Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?"

Transkript

1 Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5

2 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud af lageret? INNHOLD 1 INDLEDNING Udgiftsføre produktomkostning ved indkøb Udgiftsføre produktomkostning når varer tages ud af lageret INDSTILLINGER Firmaindstillinger for lagerhåndtering Firmaindstillinger for udgiftsføring Udgiftsfør produktomkostning når varer tages ud af lageret Individuel regel for opdatering af regnskabsmæssig lagerværdi på hvert produkt Yderligere indstillinger Grundlag for kostpris Omkostninger Grundlag for balanceføring skal inkludere indkøbsomkostninger Bogfør Lagerændring i resultatregnskabet Kontoindstillinger Konto 6530: Varelager Konto 6670: Varer leveret, ikke sendt Konto 8450: Afsætning, ikke Konto 2610: Lagerændring Konto for vareomkostninger HVORDAN IMPLEMENTERES UDGIFTSFØRING Udgiftsføring i ny database Ændring af princip for udgiftsføring Sikkerhedskopiering Tøm lageret Vælg indstillinger Fragt og ekspedition Told og spedition Valg af både fragt og ekspedition samt told og spedition

3 3.5.4 Bogfør Lagerændring i resultatregnskabet Overstyring af standardkonti Før varerne tilbage på lager Efter implementering Manuel postering af indgående i Kassekladde Bogføring af indgående via indkøbsmodulet EKSEMPLER Eksempler på udgiftsføring af produktomkostning når varer tages ud af lager Eksempel 1: Standard bilagsføring når varerne er lagt ind via vareoptælling Eksempel 2: Bogføring fra varemodtagelse ved indkøb til fakturering af kunde Eksempel 3: Bogføring af varemodtagelse ved indkøb og fakturering til kunde, hvor der er valgt at Bogføre Lagerændringer i resultatregnskabet Eksempler ved bogføring af fragt, ekspedition, told og spedition Eksempel 4: Fragt og ekspedition Eksempel 5: Told og spedition Eksempel 6: Valg af både Fragt og ekspedition samt told og spedition Eksempel 7: Bogfør Lagerændring i resultatregnskabet

4 1 INDLEDNING Hvis du køber varer for videresalg, har du to alternativer for bogføring af vareomkostning i Mamut Enterprise E Udgiftsføre produktomkostning ved indkøb Dette er standardindstillingen i Mamut. Denne metode indebærer at vareomkostning bliver posteret i regnskabet ved registrering af indgående, og der sker ingen automatisk opdatering af lagerværdi i regnskabet. Dette alternativ er mest aktuelt for virksomheder, som har et lille lager og som kan postere Lagerændringer i forbindelse med regelmæssige vareoptællinger. Denne metode bliver ikke behandlet i dette dokument. 1.2 Udgiftsføre produktomkostning når varer tages ud af lageret Ved at benytte denne funktionalitet, vil balancekontoen for lagerværdi automatisk blive opdateret hver gang du modtager eller leverer en vare, og vareomkostning posteres på salgstidspunktet. Det forudsættes at du lagerfører produkter for at kunne vælge denne metode. I og med at regnskabet skal opdateres, når varerne registreres ind og ud af lageret, og at det ikke nødvendigvis sker samtidig med økonomiske bevægelser så som modtagelse af leverandør eller udstedelse af til kunde, bliver der posteret fire bilag på følgende tidspunkt: Registrering af varemodtagelse Registrering af leverandør Levering af varer til kunde Fakturering af kunde Dette gælder også i de tilfælde, hvor lagerværdien bliver negativ. Hvis lagerværdien er negativ, skal dette også slå ud som en negativ værdi på balancen. I dette dokument går vi igennem de forskellige indstillinger, du skal tage stilling til når du benytter Udgiftsføring af produktomkostninger når varer tages ud af lageret. Du finder også eksempler på bogføring ved brug af de forskellige indstillinger. 3

5 2 INDSTILLINGER 2.1 Firmaindstillinger for lagerhåndtering En forudsætning for at kunne bogføre vareomkostning på salgstidspunktet er at du lagerfører produkter. Indstillingerne for at aktivere funktionaliteten findes under Vis Indstillinger Firma Indstillinger pr. modul Produkt Tilpasning af funktionalitet. Kryds af for at Virksomheden lagerfører produkter. På fanebladet Lagerhåndtering kan du nu vælge om du vil benytte Lagerplacering, Vareparti, Holdbarhedsdato eller Serienummer. Når du har aktiveret lagerfunktionaliteten kan du knytte lager til både eksisterende og nye produkter i produktregistret. 2.2 Firmaindstillinger for udgiftsføring Indstillingerne for at tage udgiftsføring af produktomkostning i brug når varer tages ud af lageret, finder du ved at vælge Vis Indstillinger Firma Indstillinger pr. modul Produkt Prishåndtering under overskriften Regnskabsmæssig opdatering af lagerværdi. I rullelisten Type finder du tre valg, og som beskrevet i indledningen vil vi gå igennem de indstillinger, som gælder udgiftsføring på salgstidspunktet. Det er de to sidste punkter. Udgiftsføre produktomkostning ved indkøb Udgiftsfør produktomkostning når varer tages ud af lageret Individuel regel for opdatering af regnskabsmæssig lagerværdi på hvert produkt 4

6 2.2.1 UDGIFTSFØR PRODUKTOMKOSTNING NÅR VARER TAGES UD AF LAGERET Når du vælger dette vil alle lagerførte produkter blive udgiftsført, når varen tages ud af lageret. Der vil automatisk blive posteret bilag for udgiftsføring i regnskabet for alle ind- og udgående lagerbevægelser. Produkternes lagerværdi bliver automatisk lagt til i balancen på grundlag af produkternes indkøbspris fra lagerbevægelsen og eventuelle omkostninger ved indkøb, som er valgt til at påvirke balanceført lagerværdi. Dette valg lader dig også udskrive en rapport for Afstemning af lagerværdi. Produkter, som ikke er lagervare, kan ikke benytte Udgiftsføring af produktomkostning når varer tages ud af lageret. Hvis sådanne produkter også købes ind via Indkøb, vil de blive udgiftsført når indkøbet bogføres på samme måde som om man havde valgt at udgiftsføre produktomkostning ved indkøb INDIVIDUEL REGEL FOR OPDATERING AF REGNSKABSMÆSSIG LAGERVÆRDI PÅ HVERT PRODUKT Hvis du vælger at benytte denne type regnskabsmæssig opdatering af lagerværdi, har du mulighed for at gå ind på hvert enkelt produkt og vælge hvorvidt produktomkostning skal udgiftsføres ved indløb eller Udgiftsføres når varen tages ud af lageret. Når denne indstilling er aktiveret, skal du ind på hvert enkelt produkts produktblad og angive hvilken regnskabsmæssig opdatering af lagerværdien, du ønsker at benytte på akkurat dette produkt. Det gøres på fanebladet Indstillinger, hvor du kan vælge en af de to ovennævnte indstillinger. For produkter som ikke er lagervare vil det ikke være muligt at vælge indstilling for udgiftsføring. 2.3 Yderligere indstillinger Udover de ovennævnte indstillinger, som bestemmer hvilken type udgiftsføring som skal benyttes, kan du også vælge indstillinger der inkluderer indkøbsomkostninger i balanceføring af lagerværdi og bestemmer hvilke typer indkøbsomkostninger, som skal inkluderes i balanceføring af lagerværdi. Du kan også definere hvad, som skal være Grundlag for kostpris, og hvorvidt du også ønsker at bogføre Lagerændringerne i resultatregnskabet GRUNDLAG FOR KOSTPRIS Grundlag for kostpris bestemmer hvor kostprisen, som benyttes i ordremodulen, hentes fra. Når du begynder at benytte Udgiftsføre produktomkostning når varer tages ud af lageret, anbefales det at benytte Indkøbspris. Det skyldes at kostprisen så vil blive hentet fra lagerbevægelsens kostpris, som er den kostpris, der benyttes i udgiftsføringen. Tips Hvis du vælger at benytte Indkøbspris som grundlag for kostpris, kan du også vælge hvorvidt kostpris skal inkludere Omkostning fra Produktbladet i tillæg til indkøbspris. Indstillingen finder du under Vis Indstillinger Firma Modulindstillinger Ordre/Faktura Pris/rabat. Som standard er dette valgt. Hvis du vælger at inkludere Omkostning fra Produktregistret, skal du tage højde for at dækningsbidrag/-grad på salgsordre, samt statistikker, ikke vil stemme overens med bogført omkostning. 5

7 2.3.2 OMKOSTNINGER Under omkostninger har du mulighed for at vælge hvorvidt: Indkøbsomkostning skal inkludere fragt og ekspedition fra leverandøren Indkøbsomkostning skal inkludere omkostninger fra bogføring af told og speditions Hvis en eller begge indstillinger er aktiveret, vil dette opdatere kostprisen på lagerbevægelsen med omkostningen fra hhv. fragt og ekspedition fra leverandøren og/eller omkostning fra bogføring af told og speditions. Hvis Grundlag for kostpris er angivet til Indkøbspris, vil dette inkluderes i den oplyste kostpris i ordremodulet og påvirke dækningsbidrag/-grad og statistikker GRUNDLAG FOR BALANCEFØRING SKAL INKLUDERE INDKØBSOMKOSTNINGER Hvis en eller begge indstillinger under Omkostninger er valgt, kan du også vælge hvorvidt dette skal indgå i grundlaget for den balanceførte lagerværdi. Hvis du vælger at Grundlag for balanceføring af lagerværdi skal inkludere indkøbsomkostninger (i tillæg til indkøbspris) vil der ved bogføring af fragt og ekspedition fra leverandøren, og/eller told og speditions, blive oprettet et lagerbevægelsesbilag, som opdaterer den balanceførte lagerværdi på baggrund af den tilhørende lagerbevægelse BOGFØR LAGERÆNDRING I RESULTATREGNSKABET Denne indstilling gør at Lagerændringer bogføres i resultatregnskabet i tillæg til i balancen, ved modtagelse og levering af varer. Hvis du aktiverer denne funktionalitet, vil der blive tilføjet to ekstra bilagslinjer i lagerbevægelsesbilagene. Bemærk at denne indstilling forudsætter, at du har valgt Udgiftsføring når varer tages ud af lageret. Fordel ved bogføring i resultatregnskabet når varer tages ud og ind af lager: Det er muligt at se ændringer i lagerbeholdning ud fra resultatregnskabet Ulemper ved bogføring i resultatregnskabet når varer tages ud og ind af lager: Der bliver mange bilagslinjer i regnskabet Dette er føringer, som man kan hævde er unødvendige 2.4 Kontoindstillinger Systemet er på forhånd konfigureret med systemkonti, som blandt andet inkluderer Lagerbeholdning, Lagerændring, Fakturaer ikke, Varer ikke faktureret, Manuelle Lagerændringer, Standard indkøbskonti, Fragtgebyrer, Told og Ekspedition. Produkter af typen Lagervare vil i udgangspunktet benytte disse konti i den automatiske postering af bilag for lagerbevægelser. Indstillingerne for systemkontoer finder du under Vis Indstillinger Regnskab Regnskabsindstillinger Systemkonti. 6

8 Nedenfor følger en specificering af hvad de forskellige konti benyttes til, og hvor de kan overstyres KONTO 6530: VARELAGER Denne konto benyttes som balancekonto for lagerværdi og bliver automatisk opdateret ved indgående og udgående lagerbevægelser. Kontoen kan defineres pr. produkt. Det gøres ved at gå til produktets Produktblad, fanebladet Indstillinger og ændre konto i rullelisten til Balancekonto for lagerværdi. Hvis du ikke vælger nogen konto på produktbladet, benyttes standard systemkonto. Konto kan ændres som standard for alle produkter ved at gå til Vis Indstillinger Regnskab Regnskabsindstillinger Systemkonti og ændre konto for Lagerbeholdning under kontogruppen Faktura KONTO 6670: VARER LEVERET, FAKTURA IKKE SENDT Denne konto benyttes som afsætningskonto mellem balancekonto for lagerværdi og bogføring af vareomkostning ved fakturering. Kontoen kan defineres pr. kunde. Det gøres ved at gå til kundens Kontaktblad, fanebladet Indstillinger og knappen Reskontro. Konto kan vælges i rullelisten Varer ikke faktureret. Hvis du ikke vælger nogen konto på produktbladet, benyttes standard systemkonto. Konto kan ændres som standard for alle kunder ved at gå til Vis Indstillinger Regnskab Regnskabsindstillinger Systemkonti og ændre konto for Varer ikke faktureret under kontogruppen Faktura KONTO 8450: AFSÆTNING, FAKTURA IKKE MODTAGET Denne konto benyttes som afsætningskonto mellem balancekonto for lagerværdi og bogføring af indkøb. Kontoen kan defineres pr. leverandør. Det gøres ved at gå til leverandørens Kontaktblad, fanebladet Indstillinger og knappen Reskontro. Konto kan vælges i rullelisten for Faktura ikke. Hvis du ikke vælger nogen konto på produktbladet, benyttes standard systemkonto. Konto kan ændres som standard for alle produkter ved at gå til Vis Indstillinger Regnskab Regnskabsindstillinger Systemkonti og ændre konto for Faktura ikke under kontogruppen Indkøb KONTO 2610: LAGERÆNDRING Denne konto benyttes ved vareoptælling og som modkonto til Udgiftskonto for vareomkostning hvis du har valgt at du ønsker at benytte Bogfør Lagerændringer i resultatregnskabet. Kontoen kan defineres pr. produkt. Det gøres ved at gå til produktets Produktblad, fanebladet Indstillinger og ændre konto i rullelisten for Lagerændringskonto. Hvis du ikke vælger nogen konto på produktbladet, benyttes standard systemkonto. 7

9 Konto kan ændres som standard for alle produkter ved at gå til Vis Indstillinger Regnskab Regnskabsindstillinger Systemkonti og ændre konto for Manuelle beh. ændringer under kontogruppen Indkøb KONTO FOR VAREOMKOSTNINGER Dette er den konto, som produktet udgiftsføres imod, når varen faktureres. Den benyttes også sammen med Lagerændringskonto hvis du ønsker at Bogføre Lagerændringer i resultatregnskabet. Udgiftskonto følger som standard momsindstillingerne tilhørende Indgående moms. Kontoen kan også defineres per produkt. Det gøres ved at gå til produktets Produktblad, fanebladet Indstillinger og ændre konto i rullelisten Konto for vareomkostninger. 8

10 3 HVORDAN IMPLEMENTERES UDGIFTSFØRING Når man skal implementere Udgiftsføring af produktomkostning når varer tage ud af lageret, er der lidt forskellige fremgangsmåder afhængigt af om indstillingen er foretaget fra start, ellers om man ændrer princip for udgiftsføring efter at have benyttet udgiftsføring af produktomkostning ved indkøb. 3.1 Udgiftsføring i ny database Når du skal implementere udgiftsføring af produktomkostning når varer tages ud af lager i en nyoprettet database, er det vigtigt at du vælger de korrekte indstillinger før du tæller op varer på lageret eller foretager indkøb. Benyt oversigten i afsnittet Indstillinger til at vælge de indstillinger, du ønsker at benytte dig af. Vigtig! Hvis der er foretaget manuelle posteringer mod Balancekonto for lagerværdi, gerne som Primo Saldo eventuelt manuel bogføring af lagerværdi, kan dette føre til at Balancekonto for lagerværdi kan blive dobbelt så høj som værdien af lagerbeholdningen. Hvis dette er sket, skal du oprette et manuelt bilag for at korrigere det lagerbevægelsesbilag, som blev oprettet ved vareoptællingen, med den værdi som er før høj. Dette gøres fordi balancekonto for lagerværdi allerede indeholdt de værdier, som automatisk blev ført i balancen ved vareoptælling. 9

11 3.2 Ændring af princip for udgiftsføring Ved overgang fra udgiftsføring ved indkøb til udgiftsføring af produktomkostning når varer tages ud af lager, vil ændringen først træde i kraft for produkter, som tages ind på lager efter at denne indstilling er valgt. Det betyder at varer, som allerede ligger inde med en beholdning ikke vil blive udgiftsført ved fakturering før lageret er brugt op og nye varer er taget ind på lager. I korte træk skal du gå igennem trinnene i procedurebeskrivelsen herunder, hvis du ønsker at en ændring af princip for udgiftsføring af produktomkostning også skal omfatte en eventuel eksisterende lagerbeholdning. For at få mere udfyldende oplysninger om fremgangsmåde, kan du læse mere i egne afsnit. Således ændrer du princip for udgiftsføring for eksisterende lagerbeholdning 1. Tag en sikkerhedskopi. Se detaljer i afsnittet Sikkerhedskopiering. 2. Udskriv en Vareoptællingsliste. Se detaljer i afsnittet Tøm lageret. 3. Udskriv derefter en Lagerværdiliste (lagerbevægelser). Se detaljer i afsnittet Tøm lageret. 4. Nulstil lageret. Se detaljer i afsnittet Tøm lageret. 5. Vælg indstillinger for ønsket valg af udgiftsføring af produktomkostning, når varer tages ud af lager. Se detaljer i afsnittet Vælg indstillinger. 6. Læg lagerbeholdningen ind igen ved at gennemføre en vareoptælling Se detaljer i afsnittet Før varerne tilbage på lager på side 12. Vigtigt! Hvis der er foretaget manuelle posteringer mod Balancekonto for lagerværdi, gerne som Primo Saldo, eventuelt manuel postering af lagerværdi, kan dette føre til at Balancekonto for lagerværdi kan blive dobbelt så høj som værdien af lagerbeholdningen. Hvis dette er sket, skal du oprette et manuelt bilag for at korrigere det lagerbevægelsesbilag, som blev oprettet ved vareoptællingen, med den værdi som er før høj. Dette gøres fordi balancekonto for lagerværdi allerede indeholdt de værdier, som automatisk blev ført i balancen ved vareoptælling. 3.3 Sikkerhedskopiering Før du begynder processen med at ændre princip for udgiftsføring, er det vigtigt at du tager en sikkerhedskopi af dine data i Mamut. Du starter guiden til sikkerhedskopiering ved at vælge Fil Sikkerhedskopiering Udfør sikkerhedskopiering. Når du har fuldført guiden er du klar til at begynde. 3.4 Tøm lageret Ved overgang fra udgiftsføring ved indkøb til udgiftsføring når varer tages ud af lageret, skal alle varelagre tømmes. Før du tømmer lagrene skal du få oversigt over antallet af varer du har på lager, og værdien af disse. Du får oversigt over lagerbeholdningen af de forskellige produkter ved at vælge Vis Produkt Rapporter og udskrive rapporten Vareoptællingsliste og rapporten Lagerværdiliste (lagerbevægelser). Bemærk: Hvis du 10

12 benytter serienummer, varepartinummer eller holdbarhedsdato, skal du udskrive en egen vareoptællingsrapport for disse varer. Derefter skal du tømme dine lagre. Det gør du ved at vælge Vis Lager Vareoptælling, vælge det ønskede lager og klikke Nulstil lager. Gentag for alle lagre, hvis du har flere. Hvis du skal benytte individuel regel for udgiftsføring af produkter, behøver du kun at tømme lageret for produkter, som skal have indstillingen Udgiftsfør produktomkostning når varer tages ud af lager. 3.5 Vælg indstillinger Efter at have tømt lageret for produkter, vælger du Vis Indstillinger Firma Indstillinger pr. modul Produkt Prishåndtering. Her skal du vælge følgende indstillinger: Grundlag for kostpris skal sættes til Indkøbspris Regnskabsmæssig opdatering af lagerværdi sættes til: Udgiftsfør produktomkostning når varer tages ud af lageret, eller Individuel regel for opdatering af regnskabsmæssig lagerværdi på hvert produkt Hvis du vælger Individuel regel, sættes de individuelle indstillinger på produktbladet for hvert enkelt produkt på fanebladet Indstillinger. Det valg du tager under Indstillinger for bogføring vil da gælde for produktet. Se eksempler på udgiftsføring af produktomkostning når varer tages ud af lager på side FRAGT OG EKSPEDITION Hvis du har valgt at Indkøbsomkostning skal inkludere fragt og ekspedition fra leverandøren, har du to valg: Skal inkluderes i grundlaget for udgiftsføringen Skal ikke inkluderes i grundlaget for udgiftsføringen Hvis du ønsker at fragt og ekspedition skal inkluderes i grundlaget, skal følgende indstilling vælges: Grundlag for balanceføring af lagerværdi skal inkludere indkøbsomkostninger (i tillæg til indkøbspris) Se eksempel på bogføring med postering af fragt og ekspedition på side TOLD OG SPEDITION Hvis du har valgt indstillingen Indkøbsomkostning skal inkludere told og speditions har du to valg: Skal inkluderes i grundlaget for udgiftsføringen Skal ikke inkluderes i grundlaget for udgiftsføringen Hvis du ønsker at told og spedition skal inkluderes i grundlaget, skal følgende indstilling vælges: 11

13 Grundlag for balanceføring af lagerværdi skal inkludere indkøbsomkostninger (i tillæg til indkøbspris) Se eksempel på bogføring med postering af told og spedition på side VALG AF BÅDE FRAGT OG EKSPEDITION SAMT TOLD OG SPEDITION Hvis du har valgt indstillingen Indkøbsomkostning skal inkludere told og speditions har du to valg: Skal inkluderes i grundlaget for udgiftsføringen Skal ikke inkluderes i grundlaget for udgiftsføringen Hvis du ønsker at benytte det første alternativ, skal du vælge følgende indstilling: Grundlag for balanceføring af lagerværdi skal inkludere indkøbsomkostninger (i tillæg til indkøbspris) Se eksempel på bogføring med Hjemtagelsesomkostninger (postering af fragt og ekspedition samt told og spedition) på side BOGFØR LAGERÆNDRING I RESULTATREGNSKABET Hvis du også ønsker at bogføre Lagerændringen i resultatregnskabet, skal du aktivere dette ved at vælge følgende indstilling: Bogfør Lagerændring i resultatregnskabet Denne indstilling fører til at der registreres to bilagslinjer for de lagerbevægelser, der oprettes bed varemodtagelse og varelevering. Bemærk at indstillingen for Udgiftsføring af produktomkostning når varer tages ud af lager skal være valgt for at dette skal virke. Se eksempel på bogføring af Lagerændring i resultatregnskabet på side OVERSTYRING AF STANDARDKONTI Som standard er det valgt følgende konti: Balancekonto for lagerværdi er sat til konto 6510 Standard Lagerændringskonto er sat til konto 2610 Standard balancekonto for lagerværdi er sat til konto 2100 Hvis du ønsker at overstyre standardkonti for bogføring, kan dette gøres på fanebladet Indstillinger på de aktuelle produkters produktblade. Husk at kontoen skal være oprettet i kontoplanen, for at du skal kunne vælge den i rullelisten. 3.6 Før varerne tilbage på lager Når du har valgt de ønskede indstillinger, skal du føre lagerbeholdningen ind igen. På dette stadie kan det være en god ide at udføre en ny sikkerhedskopiering, hvis du har foretaget store ændringer i indstillingerne. 12

14 Vælg så Vis Lager Vareoptælling og registrer lagerbeholdning med udgangspunkt i den Vareoptællingsliste, du udskrev før operationen begyndte. Klik derefter på OK og bekræft at vareoptællingen skal effektueres. Efter effektuering anbefales du at vælge Vis Lager Lager og kontrollerer at produkterne er registreret med korrekt beholdning og værdi. NB: Indkøbspris fra prisudregneren vil benyttes som kostpris. Bemærk: Vi anbefaler at indkøbspris benyttes som grundlag for kostpris i ordremodulet. Det vælger du via Vis Indstillinger Firma Modulindstillinger Produkt Prishåndtering. 3.7 Efter implementering Efter at have skiftet princip for udgiftsføring bør du også se på hvordan det er mest hensigtsmæssigt at bogføre indgående er i Mamut MANUEL POSTERING AF INDGÅENDE FAKTURA I KASSEKLADDE Ved manuel postering af indgående i Kassekladde, skal du nu huske ikke at benytte standardomkostningskonto for vareomkostning under registrering af bilagene. Det skyldes at omkostningskonto først skal benyttes når udgående bogføres. Du skal derfor benytte den konto, som er sat som Faktura ikke konto 8450 som modkonto for de produkter, som indgår i udgiftsføringen. Moms posteres som normalt. Hvis du vælger at bogføre indgående manuelt, vil du miste koblingen mellem bogførte indkøb og de oprettede lagerbevægelser. Du vil heller ikke korrigere den balanceførte lagerværdi ved bogføring af indkøb, samtidig som eventuelle omkostninger som fragt/ekspedition heller ikke vil påvirke den balanceførte lagerværdien hvis det var planen at den skulle det BOGFØRING AF INDGÅENDE FAKTURA VIA INDKØBSMODULET Hvis du vælger at bogføre indgående via indkøbsmodulet i Mamut, vil det kunne korrigere eventuelle forskelle imellem produktets værdi ved modtagelse og bogført værdi i den balanceførte lagerværdi. Derudover vil, såfremt dette er valgt i indstillingerne, fragt/ekspedition osv. også kunne påvirke produktets balanceførte lagerværdi. Du bogfører indgående via indkøbsmodulet ved at vælge Vis Bestilling - Indkøb, og finde frem til det indkøb, som skal bogføres. Klik Postér indkøbsordre (Ctrl+B) og udfyld felterne i det vindue, som åbnes. Klik Postér for at bogføre indgående. 13

15 4 EKSEMPLER 4.1 Eksempler på udgiftsføring af produktomkostning når varer tages ud af lager Når du har implementeret udgiftsføring af produktomkostning når varer tages ud af lager, vil du se at det fører til en lidt anden form for bogføring af produktomkostning end hvad du har været vandt til. Det kan derfor være en fordel at se på eksemplerne herunder for at se hvordan udgiftsføring af produktomkostning, når varer tages ud af lager, kan se ud. Bilagstyper LB1 lagerbevægelsesbilag oprettet på baggrund af varemodtagelse (og ved indlagte produkter via vareoptælling). LB2 lagerbevægelsesbilag oprettet på baggrund af vareudlevering til kunde. IF1 indgående, bogført ved indkøb UF1 udgående, bogført ved salg I disse eksempler er der taget udgangspunkt i systemkontiene i Mamut og et produkt med indkøbspris 450,- og salgspris 1000,-. Produktets prisindstillinger Indkøbspris Kr. Omkostning 50,00 Kr. Kostpris 500,00 Kr. Avance 500,00 Kr. Avance i % 100,00 % Salgspris 1 000,00 Kr. Indkøbspris hos leverandør Kr EKSEMPEL 1: STANDARD BILAGSFØRING NÅR VARERNE ER LAGT IND VIA VAREOPTÆLLING Bilagstype Ind/Ud Konto Beskrivelse Debet Kredit Varemodtagelse ved vareoptælling LB1 Ind 6530 Varelager 2610 Lagerændring Varelevering LB2 Ud 6530 Varelager 6670 Varer leveret, ikke sendt 14

16 Udgående UF1 Ud 1060 Varesalg 1 000, Salgsmoms, udgående 250, Debitorer 1 250, Varer leveret, ikke sendt 2100 Varekøb EKSEMPEL 2: BOGFØRING FRA VAREMODTAGELSE VED INDKØB TIL FAKTURERING AF KUNDE Bilagstype Ind/Ud Konto Beskrivelse Debet Kredit Varemodtagelse indkøb LB1 Ind 6530 Varelager 8450 Afsætning, ikke Indgående IF1 Ind 8450 Afsætning, ikke 8740 Købsmoms, indgående 112, Kreditorer 562,50 Varelevering LB2 Ud 6530 Varelager 6670 Varer leveret, ikke sendt Udgående UF1 Ud 1060 Varesalg 1 000, Salgsmoms, udgående 250, Debitorer 1 250, Varer leveret, ikke sendt 2100 Varekøb 15

17 4.1.3 EKSEMPEL 3: BOGFØRING AF VAREMODTAGELSE VED INDKØB OG FAKTURERING TIL KUNDE, HVOR DER ER VALGT AT BOGFØRE LAGERÆNDRINGER I RESULTATREGNSKABET Bilagstype Ind/Ud Konto Beskrivelse Debet Kredit Varemodtagelse indkøb LB1 Ind 6530 Varelager 8450 Afsætning, ikke 2100 Varekøb 2610 Lagerændring Indgående IF1 Ind 8450 Afsætning, ikke 8740 Købsmoms, indgående 112, Kreditorer 562,50 Varelevering LB2 Ud 6530 Varelager 6670 Varer leveret, ikke sendt 2100 Varekøb 2610 Lagerændring Udgående UF1 Ud 1060 Varesalg 1 000, Salgsmoms, udgående 250, Debitorer 1 250, Varer leveret, ikke sendt 2100 Varekøb 16

18 4.2 Eksempler ved bogføring af fragt, ekspedition, told og spedition EKSEMPEL 4: FRAGT OG EKSPEDITION Produktets prisindstillinger Indkøbspris kr.. Omkostning 50,00 kr.. Kostpris 500,00 kr.. Avance 500,00 kr.. Avance i % 100,00 % Salgspris 1 000,00 kr. Indkøbspris hos leverandør kr. Fragt/Ekspedition 50,00 kr. Bilagstype Ind/Ud Konto Beskrivelse Debet Kredit Varemodtagelse indkøb LB1 Ind 6530 Varelager 8450 Afsætning, ikke Indgående IF1 Ind 8450 Afsætning, ikke 8740 Købsmoms, indgående 112, Afsætning, ikke 50, Købsmoms, indgående 12, Kreditorer 625,00 Lagerbevægelse, fragt/eksp. LB2 Ind 6530 Varelager 50, Afsætning, ikke 50,00 Varelevering LB3 Ud 6530 Varelager 500, Varer leveret, ikke sendt 500,00 Udgående UF1 Ud 1060 Varesalg 1000,00 17

19 8720 Salgsmoms, udgående 250, Debitorer 1250, Varer leveret, ikke sendt 500, Varekøb 2170 Hjemtagelsesomkostninger 50, EKSEMPEL 5: TOLD OG SPEDITION Produktets prisindstillinger Indkøbspris kr. Omkostning 50,00 kr. Kostpris 500,00 kr. Avance 500,00 kr. Avance i % 100,00 % Salgspris 1 000,00 kr. Indkøbspris hos leverandør kr. Told/Spedition 100,00 kr. Bilagstype Ind/Ud Konto Beskrivelse Debet Kredit Varemodtagelse indkøb LB1 Ind 6530 Varelager 8450 Afsætning, ikke Indgående IF1 Ind 8450 Afsætning, ikke 8740 Købsmoms, indgående 112, Kreditorer 562,50 Indgående IF2 Ind 8450 Afsætning, ikke 100,00 Told/speditions Købsmoms, indgående 25, Kreditorer 125,00 Lagerbevægelse, told/sped. LB2 Ind 6530 Varelager 100, Afsætning, ikke 100,00 18

20 Varelevering LB3 Ud 6530 Varelager 550, Varer leveret, ikke sendt 550,00 Udgående UF1 Ud 1060 Varesalg 1000, Salgsmoms, udgående 250, Debitorer 1250, Varer leveret, ikke sendt 550, Varekøb 2170 Hjemtagelsesomkostninger 100, EKSEMPEL 6: VALG AF BÅDE FRAGT OG EKSPEDITION SAMT TOLD OG SPEDITION Produktets prisindstillinger Indkøbspris kr. Omkostninger 50,00 kr. Kostpris 500,00 kr. Avance 500,00 kr. Avance i % 100,00 % Salgspris 1 000,00 kr. Indkøbspris hos leverandør kr. Fragt/Ekspedition 50,00 kr. Told/Spedition 100,00 kr. Bilagstype Ind/Ud Konto Beskrivelse Debet Kredit Varemodtagelse indkøb LB1 Ind 6530 Varelager 8450 Afsætning, ikke Indgående IF1 Ind 8450 Afsætning, ikke 8740 Købsmoms, indgående 112, Afsætning, ikke 50, Købsmoms, indgående 12, Kreditorer 625,00 19

21 Lagerbevægelse, fragt/eksp. LB2 Ind 6530 Varelager 50, Afsætning, ikke 50,00 Indgående IF2 Ind 8450 Afsætning, ikke 100,00 told/speditions 8740 Købsmoms, indgående 25, Kreditorer 125,00 Lagerbevægelse, told/sped. LB3 Ind 6530 Varelager 100, Afsætning, ikke 100,00 Varelevering LB4 Ud 6530 Varelager 600, Varer leveret, ikke sendt 600,00 Udgående UF1 Ud 1060 Varesalg 1000, Salgsmoms, udgående 250, Debitorer 1250, Varer leveret, ikke sendt 600, Varekøb 2170 Hjemtagelsesomkostninger 150, EKSEMPEL 7: BOGFØR LAGERÆNDRING I RESULTATREGNSKABET Hvis du ønsker at Lagerændringen også skal posteres i resultatregnskabet, aktiveres funktionaliteten ved at markere følgende indstilling: Poster Lagerændring i resultatregnskabet Denne indstilling fører til at to ekstra bilagslinjer bliver registreret ind på de lagerbevægelser, som oprettes ved varemodtagelse og varelevering. Produktets prisindstillinger Indkøbspris kr. Omkostning 50,00 kr. Kostpris 500,00 kr. 20

Mamut Kundskabsserie. Regnskab/Lager Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5

Mamut Kundskabsserie. Regnskab/Lager Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Mamut Kundskabsserie Regnskab/Lager Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 1 Bogføring af lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Indhold Om kontering af omkostninger og regnskabsmæssig

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabsserie - 2009. Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software

Regnskab. Mamut Kundskabsserie - 2009. Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software Regnskab Mamut Kundskabsserie - 2009 Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software Kom i gang med regnskab i Mamut Business Software INDHOLD VELKOMMEN... 1 VIGTIGE VÆRKTØJER I SKÆRMBILLEDERNE...

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden SportsGame For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH2. Jørgen Riber og Lars Breum, som begge har gået på Århus Købmandsskole, har netop overstået

Læs mere

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen

Læs mere

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7 Opgave 24.1c Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL7, der kan løses i tilknytning til kapital 24. Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 202-02-08 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 8.5 Vareforbrug Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Varekøb (eksempel) Varesalg (eksempel) Vareforbrug Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere

Valutakurser. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer

Valutakurser. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer Valutakurser Hvis du handler i fremmed valuta, er det hensigtsmæssigt, at kunne indtaste beløb i fremmed valuta og få det omregnet automatisk til dagskurs. På den måde kan du nemt følge med i, hvad du

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner.

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Enklere årsafslutning i dit Mamut-program

Enklere årsafslutning i dit Mamut-program // Mamut Business Software Enklere årsafslutning i dit Mamut-program Enklere årsafslutning i dit Mamut-program Indhold Indledning... 3 Årsafslutning... 3 Periodeafslutning... 4 Årsafslutning i Mamut Business

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Indholdsfortegnelse Lagermodulet Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8

Læs mere

Mamut Enterprise Variant

Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Tillægsprodukter og Enterprise-udvidelser Mamut Enterprise Variant Version 14 MBS.EXT.VAR.DK.2011.1 I Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Mamut Enterprise

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

STYKLISTER. Copyright Aesiras 2009 Side 1

STYKLISTER. Copyright Aesiras 2009 Side 1 Styklister gør det nemt at holde styr på hvilke varenumre, der indgår i en samlet pakke. Et eksempel på en stykliste kan være et sæt havemøbler. Der skal være stole eller bænke, et bord og måske nogle

Læs mere

Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale

Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.FIN.111.DK I ØKONOMISTYRING, LOGISTIK OG PERSONALE Producent og distributør: Mamut A/S Sluseholmen

Læs mere

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt.

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt. Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden Ege Cykler For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH1. Jørgen Ege har den 15. maj 2002 startet sin egen cykelforretning i centrum af Kolding.

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion Mamut Import/Eksport

Mamut Business Software. Introduktion Mamut Import/Eksport Mamut Business Software Introduktion Mamut Import/Eksport Mamut Import/Eksport Indhold Mamut Import/Eksport... 2 Eksport af information... 3 Eksport af fakturaoplysninger... 4 Import af information...

Læs mere

Kom godt i gang med periodeafslutning

Kom godt i gang med periodeafslutning Kom godt i gang med periodeafslutning Tjekliste for periodeafslutning ASPECT4 Økonomi har ingen årskørsler eller indgående balance. Systemet er transaktionsbaseret, sådan at en resultatkonto opsummeres

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang C Erhvervsøkonomi Minimanual Minimanual til e-conomic med instrukser Oversigt over instrukser Instrukser Generelle instrukser

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

17.2c Mikkels Dyrerige [M01]

17.2c Mikkels Dyrerige [M01] 17.2c Mikkels Dyrerige [M01] Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have. Han ønsker nu at etablere egen virksomhed. Han har i mange år drømt om sin egen dyrehandel. Da der for kort tid

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Mamut Business Software. Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse

Mamut Business Software. Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Mamut Business Software Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse 1 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Om Mamut Kasse... 3 Definitioner af ord og udtryk i programmet... 6 Kom i gang... 7 Hvad bør du tænke

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

CQ finans, postering i kassekladden

CQ finans, postering i kassekladden CQ finans, postering i kassekladden CQ s kassekladde kan benyttes manuelt og automatisk eller i kombinationer af disse. Automatisk postering opstår når der overføres posteringslinier fra fakturadelen,

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005

Programopdatering DSM version 01.56 December 2005 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Dimensioner. Introduktion til dimensioner

Dimensioner. Introduktion til dimensioner Dimensioner Der kan tilføjes yderligere dimensioner på posteringer og stamdata. Der er fire typer til rådighed: Afdeling, Formål, Kostcenter og Projekt. Ved at benytte dimensioner kategoriseres posterne

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Opkrævning af Divisionskontingent

Opkrævning af Divisionskontingent Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere