De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 2:8. Erik Ansvang.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 2:8. Erik Ansvang."

Transkript

1 1

2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 2:8 Erik Ansvang 2

3 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 2:8 Af Erik Ansvang Strålerne på solniveau Ifølge åndsvidenskaben er der syv primære stråler i Kosmos. I solsystemet er kun én af disse syv store kosmiske stråler aktive. De syv underopdelinger af denne kosmiske stråle udgør de syv stråler i solsystemet, og idet de styres af systemets Sollogos, danner de grundlaget for utallige varianter i Solens system af verdener. Disse syv stråler kan beskrives som de syv kanaler, som alt levende i Sollogos system strømmer igennem. Det er Sollogos syv primære egenskaber, for strålerne har ikke alene overordnet indflydelse på menneskeheden, men også på de syv naturriger. I virkeligheden er der intet i solsystemet uanset hvilket udviklingstrin det befinder sig på der ikke hører ind under en af de syv stråler og altid har gjort det. På næste trin under det kosmiske niveau, hvor solkonstellationer er i fokus, skal der nu fokuseres på de syv stråler på solniveau, og det vil være naturligt at studere Jordens eget solsystem. Næste niveau vil være strålernes indflydelse på gruppeniveau og til sidst på det individuelle niveau, men da kilden til strålerne på disse lavere niveauer er Sollogos, er det relevant at begynde ved kilden. 3

4 Sollogos modtager som sagt den kosmiske 2. stråle fra en stjerne i Den Siriske solkonstellation. Men hvad menes der med, at Sollogos modtager 2. stråle, for naturligvis modtager Sollogos alle syv frekvenser og dermed alle syv stråler? De syv kosmiske stråler, der strømmer ud fra Store Bjørn, strømmer ind i Sollogos natur. Når åndsvidenskaben oplyser, at Sollogos alene er præget af 2. stråle, skyldes det, at Sollogos alene reflekterer frekvensen fra 2. stråle, og det er alene frekvensen fra 2. stråle, der optages i eller responderes på i infrastrukturen i Sollogos eget planetsystem. Sollogos har ligesom enhver anden manifestation i Kosmos en såkaldt ring-pass-not en ringmur eller en ydre grænse for sin indflydelsessfære. Inden for denne grænsering er alt betinget af Sollogos egen infrastruktur. Konklusionen er derfor, at Sollogos modtager alle syv stråler, men Sollogos lukker alene 2. stråle ind i sit system. De øvrige seks stråler kastes tilbage eller afbøjes, for disse kvaliteter skal ikke komme til udtryk i Sollogos natur. Dette princip kendes fra hverdagslivet. Naturvidenskaben oplyser, at når man eksempelvis oplever, at en blomst er blå, så er den videnskabelige forklaring, at den belyses af det, man kalder hvidt lys, og det hvide lys rummer alle syv farver i farveskalaen. Det er almindelig kendt, at det hvide lys består af syv farver, for det hvide lys kan spaltes op i syv farver ved hjælp af et prisme. Når en blå blomst tilsyneladende er blå, skyldes det, at den absorberer alle farver undtagen den blå, som den reflekterer. Øjet opfatter alene blomsten som blå, fordi den absorberer de øvrige seks farver, og udstråler eller kaster den blå frekvens tilbage til omgivelserne. På principielt samme måde modtager Sollogos alle syv stråler, frekvenser eller farver fra det kosmiske hvide lys, men reflekterer eller udstråler kun den ene af strålerne og ifølge åndsvidenskaben er det 2. stråle. Den udstråler 2. stråle, og derfor vil Solens påvirkning af omgivelserne være betinget af 2. stråles kvaliteter. På denne måde modtager og udstråler Sollogos 2. stråle, og det er det, der menes, når åndsvidenskaben oplyser, at solsystemet i denne manifestationscyklus repræsenterer og manifesterer 2. stråle. Sollogos som er et individuelt kosmisk væsen har naturligvis en personlig udstråling ligesom alle andre skabninger, og denne udstråling er som sagt kendetegnet af 2. stråles kvaliteter. 4

5 Understråler og under-understråler Når 2. stråle strømmer ind i Sollogos system, spaltes strålen straks op i syv understråler. Princippet er det samme, som når man spalter lys i et prisme. Når det hvide lys opsplittes, skyldes det, at afbøjningsvinklen for de forskellige frekvenser ikke er den samme. Eksempelvis har rødt lys en anden afbøjningsvinkel end blåt lys, men på trods af at man ikke er i stand til at se farverne i det hvide lys, så er alle syv farver altid til stede. Når det hvide lys er sat i citationstegn, skyldes det, at betegnelsen hvidt lys er forkert. Hvis lyset var hvidt, ville verden være hvid. Det såkaldte hvide lys er gennemsigtigt. Man kan ikke se farverne i det gennemsigtige lys, men prismet viser ved en differentiering af afbøjningsvinklen inde i glasset, at lyset rummer syv farver, som kaldes farvespektret. Man kan sige, at Solen fungerer som et prisme, for Sollogos gør noget tilsvarende med 2. stråle. Når Sollogos modtager en stråle, der kan sammenlignes med det hvide lys, differentieres denne stråle omgående i syv understråler. Denne opdeling er et princip, der gentages på alle skabelsens niveauer. Når strålerne studeres, er det derfor vigtigt at huske, at en stråle altid rummer syv understråler. Enhver stråle rummer altid de seks øvrige, og dette princip gentager sig igen og igen og igen ligesom i fraktaler. Konklusionen er, at når en stråle studeres, kan den altid splittes op i syv understråler. Herefter kan man udvælge en af understrålerne, som igen kan splittes op i syv understråler. Og her kan man igen vælge en understråle, som igen kan splittes op i syv understråler osv. Dette princip fortsætter i det uendelige. Det er i virkeligheden dette princip, der ligger til grund for fraktallæren og kaosteorien. Strålerne og de tre aspekter Udgangspunktet for den videre udforskning af strålerne i solsystemet er nu, at Sollogos spalter 2. stråle op i syv understråler og sender disse syv understråler ud i sit system. De syv understråler er derfor alle understråler af 2. stråle, og derfor vil de bære præg af denne stråles overordnede kvalitet. For at forholde sig til denne information, vil det være fornuftigt at relatere strålerne til de tre aspekter, som de kendes fra den åndsvidenskabelige forskning. 1. aspekt er liv, kraft eller energi 2. aspekt er magnetisme eller tiltrækningskraft 3. aspekt er intelligent aktivitet eller aktiv intelligens 5

6 Åndsvidenskaben oplyser, at skabelsen af et solsystem er et resultat af, at 2. og 3. aspekt tilsammen skaber en stor stofboble en stor stjernetåge som senere fortættes til et solsystem, og det skyldes, at der fra 3. aspekt strømmer en energi, der skaber atomer. Atomerne bliver til bobler og komplicerede spiraler, hvorefter 2. aspekt bygger dem sammen til molekyler. Stofboblen er et resultat af 2.- og 3. aspekts samspil, og når stofboblen er dannet, træder 1. aspekt i funktion i form af livskraft eller livsgnister, som åndsvidenskaben kalder monader. Monaderne er åndelige livskim, der beliver den form, der nu er blevet skabt. Man kan sige, at livsgnisterne inkarnerer i det stof, som 2.- og 3. aspekt tilsammen har bygget. Når de tre kræfter bygger systemet, kaldes de aspekter. Men alle tre aspekter er strømmende energier. Når systemet er manifesteret, er alle tre aspekter stadig udtryk for strømmende energier og det betyder, at de er stråler. Åndsvidenskabens aspekter og stråler er derfor identiske begreber. Når strålelæren taler om de tre primære eller skabende aspekter, taler man samtidig om 1.-, 2.- og 3. stråle. Opspaltningen af den primære 2. stråle fra Sollogos resulterer derfor i, at Sollogos stadig opererer med tre aspekter, som er de tre primære stråler 1.-, 2.- og 3. stråle. Primære og sekundære stråler På denne måde er der skabt en differentiering, for når der findes primære stråler, må der også findes sekundære stråler. De sekundære stråler opstår som en vekselvirkning mellem de primære. I stedet for at betragte de tre primære aspekter som energier, der opbygger og beliver et system, kan man se dem som energier, der strømmer rundt i det system, der er opbygget. Næste trin i studiet af de syv stråler er at undersøge, hvordan de tre primære stråler griber ind i hinanden og vekselvirker på en måde, der fremkalder de fire sekundære stråler. Princippet kan illustreres på denne måde: 6

7 Den sekundære 7. stråle er en spejling af den primære 1. stråle. Den sekundære 6. stråle er en spejling af den primære 2. stråle. Den sekundære 5. stråle er en spejling af den primære 3. stråle. Den sekundære 4. stråle forbinder de sekundære med de primære. Åndsvidenskaben giver ikke et klart svar på, hvordan de tre primære stråler fremkalder de fire sekundære stråler, men det hermetiske aksiom siger: Som foroven således også forneden. Som i det store således også i det små. Som i det ydre således også i det indre. Hvis studiet bygger på dette grundlag, medfører det, at manifestation på lavere niveauer er udtryk for spejling af højere principper ned på et lavere niveau og sandsynligvis sker det ved, at 4. stråle forbinder og skaber ligevægt mellem de primære og de sekundære stråler, for den tibetanske mester Djwhal Khul siger, at: 4. stråle harmoniserer virkningen af de tre primære stråler. Fra én kosmisk stråle til syv planetariske Konklusionen er derfor, at Sollogos skaber syv stråler i sit system, men der er ikke tale om de syv kosmiske stråler, men syv understråler under den kosmiske 2. stråle. Der er derfor ikke én stråle i systemet. Set fra en planetarisk synsvinkel er der syv stråler. De syv stråler strømmer nu ind i det planetariske system, og åndsvidenskaben fortæller, at de strømmer fra Solen ud til solsystemets syv hellige planetsystemer. De syv hellige planeter gennemstrømmes naturligvis af alle syv stråler, på samme måde som Sollogos modtager alle syv stråler fra Store Bjørn. Og her sker det samme som for Sollogos vedkommende, for de enkelte planeter reflekterer kun én af de syv stråler, som de modtager fra Sollogos. 7

8 Konklusionen er, at planeterne repræsenterer den stråle, de hver især reflekterer, på samme måde som Sollogos repræsenterer 2. stråle. Hver af de syv hellige planeter tilbagekaster én af disse understråler, som derfor repræsenterer denne planetariske Logos personlige udstråling, som farver og betinger alt, hvad der er i planetens eget system. Solen og planeterne I forbindelse med solsystemets skabelse blev der dannet en gigantisk stjernetåge af roterende stof, som på grund af centrifugalkraften fladede ud og dannede roterende stofringe. Herefter belivede de syv planetariske Logoi stoffet i hver sin roterende stofring, og begyndte at opsamle stof og danne planeter af det. Stoffet, som den enkelte planet samlede for at forme planetens masse, havde samme vibration eller stråle som den pågældende Planetlogos, og det medførte, at alt stof, der fandtes og stadig findes på planeten, er præget af en specifik vibration eller strålekvalitet. Det medfører også, at vores planetsystem består af syv forskellige planettyper, der gennemstrømmes af hver sin stråle. Sollogos kan sammenlignes med en menneskekrop med organer, og som bekendt er der meget stor forskel på organernes funktioner, men tilsammen udgør de både ligeværdige og lige vigtige funktioner i organismen. Fjerner man et af de primære organer, dør hele organismen. Det sammen princip gælder i Solsystemet. Planeterne er meget forskellige, for de har hver deres specielle funktion og udtrykker forskellige strålekvaliteter i solsystemets organisme. Planeterne supplerer og kompletterer hinanden. Planeterne repræsenterer hver i sær specifikke kvaliteter, og derfor kaldes de for universiteter i åndsvidenskaben. Forklaringen er, at hvis en højt udviklet livsenhed har behov for at få erfaring om én af de planetariske stråler, så inkarnerer denne livsenhed på den aktuelle planet. Den tibetanske mester Djwhal Khul oplyser, at navnlig de hellige planeter fungerer som en form for universiteter, hvor livsenheder fra andre planeter kan få en specialiseret uddannelse. Det skal tilføjes, at det for det første er meget få, der får denne mulighed, og for det andet er det alene mestre, der har mere end 6. indvielse, der kan komme på tale, for på dette høje udviklingsniveau skal mesteren vælge mellem syv kosmiske 8

9 veje til sin fortsatte udvikling, og nogle af vejene kræver uddannelse på andre planetsystemer, hvor mesteren må tilegne sig viden om systemernes specifikke energier eller strålekvaliteter. Det kosmiske hjertechakra Dette solsystem administrerer den kosmiske 2. stråle i solkonstellationen Sirius, og dermed fungerer solsystemet som et kosmisk hjertechakra. Ordet chakra betyder hjul. Chakraerne har fået denne betegnelse på grund af deres hvirvlende udseende. Når de er i fuld aktivitet, ligner de hjul af levende ild. De kaldes også lotusblomster. Åndsvidenskaben oplyser, at et hjertechakra altid har tolv kronblade. Denne mystiske information skyldes, at hjertechakraet har en frekvens, der skaber tolv blade, fordi chakraets rotation på en sinuskurve danner tolv bølgetoppe, der svarer til dets bølgelængde. Når et hjertechakra har tolv blade, er det logisk at antage, at hvert blad repræsenterer et planetsystem, og derfor må der være tolv planetsystemer i dette solsystem. På nuværende tidspunkt er der kun fundet ni planeter i solsystemet hvis Pluto medregnes for i modsætning til astronomerne, kategoriseres Pluto som en planet i åndsvidenskaben på grund af dens energimæssige indflydelse på systemet. Konklusionen er derfor, at der endnu er tre ukendte planetsystemer i solsystemet. Og da syv hellige og tre ikke-hellige planeter er kendt af åndsvidenskaben, må man formode, at de to ukendte planeter må være ikke-hellige. Der findes derfor syv hellige og fem ikke-hellige planetsystemer i solsystemet. De hellige planeter er vist i en cirkel. De ikke-hellige er markeret med et X. 9

10 De syv hellige planeters stråler De syv stjerner i Store Bjørn Den åndsvidenskabelige forskning fastslår, at der strømmer syv stråler fra Solen til syv hellige planeter. Spørgsmålet er nu hvilke stråler til hvilke af de hellige planeter? Store Bjørns syv stjerner udsender syv stråler til de syv solsystemer, som udgør de syv chakraer i Sirius. Men vores solsystem modtager som tidligere nævnt alle syv stråler, og solsystemet absorberer og reflekterer alene 2. stråle. Derfor bliver 2. stråle den primære og dominerende stråle, som Sollogos udstråler til sit eget planetsystem. Den tibetanske mester Djwhal Khul fortæller, at Sollogos spalter den kosmiske 2. stråle op i syv understråler, og sender dem ud i sit eget system. De syv understråler af 2. stråle absorberes herefter af Solsystemets primære planeter, som er de syv hellige planeter. På denne måde kommer de syv hellige planeter til at repræsenter hver sin stråle, og 1. stråle modtages af Vulcan 2. stråle modtages af Jupiter 3. stråle modtages af Saturn 4. stråle modtages af Merkur 5. stråle modtages af Venus 6. stråle modtages af Neptun 7. stråle modtages af Uranus 10

11 De syv stråler og de syv hellige planeter Desuden er der fem ikke-hellige planeter, og strålerne fordeles sådan 1. stråle modtages af Pluto 2. stråle modtages af en ukendt planet (erstattes af Solen af hensyn til forståelsen) 3. stråle modtages af Jorden 4. stråle modtages af en ukendt planet (erstattes af Månen af hensyn til forståelsen) 5. stråle modtages af Mars. 11

12 Men de syv kosmiske stråler strømmer også en anden vej ind i solsystemet, for de seks øvrige solsystemer i Sirius, der repræsenterer de øvrige stråler, strømmer også ind i solsystemet, og deres strålekvaliteter absorberes på samme måde af solsystemets hellige planeter. Den primære indstrømning og dermed de syv understråler af den 2. kosmiske stråle modtager de hellige planeter fra Solen. Men sekundært modtager planeterne desuden de øvrige stråler fra Store Bjørn. Et enkelt og logisk system begynder nu at tegne sig men så enkel er virkeligheden desværre ikke. Tre stråler for ånd, sjæl og personlighed I Alice A. Baileys litteratur har den tibetanske mester oplyst, hvilken stråle hver enkel planet i solsystemet modtager, men han tilføjer, at det er vigtigt at være opmærksom på, at en planet er et levende væsen, som derfor ikke modtager én enkelt stråle men hele tre. For ligesom et menneske har en planet naturligvis en ånd, en sjæl og en personlighed og ånd, sjæl og personlighed har hver sin strålekvalitet. Det er derfor nødvendigt at skelne mellem personlighedsstråler, sjælsstråler og stråler for ånden. Spørgsmålet er derfor, hvilken af strålerne, Djwhal Khul har oplyst? Han har angivet syv stråler til de tolv planeter, men han har ikke afsløret, om strålerne tilhører ånden, sjælen eller personligheden. Denne information er overladt til fornuften og intuitionen hos den studerende. Den esoteriske litteratur er tavs. En mulighed for at komme videre i udforskningen af emnet er at undersøge, hvad en af de store stråleforskere Michael Robbins, der er stifter og leder af Seven Ray Institute er nået frem til i sin forskning. Michael Robbins må betragtes som 12

13 nutidens største specialist på området. Han er specialist i både esoterisk astrologi og esoterisk psykologi, men ikke mindst inden for det område, som han selv kalder rayology. Der er god grund til at betragte hans vurderinger som særdeles kvalificerede arbejdshypoteser. Michael Robbins fortæller, at Djwhal Khul sandsynligvis har oplyst de hellige planeters sjælsstråle, og for de ikke-hellige planeters vedkommende er det utvivlsomt personlighedsstrålen. Teorien lyder logisk, for forskellen på en hellig og en ikke-hellig planet er udviklingsgraden. En hellig planetlogos er et planetvæsen, der har taget 5. planetariske indvielse. En ikke-hellig planetlogos er et planetvæsen, der kun har 3. eller 4. planetariske indvielse. En planet, der har taget 5. planetariske indvielse, er netop domineret af sit sjælsaspekt, hvorimod en planet, der har taget 3. eller 4. planetariske indvielse er domineret af sit personlighedsaspekt. Det er derfor overvejende sandsynligt, at den tibetanske mesters oplysninger skal forstås på dette grundlag. Planeternes monadiske stråler eller åndens strålekvaliteter siges der intet om, sandsynligvis fordi menneskeheden ikke kan bruge denne information til noget. Derfor er det et interessant spørgsmål, om man kender alle tre stråler for planeten Jorden? Flere steder i forfatterskabet siger Djwhal Khul, at det er for tidligt at give informationer om Jordens stråleopbygning, og alligevel kan opmærksom læsning afdække informationen. Det viser sig, at Jordens stråleopbygning er ret enestående, for den er på en måde et symbol for hele systemet. Jordens stråleopbygning Jordens personlighed har stråle Jordens sjæl har stråle Jordens ånd (monade) har stråle 13

14 Planeten Jorden udtrykker derfor de tre primære aspekter eller den fundamentale stråleopbygning ånden på 1. stråle, sjælen på 2. stråle og personligheden på 3. stråle. Planchen over strålernes indstrømning fra Store Bjørn via Sirius til solsystemet viser, at strålen for Jorden er angivet som 3. stråle. Det er grunden til at Michael Robbins konkluderer, at der er tale om personlighedsstrålen, for Jorden er en ikkehellig planet. Selvom planeten Jorden ifølge åndsvidenskaben er bagefter i sin udvikling og nærmest er en slags fortabt søn i solsystemet, er den trods alt på vej tilbage til Faderhjemmet. Det er vigtigt, for Jorden har som sagt en stråleopbygning, der er symbol på hele systemet dvs. 1., 2. og 3. stråle på de tre primære aspekter. De tre primære Næste vigtige spørgsmål er nu: Hvilke af de tre hellige planeter udgør de tre primære aspekter? Ifølge planchen skulle det være: Vulcan på 1. aspekt, Jupiter på 2. aspekt og Saturn på 3. aspekt. Men det er sandsynligvis ikke korrekt, for de hellige planeters stråler er som sagt sjælsstråler, og det er ikke sjælsstrålerne, der er betingelsen for, at de er aspekter. Det er åndens strålekvalitet! Hvis de tre planeter, der udgør Faderen, Sønnen og Helligånden i systemet, skal findes, er det ikke tilstrækkeligt at se på sjælsstrålen. Det er åndens eller den monadiske stråle, der skal findes. Denne information giver Djwhal Khul faktisk i Esoterisk Astrologi. Her siger han, at: Uranus er Faderen og 1. stråle 14

15 Neptun er Sønnen og 2. stråle Saturn er Helligånden og 3. stråle Flere konkrete informationer om strålerne på det kosmiske niveau giver åndsvidenskaben desværre ikke i øjeblikket, men det er vigtige informationer, for de strålekvaliteter, der præger systemerne i dagligdagen, er nu kendte, og derfor er det muligt at forholde sig til dem, og dybere forskning viser da også at: 15

16 o Faderen Uranus, som har 1. stråle på ånden, har 7. stråle på sjælen. o Sønnen Neptun, som har 2. stråle på ånden, har 6. stråle på sjælen. o Helligånden Saturn, som har 3. stråle på ånden, har 3. stråle på sjælen. Strålerne på planetniveau Planetsystemerne modtager som sagt hver især en understråle direkte fra Solen. Understrålen er planeternes primære strålepåvirkning. Men de modtager desuden indirekte de øvrige stråler fra Store Bjørn. De hellige planeter modtager derfor strålepåvirkningen fra både Solen og fra Store Bjørn. Når en hellig planet modtager en bestemt stråletype fra både Solen og fra Store Bjørn altså både direkte og indirekte vil den naturligvis være stærkt præget af denne specifikke strålepåvirkning. Planeterne modtager derfor to strålepåvirkninger en primær, der kommer fra Solen og en sekundær, der kommer fra Kosmos. Det er 2. stråles 3. understråle, der strømmer til planeten Jorden, og med planeten Jorden menes der Shamballa, som i åndsvidenskaben kaldes centret, hvor Guds vilje er kendt samt Sanat Kumara (Planetlogos personlighedsaspekt). Planetlogos modtager og absorberer altså primært den store solare 2. stråle og herunder primært den store 3. understråle. Sanat Kumara er reelt denne strålekvalitet. Når Sanat Kumara modtager 2. stråles 3. understråle, spaltes den op i syv understråler efter samme princip som tidligere beskrevet. Planetlogos fungerer på denne måde som et prisme ligesom Sollogos. Planetlogos sender derfor syv understråler ud i sit system. Mere præcist modtager han den primære solare 2. stråles 3. understråle, som nu spaltes op i syv underunderstråler. 16

17 Sanaka, Sananda og Sanatana Kumara Shamballa er ligesom alt andet i systemet opdelt i tre aspekter, som åndsvidenskaben kalder departementer, fordi de repræsenterer et bestemt administrations- eller ansvarsområde. De tre primære understråler kanaliserer Sanat Kumara nu videre ud til lederne af de tre departementer, der kaldes Sanat Kumaras Rådskammer og de tre Kumaraer Sanaka, Sananda og Sanatana Kumara. Sanaka Kumara modtager 1. under-understråle (af 3. stråle, som er en understråle af 2. stråle) Sananda Kumara modtager 2. under-understråle og Sanatana Kumara modtager 3. under-understråle og de tre kumaraer sender de tre strålekvaliteter videre til Hierarkiets tre primære departementer departementerne for 1., 2. og 3. stråle. Samtidig strømmer den sekundære påvirkning fra Store Bjørn og solkonstellationen Sirius ind i systemet, men det forøger blot den samme strålepåvirkning. Det er nu interessant at følge, hvad der videre sker i denne nedtransformering af strålerne, og derfor skal der nu fokuseres på de tre departementer i Sanat Kumaras ashram eller rådskammer. De tre kumaraer sender som sagt de tre primære strålepåvirkninger videre til Hierarkiets departementer, og det betyder, at: 17

18 o Manuens departement modtager 1. under-understråle fra Sanaka Kumara. o Kristi departement modtager 2. under-understråle fra Sananda Kumara. o Mahachohanens departement modtager 3. stråle fra Sanatana Kumara. Lederen af Hierarkiets 3. stråle departement Mahachohanen opsplitter nu sin 3. under-understråle i fire sekundære stråler plus selve 3. strålekvaliteten og sender dem videre til de lavere naturriger herunder 4. naturrige menneskeheden. Det betyder, at Manuen kanaliserer 1. stråle, Kristus kanaliserer 2. stråle og Mahachohanen kanaliserer dels sin egen 3. stråle og dels de fire sekundære stråler til menneskeheden og de lavere naturriger. På denne måde besjæles menneskeheden af alle syv stråler, og derfor er de syv stråler til stede på Jorden. Strålerne og astrologien Et vigtigt spørgsmål er nu: Hvor kommer strålerne fra set fra et individuelt synspunkt?. Fra en individuel synsvinkel strømmer strålerne ikke til Jordens naturriger direkte fra hverken Store Bjørn eller fra Sirius, men fra Hierarkiet. Set fra menneskehedens synspunkt er det reelt uinteressant, hvordan strålerne kommer til Hierarkiet, men det er til gengæld vigtigt at vide, at alt hvad der foregår på Jorden, relaterer sig til Hierarkiet. Det beskrives senere. Via Hierarkiet gennemstrømmes Jorden med de syv strålekvaliteter, som Hierarkiets mestre modtager fra Shamballa eller Sanat Kumaras rådskammer. Hierarkiet omslutter planeten med sin aura, og indenfor denne aura udsender Hierarkiet de syv stråler til alle levende væsener på Jorden. 18

19 Det er en vigtig information, for der kan tilføjes en lige så vigtig information. Åndsvidenskaben oplyser, at Hierarkiet i den atlantiske periode opbyggede tolv kraftfulde tankeformer, som de placerede som et bælte omkring Jorden, og disse tankeformer udgør den planetariske zodiak. Mestrene skabte en magnetisk forbindelse mellem hver tolvtedel af dette tankeskabte bælte eller denne zodiak, sådan at hver del stod i forbindelse med det stjernebillede, der befinder sig ude i rummet. Det er denne zodiak, der virker og påvirker det er ikke stjernebillederne langt ude i rummet. Spørgsmålet: Hvor kommer de astrologiske energier fra set fra et individuelt synspunkt?, kan derfor besvares med: Hierarkiet. De kosmiske energier kan ikke opfattes, for de er alt for subtile for menneskets relativt grove bevidsthed. Men mennesket er tænkeren. 1 Mennesket er derfor i høj grad i stand til at opfatte tankeformer navnlig de tankeformer, der er opbygget fra det højere mentalplan (sjælens plan) og nedefter. Når man siger, at et menneske er født i et bestemt stjerntegn, har det ingen relation til det kosmiske stjernebillede. Det har relation til den magnetiserede tankeform, som Hierarkiet skabte i Atlantis. Det er den, der rummer den specielle energi, der defineres som stjernetegnenes eller zodiakens kvaliteter. Desuden er disse tankeformer blevet suppleret af astronomer og astrologer, der gennem tiderne har beskæftiget sig med astronomi og astrologi, som i virkeligheden er én videnskab. Deres tankeformer er også strømmet ind i det kollektive tankebælte, og denne kombination er forklaringen på, at astrologiske analyser virker det skyldes ikke, at der strømmer kosmisk energi ned til Jorden fra fjerne stjernebilleder langt ude i rummet. 1 Det engelske ord man (menneske) stammer fra sanskritordet manas, der betyder tanke eller tænkeren. 19

20 De kosmiske stjernebilleder ligger ikke opdelt i lige store bælter på hver tredive grader, sådan som det fremgår af astrologernes beregninger i horoskoperne. Desuden er der noget, der hedder forårspræcessionspunktet, som medfører, at stjernebillederne løbende forrykkes en smule hvert år. Siden Ptolemæus tid har de forrykket sig cirka en tredjedel af tegnet, og det medfører, at de fleste tegn ikke står dér, hvor astrologerne påstår, at de befinder sig ifølge deres beregninger. Det har skabt en markant uoverensstemmelse mellem astrologi og astronomi, og astronomer angriber netop astrologerne med dette argument. Astrologer uden kendskab til denne åndsvidenskabelige kendsgerning, er ikke i stand til at komme med et logisk svar på denne uoverensstemmelse, og henviser derfor til, at sådan har man altid beregnet horoskoperne altså et dogmatisk argument, der er baseret på en trosforestilling. Men når astrologien alligevel virker, skyldes det ganske enkelt, at menneskeheden er underlagt Hierarkiets magnetiske tankeform, der omkranser og drejer med Jorden rundt, og som altid har nøjagtig tredive grader for hvert tegn. På denne måde bliver horoskopet relevant, for det er ikke et billede på Kosmos, men på de energier, der konstant strømmer fra tankeformen, og som har en reel virkning på det enkelte menneske. Man kan derfor udlede, at når astrologien virker, skyldes det, at astrologerne ofte uden at vide det beskriver tankeformer, og tankeformer er den stærkeste påvirkning, mennesket tænkeren udsættes for her på Jorden. De tolv kollektive tankeformer, der udgør en del af psykologen Carl Jungs kollektive ubevidste, er en af de stærkeste kollektive indflydelser, der findes på planeten. Konklusionen er, at alle energier på planeten stammer fra Hierarkiet, der også kaldes Det Store Hvide Broderskab. Denne konklusion har vidtgående konsekvenser for menneskets virkelighedsopfattelse. Det medfører ikke mindst, at det altid er Hierarkiet, der beslutter og styrer, hvilke energier, der skal påvirke menneskeheden i en given periode. 20

21 21

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

DE SYV STRÅLER. psykologi. Erik Ansvang

DE SYV STRÅLER. psykologi. Erik Ansvang 1 DE SYV STRÅLER Den Nye Tidsalders psykologi Erik Ansvang 2 Indhold Introduktion til De Syv Stråler side 6 Tredelingen Syvdelingen Den nye tidsalders psykologi Energi og liv Væren Enhed Bølgelængder og

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Af Erik Ansvang De syv stråler og det enkelte menneske Alle skabninger

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Meddelelse. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om Videnskaben om Triangler.

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

- den nye tidsalders psykologi 1:8

- den nye tidsalders psykologi 1:8 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 1:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 1:8 af Erik Ansvang Introduktion Ifølge åndsvidenskaben er alle væsener

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Det er en stor fornøjelse for Center for Esoterisk Astrologi atter at kunne invitere til Esoterisk Sommerskole i Aarhus i juli 2016, hvor landets førende esoterikere,

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Astrologi, Energi & Bevidsthed

Astrologi, Energi & Bevidsthed 1 Astrologi, Energi & Bevidsthed Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi, energi & bevidsthed Af Kenneth Sørensen. Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Mennesket og det

Læs mere

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk 1 Sorte Huller set i relation til Gayatri Muriel E. Powlett www.visdomsnettet.dk 2 SORTE HULLER set i relation til GAYATRI Af Muriel E. Powlett Fra The Beacon (Oversættelse: Ebba Larsen) GAYATRI Du som

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

SVASTIKAET. Erik Ansvang.

SVASTIKAET. Erik Ansvang. 1 SVASTIKAET Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 SVASTIKAET Af Erik Ansvang Svastikaets eller solkorsets symbolik er skjult i pyramiden. For at sandsynliggøre denne påstand, kan man tage udgangspunkt i

Læs mere

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang Udgivet af VisdomsNettet 1 www.visdomsnettet.dk ISIS OG LOTUSBLOMSTEN www.visdomsnettet.dk 2 Isis og lotusblomsten Af Erik Ansvang Universet er en tanke I dag arbejder

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

1 VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Introduktion til DEN ESOTERISKE LÆRE 01 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Introduktion til DEN ESOTERISKE LÆRE Af Hardy Bennis Åndsvidenskabens emner I den esoteriske

Læs mere

set i relation til Ga y a t r i

set i relation til Ga y a t r i 1 Sorte Huller set i relation til Ga y a t r i Muriel E. Powlett www.visdomsnettet.dk 2 SORTE HULLER set i relation til GAYATRI Af Muriel E. Powlett Artikel i BEACON, juli/sept. 2007 (Oversættelse: Ebba

Læs mere

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV 1 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Af Kenneth Sørensen Fra bogen: Fuldmånemeditation på tærsklen til en ny verdensreligion Det forhold

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Isis & lotusen. Erik Ansvang.

Isis & lotusen. Erik Ansvang. 1 Isis & lotusen Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Isis & lotusen Af Erik Ansvang Universet er en tanke I nutiden arbejder progressive forskere inden for naturvidenskaben ud fra en teori om, at Universet

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 01 ÅNDENS INVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 01 ÅNDENS EVOLUTION Af Erik Ansvang Af ånd er du kommet. Til ånd skal du blive. Over indgangen til

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne

Læs mere

Overgang eller Undergang?

Overgang eller Undergang? 1 2012 Overgang eller Undergang? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 2012 Overgang eller Undergang? Af Erik Ansvang Går Jorden under i 2012? Mayakalenderen udløber den 21. december 2012, og det har resulteret

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Horoskopets rod del 3

Horoskopets rod del 3 Horoskopets rod del 3 I del 1 beskrev jeg, hvordan planeterne i sin urfase har et fastlagt tilhørsforhold til bestemte stjernetegn. Man siger, de hersker over tegnet. Denne oplysning er vigtig. Taler vi

Læs mere

De tre fundamentale POSTULATER

De tre fundamentale POSTULATER 1 De tre fundamentale POSTULATER Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 De tre fundamentale POSTULATER Af Hardy Bennis Åndeligheden er døende I takt med at den teknologiske og materielle udvikling er blevet

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

Tankeformernes intelligens

Tankeformernes intelligens Tankeformernes intelligens Af Merete Gundersen Hypotese for tankeformer Tanker = bevidsthed = bølgelængde = magnetisme = lys = er evigt eksisterende i kosmos. Tanker responderer på lys, lyd, farve, duft,

Læs mere

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE

DEN INDRE VERDENSSTYRELSE 1 DEN INDRE VERDENSSTYRELSE Introduktion til den esoteriske lære 2 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Den Indre Verdensstyrelse af Hardy Bennis At beskrive den esoteriske læres historie er som at beskrive

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 8:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 8:8 Af Erik Ansvang Den personlige stråleopbygning Nogle alternative

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH

VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH VELKOMMEN TIL QIBEL EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH UNDERVISER B. Kim Pedersen Som forenende enhed, helt ned til det sidste led, er alt sammenlænket med alt det andet. Således er den guddommelige essens

Læs mere

17. Afsnit. Martinus og astrologien.

17. Afsnit. Martinus og astrologien. 1 17. Afsnit 17.1 Martinus egen indstilling til astrologien. I kredsen omkring Martinus var der flere, der var ret interesserede i astrologi og de horoskoper der kan udarbejdes. Jeg ser i Per Thorells

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

KOSMOLOGI. Involution & Evolution. Introduktion til den esoteriske lære 7. Hardy Bennis.

KOSMOLOGI. Involution & Evolution. Introduktion til den esoteriske lære 7. Hardy Bennis. 1 KOSMOLOGI Involution & Evolution Introduktion til den esoteriske lære 7 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Kosmologi Involution & Evolution Introduktion til den esoteriske lære 7 Af Hardy Bennis Et

Læs mere

ASTROLOGI videnskaben om energi

ASTROLOGI videnskaben om energi 1 ASTROLOGI videnskaben om energi Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 ASTROLOGI VIDENSKABEN OM ENERGI Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Astrologi er

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Citater fra Tibetanerens bøger

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

VÆGTENS TEGN Plan og princip

VÆGTENS TEGN Plan og princip 1 VÆGTENS TEGN Plan og princip Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆGTENS TEGN Plan og princip Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Vægtens tegn har en speciel plads i dyrekredsen, for det er energien

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

DE SYV STRÅLER 1:3. Introduktion til den esoteriske lære 12. Hardy Bennis.

DE SYV STRÅLER 1:3. Introduktion til den esoteriske lære 12. Hardy Bennis. 1 DE SYV STRÅLER 1:3 Introduktion til den esoteriske lære 12 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 De syv stråler 1:3 Af Hardy Bennis Alt er energi I gennemgangen af den esoteriske læres mange delemner er

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi - en tabt dimension i tydningen Susanne Denningsmann har skrevet en vigtig doktorgrad med titlen: Die astrologische Lehre der Doryphorie : eine soziomorphe

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

Horoskopets progression

Horoskopets progression Horoskopets progression Af Helge Kruse (Fra Visdomsnettet) Månen og ascendanten Gennem de første fire år er ethvert barn under indflydelse af Månen, der påvirker hjernens vækst. I denne periode vil barnet

Læs mere

De fem sjælsgrupper. Djwhal Khul.

De fem sjælsgrupper. Djwhal Khul. 1 De fem sjælsgrupper Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 De fem sjælsgrupper Af Djwhal Khul Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Af hensyn til klassificering og sammenligning

Læs mere

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse Selvets manifestation i tid, rum og bevægelse Af Carl V. Hansen (trykt i Theosophia nr. 1. sept. - okt. 1949 22. årgang) Ved en umiddelbar betragtning af selve naturens orden vil ethvert intelligent væsen

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

JUPITER. Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet. Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer

JUPITER. Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet. Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer JUPITER Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer Jupiter aktiverer, renser og balancerer som Minerva, Uranus og

Læs mere

Auralæsning. Erik Ansvang.

Auralæsning. Erik Ansvang. 1 Auralæsning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Auralæsning Af Erik Ansvang En clairvoyant kan se aura. Men det er ikke enhver clairvoyant, der kan læse den. Det fysiske lys kan spaltes i underfrekvenser

Læs mere

Den hellige resonans. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den hellige resonans. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den hellige resonans Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den hellige resonans Af Erik Ansvang I Johannesevangeliet står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Mange mener,

Læs mere

SIQ - Spirituel Intelligens

SIQ - Spirituel Intelligens Institut for Holisme og Forskning SIQ - Spirituel Intelligens SIQ - Spirituel Intelligens Livskilden 2004 Livskilden Gl. Strandvej 199 A 3060 Espergærde 4913 4869 e-mail: livskilden@post.tele.dk www.livskilden.org

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser. Den Store Invokation

Virkningsfulde bønner og påkaldelser. Den Store Invokation Virkningsfulde bønner og påkaldelser (3) Den Store Invokation Fra lysets kilde i Guds sind lad lys strømme ind i menneskers tanker lad lyset komme til jorden. Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte lad kærlighed

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

Opstandelse. v/ Asger Lorentsen

Opstandelse. v/ Asger Lorentsen Opstandelse v/ Asger Lorentsen Jorden går nu ind i et vist niveau af opstandelse, og dermed gives menneskeheden en stor mulighed for at hæves i vibration. Denne mulighed har i mange åndelige grupper ligeledes

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 1:2

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 1:2 1 DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 1:2 Introduktion til den esoteriske lære 10 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Den Åndelige Udviklingsvej Indvielsesvejen 1:2 Af Hardy Bennis To parallelle veje Når Den åndelige

Læs mere

FINANSKRISEN OG TÆRSKELENS VOGTER af Holger Stavnsbjerg

FINANSKRISEN OG TÆRSKELENS VOGTER af Holger Stavnsbjerg FINANSKRISEN OG TÆRSKELENS VOGTER af Holger Stavnsbjerg Finanskrisen har bevirket, at konflikten mellem menneskehedens sjæl og dens tærskelvogter er blevet intensiveret, så vi er nået til et punkt, hvor

Læs mere

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang.

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang. 1 FRI VILJE eller frie valg? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRI VILJE eller frie valg? Af Erik Ansvang Fri vilje determinisme? I Matthæusevangeliet (kap. 26, 42) kan man læse, at Jesus i Getsemane

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Opgave, der skal udføres Meditationsomrids Citater fra Tibetanerens bøger om skabende

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder 1 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Frances Adams Moore www.visdomsnettet.dk 2 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Af Frances Adams Moore (Oversættelse THora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 1:6 21. december februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 1:6 21. december februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Gruppen for skabende meditation

Læs mere