Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11"

Transkript

1 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På Sct. Jørgens Skole er der tradition for, at årsberetningen aflægges i forbindelse med arrangementet S Jørns Fabrikker, som i år afvikles i uge 19. Skolen er som bekendt blevet udstyret med smartboards i alle lokaler, og bestyrelsen har besluttet, at det er en passende lejlighed til en tiltrængt modernisering af den mundtlige årsberetning. Den mundtlige beretning vil i år ske dels via små beskrivelser via skolernes smartboards, dels via en bod i klasselokale 55 i forbindelse med S jørns Fabrikkers aftenarrangement torsdag d. 12. maj. Så kom og mød bestyrelsen mellem kl og til en snak og en kop kaffe. Hovedpunkterne i bestyrelsens arbejde i skoleåret 2010/11 Skolebestyrelsen beskæftiger sig dels med løbende sager (klassedannelse, trivsel, henvendelser fra byrådet, input fra eleverne, generel orientering etc.), dels med større principielle sager omkring skolens udvikling og drift. De emner og temaer, som har været centrale i skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2010/11, er: Den nye bestyrelse Ny skoleleder Skolens økonomi Mange nye elever på skolen Skolens idræts-sfo Alle børn skal stå på tæer Ny specialundervisningsmodel? Forældrestøtte til skolen Smartboards Skolens værdi-regelsæt 1

2 Den nye skolebestyrelse Den nyvalgte bestyrelse startede d. 1. august. Bestyrelsen består af en god blanding af nye medlemmer og genvalgte, som giver en god puls og dynamik i bestyrelsen. Vi har hurtigt fundet vores ben og vurderer selv, at der er valgt en handlekraftig bestyrelse, som repræsenterer bredt på de enkelte årgange. 2

3 Ny skoleleder Erik Clausen gik som bekendt på pension i september måned. Vi har sammen med forvaltningen haft en lang og tidskrævende proces omkring ansættelse af den nye skoleleder. Det er nu lykkedes at finde en kompetent og erfaren skoleleder. Flemming Jørgensen starter som ny skoleleder på Sct. Jørgens Skole d. 1. juni. Flemming er 41 år og kommer fra en stilling som skoleleder ved Skolen på Fjorden, hvor han har været leder i 4½ år. Velkommen til Flemming vi glæder os til samarbejdet! 3

4 Skolens økonomi Lige efter sommerferien blev bestyrelsen orienteret om, at det så skidt ud med skolens økonomi. Faktisk havde der været et overforbrug de sidste par år i modstrid med, hvad skolebestyrelsen løbende er orienteret om. Der var akkumuleret et ikke uvæsentligt underskud på 2,2 mio. kr., når vi medregner de besparelser, som skolen er pålagt af kommunen fra 2010 og fremefter. Lars Kruse og skolebestyrelsen har på den baggrund udarbejdet en krisepakke, som er godkendt af Børne- og Kulturforvaltningen. Pakken går ud på, at vi afvikler gælden over de kommende 3 år og får skabt balance i den almindelige drift. Det har krævet rigtig meget knofedt fra ledelsens og bestyrelses side at finde en fornuftig afvikling af gælden og en tilpasning af driften uden at spolere det gode tilbud, som Sct. Jørgens Skole er. Vi har også været så heldige, at forvaltningen har spædet lidt økonomi til, så vi skal afdrage lidt mindre. Skolebestyrelsen har ikke ønsket at skære i elevernes almindelige ugentlige timetal eller reducere tilbuddet i SFO en. Hovedpunkterne for afviklingen af gælden og tilpasning af forbruget for de kommende 3 år går derfor ud på at undlade at genbesætte ledige stillinger og ved at: vikartimer fremover læses af faste vikarer/lærerstuderende og ikke fastansatte lærere - da vikarer/lærerstuderende er billigere og fleksibelt kan anvendes, når der er brug for dem den særlige pulje til udviklingsprojekter afskaffes. 4

