Oversigtsbrochure. Vi forbedrer og automatiserer dine forretningsprocesser. MÅLERDATASTYRING & KUNDEINFORMATIONSSYSTEM FOR TERMISKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigtsbrochure. Vi forbedrer og automatiserer dine forretningsprocesser. MÅLERDATASTYRING & KUNDEINFORMATIONSSYSTEM FOR TERMISKE"

Transkript

1 MÅLERDATA & KUNDEINFORMATIONSSYSTEM Vi forbedrer og automatiserer dine forretningsprocesser. GENERERING TRANSMISSION DISTRIBUTION DETAIL INTEGRERET SELSKAB Oversigtsbrochure FOR ELSELSKABER FOR GASSELSKABER FOR VANDSELSKABER FOR TERMISKE SELSKABER Certified for MECOMS empowering smart utilities 1

2 2 MECOMS empowering smart utilities

3 Indholdsfortegnelse Side 1... Indholdsfortegnelse Side MECOMS Generel oversigt Side MECOMS Værdigrundlag Side MECOMS Oversigt over funktionaliteter Side MECOMS Oversigt over markedsroller MECOMS empowering smart utilities 3 1

4 MECOMS MULIGGØR INTELLIGENTE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER MECOMS - kort fortalt MECOMS er et system til understøttelse af forretningen for energiog forsyningsselskaber, som kombinerer fleksibilitet, effektivitet og intelligent indsigt med henblik på at kunne skære væsentligt i serviceomkostningerne. MECOMS tilpasser sig nemt og hurtigt de skiftende krav fra alle typer af forsyningsvirksomheder, både på regulerede og deregulerede markeder. Systemet gør forsyningsvirksomheder af enhver størrelse i stand til at strømline forretningsprocesser og kombinere høj effektivitet med førsteklasses kundeservice. MECOMS tilbyder endvidere forsyningsvirksomhederne indsigt i at spore driftsmæssig ineffektivitet og opdage nye forretningsmuligheder. Microsoft s tilvalgsløsning MECOMS er Microsoft s eneste anbefalede løsning til energi- og forsyningsselskaber verden over. Systemet er certificeret til Microsoft Dynamics AX og lever dermed op til Microsoft s højestesoftwarestandarder. Udfordring af status quo Kendte industrianalytikere såsom Gartner og IDC har anbefalet MECOMS som en vigtig løsning for energi- og forsyningsselskaber. MECOMS er forfriskende anderledes og gør forsyningsvirksomhederne i stand til at være smartere end konkurrenterne. Dette er dokumenteret af mange vellykkede implementeringer på forsyningsvirksomheder verden over. Global udførelseskapacitet MECOMS er udviklet af Ferranti Computer Systems og er resultatet af mere end 35 års erfaring med forsyningsindustrien. Med kontorer og et netværk af certificerede partnere over hele verden tilbyder Ferranti verdensomspændende kapacitet til vellykkede, rettidige implementeringer med fremragende uddannelse og support. EN DOKUMENTERET LØSNING TIL ALLE FORSYNINGSSELSKABER MECOMS s værdigrundlag understøttes af mange vellykkede implementeringer. Igennem et internationalt partnernetværk har forsyningsvirksomheder i en række brancher og på forskellige kontinenter og markeder besluttet sig for at bruge MECOMS. Som følge af de meget attraktive samlede ejerskabsomkostninger (Total Cost of Ownership TCO) spænder MECOMS s brugere fra landsdækkende målerselskaber til mindre kommunale forsyninger og fra vandværker i stor skala til specialiserede energiforsyningsselskaber. Ferranti Computer Systems, som er udvikler af MECOMS, har betjent forsyningsmarkedet i over 20 år. Firmaet arbejder sammen med forskere og deltager i indflydelsesrige industriarbejdsgrupper. MECOMS er igennem årene blevet implementeret i vand-, gas-, el- og fjernvarmeselskaber. På basis af disse erfaringer har MECOMS opnået en bred og dyb funktionalitet, og systemet har indarbejdet særlige krav til samtlige af disse råvarer. Ved at indarbejde bedste praksis fra en række forskellige firmaer fra forskellige brancher, drager alle MECOMS s kunder hver især fordel heraf. Med kontorer samt et vidtrækkende partnernetværk over hele verden har MECOMS en solid international tilstedeværelse. Vores partnere har en detaljeret viden om lokale forsyningsmarkeder og dokumenteret erfaring med teknologien. MECOMS bruges på såvel regulerede som deregulerede markeder, og firmaets modulære design har gjort det muligt for selskaber at være underlagt dereguleringer af markeder uden komplikationer. Systemet understøtter deregulering på flere forskellige niveauer og i forbindelse med forskellige markedsroller. Derudover tilpasser MECOMS sig uden problemer i årene med lovmæssige finjusteringer, der ofte følger efter privatisering. MECOMS kombinerer fleksibilitet, effektivitet og intelligent indsigt med henblik på væsentlige nedskæringer i serviceomkostningerne, selv i et miljø i forandring. Forsyningsselskaber verden over vælger MECOMS, da det gør deres forretning særdeles effektiv, lader dem have en enestående fleksibilitet til at tilpasse sig og tilbyder dem en overordnet forretningsindsigt. 2 4 MECOMS empowering smart utilities

5 MARKEDSMÅLGRUPPER EL GAS På trods af miljømæssige hensyn stiger forbruget af el fortsat alle vegne. Mange regeringer fremmer grønne alternativer og styring af efterspørgslen, hvilket stiller krav om intelligente net med fordelte produktionsmiljøer. I mellemtiden finder de første store intelligente målinger sted. Forsyningsselskaberne skal dog stadig kunne håndtere nedarvede historiske målerparker et langt stykke tid endnu. MECOMS er i stand til på samme tid at håndtere manuelle, automatiserede og intelligente målere, idet der gives mulighed for en gradvis opgradering af den eksisterende infrastruktur. Trods fremkomsten af intelligente net og målere vil administrationen af tab og fordelingen af rester fortsat være en stor kilde til bekymring. Da lovgivningen for afregning og fakturering af transport og distributionsomkostninger bliver ved med at ændre sig, tilbyder MECOMS en stærk, men samtidig fleksibel ramme for markedskommunikation med henblik på håndtering af penge- og informationsstrømme mellem aktørerne på markedet. Mens gasmarkedet har visse ligheder med elmarkedet, er forskellene dog betydelige. Den energi, der transporteres i forbindelse med gas, afhænger af gassens brændværdi, kvalitet, temperatur og tryk. Derudover kan flydende gas opbevares og transporteres, hvilket skaber en helt anden markedsdynamik. Gaspriserne på spotmarkederne er derfor temmeligt svingende. Dette øger vigtigheden af pålidelige værktøjer til avanceret handel, planlægning og risikoafdækning. Den enorme mængde energi, der transporteres ved hjælp af gasledninger, er uovertruffen. Salg af en sådan råvare kræver et solidt kendskab til markedet og dets forbrugsmønstre, særligt hvad angår det meget krævende B2B-segment. MECOMS er implementeret i gasselskaber i en række lande. Gasmarkedets perspektivplan er designet til at håndtere alle specifikke aspekter ved denne komplekse forretning. VAND TERMISKE VIRKSOMHEDER Vandselskaber er i stigende grad underlagt fusioner, opkøb og privatiseringer, hvilket nødvendiggør en løbende om-organisering for at opnå en optimal skala og integrering af den samlede vandcyklus. MECOMS er en fleksibel og avanceret løsning til håndtering af udfordringerne for et vandværk. Systemet kan f.eks. let håndtere kundetilgang, ejendomsforeninger, fælles fakturering af kommunale skatter og afhentning af skrald. MECOMS Faktureringsmotor håndterer komplekse situationer såsom tilslutninger uden målere, og gør det muligt at beregne afgifter baseret på antallet af vandhaner, beboere eller andre parametre. Mange lande introducerer fjernvarme- og kølesystemer for at bidrage til et renere miljø og udnytte den overskydende energi fra affaldsforbrændingsprocesserne. Termiske virksomheder er ofte tæt forankrede i det lokale samfund, og kundetilfredsheden er af yderste vigtighed. MECOMS Kontraktstyring leverer fleksibilitet i forhold til at håndtere et hvilket som helst antal af kunder, uden at miste overblikket over deres særlige ydelser. Som følge af de tætte lokale band, er det nødvendigt at opretholde en socialt bevidst prispolitik. Det kræver nøje planlægning at balancere efterspørgslen med indkøb og/eller produktion. MECOMS råder over en række avancerede værktøjer til analyse, planlægning og porteføljestyring, idet der tages højde for den særlige situation samt forsyningsvirksomhedens ressourcer. 3 MECOMS empowering smart utilities 1

6 MECOMS S VÆRDIGRUNDLAG Alle versioner af MECOMS bidrager selvfølgelig med nye egenskaber og forbedringer. MECOMS s værdigrundlag er dog et vedvarende løfte til energi- og forsyningsselskaberne, hvilket differentierer produktet i forhold til konkurrenternes. EN FLEKSIBEL LØSNING, DER ALTID VIL DÆKKE DINE BEHOV MECOMS har lige fra begyndelsen været tænkt som et svar på uroen på markedet. Fleksibilitet i forhold til at tilpasse sig skiftende krav er en kerneproduktværdi, og vil altid være det. Integreret ende-til-ende-løsning MECOMS er en modulær ende-til-ende-løsning. Det er en enkelt leverandør, Ferranti, der udvikler MECOMS -produktet, så alle moduler arbejder sammen uden problemer. Modulært design Du behøver kun at installere de moduler, du har brug for. Senere hen kan der tilføjes ekstra moduler til det eksisterende system. Derudover vil arkitekturen og prissætningen passe til både store forsyningsvirksomheder og nicheaktører på B2B-markedet. Dette gør MECOMS ideélt for virksomheder i vækst, da det nemt vil kunne opgraderes til at håndtere en stigende mængde af kunder, måleraflæsninger og faktureringscyklusser. Konfigurérbar Som følge af designet kan mange ændringer foretages ved hjælp af konfiguration i stedet for tilpasning af koden. Og hvor tilpasning er nødvendig, kan dette ske hurtigt som følge af den agile arkitektur. MECOMS anvender et system med udskiftelige perspektivplaner for at kunne tilpasse sig lokale markeder og markedsroller. Dette gør det meget enklere at overholde reglerne og muliggør en hurtig tid-til-markedet for nye produkter og satser. State-of-the-art MECOMS er altid på forkant i forhold til forsyningsvirksomhederne og teknologien. Systemet tilbyder ud af boksen support til innovation som f.eks. intelligent måling, analyse af big data eller digitale kanaler til interaktion med kunder. Derudover systemet udviklet til at sikre en glidende overgang, når nye teknologier eller forretningsgange skal introduceres, som f.eks. gradvis indkøring af at intelligente målere. SÆNKNING AF OMKOSTNINGER, FORBEDRING AF SERVICE MECOMS strømliner forretningsprocesser for at kombinere høj effektivitet med førsteklasses kundeservice. Systemet repræsenterer over 35 års erfaring med energi- og forsyningsbranchen, og indarbejder landepakker ( perspektivplaner) i utallige bedste-praksis-processer. Velkendt og brugervenligt Brugergrænsefladen er nem at anvende, konsekvent og velkendt for Microsoft Office-brugere. Dette reducerer uddannelsesbehovet for nye brugere betydeligt. Derudover gør et cockpit call centermedarbejderne i stand til hurtigt at løse komplicerede forespørgsler, samtidigt med, at kunden er i røret. Når der kommer nye arbejdsrutiner, er det let at automatisere dem i nye arbejdsflows uden yderligere programmering. Effektiv forretning MECOMS s processer er optimeret i forhold til utilsigtet adfærd, hvilket stiller krav om minimal menneskelig indblanding. Selvbetjeningskanaler (webportal, automatiseret telefonsystem,...) håndterer rutinemæssige kundeinteraktioner. MECOMS gør derudover brug af undtagelsesledelse til at håndtere regelmæssige processer og tilsidesætter intelligent flertydige tilfælde med henblik på menneskelig indblanding. Systemet følger rigtigt første gang -princippet, hvor alle processer indeholder konfigurérbare kontroller og valideringer i hvert trin. Dette øger i høj grad en tidlig sporing af fejl, hvorved eskaleringer og dyre genoprettelser undgås. Overordnet forretningsindsigt Web-baserede rollecentre for tyve almindelige roller i forsyningsorganisationer anviser en intuitiv måde at interagere med MECOMS på. Dette sikrer, at data og analyser altid er meningsfulde og tilgængelige for alle i organisationen. Derudover er det - som følge af, at MECOMS anvender Microsoft teknologi - nemt at udveksle information med andre systemer eller eksportere alle former for data til andre applikationer som f.eks. Excel. 4

7 SURE STEP UNIVERSITY PARTNER NETWORK DOKUMENTERET EVNE TIL AT UDFØRE Ferranti og deres MECOMS -partnere investerer løbende i deres evne til at sikre vellykkede implementeringer over hele verden. MECOMS -projekterne har en markant kort implementeringstid, holder sig inden for budgettet og tages ivrigt i brug af deres nye brugere. Metodik Ferranti har igennem årene udviklet dokumenterede implementeringsværktøjer for at sikre kvalitet og minimere projektrisici. MECOMS s Sure Stepmetodik er bygget på Microsoft Sure Step og kan anvendes til både enkle og komplekse projekter. Derudover implementeres alle standardprocesser i et demonstrationsselskab ved navn OmegaPoint. Dette kan tjene som en perspektivplan til oprettelse af et nyt selskab og er idéelt til demonstrering af systemet for nye kunder. Solidt partnernetværk MECOMS s partnere er blandt de bedste inden for deres respektive geografiske områder. De kombinerer teknisk overlegenhed med detaljeret viden om lokale markeder. Derudover arbejder Ferranti tæt sammen med dem alle sammen. Hvis der er nødvendigt, er det også muligt at involvere eksperter fra produktudviklingsteamene for at sikre en vellykket implementering. Uddannelse og certificering Alle MECOMS s partnere regionale såvel som på verdensplan har bestået et omfattende uddannelses- og certificeringsprogram. Dette sikrer, at de har de nødvendige kompetencer og viden om deres marked, produktet og teknologien. Nøglen til certificeringsprogrammet er MECOMS University, som leverer grundig dokumentation, online e-læring og klasseundervisning på en række lokationer. Universitetet gennemfører undervisning, evaluering og certificering af fremtidige MECOMS praktikanter, der skal bestå omfattende tests for at bevise deres tekniske ekspertise, indsigt i forsyningsbranchen og forståelse for lokale markeder. MECOMS University tilbyder uddannelse og certificering til både partnere og slutkunder. Der er forskellige træningsspor tilgængelige, lige fra professionel sælger til professionel udvikler. Som trainee kan man opnå certificering ved at bestå en række eksaminer. MECOMS har været let at integrere med vores eksisterende systemer og er blevet opskaleret lige siden TOM, Chief Information Officer Uddannelserne varetages af dedikerede Microsoft-certificerede instruktører (MCT er) i vores undervisningslokaler i Antwerp (Belgien), Gurgaon (Indien) eller Singapore. Derudover tilbydes omfattende e-læringskurser for at sikre optimal overføring af viden. 5 MECOMS empowering smart utilities 3

8 MECOMS OVERSIGT OVER FUNKTIONALITETER RESULTAT INSTRUMENTBRÆT BUSINESS INTELLIGENCE ARBEJDSFLOW PRODUKT KONTRAKT FAKTURERING OG KREDIT KUNDE INTERAKTIONS- MARKEDSKOMMUNIKATION KUNDEKOMMUNIKATION PORTEFØLJE LANDEPAKKE SELSKABSADMINISTRATION FINANS INDKØB AVANCERET MÅLERINFRASTRUKTUR MANUEL MÅLERAFLÆSNING VALIDERING OG BEREGNING MÅLERDATA- AF VIRKSOMHEDSAKTIVER LAGER SERVICE NET PROJEKTER TEKNOLOGISTAK SERVICEORIENTERET ARKITEKTUR PROCESORKESTRERING MECOMS EUCA MECOMS er udviklet til at være fleksibelt, effektivt og tilbyde overordnet indsigt. Systemet er funktionelt tilrettelagt omkring fem forretningsdomæner, bundet sammen af Energy and Utilities Common Architecture (EUCA), dets kernedatamodel. Da designet er ikkemonolitisk, kan en forsyningsvirksomhed nøjes med at udlicitere og implementere de moduler, den har brug for. Det modulære design muliggør endvidere en nem sammenkobling med andre interne og eksterne applikationer. Alle ændringer logges og er lette at spore tilbage til de enkelte brugere. Derudover er dataene tidsinddelt, hvilket gør det let at forberede fremtidige ændringer eller vende tilbage til en tidligere situation. Tidsinddeling giver desuden et detaljeret revisionsspor, hvilket gør det lettere at være i overensstemmelse med Sarbanes- Oxley, SAS- 70, etc. MECOMS intelligente arkitektur muliggør hurtige implementeringer og ændringer til attraktive omkostninger. En tæt integrering med Microsoft Office og SharePoint gør det muligt at importere og eksportere data og at bruge dem i hele organisationen. 6 4 MECOMS empowering smart utilities

9 PRODUKT KONTRAKT FAKTURERING OG KREDIT KUNDE Produktstyring MECOMS leverer uovertruffen effektivitet i forhold produktstyring på vores tids stadigt mere konkurrencedygtige forsyningsmarkeder. Brugerne kan oprette og vedligeholde produkter ved at sammenkoble råvarer med strukturer for satser, skatter og afgifter. En produktkonfiguration indeholder samtlige parametre til fakturerbare produkter og serviceydelser. MECOMS gør forsyningsvirksomheder i stand til hurtigt at udvikle nye tilbud til markedet uden ekstra programmering. Kontraktstyring Kontrakttyper og skabeloner oprettes i overensstemmelse med de tilbudte produkter. MECOMS råder over en avanceret pris- og tilbudspakke, som er særligt værdifuld på nutidens B2B-markeder. Systemet muliggør faste, halvt fleksible og helt fleksible prismodeller. Formlerne til at beregne priser styres ved hjælp af en intuitiv, grafisk formelbygger. Avancerede kontraktforhold som f.eks. autobalancering, kontanter-ud og tag-eller- betal, er alle mulige. MECOMS sørger automatisk for sådanne ordninger i deres fakturerings- eller andre administrative processer. Fakturering og kreditstyring Fakturering og kreditstyring er kerneprocesser for enhver forsyningsvirksomhed. MECOMS er designet til hurtigt at levere fejlfri fakturaer, at tilskynde til rettidige betalinger og maksimere betalingssatserne for alle kundesegmenter. Der tages uden problemer højde for særlige forhold vedrørende den enkelte kontrakt ved hjælp af faktureringssystemet, som hurtigt beregner og validerer fakturalinjerne, efterhånden som måler- og forbrugsdataene registreres i systemet. Denne spredning af arbejdsbyrden giver mulighed for en utroligt hurtig fakturakørsel, når de faktiske fakturaer skal genereres. Derudover sporer valideringer på stedet uregelmæssigheder lang tid før den faktiske fakturakørsel. Dette giver mulighed for fejlfri fakturakørsler med øget hastighed og nøjagtighed. Derudover leverer MECOMS ud-af-boksen support til tidstro prissætning og fakturering. Programsatte måleraflæsninger på efterspørgsel håndteres samtidigt, ligesom der allerede er taget højde for fremtidige prisændringer, når der beregnes forskud. Regler til validering er nemme at konfigurere og giver fleksibilitet i håndteringen af uventede begivenheder. Udover målte råvarer giver et system for forbrugsenheder mulighed for fakturering af ikke-målte produkter. Derudover kan der afledes yderligere elementer fra det målte forbrug, f.eks. beregning af spildevandsafgifter baseret på brugen af aftappet vand. EFFEKTIVT. ØGER KUNDETILFREDSHEDEN, MENS SERVICERINGSOMKOSTNINGER SÆNKES Fakturaer kan præsenteres på forskellige måder: ved hjælp af en webportal, pr. , pr. post (ved brug af en udskrivningsservice) eller ved hjælp af de standardmæssige grænseflader som f.eks. EDI og Zoomit. MECOMS kreditstyring håndterer betalingsprocesser samt al kommunikation forbundet hermed. MECOMS giver forsyningsvirksomhederne mulighed for at maksimere antallet af rettidige betalinger, alt imens rykkeromkostningerne minimeres. MECOMS tildeler og opdaterer jævnligt points for at vurdere kreditværdigheden for den enkelte kunde. Derudover kan information fra eksterne kreditkontroller kobles op til kundedatabasen for at forbedre risikovurderingen. Dette er særligt nyttigt for B2B-kunder. En avanceret motor til styring af inddrivelse eller rykkere tager højde for kundesegmentet og den individuelle historie. Den bestemmer så, hvorvidt der skal beregnes gebyr, og udsender eller planlægger herefter den mest relevante form for rykkerskrivelse (brev, , personligt opkald). Hvis dette ikke virker, har MECOMS metoder til at sende sager, der vedrører misligholdelse af betalingsbetingelser, videre til et inkassofirma, eller til at igangsætte en juridisk handling. MECOMS tilbyder fleksibilitet til at justere betalingsbetingelserne til en bestemt situation eller kunde. Tiltag som f.eks. udskydelse af forfaldsdatoer, kundetilpassede betalingsplaner og betaling igennem tredjemand gør kunden i stand til at betale sin gæld fremfor at misligholde sin forpligtelse. MECOMS kommunikerer direkte med banker og fortolker automatisk alle indgående betalinger med henblik på at styre den direkte debitoradministration. Kernen i systemet er en avanceret motor, der udfører et match. Den kombinerer flere forskellige parametre i et dynamisk pointsystem med henblik på at beslutte, hvilke betalinger, der kan behandles automatisk. Kun når der er for meget usikkerhed, kræver systemet menneskelig indblanding. Det vil så assistere brugeren med at træffe beslutninger ved at opliste forskellige muligheder på basis af deres sandsynlighed. 7 MECOMS empowering smart utilities 5

10 86 AVANCERET INFRASTRUKTUR TIL MÅLING MANUEL MÅLERAFLÆSNING VALIDERING OG BEREGNING MÅLERDATA Målerdatastyring fokuserer på datakvalitet og kontrol af informationsstrømme. MECOMS håndterer samtlige aspekter inden for målerdataindsamling, validering og beregning med henblik på at ændre de rå måleraflæsninger til pålidelige forbrugsdata. Avanceret infrastruktur til måling MECOMS er klar til intelligent måling. Det tilbyder to-vejs-kommunikation med intelligente målere og er i stand til at behandle større mængder af intelligente målerdata ved hjælp af bussen Smart Metering Communication Bus. Derudover faciliterer MECOMS intelligente målingsprocesser med henblik på styring af måleraktiver, hvor systemet overvåger interaktionen med kunder og andre parter på markedet. MECOMS håndterer endvidere automatisk måleraflæsning (Automatic Meter Reading AMR)som en kerneproces. Processen kan nemt integreres i eksisterende systemer, som f.eks. MV90, men kommunikerer også med andre automatiske målere, uden at der skal tilføres andet udstyr. Et effektivt system for ikke-målt til målt strøm faciliterer installation af målere i stor skala og tilbyder forbindelse til overførsel af bulk fra særlige områder. Manuel måleraflæsning MECOMS organiserer hele processen for manuel måleraflæsning. MECOMS s trådløse bærebare terminaler til måleraflæsere gør det muligt for leverandører at modtage deres måleraflæsninger inden for samme dag. MECOMS Mobile giver måleraflæserne adgang til at registrere relevant information på deres terminal (f.eks. fejl, svindel eller placering af måler). Terminalen udfører validering på stedet, og kan kommunikere øjeblikkeligt ved hjælp af en mobildataforbindelse. Den giver endvidere måleraflæserne deres opgaver for de kommende dage. Ruterne for periodiske målere afspejler ofte mange års akkumulerede erfaringer. For ikke-planlagte måleraflæsninger på efterspørgsel (meter readings on demand -MROD) genereres ruterne dog dynamisk. MECOMS tager højde for placeringen af måleraflæseren samt adgangen til placeringen for at skabe en optimal rute. Terminalernes fortsatte konnektivitet gør det muligt for operatørerne at sende opdateringer eller yderligere opgaver til en måleraflæser, mens vedkommende arbejder i felten. MECOMS tilbyder endvidere en række selvbetjeningskanaler. Papirindekskort, der returneres af kunder, scannes automatisk ved brug af optisk karaktergenkendelse (optical character recognition -OCR). Et system til interaktiv stemmegenkendelse (interactive voice recognition - IVR) giver kunden mulighed for at rapportere sine måleraflæsninger over telefonen og kan medføre øjeblikkelig validering. Derudover giver MECOMS B2C- og B2B-webportalerne kunderne mulighed for at registrere indeksværdier, udføre valideringer og konsultere deres forbrugshistorie. Validering og beregning Måleraflæsninger opbevares og valideres i MECOMS ved hjælp af fleksible forretningsregler. Selv på ordinært hardware behandler og opbevarer MECOMS uden problemer millioner af måleraflæsninger. MECOMS giver mulighed for definition af brugervalideringsregler på en brugervenlig måde, uden yderligere systemudvikling. Flere forskellige regler kan være aktive på samme tid og kan prioriteres med henblik på at matche skiftende forretningsbehov. Reglerne for validering fastlægges i MECOMS hovedsystem, men dette kan også ske på de mobile enheder og selvbetjeningsportalerne for yderligere at reducere sandsynligheden for fejlagtige værdier. Konvertering af måleraflæsninger til forbrug foretages ved brug af målercertifikater, som er koblet op til den enkelte kundes måler. På denne måde behandles aflæsninger fra forskelligartede, historisk udviklede målerparker ensartet. Der tages også højde for komplekse målerkonfigurationer, ofte i forhold til lokal produktion. MECOMS gør det let at konfigurere kalkulationsfaktorer som f.eks. daglige temperaturer (kalkulering af energi i gasmængder), SLP/EAV er og proxy-forbrug (relaterede produkter, der måles indirekte). Der beregnes automatisk estimeringer baseret på forbrugsprofiler eller historiske data som erstatning for manglende data. MECOMS Kommunikationsbus til intelligent måling MECOMS Kommunikationsbus til intelligent måling (Smart Metering Communication Bus -SMCB) er designet til styring af aktiver til intelligent måling og kompleks to-vejs-kommunikation i et fælles brand, fælles protokol og fælles brugermiljø. SMCB garanterer en overordnet styring af aktiver til måling, alt imens det tilbyder fleksibilitet til at sammenkoble flere forskellige private protokoller til hinanden og det centrale system. Derudover understøtter det push -såvel som pull - AMI-arkitekturerne. SMCB gør MECOMS til en løsning, der er uafhængig af udstyr. SMCB er udviklet sammen med database-eksperter fra Microsoft. MECOMS anvender innovative teknologier som f.eks. In-Memory Analytics og Smart Volume Streaming for at sikre, at systemet er i stand til at håndtere massive mængder af data. I en benchmark fra 2012 var det muligt for nogle få almindelige computere, der havde MECOMS installeret, at håndtere måleværdier pr. sekund. I en virkelig situation, med 15-minutters intervaller, ville dette svare til over 100 millioner målere.

11 MARKEDSKOMMUNIKATION KUNDEKOMMUNIKATION PORTEFØLJE INTERAKTIONS Markedskommunikation IT-systemer eksisterer ikke i et tomt rum. Sammenkobling til andre systemer er nødvendigt for at udveksle beskeder, opdatere information og redegøre for forretningsprocesser i et marked med flere aktører. Dette er markedskommunikationens rolle, både på et reguleret og dereguleret marked. Markedskommunikation muliggør SOA-baseret EDIeller XML-beskeder i forbindelse med kundescenarier, masterdata, måleraflæsninger og fakturainformation. MECOMS sørger endvidere for afregningsprocesser, idet der gennemføres en beregning, fordeling og afstemning af net-afgiften. På et reguleret marked kan markedskommunikation anvendes til rapportering til partnere, regulatorer m.v. MECOMS s design adskiller generiske processer fra markedsspecifik forretningslogik, idet systemet anvender udskiftelige markedsperspektivplaner. Denne tilgang gør i høj grad nye implementeringer samt overholdelse af markedsregler mere enkelt. MECOMS tilbyder endvidere et standard beskedbibliotek og et værktøj til strukturering af beskeder med henblik på hurtigt at kunne implementere nye beskeder. Journaler muliggør en nem opfølgning og fejlhåndtering. Kundekommunikation MECOMS tvinger ikke forsyningsselskaber til at vælge mellem forbedring af kundeservice og reduktion af serviceomkostninger. En høj grad af automatisering, intuitive brugergrænseflader samt avanceret fejlforebyggelse øger både effektiviteten og kundetilfredsheden. Kundeplejepersonalet er i stand til at håndtere selv de mest komplekse situationer i flydende arbejdsflows, mens dynamiske regler gør det let at tilpasse MECOMS til specifikke situationer. For at øge det tætte kundeforhold, tilbyder MECOMS innovative interaktionskanaler. B2B- og B2C-webportaler gør kunderne i stand til at konsultere og opdatere deres oplysninger ved hjælp af en internetbrowser. Derudover tilbyder MECOMS BTC-kunderne en smart hjemmeapplikation, der kører på Xbox-spillekonsoller, og en App til tablets. MECOMS CRM tilbyder kundeplejepersonale et 360 -cockpit med henblik på et hurtigt og fuldstændigt overblik over alle oplysninger i relation til en kunde, lige fra måleraflæsninger og forbrug til kontrakter, fakturaer, betalinger, reparationer og vedligeholdelse. State-of-the-art skærmbilleder muliggør en tidstro gennemførelse af komplekse processer som f.eks. indflytning, slutfakturering, oprettelse af kontrakter og indhentning af betalingsforskud. Med dette 360 -cockpit fuldføres processerne så hurtigt, at kunden fortsat kan være I røret, indtil processen er fuldført. Dette reducerer opkaldstiderne væsentligt og forbedrer oplevelsen både for kunder og medarbejdere. Porteføljestyring Porteføljestyring tilbyder et omfattende værktøjssæt til programstyring, porteføljeanalyse, placeringsberegning, risikostyring og mark-to-market (prissætning i henhold til marked). Brugere kan opstille og udvikle en planlægningsmodel ved hjælp af et forhandler-/ handels-undersystem, en konfigurérbar kalender og en formelgenerator. Baseret på resultaterne kan selskaber styre deres risici og position på markedet. Dette omfatter indkøbsaktiviteter (køb/handel) på stedet og fremtidige markeder, der ofte anvender fleksible kontrakter i MECOMS s kontraktstyringsmodul. MECOMS har forbedret mit teams effektivitet og reduceret antallet af reklamationer LINDA, customer care manager FLEKSIBELT. TILPASSES HURTIGT SKIFTENDE FORRETNINGSBEHOV 9

12 AF VIRKSOMHEDSAKTIVER LAGER SERVICE NET MECOMS tilbyder en integreret og omkostningseffektiv måde at styre mission-kritiske aktiver på i henhold til bedste praksis. Systemet gør det muligt for forsyningsvirksomheder at takle komplekse projekter til styring af aktiver i henhold til standarder som f.eks. PAS55. MECOMS integrerer HR, indkøb, lagerstyring, produkter, salg, projekter, målerdatastyring og regnskab i et holistisk og procesdrevet system. Derudover giver MECOMS mulighed for gradvis installation af intelligente målere over hele nettet, uden at det har indflydelse på den aktuelle forretning. Lagerstyring Forsyningsvirksomheder skal styre tusindvis af millioner målere og andet udstyr, ofte ude på kundeadresserne. Alt dette skal installeres, vedligeholdes, kalibreres, repareres eller udskiftes. MECOMS Lagerstyring kan spore alle aktiver, lige fra rør og kabler til tilslutninger, og systemet lagrer kommunikationsegenskaber til automatisk og intelligent måling. Derudover styrer Asset Lifecycle Management (styring af aktivers livscyklus) de komplekse og skiftende forhold aktiverne imellem, og anviser en måde, hvorpå man går tilbage i tiden og sporer hvert aktiv igennem hele dets levetid. Når en tekniker arbejder på et aktiv, har han adgang til alle ovenstående oplysninger fra et enkelt skærmbillede. Derudover føres alle oplysninger, der registreres af teknikeren, om målerens tilstand ind i modulet for tilstandsovervågning. Dette vil muliggøre oprettelse af automatiske handlinger baseret på foruddefinerede situationer. Servicestyring MECOMS Servicestyring syntetiserer alle tilgængelige oplysninger for at optimere både planlagt og lejlighedsvis vedligeholdelse. Systemet planlægger og tildeler vedligeholdelsesarbejde til medarbejdere i felten, f.eks. målerinstallationer og -afmonteringer/ nedlukninger. Med brug af mobilt udstyr arbejder teknikere på stedet, mens de opkobles til et tidstro back office system via GPRS. Om-programmering, kommunikation, advarsler og meddelelser foretages ved hjælp af disse håndholdte enheder. Information om kompetencer og medarbejderes tilgængelighed fra HR-modulet bruges til at foreslå en optimal planlægning og fordeling af ressourcer. Derudover anvender MECOMS skabeloner til projekter og tilbud for at forbedre den økonomiske gennemsigtighed. Outsourcing af arbejde eller tilbud om tillægstjenester såsom servicekontrakter i forbindelse med kundeejet udstyr er integreret uden problemer i den overordnede servicestyring. Ved at eliminere ineffektive elementer og unødvendigt arbejde forbedres produktiviteten væsentligt. Netstyring Netstyring giver forsyningsvirksomhederne mulighed for at definere, konsultere og navigere i kommunikation vedrørende leveringer og data inden for en tidsafgrænset visning. For at komme uden om unødvendige hændelsesrapporter sker der en automatisk kommunikation vedrørende vedligeholdelse og lukninger til valideringsprocessen og til CRM-personalet, alt imens de besvarer opkald. Derudover tilbyder Netstyring visuel GISintegrering, fastsættelse af intelligent måling ved brug af servicepuljer og en tæt integrering med kommunikationsbussen til intelligent måling. TM MECOMS TEKNOLOGI MECOMS er en vertikal løsning til forsyningsbranchen, bygget på toppen af Microsoft Dynamics AX, Microsoft s flagskip ERP-pakken. Microsoft Dynamics AX tilbyder generisk ERPfunktionalitet som f.eks. finans, CRM, indkøb, HR og projektstyring. Microsoft Dynamics AX er et lagdelt system, som giver mulighed for problemfri integrering på den ene side og enkel vedligeholdelse og opgraderingskapacitet på den anden side. Da MECOMS er fuldstændigt integreret i Microsoft Dynamics AX, findes samtlige funktionalitets- og virksomhedsprocesser i ét integreret system med én brugergrænseflade, én database og ét sæt virksomhedslogik, hvilket giver én enkelt version af sandheden. Med kun énteknologisk stak at yde support til er de samlede ejerskabsomkostninger meget lavere, både set ud fra et forretnings- og IT-perspektiv, i modsætning til at have forskellige systemer, der er knyttet sammen. MECOMS er ofte integreret i mere komplekse nedarvede miljøer. Derfor er det ofte nødvendigt med en integrering, der kræver styring af forretningsprocesser på tværs af systemer. MECOMS udnytter Microsoft Dynamics AX s infrastruktur og efter valg Microsoft BizTalk til at levere en rigtig SOA-integrering. MECOMS er certificeret for Microsoft Dynamics AX, hvilket betyder, at hver udgave er grundigt testet af en uafhængig tredjepart. 10 8

13 INSTRUMENTBRÆT BUSINESS INTELLIGENCE ARBEJDSFLOW RESULTAT For at bevare konkurrenceevnen har moderne virksomheder brug for rå data, der skal omdannes til analyser og strategisk indsigt. Instrumentbræt MECOMS tilbyder foruddefinerede rollecentre til almindelige jobfunktioner i forsyningsorganisationer. Disse rollecentre tilbyder en intuitiv tilgang til at bruge systemet og hjælper med at håndtere det naturlige overlap mellem forskellige moduler og afdelinger. Disse web-baserede skærmbilleder giver et samlet overblik med stikord over alle relevante arbejdsprogrammer, navigering, links, KPI er og grafik, så ledere hurtigt kan vurdere deres enheds resultater. Udover almindelige økonomiske og operative KPI er kan ethvert arbejdsflow forvandles til en KPI, så dets hastighed og resultater kan bedømmes. Business Intelligence MECOMS giver forsyningsvirksomhederne mulighed for at måle deres effektivitet ved at omdanne data til intelligens. Profitstyring baseret på kundesegmentering, marginkalkulation og analyser af serviceomkostninger gør energi- og forsyningsselskaberne i stand til at identificere forretningsmuligheder og træffe informative beslutninger. Derudover kan brugere konfigurere deres egne KPI er som f.eks. miljømæssig indflydelse på medarbejdernes produktivitet. Tidligere tendenser kan analyseres med henblik på planlægning af fremtidige udviklingstendenser, og data kan let eksporteres til andre analytiske værktøjer. Arbejdsflow MECOMS Arbejdslow er en generisk ramme til at automatisere trinnene i de forskellige processer. Systemet forbedrer i høj grad samarbejdet afdelingerne imellem og øger ansvarligheden. Derudover kan status og resultater for alle arbejdsflows let medtages som KPI er i et rollecenter. INDSIGTSFULDT. SPORER INEFFEKTIVITET OG OPDAGER NYE FORRETNINGSMULIGHEDER MECOMS gør, at jeg sparer tid ved at styre målerinstallationerne, mens jeg er ude at køre CARL, Field Technician 11 MECOMS empowering smart utilities 9

14 MECOMS OVERSIGT OVER MARKEDSROLLER KUNDEOPKØB, FASTHOLDELSE & SERVICE PROBLEMFRI HÅNDTERING AF KOMPLEKS INFRASTRUKTUR- & RESULTAT DATAKVALITET Fuldt overblik over kunder (360 -cockpits) Data- / kundeindsigt AF PRODUKT- KUNDE- PORTEFØLJE- Kortlægning af virkelige situationer MÅLERDATA- med meget fleksible FAKTURERING certifikater & VIRKSOM- Undtagelsesledelse minimum af fejl Intelligens-parat KREDIT HEDSAKTIVER KONFIGURÉRBARE Undtagelsesledelse (f.eks. valideringsramme) HØJERE MECOMS - LØNSOMHED & RISIKOREDUKTION ENERGY & UTILITIES COMMON ARCHITECTURE / MARKEDSMEDDELELSER MODULER PENGESTRØM Meget fleksibel planlægning / formelmotor Indsigt i aftaler & forbrug Høj automatisering Integrering i verden udenfor (f.eks. råvarebørser) Undtagelsesledelse (f.eks. valideringsramme) Procesindsigt (1 data-model til alle processer) MECOMS er funktionelt indrettet omkring fem forretningsdomæner, bundet sammen af Energy and Utilities Common Architecture (EUCA), systemets model over kernedata. Det er muligt at udforske MECOMS på en funktionel måde, eller man kan vælge markedsrolletilgangen, hvor man kan få et overblik over de forretningsprocesser, der er tilgængelige via vores MECOMS -moduler til din særlige rolle på markedet. Vores MECOMS -moduler muliggør forretningsprocesser, der vil gøre dig i stand til at opnå fordele for din forretning. Vi har kortlagt INTEGRERET dette PRODUCENT/ TRANSMISSIONS- DISTRIBUTIONS- DETAILHANDLER/ flow for 5 typer markedsroller: Produktion/Producent, Transmissionssystemoperatør, Distributionsnetværksoperatør, Detailhandler/leverandør, FORSYNINGS- PRODUCER / Integrerede MARKEDSROLLE PRODUKTION SYSTEMOPERATØR NETVÆRKSOPERATØR LEVERANDØR VIRKSOMHED selskaber. Disse flows GENERATION er baseret på, men ikke begrænset til, dokumenterede bedste praksisser. ENERGI, VAND, TERMISK FORDELE HURTIGERE GO-TO-MARKET KUNDEOPKØB, FASTHOLDELSE & SERVICE HØJERE LØNSOMHED & RISIKOREDUKTION HURTIGERE INTERVENTION PROBLEMFRI HÅNDTERING AF KOMPLEKS INFRASTRUKTUR- & DATAKVALITET PENGESTRØM FORRETNINGSMÆSSIGE FORDELE FORKLARET HURTIGERE GO-TO-MARKET RAPPORTERING & KONTROL MARKED SÆLGE KILDE Hurtig opstilling af produkter PROCESSER Enkle såvel som komplekse produkter Fuld integrering med andre moduler (f.eks. faktureringsmotor) HURTIGERE INTERVENTION STYRE AKTIVER MÅLE & LEVERE FAKTURERE & Link mellem kunde- & aktivdata (indsigt i kundedata) INDDRIVE Dyb integrering med AX (dvs. økonomi) Automatisering hvor muligt (dvs. brug af skabeloner) MECOMS empowering smart utilities

15 PRODUKTION Se fordelene pr. proces igennem konfigurérbare MECOMS -moduler til produktionsselskaber /producenter. MARKEDSROLLE PRODUCENT/ PRODUKTION PRODUCER / GENERATION TRANSMISSIONS- SYSTEMOPERATØR INTEGRERET FORSYNINGS- VIRKSOMHED DISTRIBUTIONS- NETVÆRKSOPERATØR DETAILHANDLER/ LEVERANDØR ENERGI, VAND, TERMISK FORDELE HURTIGERE GO-TO-MARKET KUNDEOPKØB, FASTHOLDELSE & SERVICE HØJERE LØNSOMHED & RISIKOREDUKTION HURTIGERE INTERVENTION PROBLEMFRI HÅNDTERING AF KOMPLEKS INFRASTRUKTUR- & DATAKVALITET PENGESTRØM RAPPORTERING & KONTROL PROCESSER MARKED SÆLGE KILDE STYRE AKTIVER MÅLE & LEVERE FAKTURERE & INDDRIVE RESULTAT KONFIGURÉRBARE MECOMS - MODULER PRODUKT- KUNDE- PORTEFØLJE- ENERGY & UTILITIES COMMON ARCHITECTURE / MARKEDSMEDDELELSER AF VIRKSOM- HEDSAKTIVER MÅLERDATA- FAKTURERING & KREDIT TRANSMISSION Se fordelene pr. proces ved hjælp af konfigurérbare MECOMS -moduler til produktionsvirksomheder / producenter. MARKEDSROLLE PRODUCENT/ PRODUKTION TRANSMISSIONS- SYSTEMOPERATØR INTEGRERET FORSYNINGS- VIRKSOMHED DISTRIBUTIONS- NETVÆRKSOPERATØR DETAILHANDLER/ LEVERANDØR ENERGI, VAND, TERMISK FORDELE KUNDEOPKØB, FASTHOLDELSE & SERVICE HØJERE LØNSOMHED & RISIKOREDUKTION HURTIGERE INTERVENTION PROBLEMFRI HÅNDTERING AF KOMPLEKS INFRASTRUKTUR- & DATAKVALITET PENGESTRØM RAPPORTERING & KONTROL PROCESSER SÆLGE KILDE STYRE AKTIVER MÅLE & LEVERE FAKTURERE & INDDRIVE RESULTAT KONFIGURÉRBARE MECOMS - MODULER KUNDE- PORTEFØLJE- ENERGY & UTILITIES COMMON ARCHITECTURE / MARKEDSMEDDELELSER AF VIRKSOM- HEDSAKTIVER MÅLERDATA- FAKTURERING & KREDIT 13 MECOMS empowering smart utilities 11

16 DISTRIBUTION Se fordelene pr. proces ved hjælp af konfigurérbare MECOMS -moduler til distributionsnetværksoperatører. MARKEDSROLLE PRODUCENT/ PRODUKTION TRANSMISSIONS- SYSTEMOPERATØR INTEGRERET FORSYNINGS- VIRKSOMHED DISTRIBUTIONS- NETVÆRKSOPERATØR DETAILHANDLER/ LEVERANDØR ENERGI, VAND, TERMISK FORDELE KUNDEOPKØB, FASTHOLDELSE & SERVICE HURTIGERE INTERVENTION PROBLEMFRI HÅNDTERING AF KOMPLEKS INFRASTRUKTUR- & DATAKVALITET PENGESTRØM RAPPORTERING & KONTROL PROCESSER SÆLGE STYRE AKTIVER MÅLE & LEVERE FAKTURERE & INDDRIVE RESULTAT KONFIGURÉRBARE MECOMS - MODULER KUNDE- ENERGY & UTILITIES COMMON ARCHITECTURE / MARKEDSMEDDELELSER AF VIRKSOM- HEDSAKTIVER MÅLERDATA- FAKTURERING & KREDIT DETAILHANDLER / LEVERANDØR Se fordelene pr. proces ved hjælp af konfigurérbare MECOMS -moduler til detailhandlere/leverandørfirmaer. MARKEDSROLLE PRODUCENT/ PRODUKTION TRANSMISSIONS- SYSTEMOPERATØR INTEGRERET FORSYNINGS- VIRKSOMHED DISTRIBUTIONS- NETVÆRKSOPERATØR DETAILHANDLER/ LEVERANDØR ENERGI, VAND, TERMISK FORDELE HURTIGERE GO-TO-MARKET KUNDEOPKØB, FASTHOLDELSE & SERVICE HØJERE LØNSOMHED & RISIKOREDUKTION HURTIGERE INTERVENTION PROBLEMFRI HÅNDTERING AF KOMPLEKS INFRASTRUKTUR- & DATAKVALITET PENGESTRØM RAPPORTERING & KONTROL PROCESSER MARKED SÆLGE KILDE STYRE AKTIVER MÅLE & LEVERE FAKTURERE & INDDRIVE RESULTAT KONFIGURÉRBARE MECOMS - MODULER PRODUKT- KUNDE- PORTEFØLJE- ENERGY & UTILITIES COMMON ARCHITECTURE / MARKEDSMEDDELELSER AF VIRKSOM- HEDSAKTIVER MÅLERDATA- FAKTURERING & KREDIT MECOMS empowering smart utilities

17 INTEGRERET Se fordelene pr. p roces ved hjælp af konfigurérbare MECOMS -moduler for integrerede selskaber (energi, vand og/eller termisk). MARKEDSROLLE PRODUCENT/ PRODUKTION TRANSMISSIONS- SYSTEMOPERATØR INTEGRERET FORSYNINGS- VIRKSOMHED DISTRIBUTIONS- NETVÆRKSOPERATØR DETAILHANDLER/ LEVERANDØR ENERGI, VAND, TERMISK FORDELE KUNDEOPKØB, FASTHOLDELSE & SERVICE HURTIGERE INTERVENTION PROBLEMFRI HÅNDTERING AF KOMPLEKS INFRASTRUKTUR- & DATAKVALITET PENGESTRØM RAPPORTERING & KONTROL PROCESSER SÆLGE STYRE AKTIVER MÅLE & LEVERE FAKTURERE & INDDRIVE RESULTAT KONFIGURÉRBARE MECOMS - MODULER KUNDE- ENERGY & UTILITIES COMMON ARCHITECTURE / MARKEDSMEDDELELSER AF VIRKSOM- HEDSAKTIVER MÅLERDATA- FAKTURERING & KREDIT NOTER 15 MECOMS empowering smart utilities 13

18 NOTER Besøg vores hjemmeside for yderligere information og detaljer om vores softwareløsning. 14 MECOMS empowering smart utilities

19 MECOMS empowering smart utilities 15

20 MECOMS er et forretningssupportsystem til energi- og forsyningsselskaber, som leverer både målerdatastyring (Meter Data Management -MDM) og et kundeinformationssystem (Customer Information System -CIS). Systemet kombinerer fleksibilitet, effektivitet og intelligent indsigt med henblik på at skære væsentligt i serviceomkostningerne, selv i et omskifteligt miljø. MECOMS er Microsoft s eneste anbefalede løsning til energi- og forsyningsselskaber over hele verden. MECOMS er forfriskende anderledes og giver forsyningsvirksomhederne mulighed for at være smartere end konkurrenterne. Dette er dokumenteret af mange vellykkede implementeringer i forsyningsvirksomheder over hele verden. Global Headquarters Ferranti Computer Systems NV Romeynsweel Antwerp BELGIUM T F MAIN_OVERVIEW_201507_DK 2015 Ferranti Computer Systems NV, all rights reserved. MECOMS is a trademark of Ferranti Computer Systems NV. Microsoft and Microsoft Dynamics AX are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. 16 MECOMS empowering smart utilities

Totalløsning til ERP, CRM, AMR og afregning

Totalløsning til ERP, CRM, AMR og afregning Totalløsning til ERP, CRM, AMR og afregning Standard it-løsning til energi- og forsyningsvirksomheder mecoms tm til Microsoft Dynamics AX Én løsning, og du er godt forsynet Hvad siger du til at få én løsning

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

Innovation. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til den højteknologiske branche. Opnå fleksibilitet, og overhal konkurrenterne

Innovation. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til den højteknologiske branche. Opnå fleksibilitet, og overhal konkurrenterne Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES ColumbusCare DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES At vælge at implementere det rigtige software til at drive din virksomhed er kun en del af din udfordring. PERSONLIG SUPPORT TIL

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

Kundeservicevejledning

Kundeservicevejledning Kundeservicevejledning Tjenester til Microsoft Dynamics TM Version 9 Dato: 25. oktober 2009 Denne Kundeservicevejledning er udarbejdet i henhold til din aftale for Microsoft Services ("Aftale"). Vilkårene

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV INDLÆG 02 : DYNAMICS NAV Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV Ralf Daugbjerg 6. og 11. november 2014 CGI Group Inc. Ralf Daugbjerg Rolle Overordnet produktchef, Dynamics NAV hos CGI Danmark A/S Uddannelse

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Et webbaseret værktøj som gør informationerne og tallene i virksomhedens forretningssystemer tilgængelige for alle ansatte Visma

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur IT & Operational Developement Projekt DAF Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur Politiken Jyllandsposten Berlingske Tidende OMD Carat Mediaedge:CIA Mediacom Initiative

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Udvid din virksomhed på en sikker måde

Udvid din virksomhed på en sikker måde Udvid din virksomhed på en sikker måde Bevar fremgangen og væksten i din virksomhed Uanset om du opretter widgets, sælger tjenester eller transporterer varer, er du afhængig af dine medarbejdere, og dine

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL!

TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL! FJERNVARMEOPTIMERING Realtidsovervågning og proaktive beslutninger PÅLIDELIG VARME TIL MERE END 100 MILLIONER HJEM is becoming TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL! Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer

Læs mere

EV Standardkonfiguration. Elbek & Vejrup. Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk

EV Standardkonfiguration. Elbek & Vejrup. Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk EV Standardkonfiguration Elbek & Vejrup Tlf. +45 7020 2086 elbek-vejrup.dk ev@elbek-vejrup.dk EV STANDARDKONFIGURATION EV STANDARDKONFIGURATION Med EV Standardkonfiguration til Microsoft Dynamics NAV får

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

Du har forretningsvisionen Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den

Du har forretningsvisionen Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den Du har forretningsvisionen Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den Du har arbejdet hårdt for at skabe en vision for din virksomhed. Du ved, hvor I skal hen. Vejen frem hedder Microsoft Dynamics NAV. Få

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Agenda Overordnet om AX og i hvilken retning går udviklingen? Intro til AX 2012 og brugeroplevelsen Dynamics AX i en koncern/i

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

EH SmartView: Se alle ricisi og muligheder

EH SmartView: Se alle ricisi og muligheder EH SmartView Euler Hermes Online EH SmartView: Se alle ricisi og muligheder www.eulerhermes.dk EH SmartView Overvåg risici og grib mulighederne, når de opstår I en usikker verden kræver det viden at beskytte

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser Vær klar TIL 2010! Bliv mere effektiv med nye kurser Viden er en sikker investering Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til 75% på opgradering af din løsning Læs mere side 3 Ekstra brugerlicenser

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Du har forretningsvisionen. Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den.

Du har forretningsvisionen. Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den. Du har forretningsvisionen. Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den. Du har arbejdet hårdt for at skabe en vision for din virksomhed. Du ved, hvor I skal hen. Vejen frem hedder Microsoft Dynamics NAV. Få

Læs mere

Al opstart er svært lad os hjælpe dig

Al opstart er svært lad os hjælpe dig Al opstart er svært lad os hjælpe dig Vi kan gøre din hverdag nemmere At vælge det rigtige kan være svært lad os hjælpe dig frem til dine mål og behov. I denne brochure finder du de produkter vi har. Vi

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3

Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3 INDLÆG 09 : DYNAMICS AX Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3 Merete Koldkjær Nielsen 6. november 2014:Horsens og 11. november 2014:Rungsted Merete Koldkjær Nielsen Uddannelse

Læs mere

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen!

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Opbygning og forankring af en robust ledelsesplatform på 3 måneder /Finn Henrik Hansen Slide 1 Nulpunktsmodellen, MSEK 1 Refleksion

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt ENKELHED Virksomhedsløsningen der bruges af flere end 1 million brugere på verdensplan Hurtigt at implementere, nemt at konfigurere, og simpelt at

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Visma i Danmark Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Der er mange fordele ved at indgå et samarbejde med Visma. Vi er Nordens førende leverandør

Læs mere

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser Eksklusive juletilbud Optimér lønsomheden i usikre tider! Bliv mere effektiv! op til op til ved at opgradere din løsnin g. Læs mere side Kurser, en sikker investering Køb en samlet kursuspakke og spar.

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL Dynamics for Partners BEVAR BALANCEN I EN FORANDERLIG VERDEN I en tid, hvor næste års budget ikke nødvendigvis ligner dette års, stilles der ikke kun krav til regnskabet,

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Analytics som salgsafdelingens forlængede arm Michael Hviid Garver Senior Business Advisor Customer intelligence Optimering af KUNDEVÆRDI Hvad er potentialet af en kundeaccount? Hvilken opsalgsmulighed

Læs mere

LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele

LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele Fordele Lagerautomat LogiMat Ergonomisk og effektivt system til lagring og pluk af smådele Dine fordele: SSI SCHÄFERs LogiMat

Læs mere

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA CADConnect PML system til Microsoft Dynamics NAV Et praksisorienteret, generisk, intelligent interface mellem et CAD-system og Dynamics NAV. CADConnect understøtter også

Læs mere

SÆT DINE WORKFLOW I SYSTEM

SÆT DINE WORKFLOW I SYSTEM SÆT DINE WORKFLOW I SYSTEM HØJERE PRODUKTIVITET LAVERE OMKOSTNINGER Digitalt workflow-system baseret på web teknologi Effektive arbejdsgange internt og eksternt Fuld fokus på forretning og konkurrenceevne

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO MTO (Make to Order/ Fremstil til ordre ) til Microsoft Dynamics NAV En Dynamics NAV Manufacturing add-on

Læs mere

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion.

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion. Idegrundlag. Vores ide er at vi vil føre en dansk handels- og servicevirksomhed, som sælger større printere til virksomheder af høj kvalitet.- (B2B). Vi vil opkøbe printerne fra en producent i Kina, som

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

Pro fe s s i onel focus på IT til revisorer

Pro fe s s i onel focus på IT til revisorer Pro fe s s i onel focus på IT til revisorer Focus på revisorer i 40 år I januar 1967 blev Sydfyns Datacentral stiftet af Svendborg Bank, Sparekassen for Svendborg og Omegn, Sydfyns Diskontobank i Fåborg

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

DGI og Microsoft xrm

DGI og Microsoft xrm DGI og Microsoft xrm DGI 1 landsforening 16 landsdelsforeninger 350 ansatte 5.400 idrætsforeninger 90.000 frivillige 1,4 mil. medlemmer Strategi DGIs vision Den foretrukne samarbejdspartner for idrætsforeningen

Læs mere

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Udnyt potentialet i alle medarbejdere. Optimer lønsomheden i usikre tider. Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Udnyt potentialet i alle medarbejdere. Optimer lønsomheden i usikre tider. Tilbud på ekstra brugerlicenser Juletilbud til Mamut-kunder Optimer lønsomheden i usikre tider op til Viden er en sikker invistering 47% Køb kurser og spar op til 47%. Tag kurserne i 2009 Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til

Læs mere

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center Automatiseret og centraliseret installation, håndtering og opdatering af Windows Server Installation og vedligeholdelse af Windows Server - operativsystemerne i datacentre og på tværs af it-miljøer kan

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere