Smart Wireless Gateway Installationsvejledning , Rev. FB Januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smart Wireless Gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0208-4420, Rev. FB Januar 2015"

Transkript

1 Smart Wireless Gateway , Rev. FB

2 MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Gateway. Den indeholder ikke anvisninger vedrørende diagnosticering, vedligeholdelse, service eller fejlfinding. Flere anvisninger kan findes i referencemanualen til Smart Wireless Gateway (dokumentnummer ). Manualen og denne installationsvejledning findes i elektronisk udgave på ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter og praksis. Gennemgå afsnittet om produktcertificeringer vedrørende eventuelle krav i forbindelse med sikker installation. Undgå kontakt med ledninger og klemmer. Højspænding, som kan være til stede i ledningerne, kan forårsage elektrisk stød. Denne enhed overholder Kapitel 15 i FCC-reglerne (regler fastlagt af Federal Communications Commission i USA). Drift skal foregå i henhold til følgende betingelser. Enheden må ikke forårsage skadelig interferens. Enheden skal acceptere den interferens, den måtte modtage, herunder interferens, der kan medføre utilsigtet funktion. Enheden skal installeres, så antennen er mindst 20 cm fra alle personer. Indholdsfortegnelse Vigtigt vedr. trådløst udstyr Generelle overvejelser Indledende opkobling og konfiguration Fysisk montering Tilslutning til hostsystemet Softwareinstallation (valgfrit) Kontrol af funktionalitet Produktcertificeringer

3 Vigtigt vedr. trådløst udstyr Opstartssekvens Smart Wireless Gateway (gatewayen) skal være installeret og fungere korrekt, før strømmodulerne monteres i trådløse enheder. Trådløse enheder skal ligeledes startes op i den rækkefølge, de er nærmest gatewayen. Der startes med den enhed, der er tættest på. Det vil gøre netværksinstallationen nemmere og hurtigere. Antenneposition Antennen skal placeres lodret ca. 1 m (3 ft.) fra alle større konstruktioner eller bygninger, så der kan kommunikeres frit med andre enheder. Monteringshøjde For at få optimal trådløs dækning monteres gatewayen eller fjernantennen ideelt 4,6-7,6 m (15-25 ft.) over jorden eller 2 m (6 ft.) over forhindringer eller større infrastruktur. Gatewayredundans Hvis den trådløse gateway blev bestilt med redundans (gatewayredundans, kode RD), henvises til bilag D i referencemanualen til Smart Wireless Gateway (dokumentnummer ) for yderligere installationsvejledning. 3

4 Generelle overvejelser Krav til computer Operativsystem (kun valgfrit software) Microsoft Windows XP Professional, Service Pack 3 Windows Server 2003 Service Pack 2 Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 Windows Server 2008 (Standard Edition), Service Pack 2 Windows Server 2008 R2 Standard Edition, Service Pack 1 Windows 7 Professional, Service Pack 1 Windows 7 Enterprise, Service Pack 1 Programmer Internet Explorer 6.0 eller nyere Mozilla Firefox 1.5 eller nyere.net Framework 2.0 (kun til OPC proxy) Ledig plads på harddisk AMS Wireless Configurator: 1,5 GB Gateway installations-cd: 250 MB 4

5 Trin 1: Indledende opkobling og konfiguration DeltaV ready Hvis gatewayen blev bestilt med DeltaV Ready (dataprotokolkode 5), så er Trin 1: Indledende opkobling og konfiguration ikke nødvendigt. Fortsæt til Trin 2: Fysisk montering, og tilslut gatewayen til et DeltaV 10.3 eller nyere kontrolnetværk. Indledende opkobling og konfiguration For at konfigurere Smart Wireless Gateway skal der etableres en lokal forbindelse mellem den stationære/bærbare pc og gatewayen. Strømforsyning til gatewayen Gatewayen skal få strøm fra en strømforsyningsenhed ved at trække et kabel fra en strømforsyning på 24 VDC (nominel) med mindst 250 ma til klemmerne. Figur 1. Gateway blokdiagram VDC Power strømindgang Input Serial Seriel Modbus modbus Bruges Not Used ikke Bruges Not Used ikke Case Hus + - S A B + - S S S S - + Ethernet 2 med with Power strøm Ethernet 2 Ethernet 1 Bruges Not Used ikke Bruges Not Used ikke (Tildækket) (Covered) (Secondary) (Sekundær) (Primary) (Primær) Etablering af forbindelse Bemærk Vedr. oplysninger om tilslutning af en PC med Windows 7 henvises til den tekniske bemærkning (dokumentnummer ). 1. Slut den stationære/bærbare pc til Ethernet 1-stikket (primær) på gatewayen. 5

6 Case POE (Covered) 24 V DC Power Input P2 Modbus P1 Not Used Not Used Not Used Not Used Figur 2. Illustration med forbindelse mellem gateway og den stationære/bærbare pc A B + - S S A B + - S S S S - + A. Stationær/bærbar pc B. Ethernet 1-stik ADVARSEL Der må ikke tilsluttes til Ethernet 2-porten med strøm (tildækket). Denne port er strømførende og kan ødelægge den stationære/bærbare pc. 2. Den stationære/bærbare pc indstilles som følger. Gå ind i Start>Settings>Network Connections (Start>Indstillinger>Netværksforbindelser). a. Vælg Local Area Connection (Lokal forbindelse). b. Højreklik for a vælge Properties (Egenskaber). c. Vælg Internet Protocol (TCP/IP), og derefter Properties (Egenkaber). Bemærk Hvis der bruges en stationær/bærbar pc fra et andet netværk, noteres den nuværende IP-adresse og andre indstillinger omhyggeligt ned, så den stationære/bærbare pc kan indstilles til sit oprindelige netværk igen, når konfigurationen af gatewayen er gennemført. 6

7 d. Vælg knappen Use the following IP address (Brug følgende IP-adresse). e. Skriv i feltet IP address (IP-adresse). f. Skriv i feltet Subnet mask (Undernetmaske). g. I vinduet Internet Protocol (TCP/IP) Properties (Egenskaber for inernetprotokol) vælges OK. h. I vinduet Local Area Connection Properties (Egenskaber for lokal forbindelse) vælges OK. Bemærk Tilslutning af gatewayens sekundære Ethernetport kræver andre netværksindstillinger. Se Tabel 1 for yderligere netværksindstillinger. Tabel 1. Standard IP-adresser Gateway Stationær/bærbar pc Ethernet Ethernet Ethernet 1 (DeltaV Ready) Ethernet 2 (DeltaV Ready) Tabel 2. Undernetindstillinger Undernetmaske Standard DeltaV

8 3. Deaktiver proxyservere. a. Åbn en standard webbrowser (Internet Explorer, Mozilla Firefox eller lignende). b. Gå til Tools>Internet Options>Connections>LAN Settings (Værktøjer>Internetindstillinger>Forbindelser>LAN-indstillinger) c. Slet markeringen i feltet under Proxy Server (Proxyserver). Konfigurering af Smart Wireless Gateway For at afslutte indledende konfiguration af gateway: 1. Aktiver gatewayens standard webside på https:// a. I feltet User name (Brugernavn) indtastes admin. b. I feltet Password (Adgangskode) indtastes default. 8

9 Figur 3. Logonskærm til gatewayen 2. Gå til System Settings>Gateway>Ethernet Communication (Systemindstillinger>Gateway>Ethernet-kommunikation) for at indtaste netværksindstillingerne. a. Konfigurer en statisk IP-adresse, eller indstil til DHCP, og indtast et hostnavn. b. Genstart programmet på System Settings>Gateway>Backup And Restore>Restart App (Systemindstillinger>Gateway>Backup og Gendan>Genstart App). 3. Sluk for strømmen, og kobl Ethernet fra gatewayen. 9

10 Trin 2: Fysisk montering Rørmonteret Nødvendigt værktøj: 51 mm (2-in.) monteringsrør eller stang To 7,9 mm ( 5 /16 in.) u-bøjler, der følger med gatewayen. ½ tommes fastnøgle Sådan monteres gatewayen på et rør: 1. Indsæt en u-bøjle omkring røret: gennem de øverste monteringshuller på gateway-indkapslingen og gennem møtrikpladen. 2. Brug en 1 /2 tommes fastnøgle til at sætte møtrikkerne fast på u-bøjlen med. 3. Gør det samme med den anden u-bøjle og de nederste monteringshuller. Bedste metode Hvis gatewayen blev bestilt med udgangskode 2, skal der trækkes et sekundært ethernet-kabel, når kabelføringen fra gatewayen udføres, til et praktisk sted indendørs for at gøre fremtidige konfigurationsændringer lettere. 10

11 Fjernantenne (valgfri) De forskellige typer af fjernantenner giver fleksibilitet i forbindelse med montering af gatewayen baseret på trådløs forbindelse, beskyttelse mod lyn og arbejde med strøm. ADVARSEL Ved montering af fjernmonterede antenner til Smart Wireless Gateway skal der anvendes etablerede sikkerhedsprocedurer for at undgå at falde eller komme i kontakt med højspændingsledninger. Monter fjernantennens dele til Smart Wireless Gateway i overensstemmelse med lokale og nationale love for elektricitet, og brug bedste metode til beskyttelse mod lyn. Før installation skal man rådføre sig med en el-installatør og fagfolk inden for elektricitet og arbejdspladsopsyn. Antennetyperne til Smart Wireless Gateway er fremstillet specielt, så monteringen er fleksibel samtidig med, at den trådløse ydeevne optimeres, og de lokale spektrumgodkendelser overholdes. For at sikre en god trådløs forbindelse og overholdelse af lokale sendertilladelser må der ikke foretages ændringer mht. kabellængde eller antennetype. Hvis fjernantennesættet ikke monteres som angivet i denne vejledning, er Emerson Process Management ikke ansvarlig for den trådløse ydeevne eller manglende overholdelse af sendertilladelsesregler. Fjernantennesættet inkluderer koaksialkabeltætning til kabeltilslutninger til lynaflederen og antennen. Find den placering, hvor fjernantennen giver den bedste trådløse ydeevne. Ideelt set er det 4,6-7,6 m (15-25 ft.) over jorden eller 2 m (6 ft.) over forhindringer eller større infrastruktur. Brug en af følgende procedurer til montering af fjernantennen: Montering af WL2/WN2 (til udendørs applikationer) 1. Monter antennen på en mm (1.5-2 in.) rørstang med det medfølgende monteringsudstyr. 2. Tilslut lynaflederen direkte til toppen af gatewayen. 3. Installer kabelskoen til jordforbindelsen, låseskiven og møtrikken oven på lynaflederen. 4. Tilslut antennen til lynaflederen ved hjælp af det medfølgende koaksialkabel således, at drypsløjfen er maks. 0,3 m (1 ft.) fra lynaflederen. 5. Brug koaksialkabeltætningen til at tætne hver enkelt tilslutning mellem den trådløse enhed, lynaflederen, kablet og antennen. 6. Sørg for, at monteringsmasten, lynaflederen og gatewayen har jordforbindelse i overensstemmelse med gældende lokale/nationale regler for elektricitet. Koaksialkabel, der ikke anvendes, skal rulles sammen i 0,3 m (12 in.) ruller. 11

12 Figur 4. Montering af WL2/WN2 B A H D C E F F G A. Fjernantenne B. Kabel C. Dråbe-loop D. Lynafleder E. Gateway F. Jord G. Jord H. Kontrolbygning Montering af WL3/WL4 (indendørs til udendørs applikationer) 1. Monter antennen på en mm (1,5-2 in.) rørstang med det medfølgende monteringsudstyr. 2. Monter lynaflederen tæt på bygningens udgang. 3. Installer kabelskoen til jordforbindelsen, låseskiven og møtrikken oven på lynaflederen. 4. Tilslut antennen til lynaflederen ved hjælp af det medfølgende koaksialkabel således, at drypsløjfen er maks. 0,3 m (1 ft.) fra lynaflederen. 5. Tilslut lynaflederen til gatewayen med det medfølgende koaksialkabel. 6. Brug koaksialkabeltætningen til at tætne hver enkelt tilslutning mellem gatewayen, lynaflederen, kablet og antennen. 7. Sørg for, at monteringsmasten, lynaflederen og gatewayen har jordforbindelse i overensstemmelse med gældende lokale/nationale regler for elektricitet. Koaksialkabel, der ikke anvendes, skal rulles sammen i 0,3 m (12 in.) ruller. 12

13 Figur 5. Montering af type WL3/WL4 A H B C E D F A. Fjernantenne B. Kabel C. Dråbe-loop D. Lynafleder F G E. Gateway F. Jord G. Jord H. Kontrolbygning Bemærk: Vejrbeskyttelse er påkrævet. Fjernantennesættet inkluderer koaksialkabeltætning til kabeltilslutninger til lynaflederen, antennen og gatewayen. Koaksialkabeltætningen skal anvendes for at sikre det trådløse feltnetværks ydeevne. Se Figur 6 for at få nærmere oplysninger om anvendelse af vejrbeskyttelse. Figur 6. Anvendelse af koaksialkabeltætning på kabeltilslutninger 13

14 Tabel 3. Typer af fjernantennesæt Sættype Antenne Kabel 1 Kabel 2 Lynafleder WL2 1 /2 bølgelængde, dipol, sender i alle retninger +6 db forstærkning 15,2 m (50 ft.) LMR Topmontering, jackstik til prop Gasudledningsrør 0,5 db indsatstab WL3 1 /2 bølgelængde, dipol, sender i alle retninger +6 db forstærkning 9,1 m (30 ft.) LMR-400 6,1 m (20 ft.) LMR-400 På ledning, jackstik til jackstik Gasudledningsrør 0,5 db indsatstab WL4 1 /2 bølgelængde, dipol, sender i alle retninger +6 db forstærkning 12,2 m (40 ft.) LMR-400 3,0 m (10 ft.) LMR-400 På ledning, jackstik til jackstik Gasudledningsrør 0,5 db indsatstab WN2 1 /2 bølgelængde, dipol, sender i alle retninger +8 db forstærkning 7,6 m (25 ft.) LMR Topmontering, jackstik til prop Gasudledningsrør 0,5 db indsatstab WL2 WL3* WL4* WN2 6,1 m (20 ft.) kabel 3,0 m (10 ft.) kabel 15,2 m (50 ft.) kabel 9,1 m (30 ft.) kabel 12,2 m (40 ft.) kabel 7,6 m (25 ft.) kabel A. Antenne B. Lynafleder C. Udskiftelige kabler Bemærk Koaksialkablerne på fjernantennen (type WL3 og WL4) kan udskiftes, så monteringen kan foregå nemmere. 14

15 Trin 3: Tilslutning til hostsystemet 1. Træk gatewayens Ethernet 1 (primære) eller serielle udgangsforbindelse til hostsystemets netværk eller serielle indgang/udgang. 2. Vedrørende serieforbindelser sluttes A til A og B til B. Sørg for, at alle forbindelser er rene og sidder godt fast for at undgå forbindelsesproblemer med ledningerne. Figur 7. Blokdiagram til Smart Wireless Gateway VDC strømindgang Power Input Serial Seriel Modbus modbus Bruges Not Used ikke Bruges Not Used ikke Case Hus + - S A B + - S S S S - + Ethernet 2 med with Power strøm Ethernet 2 Ethernet 1 Bruges Not Used ikke Bruges Not Used ikke (Tildækket) (Covered) (Secondary) (Sekundær) (Primary) (Primær) ADVARSEL Slut ikke hostsystemet til Ethernet 2-porten med strøm (tildækket) på Smart Wireless Gateway for at undgå at beskadige systemet. Bedste metode I henhold til sikkerhedsanvisningerne for Emerson WirelessHART skal gatewayen først forbindes med hostsystemet via et LAN (Local Area Network) og ikke et WAN (Wide Area Network). Der bruges som regel et skærmet, parsnoet kabel til at trække serieforbindelsen, og det er standard praksis at jordforbinde kabelskærmen på seriel host-siden, hvorimod kabelskærmen på gatewaysiden lades være flydende. Sørg for at isolere kabelskærmen for at undgå problemer med jordforbindelse. Strøm Træk et kabel fra en strømforsyning på 24 VDC (nominel) med mindst 250 ma strøm til klemmerne vist på. blokdiagrammet for klemmerne på den trådløse Smart Wireless Gateway, vist på Figur 7. 15

16 Trin 4: Softwareinstallation (valgfrit) Softwarepakken med de 2 diske indeholder Security Setup Utility (kræves kun til sikre hosttilslutninger eller OPC-kommunikationer) og AMS Wireless Configurator. Security Setup Utility findes på disk 1. Softwaren installeres som følger: 1. Afslut/luk alle Windows-programmer, inklusive programmer, der kører i baggrunden, som virusscanningssoftware. 2. Indsæt disk 1 i cd/dvd-drevet på pc en. 3. Følg anvisningerne. AMS Wireless Configurator findes på disk 2. Softwaren installeres som følger: 1. Afslut/luk alle Windows-programmer, inklusive programmer, der kører i baggrunden, som virusscanningssoftware. 2. Indsæt disk 2 i cd/dvd-drevet på pc en. 3. Klik på Install (Installer) på menuen, når installationen af AMS Wireless Configurator starter. 4. Følg anvisningerne. 5. Lad AMS Wireless Configurator genstarte pc en. 6. Disken må ikke tages ud af cd/dvd-drevet. Bemærk Installationen starter automatisk efter login. 7. Følg anvisningerne. Bemærk Hvis Autorun-funktionen er deaktiveret på pc en, eller installationen ikke starter automatisk, dobbeltklikkes på D:\SETUP.EXE (hvor D er cd/dvd-drevet på pc en), og der trykkes på OK. Yderligere oplysninger om Security Setup Utility og AMS Wireless Configurator kan findes i referencemanualen (dokumentnummer ) til Smart Wireless Gateway. 16

17 Trin 5: Kontrol af funktionalitet Driften verificeres via internettet ved at åbne en webbrowser fra en vilkårlig pc på hostsystemnetværket og skrive gatewayens IP-adresse eller DHCP-hostnavnet i adresselinjen. Hvis gatewayen er tilsluttet og konfigureret korrekt, vises sikkerhedsadvarslen efterfulgt af log-in skærmen. Figur 8. Logonskærm til gatewayen Gatewayen er nu klar til at blive integreret i hostsystemet. Hvis der blev bestilt trådløse enheder sammen med gatewayen, er de på forhånd konfigureret med samme oplysninger for Network ID (Netværks-id) og Join Key (Tilslutningsnøgle). Når der tændes for enhederne, vises de på det trådløse netværk, og kommunikationen kan bekræftes på fanen Explore (Gennemse) vha. webgrænsefladen. Den tid, det tager for netværket at blive etableret, afhænger af antallet af enheder. Se manualen til Smart Wireless Gateway (dokumentnummer ) for at få nærmere oplysninger om installation. Kontakt Emersons Global Service Center for at få support til software og integration. Emerson Global Service Center Software and integration support: United States: Internationalt:

18 Produktcertificeringer Godkendte fremstillingssteder 18 Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota, USA Emerson Process Management GmbH & Co. Karlstein, Tyskland Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Singapore Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited Beijing, Kina Overholdelse af regler i forbindelse med telekommunikation Alle trådløse enheder kræver certificering for at sikre, at de overholder regler vedrørende brugen af RF-spektret. Næsten alle lande kræver denne type produktcertificering. Emerson samarbejder med statslige myndigheder i hele verden for at kunne levere produkter, der overholder alle regler, og for at eliminere risikoen for at overtræde de direktiver og love, der gælder for brug af trådløse enheder. FCC og IC Denne enhed overholder Kapitel 15 i FCC-reglerne (regler fastlagt af Federal Communications Commission i USA). Drift skal foregå i henhold til følgende betingelser: Enheden må ikke forårsage skadelig interferens. Enheden skal acceptere den interferens, den måtte modtage, herunder interferens, der kan medføre utilsigtet funktion. Enheden skal installeres, så antennen er mindst 20 cm fra alle personer. Certifikat vedrørende almindelig placering ved FM (Factory Mutual) Gatewayen er som standard blevet undersøgt og testet for at afgøre, om designet overholder FM's grundkrav til el-installationer, mekaniske installationer og brandsikring. FM er et prøvelaboratorium (NRTL), som er godkendt på landsplan i USA af Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Information om EU-direktiver Et eksemplar af EF-overensstemmelseserklæringen kan findes bagest i installationsvejledningen. Den seneste udgave af EF-overensstemmelseserklæringen kan findes Nordamerika N5 FM division 2, ikke-antændingsfarlig Certifikat: Ikke-antændingsfarlig for klasse I, division 2, gruppe A, B, C og D. Støveksplosionssikker for klasse II, III, division 1, gruppe E, F og G. Indkapslingstype 4X Temperaturkode: T4 (-40 C T a 60 C)

19 Canadian Standards Association (CSA) Europa N6 CSA division 2 Certifikat: Egnet til klasse I, division 2, gruppe A, B, C og D. Monteres i henhold til Rosemounts tegning nr Temperaturkode: T4 (-40 C T a 60 C) CSA indkapslingstype 4X N1 ATEX type n Certifikat: Baseefa 07ATEX0056X ATEX-mærkning: Ex II 3 G Ex na IIC T4, (-40 C T a 65 C) Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Antennens overflademodstand er større end en gigaohm. For at undgå ophobning af statisk elektricitet må den ikke gnides eller rengøres med opløsningsmidler eller en tør klud. 2. Enheden kan ikke modstå den 500 V isoleringstest, som er påkrævet i paragraf 9.4 i EN : Der skal tages højde for dette ved installation af apparatet. ND ATEX støv Certifikat: Baseefa 07ATEX0057X EX II 3 D Ex tc IIIC T135 C Dc, (-40 C T a 65 C) V maks = 28 V Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Antennens overflademodstand er større end 1 G. For at undgå ophobning af statisk elektricitet må den ikke gnides med en tør klud eller rengøres med opløsningsmidler. N7 IECEx type n Certifikat: IECEx BAS X Ex na IIC T4 Gc, T4 (-40 C T a 65 C) Mærkespænding: 28 V Særlige betingelser for sikker brug (X): 1. Enheden kan ikke modstå den 500 V spændingsfasthedstest, som er defineret i paragraf i IEC : Det skal der tages højde for ved installationen. 2. Antennens overflademodstand er større end en gigaohm. For at undgå ophobning af statisk elektricitet må den ikke gnides eller rengøres med opløsningsmidler eller en tør klud. 19

20 NF IECEx støv Certifikat: IECEx BAS Ex tc IIIC T135 C Dc, (-40 C T a 65 C) V maks = 28 V Brasilien I2 Kombination KD INMETRO egensikker Kontakt fabrikken for at finde ud af, om de er til rådighed. Kombination af N5, N6 og N1 20

21 Figur 9. EF-overensstemmelseserklæring for Smart Wireless Gateway 21

22 22

23 23

24 EF-overensstemmelseserklæring Nr.: RMD 1067 Rev. J Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA erklærer hermed at være eneansvarlig for, at produktet Rosemount 1420 Wireless Gateway der er fremstillet af Rosemount Inc Technology Drive og 8200 Market Boulevard Eden Prairie, MN Chanhassen, MN USA USA og som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i De Europæiske Fællesskabers direktiver, inklusive de seneste ændringer, som ses i vedlagte oversigt. Det er en forudsætning for overensstemmelse, at der foreligger harmoniserede standarder og, hvor det er relevant eller påkrævet, certificering af et organ, der er bemyndiget dertil af De Europæiske Fællesskaber, som det ses i vedlagte oversigt. Vice President of Global Quality (funktion trykte bogstaver) Kelly Klein (navn trykte bogstaver) 10. maj 2013 (udstedelsesdato) 24

25 Oversigt EF-overensstemmelseserklæring RMD 1067 Rev. J EMC-direktivet (2004/108/EF) EN : 2006 R&TTE-direktivet (1999/5/EF) Alle modeller med Driftsfrekvens og protokolkode A1 EN : V EN : 2001 EN V ( ) Land Bulgarien Italien Norge Rumænien Krav Generel tilladelse krævet til udendørs- og offentlig brug Hvis brugt uden for egen ejendom, kræves en generel tilladelse Kan være begrænset geografisk inden for en radius af 20 km fra Ny-Ålesunds centrum. Bruges på sekundær basis. Særlig licens kræves. Alle modeller med Driftsfrekvens- og protokolkode A3 og Udstyrskoden WL for fjernmonteret antenne EN : V2.1.1 EN : 2001 Anden udgave EN V ( ) ATEX-direktivet (94/9/EØF) Baseefa 07ATEX0056X Certifikat for beskyttelsestype n Udstyrsgruppe II, kategori 3 G: Ex na IIC T4 Gc (-40 C To +65 C), Anvendte harmoniserede standarder: EN : 2010 Andre standarder: EN :2012 Fil-id:1420_RMD1067_J_dan.doc Side 2 af 3 25

26 Oversigt EF-overensstemmelseserklæring RMD 1067 Rev. J Baseefa 07ATEX0057 Certifikat for støv Udstyrsgruppe II, kategori 3 D: Ex tc IIIC T135 C Dc (-40 C To +65 C), Anvendte harmoniserede standarder: EN : 2009 Andre standarder: EN :2012 Certifikat for ATEX typeafprøvning Baseefa [bemyndiget organ nummer: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK179RZ Storbritannien Fil-id:1420_RMD1067_J_dan.doc Side 3 af 3 26

27 27

28 V * * , Rev. FB Rosemount World Headquarters Emerson Process Management 6021 Innovation Blvd Shakopee, MN 55379, USA eller Emerson Process Management Generatorvej 8A, 2.sal 2860 Søborg Danmark North America Regional Office Emerson Process Management 8200 Market Blvd. Chanhassen, MN 55317, USA eller Latin America Regional Office Emerson Process Management 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise, Florida, 33323, USA Europe Regional Office Emerson Process Management Europe GmbH Neuhofstrasse 19a P.O. Box 1046 CH 6340 Baar Schweiz +41 (0) (0) Asia Pacific Regional Office Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd 1 Pandan Crescent Singapore Middle East and Africa Regional Office Emerson Process Management Emerson FZE P.O. Box 17033, Jebel Ali Free Zone - South 2 Dubai, United Arab Emirates Standard salgsbetingelser kan ses her: Logoerne for AMS og Emerson er vare- og servicemærker tilhørende Emerson Electric Co. Rosemount og Rosemounts logo er indregistrerede varemærker tilhørende Rosemount Inc. Delta V er et varemærke tilhørende Rosemount Inc. Microsoft og Internet Explorer er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Windows er et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mozilla Firefox er et registreret varemærke tilhørende The Mozilla Foundation. WirelessHART er et registreret varemærke tilhørende HART Communication Foundation. Alle andre mærker tilhører de respektive ejere Rosemount Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Januar 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410

Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Januar 2015. Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Installationsvejledning 00825-0208-4410, Rev. CB Emerson Smart Wireless Gateway 1410 Installationsvejledning MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Gateway

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien 00825-0308-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning 00825-0108-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning, udstyrskode WU Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere

Læs mere

Trådløs gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0108-4420, Rev DA August 2009 Trådløs gateway 1420

Trådløs gateway 1420. Installationsvejledning 00825-0108-4420, Rev DA August 2009 Trådløs gateway 1420 Installationsvejledning August 2009 Trådløs gateway 1420 Trådløs gateway 1420 Start Trin 1: Indledende opkobling til konfiguration Trin 2: Grundlæggende sikkerhed og tidskonfiguration Trin 3: Grundlæggende

Læs mere

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter September 2007 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs diskret transmitter Start Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Kontrol af drift Trin 3: Referenceinformation Slut www.rosemount.com Rosemount 702 September

Læs mere

Rosemount 5400 niveautransmitter

Rosemount 5400 niveautransmitter 00825-0608-4026, Rev AA Rosemount 5400 niveautransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder anvisninger for niveautransmitter Rosemount

Læs mere

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien

3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien 00825-0208-4308, rev. AD 3308A trådløs niveautransmitter med Guided Wave Radar i 3308-serien ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Kontroller, at måleenhedens driftsmiljø

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning 00825-0108-4952, Rev BA Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014

Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter. Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA December 2014 Rosemount 848T trådløs temperaturtransmitter Installationsvejledning 00825-0108-4848, Rev DA Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for

Læs mere

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Start Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Bekræft transmitterens konfiguration Produktcertificeringer

Læs mere

Emerson Plantweb Insight. Installationsvejledning , rev. BA December 2016

Emerson Plantweb Insight. Installationsvejledning , rev. BA December 2016 Emerson Plantweb Insight 00825-0108-4541, rev. BA 1.0 Oversigt Tak fordi du har valgt Plantweb Insight. Dette dokument giver vejledning om, hvordan systemplatformen først sættes op. Flere detaljer og yderligere

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller 00825-0108-4841, Rev BA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller Installationsvejledning ADVARSEL Følges retningslinjer for sikker installation ikke, kan det resultere i død eller alvorlige

Læs mere

Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter. Installationsvejledning , Rev BB Januar 2015

Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter. Installationsvejledning , Rev BB Januar 2015 Rosemount 708 trådløs akustisk transmitter Installationsvejledning 00825-0208-4708, Rev BB Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende anvisninger til Rosemount

Læs mere

SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014

SmartPower Solutions. Installationsvejledning 00825-0108-4701, Rev BA December 2014 SmartPower Solutions 00825-0108-4701, Rev BA MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for produkter i SmartPower-serien. Den indeholder ikke anvisninger angående detaljeret konfiguration,

Læs mere

Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol

Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol Installationsvejledning Rosemount 752 Rosemount 752 Fjernindikator FOUNDATION Fieldbus-protokol Start Trin 1: Ledningsføring Trin 2: Konfigurering af transducerblokken Produktcertificeringer Slut www.rosemount.com

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016

Rosemount 214C føler. Installationsvejledning , Rev AD Juli 2016 Rosemount 214C føler 00825-0408-2654, Rev AD BEMÆRK Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følermodeller 214C. Hvis føleren blev bestilt monteret på en temperaturtermolomme

Læs mere

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring Supplement til brugervejledning 00809-0408-4130, Rev. AA Maj 2009 Rosemount 2130 Rosemount 2130 ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring www.rosemount.com Rosemount 2130 Supplement til brugervejledning

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BB August Emerson Smart Wireless Field Link

Installationsvejledning , Rev BB August Emerson Smart Wireless Field Link Installationsvejledning 00825-0108-4421, Rev BB Emerson Smart Wireless Field Link Installationsvejledning MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Smart Wireless Field Link.

Læs mere

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014 Rosemount 0065/0185 føler 00825-0208-2654, Rev BB_dan MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følere, model 0065 og 0185. Den indeholder ikke anvisninger

Læs mere

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Vejledning til hurtig installation Indikator Rosemount 753R Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Start Oversigt Rosemount 753R med indbygget tryktransmitter model 3051S Rosemount 753R med

Læs mere

Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter

Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter Installationsvejledning 00825-0208-4705, Rev AA Rosemount 705 Wireless Totalizing-transmitter En installationsklar løsning, som muliggør enkel tilslutning til en turbinemåler Måler gennemsnitligt flow

Læs mere

Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien

Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien Installationsvejledning 00825-0208-4802, rev GA Tryktransmitter i Rosemount 3051S-serien og flowmåler i Rosemount 3051SF-serien med WirelessHART -protokol Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning

Læs mere

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre 00825-0108-4601, Rev AA Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre Monteringsvejledning for valgmulighed XC Sikkerhedsmeddelelser Procedurer og instruktioner i dette dokument kan kræve særlige forholdsregler

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed 00825-0208-4841, Rev AA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller alvorlige kvæstelser.

