Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede"

Transkript

1 Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse. Udredningen foregår på audiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital. I denne artikel gennemgås baggrunden, formålet og organiseringen af en sådan udredning. Af Lisbeth Tranebjærg, speciallæge i klinisk genetik, Audiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Baggrund Behandlingskrævende hørenedsættelse har en hyppighed på 1 ud af 1000 hos nyfødte og igennem livet stiger hyppigheden til over 50% hos ældre mennesker over 70 år. Igennem mange år har man haft mistanke om, at arvelige årsager forklarer i hvert fald halvdelen af al høreproblematik, og at der er mange forskellige årsager til dette. Meget for tidlig fødsel, infektioner i fosterlivet eller i tidlig barnealder, støjskade og skadevirkning af visse typer medicin er nogle ikke-arvelige årsager. I det følgende vil jeg koncentrere mig om de arvelige årsager, da jeg igennem mange år har forsket i at finde nye arvelige årsager til hørenedsættelse og undersøge kendte arvelige årsager hos børn og voksne. I langt de fleste familier med arvelig hørenedsættelse er der kun én person med høreproblemer, så en negativ familiehistorie med hensyn til forekomst af høreproblemer udelukker altså på ingen måde arvelig årsag. I de tilfælde, hvor der er hørenedsættelse i to eller flere generationer eller flere søskende med høreproblemer, er mistanken om arvelig årsag selvfølgelig lettere at få øje på. Nye muligheder i takt med kortlægningen af arveanlæg I de sidste år har kortlægningen af menneskets arveanlæg ført til ny kundskab om arvelige årsager til hørenedsættelse. Man kender nu over 100 forskellige arveanlæg eller kromosomområder, som er knyttet til arvelig hørenedsættelse. Disse landvindinger betyder, at der nu kan undersøges for arvelige årsager til hørenedsættelse hos mange familier. Efter en 5-årig fase med et forskningsprojekt på Audiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital er der nu åbnet mulighed for udredning af en eventuel arvelig årsag til hørenedsættelse i familier, hvor dette er relevant. Hørenedsættelse med eller uden andre symptomer Hørenedsættelse er i hovedparten af tilfældene et isoleret symptom uden andre medicinsk set behandlingskrævende symptomer. Det kaldes non-syndromisk hørenedsættelse. Vi kender i dag næsten 100 forskellige typer, hvoraf de aktuelle arveanlæg (gener) for nogle få af dem er kendt i detaljer og kan undersøges på mennesker med hørenedsættelse. En af disse er arveanlægget CONNEXIN 26 (eller GJB2), som er involveret i op til halvdelen af al nonsyndromisk hørenedsættelse i nogle europæiske lande (f.eks. Grækenland, Italien og Spanien), og er årsagen i op til måske 20% af hørenedsættelse i Danmark. Der findes bestemte arveforandringer (mutationer) som er særligt hyppige, og nogle, som kun er fundet i en enkelt eller nogle få familier i verden. I visse befolkningsgrupper er bestemte arveforandringer 1

2 særligt hyppige. Hvis CONNEXIN 26 undersøgelsen er normal, kan man i visse tilfælde gå videre med andre undersøgelser i en del familier. Der findes en lang række arvelige typer af hørenedsættelse, som altid eller næsten altid er koblet med andre symptomer, og det kaldes syndromisk hørenedsættelse. De hyppigste eksempler blandt de over 450 forskellige typer vi kender, er Pendred syndrom og Usher syndrom. Pendred syndrom er betegnelsen for medfødt svær hørenedsættelse, anfald af svimmelhed, stofskifteproblemer, forstørret skjoldbruskirtel (struma), og en underudviklet øresnegl med færre snoninger end normalt (Mondini dysplasi). I mange tilfælde er hørenedsættelsen noget svingende, men bliver permanent forværret over nogle år, og strumaen viser sig i barnealderen eller senere i livet, og kan betyde behov for daglig livslang tabletbehandling af for lavt stofskifte. Usher syndrom er kendetegnet ved varierende grad af medfødt hørenedsættelse, og senere udviklet nedsat mørkesyn, balanceproblemer, og udvikling af alvorlig nethindesygdom, der betyder meget nedsat syn og øget risiko for udvikling af grå stær (cataract). Der findes flere typer af Usher syndrom. Hvordan undersøger man for arvelig hørenedsættelse? Både CONNEXIN 26 relateret hørenedsættelse, Pendred syndrom og Usher syndrom arves efter det mønster som kaldes recessiv arv eller skjult arv. I praksis har 90% af alle døve børn hørende forældre, og mange af disse familier har en recessivt arvelig årsag til dette. Betegnelsen recessiv betyder, at et barn med denne årsag til døvhed har arvet to udgaver af et forandret arveanlæg, ét fra hver af sine forældre, som har normal hørelse, fordi de netop kun har én udgave af det forandrede arveanlæg. Når en sådan situation foreligger, kan man udtale sig om risikoen for at kommende børn og andre familiemedlemmer får hørenedsættelse. Hvis man kan finde den konkrete arveforandring i f. eks CONNEXIN 26 arveanlægget, kan man præcist undersøge normalthørende søskende, og forældrenes søskende for den arveforandring, som er relevant for netop deres familie. Denne undersøgelse foretages på en blodprøve. 2

3 Hørescreening af nyfødte - og hvad så? Siden 2004 har man på midlertidig basis indført tilbud og hørescreening af alle nyfødte i Danmark for at finde de børn, som har alvorligt nedsat hørelse så tidligt som muligt af hensyn til, at behandling kan påbegyndes. Det har i mange år været en stor frustration, at behandlingskrævende hørenedsættelse først blev konstateret omkring 2-års alderen, da det unødigt forsinker stimulation og udvikling af kommunikation for småbørn. Foreløbige erfaringer med nyfødthedsscreening i Danmark viser, at man finder det antal børn, man kan forvente med screeningsmetoden, og at det derefter er naturligt at udrede årsagen kort tid efter, at hørenedsættelsen er opdaget. Hvordan er hørenedsættelse arvelig? Hørenedsættelse kan være arveligt på forskellige måder. Langt den største del af nonsyndromisk hørenedsættelse hos børn skyldes skjult arv (autosomal recessiv arv). Forældre til et barn med hørenedsættelse oplever ofte, at dette kommer som lyn fra en klar himmel, idet der ikke er andre nære eller fjerne familiemedlemmer med høreproblemer. Denne oplevelse af skjult arv er meget typisk og afspejler netop, at arveanlægget kan have været i familien i mange generationer, men først viser sig som hørenedsættelse hos et barn af to forældre, som begge er arvebærere af arveforandring i samme arveanlæg. Både drenge og piger kan rammes af hørenedsættelse med skjult arv. Mange tilfælde af hørenedsættelse, som starter efter at barnet har lært at tale, og som bliver mere udtalt med årene, følger autosomal dominant arvemønster. Ved dominerende arv findes hørenedsættelsen i alle generationer af en familie, og den rammer også både drenge og piger. Ved mitokondriel arv følger nedarvingen af hørenedsættelsen moderens slægt, og både sønner og døtre kan få høreproblemer. Mitokondrierne er nogle små elementer inde i hver celle i kroppen, som sørger for cellens energiforsyning. Der findes arvemateriale i både cellens kerne 3

4 og i cellens mitokondrier. Mitokondrielt arvemønster er kompliceret af, at ikke alle, som arver den pågældende arveforandring udvikler høreproblemer selv. I nogle tilfælde kan der være andre symptomer som sukkersyge og i sjældne tilfælde symptomer fra øjne, lever, nyre og andet. Genetisk vejledning Genetisk vejledning er en ambulant samtale med en familie om en arvelig tilstand eller sygdom i familien. Efter henvisning fra alment praktiserende eller speciallæge til udredning af arvelig hørenedsættelse, vil en ambulant samtale og blodprøver til undersøgelse af relevante arveanlæg afklare nærmere, om man kan påvise den nøjagtige årsag eller ligefrem udelukke en arvelig årsag. I en familie, hvor årsagen er kendt, kan man hos familiemedlemmer med stor grad af sikkerhed afklare situationen for andre familiemedlemmer. Efter at en henvisning er modtaget, bliver man bedt om at oplyse om sin familiehistorie om høreproblemer, og bliver bagefter indkaldt til en ambulant samtale (genetisk vejledning) på Audiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital. En sådan henvisning med specialistundersøgelse må godkendes i hjemstedsamtet før undersøgelserne kan sættes i gang. For de Østdanske amter er en sådan aftale etableret om audiogenetisk udredning på Bispebjerg Hospital. Se i øvrigt nærmere oplysninger på hjemmesiden for Audiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Hvorfor er genetisk udredning af betydning? Hvis den genetiske udredning fører til, at man finder den præcise årsag, kan man i en række tilfælde undlade andre undersøgelser af den som har hørenedsættelse. Man kan også bedre udtale sig om risikoen for andre symptomer og om udsigterne til god effekt af forskellige behandlinger (høreapparat, cochlea implant), og bedre udtale sig om risikoen for at høretabet forbliver stabilt eller forværres med årene. Den præcise årsag har også betydning i forhold til at udtale sig om risikoen for kommende børn af samme forældre og for eventuel risiko hos andre familiemedlemmer for at få børn med høreproblematik. 4

5 Er familierne interesseret i at undersøge, om hørenedsættelsen er arvelig? For at undersøge, om genetiske undersøgelser af høretab hos et barn er noget, som barnets forældre faktisk er aktivt interesseret i, og hvilken baggrundsviden de har om arvelige spørgsmål, har vi brugt et spørgeskema, som foreløbig godt 100 forældre til 95 børn har svaret på. Med indførelsen af hørescreening af alle nyfødte, kan man også forvente, at den ætiologiske udredning starter tidligt, og at mange forældre vil være interesseret i at afklare, om der er en arvelig årsag til deres barns hørenedsættelse. Spørgeundersøgelsen omfattede stort set kun familier med døvt barn og hørende forældre. Man må ud fra udenlandske erfaringer forvente, at holdningen til genetiske undersøgelser kan være forskellig hos hørende og døve forældre. Kun ca halvdelen af forældrene vidste, at det er faderens sædcelle med hans bidrag med arvemateriale, som bestemmer, om det kommende barn bliver en dreng eller en pige. Kun 25% var klar over, at over 50% af al behandlingskrævende høretab er arveligt. Et stort flertal af forældre vil foretrække at få et hørende barn, men kan på den anden side i kun en lille andel af tilfældene forestille sig at ville overveje anvendelse af genetiske undersøgelser til at afklare hørestatus, inden barnet er født. Ganske mange har vist sig at tolke et negativt (altså normalt) svar på en bestemt arveforandring i connexin 26 genet, som et udtryk for, at deres barns høretab ikke er arveligt, hvilket er ukorrekt, da der kan være tale om en ikke påvist arveforandring i connexin 26 eller et andet arveanlæg. Det har derfor stor betydning for rigtig brug og forståelse af genetiske tests at inkorporere en genetisk vejledningssamtale som led i de genetiske undersøgelser af en blodprøve for at sikre muligheden for at forældrenes spørgsmål kan blive besvaret og at der ikke opstår mistolkninger eller misforståelser. Lisbeth Tranebjærg, Professor, PhD Speciallæge i klinisk genetik Audiologisk Afdeling Bispebjerg Hospital 2400 København NV Telefon: Om Lisbeth Tranebjærg Lisbeth Tranebjærg er 54 år, speciallæge i klinisk genetik, og ansat i en stilling som forskningsrådsprofessor på Audiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital og på Wilhelm Johannsen Center for Funktionel Genomforskning, Københavns Universitet siden Hun har efter mange år med bred erfaring i alle felter af klinisk genetik koncentreret sig om arvelige årsager til hørenedsættelse. Hun har forsket i både isolerede former af døvhed og hørenedsættelse og de typer, som indgår i forskellige syndromer (Mohr-Tranebjærg syndrom, Usher syndrom, Pendred syndrom, Wolfram syndrom og andre). Hun er leder af den audiogenetiske gruppe, som står for udredningen af arvelig hørenedsættelse på Audiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Hun er desuden engageret i det nyoprettede udrednings- og diagnosticeringsteam for døvblinde i Danmark og medlem af de tilsvarende ekspertteam med tværfaglig kompetence i både Sverige og Norge, og har et meget bredt nordisk og internationalt fagligt netværk. Hendes nuværende stilling er finansieret af eksterne forskningsmidler fra Oticon Fonden. 5

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

Udgivet af: Foreningen for VHL Patienter og Pårørende. Fiskervejen 10 4000 Roskilde Tlf.: 4675 7033. www.vhl-danmark.dk

Udgivet af: Foreningen for VHL Patienter og Pårørende. Fiskervejen 10 4000 Roskilde Tlf.: 4675 7033. www.vhl-danmark.dk Udgivet af: Foreningen for VHL Patienter og Pårørende Fiskervejen 10 4000 Roskilde Tlf.: 4675 7033 www.vhl-danmark.dk Indholdsfortegnelse: Introduktion... 4 Om kromosomer og gener... 7 Hvilke symptomer

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Børn med cerebral parese i Danmark. Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall

Børn med cerebral parese i Danmark. Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med cerebral parese i Danmark Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med cerebral parese i Danmark Susan I. Michelsen Esben M. Flachs Pernille Due Peter Uldall Børn med

Læs mere

Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen

Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen 11. Arv og kræft Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen Dette kapitel fortæller, at man kan være arveligt disponeret for at udvikle kræft at nedarvede mutationer kan øge risikoen for brystkræft at

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Vidensopsamling om social arv

Vidensopsamling om social arv Vidensopsamling om social arv Udarbejdet af forskere med tilknytning til forskningsprogrammet om social arv Redigeret af forskningschef Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet JUNI 2003 Videnopsamling

Læs mere

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved Seneste revision 26.05.2010 Patientvejledning om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved 1 Hvad er arvelig hæmokromatose?

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Styr på sygehusvæsenet Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Indhold Styr på sygehusudgifterne kort fortalt... 4 Et længere og bedre liv... 7 Derfor stiger sygehusudgifterne 1. Flere sygehuspatienter...

Læs mere

Information om fosterdiagnostik

Information om fosterdiagnostik Klinisk vejledning Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning Risikovurdering Misdannelsesskanning Dansk selskab for almen medicin - 2005 Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning Risikovurdering

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen Undersøgelse: Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen INDLEDNING Online og offline to sider af samme sag Gennem de seneste ti år har Red Barnet udviklet særlige forebyggende og

Læs mere

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling fokusrapport Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune sygdomme i biologisk behandling FOKUSRAPPORT

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Sjældne kromosomafvigelser

Sjældne kromosomafvigelser Sjældne kromosomafvigelser Et informationshæfte udgivet af Forældreforeningen UniqueDanmark Lægerne på Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik Center for Små Handicapgrupper Indholdsfortegnelse Om dette

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere