Smart Wireless Gateway Installationsvejledning , Rev. FB Januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smart Wireless Gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0208-4420, Rev. FB Januar 2015"

Transkript

1 Smart Wireless Gateway , Rev. FB

2 MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Gateway. Den indeholder ikke anvisninger vedrørende diagnosticering, vedligeholdelse, service eller fejlfinding. Flere anvisninger kan findes i referencemanualen til Smart Wireless Gateway (dokumentnummer ). Manualen og denne installationsvejledning findes i elektronisk udgave på ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter og praksis. Gennemgå afsnittet om produktcertificeringer vedrørende eventuelle krav i forbindelse med sikker installation. Undgå kontakt med ledninger og klemmer. Højspænding, som kan være til stede i ledningerne, kan forårsage elektrisk stød. Denne enhed overholder Kapitel 15 i FCC-reglerne (regler fastlagt af Federal Communications Commission i USA). Drift skal foregå i henhold til følgende betingelser. Enheden må ikke forårsage skadelig interferens. Enheden skal acceptere den interferens, den måtte modtage, herunder interferens, der kan medføre utilsigtet funktion. Enheden skal installeres, så antennen er mindst 20 cm fra alle personer. Indholdsfortegnelse Vigtigt vedr. trådløst udstyr Generelle overvejelser Indledende opkobling og konfiguration Fysisk montering Tilslutning til hostsystemet Softwareinstallation (valgfrit) Kontrol af funktionalitet Produktcertificeringer

3 Vigtigt vedr. trådløst udstyr Opstartssekvens Smart Wireless Gateway (gatewayen) skal være installeret og fungere korrekt, før strømmodulerne monteres i trådløse enheder. Trådløse enheder skal ligeledes startes op i den rækkefølge, de er nærmest gatewayen. Der startes med den enhed, der er tættest på. Det vil gøre netværksinstallationen nemmere og hurtigere. Antenneposition Antennen skal placeres lodret ca. 1 m (3 ft.) fra alle større konstruktioner eller bygninger, så der kan kommunikeres frit med andre enheder. Monteringshøjde For at få optimal trådløs dækning monteres gatewayen eller fjernantennen ideelt 4,6-7,6 m (15-25 ft.) over jorden eller 2 m (6 ft.) over forhindringer eller større infrastruktur. Gatewayredundans Hvis den trådløse gateway blev bestilt med redundans (gatewayredundans, kode RD), henvises til bilag D i referencemanualen til Smart Wireless Gateway (dokumentnummer ) for yderligere installationsvejledning. 3

4 Generelle overvejelser Krav til computer Operativsystem (kun valgfrit software) Microsoft Windows XP Professional, Service Pack 3 Windows Server 2003 Service Pack 2 Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 Windows Server 2008 (Standard Edition), Service Pack 2 Windows Server 2008 R2 Standard Edition, Service Pack 1 Windows 7 Professional, Service Pack 1 Windows 7 Enterprise, Service Pack 1 Programmer Internet Explorer 6.0 eller nyere Mozilla Firefox 1.5 eller nyere.net Framework 2.0 (kun til OPC proxy) Ledig plads på harddisk AMS Wireless Configurator: 1,5 GB Gateway installations-cd: 250 MB 4

5 Trin 1: Indledende opkobling og konfiguration DeltaV ready Hvis gatewayen blev bestilt med DeltaV Ready (dataprotokolkode 5), så er Trin 1: Indledende opkobling og konfiguration ikke nødvendigt. Fortsæt til Trin 2: Fysisk montering, og tilslut gatewayen til et DeltaV 10.3 eller nyere kontrolnetværk. Indledende opkobling og konfiguration For at konfigurere Smart Wireless Gateway skal der etableres en lokal forbindelse mellem den stationære/bærbare pc og gatewayen. Strømforsyning til gatewayen Gatewayen skal få strøm fra en strømforsyningsenhed ved at trække et kabel fra en strømforsyning på 24 VDC (nominel) med mindst 250 ma til klemmerne. Figur 1. Gateway blokdiagram VDC Power strømindgang Input Serial Seriel Modbus modbus Bruges Not Used ikke Bruges Not Used ikke Case Hus + - S A B + - S S S S - + Ethernet 2 med with Power strøm Ethernet 2 Ethernet 1 Bruges Not Used ikke Bruges Not Used ikke (Tildækket) (Covered) (Secondary) (Sekundær) (Primary) (Primær) Etablering af forbindelse Bemærk Vedr. oplysninger om tilslutning af en PC med Windows 7 henvises til den tekniske bemærkning (dokumentnummer ). 1. Slut den stationære/bærbare pc til Ethernet 1-stikket (primær) på gatewayen. 5

6 Case POE (Covered) 24 V DC Power Input P2 Modbus P1 Not Used Not Used Not Used Not Used Figur 2. Illustration med forbindelse mellem gateway og den stationære/bærbare pc A B + - S S A B + - S S S S - + A. Stationær/bærbar pc B. Ethernet 1-stik ADVARSEL Der må ikke tilsluttes til Ethernet 2-porten med strøm (tildækket). Denne port er strømførende og kan ødelægge den stationære/bærbare pc. 2. Den stationære/bærbare pc indstilles som følger. Gå ind i Start>Settings>Network Connections (Start>Indstillinger>Netværksforbindelser). a. Vælg Local Area Connection (Lokal forbindelse). b. Højreklik for a vælge Properties (Egenskaber). c. Vælg Internet Protocol (TCP/IP), og derefter Properties (Egenkaber). Bemærk Hvis der bruges en stationær/bærbar pc fra et andet netværk, noteres den nuværende IP-adresse og andre indstillinger omhyggeligt ned, så den stationære/bærbare pc kan indstilles til sit oprindelige netværk igen, når konfigurationen af gatewayen er gennemført. 6

7 d. Vælg knappen Use the following IP address (Brug følgende IP-adresse). e. Skriv i feltet IP address (IP-adresse). f. Skriv i feltet Subnet mask (Undernetmaske). g. I vinduet Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Egenskaber for inernetprotokol) vælges OK. h. I vinduet Local Area Connection Properties (Egenskaber for lokal forbindelse) vælges OK. Bemærk Tilslutning af gatewayens sekundære Ethernetport kræver andre netværksindstillinger. Se Tabel 1 for yderligere netværksindstillinger. Tabel 1. Standard IP-adresser Gateway Stationær/bærbar pc Ethernet Ethernet Ethernet 1 (DeltaV Ready) Ethernet 2 (DeltaV Ready) Tabel 2. Undernetindstillinger Undernetmaske Standard DeltaV

8 3. Deaktiver proxyservere. a. Åbn en standard webbrowser (Internet Explorer, Mozilla Firefox eller lignende). b. Gå til Tools>Internet Options>Connections>LAN Settings (Værktøjer>Internetindstillinger>Forbindelser>LAN-indstillinger) c. Slet markeringen i feltet under Proxy Server (Proxyserver). Konfigurering af Smart Wireless Gateway For at afslutte indledende konfiguration af gateway: 1. Aktiver gatewayens standard webside på https:// a. I feltet User name (Brugernavn) indtastes admin. b. I feltet Password (Adgangskode) indtastes default. 8

9 Figur 3. Logonskærm til gatewayen 2. Gå til System Settings>Gateway>Ethernet Communication (Systemindstillinger>Gateway>Ethernet-kommunikation) for at indtaste netværksindstillingerne. a. Konfigurer en statisk IP-adresse, eller indstil til DHCP, og indtast et hostnavn. b. Genstart programmet på System Settings>Gateway>Backup And Restore>Restart App (Systemindstillinger>Gateway>Backup og Gendan>Genstart App). 3. Sluk for strømmen, og kobl Ethernet fra gatewayen. 9

10 Trin 2: Fysisk montering Rørmonteret Nødvendigt værktøj: 51 mm (2-in.) monteringsrør eller stang To 7,9 mm ( 5 /16 in.) u-bøjler, der følger med gatewayen. ½ tommes fastnøgle Sådan monteres gatewayen på et rør: 1. Indsæt en u-bøjle omkring røret: gennem de øverste monteringshuller på gateway-indkapslingen og gennem møtrikpladen. 2. Brug en 1 /2 tommes fastnøgle til at sætte møtrikkerne fast på u-bøjlen med. 3. Gør det samme med den anden u-bøjle og de nederste monteringshuller. Bedste metode Hvis gatewayen blev bestilt med udgangskode 2, skal der trækkes et sekundært ethernet-kabel, når kabelføringen fra gatewayen udføres, til et praktisk sted indendørs for at gøre fremtidige konfigurationsændringer lettere. 10

11 Fjernantenne (valgfri) De forskellige typer af fjernantenner giver fleksibilitet i forbindelse med montering af gatewayen baseret på trådløs forbindelse, beskyttelse mod lyn og arbejde med strøm. ADVARSEL Ved montering af fjernmonterede antenner til Smart Wireless Gateway skal der anvendes etablerede sikkerhedsprocedurer for at undgå at falde eller komme i kontakt med højspændingsledninger. Monter fjernantennens dele til Smart Wireless Gateway i overensstemmelse med lokale og nationale love for elektricitet, og brug bedste metode til beskyttelse mod lyn. Før installation skal man rådføre sig med en el-installatør og fagfolk inden for elektricitet og arbejdspladsopsyn. Antennetyperne til Smart Wireless Gateway er fremstillet specielt, så monteringen er fleksibel samtidig med, at den trådløse ydeevne optimeres, og de lokale spektrumgodkendelser overholdes. For at sikre en god trådløs forbindelse og overholdelse af lokale sendertilladelser må der ikke foretages ændringer mht. kabellængde eller antennetype. Hvis fjernantennesættet ikke monteres som angivet i denne vejledning, er Emerson Process Management ikke ansvarlig for den trådløse ydeevne eller manglende overholdelse af sendertilladelsesregler. Fjernantennesættet inkluderer koaksialkabeltætning til kabeltilslutninger til lynaflederen og antennen. Find den placering, hvor fjernantennen giver den bedste trådløse ydeevne. Ideelt set er det 4,6-7,6 m (15-25 ft.) over jorden eller 2 m (6 ft.) over forhindringer eller større infrastruktur. Brug en af følgende procedurer til montering af fjernantennen: Montering af WL2/WN2 (til udendørs applikationer) 1. Monter antennen på en mm (1.5-2 in.) rørstang med det medfølgende monteringsudstyr. 2. Tilslut lynaflederen direkte til toppen af gatewayen. 3. Installer kabelskoen til jordforbindelsen, låseskiven og møtrikken oven på lynaflederen. 4. Tilslut antennen til lynaflederen ved hjælp af det medfølgende koaksialkabel således, at drypsløjfen er maks. 0,3 m (1 ft.) fra lynaflederen. 5. Brug koaksialkabeltætningen til at tætne hver enkelt tilslutning mellem den trådløse enhed, lynaflederen, kablet og antennen. 6. Sørg for, at monteringsmasten, lynaflederen og gatewayen har jordforbindelse i overensstemmelse med gældende lokale/nationale regler for elektricitet. Koaksialkabel, der ikke anvendes, skal rulles sammen i 0,3 m (12 in.) ruller. 11

12 Figur 4. Montering af WL2/WN2 B A H D C E F F G A. Fjernantenne B. Kabel C. Dråbe-loop D. Lynafleder E. Gateway F. Jord G. Jord H. Kontrolbygning Montering af WL3/WL4 (indendørs til udendørs applikationer) 1. Monter antennen på en mm (1,5-2 in.) rørstang med det medfølgende monteringsudstyr. 2. Monter lynaflederen tæt på bygningens udgang. 3. Installer kabelskoen til jordforbindelsen, låseskiven og møtrikken oven på lynaflederen. 4. Tilslut antennen til lynaflederen ved hjælp af det medfølgende koaksialkabel således, at drypsløjfen er maks. 0,3 m (1 ft.) fra lynaflederen. 5. Tilslut lynaflederen til gatewayen med det medfølgende koaksialkabel. 6. Brug koaksialkabeltætningen til at tætne hver enkelt tilslutning mellem gatewayen, lynaflederen, kablet og antennen. 7. Sørg for, at monteringsmasten, lynaflederen og gatewayen har jordforbindelse i overensstemmelse med gældende lokale/nationale regler for elektricitet. Koaksialkabel, der ikke anvendes, skal rulles sammen i 0,3 m (12 in.) ruller. 12

13 Figur 5. Montering af type WL3/WL4 A H B C E D F A. Fjernantenne B. Kabel C. Dråbe-loop D. Lynafleder F G E. Gateway F. Jord G. Jord H. Kontrolbygning Bemærk: Vejrbeskyttelse er påkrævet. Fjernantennesættet inkluderer koaksialkabeltætning til kabeltilslutninger til lynaflederen, antennen og gatewayen. Koaksialkabeltætningen skal anvendes for at sikre det trådløse feltnetværks ydeevne. Se Figur 6 for at få nærmere oplysninger om anvendelse af vejrbeskyttelse. Figur 6. Anvendelse af koaksialkabeltætning på kabeltilslutninger 13

14 Tabel 3. Typer af fjernantennesæt Sættype Antenne Kabel 1 Kabel 2 Lynafleder WL2 1 /2 bølgelængde, dipol, sender i alle retninger +6 db forstærkning 15,2 m (50 ft.) LMR Topmontering, jackstik til prop Gasudledningsrør 0,5 db indsatstab WL3 1 /2 bølgelængde, dipol, sender i alle retninger +6 db forstærkning 9,1 m (30 ft.) LMR-400 6,1 m (20 ft.) LMR-400 På ledning, jackstik til jackstik Gasudledningsrør 0,5 db indsatstab WL4 1 /2 bølgelængde, dipol, sender i alle retninger +6 db forstærkning 12,2 m (40 ft.) LMR-400 3,0 m (10 ft.) LMR-400 På ledning, jackstik til jackstik Gasudledningsrør 0,5 db indsatstab WN2 1 /2 bølgelængde, dipol, sender i alle retninger +8 db forstærkning 7,6 m (25 ft.) LMR Topmontering, jackstik til prop Gasudledningsrør 0,5 db indsatstab WL2 WL3* WL4* WN2 6,1 m (20 ft.) kabel 3,0 m (10 ft.) kabel 15,2 m (50 ft.) kabel 9,1 m (30 ft.) kabel 12,2 m (40 ft.) kabel 7,6 m (25 ft.) kabel A. Antenne B. Lynafleder C. Udskiftelige kabler Bemærk Koaksialkablerne på fjernantennen (type WL3 og WL4) kan udskiftes, så monteringen kan foregå nemmere. 14

15 Trin 3: Tilslutning til hostsystemet 1. Træk gatewayens Ethernet 1 (primære) eller serielle udgangsforbindelse til hostsystemets netværk eller serielle indgang/udgang. 2. Vedrørende serieforbindelser sluttes A til A og B til B. Sørg for, at alle forbindelser er rene og sidder godt fast for at undgå forbindelsesproblemer med ledningerne. Figur 7. Blokdiagram til Smart Wireless Gateway VDC strømindgang Power Input Serial Seriel Modbus modbus Bruges Not Used ikke Bruges Not Used ikke Case Hus + - S A B + - S S S S - + Ethernet 2 med with Power strøm Ethernet 2 Ethernet 1 Bruges Not Used ikke Bruges Not Used ikke (Tildækket) (Covered) (Secondary) (Sekundær) (Primary) (Primær) ADVARSEL Slut ikke hostsystemet til Ethernet 2-porten med strøm (tildækket) på Smart Wireless Gateway for at undgå at beskadige systemet. Bedste metode I henhold til sikkerhedsanvisningerne for Emerson WirelessHART skal gatewayen først forbindes med hostsystemet via et LAN (Local Area Network) og ikke et WAN (Wide Area Network). Der bruges som regel et skærmet, parsnoet kabel til at trække serieforbindelsen, og det er standard praksis at jordforbinde kabelskærmen på seriel host-siden, hvorimod kabelskærmen på gatewaysiden lades være flydende. Sørg for at isolere kabelskærmen for at undgå problemer med jordforbindelse. Strøm Træk et kabel fra en strømforsyning på 24 VDC (nominel) med mindst 250 ma strøm til klemmerne vist på. blokdiagrammet for klemmerne på den trådløse Smart Wireless Gateway, vist på Figur 7. 15

16 Trin 4: Softwareinstallation (valgfrit) Softwarepakken med de 2 diske indeholder Security Setup Utility (kræves kun til sikre hosttilslutninger eller OPC-kommunikationer) og AMS Wireless Configurator. Security Setup Utility findes på disk 1. Softwaren installeres som følger: 1. Afslut/luk alle Windows-programmer, inklusive programmer, der kører i baggrunden, som virusscanningssoftware. 2. Indsæt disk 1 i cd/dvd-drevet på pc en. 3. Følg anvisningerne. AMS Wireless Configurator findes på disk 2. Softwaren installeres som følger: 1. Afslut/luk alle Windows-programmer, inklusive programmer, der kører i baggrunden, som virusscanningssoftware. 2. Indsæt disk 2 i cd/dvd-drevet på pc en. 3. Klik på Install (Installer) på menuen, når installationen af AMS Wireless Configurator starter. 4. Følg anvisningerne. 5. Lad AMS Wireless Configurator genstarte pc en. 6. Disken må ikke tages ud af cd/dvd-drevet. Bemærk Installationen starter automatisk efter login. 7. Følg anvisningerne. Bemærk Hvis Autorun-funktionen er deaktiveret på pc en, eller installationen ikke starter automatisk, dobbeltklikkes på D:\SETUP.EXE (hvor D er cd/dvd-drevet på pc en), og der trykkes på OK. Yderligere oplysninger om Security Setup Utility og AMS Wireless Configurator kan findes i referencemanualen (dokumentnummer ) til Smart Wireless Gateway. 16

17 Trin 5: Kontrol af funktionalitet Driften verificeres via internettet ved at åbne en webbrowser fra en vilkårlig pc på hostsystemnetværket og skrive gatewayens IP-adresse eller DHCP-hostnavnet i adresselinjen. Hvis gatewayen er tilsluttet og konfigureret korrekt, vises sikkerhedsadvarslen efterfulgt af log-in skærmen. Figur 8. Logonskærm til gatewayen Gatewayen er nu klar til at blive integreret i hostsystemet. Hvis der blev bestilt trådløse enheder sammen med gatewayen, er de på forhånd konfigureret med samme oplysninger for Network ID (Netværks-id) og Join Key (Tilslutningsnøgle). Når der tændes for enhederne, vises de på det trådløse netværk, og kommunikationen kan bekræftes på fanen Explore (Gennemse) vha. webgrænsefladen. Den tid, det tager for netværket at blive etableret, afhænger af antallet af enheder. Se manualen til Smart Wireless Gateway (dokumentnummer ) for at få nærmere oplysninger om installation. Kontakt Emersons Global Service Center for at få support til software og integration. Emerson Global Service Center Software and integration support: United States: Internationalt:

18 Produktcertificeringer Godkendte fremstillingssteder 18 Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota, USA Emerson Process Management GmbH & Co. Karlstein, Tyskland Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Singapore Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited Beijing, Kina Overholdelse af regler i forbindelse med telekommunikation Alle trådløse enheder kræver certificering for at sikre, at de overholder regler vedrørende brugen af RF-spektret. Næsten alle lande kræver denne type produktcertificering. Emerson samarbejder med statslige myndigheder i hele verden for at kunne levere produkter, der overholder alle regler, og for at eliminere risikoen for at overtræde de direktiver og love, der gælder for brug af trådløse enheder. FCC og IC Denne enhed overholder Kapitel 15 i FCC-reglerne (regler fastlagt af Federal Communications Commission i USA). Drift skal foregå i henhold til følgende betingelser: Enheden må ikke forårsage skadelig interferens. Enheden skal acceptere den interferens, den måtte modtage, herunder interferens, der kan medføre utilsigtet funktion. Enheden skal installeres, så antennen er mindst 20 cm fra alle personer. Certifikat vedrørende almindelig placering ved FM (Factory Mutual) Gatewayen er som standard blevet undersøgt og testet for at afgøre, om designet overholder FM's grundkrav til el-installationer, mekaniske installationer og brandsikring. FM er et prøvelaboratorium (NRTL), som er godkendt på landsplan i USA af Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Information om EU-direktiver Et eksemplar af EF-overensstemmelseserklæringen kan findes bagest i installationsvejledningen. Den seneste udgave af EF-overensstemmelseserklæringen kan findes Nordamerika N5 FM division 2, ikke-antændingsfarlig Certifikat: Ikke-antændingsfarlig for klasse I, division 2, gruppe A, B, C og D. Støveksplosionssikker for klasse II, III, division 1, gruppe E, F og G. Indkapslingstype 4X Temperaturkode: T4 (-40 C T a 60 C)

19 Canadian Standards Association (CSA) Europa N6 CSA division 2 Certifikat: Egnet til klasse I, division 2, gruppe A, B, C og D. Monteres i henhold til Rosemounts tegning nr Temperaturkode: T4 (-40 C T a 60 C) CSA indkapslingstype 4X N1 ATEX type n Certifikat: Baseefa 07ATEX0056X ATEX-mærkning: Ex II 3 G Ex na IIC T4, (-40 C T a 65 C) Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Antennens overflademodstand er større end en gigaohm. For at undgå ophobning af statisk elektricitet må den ikke gnides eller rengøres med opløsningsmidler eller en tør klud. 2. Enheden kan ikke modstå den 500 V isoleringstest, som er påkrævet i paragraf 9.4 i EN : Der skal tages højde for dette ved installation af apparatet. ND ATEX støv Certifikat: Baseefa 07ATEX0057X EX II 3 D Ex tc IIIC T135 C Dc, (-40 C T a 65 C) V maks = 28 V Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Antennens overflademodstand er større end 1 G. For at undgå ophobning af statisk elektricitet må den ikke gnides med en tør klud eller rengøres med opløsningsmidler. N7 IECEx type n Certifikat: IECEx BAS X Ex na IIC T4 Gc, T4 (-40 C T a 65 C) Mærkespænding: 28 V Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Enheden kan ikke modstå den 500 V spændingsfasthedstest, som er defineret i paragraf i IEC : Det skal der tages højde for ved installationen. 2. Antennens overflademodstand er større end en gigaohm. For at undgå ophobning af statisk elektricitet må den ikke gnides eller rengøres med opløsningsmidler eller en tør klud. 19

20 NF IECEx støv Certifikat: IECEx BAS Ex tc IIIC T135 C Dc, (-40 C T a 65 C) V maks = 28 V Brasilien I2 Kombination KD INMETRO egensikker Kontakt fabrikken for at finde ud af, om de er til rådighed. Kombination af N5, N6 og N1 20

21 Figur 9. EF-overensstemmelseserklæring for Smart Wireless Gateway 21

22 22

23 23

24 EF-overensstemmelseserklæring Nr.: RMD 1067 Rev. J Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA erklærer hermed at være eneansvarlig for, at produktet Rosemount 1420 Wireless Gateway der er fremstillet af Rosemount Inc Technology Drive og 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA og som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i De Europæiske Fællesskabers direktiver, inklusive de seneste ændringer, som ses i vedlagte oversigt. Det er en forudsætning for overensstemmelse, at der foreligger harmoniserede standarder og, hvor det er relevant eller påkrævet, certificering af et organ, der er bemyndiget dertil af De Europæiske Fællesskaber, som det ses i vedlagte oversigt. Vice President of Global Quality (funktion trykte bogstaver) Kelly Klein (navn trykte bogstaver) 10. maj 2013 (udstedelsesdato) 24

25 Oversigt EF-overensstemmelseserklæring RMD 1067 Rev. J EMC-direktivet (2004/108/EF) EN : 2006 R&TTE-direktivet (1999/5/EF) Alle modeller med Driftsfrekvens og protokolkode A1 EN : V EN : 2001 EN V ( ) Land Bulgarien Italien Norge Rumænien Krav Generel tilladelse krævet til udendørs- og offentlig brug Hvis brugt uden for egen ejendom, kræves en generel tilladelse Kan være begrænset geografisk inden for en radius af 20 km fra Ny-Ålesunds centrum. Bruges på sekundær basis. Særlig licens kræves. Alle modeller med Driftsfrekvens- og protokolkode A3 og Udstyrskoden WL for fjernmonteret antenne EN : V2.1.1 EN : 2001 Anden udgave EN V ( ) ATEX-direktivet (94/9/EØF) Baseefa 07ATEX0056X Certifikat for beskyttelsestype n Udstyrsgruppe II, kategori 3 G: Ex na IIC T4 Gc (-40 C To +65 C), Anvendte harmoniserede standarder: EN : 2010 Andre standarder: EN :2012 Fil-id:1420_RMD1067_J_dan.doc Side 2 af 3 25

26 Oversigt EF-overensstemmelseserklæring RMD 1067 Rev. J Baseefa 07ATEX0057 Certifikat for støv Udstyrsgruppe II, kategori 3 D: Ex tc IIIC T135 C Dc (-40 C To +65 C), Anvendte harmoniserede standarder: EN : 2009 Andre standarder: EN :2012 Certifikat for ATEX typeafprøvning Baseefa [bemyndiget organ nummer: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK179RZ Storbritannien Fil-id:1420_RMD1067_J_dan.doc Side 3 af 3 26

27 27

28 V * * , Rev. FB Rosemount World Headquarters Emerson Process Management 6021 Innovation Blvd Shakopee, MN 55379, USA eller Emerson Process Management Generatorvej 8A, 2.sal 2860 Søborg Danmark North America Regional Office Emerson Process Management 8200 Market Blvd. Chanhassen, MN 55317, USA eller Latin America Regional Office Emerson Process Management 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise, Florida, 33323, USA Europe Regional Office Emerson Process Management Europe GmbH Neuhofstrasse 19a P.O. Box 1046 CH 6340 Baar Schweiz +41 (0) (0) Asia Pacific Regional Office Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd 1 Pandan Crescent Singapore Middle East and Africa Regional Office Emerson Process Management Emerson FZE P.O. Box 17033, Jebel Ali Free Zone - South 2 Dubai, United Arab Emirates Standard salgsbetingelser kan ses her: Logoerne for AMS og Emerson er vare- og servicemærker tilhørende Emerson Electric Co. Rosemount og Rosemounts logo er indregistrerede varemærker tilhørende Rosemount Inc. Delta V er et varemærke tilhørende Rosemount Inc. Microsoft og Internet Explorer er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Windows er et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mozilla Firefox er et registreret varemærke tilhørende The Mozilla Foundation. WirelessHART er et registreret varemærke tilhørende HART Communication Foundation. Alle andre mærker tilhører de respektive ejere Rosemount Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Rosemount 3051 tryktransmitter

Rosemount 3051 tryktransmitter 00825-0108-4001, rev. JA Rosemount 3051 tryktransmitter med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt Flowtransmitter i Rosemount 3051CF-serien med 4 20 ma HART- og 1 5 VDC-protokol med lav effekt

Læs mere

Rosemount 5708-serien

Rosemount 5708-serien Installationsvejledning 00825-0108-4570, Rev AB Rosemount 5708-serien 3D faststofscanner Installationsvejledning ADVARSEL Autoriseret personale Al betjening, der er beskrevet heri, må kun udføres af autoriseret,

Læs mere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere Installationsvejledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Tryktransmittere med 4-20 ma HART- og 1-5 VDC HART-protokol med lav effekt Start Trin 1: Monter transmitteren Trin

Læs mere

Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere Installationsvejledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA temperaturtransmittere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Kontrol af

Læs mere

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014 Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0108-4810, Rev FF MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 405 primærelementer. Den indeholder ikke anvisninger angående

Læs mere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Konfigurer transmitteren Trin 2: Monter transmitteren

Læs mere

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA August 2010 208-10665-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 da Installation Manual_da VIDEOJET connect 7000 da 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4. Om denne vejledning 4.2 Juridiske oplysninger 4.3 Sikkerhedsforskrifter 4.4 Vigtige

Læs mere

4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse

4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse 4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse netværk F5D5230-4 Indholdsfortegnelse Indledning...1-2 Produktbeskrivelse...3-4 Docking-muligheder for Belkin...5 Kvikinstallation Installation

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele

Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele - Danish - Udgivet 06/11 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på http://emanuals.nordson.com/finishing

Læs mere

Trådløs N+ ROUTER N600 DB. Brugervejledning. F9K1102V3 8820ey01233da Rev. A00. Dansk

Trådløs N+ ROUTER N600 DB. Brugervejledning. F9K1102V3 8820ey01233da Rev. A00. Dansk Trådløs N+ ROUTER N600 DB Brugervejledning F9K1102V3 8820ey01233da Rev. A00 Dansk Indhold Kom godt i gang... 1 Hvad er der i æsken... 1 Den første installation... 1 Sådan installeres den... 2 Tilslut dine

Læs mere

Wireless Network Access Point

Wireless Network Access Point Wireless Network Access Point Brugermanual F5D6130 Indholdsfortegnelse Indledning...................................................1 2 Produktspecifikationer............................................3

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Intern Ethernet-printserver med multiprotokolunderstøttelse Netværksbrugsanvisning TD-serien Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger maskinen. Opbevar CD-ROM en et praktisk sted, så du nemt kan

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0 Adgangskontrol Aliro-systemet Installationsvejledning MP1.0 Siemens AB Data og design kan ændres uden varsel. / Levering under forbehold af tilgængelighed. 2014 Copyright Siemens AB Vi forbeholder os alle

Læs mere

Brugervejledning. Linksys X-Series. Trådløs router med ADSL2+-modem

Brugervejledning. Linksys X-Series. Trådløs router med ADSL2+-modem Brugervejledning Linksys X-Series Trådløs router med ADSL2+-modem Indhold Brugervejledning Indhold Produktoversigt X1000..................................... 1 Top 1 Bagside 2 Placering ved vægmontering

Læs mere

N150. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. Dansk. 8820ey01125da F9K1009. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español.

N150. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. Dansk. 8820ey01125da F9K1009. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Dansk N150 Trådløs router til hjemmenetværk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Brugervejledning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSf BRUGSANVISNING HL-5250DN HL-5270DN Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Centria WNDR4700/WNDR4720 Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Centria WNDR4700/WNDR4720 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Kun til brug indendørs i alle EU-lande og Schweiz. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere