Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen"

Transkript

1 Nr. 3 December 2014 April årgang Foto: Ole Lind Larsen Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune ViPensionister 1

2 ViPensionister Udkommer tre gange om året og fremsendes med post til alle folkepensionister i Egedal Kommune, dog kun 1 eksemplar pr. husstand. Oplag ca Næste nummer udkommer i april 2015 Artikler til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 2. februar Indsendte indlæg bringes i det omfang, der er plads. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg. Anonyme indlæg og læserbreve bringes ikke. Adressen er: Per Veise, Dronning Margrethes Vej 59, 3650 Ølstykke Du kan også læse bladet ViPensionister på Egedal Kommunes hjemmeside, men husk du skal have Acrobat Reader installeret på din computer. Her er en vejledning: 1. Åbn kommunens hjemmeside: 2. I hjemmesidens søgefelt skriver du: ViPensionister 3. Vælg det nummer af bladet du ønsker at læse. Redaktionsgruppe: Per Veise (ansvh.) Tlf Lisbeth Solgaard Hansen Tlf Jørgen Storm Tlf Ole Lind Larsen Tlf Rune Thielcke Tlf Ruddi L. Würtzen Tlf Indholdsfortegnelse: Fra redaktionen. 3 ViPensionister 25 år.. 5 Nyt fra Seniorrådet. 7 Digital post fra borger og svar 9 Nyt kulturhus Hvad var det så? Hold øje Nyt Sundhedscenter Historisk Forening Stenløse Hvad er dette? Seniorrådet Oversigt over ældreforeninger ViPensionister

3 Fra redaktionen Af Per Veise Det forrige nummer af ViPensionister var for første gang trykt i farver. Mange af vore læsere har udtrykt stor tilfredshed med dette og med bladet som helhed. Enkelte har lydt, som om de ikke har opdaget bladet, før det udkom i farver! Vi er selvsagt glade for ros og positiv kritik, men enhver form for konstruktiv kritik er altid velkommen. Bladet kan kun blive bedre i samarbejde med vore læsere. Nyt redaktionsmedlem Som nogle måske husker, søgte vi i ViPensionister nr. 2 efter en ny medarbejder til opsætning og layout af bladet. Vi var spændte på, om der overhovedet var nogen, der ville reagere på annoncen, men vores tvivl blev heldigvis gjort til skamme, da hele 3 ansøgere meldte sig. Vi valgte at ansætte Ruddi L. Würtzen fra Ølstykke til opgaven. Når ansætte er sat i citationstegn, er det fordi opgaven er ulønnet. Kan man mon ansætte nogen i et frivilligt og ulønnet job? Vi er overbeviste om, at vi får et godt samarbejde med Ruddi, og at vores blad fortsat vil fremtræde i en flot og appetitvækkende form. Farvel og tak til Steen Steen Johansen, der tidligere har haft opgaven, ønskede at stoppe. Steen har i en lang årrække stået for opsætning og udformning af bladet, og det har han gjort på en meget flot og seriøs måde. Desuden er det altid lykkedes for Steen at sikre udgivelse til tiden, selv om vi, der leverer teksterne, ikke altid har kunnet overholde diverse deadlines. Stor tak til Steen for et flot arbejde gennem årene. Suppleant i arbejde Som sædvanlig indeholder dette blad en kort omtale af de emner, Seniorrådet har beskæftiget sig med siden sidst. I denne del omtales også, at vi har besluttet, at en suppleant kan indtræde i Seniorrådet under givne forudsætninger. Derfor har Jørgen Lange været suppleant for Henning Christensen fra september til november. Henning er tilbage i Rådet 1. december efter endt orlov. Tak til Jørgen for denne gang, og velkommen tilbage til Henning. Digital Post Endnu en gang omtaler vi dette emne, da vi finder, det har stor betydning for alle borgere også vores aldersgruppe. Dels har en læser skrevet et indlæg bl.a. om bekymringer for dette nye, og dels har kommunens Borgerservice givet gode råd og vejledning og be- ViPensionister 3

4 roligende kommentarer om datasikkerhed. Efter redaktionens deadline er det blevet oplyst, at Egedal er mest digital i regionen, idet kommunen har vundet konkurrencen om at være mest digital i Hovedstadsregionen godt gået! ViPensionister i 25 år Vores blad udkom første gang i Vi har læst lidt i de første numre og talt med en af dem, der var med fra starten og vi har fotograferet den skrivemaskine, der har skrevet de første årgange. Læs mere inde i bladet. Nye huse Det ny Rådhus blev taget i brug den 10. november. Dronningen deltog i den officielle åbning den 18. november. Alt dette har fundet sted efter deadline, så vi må henvise til den omtale, der forventeligt har været i de lokale medier. Samtidig blev det nye Sundhedscenter taget i brug. Læs Centerchef Erik Petersens orientering om hvilke opgaver, der skal løses herfra. Endelig bringer vi en kort omtale af det ny Kulturhus. Hold øje I vores artikelserie om kroppens mange funktioner har vi denne gang fokuseret på øjet og øjensygdomme. Læs om, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man kan mindske virkningerne af diverse øjensygdomme. De faste rubrikker Som sædvanlig bringer vi en præsentation af en forening, denne gang Historisk Forening i Stenløse. Vi har løst gåden Hvad er det? fra sidste blad og vi bringer en ny opgave. Endelig har vi foreningsregistret på de sidste sider i bladet. Glædelig jul og godt nytår Til sidst vil redaktionen ønske alle vore læsere og deres familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi håber, alle vil få nogle gode dage, hvor julefreden sænker sig, og hvor der er tid til at hygge og nyde samværet med familie og gode venner. 4 ViPensionister

5 ViPensionister fylder 25 år Af Per Veise Det første eksemplar af Vi Pensionister til Gavn & Virke udkom i 1989 i Stenløse Kommune. Vi kender ikke datoen det første blad er ikke dateret ud over, at årstallet 1989 fremgår af forsiden. Den ansvarshavende redaktør hed Harald Jacobsen, og redaktionen bestod i øvrigt af Ruth Pedersen, Arne Larsen, Carla Encke og Benny Christiansen. Der er sikkert mange Stenløseborgere, der husker flere af disse. Reaktion fra en læser I augustudgaven 2014 af ViPensionister spurgte vi, om nogle af vore læsere havde erindringer om bladets første år. Inga Bach Larsen fra Stenløse henvendte sig og har bl.a. udlånt alle numre af de første 10 årgange til redaktionen, der har haft lejlighed til at kigge bladene igennem. Inga har også fortalt, hvordan hun og hendes mand selv var med til at skrive, samle, folde og hæfte bladene og til at sortere og pakke dem inden udsendelse. Vi var en 3-4 piger i 70-årsalderen, der kravlede rundt på gulvet (i rådhusets kælder) og sorterede bladene i vejnavne. Inga har stadig den skrivemaskine, hvorpå de første mange numre af bladet blev skrevet. Maskinen tjener nu som legetøj for børnebørnene! I det allerførste blad kunne man i indledningen bl.a. læse: Stenløse byråd udskrev i begyndelsen af 1988 et debatoplæg til borgerne. Ideen var at høre borgernes ønsker om, hvad der skulle satses på af borgere og byråd for at befolkningen kunne få en god og indholdsrig livskvalitet ved at bo i Stenløse Kommune i år Også dengang var økonomien tilsyneladende stram, i alt fald udtrykte den daværende redaktionskomite, at Det er her og nu, det drejer sig om pensionisterne i dag (1989). Vi ved, der skal tages hensyn til økonomien, men Stenløse kommunes pensionister betaler dog 10 mio. i skat tilbage til stat og kommune. Ønsker om boliger En gruppe af pensionister satte sig derfor sammen og udformede nogle ønsker og planer for ældreområdet - herunder opførelse af flere ældreboliger med tilknyttet dagcenter i de største bysamfund og beliggende tæt på indkøbs- og transportmuligheder. Der er siden 1989 opført mange ældreboliger og plejeboliger i de tre kommuner, der senere blev lagt sammen til Egedal. Ikke alle opfylder ønsket om at ligge tæt på ind- ViPensionister 5

6 købs- og transportmuligheder, men alle er med til at opfylde et øget behov for boliger til et stadigt stigende antal ældre. Ønsker om et blad At der skulle udgives et blad var også et af ønskerne. Det førte til, at der blev nedsat en redaktion - ulønnet - blandt pensionisterne i Stenløse Kommune. Kommunen betalte papir og porto. Man skrev dengang: Redaktionen vil tilstræbe, at indholdet af bladet skal være af betydning og interesse for pensionisterne, eksempelvis vor sociale lovgivning, meddelelser fra kommunen, meddelelser om pensionistforeningernes arrangementer, læserbreve og forslag fra pensionisterne. Man må sige, at den første redaktion ramte rigtigt. Det redaktionen tilstræbte dengang, ligger tæt op ad den nuværende redaktions holdninger. På samme måde arbejder redaktionen gratis, og kommunen betaler udgift til papir, trykning og porto. Bladet gennem tiderne ViPensionister har selvfølgelig udviklet sig gennem årene. De første år brugte man megen plads på at skrive om pensionens og diverse tillægs størrelse. Det er nok blevet så kompliceret i dag, at det ville fylde et helt blad. De første årgange indeholdt en del spændende rejsebeskrivelser. Hvornår det stoppede og hvorfor vides ikke. Vi har faktisk talt om at genoptage sådanne artikler, men er ikke nået til en beslutning. Reklamer er ikke længere en del af bladet. Opsætning, skrifttyper m.v. har også ændret sig løbende i takt med, at skrivemaskiner er udskiftet med computere, som har gjort det langt nemmere - også for amatører - at lave et flottere og mere læsbart layout. Bladets nuværende form og indhold er blevet til ved redaktionens og Seniorrådets drøftelser om indhold m.v. og ved nogle få input fra vores læsere. Vi er fortsat interesserede i at høre jeres meninger og holdninger til, hvad et godt pensionistblad skal indeholde, og hører derfor gerne fra jer. Arkivet har næsten alle udgaver af bladet, men mangler dog nr , og Selvom det næppe er sandsynligt, at nogen har disse blade liggende, efterlyser vi dem alligevel. Kontakt venligst redaktionen. Ingas skivemaskine, som de første numre af ViPensionister er skrevet på 6 ViPensionister

7 Nyt fra Seniorrådet Af Per Veise 2015 Budget 2015 er besluttet af et næsten enigt byråd. Der er ingen besparelser på driften, der vil påvirke ældreområdet. Budget 2015 På Seniorrådets augustmøde blev vi præsenteret for et meget godt og gennemarbejdet forslag til budget 2015 fra Center for Sundhed og Omsorg. Vi blev ikke præsenteret for egentlige besparelsesforslag, og der er heldigvis heller ikke besluttet driftsbesparelser for det kommende år på vores område. Seniorrådet genfremsatte dog dets budgetønsker fra tidligere om en teknologipulje, som kan give mulighed for løbende at være på forkant med udviklingen m.h.t. ny teknologi på ældreområdet, som kan være til gavn og glæde både for de ældre og for medarbejderne. Desuden ønsker vi fortsat åbne dagcentre med mulighed for at kunne købe mad. På samme møde var vi blevet orienteret om, at 2-måneders pladsgaranti til plejehjems- og demenspladser ikke overholdes. Derfor skrev vi i vores budgetudtalelse: Det bør i budgettet sikres, at garantien kan overholdes fremadrettet. Ændring af Styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægten regulerer Seniorrådets arbejde. Vedtægten tages typisk op til revision efter byrådsvalg og valg til Seniorråd. Vi har i det tidligere Seniorråd haft tradition for 2 årlige møder med Social- og Sundhedsudvalget. Vi blev præsenteret for et udkast til ny vedtægt, hvor der kun skulle være ét årligt møde. Det protesterede vi over, da vi mener, at skal der være en dialog mellem udvalg og råd, er ét årligt møde for lidt. Til vores store glæde blev vores svar hørt, og vi har fortsat 2 årlige møder med udvalget. Vi fremsatte et ønske om, at fremtidige valg til Seniorrådet skal foregå som fremmødevalg, idet vi tror på, at det vil give en højere stemmeprocent. Socialudvalget har bedt administrationen om at udarbejde forslag hertil. Flere midlertidige døgnpladser Der kom i september et forslag fra administrationen om at udvide antallet af midlertidige boliger på plejecenter Porsebakken. ViPensionister 7

8 Det var vi selvsagt enige i set i lyset af førnævnte bemærkning om, at pladsgarantien ikke overholdes. Der blev også fremsat forslag om, at de 2 plejehjemsbusser skulle udskiftes. Det kunne vi også tilslutte os, da de bestående busser efterhånden var af ældre dato. Vi havde dog en lille bemærkning om, at deltagerbetalingen ikke må blive for stor. Vi håber, man vil få glæde af de nye busser. Temadag for ældreforeninger I foråret havde vi et første møde med kommunens ældreforeninger omtalt i ViPensionister nr. 2. Vi inviterer til nyt møde i november 2014 og håber på mindst lige så stort fremmøde som sidst. Sidste nyt: Mødet måtte desværre aflyses på grund af manglende tilslutning. Beslutning om indtræden af suppleant Vores styrelsesvedtægter har ikke nærmere regler for, hvornår en suppleant kan indtræde ved et medlems forfald kort eller langt. På baggrund af en konkret sag har vi nu besluttet, at der indkaldes suppleant ved kendt fravær på 3 måneder eller mere. Mere om dette i: Fra redaktionen side 3. Sundhedspolitikken Seniorrådet har tidligere udtalt sig til de igangværende drøftelser om sundhedspolitik. Bl.a. har vi sagt, at vi gerne vil deltage i fokusgrupper vedr. Ensomhed og Idrætsfaciliteter. Vi har for nylig fået at vide, at vi har fået en plads i begge disse grupper. Hanne Blankensteiner er valgt til den første gruppe, Jørgen Lange til den anden. Ældremilliarden I forbindelse med statens budget for 2014 blev der givet en mia. kr. til ældreområdet. Det gav 6,2 mio. til Egedal Kommune. Et tilsvarende beløb er afsat i 2015, og Seniorrådet har haft lejlighed til at udtale sig om anvendelse af beløbet. Administrationens oplæg til fordeling ligger tæt op af sidste års beslutninger, hvilket vi kan anbefale. Herved fastholdes en rengøringshyppighed på hver 2. uge, og de opnormeringer, der fandt sted sidste år, videreføres. 8 ViPensionister

9 Er vores PC ved at overtage styringen af os? Ved Per Veise Redaktionen har fra en af vore mange læsere, Leif Lindeskov, modtaget et indlæg, der giver forskellige betragtninger over brugen af PC, Digital Post med mere. Leif Lindeskov skriver bl.a.: Jeg er gammel edb-mand og derfor ikke så bange for selve maskinen. Jeg kan selvfølgelig også lave fejl og komme grueligt galt af sted, men normalt finder jeg da tilbage til udgangspunktet og får løst problemet. Men nu skal vi til november 2014 have vores post fra kommunen med flere via Digital Post. Jeg er ikke så bange for at anvende systemet, og jeg tror/håber da, at sikkerheden er i top - men er det til vores fordel? Man kan være i tvivl, og er man det, så er der ikke så mange steder at gå hen og få en overbevisende forklaring. For et års tid siden læste jeg en artikel, hvor en enlig mor (ikke fra Egedal) fortalte om sine problemer, fordi hun ikke regelmæssigt havde tømt sin digitale postkasse. Det resulterede i, at hun ikke længere var berettiget til en særlig økonomisk hjælp, da der skulle have været indsendt en fornyet ansøgning for at tilskuddet fortsat kunne udbetales. Hvem tænker på at forny noget, der tilsyneladende kører automatisk? Det var bare ét eksempel - og nu skal vi alle have digitale postkasser! Hvordan mon det fungerer? - Man skal bare tilmelde sig, siger de kloge, men hvad så?? Det er da sjovt, at ingen har beskrevet Digital Post, så man kan forstå systemets funktion! Der er altså kun én vej - at tilmelde sig for at se systemet i funktion. Det her er ikke nemt - hvem siger også, at livet skal være det? Det, som jeg og sikkert også mange andre kan føle lidt usikkert, er det, som er sket med så mange andre nye edb-systemer. Man har fået så mange data ind, at man nu kan misbruge disse - ikke nødvendigvis til det enkelte individs fordel. Redaktionen har bedt kommunen om et svar. ViPensionister 9

10 Kære Leif Lindeskov og andre læsere af ViPensionister Af Borgerservice, Egedal Kommune Vi er meget glade i kommunen for den store interesse for edb og opbakning til Digital Post, som er i Egedal. Vi vil derfor også meget gerne høre, hvad borgerne har brug for af information og hjælp til dette. Vi har tidligere indbudt seniorer for at få input til, hvad der skulle være af hjælp og undervisning og bl.a. på baggrund af disse input opbygget et korps af frivillige, der i it-cafeer hjælper andre borgere med at bruge internettet og digitale muligheder. Her kan alle borgere komme og bl.a. se, hvad Digital Post er, og hvordan det virker. Dette har borgere også mulighed for til kommunens åbent hus arrangementer Digital borger, der holdes en gang om måneden. På hjemmesiden og på kommunens egen hjemmeside kan man også finde information om, hvad Digital Post er, og hvordan det virker, både i korte film og i materiale, der kan printes ud og læses. I kan altid kontakte Borgerservice som glædeligt tager imod gode forslag. I Borgerservice og på bibliotekerne er der desuden altid mulighed for at få information om og hjælp til at oprette og bruge Digital Post. Automatik? Sagen om den enlige mor, der ikke fik erklæret sig enlig og dermed mistede et økonomisk tilskud, har betydet, at offentlige myndigheder har stor fokus på at informere borgerne om, at det er vigtigt at tjekke sin post også den digitale. Den enlige mor skulle også tidligere erklære sig enlig, nu blev hun så mindet om det via Digital Post og ikke via papirpost. Det er derfor kommunens råd til borgerne, at man skriver sit mobil-telefonnummer eller mailadresse ind i e-boks/borger.dk under Menu/indstillinger/Profil. Så får man besked med det samme, når der er Digitial Post fra det offentlige. Datasikkerhed Jo mere kommunikationen digitaliseres, jo mere skal det offentlige være opmærksomme på, at borgerne føler sig trygge ved det. Det er heldigvis også tilfældet i dag, men som en række sager har vist, så udfordres datasikkerheden hele tiden. Det offentlige skal derfor hele tiden finde nye veje til at opretholde borgernes tillid til den øgede digitalisering. 10 ViPensionister

11 Derfor er det også positivt, at Folketinget vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på muligheder for at sikre bedre beskyttelse af personfølsomme data. Arbejdsgruppen får til opgave at se på, hvordan der kan sikres et effektivt tilsyn med både offentlige institutioners og private virksomheders behandling af personfølsomme data. Venlig hilsen Borgerservice, Egedal Kommune Egedal er foran Ved udgangen af uge 40 havde 64,4% af Egedals borgere tilmeldt sig Digital Post. Landsgennemsnittet var på 60%. Lad os håbe, at Egedal fortsat vil være foran, når fristen udløber! Sidste nyt: EGEDAL VANDT. VED FRISTENS UDLØB ENDTE EGEDAL PÅ 1. PLADSEN I REGIONEN OG BLEV NR. 4 PÅ LANDSPLAN! Hvis ikke du er/var tilmeldt Digital Post Hvis en borger ikke er blevet tilmeldt eller fritaget inden 1. november 2014, vil borgeren blive tilmeldt af staten. Første gang der så bliver sendt Digital Post til passivt tilmeldt borgere, vil de modtage et adviseringsbrev på papir om, at der er Digital Post til dem. I brevet vil det blive forklaret, hvad Digital Post er, hvordan man åbner den, og at man kan blive fritaget. Ulempen ved at blive passivt tilmeldt er, at borgeren så ikke får oplyst sit mobiltelefonnummer eller adresse. Det betyder, at borgerne ikke automatisk får besked, når der er Digital Post til dem - kun første gang (adviseringsbrevet på papir). Oplyst af Ditte Kragerup, Egedal Kommune ViPensionister 11

12 Nyt Kulturhus i 2015 Af Per Veise Ved ibrugtagningen af det ny rådhus bliver de 3 gamle rådhuse ledige. Rådhusene i Ølstykke og Ledøje-Smørum sælges, og der opføres boliger på matriklerne. Stenløse Rådhus bliver derimod indrettet til kulturhus. Vi har kontaktet Center for Plan, Kultur og Erhverv for at høre nærmere om tanker og planer for huset. Fra centrets side vil man forståeligt nok gerne vente med at orientere til et senere nummer af ViPensionister, når man ved lidt mere konkret om, hvad der kommer til at foregå i huset. Brugerstyret kulturhus I dette nummer vil jeg derfor kort orientere om, at der er udarbejdet en rammeplan for Stenløse Kulturhus som brugerstyret, fleksibelt kulturhus, og der er udarbejdet et forslag til etablering af et brugerråd. Både rammeplanen og forslaget om bestyrelse er blevet godkendt på Byrådets møde den 24. september i år. Læs mere om dette på kommunens hjemmeside (Referat af Byrådsmøde 24.09). Rammeplan Der er gjort et stort forarbejde med inddragelse af borgere og foreninger samt kommunens egne institutioner, inden man er nået frem til et oplæg med efterføl- gende godkendelse. Rammeplanen skildrer borgernes billede af, hvordan de ser livet og fællesskabet i huset. Borgerne ser sig som en del af et større fællesskab - de har en nysgerrighed på hinanden, og de vil gerne det brogede og det mangfoldige. Brugerråd I rammeplanen indgår et forslag til ledelse af husets aktiviteter på tværs af borgere og administration. Der beskrives en husets vært, der skal sikre løbende aktivitet og drift af huset. Dette skal ske i samarbejde med et brugerråd. Det er p.t. meningen, at husets vært og de kommunale institutioner (Bibliotek, Musikskole og Ung Egedal), der har aktiviteter i huset, skal være faste medlemmer af brugerrådet. Brugerrådet tænkes etableret som et fleksibelt råd, hvor borgerne løbende deltager og inddrages i ad hoc-grupper efter interesse. Det er tanken, at brugerrådet nedsættes i løbet af efteråret. 12 ViPensionister

13 Spændende projekt Alt i alt tegner Kulturhusprojektet sig som et meget spændende projekt. På nuværende tidspunkt synes der at være mange løse ender, og vi må håbe på, at der er tilstrækkeligt med gode kræfter - såvel frivillige som kommunale og ikke mindst politiske - til at sikre, at vi får et hus til glæde for alle borgere i Egedal. Hvad var det så? Af Jørgen Storm Husker du sidste nummer og billedet af den ukendte tingest her til højre? Vi har denne gang fået rigtig mange henvendelser og gode forklaringer. Vores blad bliver læst, kære læser! Hold øje med, hvad der sker, og indtænk dig selv, din forening, din interessegruppe eller andre i huset. Kommunen - administrationen og politikerne - tænker lige nu: Ingen brugere får egne lokaler. Alle skal i princippet have adgang til alle lokaler. Langt de fleste svar siger samstemmende, at genstanden har været brugt til tørring af hæklede eller kniplede mellemlægsservietter - flakoner. Efter vask sættes det fine håndværk omhyggeligt op i spænd på de mange stifter, og efter tørring kan man tage flakonen af - og den er klar til brug! Flere læsere har medsendt billeder af flakoner, der stadig er i brug tusind tak til alle for svar på vores opgave i sidste nummer - og for tilsendte billeder! Enkelte læsere har fortalt, at tingesten kan have været brugt i skolernes håndarbejdsundervisning til fremstilling af spændende mønstre med farvet garn. Når mønstret var færdigt, brugte man hårspray, og når det var tørt, kunne man tage mønstret af og bruge det til udsmykning. ViPensionister 13

14 Hold øje Af Lisbeth Solgaard Vore øjne sender signaler til andre mennesker om, hvordan vi har det - og på samme måde opfanger vi signaler fra andre menneskers øjne om, hvordan de har det. Nogle mener, at synet er den vigtigste af de fem sanser (syns-, høre-, lugte-, smags- og følesansen). Omkring 80% af vore sanseindtryk kommer via synet. At synet er en vigtig sans kan der ikke herske tvivl om. Alene det forhold, at ca. 2/3 af danskerne bruger briller eller kontaktlinser siger noget om vort ønske om at se skarpt og godt. Samtidig er knap en halv million danskere truet af øjensygdomme som grå stær, AMD, grøn stær, skelen og svær nærsynethed. På verdensplan er der omkring 40 millioner blinde, af disse lever ca. 90% af verdens blinde og svagtseende i udviklingslandene. Samsyn Vore øjne arbejder sammen i noget man kalder samsyn. Samsyn er ikke medfødt, men en færdighed der opøves inden for de to første leveår og færdigudvikles i løbet af vore første 10 leveår. Samsynet er den måde, øjnene arbejder sammen på og udgangspunktet for, at vi kan se 3- dimensionelt. Denne evne bruges blandt andet til at bedømme afstande, en vigtig evne, når du kører bil, når du f. eks. skal træde op over en kantsten, række hånden ud for at hilse på et andet menneske - eller lege med en bold. Dårligt samsyn kan give problemer med læsning, fordi børnene ser dobbelt og bogstaverne flyder sammen. Hvis en skelen forhindrer øjnene i at følges ad, vil hjernen forsøge at kompensere for det. Det kan ske ved, at det ene øje fravælges og bliver dovent. Alternativt opgiver hjernen simpelthen at lade øjnene følges ad. Foto: Tina Dalbøge, 14 ViPensionister

15 Øjet op igennem livet Børns øjne udvikler sig igennem hele barndommen, og normalt stabiliseres synet i løbet af teenageårene. Med alderen forringes vores evne til at fokusere på noget, der er tæt på, som f. eks. avisen eller varedeklarationen på leverpostej i supermarkedet. Det hjælper med mere lys, men synstabet er uundgåeligt og har den smukke betegnelse gammelmandssyn. Det rammer typisk folk i 40 erne, og sådan nogle halvgamle nogle som os kan jo så hygge os lidt med, at alderdommen allerede melder sin ankomst hos de unge i 40-års alderen. Synstabet er en konsekvens af, at øjets linse og ringmuskel mister deres elasticitet, og denne elasticitet er forudsætningen for, at øjet kan indstille sit fokus præcist. Den automatiske tilpasning til afstande forsvinder således, og evnen til at fokusere forringes gradvist. Med alderen vil mange opleve, at øjnene lettere bliver trætte og tørre. Tørre øjne kan lindres med øjendråber, som smører hornhinden lidt. Øjendråber fås i håndkøb. Andre vil opleve, at øjnene lettere løber i vand, og er det helt galt med tårerne, er der mulighed for at få skyllet tårekanalen hos øjenlægen. I allerværste fald er der også mulighed for at blive opereret. Grå stær En almindelig lidelse blandt ældre mennesker er grå stær. Med grå stær bliver linsen uklar, og i vores aldersgruppe kan det betragtes som et resultat af almindelig ældning som f. eks. rynker og grå hår. Risikoen for grå stær øges ved rygning, men øges også i forbindelse med sukkersyge, regnbuehindebetændelse og andre alvorlige skader samt ved længerevarende behandling med binyrebarkhormon. Symptomerne på grå stær er sløret syn. Uklarhederne i linsen lyser op ved stærkt sollys, og derfor bliver mange blændet i solskin. Farveopfattelsen kan i svære tilfælde ændres, således at farverne mister deres intensitet, og alt virker lidt mere gråt og trist. Ved en operation fjernes den naturlige linse og erstattes med en kunststoflinse. Grå stær skal først opereres, når det er nødvendigt. Selvom det er et velkendt ViPensionister 15

16 indgreb, som i de allerfleste tilfælde gennemføres uden komplikationer, skal man altid gøre sig klart, at der er en risiko forbundet med enhver operation. Grøn stær Grøn stær dækker over en række sygdomme i forbindelse med beskadigelse af synsnerven. Øjets synsfelt mindskes og kan i værste fald indskrænkes til det såkaldte kikkertsyn. Når man har kikkertsyn, kan man kun se det, man kikker direkte på - alt det udenoms ses ikke. Det er sjældent, at grøn stær ender med blindhed. Grøn stær opstår i forbindelse med for højt tryk i øjet. Det høje tryk beskadiger synsnerven. Et akut forhøjet tryk kan medføre øjeblikkeligt synstab, hvorimod et gradvist stigende tryk er farligt for synsnerven, som hen ad vejen vil svækkes. Det almindelige er, at grøn stær først viser sig hos mennesker på 60+, men den kan også være medfødt. Grøn stær er arvelig, så hvis du har en nær slægtning, der lider af grøn stær, skal du være ekstra påpasselig med at få tjekket trykket i dit øje med jævne mellemrum. AMD eller aldersbetinget makulær degeneration kaldtes tidligere øjenforkalkning. AMD er den almindeligste årsag til læseblindhed i Vesteuropa og USA. Det er ikke en blodkarsforkalkning, som vi kender det i forbindelse med hjertet eller benene, men en sygdom i øjets centrum for det skarpe syn: Den gule plet. AMD forekommer hyppigst hos mennesker på 55+ år, og dårlige kostvaner, tobak og diabetes 2 kan være med til at fremme sygdommen. I den gule plet ligger evnen til at se tredimensionelt, se små detaljer skarpt og skelne farverne fra hinanden. Som regel vil AMD udvikle sig på begge øjne, men ikke altid lige meget på højre og venstre øje. Man opererer med 2 slags AMD: Den tørre og den våde. I forbindelse med den tørre form for AMD svinder sansecellerne i øjets gule plet gradvist. Den tørre AMD er den mest almindelige og tegner sig for ca. 85% af alle AMD tilfælde. Den våde AMD danner nye blodkar i nethinden, og den udvikler sig typisk hos mennesker, som allerede lider af tør AMD. Der kommer sjældent symptomer i den tidlige fase af tør AMD, men der kan forekomme en mørk plet i et par minutter efter, at man vågner, ligesom der kan være tale om lysskyhed, så efterhånden bliver det vanskeligt at læse. Endnu et tegn er, at det bliver vanskeligt at genkende folk på gaden, fordi ansigtet falder i med den gule plet, hvor skarphedssynet er ble- 16 ViPensionister

17 vet dårligt. Der er ingen reel behandling for tør AMD, men man kan forsøge at behandle med kosttilskud efter lægens anbefalinger. Den våde AMD kan give blødninger i øjet, som forårsager en kraftig synsforringelse og en forvrængning af synsbilledet, så lige linier bliver buede. Undertiden opstår symptomerne pludseligt uden forvarsel. Våd AMD er en farlig sygdom og skal behandles så hurtigt som muligt, og der er heldigvis mulighed for at stoppe udviklingen i de fleste tilfælde. Der arbejdes med forskellige behandlingsmetoder, såsom kolde laserbehandlinger eller som noget nyt injektioner i øjeæblet, men en decideret helbredelse er endnu ikke inden for rækkevidde. Kilder og inspiration: Statens Institut for Folkesundhed, netdoktor.dk, øjenforeningen Værn om Synet og Danmarks Optikerforening Foto: RLW ViPensionister 17

18 Nyt Sundhedscenter Af Centerchef Erik Petersen, Center for Sundhed og Omsorg Ét samlet Rådhus/Sundhedscenter Egedal Kommune er den første kommune i landet, der bygger et samlet rådhus og sundhedscenter. Den samlede placering åbner for et tættere samarbejde mellem de udførende enheder i sundhedscenteret og sagsbehandlerne og visitatorerne på tværs af de andre centre, der nu samles på rådhuset. Samtidig åbner et fælles hus op for muligheden for at dele faciliteter mellem medarbejderne i de to dele. Medarbejderne i Sundhedscenteret har fælles mødefaciliteter og kantine med rådhuset, og rådhusets medarbejdere kan benytte træningsfaciliteter og omklædning i sundhedscenteret. Sundhedscenteret vil blive base for flere funktioner Af Center for Sundhed og Omsorgs omkring 430 medarbejdere flytter 140 ind i det nye sundhedscenter og 20 på det nye rådhus. Når Egedal Kommune har valgt at centralisere baserne for træning, sundhedsindsats, hjemmesygeplejersker og hjemmehjælpens vagthold for aften og nat, er det fordi dette giver en optimal drift, og fordi dette også betyder, at sygeplejersker og træningstilbud er i samme bygning som de 20 døgnpladser. Det sikrer nærhed til disse vitale faglige kompetencer i forhold til akutpladserne, hvor borgerne kommer til fra hospitalerne hurtigere og hurtigere efter endt behandling. Samlingen af de 5 teams giver også en stærk tværfaglig base på Center for Sundhed og Omsorgs område. Sundhedscenteret vil være base for 5 teams under Center for Sundhed og Omsorg Træningsteamet har i dag 29 medarbejdere. Teamet tilbyder træning efter både Sundhedsloven og Serviceloven fra kl til alle hverdage, således at tilbuddene også kan tilpasses borgere, der har et arbejde at passe. Der gennemføres p.t. ca træningsforløb om året. 18 ViPensionister

19 Sundhedsteamet har i dag 17 medarbejdere. Teamet står for generel og patientrettet sundhedsoplysning, vejledning og træning som f.eks. rygestop, samt borgere med bl.a. KOL, diabetes og demens, forebyggende hjemmebesøg til over 75 årige, understøttelse af frivillighed i forhold til de svageste borgere, samarbejde med Jobcenteret om sygemeldte borgere, sundhedsordning for medarbejdere i kommunen med meget mere! Teamet har i 2013 registreret ca borger-kontakter. Teamet vil med den nye placering i sundhedscenteret i tæt forbindelse til rådhuset være et synligt og tilgængeligt bevis på, at Egedal Kommune satser på sundhedsfremme og forebyggelse. Foto: RLW ViPensionister 19

20 Stenløse Historiske Forening Af Steffen Erichsen Efterårets program bød på en tur op over hvælvene i Roskilde Domkirke, en gåtur i Ganløse Ore med de historiske spor, foredrag om bødler og rakkere og om vort sprogs foranderlighed. På forårets program er bl.a. planlagt en tur til Buddhistisk Center i Stenløse og til Roskilde Domkirkes krypter. Er du nysgerrig efter at vide mere om gode historier og spændende kulturhistorie om din egn? Vil du høre seneste nyt om gammelt? Stenløse Historiske Forening byder på en række tilbud. Ekskursioner og guidede ture til interessante seværdigheder nogle gange bliver dørene lukket op, hvor man ikke plejer at have adgang. Vi inviterer også til guidede museumsbesøg. Foredrag afholdt i Stenløse, Veksø og Ganløse. Arrangementerne som regel med kaffe og kage. Fire årlige medlemsblade med orientering om arrangementer og artikler om lokalhistoriske forhold. Udgivelse af lokalhistoriske bøger. Emnerne spænder fra oldtid over vikingetid og middelalderen til nyere tid. Stenløse Historiske Forening har først og fremmest fokus på den lokale kulturhistorie, men også i høj grad på generel og nyere kulturhistorie. Vil du opleve nyt, så meld dig ind i Stenløse Historiske Forening. Kontingentet er kr. 140,- pr. husstand. Indmeldelse kan ske til Birgit Kastrup, tlf , Steffen Erichsen tlf eller til et bestyrelsesmedlem. På kan du få flere oplysninger om foreningen og dens virke. Foreningens start Stenløse Historiske Forening blev stiftet i 1968 med formålet at udbrede kendskabet til egnshistorie fra oldtid til nutid, samt at bevare historiske minder ved optegnelse og registrering mm. Det var på den tid, hvor de store tilflytninger fandt sted på Stenløseegnen, og det viste sig hurtigt, at der var stor interesse for foreningen og for at få kendskab til lokalhistorien. Foreningen har i dag ca. 330 medlemmer. 20 ViPensionister

21 Stenløse Lokalarkiv Det viste sig også, at der var interesse for at bevare de historiske minder, og i dag rummer Stenløse Lokalarkiv en omfattende lokalhistorisk samling. Da EDBalderen begyndte, blev udgifterne til arkivet for dyre for foreningen, og ved kommunesammenlægningen i 2007 blev arkivet overdraget til kommunen. Lokalarkivet har til huse sammen med foreningen i Østergade 12 i Ganløse. Det er i samme bygning som Ganløse bibliotek. Der skal her opfordres til at besøge lokalarkivet og få en snak om lokalhistorien og se, hvad arkivet rummer af materiale om f.eks. ens ejendom. Lokalarkivet har åbent hver mandag kl. 9-12, den første torsdag i måneden kl eller efter aftale. I juli og december kun efter aftale. Der henvises til arkivets hjemmeside og i åbningstiden til arkivets telefonnr Fra Stenløse Historiske Forenings tur til Edelgave ViPensionister 21

22 Hvad er dette? Af Jørgen Storm Redaktionen har i oktober modtaget dette billede af et redskab fra en læser, der spørger: Hvad er dette? Vi ved det ikke med sikkerhed, men der er, som man kan se, to dele af forskellig længde, og de ser ud til at være af metal. De må på en eller anden måde have været brugt sammen, men til hvad? Kan det være et redskab til fremstilling af noget specielt måske huller i noget seletøj - eller et redskab til gravering i blødere materialer? Redaktionen vil være glad for et svar. Kontakt venligst Jørgen Storm, hvis du har oplysninger, der kan fortælle, hvad redskabet har været brugt til. Tlf eller mail Svaret vil blive bragt i næste nummer. ViPensionister 22

23 Seniorrådet i Egedal Kommune Seniorrådet fungerer som bindeled mellem det politiske system og kommunens ældre borgere. Seniorrådet i Egedal Kommune har ni medlemmer, der er valgt for en fireårig periode fra 1. januar Formand Bjarne Larsen Egernvej 3, 3650 Ølstykke Næstformand Jørgen Storm Søagerbakken 125, 2765 Smørum Sekretær Per Veise Dr. Margrethesvej 59, 3650 Ølstykke Kasserer Annie Havnsø Thomasen Sandalsparken 88, 3660 Stenløse Alice Pedersen Diamantvej 45, 3650 Ølstykke Hanne Blankensteiner Druevej 15, 3650 Ølstykke Henning Christensen Tokevej 40, 3660 Stenløse Lisbeth Solgaard Hansen Åkandehaven 76, 2765 Smørum Ole Lind Larsen Agertoften 1, 3660 Stenløse Suppleant Jørgen Lange Lærkevej 17, 3650 Ølstykke Bisiddere: Alice Pedersen og Annie Havnsø Thomasen Bruger- og pårørenderåd (medlemmer valgt af Seniorrådet): Damgårdsparken: Annie Havnsø Thomasen Suppleant Henning Christensen Porsebakken: Lisbeth Solgaard Suppleant Jørgen Storm Solkrogen/Engbo Alice Pedersen Suppleant Hanne Blankensteiner ViPensionister 23

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86 4 De årstider januar 2015 nr. 86 Ferieophold på Bøtø Side 7 Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre Side 12 De 4 Årstider udgives af Pensionistsamrådet & Ballerup Kommune. Redaktionen: Birte Passer,

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 20 nummer 3 september 2009 LOKALE AFDELINGER STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 3210 8121 / 6021

Læs mere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2014 Ska vi flytte sammen?...det har jeg ikke råd til! 2 førtidspensionisten

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 30 Klub Fortuna... 39 Teglporten... 35 Rønnebærhus... 40 Digital hjemmevejledning... 29 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Sundheds- og ældreudvalg

Sundheds- og ældreudvalg Sundheds- og ældreudvalg Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JANUAR 2005 MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 LOKALE AFDELINGER: STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 3510 7366 kristinedam@mail.dk

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

skræppebladet Forårets afdelingsmøder (side 18) Helhedsplanen (side 23-28, 34, 36) Fastelavnsfester (side 40) Varmen stiger (side 33 )

skræppebladet Forårets afdelingsmøder (side 18) Helhedsplanen (side 23-28, 34, 36) Fastelavnsfester (side 40) Varmen stiger (side 33 ) Forårets afdelingsmøder (side 18) Helhedsplanen (side 23-28, 34, 36) Fastelavnsfester (side 40) Varmen stiger (side 33 ) t skræppebladet nr. 02marts 2010 kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X Gudrunsvej

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere SOMMERLEJR 2012 EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere KOLOFON MEDLEMSBLADET LAP ER MEDLEMSBLAD FOR: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev

Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev oprettet for børn og deres forældre - med henblik på at lave en

Læs mere