Årsberetning 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2006/2007"

Transkript

1 Årsberetning 2006/2007

2 Indhold Hvilke indtægter har Øjenforeningen? Hvilke udgifter har Øjenforeningen? Præsidiets beretning om Øjenforeningens virksomhed i 2006/2007 Øjenforeningens 1. uddeling af forskningsstøtte 2006 Øjenforeningens 2. uddeling af forskningsstøtte 2006 Øjenforeningen takker for forskningsstøtten i 2006 Øjenforeningen er for alle uanset synsfunktion. Det er ikke en patientforening, men en brugerforening, som virker for øjensagen ved at støtte forskningen i øjensygdomme, øge serviceniveauet for øjenpatienter og udvide kendskabet til øjensygdomme og symptomerne herpå. Herved kan antallet af øjenpatienter reduceres på sigt. Øjenforeningen har siden 1982 ydet forskningsstøtte til bekæmpelse af synstruende sygdomme ved årlige donationer på ca. 3,0 mio. kr., der stammer fra private fonde, arv og gaver, medlemskontingenter samt tips- og lottomidler. Desuden udfører vi en betydelig oplysningsindsats via medlemsbladet VÆRN OM SYNET, informationsbrochurer, medlemsmøder i de 16 lokalafdelinger og hjemmesiden Vis os din sympati og støt denne indsats ved at blive medlem det har ca valgt at gøre men vi beder om, at mange flere slutter op også dig.

3 Hvilke indtægter har Øjenforeningen? Indtægterne kan henføres til følgende hovedgrupper: Gaver fra fonde og private Arv Finansielle indtægter Offentlige tilskud Kontingenter Øjenforeningens indtægter udgjorde 5,7 mio. i 2006 mod 5,5 mio. i Bag denne tilsyneladende stabilitet ligger der imidlertid nogle store Indtægter ,7 mio. kroner Kontingenter Finansielle indtægter 25% 9% 29% Arv 22% Fonde 15% Offentlige tilskud

4 svingninger, idet arveindtægterne er øget med 1,0 mio. kr., og støtten fra fonde er øget med 0,4 mio. kr., medens de finansielle indtægter er faldet med 1,0 mio. kr. primært som følge af kursreguleringer på værdipapirer. Øjenforeningen søger at stabilisere sine indtægter i form af gaver fra fonde og arv, som tilsammen står for halvdelen af Øjenforeningens indtægter. Det sker dels i form af en kampagne, hvor Øjenforeningen appellerer til at støtte foreningen med testamentariske gaver og dels ved en målrettet henvendelse til fonde om støtte til konkrete projekter. Med hensyn til finansielle indtægter har Øjenforeningen valgt at hæve den maksimale grænse for placering af værdipapirbeholdningen i aktier fra 20% til 30% i forsøget på at opnå et højere afkast, men under bevarelsen af lav investeringsrisiko. Hvilke udgifter har Øjenforeningen? Øjenforeningens udgifter fordeler sig på følgende hovedposter: Forskning Oplysnings- og informationsvirksomhed Administrationsomkostninger Øjenforeningens udgifter i 2006 udgjorde 7,3 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til Også fordelingen på de 3 hovedposter er uændret, således at de formålsbestemte udgifter til forskning samt oplysning og

5 Udgifter ,3 mio. kroner Administration 19% 43% Forskning 38% Oplysning/ information information udgør 81% af de samlede udgifter, medens administrationsudgifterne har en andel på 19%. Selv om udgifterne er holdt i ro, overstiger de indtægterne med 1,6 mio. kr., idet Øjenforeningen ikke har ønsket at reducere udgifterne til de formålsbestemte omkostninger, eftersom Øjenforeningens tiltag til øgning af indtægterne forventes at give positive resultater indenfor et kortere åremål.

6 Præsidiets beretning om Øjenforeningens virksomhed 2006/2007 v/præsident, tidl. præsident for Sø- og Handelsretten, Frank Poulsen Atter et år er henrunden, og denne gang betyder det, at Øjenforeningen runder 25 år. 25 år er egentlig ikke meget at rose sig af i hvert fald ikke, når man har nået en alder som jeg. Men alligevel: Når man betragter Øjenforeningen i sammenhæng med øjenfaget, så må det fastslås, at udviklingen har været voldsom i de 25 år. Tag f.eks. grå stær operation - den tager i dag minutter, hvor den tidligere tog timer. Og antallet af årlige operationer er steget fra ca til nu at være over Når det gælder grøn stær, er antallet af operationer næsten halveret på grund af udviklingen af tryksænkende medicin, der fungerer stadig mere effektivt, og operationerne kræver efterhånden sjældent indlæggelse, men klares ambulant. Diabetisk nethindesygdom som årsag til blindhed og svagsyn er faldet betragteligt som følge af iværksættelse af screeningsprogrammer til opsporing af sygdommen, som kan behandles ved tidlig indgriben via laserbehandling og kontrol af blodsukker og blodtryk. AMD - alderspletter på nethinden - rammer en stor del af den ældre befolkning, som derved risikerer at miste læsesynet. Tidligere var der ikke meget at stille op, men i dag ved vi, at vitamin- og mineralindtag i store mængder reducerer risikoen for, at AMD-patienter mister læsesynet. Og netop i år er en ny effektiv behandling af våd AMD introduceret, som har ført til, at sygdommens destruktive indvirken på

7 Øjenforeningens medlemsudvikling juni juni 2007 Antal medlemmer jun 2004 aug okt 2004 dec 2004 feb apr 2005 jun 2005 aug 2005 okt 2005 dec 2005 feb 2006 apr 2006 jun 2006 aug 2006 okt 2006 dec 2006 feb 2007 apr 2007 jun 2007 læsesynet standses, og at nogle patienter endda oplever, at en del af det tabte læsesyn genvindes. Myopi, altså nærsynethed, må i visse tilfælde afhjælpes ved stærk optik. Udviklingen af laser-behandling gennem de sidste år har ført til stadig forbedrede resultater med den konsekvens, at ca årligt får afhjulpet eller nedsat deres nærsyn betragteligt. Flere eksempler på øjensygdomme, som der er opnået forbedrede resultater for behandlingen af, kunne nævnes. En glædelig udvikling, som Øjenforeningen har haft sin betydende andel i, helt i overensstemmelse med foreningens vigtigste formål.

8 Ny Kongensgade København V Tlf Giro vos_at kunne se.indd :38:43 vos_test-dit-syn.indd :05:06 At kunne se er en gave fra Vorherre! At kunne vedblive med at se, er ofte et resultat af øjenforskningen... Støt øjensagen ved at støtte forskningen nu og glæd dig over at følge udviklingen: Forbedrede behandlingsteknikker Kortere behandlingstid Øget mulighed for forebyggelse og helbredelse Almennyttig forening godkendt som skattefri modtager af gaver Øjenforeningen kæmper for mennesker ramt af øjensygdom. DU kan også bidrage til denne indsats! Glæden ved at give, mens du lever, er den største! Er du med til at glæde andre, glæder du også dig selv. Vort mål: Bevarelse af synet livet igennem for alle! Test dit syn, før det er for sent... Ellers risikerer du syn og kørekort! Synstruende sygdomme har det med at komme snigende. Patienten aner ikke uråd. Synet virker normalt i trafikken såvel som i det daglige virke. Men pludselig sker der en ændring synet forvanskes tilsyneladende uden varsel. Øjenlægen fortæller dig, at du er ramt af en synstruende sygdom og hvad der virker chokerende det mistede syn er tabt for altid! Forklaringen er som oftest, at dit syn er angrebet i det ene øje, hvorefter hjernen kompenserer herfor ved at lade dit syn foregå via det raske øje. De alvorlige øjensygdomme optræder for det meste fra 50 års alderen og tiltager i forekomst ved stigende alder. Det er vigtigt med rettidigt indgreb fra øjenlæge, hvis du ikke skal miste syn. Men det kræver, at du selv tester dit syn regelmæssigt på begge øjne. Det kan ske ved, at du skiftevis holder hånden for det ene øje, fx når du ser TV, og ser efter, om alt virker normalt. Ser du uregelmæssigheder med det ene øje, såsom et uskarpt felt i midten, en skygge til siden eller forvansket tekst trods brug af alm. brille, så søg øjenlæge snarest. Vil du vide mere så se ind på Vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved forskning, oplysning og rettidig behandling Foreningens økonomiske situation har de seneste år båret præg af, at udgifterne, selv om de er holdt i ro, har oversteget indtægterne betydeligt. Øjenforeningen kunne godt have fremkaldt et rundt 0 i regnskabet i stedet for et underskud. Dette ville imidlertid indebære omtrent en halvering af den årlige forskningsstøtte. Denne løsning har hovedbestyrelsen fravalgt, dels fordi man har iværksat flere aktiviteter, der taler for, at den økonomiske situation indenfor en kortere årrække vil blive væsentligt forbedret, og dels fordi Øjenforeningen er solidt funderet økonomisk på grund af tidligere tiders gunstige indtægtsudvikling, som har gjort det muligt at etablere en solid egenkapital, så foreningens eksistens er sikret en rimelig tid fremover. Det er først og fremmest udeblevne testamentariske gaver, som har fremkaldt skuffende regnskabstal. Øjenforeningen gør en ihærdig indsats for at ændre denne tilstand i form af annoncekampagner, der appellerer om støtte. Resultaterne af denne kampagne ser lovende ud, og vi har derfor de bedste forhåbninger. Det er virkelig væsentligt, at befolkningen får øjnene op for, at det på mange måder kan være lige så væsentligt at støtte - som i vores tilfælde - forbedring af livskvalitet, som at redde liv. Øjenforeningen trænger som sagt til økonomisk opbakning, og vi kan da med glæde konstatere at have fået dette fra en bred vifte af fonde, som også i år har udmøntet sig i smukke beløb, som dækker ca. 40% af den forskningsstøtte, som Øjenforeningen har afsat til fremme af øjenforskningen. Øjenforeningen er meget taknemmelig herfor, og det ved de fonde, der betænker os. Øjenforeningen har også behov for en bred folkelig opbakning, og her kniber det lidt til trods for, at de mange tusinde helbredende behandlin-

9 annonce_185x252_1.indd :23:48 vos_210x275 1.indd :32:15 Fortjener vi ikke alle, at kunne bevare synet livet ud? Fortjener vi ikke alle, at kunne bevare synet livet ud? FOTO: SCANPIX Støt Øjenforeningen så støtter du øjenforskningen det er vejen frem mod målet: et godt syn for alle! Det kræver midler den offentlige støtte rækker ikke til behovet et privat initiativ er påkrævet. Støt Øjenforeningen så støtter du øjenforskningen det er vejen frem mod målet: et godt syn for alle! Det kræver midler den offentlige støtte rækker ikke til behovet et privat initiativ er påkrævet. Bak op om Øjenforeningen som almenvelgørende forening er vi fritaget for skat af gaver og arv, der således går ubeskåret til Øjenforskningen. FOTO: SCANPIX Bak op om Øjenforeningen som almenvelgørende forening er vi fritaget for skat af gaver og arv, der således går ubeskåret til Øjenforskningen. Jeg ønsker at få tilsendt yderligere information Jeg ønsker at blive ringet op på tlf.: Navn: Adresse: Øjenforeningen Værn Om Synet Ny Kongensgade København V Jeg ønsker at få tilsendt yderligere information Jeg ønsker at blive ringet op på tlf.: Navn: Adresse: Postnr.: By: Øjenforeningen Værn Om Synet Ny Kongensgade København V Postnr.: By: ger, som det er lykkedes at gennemføre i de senere år, burde skabe mere interesse om foreningen og også kendskab til vort arbejde og indsats. Lidt glædeligt er der dog at sige: Medens medlemstallet i perioden konstant var faldende, er det de seneste år steget med ca. 30% til ca Det er i den forbindelse glædeligt at konstatere 100% opbakning fra landets offentlige øjenklinikker på sygehusene. Også firmamedlemskaber blandt øjenlægerne har været smukt stigende som følge af en brevkampagne fra sekretariatet, medens en tilsvarende positiv opbakning fortsat efterlyses blandt optikerne. Med hensyn til oplysning fortsætter bladet VÆRN OM SYNET med at profilere Øjenforeningen på en god og saglig måde, som giver positive tilbagemeldinger fra læserkredsen, også i form af en medlemsindmeldelse, svarende til ca. 25% af nytilkomne medlemmer. En ny brochure er blevet publiceret om Vitaminer og mineraler mod AMD. Brochuren har været en sådan succes, at den nu er optrykt i 4. udgave med et samlet oplag på over eksemplarer. Jeg synes derfor, der er anledning til at konstatere her i 25-året for Øjenforeningens stiftelse, hvor mange tanker går tilbage til de mennesker, som startede det hele, at der er belæg for at have optimismen i behold, når der skues ind i fremtiden. Nogle af os vover ikke at se 25 år fremover, men vi kan dog fortsat udtrykke glæde og forhåbninger for den nærmeste årrække og ønske hinanden til lykke.

10 Øjenforeningens 1. uddeling af forskningsstøtte 2006 Øjenforeningen uddelte forskningslegater for 3 mio. kr. i 2006, omkring halvdelen eller 1,4 mio. kr. blev uddelt ved Øjenforeningens første legatuddeling i januar fordelt på 8 projekter. 10

11 Legatmodtagerne fra venstre: Ulrik Christensen, Mikkel Funding, Carl Martin Vinten, Kim Nielsen, Kristian Krøyer og Miriam Kolko. Jan Johannes Enghild var fraværende. Kristian Krøyer, læge, Glostrup Hospital fik kr. i legatstøtte, hvoraf de kr. blev doneret af Carl og Nicoline Larsens Fond. Projektet har tidligere modtaget legatstøtte fra Øjenforeningen takket være betydelige bidrag fra Carl og Nicoline Larsens Fond. Projektet har til hensigt at udvikle en prognostisk metode med det formål at forbedre succesraten for kirurgisk behandling af maculahul, som opstår centralt i nethinden, og er stærkt synsforstyrrende. Indgrebet er meget belastende for patienten, idet denne er tvunget til at anbringe sig med ansigtet rettet nedad i 10 timer om dagen i de første 5 dage, for at hullet kan lukkes. Alligevel er det kun halvdelen, der genvinder læsesynet. Projektet sigter mod at opstille prognosemodeller, som kan 11

12 sandsynliggøre i hvilke tilfælde, der ikke kan genvindes læsesyn for herved at skåne patienter for belastningen samt udnytte øjenafdelingens ressourcer alternativt. Ulrik Christensen, læge, klinisk assistent, ph.d.-studerende, Glostrup Hospital modtog kr. til støtte for et projekt, der ligeledes omhandler maculahul (se ovenfor) og operation heraf. Projektet er beskrevet i VÆRN OM SYNET 2007/1. Carl Martin Vinten, reservelæge, akademiingeniør, Glostrup Hospital modtog kr. til fortsættelse af sit projekt, som har til formål at afdække en række mekanismer, der har betydning for udviklingen af diabetisk maculaødem (hævelse omkring den gule plet p.g.a. sukkersyge). Miriam Kolko, kursuslæge, seniorforsker, Glostrup Hospital blev støttet med kr. til at undersøge betydningen af de celleforandringer, som fremkaldes ved AMD (alderspletter), og især hvorvidt disse er påvirket af et særligt enzym. Projektet er beskrevet i VÆRN OM SYNET 2006/3. Jan Johannes Enghild, lektor, molekylærbiologisk Institut, Århus Universitet blev støttet med kr. til at fortsætte studierne af hornhindens proteinsammensætning i såvel normale som syge hornhinder. Ved at identificere de forandringer i protein-sammensætningen, som forårsager sygdomsudvikling, dannes forudsætningen for en fremtidig udvikling af en effektiv medicin og for indhentning af nyttig viden i forbindelse med udvikling af kunstige hornhinder. 12

13 Mikkel Funding, reservelæge, ph.d., Århus Sygehus modtog et legat på kr. til at fortsætte sine studier om guldioners anvendelighed til behandling af regnbuehindebetændelse. Kim Nielsen, molekylærbiolog, ph.d., Århus Sygehus modtog kr. fra Betsy, Dagny og Caja Bojesens Mindefond til at gennemføre genetisk diagnostik af arvelige hornhindesygdomme for derved at opnå en tidligere og mere sikker diagnostik, som kan sikre et bedre behandlingsforløb. Projektet vil blive gennemført på basis af analyser af væv fra forskningsbiobanken på Århus Sygehus. Kim Nielsen modtog tillige kr. til støtte for undersøgelser af sygdommen keratoconus, som fører til en kegleformet udformning af hornhinden med store synsforstyrrelser for den ramte. Projektet vil dels undersøge hyppigheden af keratoconus i Danmark baseret på data fra Landspatientregistret og dels undersøge, et bestemt gens indflydelse på udviklingen af sygdommen og endelig vurdere et bestemt proteins indflydelse på hornhindens epithelceller hos keratoconus-patienter. 13

14 Legatmodtagerne ved 2. legatuddeling forrest fra venstre: Astrid Rosenstand Lou, Carina Slidsborg, Karen Bjerg Pedersen, Anna Tsakiri. Øjenforeningens 2. uddeling af forskningsstøtte 2006 Øjenforeningens 2. uddeling af forskningsstøtte 2006 fandt sted den 6. juni 2007 i København, hvor 1,6 mio. kr. fordelte sig på 9 forskningsprojekter. Den første uddeling beløb sig til 1,4 mio. kr., og Øjenforeningens samlede støtte for 2006 udgjorde således 3,0 mio. kr. 14

15 Bagerst fra venstre: Mogens Holst Nissen, Tobias Torp Pedersen, Nina Jacobsen og Lars Hansen. Hans Eiberg var ikke til stede. Følgende forskere modtog legater ved uddelingen i København: Karen Bjerg Pedersen, læge, klinisk assistent, Odense Universitetshospital modtog et legat på kr. fra Carl og Nicoline Larsens Fond til undersøgelse af et nyt lægemiddel, Avastin, og dettes effekt på våd AMD samt omfanget af eventuelle bivirkninger. Studiet vil blive udført som et pilot-projekt overfor 23 patienter, som ikke har vist sig 15

16 egnet til traditionel behandling med varm eller kold laser. Projektet kan ses som første fase til endelig godkendelse af Avastin til behandling af AMD. Hans Eiberg, lektor ved Instituttet for Medicinsk Biokemi og Genetik, Panum Instituttet, Københavns Universitet modtog et legat på kr. til identifikation af mutationen i det gen, som fremkalder medfødt grå stær - en medfødt øjenlidelse, som kan føre til svagsyn, hvis der ikke opereres rettidigt. Projektet blev påbegyndt for mere end 10 år siden, og det er herved lykkedes at udelukke en snes gener, således at der nu kun resterer 2-3 kandidatgener for sygdommen, som skal undersøges nærmere. Det ansøgte legat vil blive benyttet til indkøb af forskellige kemikalier, enzymer og materialer til at gennemføre en DNA-sekventering. Lars Hansen, cand.scient, ph.d., Panum Instituttet, Københavns Universitet modtog kr. til kortlægning af den molekylære baggrund for grå stær, som vil kunne bidrage til forståelsen af såvel aldersbetinget som diabetes-betinget grå stær. Det kliniske materiale er baseret på over 1000 grå stær patienter i perioden Studiet tjener til at afdække linsens opbygning, udvikling og vedligeholdelse ved analyse af interaktionen mellem specifikke proteintyper, som kan anvendes til beskrivelse af påviste mutationer. Mogens Holst Nissen, lektor, dr.med., Medicinisk Anatomisk Institut, Panum Instituttet, Københavns Universitet modtog kr. til støtte for en undersøgelse, som vil søge at identificere de stoffer, der påvirker udviklingen af regnbuehindebetændelse i dennes allerførste faser. Erhvervelsen af denne viden vil kunne danne basis for en målrettet behandlingsstrategi med farmaka, der blokerer de tidlige trin i betændelsesreaktionen. Regnbuehindebetændelse udgør en væsentlig gruppe af øjensygdomme, 16

17 som i nogle tilfælde medfører varig synsreduktion. En forståelse af de mekanismer, der fører til sygdomsudviklingen, kan være af afgørende betydning for behandling til bevarelse af synsfunktionen. Nina Jacobsen, læge, ph.d.-studerende, Statens Øjenklinik modtog et legat på kr. fra Bagenkop Nielsens Myopi-Fond til et 3-delt studie: 1) Beskrivelse af forekomsten af nærsynethed (myopi) blandt ca værnepligtige fra Studiet søger at påvise en eventuel udvikling sammmenlignet med tilsvarende undersøgelser i 1882 og ) Et studie baseret på 349 unge type 1-diabetikere med det formål at påvise en eventuel sammenhæng mellem diabetes og nærsynethed. 3) Et studie baseret på 156 medicinstuderende med det formål at påvise en eventuel sammenhæng mellem motion og nærsynethed. Tobias Torp-Pedersen, cand.med., introduktionsstipendiat, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut modtog en forskningsstøtte på kr. med det formål at afdække de forhold under graviditet, som kan øge risikoen for skelen hos det ufødte barn. Studiet vil basere sig på et tidligere undersøgelsesmateriale af børn, hvoraf over udgjorde lægebekræftede tilfælde af skelen. Astrid Rosenstand Lou, klinisk assistent, læge, Øjenklinikken, Rigshospitalet modtog et legat på kr. til at undersøge, om synsbarken i hjernen er i stand til at kompensere for nedsat visuelt input ved grå stær samt undersøge, hvorledes synsbarken tilpasser sig en hurtig restitution af visuelle input efter gennemført operation af grå stær. Undersøgelsen kan muligvis føre til nye behandlingsmuligheder i form af kunstig stimulering af synsbarken ved blindhed. 17

18 Carina Slidsborg, reservelæge, introduktionsstilling i oftalmologi, Rigshospitalet modtog et forskningslegat på kr. til undersøgelse af synshandicap hos for tidligt fødte børn, hvor en af de væsentligste årsager til synshandicap er nethindesygdommen ROP eller præmaturitets retinopati. Formålet er at undersøge forekomsten af ROP gennem de sidste 18 år for at finde forklaringen på, at antallet af børn med ROP er fordoblet indenfor den sidste 5-års periode. Studiet vil også omfatte en påvisning af forskellene i behandlingseffekten af de anvendte behandlingsformer (cryo- og laserterapi). Endelig vil årsagerne til svagsyn og blindhed hos for tidligt fødte børn blive søgt afklaret. Anna Tsakiri, læge, klinisk assistent, Forskningsenheden for Synsnervebetændelse og Sclerose, Glostrup Hospital, modtog et legat på kr. til undersøgelse af synsnervebetændelse, som er et debutsymptom hos ca. 20% af patienter med multipel sclerose. Der findes ikke i øjeblikket behandling af synsnervebetændelse. Projektet omfatter et placebo-kontrolleret forsøg baseret på 64 patienter med akut synsnervebetændelse, som vil blive behandlet med stoffet simvastatin, som er egnet til at indgå i en kombinationsbehandling med andre farmaka til behandling af multipel sclerose og med mulighed for behandling af synsnervebetændelse. Studiet er således dobbeltsigtet rettet mod såvel multipel sclerose som synsnervebetændelse. 18

19 Øjenforeningen takker for forskningsstøtten i 2006 Øjenforeningens Fagkyndige Komité har valgt 17 forskningsprojekter til bekæmpelse af øjensygdomme blandt ansøgningerne i 2006 til at modtage en samlet forskningsstøtte på 3,0 mio. kr. Øjenforeningen kan kun opretholde dette støtteomfang takket være de gaver, som foreningen modtager til forskningsformål. For året 2006 takker Øjenforeningen derfor flg. gavegivere på det varmeste: Bagenkop Nielsens Myopi- Fond Betzy, Dagny og Caja Bojesens Mindefond Carl og Nicoline Larsens Fond E. Levy Edith og Søren T. Lyngsø Emilie og Peter Lunds Fond Fabrikant Chas. Otzens Fond Frantz Hoffmanns Mindelegat Grethe Søllings Fond Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond Gudrun Nielsen Harry Lykke Hansen og Hustrus Mindefond Henrik Bagger Sørensen og Anna Sørensens Fond Jørgen Bonde Christensen K.C. Nielsens Fond Karen Lorenzen Lemvigh-Müller Fonden Nordea Danmark Fonden Skandinavisk Tobak Snedkermester Axel Wichmann og fru E.W s Fond The John & Birthe Meyer Foundation Inc. Torben og Alice Frimodts Fond 19

20 Ny Kongensgade København V Telefon Fax Design: 07/07 Bording

Øjenforeningen arrangerede

Øjenforeningen arrangerede Legatmodtagerne forrest fra venstre: Midterste række siddende fra venstre: Stående fra venstre: Nakul Mandal, Ulrik Correll Christensen, Jakob Grauslund Sarah Linéa von Holstein, Barbro Westlund, Carina

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Øjenforeningens uddeling af forskningslegater for året 2010. Lohmann

Øjenforeningens uddeling af forskningslegater for året 2010. Lohmann Øjenforeningens uddeling af forskningslegater for året 2010 Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Fotos: Torben Klint jenforeningen ø uddelte forskningslegater i forbindelse med repræsentantskabsmødet

Læs mere

VÅD AMD alderspletter på nethinden

VÅD AMD alderspletter på nethinden VÅD AMD alderspletter på nethinden Indhold 3 3 4 5 5 8 10 10 Våd AMD truer læsesyn og kørekort inden for få uger Test dit syn regelmæssigt Symptomer på våd AMD Lægelig konstatering af våd AMD Behandling

Læs mere

VÅD AMD. Alderspletter på nethinden

VÅD AMD. Alderspletter på nethinden VÅD AMD Alderspletter på nethinden Indhold 3 3 4 5 5 8 10 10 Våd AMD truer læsesyn og kørekort inden for få uger Test dit syn regelmæssigt Symptomer på våd AMD Lægelig konstatering af våd AMD Behandling

Læs mere

Indhold 2 VOS GRÅ STÆR. Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed undgås

Indhold 2 VOS GRÅ STÆR. Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed undgås Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Behandling af diabetisk øjensygdom. Større undersøgelse viser markant forbedret behandlingsresultat efter 12 måneders test. Figur 1.

Behandling af diabetisk øjensygdom. Større undersøgelse viser markant forbedret behandlingsresultat efter 12 måneders test. Figur 1. Figur 1 Nethinden B rterie Vene Øjets opbygning C De små blodårer (kapillærer) Carsten Edmund Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Region Hovedstaden Formand for Øjenforeningen Behandling af diabetisk øjensygdom

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er? Hvem får? Symptomer på Hvad skyldes? Hvornår skal man opereres? Operation for Efter operationen Efterstær Hvem opererer?

Læs mere

Vitaminer og mineraler mod AMD. (Alderspletter på nethinden)

Vitaminer og mineraler mod AMD. (Alderspletter på nethinden) Vitaminer og mineraler mod AMD (Alderspletter på nethinden) Indhold 3 5 6 6 Hvordan forløber AMD? Hvilken vitamin- og mineralbehandling har vist sig effektiv? Kan anden medicin indtages sammen med vitamin-

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

synets forandringer med alderen

synets forandringer med alderen scanpix synets forandringer Carsten edmund overlæge, dr.med. lektor rigshospitalet, Øjenklinikken illustrationer: mediafarm med alderen I alderen mellem 40 og 50 år erfarer stor set alle, at armene er

Læs mere

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden)

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden) AMD Vitaminer og mineraler mod (Alderspletter på nethinden) Indhold 3 5 6 6 7 Hvordan forløber AMD? Hvilken vitamin- og mineralbehandling har vist sig effektiv? Kan anden medicin indtages sammen med vitamin-

Læs mere

Nethindens gule plet (macula)

Nethindens gule plet (macula) Nethindens gule plet (macula) Øjets opbygning C De små blodårer (kapillærer) FIGUR Nethinden Type diabetes (ungdomsdiabetes) en alvorlig risiko for synet f Jakob Grauslund Læge, ph.d.-studerende Odense

Læs mere

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden)

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden) AMD Vitaminer og mineraler mod (Alderspletter på nethinden) Indhold 3 5 6 6 7 Hvordan forløber AMD? Hvilken vitamin- og mineralbehandling har vist sig effektiv? Kan anden medicin indtages sammen med vitamin-

Læs mere

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden)

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden) AMD Vitaminer og mineraler mod (Alderspletter på nethinden) Indhold 3 5 6 6 7 Hvordan forløber AMD? Hvilken vitamin- og mineral-behandling har vist sig effektiv? Kan anden medicin indtages sammen med vitamin-

Læs mere

Legatmodtagerne siddende forrest fra venstre: Cecilia Rönnbäck, Sarah Linéa von Holstein, Karen Bjerg Pedersen, Miriam Kolko og Kristina Herbst.

Legatmodtagerne siddende forrest fra venstre: Cecilia Rönnbäck, Sarah Linéa von Holstein, Karen Bjerg Pedersen, Miriam Kolko og Kristina Herbst. Legatmodtagerne siddende forrest fra venstre: Cecilia Rönnbäck, Sarah Linéa von Holstein, Karen Bjerg Pedersen, Miriam Kolko og Kristina Herbst. Øjenforeningens uddeling af forskningslegater 2008 Øjenforeningen

Læs mere

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme?

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genetisk hornhindediagnostik: Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genteknologi et vigtigt værktøj til forebyggelse af hornhindesygdomme? Genetisk diagnostik og dets anvendelsesmuligheder

Læs mere

Øjenforeningens legatuddeling. af forskningslegater 2009

Øjenforeningens legatuddeling. af forskningslegater 2009 Legatmodtagerne siddende fra venstre: Julia Bech-Azeddine, Ann-Cathrine Larsen, Sarah Linéa von Holstein, Henrik Vorum, Gitte Juul Almind, Miriam Kolko. Øjenforeningens uddeling af forskningslegater 2009

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

guide øjensygdomme Sådan forebygger du Test dig selv 2sid0er 10 gode råd til at bevare et skarpt syn

guide øjensygdomme Sådan forebygger du Test dig selv 2sid0er 10 gode råd til at bevare et skarpt syn Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2sid0er Sådan forebygger du øjensygdomme 10 gode råd til at bevare et skarpt syn Test dig selv De skjulte øjensygdomme INDHOLD I

Læs mere

Gennembrud i behandlingen af Aldersrelateret Macula Degeneration

Gennembrud i behandlingen af Aldersrelateret Macula Degeneration F I G U R 1 HenriK lundandersen professor, dr.med., ledende overlæge, Øjenafdelingen, amtssygehuset i glostrup morten la Cour overlæge, dr.med., ebod, lektor Øjenafdelingen, amtssygehuset i glostrup En

Læs mere

Ny behandling af diabetisk øjensygdom

Ny behandling af diabetisk øjensygdom Nethinden b A Øjets opbygning Arterie c De små blodårer (kapillærer) Vene Figur 1 Ny behandling af diabetisk øjensygdom Carsten Edmund Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Region Hovedstaden Større undersøgelse

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet og forbedre synet hos patienter med AMD Et nyt mini-teleskop kan nu indopereres i øjet som ved en grå stær operation og forstørre nethindebilledet på et område

Læs mere

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om (den gule plet) Af Sara Brandi Bloch læge Øjenafdelingen Glostrup Hospital FIGUR 1 Det retinale pigmentepitel Værd at vide om Af Michael Larsen professor, overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital

Læs mere

Glaslegemesammenfald. nethindeløsning

Glaslegemesammenfald. nethindeløsning Glaslegemesammenfald og nethindeløsning Indhold 3 4 6 6 7 8 8 11 Hvad er glaslegemet? Hvad er nethinden? Glaslegemet forandrer sig med alderen Glaslegemet kan pludseligt falde sammen Nethindeløsning Hvem

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 14 14 14 14 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at

Læs mere

Grøn stær, blir man blind af det?

Grøn stær, blir man blind af det? Grøn stær, blir man blind af det? Af Miriam Kolko I mange tilfælde bliver grøn stær opdaget på et tidspunkt, hvor sygdommen er fremskreden. Selvom der desværre ikke findes en helbredende behandling af

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Indsprøjtning af medicin i øjet

Indsprøjtning af medicin i øjet Indsprøjtning af medicin i øjet Inger Christine Munch Overlæge, lektor, ph.d. Øjenafdelingen, Roskilde Sygehus Københavns Universitet er en skånsom behandling, som redder syn hos patienter med nethindesygdom

Læs mere

AMD. alderspletter på nethinden

AMD. alderspletter på nethinden AMD alderspletter på nethinden Indhold 4 6 7 8 9 10 Hvad er AMD? Symptomer ved AMD Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling af AMD Der er anden hjælp at hente Hvad skal jeg gøre, hvis mit

Læs mere

Muligheder for behandling af AMD i fremtiden?

Muligheder for behandling af AMD i fremtiden? AF LEKTOR, DR.MED. MOGENS HOLST NISSEN MEDICINSK ANATOMISK INSTITUT, DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET NYT FRA FORSKNINGSFRONTEN Muligheder for behandling af AMD i fremtiden?

Læs mere

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko Anna Horwitz Læge, ph.d.-stud. Center for Sund Aldring Københavns Universitet Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær Miriam Kolko Overlæge, lektor, ph.d. Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Medicinske

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 14 14 14 14 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at hente? 7 7 8 8 9 11 12 Hvis du vil

Læs mere

Daglig motion og god kost. kan modvirke udvikling af AMD alderspletter på nethinden. Nyt fra forskningsfronten

Daglig motion og god kost. kan modvirke udvikling af AMD alderspletter på nethinden. Nyt fra forskningsfronten Nyt fra forskningsfronten Daglig motion og god kost kan modvirke udvikling af AMD alderspletter på nethinden Inger Christine Munch Afdelingslæge Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Ilustrationer: Mediafarm

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 Mit barns øjne Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås 5 6 8 12 18 Husk børneundersøgelser hos din egen læge Hvordan

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Årsberetning 2014/2015 Indhold 4 6 8 20 34 Hvilke indtægter har Øjenforeningen? Hvilke udgifter har Øjenforeningen? Beretning fra Hovedbestyrelsens formand 2014/2015 Øjenforeningens uddeling af forskningslegater

Læs mere

Glaslegeme. og Nethindeløsning

Glaslegeme. og Nethindeløsning Glaslegeme og Nethindeløsning Indhold 3 4 6 7 8 10 10 12 Hvad er glaslegemet? Hvad er nethinden? Glaslegemet forandrer sig med alderen Glaslegemet kan pludseligt falde sammen Nethindeløsning Hvem får nethindeløsning?

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

AMD. Alderspletter på nethinden

AMD. Alderspletter på nethinden AMD Alderspletter på nethinden Indhold 4 6 7 8 9 10 Hvad er AMD? Symptomer ved AMD Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling af AMD Der er anden hjælp at hente Hvad skal jeg gøre, hvis mit

Læs mere

Nyt fra forskningsfronten

Nyt fra forskningsfronten Nyt fra forskningsfronten Astrid Rosenstand Lou læge, ph.d.-studerende Øjenklinikken, Rigshospitalet Hvad stiller hjernen op, når synet svækkes? A ldersrelaterede sygdomme - ikke mindst øjensygdomme -

Læs mere

Grøn stær en snigende synstrussel!

Grøn stær en snigende synstrussel! Linsen Hornhinden Nethinden Figur 1 Nyt fra forskningsfronten Grøn stær en snigende synstrussel! Omkring 40.000 danskere er diagnosticerede og i behandling imidlertid er skønsmæssigt dobbelt så mange ramt

Læs mere

Operation. eller briller/kontaktlinser

Operation. eller briller/kontaktlinser Operation eller briller/kontaktlinser Indhold 4 7 8 9 9 10 Billeddannelsen på nethinden Øjets brydning Operation for brydningsfejl Risiko Hvem kan opereres? Hvem betaler? Øjenforeningens mission: Hjælpe

Læs mere

Synsfelt øje og hjerne

Synsfelt øje og hjerne 60 m 36 m 12 m f i G U R 1 f i G U R Kikkertsyn kun centrum af synsfeltet er bevaret Synsfelt øje og hjerne Computerstyret synsfeltundersøgelse gør det muligt for øjenlægen at opdage sygdomme i øje og

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Trafiksyn Indhold 3 3 5 7 7 9 11 12 14 16 17 18 Synet og trafiksikkerhed Synskrav og kørekort Kørekortes gyldighed Synskrav til kørekort Synsstyrken Test din synsstyrke Synsfeltet Dobbeltsyn Kontrast og

Læs mere

Drastisk fald i blindhed. inden for de seneste 10 år. Nyt fra forskningsfronten

Drastisk fald i blindhed. inden for de seneste 10 år. Nyt fra forskningsfronten Nyt fra forskningsfronten Sara Brandi Bloch Læge, klinisk assistent, Øjenafdelingen, Glostrup Hospital Inger Christine Munch Afdelingslæge, ph.d.-stud., Øjenafdelingen, Glostrup Hospital Drastisk fald

Læs mere

Pludseligt synstab. en højst ubehagelig oplevelse, som gør øjensygdom til en meget alvorlig realitet for de ramte

Pludseligt synstab. en højst ubehagelig oplevelse, som gør øjensygdom til en meget alvorlig realitet for de ramte Pludseligt synstab Carsten Edmund overlæge, dr.med. lektor Rigshospitalet, Øjenklinikken illustrationer: mediafarm en højst ubehagelig oplevelse, som gør øjensygdom til en meget alvorlig realitet for de

Læs mere

Kendskabet til symptomerne på nethindeløsning kan redde synet

Kendskabet til symptomerne på nethindeløsning kan redde synet f i g u r 1 Glaslegeme Linse Hornhinde Nethinde Gule plet (macula) Årehinde (bagerste del af uvea) Kendskabet til symptomerne på nethindeløsning kan redde synet af overlæge, dr.med. JØrGen e. VillUMsen

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Trafiksyn Indhold 3 3 5 7 7 9 11 12 14 16 17 18 Synet og trafiksikkerhed Synskrav og kørekort Kørekortes gyldighed Synskrav til kørekort Synsstyrken Test din synsstyrke Synsfeltet Dobbeltsyn Kontrast og

Læs mere

Diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom Diabetisk øjensygdom Indhold 3 4 5 6 6 6 7 7 8 8 9 11 12 Hvad er diabetes? Symptomer Undersøgelse hos øjenlægen Forebyggelse og behandling Hvad kan patienten selv gøre? Er der hjælp at hente? Hvis du vil

Læs mere

Forskningsprojekt giver gode forhåbninger til Behandling af Tør AMD. Nyt fra forskningsfronten

Forskningsprojekt giver gode forhåbninger til Behandling af Tør AMD. Nyt fra forskningsfronten Nyt fra forskningsfronten Forskningsprojekt giver gode forhåbninger til Behandling af Tør AMD Inger Christine Munch Afdelingslæge Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Illustrationer: Mediafarm Og dermed sikkert

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Øjenafdelingen. Jørgen E. Villumsen. Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital VOS 3-2007

Øjenafdelingen. Jørgen E. Villumsen. Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital VOS 3-2007 Af MORTEN DORNONVILLE DE LA COUR Overlæge, dr.med., FEBO Øjenafdelingen Glostrup Hospital Af Jørgen E. Villumsen Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital 10 Er behandling af øjensygdomme vigtig?

Læs mere

Indhold. Synet og trafiksikkerhed Synskrav og kørekort Kørekortets gyldighed Synskrav til kørekort Test din synsstyrke

Indhold. Synet og trafiksikkerhed Synskrav og kørekort Kørekortets gyldighed Synskrav til kørekort Test din synsstyrke Trafiksyn Indhold 3 3 5 6 8 Synet og trafiksikkerhed Synskrav og kørekort Kørekortets gyldighed Synskrav til kørekort Test din synsstyrke 9 11 13 17 17 Hvis du vil vide mere... Synsstyrken Briller og kontaktlinser

Læs mere

AFAKE på et øje, straffes økonomisk? Hvorfor skal øjenpatienter, der bliver

AFAKE på et øje, straffes økonomisk? Hvorfor skal øjenpatienter, der bliver Figur 1 Snit i hornhinden Nedkrænget hornhinde Uklar linse Johnnie Jørgensen Optometrist Husum Special Optik Illustrationer: Mediafarm Hvorfor skal øjenpatienter, der bliver AFAKE på et øje, straffes økonomisk?

Læs mere

Operation. eller briller/kontaktlinser

Operation. eller briller/kontaktlinser Operation eller briller/kontaktlinser Indhold 4 4 7 8 8 9 9 10 12 13 14 16 18 20 Billeddannelsen på nethinden Brydningsfejl Øjets brydning Operation for brydningsfejl Resultater Risiko Hvem kan opereres?

Læs mere

Grøn stær. (Glaukom)

Grøn stær. (Glaukom) Grøn stær (Glaukom) Indhold 3 4 6 7 9 9 10 12 13 16 16 17 20 Hvad er grøn stær (glaukom)? Symptomer Hvad gør øjenlægen? Hvordan behandles grøn stær? Hvis du vil vide mere... Øjentrykket Synsnerven Synsfeltet

Læs mere

Øjenmigræne giver en ordentlig forskrækkelse!

Øjenmigræne giver en ordentlig forskrækkelse! Øjenmigræne giver en ordentlig forskrækkelse! Ellen C. Linnet Fhv. maler af Flora Danica Patienthistorie et hele startede D i juni 2006, hvor jeg vågnede med en tåge for det ene øje. Jeg kom snart på skadestuen

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Hornhindetransplantation

Hornhindetransplantation Af Kim Nielsen Teknisk chef, cand.scient. ph.d. Den Danske Hornhindebank Øjenafdelingen, Århus Sygehus FIGUR 1 Syg hornhinde Flere års ventetid på hornhindetransplantation Af Jesper Hjortdal Medicinsk

Læs mere

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Der er mange former for aldersrelaterede funktionsnedsættelser. For synets vedkommende er der flere store folkesygdomme,

Læs mere

Resultater fra behandling med Avastin. Alderspletter på nethinden (Aldersrelateret Macula Degeneration) Hornhinde. Linse. Gule plet (macula)

Resultater fra behandling med Avastin. Alderspletter på nethinden (Aldersrelateret Macula Degeneration) Hornhinde. Linse. Gule plet (macula) NYT FRA FORSKNINGSFRONTEN Hornhinde Linse Gule plet (macula) Figur 1 Lysstrålerne brydes af hornhinden og linsen, så de, ligesom med et brændeglas, samles i et brændpunkt på nethinden, som kaldes den gule

Læs mere

Årsberetning 2011/2012

Årsberetning 2011/2012 Årsberetning 2011/2012 Indhold 3 5 7 20 38 Hvilke indtægter har Øjenforeningen? Hvilke udgifter har Øjenforeningen? Beretning fra Hovedbestyrelsens formand 2011/2012 Øjenforeningens uddeling af forskningslegater

Læs mere

Ny metode til behandling af AMD alderspletter på nethinden F I G U R 2 F I G U R 1

Ny metode til behandling af AMD alderspletter på nethinden F I G U R 2 F I G U R 1 F I G U R 1 F I G U R 2 Normal nethinde betragtet gennem pupillen, hvor nethindens ses som en indvendig kuglevæg med macula (mørkerødt område) omtrent i centrum og med synsnervens tilslutning (den blinde

Læs mere

Årsberetning 2013/2014

Årsberetning 2013/2014 Årsberetning 2013/2014 Indhold 4 6 8 18 34 Hvilke indtægter har Øjenforeningen? Hvilke udgifter har Øjenforeningen? Beretning fra Hovedbestyrelsens formand 2013/2014 Øjenforeningens uddeling af forskningslegater

Læs mere

Nærsynethed i Danmark fra 1882 til 2004. Billeddannelse ved nærsynethed F I G U R 1 A

Nærsynethed i Danmark fra 1882 til 2004. Billeddannelse ved nærsynethed F I G U R 1 A Billeddannelse ved nærsynethed Skarpheden er foran på nethinden Billedet på nethinden er uskarpt F I G U R 1 A Nærsynethed i Danmark fra 1882 til 2004 Af Nina Jacobsen læge, ph.d.-studerende, Kennedy Centret

Læs mere

GRÅ STÆR PATIENTINFORMATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.

GRÅ STÆR PATIENTINFORMATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING. PATIENTINFORMATION GRÅ STÆR PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET SKØRPING!

Læs mere

Hvordan ser en normal nethinde ud?

Hvordan ser en normal nethinde ud? DIABETES OG ØJNE Hvordan ser en normal nethinde ud? Den blinde plet, hvor blodkar og nervetråde kommer ind i øjet Den gule plet (macula) hvor de vigtigste synsceller befinder sig Blodkar Hvad er diabetiske

Læs mere

Hvor mange svagsynede og blinde er der i Danmark?

Hvor mange svagsynede og blinde er der i Danmark? Erik Lohmann Foto: Jeroen van den Broek/Shutterstock Sekretariatschef, cand.merc. Hvor mange svagsynede og blinde er der i Danmark? jenforeningens Ø mission er at hjælpe seende til at bevare synet, så

Læs mere

GRÅ STÆR PATIENTINFORMATION CFR HOSPITALER SKØRPING - HIMMERLANDSVEJ SKØRPING. TLF FAX

GRÅ STÆR PATIENTINFORMATION CFR HOSPITALER SKØRPING - HIMMERLANDSVEJ SKØRPING. TLF FAX PATIENTINFORMATION GRÅ STÆR CFR HOSPITALER SKØRPING - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - sbook@cfrhospitaler.dk WWW.CFRHOSPITALER.DK VELKOMMEN TIL CFR HOSPITALER SKØRPING!

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

Nethindeløsning. fører til markant synstab, hvis den gule plet er berørt FIGUR 1. Øjets opbygning. Glaslegeme. Lys. Gule plet (macula)

Nethindeløsning. fører til markant synstab, hvis den gule plet er berørt FIGUR 1. Øjets opbygning. Glaslegeme. Lys. Gule plet (macula) FIGUR 1 C Øjets opbygning A Lys Glaslegeme Affaldsstoffer Sanseceller Pigmentceller Næringsstoffer Membran Årehinde (fotoreceptorer) (RPE-celler) Gule plet (macula) B Øjets nethinde set gennem pupillen

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Kjers. sygdom. Nyt fra forskningsfronten. Et studie der søger at påvise årsager til og behandling af denne hidtil uhelbredelige øjensygdom

Kjers. sygdom. Nyt fra forskningsfronten. Et studie der søger at påvise årsager til og behandling af denne hidtil uhelbredelige øjensygdom Kjers Nyt fra forskningsfronten sygdom Gitte Juul Almind Reservelæge, ph.d.-stud. Kennedy Centret Illustrationer: Mediafarm arvelig synsnerveskrumpning (ADOA - Autosomal Dominant Opticus Atrofi) Et studie

Læs mere

Jeg søgte om tilskud hos kommunen, men fik afslag fra Synscentralen.

Jeg søgte om tilskud hos kommunen, men fik afslag fra Synscentralen. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 8 Offentligt Ørnevej 2 4873 Væggerløse. Til Folketingets Socialudvalg Kære damer og herrer, jeg tillader mig at henvende mig til Dem i håb om at kunne få et svar

Læs mere

FORSKERE: DU KAN REDDE DIT SYN

FORSKERE: DU KAN REDDE DIT SYN Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus FORSKERE: DU KAN REDDE DIT SYN 20 sider Bevar et SKARPT syn Test dig selv: Amslers test Undgå øjensygdomme INDHOLD: Motion forebygger

Læs mere

Patientinformation. Trabekulektomi. Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom

Patientinformation. Trabekulektomi. Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom Patientinformation Trabekulektomi Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom Kvalitet Døgnet Rundt Øjenafdelingen Mødetider Dato for operation dag den 20 kl i øjenambulatoriet Sydvang 1,

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold 4 5 7 10 13 13 14 Hvorfor skal man oprette et? Hvad siger arveloven? Hvor stor er boafgiften? Hvordan opretter man et? Hvis t skal ændres Hvad koster det at få

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Vedtægter. 6. juni 2012

Vedtægter. 6. juni 2012 Vedtægter 6. juni 2012 Vedtægter for Øjenforeningen Værn om Synet KAPITEL 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Øjenforeningen Værn om Synet. Foreningens hjemsted er den kommune,

Læs mere

VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN BEHANDLING FOR ALDERSSYN

VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN BEHANDLING FOR ALDERSSYN VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN BEHANDLING FOR ALDERSSYN 1 Nu véd jeg, at jeg altid kommer til at se godt, og at jeg aldrig behøver at være bekymret for grå stær! Karen Maria Olesen, statistiker, 58 år 2

Læs mere

Til patienter og pårørende. Kenalog. Information om ambulant behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øjenklinikken

Til patienter og pårørende. Kenalog. Information om ambulant behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øjenklinikken Til patienter og pårørende Kenalog Information om ambulant behandling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øjenklinikken Navn CPR-nr. Din kontaktperson 2 Tværsnit gennem øjeæblet 3 Indsprøjtning med binyrebarkhormon

Læs mere

Øjenforeningens uddeling af forskningslegater for året 2011

Øjenforeningens uddeling af forskningslegater for året 2011 Legatmodtagerne (fra venstre) Nigel Datta, Mette Bertelsen, Inger Christine Munch, Søren Solborg Bjerrum, Cecilia Rönnbäck, Carsten Faber, Karin A. Wadt, Niels O. Klefter, Ann-Cathrine Larsen, Christoffer

Læs mere

Operation for grå stær

Operation for grå stær Operation for grå stær Før du skal opereres for grå stær, skal du huske følgende: Køb øjendråber Tobradex og Acular på apoteket. Bestil tid til kontrol hos praktiserende øjenlæge ca.5-7 dage efter operationen.

Læs mere

Grøn stær. (Glaukom)

Grøn stær. (Glaukom) Grøn stær (Glaukom) Indhold 3 4 6 7 9 9 10 12 13 16 16 17 20 Hvad er grøn stær (glaukom)? Symptomer Hvad gør øjenlægen? Hvordan behandles grøn stær? Hvis du vil vide mere... Øjentrykket Synsnerven Synsfeltet

Læs mere

Referat fra medlemsmøde lørdag den 28. oktober 2006 i Torvehallerne i Vejle.

Referat fra medlemsmøde lørdag den 28. oktober 2006 i Torvehallerne i Vejle. Referat fra medlemsmøde lørdag den 28. oktober 2006 i Torvehallerne i Vejle. Foreningens formand Anders Christensen bød velkommen til 55 medlemmer og pårørende der havde fundet vej til Torvehallerne i

Læs mere

Resultater af forskningsprojektet LED lys til ældre

Resultater af forskningsprojektet LED lys til ældre Resultater af forskningsprojektet LED lys til ældre Line Kessel, 1.reservelæge, phd, FEBO Øjenafdelingerne Roskilde Sygehus og Glostrup Hospital Kan man ved hjælp af ændret indendørsbelysning forbedre

Læs mere

Fra hjertet. Arv og gaver forlænger livet

Fra hjertet. Arv og gaver forlænger livet Fra hjertet Arv og gaver forlænger livet 40 års fremskridt i forskning i hjertekarsygdomme Et stærkt engagement for at redde liv Arv og gaver gør en forskel Bekæmpelse af hjertekarsygdomme - nu og i fremtiden

Læs mere

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen

Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Forskningsprojekter støttet af Hjerteforeningen Konference for kontaktsygeplejersker 2013 Lisbeth Vestergaard Andersen, forskningskonsulent Uddeling af midler til forskning - udvalgte projekter Uddeling

Læs mere

Hvad hjernen ser. Kan man tro sine egne øjne? Er det vi ser, altid det hele?

Hvad hjernen ser. Kan man tro sine egne øjne? Er det vi ser, altid det hele? 1 Akson Terminal Synapse Dendrit Skitse af en gren (dendrit) fra nervecelle, som det kan ses i et mikroskop. Der er mange synapser. Hvad hjernen ser Kan man tro sine egne øjne? Er det vi ser, altid det

Læs mere

OPERATION FOR GRÅ STÆR

OPERATION FOR GRÅ STÆR OPERATION FOR GRÅ STÆR i Øjenklinikken Lone Tingsgaard Det er nu muligt at blive opereret for grå stær i Øjenklinikken Lone Tingsgaard. Vi vil gøre vores bedste for at give dig et smidigt operationsforløb

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Hvad er glaukom? Glaukom (grøn stær) er en kronisk øjensygdom, som rammer cirka 2% af befolkningen, overvejende ældre. Sygdommen,

Læs mere