Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen"

Transkript

1 Nr. 3 December 2014 April årgang Foto: Ole Lind Larsen Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune ViPensionister 1

2 ViPensionister Udkommer tre gange om året og fremsendes med post til alle folkepensionister i Egedal Kommune, dog kun 1 eksemplar pr. husstand. Oplag ca Næste nummer udkommer i april 2015 Artikler til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 2. februar Indsendte indlæg bringes i det omfang, der er plads. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg. Anonyme indlæg og læserbreve bringes ikke. Adressen er: Per Veise, Dronning Margrethes Vej 59, 3650 Ølstykke Du kan også læse bladet ViPensionister på Egedal Kommunes hjemmeside, men husk du skal have Acrobat Reader installeret på din computer. Her er en vejledning: 1. Åbn kommunens hjemmeside: 2. I hjemmesidens søgefelt skriver du: ViPensionister 3. Vælg det nummer af bladet du ønsker at læse. Redaktionsgruppe: Per Veise (ansvh.) Tlf Lisbeth Solgaard Hansen Tlf Jørgen Storm Tlf Ole Lind Larsen Tlf Rune Thielcke Tlf Ruddi L. Würtzen Tlf Indholdsfortegnelse: Fra redaktionen. 3 ViPensionister 25 år.. 5 Nyt fra Seniorrådet. 7 Digital post fra borger og svar 9 Nyt kulturhus Hvad var det så? Hold øje Nyt Sundhedscenter Historisk Forening Stenløse Hvad er dette? Seniorrådet Oversigt over ældreforeninger ViPensionister

3 Fra redaktionen Af Per Veise Det forrige nummer af ViPensionister var for første gang trykt i farver. Mange af vore læsere har udtrykt stor tilfredshed med dette og med bladet som helhed. Enkelte har lydt, som om de ikke har opdaget bladet, før det udkom i farver! Vi er selvsagt glade for ros og positiv kritik, men enhver form for konstruktiv kritik er altid velkommen. Bladet kan kun blive bedre i samarbejde med vore læsere. Nyt redaktionsmedlem Som nogle måske husker, søgte vi i ViPensionister nr. 2 efter en ny medarbejder til opsætning og layout af bladet. Vi var spændte på, om der overhovedet var nogen, der ville reagere på annoncen, men vores tvivl blev heldigvis gjort til skamme, da hele 3 ansøgere meldte sig. Vi valgte at ansætte Ruddi L. Würtzen fra Ølstykke til opgaven. Når ansætte er sat i citationstegn, er det fordi opgaven er ulønnet. Kan man mon ansætte nogen i et frivilligt og ulønnet job? Vi er overbeviste om, at vi får et godt samarbejde med Ruddi, og at vores blad fortsat vil fremtræde i en flot og appetitvækkende form. Farvel og tak til Steen Steen Johansen, der tidligere har haft opgaven, ønskede at stoppe. Steen har i en lang årrække stået for opsætning og udformning af bladet, og det har han gjort på en meget flot og seriøs måde. Desuden er det altid lykkedes for Steen at sikre udgivelse til tiden, selv om vi, der leverer teksterne, ikke altid har kunnet overholde diverse deadlines. Stor tak til Steen for et flot arbejde gennem årene. Suppleant i arbejde Som sædvanlig indeholder dette blad en kort omtale af de emner, Seniorrådet har beskæftiget sig med siden sidst. I denne del omtales også, at vi har besluttet, at en suppleant kan indtræde i Seniorrådet under givne forudsætninger. Derfor har Jørgen Lange været suppleant for Henning Christensen fra september til november. Henning er tilbage i Rådet 1. december efter endt orlov. Tak til Jørgen for denne gang, og velkommen tilbage til Henning. Digital Post Endnu en gang omtaler vi dette emne, da vi finder, det har stor betydning for alle borgere også vores aldersgruppe. Dels har en læser skrevet et indlæg bl.a. om bekymringer for dette nye, og dels har kommunens Borgerservice givet gode råd og vejledning og be- ViPensionister 3

4 roligende kommentarer om datasikkerhed. Efter redaktionens deadline er det blevet oplyst, at Egedal er mest digital i regionen, idet kommunen har vundet konkurrencen om at være mest digital i Hovedstadsregionen godt gået! ViPensionister i 25 år Vores blad udkom første gang i Vi har læst lidt i de første numre og talt med en af dem, der var med fra starten og vi har fotograferet den skrivemaskine, der har skrevet de første årgange. Læs mere inde i bladet. Nye huse Det ny Rådhus blev taget i brug den 10. november. Dronningen deltog i den officielle åbning den 18. november. Alt dette har fundet sted efter deadline, så vi må henvise til den omtale, der forventeligt har været i de lokale medier. Samtidig blev det nye Sundhedscenter taget i brug. Læs Centerchef Erik Petersens orientering om hvilke opgaver, der skal løses herfra. Endelig bringer vi en kort omtale af det ny Kulturhus. Hold øje I vores artikelserie om kroppens mange funktioner har vi denne gang fokuseret på øjet og øjensygdomme. Læs om, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man kan mindske virkningerne af diverse øjensygdomme. De faste rubrikker Som sædvanlig bringer vi en præsentation af en forening, denne gang Historisk Forening i Stenløse. Vi har løst gåden Hvad er det? fra sidste blad og vi bringer en ny opgave. Endelig har vi foreningsregistret på de sidste sider i bladet. Glædelig jul og godt nytår Til sidst vil redaktionen ønske alle vore læsere og deres familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi håber, alle vil få nogle gode dage, hvor julefreden sænker sig, og hvor der er tid til at hygge og nyde samværet med familie og gode venner. 4 ViPensionister

5 ViPensionister fylder 25 år Af Per Veise Det første eksemplar af Vi Pensionister til Gavn & Virke udkom i 1989 i Stenløse Kommune. Vi kender ikke datoen det første blad er ikke dateret ud over, at årstallet 1989 fremgår af forsiden. Den ansvarshavende redaktør hed Harald Jacobsen, og redaktionen bestod i øvrigt af Ruth Pedersen, Arne Larsen, Carla Encke og Benny Christiansen. Der er sikkert mange Stenløseborgere, der husker flere af disse. Reaktion fra en læser I augustudgaven 2014 af ViPensionister spurgte vi, om nogle af vore læsere havde erindringer om bladets første år. Inga Bach Larsen fra Stenløse henvendte sig og har bl.a. udlånt alle numre af de første 10 årgange til redaktionen, der har haft lejlighed til at kigge bladene igennem. Inga har også fortalt, hvordan hun og hendes mand selv var med til at skrive, samle, folde og hæfte bladene og til at sortere og pakke dem inden udsendelse. Vi var en 3-4 piger i 70-årsalderen, der kravlede rundt på gulvet (i rådhusets kælder) og sorterede bladene i vejnavne. Inga har stadig den skrivemaskine, hvorpå de første mange numre af bladet blev skrevet. Maskinen tjener nu som legetøj for børnebørnene! I det allerførste blad kunne man i indledningen bl.a. læse: Stenløse byråd udskrev i begyndelsen af 1988 et debatoplæg til borgerne. Ideen var at høre borgernes ønsker om, hvad der skulle satses på af borgere og byråd for at befolkningen kunne få en god og indholdsrig livskvalitet ved at bo i Stenløse Kommune i år Også dengang var økonomien tilsyneladende stram, i alt fald udtrykte den daværende redaktionskomite, at Det er her og nu, det drejer sig om pensionisterne i dag (1989). Vi ved, der skal tages hensyn til økonomien, men Stenløse kommunes pensionister betaler dog 10 mio. i skat tilbage til stat og kommune. Ønsker om boliger En gruppe af pensionister satte sig derfor sammen og udformede nogle ønsker og planer for ældreområdet - herunder opførelse af flere ældreboliger med tilknyttet dagcenter i de største bysamfund og beliggende tæt på indkøbs- og transportmuligheder. Der er siden 1989 opført mange ældreboliger og plejeboliger i de tre kommuner, der senere blev lagt sammen til Egedal. Ikke alle opfylder ønsket om at ligge tæt på ind- ViPensionister 5

6 købs- og transportmuligheder, men alle er med til at opfylde et øget behov for boliger til et stadigt stigende antal ældre. Ønsker om et blad At der skulle udgives et blad var også et af ønskerne. Det førte til, at der blev nedsat en redaktion - ulønnet - blandt pensionisterne i Stenløse Kommune. Kommunen betalte papir og porto. Man skrev dengang: Redaktionen vil tilstræbe, at indholdet af bladet skal være af betydning og interesse for pensionisterne, eksempelvis vor sociale lovgivning, meddelelser fra kommunen, meddelelser om pensionistforeningernes arrangementer, læserbreve og forslag fra pensionisterne. Man må sige, at den første redaktion ramte rigtigt. Det redaktionen tilstræbte dengang, ligger tæt op ad den nuværende redaktions holdninger. På samme måde arbejder redaktionen gratis, og kommunen betaler udgift til papir, trykning og porto. Bladet gennem tiderne ViPensionister har selvfølgelig udviklet sig gennem årene. De første år brugte man megen plads på at skrive om pensionens og diverse tillægs størrelse. Det er nok blevet så kompliceret i dag, at det ville fylde et helt blad. De første årgange indeholdt en del spændende rejsebeskrivelser. Hvornår det stoppede og hvorfor vides ikke. Vi har faktisk talt om at genoptage sådanne artikler, men er ikke nået til en beslutning. Reklamer er ikke længere en del af bladet. Opsætning, skrifttyper m.v. har også ændret sig løbende i takt med, at skrivemaskiner er udskiftet med computere, som har gjort det langt nemmere - også for amatører - at lave et flottere og mere læsbart layout. Bladets nuværende form og indhold er blevet til ved redaktionens og Seniorrådets drøftelser om indhold m.v. og ved nogle få input fra vores læsere. Vi er fortsat interesserede i at høre jeres meninger og holdninger til, hvad et godt pensionistblad skal indeholde, og hører derfor gerne fra jer. Arkivet har næsten alle udgaver af bladet, men mangler dog nr , og Selvom det næppe er sandsynligt, at nogen har disse blade liggende, efterlyser vi dem alligevel. Kontakt venligst redaktionen. Ingas skivemaskine, som de første numre af ViPensionister er skrevet på 6 ViPensionister

7 Nyt fra Seniorrådet Af Per Veise 2015 Budget 2015 er besluttet af et næsten enigt byråd. Der er ingen besparelser på driften, der vil påvirke ældreområdet. Budget 2015 På Seniorrådets augustmøde blev vi præsenteret for et meget godt og gennemarbejdet forslag til budget 2015 fra Center for Sundhed og Omsorg. Vi blev ikke præsenteret for egentlige besparelsesforslag, og der er heldigvis heller ikke besluttet driftsbesparelser for det kommende år på vores område. Seniorrådet genfremsatte dog dets budgetønsker fra tidligere om en teknologipulje, som kan give mulighed for løbende at være på forkant med udviklingen m.h.t. ny teknologi på ældreområdet, som kan være til gavn og glæde både for de ældre og for medarbejderne. Desuden ønsker vi fortsat åbne dagcentre med mulighed for at kunne købe mad. På samme møde var vi blevet orienteret om, at 2-måneders pladsgaranti til plejehjems- og demenspladser ikke overholdes. Derfor skrev vi i vores budgetudtalelse: Det bør i budgettet sikres, at garantien kan overholdes fremadrettet. Ændring af Styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægten regulerer Seniorrådets arbejde. Vedtægten tages typisk op til revision efter byrådsvalg og valg til Seniorråd. Vi har i det tidligere Seniorråd haft tradition for 2 årlige møder med Social- og Sundhedsudvalget. Vi blev præsenteret for et udkast til ny vedtægt, hvor der kun skulle være ét årligt møde. Det protesterede vi over, da vi mener, at skal der være en dialog mellem udvalg og råd, er ét årligt møde for lidt. Til vores store glæde blev vores svar hørt, og vi har fortsat 2 årlige møder med udvalget. Vi fremsatte et ønske om, at fremtidige valg til Seniorrådet skal foregå som fremmødevalg, idet vi tror på, at det vil give en højere stemmeprocent. Socialudvalget har bedt administrationen om at udarbejde forslag hertil. Flere midlertidige døgnpladser Der kom i september et forslag fra administrationen om at udvide antallet af midlertidige boliger på plejecenter Porsebakken. ViPensionister 7

8 Det var vi selvsagt enige i set i lyset af førnævnte bemærkning om, at pladsgarantien ikke overholdes. Der blev også fremsat forslag om, at de 2 plejehjemsbusser skulle udskiftes. Det kunne vi også tilslutte os, da de bestående busser efterhånden var af ældre dato. Vi havde dog en lille bemærkning om, at deltagerbetalingen ikke må blive for stor. Vi håber, man vil få glæde af de nye busser. Temadag for ældreforeninger I foråret havde vi et første møde med kommunens ældreforeninger omtalt i ViPensionister nr. 2. Vi inviterer til nyt møde i november 2014 og håber på mindst lige så stort fremmøde som sidst. Sidste nyt: Mødet måtte desværre aflyses på grund af manglende tilslutning. Beslutning om indtræden af suppleant Vores styrelsesvedtægter har ikke nærmere regler for, hvornår en suppleant kan indtræde ved et medlems forfald kort eller langt. På baggrund af en konkret sag har vi nu besluttet, at der indkaldes suppleant ved kendt fravær på 3 måneder eller mere. Mere om dette i: Fra redaktionen side 3. Sundhedspolitikken Seniorrådet har tidligere udtalt sig til de igangværende drøftelser om sundhedspolitik. Bl.a. har vi sagt, at vi gerne vil deltage i fokusgrupper vedr. Ensomhed og Idrætsfaciliteter. Vi har for nylig fået at vide, at vi har fået en plads i begge disse grupper. Hanne Blankensteiner er valgt til den første gruppe, Jørgen Lange til den anden. Ældremilliarden I forbindelse med statens budget for 2014 blev der givet en mia. kr. til ældreområdet. Det gav 6,2 mio. til Egedal Kommune. Et tilsvarende beløb er afsat i 2015, og Seniorrådet har haft lejlighed til at udtale sig om anvendelse af beløbet. Administrationens oplæg til fordeling ligger tæt op af sidste års beslutninger, hvilket vi kan anbefale. Herved fastholdes en rengøringshyppighed på hver 2. uge, og de opnormeringer, der fandt sted sidste år, videreføres. 8 ViPensionister

9 Er vores PC ved at overtage styringen af os? Ved Per Veise Redaktionen har fra en af vore mange læsere, Leif Lindeskov, modtaget et indlæg, der giver forskellige betragtninger over brugen af PC, Digital Post med mere. Leif Lindeskov skriver bl.a.: Jeg er gammel edb-mand og derfor ikke så bange for selve maskinen. Jeg kan selvfølgelig også lave fejl og komme grueligt galt af sted, men normalt finder jeg da tilbage til udgangspunktet og får løst problemet. Men nu skal vi til november 2014 have vores post fra kommunen med flere via Digital Post. Jeg er ikke så bange for at anvende systemet, og jeg tror/håber da, at sikkerheden er i top - men er det til vores fordel? Man kan være i tvivl, og er man det, så er der ikke så mange steder at gå hen og få en overbevisende forklaring. For et års tid siden læste jeg en artikel, hvor en enlig mor (ikke fra Egedal) fortalte om sine problemer, fordi hun ikke regelmæssigt havde tømt sin digitale postkasse. Det resulterede i, at hun ikke længere var berettiget til en særlig økonomisk hjælp, da der skulle have været indsendt en fornyet ansøgning for at tilskuddet fortsat kunne udbetales. Hvem tænker på at forny noget, der tilsyneladende kører automatisk? Det var bare ét eksempel - og nu skal vi alle have digitale postkasser! Hvordan mon det fungerer? - Man skal bare tilmelde sig, siger de kloge, men hvad så?? Det er da sjovt, at ingen har beskrevet Digital Post, så man kan forstå systemets funktion! Der er altså kun én vej - at tilmelde sig for at se systemet i funktion. Det her er ikke nemt - hvem siger også, at livet skal være det? Det, som jeg og sikkert også mange andre kan føle lidt usikkert, er det, som er sket med så mange andre nye edb-systemer. Man har fået så mange data ind, at man nu kan misbruge disse - ikke nødvendigvis til det enkelte individs fordel. Redaktionen har bedt kommunen om et svar. ViPensionister 9

10 Kære Leif Lindeskov og andre læsere af ViPensionister Af Borgerservice, Egedal Kommune Vi er meget glade i kommunen for den store interesse for edb og opbakning til Digital Post, som er i Egedal. Vi vil derfor også meget gerne høre, hvad borgerne har brug for af information og hjælp til dette. Vi har tidligere indbudt seniorer for at få input til, hvad der skulle være af hjælp og undervisning og bl.a. på baggrund af disse input opbygget et korps af frivillige, der i it-cafeer hjælper andre borgere med at bruge internettet og digitale muligheder. Her kan alle borgere komme og bl.a. se, hvad Digital Post er, og hvordan det virker. Dette har borgere også mulighed for til kommunens åbent hus arrangementer Digital borger, der holdes en gang om måneden. På hjemmesiden og på kommunens egen hjemmeside kan man også finde information om, hvad Digital Post er, og hvordan det virker, både i korte film og i materiale, der kan printes ud og læses. I kan altid kontakte Borgerservice som glædeligt tager imod gode forslag. I Borgerservice og på bibliotekerne er der desuden altid mulighed for at få information om og hjælp til at oprette og bruge Digital Post. Automatik? Sagen om den enlige mor, der ikke fik erklæret sig enlig og dermed mistede et økonomisk tilskud, har betydet, at offentlige myndigheder har stor fokus på at informere borgerne om, at det er vigtigt at tjekke sin post også den digitale. Den enlige mor skulle også tidligere erklære sig enlig, nu blev hun så mindet om det via Digital Post og ikke via papirpost. Det er derfor kommunens råd til borgerne, at man skriver sit mobil-telefonnummer eller mailadresse ind i e-boks/borger.dk under Menu/indstillinger/Profil. Så får man besked med det samme, når der er Digitial Post fra det offentlige. Datasikkerhed Jo mere kommunikationen digitaliseres, jo mere skal det offentlige være opmærksomme på, at borgerne føler sig trygge ved det. Det er heldigvis også tilfældet i dag, men som en række sager har vist, så udfordres datasikkerheden hele tiden. Det offentlige skal derfor hele tiden finde nye veje til at opretholde borgernes tillid til den øgede digitalisering. 10 ViPensionister

11 Derfor er det også positivt, at Folketinget vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på muligheder for at sikre bedre beskyttelse af personfølsomme data. Arbejdsgruppen får til opgave at se på, hvordan der kan sikres et effektivt tilsyn med både offentlige institutioners og private virksomheders behandling af personfølsomme data. Venlig hilsen Borgerservice, Egedal Kommune Egedal er foran Ved udgangen af uge 40 havde 64,4% af Egedals borgere tilmeldt sig Digital Post. Landsgennemsnittet var på 60%. Lad os håbe, at Egedal fortsat vil være foran, når fristen udløber! Sidste nyt: EGEDAL VANDT. VED FRISTENS UDLØB ENDTE EGEDAL PÅ 1. PLADSEN I REGIONEN OG BLEV NR. 4 PÅ LANDSPLAN! Hvis ikke du er/var tilmeldt Digital Post Hvis en borger ikke er blevet tilmeldt eller fritaget inden 1. november 2014, vil borgeren blive tilmeldt af staten. Første gang der så bliver sendt Digital Post til passivt tilmeldt borgere, vil de modtage et adviseringsbrev på papir om, at der er Digital Post til dem. I brevet vil det blive forklaret, hvad Digital Post er, hvordan man åbner den, og at man kan blive fritaget. Ulempen ved at blive passivt tilmeldt er, at borgeren så ikke får oplyst sit mobiltelefonnummer eller adresse. Det betyder, at borgerne ikke automatisk får besked, når der er Digital Post til dem - kun første gang (adviseringsbrevet på papir). Oplyst af Ditte Kragerup, Egedal Kommune ViPensionister 11

12 Nyt Kulturhus i 2015 Af Per Veise Ved ibrugtagningen af det ny rådhus bliver de 3 gamle rådhuse ledige. Rådhusene i Ølstykke og Ledøje-Smørum sælges, og der opføres boliger på matriklerne. Stenløse Rådhus bliver derimod indrettet til kulturhus. Vi har kontaktet Center for Plan, Kultur og Erhverv for at høre nærmere om tanker og planer for huset. Fra centrets side vil man forståeligt nok gerne vente med at orientere til et senere nummer af ViPensionister, når man ved lidt mere konkret om, hvad der kommer til at foregå i huset. Brugerstyret kulturhus I dette nummer vil jeg derfor kort orientere om, at der er udarbejdet en rammeplan for Stenløse Kulturhus som brugerstyret, fleksibelt kulturhus, og der er udarbejdet et forslag til etablering af et brugerråd. Både rammeplanen og forslaget om bestyrelse er blevet godkendt på Byrådets møde den 24. september i år. Læs mere om dette på kommunens hjemmeside (Referat af Byrådsmøde 24.09). Rammeplan Der er gjort et stort forarbejde med inddragelse af borgere og foreninger samt kommunens egne institutioner, inden man er nået frem til et oplæg med efterføl- gende godkendelse. Rammeplanen skildrer borgernes billede af, hvordan de ser livet og fællesskabet i huset. Borgerne ser sig som en del af et større fællesskab - de har en nysgerrighed på hinanden, og de vil gerne det brogede og det mangfoldige. Brugerråd I rammeplanen indgår et forslag til ledelse af husets aktiviteter på tværs af borgere og administration. Der beskrives en husets vært, der skal sikre løbende aktivitet og drift af huset. Dette skal ske i samarbejde med et brugerråd. Det er p.t. meningen, at husets vært og de kommunale institutioner (Bibliotek, Musikskole og Ung Egedal), der har aktiviteter i huset, skal være faste medlemmer af brugerrådet. Brugerrådet tænkes etableret som et fleksibelt råd, hvor borgerne løbende deltager og inddrages i ad hoc-grupper efter interesse. Det er tanken, at brugerrådet nedsættes i løbet af efteråret. 12 ViPensionister

13 Spændende projekt Alt i alt tegner Kulturhusprojektet sig som et meget spændende projekt. På nuværende tidspunkt synes der at være mange løse ender, og vi må håbe på, at der er tilstrækkeligt med gode kræfter - såvel frivillige som kommunale og ikke mindst politiske - til at sikre, at vi får et hus til glæde for alle borgere i Egedal. Hvad var det så? Af Jørgen Storm Husker du sidste nummer og billedet af den ukendte tingest her til højre? Vi har denne gang fået rigtig mange henvendelser og gode forklaringer. Vores blad bliver læst, kære læser! Hold øje med, hvad der sker, og indtænk dig selv, din forening, din interessegruppe eller andre i huset. Kommunen - administrationen og politikerne - tænker lige nu: Ingen brugere får egne lokaler. Alle skal i princippet have adgang til alle lokaler. Langt de fleste svar siger samstemmende, at genstanden har været brugt til tørring af hæklede eller kniplede mellemlægsservietter - flakoner. Efter vask sættes det fine håndværk omhyggeligt op i spænd på de mange stifter, og efter tørring kan man tage flakonen af - og den er klar til brug! Flere læsere har medsendt billeder af flakoner, der stadig er i brug tusind tak til alle for svar på vores opgave i sidste nummer - og for tilsendte billeder! Enkelte læsere har fortalt, at tingesten kan have været brugt i skolernes håndarbejdsundervisning til fremstilling af spændende mønstre med farvet garn. Når mønstret var færdigt, brugte man hårspray, og når det var tørt, kunne man tage mønstret af og bruge det til udsmykning. ViPensionister 13

14 Hold øje Af Lisbeth Solgaard Vore øjne sender signaler til andre mennesker om, hvordan vi har det - og på samme måde opfanger vi signaler fra andre menneskers øjne om, hvordan de har det. Nogle mener, at synet er den vigtigste af de fem sanser (syns-, høre-, lugte-, smags- og følesansen). Omkring 80% af vore sanseindtryk kommer via synet. At synet er en vigtig sans kan der ikke herske tvivl om. Alene det forhold, at ca. 2/3 af danskerne bruger briller eller kontaktlinser siger noget om vort ønske om at se skarpt og godt. Samtidig er knap en halv million danskere truet af øjensygdomme som grå stær, AMD, grøn stær, skelen og svær nærsynethed. På verdensplan er der omkring 40 millioner blinde, af disse lever ca. 90% af verdens blinde og svagtseende i udviklingslandene. Samsyn Vore øjne arbejder sammen i noget man kalder samsyn. Samsyn er ikke medfødt, men en færdighed der opøves inden for de to første leveår og færdigudvikles i løbet af vore første 10 leveår. Samsynet er den måde, øjnene arbejder sammen på og udgangspunktet for, at vi kan se 3- dimensionelt. Denne evne bruges blandt andet til at bedømme afstande, en vigtig evne, når du kører bil, når du f. eks. skal træde op over en kantsten, række hånden ud for at hilse på et andet menneske - eller lege med en bold. Dårligt samsyn kan give problemer med læsning, fordi børnene ser dobbelt og bogstaverne flyder sammen. Hvis en skelen forhindrer øjnene i at følges ad, vil hjernen forsøge at kompensere for det. Det kan ske ved, at det ene øje fravælges og bliver dovent. Alternativt opgiver hjernen simpelthen at lade øjnene følges ad. Foto: Tina Dalbøge, 14 ViPensionister

15 Øjet op igennem livet Børns øjne udvikler sig igennem hele barndommen, og normalt stabiliseres synet i løbet af teenageårene. Med alderen forringes vores evne til at fokusere på noget, der er tæt på, som f. eks. avisen eller varedeklarationen på leverpostej i supermarkedet. Det hjælper med mere lys, men synstabet er uundgåeligt og har den smukke betegnelse gammelmandssyn. Det rammer typisk folk i 40 erne, og sådan nogle halvgamle nogle som os kan jo så hygge os lidt med, at alderdommen allerede melder sin ankomst hos de unge i 40-års alderen. Synstabet er en konsekvens af, at øjets linse og ringmuskel mister deres elasticitet, og denne elasticitet er forudsætningen for, at øjet kan indstille sit fokus præcist. Den automatiske tilpasning til afstande forsvinder således, og evnen til at fokusere forringes gradvist. Med alderen vil mange opleve, at øjnene lettere bliver trætte og tørre. Tørre øjne kan lindres med øjendråber, som smører hornhinden lidt. Øjendråber fås i håndkøb. Andre vil opleve, at øjnene lettere løber i vand, og er det helt galt med tårerne, er der mulighed for at få skyllet tårekanalen hos øjenlægen. I allerværste fald er der også mulighed for at blive opereret. Grå stær En almindelig lidelse blandt ældre mennesker er grå stær. Med grå stær bliver linsen uklar, og i vores aldersgruppe kan det betragtes som et resultat af almindelig ældning som f. eks. rynker og grå hår. Risikoen for grå stær øges ved rygning, men øges også i forbindelse med sukkersyge, regnbuehindebetændelse og andre alvorlige skader samt ved længerevarende behandling med binyrebarkhormon. Symptomerne på grå stær er sløret syn. Uklarhederne i linsen lyser op ved stærkt sollys, og derfor bliver mange blændet i solskin. Farveopfattelsen kan i svære tilfælde ændres, således at farverne mister deres intensitet, og alt virker lidt mere gråt og trist. Ved en operation fjernes den naturlige linse og erstattes med en kunststoflinse. Grå stær skal først opereres, når det er nødvendigt. Selvom det er et velkendt ViPensionister 15

16 indgreb, som i de allerfleste tilfælde gennemføres uden komplikationer, skal man altid gøre sig klart, at der er en risiko forbundet med enhver operation. Grøn stær Grøn stær dækker over en række sygdomme i forbindelse med beskadigelse af synsnerven. Øjets synsfelt mindskes og kan i værste fald indskrænkes til det såkaldte kikkertsyn. Når man har kikkertsyn, kan man kun se det, man kikker direkte på - alt det udenoms ses ikke. Det er sjældent, at grøn stær ender med blindhed. Grøn stær opstår i forbindelse med for højt tryk i øjet. Det høje tryk beskadiger synsnerven. Et akut forhøjet tryk kan medføre øjeblikkeligt synstab, hvorimod et gradvist stigende tryk er farligt for synsnerven, som hen ad vejen vil svækkes. Det almindelige er, at grøn stær først viser sig hos mennesker på 60+, men den kan også være medfødt. Grøn stær er arvelig, så hvis du har en nær slægtning, der lider af grøn stær, skal du være ekstra påpasselig med at få tjekket trykket i dit øje med jævne mellemrum. AMD eller aldersbetinget makulær degeneration kaldtes tidligere øjenforkalkning. AMD er den almindeligste årsag til læseblindhed i Vesteuropa og USA. Det er ikke en blodkarsforkalkning, som vi kender det i forbindelse med hjertet eller benene, men en sygdom i øjets centrum for det skarpe syn: Den gule plet. AMD forekommer hyppigst hos mennesker på 55+ år, og dårlige kostvaner, tobak og diabetes 2 kan være med til at fremme sygdommen. I den gule plet ligger evnen til at se tredimensionelt, se små detaljer skarpt og skelne farverne fra hinanden. Som regel vil AMD udvikle sig på begge øjne, men ikke altid lige meget på højre og venstre øje. Man opererer med 2 slags AMD: Den tørre og den våde. I forbindelse med den tørre form for AMD svinder sansecellerne i øjets gule plet gradvist. Den tørre AMD er den mest almindelige og tegner sig for ca. 85% af alle AMD tilfælde. Den våde AMD danner nye blodkar i nethinden, og den udvikler sig typisk hos mennesker, som allerede lider af tør AMD. Der kommer sjældent symptomer i den tidlige fase af tør AMD, men der kan forekomme en mørk plet i et par minutter efter, at man vågner, ligesom der kan være tale om lysskyhed, så efterhånden bliver det vanskeligt at læse. Endnu et tegn er, at det bliver vanskeligt at genkende folk på gaden, fordi ansigtet falder i med den gule plet, hvor skarphedssynet er ble- 16 ViPensionister

17 vet dårligt. Der er ingen reel behandling for tør AMD, men man kan forsøge at behandle med kosttilskud efter lægens anbefalinger. Den våde AMD kan give blødninger i øjet, som forårsager en kraftig synsforringelse og en forvrængning af synsbilledet, så lige linier bliver buede. Undertiden opstår symptomerne pludseligt uden forvarsel. Våd AMD er en farlig sygdom og skal behandles så hurtigt som muligt, og der er heldigvis mulighed for at stoppe udviklingen i de fleste tilfælde. Der arbejdes med forskellige behandlingsmetoder, såsom kolde laserbehandlinger eller som noget nyt injektioner i øjeæblet, men en decideret helbredelse er endnu ikke inden for rækkevidde. Kilder og inspiration: Statens Institut for Folkesundhed, netdoktor.dk, øjenforeningen Værn om Synet og Danmarks Optikerforening Foto: RLW ViPensionister 17

18 Nyt Sundhedscenter Af Centerchef Erik Petersen, Center for Sundhed og Omsorg Ét samlet Rådhus/Sundhedscenter Egedal Kommune er den første kommune i landet, der bygger et samlet rådhus og sundhedscenter. Den samlede placering åbner for et tættere samarbejde mellem de udførende enheder i sundhedscenteret og sagsbehandlerne og visitatorerne på tværs af de andre centre, der nu samles på rådhuset. Samtidig åbner et fælles hus op for muligheden for at dele faciliteter mellem medarbejderne i de to dele. Medarbejderne i Sundhedscenteret har fælles mødefaciliteter og kantine med rådhuset, og rådhusets medarbejdere kan benytte træningsfaciliteter og omklædning i sundhedscenteret. Sundhedscenteret vil blive base for flere funktioner Af Center for Sundhed og Omsorgs omkring 430 medarbejdere flytter 140 ind i det nye sundhedscenter og 20 på det nye rådhus. Når Egedal Kommune har valgt at centralisere baserne for træning, sundhedsindsats, hjemmesygeplejersker og hjemmehjælpens vagthold for aften og nat, er det fordi dette giver en optimal drift, og fordi dette også betyder, at sygeplejersker og træningstilbud er i samme bygning som de 20 døgnpladser. Det sikrer nærhed til disse vitale faglige kompetencer i forhold til akutpladserne, hvor borgerne kommer til fra hospitalerne hurtigere og hurtigere efter endt behandling. Samlingen af de 5 teams giver også en stærk tværfaglig base på Center for Sundhed og Omsorgs område. Sundhedscenteret vil være base for 5 teams under Center for Sundhed og Omsorg Træningsteamet har i dag 29 medarbejdere. Teamet tilbyder træning efter både Sundhedsloven og Serviceloven fra kl til alle hverdage, således at tilbuddene også kan tilpasses borgere, der har et arbejde at passe. Der gennemføres p.t. ca træningsforløb om året. 18 ViPensionister

19 Sundhedsteamet har i dag 17 medarbejdere. Teamet står for generel og patientrettet sundhedsoplysning, vejledning og træning som f.eks. rygestop, samt borgere med bl.a. KOL, diabetes og demens, forebyggende hjemmebesøg til over 75 årige, understøttelse af frivillighed i forhold til de svageste borgere, samarbejde med Jobcenteret om sygemeldte borgere, sundhedsordning for medarbejdere i kommunen med meget mere! Teamet har i 2013 registreret ca borger-kontakter. Teamet vil med den nye placering i sundhedscenteret i tæt forbindelse til rådhuset være et synligt og tilgængeligt bevis på, at Egedal Kommune satser på sundhedsfremme og forebyggelse. Foto: RLW ViPensionister 19

20 Stenløse Historiske Forening Af Steffen Erichsen Efterårets program bød på en tur op over hvælvene i Roskilde Domkirke, en gåtur i Ganløse Ore med de historiske spor, foredrag om bødler og rakkere og om vort sprogs foranderlighed. På forårets program er bl.a. planlagt en tur til Buddhistisk Center i Stenløse og til Roskilde Domkirkes krypter. Er du nysgerrig efter at vide mere om gode historier og spændende kulturhistorie om din egn? Vil du høre seneste nyt om gammelt? Stenløse Historiske Forening byder på en række tilbud. Ekskursioner og guidede ture til interessante seværdigheder nogle gange bliver dørene lukket op, hvor man ikke plejer at have adgang. Vi inviterer også til guidede museumsbesøg. Foredrag afholdt i Stenløse, Veksø og Ganløse. Arrangementerne som regel med kaffe og kage. Fire årlige medlemsblade med orientering om arrangementer og artikler om lokalhistoriske forhold. Udgivelse af lokalhistoriske bøger. Emnerne spænder fra oldtid over vikingetid og middelalderen til nyere tid. Stenløse Historiske Forening har først og fremmest fokus på den lokale kulturhistorie, men også i høj grad på generel og nyere kulturhistorie. Vil du opleve nyt, så meld dig ind i Stenløse Historiske Forening. Kontingentet er kr. 140,- pr. husstand. Indmeldelse kan ske til Birgit Kastrup, tlf , Steffen Erichsen tlf eller til et bestyrelsesmedlem. På kan du få flere oplysninger om foreningen og dens virke. Foreningens start Stenløse Historiske Forening blev stiftet i 1968 med formålet at udbrede kendskabet til egnshistorie fra oldtid til nutid, samt at bevare historiske minder ved optegnelse og registrering mm. Det var på den tid, hvor de store tilflytninger fandt sted på Stenløseegnen, og det viste sig hurtigt, at der var stor interesse for foreningen og for at få kendskab til lokalhistorien. Foreningen har i dag ca. 330 medlemmer. 20 ViPensionister

21 Stenløse Lokalarkiv Det viste sig også, at der var interesse for at bevare de historiske minder, og i dag rummer Stenløse Lokalarkiv en omfattende lokalhistorisk samling. Da EDBalderen begyndte, blev udgifterne til arkivet for dyre for foreningen, og ved kommunesammenlægningen i 2007 blev arkivet overdraget til kommunen. Lokalarkivet har til huse sammen med foreningen i Østergade 12 i Ganløse. Det er i samme bygning som Ganløse bibliotek. Der skal her opfordres til at besøge lokalarkivet og få en snak om lokalhistorien og se, hvad arkivet rummer af materiale om f.eks. ens ejendom. Lokalarkivet har åbent hver mandag kl. 9-12, den første torsdag i måneden kl eller efter aftale. I juli og december kun efter aftale. Der henvises til arkivets hjemmeside og i åbningstiden til arkivets telefonnr Fra Stenløse Historiske Forenings tur til Edelgave ViPensionister 21

22 Hvad er dette? Af Jørgen Storm Redaktionen har i oktober modtaget dette billede af et redskab fra en læser, der spørger: Hvad er dette? Vi ved det ikke med sikkerhed, men der er, som man kan se, to dele af forskellig længde, og de ser ud til at være af metal. De må på en eller anden måde have været brugt sammen, men til hvad? Kan det være et redskab til fremstilling af noget specielt måske huller i noget seletøj - eller et redskab til gravering i blødere materialer? Redaktionen vil være glad for et svar. Kontakt venligst Jørgen Storm, hvis du har oplysninger, der kan fortælle, hvad redskabet har været brugt til. Tlf eller mail Svaret vil blive bragt i næste nummer. ViPensionister 22

23 Seniorrådet i Egedal Kommune Seniorrådet fungerer som bindeled mellem det politiske system og kommunens ældre borgere. Seniorrådet i Egedal Kommune har ni medlemmer, der er valgt for en fireårig periode fra 1. januar Formand Bjarne Larsen Egernvej 3, 3650 Ølstykke Næstformand Jørgen Storm Søagerbakken 125, 2765 Smørum Sekretær Per Veise Dr. Margrethesvej 59, 3650 Ølstykke Kasserer Annie Havnsø Thomasen Sandalsparken 88, 3660 Stenløse Alice Pedersen Diamantvej 45, 3650 Ølstykke Hanne Blankensteiner Druevej 15, 3650 Ølstykke Henning Christensen Tokevej 40, 3660 Stenløse Lisbeth Solgaard Hansen Åkandehaven 76, 2765 Smørum Ole Lind Larsen Agertoften 1, 3660 Stenløse Suppleant Jørgen Lange Lærkevej 17, 3650 Ølstykke Bisiddere: Alice Pedersen og Annie Havnsø Thomasen Bruger- og pårørenderåd (medlemmer valgt af Seniorrådet): Damgårdsparken: Annie Havnsø Thomasen Suppleant Henning Christensen Porsebakken: Lisbeth Solgaard Suppleant Jørgen Storm Solkrogen/Engbo Alice Pedersen Suppleant Hanne Blankensteiner ViPensionister 23

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 1 April 2014 Juli 2014 8. årgang Lige nu kan du vinde en ipad, hvis du tilmelder dig Digital Post. Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune ViPensionister 1 ViPensionister

Læs mere

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Hvad er glaukom? Glaukom (grøn stær) er en kronisk øjensygdom, som rammer cirka 2% af befolkningen, overvejende ældre. Sygdommen,

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Stenløse Lokalarkivs Venner.

Stenløse Lokalarkivs Venner. Stenløse Lokalarkivs Venner. Referat af foreningens ordinære generalforsamling mandag 22. april 2013. 1. Johannes Nielsen blev valgt som ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet og forbedre synet hos patienter med AMD Et nyt mini-teleskop kan nu indopereres i øjet som ved en grå stær operation og forstørre nethindebilledet på et område

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Foto: Rudi Würtzen Nr. 1 April Juli 2015 9. årgang Foto: Ruddi W Velkommen til foråret Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Udkommer tre gange om året og fremsendes med post til alle folkepensionister

Læs mere

VÅD AMD alderspletter på nethinden

VÅD AMD alderspletter på nethinden VÅD AMD alderspletter på nethinden Indhold 3 3 4 5 5 8 10 10 Våd AMD truer læsesyn og kørekort inden for få uger Test dit syn regelmæssigt Symptomer på våd AMD Lægelig konstatering af våd AMD Behandling

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Der er mange former for aldersrelaterede funktionsnedsættelser. For synets vedkommende er der flere store folkesygdomme,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED

STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED STIL SKARPT PÅ ØJETS SUNDHED SYN OG SUNDHED Ser du stadig godt nok? Synet er din vigtigste sans, da ca. 70 % af alle dine sanseindtryk kommer fra øjnene. Hos næsten alle mennesker udvikler synet sig livet

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet]

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM Maculadegeneration [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 2 Hvad betyder macula og degeneration? Macula

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Information om grøn stær

Information om grøn stær Information om grøn stær Glaukom Indholdsfortegnelse Hvad er glaukom? 1 Symptomer på glaukom 3 Årsag til glaukom 5 Øjentrykket 5 Forskellige former for glaukom 7 Kronisk åbenvinklet glaukom 7 Lukketvinklet

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Grøn stær en snigende synstrussel!

Grøn stær en snigende synstrussel! Linsen Hornhinden Nethinden Figur 1 Nyt fra forskningsfronten Grøn stær en snigende synstrussel! Omkring 40.000 danskere er diagnosticerede og i behandling imidlertid er skønsmæssigt dobbelt så mange ramt

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Sikker senior - bag rattet

Sikker senior - bag rattet Sikker senior - bag rattet Side 1 Side 2 Sikker bag rattet Bare fordi du er kommet lidt op i årene, har du ikke nødvendigvis problemer som bilist. Men det kan være rart at vide, hvad du kan gøre for at

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

guide øjensygdomme Sådan forebygger du Test dig selv 2sid0er 10 gode råd til at bevare et skarpt syn

guide øjensygdomme Sådan forebygger du Test dig selv 2sid0er 10 gode råd til at bevare et skarpt syn Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2sid0er Sådan forebygger du øjensygdomme 10 gode råd til at bevare et skarpt syn Test dig selv De skjulte øjensygdomme INDHOLD I

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen.

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen. Frivilligcentrets Styregruppe. Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede foreninger/ grupper, som udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune. Birthe Bjerg,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere