NemRefusion VSLight Integrationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NemRefusion VSLight Integrationsvejledning"

Transkript

1 NemRefusion VSLight Integrationsvejledning Virksomhedsservice via webservice Dette dokument beskriver hvordan der forbindes til og udveksles beskeder med NemRefusion virksomhedsservice via web servicen VSLight. Ud over de tekniske detaljer beskrives også et konkret eksempel på hvordan integrationen kan udføres med.net Framework 3.5 og Visual Studio Klientcertifikat SendRequest Servercertifikat 88ada025-9b02-4c78-9d6d-e2a857ec9556 SSL Virksomhed 88ada025-9b02-4c78-9d6d-e2a857ec9556 GetResponse VSLight 1 Forudsætninger Gyldig og signeret XML Registrering af klientcertifikat Ressourcer Beskrivelse Metoden SendRequest Metoden GetResponse Sikkerhed Fejlbeskeder Visual Studio 2010 eksempel Lokal WSDL Tilføj servicereference Angiv klientcertifikat Forøg grænsen for modtaget datamængde Kode Metoden SendXmlFilTilVSLight Metoden HentSvarFraVSLightOgGemSomXmlFil... 8 Side 1 af 9

2 1 Forudsætninger Dette dokument beskriver kun hvordan korrekt kommunikation etableres med VSLight på et teknisk plan. Detaljer omkring XML beskedformater og indberetningstyper skal indhentes via snitfladebeskrivelse og vejledninger på 1.1 Gyldig og signeret XML VSLight erstatter kun selve MQ kommunikationen, så det er nødvendigt, at brugeren kan danne en gyldig NemRefusion virksomhedsservice XML besked (NemRefusionIndberetningSamling, NemRefusionVirksomhedSoegningStruktur, HaendelseSoegningStruktur eller SagsbehandlingSoegningStruktur) og korrekt påføre en XML signatur (XMLDsig). 1.2 Registrering af klientcertifikat Ud over at klientcertifikatet der benyttes er gyldigt, skal certifikatets thumbprint/miniatureudskrift også være registreret hos VSLight servicen. Dette gøres ved først at finde denne værdi for det certifikat der ønskes benyttet under egenskaber for certifikatet i certifikatlageret, og herefter fremsende denne til NemRefusion. 2 Ressourcer Placering af WSDL for VSLight servicen: https://vslight.nemrefusion.dk/vslight.svc?wsdl Vær opmærksom på at denne inklusiv de underliggende referencer også påkræver klientcertifikat ved tilgang. Dette kan have den konsekvens at værktøjer til automatisk generering af kode kan have problemer med at køre. Hvis dette er tilfældet kan fremgangsmåden beskrevet i integrationseksemplet benyttes. Side 2 af 9

3 3 Beskrivelse VSLight er en sikker (https/ssl + påkrævet registreret klientcertifikat) webservice (WCF) baseret på.net Framework 3.5 som udstiller to metoder: string SendRequest(XElement XML); læg på kø XElement GetResponse(string RequestUUID); hent fra kø Interfacet er typeløst for den transporterede XML så der kan ligesom på en kø kommunikeres enhver form for gyldig XML. 3.1 Metoden SendRequest Metoden tager som input den NemRefusion XML besked der ønskes indsendt, og output er et UUID som skal benyttes ved senere afhentning af svar XML beskeden fra NemRefusion med metoden GetResponse. Inputtypen bliver ved integration fra.net til et objekt af typen XElement (Xml.Linq) som kan indeholde en generisk XML struktur og som er nem at arbejde med. Hvis der f.eks. benyttes et værktøj som SoapUI vil XML input være af typen <xsd:any>. Output er en tekststreng som altid vil indeholde en gyldig UUID (.NET Guid i en string). 3.2 Metoden GetResponse Efter et succesfuldt kald til SendRequest vil der, ideelt set, altid kunne hentes en svar XML besked ud igen, når denne er færdigbehandlet i NemRefusion. Hvornår svarbeskeden er klar vil variere alt afhængig af størrelsen på input og NemRefusions tilstand. Derfor kan det være nødvendigt løbende at forespørge på den sammen besked, hvis ikke svaret blev fundet ved første forespørgsel. Input og output til metoden GetResponse fungerer bare omvendt af SendRequest. Input er den UUID som blev modtaget ved kaldet til SendRequest og output er en XML besked med svaret fra NemRefusion. Hvis metoden returnerer null så har servicen ikke kunne finde en XML besked med svaret fra BizTalk. Dette kan betyde, at forespørgslen ikke er behandlet færdig endnu (eller er stallet), og der må prøves igen lidt senere. Alternativt kan denne returværdi betyde, at det UUID der medsendes er forkert og altså aldrig har været returneret fra et kald til SendRequest, eller det kan betyde at kaldet til GetResponse er foretaget for sent, og filen med svaret er blevet ryddet op (slettet eller arkiveret efter 14 dage). 4 Sikkerhed Kommunikation med servicen er SSL krypteret og kan altså kun foregå over https. Endvidere skal klienten ved ethvert kald autentificere sig med et gyldigt certifikat på transportniveau. Certifikatet skal kunne fungere som klientcertifikat og samtidig må det ikke være udløbet eller spærret og det skal have en udsteder som er betroet af VSLight webserveren (f.eks. TDC OCES CA ). Som beskrevet under forudsætninger for brug af servicen, ligger der en yderligere sikkerhed i, at klientcertifikater også skal være registreret lokalt hos VSLight. Side 3 af 9

4 5 Fejlbeskeder Ved brug af servicen kan der forekomme en række fejlbeskeder som er beskrevet i følgende tabel. Fejlkode Fejltekst.NET Exception type Årsag/handling 101 RequestUUID does not contain a valid UUID. (Example: 98f44b5b-5a45-4ad9- b13e-4b9366e5c01f) Input til metoden GetResponse skal være et gyldigt UUID. 102 User with client certificate thumbprint #THUMBPRINT# is not a registered subscriber. Certifikatets thumbprint/miniatureudskrift er ikke fremsendt og registreret hos VSLigth/NemRefusion. 103 Request XML could not be delivered to an underlying system. Please try again later. Ved kald til SendRequest kunne den indsendte XML ikke leveres videre til NemRefusion systemet. Dette kan skyldes midlertidig nedetid og kaldet bør forsøges gentaget på et senere tidspunkt. 104 Response XML could not be acquired from an underlying system. Please try again later. Ved kald til GetResponse kunne den ønskede XML ikke hentes fra NemRefusion systemet. Dette kan skyldes midlertidig nedetid og kaldet bør forsøges gentaget på et senere tidspunkt. InternalServiceFault The server was unable to process the request due to an internal error. For more information about the error, either turn on IncludeExceptionDetailInFaults (either from ServiceBehaviorAttribute or from the <servicedebug> configuration behavior) on the server in order to send the exception information back to the client, or turn on tracing as per the Microsoft.NET Framework 3.0 SDK documentation and inspect the server trace logs. Der er sket en uhåndteret fejl internt i VSLight servicen. Prøv igen senere og kontakt evt. NemRefusion hvis fejlen ikke forsvinder. N/A The HTTP request was forbidden with client authentication scheme 'Anonymous'. Security. MessageSecurityException Ugyldigt eller manglende certifikat. 1. Der er slet ikke påhæftet et klientcertifikat på servicekaldet. 2. Certifikatet er udløbet, spærret eller dets udsteder er ikke betroet af VSLight webserveren. 3. Certifikatets thumbprint/miniatureudskrift er ikke fremsendt og registreret hos VSLigth/NemRefusion. Side 4 af 9

5 6 Visual Studio 2010 eksempel I det følgende beskrives et udførligt eksempel på hvordan der kan kommunikeres med VSLight fra en Visual Studio 2010.NET Framework 3.5 konsolapplikation. Eksemplet beskriver hvordan man gør hvis man har en gyldig signeret NemRefusion virksomhedsservice XML besked liggende i en folder, og gerne vil have denne behandlet i NemRefusion og gemme svaret i en anden folder. 6.1 Lokal WSDL Da Visual Studios Add Service Reference funktionalitet og værktøjet svcutil.exe kan have problemer med ressourcer der kræver klientcertifikat for tilgang, kan det være nødvendigt med følgende indledende manøvre hvor alle WSDL ressourcer lægges i en lokal mappe. Brug Internet Explorer til at downloade følgende filer en efter en og gem dem i samme mappe med det foreslåede filnavn fra tabellen herunder (det kan være nødvendigt at trykke på Alt-tasten for at få fil menuen og Gem som frem). Det gyldige registrerede klientcertifikat skal være tilgængeligt på maskinen og vælges når Internet Explorer spørger efter det. Adresse https://vslight.nemrefusion.dk/vslight.svc?wsdl https://vslight.nemrefusion.dk/vslight.svc?wsdl=wsdl0 https://vslight.nemrefusion.dk/vslight.svc?xsd=xsd0 https://vslight.nemrefusion.dk/vslight.svc?xsd=xsd1 Gem som /VSLight.wsdl /wsdl0.wsdl /xsd0.xsd /xsd1.xsd Når dette er gjort skal referencerne inde i filerne erstattes med stier til de nye lokale placeringer. Derfor skal der redigeres i filerne som beskrevet i tabellen herunder. Fil Erstat dette Med dette /wsdl0.wsdl "https://vslight.nemrefusion.dk/vslight.svc?xsd=xsd0" "xsd0.xsd" /wsdl0.wsdl "https://vslight.nemrefusion.dk/vslight.svc?xsd=xsd1" "xsd1.xsd" /VSLight.wsdl "https://vslight.nemrefusion.dk/vslight.svc?wsdl=wsdl0" "wsdl0.wsdl" Herefter skulle filen VSLight.wsdl være til at konsumere. 6.2 Tilføj servicereference Start Visual Studio og dan et nyt projekt af typen Console Application på minimum version 3.5 af.net Framework. Vælg Add Service Reference, angiv placeringen af den lokale (eller eksterne) fil VSLight.wsdl og angiv f.eks. namespace som VSLightService. Side 5 af 9

6 6.3 Angiv klientcertifikat Det meste af den information der er nødvendig for at kommunikere med servicen er nu automatisk placeret i app.config filen (web.config ved webløsninger), dog mangler der en reference til et klientcertifikat.... <client> <endpoint address="https://vslight.nemrefusion.dk/vslight.svc" binding="basichttpbinding" bindingconfiguration="basichttpbinding_ivslight" contract="vslightservice.ivslight" name="basichttpbinding_ivslight" behaviorconfiguration="clientcertificatebehavior" /> </client> <behaviors> <endpointbehaviors> <behavior name="clientcertificatebehavior"> <clientcredentials> <clientcertificate storelocation="localmachine" storename="my" x509findtype="findbythumbprint" findvalue="..." /> </clientcredentials> </behavior> </endpointbehaviors> </behaviors>... En ny sektion med navnet behaviors skal indsættes som herover og værdien for findvalue skal angives til certifikatets thumbprint/miniatureudskrift (f.eks findvalue=" a c bc b4 d6 bc 6c bf 6e 8f"). Side 6 af 9

7 En reference til denne nye endpointbehaviour skal lægges ind som ny attribut i endpoint elementet i den ovenstående client sektion (behaviorconfiguration="clientcertificatebehavior"). Denne konfiguration antager at certifikatet ligger i certifikatlageret for den lokale computerkonto i mappen Personligt/Personal, men værdierne kan nemt justeres til at finde certifikater i andre lagre. Endvidere kan tilknytning af klientcertifikat også foretages direkte via kode. 6.4 Forøg grænsen for modtaget datamængde Der er en indbygget grænse for hvor meget data der kan sendes til VSLight servicen på 10MB, men denne begrænsning foregår på server siden. Ved kald til GetResponse kan svaret indeholde store mængder data til klienten og en begrænsning på hvad der accepteres er per default sat i konfigurationsfilen. Derfor bør der justeres i binding sektionen sådan at værdierne for maxbuffersize og maxreceivedmessagesize er betydeligt større. Et forslag er som de markerede værdier herunder.... <bindings> <basichttpbinding> <binding name="basichttpbinding_ivslight" closetimeout="00:01:00" opentimeout="00:01:00" receivetimeout="00:10:00" sendtimeout="00:01:00" allowcookies="false" bypassproxyonlocal="false" hostnamecomparisonmode="strongwildcard" maxbuffersize=" " maxbufferpoolsize="524288" maxreceivedmessagesize=" " messageencoding="text" textencoding="utf-8" transfermode="buffered" usedefaultwebproxy="true"> <readerquotas maxdepth="32" maxstringcontentlength="8192" maxarraylength="16384" maxbytesperread="4096" maxnametablecharcount="16384" /> <security mode="transport"> <transport clientcredentialtype="certificate" proxycredentialtype="none" realm="" /> <message clientcredentialtype="username" algorithmsuite="default" /> </security> </binding> </basichttpbinding> </bindings>... Det kan heller ikke udelukkes at det bliver nødvendigt at justere på timeoutværdier i binding sektionen. 6.5 Kode Med en reference til det nye VSLight namespace (using VSLightConsumeDemo.VSLightService;) kan koden i de næste to afsnit bruges til at demonstrere de vigtigste aspekter af VSLight servicens to metoder med henblik på input og fejlhåndtering. Koncepterne demonstreret her skulle meget gerne hurtigt kunne omsættes til praktisk brug af VSLight Metoden SendXmlFilTilVSLight /// <summary> /// En signeret virksomhedservice XML besked i en fil sendes til NemRefusion. /// </summary> /// <param name="stitilxmlfil">komplet sti til XML fil</param> /// <returns>et UUID som skal benytte ved senere afhentening af svar XML</returns> public static string SendXmlFilTilVSLight(string stitilxmlfil) // XML læses fra disk til et XElement objekt. Her er det meget vigtigt at vælge PreserveWhitespace!!! var inputxml = XElement.Load(stiTilXmlFil, LoadOptions.PreserveWhitespace); Side 7 af 9

8 // opret VSLight klient var vslightklient = new VSLightClient(); try // returner svaret fra kaldet til SendRequest return vslightklient.sendrequest(inputxml); catch (MessageSecurityException mse) // sikkerhedsfejl Console.WriteLine("Der er noget galt med klientcertifikatet: " + mse.message); catch ( fe) // soap fejl med koder switch (fe.code.name) // fejl skal håndteres ifølge fejlkoden case "102": Console.WriteLine("Det benyttede certifikat er ikke registreret hos VSLight: " + fe.message); case "103": Console.WriteLine("VSLight kunne ikke levere filen videre til NemRefusion, vi prøver igen senere: " + fe.message); case "InternalServiceFault": Console.WriteLine("VSLight må være nede, vi prøver igen senere: " + fe.message); default: Console.WriteLine("Uventet svarkode:" + fe.message); catch (Exception e) Console.WriteLine("Uventet fejl:" + e.message); finally // VSLight klienten skal altid lukkes vslightklient.close(); return null; Metoden HentSvarFraVSLightOgGemSomXmlFil /// <summary> /// På baggrund af et UUID der tidligere er modtaget forsøges svar beskeden hentet fra NemRefusion og gemt i en XML fil. /// </summary> /// <param name="uuid">et gyldigt UUID</param> /// <param name="stitilxmlfil">komplet sti til den fil som svaret ønskes gemt i</param> public static void HentSvarFraVSLightOgGemSomXmlFil(string uuid, string stitilxmlfil) // opret VSLight klient var vslightklient = new VSLightClient(); try // kald GetResponse var vslightsvar = vslightklient.getresponse(uuid); if (vslightsvar == null) // intet svar endnu Console.WriteLine("Intet svar fundet endnu, vi prøver igen senere. UUID: " + uuid); // Håndter. else // svar modtaget, det gemmes i fil // for at bevare gyldigheden af det signerede XML fra NemRefusion er det vigtigt med DisableFormatting!!! vslightsvar.save(stitilxmlfil, SaveOptions.DisableFormatting); Console.WriteLine("Svar fra VSLight skrevet til fil: " + stitilxmlfil); catch (MessageSecurityException mse) // sikkerhedsfejl Console.WriteLine("Der er noget galt med klientcertifikatet: " + mse.message); catch ( fe) // soap fejl med koder Side 8 af 9

9 switch (fe.code.name) // fejl skal håndteres ifølge fejlkoden case "101": Console.WriteLine("Det angivne UUID er ugyldigt, det må vi lige gøre noget ved: " + fe.message); case "102": Console.WriteLine("Det benyttede certifikat er ikke registreret hos VSLight: " + fe.message); case "104": Console.WriteLine("VSLight kunne ikke få kontakt til NemRefusion, vi prøver igen senere: " + fe.message); case "InternalServiceFault": Console.WriteLine("VSLight må være nede, vi prøver igen senere: " + fe.message); default: Console.WriteLine("Uventet svarkode:" + fe.message); catch (Exception e) Console.WriteLine("Uventet fejl:" + e.message); finally // VSLight klienten skal altid lukkes vslightklient.close(); Side 9 af 9

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1 Den Gode Webservice version 1.1, 1-7-2008 W 1 Indhold Introduktion...3 Anvendte standarder...4 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Namespaces...6 Grundlæggende arkitektur...6 Kommunikationsmodel...7

Læs mere

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service. Version 1.3

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service. Version 1.3 GLOBETEAM Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service Version 1.3 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man claims-enabler en.net-baseret

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Navision Stat og INDFAK2 1 Navision Stat og debitorer oprettet på Nemhandelsregistret 2 Navision Stat og Nemkonto Navision Stat og CVR-registret

Navision Stat og INDFAK2 1 Navision Stat og debitorer oprettet på Nemhandelsregistret 2 Navision Stat og Nemkonto Navision Stat og CVR-registret Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/MILE Dato 15.04.15 NS Transportlag 7.0 installationsvejledning Overblik Formål Transportlaget bruges til at udveksle data mellem: Navision Stat og INDFAK2 1 Navision Stat og debitorer

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INSTALLATIONSGUIDE TIL AMC BANKING FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INDHOLD 1 Indledning... 4 1.1 Systemkrav... 4 1.2 Kritik modtages gerne... 4 1.3 Yderligere

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL

OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL OIOWSDL Vejledning for udvikling og anvendelse af OIOWSDL Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk Udgivet af: IT- & Telestyrelsen i samarbejde med Devoteam og Trifork

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Introduktion til Regin XML og Web services

Introduktion til Regin XML og Web services Introduktion til Regin XML og Web services Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering 17. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Dansk Museums Dokumentations Standard... 3 3 Introduktion

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Web service baseret integration mellem CICS og Windows

Web service baseret integration mellem CICS og Windows DTU Danmarks Tekniske Universitet IMM Institut for matematisk modulering Kandidatspeciale Web service baseret integration mellem CICS og Windows Kongens Lyngby 29. marts 2010 Vejleder: Hubert Baumister

Læs mere

BOGEN OM ASP.NET 4.0 WEB FORMS ASP.NET UDVIKLING MED C# OG VB.NET MICHELL CRONBERG

BOGEN OM ASP.NET 4.0 WEB FORMS ASP.NET UDVIKLING MED C# OG VB.NET MICHELL CRONBERG BOGEN OM ASP.NET 4.0 WEB FORMS ASP.NET UDVIKLING MED C# OG VB.NET MICHELL CRONBERG Bogen om ASP.NET 4.0 Web Forms ASP.NET udvikling med C# og VB.NET Michell Cronberg Copyright 2010 Konsulentfirmaet M.

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Arkitektur af SOSI-GW... 2 Intern arkitektur... 2 Tilstandsdeling imellem clustermedlemmer... 2 Versionsstyring af

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Systemgrænseflader

Læs mere

Månedsrapporten. Bachelor projekt

Månedsrapporten. Bachelor projekt Department of Electrical Engineering and Information Technology Copenhagen University College of Engineering Lautrupvang 15, 2750 Ballerup Bachelor projekt Synopsis I denne rapport vil udviklingen af en

Læs mere

NSi Mobile Installationsvejledning. Version 6.2

NSi Mobile Installationsvejledning. Version 6.2 NSi Mobile Installationsvejledning Version 6.2 Revisionshistorik Version Dato 1.0 2. oktober 2012 2.0 16. september 2013 Copyright 2012 2013 Notable Solutions, Inc. 2 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere:

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Serbio - Biobooking server Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Jesper Bromose Jakob Lindholm Kaspersen Søren Sand Vegeberg

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 3 Logfil... 3 Backup... 3

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Installations- og konfigurationsvejledning. Telenor Mobile Unified Communications Service

Installations- og konfigurationsvejledning. Telenor Mobile Unified Communications Service Installations- og konfigurationsvejledning Telenor Mobile Unified Communications Service 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Mobile Unified Communications Service og konfigurationsprogram:................................................................

Læs mere

Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller

Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller flag:...6 Gennemgang af programmet Test:...8 Signaturer

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere