Blogposter oprindelig publiceret på om den hippokratiske skriftsamling Corpus Hippocraticum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blogposter oprindelig publiceret på www.museionblog.dk om den hippokratiske skriftsamling Corpus Hippocraticum"

Transkript

1 1 Hippokrates Blogposter oprindelig publiceret på om den hippokratiske skriftsamling Corpus Hippocraticum ved cand. mag. i græsk og latin Kirsten Jungersen, Medicinsk Museion Indholdsoversigt side 1-2 Forslag til søgeord side 3 Om den gamle lægekunst side 4 Hippokrates og luft side 4 Hippokrates og epidemier side 5 Hippokrates og død side 6 Hippokrates og kriserne side 7 Hippokrates og eden side 8 Hippokrates og lægelig etikette side 9 Hippokrates og menneskets ernæring side 10 Hippokrates og fordøjelsen side 12 Hippokrates og skånekost side 13 Hippokrates og prognoser side 14 Den hellige sygdom side 15 Hippokrates og lægefejl side 16 What is now proven was once imagined side 17 Det modsatte er det modsattes lægemiddel side 17 Hippokrates og trepanation side 18

2 2 Hippokrates i arbejde side 19 Hippokrates og kirurgien side 20 Hippokrates som læge side 22 Nature of Man side 23 Hippokrates og åreladning side 24 Brugte Hippokrates lægeigler? side 25 Hippokrates og fedme side 26 Hippokrates og aforismerne side 27 Hippokrates og de gamle side 28 Hippokrates og balancen mellem mad og motion side 29 Hippokrates og patientens pligt side 30 Hippokrates fra Kos og lægeskolen i Knidos, 1 side 31 Hippokrates og det rette øjeblik side 32 Hippokrates fra Kos og lægeskolen i Knidos, 2 side 33 En hippokratisk fidus? side 34 Hippokrates og naturen side 35 Hippokrates og menneskets anatomi side 36 Hippokrates og hjernen side 37 Hippokrates og tallet syv side 39 Hippokrates og forskellige skavanker side 40 Portrætter af Hippokrates side 41 Titelregister side 42-45

3 3 Forslag til søgeord Brug søgefunktionen i Adobe Reader til at finde eksempelvis disse emner: abort, aër, Affections, aforisme, af sig selv, Airs (Waters Places), amputation, anatomi, Ancient Medicine, Anónymus Londinénsis, Aphorisms, apopleksi, Aristoteles, Avicenna badeforhold, bandage, blodets kredsløb, Breaths, brændejern, byzantinsk miniature Coacae Praenotiones, contraria contrariis curantur Decorum, de fire elementer, Den hellige Syge, den hippokratiske bænk, den hippokratiske ed, Dentition, Diseases, dissektion, diæt, dóxa, Dreams Empedokles, enkéfalos, Epidemics, Epikur, epilepsi, epistéme, et måltid om dagen Facies Hippocratica, Fistulas, Fleshes, flux, fordøjelse, fýsis, fødevarekatalog Galén, Glands, Glyptoteket, guderne Haemorrhoids, held, Heraklit, Herodot, hirudines, hjerne, humoralpatologi, Humours, høresans idiot, igle, ilt, Instruments of Reduction, Internal Affections, In the Surgery kairós, kirurgi, Knidos, Kos, krise Law, legemsvæsker, livsvarme, luft, lægekunst, lægefejl, lægeløfte melankoli, Mochlikón, muskler natur, Nature of Man, nómos, Nutriment, nyserod, næring On Fractures, On Joints, On Wounds in the Head, operation, Ostia, oxymel, oxýs pest, Physician, Places in Man, Platon, pneûma, Precepts, primum non nocere, Prognostic, Prorrhetic Regimen, Regimen in Acute Diseases, Regimen in Health, rygmarvstæring sang, sjæl, skytherne, skånekost, stemmen, stryknin The Art, The Canon, The Oath, Theofrast, The Sacred Disease, to elementer, to legemsvæsker, trepanation Ulcers, Use of Liquids varme, vis medicatrix naturae

4 4 åreladning Om den gamle lægekunst I samlingen af hippokratiske skrifter findes der et fra slutningen af 5. årh. f.kr. med titlen Om den gamle lægekunst. Det er fra Hippokrates tid og muligvis, men ikke nødvendigvis, skrevet af ham selv. De fleste af de hippokratiske skrifter har en titel som på græsk begynder med Om (Perí). Dette Om plejer man at udelade i oversættelsen således kalder man på latin dette skrift for Vetus Medicina og på engelsk for Ancient Medicine. Det er et af de få hippokratiske skrifter som findes oversat til dansk. Det har Hartvig Frisch gjort i 1918 i en lille bog med titlen: Hippokrates. To polemiske indlæg fra lægekunstens første dage. Det ene indlæg er Om luft, vand og steder, det andet er Om den gamle lægekunst med Hartvig Frischs ordrette gengivelse af skriftets titel. Han har forsynet oversættelsen med en udmærket indledning og understreger med sin bogtitel skriftets polemiske karakter. Deri ligner det et andet skrift The Art fra samme periode. Indholdsmæssigt er Om den gamle lægekunst og The Art heller ikke fjernt fra hinanden. De handler begge om at etablere lægekunsten som et særskilt og professionelt udøvet fag. The Art forsvarer lægernes dygtighed mod kritiske røster, og Om den gamle lægekunst afstikker grænserne til andre fag på følgende måde: Lægekunsten var fra oprindelsen (deraf titlen) beslægtet med fag som agerbrug, kogekunst og idræt. Disse fag beskæftiger sig også med menneskets díaita som det hedder på græsk, d.v.s. livsophold og levevis. Men lægekunsten adskiller sig ved at sætte díaita i forhold til sundhed og sygdom (her kommer diæt ind) og må derfor indhøste langt flere erfaringer og arbejde mere detaljeret. Lægekunsten var også nært beslægtet med periodens filosofi i spørgsmål som: Hvad er et menneskes natur og grundbestanddele? Men den forskel der udpeges, er filosofiens tilbøjelighed til forenklende generaliseringer og verdensfjerne tankespind. Erfaringen kommer før spekulationen for en hippokratisk læge. Som eksempel på en alt for spekulativ filosof nævnes Empedokles (han var også læge, men ikke hippokratisk læge). Empedokles er ophavsmand til læren om de fire elementer, og da den senere såkaldt hippokratiske medicin var kendt for læren om de fire legemsvæsker (blod, slim, sort galde, gul galde), er det overraskende at der tages så klart afstand fra netop ham. Hippokrates og luft På Hippokrates tid i 5. årh. f.kr. var læren om de fire elementer: luft (aër), vand (hydor), jord (gaia) og ild (pyr) blevet fremsat af filosoffen Empedokles.

5 5 I samme århundrede blev luftens afgørende betydning for menneskets liv og forstand udtrykt helt klart af Diogenes af Apollonia. De hippokratiske skrifter har et mere praktisk og mindre generelt sigte. To af skrifterne kan vi med en vis sandsynlighed regne for Hippokrates egne, nemlig Om den gamle Lægekunst og Om Luft, Vand og Steder. De er begge oversat til dansk af Hartvig Frisch i 1918 under titlen Hippokrates to polemiske indlæg fra lægekunstens første dage. Om den gamle Lægekunst tager direkte afstand fra Empedokles lære om de fire elementer, så der er ikke tvivl om Hippokrates holdning. Alligevel kunne det andet skrift Om Luft, Vand og Steder efter titlen at dømme handle om elementet luft. Det gør det imidlertid ikke, og jeg vil derfor give titlen en mere forklarende oversættelse: Luft er i titlen en gengivelse af det græske ord aër, men aër er sat i flertal, og det er vand (og steder) også, hvilket man ikke så godt kan gengive på dansk. Om lufte, vande og steder ville lyde underligt, men det er den ordrette oversættelse. På engelsk følger man tallet og oversætter: Airs, Waters, Places, idet man stryger det lidt unødvendige Om. På fransk er titlen også i flertal og uden Om ( Airs, eaux, lieux ). Skriftet handler om hvordan luft og vand kan variere i forskellige egne, og at den omrejsende læge gør klogt i at studere klimaets betydning for den lokale sundhedstilstand, inden han skrider til behandling. Luft og vand er således underordnet stederne i titlens tilsyneladende sideordnede opremsning. Mit forslag til en alternativ oversættelse er: Om luft, vand og andre lokale forhold. Der findes et andet græsk ord for luft som i den tidligste tid bruges lidt i flæng med aër. Det er ordet pneuma. Efter Hippokrates tid spiller pneuma en stor rolle hos lægerne Erasistratos i Alexandria (3.årh.f.Kr.) og Galén i Pergamon og Rom (2.årh.e.Kr.). Pneuma bliver til begrebet ånd, på latin spiritus, med alle dette ords religiøse betydninger. Hippokrates og epidemier De gamle grækere havde også epidemier, de kaldte dem bare noget andet. De kaldte dem pest (loimós). Iliaden beskriver en pest under Trojas belejring, og tragedien Kong Ødipus beskriver en pest i Theben. Også historieskriveren Thukydid bruger ordet loimós om pesten i Athen på Hippokrates tid. (I Athen har man udgravet vandrør af terrakotta fra 6. årh. f.kr. til sammenligning med de københavnske vandrør af træ i brug under koleraepidemien i 1853). Også i de hippokratiske skrifter bruges betegnelsen loimós, således i det hippokratiske skrift Breaths : Der er to former for febersyge: den ene er fælles for alle og bliver kaldt loimós, den anden.. (derefter taler forfatteren om såkaldt sporadiske (spredte) sygdomme).

6 6 I Regimen in Acute Diseases som tilskrives Hippokrates selv, står der: Når der nemlig ikke har været noget pestagtigt (loimódes) sygdomsbillede fælles for alle på spil i befolkningen, men der kun sporadisk optræder akutte sygdomme,... Her optræder i den græske tekst foruden den sædvanlige betegnelse loimós ordet epidemése som kan oversættes: på spil (på besøg) i befolkningen. Denne oprindelige betydning af epidemi bruges lige så godt om et fredeligt besøg i en befolkning som om et aggressivt sygdomsangreb. Et udpræget fredeligt besøg i en befolkning kan man f.eks. tale om, når en omrejsende læge kommer til en egn og tilbyder sine tjenester. Dermed er der en mulig forklaring på titlen på det hippokratiske skrift Epidemics I-VI (hvoraf I og III regnes for skrevet af ham selv). De handler nemlig ikke om epidemier i vor forstand (med en enkelt mulig undtagelse i Epidemics III ), men om den omrejsende læges bekrivelse af enkeltvise eller udbredte sygdomstilfælde knyttet til bestemte egne han har besøgt, og om egnenes klimatiske forhold. Det ville vi snarere betegne som endemiske sygdomme, ikke epidemiske. Titlen passer derimod fint, hvis det er lægen selv som er epidemisk (d.v.s. på besøg i forskellige befolkninger). Først senere begynder man at skelne mellem endemiske sygdomme som konstant forefindes i en egns befolkning, og epidemiske som en vis tid kommer på besøg udefra. Hippokrates og død Epidemics I og III som normalt tilskrives Hippokrates med en usikker datering til ca. 410 f.kr., indeholder 42 sygehistorier hvoraf hele 25 ender med patientens død. Holdningen er ærlig og strengt videnskabelig, og formålet synes at være at studere vanskelige sygdomsforløb snarere end at fremhæve den pågældende læges mere eller mindre vellykkede behandlinger. Døden repræsenterer ikke lægens fiasko, men naturens ubønhørlighed som fagligt set ikke giver anledning til følelsesmæssige kommentarer. En af tragediedigteren Sofokles smukke korsange i Antigone udtrykker de forventninger man omkring 440 f.kr. havde haft i Athen til lægers formåen. Korsangen handler om menneskets vældige evner og deraf følgende valg mellem godt og ondt. Anden strofe slutter med disse stolte ord om mennesket (i Niels Møllers oversættelse fra 1894): Overalt véd han vej; rådvild nåer ham ingen hændelse; kun døden ej fik han magt til at fly, men sotens vælde slagen hans vilje lyder. Det er en stor tillidserklæring til lægerne Sofokles her udtrykker. Kun døden er uafvendelig, men mennesket (i dette tilfælde lægen) har vundet kampen mod soten.

7 7 At den kamp var vundet, blev grusomt modbevist kort tid efter, da Athen i 430 f.kr. blev ramt af en frygtelig pest (loimós) som lægerne intet kunne stille op imod, men tværtimod selv var mest udsat for på grund af den nære kontakt med de syge. Sofokles bruger i sin korsang ikke direkte ordet loimós hvor der i oversættelsen står soten, men et udtryk der ordret betyder: sygdomme man ellers ikke kan stille noget op imod. På det tidspunkt hvor Epidemics I og III blev skrevet, havde man altså god grund til at besinde sig på dødens uafvendelighed, og flere århundreder senere kunne man møde den nøgterne holdning igen, da Paulus kom til Areopagos i Athen og forkyndte det glædelige budskab om den genopstandne Jesus for de vantro grækere. Nogle af dem slog simpelthen en hånlatter op ( Apostlenes Gerninger 17,32 ). Hippokrates og kriserne I de hippokratiske skrifter fra 5. og 4. årh. f. Kr. har ordet krise ikke kun den negative betydning som det har nu, men det betyder at der fældes dom over sygdommen. En dom som lige så godt kan gå i positiv som i negativ retning (helbredelse eller død). De kritiske dage er de dage hvor denne afgørelse finder sted som regel i forbindelse med en renselse (kátharsis) som opstår naturligt ved menstruation, opkastning, ophostning, afføring, vandladning, udskillelse af pus eller stærk svedafsondring. Sygdommens drama udspiller sig næsten som et drama på teateret hvor et omslag i handlingen (ofte i form af en genkendelse), afslører for tilskuerne om der bliver en lykkelig afslutning eller ej. Ved en krise er det ikke lægen som fælder en dom, hans opgave er at udlægge den og give en prognose ud fra et grundigt kendskab til lignende sygdomsforløb. I Epidemics I VII beskrives mere end 450 sygehistorier med deres kriser. (Et par sent nedskrevne skrifter med titlerne Om kriser og Om de kritiske dage består kun af gentagelser fra tidligere værker). I farlige tilfælde skal man holde øje med alle rettidige og velfordøjede udsondringer alle vegne fra eller med gode og betydningsfulde affaldsprodukter. Det velfordøjede tilkendegiver en snarlig krise og en sikker helbredelse, men det rå og ufordøjede og det som bliver til dårlige affaldsprodukter, tyder på udeblivende krise, smerte, langvarighed, død eller gentagelse af det samme. Hvad af dette som vil være mest sandsynligt, må ses af andre tegn. Man skal lære sig at kunne gøre rede for forhistorien, forstå den øjeblikkelige situation og forudsige hvad der kommer til at ske. ( Epidemics I, 11 ). De hippokratiske læger forventede i de fleste sygdomme en stor regelmæssighed i forekomsten af kriser formentlig ud fra erfaringer med malaria som kan forløbe regelmæssigt med en eller to feberfri dage mellem anfaldene, men også optræde med uregelmæssige anfald. Uregelmæssighed i sygdom varsler et langt forløb. Det er krisen som er befrielse for sygdom. ( Precepts XIV).

8 8 De navngivne patienter i Epidemics I, 20 kunne have flere kriser som ikke altid forløb lige regelmæssigt, men lægerne registrerede alligevel omhyggeligt alle sygdommens faser (i dette tilfælde en smertefuld hævelse ved ørerne): Med hensyn til kriserne som vi jo vurderer ud fra, forløb de enten ens eller forskelligt, som med de to brødre som begge begyndte på samme tid, og som lå syge ved Epigenes sommerbolig. Af dem fik den ældste krise den sjette dag, og den yngste den syvende. Sygdommen vendte tilbage for dem begge to på samme tid efter fem dage, og efter tilbagefaldet kom der krise for begge to samtidig på den syttende dag. For de fleste faldt krisen på sjettedagene, sygdommen gik i stilstand i seks dage, og efter tilbagefald kom der krise på femtedagene. Nogle som havde krise på syvendedagene, havde stilstand i syv dage, og efter tilbagefaldet havde de krise på tredjedagene. Nogle som havde krise på syvendedagene, havde stilstand i tre dage og havde krise på syvendedagene. Nogle som havde krise på sjettedagene, havde stilstand i seks dage, sygdom i tre dage, stilstand i en, sygdom i en dag og dernæst krise som Euagon, søn af Diatharses. Nogle som havde krise på sjettedagene, havde stilstand i syv dage. Efter tilbagefald var der krise på fjerdedagen, som hos Aglaidas datter. Hippokrates og eden Af alt det som er bevaret med tilknytning til Hippokrates, har lægeløftet haft det længste liv. Mange steder i verden aflægger læger stadig efter endt uddannelse et løfte som er mere eller mindre inspireret af Den hippokratiske ed. I Danmark bruger man det løfte som blev formuleret i 1815 af den senere medicinske professor og overlæge ved Det kongelige Frederiks Hospital, Johan Daniel Herholdt ( ). Det oprindelige græske løfte (Hórkos) findes oversat til latin under titlen Iusiurandum som forkortes Jusj., på engelsk hedder det The Oath og på dansk Eden. Løftet er oversat til dansk af filologen J.L. Heiberg i 1892 (genoptrykt i 1929), men også af Hartvig Frisch i 1918 og af mig til brug for min artikel i Bibliotek for Lægers temanummer om lægeløftet, dec (Bibliotek for Læger). Det er Heiberg som har stået for den internationale udgivelse på græsk i Corpus Medicorum Graecorum fra Indholdsmæssigt kan Eden opdeles i en indledning med påkaldelse af guderne, en første del, som indeholder lægens forpligtelser over for lægekollektivet, og en anden del, som opregner de individuelle etiske regler. Jeg sværger ved lægeguden Apollon og Asklepios og Hygeia og Panakeia og samtlige guder og gudinder og sætter dem som dommere over, at jeg efter evne og skøn overholder følgende ed og kontrakt: Jeg vil sætte den, som har oplært mig i denne kunst, lige med mine forældre, og jeg vil dele min livsførelse med ham og stille mine midler til rådighed for ham, hvis han har brug for det.

9 9 Jeg vil regne hans afkom for mine egne brødre og uden aflønning og kontrakt undervise dem i denne kunst, hvis de ønsker at lære den. Jeg vil give adgang til både instruktion og forelæsning og hele den øvrige faglige kunnen for mine egne og min lærers sønner og for de elever, der har skrevet under og aflagt ed efter den lægelige konvention, men ikke for nogen anden. Jeg vil udføre behandlingerne til gavn for de syge efter evne og skøn, men vil afholde mig fra at bruge dem til skade og uret. Jeg vil ikke udlevere noget dødbringende lægemiddel til nogen, selv hvis jeg bliver bedt om det, og jeg vil ikke stille min ekspertise til rådighed for noget sådant. På samme måde vil jeg heller ikke give en kvinde et fosterfordrivende indlæg. Rent og fromt vil jeg forvalte mit liv og min kunst. Jeg vil på ingen måde heller skære for sten, men jeg vil overlade det til de mænd, der har denne beskæftigelse som håndværk. I hvert hus, hvor jeg får min gang, vil jeg træde ind til gavn for de syge og holde mig fjernt fra enhver bevidst uret og fortræd ikke mindst seksuelle overgreb over for kvinde- og mandekroppe, både frie og slaver. Hvad jeg får at se og høre under lægegerningen, ja også i livet uden for lægegerningen, af noget, som man ikke skal omtale videre, vil jeg tie om og regne den slags ting for at være underkastet tavshedspligt. Hvis jeg holder dette løfte og ikke bryder det, lad mig da have glæde af min livsførelse og min lægekunst ved at have et godt ry hos alle mennesker til evig tid. Men hvis jeg overtræder det og sværger falsk, skal det modsatte ske. Hippokrates og lægelig etikette Der findes flere værker i den hippokratiske skriftsamling som er beregnet på at instruere begyndere i medicinstudiet i lægens korrekte opførsel over for patienter, pårørende, kolleger og kvaksalvere. Det gælder Law, Precepts, Physician I og Decorum som alle er sent nedskrevne. Disse småværker om etikette tåler ikke på nogen måde sammenligning med Eden som er den vigtigste kilde til hippokratisk etik, men de giver direkte og indirekte et broget billede af det sundhedsmæssige marked og dermed en god forståelse for de mange uskrevne regler (der var ikke lovgivet på området) som den hippokratiske læge adlød i modsætning til andre, og som vi i dag uden videre tager for givet. Det lille skrift Law (på græsk Nómos ) har sammenligninger og sprogbrug som afslører at det tidligst er fra 4.årh.f.Kr. Den der vil undervises i lægekunsten, sammenlignes med den frugtbare jord og skal (helst fra en ung alder) modtage lærerens undervisning som såsæden.

10 10 Kvaksalvere sammenlignes med statisterne i tragedier som skjult bag maske og påklædning gav det ud for rigtige skuespillere. Der er to former for viden: videnskab (epistéme) og formodning (dóxa). Den første bevirker indsigt, den anden at man handler i blinde. Precepts (instruktioner) kan dateres som sent nedskrevet, fordi sprogbrugen viser stor inspiration fra filosoffen Epikur ( f.kr.). Epikur er af eftertiden uretmæssigt blevet opfattet som blot nydelsesfilosof. Han opstillede snarere realistiske, langsigtede mål for det gode liv som ikke lå langt fra lægeverdenens virkefelt. Næsten alle oldtidens filosoffer har sat deres aftryk på lægekunsten, og lægekunsten på filosofien. Foruden oplysninger om etikette og beskrivelse af kvaksalvere som i Molières komedier rummer Precepts afsnit om udviklingen af lægekunsten som foregår ved at noget af det endelige mål iagttages i hvert enkelt tilfælde og sammenfattes i en helhed. Physician I (senere datering) adskiller sig fra de øvrige 13 afsnit af Physician ved at beskrive den ideelle læges sjæl og krop. Det er nemlig ikke tilstrækkeligt at han opfører sig diskret og taktfuldt, han bør også sørge for selv at se sund og velsoigneret ud. Han kan f.eks. godt bruge vellugtende olier, men det må ikke være påfaldende. Han må ikke være alt for dyster eller alt for lattermild, og han skal være retfærdig og ens mod alle. Decorum (meget sen datering) er endnu mere detaljeret m.h.t. den rette opførsel. Alt bør være velgennemtænkt, når man træder ind hos den syge, og man skal være yderst opmærksom på sine bedside manners som det også hedder på græsk (prosedría). Man skal kunne sine farmaka de er begyndelsen, midten og fuldendelsen i lægekunsten. Hyppige besøg tilrådes for at holde øje med sygdommens udvikling, og om patienten følger anvisningerne om nødvendigt sættes en student som vagt. Selv om disse småskrifter dateres til en senere periode, er indholdet som helhed i overensstemmelse med den hippokratiske tradition. Lægen skal f.eks. opmuntre patienterne og udvise broderlig adfærd over for kolleger. Som der står i Precepts : Hvis der er menneskekærlighed (philanthropíe), er der også kærlighed til kunsten (philotechníe). Hippokrates og menneskets ernæring Næringens kraft når til knoglen og alle dens dele, til sene, vene, arterie, muskel, hinde, kød, fedt, blod, slim, marv, hjerne, rygmarv, indvolde og alle deres dele. Den når indefra til hår, negle og til den yderste overflade. Udefra når næringen fra den yderste overflade til det inderste (d.v.s påsmurt huden).

11 11 Disse og de følgende citater er taget fra det hippokratiske skrift om menneskets næringsstoffer som på engelsk har titlen Nutriment, og på latin De alimento. Med næring menes alt som den menneskelige forbrænding har brug for, altså også luft: Lungerne drager næring som er modsat legemets, hele resten af kroppen drager den samme. Indåndingens næring begynder ved næseborene, munden, luftrøret, lungerne og resten af åndedrættet. Fødens næring, hvad enten den er flydende eller fast, begynder ved munden, svælget, bugen. Den allerførste næring kommer gennem maveskindet hvor navlen sidder. Denne lægelige erkendelse af næringsomsætningen leder tankerne hen til det berømte citat af Heraklit (omkring 500 f.kr.): Man kan ikke to gange gå ned i den samme flod, idet floden tydeligt nok forandrer sig med nye strømme af vand, mens også menneskekroppen er underkastet samme uendelige forandring. Meget andet i skriftet minder ligeledes om Heraklit: formens korte aforismer, indholdets opstilling af modsætninger og dets dunkelhed. Forskerne har da også foreslået et udvalg af mulige forfattere lige fra Heraklit selv til en lægeligt interesseret filosof, en filosofisk interesseret læge eller Hippokrates i det spekulative hjørne. En antik tradition henfører det til Hippokrates, men det er vanskeligt foreneligt med de skarpe udfald mod filosoffer i andre af de hippokratiske skrifter, så den henføring kan de fleste moderne forskere ikke godtage. Skriftet er klart mere filosofisk spekulerende end lægeligt iagttagende. Også dateringen er vanskelig på grund af flere filosofiske smuler som findes langt større udfoldet hos Platon, Aristoteles og stoikerne. Er de mon senere levn, så skriftet er forfattet så sent som i den hellenistiske periode (323 f.kr. 30 f.kr.), eller er de tidlige spirer, så det er fra ca. 400 f.kr., og dermed stadig kan være af Hippokrates? En nærmere analyse af sproget siges at pege i retning af den sene datering. Den måde maden ifølge Nutriment transporteres rundt på, betegnes blot som fugtighed. Fugtighed er næringens bærer. Blod nævnes ligesom mælk som et overskudsprodukt og ikke som en af de fire legemsvæsker der senere kom til at være en fast bestanddel af den hippokratiske lære. Blodets kredsløb blev først erkendt langt senere af William Harvey. Han publicerede sin afhandling om dette i 1628, og Malpighi tilføjede det endelige kendskab til kapillærerne i Et par citater mere fra Nutriment : Når man har brug for et hurtigt tilskud, er et flydende middel bedst til at genvinde kræfterne med. Når man har brug for et endnu hurtigere, går det gennem lugtesansen. Når man skal have et langsommere tilskud, er det fast føde.

12 12 Faste muskler nedbrydes senere end andre kropsdele med undtagelse af knogler og sener. Veltrænede kropsdele forandrer sig ikke så meget. Hippokrates og fordøjelsen Der er ingen tvivl om at de hippokratiske læger fra 5. og 4. årh.f.kr. var meget interesserede i den forvandling (metabolé) som maden undergår på sin vej igennem kroppen. De anså nemlig rådgivning om kost og motion som et af deres vigtigste lægelige virkemidler, og de havde samlet erfaring ved at studere alle kroppens udsondringer. Den hippokratiske kriselære og de forskellige teorier om kropsvæsker som senere blev til humoralpatologien, bygger ligeledes på fordøjelsens betydning for helbredelse i form af en afbalanceret væskeblanding (krâsis). Ikke desto mindre finder man sjældent i de hippokratiske skrifter nogen nærmere beskrivelse af denne vigtige proces, men kun at det var en slags kogning (pépsis). De indre organer nævnes heller ikke i denne sammenhæng, men betegnelsen bughulen (koilíe) kan anvendes om hele det fordøjelsessystem som følger efter munden (stóma) og spiserøret (stómachos). Derfor virker det meget lovende, når man i et skrift uden for den hippokratiske samling kan læse denne sætning: Dette er hvad Aristoteles mener angående Hippokrates. Sætningen står i en papyrus fra ca.100 e.kr. hvorpå en skriver har kopieret og refereret nogle ældre forelæsningsnotater. Da der ikke er angivet nogen ophavsmand til notaterne, kalder man ham Anónymus, og da papyrus en blev erhvervet af British Museum (i 1890), kalder man den Anónymus Londinénsis. Den pågældende sætning holder ikke uden videre hvad den lover: i stedet for Aristoteles (4.årh.f.Kr.) skal man forstå hans elev Menon, og Hippokrates er muligvis heller ikke den rigtige Hippokrates (5.årh.f.Kr.). De udsagn der tillægges ham (om sygdomsårsager) findes nemlig stort set kun i skriftet om åndedrætsluft som sædvanligvis ikke regnes for hippokratisk. Sidste del af denne papyrus handler om teorier om åndedræt og fordøjelse som også hørte sammen i det hippokratiske skrift Nutriment. Der nævnes læger som virkede efter Hippokrates tid (de berømte Erasistratos og Herophilos), men man kan her få et indtryk af hvad Hippokrates havde forestillet sig om fordøjelsen efter sønderdelingen i munden af skæretænderne og mølletænderne : Vi hævder at føden både bliver gjort flydende i bugen og også gennemgår en bearbejdning og en forvandling til noget lignende, når den passerer disse varmere regioner. Det må nødvendigvis gå ligesom med vand når det flyder gennem landområder, optager det deres særpræg og får den samme karakter som dem. For hvis disse områder er præget af jordbeg, bliver vandet også af en begagtig karakter, og hvis de er svovlgule, ændrer vandet sig også og bliver svovlgult.

13 13 Anonymus tilføjer at næringen siver ud i kroppen gennem nogle små sprækker (araiómata), og at den også optages via blodet. Han gør opmærksom på at også fra tarmene foregår der næringsoptagelse. Indholdet i den tynde tarm er nemlig mere tyndt og fugtigt og i den udrettede tarm mere tørt og tykt. De sidste rester udskilles gennem kolon som afføring hvorefter menneskets afføring er næring for mindre dyr som ædes af større dyr, og derefter igen kan blive næring for mennesker. Hippokrates og skånekost Et af skrifterne fra lægeskolen på Kos giver gode råd om meget syge menneskers levevis. Da det er fra slutningen af 5.årh. f.kr., kan det med rimelighed tilskrives Hippokrates selv. Den engelske oversættelse bærer titlen: Regimen in Acute Diseases og den latinske: De victu acutorum. Akutte sygdomme forklares som de sygdomsangreb folk oftest dør af, når der ikke ligefrem er pest i en befolkning. Der gives eksempler, men da man ikke kan vide om antikkens sygdomsbetegnelser dækker de samme lidelser som i dag, anfører jeg dem ikke her. Skriftet handler for størstedelens vedkommende om kostens betydning for sygdomsforløbet, og ordet díaita som indgår i den græske titel, ligger således i dette skrift tæt på betydningen af vores ord diæt, men jeg vil alligevel gengive det med levevis som er den sædvanlige, mere rummelige betydning af díaita. Der gives nemlig også gode råd om andet end kost under sygdom, f.eks. om badning. Man kan roligt bade som man plejer: en, evt. to gange om dagen, men det er vigtigt, at den syge har en hjælper til at øse det opvarmede vand ud over kroppen og til bagefter at frottere og oliere den, og badeforholdene skal være i orden hvilket ikke er tilfældet i ret mange huse. Også med hensyn til kosten rådes den syge til at bære sig ad, som når han er rask. Hvis han kun plejer at spise et måltid om dagen, skal han blive ved med det, idet selv en rask person kan blive utilpas af at flytte sit måltid fra middag til aften eller at gå over til to måltider om dagen eller gå fra to måltider til et. Dette vidner om at alle pludselige, større forandringer fra det rimelige i den ene eller den anden retning er skadelige. ( Regimen in Acute Diseases, XLVI ). Nogle mennesker lever udmærket med tre måltider om dagen, fordi de har vænnet sig til det. De mest medtagne patienter skal kun spise grød eller suppe kogt på byggryn hellere end havregryn. De skal drikke vand med honning, koldt eller varmt. Rent, koldt vand er ikke tilrådeligt for maven, så hellere drikke oxymel som er en læskende blanding af sur, gammel vin og honning.

14 14 Mælk nævnes, men ikke for det gode, det anbefales nemlig af den konkurrerende lægeskole i Knidos som skriftet lægger ud med at kritisere. For den hippokratiske læge gælder ingen regel uden undtagelse lægen bør altid tage hensyn til sin patients helt særlige disposition. Det er netop det som kendetegner den gode læge. Han bør endvidere udføre alt så hurtigt, rent og smertefrit som muligt. Der findes også i den hippokratiske skriftsamling et uafhængigt appendiks med den samme titel og med den overleverede tilføjelse uægte. Det virker indholdsmæssigt som en fortsættelse af teksten, og der er således ikke nogen tvingende grund til at kalde det uægte. Hippokrates og prognoser Prognoser spillede en større rolle for de hippokratiske læger end at kunne sætte navn på en sygdom. Det gav tryghed og tillid hos patienterne og respekt blandt kollegerne, hvis man kunne udpege de vigtigste symptomer og forudsige en akut sygdoms forløb ud fra erfaring med lignende tilfælde. Det er også det bedste udgangspunkt for behandling, men at gøre alle syge raske er umuligt, siger en af lægerne, det ville ellers være endnu bedre end at forudsige hvad der kommer til at ske. Arbejdet med indsamling af erfaring i form af sygdomsbeskrivelser ses mange steder i den hippokratiske skriftsamling. Det gælder bl.a. skrifterne med titlen prognoser. Prognostic, Prorrhetic I og Prorrhetic II er fra 5.årh.f.Kr., mens et fjerde skrift er en senere genudgivelse af visse dele af dem. Det er ikke med i den samlede engelske udgave, derfor betegner jeg det med titlens latinske oversættelse: Coacae Praenotiones, d.v.s. Prognoserne fra Kos (hvor Hippokrates havde sin lægeskole). Prognostic er ifølge de antikke kilder af Hippokrates. Det er i så fald en meget nøgtern og besindig Hippokrates. Der er ingen udspekulerede teorier om legemsvæsker eller andre skjulte årsager, men omhyggelig og systematisk iagttagelse af patienternes befindende. Det er her man finder den berømte beskrivelse af Facies Hippocratica (det dødsmærkede ansigt med dets spidse næse, hule øjne og indfaldne tindinger m.m.). Han er realistisk nok til at gøre opmærksom på at det samme udseende kan skyldes søvnløshed, diarré eller voldsom sult. Forfatteren leder efter regelmæssige perioder i sygdomsforløbene som ved malaria, men konstaterer at de ikke kan udregnes i hele dage: Heller ikke året eller månederne kan tælles i hele dage. Han overvurderer ikke betydningen af klimatiske forhold, men kan stolt fortælle: De ovenfor beskrevne symptomer har vist sig holdbare i Libyen, på Delos og i Skythien. (Libyen ligger mod syd, øen Delos var den græske verdens midte og Skythien ligger mod nord.) Prorrhetic I er en liste med sygdomsbeskrivelser og prognoser, især gældende sindslidelser. De er uden kommentarer, men forfatteren røber ofte sin forskernatur ved spørgsmål som f.eks. her:

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag Claus Friisberg Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag 1 Claus Friisberg: Hvem var Sokrates? 2. udg. 2007 Claus Friisberg ISBN 978-87-87705-16-9 Palatino Linotype Trykt hos Toptryk Grafisk, Gråsten Printes

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Natur Helse. Særnummer 5 ISSN 1396-6855 INDRE HJÆLP. Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet. www.l-n-s.dk - det naturlige samlingspunkt

Natur Helse. Særnummer 5 ISSN 1396-6855 INDRE HJÆLP. Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet. www.l-n-s.dk - det naturlige samlingspunkt Særnummer 5 ISSN 1396-6855 Natur Helse 20. årgang, 27 marts 2005 Rapport fra Forskningsudvalgets temadag om: INDRE HJÆLP afholdt tirsdag d. 25. januar 2005 i Valby Medborgerhus. Arrangement og redaktion

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION INDHOLD 1 Indledning... 2 2 En model af bevidstheden... 13 3 4 5 At leve og

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn?

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Søren Bo Rødgaard Henriksen 4. udgave Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? 1997, 1998, 2000, 2007, 2013 Søren Bo Rødgaard

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

LIV OG RELIGION 6 Grundbog

LIV OG RELIGION 6 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 6 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 6, Grundbog

Læs mere

Karsten Bangsgaard Thomas R. S. Albrechtsen. Leonardo da Vinci. Fortællinger om mennesket og naturen

Karsten Bangsgaard Thomas R. S. Albrechtsen. Leonardo da Vinci. Fortællinger om mennesket og naturen Karsten Bangsgaard Thomas R. S. Albrechtsen Leonardo da Vinci Fortællinger om mennesket og naturen Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, Syddansk Universitet Nummer 2 2007 Skrift nr.

Læs mere

Bevidsthedsmedicin set gennem lægejournalen

Bevidsthedsmedicin set gennem lægejournalen Bevidsthedsmedicin set gennem lægejournalen Af samme forfatter Måling af livskvalitet (1995) Livskvalitet At erobre livets mening og blive rask igen (1995) Arbejdslivskvalitet At blive værdifuld for sig

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

At tale er at tale ud

At tale er at tale ud At tale er at tale ud Om K.E. Løgstrups teori om suveræne livsytringer med særlig vægt på talens åbenhed sat i perspektiv af praksis i form af et feltarbejde Af Anne Brockenhuus-Schack BA-projekt Efterår

Læs mere

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg.

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Henrik Nebelong MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Bogens forfatter Henrik Nebelong (f.1944) er født i København, hvor han praktiserede som advokat 1974-2005. I 1999-2000

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

Hippokrates og de syv kompetencer

Hippokrates og de syv kompetencer Hippokrates og de syv kompetencer Af Anders Frøland I foråret 2000 udsendte Sundhedsministeriet betænkning nr. 1384, som beskriver en reform af speciallægeuddannelsen. Der er forskellige nyskabelser, således

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

Copyright Astrodienst AG 1988. All rights reserved. Version 2.8 ÅRSHOROSKOP 2011. for Joanne K. Rowling, født 31 Juli 1965

Copyright Astrodienst AG 1988. All rights reserved. Version 2.8 ÅRSHOROSKOP 2011. for Joanne K. Rowling, født 31 Juli 1965 Copyright Astrodienst AG 1988. All rights reserved. Version 2.8 ÅRSHOROSKOP for Joanne K. Rowling, født 31 Juli 1965 Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich, Internet: www.astro.com E-Mail:

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Datingsider sider af dating

Datingsider sider af dating Mikael Hoffmann Uddrag fra Datingsider sider af dating - om hvordan du kommer i balance, så du tiltrækker din ideelle kvinde, og parforholdet varer ved Dette uddrags indholdsfortegnelse: Tak... 6 Forord...

Læs mere

Djævlen og Det Ny Babylons største sejr!

Djævlen og Det Ny Babylons største sejr! 1 Djævlen og Det Ny Babylons største sejr! Intet kan være større end dette at få, ikke tusinde heller ikke millioner, men milliarder af mennesker verden over, hvoraf en meget stor procentdel i forvejen

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS

Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS ÆN E AU E KÆRLIGHED Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune Engelbreth

Læs mere