5 Mange nye elever på skolen Der er de sidste år sket en stor tilstrømning af elever på de mindste klassetrin. Det vil klart hjælpe på skolens økonomi (der afregnes økonomi fra kommunens side efter, hvor mange børn der er på skolen). Det vurderes, at skolen er blevet et velfortjent hit hos mange forældre. Idræts-SFO en ved vi også appellerer til mange forældre og børn. 5

6 Skolens idræts-sfo Vi er stolte af vores velfungerende SFO. I 2009 blev vi Danmarks første DGI-certificerede idræt, leg og bevægelses-sfo, vi er netop blevet certificeret for 3. gang. SFO ens opmærksomhed er ud over mere traditionelle social-pædgogiske aktiviteter rettet imod den kropslige udfoldelse og bevægelsesglæde i hverdagens aktiviteter. Hver dag tilbydes børnene aktiviteter i hallen, tumlesalen, skoven eller udenfor, som har med idræt, leg og bevægelse at gøre. Der er endvidere samarbejde med en række idrætsforeninger. Der er et veludbygget samarbejde mellem undervisning og SFO, bl.a. ved at pædagoger fra SFO en varetager en række pædagogiske opgaver i forbindelse med undervisningen i de mindste klasser. Endvidere er der opbygget et fint samarbejde i forhold til overgangen fra børnehave til SFO/undervisning samt i forbindelse med klubstart. Se mere på: Side=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID= 6

7 Alle børn skal stå på tæer Kommunen udarbejder årligt en såkaldt kvalitetsrapport, hvor temperaturen på kommunens skoler tages. I det fyldige materiale fremgår det bl.a., at vores karaktergennemsnit for 9. klasseeleverne ikke er på det forventede niveau. Der er brug for en særlig målrettet indsats såvel for en stor gruppe af de tosprogede børn, men også for den store mellemgruppe og de særligt velbegavede børn. Derfor arbejdes der med et særligt projekt Alle børn skal stå på tæer, som er et fagligt projekt, som skal sikre, at alle børn skal have faglige udfordringer, så de hver dag skal stå lidt på tæer. Dette bliver et særligt indsatsområde for den nye skoleleder sammen med personale og bestyrelsen! Se Sct. Jørgens Skoles kvalitetsrapport på: Joergens_skole.pdf Læs bestyrelsens høringssvar på: Sct_JoergensSkole.pdf 7

8 Ny specialundervisningsmodel Kommunen har vedtaget en ny model for finansiering af specialundervisningen. Modellen går forenklet ud på, at alle pengene (ca. 145 mio.) lægges ud i skolernes budgetter og så skal skolen selv betale for den specialundervisning, der skal gives. For Sct. Jørgens Skole betyder det, at ca. 10 mio. skal administreres herfra. Hovedideen er, at der skal skabes et incitament til at inkludere børn med særlige behov. Bestyrelsen har generelt udtalt sig positivt om modellen under forudsætning af: at økonomien er i orden, at de fysiske rammer er til stede på skolen, at der etableres fælles team af professionelle omkring børnene, og at der sikres uddannelse til, at lærere og pædagoger kan rumme disse børn. Læs bestyrelsens høringssvar på: 0høringssvar%20decentralisering%20af%20specialundervisning% pdf! """!! 8

9 Forældrestøtte til skolen Vi har fået henvendelse fra 2 klasseråd, der spørger til, hvordan de kan komme til at støtte skolen praktisk og økonomisk inden for lovens rammer. Det er bestyrelsen meget positiv overfor, og vi har i starten af året udarbejdet et princip for forældrestøtte. Princippet tager udgangspunkt i, at skolen af egne midler sikrer almindelig drift og vedligeholdelse. I særlige tilfælde vil skolen søge at få forældrestøtte til konkrete projekter til gavn for skolen. På klasseniveau modtages forældrestøtte gerne i forbindelse med a-uger, klasseoplevelser o.l. Princippet er netop ved at blive færdiggjort efter at have været til høring i personalegruppen. Det vil blive lagt på forældreintra som nyhed og i arkivet. 9

10 Smartboards Der er nu installeret smartboards i alle klasser. Det har på kort tid betydet et skift i læreprocesserne hos mange lærere. Smartboardene benyttes også flittigt af eleverne i frikvartererne efter skolens SMARTe regler. Skolen arbejder med dels at sikre, at alle lærere har de faglige/tekniske kompetencer til at integrere tavlerne i den almindelige undervisning, dels at de indgår i de didaktiske/metodiske overvejelser ved planlægning og gennemførelsen af undervisningen. 10

11 Skolens værdiregelsæt Bestyrelsen har udarbejdet et værdiregelsæt for skolen. Udgangspunktet var et nyt lovkrav om fokus på mobning. Det vurderede vi i bestyrelsen som et vigtigt emne, men også, at det var for snæver en tilgang til et værdisæt, og vi har derfor udarbejdet et samlet sæt værdier og forventninger til ledelsen, personalet, forældrene og eleverne. I sin korthed går værdiregelsættet ud på at understøtte fælles værdier, engagement og ansvarlighed som grundlag for læring i skolen. Værdiregelsættet giver retningslinjer for god adfærd på skolen og pejlemærker for, hvordan der opnås trivsel for eleverne og de ansatte. God ledelse, gode faglige kvalifikationer hos lærere og pædagoger samt gode personlige relationer forbedrer elevernes trivsel og læring i skolen. Elever og forældre skal i samarbejde med skolens ledelse og medarbejdere medvirke til et godt undervisningsmiljø på skolen og i de enkelte klasser. Elever og forældre skal kende skolens værdiregelsæt, samværsregler, antimobbestrategi og almindelige normer for god opførsel. Uhensigtsmæssig adfærd, manglende disciplin og mobning, der modarbejder elevernes trivsel og læring, skal imødegås med klare og kendte konsekvenser. Læs det i sin helhed på: ide=&klasse=&id=&startside=&forumid= 11

12 Hvis du vil vide mere Har du lyst til at vide mere om din skole, eller har du gode ideer til, hvad bestyrelsen burde beskæftige sig med, er du altid velkommen til at henvende dig til en repræsentant i bestyrelsen. Klik ind på skolens hjemmeside send dit spørgsmål til skolebestyrelsen: - att.: Skolebestyrelsen eller ring til en af os - og mød op i skolebestyrelsens bod ved S Jørns Fabrikker d. 12. maj. På vegne af skolebestyrelsen Klaus Nørskov Skolebestyrelsesformand 12

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland,

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010. Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7a 7500 Holstebro

Skolebestyrelsens årsberetning 2010. Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7a 7500 Holstebro Skolebestyrelsens årsberetning 2010 Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7a 7500 Holstebro Skolebestyrelsens årsberetning 2010 Skolebestyrelsen på Rolf Krake Skolen har i 2010 haft følgende aktiviteter: Møder

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2009

Beretning Egegård Skole marts 2009 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2009 Kort om skolebestyrelsen Høringssvar Ny skoleleder Trivselsudvalget Forældrearrangement Udvikling af skolebestyrelsen Budgetudvalg Skolegården Statusanalyse

Læs mere

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007

Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Heden Vantinge Skole årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing

Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Indsatsområde: Skolesammenlægning år 2 Den planlagte omorganisering af skolen, så 0.-4. klasse

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Om ca. 2 måneder er vores nye skole bygget færdig, og d. 14. august på H.C. Ørsteds fødselsdag vil skolen officielt blive indviet.

Om ca. 2 måneder er vores nye skole bygget færdig, og d. 14. august på H.C. Ørsteds fødselsdag vil skolen officielt blive indviet. Elever, forældre, medarbejdere Ørstedskolen er kommet til verden næsten. Om ca. 2 måneder er vores nye skole bygget færdig, og d. 14. august på H.C. Ørsteds fødselsdag vil skolen officielt blive indviet.

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere