Oversigtsbrochure. Vi forbedrer og automatiserer dine forretningsprocesser. MÅLERDATASTYRING & KUNDEINFORMATIONSSYSTEM FOR TERMISKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigtsbrochure. Vi forbedrer og automatiserer dine forretningsprocesser. MÅLERDATASTYRING & KUNDEINFORMATIONSSYSTEM FOR TERMISKE"

Transkript

1 MÅLERDATA & KUNDEINFORMATIONSSYSTEM Vi forbedrer og automatiserer dine forretningsprocesser. GENERERING TRANSMISSION DISTRIBUTION DETAIL INTEGRERET SELSKAB Oversigtsbrochure FOR ELSELSKABER FOR GASSELSKABER FOR VANDSELSKABER FOR TERMISKE SELSKABER Certified for MECOMS empowering smart utilities 1

2 2 MECOMS empowering smart utilities

3 Indholdsfortegnelse Side 1... Indholdsfortegnelse Side MECOMS Generel oversigt Side MECOMS Værdigrundlag Side MECOMS Oversigt over funktionaliteter Side MECOMS Oversigt over markedsroller MECOMS empowering smart utilities 3 1

4 MECOMS MULIGGØR INTELLIGENTE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER MECOMS - kort fortalt MECOMS er et system til understøttelse af forretningen for energiog forsyningsselskaber, som kombinerer fleksibilitet, effektivitet og intelligent indsigt med henblik på at kunne skære væsentligt i serviceomkostningerne. MECOMS tilpasser sig nemt og hurtigt de skiftende krav fra alle typer af forsyningsvirksomheder, både på regulerede og deregulerede markeder. Systemet gør forsyningsvirksomheder af enhver størrelse i stand til at strømline forretningsprocesser og kombinere høj effektivitet med førsteklasses kundeservice. MECOMS tilbyder endvidere forsyningsvirksomhederne indsigt i at spore driftsmæssig ineffektivitet og opdage nye forretningsmuligheder. Microsoft s tilvalgsløsning MECOMS er Microsoft s eneste anbefalede løsning til energi- og forsyningsselskaber verden over. Systemet er certificeret til Microsoft Dynamics AX og lever dermed op til Microsoft s højestesoftwarestandarder. Udfordring af status quo Kendte industrianalytikere såsom Gartner og IDC har anbefalet MECOMS som en vigtig løsning for energi- og forsyningsselskaber. MECOMS er forfriskende anderledes og gør forsyningsvirksomhederne i stand til at være smartere end konkurrenterne. Dette er dokumenteret af mange vellykkede implementeringer på forsyningsvirksomheder verden over. Global udførelseskapacitet MECOMS er udviklet af Ferranti Computer Systems og er resultatet af mere end 35 års erfaring med forsyningsindustrien. Med kontorer og et netværk af certificerede partnere over hele verden tilbyder Ferranti verdensomspændende kapacitet til vellykkede, rettidige implementeringer med fremragende uddannelse og support. EN DOKUMENTERET LØSNING TIL ALLE FORSYNINGSSELSKABER MECOMS s værdigrundlag understøttes af mange vellykkede implementeringer. Igennem et internationalt partnernetværk har forsyningsvirksomheder i en række brancher og på forskellige kontinenter og markeder besluttet sig for at bruge MECOMS. Som følge af de meget attraktive samlede ejerskabsomkostninger (Total Cost of Ownership TCO) spænder MECOMS s brugere fra landsdækkende målerselskaber til mindre kommunale forsyninger og fra vandværker i stor skala til specialiserede energiforsyningsselskaber. Ferranti Computer Systems, som er udvikler af MECOMS, har betjent forsyningsmarkedet i over 20 år. Firmaet arbejder sammen med forskere og deltager i indflydelsesrige industriarbejdsgrupper. MECOMS er igennem årene blevet implementeret i vand-, gas-, el- og fjernvarmeselskaber. På basis af disse erfaringer har MECOMS opnået en bred og dyb funktionalitet, og systemet har indarbejdet særlige krav til samtlige af disse råvarer. Ved at indarbejde bedste praksis fra en række forskellige firmaer fra forskellige brancher, drager alle MECOMS s kunder hver især fordel heraf. Med kontorer samt et vidtrækkende partnernetværk over hele verden har MECOMS en solid international tilstedeværelse. Vores partnere har en detaljeret viden om lokale forsyningsmarkeder og dokumenteret erfaring med teknologien. MECOMS bruges på såvel regulerede som deregulerede markeder, og firmaets modulære design har gjort det muligt for selskaber at være underlagt dereguleringer af markeder uden komplikationer. Systemet understøtter deregulering på flere forskellige niveauer og i forbindelse med forskellige markedsroller. Derudover tilpasser MECOMS sig uden problemer i årene med lovmæssige finjusteringer, der ofte følger efter privatisering. MECOMS kombinerer fleksibilitet, effektivitet og intelligent indsigt med henblik på væsentlige nedskæringer i serviceomkostningerne, selv i et miljø i forandring. Forsyningsselskaber verden over vælger MECOMS, da det gør deres forretning særdeles effektiv, lader dem have en enestående fleksibilitet til at tilpasse sig og tilbyder dem en overordnet forretningsindsigt. 2 4 MECOMS empowering smart utilities

5 MARKEDSMÅLGRUPPER EL GAS På trods af miljømæssige hensyn stiger forbruget af el fortsat alle vegne. Mange regeringer fremmer grønne alternativer og styring af efterspørgslen, hvilket stiller krav om intelligente net med fordelte produktionsmiljøer. I mellemtiden finder de første store intelligente målinger sted. Forsyningsselskaberne skal dog stadig kunne håndtere nedarvede historiske målerparker et langt stykke tid endnu. MECOMS er i stand til på samme tid at håndtere manuelle, automatiserede og intelligente målere, idet der gives mulighed for en gradvis opgradering af den eksisterende infrastruktur. Trods fremkomsten af intelligente net og målere vil administrationen af tab og fordelingen af rester fortsat være en stor kilde til bekymring. Da lovgivningen for afregning og fakturering af transport og distributionsomkostninger bliver ved med at ændre sig, tilbyder MECOMS en stærk, men samtidig fleksibel ramme for markedskommunikation med henblik på håndtering af penge- og informationsstrømme mellem aktørerne på markedet. Mens gasmarkedet har visse ligheder med elmarkedet, er forskellene dog betydelige. Den energi, der transporteres i forbindelse med gas, afhænger af gassens brændværdi, kvalitet, temperatur og tryk. Derudover kan flydende gas opbevares og transporteres, hvilket skaber en helt anden markedsdynamik. Gaspriserne på spotmarkederne er derfor temmeligt svingende. Dette øger vigtigheden af pålidelige værktøjer til avanceret handel, planlægning og risikoafdækning. Den enorme mængde energi, der transporteres ved hjælp af gasledninger, er uovertruffen. Salg af en sådan råvare kræver et solidt kendskab til markedet og dets forbrugsmønstre, særligt hvad angår det meget krævende B2B-segment. MECOMS er implementeret i gasselskaber i en række lande. Gasmarkedets perspektivplan er designet til at håndtere alle specifikke aspekter ved denne komplekse forretning. VAND TERMISKE VIRKSOMHEDER Vandselskaber er i stigende grad underlagt fusioner, opkøb og privatiseringer, hvilket nødvendiggør en løbende om-organisering for at opnå en optimal skala og integrering af den samlede vandcyklus. MECOMS er en fleksibel og avanceret løsning til håndtering af udfordringerne for et vandværk. Systemet kan f.eks. let håndtere kundetilgang, ejendomsforeninger, fælles fakturering af kommunale skatter og afhentning af skrald. MECOMS Faktureringsmotor håndterer komplekse situationer såsom tilslutninger uden målere, og gør det muligt at beregne afgifter baseret på antallet af vandhaner, beboere eller andre parametre. Mange lande introducerer fjernvarme- og kølesystemer for at bidrage til et renere miljø og udnytte den overskydende energi fra affaldsforbrændingsprocesserne. Termiske virksomheder er ofte tæt forankrede i det lokale samfund, og kundetilfredsheden er af yderste vigtighed. MECOMS Kontraktstyring leverer fleksibilitet i forhold til at håndtere et hvilket som helst antal af kunder, uden at miste overblikket over deres særlige ydelser. Som følge af de tætte lokale band, er det nødvendigt at opretholde en socialt bevidst prispolitik. Det kræver nøje planlægning at balancere efterspørgslen med indkøb og/eller produktion. MECOMS råder over en række avancerede værktøjer til analyse, planlægning og porteføljestyring, idet der tages højde for den særlige situation samt forsyningsvirksomhedens ressourcer. 3 MECOMS empowering smart utilities 1

6 MECOMS S VÆRDIGRUNDLAG Alle versioner af MECOMS bidrager selvfølgelig med nye egenskaber og forbedringer. MECOMS s værdigrundlag er dog et vedvarende løfte til energi- og forsyningsselskaberne, hvilket differentierer produktet i forhold til konkurrenternes. EN FLEKSIBEL LØSNING, DER ALTID VIL DÆKKE DINE BEHOV MECOMS har lige fra begyndelsen været tænkt som et svar på uroen på markedet. Fleksibilitet i forhold til at tilpasse sig skiftende krav er en kerneproduktværdi, og vil altid være det. Integreret ende-til-ende-løsning MECOMS er en modulær ende-til-ende-løsning. Det er en enkelt leverandør, Ferranti, der udvikler MECOMS -produktet, så alle moduler arbejder sammen uden problemer. Modulært design Du behøver kun at installere de moduler, du har brug for. Senere hen kan der tilføjes ekstra moduler til det eksisterende system. Derudover vil arkitekturen og prissætningen passe til både store forsyningsvirksomheder og nicheaktører på B2B-markedet. Dette gør MECOMS ideélt for virksomheder i vækst, da det nemt vil kunne opgraderes til at håndtere en stigende mængde af kunder, måleraflæsninger og faktureringscyklusser. Konfigurérbar Som følge af designet kan mange ændringer foretages ved hjælp af konfiguration i stedet for tilpasning af koden. Og hvor tilpasning er nødvendig, kan dette ske hurtigt som følge af den agile arkitektur. MECOMS anvender et system med udskiftelige perspektivplaner for at kunne tilpasse sig lokale markeder og markedsroller. Dette gør det meget enklere at overholde reglerne og muliggør en hurtig tid-til-markedet for nye produkter og satser. State-of-the-art MECOMS er altid på forkant i forhold til forsyningsvirksomhederne og teknologien. Systemet tilbyder ud af boksen support til innovation som f.eks. intelligent måling, analyse af big data eller digitale kanaler til interaktion med kunder. Derudover systemet udviklet til at sikre en glidende overgang, når nye teknologier eller forretningsgange skal introduceres, som f.eks. gradvis indkøring af at intelligente målere. SÆNKNING AF OMKOSTNINGER, FORBEDRING AF SERVICE MECOMS strømliner forretningsprocesser for at kombinere høj effektivitet med førsteklasses kundeservice. Systemet repræsenterer over 35 års erfaring med energi- og forsyningsbranchen, og indarbejder landepakker ( perspektivplaner) i utallige bedste-praksis-processer. Velkendt og brugervenligt Brugergrænsefladen er nem at anvende, konsekvent og velkendt for Microsoft Office-brugere. Dette reducerer uddannelsesbehovet for nye brugere betydeligt. Derudover gør et cockpit call centermedarbejderne i stand til hurtigt at løse komplicerede forespørgsler, samtidigt med, at kunden er i røret. Når der kommer nye arbejdsrutiner, er det let at automatisere dem i nye arbejdsflows uden yderligere programmering. Effektiv forretning MECOMS s processer er optimeret i forhold til utilsigtet adfærd, hvilket stiller krav om minimal menneskelig indblanding. Selvbetjeningskanaler (webportal, automatiseret telefonsystem,...) håndterer rutinemæssige kundeinteraktioner. MECOMS gør derudover brug af undtagelsesledelse til at håndtere regelmæssige processer og tilsidesætter intelligent flertydige tilfælde med henblik på menneskelig indblanding. Systemet følger rigtigt første gang -princippet, hvor alle processer indeholder konfigurérbare kontroller og valideringer i hvert trin. Dette øger i høj grad en tidlig sporing af fejl, hvorved eskaleringer og dyre genoprettelser undgås. Overordnet forretningsindsigt Web-baserede rollecentre for tyve almindelige roller i forsyningsorganisationer anviser en intuitiv måde at interagere med MECOMS på. Dette sikrer, at data og analyser altid er meningsfulde og tilgængelige for alle i organisationen. Derudover er det - som følge af, at MECOMS anvender Microsoft teknologi - nemt at udveksle information med andre systemer eller eksportere alle former for data til andre applikationer som f.eks. Excel. 4

7 SURE STEP UNIVERSITY PARTNER NETWORK DOKUMENTERET EVNE TIL AT UDFØRE Ferranti og deres MECOMS -partnere investerer løbende i deres evne til at sikre vellykkede implementeringer over hele verden. MECOMS -projekterne har en markant kort implementeringstid, holder sig inden for budgettet og tages ivrigt i brug af deres nye brugere. Metodik Ferranti har igennem årene udviklet dokumenterede implementeringsværktøjer for at sikre kvalitet og minimere projektrisici. MECOMS s Sure Stepmetodik er bygget på Microsoft Sure Step og kan anvendes til både enkle og komplekse projekter. Derudover implementeres alle standardprocesser i et demonstrationsselskab ved navn OmegaPoint. Dette kan tjene som en perspektivplan til oprettelse af et nyt selskab og er idéelt til demonstrering af systemet for nye kunder. Solidt partnernetværk MECOMS s partnere er blandt de bedste inden for deres respektive geografiske områder. De kombinerer teknisk overlegenhed med detaljeret viden om lokale markeder. Derudover arbejder Ferranti tæt sammen med dem alle sammen. Hvis der er nødvendigt, er det også muligt at involvere eksperter fra produktudviklingsteamene for at sikre en vellykket implementering. Uddannelse og certificering Alle MECOMS s partnere regionale såvel som på verdensplan har bestået et omfattende uddannelses- og certificeringsprogram. Dette sikrer, at de har de nødvendige kompetencer og viden om deres marked, produktet og teknologien. Nøglen til certificeringsprogrammet er MECOMS University, som leverer grundig dokumentation, online e-læring og klasseundervisning på en række lokationer. Universitetet gennemfører undervisning, evaluering og certificering af fremtidige MECOMS praktikanter, der skal bestå omfattende tests for at bevise deres tekniske ekspertise, indsigt i forsyningsbranchen og forståelse for lokale markeder. MECOMS University tilbyder uddannelse og certificering til både partnere og slutkunder. Der er forskellige træningsspor tilgængelige, lige fra professionel sælger til professionel udvikler. Som trainee kan man opnå certificering ved at bestå en række eksaminer. MECOMS har været let at integrere med vores eksisterende systemer og er blevet opskaleret lige siden TOM, Chief Information Officer Uddannelserne varetages af dedikerede Microsoft-certificerede instruktører (MCT er) i vores undervisningslokaler i Antwerp (Belgien), Gurgaon (Indien) eller Singapore. Derudover tilbydes omfattende e-læringskurser for at sikre optimal overføring af viden. 5 MECOMS empowering smart utilities 3

8 MECOMS OVERSIGT OVER FUNKTIONALITETER RESULTAT INSTRUMENTBRÆT BUSINESS INTELLIGENCE ARBEJDSFLOW PRODUKT KONTRAKT FAKTURERING OG KREDIT KUNDE INTERAKTIONS- MARKEDSKOMMUNIKATION KUNDEKOMMUNIKATION PORTEFØLJE LANDEPAKKE SELSKABSADMINISTRATION FINANS INDKØB AVANCERET MÅLERINFRASTRUKTUR MANUEL MÅLERAFLÆSNING VALIDERING OG BEREGNING MÅLERDATA- AF VIRKSOMHEDSAKTIVER LAGER SERVICE NET PROJEKTER TEKNOLOGISTAK SERVICEORIENTERET ARKITEKTUR PROCESORKESTRERING MECOMS EUCA MECOMS er udviklet til at være fleksibelt, effektivt og tilbyde overordnet indsigt. Systemet er funktionelt tilrettelagt omkring fem forretningsdomæner, bundet sammen af Energy and Utilities Common Architecture (EUCA), dets kernedatamodel. Da designet er ikkemonolitisk, kan en forsyningsvirksomhed nøjes med at udlicitere og implementere de moduler, den har brug for. Det modulære design muliggør endvidere en nem sammenkobling med andre interne og eksterne applikationer. Alle ændringer logges og er lette at spore tilbage til de enkelte brugere. Derudover er dataene tidsinddelt, hvilket gør det let at forberede fremtidige ændringer eller vende tilbage til en tidligere situation. Tidsinddeling giver desuden et detaljeret revisionsspor, hvilket gør det lettere at være i overensstemmelse med Sarbanes- Oxley, SAS- 70, etc. MECOMS intelligente arkitektur muliggør hurtige implementeringer og ændringer til attraktive omkostninger. En tæt integrering med Microsoft Office og SharePoint gør det muligt at importere og eksportere data og at bruge dem i hele organisationen. 6 4 MECOMS empowering smart utilities

9 PRODUKT KONTRAKT FAKTURERING OG KREDIT KUNDE Produktstyring MECOMS leverer uovertruffen effektivitet i forhold produktstyring på vores tids stadigt mere konkurrencedygtige forsyningsmarkeder. Brugerne kan oprette og vedligeholde produkter ved at sammenkoble råvarer med strukturer for satser, skatter og afgifter. En produktkonfiguration indeholder samtlige parametre til fakturerbare produkter og serviceydelser. MECOMS gør forsyningsvirksomheder i stand til hurtigt at udvikle nye tilbud til markedet uden ekstra programmering. Kontraktstyring Kontrakttyper og skabeloner oprettes i overensstemmelse med de tilbudte produkter. MECOMS råder over en avanceret pris- og tilbudspakke, som er særligt værdifuld på nutidens B2B-markeder. Systemet muliggør faste, halvt fleksible og helt fleksible prismodeller. Formlerne til at beregne priser styres ved hjælp af en intuitiv, grafisk formelbygger. Avancerede kontraktforhold som f.eks. autobalancering, kontanter-ud og tag-eller- betal, er alle mulige. MECOMS sørger automatisk for sådanne ordninger i deres fakturerings- eller andre administrative processer. Fakturering og kreditstyring Fakturering og kreditstyring er kerneprocesser for enhver forsyningsvirksomhed. MECOMS er designet til hurtigt at levere fejlfri fakturaer, at tilskynde til rettidige betalinger og maksimere betalingssatserne for alle kundesegmenter. Der tages uden problemer højde for særlige forhold vedrørende den enkelte kontrakt ved hjælp af faktureringssystemet, som hurtigt beregner og validerer fakturalinjerne, efterhånden som måler- og forbrugsdataene registreres i systemet. Denne spredning af arbejdsbyrden giver mulighed for en utroligt hurtig fakturakørsel, når de faktiske fakturaer skal genereres. Derudover sporer valideringer på stedet uregelmæssigheder lang tid før den faktiske fakturakørsel. Dette giver mulighed for fejlfri fakturakørsler med øget hastighed og nøjagtighed. Derudover leverer MECOMS ud-af-boksen support til tidstro prissætning og fakturering. Programsatte måleraflæsninger på efterspørgsel håndteres samtidigt, ligesom der allerede er taget højde for fremtidige prisændringer, når der beregnes forskud. Regler til validering er nemme at konfigurere og giver fleksibilitet i håndteringen af uventede begivenheder. Udover målte råvarer giver et system for forbrugsenheder mulighed for fakturering af ikke-målte produkter. Derudover kan der afledes yderligere elementer fra det målte forbrug, f.eks. beregning af spildevandsafgifter baseret på brugen af aftappet vand. EFFEKTIVT. ØGER KUNDETILFREDSHEDEN, MENS SERVICERINGSOMKOSTNINGER SÆNKES Fakturaer kan præsenteres på forskellige måder: ved hjælp af en webportal, pr. , pr. post (ved brug af en udskrivningsservice) eller ved hjælp af de standardmæssige grænseflader som f.eks. EDI og Zoomit. MECOMS kreditstyring håndterer betalingsprocesser samt al kommunikation forbundet hermed. MECOMS giver forsyningsvirksomhederne mulighed for at maksimere antallet af rettidige betalinger, alt imens rykkeromkostningerne minimeres. MECOMS tildeler og opdaterer jævnligt points for at vurdere kreditværdigheden for den enkelte kunde. Derudover kan information fra eksterne kreditkontroller kobles op til kundedatabasen for at forbedre risikovurderingen. Dette er særligt nyttigt for B2B-kunder. En avanceret motor til styring af inddrivelse eller rykkere tager højde for kundesegmentet og den individuelle historie. Den bestemmer så, hvorvidt der skal beregnes gebyr, og udsender eller planlægger herefter den mest relevante form for rykkerskrivelse (brev, , personligt opkald). Hvis dette ikke virker, har MECOMS metoder til at sende sager, der vedrører misligholdelse af betalingsbetingelser, videre til et inkassofirma, eller til at igangsætte en juridisk handling. MECOMS tilbyder fleksibilitet til at justere betalingsbetingelserne til en bestemt situation eller kunde. Tiltag som f.eks. udskydelse af forfaldsdatoer, kundetilpassede betalingsplaner og betaling igennem tredjemand gør kunden i stand til at betale sin gæld fremfor at misligholde sin forpligtelse. MECOMS kommunikerer direkte med banker og fortolker automatisk alle indgående betalinger med henblik på at styre den direkte debitoradministration. Kernen i systemet er en avanceret motor, der udfører et match. Den kombinerer flere forskellige parametre i et dynamisk pointsystem med henblik på at beslutte, hvilke betalinger, der kan behandles automatisk. Kun når der er for meget usikkerhed, kræver systemet menneskelig indblanding. Det vil så assistere brugeren med at træffe beslutninger ved at opliste forskellige muligheder på basis af deres sandsynlighed. 7 MECOMS empowering smart utilities 5

10 86 AVANCERET INFRASTRUKTUR TIL MÅLING MANUEL MÅLERAFLÆSNING VALIDERING OG BEREGNING MÅLERDATA Målerdatastyring fokuserer på datakvalitet og kontrol af informationsstrømme. MECOMS håndterer samtlige aspekter inden for målerdataindsamling, validering og beregning med henblik på at ændre de rå måleraflæsninger til pålidelige forbrugsdata. Avanceret infrastruktur til måling MECOMS er klar til intelligent måling. Det tilbyder to-vejs-kommunikation med intelligente målere og er i stand til at behandle større mængder af intelligente målerdata ved hjælp af bussen Smart Metering Communication Bus. Derudover faciliterer MECOMS intelligente målingsprocesser med henblik på styring af måleraktiver, hvor systemet overvåger interaktionen med kunder og andre parter på markedet. MECOMS håndterer endvidere automatisk måleraflæsning (Automatic Meter Reading AMR)som en kerneproces. Processen kan nemt integreres i eksisterende systemer, som f.eks. MV90, men kommunikerer også med andre automatiske målere, uden at der skal tilføres andet udstyr. Et effektivt system for ikke-målt til målt strøm faciliterer installation af målere i stor skala og tilbyder forbindelse til overførsel af bulk fra særlige områder. Manuel måleraflæsning MECOMS organiserer hele processen for manuel måleraflæsning. MECOMS s trådløse bærebare terminaler til måleraflæsere gør det muligt for leverandører at modtage deres måleraflæsninger inden for samme dag. MECOMS Mobile giver måleraflæserne adgang til at registrere relevant information på deres terminal (f.eks. fejl, svindel eller placering af måler). Terminalen udfører validering på stedet, og kan kommunikere øjeblikkeligt ved hjælp af en mobildataforbindelse. Den giver endvidere måleraflæserne deres opgaver for de kommende dage. Ruterne for periodiske målere afspejler ofte mange års akkumulerede erfaringer. For ikke-planlagte måleraflæsninger på efterspørgsel (meter readings on demand -MROD) genereres ruterne dog dynamisk. MECOMS tager højde for placeringen af måleraflæseren samt adgangen til placeringen for at skabe en optimal rute. Terminalernes fortsatte konnektivitet gør det muligt for operatørerne at sende opdateringer eller yderligere opgaver til en måleraflæser, mens vedkommende arbejder i felten. MECOMS tilbyder endvidere en række selvbetjeningskanaler. Papirindekskort, der returneres af kunder, scannes automatisk ved brug af optisk karaktergenkendelse (optical character recognition -OCR). Et system til interaktiv stemmegenkendelse (interactive voice recognition - IVR) giver kunden mulighed for at rapportere sine måleraflæsninger over telefonen og kan medføre øjeblikkelig validering. Derudover giver MECOMS B2C- og B2B-webportalerne kunderne mulighed for at registrere indeksværdier, udføre valideringer og konsultere deres forbrugshistorie. Validering og beregning Måleraflæsninger opbevares og valideres i MECOMS ved hjælp af fleksible forretningsregler. Selv på ordinært hardware behandler og opbevarer MECOMS uden problemer millioner af måleraflæsninger. MECOMS giver mulighed for definition af brugervalideringsregler på en brugervenlig måde, uden yderligere systemudvikling. Flere forskellige regler kan være aktive på samme tid og kan prioriteres med henblik på at matche skiftende forretningsbehov. Reglerne for validering fastlægges i MECOMS hovedsystem, men dette kan også ske på de mobile enheder og selvbetjeningsportalerne for yderligere at reducere sandsynligheden for fejlagtige værdier. Konvertering af måleraflæsninger til forbrug foretages ved brug af målercertifikater, som er koblet op til den enkelte kundes måler. På denne måde behandles aflæsninger fra forskelligartede, historisk udviklede målerparker ensartet. Der tages også højde for komplekse målerkonfigurationer, ofte i forhold til lokal produktion. MECOMS gør det let at konfigurere kalkulationsfaktorer som f.eks. daglige temperaturer (kalkulering af energi i gasmængder), SLP/EAV er og proxy-forbrug (relaterede produkter, der måles indirekte). Der beregnes automatisk estimeringer baseret på forbrugsprofiler eller historiske data som erstatning for manglende data. MECOMS Kommunikationsbus til intelligent måling MECOMS Kommunikationsbus til intelligent måling (Smart Metering Communication Bus -SMCB) er designet til styring af aktiver til intelligent måling og kompleks to-vejs-kommunikation i et fælles brand, fælles protokol og fælles brugermiljø. SMCB garanterer en overordnet styring af aktiver til måling, alt imens det tilbyder fleksibilitet til at sammenkoble flere forskellige private protokoller til hinanden og det centrale system. Derudover understøtter det push -såvel som pull - AMI-arkitekturerne. SMCB gør MECOMS til en løsning, der er uafhængig af udstyr. SMCB er udviklet sammen med database-eksperter fra Microsoft. MECOMS anvender innovative teknologier som f.eks. In-Memory Analytics og Smart Volume Streaming for at sikre, at systemet er i stand til at håndtere massive mængder af data. I en benchmark fra 2012 var det muligt for nogle få almindelige computere, der havde MECOMS installeret, at håndtere måleværdier pr. sekund. I en virkelig situation, med 15-minutters intervaller, ville dette svare til over 100 millioner målere.

11 MARKEDSKOMMUNIKATION KUNDEKOMMUNIKATION PORTEFØLJE INTERAKTIONS Markedskommunikation IT-systemer eksisterer ikke i et tomt rum. Sammenkobling til andre systemer er nødvendigt for at udveksle beskeder, opdatere information og redegøre for forretningsprocesser i et marked med flere aktører. Dette er markedskommunikationens rolle, både på et reguleret og dereguleret marked. Markedskommunikation muliggør SOA-baseret EDIeller XML-beskeder i forbindelse med kundescenarier, masterdata, måleraflæsninger og fakturainformation. MECOMS sørger endvidere for afregningsprocesser, idet der gennemføres en beregning, fordeling og afstemning af net-afgiften. På et reguleret marked kan markedskommunikation anvendes til rapportering til partnere, regulatorer m.v. MECOMS s design adskiller generiske processer fra markedsspecifik forretningslogik, idet systemet anvender udskiftelige markedsperspektivplaner. Denne tilgang gør i høj grad nye implementeringer samt overholdelse af markedsregler mere enkelt. MECOMS tilbyder endvidere et standard beskedbibliotek og et værktøj til strukturering af beskeder med henblik på hurtigt at kunne implementere nye beskeder. Journaler muliggør en nem opfølgning og fejlhåndtering. Kundekommunikation MECOMS tvinger ikke forsyningsselskaber til at vælge mellem forbedring af kundeservice og reduktion af serviceomkostninger. En høj grad af automatisering, intuitive brugergrænseflader samt avanceret fejlforebyggelse øger både effektiviteten og kundetilfredsheden. Kundeplejepersonalet er i stand til at håndtere selv de mest komplekse situationer i flydende arbejdsflows, mens dynamiske regler gør det let at tilpasse MECOMS til specifikke situationer. For at øge det tætte kundeforhold, tilbyder MECOMS innovative interaktionskanaler. B2B- og B2C-webportaler gør kunderne i stand til at konsultere og opdatere deres oplysninger ved hjælp af en internetbrowser. Derudover tilbyder MECOMS BTC-kunderne en smart hjemmeapplikation, der kører på Xbox-spillekonsoller, og en App til tablets. MECOMS CRM tilbyder kundeplejepersonale et 360 -cockpit med henblik på et hurtigt og fuldstændigt overblik over alle oplysninger i relation til en kunde, lige fra måleraflæsninger og forbrug til kontrakter, fakturaer, betalinger, reparationer og vedligeholdelse. State-of-the-art skærmbilleder muliggør en tidstro gennemførelse af komplekse processer som f.eks. indflytning, slutfakturering, oprettelse af kontrakter og indhentning af betalingsforskud. Med dette 360 -cockpit fuldføres processerne så hurtigt, at kunden fortsat kan være I røret, indtil processen er fuldført. Dette reducerer opkaldstiderne væsentligt og forbedrer oplevelsen både for kunder og medarbejdere. Porteføljestyring Porteføljestyring tilbyder et omfattende værktøjssæt til programstyring, porteføljeanalyse, placeringsberegning, risikostyring og mark-to-market (prissætning i henhold til marked). Brugere kan opstille og udvikle en planlægningsmodel ved hjælp af et forhandler-/ handels-undersystem, en konfigurérbar kalender og en formelgenerator. Baseret på resultaterne kan selskaber styre deres risici og position på markedet. Dette omfatter indkøbsaktiviteter (køb/handel) på stedet og fremtidige markeder, der ofte anvender fleksible kontrakter i MECOMS s kontraktstyringsmodul. MECOMS har forbedret mit teams effektivitet og reduceret antallet af reklamationer LINDA, customer care manager FLEKSIBELT. TILPASSES HURTIGT SKIFTENDE FORRETNINGSBEHOV 9

12 AF VIRKSOMHEDSAKTIVER LAGER SERVICE NET MECOMS tilbyder en integreret og omkostningseffektiv måde at styre mission-kritiske aktiver på i henhold til bedste praksis. Systemet gør det muligt for forsyningsvirksomheder at takle komplekse projekter til styring af aktiver i henhold til standarder som f.eks. PAS55. MECOMS integrerer HR, indkøb, lagerstyring, produkter, salg, projekter, målerdatastyring og regnskab i et holistisk og procesdrevet system. Derudover giver MECOMS mulighed for gradvis installation af intelligente målere over hele nettet, uden at det har indflydelse på den aktuelle forretning. Lagerstyring Forsyningsvirksomheder skal styre tusindvis af millioner målere og andet udstyr, ofte ude på kundeadresserne. Alt dette skal installeres, vedligeholdes, kalibreres, repareres eller udskiftes. MECOMS Lagerstyring kan spore alle aktiver, lige fra rør og kabler til tilslutninger, og systemet lagrer kommunikationsegenskaber til automatisk og intelligent måling. Derudover styrer Asset Lifecycle Management (styring af aktivers livscyklus) de komplekse og skiftende forhold aktiverne imellem, og anviser en måde, hvorpå man går tilbage i tiden og sporer hvert aktiv igennem hele dets levetid. Når en tekniker arbejder på et aktiv, har han adgang til alle ovenstående oplysninger fra et enkelt skærmbillede. Derudover føres alle oplysninger, der registreres af teknikeren, om målerens tilstand ind i modulet for tilstandsovervågning. Dette vil muliggøre oprettelse af automatiske handlinger baseret på foruddefinerede situationer. Servicestyring MECOMS Servicestyring syntetiserer alle tilgængelige oplysninger for at optimere både planlagt og lejlighedsvis vedligeholdelse. Systemet planlægger og tildeler vedligeholdelsesarbejde til medarbejdere i felten, f.eks. målerinstallationer og -afmonteringer/ nedlukninger. Med brug af mobilt udstyr arbejder teknikere på stedet, mens de opkobles til et tidstro back office system via GPRS. Om-programmering, kommunikation, advarsler og meddelelser foretages ved hjælp af disse håndholdte enheder. Information om kompetencer og medarbejderes tilgængelighed fra HR-modulet bruges til at foreslå en optimal planlægning og fordeling af ressourcer. Derudover anvender MECOMS skabeloner til projekter og tilbud for at forbedre den økonomiske gennemsigtighed. Outsourcing af arbejde eller tilbud om tillægstjenester såsom servicekontrakter i forbindelse med kundeejet udstyr er integreret uden problemer i den overordnede servicestyring. Ved at eliminere ineffektive elementer og unødvendigt arbejde forbedres produktiviteten væsentligt. Netstyring Netstyring giver forsyningsvirksomhederne mulighed for at definere, konsultere og navigere i kommunikation vedrørende leveringer og data inden for en tidsafgrænset visning. For at komme uden om unødvendige hændelsesrapporter sker der en automatisk kommunikation vedrørende vedligeholdelse og lukninger til valideringsprocessen og til CRM-personalet, alt imens de besvarer opkald. Derudover tilbyder Netstyring visuel GISintegrering, fastsættelse af intelligent måling ved brug af servicepuljer og en tæt integrering med kommunikationsbussen til intelligent måling. TM MECOMS TEKNOLOGI MECOMS er en vertikal løsning til forsyningsbranchen, bygget på toppen af Microsoft Dynamics AX, Microsoft s flagskip ERP-pakken. Microsoft Dynamics AX tilbyder generisk ERPfunktionalitet som f.eks. finans, CRM, indkøb, HR og projektstyring. Microsoft Dynamics AX er et lagdelt system, som giver mulighed for problemfri integrering på den ene side og enkel vedligeholdelse og opgraderingskapacitet på den anden side. Da MECOMS er fuldstændigt integreret i Microsoft Dynamics AX, findes samtlige funktionalitets- og virksomhedsprocesser i ét integreret system med én brugergrænseflade, én database og ét sæt virksomhedslogik, hvilket giver én enkelt version af sandheden. Med kun énteknologisk stak at yde support til er de samlede ejerskabsomkostninger meget lavere, både set ud fra et forretnings- og IT-perspektiv, i modsætning til at have forskellige systemer, der er knyttet sammen. MECOMS er ofte integreret i mere komplekse nedarvede miljøer. Derfor er det ofte nødvendigt med en integrering, der kræver styring af forretningsprocesser på tværs af systemer. MECOMS udnytter Microsoft Dynamics AX s infrastruktur og efter valg Microsoft BizTalk til at levere en rigtig SOA-integrering. MECOMS er certificeret for Microsoft Dynamics AX, hvilket betyder, at hver udgave er grundigt testet af en uafhængig tredjepart. 10 8

Totalløsning til ERP, CRM, AMR og afregning

Totalløsning til ERP, CRM, AMR og afregning Totalløsning til ERP, CRM, AMR og afregning Standard it-løsning til energi- og forsyningsvirksomheder mecoms tm til Microsoft Dynamics AX Én løsning, og du er godt forsynet Hvad siger du til at få én løsning

Læs mere

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010.

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. Business Consulting Introduktion Tendenser i den danske energi- og forsyningssektor En komparativ undersøgelse af de førende ERP-løsninger til

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

Skab Vækst. Microsoft Dynamics NAV 5.0

Skab Vækst. Microsoft Dynamics NAV 5.0 Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Koncernrapportering Koncernrapportering af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Danske virksomheder har gennem de seneste år investeret enorme summer i effektivisering af de operationelle

Læs mere

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport IBM s Smarter Cities Challenge Rapport Indholdsfortegnelse 3 1. Ledelsesreferat 5 2. Indledning 5 A. Smarter Cities Challenge udfordringen om intelligente byer 7 B. Udfordringen 8 3. Resultater, kontekst

Læs mere

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere

IT S SAFE ÅRGANG 4 FREMTIDEN ER ALLEREDE GODT I GANG TO STORE & PROTECT 52 FRA 3 TIMER TIL NOGLE FÅ MINUTTER 54 BILFORHANDLER SKYDER DIGITAL GENVEJ

IT S SAFE ÅRGANG 4 FREMTIDEN ER ALLEREDE GODT I GANG TO STORE & PROTECT 52 FRA 3 TIMER TIL NOGLE FÅ MINUTTER 54 BILFORHANDLER SKYDER DIGITAL GENVEJ FREMTID ARTIKLER CASES NYHEDER INSPIRATION IT S SAFE ÅRGANG TO STORE & PROTECT 2015 4 FREMTIDEN ER ALLEREDE GODT I GANG Med BIC (Business Innovation Centre) har Konica Minolta sat turbo på udviklingen

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt ENKELHED Virksomhedsløsningen der bruges af flere end 1 million brugere på verdensplan Hurtigt at implementere, nemt at konfigurere, og simpelt at

Læs mere

Årsrapport for 2013. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39

Årsrapport for 2013. AX IV EG Holding III ApS. CVR-nr. 35 38 11 39 Årsrapport for 2013 AX IV EG Holding III ApS CVR-nr. 35 38 11 39 Indholdsfortegnelse Hovedtal og nøgletal 2013, 4 måneders driftsresultat 01.09. 31.12. 2013... 3 Køb af EDB Gruppen Holding... 5 Året, der

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

Det overbevisende argument for Unified Messaging

Det overbevisende argument for Unified Messaging Det overbevisende argument for Unified Messaging Ændringer i samlet kommunikation gør UM til det rigtige valg for de fleste virksomheder. Marty Parker Principal, UniComm Consulting, LLC Opdateret august

Læs mere

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur I dette dokument introduceres læseren til Online Services Security and Compliance-teamet, som er den del af Global Foundation Services-divisionen, der står for

Læs mere

Virksomhedssystem til små og mellemstore virksomheder Løsningsoversigt

Virksomhedssystem til små og mellemstore virksomheder Løsningsoversigt Virksomhedssystem til små og mellemstore virksomheder Løsningsoversigt Indledning SAP er stærkt medvirkende til at gøre virksomheder af enhver størrelse og inden for alle brancher mere effektive end nogensinde

Læs mere

Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta?

Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta? TEMA TRADING Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta? Så er der stor værdi at hente ved selv mindre investeringer i it. Få her inspiration til nogle af de muligheder, du har. Det var vigtigt

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

ipad med Retina-skærm

ipad med Retina-skærm Er der sammenhæng mellem Virksomhedens trusselsbillede og IT sikkerhed? side 8 Hvordan administrerer og vedligeholder du dine mobile devices? Side 12 Farverig Flügger vælger 2waysIT til deres HP printløsning.

Læs mere

Innovation. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til den højteknologiske branche. Opnå fleksibilitet, og overhal konkurrenterne

Innovation. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til den højteknologiske branche. Opnå fleksibilitet, og overhal konkurrenterne Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE. Kompetencer og ydelser

UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE. Kompetencer og ydelser UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE Har din virksomhed en sund infrastruktur? Kompetencer og ydelser Dansupport hjælper dig til den optimale

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Eksamensopgave New ways of doing business for BBB finance group BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Anslag med mellemrum: 95.189 = 39,7 sider John Shin Truong Christian Stenholt Øelund

Læs mere

Ny version! muligheder! Vigtigt! Installer i dag! Indhold: Nyheder i version 12 De vigtigste opdateringer i dit Mamut-system.

Ny version! muligheder! Vigtigt! Installer i dag! Indhold: Nyheder i version 12 De vigtigste opdateringer i dit Mamut-system. Ny version! Vigtig opdatering af Mamut Business Software Indhold: Nyheder i version 12 De vigtigste opdateringer i dit Mamut-system. Side 2-5 Mamut One Næste generations forretningssystem kombinerer software

Læs mere

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk ANNONCETILLÆG OKTOBER 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED HERBERTNATHAN & CO. OG KOMMERCIELLE PARTNERE TEMA DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE Foto: Scanpix DELTAG PÅ

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter 4 ugers projekt Martin Høgedal og Flemming Mertz IT-Universitetet, sommeren 2005 Vejleder: Carsten Butz 24. august 2005 Abstract Målet

Læs mere