Forsyningspligten halter. April VISO undersøgelse overser ukendte døvblinde Informatørtjenesten for åben skærm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsyningspligten halter. April 1 2009. VISO undersøgelse overser ukendte døvblinde Informatørtjenesten for åben skærm"

Transkript

1 Forsyningspligten halter April VISO undersøgelse overser ukendte døvblinde Informatørtjenesten for åben skærm

2 ISSN: årgang udgives af FDDB to gange årligt og udsendes til politiske partier, sociale myndigheder, institutioner i stat, regioner og kommuner, plejecentre, øjen- og ørelæger, pressens sociale medarbejdere samt FDDBs medlemmer. Udgaver Føl med udkommer som trykt blad, i en storskrift-udgave, på punkt og som CD-rom. Redaktion Gerd Nielsen (ansvh.) Ole Mejndor Pia Hesse FDDB forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg. Tilrettelæggelse og produktion Niels Holst Grafisk Værksted Søborg. Foreningen af Danske DøvBlinde synshørehæmmede er en privat interesseorganisation, som arbejder for at bedre døvblindes levevilkår. Vi samarbejder med Sekretariat og ekspedition FDDB Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Telefon: Teksttlf: Fax: Mail: Web: Giro: Bank: Nordea DØVBLINDES VIRKELIGHED Af Gerd Nielsen, redaktør Velkommen til forårsnummeret af Føl med. FDDB har siden VISO trådte i kraft i forbindelse med strukturreformen, kritiseret ordningen for at være alt for usmidig og bureaukratisk. Det ser nu ud som om, vores kritik har hjulpet. En undersøgelse viser nemlig, at de fleste døvblinde er tilfredse med den rådgivning, de får. Men ser man nærmere på undersøgelsen, kan man ikke lade være med at undre sig. Den afspejler ikke den virkelighed, som mange døvblinde oplever. Læs formandens fortolkning af undersøgelsen på bagsiden! Læs også om Brugerdagene, hvor FDDBs telekommunikations-brugere kunne se og opleve nye teknologiske landvindinger. Især de nye muligheder for videotolkning tiltrak opmærksomhed. Alt for mange ældre har så stort et sansetab på både syn og hørelse, at de er funktionelt døvblinde. Men mange ved det ikke selv. En aldersbetinget syns- og hørenedsættelse slås tit hen af pårørende og af personen selv som alderen, der trykker. En informatørkampagne blandt ældre i Ældremobiliseringens lokale klubber skal ændre på det billede. En tv-udsendelse i februar var startskuddet. Læs mere på modsatte side. God fornøjelse med læsningen! Føl med udkommer næste gang i oktober. Nyansættelser Vi er glade for at byde velkommen til Helene og Per! Velkommen til vores to nye medarbejdere: Helene Vinther startede 1. januar i stillingen som regnskabsmedarbejder. Hun kommer fra en stilling i bankverdenen og har desuden haft et lille selvstændigt regnskabsfirma. Per Sallingbo startede ligeledes 1. januar som koordinator for FDDBs teleprojekt. Han har tidligere arbejdet i TDC med support og service. Tilbage på pinden Pia Hesse er tilbage på FDDB efter et års barsel. Hun er nu tiltrådt stillingen som foreningens informationsmedarbejder men er stadig knyttet til Projekt Støtte & Opsporing og Konsulent projektet som projektmedarbejder. Nyheder fra verden FN s handicapkonvention 136 lande har underskrevet FNs handicapkonvention, CRPD, og 41 har ratificeret den. I mange lande justeres de nationale love lige nu i henhold til konventionen. IDA, International Disability Alliance, som har dansk/hollandske Lex Grandia som præsident, har oprettet et forum, IDA CRPD Forum, hvor repræsentanter fra mange nationale handicaporganisationer støtter hinanden i gennemførelsesprocessen. Lex Grandia talte 12. maj sidste år som præsident for IDA på FN s Generalforsamling i New York og 6. juni i Menneskerettighedskommissionen i Genève for at fejre ikrafttrædelsen af FN s konvention om handicappedes rettigheder. Vi forventer, at Folketinget ratificerer konventionen, inden sommeren er ovre, så det store arbejde med at indskrive den i dansk lovgivning kan komme igang. Verdenskonference World Federation of the DeafBlind (WFDB) holder sin 3. generalforsamling oktober 2009 i Uganda. Vært for konferencen er NADBU, Ugandas nationale organisation for døvblinde. Konferencen holdes på Speke Resort Munyonyo ved Lake Victorie uden for hovedstaden Kampala. Afrikansk union På samme kontinent arbejdes der intenst på at danne en afrikansk union for døvblinde AfDB. Målet er at holde unionens stiftende generalforsamling forud for WFDBs verdenskonference oktober i Uganda. For åben skærm» tid til studie... studievært klar... så filmer vi!«sådan lød det fra produceren ud i studiet på tv-stationen DK4, da FDDB 25. februar deltog i TVprogrammet»Fjernsyn for voksne«. Af Pia Hesse, Informationsmedarbejder På et lille podium i studiet badet i spotlys sad informatør Bente Mejndor og projektleder for Projekt Støtte & Opsporing Line Wolff-Petersen klar. De var inviteret i studiet for at fortælle om FDDB, vores tilbud til medlemmerne, om hvad det vil sige at være døvblind, om de forskellige kommunikationsformer, døvblinde bruger, og om at leve med døvblindhed. De fortalte også om den fællesskabsfølelse, en forening som FDDB giver medlemmerne. Med udsendelsen håber FDDB at nå ud til mange af de ældre med syns- og hørenedsættelser i Danmark, som kan have glæde af foreningens tilbud og aktiviteter. Programmet blev lavet i samarbejde med Ældremobiliseringen, som vi også samarbejder med om dette års informatørkampagne. Med kampagnen håber vi på at nå ud til Ældremobiliseringens mange ældreklubber i hele landet. Et tilskud fra PUF-puljen på kr for 2009 og tilsvarende for 2010 har sikret dækningen af Informatørtjenestens udgifter. Bestil et informatør foredrag. Kontakt Informatørtjenesten hos Foreningen af Danske DøvBlinde på telefon

3 Brugerdage, kompenserende udstyr og en forsyningspligt der halter Teleprojektet stod i januar bag det årligt tilbagevendende arrangement, Brugerdagene, med teknologiske udstillinger, oplæg og debat. Omkring 70 mennesker var samlet og hørte bl.a. oplæg om teksttelefonprogrammet, I-Deksy, TDC webtekst og forsyningspligten anno 2009, der langt fra lever op til vore forventninger. Genveje i den teknologiske jungle TDC præsenterede deres nye Webtekst program, som med tiden vil erstatte teksttelefonprogrammet. Det er endnu ikke færdigudviklet, så det bliver spændende at følge udviklingen og se, hvornår TDC kan tilbyde en version, som understøtter kompenserende udstyr. TegnKom præsenterede Digital Videotolkning via PC et meget populært udstillingssted blandt brugerne. En demonstration, som viser hvordan man ringer til videotolke-tjenesten, kan ses på mmx_demo Instrulog præsenterede to forskellige typer af CCTV samt en scanne-læsemaskine, et notat-apparat og en mobiltelefon, der kan scanne og oplæse trykt materiale. Programmet til mobiltelefonen er en spændende nyhed. KNFB-Mobillæser scanner og oplæser trykt materiale til blinde eller læsehandicappede. Idéen er ikke ny, men Mobil-læseren er den første virkelige håndholdte enhed til at udføre opgaven. Med kombinationen af en mobiltelefon med et 5 Mb pixels digital kamera og Mobil-læseren har du den bedste tilgængelige tekst-genkendelses-software sammen med tekst-til-tale konverteringsteknologi i hånden. Det er ikke muligt at tilslutte punktskriftdisplay sammen med scanneprogrammet til telefonen, men man kan godt tilslutte et punktskriftdisplay til den almindelige tale i telefonen, men det kræver Mobilespeak og Talks. Victor Stream blev kåret til årets it-hjælpemiddel på HIT-messen Det er en lille håndholdt afspiller og optager med syn- Af Per Sallingbo, koordinator for Teleprojektet tetisk tale, der gør det muligt for blinde at få læst lydbøger og tekstfiler op i følgende formater: Daisy, MP3 og NISO. Den kan bl.a. spole frem og tilbage under afspilning, bladre efter kapitler og sætte bogmærker. Der er kommet en ny Plextalk Pocket, som skulle være bedre til hørehæmmede. Dette er ved at blive afprøvet. Sensus præsenterede deres Seika punktskrift-display, de forskellige RoboBraille tjenester og Sara, den nyudviklede elektroniske stemme. Sara har en udtryksfuld stemme med en naturlig klang, udtale og betoning, der er behagelig at lytte til. Kirsten Bjerg havde en stor udstilling om dagligdags-hjælpemidler, som altid er meget populær. Teleprojektet holder fortsat øje med den teknologiske udvikling og undersøger løbende hvilke programmer og udstyr, der kan komme døvblinde til gavn. Forsyningspligten Det er et af FDDBs mål, at døvblinde har samme muligheder for adgang til telekommunikation som andre borgere. Det kræver, at software og tjenester er tilgængelige. Men forsyningspligten halter. I den nye aftale om forsyningspligt fra 2009 er det TDC, der er ansvarlig for levering af produkter og tjenester til døve, hørehæmmede og døvblinde. Selv om der er stadig færre brugere af teksttelefonen, bliver den bevaret som et kommunikationsmiddel til de brugere, der stadig har gavn af den, og som finder det vanskeligt at skifte til nyere teknologi. Men teksttelefonen er baseret på Windows 98, som ingen anvender i dag, og som ikke længere serviceres af producenten. Og TDC leverer stadig denne løsning på gamle computere, som heller ikke repareres længere. Det er derfor kun et spørgsmål om tid, før teksttelefonen helt uddør. De fleste døve har for længst leveret udstyret tilbage til TDC. Som alternativ er der udviklet en webbaseret telefoni kaldet Webtekst, hvor man kan kommunikere direkte via internettet man kan chatte sammen. Det lyder umiddelbart som en god idé, da mere og mere kommunikation efterhånden foregår via internettet. Men det er ikke helt uden problemer for døvblinde brugere. Det kræver, at den web-baserede telefontjeneste bliver gjort tilgængelig for alle brugere, og det er den ikke for de af vores medlemmer, der anvender punktudstyr, storskrift og talesyntese. FDDB har bedt TDC om en deadline for, hvornår Webtekst er tilgængelig for alle døvblinde. De har lovet den færdig i 3. kvartal i år. Vi er spændt på, om de holder, hvad de lover. Når mere og mere kommunikation flyttes over på internettet og kræver nyere computere og software, bør det indskrives i sociallovgivningen, at døvblinde har ret til at få udleveret en computer fra kommunen som hjælpemiddel. Det er jo en forudsætning for at døvblinde kan drage nytte af forsyningspligtens bestemmelser. Denne forpligtelse kan og skal ikke lægges på TDC, for så går det lige så dårligt som med teksttelefonerne, der ikke fornyes og derfor gradvist er blevet forældet i en teknologisk verden, der bevæger sig fremad med stormskridt. 4 5

4 »Det var faktisk en lettelse, da syn og hørelse forsvandt helt«kromosom nr. 15. Området indeholder mange gener, som bliver analyseret ét for ét for at finde en afvigelse, som kan forklare sygdommen. Dag Lenards Fond har i november 2008 bevilget kr. til ansættelse af en forsker med den ene Der kunne jeg nemmere komme med på kurser og den slags. Så på en måde gav det mig nogle nye muligheder. Nej, så det var jeg ikke i krise over.«skak Danmarks ældste erfagruppe for døvblinde opgave at finde genet. Som barn spillede Henning kort med sine Skribenten kigger måbende på Henning. Men han læser videre på sin punktlæseliste for at få det næste spørgsmål i interviewet.»en lettelse??«skriver jeg på kontaktmaskinen til ham.»jeg sidder her med åben mund og polypper Ja«, siger han og griner.»jeg oplevede ingen krise. De var så tunge at slæbe rundt på, de gamle høreapparater. Dem havde man i en snor om halsen, og de fyldte meget, så det var helt befriende at blive fri for. Men jeg havde altså også vænnet mig til tabet af syn og hørelse langsomt igennem mange år, må du tænke på. Det kom ikke ligefrem som nogen overraskelse«. Af informationsmedarbejder Pia Hesse Ifølge øjenlæge Thomas Rosenberg er Hennings familie så vidt vides den eneste familie i verden, som har præcis denne gen-fejl. Han håber, at det vil være muligt at nå et resultat i år. Hennings historie»jeg har hørt dårligt siden 11-års alderen. Jeg kunne ikke høre, hvad læreren sagde, og kunne selvfølgelig ikke genfortælle noget som helst. Det var meget nervepirrende, og jeg måtte tage revanche i gymnastik-timerne, så jeg blev hurtigt skolens dygtigste gymnast.«synet var også et problem helt fra starten af skolealderen. Henning er blevet opereret for grå stær fire-fem gange. Kontaktperson gjorde en forskel Henning har været gift, men han blev skilt fra sin kone i Derefter fik han en kontaktperson, som han havde i mange år efter. Det at få professionel hjælp i form af en kontaktperson åbnede nogle muligheder, som han ikke følte, han havde haft før som handicappet. Tog skilsmissen hårdt på dig?»nej det var egentlig fint at blive skilt, for jeg følte ikke, at min kone var opmærksom nok på mine behov som handicappet. Da jeg fik kontaktperson efter skilsmissen, blev hjælpen tilrettelagt på en bedsteforældre, men skak tog efterhånden over, og fra 15 års-alderen har det været en del af Hennings hverdag. Han spillede i den almindelige skak-klub i Dragør, men da FDDB oprettede en skakklub for døvblinde, flyttede han over i den. Han har siden deltaget i alle klubbens Danmarksmesterskaber for døvblinde 20 gange i træk. Og 20 år var hvad der skulle til, før han vandt titlen. Den blev hans til de åbne Danmarksmesterskaber i Døvblindeskak i januar 2009.»Så er du jo en stolt Danmarksmester?«, skriver jeg på kontaktmaskinen.»ahh næ, det ved jeg snart ikke«, svarer han beskedent.»jeg tror måske, de var lidt søde ved mig, de andre. Nogle af de dygtigste har en synsrest, og det er altså en kæmpe fordel at kunne se lidt. Nu har jeg prøvet at vinde i 20 år over dem, og jeg er jo helt blind. Ja ja... nu lykkedes det altså«, siger Henning og afslører alligevel en lille portion stolthed. Hvordan holder du dig så frisk og i så godt humør?»jeg går jo en masse ture herude i mit område. Det er dejligt. Og det er let nok for mig at finde rundt. Jeg har jo set området, før jeg blev helt blind, og det gør det noget lettere. Og så er der jo i det hele taget ingen grund til at gå rundt og være i dårligt humør. Det har jeg vist Danmarks ældste erfagruppe for døvblinde tegnsprogsbrugere fejrede i december 20 års fødselsdag. De stolte medlemmer bød velkommen til de prominente gæster, som har haft deres gang i gruppen heriblandt gruppens medstifter Hans Kristiansen, der skaffede de første midler til at etablere gruppen i Gruppen har dannet forbillede for de 15 erfagrupper, der findes i hele landet i dag. Gruppen har været med til at fostre idéer og erfaringer til mange af FDDBs projekter, fx udviklingen af teksttelefonen og uddannelsen af informatører. Medlemmerne har også været på fælles studieture så langt væk som til Helen Keller Centret i New York og Eikholt Centret i Norge. Det var en herlig dag med gaver og taler fra gæsterne. En milepæl i erfagruppens anden måde. lært af min far«. lange historie. Kontaktmaskinen Henning kommunikerer via en kontaktmaskine. Det er en lidt gammeldags be- Henning Adriansen er 80 år og helt døv og helt blind. Hans sidste rest af syn og hørelse forsvandt for 25 år siden. Talens Familiens gener har været genstand for flere forskningsprojekter, da meget tyder på, at de er bærere af en helt unik gen- Skakklubben fejrede 20 års jubilæum tegnelse, som dækker over en punkt- brug har han, og han er en mand af sammensætning, som medfører en speciel læseliste, der er koblet til en lille bærbar computer. Når jeg skriver en sætning på computerens skærm, kan Henning læse den i samme sekund på punktskrift på læselisten. Og så svarer han med tale. Efter lidt indledende teknisk besvær, kører det fint. Det giver en flydende samtale uden tolk og uden kontaktperson. En slags kommunikationens livslinje, spørger jeg? Men»Nej nej, det er det ikke«, svarer Henning. Han kan jo både tale og bruge lidt tegnsprog og håndalfabet. Der er masser af muligheder. kloge ord og mange betragtninger. Jeg er taget til Dragør for at tegne et portræt af manden, der netop har vundet Danmarksmesterskaberne i døvblindeskak. Og for at finde ud af, hvordan man holder sig så frisk og munter, når man ikke har kunnet hverken høre eller se i næsten 25 år. Familien har en gen-fejl Det er ikke kun Henning, der lider af døvblindhed. Både hans søster, fætter og to niecer er døvblinde. Hans søster er blevet helt døvblind med tiden, mens de to niecer og fætteren har syns- og hørerest. kombination af retinitis pigmentosa, medfødt grå stær og fremadskridende høretab. Pensioneret øjenlæge og forsker Thomas Rosenberg har igennem mange år fulgt forsøgene på at isolere det gen, som forårsager den svære familiesygdom. Flere forskellige metoder til at indkredse genet er afprøvet. I denne periode er der sket en stor udvidelse af kendskabet til menneskets arveanlæg, og nye teknologiske metoder er taget i brug. Familiens sygdoms-gen er nu lokaliseret til et forholdsvis begrænset område på FDDBs skakklub fejrede i slutningen af januar sit 20 års jubilæum i forbindelse med åbne Danmarksmesterskaber og Nordiske Mesterskaber i DøvBlindeskak. 14 døvblinde fra hele Norden var samlet til fire intense spille-dage og en masse hygge og socialt samvær. Til fejringen af klubbens fødselsdag blev der inviteret til festmiddag, og bl.a. formanden for FDDB, Ole Mejndor, og hans kone, Bente Mejndor, var med for at dele denne specielle aften med skakentusiasterne. Initiativtageren til skakklubben og formand for klubben indtil 2008, Carsten Husted, fortalte om klubbens spæde begyndelse. Han og tidligere formand for FDDB, Ove Bejsnap, havde længe mødtes over skakbrættet en gang om ugen i selskab med andre døve. Da deres synsproblemer tog til, tog de på studietur i blindes verden for at se, hvordan de kommunikerer omkring skakspillet. Med erfaringer i bagagen fra begge lejre, var det oplagt at starte en egentlig skakklub for døvblinde, og de inviterede til de første Danmarksmesterskaber i 1989 med 12 deltagere. 6 7

5 Returneres ved varig adresseændring Afs: Foreningen af Danske DøvBlinde Kløverpris 10B 2650 Hvidovre VISO-undersøgelse undrer En undersøgelse iværksat af Velfærdsministeriet har nu vist, at mange døvblinde brugere af VISO er tilfredse med den service, de får. Men undersøgelsen bygger på interviews med brugere, der allerede er registreret som brugere af døvblindekonsulent-ordningen. Af Ole Mejndor, formand FDDB De døvblinde, der ikke er visiteret til VISO eller til rådgivning i CFD, fordi kommunerne ikke vil lave aftaler med CFD og det drejer sig primært om ældre døvblindblevne er ikke blevet hørt. Lyder det grotesk? Det synes vi også. Undersøgelsen, der er udført i efteråret 2008, skulle afdække hvordan kommunerne varetager deres rådgivningsopgaver for døvblinde. Herunder: Hvilke eksperter og/eller hvilken viden trækker kommunerne på i relation til den hjælp, de yder? Er der forskel på, hvilken rådgivning og ydelser døvblindblevne modtager, alt efter om VISO og leverandørnetværket har været inddraget eller ej og hvordan kommer dette til udtryk? Er der forskel på, hvilke ydelser ældre døvblindblevne modtager i forhold til yngre, og hvordan kommer dette til udtryk? Resultatet undrer Resultatet er offentliggjort og viser at: mange kommuner ved for lidt om døvblindhed. de fleste døvblinde er tilfredse med den rådgivning de får. de ældre er mere tilfredse end de yngre. taktilbrugerne er den gruppe, der er mest utilfreds. der er generel tilfredshed med døvblindekonsulenterne, både blandt døvblinde og i kommunerne. Vi gentager lige det 3. udsagn: De fleste døvblinde er tilfredse med den rådgivning, de får. Tilfredse? Det er noget af en overraskelse for FDDB, der har brugt to år på at råbe VISOs ledelse og de ansvarlige politikere op, da ventetiderne på godkendelse til rådgivningen var usandsynligt lange, og mange døvblinde var overladt til uvished om hvorvidt de ville få kvalificeret rådgivning eller ej. Hvis vi tager svaret til efterretning, har vi lov at konkludere, at hvis FDDB ikke havde kritiseret VISOs service i 2007, så havde mange døvblinde været væsentligt mere utilfredse. Men det er kun godt, hvis de har lyttet og forbedret servicen. Skæv undersøgelse Overgangen til VISO i 2007 var rædselsfuld for især de mest aktive døvblinde. To møder (forår og efterår) med VISO fik ændret væsentligt på dette. Samtidig gav døvblindekonsulenterne i mange tilfælde alligevel service og rådgivning i 2007 til de døvblinde, der ikke havde fået vished for, om de blev godkendt af VISO eller ej.? De har derved afbødet problemerne en del og har da også ved flere tilfælde udtrykt, at de måske burde lade være, da det egentlige problem så ikke ville stå så tydeligt frem. En anden faktor er undersøgelsens deltagere. Den bygger på interviews med brugere, der allerede er registreret som brugere af døvblindekonsulent-ordningen. De døvblinde, der ikke er visiteret til VISO eller til rådgivning i CFD, fordi kommunerne ikke vil lave aftaler med CFD og det drejer sig primært om ældre døvblindblevne er ikke blevet hørt. Desuden var spørgeskemaet så sprogligt kompliceret, at de færreste døvblinde har kunnet besvare det selv. Man kunne godt forestille sig, at de døvblinde / synshørehæmmede, der er overladt til sig selv, ville trække undersøgelsen i en lidt mere negativ og måske mere realistisk retning.

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse Foreningen Danske DøvBlinde For dig med nedsat syn og hørelse Hvad er døvblindhed? Døvblindhed er et kombineret handicap, der består af alvorlig syns- og hørenedsættelse. Nogle døvblinde har en synsrest,

Læs mere

DØVBLINDHEDENS ANSIGT

DØVBLINDHEDENS ANSIGT DØVBLINDHEDENS ANSIGT Med 12 sort-hvide portrætter af døvblinde / synshørehæmmede hylder vi mangfoldigheden indenfor døvblindhed og viser, at såvel unge som ældre kan trodse det dobbelte sansetab og bevare

Læs mere

Haptisk kommunikation Adgang til info er tilgængeligheden i orden i DK? Kontaktpersoner i uddannelse. 2006 December

Haptisk kommunikation Adgang til info er tilgængeligheden i orden i DK? Kontaktpersoner i uddannelse. 2006 December Haptisk kommunikation Adgang til info er tilgængeligheden i orden i DK? Kontaktpersoner i uddannelse 2006 December 4 ISSN: 1600 1494 7. årgang udgives af FDDB fire gange årligt og udsendes til politiske

Læs mere

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Deltagerne i undersøgelsen... 2 Metode... 3 Den digitale virkelighed... 4 Den sociale virkelighed... 5 Den

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Foreningen Danske DøvBlinde. Veje til kommunikation med nedsat syn & hørelse

Foreningen Danske DøvBlinde. Veje til kommunikation med nedsat syn & hørelse Foreningen Danske DøvBlinde Veje til kommunikation med nedsat syn & hørelse Veje til kommunikation At have nedsat syn og hørelse er et dobbelt sansetab, som gør det svært at orientere sig og svært at følge

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK

TEGNSPROG OG SKRIFTLIG DANSK KC København Kastelsvej 60 2100 København Ø Telefon: 3525 3860 Fax: 3525 3862 Email: kc@kc.dk KC Århus Engtoften 7 8260 Viby J Telefon: 8611 8899 Fax: 8611 8894 Email: kc-aarhus@kc.dk www.kc.dk KURSER

Læs mere

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse. Udredningen foregår på

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom.

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Fagkonference om Usher Syndrom Udarbejdet af Bente Ramsing Eikholt Drammen, November 2013

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Dette lille hæfte er til dig, der har svært ved at læse og skrive. www.mobillaesning.dk Det giver inspiration til, hvordan mobiltelefonen kan hjælpe dig med

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

IKT Messe Inklusionsteknologi. Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen

IKT Messe Inklusionsteknologi. Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen IKT Messe Inklusionsteknologi Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen Præsentation Baggrund for projekterne Ebogslæser for svagsynede: VI Reader Digitale tavler og tablets: kommunikation mellem Smartboards

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Alle pc er opgraderes til Windows 7

Alle pc er opgraderes til Windows 7 Nr. 26 19. august 2014 INDHOLD: Windows 7 udrulles på alle pc er Et år med patienthotellet Brugerproces om nyt hospital Kom til sundhedsdage Vicedirektør fratræder Alle pc er opgraderes til Windows 7 Nordsjællands

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Når du skal bruge socialtolk Center for Døve

Når du skal bruge socialtolk Center for Døve Når du skal bruge socialtolk Tegnsprogstolk fra ved sociale arrangementer Tolk ved sociale og kulturelle arrangementer Hos kan du bestille tolk til en række arrangementer, f.eks.: Familiefester Kirkelige

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 To til fire uger efter at deltagende landmænd havde fået udleveret en smartphone 15 fik en android og 5 en Windows mobil

Læs mere

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts 2012 fusioneret med ViHS Ordblinde / Dysleksiforeningen Årsmøde 2012-70

Læs mere

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august.

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august. Solrød Computer & Fotoklub Kære medlemmer! Der har været stor aktivitet i forårsperioden med mange gæster i it-cafeen mandag, onsdag og torsdag i hver uge. Fotogrupperne har mandag, tirsdag og fredag både

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent

Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent Der kan gøres noget! Af en eller anden grund er det lidt svært for mig at skrive disse linier. Jeg har godt nok taget tilløb nogle gange. Jeg tror, at det skyldes,

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog

Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog Kommunikation som rettighed for LEVs målgruppe - side 1 Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog Kommunikation som rettighed for LEVs målgruppe - side 3 Indledning

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

på mange måder www.dsu.dk http:// Høi - Gulko, Thessaloniki OL 1988

på mange måder www.dsu.dk http:// Høi - Gulko, Thessaloniki OL 1988 på mange måder Høi - Gulko, Thessaloniki OL 1988 www.dsu.dk Spil skak i en klub! Hvis du besøger den lokale skakklub, har du mulighed for at få et slag skak - eller se andre spille skak. Du gør dig selv

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser:

Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Projektporteføjle Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Unge ordblindes medie/kulturforbrug: Hvilke medievaner karakteriserer gruppen af danske, unge ordblinde i alderen ca. 9 18? I hvor høj grad

Læs mere

Information til afasiramte. IT-frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning

Information til afasiramte. IT-frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning Information til afasiramte IT-frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning 1 Dette er en informationsfolder til dig, der er afasiramt og deltager i projekt

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse. Læsning med ørerne. den lige vej til læring

AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse. Læsning med ørerne. den lige vej til læring AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse Læsning med ørerne den lige vej til læring Baggrund AMU Hjælpemiddelservice blev oprindeligt sat i verden af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Handi. et tidshjælpemiddel i lommeformat!

Handi. et tidshjælpemiddel i lommeformat! Handi et tidshjælpemiddel i lommeformat! HANDI Handi er et hjælpemiddel der kan tilpasses, og vokse med den enkelte. Med Handi får du hjælp til planlægning, struktur, hukommelse, fokus og koncentration.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Vi har skiftet navn til. konsulenterne. Ydelses

Vi har skiftet navn til. konsulenterne. Ydelses Vi har skiftet navn til konsulenterne Ydelses k a t a l o g 2 0 1 1 Center for Døve l Ydelseskatalog 2011 l Konsulenterne 3 Indledning 4 Mennesker med hørehandicap 4 Mennesker med erhvervet døvblindhed

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Årsberetning. Døvblindekonsulenterne. Døvekonsulenterne. Familiekonsulenterne. Ældrevejlederne

Årsberetning. Døvblindekonsulenterne. Døvekonsulenterne. Familiekonsulenterne. Ældrevejlederne Årsberetning Døvblindekonsulenterne Døvekonsulenterne Familiekonsulenterne Ældrevejlederne 2007 Indhold Indledning 3 Et tilbageblik med fremtidsperspektiver 4 Døvblindekonsulenterne Generelt om døvblindekonsulentordningen

Læs mere

Windows 10 DEMONSTRATION AF LARS LAURSEN

Windows 10 DEMONSTRATION AF LARS LAURSEN Windows 10 DEMONSTRATION AF LARS LAURSEN Lidt om Windows 10 (1) Microsoft har sprunget tallet 9 over og er gået direkte til 10 Windows 10. Det kan skyldes, at Apple har et styresystem Mac OS X, hvor X

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere