Smart Wireless Gateway Installationsvejledning , Rev. FB Januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smart Wireless Gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0208-4420, Rev. FB Januar 2015"

Transkript

1 Smart Wireless Gateway , Rev. FB

2 MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Gateway. Den indeholder ikke anvisninger vedrørende diagnosticering, vedligeholdelse, service eller fejlfinding. Flere anvisninger kan findes i referencemanualen til Smart Wireless Gateway (dokumentnummer ). Manualen og denne installationsvejledning findes i elektronisk udgave på ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter og praksis. Gennemgå afsnittet om produktcertificeringer vedrørende eventuelle krav i forbindelse med sikker installation. Undgå kontakt med ledninger og klemmer. Højspænding, som kan være til stede i ledningerne, kan forårsage elektrisk stød. Denne enhed overholder Kapitel 15 i FCC-reglerne (regler fastlagt af Federal Communications Commission i USA). Drift skal foregå i henhold til følgende betingelser. Enheden må ikke forårsage skadelig interferens. Enheden skal acceptere den interferens, den måtte modtage, herunder interferens, der kan medføre utilsigtet funktion. Enheden skal installeres, så antennen er mindst 20 cm fra alle personer. Indholdsfortegnelse Vigtigt vedr. trådløst udstyr Generelle overvejelser Indledende opkobling og konfiguration Fysisk montering Tilslutning til hostsystemet Softwareinstallation (valgfrit) Kontrol af funktionalitet Produktcertificeringer

3 Vigtigt vedr. trådløst udstyr Opstartssekvens Smart Wireless Gateway (gatewayen) skal være installeret og fungere korrekt, før strømmodulerne monteres i trådløse enheder. Trådløse enheder skal ligeledes startes op i den rækkefølge, de er nærmest gatewayen. Der startes med den enhed, der er tættest på. Det vil gøre netværksinstallationen nemmere og hurtigere. Antenneposition Antennen skal placeres lodret ca. 1 m (3 ft.) fra alle større konstruktioner eller bygninger, så der kan kommunikeres frit med andre enheder. Monteringshøjde For at få optimal trådløs dækning monteres gatewayen eller fjernantennen ideelt 4,6-7,6 m (15-25 ft.) over jorden eller 2 m (6 ft.) over forhindringer eller større infrastruktur. Gatewayredundans Hvis den trådløse gateway blev bestilt med redundans (gatewayredundans, kode RD), henvises til bilag D i referencemanualen til Smart Wireless Gateway (dokumentnummer ) for yderligere installationsvejledning. 3

4 Generelle overvejelser Krav til computer Operativsystem (kun valgfrit software) Microsoft Windows XP Professional, Service Pack 3 Windows Server 2003 Service Pack 2 Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 Windows Server 2008 (Standard Edition), Service Pack 2 Windows Server 2008 R2 Standard Edition, Service Pack 1 Windows 7 Professional, Service Pack 1 Windows 7 Enterprise, Service Pack 1 Programmer Internet Explorer 6.0 eller nyere Mozilla Firefox 1.5 eller nyere.net Framework 2.0 (kun til OPC proxy) Ledig plads på harddisk AMS Wireless Configurator: 1,5 GB Gateway installations-cd: 250 MB 4

5 Trin 1: Indledende opkobling og konfiguration DeltaV ready Hvis gatewayen blev bestilt med DeltaV Ready (dataprotokolkode 5), så er Trin 1: Indledende opkobling og konfiguration ikke nødvendigt. Fortsæt til Trin 2: Fysisk montering, og tilslut gatewayen til et DeltaV 10.3 eller nyere kontrolnetværk. Indledende opkobling og konfiguration For at konfigurere Smart Wireless Gateway skal der etableres en lokal forbindelse mellem den stationære/bærbare pc og gatewayen. Strømforsyning til gatewayen Gatewayen skal få strøm fra en strømforsyningsenhed ved at trække et kabel fra en strømforsyning på 24 VDC (nominel) med mindst 250 ma til klemmerne. Figur 1. Gateway blokdiagram VDC Power strømindgang Input Serial Seriel Modbus modbus Bruges Not Used ikke Bruges Not Used ikke Case Hus + - S A B + - S S S S - + Ethernet 2 med with Power strøm Ethernet 2 Ethernet 1 Bruges Not Used ikke Bruges Not Used ikke (Tildækket) (Covered) (Secondary) (Sekundær) (Primary) (Primær) Etablering af forbindelse Bemærk Vedr. oplysninger om tilslutning af en PC med Windows 7 henvises til den tekniske bemærkning (dokumentnummer ). 1. Slut den stationære/bærbare pc til Ethernet 1-stikket (primær) på gatewayen. 5

6 Case POE (Covered) 24 V DC Power Input P2 Modbus P1 Not Used Not Used Not Used Not Used Figur 2. Illustration med forbindelse mellem gateway og den stationære/bærbare pc A B + - S S A B + - S S S S - + A. Stationær/bærbar pc B. Ethernet 1-stik ADVARSEL Der må ikke tilsluttes til Ethernet 2-porten med strøm (tildækket). Denne port er strømførende og kan ødelægge den stationære/bærbare pc. 2. Den stationære/bærbare pc indstilles som følger. Gå ind i Start>Settings>Network Connections (Start>Indstillinger>Netværksforbindelser). a. Vælg Local Area Connection (Lokal forbindelse). b. Højreklik for a vælge Properties (Egenskaber). c. Vælg Internet Protocol (TCP/IP), og derefter Properties (Egenkaber). Bemærk Hvis der bruges en stationær/bærbar pc fra et andet netværk, noteres den nuværende IP-adresse og andre indstillinger omhyggeligt ned, så den stationære/bærbare pc kan indstilles til sit oprindelige netværk igen, når konfigurationen af gatewayen er gennemført. 6

7 d. Vælg knappen Use the following IP address (Brug følgende IP-adresse). e. Skriv i feltet IP address (IP-adresse). f. Skriv i feltet Subnet mask (Undernetmaske). g. I vinduet Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Egenskaber for inernetprotokol) vælges OK. h. I vinduet Local Area Connection Properties (Egenskaber for lokal forbindelse) vælges OK. Bemærk Tilslutning af gatewayens sekundære Ethernetport kræver andre netværksindstillinger. Se Tabel 1 for yderligere netværksindstillinger. Tabel 1. Standard IP-adresser Gateway Stationær/bærbar pc Ethernet Ethernet Ethernet 1 (DeltaV Ready) Ethernet 2 (DeltaV Ready) Tabel 2. Undernetindstillinger Undernetmaske Standard DeltaV

8 3. Deaktiver proxyservere. a. Åbn en standard webbrowser (Internet Explorer, Mozilla Firefox eller lignende). b. Gå til Tools>Internet Options>Connections>LAN Settings (Værktøjer>Internetindstillinger>Forbindelser>LAN-indstillinger) c. Slet markeringen i feltet under Proxy Server (Proxyserver). Konfigurering af Smart Wireless Gateway For at afslutte indledende konfiguration af gateway: 1. Aktiver gatewayens standard webside på https:// a. I feltet User name (Brugernavn) indtastes admin. b. I feltet Password (Adgangskode) indtastes default. 8

9 Figur 3. Logonskærm til gatewayen 2. Gå til System Settings>Gateway>Ethernet Communication (Systemindstillinger>Gateway>Ethernet-kommunikation) for at indtaste netværksindstillingerne. a. Konfigurer en statisk IP-adresse, eller indstil til DHCP, og indtast et hostnavn. b. Genstart programmet på System Settings>Gateway>Backup And Restore>Restart App (Systemindstillinger>Gateway>Backup og Gendan>Genstart App). 3. Sluk for strømmen, og kobl Ethernet fra gatewayen. 9

10 Trin 2: Fysisk montering Rørmonteret Nødvendigt værktøj: 51 mm (2-in.) monteringsrør eller stang To 7,9 mm ( 5 /16 in.) u-bøjler, der følger med gatewayen. ½ tommes fastnøgle Sådan monteres gatewayen på et rør: 1. Indsæt en u-bøjle omkring røret: gennem de øverste monteringshuller på gateway-indkapslingen og gennem møtrikpladen. 2. Brug en 1 /2 tommes fastnøgle til at sætte møtrikkerne fast på u-bøjlen med. 3. Gør det samme med den anden u-bøjle og de nederste monteringshuller. Bedste metode Hvis gatewayen blev bestilt med udgangskode 2, skal der trækkes et sekundært ethernet-kabel, når kabelføringen fra gatewayen udføres, til et praktisk sted indendørs for at gøre fremtidige konfigurationsændringer lettere. 10

11 Fjernantenne (valgfri) De forskellige typer af fjernantenner giver fleksibilitet i forbindelse med montering af gatewayen baseret på trådløs forbindelse, beskyttelse mod lyn og arbejde med strøm. ADVARSEL Ved montering af fjernmonterede antenner til Smart Wireless Gateway skal der anvendes etablerede sikkerhedsprocedurer for at undgå at falde eller komme i kontakt med højspændingsledninger. Monter fjernantennens dele til Smart Wireless Gateway i overensstemmelse med lokale og nationale love for elektricitet, og brug bedste metode til beskyttelse mod lyn. Før installation skal man rådføre sig med en el-installatør og fagfolk inden for elektricitet og arbejdspladsopsyn. Antennetyperne til Smart Wireless Gateway er fremstillet specielt, så monteringen er fleksibel samtidig med, at den trådløse ydeevne optimeres, og de lokale spektrumgodkendelser overholdes. For at sikre en god trådløs forbindelse og overholdelse af lokale sendertilladelser må der ikke foretages ændringer mht. kabellængde eller antennetype. Hvis fjernantennesættet ikke monteres som angivet i denne vejledning, er Emerson Process Management ikke ansvarlig for den trådløse ydeevne eller manglende overholdelse af sendertilladelsesregler. Fjernantennesættet inkluderer koaksialkabeltætning til kabeltilslutninger til lynaflederen og antennen. Find den placering, hvor fjernantennen giver den bedste trådløse ydeevne. Ideelt set er det 4,6-7,6 m (15-25 ft.) over jorden eller 2 m (6 ft.) over forhindringer eller større infrastruktur. Brug en af følgende procedurer til montering af fjernantennen: Montering af WL2/WN2 (til udendørs applikationer) 1. Monter antennen på en mm (1.5-2 in.) rørstang med det medfølgende monteringsudstyr. 2. Tilslut lynaflederen direkte til toppen af gatewayen. 3. Installer kabelskoen til jordforbindelsen, låseskiven og møtrikken oven på lynaflederen. 4. Tilslut antennen til lynaflederen ved hjælp af det medfølgende koaksialkabel således, at drypsløjfen er maks. 0,3 m (1 ft.) fra lynaflederen. 5. Brug koaksialkabeltætningen til at tætne hver enkelt tilslutning mellem den trådløse enhed, lynaflederen, kablet og antennen. 6. Sørg for, at monteringsmasten, lynaflederen og gatewayen har jordforbindelse i overensstemmelse med gældende lokale/nationale regler for elektricitet. Koaksialkabel, der ikke anvendes, skal rulles sammen i 0,3 m (12 in.) ruller. 11

12 Figur 4. Montering af WL2/WN2 B A H D C E F F G A. Fjernantenne B. Kabel C. Dråbe-loop D. Lynafleder E. Gateway F. Jord G. Jord H. Kontrolbygning Montering af WL3/WL4 (indendørs til udendørs applikationer) 1. Monter antennen på en mm (1,5-2 in.) rørstang med det medfølgende monteringsudstyr. 2. Monter lynaflederen tæt på bygningens udgang. 3. Installer kabelskoen til jordforbindelsen, låseskiven og møtrikken oven på lynaflederen. 4. Tilslut antennen til lynaflederen ved hjælp af det medfølgende koaksialkabel således, at drypsløjfen er maks. 0,3 m (1 ft.) fra lynaflederen. 5. Tilslut lynaflederen til gatewayen med det medfølgende koaksialkabel. 6. Brug koaksialkabeltætningen til at tætne hver enkelt tilslutning mellem gatewayen, lynaflederen, kablet og antennen. 7. Sørg for, at monteringsmasten, lynaflederen og gatewayen har jordforbindelse i overensstemmelse med gældende lokale/nationale regler for elektricitet. Koaksialkabel, der ikke anvendes, skal rulles sammen i 0,3 m (12 in.) ruller. 12

13 Figur 5. Montering af type WL3/WL4 A H B C E D F A. Fjernantenne B. Kabel C. Dråbe-loop D. Lynafleder F G E. Gateway F. Jord G. Jord H. Kontrolbygning Bemærk: Vejrbeskyttelse er påkrævet. Fjernantennesættet inkluderer koaksialkabeltætning til kabeltilslutninger til lynaflederen, antennen og gatewayen. Koaksialkabeltætningen skal anvendes for at sikre det trådløse feltnetværks ydeevne. Se Figur 6 for at få nærmere oplysninger om anvendelse af vejrbeskyttelse. Figur 6. Anvendelse af koaksialkabeltætning på kabeltilslutninger 13

14 Tabel 3. Typer af fjernantennesæt Sættype Antenne Kabel 1 Kabel 2 Lynafleder WL2 1 /2 bølgelængde, dipol, sender i alle retninger +6 db forstærkning 15,2 m (50 ft.) LMR Topmontering, jackstik til prop Gasudledningsrør 0,5 db indsatstab WL3 1 /2 bølgelængde, dipol, sender i alle retninger +6 db forstærkning 9,1 m (30 ft.) LMR-400 6,1 m (20 ft.) LMR-400 På ledning, jackstik til jackstik Gasudledningsrør 0,5 db indsatstab WL4 1 /2 bølgelængde, dipol, sender i alle retninger +6 db forstærkning 12,2 m (40 ft.) LMR-400 3,0 m (10 ft.) LMR-400 På ledning, jackstik til jackstik Gasudledningsrør 0,5 db indsatstab WN2 1 /2 bølgelængde, dipol, sender i alle retninger +8 db forstærkning 7,6 m (25 ft.) LMR Topmontering, jackstik til prop Gasudledningsrør 0,5 db indsatstab WL2 WL3* WL4* WN2 6,1 m (20 ft.) kabel 3,0 m (10 ft.) kabel 15,2 m (50 ft.) kabel 9,1 m (30 ft.) kabel 12,2 m (40 ft.) kabel 7,6 m (25 ft.) kabel A. Antenne B. Lynafleder C. Udskiftelige kabler Bemærk Koaksialkablerne på fjernantennen (type WL3 og WL4) kan udskiftes, så monteringen kan foregå nemmere. 14

15 Trin 3: Tilslutning til hostsystemet 1. Træk gatewayens Ethernet 1 (primære) eller serielle udgangsforbindelse til hostsystemets netværk eller serielle indgang/udgang. 2. Vedrørende serieforbindelser sluttes A til A og B til B. Sørg for, at alle forbindelser er rene og sidder godt fast for at undgå forbindelsesproblemer med ledningerne. Figur 7. Blokdiagram til Smart Wireless Gateway VDC strømindgang Power Input Serial Seriel Modbus modbus Bruges Not Used ikke Bruges Not Used ikke Case Hus + - S A B + - S S S S - + Ethernet 2 med with Power strøm Ethernet 2 Ethernet 1 Bruges Not Used ikke Bruges Not Used ikke (Tildækket) (Covered) (Secondary) (Sekundær) (Primary) (Primær) ADVARSEL Slut ikke hostsystemet til Ethernet 2-porten med strøm (tildækket) på Smart Wireless Gateway for at undgå at beskadige systemet. Bedste metode I henhold til sikkerhedsanvisningerne for Emerson WirelessHART skal gatewayen først forbindes med hostsystemet via et LAN (Local Area Network) og ikke et WAN (Wide Area Network). Der bruges som regel et skærmet, parsnoet kabel til at trække serieforbindelsen, og det er standard praksis at jordforbinde kabelskærmen på seriel host-siden, hvorimod kabelskærmen på gatewaysiden lades være flydende. Sørg for at isolere kabelskærmen for at undgå problemer med jordforbindelse. Strøm Træk et kabel fra en strømforsyning på 24 VDC (nominel) med mindst 250 ma strøm til klemmerne vist på. blokdiagrammet for klemmerne på den trådløse Smart Wireless Gateway, vist på Figur 7. 15

16 Trin 4: Softwareinstallation (valgfrit) Softwarepakken med de 2 diske indeholder Security Setup Utility (kræves kun til sikre hosttilslutninger eller OPC-kommunikationer) og AMS Wireless Configurator. Security Setup Utility findes på disk 1. Softwaren installeres som følger: 1. Afslut/luk alle Windows-programmer, inklusive programmer, der kører i baggrunden, som virusscanningssoftware. 2. Indsæt disk 1 i cd/dvd-drevet på pc en. 3. Følg anvisningerne. AMS Wireless Configurator findes på disk 2. Softwaren installeres som følger: 1. Afslut/luk alle Windows-programmer, inklusive programmer, der kører i baggrunden, som virusscanningssoftware. 2. Indsæt disk 2 i cd/dvd-drevet på pc en. 3. Klik på Install (Installer) på menuen, når installationen af AMS Wireless Configurator starter. 4. Følg anvisningerne. 5. Lad AMS Wireless Configurator genstarte pc en. 6. Disken må ikke tages ud af cd/dvd-drevet. Bemærk Installationen starter automatisk efter login. 7. Følg anvisningerne. Bemærk Hvis Autorun-funktionen er deaktiveret på pc en, eller installationen ikke starter automatisk, dobbeltklikkes på D:\SETUP.EXE (hvor D er cd/dvd-drevet på pc en), og der trykkes på OK. Yderligere oplysninger om Security Setup Utility og AMS Wireless Configurator kan findes i referencemanualen (dokumentnummer ) til Smart Wireless Gateway. 16

17 Trin 5: Kontrol af funktionalitet Driften verificeres via internettet ved at åbne en webbrowser fra en vilkårlig pc på hostsystemnetværket og skrive gatewayens IP-adresse eller DHCP-hostnavnet i adresselinjen. Hvis gatewayen er tilsluttet og konfigureret korrekt, vises sikkerhedsadvarslen efterfulgt af log-in skærmen. Figur 8. Logonskærm til gatewayen Gatewayen er nu klar til at blive integreret i hostsystemet. Hvis der blev bestilt trådløse enheder sammen med gatewayen, er de på forhånd konfigureret med samme oplysninger for Network ID (Netværks-id) og Join Key (Tilslutningsnøgle). Når der tændes for enhederne, vises de på det trådløse netværk, og kommunikationen kan bekræftes på fanen Explore (Gennemse) vha. webgrænsefladen. Den tid, det tager for netværket at blive etableret, afhænger af antallet af enheder. Se manualen til Smart Wireless Gateway (dokumentnummer ) for at få nærmere oplysninger om installation. Kontakt Emersons Global Service Center for at få support til software og integration. Emerson Global Service Center Software and integration support: United States: Internationalt:

18 Produktcertificeringer Godkendte fremstillingssteder 18 Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota, USA Emerson Process Management GmbH & Co. Karlstein, Tyskland Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Singapore Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited Beijing, Kina Overholdelse af regler i forbindelse med telekommunikation Alle trådløse enheder kræver certificering for at sikre, at de overholder regler vedrørende brugen af RF-spektret. Næsten alle lande kræver denne type produktcertificering. Emerson samarbejder med statslige myndigheder i hele verden for at kunne levere produkter, der overholder alle regler, og for at eliminere risikoen for at overtræde de direktiver og love, der gælder for brug af trådløse enheder. FCC og IC Denne enhed overholder Kapitel 15 i FCC-reglerne (regler fastlagt af Federal Communications Commission i USA). Drift skal foregå i henhold til følgende betingelser: Enheden må ikke forårsage skadelig interferens. Enheden skal acceptere den interferens, den måtte modtage, herunder interferens, der kan medføre utilsigtet funktion. Enheden skal installeres, så antennen er mindst 20 cm fra alle personer. Certifikat vedrørende almindelig placering ved FM (Factory Mutual) Gatewayen er som standard blevet undersøgt og testet for at afgøre, om designet overholder FM's grundkrav til el-installationer, mekaniske installationer og brandsikring. FM er et prøvelaboratorium (NRTL), som er godkendt på landsplan i USA af Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Information om EU-direktiver Et eksemplar af EF-overensstemmelseserklæringen kan findes bagest i installationsvejledningen. Den seneste udgave af EF-overensstemmelseserklæringen kan findes Nordamerika N5 FM division 2, ikke-antændingsfarlig Certifikat: Ikke-antændingsfarlig for klasse I, division 2, gruppe A, B, C og D. Støveksplosionssikker for klasse II, III, division 1, gruppe E, F og G. Indkapslingstype 4X Temperaturkode: T4 (-40 C T a 60 C)

19 Canadian Standards Association (CSA) Europa N6 CSA division 2 Certifikat: Egnet til klasse I, division 2, gruppe A, B, C og D. Monteres i henhold til Rosemounts tegning nr Temperaturkode: T4 (-40 C T a 60 C) CSA indkapslingstype 4X N1 ATEX type n Certifikat: Baseefa 07ATEX0056X ATEX-mærkning: Ex II 3 G Ex na IIC T4, (-40 C T a 65 C) Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Antennens overflademodstand er større end en gigaohm. For at undgå ophobning af statisk elektricitet må den ikke gnides eller rengøres med opløsningsmidler eller en tør klud. 2. Enheden kan ikke modstå den 500 V isoleringstest, som er påkrævet i paragraf 9.4 i EN : Der skal tages højde for dette ved installation af apparatet. ND ATEX støv Certifikat: Baseefa 07ATEX0057X EX II 3 D Ex tc IIIC T135 C Dc, (-40 C T a 65 C) V maks = 28 V Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Antennens overflademodstand er større end 1 G. For at undgå ophobning af statisk elektricitet må den ikke gnides med en tør klud eller rengøres med opløsningsmidler. N7 IECEx type n Certifikat: IECEx BAS X Ex na IIC T4 Gc, T4 (-40 C T a 65 C) Mærkespænding: 28 V Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Enheden kan ikke modstå den 500 V spændingsfasthedstest, som er defineret i paragraf i IEC : Det skal der tages højde for ved installationen. 2. Antennens overflademodstand er større end en gigaohm. For at undgå ophobning af statisk elektricitet må den ikke gnides eller rengøres med opløsningsmidler eller en tør klud. 19

20 NF IECEx støv Certifikat: IECEx BAS Ex tc IIIC T135 C Dc, (-40 C T a 65 C) V maks = 28 V Brasilien I2 Kombination KD INMETRO egensikker Kontakt fabrikken for at finde ud af, om de er til rådighed. Kombination af N5, N6 og N1 20

21 Figur 9. EF-overensstemmelseserklæring for Smart Wireless Gateway 21

22 22

23 23

24 EF-overensstemmelseserklæring Nr.: RMD 1067 Rev. J Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA erklærer hermed at være eneansvarlig for, at produktet Rosemount 1420 Wireless Gateway der er fremstillet af Rosemount Inc Technology Drive og 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA og som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i De Europæiske Fællesskabers direktiver, inklusive de seneste ændringer, som ses i vedlagte oversigt. Det er en forudsætning for overensstemmelse, at der foreligger harmoniserede standarder og, hvor det er relevant eller påkrævet, certificering af et organ, der er bemyndiget dertil af De Europæiske Fællesskaber, som det ses i vedlagte oversigt. Vice President of Global Quality (funktion trykte bogstaver) Kelly Klein (navn trykte bogstaver) 10. maj 2013 (udstedelsesdato) 24

25 Oversigt EF-overensstemmelseserklæring RMD 1067 Rev. J EMC-direktivet (2004/108/EF) EN : 2006 R&TTE-direktivet (1999/5/EF) Alle modeller med Driftsfrekvens og protokolkode A1 EN : V EN : 2001 EN V ( ) Land Bulgarien Italien Norge Rumænien Krav Generel tilladelse krævet til udendørs- og offentlig brug Hvis brugt uden for egen ejendom, kræves en generel tilladelse Kan være begrænset geografisk inden for en radius af 20 km fra Ny-Ålesunds centrum. Bruges på sekundær basis. Særlig licens kræves. Alle modeller med Driftsfrekvens- og protokolkode A3 og Udstyrskoden WL for fjernmonteret antenne EN : V2.1.1 EN : 2001 Anden udgave EN V ( ) ATEX-direktivet (94/9/EØF) Baseefa 07ATEX0056X Certifikat for beskyttelsestype n Udstyrsgruppe II, kategori 3 G: Ex na IIC T4 Gc (-40 C To +65 C), Anvendte harmoniserede standarder: EN : 2010 Andre standarder: EN :2012 Fil-id:1420_RMD1067_J_dan.doc Side 2 af 3 25

26 Oversigt EF-overensstemmelseserklæring RMD 1067 Rev. J Baseefa 07ATEX0057 Certifikat for støv Udstyrsgruppe II, kategori 3 D: Ex tc IIIC T135 C Dc (-40 C To +65 C), Anvendte harmoniserede standarder: EN : 2009 Andre standarder: EN :2012 Certifikat for ATEX typeafprøvning Baseefa [bemyndiget organ nummer: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK179RZ Storbritannien Fil-id:1420_RMD1067_J_dan.doc Side 3 af 3 26

27 27

28 V * * , Rev. FB Rosemount World Headquarters Emerson Process Management 6021 Innovation Blvd Shakopee, MN 55379, USA eller Emerson Process Management Generatorvej 8A, 2.sal 2860 Søborg Danmark North America Regional Office Emerson Process Management 8200 Market Blvd. Chanhassen, MN 55317, USA eller Latin America Regional Office Emerson Process Management 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise, Florida, 33323, USA Europe Regional Office Emerson Process Management Europe GmbH Neuhofstrasse 19a P.O. Box 1046 CH 6340 Baar Schweiz +41 (0) (0) Asia Pacific Regional Office Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd 1 Pandan Crescent Singapore Middle East and Africa Regional Office Emerson Process Management Emerson FZE P.O. Box 17033, Jebel Ali Free Zone - South 2 Dubai, United Arab Emirates Standard salgsbetingelser kan ses her: Logoerne for AMS og Emerson er vare- og servicemærker tilhørende Emerson Electric Co. Rosemount og Rosemounts logo er indregistrerede varemærker tilhørende Rosemount Inc. Delta V er et varemærke tilhørende Rosemount Inc. Microsoft og Internet Explorer er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Windows er et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mozilla Firefox er et registreret varemærke tilhørende The Mozilla Foundation. WirelessHART er et registreret varemærke tilhørende HART Communication Foundation. Alle andre mærker tilhører de respektive ejere Rosemount Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien 00825-0208-4308, rev. AD 3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Kontroller, at måleenhedens driftsmiljø

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Konfigurer transmitteren Trin 2: Monter transmitteren

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode:

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode: Indhold Før du starter........................................ 2 Installer modemrouteren.............................. 3 Forudindstillet trådløs sikkerhed......................... 5 Indstillinger for trådløse

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx APP-NOTE 609005 Beckhoff Application Note Date: 1/5/2007 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Westermo GDW-11 GSM

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Installationsvejledning 00825-0508-809, Rev DB 85 Annubar med Rosemount 85 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Svejsning af monteringsdele Trin 3: Montering af afspærringsventil

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider

Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider Sådan kommer du i gang WiFi Range-udvideren udvider WiFi-netværket til at omfatte området uden for

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Software Opdateringsguide Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Ansvarsfraskrivelse 2 2. Krav

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual

Synology 2009-05-06. Synology Disk Station Mail Station bruger manual Synology 2009-05-06 Synology Disk Station Mail Station bruger manual Indledning Synology Synology Inc. 2009 Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere