Release note for build Dato for build:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Release note for build 6.0.901.406 Dato for build: 25.08.2011"

Transkript

1 Release note for build Dato for build: Løst og koderettet i build Kataloglinier skifter ikke status efter de enkeltvis er afvist. E - Nice to P Dokumentet bliver opdateret efter klik på knapperne "Afvis valgte"/"godkend valgte". Forventet 3524 Disabling notifications on documents with overdue payment date 3687 Inaktive brre i adm. fællesskab er aktive i instistution B - Major P Det kan ikke længere lade sig gøre, at afsende notifikationer ved at trykke på overskredet betalingsdato. D - Minor I De lokale institutioner har ikke mulighed for at aktivere/deaktivere brre. - Når en brr bliver deaktiveret i SSC, bliver denne også deaktiveret i de lokale institutioner. - Når en brr bliver aktiveret i SSC, bliver denne også aktiveret i de lokale institutioner UVM faktura ICO kan ikke godkendes 4114 Fejlbesked "Selected dimension value was not found" ved godk. Faktura - dette opstår når en dimensions værdi imellem kontering og godkendelser er inaktiveret A - Critical I Faktura "ICO _invalid" er fjernet fra brren. I De inaktive værdier vises igen i den advancerede kontering, men vil orange baggrundsfarve og prefix'et af et "[I]", for at indikere at værdien er inaktiv. Når et dokument er klart til at forlade systemet, skal konteringen valideres og det er indført, at der også valideres på inaktive værdier og at brren får det at vide Fejlbesked på engelsk skal konverteres til dansk: "Some invoice lines not been processed by respective dispositioners." E - Nice to 4365 Stavefejl i rykker mail E - Nice to 4380 Kreditnota med status "Afventer behandling", kan ikke afvises I Fejlbeskeden vil fremover være på dansk. I Stavefejlene er rettet. I Kreditnotaer, der står til "Afventer behandling", kan afvises Manglende kontonumre på hovedkontering I and I Der bliver vist numre på både hoved- og linjekontering.

2 4404 Problemet med konvertering til manuel - momsbeløb opdateres med 0,000% B - Major I & I Informationer om moms og valuta bliver kopieret med ned, når linjerne bliver lagt sammen Kortartskode N01 og N15 mangler i IndFak 4418 Ikke muligt at flytte faktura F til anden org. B - Major I og I1020 A - Critical I Koderne N01 og N15 er blevet tilføjet til kort arts koden. - Desuden er linjernes "default værdi" blevet fjernet, hvilket betyder, at når fakturaen skal serialiseres, så tager den valutakoden fra Fakturaens header i stedet for. Når en manuel kopi af en faktura blev sendt til en anden institution, forblev original dokumentet i den gamle institution. Desuden forblev original dokumentet også i den gamle institution, hvis man sendte det til en rekvirent i en anden institution. Det er ny ændret så original faktura følger med Modtagelsesdato på "manuel kopi" mangler 4437 SES - Den oprindelige rekvirent modtager rykkermail selv om den er videresendt - Ny rekvirent modtager ikke notifikationen D - Minor P Modtagelsesdato overføres således, at denne står på både originalen og den manuelle kopi. D - Minor I Rykkere bliver kun sendt til den "nye" rekvient Rykkermails på kreditnotaer sendes ikke ved korrekt status 4448 Indekseringsproblemer i databaserne? D - Minor I Når der laves en aktion på en kreditnota, fx hvis man sender et dokument til godkendelse, varemodtagelse eller tilbage til fakturamanager, vil de "remindermails", der stadig ligger i kø blive slettet. B - Major I Årsagen til problemet blev identificeret til en sammenkædning på faktura tabellen, som blev brugt til at tjekke om et dokument måtte gensendes eller ej, mere specifikt, om fakturaen allerede eksisterede i systemet. Den gav et problem med fakturaer, der var blevet konverteret til manuel, for der står "bodmessageref" på både kopi og original og derfor gjorde sammenkædningen, at der var 4 ens rækker i resultatet (fordi sammenkædningen blev kørt 2 gange). Data er ikke berørt af dette, det drejer sig blot om visningen i T&T KYST brr modtager ikke notificeringer - pga. fejl i adressen 4454 Fejl ved gemt omkontering - det er ikke muligt at genåbne dokumentet D - Minor I Fejl i adressen er rettet. I Når en faktura blev forsøgt omkonteret fik den status "Initial", hvilket forårsagede fejlen. Fejlen er afhjulpet ved, at status fremover bliver sat til "Omkontering til godkendelse".

3 4469 Værdi af ManufacturersItemIdentificatio n/ skal gemmes i IndFak og sendes med i udgående xml til NavisionStat A - Critical I For at opnå dette er deserialiseringen ændret så den gemmer værdi af "ManufacturersItemIdenfication"/ i "CardTransaction". Serialiseringen er herudover ændret, så den genererer et element "ManufaturersItemIdentification"/, hvis der står noget i "CardTransaction" Faktura med status "match fejlet" kan ikke åbnes. Systemet giver følgende fejl: 'object not set..' 4474 GEUS kan ikke genåbne 60 fakturaer fra TDC 4503 Ved udførsel af manuel kopi af faktura bliver original faktura ikke fjernet fra forsiden. A - Critical I & P A - Critical I D - Minor I102061, I Løsningen, der forhindrer dokumenterne i at låse efter genåbning, består i at tilføje et tjek af "CurrentDocOwner", således at når værdien er nul, så virker funktionen med at genåbne dokumenter også. Løsningen, der forhindrer dokumenterne i at låse efter genåbning, består i at tilføje et check af "CurrentDocOwner", således at når værdien er nul, så virker funktionen med at genåbne dokumenter også. "Hos brr"/"currentdocowner" sættes til "none" 4504 Der er forkert brrreference når det er stedfortræderen, som tilføjer en kommentar. I Skriver man kommentarer i funktion som Stedfortræder, vil dette vises således: " Stedfortræder: [navn]" Invoice with wrong status A - Critical I Den/de berørte faktura er i databasen invalideret og gensendt for efterfølgende behandling. At faktura er invalideret vil i praksis sige, at faktura er sat i status "Afvist", samt faktura nummer er tilføjet endelsen_inval til selve faktura nummeret Faktura kan ikke åbnes efter genåbning A - Critical I Den/de berørte faktura er i databasen invalideret og gensendt for efterfølgende behandling. At faktura er invalideret vil i praksis sige, at faktura er sat i status "Afvist", samt faktura nummer er tilføjet endelsen_inval til selve faktura nummeret Fejlbesked ved faktura match fejl 4515 Ved udførsel af manuel kopi af faktura bliver original faktura ikke fjernet fra forsiden. A - Critical I & I D - Minor I & I Systemet fejlede hvis der på en faktura var relateret til en ordre uden disponent. Denne fejl er rettet således at systemet er mere robust overfor sådanne dokumenter. Under hentning af dokumenter til brrens forside, tog den underliggende database forespørgsel ikke højde for, at Godkendt/Afvist på Kreditnota linier i de tilfælde hvor disponent var påsat både header og linier. database forespørgslen er ændret en smule således at kreditnata linierne nu også bliver taget i betragtning.

4 4518 Ordre afgivet fra indkøber med prokura forårsager at faktura der peger på pågældende ordre ikke kan åbnes af faktura manager Godkendelse af fakturaer på samlede sum frem for linje niveau Kreditnotaer er tildelt forkert status B - Major I Hvis ikke ordrens disponent har rettigheder til "invoiceapprove" i ordrens institution, vil disponenten ikke blivet tilføjet til fakturaen. A - Critical I A - Critical I102025, I og I Det samlede beløb beregnes ved at se på de to linjer og tilføje de beløb, som brren skal godkende. Når en faktura påføres en kreditnota i status "Kreditnota til godkendelse" blev kreditnotaens status fejlagtigt ændret til "Initiel", hvorved kreditnota'en i praksis ikke efterfølgende kunne behandles. Denne fejl er nu rettet således at kreditnotaen forbliver i status "Kreditnota til godkendelse" efter at faktura er påført Ved udførsel af manuel kopi af faktura bliver original faktura ikke fjernet fra forsiden. E - Nice to I102061, I Ved dannelsen af manuelle kopier bliver fakturaen ikke trukket ud på forsiden, ydermere bliver originalens "draft-settings" nulstillet Faktura fra DMP skal omdøbes 4538 Stedfortræder drop down er blank for nogle brre i SES 4540 Ikke muligt at vælge disponent på kreditnota 4541 IndFak - problemer med visning af originalbilag, da websession timer ud Fejlmeddelelse, periodisk. vedr rekvisitioner - Ved skift af organisation bliver økonomisk enhed ikke opdateret 4547 Faktura giver fejl ifm. "send til varemodtagelse" 4548 Applikationsmeddelse fra NavisionStat resultere i match fejl i Track&Trace Failed catalog mail missing reference to the cataloque 4554 Reposted invoice do not include the Original attachments A - Critical I Original faktura er omdøbt til "101207_INVAL" og gensendt. I XML accepterer &-tegn i navne. B - Major I Institutioner uden "Allow orders across orgs" får samme disponentliste til kreditnotaer og fakturaer. B - Major I & Der er kommet et bedre overblik over, hvorfor denne fejl opstår og derved er P risikoen for, at det sker igen mindsket. B - Major I Når en brr benyttede et dokument fra forsiden og dokumentet var i en anden institution, end han var i, ændrede systemet automatisk institutionen, men uden at ændre brrens "currenteconocal Unit". Systemet ændres stadig automatisk, men tager nu oplysningerne om de økonomiske enheder med. A - Critical I Fakturaens navn er blevet omdøbt således, at dette har fået tilføjet "-invalid". Dette betyder, at fakturaens status vil blive vist, som værende "afvist" og herefter stilles "Hos brr" til "none". P D - Minor I D - Minor I Den procedure, der svarer til et "applicationresponse" fra "navisionstat" med en original meddelelse, er blevet opdateret, så den afspejler den information, der returneres fra NavisionStat. Hvis det er muligt at finde Prisliste 'et, indsættes dette nu i en, samt en teknisk besked om, hvad der gik galt. Der er rettet fejl i de koder, der var skyld i, at nogle fakturaer viste en blank side i stedet for den originale faktura.

5 4556 Inaktive brre skal ikke vises på stedfortræder dropdownlisten 4557 Enkelte brre modtager ikke mailnotifikationer, hvis mailadresse ikke er valid 4558 Udtræk som kan hjælpe selvejende med afstemning 4594 Script: Invoice to be scripted Invalid (I122249) Script: Invoice to be scripted Invalid (I102262) D - Minor I D - Minor I Inaktive brre vises ikke længere på siden "Usersettings" for "Substitue Selection Dropdown". - Inaktive brre bliver ikke føjet til Notifikations-modtager-listen, når der oprettes Notifikationer. adresser bliver trimmet, inden der kontrolleres, om det er en gyldig eller ugyldig . D - Minor P Rapport udviklet udfra specifikation. A - Critical I A - Critical I Med i build ?? - men ikke rettet alligevel. Fakturaens navn er blevet omdøbt således, at dette har fået tilføjet "-invalid". Dette betyder, at fakturaens status vil blive vist, som værende "afvist" og herefter stilles "Hos brr" til "none". Fakturaens navn er blevet omdøbt således, at dette har fået tilføjet "-invalid". Dette betyder, at fakturaens status vil blive vist, som værende "afvist" og herefter stilles "Hos brr" til "none". Forventet Kom ikke med i build, trods ERW mm. Forventet Fejl løst udenfor build Change Request i build CR Beskrivelse Forventet

6 4388 & 4394 CR #41- Konv. til manuel, rediger og gem faktura for rekvirenter & Rekvirent skal vælge disponent inden konv. til manuel 4390 CR #69 - for mange dokumenter med i åbne dokumenter listen B - Major CR & I Der skal kun trykkes på én knap. B - Major CR "Faktura uden ordre modtaget" og "Overført til manuel" er nu fjernet fra rapporten & 4393 & 4559 CR #71 - ingen besked om gemt på forsiden & CR #71 - popup burde ikke komme & CR #71 - too many popups when sending to other disponent/requester B - Major & CR Der indsættes en "pop-up" med teksten: "Er du sikker på, at du vil navigere væk fra siden? Du mister alle ændringer, du har foretaget, siden du gemte sidste gang.", som fremkommer, hvis brren ikke har gemt de ændringer, brren har foretaget. Det er afgørende, at advarselsesprompten kun kommer, når man forlader dokumentet og der er ikke gemte ændringer på dokumentet CR #70 - liniesplit efter manuel kopi 4412 CR #69 - dokumentstatus også kan brs som parameter. B - Major CR Der er indsat tjek-bokse ud for hver enkelt linje, samt en boks i toppen, hvor brren kan vælge samtlige linjer. Ved hjælp af +/- valgmulighed kan brren enten vælge eller fravælge samtlige dokumenter på den pågældende side. Efter brren har valgt de ønskede linjer trykkes der på knappen sammenlæg udvalgte linjer. Dette medfører at der laves en ny linje, som erstatter de valgte linjer. Denne linje kan brren redigere. Efter linjen er gemt kan den splittes som på normal vis. Fakturatotalen kan ikke ændre sig, hvilket vil medføre en fejlmeddelelse, hvis afrundingen giver et andet tal. Således vil brren, som i dag, blive nødt til at tilpasse de splittede linjer, så de giver den samme fakturatotal, som før sammenlægningnen. B - Major CR Der er tilføjet en ny "dropdown"-boks,"dokument status", som bliver aktiv, når man vælger noget i "Dokument type-dropdown"-boks. Afhængigt af, hvad man vælger af type, vil "Dokument-status-dropdown" blive udfyldt med relevante status CR #72- Knapper i admin modul B - Major CR Knapperne "Gem" og "Annuller" er flyttet til nederste venstre hjørne og på nogle skal flyttes til top sider duplikeret i toppen Ændring af enhedskoder P KWH UnitOfMeasurement er blevet tilføjet i alle 5 sprog. "DAY" er ikke blevet tilføjet, fordi det danske "DAY" er blevet tilføjet af en anden QC (3105).

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Continia Collection Management NAV

Continia Collection Management NAV Continia Collection Management NAV Ændrings log Juli 2014 CMGT 1.21 Indhold Ændringer i Continia Collection Management version 1.20 til 1.21... 5 Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Ændringer i Payment Management 2.15

Ændringer i Payment Management 2.15 Ændringer i Payment Management 2.15 De ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 Side 1 af 22 Forord Hosted Shop er Danmarks bedste standard webshopsystem. Systemet kan konfigureres efter den enkelte kundes ønsker til design og funktionalitet.

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20120127 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til administratorer

Brugervejledning til administratorer Brugervejledning til administratorer Version pr 20130612 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning - så

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20111206 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Nyheder og forbedringer 8.02.0

Nyheder og forbedringer 8.02.0 Nyheder og forbedringer 8.02.0 Visma Software International AS Indhold 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse... 3 Introduktion...4 Visma application compatibility... 4 Afsnit 1: Visma Business 8.02.0... 5 Nye

Læs mere

Kom godt i gang med DayCare

Kom godt i gang med DayCare Kom godt i gang med DayCare 1 Side Indhold Adresser og koder... 4 Opsætning af din institution... 5 DayCare Admin... 5 Indstil DayCare... 7 Åbningstider... 9 Lokaliteter:... 9 Grupper... 11 Skærme, Tablets

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

Brugervejledning for v6.0 til administratorer

Brugervejledning for v6.0 til administratorer Brugervejledning for v6.0 til administratorer Version pr 20120515 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere