Ivan Overgaard 11/29/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ivan Overgaard 11/29/2012"

Transkript

1 NSI Seal.Net Version 2.0 Ivan Overgaard 11/29/2012

2 Revisionshistorik: Version Dato Ændring Ansvarlig Oprettet IO redigeret IO Seal.Net Page 2 of 23 Version november 2012

3 Indhold REVISIONSHISTORIK:... 2 INDLEDNING... 4 HISTORIK... 4 SYSTEMKRAV... 4 LEVERANCER... 4 SEAL.NET API ET... 5 DESIGNVALG... 5 OBJEKTER... 5 BRUG AF SEAL.NET API... 9 KLIENTEKSEMPLER... 9 Direkte kald Føderalt Brug af NemId: Secure browser logon SOSI Gateway EKSEMPLER PÅ GENERERING AF OBJEKTER FRA PROXY ASSERTION SECURITY HEADER MAKEASSERTIONFORSTS Seal.Net Page 3 of 23 Version november 2012

4 Indledning Den Gode WebService (DGWS) er en profil for webservices, som bygger på flere WebService standarder fra WS* stakken. Det er ikke en triviel opgave at designe en klient eller en webservice implementering, der overholder DGWS profilen. Seal.Net Api ets formål er, at sænke den tærskel der uvægerligt er forbundet med at med at udvikle software der overholder Den Gode WebService. Seal.Net indpakker alle DGWS specifikke detaljer abstraherer alle typer fra XML til objektform. API et tager sig af validering og signering aktuelle klasser. API et er leveret som.net assemblies og kan benyttes med forskellige sprogbindinger herunder f.eks. VB.NET, C#, etc. Historik Den Gode WebService er specificeret i tre versioner 1.0, og 1.1. Ingen af versionerne er kompatible og der er tidligere udviklet individuelle Api er til at understøtte disse versioner. Dette Api understøtter alle nuværende versioner af DGWS i samme implementering for hhv. klient og service. Der er dog væsentlige designforskelle mellem dette API og tidligere versioner. Systemkrav Api et er bygget til WCF (Windows Communication Foundation), WIF (Windows Identity Foundation), og kæver som minimum.net version 3.5. Læseren af denne guide forudsættes at have indsigt i C#, WCF, WIF og XML. Denne dokumentation refererer til.net 4.5. Enkelte interfaces er forskellige i.net 3.5 til.net 4.5. F.eks. benyttes System.ServiceModel.Security.IWSTrustChannelContract interfacet i 4.5 dette interface er i.net 3.5 Microsoft.IdentityModel.Protocols.WSTrust.IWSTrustChannelContract. Leverancer Seal.Net leveres som to assemblies. En der assembly der indeholder datatyperne for til Seal og en der indeholder logikken Der leveres to versioner. En som benyttes i.net version og en version som benyttes fra og med.net version 4.5. Årsagen til at der leveres to versioner er, at WIF først er med i det samlede.net framework fra.net 4.5. Før version 4.5 leveredes WIF som en medfølgende assembly. Der er små forskelle i snitfladen mellem den medfølgende assembly og den endlige version. Derfor er der udviklet to versioner af Seal.Net. som fortløbende vil blive omtalt som hhv. Seal.net35 og Seal.net45. Seal.net35 kræver en at en version tilgængelig af Microsoft.IdentityModel.dll som følger med leverancen. Seal.Net Page 4 of 23 Version november 2012

5 Seal.Net Api et Designvalg Seal.net er bygget oven på WCF og WIF Ovnnævnte Api er er valgt da de er supporteret af Microsoft og indgår som standard i..net frameworket fra.net version 3.5. Yderligere giver WCF udpræget mulighed for at benytte aspekt orienteret udvikling. Grundet inkompatibilitet mellem Saml2.0 og Seal Saml har det været nødvendigt i enkelte tilfælde at gå uden om WCF. I en WSDL der beskriver en snitflade til Den Gode Webservice (DGWS) indgår skemaer der beskriver de specifikke DGWS klasser. Når der genereres en proxy til hhv. klient eller server, dannes disse klasser på typestærk form i den autogenererede proxy. Eksempler på genrerede klasser er Security, Assertion og Header. Dette Api er designet benytte disse klasser i videst mulig omfang. Designet tager yderlige højde for at alle klienter kan konfigureres både via kode og konfigurationsfiler Ordforklaringer: SealAssertion: Dækker over typerne som er specificeret i Seal. Det er ikke helt kompatible med Saml2 standarden. Saml2Assertion: Er microsoft s implementering af Saml2 som er en del af WIF. DGWSHeader: Den Gode Webservice specificerer en ekstra headertype. DGWSHeader implementerer denne typer. Objekter Følgende figurer illustrerer de klasser der indgår Seal.Net inddelt i grupper: Klienter: Seal.Net Page 5 of 23 Version november 2012

6 Seal2SalmStsClient koverterer en SealAssertion til en Saml2Assertion enten via direkte kald til sts eller via SOSI Gateway. Kort SealCard indpakker svaret fra en STS (assertion) og giver mulighed for benytte data i fremtidige kald. DgwsHeader indpakker tilsvarende Medcom-header data MessageHeaders Seal.Net Page 6 of 23 Version november 2012

7 SealCardMessageHeader benyttes til at udstille et SealCard som en WCF MessageHeader DgwsMessageHeader udstiller tilsvarende et DgwsHeader som en WCF MeassageHeader. Endpointbehaviors SealSigningEndpointBehavior tilpasser request XML header med manglende attributter og underskriver request v.h.a. et associeret certifikat i clientcredentials. Yderligere valideres underskriften af response. SealEndpointBehavior implementerer DGWS. Hjælpefunktioner Seal.Net Page 7 of 23 Version november 2012

8 Indeholder forskellige funktioner f.eks. til at signere og validere en signatur. Seal.Net Page 8 of 23 Version november 2012

9 Brug af Seal.Net Api I dette afsnit beskrives overordnet hvordan Seal.net benyttes til at opbygge en klient eller en service applikation. Klienteksempler En klient til en WebService af typen Den Gode Webservice benyttes som en hver anden webservice. I Visual Studio adderes en Service-Reference til den pågældende WSDL. Herefter genereres en proxy indeholdende alle datatyper for webservicen. Det er også muligt at benytte WcfUtil.exe hvis ikke er tilstrækkelig. Herefter kan der være flere klient-scenarier: 1) Direkte kald af Service (ikke føderalt) Her oprettes et kort lokalt og Service Udbyderen kaldes med det oprettede kort. Det er så op til Service Udbyderen at autentificere brugeren, 2) Føderalt Et kort oprettes lokalt valideres via et kald til en STS, som returnerer et kort der er digitalt underskrevet. Dette kort benyttes til fremtidige kald af webservices. Service Udbyderen skal nu kun autentificere STS en. 3) Via NemId Hvis en bruger allerede er logget på et system via NemLogin. Kan dette login benyttes til at kalde en webservice. Til NemLogin er associeret en SamlToken. Denne token skal veksles til et IDKort til Den Gode Webservice. Når IDKortet er modtaget benyttes det til fremtidige kald 4) SOSI Gateway Til efterfølgende eksempler benyttes nogle metoder til at oprette instanser af datatyper. MakeAssertion, MakeAssertionForSTS, MakeHeader og MakeSecurity. Eksemplerne viser et kald til en FKM webservice. Metodekadet er GetMedicineCard_ Seal.Net Page 9 of 23 Version november 2012

10 Direkte kald 1. var client = new MedicineCardPortTypeClient("localFMK"); 2. var ass = SealUtilities.SignAssertion( MakeAssertion(), g.global.cert ); 3. client.getmedicinecard_ (makesecurity(ass), MakeHeader()); 1. Der oprettes en instans af FMK klientklassen der benytter den navngivne konfiguration. 2. Der initieres en instans af Assertion som evt. underskrives 3. Assertion indsættes i et Security element. Der genereres en DGWSHeader og service kaldes Følgende konfiguration er benyttes i ovenstående eksempel. <endpoint address="http://localhost:1010/fmk" binding="custombinding" bindingconfiguration="soap11http" behaviorconfiguration="sealbehavior" contract="dk.nsi.fmk.medicinecardporttype" name="localfmk" /> <custombinding> <binding name="soap11http"> <textmessageencoding messageversion="soap11wsaddressing10" writeencoding="utf-8" /> <httptransport /> </binding> </custombinding> <behavior name="sealbehavior" > <sbhe/> </behavior> <behaviorextensions> <add name="sbhe" type="dk.nsi.seal.sealbehaviorextentionelement, Seal" /> </behaviorextensions> Som det ses er Binding er en custombinding uden sikkerhed og der benyttes SealBehaviorExtentionElement til at aktivere SealEndpointBehavior Seal.Net Page 10 of 23 Version november 2012

11 Føderalt I et føderalt login skal en bruger først logges på føderationen 1. var rsc = SealCard.Create(MakeAssertionForSTS( g.global.nsilge1)); 2. SealCard sc = SealUtilities.SignIn(rsc, "http://www.ribeamt.dk/epj", "http://pan.certifikat.dk/sts/services/securitytokenservice"); 3. var client = new MedicineCardPortTypeClient("localFMK"); 4. client.getmedicinecard_ ( MakeSecurity(sc.GetAssertion<Assertion>()), MakeHeader() ); 1. Der initieres et SealCard vha. en underskrevet Assertion. 2. STS kaldes med kortet. Der returneres et nyt SealCard underskrevet af STS 3. Der oprettes en instans af Service proxy klientklassen, i dette tilfælde FMK. 4. Der oprettes et Security element der indeholder den Assertion der er underskrevet af STS, samt et MedcomHeader element. Herefter kaldes Servicen. Konfigurationen. <endpoint address="http://localhost:1010/fmk" binding="custombinding" bindingconfiguration="soap11http" behaviorconfiguration="sealbehavior" contract="dk.nsi.fmk.medicinecardporttype" name="localfmk" /> <custombinding> <binding name="soap11http"> <textmessageencoding messageversion="soap11wsaddressing10" writeencoding="utf-8" /> <httptransport /> </binding> </custombinding> <behavior name="sealbehavior" > <sbhe/> </behavior> <behaviorextensions> <add name="sbhe" type="dk.nsi.seal.sealbehaviorextentionelement, Seal" /> </behaviorextensions> Seal.Net Page 11 of 23 Version november 2012

12 Brug af NemId: Efterfølgende kode viser hvordan en NemidLogin Saml2Assertion konverteres til en DGWSAssertion. For herefter at oprette en en Security instans der indeholder denne Assertion og kalde en FMK service. 1. Saml2Assertion nemidassertion = MakeNemIdAssertion(g.global.cert); 2. SealCard sc; 3. using (var stsclient = new Saml2SosiStsClient("NemId")) 4. stsclient.channelfactory.credentials.clientcertificate.certificate = g.global.nsilge1; 5. sc = stsclient.exchangeassertion( nemidassertion, SealUtilities.MakeHealthContextAssertion( "Test Sundhed.dk", g.global.cert.subjectname.name, "Sygdom.dk", "5GXFR" ), ); 6. var client = new MedicineCardPortTypeClient("localFMK"); 7. client.getmedicinecard_ ( MakeSecurity( sc.getassertion<assertion>() ), MakeHeader() ); I eksempler på generering af proxyklasser vises implementeringen af MakeSecurity og Make- Header som benyttes i ovenstående eksempel. 1) nemidassertion forventes at være genereret i en tidligere longon scenarie 2) 3) Klienten til den STS som veksler kortet initieres 4) Certifikatet til at underskrive requestet loades.. 5) STS kaldes og der returneres et kort 6) En klient til FMK oprettes 7) Service kaldes med Assertion og DGWSHeader Konfiguration:.Net 4.5 <endpoint address="http://test1.ekstern-test.nspop.dk:8080/sts/services/oiosaml2sosi" binding="basichttpbinding" behaviorconfiguration="sealsigning" contract="system.servicemodel.security.iwstrustchannelcontract" name="nemid" />.Net 3.5 <endpoint address="http://test1.ekstern-test.nspop.dk:8080/sts/services/oiosaml2sosi" binding="basichttpbinding" behaviorconfiguration="sealsigning" contract="microsoft.identitymodel.protocols.wstrust.iwstrustchannelcontract" name="nemid" /> Seal.Net Page 12 of 23 Version november 2012

13 <behavior name="sealsigning"> <SealSigningBE/> </behavior> <endpoint address="http://localhost:1010/fmk" binding="custombinding" bindingconfiguration="soap11http" behaviorconfiguration="sealbehavior" contract="dk.nsi.fmk.medicinecardporttype" name="localfmk" /> <custombinding> <binding name="soap11http"> <textmessageencoding messageversion="soap11wsaddressing10" writeencoding="utf-8" /> <httptransport /> </binding> </custombinding> <behavior name="sealbehavior" > <sbhe/> </behavior> <behaviorextensions> <add name="sbhe" type="dk.nsi.seal.sealbehaviorextentionelement, Seal" /> <add name="sealsigningbe" type="dk.nsi.seal.sealsigningbehaviorextentionelement, Seal"/> </behaviorextensions> Secure browser logon Efterfølgende kode og konfiguration viser hvordan der oprettes en krypteret Assertion som kan benyttes til SBO. 1. var rsc = SealCard.Create(MakeAssertionForSTS(g.global.NsiLge1)); 2. var sc = SealUtilities.SignIn(rsc, "http://www.ribeamt.dk/epj", Properties.Settings.Default.SecurityTokenService); 3. using (var stsclient = new Seal2SamlStsClient("Seal2EncSaml")) 4. stsclient.channelfactory.credentials.clientcertificate.certificate = g.global.nsilge1; 5. var d = stsclient.exchangeassertion(sc, "http://sundhed.dk/") as GenericXmlSecurityToken; 6. var elm = d.tokenxml; 1. Et SealCard opretts fra en local oprettet og signeret Assertion. 2. Et nyt SealCard oprettes underskrevet af STS. 3. En proxy til STS der veksler SealCard oprettes 4. ClientCredentials sættes. 5. STS til konvertering af assertion kaldes. 6. Det genererede krypterede kort hentes som XML Seal.Net Page 13 of 23 Version november 2012

14 Konfiguration: <endpoint address="http://test1.ekstern-test.nspop.dk:8080/sts/services/sosi2oiosaml" binding="custombinding" bindingconfiguration="soap11http" behaviorconfiguration="sealsigning" contract="system.servicemodel.security.iwstrustchannelcontract" name="seal2encsaml" /> <custombinding> <binding name="soap11http"> <textmessageencoding messageversion="soap11wsaddressing10" writeencoding="utf-8" /> <httptransport /> </binding> </custombinding> <behavior name="sealsigning"> <SealSigningBE/> </behavior> <behaviorextensions> <add name="sealsigningbe" type="dk.nsi.seal.sealsigningbehaviorextentionelement, Seal"/> </behaviorextensions> Seal.Net Page 14 of 23 Version november 2012

15 SOSI Gateway Nå SOSI Gateway skal benyttes skal der ført oprettes en service reference SOSI Gateway. Hvis ikke der allerede er oprettet oprettes også en service reference til servicen, i nedenstående eksempel FMK. Følgende kode opretter et login på SOSI Gateway. using GW = SealTest.SosiGWReference; public Assertion assertion; public Header header; public void DoLogin(X509Certificate2 cert) 1. var GWClient = new GW.SosiGWFacadeClient(); 2. GW.Security sec = MakeSecurity(MakeAssertionForSTS()); 3. var dig = GWClient.requestIdCardDigestForSigning(sec, "whatever"); 4. var csp = (RSACryptoServiceProvider)cert.PrivateKey; 5. var sha1 = new SHA1Managed(); 6. byte[] hash = sha1.computehash(dig.digestvalue); 7. var rb = new GW.signIdCardRequestBody 8. a. SignatureValue = csp.signhash(hash, CryptoConfig.MapNameToOID("SHA1")), b. KeyInfo = new GW.KeyInfo() c. i. Item = new GW.X509Data() Item = cert.export(x509contenttype.cert) d. 9. ; 10. var res = GWClient.signIdCard(sec, rb); 11. if (res!= GW.signIdCardResponse.ok) 12. a. throw new Exception("Gateway logon error"); header = MakeHeader(); 15. assertion = SealCard.Create(sec.Assertion). i. GetAssertion<Assertion>(typeof(GW.AssertionType).Name); 16. DoLogin(global.NsiLge1); 17. var client = new MedicineCardPortTypeClient("SosiGWFMK"); 18. client.getmedicinecard_ (makesecurity(assertion), header); 1) opretter en proxy til SOSI Gateway 2)Opretter en lokal assertion 3)Efterspørger en digest i SOSI Gateway. 4-9) Digest signeres 10) Der oprettes et kort i SOSI Gateway 14-15) Header og assertion konverteres til korrekt type og gemmes til senere brug. 16) Login kaldes 17) FMK klient oprettes. 18)Service kaldes Seal.Net Page 15 of 23 Version november 2012

16 Konfiguration: SOSIGW <endpoint address="http://test1.ekstern-test.nspop.dk:8080/sosigw/service/sosigw" binding="basichttpbinding" contract="sosigwreference.sosigwfacade" /> FMK <endpoint address="https://triforkfaellestest.lms.trifork.com/fmk12/ws/medicinecard" binding="custombinding" bindingconfiguration="soap11http" behaviorconfiguration="addressingbehavior" contract="dk.nsi.fmk.medicinecardporttype" name="sosigwfmk" /> <custombinding> <binding name="soap11http"> <textmessageencoding messageversion="soap11wsaddressing10" writeencoding="utf-8" /> <httptransport /> </binding> </custombinding> <behavior name="addressingbehavior"> <clientvia viauri="http://test1.ekstern-test.nspop.dk:8080/sosigw/proxy/soap-request" /> </behavior> Seal.Net Page 16 of 23 Version november 2012

17 SOSI Gateway SBO En token til SBO kan hentes fra SOSI Gateway på nedenstående måde. Det forudsættes at der er logget på SOSI Gateway og dermed er assertion initieret. Endpoint refererer til STS og ClientVia refererer til SOSI Gateway. using (var stsclient = new Seal2SamlStsClient("GWFetchCard")) using (var scope = new OperationContextScope((IContextChannel)stsClient.Channel.Channel)) OperationContext.Current.OutgoingMessageHeaders.Add(new SealCardMessageHeader( SealCard.Create(assertion))); var d = stsclient.exchangeassertionviagw( "http://sundhed.dk/") as GenericXmlSecurityToken; var elm = d.tokenxml; Konfiguration: <endpoint address="http://test1.ekstern-test.nspop.dk:8080/sts/services/sosi2oiosaml" binding="custombinding" behaviorconfiguration="addressingbehavior" bindingconfiguration="soap11http" contract="system.servicemodel.security.iwstrustchannelcontract" name="gwfetchcard" /> <custombinding> <binding name="soap11http"> <textmessageencoding messageversion="soap11wsaddressing10" writeencoding="utf-8" /> <httptransport /> </binding> </custombinding> <behavior name="addressingbehavior"> <clientvia viauri="http://test1.ekstern-test.nspop.dk:8080/sosigw/proxy/soap-request" /> </behavior> Seal.Net Page 17 of 23 Version november 2012

18 Eksempler på generering af objekter fra proxy. Nedenstående eksempler viske initieringer at klasser der er autogenereret ud fra en DGWS WSDL. Assertion Nedenstående eksempel opretter en Assertion hvor NotBefore sættes til at være 5 minutter gammel fra start for at sikre tiden i forhold til den modtagne server. Det er et DGWS kort version niveau 4. static Assertion MakeAssertionForSTS( X509Certificate2 certificate ) var vnow = DateTimeEx.UtcNowRound - TimeSpan.FromMinutes(5); var later = (vnow + TimeSpan.FromHours(8)).ToString("u").Replace(' ', 'T'); var ass= new Assertion IssueInstant = vnow, id = "IDCard", Version = 2.0m, Issuer = "WinPLC", Conditions = new Conditions NotBefore = vnow, NotOnOrAfter = vnow + TimeSpan.FromHours(8), Subject = new Subject NameID = new NameID Format = "http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/cpr_personcivilregistrationidentifier. xsd", Value = " ", SubjectConfirmation = new SubjectConfirmation ConfirmationMethod = ConfirmationMethod.urnoasisnamestcSAML20cmholderofkey, SubjectConfirmationData = new SubjectConfirmationData Item = new proxy.keyinfo Item = "OCESSignature", AttributeStatement = new AttributeStatement[] new AttributeStatement id = AttributeStatementID.IDCardData, Attribute = new proxy.attribute[] new proxy.attribute Name = "sosi:idcardid", AttributeValue = Guid.NewGuid().ToString("D"), new proxy.attribute Name = "sosi:idcardversion", AttributeValue = "1.0.1", new proxy.attribute Name = "sosi:idcardtype", AttributeValue = "user", Seal.Net Page 18 of 23 Version november 2012

19 new proxy.attribute Name = "sosi:authenticationlevel", AttributeValue = "4",, new AttributeStatement id = AttributeStatementID.UserLog, Attribute = new proxy.attribute[] new proxy.attribute Name = "medcom:usercivilregistrationnumber", AttributeValue = " ", new proxy.attribute Name = "medcom:usergivenname", AttributeValue = "Amaja Christiansen", new proxy.attribute Name = "medcom:usersurname", AttributeValue = "Person", new proxy.attribute Name = "medcom:user address", AttributeValue = new proxy.attribute Name = "medcom:userrole", AttributeValue = "1234", new proxy.attribute Name = "medcom:userauthorizationcode", AttributeValue = "NS101", new AttributeStatement id = AttributeStatementID.SystemLog, Attribute = new proxy.attribute[] new proxy.attribute Name = "medcom:itsystemname", AttributeValue = "Sygdom.dk", new proxy.attribute Name = "medcom:careproviderid", AttributeValue = " ", NameFormat="medcom:cvrnumber", new proxy.attribute Name = "medcom:careprovidername", AttributeValue = "TRIFORK SERVICES A/S // CVR: ", ; return certificate == null? ass : SealUtilities.SignAssertion(ass, certificate); Security Nedenstående eksempel opretter en Security element Timestamp sættes til at være 5 minutter gammel. static Security MakeSecurity( Assertion assertion) return new Security id = Guid.NewGuid().ToString("D"), Timestamp = new Timestamp Created = DateTime.Now - TimeSpan.FromMinutes(5), Assertion = assertion ; Seal.Net Page 19 of 23 Version november 2012

20 Header static Header MakeHeader() return new Header SecurityLevel = 3, TimeOut = TimeOut.Item1440, TimeOutSpecified = true, Linking = new Linking FlowID = Guid.NewGuid().ToString("D"), MessageID = Guid.NewGuid().ToString("D"), FlowStatus = FlowStatus.flow_running, FlowStatusSpecified = true, Priority = Priority.RUTINE, RequireNonRepudiationReceipt = RequireNonRepudiationReceipt.yes ; Seal.Net Page 20 of 23 Version november 2012

21 MakeAssertionForSTS static Assertion MakeAssertionForSTS() var vnow = DateTime.UtcNow - TimeSpan.FromMinutes(5); var later = (vnow + TimeSpan.FromHours(8)).ToString("u").Replace(' ', 'T'); return new Assertion IssueInstant = vnow, id = "IDCard", Version = 2.0m, Issuer = "WinPLC", Conditions = new Conditions NotBefore = vnow, NotOnOrAfter = vnow + TimeSpan.FromHours(8), Subject = new Subject NameID = new NameID Format = "http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/cpr_personcivilregistrationidentifier. xsd", Value = " ", SubjectConfirmation = new SubjectConfirmation ConfirmationMethod = ConfirmationMethod.urnoasisnamestcSAML20cmholderofkey, SubjectConfirmationData = new SubjectConfirmationData Item = new proxy.keyinfo Item = "OCESSignature", AttributeStatement = new AttributeStatement[] new AttributeStatement id = AttributeStatementID.IDCardData, Attribute = new proxy.attribute[] new proxy.attribute Name = "sosi:idcardid", AttributeValue = Guid.NewGuid().ToString("D"), new proxy.attribute Name = "sosi:idcardversion", AttributeValue = "1.0.1", new proxy.attribute Name = "sosi:idcardtype", AttributeValue = "user", new proxy.attribute Name = "sosi:authenticationlevel", AttributeValue = "4", //new proxy.attribute Name = "sosi:ocescerthash", AttributeValue = g.global.cprcertmap[" "].getcerthashstring(), new AttributeStatement id = AttributeStatementID.UserLog, Attribute = new proxy.attribute[] Seal.Net Page 21 of 23 Version november 2012

22 new proxy.attribute Name = "medcom:usercivilregistrationnumber", AttributeValue = " ", new proxy.attribute Name = "medcom:usergivenname", AttributeValue = "Amaja Christiansen", new proxy.attribute Name = "medcom:usersurname", AttributeValue = "Person", new proxy.attribute Name = "medcom:user address", AttributeValue = new proxy.attribute Name = "medcom:userrole", AttributeValue = "1234", new proxy.attribute Name = "medcom:userauthorizationcode", AttributeValue = "NS101", new AttributeStatement id = AttributeStatementID.SystemLog, Attribute = new proxy.attribute[] new proxy.attribute Name = "medcom:itsystemname", AttributeValue = "Sygdom.dk", new proxy.attribute Name = "medcom:careproviderid", AttributeValue = " ", NameFormat="medcom:cvrnumber", new proxy.attribute Name = "medcom:careprovidername", AttributeValue = "TRIFORK SERVICES A/S // CVR: ", ; Seal.Net Page 22 of 23 Version november 2012

23 Referencer Forkortelse i teksten [SAML2.0] [OIOSAML] [OIOIDWS] Henvisning https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=security Seal.Net Page 23 of 23 Version november 2012

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2014-07 N iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen...................................................... 1 2 STS 1 2.1 Snitflade........................................................

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service. Version 1.3

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service. Version 1.3 GLOBETEAM Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service Version 1.3 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man claims-enabler en.net-baseret

Læs mere

NemRefusion VSLight Integrationsvejledning

NemRefusion VSLight Integrationsvejledning NemRefusion VSLight Integrationsvejledning Virksomhedsservice via webservice Dette dokument beskriver hvordan der forbindes til og udveksles beskeder med NemRefusion virksomhedsservice via web servicen

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Arkitektur af SOSI-GW... 2 Intern arkitektur... 2 Tilstandsdeling imellem clustermedlemmer... 2 Versionsstyring af

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 API Modeller... 2 Webshop2 API Model v1... 3

Læs mere

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2 GLOBETEAM Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret web service Version 1.2 Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan man tilkobler en Java-baseret

Læs mere

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 Webshop2 API Model... 3 Brugen af API et... 4

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 3 Logfil... 3 Backup... 3

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen KFOBS Release Information Version: 7.0 ID: 32309/43491 2014-04-07 Indhold 1 INTRODUKTION... 4 1.1 PRODUKTIONSMILJØ... 4 1.2 TESTMILJØ... 4 2 NEMLOG-IN... 5 2.1 ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER... 5 2.1.1 Release

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0

ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0 DOKUMENTATION OG VEJLEDNING ODIN-webservice ændringer release 2010 v2.0 Indholdsfortegnelse 1. Nye webservice metoder... 2 1.1 Anvendelse af køretøjer og personel fra fremmede beredskaber ifm. indberetning

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

OIOSAML.NET og Umbraco. ved Thomas Ravnholt ravnholt @ silverbullet.dk

OIOSAML.NET og Umbraco. ved Thomas Ravnholt ravnholt @ silverbullet.dk OIOSAML.NET og Umbraco ved Thomas Ravnholt ravnholt @ silverbullet.dk Silverbullet, stiftet 2003 Silverbullet A/S IT- rådgivning, projektledelse og implementering Officiel SKI-leverandør Kontorer i Århus

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Side 1 af 21 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en installationsvejledning for det webservice

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12

Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12 XDS Konfigurationsvejledning Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Miljø... 2 Opsætning

Læs mere

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning STS Installationsvejledning i STS Installationsvejledning REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 2.2.4 2014-12 JQ STS Installationsvejledning iii Contents 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 3 2.1

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

NemID JS Developer site vejledning

NemID JS Developer site vejledning Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR no. 30808460 NemID JS Developer site vejledning DanID A/S 26. maj, 2014 Page 1-25

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Version 0.9.1 15. marts 2013 Indhold Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept... 1 Hvad er en medarbejdersignatur... 3 Juridiske aspekter ved brug af

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... Introduktion... Forudsætninger og krav... Installér ønsket JDK.... Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

ATP WS Provider Profile

ATP WS Provider Profile ATP WS Provider Profile Author: Integration Expert Team (IET) (IET) Subject: ATP WS provider profile Page 1 of 16 1. Dokumenthistorik ATP WS Provider Profile Revisioner Dato for denne version: 13.11.2014

Læs mere

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r)

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) REST/SOAP Services Referenceimplementation Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) 17/6-2010 1.0 Stefan L. Jensen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Visual Studio solution... 3 3. Konfiguration...

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Adgang til kundeportalen

Adgang til kundeportalen Til elleverandørerne Adgang til kundeportalen 3. april 2012 XSTJ/LRO Følgende dokument har til formål at orientere elleverandørerne om implementering og testning af den it-funktionalitet, som skal sikre

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1 Den Gode Webservice version 1.1, 1-7-2008 W 1 Indhold Introduktion...3 Anvendte standarder...4 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Namespaces...6 Grundlæggende arkitektur...6 Kommunikationsmodel...7

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Who s to blame? Jeppe Rørbæk. Jeppe.rorbaek@teknologisk.dk +45 22 70 55 07. Konsulent og underviser på Teknologisk Institut MCP, MCAD, MCSD, MCT

Who s to blame? Jeppe Rørbæk. Jeppe.rorbaek@teknologisk.dk +45 22 70 55 07. Konsulent og underviser på Teknologisk Institut MCP, MCAD, MCSD, MCT Who s to blame? Jeppe Rørbæk Jeppe.rorbaek@teknologisk.dk +45 22 70 55 07 Konsulent og underviser på Teknologisk Institut MCP, MCAD, MCSD, MCT Introduktion til ATLAS AJAX Intro / hensigten med ATLAS Hvordan

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration v. 1.0 Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business

Læs mere

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed SDSD Projektmodel Kravspecifikation 007d.01 Stamdata Register Infrastrukturprogrammet fase 2 FMKi projektet Dato: 13.12.2010 Version: 1.0 Udarbejdet af: Digital Sundhed Sammenhængende Sundhed i Danmark

Læs mere

Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur

Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur Side 1 af 5 Vejledning 2. august 2013 NITRI Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur Indholdsfortegnelse Formål...2 Virksomhedssignatur...2 Funktionssignatur...3

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Identitetsbaserede webservices og personlige data

Identitetsbaserede webservices og personlige data > Identitetsbaserede webservices og personlige data Version 0.8 IT- & Telestyrelsen juni 2009 Indhold > Indledning 3 Målgruppe 3 Afgrænsning 4 Definitioner og begreber 5 Scenarier 7 Scenarie med browser

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

DOtAB. Teknisk rapport

DOtAB. Teknisk rapport DOtAB Teknisk rapport Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Systemarkitektur... 1 Teknologier... 1 Platforme for mobile enheder... 1 Kommunikations interfacet... 2 Udviklingsmiljø... 2 IDOtAB (service

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub

Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub 2. maj 2012 JHH Testdrejebog Udført for: Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Steen Jungdal Udført af: Signaturgruppen A/S IT-huset Åbogade

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Testservice med anvendelse af Microsoft software.

Testservice med anvendelse af Microsoft software. Testservice med anvendelse af Microsoft software. Få offentlig nøgle fra installeret signeringscertifikat 1. Klik Start Kør på den pc eller server hvor signeringscertifikatet er installeret. 2. Skriv MMC

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Fra idé til virkelig med Azure Mobile Services

Fra idé til virkelig med Azure Mobile Services Fra idé til virkelig med Azure Mobile Services Niels Ladegaard Beck Holion nlb@holion.dk @nielslbeck Windows Developers in Denmark Azure App Service Mobile App Introduktion til Azure Mobile Services Platform

Læs mere

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &.

MapBasic &.NET interaktion. MapBasic.NET. Jakob Lanstorp IT konsulent COWI. Odense 23. Juni 2011. 1 8 jun 2011 MapBasic &. MapBasic &.NET interaktion MapBasic.NET Jakob Lanstorp IT konsulent COWI Odense 23. Juni 2011 1 MapBasic &.NET interaktion Erfaring med MapBasic.NET / Visual Studio Anden programmering 2 Program Hurtig

Læs mere

SAX Simple API for XML.

SAX Simple API for XML. SAX Simple API for XML. En API (Application Programming Interface) et bibliotek eller et sæt af funktioner eller metoder. SAX er et sådant bibliotek af abstrakte metoder som f. eks. startdocument() eller

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Mobile apps. App Academy. Velkommen! Vi starter kl. 17:00. Eksempler og links kan findes på http://appacademy.dk. www.appacademy.

Mobile apps. App Academy. Velkommen! Vi starter kl. 17:00. Eksempler og links kan findes på http://appacademy.dk. www.appacademy. Mobile apps Velkommen! Vi starter kl. 17:00 Eksempler og links kan findes på http://appacademy.dk Kristian Langborg-Hansen Partner i Underviser og foredragsholder Forfatter klh@appacademy.dk Planen for

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

Brian Bugge - CV. Curriculum Vitae 1. Telefon: +45 29 71 71 42 E-mail: bb@visionware.dk

Brian Bugge - CV. Curriculum Vitae 1. Telefon: +45 29 71 71 42 E-mail: bb@visionware.dk Jeg er udadvendt, initiativrig og engageret, og har let ved at tilegne mig ny viden. Jeg har en meget entusiastisk holdning til nye løsninger og udfordringer, er nem at tale med, og besidder en god portion

Læs mere

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Vejledning til teknisk tilslutningsforløb 1.7.2015 Version 1.2 Historik for dokumentet: Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.0 2011.06.30

Læs mere

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Nemhandel infrastruktur Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater Pause

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 Side 1 af 9 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver hvordan du: installerer Navision Application

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

Kompetencefonde webservice API beskrivelse

Kompetencefonde webservice API beskrivelse PUBLICX Kompetencefonde webservice API beskrivelse 24.09.2012 A114.8968.3 Logica Side 1 af 12 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Termer og forkortelser... 3 3. Systemarkitektur... 4 3.1 Aktører og roller...

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Installationsvejledning - VAX NemHandel Server Dette dokument omfatter en vejledning for standardinstallation af VAX NemHandel Server. Version: 1.0 Status:

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Agenda Lidt om NemHandel Rationalet for valg af cloud Overvejelser vedr. sikkerhed Løsning og erfaringer indtil

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Pronestor Room & Catering Modul 2 Installation af tilkøbsmoduler Side 2.0 2.9 Bruger Import (AD integration) Side 2.1 2.4 o Service Accounts (hosted og on-premises) o Active Directory struktur o Installation

Læs mere

Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Sikkerhedsvejledning til OAuth 2.0 - sikkerhedsmodeller for OIOREST IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Sikkerhed i trådløst netværk

Sikkerhed i trådløst netværk Sikkerhed i trådløst netværk Når du opsætter et trådløst netværk betyder det at du kan benytte dit netværk uden at være forbundet med kabler, men det betyder også at andre kan gøre det samme, hvis du ikke

Læs mere

Det Danske Vaccinationsregister

Det Danske Vaccinationsregister Det Danske Vaccinationsregister Webservice snitflade Version 1.4.0 Versioner Version Dato Initialer Ændring 1.0.0 13.12.2010 MAL 1. udgave 1.0.1 02.03.2011 MAL Tilføjet services til administration af delegerede

Læs mere