Læs mere

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed IP2030-DA/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed Installationsvejledning ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Micro Motion model 775

Micro Motion model 775 Tillæg vedr. ledningsopkobling P/N MMI-20016033, Rev. AA September 2009 Micro Motion model 775 Smart trådløs indbygget THUM -adapter Indhold Oversigt over THUM-adapteren.....................................

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Smart Wireless THUM -adapter

Smart Wireless THUM -adapter Installationsvejledning Smart Wireless Smart Wireless THUM -adapter Start Vigtigt vedr. trådløs tilslutning Konfiguration til brug i testbænk Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Bekræftelse af funktion

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Installationsvejledning P/N MMI-20011737, Rev. A Februar 2009 ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner www.rosemount.com Referencemanual Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner Disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Rosemount 415 brandpumpe

Rosemount 415 brandpumpe Vejledning til hurtig installation 0025-010-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brandpumpe Rosemount 15 brandpumpe Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Bor huller i røret Trin 3: Svejs monteringsdelene

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

N600 WiFi Range-udvider

N600 WiFi Range-udvider Installationsvejledning N600 WiFi Range-udvider Model WN2500RP Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Lær din udvider at kende................................. 4 Frontpanel.........................................

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I Produktoplysninger A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømindikator B: Indikator for LAN-port C: Indikator for LAN-port D: Indikator for LAN-port E: Indikator for LAN-port 4 F: Indikator for ADSL-data

Læs mere

Opsætning af ASUS Router

Opsætning af ASUS Router Opsætning af ASUS Router I dette dokument vil vi forsøge at guide dig igennem opsætning af din nye ASUS router, trin for trin. Pak først routeren ud af æsken og stil den et centralt sted i lejligheden

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

TRUST GAMER NETWORK KIT USB

TRUST GAMER NETWORK KIT USB TRUST GAMER NETWORK KIT USB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Speciel sikkerhedsanvisning da RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Indhold TankRadar Pro information om det europæiske ATEX-direktiv....................... 2 ATEX-mærkning og Ex-certificeringskode............................................

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Konfigurer transmitteren Trin 2: Monter transmitteren

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

1 Danish Manual C903IP

1 Danish Manual C903IP 1 Danish Manual C903IP C903IP PLUG & PLAY WIFI NETVÆRKSKAMERA IP-kameraet giver en hurtig og let adgang til at vise de ønskede optagelser på en hver PC tilkoblet dit intranet, eller over internettet via

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt Brugervejledning Linksys PLWK400 Powerline trådløst AV-extendersæt Indhold Indhold Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................5

Læs mere

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Køb FI9853P Udendørs Camara Klik Her Køb FI9851P Indendørs Camara Klik Her Der er 3 Stik / Ledninger på dit Camara: 1 : Til Strømforsyning 2: Til Netværk

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSVEJLEDNING PAKKENS INDHOLD Wireless AC1200 Dual Band Access Point Bemærk: Med to aftagelige antenner. 12 V 1A STRØMFORSYNING

Læs mere

Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien

Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien Rosemount flowmålertransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051SF-serien Start Trin 1: Montering af transmitteren

Læs mere

Opkobling af COMFORT:NET til internettet 1. Registrering via ezr home.de

Opkobling af COMFORT:NET til internettet 1. Registrering via ezr home.de 1. Registrering via ezr home.de 1. Indtast www.ezr home.de i din foretrukne internet browser. (windows explorer, Microsft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox etc.) Nedenstående interface vises. Klik dernæstt

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie D I N D A G L I G E E N E R G I Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk

Læs mere

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Visual Installation, systemkrav og kommunikation Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Indhold Sådan kommer du i gang... Installation af IHC Visual... Pc-systemkrav...

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

venstre, mærket med ) Aftagelig antenne Tjek at indikatorerne for Wireless og Internet lyser Et sæt fødder til router Strømforsyning Netværkskabel

venstre, mærket med ) Aftagelig antenne Tjek at indikatorerne for Wireless og Internet lyser Et sæt fødder til router Strømforsyning Netværkskabel Installationsvejledning Netgear router Netgear trådløs router (WGR614v6) har en indbygget guide, som hjælper dig med at opsætte den trådløse sikkerhed, når du første gang tilslutter routeren. Guiden hjælper

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Installationsvejledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 Analog Tryktransmitter Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Tag højde for husets rotation Trin 3: Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere