Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych."

Transkript

1 Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen

2 ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005

3 Spørgeskemaet Kortfattet - for at få så mange svar som muligt Anonym besvarelse Med udgangspunkt i spørgeskema fra norsk ATV Både til klienter og partnere

4 Klienter Til dig som har været, eller fortsat er, i kontakt med ATV-Roskilde. For at kunne videreudvikle det bedst mulige behandlingstilbud til dem som kontakter os, har vi brug for svar fra dig om, hvordan du har oplevet forskellige sider ved behandlingen, og hvilken slags hjælp, du synes du har fået. Vi tillader os derfor at sende dig dette spørgeskema, som vi vil bede dig om at besvare anonymt snarest muligt. Venlig hilsen, psykologerne på ATV-Roskilde Har du haft problemer med brug af psykisk vold (fx både direkte og indirekte trusler, ødelæggelse af ting eller forskellige måder at kontrollere hende på, som fx hvad hun gør Da din besvarelse er anonym, vil vi bede dig oplyse flg. om dit behandlingsforløb: og hvem hun snakker med) Jeg har afsluttet forløbet på ATV Jeg har fortsat kontakt med ATV Jasæt X Nej 7 Mener du, at terapien har hjulpet dig i forhold til dine voldsproblemer? Jeg har i mit forløb været til ca. Hvis antal ja individuelle - er der sket samtaler. nogle forandringer med dette? Ja Nej Jeg har deltaget i ca. antal gruppemøder. Ja Nej Hvis ja, hvordan? - Hvis nej, hvorfor ikke? Hvis ja, hvilken slags forandringer? Ægteskabelig status: (sæt X) Gift Separeret Skilt Samboende Bor alene 3 Har der forekommet voldsepisoder, mens terapien foregik? Ja Nej Hvis ja, fortalte du om dette i behandlingen? 6 a Hvad har du haft mest udbytte af i behandlingen? 8 Har du været i situationer, hvor du tidligere ville have brugt vold, men hvor du nu har undgået at blive voldelig? Ja Nej Ja Nej Hvis ja, hvordan reagerede du i stedet? 4 Hvad er der sket med dit voldsproblem i løbet af behandlingen på ATV-Roskilde? Helt væk Delvis væk Uforandret Værre Hvis det er delvis væk, uforandret eller værre: Hvordan ser dit voldsproblem ud i dag? b Hvad har du haft mindst udbytte af i behandlingen? 9 Eventuelt andre ting du vil tilføje?

5 Partnere Til dig, hvis partner har været, eller fortsat er, i kontakt med ATV-Roskilde. For at kunne videreudvikle det bedst mulige behandlingstilbud til dem som kontakter os, har vi brug for svar fra dig om, hvordan du har oplevet din partners behandlingsforløb. Vi tillader os derfor at sende dig dette spørgeskema, som vi vil bede dig om at besvare anonymt snarest muligt. Venlig hilsen, Psykologerne på ATV-Roskilde 1 Da din besvarelse er anonym vil vi bede dig oplyse flg. om din partners forløb: Min partner har afsluttet forløbet på ATV Min partner har fortsat kontakt med ATV sæt X 5 Har din partner haft problemer med brug af psykisk vold (fx både direkte og indirekte trusler, ødelæggelse af ting eller forskellige måder at kontrollere dig på, som fx hvad du gør og hvem du snakker med) Ca. hvor mange måneder har din partner været tilknyttet ATV: Ja Nej 2 Ægteskabelig status: (sæt X) Gift Separeret Skilt Samboende Bor alene Hvis ja - er der sket nogle forandringer med dette? Ja Nej Hvis ja, hvilken slags forandringer? 3 Har der forekommet voldsepisoder, mens din partners terapi foregik? Ja Nej Hvis ja, er det dit indtryk, at din partner har fortalt om dette i behandlingen? Ja Nej 6 Har du savnet et behandlingstilbud til dig selv? 4 Hvad er der sket med din partners voldsproblem i løbet af behandlingen på ATV? Ja Nej Helt væk Delvis væk Uforandret Værre Hvis det er delvis væk, uforandret eller værre: Hvordan ser din partners voldsproblem ud i dag? 7 Eventuelt andre ting du vil tilføje?

6 Antal deltagere klienter partnere 13,0 10,4 7, ,2 2,6 0 2 i behandling afsluttede ialt 3

7 Svarprocent klienter partnere i behandling afsluttede ialt

8 Antal terapisessioner 80 klienter ,

9 Har der været voldsepisoder under behandlingen? klienter partnere ja nej har fortalt om det

10 Voldsproblemet er... klienter partnere ubesvaret helt væk delvist væk uforandret værre

11 Har der været psykisk vold? klienter partnere ubesvaret ja nej 15

12 Ændringer i psykisk vold? klienter partnere 90,0 67, ,0 22,5 0 9 ubesvaret ja nej 17 9

13 Forandringsprocessen

14 To synsmåder Voldsudøvelsen kan ses... som problem, d.v.s. problematisk, skadelig, uacceptabel adfærd. som symptom, d.v.s. som udtryk for en bagvedliggende psykisk problematik (evt. personlighedsforstyrrelse).

15 Forandringsprocessen som adfærdsændringer der er forsøg på bevidst, viljemæssig kontrol med adfærden. der ses nye copingstrategier, der har til hensigt at forhindre situationer i at optrappes, så de ender med voldsudøvelse. man kan iagttage, at frekvensen af voldsepisoderne er mindsket.

16 Forandringsprocessen som personlighedsforandringer der sker en bedring i evnen til at bearbejde følelser der sker en bedring i evnen til at udtrykke følelser der ses mindre psykisk sårbarhed der ses forbedret evne til indlevelse, empati

17 Partnerens oplevelse af forandringsprocessen Observerer adfærdsændringer Observerer personlighedsforandringer 1 ingen kommentarer - fraflyttet manden 2 + kontrolleret, viser vilje til ændring + roligere, - tolerance og forståelse for følelser 3 + sige til, når hans grænser overskrides 4 + kommer hurtigere til sig selv efter episode 5 + færre episoder 6 + bedre til at gå, hvis noget er på vej 7 + sjældnere episoder, + bedre kontrollere sig + virker mere rationel, mindre sårbar 8 + bedre styr på, hvornår det er ved at gå galt 9 + mere rolig 10 - samme problem, + slår ikke mere - savner, at beh. går mere i dybden psykologisk 11 - problemet blevet værre 12 + mindre hård 13 + bevidst om mekanismer, bedre kontrol

18 Partnerens oplevelse af forandringsprocessen Adfærdsændringer Personlighedssændringer bevidst kontrol, vilje 5 bearbejder følelser 4 copingstrategier 1 udtrykker følelser 1 frekvens af voldsepisoder 2 mindre psykisk sårbarhed 1 bedre empati 0

19 Klienternes oplevelse af forandringsprocessen Oplever adfærdsændringer Oplever personlighedsforandringer 1 + ingen fysisk vold + fornemmelse af egne og partners følelser 2 + bedre til at tage det i opløbet + bedre til at lytte til min krop 3 + erkendelse af egne mønstre + forstår mere og mere - især hos mig selv 4 + gå inden det kommer for langt ud + der skal mere pres til end før 5 + jeg er ikke truende mere + meget tilfredsstillende vedr. følelser 6 + aktiv anvendelse af de råd jeg har fået + klarere udtryksform fra min side 7 + jeg er ved at lære at få styr på det + Jeg er blevet mere rolig redskabet til at forhindre det i igen at opstå +... taler om hvordan jeg oplever det jeg gør 9 + den fysiske vold er væk - psykisk vold i stedet - det er ikke dybt nok det går fremad, men jeg har haft 2 tilbagefald + jeg har talt om problemerne i stedet for vold 11 + hjulpet at samtale med professionel vejleder + arbejde med vrede og at holde grænser 12 + jeg har fået nogle værktøjer + tror mere på, at det jeg laver er OK...

20 Klienternes oplevelse af forandringsprocessen Adfærdsændringer Personlighedssændringer bevidst kontrol, vilje 8 bearbejder følelser 37 copingstrategier 30 udtrykker følelser 9 frekvens af voldsepisoder 15 mindre psykisk sårbarhed 2 bedre empati 5

21 Oplevelse af forandringsprocessen - både klienter og partnere Adfærdsændringer P K Personlighedssændringer P K bevidst kontrol, vilje 5 8 bearbejder følelser 4 37 copingstrategier 1 30 udtrykker følelser 1 9 frekvens af voldsepisoder 2 15 mindre psykisk sårbarhed 1 2 bedre empati 0 5 ialt 8 53 ialt 6 43

22 Oplevelse af forandringsprocessen - både klienter og partnere 40 klienter partnere kontrol coping frekvens bearbejder udtrykker sårbarhed empati

23 Oplevelse af forandringsprocessen - procentvis opgørelse 86,0 klienter 86 partnere 64, ,0 21, kontrol coping frekvens bearb. udtryk. sårbarhed empati adfærd personlighed

24 Tolkninger af forskellene i antal frie udsagn Mændene, som er i en terapeutisk proces, forholder sig langt mere nuancerede og er meget mere opmærksomme på denne proces, end deres partnere. Kvinden befinder sig i en passiv, afventende position uden direkte indflydelse på mandens forandringsproces, præget af de psykiske sår volden har afstedkommet. Det er med andre ord meget forlangt af et traumatiseret offer, at hun skal have overskud til, på nuanceret måde, at indleve sig i voldsudøverens forandringsproces. Manden er alt for lidt tilbøjelig til at fortælle partneren om sine refleksioner og overvejelser og informere om det arbejde med forandring, han rent faktisk er i gang med. Åbenhed er at give afkald på magt.

25 Denne tolkning bestyrker vigtigheden af, at der under terapiforløbet formidles flg. til mændene: Voldsudøvelsen er dit ansvar Forandringsprocessen er dit ansvar Forvent ikke, at din partner af sig selv ser din proces, hvis du ikke deler dine bekymringer og overvejelser med hende. At være åben om din proces er at afgive magt. At vise åbenhed betyder ikke, at du skal forvente eller forlange forståelse, indlevelse, emotionel støtte og opmuntring fra dit traumatiserede offer. Det er tværtimod din opgave at gøre hende tryg ved at udvikle, vise og fastholde positive forandringer over længere tid. Det er først og fremmest din partner, der har behov for støtte, indlevelse og forståelse.

26 Partnerens behandlingsbehov Har partneren savnet et behandlingstilbud til sig selv partnere alle er samboende med manden ja 23 bor alene nej

27 Partnerens behandlingsbehov Hvorfor har partneren savnet et behandlingstilbud til sig selv P.g.a af de psykiske sår voldsproblemet har givet dem (3) Også p.g.a egne problemer - opvækst med seksuelt misbrug, fysisk og psykisk vold (1) Også for at bryde det fælles voldsmønster - partnerens problematik er med til at vedligeholde voldsproblemet (1)

28 SLUT

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Familiecentret Vibygård

Familiecentret Vibygård Familiecentret Vibygård Brugerundersøgelse. En evaluering af familiecentrets arbejde via en spørgeskemaundersøgelse af familierne i perioden 996-27 Undersøgelsen Undersøgelsen er skabt ved at udsende et

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

bedre Hvad er en god far, og hvordan bliver man sådan Mænd vil være Annette Jønsson

bedre Hvad er en god far, og hvordan bliver man sådan Mænd vil være Annette Jønsson Terapi for fædre Mænd vil være bedre Fædre Mandeterapeut Annette Jønsson oplever, at flere og flere klienter har brug for at arbejde med deres faderrolle. De føler nemlig, at deres koner eller ekskoner

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff

Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Fokus på Behov mine og dine en Introduktion til Ikkevoldelig Kommunikation (IVK) af Kirsten Kristensen og Karin Sonne-Nijhoff Ikkevoldelig kommunikation (IVK) er en kommunikationsmodel, udviklet af den

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Arbejdsark alkohol og stoffer

Arbejdsark alkohol og stoffer 1 Vibeke Zoffmann 04-01-2007 Arbejdsark alkohol og stoffer 2 Vibeke Zoffmann Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 04-01-2007 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbspapir

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere