Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn:"

Transkript

1 Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn: Forskningsprotokol til et randomiseret kontrolleret effektivitetsstudie af the New Forest Parenting Programme på en klinisk kohorte af danske børn Projekt leder: Anne-Mette Lange, klinisk psykolog Projekt ansvarlig: Prof. Per Hove Thomsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov

2 ADHD hos småbørn Ofte symptomdebut i førskolealderen (Egger et al., 2006; Wolraich, 2006) Prevalens rater tilsvarende ældre børn 2-5 % (Lavigne et al., 1996; Egger & Angold, 2006) Mulig forøget sværhedsgrad og mere kompliceret hos yngre børn (Posner et al, 2007) Symptom kronicitet i ~75-85 % af børn med tidlige symptomer (Lahey et al., 2004)

3 Småbørn med ADHD Komorbiditet 70% (PATS study, 2007) Oppositionel adfærdsforstyrrelse 52 % Sprog og kommunikationsforstyrrelser 24,7 % Angst 14 % DCD Komorbiditet associeret med ringere prognose (Hinshaw & Melnick 1995; Lynham, 1996)

4 Indvirkning af tidlig ADHD Betydelig adfærdsmæssig, social og præ-faglig funktionsnedsættelse Forøget forældre stress Negative relationer til forældre og jævnaldrene Hyppigere og alvorligere skader Dobbelt risiko for skilsmisse hos forældre Næsten 90% vurderet som ikke tilpassede teenagers på trods af reduktion i ADHD symptomer (Lahey et al., 2007) (DuPaul et al., 2001; Lahey et al., 1998; Pelham 2008; PATS study, 2007; Wymbs et al., 2008; Coghill et al., 2008)

5 Samfundsomkostninger Forøgede udgifter indenfor: Sundhed Social Uddannelse Børn med ADHD 7 x børn med adfærdsproblemer 11 x normale børn (Hakaart-van Roijen, 2007)

6 => Stort socialt budskab Tidlig intervention for småbørn med ADHD er af central betydning for samfundet Udvikling af effektive behandlingstilbud for småbørn med ADHD er en kerneopgave for dansk børnepsykiatri

7 Behandling af ADHD hos småbørn Medikamentel behandling er ikke optimal (PATS publikationer, 2007) Methylphenidat ikke godkendt til børn under 6 år (Lægemiddelstyrelsen)

8 Kliniske retningslinjer Der er bred enighed om at psykosocial behandling skal tilbydes som første valgs behandling for småbørn med ADHD NICE GUIDELINES: Tilbyde forældre til førskolebørn henvisning til et forældre/edukationsprogram som førstevalgs-behandling. Specialist ADHD teams bør sikre alders specifikke behandlingsprogrammer. (NICE clinical guideline 72 (2008)) PATS Kollins & Greenhill, 2006 AACAP Practice Parameters (Plizka, 2007) NICE Guidelines 2008 European Guidelines Taylor et al Danske retningslinjer Thomsen et al., 2008

9 Dansk børnepsykiatri Evidensbaserede psykosociale interventioner for småbørn med ADHD er ikke tilgængelige, udviklede, implementerede, eller undersøgt i dansk børnepsykiatri.

10 Rationale for studiet Alle børn med ADHD bør tilbydes en evidensbaseret behandling Der er et kritisk behov for dansk børnepsykiatri at tilbyde evidensbaserede forældreprogrammer til små børn med ADHD Vigtigt at vise, at programmer kan tilpasses en dansk kontekst på måder der er acceptable og implementerbare.

11 Hvilket forældretræningsprogram? En række generiske FT programmer har vist god effekt ift. små børn med adfærdsproblemer New Forest Parenting Programme NFPP (Sonuga-Barke et al., 2001) er det eneste program specifikt udviklet til småbørn med ADHD Det eneste studie der mødte NICE kriterier i review (2008) af FT programmer for små børn med ADHD Det eneste RCT studie, der har vist effekt hos børn med formel ADHD diagnose (Ghuman et al. Review, 2008) NFPP afprøves aktuelt i NYC i en head to head trial med et generisk FT program (Abikoff et al., research in progress)

12 NFPP: Effekt Sonuga-barke et. al (2001) RCT community sample (højt specialiseret personale). ES.87 (53% normalisation) Sonuga Barke et. al (2004) (ikke specialiseret personale) ES.27 (normalisation 32%) Thompson et al (2009). RCT ES 1.92 ADHD (normalisation 40%), ES.71 ODD. Solo Play ES..55 Alle undersøgelser foretaget af oprindelige forskere: Efficacy research

13 Oversættelse og tilpasning: Effectiveness Evidensbaserede terapier typisk udviklet af forskere fra US/UK Uklart hvor passende de er udenfor denne kontekst Behov for at udvide outcome research og udvikle modeller, der passer til nye kontekst (Weisz & Kazdin, 2010) Men den slags studier er massivt underrepræsenteret i forskningslitteraturen (Kazak et al., 2010)

14 Mål med effektivitetsstudie Transportere evidensbaseret behandling til ny kontekst. Udvide evidensbasen for NFPP Bidrage til viden om, hvor robust NFPP er Essentiel videnskabelig og klinisk betydning før behandling dissemineres i stor skala

15 Internationalt konsulent-team Prof. Edmund Sonuga-Barke, Professor of Psychology Dr Margaret Thompson, Clinical Reader, Consultant Child Psychiatrist Ms Cathy Laver-Bradbury, Consultant Nurse Specialist Prof. David Daley, Professor of Psychological Intervention and Behaviour Change, University of Nottingham

16 Specifikke mål i) At undersøge effektiviteten af NFPP i behandlingen af små børn med ADHD sammenlignet med en venteliste kontrol gruppe dansk børnepsykiatri ii) Undersøge stabiliteten af NFPP intervention ved 6 måneders follow-up iii) Undersøge behandlings fidelity i implementeringen af NFPP iv) Undersøge effekten af NFPP på barnets neuropsykologiske funktioner (bolt-on neuropsychological study). v) Undersøge moderators of outcome, inkl. Treatment fidelity, ADHD komorbiditet, neuropsykologiske faktorer. vi) Undersøge accepten og implementerbarheden af NFPP ved at undersøge behandleres og deltageres udsagn

17 En multicenter undersøgelse To almene børnepsykiatriske småbørnsafsnit i Danmark Risskov Glostrup

18 Design Et randomiseret kontrolleret multicenter effektivitetsstudie med to betingelser: 1 2 NFPP behandling 8 ugers varighed Venteliste Outcome measures indhentes på tre tidspunkter T1: Før randomisering T2: Efter 8 ugers behandling/venteliste T3: Efter 6 måneder

19 Deltagere 200 børn (3-6 år) henvist til alment småbørnsafsnit og deres forældre rekrutteres fra Risskov og Glostrup. Kriterier: Inklusion Eksklusion ADHD diagnose Dansk som primært sprog Forældre har tid til at deltage Nedsat intelligens (IQ < 80), ASD, CD (uden ADHD), svær impressiv dysfasi, svær social belastning/psykiatrisk forstyrrelse hos forældre, barn i anden behandling for ADHD

20 Screenings- og udredningsprocedure Stadie Alle nye henvisninger modtager standard visitation Indikation på nedsat intelligens, svær social belastning/psykiatrisk forstyrrelse hos forældre overføres til standard udredning 2. Stadie Potentielle henvisninger screenes for ADHD symptomer med førskole ADHD rating scale.

21 Udredningsprocedure fortsat - 3. Stadie: Børn med positiv ADHD score modtager struktureret diagnostic udredning. Diagnostiske ADHD kriterier identificeres af trænet rater/e Forældre udfylder inventory der dækker demografiske og psykiatriske forhold Forældre til 200 børn der møder forskningskriterier inviteres til at deltage i studiet. Yderligere baseline measures administreres Ekskluderede børn overføres til standard udredning/behandling i småbørnsteam.

22 Alle henvisninger til småbørnsteam Screening og udredning for ADHD Inklusionskriterier opfyldt T1: Administrere baseline measures Randomisering af 200 deltagere Eksklusionskriterier Standard udredning og behandling 100 deltagere 8 ugers NFPP T T2: vurdering post behandling 100 deltagere 8 ugers venteliste T2: vurdering efter 8 ugers venteliste T3: follow-up vurdering Efgter 6 måneder T3: follow-up vurdering efter 6 måneder

23 Primært outcome ADHD symptomer

24 Sekundære outcome Emotionsregulering Neuropsykologiske funktioner Forældre-barn interaktion Barns livskvalitet Forældrekompetencer

25 Tilpasning af NFPP til dansk børnepsykiatri Dansk optageområde og hjemmebesøg som angivet I NFPP manual Hjemmebesøg ikke standard klinisk praksis For at optimere accepten af NFPP i dansk børnepsykiatri foretages ændringer i manual: 2 sessioner tilbydes i hjemmet (med barn til stede) Øvrige 6 sessioner tilbydes i klinikken i specielt indrettede familiebehandlingsrum. Indholdet af manual ellers uændret.

26 Behandlingsteam 1 BehandlingsTeam i hvert center 2-3 uddannede NFPP behandlere Supervision gennem hele projektet ved dansk supervisor Supervisor er certificeret NFPP supervisor før projekt start Supervisor supervision via Skype hver 14. dag ved Dr Thompson and Ms Laver-Bradbury

27 Se poster for visuel oversigt over alle studiets komponenter

28 TAK

Virkningen af 'De Utrolige Års' forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af 'De Utrolige Års' forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer 1 Forskningsrapport 2014 Virkningen af 'De Utrolige Års' forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Anegen Trillingsgaard & Tea Trillingsgaard Center for ADHD & Aarhus Universitet 2 Resumé

Læs mere

ADHD hos børn i førskolealderen er svaret forældretræning?

ADHD hos børn i førskolealderen er svaret forældretræning? ADHD hos børn i førskolealderen er svaret forældretræning? ADHD in preschool children is parent training the answer? Kandidatafhandling af Line Møller efterår 2013 - august Årskortnummer: 20071611 Vejleder:

Læs mere

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2. 8240 Risskov

Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2. 8240 Risskov Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, Skovagervej 2 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Personale 4 Igangværende forskning 7 Ph.d.-projekter 7 Ph.d.-projekter, hvori Børne-

Læs mere

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Retningslinjen bør revideres senest: 2015 Forfatternes navne og titler: Tine Houmann, Overlæge (formand), Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008 Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD April 2008 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af BUP-DK Ansvarlig for udgivelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE 2015 National klinisk retningsline for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline

Læs mere

ET FELTEKSPERIMENT MED KÆRLIGHED I KAOS

ET FELTEKSPERIMENT MED KÆRLIGHED I KAOS ET FELTEKSPERIMENT MED KÆRLIGHED I KAOS ET FORÆLDRETRÆNINGSPROGRAM TIL FAMILIER MED ADHD ELLER ADHD-LIGNENDE VANSKELIGHEDER 15:19 CHRISTIANE PRÆSTGAARD CHRISTENSEN CHRISTOFFER SCAVENIUS 15:19 ET FELTEKSPERIMENT

Læs mere

Evaluering af kognitiv miljøterapi af dobbeltdiagnose patienter

Evaluering af kognitiv miljøterapi af dobbeltdiagnose patienter Evaluering af kognitiv miljøterapi, rapport 2007 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Evaluering af kognitiv miljøterapi af dobbeltdiagnose patienter Rapport Psykiatrisk

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI 2015 National Klinisk Retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Marts 2015 National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose 7 udvalgte indsatser National klinisk retningslinje for fysioterapi

Læs mere

Dansk Depressionsdatabase

Dansk Depressionsdatabase Dansk Depressionsdatabase Dokumentalistrapport Version 2.0 Juni 2014 1 Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatk Vest c/o Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Århus N Telefon:

Læs mere

Kortlægning af evidensbaserede programmer og lovende indsatser i forhold til forældre og søskende til børn med handicap

Kortlægning af evidensbaserede programmer og lovende indsatser i forhold til forældre og søskende til børn med handicap Kåre Jansbøl, Sandy Brinck, Mirja E. Kløjgaard, Christian Rebsdorf Sørensen, Signe Lund Tovgaard, Rikke Bech Espersen og Leif Olsen Kortlægning af evidensbaserede programmer og lovende indsatser i forhold

Læs mere

TTA-interventioner. Hvad kan man gøre for at få medarbejdere tilbage i arbejde og forblive i beskæftigelse?

TTA-interventioner. Hvad kan man gøre for at få medarbejdere tilbage i arbejde og forblive i beskæftigelse? Hvi dbog om ment al thel br ed,sygef r aværog t i l bagevenden t i lar bej de Kapi t el5 TTAi nt er vent i oner.hvad kan man gør ef oratf åmedar bej der e t i l bageiar bej deog f or bl i vei beskæf t

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED 2015 National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

ANALYSE AF DE ØKONOMI- SKE KONSEKVENSER Parent Management Training Oregon (PMTO)

ANALYSE AF DE ØKONOMI- SKE KONSEKVENSER Parent Management Training Oregon (PMTO) Til Socialstyrelsen Dokumenttype Opdatering af rapport om Analyse af de økonomiske konsekvenser på området for udsatte børn og unge Dato Oktober 2013 ANALYSE AF DE ØKONOMI- SKE KONSEKVENSER Parent Management

Læs mere

Separationsangst og familietilpasning: Forældres rolle i behandling af separationsangst med kognitiv adfærdsterapi

Separationsangst og familietilpasning: Forældres rolle i behandling af separationsangst med kognitiv adfærdsterapi Kandidatafhandling, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Separationsangst og familietilpasning: Forældres rolle i behandling af separationsangst med kognitiv adfærdsterapi - et systematisk review over

Læs mere

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress Medicinsk Teknologi Vurdering af Behandling af arbejdsrelateret Stress Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. PROBLEMSTILLINGEN OG FORMÅLET MED BEHANDLINGEN... 4 2.1. Problem... 4 3. TEKNOLOGIEN... 5 3.1.

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES 2015 Titel National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser

Læs mere

Inspirationskatalog om Forældreprogrammer. 18 evidensbaserede indsatser til familiebehandling

Inspirationskatalog om Forældreprogrammer. 18 evidensbaserede indsatser til familiebehandling Inspirationskatalog om Forældreprogrammer 18 evidensbaserede indsatser til familiebehandling Styrk familierne For mig at se er der ikke noget, forældre hellere vil, end håndtere deres liv og opdrage deres

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Computerbaseret terapi til angst og depression. Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008: 1(5)

Computerbaseret terapi til angst og depression. Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008: 1(5) Computerbaseret terapi til angst og depression 2008 Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008: 1(5) Computerbaseret terapi til angst og depression en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Parent Management Training - Forskning. Projektbeskrivelse - revideret udgave af udbud af november 2005

Parent Management Training - Forskning. Projektbeskrivelse - revideret udgave af udbud af november 2005 (titel) CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J.B. Winsløws Vej 9B, 1. salfax: 6550 3880 Tlf.: 6550 1000 Fax: 6550 3880 Parent Management Training - Forskning Projektbeskrivelse

Læs mere

Har motion effekt ved depression?

Har motion effekt ved depression? Har motion effekt ved depression? Forskningstræningsopgave 2012 Ulrike Mehnert Birgitte Langelund Christel Rørbæk Brøndum Morten Bundgaard Villadsen Indledning Depression er en hyppig, alvorlig og ofte

Læs mere

HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET

HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET 2014 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af generaliserede

Læs mere

Tidlig indsats mod fødselsdepression

Tidlig indsats mod fødselsdepression Finn Breinholt Larsen Karen Ghoula Birgit Wexel Poul Videbech Tidlig indsats mod fødselsdepression - erfaringer fra et projekt i Århus Kommune Århus Kommune Mødrehjælpen Region Midtjylland Finn Breinholt

Læs mere

Kandidatspeciale. Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos patienter med nyanlagt ICD.

Kandidatspeciale. Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos patienter med nyanlagt ICD. Kandidatspeciale Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos af Louise Støier Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 253/2012

Læs mere

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet National klinisk retningslinje for udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet 2015 National klinisk retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering

Læs mere

Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007

Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007 Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007 Torben Østergaard Christensen Birgitte Fagerlund Jens Richardt Jepsen Kaj Bjerring Andersen

Læs mere

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med autisme Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere