TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg"

Transkript

1 TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter en arbejdsskade. Da Pas kæreste pludselg går fra hende, betyder det, at hun må fnde sg et nyt sted at bo da lejlgheden står kærestens navn. Pa står en vanskelg følelsesmæssg stuaton, men er samtdg tvunget tl at forholde sg tl en lang række praktske problemer og opgaver. Hun flytter mdlertdgt over tl en vennde, mens hun søger ny bolg. Det lykkes Pa selv at fnde en ny bolg va et bolgselskab, og hun går gang med at arrangere de praktske tng omkrng flytnngen. Hun rnger bl.a. tl tre lokale flyttemænd for at fnde ud af, hvem der er bllgst. Hun beder om at få sendt tlbud på e-mal, så hun har prsen på skrft. Den ene flyttemand sender det dog med post, da han kke har e-mal. Pa har kke computer selv, men får hjælp af sn datter, når hun skal tjekke mals SYSTEM LØSNINGSFORSLAG

2 ! FØR Pa er meget vanskelgt stllet økonomsk, og hun kan se, at flytnngen blver alt for dyr for hende. Da hun blev førtdspensonst, modtog hun generel nformaton om de forskellge mulgheder tlknyttet hendes nye stuaton, bl.a. mulgheder for økonomsk støtte. Hun vælger derfor at kontakte kommunen for at høre, om det er mulgt at få økonomsk hjælp tl flytnngen. Da Pa kke har nogen computer selv, rnger hun altd tl kommunen, stedet for selv at søge nformaton på nettet. Hun får fat sagsbehandleren Anne, som vejleder hende generelt ft. hendes lvsstuaton. Det ndbefatter bl.a. mulgheden for at søge hjælp tl bolgskrng, bolgstøtte, beboerndskud og selve flytnngen. Sagsbehandleren vurderer bl.a., det vl være relevant for Pa at søge personlgt tllæg tl at få dækket selve flytnngen. For at søge skal bl.a. hun ndhente tlbud fra to forskellge flyttemænd. Det fortæller Pa, at hun allerede har klaret. Derudover er der behov for forskellg dokumentaton for Pas nuværende økonomske stuaton $ 2x Ny lvsstuaton udløser nformaton fra kommunen ( pensonsthåndbog )

3 FØR Anne sender Pa en mal den dgtale postkasse med et lnk tl ansøgnngen. Her fremgår det tydelgt, hvad processen for ansøgnngen er, og hun kan se en tjeklste med den dokumentaton, hun skal have klar. På den måde kan hun fnde paprerne frem, nden hun starter på selve ansøgnngen. Udover at hjælpe med at tjekke mals, plejer Pas datter også at hjælpe med andre tng, der foregår dgtalt, som at gå på netbank, tjekke dgtal post mm. Pa rnger derfor tl sn datter og aftaler at komme på besøg dagen efter, så de sammen kan kgge på ansøgnngen om hjælp tl flytnngen. Da Pa næste dag er på besøg hos datteren, starter de med at gå på Pas netbank for at betale en regnng. Derefter hjælper datteren hende med at logge på dgtal post, hvor de kan se malen fra sagsbehandleren med lnket tl ansøgnngen og den relevante nformaton SAGSBEHANDLER FAGSYSTEM Dgtal Post Dgtal Post Proces: Tjektlst Proces: Tjektlst Send Ansøgnng: LINK Sagsbehandler Fagsystem Dgtal Post Lnk fra mal tl selvbetjenngsløsnng Info om processen for ansøgnngen formdlet enkelt og vsuelt tl nden ansøgnng påbegyndes Tjeklste over de dokumenter borgeren skal have klar, nden de påbegynder ansøgnngen

4 FØR Va lnket kommer de nd på selvbetjenngsløsnngens startsde. Her fnder de en enkel, vsuel oversgt over de trn, de skal gennem ansøgnngen. Det første trn ndeholder en tjeklste over den dokumentaton, de skal fnde frem, nden de starter på selve ansøgnngen. De skal bl.a. vedhæfte dokumentaton for Pas udgfter som f.eks. husleje, lcens, el mm. Derudover skal de vedhæfte dokumentaton for den udgft, der søges tl - altså flytnngen. Ud for hvert punkt, er der et nformatonskon, så de kan få uddybet, hvad der præcst efterspørges. Derudover forklares det tydelgt, at man kan vedhæfte dokumenter ved at scanne eller ved at fotografere dem f.eks med en telefon. Pa og hendes datter går gang med at fnde den nødvendge dokumentaton frem. Noget lgger dgtalt, og andet har hun paprform. Hverken Pa eller hendes datter har en scanner, så det er en stor hjælp for dem, at de får at vde, de kan bruge kameraet på datterens telefon tl at tage blleder af den dokumentaton, de kke har dgtalt Ansøgnngsproces: Dokumentaton: $ Dokumentaton: $ x Selvbetjenngsløsnng Selvbetjenngsløsnng Selvbetjenngsløsnng Info om processen for ansøgnngen formdlet enkelt og vsuelt tl nden ansøgnng påbegyndes Hjælpetekster tl at formdle faglge termer og paragraffer et alm. hverdagssprog Mulghed for foto-upload af dokumenter Tjeklste over de dokumenter borgeren skal have klar, nden de påbegynder ansøgnngen Mulghed for foto-upload af dokumenter

5 UNDER Da alt er fundet frem, logger Pa nd med NemID, og de går gang med selve ansøgnngen. Her skal Pa bl.a. skrve, hvad hun søger tl, hvorfor det er nødvendgt samt vedhæfte dokumentatonen for de forskellge udgfter. De dokumenter, Pa forvejen har dgtalt, vedhæfter de som det første. Derefter fotograferer de den resterende del - bl.a. det ene tlbud fra flyttemanden - og vedhæfter tl ansøgnngen Det fremgår tydelgt, hvlke dokumenter, der er uploadet, og hvlke der mangler. Først når alle nformatoner er udfyldt, og alt er uploadet, kan ansøgnngen sendes. Som det sdste ansøgnngen, får Pa mulghed for at tlmelde sg en mal- og SMS-servce, så hun kan få nformaton, når der er nyt hendes sag. Hun er rgtg glad for mulgheden for at modtage SMS, da hun jo kke har nogen computer selv. De sender ansøgnngen, og med det samme kommer kvtterngen frem på skærmen, og det fremgår tydelgt, at den også er sendt tl hende va dgtal post Ansøgnng: Hvad?: Hvorfor?: Dokumentaton: $ Ansøgnng: Hvad?: Hvorfor?: Dokumentaton: $ Ansøgnng: Følg dn sag: Tlmeld SMS-servce Send Selvbetjenngsløsnng Selvbetjenngsløsnng Selvbetjenngsløsnng Tydelg markerng af hvlke nformatoner der er gvet og hvlke der mangler Mal- og SMS-Servce Kvtterng for afsendelse på skærmen + Dgtal Post med angvelse af, hvad man har opgvet

6 UNDER EFTER På kvtterngen kan Pa tydelgt se, hvlke oplysnnger, der er sendt tl kommunen. Hun kan også se den forventede sagsbehandlngstd, den vdere proces og hvordan hun får svar på ansøgnngen (Dgtal Post, SMS). Hos kommunen er det sagsbehandleren Lars, der skal behandle Pas sag. Han skal først afgøre, om udgften er rmelg og nødvendg og herefter vurdere Pas økonomske stuaton. Lars ser på budgettet og laver rådghedsberegnng. Han vurderer også, om Pa skal tlbagebetale det personlge tllæg. Herefter træffer han afgørelse og vælger det bllgste af de to flyttetlbud, som Pa har vedhæftet. Da afgørelsen er sendt, modtager Pa en SMS om, at der er foretaget afgørelse hendes sag, og hun kan fnde afgørelsen sn dgtale postkasse. Pa er lettet over på den måde at kunne følge med sn sag, så hun kke føler sg umyndggjort, selvom hun kke bruger det dgtale system. Pa kontakter sn datter og aftaler, at hun kan komme forb om eftermddagen samme dag, så hun kan læse afgørelsen på datterens computer Dgtal Post X SAGSBEHANDLER FAGSYSTEM $ SMS Afgørelse sagen Tjek dn Dgtale Postkasse Sagsbehandlngstd: SMS-servce Selvbetjenngsløsnng Sagsbehandler Fagsystem, ESDH SMS-servce, Dgtal Post Kvtterng for afsendelse på skærmen + Dgtal Post med angvelse af, hvad man har opgvet SMS-Servce Informaton om hvad der kommer tl at ske når ansøgnngen er afsendt

7 EFTER Da Pa og hendes datter senere på dagen åbner malen med afgørelsen, kan Pa læse, at hun som håbet er blevet bevlget personlgt tllæg tl flytnngen. I malen kan hun bl.a. se det beløb, hun er blevet bevllget, som svarer tl det bllgste flyttetlbud. Det fremgår tydelgt, at hun kan bestlle flytnngen med det samme, og at flyttemanden bare skal sende regnngen drekte tl kommunen. I afgørelsen fnder hun også den letforståelge klagevejlednng. Pa rnger tl flyttemanden og bestller flytnngen. Hun prnter afgørelsen, hun har modtaget, så hun kan gve oplysnngerne tl flyttemanden, når han kommer. Udover det bevllgede beløb, fremgår også kommunens EAN-nummer, som flyttemanden skal bruge, når han sender fakturaen tl kommunen. Pas fulde Cpr.nr. kan kke ses på afgørelsen, og hun er derfor tryg ved at udlevere papret tl flyttemanden. Dagen for Pas flytnng oprnder, og flyttemanden ankommer, gver Pa ham som det første det udprntede papr, så der er styr på aftalen Dgtal Post Personlgt tllæg: = Kr Klagevejlednng: AFGØRELSE AFGØRELSE Personlgt tllæg: = Kr Klagevejlednng: AFGØRELSE Personlgt tllæg: = Kr Klagevejlednng: FLYT A/S Dgtal Post Dgtal Post Borgeren blver nformeret, men skal kun handle såfrem denne er ueng fremlagte oplysnnger

8 EFTER Om aftenen da flytnngen er vel overstået, sdder Pa st nye hjem og føler sg glad og lettet over, at der nu er ved at komme ldt styr på det hele gen. Flyttemanden sender efter flytnngen regnngen på det aftalte beløb tl kommunen, og kommunen betaler efterfølgende regnngen FAKTURA FAKTURA KR KR FLYT A/S $ Sagsbehandler Fagsystem, ESDH

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Pia er 55 år og på førtidspension. Det har hun været i mange år på grund af problemer med ryggen efter en arbejdsskade. Da Pias kæreste pludselig

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Johanne er 32 og har for to år siden forladt sin kæreste. Ekskæresten Søren skylder hende dog penge fra et forfaldent lån, de har taget sammen, og

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Nanna er 34 år og bor alene med sine katte i en boligforening i København. Hun er på førtidspension pga. posttraumatisk stress og depression. Hun har færdiggjort

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE UNGE, SOM ER STOPPET ELLER UDENFOR UDDANNELSE BAGGRUND OG LIVSSITUATION Peter er 23 år og opvokset på Fyn i en mindre by, hvor han også har gået i gymnasiet.

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Kirsten arbejder som miljøkoordinator for en stor dansk industrivirksomhed. Hendes arbejde består i at sikre, at hele virksomheden lever

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Brugervenlighedstestopgaver til sagsbehandlerdelen af Løsningen...

Læs mere