THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital"

Transkript

1 THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital 2. udgave april 2001

2 1 Forord Instruksbogen i thyreoideasygdomme er udarbejdet for at sikre kvaliteten i thyreoideabehandlingen på Odense Universitetshospital i almindelighed og på Endokrinologisk afdeling M i særdeleshed. Struma og forstyrrelser i glandula thyreoideas hormonsyntese og sekretion er hyppigt forekommende lidelser. Diagnostik og behandling foregår på alle lægelige niveauer i sundhedsvæsenet, derfor er et godt kendskab til almindelige principper nødvendigt. I mange tilfælde er der flere valgmuligheder, hvad angår diagnostik og behandling af thyreoidealidelser. Bogen indeholder retningslinier for diagnostik og terapi af thyreoideasygdomme. Den er udarbejdet i overensstemmelse med "good clinical practice" i Danmark, baseret på almindeligt tilgængelige metoder og med hensyntagen til lokale forhold. Den kan således ikke ukri tisk bruges udenfor Odense Universitetshospital. Det skal endvidere understreges, at retningslinjerne kun er vejledende og ikke kan erstatte en lægefaglig vurdering af den enkelte patient. Nedennævnte lærebøger kan anbefales som baggrundslæsning. Braverman LE, Utiger RD eds. Werner and Ingbar's The Thyroid. A Fundamental and Clinical Text. 8th edition. Philadelphia. Lippincott, Williams & Wilkins, DeGroot LJ, Jameson JL eds. Endocrinology. 4th. edition. Philadelphia. WB Saunders Company, Hjemmesiden, indeholder en frit tilgængelig amerikansk lærebog i thyroideasygdomme (Thyroid Disease Manager). Den bliver løbende opdateret, og der er en omfattende referenceliste. Instruksbogen er ikke komplet, men vil løbende blive á jour ført og udvidet. Den aktuelle udgave af instruksbogen er i det væsentlige en opdatering af 1. udgave. Alle samarbejdspartnere takkes for deres bidrag. Redaktionsgruppen skylder endvidere sekretær Pia Vogn tak for sproglig redaktion og lay-out samt forskningssygeplejerske Anne Holm Nyland for sproglig redaktion af patientvejledningerne. Redaktion for 2. udgave: 1. reservelæge, ph.d. Finn N. Bennedbæk Afdelingslæge Steen Bonnema Overlæge, dr. med. Laszlo Hegedüs Endokrinologisk afd. M Odense Universitetshospital April 2001

3 2 THYREOIDEASYGDOMME INSTRUKSBOG Indholdsfortegnelse M Diagnoseliste for thyreoidealidelser... 6 M Samarbej dspartnere v edrørende thyreoidealidelser... 7 side M Normale referenceinterv aller... 8 M Diagnostiske metoder og visitation... 9 I. Biokemiske - funktionsbeskrivende TSH 2. TRH-testen 3. Thyroxin (T 4 ), frit T 4 index og frit T 4 4. Trijodthyronin (T 3 ), frit T 3 index og frit T 3 5. T 3 test (T 3 reaktion) II. Biokemiske metoder - antistoffer Anti thyreoidea peroxidase (TPO) antistoffer 2. Tyreoglobulin antistoffer (Tgab) 3. TSH receptor antistoffer. (TRAB) III. Biokemiske metoder - andre Tyreoglobulin (Tg) og calcitonin 2. Jodoptagelse IV. Morfologiske metoder Thyreoideaskintigrafi 2. Ultralydsundersøgelse af glandula thyreoidea 3. CT- og MR-skanning af øjne, hypofyse samt glandula thyreoidea 4. Finnålsbiopsi fra glandula thyreoidea M Hypertyreose, symptomer og kliniske fund I. Inddeling II. Behandlingformer Medikamentel antityreoid behandling 2. Radiojodbehandling 3. Kirurgisk behandling 4. Symptomatisk behandling

4 3 III. Typer 1. Hypertyreose betinget af overproduktion af hormoner Diffus toksisk struma Multinodøs toksisk struma Solitært toksisk adenom 2. Hypertyreose betinget af destruktion af thyreoidea Subakut thyreoiditis (De Quervain) Stum (inklusive post partum) thyreoiditis 3. Specielle problemer a. Subklinisk hypertyreose b. Hypertyreose under og efter graviditet c. Hypertyreose hos børn og unge d. Tyreotoksisk krise e. Jodinduceret hypertyreose f. Hypofysær tyreotoksikose g. Thyreoideaassocieret oftalmopati h. Monstrøs struma i. Graves' sygdom med struma vækst. Lavt T 4 højt T 3 syndrom. M Hypotyreose, symptomer og kliniske fund I. Diagnostik II. Typer Primær autoimmun hypotyreose 2. Hypotyreose efter thyreoideakirurgi 3. Hypotyreose efter radiojodbehandling 4. Hypotyreose ved subakut eller stum thyreoiditis 5. Hypotyreose induceret af medikamentel behandling 6. Hypotyreose induceret af jod 7. Hypotyreose og graviditet 8. Postpartum thyreoiditis 9. Hypotyreose hos børn og unge 10. Sekundær (hypofysær/hypotalamisk) hypotyreose III. Behandling Permanent hypotyreose 2. Forbigående hypotyreose 3. Kompenseret (subklinisk) hypotyreose 4. Myksødem coma M Thyreoiditis I. Akut thyreoiditis II. Subakut thyreoiditis Granulomatøs thyreoiditis (De Quervain) 2. Stum thyreoiditis

5 4 III. Kronisk thyreoiditis Hashimoto's thyreoiditis 2. Atrofisk thyreoiditis 3. Kronisk symptomløs autoimmun thyreoiditis 4. Riedels struma M Atoksisk struma I. Diffus atoksisk struma Thyreoideahormon-suppressionsbehandling 2. Operation 3. Radiojodbehandling II. Nodulær atoksisk struma a. Multinodøs atoksisk struma 1. Thyreoideahormon-suppressionsbehandling 2. Operation 3. Radiojodbehandling b. Solitær v arm knude c. Solitær kold knude Thyreoideahormon-suppressionsbehandling 2. Operation 3. Ethanolinjektion 4. Laserablation d. Solitær cyste Aspiration 2. Operation 3. Ethanolinjektion M Cancer thyreoideae I. Papillære karcinomer II. Follikulære karcinomer III. Anaplastiske karcinomer IV. Medullære karcinomer V. Lymfomer VI. Sekundære tumorer RTH syndromet (perifer thyreoideahormonresistens) M Patientv ej ledninger... 66

6 5 1. Eltroxin (levothyroxin) 2. Antityreoide medikamenter 3. Beta-blokkere 4. Prednisolon 5. Methylprednisolon pulsterapi 6. Ciclosporin 7. Kaliumjodid 8. Natriumjodid 9. Jodoptagelse 10. Thyreoideaskintigrafi 11. Ultralydskanning af thyreoidea 12. Vævsundersøgelse (finnålsbiopsi) af thyreoidea 13. CT-skanning af orbitae 14. MR-skanning af orbitae 15. CT-skanning af thyreoidea 16. MR-skanning af thyreoidea 17. Radiojodbehandling ved struma og/eller forhøjet stofskifte 18. Radiojodbehandling ved monstrøs struma 19. Bestråling af fortykkede øjenmuskler ved Basedow's sygdom 20. Operation af øjenhulen ved Basedow's sygdom 21. Operati on af skj ol dbruskki rtl en ved godartet struma med normalt stofskifte 22. Operati on af skj ol dbruskki rtl en grundet godartet knude 23. Operati on af skj ol dbruskki rtl en ved godartet struma med for højt stofskifte 24. Operati on af skj ol dbruskki rtl en ved mi stanke om ondartet skjoldbruskki rtel sygdom 25. Ethanol injektionsbehandling af knuder i skjoldbruskki rtl en 26. Laserbehandling af knuder i skjoldbruskki rtl en

7 6 Diagnoseliste for thyreoidealidelser E03.1 Medfødt myksøden uden struma E03.2 Myksødem som følge af medikamenter og andre eksogene stoffer (angiv ATC-kode for evt. anvendt medikament) E03.5 Myksødem koma E03.8 Anden form for myksødem E03.9 Myksødem uden specifikation E04.0 Atoksisk diffus struma E04.1 Atoksisk struma med solitært adenom E04.2 Atoksisk multinodøs struma E04.8 Anden form for atoksisk struma E04.9 Atoksisk struma uden specifikation E05.0 Forhøj et stofskifte med eller uden diffus struma E05.1 Forhøjet stofskifte med toksisk solitært adenom E05.2 Forhøj et stofskifte med toksisk multinodøs struma E05.4 Thyreotoxicosis factitia E05.5 Tyreotoksisk krise E05.9 Forhøjet stofskifte uden specifikation E06.0 Akut betændelse i skjoldbruskki rtl en E06.1 Subakut betændelse i skjoldbruskkirtlen (De Quervain) E06.3 Autoimmun thyreoiditis (atrofisk - uden struma, hypertrofisk - med struma/ Hashimoto's thyreoiditis) E07.0 Forøget sekretion af calcitonin E07.8 Andre specificerede sygdomme i skjoldbruskkirtlen (cystis glandula thyreoidea) E07.9 Sygdom i skjoldbruskki rtl en uden specifikation C73.9 Neoplasma malignum glandula thyreoideae H05.2 Exophthalmus O90.5 Thyreoiditis post partum Z03.9 Observation for ikke spec. sygdom eller lidelse Z90.0 Erhvervet mangel af del af hoved og hals (thyreoidektomi) Z00.6 Videnskabelig undersøgelse U XUB10 Ultralydskanning af thyreoidea TBA10 Biopsi fra thyreoidea

8 7 TBA00 TBA30 BAA21B Punktur/aspiration Sklerosering med alkohol Laserbehandling

9 8 Samarbejdspartnere! Gynækologisk Obstetrisk afdeling D: Gravide kvinder med thyreoideasygdomme.! Kirurgisk afdeling A: Benign thyreoideakirurgi.! Nuklearmedicinsk afdeling: Thyreoideaskintigrafier, jodoptagelse, radiojodbehandling og lungefunktionsundersøgelse.! Klinisk Biokemisk afdeling (KKA): Biokemiske thyreoideafunktionsundersøgelser.! Neurokirurgisk afdeling U: Orbita dekompression ved thyreoidea associeret oftalmopati.! Onkologisk afdeling R: Radiojodbehandling ved monstrøs struma og thyreoidea cancer. Retrobulbær strålebehandling ved thyreoidea associeret oftalmopati. Opfølgning af patienter med cancer thyreoideae.! Patologisk Institut: Biopsier fra glandula thyreoidea.! Røntgenafdelingen: CT- og MR-skanning af glandula thyreoidea og trachea. CT- og MR-skanning af orbita ved thyreoidea associeret oftalmopati.! Øj enafdeling E: Thyreoidea associeret oftalmopati.! Øre-næse-halsafdeling F:

10 9 Laryngoskopi samt malign og benign thyreoideakirurgi. Opfølgning af patienter med cancer thyreoideae.

11 10 Normale referenceintervaller Tabel 1. Thyreoidea relaterede parametre Udføres af Analyse Enhed Referenceinterval TSH (thyreoideastimulerende mu/l 0,30-4,0 KKA hormon) Total-T 4 (T 4, TT 4 ) nmol/l KKA * Frit T 4 (frit thyroxin, ikke proteinbundet) pmol/l 9,9-17,7 KKA 7,0-10,8* Total-T 3 (T 3, TT 3 ) nmol/l 1,35-2,33 KKA Frit T 3 (frit trijodthyronin, ikke proteinbundet) 2,07-3,75* pmol/l 4,3-7,4 3,3-4,8* KKA T 3 reaktion (trijodthyronin-uptake) arb. enh./l 0,58-1,44 KKA 0,19-0,47* TBG (thyroxinbindende globulin) mg/l 12,6-26,9 KKA 41,2-72,5* TRH-test mu/l TSH stiger x 4-8 Teststuen, afd. M Calcitonin µg/l < 0,10 Med. Lab. Anti-TPO (thyreoideaperoxidase antistoffer) IU/ml < 60 Klinisk Immunologisk Afdeling Tg (thyreoglobulin) µg/l 2,0-70,0 KKA Tgab (thyreoglobulin antistoffer) < KKA TSH-receptor antistoffer (TRAB) U/l < 1,0 KKA Jodoptagelse (24 timer) % Nuklearmed. Afd. Thyreoideavolumen ml ml M-ambulatorium * Værdier for kvinder som bruger p-piller eller er gravide

12 11 Diagnostiske metoder Visitation Patienter med thyreoideasygdomme udredes og behandles overvejende ambulant. Patienten forvisiteres, således at relevante undersøgelser foreligger ved forundersøgelsen. Blodprøver: Hgb, leukocytter, differentialtælling, SR, Na, K, Crea, Ca ++, TSH, FT 4 index, FT 3 index, og anti-tpoab (samt TRAB ved thyreotoksikose og s-cal citonin ved atoksisk struma). Thyreoideaskintigrafi Ultralydskanning, evt. med FNAB I forbindelse med UL vil der foreligge et diagnose- og behandlingsforslag, og eventuelt er patienten sat i relevant medicinsk behandling ved samme lejlighed. Det vil ofte fremgå, om der er behov for ambulant opfølgning i afd.m. I. Biokemiske - funktionsbeskrivende 1. S-tyreotropin (TSH). Patienter med de almindeligt forekommende typer hypertyreose har nedsat s-tsh. Tidligere anvendte målemetoder har ikke været tilstrækkeligt følsomme til at kunne påvise dette, men man kan nu pålideligt måle TSH hos såvel hypertyreoide patienter som raske eutyreoide personer. Raske eutyreoide personer har s-tsh i interval l et 0,3-4,0, mens hypertyreoide patienter har s-tsh < 0,01 mu/l. Indikation og fortolkning: S-TSH måles ved mistanke om abnormiteter i thyreoideafunktionen. For praktiske formål er en s-tsh værdi mellem 0,3 og 4,0 mu/l ensbetydende med, at patienten er eutyreoid. Er s-tsh uden for disse grænser, bør man supplere med yderligere analyser. Ved s-tsh < 0,01 mu/l bestemmer KKA automatisk frit T 4 index og frit T 3 index. Ved s-tsh > 4,0 mu/l bestemmer KKA automatisk frit T 4 index. Nedsat s-tsh ses forbigående hos ca. 5-10% af eutyreoide patienter med non-tyreoideal sygdom (NTI). Brugbarheden af et s-tsh resultat afhænger af en intakt hypofysefunktion. I starten af den medicinske antityreoide behandling af hypertyreose ses oftest uger til måneder varende nedsat s-tsh trods i øvrigt opnået eutyreoidisme eller endda hypotyreoidisme pga. overbehandling. I denne periode kan s-tsh derfor ikke bruges som enkeltstående parameter.

13 12 Et andet problem er, at der i enkelte sera forekommer gammaglobuliner, som interfererer med analysen og giver falsk for høje værdier. Hyppigheden af denne type interferens varierer fra målemetode til målemetode, men er ofte af størrelsesordenen 1%. I de sjældne tilfælde af hypofysært myksødem kan ses såvel nedsatte som normale eller endog let forhøjede værdier, og ved den meget sjældne tilstand hypofysær hypertyreose ses tilsvarende højt normale eller moderat forhøjede værdier. 2. TSH-Releasing Hormon (TRH)-testen. De følsomme s-tsh metoder har for praktiske formål erstattet denne test. Normalt stiger s-tsh 6-8 gange efter stimulation med TRH. Testen anvendes ved mistanke om falsk forhøjede TSH værdier (der ses ingen stigning i et "falsk" s-tsh forårsaget af interferens i målemetoder), samt ved lidelser i hypofyse/hypothalamus inkl usive de sjældne thyreoideahormonresistens syndromer (side 64). (Vedrørende praktisk gennemførelse henvises til Hypofyse-instruksbog). 3. S-thyroxin (T 4 ), frit T 4 index og frit T 4. T 4 i serum er for 99,97% s vedkommende proteinbundet (til thyroxin bindende globulin (TBG) med høj affinitet og albumin samt thyroxin bindende præalbumin (TBPA) med lav affinitet). S- total T 4 (T 4 ) er således påvirkelig af tilstande, som påvirker proteinkoncentrationen og bindingsaffiniteten. S-T 4 stiger derfor ved graviditet, østrogenbehandling og akut hepatitis. S- T 4 falder ved indgift af forskellige medikamenter, f.eks. NSAID og antiepileptika. S-T 4 falder også med stigende sværhedsgrad af non-tyreoidal sygdom (Figur 1). S-T 4 er en glimrende parameter til vurdering af thyreoideafunktionen hos de mange patienter, som ikke får medicin og ikke har non-tyreoidal sygdom. Det ideelle vil være at måle frit non-protei nbundet T 4, som er bedre korreleret til den metaboliske til stand. Der findes mange metoder til vurdering af frit T 4, men ingen af de metoder, der kan anvendes i den daglige rutine, har vist sig teoretisk korrekte. De må derfor opfattes som givende et estimat af frit T 4. For praktiske formål er frit T 4 estimat en bedre parameter end s-t 4. Dog ser man ved disse estimater ofte falske, især nedsatte, men også høje værdier hos patienter med non-tyreoidal sygdom. Graden varierer fra analyse til analyse (Figur 1). Dette gælder også beregningen af frit T 4 index (FT 4 index = s-t 4 multipliceret med T 3 testen) el l er ved brugen af T 4 /TBG ratio.

14 13 Indikationer og fortolkning: Vurdering af graden af hyper- eller hypotyreose som supplement til TSH bestemmelse. Resultatet af et frit T 4 estimat hos en patient med non-tyreoidal sygdom bør altid tages med et vist forbehold og om muligt gentages, når den non-tyreoidale sygdom er overstået.

15 14 Figur 1 4. S-trijodthyronin (T 3 ), frit T 3 index og frit T 3. T 3 i serum er proteinbundet for 99,7%'s vedkommende og derfor underlagt de samme problemer, som gælder for s-t 4. Det skal dog bemærkes, at både s-t 3 og frit T 3 estimat falder mere end s-t 4 og frit T 4 estimat ved non-tyreoidal sygdom (se figur 1). Indikationer: so m fo r s-t 4, dog er s-t 3 bestemmelse bedre end s-t 4 ved hypertyreose diagnostik, men mindre god ved hypotyreose diagnostik. 5. T 3 test (T 3 reaktion). Denne er et arbitrært mål for de frie bindingspladser på T 4 og T 3 's bindingsproteiner (jo flere frie pladser, jo lavere værdi og omvendt). T 3 testen stiger ikke blot ved hypertyreose, men også ved f.eks. albuminmangel, non-tyreoidal sygdom og medikament interaktion samt ved den sjældne TBG mangel. T 3 testen falder ikke blot ved hypotyreose, men også ved øget mængde thyreoidea hormonbindende protein, typisk ved graviditet og østrogenbehandling.

16 15 Ved hyper- og hypotyreose varierer T 3 testen i samme retni ng som s-t 4 og T 3, mens proteinbindingsproblemer afspejler sig i modsat rettede ændringer i T 3 testen og s-t 4 henholdsvis s-t 3. Indikation og fortolkning: Supplement til s-t 4 og T 3 analyserne, specielt for at påvise evt. proteinbindings abnormiteter. T 3 testen er imidlertid ikke særlig nøjagtig og anvendes derfor bedst semikvantitativt. Kan bruges til at differentiere mellem non-thyreoidal sygdom (høj T3-test) og hypothyreose (lav T3-test). II. Biokemiske metoder - antistoffer 1. Anti thyreoidea peroxidase (anti TPO) antistoffer. Måles med RIA eller ELISA metoder. Erstatter de tidligere målte mikrosomale antistoffer. Indikation og fortolkning: Ønsket om at vurdere tilstedeværelsen af autoimmun thyreoiditis (Hashimoto's, atrofisk og stum thyreoiditis, herunder post partum thyreoiditis). Normalområdet varierer fra metode til metode, men kraftigt positive værdier (mere end 10 gange forhøjede værdier) indicerer ofte en grad af autoimmun thyreoiditis, der har eller kan få klinisk betydning. Kan være svag positiv hos 10% af raske kvinder. 2. Tyreoglobulin antistoffer (Tgab) Hos patienter med ikke-iatrogen hypothyreose, som er negative for anti-tpo, bør Tgab måles som led i klassifikationen. Sjældent praktisk klinisk betydning, bortset fra ved fortolkning af tyreoglobulin analysen, som bruges som recidiv markør ved opfølgning af differentieret thyreoidea cancer. Tilstedeværelse af disse antistoffer kan bevirke falsk lave værdier af tyreoglobulin i serum. 3. TSH receptor antistoffer (TRAB). Antistoffer rettet mod TSH receptoren kan både stimulere og hæmme glandula thyreoideas funktion og måske vækst. Ved målingen af disse anti stoffer vurderer man enten bindingen til receptoren eller en påvirkning af dennes funktion. I Danmark er kun det første princip tilgængeligt. Disse antistoffer kan påvises hos næsten alle patienter med ubehandlet diffus toksisk struma (Graves' sygdom) og opfattes som patogenetiske. Persisterende høje

17 16 antistoftitre har derfor været forsøgt anvendt som prædi ktiv parameter for recidiv ved ophør af medicinsk antityreoid behandling. Resultaterne er imidlertid ikke gode nok til, at metoden kan anbefales til rutinebrug. Antistofferne passerer placenta, så børn af mødre med TSH receptor stimulerende og/eller bl okerende antistoffer kan fødes med hyper- /hypotyreose eller struma, omend det er sjældent (ca. 1%) og kræver høje koncentrationer af disse antistoffer. Indikationer: Måles rutinemæssigt hos alle nyhenviste patienter med thyreotoksikose som led i klassifikation af sygdommen. Pga. risiko for intrauterin og neonatal hyper- /hypotyreose og struma undersøges gravide kvinder med autoimmun thyreoideasygdom rutinemæssigt for disse antistoffer. III. Biokemiske metoder - andre 1. Tyreoglobulin (Tg). Et glycoprotein, som frigøres fra thyreoideacellerne i små mængder. Tg i serum er derfor udtryk for tilstedeværelsen af thyreoideavæv. Jo større mængde thyreoideavæv, jo højere s-tg værdier generelt. Indikation og fortolkning: Kontrol af pati enter behandlet for cancer thyreoideae. Forekomst af Tg i serum hos pati enter, der betragtes som atyreoide efter strumektomi og efterfølgende højdosis radiojodbehandling er tegn på recidiv ell er restvæv. Kan differentiere mellem endogen hyperthyreose (høj s-tg) og thyreotoxicosis factitia (lav s-t g). 2. Calcitonin Hormon, som produceres af de parafolliculære celler i glandula thyreoidea. Har ingen klinisk indflydelse på calcium-regulation. Eneste indikation er screening for og monitorering af medullært thyreoideacarcinom. 3. Jodoptagelse. (Patientvejledning side 75) Glandula thyreoi deas funktionstilstand kan vurderes ved peroral indtagelse af 0,5-1,0 MBq 131 I med efterfølgende måling af optagelsen i glandula thyreoidea, f.eks. 24 timer efter.

18 17 Optagelsen er afhængig af den daglige jodindtagelse. Meget lave værdier (< 5%) ses foruden ved myksødem og subakut thyreoiditis specielt ved ekscessiv jodindtagelse (naturmedicin, især tangmels præparater, amiodaron, visse røntgenkontrastmidler). Indikation: Til beregning af dosis ved radiojodbehandling, udelukkel se/påvisning af jodkontamination. Kontraindikation: Graviditet, amning. IV. Morfologiske metoder 1. Thyreoideaskintigrafi. (Patientvejledning side 76) Hertil bruges 99m-pertechnetat ( MBq), som optages i fungerende thyreoideavæv, hvis dette ikke er jodkontamineret. Metoden giver derfor oplysning om fungerende og ikke-fungerende thyreoi deavæv. Foretages af nuklearmedicinsk afdeling (alm. henvisningsseddel). Indikation og fortolkning: Alle former for struma, hypertyreose, mistanke om subakut thyreoiditis. Kræver ikke seponering af antityreoide medikamenter, men levothyroxin pauseres mindst 4 uger forinden. Kan ikke skelne mellem kolde solide knuder og cyster. Der er en betydelig inter- og intraobservatørvariation. Kan ikke bruges til at diagnosticere thyreoideacancer. Kontraindikation: Graviditet. Er relativt kontraindiceret ved amning, men kræver kun, at man malker ud i ét døgn efter undersøgelsen. 2. Ultralydsundersøgelse af glandula thyreoidea. (Patientvejledning side 77) Udføres i M-ambulatoriet og kan benyttes til følgende: Bestemmelse af morfologi: diffus, uni-, multinodøs eller cyste Bestemmelse af thyreoideavolumen Bestemmelse af ekkogenesitet Bestemmelse af blod-flow (Doppler) Vejledning til biopsi og aspiration

19 18 Vejledning til alkoholsklerosering og laserbehandling Vurdering af regional lymfadenopati Vurdering af udviklingsanomalier Identifikation af ektopisk thyreoideavæv Indikation og fortolkning: Benyttes primært til en præcis volumenbestemmelse, en morfologisk vurdering samt differentiering mellem cystiske og solide områder. Kan ikke vurdere funktionen af kirtlen. Lav ekkogenesitet ses ved inflammation (subakut thyreoiditis) og ved høj immunologisk aktivitet (Hashimoto's thyreoiditis, Graves' sygdom). Vaskulariseringsgraden kan benyttes til differentiering mellem subakut thyreoiditis (lav) og Graves sygdom (høj ). Bruges endelig præoperativt (Øre-næse-halsafdeling F) med henblik på vurdering af tumorudbredning og operabilitet. Kontraindikationer: Ingen. 3. CT- og MR-skanning af orbitae samt glandula thyreoidea. (Patientvejledning side 79, 80, 82 og 83) Indikation: oftalmopati og vi sse tilfælde af intratorakal og/eller monstrøs struma. (Se relevante afsnit). 4. Finnålsaspirationsbiopsi (FNAB) og cysteaspiration. (Patientvejledning side 78) FNAB foretages ultralydvejledt med subkutan kanyle, ofte uden lokal anæstesi og med ca. 3 indstik. Foretages mhp. at påvise eller afkræfte malignitet i glandula thyreoidea. Cysteaspiration udføres med intramuskulær kanyle. Udføres i M-ambulatoriet. Indikation: Mistanke om malignitet, d.v.s isoleret parti, som ikke optager technetium ved skintigrafi (kold knude), dominerende knude i atoksisk multinodøs struma eller blandet cystisk/sol id knude påvist ved ultralyd. Kan partiet ikke palperes, og er der ikke klinisk suspicio om malignitet, foretages ultralydvejledt biopsi kun, hvis processen er > 1 cm, i modsat fald betragtes processen som et incidentalom.

20 19 Sammenfatning: Til diagnostik af thyreoideafunktions abnormiteter anbefales s-tsh som primær parameter. Er s-tsh < 0,3 mu/l suppleres med estimat for frit T 4 og frit T 3. Er s-tsh > 4 mu/l suppleres med et estimat for frit T 4. Alle patienter med struma eller thyreoidea dysfunktion skal have fastlagt, hvilken type af glandula thyreoidea, det drejer sig om. Dette vil oftest nødvendiggøre en skintigrafi eller en ultralydsundersøgelse, hvorfor begge undersøgelser foretages hos næsten alle patienter. Udredningen af en patient med en palpabel solitær knude på halsen inkluderer både skintigrafi, ultralyd og finnålsbiopsi.

21 20 Hyperthyreose (hyperthyreoidisme, thyreotoksikose) Til afd.m bliver henvist ca. 300 patienter årligt med thyreotoksikose. Er ca. 5 gange hyppigere hos kvinder end hos mænd. Skyldes multinodøs toksisk struma (ca. 45%) fulgt af diffus toksisk struma (ca. 40%), solitært toksisk adenom (ca. 10%) og subakut thyreoiditis (ca. 5%). Hos yngre patienter er diffus toksisk struma hyppigst, mens multinodøs toksisk struma dominerer hos ældre. Den kliniske tilstand afhænger af graden af hypertyreose, men kan i øvrigt give meget varierende symptomer (Tabel 2). Hos yngre ses ofte ved svære tilfælde et sygdomsbillede præget af såvel psykiske, kardiovaskulære, gastrointestinale og muskuloskelettale symptomer. Ældre patienter frembyder et mere atypisk billede, ofte med monosymptomatiske gener (atrieflimren, takykardi eller vægttab). Ca % af patienterne har på diagnosetidspunktet ingen struma. S-TSH bør således måles på vid indikation. En normal værdi udelukker med meget stor sandsynlighed thyreoideadysfunktion. Årsager til tyreotoksikose er angivet i tabel 3.

22 21 Tabel 2 Symptomer og kliniske fund v ed hypertyreose hos v oksne Symptomer Fund Almene træthed vægttab øget appetit varmeintolerans søvnbesvær Mentale og neurologiske rastløshed/irritabilitet emotionel ustabilitet periodisk hypokaliæmisk paralyse Øjne (ved Graves ) endokrin oftalmopati Hud svedtendens hårtab negleforandringer Muskler og knogler proksimal muskelsvaghed Hj erte og lunger dyspnø palpitationer angina pectoris Mav e og tarm løs afføring Gynækologiske oligomenoré infertilitet Almene hyperaktivitet undervægtig Mentale og neurologiske hyperaktive reflekser fin tremor Øjne (ved Graves ) endokrin oftalmopati Hud fugtigt håndtryk dermografisme prætibialt myksødem dermopati onykol yse Muskler og knogler muskel atrofi osteoporose hypercalcæmi forhøjet s-basp Hj erte og lunger takykardi atrieflimmer kardiel inkompensation Glucosemetabolisme diabetisk OGTT øget insulinbehov ved DM

23 22 I. Inddeling Tabel 3 Årsager til tyreotoksikose! Tyreogen hypertyreose! Autoimmun Diffus toksisk struma (Graves sygdom)! Non-autoimmun Multinodøs toksisk struma Solitært toksisk adenom HCG-overproduktion (mola/koriocarcinom, embryonalt testiscarcinom, hyperemesis gravidarum) Ektopisk thyreoideavæv (struma ovarii, metastaserende thyreoideacarcinom)! Betinget af destruktion af glandula thyreoidea: Subakut thyreoiditis (De Quervain) Stum (inklusive post partum) thyreoiditis Thyreoiditis efter radiojodbehandling! Farmakologisk betinget Amiodaron Jod excess Excessiv thyreoideahormon indtagelse (thyreotoxicosis factitia)! Sekundær hypertyreose v ed hypofyse/hypothalamuslidelser TSH-producerende hypofyseadenom Hypofysær thyreoideahormon resistens II. Behandlingsformer 1. Medikamentel antityreoid behandling (ATD = antithyroid drugs). (Patientvejledning side 68) Der findes i alt 3 typer ATD: methimazol (Thycapzol), carbimazol (Neo-Mercazole, som er et pro-drug, der omdannes til methimazol) og propylthiouracil (PTU). ATD vi rker ved at hæmme thyreoidea peroxidase og derved syntesen af T4 og T3. PTU har i store doser tillige en hurtigt indsættende

24 hæmning af den perifere omdannelse af T 4 til T 3, hvilket kan anvendes klinisk ved udtalte thyreotoksiske tilstande. 23 Bivirkninger: Under behandlingen får 5-10% af patienterne bivirkninger, langt overvejende eksantem eller muskuloskelettale gener. Bivirkningerne optræder oftest de første 3 måneder af behandlingen. PTU kan medføre en ubehagelig metalsmag i munden, som er dosisafhængig, hvilket ikke synes at være tilfældet for de øvri ge bivirkninger. PTU synes i øvrigt dobbelt så hyppigt som methimazol at give bivirkninger, hvorfor sidstnævnte præparat har preference på afdelingen. Methimazol ved doser over 30 mg per dag giver dog ofte mange bivirkninger, specielt hos ældre patienter. Ved bivirkning overfor ét af præparaterne er risikoen større (25-30%) for også at udvikle dette overfor et andet ATD præparat. Sjældent (ca. 1 ) ses al v orlige biv irkninger som leverpåvirkning eller agranulocytose. I sådanne tilfælde skal patienten ikke eksponeres for et andet ATD præparat, men tilbydes operation eller radiojodbehandling i ablativ dosis. Eneste kontraindikation overfor ATD er overfølsomhed. Kan bruges under graviditet og amning. Iværksættelse af ATD behandling: Methimazol doseres 1-2 gange dagligt og PTU 2-3 gange dagligt. 5 mg methimazol ækvivalerer med 100 mg PTU. En almindelig startdosis er mg methimazol. For at undgå overbehandling aftales det på forhånd med patienten, at dosis reduceres efter ca. 2(-3) uger til 5-10 mg. Initialt kontrolleres thyreoideatal (s-tsh, s-ft4-index, s-ft3-index) hver uge. Effekten vurderes efter de perifere hormon-indices, da s-tsh kan være supprimeret i lang tid ved længere tids sygdom. N.B.: Thyroxin har lang t½ (7 døgn), hvilket indebærer, at ved selv en fuldstændig blokering af hormonproduktionen med ATD kan der gå lang tid inden serum niveauet normaliseres - fra ca. 2 uger til flere måneder blandt andet afhængig af indholdet af thyreoglobulin i kirtlen (kan være

25 24 ganske stort ved en multinodøs struma). Vær derfor opmærksom på en efterslæbseffekt af ATD. Sædvanligvis er stabil euthyreoidisme opnået efter ca. 2-3 måneder med en vedligeholdelsesdosis på typisk 5-10 mg methimazol. "Block replacement therapy": ATD kan i stedet for monoterapi kombineres med levothyroxin. Ved en ATD dosis på mg suppleres med 0,1 mg levothyroxin dagligt, når s- T 4 falder under ca. 75 nmol/l. Denne kombination kan med fordel bruges, når man ønsker et stabilt lavt s-tsh, f.eks. hvis patienten har oftalmopati. Kan også være indiceret, hvis regulationen har været meget fluktuerende under ATD monoterapi. Ulemperne ved "block replacement therapy" er: større dosis ATD, og derved risiko for flere bivirkninger ingen mulighed for vurdering af sygdomsaktiviteten i en Graves sygdom er kontraindiceret ved graviditet, idet ATD passerer placenta væsentligt bedre end levothyroxin, hvilket kan medføre intrauterin hypotyreose og struma. Ved en vurderi ng af, hvorvidt sygdommen er gået i remission, seponeres begge præparater på én gang, og thyreoideahormonerne kontrolleres efter 3-4 uger. 2. Radiojodbehandling. (Patientvejledning side 85) Radiojod ( 131 I) er brugt siden 1946 til behandling af hyperthyreose, men i de senere år også til atoksisk struma, især i Danmark. På afdeling M er behandlingen meget benyttet. Radiojod kan betragtes som en tilstræbt kontrolleret destruktiv behandling af glandula thyreoidea. 131 I emi tterer hovedsageligt betapartikler, som har en meget kort rækkevidde. Hovedparten af strålingen afsættes derfor i kirtlen som ionisationsenergi, som påfører skade på cellens produktive apparat og DNA-materiale. Effekten sætter langsomt ind, ofte først efter 1-2 måneder. I flere år efter behandlingen pågår et vist cellehenfald i kirtlen (accel ereret ældingsproces) med risiko for udvikling af myksødem. Radiojodbehandling gives vanligvis ambulant og den maksimale tilladte dosis er 600 MBq. Radiojodbehandling er i selv meget store materialer med over 20 års efterkontrol ikke fundet at medføre en klinisk signifikant øget forekomst af cancer hos patienten, eller vist at være teratogent ved senere graviditeter. Effekt på volumen og thyreoideafunktion Multinodøs toksisk struma: Volumenreduktion på ca. 50% efter 2 år, hovedparten af effekten ses indenfor de første 3 måneder. 50% bliver kureret indenfor 3 måneder efter én behandling. Også patienter, som ikke

Endokrinologi i almen praksis

Endokrinologi i almen praksis Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endokrinologisk afdeling Hvidovre Hospital Endokrinologi i almen praksis Thyreoideasygdomme Hyperthyreose Forekomst I Danmark diagnosticeres årligt 4-5.000 nye

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Procedurevejledning Side 1 af 4 Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Formål Behandling af patienter med thyreotoksikose og struma 131 J-natrium optages overvejende i glandula thyreoidea. Isotopen henfalder

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Kompendium om thyroidea og graviditet

Kompendium om thyroidea og graviditet Kompendium om thyroidea og graviditet Kompendiet er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Thyreoidea Selskab (DTS), Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) og Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS). Forfattere:

Læs mere

Thyroidea-sygdomme, graviditet og fødsel Godkendt på Sandbjerg 2008

Thyroidea-sygdomme, graviditet og fødsel Godkendt på Sandbjerg 2008 Thyroidea-sygdomme, graviditet og fødsel Godkendt på Sandbjerg 2008 Arbejdsgruppens medlemmer: Lise-Lotte Torvin Andersen (OUH), Bent Brandt Hansen (Glostrup), Lene Grønbeck (Gentofte), Ellinor Helmuth

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af thyroideasydommme hos gravide og nyfødte

Kliniske retningslinier for behandling af thyroideasydommme hos gravide og nyfødte Kliniske retningslinier for behandling af thyroideasydommme hos gravide og nyfødte Medforfattere: Dansk Thyreoidea Selskab: Birte Nygaard, overlæge, ph.d., Endokrinologisk afd. Herlev Hospital Thomas Brix,

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af thyroideasygdomme hos gravide og nyfødte

Kliniske retningslinier for behandling af thyroideasygdomme hos gravide og nyfødte Kliniske retningslinier for behandling af thyroideasygdomme hos gravide og nyfødte Forfattere: Dansk Thyroidea Selskab: Birte Nygaard, overlæge, ph.d., Endokrinologisk afd. Herlev Hospital Thomas Brix,

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Euthyrox, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Euthyrox, tabletter 10. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Euthyrox, tabletter 0. D.sp.nr. 20863 1. LÆGEMIDLETS NAVN Euthyrox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Levothyroxinnatrium 25 g, 50 g, 75 g, 100 g, 125 g, 150 g,

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Information om brystreduktion

Information om brystreduktion Information om brystreduktion Hvem henvender en brystreduktion til? I Danmark skelnes imellem medicinsk og kosmetisk brystreduktion. Medicinsk brystreduktion I det offentlige sundhedsvæsen, tilbydes brystreduktion

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

Information om brystløft

Information om brystløft Information om brystløft Hvem henvender et brystløft sig til? Der findes 3 væsentlige årsager til slaphed af brysterne: Graviditet Ved graviditet stimuleres brystkirtlerne til produktion af mælk. Brystkirtlerne

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Tillykke, du er gravid.

Tillykke, du er gravid. Tillykke, du er gravid. Denne informationsfolder kan være relevant for dig og din familie hvis: 1. I overvejer at få lavet en test for at se, om jeres barn har Downs syndrom 2. Nakkefoldscanningen viser

Læs mere

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Alveole Diameter: 0,12 mm Lactocyt Kilde: Lawrence R. Breastfeeding a guide for the medical profession Mælkegange 9-10 mælkegange udmunder på papillen

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere