Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave"

Transkript

1 Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-53 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. US Patent No og andre anmeldte patenter. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

3 Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre ethvert produkt, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt /1. udgave

4 Indhold SIKKERHED... 9 Generelle oplysninger Pakkens mærkat Adgangskoder Lyssignaler Hentning af indhold og programmer GPRS Support- og kontaktoplysninger for Nokia Kom godt i gang Taster Isætning af SIM-kort Isætning af et batteri Placering af håndledsremmen Åbning af klappen Sådan tændes og slukkes telefonen Grundlæggende funktioner Sådan foretager du et opkald Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald Tastaturlås Skrivning af tekst Brug af menuen Adgang til en menufunktion

5 Liste over menufunktioner Menufunktioner Beskeder (Menu 1) Tekst- og billedbeskeder (SMS) Skrivning og afsendelse af en tekst- eller billedbesked Skrivning og afsendelse af en -besked Læsning og besvarelse af en tekstbesked, billedbesked eller Distributionslister Mapper til tekst- og billedbeskeder MMS-beskeder Skrivning og afsendelse af en MMS-besked Læsning og besvarelse af en MMS-besked Sletning af beskeder Talebeskeder Infobeskeder Beskedindstillinger Indstillinger for tekst- og -beskeder Indstillinger for MMS-beskeder Indstilling for skriftstørrelse Tjenestekommandoer Opkaldsinfo (Menu 2) Ubesvarede, indgående og udgående opkald Opkalds- og tidstællere Kontakter (Menu 3) Alternative måder, hvorpå du kan få adgang til funktionerne i denne menu Valg af indstillinger for kontakter Lagring af navne og telefonnumre Tilføjelse af et billede til et gemt navn eller nummer

6 Søgning efter et navn under kontakter Sletning af kontakter Redigering af et navn, nummer eller tekstelement Kopiering af kontakter Andre funktioner i forbindelse med listen over kontakter Hurtigkald Visitkort Indstillinger (Menu 4) Profiler Toneindstillinger Tilføjelse af nye toner til telefonen Displayindstillinger Ur- og datoindstillinger Personlige genveje Forbindelse GPRS-forbindelse Opkaldsindstillinger Telefonindstillinger Indstillinger for ekstraudstyr Indikatorer for ekstraudstyr i standbytilstand Sikkerhedsindstillinger Gendannelse af fabriksindstillinger Galleri (Menu 5) Indstillinger for filerne i galleriet Planlægning (Menu 6) Alarm Når alarmtidspunktet nås Kalender Brug af de forskellige kalendervisninger

7 Oprettelse af kalendernoter Hvis telefonalarmen lyder for en note Programmer (Menu 7) Spil Samling Andre valgmuligheder for hvert program eller programsæt Hentning af et Java-program Tilbehør (Menu 8) Regnemaskine Valutaomregning Stopur Nedtællingsur Tjenester (Menu 9) Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge browser-tjenester Indstilling af telefonen til en browser-tjeneste Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en besked Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne Indstillinger for udseende Cookie-indstillinger Oprettelse af forbindelse til en browser-tjeneste Søgning på siderne i en tjeneste Brug af telefontasterne under søgning Valgmuligheder under søgning Afbrydelse af forbindelse til en browser-tjeneste Bogmærker Modtagelse af et bogmærke Tjenesteindbakke Tømning af cache-hukommelsen Browsersikkerhed

8 Sikkerhedsmodul Certifikater Gå til (Menu 10) SIM-tjenester (Menu 11) Batterioplysninger Opladning og afladning Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier Pleje og vedligeholdelse Yderligere oplysninger om sikkerhed

9 SIKKERHED Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og / eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. TÆND TELEFONEN SIKKERT Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden. INTERFERENS Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene. SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr. SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly. SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier. SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågår. 9

10 BRUG ENHEDEN MED OMTANKE Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antennen. KVALIFICERET SERVICE Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk. EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. VANDTÆTHED Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør. SIKKERHEDSKOPIER Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen. TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. NØDOPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til startskærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen. 10

11 OM ENHEDEN Den trådløse enhed, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900- og GSM 1800-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk. Når du bruger funktionerne i dette apparat, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder. Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig. Netværkstjenester Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester. Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt. Denne konfiguration kan indeholde ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. 11

12 Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner på denne enhed, f.eks. MMS-beskeder og søgning, kræver netværksunderstøttelse til disse teknologier. Delt hukommelse Følgende funktioner i denne enhed kan dele hukommelse: liste over kontakter, SMS- og MMS-beskeder, distributionslister, billeder og ringetoner i menuen Galleri, kalendernoter og Java- tm -spil og -programmer. Brug af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner, der deler hukommelse. Lagring af mange billeder kan f.eks. bruge al den ledige hukommelse. Enheden kan vise en besked om, at hukommelsen er fuld, når du forsøger at bruge en funktion med delt hukommelse. I dette tilfælde skal du slette nogle af de oplysninger eller poster, der er gemt i de funktioner, som deler hukommelse, inden du fortsætter. Nogle af funktionerne, f.eks. cache og bogmærker, kan have fået tildelt en bestemt mængde hukommelse ud over den hukommelse, der deles med andre funktioner. Opladere og ekstraudstyr Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra AC-1-, ACP-7-, ACP-8-, ACP-12-, LCH-9-og LCH-12- opladere. Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Advarsel! Brug ikke Nokias oprullelige headset (HDC-10) sammen med denne telefon. 12

13 Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Opladning af batteriet 1. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen. 2. Slut opladeren til en stikkontakt. Batteriindikatoren begynder at bevæge sig. Når batteriet er fuldt opladet, bevæger indikatoren sig ikke mere. 3. Tag opladerstikket ud af telefonen og stikkontakten. Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr. Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn. Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt. Installation af komplekst ekstraudstyr i biler skal altid foretages af professionelle teknikere. 13

14 Generelle oplysninger Pakkens mærkat Mærkaten indeholder vigtige oplysninger om service og kundesupport. Opbevar dette mærkat på et sikkert sted. Sæt mærkaten på dit garantibevis. Adgangskoder Sikkerhedskode: Denne kode, som følger med telefonen, beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er Se Sikkerhedsindstillinger på side 70, hvis du vil have yderligere oplysninger om redigering af indstillingerne. PIN-kode: Denne kode, som muligvis følger med SIM-kortet, beskytter kortet mod uautoriseret brug. Hvis du aktiverer funktionen PIN-kodeanmodning i menuen Sikkerhedsindstillinger, bliver du bedt om at indtaste koden, hver gang du tænder telefonen. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, blokeres SIM-kortet. Du skal indtaste PUK-koden for at ophæve blokeringen af SIM-kortet og angive en ny PIN-kode. PIN2-kode: Denne kode følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få adgang til nogle funktioner, f.eks. omkostningstællere. 14

15 Du kan ændre sikkerhedskoden, PIN-koden og PIN2-koden i Adgangskoder i menuen Sikkerhedsindstillinger. Opbevar de nye koder på et sikkert sted og ikke i nærheden af telefonen. PUK- og PUK2-kode: Disse koder følger muligvis med SIM-kortet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte tjenesteudbyderen. Spærringsadgangskode: Koden er nødvendig, når du bruger funktionen Opkaldsspærring i menuen Sikkerhedsindstillinger. Lyssignaler Display- og tastaturlyset gør dig opmærksom på forskellige telefonfunktioner ved at blinke. Følgende telefonfunktioner er eksempler på, hvornår der bruges lys: Et indgående opkald modtages. En indgående SMS- eller MMS-besked modtages. En kalendernote eller nedtællingsuret udløber, eller alarmen eller en meddelelse om lav batteristand aktiverer en alarm. Du kan aktivere lyssignaler ved hjælp af funktionen Lyssekvenser i menuen Profiler (se side 59). Hentning af indhold og programmer Du kan hente nyt indhold (f.eks. billeder og ringetoner) og Java-programmer fra websteder til telefonen (netværkstjeneste). Enheden har muligvis bogmærker indlæst med henvisning til websteder, der ikke har nogen tilknytning til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du 15

16 vælger at få adgang til disse steder, bør du træffe de samme forholdsregler, hvad angår sikkerhed og indhold, som du ville i forbindelse med ethvert andet websted. Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software. GPRS GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret (Internet Protocol) netværk. Via en GPRS-forbindelse kan du f.eks. sende og modtage MMSbeskeder (netværkstjeneste). Hvis du vil bruge GPRS-tjenesten, skal du tegne abonnement fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen og gemme GPRS-indstillingerne for de funktioner, som du vil bruge over GPRS-netværket. Oplysninger vedrørende priser, tilgængelighed og overførselshastighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Bemærk, at du ved brug af nogle programmer, f.eks. gennemsyn af WAP-eller xhtml-sider, måske har mulighed for at vælge enten GPRS eller GSM-data (CSD, Circuit Switched Data). Oplysninger om de indikatorer, som vises under en GPRS-forbindelse, finder du ved at læse GPRS-forbindelse på side

17 Support- og kontaktoplysninger for Nokia Besøg eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt. På webstedet kan du få oplysninger om brugen af Nokias produkter og tjenester. Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, kan du se en liste over Nokias kontaktcentre på Hvis du har brug for vedligeholdelsesydelser, kan du finde Nokias nærmeste servicecenter på 17

18 1. Kom godt i gang Taster 1. Det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. 2. Batteriopladningsniveuaet. 3. Navnet på det trådløse netværk eller operatørens logo. 4. Valg ved tryk på venstre valgtast. 5. Valg ved tryk på højre valgtast. Højre valgtast kan være Kontakter eller den funktion, der er valgt i indstillingen Højre valgtast i menuen Personlige genveje, eller den kan være et navn eller logo, som er specifikt for en netværksoperatør. 6. Valgtaster og, hvor den enkelte tast anvendes til at aktivere den funktion, der vises over tasten vejs piletaster (,, og ) 18

19 Gør det muligt at rulle gennem navne, telefonnumre, menuer eller indstillinger. Under et opkald kan du trykke på for at øge og på for at mindske lydstyrken i ørestykket. I standbytilstand skal du trykke på eller for at gå til de navne og telefonnumre, der er gemt i Kontakter for at skrive en besked for at få adgang til Kalender Bemærk, at dato og klokkeslæt skal indstilles først. 8. for at ringe til et telefonnummer og besvare opkald, eller for at vise en liste over de seneste opkald i standbytilstand. 9. for at afslutte et aktivt opkald eller afvise et opkald, eller for at tænde og slukke telefonen. Afslutter en vilkårlig funktion. Lukning af klappen afslutter også enhver funktion angiver numre og tegn. og anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner. Isætning af SIM-kort Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn. Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler. 19

20 Åbn SIM-coveret på siden af telefonen ved at skubbe det ud og bøje det nedad (1). Isæt SIM-kortet i telefonen, så det afskårne hjørne vender mod højre (2). Skub SIM-kortet ind, og luk SIM-coveret (3). Bemærk, at hvis du fjerner SIM-kortet, mens du bruger telefonen, vises Indsæt SIM-kort på displayet. Isæt SIM-kortet igen, og indtast PIN-koden for at genstarte telefonen. Isætning af et batteri Sluk altid enheden, og afbryd forbindelsen til opladeren, før batteriet fjernes. Slip låsen (1). Fjern bagcoveret (2). Isæt batteriet (3). Fjern bagcoveret (4). 20

21 Placering af håndledsremmen Påsæt håndledsremmen som angivet. Åbning af klappen For at kunne bruge telefonen skal du åbne klappen som vist på figuren. Forsøg ikke at tvinge klappen til at åbne mere, end hængslet tillader. Luk klappen ved at skubbe fra den øverste del af telefonen, ikke fra hængslet. Sådan tændes og slukkes telefonen Tryk på og hold tænd / sluk-knappen i mere end 3 sekunder. Hvis du bliver bedt om en PIN-kode eller en sikkerhedskode, skal du indtaste koden og trykke på OK. 21

22 Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis telefonen viser beskeden Indsæt SIM-kort, selvom SIM-kortet er isat korrekt, eller SIM-kort ikke understøttet. Telefonen understøtter ikke SIM-kort på 5 volt, og kortet skal muligvis udskiftes. Enheden har en indvendig antenne. Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges. 22

23 2. Grundlæggende funktioner Sådan foretager du et opkald 1. Åbn klappen, og indtast det ønskede telefonnummer, herunder områdenummer. Internationale opkald: Tryk to gange på for at indsætte tegnet +, og indtast landekoden, områdenummeret (udelad det indledende 0, hvis det er nødvendigt) og telefonnummeret. Tryk på Slet for at slette det sidst indtastede ciffer. 2. Tryk på for at foretage opkald til nummeret. Tryk på for at øge eller på for at mindske lydstyrken i ørestykket eller headset'et. 3. Tryk på, eller luk klappen, for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget. Opkald ved hjælp af listen over kontakter I standbytilstand skal du trykke på eller for at finde det ønskede navn. Tryk på for at foretage opkald til nummeret. Opkald til et nummer, som du for nylig har ringet til Hvis du vil foretage et genopkald til et af de sidste 20 telefonnumre, du har ringet til eller forsøgt at ringe til, skal du trykke én gang på i standbytilstand, rulle til det ønskede telefonnummer eller navn og trykke på. 23

24 Opkald til telefonsvareren Tryk på og hold nede, eller tryk på og for at foretage opkald til telefonsvareren (netværkstjeneste) i standbytilstand. Når du har modtaget en talebesked, vises øverst i displayet (netværkstjeneste). Tryk på Aflyt for at ringe til telefonsvareren. Se Talebeskeder på side 47, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hurtigkald til et telefonnummer Hvis du har tildelt et telefonnummer til en af tasterne til, kan du ringe til telefonnummeret ved at vælge en af de to muligheder nedenfor: Tryk på den ønskede nummertast og i standbytilstand. Hvis funktionen Hurtigkald er aktiveret, skal du trykke på og holde nummertasten nede i standbytilstand, indtil opkaldet påbegyndes. Se Hurtigkald på side 58, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tildeling af taster til hurtigkald. Se Opkaldsindstillinger på side 66, hvis du ønsker yderligere oplysninger om funktionen Hurtigkald. Funktioner under et opkald Du kan trykke på Valg for at få adgang til nogle af følgende funktioner under et opkald: Lyd fra eller Lyd til, Afslut opkald, Afslut alle, Kontakter, Menu, Standby or Tilbage, Nyt opkald (netværkstjeneste), Konference (netværkstjeneste), Privat opkald (netværkstjeneste), Besvar, Afvis, Skift (netværkstjeneste), Send DTMF, Lås 24

25 tastatur, Overfør (netværkstjeneste), Headset, Autolydstyrke til eller Autolydstyrke fra. Vælg Autolydstyrke til / Autolydstyrke fra for at slå den automatiske lydstyrkeregulering til eller fra. Se Opkaldsindstillinger på side 66. Overfør for at forbinde opkaldet i venteposition til det aktive opkald og for at afbryde din forbindelse til opkaldet. Headset for at få det aktive opkald over på det aktuelle kompatible tilbehør, når tilbehøret er sluttet til telefonen. Hvis du vil foretage et nyt opkald under et opkald (netværkstjeneste), skal du trykke på Valg og vælge Nyt opkald. Indtast telefonnummeret, eller find det på listen over kontakter, og tryk på Ring op eller. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan skifte mellem de to opkald ved at trykke på Skift eller. Du kan afslutte det aktive opkald ved at trykke på eller på Valg og vælge Afslut opkald. Hvis du vil afslutte begge opkald, skal du trykke på Valg og vælge Afslut alle. Hvis du vil samle de to opkald til et konferenceopkald (netværkstjeneste), skal du trykke på Valg og vælge Konference. Hvis du vil føre en privatsamtale med en af deltagerne, skal du vælge Privat opkald og den ønskede deltager. Hvis du vil deltage i konferenceopkaldet igen, skal du vælge Konference. Tryk på, hvis du vil afslutte opkaldet. 25

26 Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald Åbn klappen, og tryk på for at besvare et opkald. Hvis du ikke trykker på inden for fem sekunder, besvares opkaldet automatisk. Hvis du vil slå ringetonen fra, skal du trykke på Lydløs. Du kan afvise et opkald ved at trykke på eller på Valg og vælge Afvis. Du kan også åbne klappen og lukke den igen inden for 1,5 sekunder for at afvise et opkald. Det afviste opkald omstilles, hvis du har aktiveret en indstilling for opkaldsomstilling, f.eks. Omstil ved optaget. Banke på Det er muligt at besvare et opkald, mens du er i gang med et andet opkald, hvis du har aktiveret funktionen Banke på i menuen Opkaldsindstillinger (netværkstjeneste). Tryk på Besvar eller for at besvare det ventende opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Tastaturlås Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse. Tryk på Menu i standbytilstand og derefter hurtigt på for at låse tastaturet. Tastaturlåsen er ikke aktiveret, når du lukker klappen. Når tastaturet er låst, vises øverst i displayet. Tryk på Lås op og derefter hurtigt på for at låse tastaturet op. Når tastaturet er låst, kan du besvare et opkald ved at trykke på. Du kan betjene telefonen på normal vis under et opkald. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk. 26

27 Se Automatisk tastaturlås på side 68, hvis du vil have oplysninger om, hvordan du indstiller tastaturet til at låse automatisk efter et bestemt stykke tid. Når tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. 27

28 3. Skrivning af tekst Du kan skrive tekst på to forskellige måder, enten ved hjælp af traditionelt tekstinput eller ved hjælp af forprogrammeret tekstinput (indbygget ordbog). Tryk på to gange for hurtigt at ændre tekstinputmetoden, mens du skriver tekst. Brug af traditionelt tekstinput: Bliv ved med at trykke på den tast, der er markeret med det ønskede bogstav, indtil bogstavet vises. Brug af forprogrammeret tekstinput: 1. Indtast det ønskede ord ved at trykke én gang på hver tast for at skrive hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk. Hvis du f.eks. vil skrive Nokia, mens den engelske ordbog er valgt, skal du trykke på,,,,. 2. Hvis det viste ord er det ønskede ord, kan du trykke på for at begynde at skrive det næste ord. Hvis du vil ændre ordet, skal du blive ved med at trykke på, indtil det ønskede ord vises. Hvis "?" vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Hvis du vil føje ordet til ordbogen, skal du trykke på Stav, indtaste ordet (der anvendes traditionelt tekstinput) og trykke på OK. 28

29 Gode råd om skrivning af tekst med traditionelt og forprogrammeret tekstinput: Hvis du vil flytte markøren henholdsvis til venstre eller til højre, skal du trykke på eller. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på Slet for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold Slet for at rydde displayet. Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver eller mellem traditionelt og forprogrammeret tekstinput, skal du trykke gentagne gange på og holde øje med indikatoren øverst i displayet. Tryk på og hold nede for at skifte mellem bogstaver og tal. Hvis du vil tilføje et tal, skal du trykke på og holde den ønskede tast nede. Hvis du vil have vist en liste over specialtegn, skal du trykke på og holde nede, vælge det ønskede tegn og trykke på Anvend. I traditionelt tekstinput kan du også tilføje tegnsætningstegn og visse specialtegn ved at trykke på gentagne gange på. Traditionelt: Hvis du vil skrive et bogstav, der aktiveres ved hjælp af samme tast som det forrige bogstav, skal du trykke på eller (eller vente, indtil markøren vises) og derefter indtaste det nye bogstav. Forprogrammeret: Hvis du vil tilføje et sammensat ord, skal du indtaste den første halvdel af ordet, trykke på og derefter indtaste den anden halvdel. 29

30 4. Brug af menuen De fleste menufunktioner er forsynet med en kort hjælpetekst. Hvis du vil se hjælpeteksten, skal du rulle til den ønskede menufunktion og vente i ca. 15 sekunder. Hvis du ønsker oplysninger om at aktivere og deaktivere funktionen Aktivering af hjælpetekst, kan du se menuen Telefonindstillinger på side 67. Adgang til en menufunktion Ved hjælp af piletasterne 1. Tryk på Menu i standbytilstand. 2. Tryk på eller for at rulle til den ønskede hovedmenu, og tryk på Vælg for at åbne den. 3. Rul til en undermenu, og tryk på Vælg. Hvis undermenuen indeholder flere undermenuer, skal du gentage dette trin. 4. Tryk på Tilbage for at vende tilbage til det tidligere menuniveau, og tryk på Afslut eller for at afslutte og komme i standbytilstand. Ved hjælp af et genvejsnummer Menuerne, undermenuerne og indstillingerne er nummererede. Genvejsnummeret vises øverst til højre i displayet. 30

31 Tryk på Menu i standbytilstand. Indtast genvejsnummeret på den hovedmenu, du vil åbne, inden for to sekunder. Gentag dette i forbindelse med undermenuer og indstillinger. 31

32 Liste over menufunktioner 1. Beskeder 1. Tekstbeskeder 1. Opret besked 2. Indbakke 3. Opret SMS- 4. Sendte beskeder 5. Gemte beskeder 6. Skabeloner 7. Mine mapper 8. Distributionslister 9. Slet beskeder 2. MMS-beskeder 1. Opret besked 2. Indbakke 3. Udbakke 4. Sendte beskeder 5. Gemte beskeder 6. Slet beskeder 3. Talebeskeder 1. Aflyt talebeskeder 2. Nummer til telefonsvarer 4. Infobeskeder 1. Infotjeneste 2. Emner 3. Sprog 4. Infoemner gemt på SIM-kortet 1 5. Læs 2 5. Beskedindstilling. 1. Tekstbeskeder 2. MMS-beskeder 3. Andre indstillinger 6. Rediger kommand. 2. Opkaldsinfo 1. Ubesvarede opkald 2. Indgående opkald 3. Udgående opkald 4. Slet seneste opkaldslister 1. Alle 2. Ubesvarede 3. Indgående 4. Udgående 5. Opkaldsvarighed 1. Varighed af seneste opkald 2. Varighed af indgående opkald 1. Vises kun, hvis det er muligt at gemme infobeskeder i SIM-kortet. 2. Vises kun, hvis der er modtaget infobeskeder. 32

33 3. Varighed af udgående opkald 4. Varighed af alle opkald 5. Nulstil tidstællere 6. GPRS-datatæller 1. Data sendt i seneste session 2. Data modtaget i seneste session 3. Alle sendte data 4. Alle modtagede data 5. Nulstil tællere 7. Timer for GPRS-forbindelse 1. Varighed af seneste session 2. Varighed af alle sessioner 3. Nulstil timere 3. Kontakter 1. Søg 2. Tilføj kontakt 3. Slet 4. Kopiér 5. Indstillinger 1. Hukommelse i brug 2. Kontaktvisning 3. Hukommelsesstatus 6. Hurtigkald 7. Infonumre 1 8. Tjenestenumre 1 9. Egne numre 10.Opkaldsgrupper 4. Indstillinger 1. Profiler 2. Toneindstillinger 1. Ringesignal 2. Ringetone 3. Ringestyrke 4. Vibrationssignal 5. Signal ved besked 6. Tastaturtoner 7. Advarselstoner 8. Ringesignal for 3. Lyssekvenser 4. Displayindstillinger 1. Baggrund 2. Farveskemaer 3. Operatørlogo 4. Aktivér pauseskærm 5. Lysstyrke for display 1. Vises, hvis SIM-kortet understøtter dette. Yderligere oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. 33

34 6. Menuvisning 5. Ur- og datoindstillinger 1. Ur 2. Dato 3. Autoopdatering af dato / tid 6. Personlige genveje 1. Højre valgtast 2. Vælg indstillinger for "Gå til" 3. Organiser indstillinger for "Gå til" 7. Forbindelse 1. GPRS-forbindelse 8. Opkaldsindstillinger 1. Omstilling 2. Automatisk lydstyrke 3. Valgfri svartast 4. Automatisk genopkald 5. Hurtigkald 6. Banke på 7. Oversigt efter opkald 8. Send eget opkalds-id 9. Telefonindstillinger 1. Sprog på telefon 2. Hukommelsesstatus 3. Automatisk tastaturlås 4. Celleinformation 5. Opstartstekst 6. Valg af operatør 7. Aktivering af hjælpetekst 8. Starttone 10. Indstillinger for ekstraudstyr Sikkerhedsindstillinger 1. PIN-kodeanmodning 2. Opkaldsspærring 3. Begrænsede numre 4. Lukket brugergruppe 5. Sikkerhedsniveau 6. Adgangskoder 12. Gendan fabriksindstillinger 5. Galleri 1. Vis mapper 2. Tilføj mappe 3. Slet mappe 4. Omdøb mappe 5. Hukommelsesstatus 6. Aktiveringsnøgler 7. Overførsler 1. Vises kun, hvis telefonen er eller har været tilsluttet kompatibelt ekstraudstyr. 34

35 6. Planlægning 1. Alarm 2. Kalender 7. Programmer 1. Spil 2. Samling 8. Tilbehør 1. Regnemaskine 2. Stopur 3. Nedtællingsur 9. Tjenester 1. Startside 2. Bogmærker 3. Overførselslinks 4. Tjenesteindbakke 5. Indstillinger 6. Gå til adresse 7. Tøm cache 10. Gå til 11. SIM-tjenester 1 1. Vises kun, hvis SIM-kortet understøtter dette. Navn og indhold afhænger af SIM-kortet. 35

36 5. Menufunktioner Beskeder (Menu 1) Inden du kan sende tekst-, billed-, MMS- eller -beskeder, skal du indstille beskedindstillingerne. Se Beskedindstillinger på side 47, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Bemærk! Når der sendes beskeder, kan meddelelsen "Beskeden er sendt" fremkomme i displayet på din enhed. Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskedtjenester. Tekst- og billedbeskeder (SMS) Du kan skrive og sende beskeder i flere dele, som kan indeholde billeder, der består af flere normale tekstbeskeder (netværkstjeneste). Faktureringen kan være baseret på antallet af normale beskeder, som kræves for at sende beskeder, der består af flere dele. Antallet af tilgængelige tegn / det aktuelle delnummer for en besked, der består af flere dele, vises øverst til højre i displayet, f.eks. 120/2. Hvis du bruger specialtegn, f.eks. østeuropæiske tegn, er det muligt, at der er brug for flere dele i beskeden, end det ellers havde været tilfældet. Bemærk, at forprogrammeret tekstinput kan bruge specialtegn. 36

37 Bemærk! Billedbeskedfunktionen kan kun anvendes, hvis den understøttes af din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Kun kompatible enheder med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed. Skrivning og afsendelse af en tekst- eller billedbesked 1. Tryk på Menu i standbytilstand, og vælg Beskeder, Tekstbeskeder og Opret besked. 2. Indtast en besked. Se Skrivning af tekst på side 28. Hvis du vil indsætte et billede eller et telefonnummer eller et navn fra listen med kontakter i beskeden, skal du trykke på Valg og vælge: Indsæt billede. Rul til det ønskede billede, og tryk på Vis og Indsæt. Hvis du ønsker det, kan du trykke på Valg og vælge at få vist et eksempel på beskeden og ændre den, før du sender den. Indsæt nummer. Tryk på Søg eller, og vælg nummeret. Indsæt kontakt. Rul til det ønskede navn, og tryk på Valg. Vælg Indsæt kontakt eller Vis detaljer for at indsætte et nummer eller et tekstelement, der er gemt sammen med navnet. Hvis du vil bruge en foruddefineret tekst som grundlag for en besked, skal du trykke på Valg og vælge Brug skabelon og den ønskede skabelon. Hvis du skal gemme beskeden i mappen Gemte beskeder eller Skabeloner, eller i en mappe, du har oprette i mappen Mine mapper, skal du trykke på Valg og vælge Gem besked. 37

38 3. Hvis du ønsker at sende en besked, skal du trykke på eller Valg og vælge Send, indtaste modtagerens telefonnummer eller søge efter det på listen over kontakter og trykke på OK. Hvis du vil sende en besked til flere modtagere, skal du trykke på Valg og vælge Sendevalg og Send til flere. Rul til den første modtager, og tryk på Send. Når alle modtagerne er valgt, skal du trykke på Udført. Hvis du vil sende en besked ved hjælp af foruddefinerede indstillinger, skal du trykke på Valg og vælge Sendevalg og Sendeprofil. Den sendte besked gemmes i mappen Sendte beskeder. Enheden understøtter afsendelse af tekstbeskeder ud over tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie bestående af to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn, der benytter accenter eller andre mærker, og tegn fra andre sprogindstillinger, f.eks. kinesisk, fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked. Skrivning og afsendelse af en -besked Du kan muligvis skrive og sende -beskeder (netværkstjeneste). Se Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn på side 54 for at få oplysninger om, hvordan du gemmer en -adresse i telefonbogen. 1. Tryk på Menu, og vælg Beskeder, Tekstbeskeder og Opret SMS Indtast modtagerens -adresse, eller find den på listen over kontakter, og tryk på OK. 3. Hvis du ønsker det, kan du indtaste emnet for beskeden og trykke på OK. 4. Indtast -beskeden. 38

39 5. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på Valg, vælge Send SMS- og trykke på OK. Læsning og besvarelse af en tekstbesked, billedbesked eller Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. s kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en. Når du modtager en besked, vises indikatoren og antallet af nye beskeder efterfulgt af beskeder modtaget. Hvis indikatoren blinker, er hukommelsen til tekstbeskeder fuld. Se Sletning af beskeder på side 46, hvis du ønsker yderligere oplysninger om sletning af beskeder. 1. Tryk på Vis for at se den nye besked med det samme. Tryk på Afslut for at se beskederne på et senere tidspunkt. Når du vil læse beskeden, skal du trykke på Menu og vælge Beskeder, Tekstbeskeder og Indbakke. 2. Vælg den besked, som du vil læse, og brug piletasterne til at rulle gennem beskeden. angiver en ulæst besked. 3. Hvis du ønsker at besvare den viste besked, skal du trykke på Valg og vælge Besvar. Vælg Tomt display for at skrive en besked helt fra starten. Oprindelig tekst for at medtage den oprindelige besked i svaret. 39

40 Skabelon for at bruge en foruddefineret tekst som grundlag for den nye besked. Se Mapper til tekst- og billedbeskeder på side 41, hvis du vil have yderligere oplysninger om skabelonerne. Når du besvarer en -besked, skal du bekræfte eller redigere adressen og emnet og derefter skrive svaret. 4. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på Valg, vælge Send og derefter trykke på OK. ELLER Du kan trykke to gange på. Andre tilgængelige funktioner med tasten Valg Hvis du, mens du læser en besked, trykker på Valg, får du også adgang til følgende funktioner: Slet, Brug detalje, Videresend, Rediger (til tekstbeskeder) / Rediger tekst (til billedbeskeder), Flyt, Omdøb, Kopiér til kalender, Gem billede (til billedbeskeder), Beskeddetaljer. Vælg Brug detalje for at hente et telefonnummer, en -adresse eller en webadresse fra beskeden. Kopiér til kalender for at kopiere teksten til telefonens kalender som en besked. Gem billede for at gemme billedet i en billedbesked i mappen Skabeloner. Distributionslister Hvis du vil sende beskeder til en bestemt gruppe modtagere, kan du definere en distributionsliste til dette formål i telefonens hukommelse. Telefonen sender beskeden separat til hver modtager på listen. Det kan derfor være dyrere at sende en besked ved hjælp af en distributionsliste end at sende en besked til én modtager. 40

41 Distributionslister bruger delt hukommelse, se Delt hukommelse på side 12. Tryk på Menu i standbytilstand, og vælg Beskeder, Tekstbeskeder og Distributionslister. Du kan tilføje en liste ved at trykke på Tilføj (hvis der ikke er nogen lister) eller trykke på Valg og vælge Tilføj liste. Angiv et navn til listen. Du kan føje en kontakt til listen ved at rulle til listen, trykke på Valg og vælge Vis liste. Tryk på Tilføj (hvis der ikke er nogen lister), eller tryk på Valg, og vælg Tilføj kontakt. Vælg en kontakt fra telefonens eller SIM-kortets kontakthukommelse. Når du har skrevet en besked, kan du sende beskeden ved hjælp af en distributionsliste ved at trykke på Valg og vælge Sendevalg og Send til liste. Mapper til tekst- og billedbeskeder Hvis du ønsker at åbne en mappe, skal du trykke på Menu i standbytilstand og vælge Beskeder, Tekstbeskeder og derefter Indbakke, Sendte beskeder, Gemte beskeder, Skabeloner eller Mine mapper. Du kan gemme de tekstmeddelelser, som du ønsker at bruge som model for nye meddelelser, i Skabeloner. Tekstskabeloner er angivet med og billedskabeloner med. Hvis du vil redigere eller slette en skabelon, skal du vælge den ønskede skabelon og trykke Valg og derefter vælge den ønskede funktion. Du kan oprette nye mapper til beskeder i Mine mapper. Hvis du vil tilføje en mappe, skal du trykke på Tilføj (hvis mappelisten er tom) eller trykke på Valg og vælge Tilføj mappe. Hvis du vil slette eller omdøbe en mappe, skal du trykke på Valg og vælge den ønskede funktion. 41

42 MMS-beskeder Telefonen kan sende og modtage MMS-beskeder på op til 100 kilobyte (netværkstjeneste). Bemærk! Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise multimediebeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed. Hvis Tillad modtagelse af MMS-beskeder er angivet til Ja eller I hjemmenetværk, kan operatøren eller tjenesteudbyderen kræve betaling for hver besked, du modtager. Bemærk, at du ikke kan modtage MMS-beskeder under et opkald, mens du bruger et spil eller et andet Java-program, eller når du er i gang med en aktiv browsingsession og bruger GSM-databæreren (se Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne på side 84). Da levering af MMS-beskeder kan mislykkes af flere årsager, må du aldrig anvende dem som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed. Sendte og modtagne MMS-beskeder anvender delt hukommelse (se side 12). Standardindstillingen for MMS-beskedtjenesten er generelt aktiveret til modtagelse af MMS-beskeder. En MMS-beskeds udseende kan variere afhængigt af modtagerenheden. Ophavsretligbeskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes. 42

43 Skrivning og afsendelse af en MMS-besked Før du sender en MMS-besked, skal du læse Noter vedrørende afsendelse af MMSbesked på side Tryk på Menu i standbytilstand, og vælg Beskeder, MMS-beskeder og Opret besked. 2. Indtast en besked. Se Skrivning af tekst på side 28. Tryk på Valg, hvis du vil indsætte et billede, og vælg Indsæt. Åbn en bestemt mappe i menuen Galleri, rul til det ønskede billede eller den ønskede lyd, tryk på Valg, og vælg Indsæt. Telefonen understøtter MMS-beskeder, der indeholder flere sider. Hvis du vil føje en side til beskeden, skal du trykke på Valg og vælge Indsæt og Side. Hver side kan indeholde tekst og et billede. Vælg Valg og: Forrige side, Næste side eller Liste over sider for at navigere mellem siderne. Sidevisningstid for at definere, hvor lang tid hver side skal vises. Placer tekst først eller Placer tekst sidst for at flytte tekstens placering. Hvis du vil indsætte et visitkort eller en kalendernote til en kompatibel enhed, skal du trykke på Valg og vælge Indsæt og det ønskede element. Hvis du vil indsætte et navn eller et nummer fra liste over kontakter, skal du trykke på Valg, vælge Flere valg og Indsæt kontakt og det ønskede navn eller Indsæt nummer. 43

44 Hvis du vil slette et billede eller en side fra beskeden, skal du trykke på Valg, vælge Slet og vælge den ønskede funktion. Hvis du vil gemme beskeden i mappen Gemte beskeder, skal du trykke på Valg og vælge Gem besked. Hvis du vil føje et emne til beskeden, skal du trykke på Valg og vælge Flere valg og Rediger emne. Hvis du vil have vist en beskeds størrelse eller modtager, skal du trykke på Valg og vælge Flere valg og Beskeddetaljer. Hvis du vil se beskeden eller siden inden afsendelse, skal du trykke på Valg og vælge Vis. 3. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på Valg og vælge Send til nummer (eller Send til eller Send til flere). 4. Indtast modtagerens telefonnummer eller -adresse, eller find det på listen over kontakter. Tryk på OK for at sende beskeden. Hvis du har valgt Send til flere i trin 3, skal du trykke på Valg, vælge Søg efter nummer eller Søg efter og vælge modtagerne en ad gangen fra listen over kontakter. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på eller trykke på Udført og Valg og vælge Send. Beskeden gemmes i mappen Udbakke, indtil den sendes. De sendte beskeder gemmes i mappen Sendte beskeder, hvis indstillingen Gem sendte beskeder er Ja. Se Indstillinger for MMS-beskeder på side

45 Noter vedrørende afsendelse af MMS-besked Det kan tage længere tid at sende en MMS-besked end en tekstbesked. Under afsendelsen vises den animerede indikator, og du kan bruge de fleste af telefonens andre funktioner. Hvis overførslen afbrydes, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis overførslen mislykkes, bliver beskeden i mappen Udbakke, hvor du kan forsøge at sende den igen senere. Det trådløse netværk kan begrænse størrelsen af MMS-beskeder. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS. Læsning og besvarelse af en MMS-besked Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Multimediebeskedobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en. Når telefonen modtager en MMS-besked, vises den animerede indikator. Når beskeden er modtaget, vises indikatoren og teksten MMS-besked modtaget. Hvis indikatoren blinker, er hukommelsen til MMS-beskeder fuld. Se Sletning af beskeder på side 46, hvis du ønsker yderligere oplysninger om sletning af beskeder. 1. Tryk på Vis for at se den modtagne besked med det samme. Tryk på Afslut for at se beskeden på et senere tidspunkt. Når du vil læse beskeden, skal du trykke på Menu og vælge Beskeder, MMS-beskeder og Indbakke. Vælg den ønskede besked på listen. angiver en ulæst besked. 45

46 2. Rul gennem beskeden. Hvis beskeden indeholder en sidepræsentation, afspilles præsentationen automatisk. Du kan trykke på Valg for at få adgang til følgende funktioner: Start præsent., Fortsæt præsent., Vis tekst, Åbn billede, Slet besked, Besvar / Svar til alle, Brug detalje, Videresend til nr., Vid.send til / Vid.send til flere. Vælg Vis tekst for at få vist tekstdelen af den valgte besked. Åbn billede for at få vist billedet i beskeden. Tryk på Valg for at zoome ind eller ud på billedet, gemme det i menuen Galleri, angive kontrasten eller få vist detaljerne for billedet. Sletning af beskeder Hvis du vil slette en tekst eller MMS-besked, som du læser eller får vist, skal du trykke på Valg og vælge den ønskede funktion. Sletning af alle beskeder fra en mappe eller fra alle mapper: 1. Tryk på Menu i standbytilstand, og vælg Beskeder, Tekstbeskeder eller MMSbeskeder og Slet beskeder. 2. Hvis du vil slette alle beskeder fra en mappe, skal du vælge den ønskede mappe og trykke på OK. Hvis du vil slette alle beskeder i samtlige mapper med tekstbeskeder, skal du vælge Alle beskeder og trykke på OK. 46

47 Talebeskeder Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at tegne abonnement på. Tryk på Menu i standbytilstand, og vælg Beskeder og Talebeskeder. Vælg Nummer til telefonsvarer for at gemme nummeret til telefonsvareren eller Aflyt talebeskeder for at ringe op til den. Tip! Hvis du vil foretage et hurtigt opkald til telefonsvareren, skal du trykke på og holde nede. Infobeskeder Denne netværkstjeneste gør det muligt at modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen. Tryk på Menu i standbytilstand, og vælg Beskeder og Infobeskeder. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om de tilgængelige emner og de tilknyttede numre. Beskedindstillinger Indstillinger for tekst- og -beskeder Tryk på Menu i standbytilstand, og vælg Beskeder, Beskedindstilling., Tekstbeskeder og Sendeprofil. Vælg den gruppe indstillinger ( sendeprofil ), du vil ændre indstillinger for. Vælg derefter 47

48 Nummer på beskedcentral, hvis du vil gemme det telefonnummer, der kræves, for at du kan sende tekst- og billedbeskeder. Dette nummer fås hos tjenesteudbyderen. Beskeder sendes som for at vælge beskedtypen Tekst, , Personsøger eller Fax (netværkstjeneste). Beskeden afventer i for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere din besked til modtageren (netværkstjeneste). Standardmodtagernummer for at gemme det telefonnummer, som beskeder som standard skal sendes til, når denne sendeprofil anvendes. Denne indstilling vises, når indstillingen Beskeder sendes som er Tekst. Hvis indstillingen Beskeder sendes som er , er denne indstilling server, og den giver dig mulighed for at gemme telefonnummeret på serveren. Leveringsrapporter for at anmode netværket om at sende transmissionsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste). Brug GPRS og Ja for at indstille telefonen til at sende tekstbeskeder via en GPRS-forbindelse, hvis dette er muligt. Du kan også angive GPRS-forbindelse til Altid online (se GPRS-forbindelse på side 65). Svar via samme central for at gøre det muligt for modtageren af beskeden at sende dig en svarbesked via beskedcentralen (netværkstjeneste). Omdøb sendeprofil, hvis du vil omdøbe sendeprofilen. Navnet på standardprofilen kan ikke ændres. 48

49 Overskrivning af indstillinger Du kan indstille telefonen til automatisk at erstatte gamle beskeder med nye. Tryk på Menu i standbytilstand, og vælg Beskeder, Beskedindstilling., Tekstbeskeder og Overskrivning i Sendte beskeder eller Overskrivning i indbakken. Vælg Tilladt for at indstille telefonen til at erstatte gamle tekstbeskeder med nye i mappen Sendte beskeder eller i mappen Indbakke. Indstillinger for MMS-beskeder Tryk på Menu, og vælg Beskeder, Beskedindstilling. og MMS-beskeder. Vælg Gem sendte beskeder og Ja for at indstille telefonen til at gemme sendte MMSbeskeder i mappen Sendte beskeder. Hvis du vælger Nej, gemmes de sendte beskeder ikke. Leveringsrapporter for at anmode netværket om at sende transmissionsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste). Nedskaler billede for at vælge, om billederne skal skaleres til en mindre størrelse, når de indsættes i en besked. Standardsidevisningstid for at definere, hvor lang tid hver enkelt side i dine præsentationer skal vises som standard. Tillad modtagelse af MMS-beskeder for at tillade (Ja) eller forhindre (Nej) modtagelse af MMS-beskeder eller for kun at tillade modtagelse i dit hjemmenetværk (I hjemmenetværk). Indgående MMS-beskeder for at indstille telefonen til automatisk at hente modtagne MMS-beskeder (Hent), eller vælg Afvis, hvis du ikke vil modtage MMS-beskeder. 49

50 Denne indstilling vises ikke, hvis Tillad modtagelse af MMS-beskeder er angivet til Nej. Forbindelsesindstillinger for at definere browser-indstillingerne til hentning af MMS-beskeder, der er modtaget for nylig. Aktiver det forbindelsessæt, hvor du vil gemme indstillingerne, og rediger dem derefter. Se også Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne på side 84. De korrekte indstillinger fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Tillad reklamer for at tillade eller afvise modtagelse af reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis Tillad modtagelse af MMS-beskeder er angivet til Nej, eller hvis Indgående MMS-beskeder er angivet til Afvis. Indstilling for skriftstørrelse Hvis du vil vælge skriftstørrelse til læsning og skrivning af beskeder, skal du trykke på Menu og vælge Beskeder, Beskedindstilling., Andre indstillinger og Skriftstørrelse. Tjenestekommandoer Du kan sende tjenesteanmodninger til tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Tryk på Menu i standbytilstand, og vælg Beskeder og Rediger kommand. for at åbne denne menu. Indtast de ønskede tegn, og tryk på Send. Opkaldsinfo (Menu 2) I denne menu kan du se telefonnumrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af opkaldene. 50

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3410

Din brugermanual NOKIA 3410 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3410 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6030 9239441 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-74 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2 Brugervejledning 9355211 Udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave Brugervejledning til Nokia 1100 9310105 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet Rh-18 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2600 9233695 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH 59 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 9355357 2. udgave

Brugervejledning 9355357 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355357 2.

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Brugervejledning 9354349 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-2NX er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6060 9240641 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-73 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning 9353589 Udgave 1

Brugervejledning 9353589 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353589 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen 9230890 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-37 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning 9354287 Udgave 3

Brugervejledning 9354287 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354287 Udgave

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1110 9240159 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Udvidet brugervejledning udgave

Udvidet brugervejledning udgave Udvidet brugervejledning 9237989 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-19 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Brugervejledning Udgave 2

Brugervejledning Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353142 Udgave

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning. 9351616 Issue 2

Brugervejledning. 9351616 Issue 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7.

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave

Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave Udvidet brugervejledning 9356065 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6170. 9234035 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6170. 9234035 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6170 9234035 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-47 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning. 9355743 1. udgave

Brugervejledning. 9355743 1. udgave Brugervejledning 9355743 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet NMM-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning udgave DA

Brugervejledning udgave DA Brugervejledning 9355129 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPM-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6103. 9245719 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 6103. 9245719 1. udgave Brugervejledning til Nokia 6103 9245719 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-161 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355175 1.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA Udvidet brugervejledning 9356090 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NEM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 6220 9356349 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet RH-20 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 7210 9354637 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6101. 9238292 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6101. 9238292 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6101 9238292 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-76 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1 Kom godt i gang 9247661, 2. udgave DA Nokia N73-1 Taster og dele (forside og side) Modelnummer: Nokia N73-1. 2 Herefter kaldet Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysføler Sekundært kamera med lavere opløsning

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning 9356681 Udgave 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7370. 9243220 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 7370. 9243220 1. udgave Brugervejledning til Nokia 7370 9243220 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Brugervejledning Issue 2

Brugervejledning Issue 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9351842 Issue

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 6810 9311575 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Nokia Internet Modem Brugervejledning

Nokia Internet Modem Brugervejledning Nokia Internet Modem Brugervejledning 9216562 1. udgave DA 1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Udgave 1

Brugervejledning til Nokia Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til Nokia 6800

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353948 1.

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning Nokia 5140i. 9238066 1. udgave

Brugervejledning Nokia 5140i. 9238066 1. udgave Brugervejledning Nokia 5140i 9238066 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-104 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Brugervejledning 9235398 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-14 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2610. 9248175 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2610. 9248175 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2610 9248175 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RH-86 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere