtgørelsen Diverse generelle oplysninger Der konstateres ofte fejl ved indberetninger ved at der anvendes forkerte koder eller koder, der tidligere har været korrekte, men nu er udgået at der er stavet forkert, når der skal angives adresser. Hver kommune afgør suverænt, hvordan et vejnavn skal staves i den pågældende kommune. Så hvad der er en rigtig stavemåde i en kommune er ikke nødvendigvis det rigtige i en anden kommune. Se f.eks. H.C. Andersensvej, H C Andersens Vej, HC Andersensvej og masser af andre eksempler kan findes. Korrekte adresser findes på Side 13 af 36

14 3 Beskrivelse af web servicen Dette afsnit beskriver web service kontrakten samt datakontrakten, men først beskrives hvordan affaldsdatasystemet behandler indberetninger, der indsendes via system til system adgangen, da det er væsentligt for virksomheden (serviceaftager), at have kendskab til dette for at etablere en korrekt integration med affaldsdatasystemet. 3.1 Behandling af indberetninger Når en serviceaftager forsøger at indsende indberetninger via system til system adgangen, så gennemløber forespørgslen en række aktiviteter i affaldsdatasystemet. Dette er illustreret i nedenstående figur. Adgangkontrol Præ-validering Serviceaftager Ok eller fejl Først udføres der en adgangskontrol af serviceaftager. Ifald certifikatet er gyldigt og serviceaftager er registreret system bruger i affaldsdatasystemet, så gennemføres en præ-validering af indberetningerne. Dette er en simpel validering og består blandt andet af en XML-skemavalidering. Hvis både adgangskontrol og præ-validering er succesfuld, vil webservicen svare med succes. Såfremt der sker en fejl f.eks. en valideringsfejl, så afvises alle indberetninger og web servicen returnerer med en fejlbesked (en fault besked, se afsnit 5 for en komplet liste). Når en indberetning er succesfuldt afsendt via webservicen, gennemgår den et flow af tilstande, en såkaldt efterbehandling, inden den endeligt kan betragtes som indsendt. Dette foregår afkoblet fra selve servicekaldet. Nedenstående figur illustrerer dette flow: Indsendt - afventer efterbehandling Udføres af valideringsservice Indsendt - afventer rettelser Kladde Indsendt Kræver manuel redigering på portalen Tilstandene en indberetning kan være i, har følgende betydninger: Indsendt afventer efterbehandling En system-system indberetning starter i denne status, hvor den afventer at blive post-valideret. Dette er en komplet validering af indberetningen, f.eks. valideres om korrekt formet EAK-koder, også er eksisterende EAK-koder. For den komplette liste af valideringsregler se afsnit 4. Er denne validering succesfuld, sættes Side 14 af 36

15 indberetningen i tilstanden Indsendt. Findes der derimod fejl, sættes indberetningen i status Indsendt Afventer rettelser. Indsendt - Afventer rettelser En indberetning bliver sat i denne tilstand, hvis den automatiske post-validering fejler. I denne tilstand kræver indberetningen en manuel redigering på ADS portalen. Det forventes altså at indberetter logger på fremsøger en fejlet indberetning, og retter ikke valide data. Ved denne redigering, er det kun muligt at gemme indberetningen når den er valid. Her fortages altså en komplet validering øjeblikkeligt, og indberetningen skifter status til Indsendt. Læs videre i Vejledning om manuel indberetning. Kladde Når en indberetter redigerer en indberetning på ADS portalen, kan den gemmes midlertidigt som en kladde. Læs videre i Vejledning om manuel indberetning. Indsendt Indberetningen kan betragtes som fuldført. Servicen der efterbehandler en indsendt indberetning er indstillet til at checke for nye indberetninger hvert 5. minut. Dog vil en given indberetning altid blive placeret bagerst på en kø af indberetninger, der afventer efterbehandling. Det betyder altså at tidsrummet fra indberetning er indsendt, til den er efterbehandlet, afhænger af hvor belastet systemet er. Under normal drift kan man forvente at en indsendt indberetning, er efterbehandlet inden for 10 minutter. Under særlige spidsbelastninger f.eks. ved årsafslutning 31. januar kan man forvente længere behandlingstid. Fejler en indberetning i efterbehandling, og sættes i status Indsendt afventer rettelser, orienteres kontaktpersonen herom via . Der anvendes den adresse, der er registreret i forbindelse med oprettelse af system-system adgang. Der sendes én om dagen, kl en indeholder en liste over alle de fejl, der er fundet i alle indsendte indberetninger siden sidste afsendelse. Den indeholder ikke en reference til de indberetninger, der er fejlet. Disse kan fremsøges på ADS portalen, ved at søge på status Indsendt afventer rettelser. Det er værd at bemærke om dette flow, at der efter succesfuldt service kald, kan være nødvendigt at gennemføre manuel redigering af en fejlbehæftet indberetninger. Et succesfuldt web-servicekald betyder, at indberetningen er oprettet, men ikke nødvendigvis at den er korrekt. Det er ikke muligt at foretage den nødvendige redigering via web-servicen. 3.2 Metoder Web servicen udstiller 6 metoder en for hver af indberetningsrollerne som defineret i Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet nr af 17. december Disse metoder er: Side 15 af 36

16 Metode Input parameter Beskrivelse SubmitImportReports ImportInput (defineret ved ImportInputType skematypen, i ADS_ImportInput.xsd) Metode til indberetninger af typen: Importindberetning SubmitExportReports SubmitReceiverReports SubmitCollectorReports SubmitCollectorAndReceiverR eports SubmitExportProducerReports ExportInput (defineret ved ExportInputType Skematypen, i ADS_ExportInput.xsd) ReceiverInput (defineret ved ReceiverInputType skematypen, i ADS_ReceiverInput.xsd) CollectorReportInput (defineret ved CollectorInput Skematypen, i ADS_CollectorInput.xsd) CollectorAndReceiverInput (defineret ved CollectorAndReceiverInputType Skematypen, i ADS_CollectorAndReceiverInpu t.xsd) ExportProducerReportInput (defineret ved ExportProducerInputType i skemaet ADS_ExportProducerInput.xsd) Metode til indberetninger af typen: Eksportindberetning Metode til indberetninger af typen: Modtagerindberetning Metode til indberetninger af typen: Indsamlerindberetning Metode til indberetninger af typen: Indsamlerog modtagerindberetning Metode til indberetninger af typen: Eksport Producent indberetning For alle disse metoder gælder, at de anvendes til at oprette en ny indberetning. Der udstilles ikke metoder til at redigere eller slette en eksisterende indberetning. Disse funktioner skal udføres manuel ved at fremsøge en indberetning på ADS portalen. 3.3 Skema definitioner I de efterfølgende afsnit er OIOXML skemaerne for de 6 indberetningsroller beskrevet. I Bilag A Værdilister er alle lovlige værdier angivet for de af datakontraktens felter, der er begrænset til et sæt prædefineret koder f.eks. lande- og kommunekoder. Side 16 af 36

17 For alle 6 indberetningsroller gælder der, at der i skemaet er defineret en grænse på 200 indberetninger. Overskrides denne grænse, sendes et svar tilbage indeholdende et fault element med FaultCode = 502, og beskrivelsen: XML en er ikke er gyldig XML skema valideringen fejlede. Der er for mange reporter i et kald, Det maximale antal reporter er 200 og du prøvet at sende XXXX Bemærk, der findes også en mulighed for at importere indberetninger i samme xml format via Virk.dk ImportInput Skemaet for indberetningsrollen Import består af følgende elementer: Indberetningsår P-nummer for indberetter dette P-nummer skal tilhøre CVR nummeret i certifikatet. For ophørte produktionsenheder er der ingen CVR nummer association. Import indberetninger (op til 200 stk. Per kald) ReporterOwnReference option, unik id for indberetter p-nummeret ProducerResponsibilityId option, producentansvarsid (DPA System) InternationalLocation adressen på den virksomhed affaldet importeres fra WasteAmount affaldsmængde og målemetode EAKcode Op til 10 EAK koder. InternationalWasteInformation Affaldsoplysninger for affaldet der importeres. Bemærk: netop en af BASEL eller OECD koder skal angives. TreatmentOfWaste affaldsbehandling Side 17 af 36

18 ExportInput Skemaet for indberetningsrollen Eksport består af følgende elementer: Indberetningsår P-nummer for indberetter dette P-nummer skal tilhøre CVR nummeret i certifikatet. For ophørte produktionsenheder er der ingen CVR nummer association. Eksport indberetninger (op til 200 stk. Per kald) ReporterOwnReference option, unik id for indberetter p-nummeret ProducerResponsibilityId option, producentansvarsid (DPA System) InternationalLocation adressen på den virksomhed affaldet eksporteres til WasteAmount affaldsmængde og målemetode EAKcode Op til 10 EAK koder InternationalWasteInformation Affaldsoplysninger for affald der eksporteres. Bemærk: netop en af BASEL eller OECD koder skal angives. Side 18 af 36

19 TreatmentOfWaste affaldsbehandling CollectorInput Skemaet for indberetningsrollen Indsamler består af følgende elementer: Indberetningsår P-nummer for indberetter dette P-nummer skal tilhøre CVR nummeret i certifikatet. For ophørte produktionsenheder er der ingen CVR nummer association. Indsamler indberetninger (op til 200 stk. Per kald) ReporterOwnReference option, unik id for indberetter p-nummeret ProducerResponsibilityId option, producentansvarsid (DPA System) WasteProducer affaldsproducent WasteAmount affaldsmængde og målemetode EAKcode EAK kode (præcis én) WasteInformation Affaldsoplysninger Side 19 af 36

20 TreatmentOfWaste affaldsbehandling WasteRecipient Affaldsmodtager CollectorAndReceiverInput Skemaet for indberetningsrollen Indsamler og modtager består af følgende elementer: Indberetningsår P-nummer for indberetter dette P-nummer skal tilhøre CVR nummeret i certifikatet. For ophørte produktionsenheder er der ingen CVR nummer association. Indsamler og modtager indberetninger (op til 200 stk. Per kald) ReporterOwnReference option, unik id for indberetter p-nummeret ProducerResponsibilityId option, producentansvarsid (DPA System) WasteProducer affaldsproducent WasteAmount affaldsmængde og målemetode Side 20 af 36

21 EAKcode EAK kode (præcis én) WasteInformation Affaldsoplysninger TreatmentOfWaste affaldsbehandling ReceiverInput Skemaet for indberetningsrollen modtager består af følgende elementer: Indberetningsår P-nummer for indberetter dette P-nummer skal tilhøre CVR nummeret i certifikatet. For ophørte produktionsenheder er der ingen CVR nummer association. Modtager indberetninger (op til 200 stk. Per kald) ReporterOwnReference option, unik id for indberetter p-nummeret ProducerResponsibilityId option, producentansvarsid (DPA System) WasteProducer affaldsproducent WasteAmount affaldsmængde og målemetode EAKcode EAK kode (præcis én) WasteInformation Affaldsoplysninger TreatmentOfWaste affaldsbehandling Side 21 af 36

22 EksportProducerInput Skemaet for indberetningsrollen Eksport Producent består af følgende elementer: Indberetningsår P-nummer for indberetter dette P-nummer skal tilhøre CVR nummeret i certifikatet. For ophørte produktionsenheder er der ingen CVR nummer association. Eksport Producent indberetninger (op til 200 stk. Per kald) ReporterOwnReference option, unik id for indberetter p-nummeret ProducerResponsibilityId option, producentansvarsid (DPA System) WasteProducer InternationalLocation adressen på den virksomhed affaldet eksporteres til WasteAmount affaldsmængde og målemetode EAKcode Op til 10 EAK koder InternationalWasteInformation Affaldsoplysninger for affald der eksporteres. Bemærk: netop en af BASEL og OECD koder skal angives. TreatmentOfWaste affaldsbehandling Side 22 af 36

23 Side 23 af 36

24 Miljøer Affaldsdatasystemet har et Uddannelses (UDD) og et PROD miljø. PROD er affaldsdatasystemet produktionsmiljøet. Uddannelsesmiljøet skal benyttes til test og kvalitetssikring af serviceaftagers integration med affaldsdatasystemet. Sti til web service mv. I de 2 miljøer er angivet i følgende tabeller: Uddannelsesmiljø Web service Web service description Affaldsdatasystemets hjemmeside Placering af skemaer Certifikat URL OCES II funktions certifikat. Udsteder skal være: TRUST2408 OCES CA II PROD miljø Web service Web service description Affaldsdatasystemets hjemmeside Placering af skemaer Certifikat URL OCES II funktions certifikat. Udsteder skal være: TRUST2408 OCES CA II 3.4 Adgang For at opnå adgang, skal følgende være opfyldt: Virksomheden skal anskaffe et funktionscertifikat (FOCES) fra DanID. Bemærk at det er nødvendigt at rekvirere forskellige certifikater for de to miljøer (jf. Ovenstående). Kun de nye OCESII (nogen steder kaldet NemID til Erhverv ) kan anvendes. Certifikater kan rekvireres hos DanID: Derefter skal virksomheden registreres som systembruger i Affaldsdatasystemet af Affaldssekretariatet ( ). Dette gælder for både Uddannelses- og PROD miljø. Først når indberetning fungerer i Uddannelsesmiljø åbnes for adgang Side 24 af 36

25 til Prod miljø. Registreringen sker per CVR-nummer, som skal matche det CVR nummer, der er angivet i aftagerens certifikats subject felt: Bemærk at hele webservice sitet kræver autentificering med et validt certifikat. Det gælder også tilgang til webservice beskrivelse og skemaer. Vil man derfor teste om et rekvireret certifikat er gyldigt for webservicen, kan man forsøge at tilgå WSDL filen, f.eks. i en browser, og autentificere sig med sit certifikat. Er certifikatet ikke validt, eller ikke den rigtige type, vil ADS svare med HTTP status kode 403 Forbidden. Side 25 af 36

26 4 Valideringsregler Som beskrevet i afsnit 3.1 er valideringen af en indberetning delt op i to typer, der fortages på forskellige tidspunkter i en indberetnings levetid. 4.1 Præ-validering System til system indberetninger gennemgår følgende prævalidering inden de tilføjes til køen til efterbehandling. Disse check fortages altså inden webservicen svarer på et kald. Fejler en validering vil webservicen altså svare tilbage med en fejlbesked. Regelnavn XMLSKEMA CVR/P-NR_MATCH INDBERETNINGSÅR CVR/P-NR_FORM Valideringsregel Skemavalidering validering op mod OIOXML skemaerne. Verificerer at det P-Nummer, der indberettes for, har korrekt form, og tilhører det CVR-nummer, som system til system brugeren er registreret under. Bemærk: ophørte produktionsenheder har ikke noget CVR-nummer associeret. Verificerer at en indberetter må indsende indberetninger for det angivne år. Verificerer at alle angivne CVR/P-numre har den korrekte form (validerer ikke hvorvidt de reelt eksisterer). 4.2 Post-validering Følgende valideringer foretages i efterbehandlingen, efter en webservicekaldet er succesfuldt afsluttet, og indberetningen oprettet. Regelnavn Valideringsregel METODE_TEKST Er der angivet en analyse eller beregningsmetode hvis målemetoderne beregning eller estimering er valgt? EAK_ANTAL Indberetningstyperne import og eksport må gerne indeholde flere EAK koder, men de andre typer må kun have 1 EAK kode. Denne regel verificerer dette. EAK_KODE Verificerer at EAK-koderne er valide. FRAKTION_ANTAL Verificerer at der er mindst en fraktion i en indberetning CVR/P-NR Verificerer at et indsendt P-nummer er validt, når det er anvendt til at angive modtager og afsender. Hvis der også er indtastet et CVR nummer, så verificeres at dette er den juridiske enhed for P-nummeret. For ophørte produktionsenheder ignoreres CVR nummeret. MATRIKEL_ADRESSE Verificerer at en angivet adresse enten består af et vejnavn og husnummer eller af et matrikelnummer for producenttyperne Offentlig eller privat virksomhed uden P- nummer og Privatadresse eller matrikelnummer. Side 26 af 36

27 Regelnavn VÆRDILISTE Valideringsregel Verificerer at alle anvendte værdilistekoder, som listet i appendiks A, er valide værdier. Dette omfatter: Producent type Kommune kode Målemetode EAK-kode Affaldsfraktion Behandling Nyttiggørelsesmetode Bortskaffelsesmetode Landekode Basel kode OECD kode herunder også BEU kode og BA kode Side 27 af 36

28 5 Fejlbeskeder Opstår der en fejl i et af de skridt, der gennemløbes, når serviceaftager forsøger at indsende en indberetning, eller findes der fejl i selve indberetningen, vil servicen returnere en SOAP besked, hvor Body elementet indeholder et Fault element. Nedenstående tabel lister de mulige fejlbeskeder, der kan optræde i form af disse Fault elementer. Bemærk: de fire 403 fejlkoder returneres af IIS en og ikke af web servicen de er derfor ikke af typen System.ServiceModel.FaultException. Substatuskoderne 7, 13 og 17 når ikke tilbage til klienten, men kan findes i IIS ens log. <FaultCode> <FaultString> Beskrivelse 403 The HTTP request was forbidden with client authentication scheme 'Anonymous'. Med en inner exception: The remote server returned an error: (403) Forbidden Forbidden: Client certificate required Forbidden: Client certificate revoked Typisk fås denne fejl i stedet for en af de nedenstående tre. Kaldet til web servicen er foretaget uden anvendelse af et certifikat. Det anvendte certifikat er blevet tilbagekaldt af udstederen. Samme fejl fås hvis IIS en ikke kan få fat i CRL en (Certificate Revocation List) hos udstederen Forbidden: Client certificate has Det anvendte certifikat er udløbet expired or is not yet valid eller endnu ikke gyldigt. 405 Security exception: Caller not Kaldet til web servicen er ikke authenticated blevet korrekt autentificeret med et gyldigt certifikat. Verificer at kravene for adgang er opfyldt. Se afsnit 3.4 om adgang. 405 Security exception: Unknown user Der er ikke oprettet en korrekt or the user is not authorized for system-system bruger i ADS. system-to-system reporting Verificer at det CVR nummer der er angivet i subject feltet på certifikatet der anvendes til at tilgå webservicen, er registreret som system-system bruger. Verificer at denne er aktiv hos Affaldsdatasystemet for adgang i uddannelses- og/eller produktionsmiljø. 454 Exception parsing message ADS var ikke i stand til at parse SOAP beskedens body. Verificer at Body elementet i SOAP beskeden indeholder validt XML. 501 <Pre validation fejlbesked> En eller flere af de indsendte rapporter opfylder ikke kravene i præ-valideringen. Side 28 af 36

29 502 XML en er ikke er gyldig - XML skema valideringen fejlede. <Skema validering fejlbeskeder> 503 Security exception: Du har angivet et år som det ikke er tilladt at rapporterer for Fejlbeskeden vil beskrive de enkelte fejl, f.eks. angiver beskeden Analyse eller beregningsmetode mangler at man mangler at beskrive analyse eller beregningsmetode hvis man har angivet værdien 2 eller 3 i elementet MeasurementTypeCode. Verificer at alle værdilisteelementer er korrekte, og at rapporten er valid. Den indsendte XML er ikke validt. Hver valideringsfejl vil være beskrevet ved en ny linje f.eks. Der er for mange reporter i et kald, Det maximale antal reporter er 200 og du prøvet at sende XXXX. Valider den indsendte XML mod det relevante skema. Det er kun tilladt at indberette for det gældende indberetningsår. 504 <Security Exception fejlbesked> Angiver en sikkerhedsfejl i de indsendte rapporter. F.eks. angiver beskeden CVR enhed passer ikke sammen med produktions enheden at der er forsøgt at indesende en indberettning hvor P- nummeret, ikke tilhører CVRnummeret på den autentificeret bruger der kalder webservicen. 505 Internal server error during Der opstod en uventet fejl under validation validering af indberetningen. Kontakt Affaldsdatasystemet Internal security error Der opstod en uventet sikkerhedsfejl under validering af indberetningen. Kontakt Affaldsdatasystemet Internal server error Der opstod en uventet fejl. Kontakt Affaldsdatasystemet Side 29 af 36

30 6 Rediger eller slet indsendt indberetning I forbindelse med indberetning af data kan det ske, at der fremsendes en fejlmeddelelse som mail, hvoraf det fremgår, at man med digital signatur skal logge ind på for at rette fejlen. Ligeledes kan man have behov for at rette eller slette i flere indberetninger. Læs hvordan dette gøres i Vejledning om manuel indberetning. Såfremt du ikke har en digital signatur eller mangler rettigheder for at få adgang til systemet, kan du læse videre i samme vejledning. 7 Udtræk rapporter Har du behov for at foretage rapportudtræk af data, kan du læse mere om hvordan i Vejledning om udtræk af rapporter. Side 30 af 36

31 8 Eksempler 8.1 Eksport Dette er et eksempel på xml for eksport indberetning, der kan benyttes i kald til SubmitExportReports metoden. 8.2 Import Dette er et eksempel på xml for import indberetning, der kan benyttes i kald til SubmitExportReports metoden. Side 31 af 36

32 8.3 Modtager Dette er et eksempel på xml for modtager indberetning, der kan benyttes i kald til SubmitReceiverReports metoden. I dette tilfælde er affaldsproducent angivet ved CVRog P-nummer. Side 32 af 36

33 8.4 Indsamler Dette er et eksempel på xml for indsamler indberetning, der kan benyttes i kald til SubmitReceiverReports metoden. I dette tilfælde er affaldsproducenten angivet ved kommunekode. Bemærk også at modtageanlægget er angivet ved CVR- og P-nummer. Side 33 af 36

34 8.5 Indsamler og modtager Dette er et eksempel på xml for indsamler- og modtager indberetning, der kan benyttes i kald til SubmitCollectorAndReceiverReports metoden. I dette tilfælde er affaldsproducent angivet ved kommunekode. Side 34 af 36

35 8.6 Eksport producent Dette er et eksempel på xml for en eksport producent indberetning, der kan benyttes i kald til SubmitExportProducerReports metoden. I dette tilfælde er affaldsproducent angivet ved kommunekode. Side 35 af 36

36 9 Ændrings log Dato Version Beskrivelse Forfatter Første version TMLN Tilføjet URL er WSDL filer for service. LNJa Tilføjet eksempler for indsamler og eksport indberetninger. LNJa Tilføjet afsnit om adgang. LNJa Tilføjet afsnit om fejlbeskeder. LNJa Udvidet afsnit om behandling af indberetninger og tilføjet afsnit om valideringsregler Vejledningen er revideret, og mindre ændringer er fortaget. Affaldssekretariatets adresse er opdateret Der er tilføjet kontaktinformation til Affaldssekretariatet. Afsnit 1: Tilføjet generelt information om ADS og system-system indberetning. Afsnit : Skemadiagrammer er opdateret med beskrivelser Affaldssekretariatets adresse er opdateret. Der er tilføjet et nyt afsnit 6 om rettelse/sletning af data og et nyt afsnit 7 om adgang til virk.dk med digital signatur Opdateret vejledning med information om brug af OCESII certifikater. Rettet gamle links Opdateret information om adgang til TEST Der er indsat et nyt afsnit 7 om Rapporter. De efterfølgende afsnit har dermed fået nye numre Skærmbilleder og ny indberetningsrolle Eksport Producent er indføjet. Afsnittet om at rette/slette og om rapporter er slettet. Der er foretaget en generel gennemskrivning af rapporten LNJa LNJa Arguz LNJA LNJA Arguz JEJE Side 36 af 36

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.4 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem Strandgade 29 1401 København K Tlf.

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.5 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem Strandgade 29 1401 København K Tlf. 72 54 81 81

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra virksomhedens lokale

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Affaldsdata- systemet 2. Affaldsdatasystemet (kap 13) Oplysninger fra 2010 skal indberettes til Affaldsdatasystemet. Kan indberettes fra april 2010. Affaldsdatasystemet

Læs mere

Affaldsdatasystem. Vejledning i manuel indberetning. Dokument version: 1.6 ADS version: 1.0

Affaldsdatasystem. Vejledning i manuel indberetning. Dokument version: 1.6 ADS version: 1.0 Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.6 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem Strandgade 29 1401 København K Tlf. 72 54 81 81

Læs mere

Virksomheden har og anvender deres gamle digital signatur, som endnu ikke er udløbet.

Virksomheden har og anvender deres gamle digital signatur, som endnu ikke er udløbet. NOTAT Hjælp til at løse problemer ved adgang til Virk.dk At der nu skal bruges NemID-signatur i stedet for Digital Medarbejdersignatur som Log-In til VirkDK, har desværre vist sig at give nogle problemer.

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import Dokument version:.8 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf. 7 54 81

Læs mere

1. Affaldsmængde (vægtenhed) Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata.

1. Affaldsmængde (vægtenhed) Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata. Roskilde J.nr. MST-7761-00477 Ref. vba Den 2. februar 2012 Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata. Miljøstyrelsen udsendte et informationsbrev den 19. januar 2012. På baggrund af

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET Nyhedsbrev forår 2016 NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET (April 2016) Kære læser Så er vi kommet ind i 2016. Vi har fået udgivet en ny udgave af Affaldsdatasystemet, der indeholder en del forbedringer og rettelser.

Læs mere

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN VEJLEDNING TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN Side 1/18 INDHOLD EN VEJLEDNING FOR NEMLOG-IN ADMINISTRATORER... 2 FØR DU GÅR I GANG... 2 VEJLEDNINGENS INDHOLD... 2 HJÆLP... 2 DEL 1 - TILDELING AF RETTIGHEDER

Læs mere

Import af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk

Import af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk Forudsætninger for at kunne overføre affaldsdata For at kunne overføre AffaldsData til miljøstyrelsen via Virk.dk skal følgende foretages i forvejen: A: Din virksomhed skal have en digital signatur. Denne

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Tildeling af rettigheder i NemLog-in

Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildeling af rettigheder i NemLog-in - En vejledning for NemLog-in administratorer Før du går i gang Denne vejledning forudsætter adgang til internettet og gyldigt NemID Erhverv (medarbejdersignatur eller

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012)

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) Beskrivelse af ændringer i ADS Den 19. november opdaterede vi Affaldsdatasystemet. Opdateringen har rettet nogle fejl og har forbedret

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Tredjepart webservices

Tredjepart webservices Tredjepart webservices 4. juni 2015 USS Dok. Klik her for at angive tekst. 1/12 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Miljøer... 3 Adgang... 3 API kald... 4 GET: /authorizations... 4 Input 4 Output 4 Output

Læs mere

Vejledning til NemLog-in for kommuner

Vejledning til NemLog-in for kommuner Vejledning til NemLog-in for kommuner Januar 2017 SIDE 1 JANUAR 2017 Vejledning til NemLog-in for kommuner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.2 ADS version: 1.14 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem Strandgade

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

Bedre brug af affaldsdatasystemet og affaldsregisteret

Bedre brug af affaldsdatasystemet og affaldsregisteret 23. juni 2014 Bedre brug af affaldsdatasystemet og affaldsregisteret Del I Velkommen Del 1 Affaldsdatasystemet og praktisk gennemgang af standardrapporterne Præsentation og formål Indhold AFFALDSDATASYSTEMET

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Nets Rettighedsstyring

Nets Rettighedsstyring Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Dokumentation: Nets Rettighedsstyring (Attributtjeneste) P. 1-10 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Nykredit Portefølje Administration A/S

Nykredit Portefølje Administration A/S Nykredit Portefølje Administration A/S Vejledning i oprettelse af brugere til NPA-portal og log ind med nemid medarbejdersignatur version 2.0 januar 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION

Læs mere

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Dette skal du have klar inden elektronisk indberetning: NemID medarbejdersignatur (kan bestilles gratis på www.medarbejdersignatur.dk)

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET (December 2015) Året der gik Kære læser Nu er 2015 snart slut. Der er også i år gennemført mange it-mæssige ændringer og forbedringer i Affaldsdatasystemet. Ændringerne er/bliver

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Anbefalede testprocedurer

Anbefalede testprocedurer Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Anbefalede testprocedurer Nets DanID A/S Marts 2014 Side 1-34 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Side 1 af 18 18. maj 2015 TG Baggrund og formål I foråret 2014 blev der udarbejdet en fælles sikkerhedsmodel for grunddataprogrammet. Modellen

Læs mere

Vejledning til NemLog-in

Vejledning til NemLog-in Vejledning til NemLog-in Marts 2016 SIDE 1 MARTS 2016 Vejledning til NemLog-in Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail:

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Vejledning start Test Indberetning i ENAO

Vejledning start Test Indberetning i ENAO Vejledning start Test Indberetning i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvordan man foretager indberetning af Test indberetning i Energitilsynets nye indberetningssystem, ENergiAnmeldelse

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet

Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet EnergiData Online Indberetninger til Energitilsynet foretages i Energitilsynets digitale indberetningsmiljø. Adgang til de digitale indberetninger

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 13. april 2016

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 13. april 2016 Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 13. april 2016 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS Nemhandel

Læs mere

Aktører, som håndterer affald, skal indberette - Anlæg, indsamlere, importører/eksportører og nogle gange affaldsproducenter

Aktører, som håndterer affald, skal indberette - Anlæg, indsamlere, importører/eksportører og nogle gange affaldsproducenter den 23. marts 2011 REFERAT 1. KORT OM DEN NYE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Indledningsvist blev der gjort opmærksom, at der var kommet en ny affaldsbekendtgørelse (BEK nr 224 af 07.03.2011). Nedenstående oversigt

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

Adgang til NIV. Nyt system til indberetning af forventede ventetider. Version 1.2

Adgang til NIV. Nyt system til indberetning af forventede ventetider. Version 1.2 Adgang til NIV Nyt system til indberetning af forventede ventetider Version 1.2 Kolofon Adgang til NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Tilknyt/agé r som tjénéstéydér

Tilknyt/agé r som tjénéstéydér Tilknyt/agé r som tjénéstéydér En virksomhed/klient kan vælge at tilknytte en tjenesteyder til at varetage opgaverne i LER. Tjenesteyderen kan indberette forsyningsområder og svare på graveanmodninger

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Nemlog-in Beskrivelse af Leverandørens Version: 2.c ID: 32309 2013-06-17 Indhold 1 INTRODUKTION... 3 2 TEST AF SERVICES... 4 2.1 NEMLOG-IN SSO/SLO... 4 3 TILSLUTNING AF SERVICE METADATA... 8 3.1 NEMLOG-IN

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere Indhold 1. Versionshistorik... 3 2. Definitioner... 4 3. Login... 5 4. Beskeder... 6 5. Elev administration... 7 Elev administration tabel... 9 Redigering... 10 Bestilling... 11 6. Opret elev... 12 Opret

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG.

VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG. ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG. VERSION RC1 DATO 10. januar 2012 REFERENCE FORFATTER Tøger Nørgaard KONTRAKTNUMMER

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere