Halsnæs Ny Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 3. juni 2013 kl i festlokalet Vognmandsgade 16, 3300 Frederiksværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halsnæs Ny Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 3. juni 2013 kl. 17.00 i festlokalet Vognmandsgade 16, 3300 Frederiksværk"

Transkript

1 Halsnæs Ny Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 3. juni 2013 kl i festlokalet Vognmandsgade 16, 3300 Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af referat Halsnæs Ny Boligselskab Orientering fra formanden Orientering fra Domeas bestyrelse Lukket punkt Personaleforhold Generel orientering Tablets til organisationsbestyrelsen og måske afdelingsbestyrelserne Markedsføring og synlighed Boligselskabets afdelinger Mandskabsfaciliteter Lathyrushaven Fjernvarmeprojektet og Helhedsplan Troldehaven Helhedsplan Elmegården imødegåelse af lejeledighed og gerne flere på ventelister Fælles maskinpark for alle afdelinger Domea som samarbejdspartner Krav i forhold til administrativ samarbejds aftale, såsom arbejdsplaner i alle afdelinger Bilag vedr. ekstra fakturering udover adm. bidrag, bedes sendt på mail for hver gang der sker fakturering. Samlet oversigt for hver afd. ved hvert organisationsbestyrelsesmøde Oversigt over lejligheder i afd. 2502, hvortil der er ydet tilskud til genopretning af gulve for kr. pr. år i 3 år, efter vinyl. Så der er styr på hvilke boliger der er ordnet Fremover skal der reageres på alle henvendelser fra beboere med fast aftale om, hvornår skaden/arbejdet udføres. På en høflig og servicemindet måde Ved henvendelse fra beboere, skal ejendomskontoret informere beboerne om, at der foreligger tegninger vedr. tilbygninger et. og give den rette vejledning. Samtlige bestyrelsers reglementer skal overholdes fra Domeas side Til nye bestyrelser fremsendes, ordensreglement, råderetskatalog, beboer håndbog osv. Oplysning til bestyrelser om skattefri godtgørelser som telefon og kontorhold Når man søger bolig online, bør der være et direkte link til opnotering/ventelister :-) håber det fungerer Mødeplanlægning Resultat af afstemning om betaling af organisationsbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i Domea s landsmøde, afsluttet april Eventuelt... 8

2 Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Birgit Nielsen Trine Feldstedt Jørgen Rønnebech Karin Thomsen Mona Jensen Kaia Bergenhagen Povl Povlsen Afbud fra: Kern Månsson. Troels Bech-Petersson Øvrige deltagere: Anders Hornehøj, Domea Domea Boligcenter Frederikssund, den 28. juni 2013

3 1 Godkendelse af referat Indstilling: Domea har ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til referat af møde den 14. marts Beslutning: referatet blev godkendt og underskrevet. 2 Halsnæs Ny Boligselskab 2.1 Orientering fra formanden Formanden havde ikke noget, at orientere om. Bestyrelsen tog dette til efterretning. 2.2 Orientering fra Domeas bestyrelse Karin Thomsen orienterede om, at der i den kommende weekend, bliver afholdt Garantforsamling og Landskonference i Kolding, hun ser frem til dette og håber at se den øvrige bestyrelse på mødet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 2.3 Lukket punkt Anders Hornehøj, har indsendt et notat til Domea s ledelse, hvori det anbefales at Domea dækker det beløb som, Ulla Torp skulle have udbetalt. Bestyrelsen bad Anders Hornehøj om, at rykke for et svar. Efterfølgende er der givet grønt lys, fra Domea til, at dække udgiften og Anders Hornehøj har bedt regnskab om at udføre omposteringen. 2.4 Personaleforhold Generel orientering Anders Hornehøj orienterede om, at personalet havde det godt og at alt tilsyneladende fungerer godt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Side 3 af 8

4 2.5 Tablets til organisationsbestyrelsen og måske afdelingsbestyrelserne På møde i bestyrelsen den 14. marts 2013 besluttede bestyrelsen følgende: a. Bestyrelsen besluttede, at organisationsbestyrelsen skal udstyres med Samsung Tablets, til en maks. pris på kr pr. stk. inkl. opsætning. Hertil kommer undervisning i brugen heraf. b. Afdeling Troldehaven, blev spurgt om deres afdelingsbestyrelse kunne tænke sig, at deltage i et pilotprojekt om digitalisering af afdelingsbestyrelser i Domea. Dette ville de gerne og Anders Hornehøj melder dette videre til Domea. Når der er høstet erfaringer fra dette projekt, mener bestyrelsen, at punkt 2.7b kan tages op igen. Bestyrelsen i 2525 Troldehaven har indkøbt Samsung Tablets og Troels har stået for opsætningen heraf. Da Domea ikke har erfaring med opsætning af Samsung Tablets, har jeg spurgt Troels om han var villig til, at bruge sin erfaring med opsætningen af Troldehavens tablets, til at opsætte organisationsbestyrelsens tablets. Dette har Troels indvilliget i, at gøre hen over sommeren. Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede, for at sikre at der kom skred i sagen og at Domea kunne sørge for undervisning i brugen af tablets, at man skulle ændre beslutningen, til at Anders Hornehøj bestiller I-pads og undervisning til bestyrelsen. Trine vil være kontaktperson for koordinering af undervisningen. Anders Hornehøj sørger for, i.h.t. Domea vejledning, at sætte proceduren i gang. I vejledningen kan også læses vejledning for afskrivninger osv.. Vejledningen lægges op på organisationens hjemmeside. 3 Markedsføring og synlighed På mødet i bestyrelsen den 14. marts 2013 besluttede bestyrelsen at se på sagen én gang til og nedsatte et nyt udvalg, som skal se på logo (til skilte og arbejdstøj) og skiltning. Udvalget består af: Trine Feldstedt, Mona Jensen og Kern Månsson. Udvalget fremkom med et par forslag, som blev drøftet. Bestyrelsen besluttede, at der, når det nye ejendomskontor på Syrenvej 8A, står færdigt, vil udvalget sammen med Jesper og Anders Hornehøj, finde den bedste løsning på skilt, indeholdende Halsnæs Ny Boligselskab (med tilhørende Qr kode) Ejendomskontor Åbningstid hverdage mellem 8 og 9 Telefon Mail: Udlejning: Domea tlf: (eller evt.nyt nr.)/www.domea.dk Bestyrelsen ønskede også, at Anders Hornehøj drøftede muligheden for, at få et henvisningsskilt til Langhusvej/Grubbehusvej opstillet ved indkørslen på vejen ved stationen. Hvis ikke kommunen, vil bekoste skiltet, ser udvalget på at lave et og ansøge om, tilladelse til opstilling af et sådant. Side 4 af 8

5 Bestyrelsen vedtog, at personalet i boligselskabet, fremover bliver klædt på i ens arbejdstøj i farverne sort/grå. Der skal trykkes, med hvide bogstaver, Halsnæs Ny Boligselskab på bryst og ryg, af både jakker, T-shirts eller Polo-shirts. Skrifttypen skal være Verdana. Medarbejderne skal udstyres med et legitimationskort med billede, som på forlangende skal forevises. 4 Boligselskabets afdelinger 4.1 Mandskabsfaciliteter Anders Hornehøj orienterede om, at byggeriet skrider planmæssigt frem og at der nu er sat spær på huset. 4.2 Lathyrushaven Fjernvarmeprojektet og Helhedsplan Anders Hornehøj orienterede om, at der var afholdt licitation på fjernvarmeprojektet i afdelingen. Der havde været visse forhold i resultatet af licitationen, som gjorde det nødvendigt, at sagen blev juridisk vurderet af en ekspert. Efter vurderingen er sagen vundet af Jord og Fjernvarme Entreprenørerne. Der arbejdes nu på, at sælge energibesparelserne og få en kontrakt på plads med entreprenøren. Tirsdag den 11. juni kommer Landsbyggefonden på besøg i afdelingen, grundet den indsendte helhedsplan. Ud over Landsbyggefonden, deltager bestyrelsen, driftsleder Jesper Kristensen, Arkitektfirmaet Karl Henning Sørensen, Domea Byg og Anders Hornehøj Christian Hornehøj. 4.3 Troldehaven Helhedsplan Der afventes møde med Landsbyggefonden. Bestyrelsen tog disse orienteringer til efterretning Elmegården imødegåelse af lejeledighed og gerne flere på ventelister På sidste organisationsbestyrelsesmøde blev det besluttet ikke, på nuværende tidspunkt, at nedsætte huslejen i afdelingen. Udlejningssituationen følges nøje. Der blev ikke, på sidste møde drøftet, hvorvidt indskuddet skulle reguleres, for derigennem at forsøge, at tiltrække nye lejere. Det kan oplyses, at Indskuddet er på mellem kr og kr Til information kan Domea oplyse følgende om opskrivninger og udlejningssituationen. 25/ ansøgere i alt, her af 150 aktive 25/ ansøgere i alt, her af 13 aktive 25/ ansøgere i alt, her af 181 aktive Side 5 af 8

6 I afd. 25/08 er der pt. 2 opsigelser i gang: Langhusvej 17 ( ) ophør pr. 31/8-13 (fraflytning 16/6-13) Grubehusvej 9 ( ) ophør 30/6-13 (fraflytning 15/4-13). Har været i tilbud flere gange og er sidst sendt tilbud 22/5 til 5 pers. Beslutning: Det blev besluttet, at bestyrelsen ønskede, at få en opgørelse de sidste års fraflytningsudgifter pr. fraflytter og sammenlagt, en opgørelse over hvilke tab der havde været på fraflyttere, samt hvad indskuddet fra start af udlejning har været og om det er lovligt, at nedsætte indskuddet. Domea s vejledning for nedsættelse af indskud, lægges op som bilag til referatet, på hjemmesiden. Herefter vil det blive drøftet, hvorvidt indskuddet skal sættes ned, til f.eks. 285 kr. pr. m Fælles maskinpark for alle afdelinger Indtil nu, har hver enkelt afdeling i Halsnæs Ny Boligselskab, haft hver deres maskinpark, når det gælder de større maskiner. Nogle få, har ikke haft nogen og har lånt af naboen, til det beskedne brug de har. Når man har sine egne maskiner (som i dag), betyder det at de bliver dårligt udnyttet. Det betyder, at de oftest udskiftes fordi de bliver for gamle og ikke fordi de er slidt op. Det er økonomisk belastende for de enkelte afdelinger, at de skal have deres egne store maskiner, som ikke udnyttes optimalt. Dette kunne gøre anderledes, væsentligt mere rationelt og ikke mindst billigere. Driften og Anders Hornehøj, foreslår at alle større maskiner (alt over plæneklippere, som man går bag ved), samles i én pulje. De kan så benyttes i alle selskabets afdelinger. Det vil betyde, at maskinerne får væsentligt flere driftstimer. Det betyder også besparelse på tidsforbrug på f.eks. græsslåning, fejning osv., ved at opgaverne udføres af en bedre og kraftigere maskinkraft. Forslaget om, at pulje de nuværende maskiner, i én stor pulje tænkes gjort på følgende måde. Der er udarbejdet en vurderingsliste fra Helsinge Maskinforretning, som viser hvilke maskiner de enkelte afdelinger har og deres nuværende værdi. Denne maskinpark tænkes, at blive skudt ind i puljen og afdelingerne, hvor maskinerne kommer fra, afregnes af puljen herfor. Der udregnes herefter et indskud, baseret på lejemålsfordeling, for hver afdeling. Det vurderes herefter, hvad der måtte være af behov for udskiftning og evt. ny tilkøb. Der er på de enkelte afdelinger drifts- og vedligeholdelsesplaner afsat penge til forskellige maskintyper i forskellige år. Indskuddene i maskinpuljen, kan tages herfra. Der budgetteres herefter, med indkøbs- og driftsbeløb til maskinparken på konto 116 i hver enkelt afdeling, efter lejemålsfordeling i forhold til selskabet. Bestyrelsen drøftede sagen og man fandt forslaget interessant. De bad Anders Hornehøj om, sammen med Jesper om, at komme med et oplæg. Side 6 af 8

7 5 Domea som samarbejdspartner Ulla Torp har indsamlet følgende spørgsmål, som ønskes på dagsordenen. Anders Hornehøj besvarede spørgsmålene på mødet, se svarene nedenfor. Han oplyste ligeledes, at spørgsmålene reelt burde have været stillet, som almindeligt løbende spørgsmål til de relevante personer i driften (Ejendomsmester, Driftsleder eller Driftschef) og ikke tages op på et organisationsbestyrelsesmøde, med mindre at spørgsmålene ikke besvares af de relevante personer. 5.1 Krav i forhold til administrativ samarbejds aftale, såsom arbejdsplaner i alle afdelinger. Anders orienterede om, at der var iværksat udarbejdelse af arbejdsplaner med alle afdelinger. 5.2 Bilag vedr. ekstra fakturering udover adm. bidrag, bedes sendt på mail for hver gang der sker fakturering. Samlet oversigt for hver afd. ved hvert organisationsbestyrelsesmøde. Anders oplyste, at han ikke laver fakturaer, uden på forhånd at have aftalt det med bestyrelserne, som skal betale for arbejdet. Der er en del fakturering i forbindelse med forskellige forbrugsregnskaber o.l., som er en del af den forretningsføreraftale der er indgået mellem boligselskabet og Domea. Derfor, enedes man på mødet om, at når Anders laver en tillægsydelse (efter forudgående aftale), så sender han en kopi af faktureringsgrundlaget til afdelingsbestyrelsen. 5.3 Oversigt over lejligheder i afd. 2502, hvortil der er ydet tilskud til genopretning af gulve for kr. pr. år i 3 år, efter vinyl. Så der er styr på hvilke boliger der er ordnet. Anders oplyste om, at der var 100 % styr på, hvilke lejemål der har været genoprettet gulve i og hvilke udgifter der har været i forbindelse hermed. Der bliver ikke, udbetalt tilskud, som er større end de udgifter der har været. 5.4 Fremover skal der reageres på alle henvendelser fra beboere med fast aftale om, hvornår skaden/arbejdet udføres. På en høflig og servicemindet måde. Anders oplyste, at det var hans opfattelse, at det også var tilfældet i dag. Hvis ikke, opfordrer han til, at man så henvender sig til driftslederen og i yderste konsekvens til Anders. Anders vil tage en generel snak om med de ansatte herom. Med hensyn til en fast aftale om, hvornår arbejdet skal udføres, vil Jesper og Anders Hornehøj se på mulighederne. Det kunne måske være en fast håndværkerdag i hver afdeling eller lign. 5.5 Ved henvendelse fra beboere, skal ejendomskontoret informere beboerne om, at der foreligger tegninger vedr. tilbygninger et. og give den rette vejledning. Samtlige bestyrelsers reglementer skal overholdes fra Domeas side. Anders Hornehøj oplyser, at alle der bemander ejendomskontoret, er vidende om hvad der gælder i de enkelte afdelinger og vejleder korrekt herom. 5.6 Til nye bestyrelser fremsendes, ordensreglement, råderetskatalog, beboer håndbog osv. Oplysning til bestyrelser om skattefri godtgørelser som telefon og kontorhold. Anders Hornehøj orienterede om, at alle nye lejere får udleveret materialet, derfor burde alle nye bestyrelsesmedlemmer også have materialet. Det er op til afdelingsbestyrelserne, at vedligeholde materialet og lægget det op på af- Side 7 af 8

8 delingens hjemmeside, samt tilsende Domea nye versioner, således at nye lejere får det opdaterede materiale. Med hensyn til, oplysninger til bestyrelser om telefonpenge osv., opfordredes det til, at bestyrelserne sørger for at give oplysningerne i arv. Der henvises til, at oplysningerne altid kan hentes på Domea s-, Bl s- og ministeriets hjemmesider. Domea s gældende vejledning på området, lægges op som bilag. 5.7 Når man søger bolig online, bør der være et direkte link til opnotering/ventelister :-) håber det fungerer. Domea s hjemmeside er under løbende udvikling og hvis ikke det allerede virker, vil det formentlig blive en af de ting som kommer til det. 6 Mødeplanlægning Indstilling: Følgende møder og arrangementer er berammet for perioden frem til og med ordinært repræsentantskabsmøde i Bestyrelsesmøde kl i Vognmandsgade 16, Frederiksværk Bestyrelsesmøde kl i Vognmandsgade 16, Frederiksværk Ordinært repræsentantskabsmøde kl i Vognmandsgade 16 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 7 Resultat af afstemning om betaling af organisationsbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i Domea s landsmøde, afsluttet april For god ordens skyld, indskrives en beslutning foretaget ved, afstemning i bestyrelsen. Afstemningsresultatet blev Skal organisationsbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i BL Domea s landsmøde betales af selskabets arbejdskapital? JA NEJ 8 1 Skal det også gælde suppleanter til organisationsbestyrelsen Eventuelt Der var ingen punkter under eventuelt. Referatet godkendt på bestyrelsesmøde den Inge-Lise Rasmussen Side 8 af 8

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. juni 2012 kl. 18.00 i festlokalet, Vognmandsgade 16 kld. 3300 Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Halsnæs

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea Aabybro...

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Boligselskabet BSB Svendborg

Boligselskabet BSB Svendborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 18. juni 2014, kl. 15.00 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1,. Dagsorden 1. Velkomst - orientering ved formanden 2. Udlejningssituationen 3. Boligsociale

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN

UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN Humlebæk Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag d. 11. februar 2013 kl. 17.30 I Multihuset, Baunebjerghuse, Baunebjergvej 283, 3050 Humlebæk UDDYBENDE REFERAT TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013.

Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 22. oktober 2013. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi... 2 3.1

Læs mere