Kompendium i Naturvidenskabeligt Grundforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompendium i Naturvidenskabeligt Grundforløb"

Transkript

1 Kompendium i Naturvidenskabeligt Grundforløb Egå Gymnasium 2007 NV Forløb 3 Lys og farver Navn: Klasse:

2 Egå Gymnasium 2007 side 2 af 46

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 NV Forløb 3: Indledning Lys og farver... 5 Lektionsplan... 7 Retningslinier for fremstilling af PowerPoint præsentation... 9 Journalark til eksperiment: Afbøjning af lys i optisk gitter...11 Øvelsesvejledning: Forsøg med farver Virtuelle eksperimenter...13 Øvelsesvejledning: Forsøg med farver additiv og subtraktiv farveblanding...15 Stråling og albedo...17 Drivhuseffekten...18 Hvorfor varierer klimaet...19 Tilbagekoblinger...21 Øvelsesvejledning: Refleksion og absorption af lys...23 UV-stråling (optakt til teksten: Solstråling og hudfarve)...27 Solstråling og hudfarve...29 Øjet...39 Øvelsesvejledning: Undersøgelse af øjet ved dissektion...43 BILAG 1 Observationsark...45 BILAG 2 - Resultatark...46 Egå Gymnasium 2007 side 3 af 46

4 Egå Gymnasium 2007 side 4 af 46

5 NV Forløb 3: Indledning Lys og farver Hvorfor har tingene omkring os farver? Hvordan sanser vi lys og farver? Hvilke informationer ligger gemt i lyset fra en stjerne? Hvilke praktiske anvendelsesmuligheder har lys og farver? I årets sidste NV forløb vil vi forsøge at besvare disse spørgsmål, og mange andre indenfor emnet Lys og farver. De enkelte fags bidrag Kemi: atommodeller, flammefarver og store farvede molekyler. Naturgeografi: Albedo, refleksion, bjergartesbetemmelse, polarisation. Fysik: bølgemodel for lys, spejling, brydning i linser, optisk gitter, spektroskopi, farveblandinger. Biologi: øjets anatomi og funktion, dissektion af øje. Skriftligt arbejde Rapport over eksperimentelt arbejde. Udarbejdes som en PowerPoint præsentation med noter. Udarbejdes individuelt. Videntest udformet som en Multiple Choice test, denne test, der dækker hele NV forløbet afvikles i forbindelse med den sidste NV lektion (NV34). Evaluering af det samlede NV forløb Uddrag af Undervisningsministeriets NV lærerplan: Det naturvidenskabelige grundforløb afsluttes med et skriftligt produkt, som eleverne udarbejder individuelt. Det skriftlige produkt skal omfatte behandling af praktiske undersøgelser. Evalueringen foretages på baggrund af det skriftlige produkt og en kort, faglig samtale med eleven under det afsluttende forløb. Den afsluttende faglige samtale efter NV ligger i uge 44. Dagen før jeres samtale får I at vide hvilket NV forløb og hvilket eksperiment I skal fokusere på. Opgaverne udleveres på kontoret lige når I får fri, de elever der skal op mandag i uge 44 vil få tilsendt deres opgaver via FC søndag eftermiddag. Inden den faglige samtale (altså i løbet af den eftermiddag og aften hvor I får opgaven udleveret) skal lave et skriftligt produkt i form af en PowerPoint (dem der ikke har PowerPoint kan downloade et tilsvarende gratis program som hedder Presenter som er en del af OpenOffice pakken der kan downloades fra Sådan forløber samtalen Den faglige samtale starter med at du fremlægger din PowerPoint. Denne del af samtalen vil tage ca. 5 min. Herefter vil den lærer du er til samtale hos begynde at spørge ind til det faglige stof i din præsentation og I kan komme ind på flere emner der har været behandlet i NV forløbet. Denne del er der ligeledes afsat ca. 5 min. til, så i alt varer den afsluttende faglige samtale ca. 10 minutter pr. elev. Herefter er der et par minutter hvor læreren vurderer din karakter i NV. Bedømmelsen I bedømmelsen af den faglige samtale lægges der vægt på, at du kan: gøre rede for forløbets formål, gøre rede for udførelsen af de praktiske undersøgelser, beskrive og analysere de opnåede resultater/data, inddrage teoretiske overvejelser, anvende faglige begreber korrekt, vurdere og perspektivere de opnåede resultater. Egå Gymnasium 2007 side 5 af 46

6 Disse bedømmelseskriterier skal du altså have i baghovedet når du laver din PowerPoint, da det jo er den du skal tage udgangspunkt i under dit oplæg. Du får én karakter for hele NV forløbet. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af indtrykket fra den afsluttende samtale samt resultatet fra videntesten. Du får karakteren oplyst med det samme og karakteren optræder på karakterarket sommer 1.g. Dette er dit ansvar Det er dit ansvar, at hente opgaven på kontoret inden du går hjem og inden kontoret lukker - dagen før samtalen, orientere dig om tid og sted for samtalen samtidig med at du får opgaven udleveret på kontoret, at møde i god tid til samtalen, dvs. 20 min før samtalen og lige udenfor lokalet hvor samtalen skal foregå, medbringe din PowerPoint på usb stik, egen computer eller CD, have en sikkerhedskopi sendt til din mailbox på FirstClass, åbne din PowerPoint på "eksaminations"-pc udenfor lokalet senest 10 min før du skal fremlægge (til hvert samtale-lokale knytter skolen to bærbare pc'ere som kan benyttes hvis du ikke har din egen med) - så du er helt klar, lade være med at vise din PowerPoint til andre elever, idet dette betragtes som snyd, hvis du benytter en af skolens bærbare, så slette din PowerPoint når du er færdig med samtalen og give computeren videre til den næste, forlade området når du har fået din karakter. Egå Gymnasium 2007 side 6 af 46

7 Lektionsplan NV Forløb 3: Lys og farver Kære elev. Så er vi nået frem til de sidste NV forløb og starter her med lektion nr. NV25. Lektion Lektie nr. fag 25 Fy s i FysikABbogen 1 eller: s i FysikCbogen Bølger I dette kompendium: Hvordan læses lektien Studielæsning Indhold Kompetencer Elevtid til skr. opg. Introduktion til Faglige: kunne bølgerfænomener beskrive og udføre enkle kvalitative og kvantitative fysiske eksperimenter, herunder opstille og falsificere enkle hypoteser s Retningslinjer for PowerPoint præsentation 26 Fy s.209, , i FysikABbogen 1 eller s i FysikCbogen Lys Studielæsning Undersøgelse af afbøjning af lys i optisk gitter, bølgelængder for lysets farver. Faglige: kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener Faglige: kunne præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og behandle dem med henblik på at afdække enkle matematiske sammenhænge Rapport (3t): 1.s, 1.t, 1.v, 1.x, 1. y og 1.z. Rapporter er individuelle og afleveres onsdag i uge 43. I får nærmere besked. 27 Fy s i FysikABbogen 1 eller s i FysikCbogen Lysets farver Studielæsning Den ene halvdel laver øvelser i et virtuelt farvelaboratorium på Internettet - den anden halvdel laver eksperimentel undersøgelse af farveblandinger, der byttes i lektion 28 Fy. Demonstration af spektrometer. Opsamling på forløbet. Faglige: kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener 28 Fy s i FysikABbogen 1 eller s i FysikCbogen Lysets farver Studielæsning Den ene halvdel laver øvelser i et virtuelt farvelaboratorium på Internettet - den anden halvdel laver eksperimentel undersøgelse af farveblandinger, der byttes i lektion 28 Fy. Demonstration af spektrometer. Opsamling på forløbet. Faglige: kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener Journaler for lektion forevises ved lektionens slutning Ng I dette kompendium: Studielæsning Dobbelttime: Øvelse i at bestemme Elektronisk dataopsamling og Rapport Egå Gymnasium 2007 side 7 af 46

8 Lektion nr. fag Lektie s. 17 Stråling og albedo s.18 Drivhuseffekten s Hvorfor varierer klimaet s Tilbagekoblinger Hvordan læses lektien Indhold Kompetencer Elevtid til skr. opg. overfladers egenskab i behandling. (3t): forbindelse med Forberedelse efter 1.a, 1.b og refleksion og lærerens 1.c. absorption. anvisninger. Herunder relationer til Formidlig og albedo, drivhuseffekt presentation. Rapporter er og klimaændring. individuelle og afleveres onsdag i uge 43. I får nærmere besked. Øvelsesvejledning: s Refleksion og absorption 31 Ng I dette kompendium: Studielæsning UV-stråling (baggrundsviden) Faglige: Iagttagelse og beskrivelse. s UV-stråling Solstråling og hudfarve Faglige: Lytte til oplæg og foredrag. s Solstråling og hudfarve 32 Bi I dette kompendium: s Øjet Normallæsning Gennemgang af øjets anatomi og funktion Faglige: At kunne se sammenhæng mellem form og funktion Øvelsesvejledning: s Undersøgelse af øjet ved dissektion Eksperimenter Journalskrivning Faglige: Praktisk at kunne gennemføre eksperimenter Journaler forevises ved lektionens slutning 33 Ke Der er ingen lektie Små demonstrationseksperimenter af flammefarver og absorbsion af lys i opløsninger af farvede stoffer. 34 Bi/Ke Videntest: 30 min Multiple choice Rapporter retur Sidste informationer om den afsluttende samtale. Egå Gymnasium 2007 side 8 af 46

9 Retningslinier for fremstilling af PowerPoint præsentation Til den afsluttende faglige samtale i NV forløbet skal I fremstille en PowerPoint præsentation (PP) der skal bruges under den mundtlige fremstilling af jeres emne. Vi skal derfor i dette NV Forløb 3 prøve at lave en PP og de rapporter I skal aflevere i enten fysik eller naturgeografi skal derfor udarbejdes som PP med tilhørende noter til hvert dias (laves også i PowerPoint programmet). Hvis du ikke har Microsoft Office pakken med programmet PowerPoint kan du gratis downloade et tilsvarende program som hedder Presenter. Presenter er en del af OpenOffice pakken som kan downloades fra Hvis du har brug for en introduktion til brugen af programmet kan du finde en introduktion her introduktionen omhandler både hvordan du laver dine dias, hvordan du vælger layout og hvordan du tilføjer noter til hver enkelt dias. PowerPoint og foredrag hænger sammen Når du skal lave en PP præsentation vil det oftest være sådan at du skal bruge den i forbindelse med en fremlæggelse eller et foredrag og indholdet i din PP er derfor tæt knyttet forløbet af din fremlæggelse eller foredrag. I NV Forløb 3 kommer du ikke til at træne selve fremlæggelsen, men du skal altså forestille dig at du skulle lave en fremlæggelse, når du laver din PP i dette forløb. Noterne du skal lave til denne rapport er tænkt som en erstatning for en mundtlig fremstilling. Du skal altså i noterne gøre nærmere rede for indholdet på det enkelte dias. Til den afsluttende faglige samtale efter hele NV forløbet skal du til gengæld bruge din PP i forbindelse med din fremlæggelse. Her er der ikke noget krav om at du skriver noter til hver enkelt dias, men det kan være en god hjælp når du udarbejder din PP. De følgende retningslinier er ment som vejledning til hvorledes du kan fremstille dine PP præsentationer. Det forventes ikke at alle retningslinjerne overholdes, de er mere ment som en hjælp til at få struktureret præsentationen. Indholdet i din PowerPoint Din PP i såvel NV Forløb 3 som den til den afsluttende faglige samtale bør som minimum indeholde følgende dias: 1. Titel Dette dias indeholder en hovedtitel og en undertitel. Du kan bruge hovedtitlen til at beskrive dit emne (hvilket NV Forløb) og undertitlen til at beskrive dit fokus (dit eksperiment). 2. Foredragets struktur Dette dias skal bare være en punktopstilling med overskrifterne på alle dine dias i din PP. Du bruger dette dias til at give dine tilhørere et overblik over strukturen i dit foredrag. 3. Formål Dette dias skal du bruge til kort at redegøre for problemformuleringen i dit eksperiment og formålet for det NV forløb eksperimentet var en del af. 4. Metode Med udgangspunkt i dette dias skal du give et resume af metoden. Dette skal endelig ikke være en punkt for punkt gennemgang af fremgangsmåden. Forsøg at besvare spørgsmålene: Hvad gjorde I faktisk i jeres eksperiment? Hvad forsøgte I at fremstille/måle/undersøge/vise og hvordan? Vis evt. en skematisk figur af måleopstillingen som forklares uden at gå i unødvendig detalje. Og husk altid at du under dette punkt skal redegøre for variabelkontrol. Egå Gymnasium 2007 side 9 af 46

10 5. Efterbehandling Afhængigt af dit eksperiment kan det være nødvendigt at dette punkt beskrives med mere end et dias. Udvælg de vigtigste resultater og præsenter dem på en overskuelig form. Når en graf fremvises bør man altid nævne hvad der er på akserne og eksplicit forklare hvad det er grafen viser og hvad man kan lære af det. 6. Diskussion Forhold dig til dine resultater. Viste de hvad du forventede? Hvad lærte du? Kunne noget have været gjort bedre eller anderledes? Hvis du havde haft mere tid, hvad ville du så have gjort? Brug også dette punkt til at perspektivere dit eksperiment til hele det NV forløb det er en del af. 7. Konklusion Dette er det sidste dias i din præsentation. Kom med en afrunding. Træk de væsentligste pointer/resultater frem igen og slå dem fast. Var emnet interessant? Gode råd om diaslayout Vælg et ens layout på alle dias ord pr. dias. Tekst og figurer letforståelig og læsbar. Tekststørrelse 16 36, evt. med fed. Flere simple figurer er bedre end én kompleks. Hvis dine data kan vises med en graf så er det oftest mere overskueligt end en tabel. Når du viser grafer, så husk læselige titler og enheder på akserne. Tabeller, sørg for at de er overskueligt opstillet og at der ikke er flere data end at man nemt kan overskue dem. Figurer og tabeller følges af en forklarende tekst. Undgå brug af rød som skriftfarve, da dette kan være svært at se. Gode råd til den mundtlige fremlæggelse At huske sit oplæg Man skal øve sig i at fremføre sit oplæg, så man bliver fri af manuskriptet. Man kan fremhæve hovedpunkterne i manuskriptet, så man med et hurtigt blik kan finde tråden igen, eller man kan skrive hovedpunkterne over på talekort. Tag tid på oplæggets varighed! At fremføre oplægget De vigtigste råd til oplægsholderen kan sammenfattes i ti punkter: Tal tydeligt og langsomt der er ingen grund til hastværk Variér tempo og stemmestyrke Stå rank og afslappet, og undgå nervøse bevægelser Se på publikum Tal frigjort af manuskriptet Anvend naturligt talesprog Beskriv figurerne grundigt (titler, akser og enheder) Undgå at bladre i dine dias lav hellere et ekstra Hold tiden (plus/minus 10 %) Afslutningen skal hjælpe tilhørerne med at fastholde pointerne Egå Gymnasium 2007 side 10 af 46

11 Journalark til eksperiment: Afbøjning af lys i optisk gitter Titel Problemformulering (beskriv kort og præcist hvad det er I vil undersøge): Forventninger (hvilken sammenhæng forventer I at se og hvorfor, prøv at forklare jeres hverdagsforestilling): Materialer/apparatur (skriv en liste over de ting I vil bruge til forsøget): Måleprincippet (beskriv kort og gerne med tegning hvordan I vil udføre forsøget, og I skal argumentere for variabelkontrol): Egå Gymnasium 2007 Lektion NV 26 side 11 af 46

12 Fremgangsmåden (forklar med tekst og tegning alt hvad I gjorde, også det I gjorde forkert og det i lavede om): Resultater: Konklusion: Egå Gymnasium 2007 Lektion NV 26 side 12 af 46

13 Øvelsesvejledning: Forsøg med farver Virtuelle eksperimenter På hjemmesiden findes en række virtuelle eksperimenter til Fysik. Under Lyd og lys findes f.eks. farveaddition og subtraktion samt Farve-TV. 1. Farveaddition og subtraktion Genfortæl kort for hinanden, hvordan synsindtrykket dannes ved additiv og ved subtraktiv farveblanding. Eksperimentér med de to typer farveblanding. Noter for alle farverne, hvordan de kan blandes ved additiv og subtraktiv farveblanding. Brug nedenstående skema (Bemærk at det ikke er alle kombinationer der kan testes via de virtuelle eksperimenter, ved de kombinationer der ikke er mulige at teste sætter du blot et X): Additiv Gul Magenta Cyan Rød Blå Grøn Gul Magenta Cyan Rød Blå Grøn Subtraktiv Gul Magenta Cyan Rød Blå Grøn Gul Magenta Cyan Rød Blå Grøn Egå Gymnasium 2007 Lektion NV side 13 af 46

14 Prøv at besvare nedenstående spørgsmål ud fra din viden om additiv og subtraktiv farveblanding: Forklar hvorfor en additiv farveblanding af gul og blå giver hvid. Forklar hvorfor hvidt lys ses som rødt, hvis man med et filter fjerner cyan. Hvad ses, når man fra hvidt lys med filtre fjerner både cyan og magenta? 2. Farve -TV Prøv dette virtuelle eksperiment og forklar derefter kort, hvordan fjernsynsskærmen på et farve-tv virker: Fremkommer farverne ved additiv eller subtraktiv farveblanding? Egå Gymnasium 2007 Lektion NV side 14 af 46

15 Øvelsesvejledning: Forsøg med farver additiv og subtraktiv farveblanding 1. Forsøg med farvefiltre UDSÆT IKKE FARVEFILTRENE FOR LYSET FRA BOKSEN LÆNGERE END NØDVENDIGT! a) Anbring et rødt og et grønt filter i lysboksens sideriller, så lyset med spejlene kan rettes mod den hvide flade. Det direkte lys fra boksen afskærmes. Prøv også med et grønt og et blåt filter og bagefter med et blåt og et rødt filter. Forklar, hvad der ses: Fjern til sidst afskærmningen foran og sæt det grønne filter i i stedet (det blå og det røde filter skal stadig sidde i siderillerne). Hvilken farve fremkommer nu? Er der tale om addition eller subtraktion af farver? b) Nu skal I undersøge, hvorledes farvede genstande opfattes i farvet lys. Til forsøget skal du bruge en lysboks, strømforsyning, farvefiltre og farvede stykker plastic. Undersøgelsen skal foregå i mørke, da selv en smule lys fra et vindue vil forstyrre dine resultater. En person udnævnes som testperson den som skal observere. Lysboksen tilsluttes maks. 12 V. Et farvet filter indsættes i lysboksens ene ende (ikke den ende med linsen). Lys fra sprækker i lysboksen dækkes til med et klæde. En anden person blander tilfældigt de farvede plader. Rækkefølgen noteres ned på Bilag 1 (findes sidst i dette kompendium). Herefter sætter personen pladerne ind i lyset, og testpersonen fortæller, hvilken farve vedkommende ser (og ikke hvad han hun tror den er). Svaret noteres også på Bilag 1. Herefter skiftes farvefiltret, pladerne blandes på ny, rækkefølgen noteres ned, og proceduren gentages igen. Når der er foretaget målinger for alle filtrene, skal observationerne overføres til resultatarket (Bilag 2, sidst i kompendiet). Kan I forklare observationerne? Egå Gymnasium 2007 Lektion NV side 15 af 46

16 Egå Gymnasium 2007 Lektion NV side 16 af 46

17 Stråling og albedo Side 150 fra Naturgeografi - Jorden og mennesket af Jytte Agergaard m. fl., Geografforlaget, Egå Gymnasium 2007 Lektion NV side 17 af 46

18 Drivhuseffekten Side 151 fra Naturgeografi - Jorden og mennesket af Jytte Agergaard m. fl., Geografforlaget, Egå Gymnasium 2007 Lektion NV side 18 af 46

19 Hvorfor varierer klimaet Figur taget fra Gyldendals bog om vejret s Viser temperaturvariationerne samt kontinentaldriften op gennem tiden. Figur taget fra Gyldendals bog om vejret s Viser Kvartærtiden i større detalje end på figuren ovenfor. Egå Gymnasium 2007 Lektion NV side 19 af 46

20 Side 169 fra Naturgeografi - Jorden og mennesket af Jytte Agergaard m. fl., Geografforlaget, Egå Gymnasium 2007 Lektion NV side 20 af 46

21 Tilbagekoblinger Side 170 fra Naturgeografi - Jorden og mennesket af Jytte Agergaard m. fl., Geografforlaget, Egå Gymnasium 2007 Lektion NV side 21 af 46

22 Side 171 fra Naturgeografi - Jorden og mennesket af Jytte Agergaard m. fl., Geografforlaget, Egå Gymnasium 2007 Lektion NV side 22 af 46

23 Øvelsesvejledning: Refleksion og absorption af lys Ville du få det køligere hvis du havde en mørk eller en lys t-shirt på på en varm solskinsdag? Et objekts farve og tekstur har indflydelse på hvor meget strålingsenergi det absorberer eller reflekterer. Hver farve reflekterer en bestemt mængde lys og absorberer resten som varmeenergi. Mængden af reflekteret lys kaldes farvens lys-refleksionsværdi eller albedo. Mørke farver med lav albedo reflekterer kun lidt lys, mens de absorberer meget varmeenergi, og lyse farver med høje albedoværdier reflekterer en masse lys og absorberer kun lidt energi. Mennesker i varme, solrige regioner køber oftere biler i lyse farver, fordi de ikke bliver varmet ligeså meget op som biler i mørke farver. Mange slags husmaling har en fastsat albedoværdi, som kan guide forbrugere, når de vælger farve til deres hjem. Da jordens overflade er sammensat af mange forskellige farver og teksturer, bliver den opvarmet ujævnt. Sne, is og skyer reflekterer en masse energi tilbage i rummet, mens grønne skove og vegetationsrige områder absorberer energi. I dette eksperiment skal du undersøge sammenhængen mellem forskellige farvers procentvise refleksion og temperaturændringen på grund af absorption. Du skal måle den reflekterede mængde lys fra papirstykker i forskellige farver ved at bruge en lys-sensor og beregne refleksionen i procent. Du skal også måle, hvor meget temperaturen ændrer sig på grund af absorption i luften under papiret ved at bruge en temperatur-probe. Mål I dette eksperiment skal du: Bruge en lys-sensor til at måle mængden af reflekteret lys Beregne den procentvise refleksion af papir med forskellige farver Bruge en temperatur-probe til at måle den absorberede energi fra lys Materialer Computer Vernier LabPro LoggerPro Lyssensor Temperaturprobe 4 cm sugerør Lampe og 150 w klar pære Sølvpapir Hvidt papir Sort papir To andre stykker farvet papir Stativ To klemmer Tape Lineal Figur 1 Egå Gymnasium 2007 Lektion NV side 23 af 46

24 Fremgangsmåde 1. Klargør sensorerne til dataopsamling. a. Tape sugerøret fast til bordet som vist på figur 1. b. Før temperaturproben ind i sugerøret så langt som det kan komme. Se efter, at spidsen af temperaturproben ikke rører ved bordet. c. Pladser det hvide papir over temperaturproben. d. Brug klemmen til at sætte lyssensoren fast på stativet ca. 5 cm over papiret som vist på figur 2. Lyssensoren skal indstilles på lux. e. Sæt lampen op, så pæren sidder ca. 10 cm over papiret. Figur 2 2. Tilslut lyssensoren i Channel 1 og temperaturproben i Channel 2 på LabProen. 3. Klargør computeren til dataopsamling ved at åbne programmet LoggerPro 3.3 (det ligger under start\programmer\vernier software). Når programmet er indlæst, åbn da filen 23 Reflect and Abs Light som ligger i mappen Earth science with Computers. 4. Tænd lampen. Tryk Collect for at starte dataindsamlingen. Noter starttemperaturen. 5. Når dataopsamlingen er færdig, noter da slut-temperaturen. Klik på Illuminationsgrafen for at vælge den. (Den øverste). Klik på statistikknappen, og klik derefter OK for at få vist en statistikboks for første dataopsamling. Noter den gennemsnitlige lysrefleksion (i lux). Lux er standard-enheden for lys-illumination. Klik på temperatur-grafen for at vælge den. Klik på statistikknappen og klik OK. Verificer minimum og maksimum-værdierne for temperaturen. 6. Gentag trin 4 og 5 for sort papir og sølvpapiret. Hvis der er tid, foretag da også undersøgelsen med andre papirfarver. Egå Gymnasium 2007 Lektion NV side 24 af 46

25 Data Farve Hvid Sort Sølvpapir Start-temperatur (ºC) Slut-temperatur (ºC) Temperaturændring (ºC) Refleksionsværdi (Lux) Procent refleksion % % 100 % % % Databehandling Svarene på nedenstående spørgsmål skal samles i en powerpoint-præsentation med noter, som skal afleveres senest torsdag d på mail til din Naturgeografilærer 1. Subtraher for at finde ændringen i temperatur for hver papirfarve. 2. Hvilken farve havde den største temperaturstigning? 3. Hvilken farve havde den laveste temperaturstigning? 4. Solfangere kan bruges til at absorbere solens stråling og ændre det til varme. Hvilken farve ville fungere bedst i solfangere? Forklar. 5. Beregn den procentvise refleksion for hver papirfarve ved at bruge sammenhængen: a. % refleksion = refleksionsværdien for papir/refleksionsværdien for sølvpapir x 100 b. Udfyld nederste linie i ovenstående skema på baggrund af ligningen. 6. Hvilken farve har den højeste refleksion? 7. Hvilken farve har den laveste refleksion? 8. Hvilken sammenhæng ser du mellem procentvis refleksion og temperaturændring? 9. Hvilke typer overflader giver sandsynligvis en planet en høj refleksion? Forklar. Egå Gymnasium 2007 Lektion NV side 25 af 46

26 10. Har planeten jorden en høj refleksion? Hvorfor eller hvorfor ikke? 11. Diskutér hvilken betydning, ændringer af jordens overflade og dermed ændring af jordens albedo kan få for klimaet i fremtiden. Brug konklusionerne og erfaringerne fra ovenstående forsøg. Husk at bruge de korrekte, faglige betegnelser. Udvidelse 1. Design et eksperiment, hvor du kan teste refleksionen i sand, jordbund, vand og andre materialer. Udfør eksperimentet. 2. Design et eksperiment, hvor du kan teste teksturens betydning for refleksion. Udfør eksperimentet. Egå Gymnasium 2007 Lektion NV side 26 af 46

27 UV-stråling (optakt til teksten: Solstråling og hudfarve) Luftens iltmolekyler absorberer solens ultraviolette stråling med bølgelængder kortere end ca. 200 nm (200 nanometer = 0,0002 mm). uv-stråling defineres derfor ofte som stråling med bølgelængder mellem 200 og 400 nm. Synlig stråling, altså lys, har bølgelængder mellem ca. 400 og 750 nm (violet ca. 480 nm, blåt ca. 510 nm, grønt ca. 550 nm, gult ca. 580 nm og rødt ca. 620 nm). I den medicinske litteratur er uv strålingen ofte opdelt i henholdsvis UV-C stråling ( nm), UV-B stråling ( nm) og UV- A stråling ( nm). På grund af ozonlagets absorption af uv strålingen, modtager vi på jordoverfladen i praksis ikke nogen UV-C stråling, mens vi modtager meget lidt UV-B men meget UV-A stråling. UV-B strålingen udgør mindre end 1 procent af den samlede solindstråling, men alligevel er det UV-B strålingen der er problematisk i forhold til udtyndingen af ozonlaget. Det hænger sammen med dens biologiske skadevirkning. UV-strålingens virkning på kroppen Vi kender alle til nogle af UV strålingens skadevirkninger, nemlig solskoldning og svejseøjne/sneblindhed. I den medicinske terminologi kaldes solskoldning for erythem (græsk: rødme), mens svejseøjne/sneblindhed kaldes for keratitis eller konjunctivitis. For begge effekter gælder, at det især er UV-C og UV-B stråling der forårsager skaderne. Mht. solstrålingen er det altså UV-B strålingen der er problemet. UV-A stråling kendes især fra solarier. Det er også veldokumenteret at øjets linse kan skades af for megen UV- B stråling; skaden kan senere i livet udvikles til grå stær. Med hensyn til hudkræft, der nu er den mest hyppige kræftform i Danmark, findes 3 former for hudkræft. De to godartede hudkræftformer (basalcellecancer og epithelcellecancer) og den ondartede form: det maligne melanom. De to godartede former kan helbredes ved et operativt indgreb, med uhyre få dødsfald, mens chancen for overlevelse for patienter med malignt melanom afhænger kritisk af, hvor tidligt det bliver opdaget og behandlet: sker det tidligt, er chancen for overlevelse rigtig god. Det menes, at de to godartede hudkræftformer opstår som følge en livslang akkumuleret dosis af uv stråling, mens man anser det for mest sandsynligt at det maligne melanom opstår som følge af kraftige eksponeringer (solskoldninger) i barndommen. For mennesker kender man ikke præcist skadeeffektens afhængighed af bølgelængden, og heller ikke hvilken tærskel-eksponering man skal udsættes for, men alt tyder på, at det er den samme afhængighed af bølgelængden som ved erythem, og den kendes. Det er efterhånden også veldokumenteret, at kroppens immunsystem tager skade af UVstråling, især af UV-B stråling. Det kan bl.a. vise sig som nedsat modstandskraft mod infektionssygdomme. Men der er endnu mange uafklarede spørgsmål, bl.a. skadernes bølgelængdeafhængighed og tærskeldosis. Egå Gymnasium 2007 Lektion NV 31 side 27 af 46

28 UV-strålingens virkning på planter og økosystemer På grund af truslen om forøget UV-stråling som følge af udtynding af ozonlaget, er der gennem de seneste år internationalt blevet forsket intenst i UV-strålingens effekter på planter og økosystemer. Man ved nu, at UV-stråling kan skade plantevækst og økosystemer, men kun for nogle få skader er skadeeffektens bølgelængdeafhængighed og tærskeldosis dokumenteret. Kilder: Egå Gymnasium 2007 Lektion NV 31 side 28 af 46

29 Solstråling og hudfarve Verden over har menneskets hudfarve udviklet sig til at blive mørk nok til at forhindre sollyset i at ødelægge B-vitaminet folat, men lys nok til at der produceres D-vitamin. Af Nina G. Jablonski og George Chaplina Bearbejdet af Niels Roholt, Egå Gymnasium Blandt primaterne 1 er det kun mennesket, der har en næsten nøgen hud, der forekommer i forskellige farver. Geografer og antropologer 2 har længe været opmærksomme på, at fordelingen af hudfarver, blandt oprindeligt hjemhørende befolkninger, ikke er tilfældig: mennesker med mørkere lød har en tendens til at findes nær ved ækvator, medens mennesker med lysere hudfarver findes nærmere polerne. I mange år har den herskende teori været, at den mørke hud udviklede sig for at beskytte mod hudkræft. Men en række opdagelser har ført til en ny måde at fortolke udviklingen bag variationerne i hudfarven hos mennesket. Nye epidemiologiske og fysiologiske beviser antyder, at den globale udbredelse af hudfarver hos mennesket er et resultat af naturlig udvælgelse, der fungerer, så den regulerer virkningerne af Solens ultraviolette stråling (UV-stråling) på vigtige næringsstoffer, der har afgørende betydning for menneskets formeringsevne. Fra vildmandshår til hårløshed UDVIKLINGEN AF HUDPIGMENTERING er forbundet med hårløshed, og for at forstå begge udviklingsforløb, er det nødvendigt at se tilbage 1 Pri'mater, (af lat. primates, plur. af primas, afledn. af primus 'første'), Pattedyrorden, som omfatter halvaber og aber. Der er over 200 arter, inkl. mennesket, i 60 slægter. 2 antropolo'gi, (af gr. anthropos 'menneske' og -logi 'lære'), en meget omfattende betegnelse for studiet af og videnskaben om mennesket. Betegnelsen dækker så forskellige discipliner som filosofiens definition af mennesket, det etnografiske studium af mennesket som samfunds- og kulturvæsen samt biologisk antropologi, der beskæftiger sig med mennesket som biologisk organisme. på menneskets udviklingshistorie. Mennesket har udviklet sig som en uafhængig gren på menneskeabernes stamtræ for godt 6 millioner år siden, da vore umiddelbare forfædre udspaltedes fra vores nærmeste slægtninge, chimpanserne 3. Eftersom chimpanserne i tidens løb har ændret sig i mindre grad end mennesket, kan de give os en ide om, hvordan menneskets anatomi og fysiologi engang må have været. Chimpansers hud er lys i farve og er dækket med hår over det meste af kroppen. Unge chimpanser har lyserøde ansigter, hænder og fødder, og de bliver med alderen fregnede eller mørke i de områder, når de udsættes for sollys. De tidligste mennesker havde med stor sandsynlighed lys hud dækket med hår. Formodentligt skete tabet af hår i begyndelsen af udviklingen, dernæst ændrede huden farve. Men det rejser spørgsmålet: Hvornår mistede vi vores hårpels? Skeletfund af tidlige mennesker som det velkendte skelet af Lucy 4, der er dateret til omkring 3,2 millioner år siden - giver os en god ide om bygning og livsstil hos vore forfædre. Lucys og andre hominiders 5 daglige gøren og 3 Se opslaget: Aber og mennesker på Niels Roholts biologi-hjemmeside 4 Lucy. Populærnavn for skelettet af et individ af hominidarten Australopithecus afarensis. Skelettet blev fundet ved Hadar i Etiopien i 1974 i aflejringer med en geologisk alder på lidt over 3 mio. år. Der er sandsynligvis tale om en ung, men voksen kvinde. Hun havde en legemshøjde på cm. Cirka 40% af skelettet er bevaret. Navnet er inspireret af Beatlessangen Lucy in the Sky with Diamonds, som blev spillet flittigt i feltlejren. 5 homi'nider, (af lat. homo 'menneske', gen. hominis, og -id), Biologisk systematisk betegnelse for den familie inden for pattedyrene, som mennesket tilhører. Traditionelt har familien omfattet alle de arter på menneskets udviklingslinje, som er opstået efter udspaltningen fra de store menneskeaber. Nyere forskning har dog vist, at mennesket er nærmere beslægtet med de afrikanske menneskeaber end med Egå Gymnasium 2007 Lektion NV 31 side 29 af 46

Satellitter og kortlægning fra rummet

Satellitter og kortlægning fra rummet Satellitter og kortlægning fra rummet Et materiale til undervisning i Geovidenskab A Philip Jakobsen, 2014 Spørgsmål og forslag til forbedringer sendes til: pj@sg.dk 1 Indhold Indledning... 3 Måling på

Læs mere

Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi

Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Forord De fleste introduktioner til naturvidenskabsteori tager udgangspunkt i fysiske/astronomiske eksempler. Når fagene biologi og kemi

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Første samt anden projektperiode

Første samt anden projektperiode Opsamlende afrapportering for det samlede projekt: Social kapital i boligområder, blandt børn, unge og beboere med anden kulturel eller sproglig baggrund end dansk Første samt anden projektperiode Rådgivende

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Maja Riise-Jensen Z070219 Bachelor 12.04.2013 Børns tanker om klimaforandringer læringsmæssige udfordringer

Maja Riise-Jensen Z070219 Bachelor 12.04.2013 Børns tanker om klimaforandringer læringsmæssige udfordringer 1 Contents Indledende del Indledning... 4 Problemformulering... 5 Uddybning af problemformulering... 5 Begrebsafklaring... 5 Argumentation for valg af emne... 6 Metode... 8 Opgavens undersøgelsesmetode...

Læs mere

IT og det virtuelle eksperiment i gymnasiets fysikundervisning Rapport over Nordlabprojekt nr. 1

IT og det virtuelle eksperiment i gymnasiets fysikundervisning Rapport over Nordlabprojekt nr. 1 IT og det virtuelle eksperiment i gymnasiets fysikundervisning Rapport over Nordlabprojekt nr. 1 Deltagere: Bjarning Grøn, Viborg Katedralskole Karsten Refsgaard, Vejen Gymnasium Martin Schmidt, Stenløse

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Molekylær palæoantropologi

Molekylær palæoantropologi Molekylær palæoantropologi Ian von Hegner Roskilde Universitet Molekylær biologi 12/12/2009 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Abstract... 3 Problem formulering:... 3 Indledning... 4 1. De

Læs mere

IBSE Elevmotivation Kompetenceudvikling

IBSE Elevmotivation Kompetenceudvikling 79824 1 Bachelorprojekt - april/maj 2013 Jonas Friberg Christensen - z090108 IBSE Elevmotivation Kompetenceudvikling Elever diskuterer planternes indbyrdes position under den afsluttende evaluering i IBSE

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer

Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer ArtIkler 49 Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer Nana Quistgaard, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Abstract. Artiklen beskriver et forskningsprojekt

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik

Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik 1 2 Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik 3 Forfatter: Rune Bundgaard, Efterskole Villads Villadsen, og Henrik Ottosen, Nationalt Videncenter for

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb.

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb. dékatalog Differentierede undervisningsforløb ndholdsfortegnelse ndledning... 1 Vigtige begreber... 3 Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb... 4 Forløbsbeskrivelser... 5 Mad til mennesker...

Læs mere

Undervisningsforløb om befolkningssammensætning

Undervisningsforløb om befolkningssammensætning Undervisningsforløb om befolkningssammensætning Svend Runge Nielsen Indhold 1 Præsentation 2 2 Lærerens udviklingsmål 2 3 Intentionerne for elevernes udbytte af forløbet 2 4 Beskrivelse for forløbet 3

Læs mere

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, natur og menneske. Fakta og dilemmaer i biologi, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, natur og menneske. Fakta og dilemmaer i biologi, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse Fakta og dilemmaer i, fysik/kemi og matematik i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning: GÅ OP I RØG Tobak, natur og menneske Fakta og dilemmaer i, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse GÅ OP

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved

Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved Dette er et forsøg på at give en overordnet beskrivelse af statistik og statistiske begreber uden at gå for meget i matematiske detaljer. Derved vil der

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60 februar-marts 2005 Det danske land er fuld af stednavne, som man kan lægge det ene eller andet i, foto: Laust Wium Olesen Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET

Læs mere

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentar til læreplanens enkelte punkter. Citater fra læreplanen er anført i kursiv. Det er vejledningens

Læs mere