Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode til"

Transkript

1 UDCIT Østergade 48, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf Kabling af bygninger Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune Gyldighedsperiode til Ny udgave vil være tilgængelig cirka 14 dage før udløb på Haderslev Kommunes hjemmeside. Copyright : Haderslev Kommune / UDCIT Ansvarshavende redaktør: Carl Verner Staugaard

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Omfang... 4 Ansvar og ejerskab... 4 Valg af leverandør / installatør... 5 Kabling... 5 Trådløst netværk... 5 Anbefalinger for valg af installatør til kabling... 5 Anbefalinger i forbindelse med afgivelse af tilbud... 5 Anbefalinger for bygningsarbejder... 6 Krav til dokumentation... 6 UDCIT s ydelser (kort oversigt)... 7 Entreprise... 7 Konsulentstøtte... 7 Service og vedligeholdelse... 7 Kontrol- og certificering... 8 Generelle krav... 8 Krav om anvendelse af standarder (kabling) Lokale tekniske krav... 8 Strømforsyning... 8 Strømforsyning i krydsfelter... 9 PDS-udtag i installationen... 9 Udtag ved arbejdsplads... 9 Udtag ved netværksprinter eller kopimaskine... 9 Udtag ved Access Point Udtag ved specielt udstyr Krydsfelter Princip for placering af patchpaneler i krydsfeltskabe Materialevalg PDS kabling Fiber kabling Øvrigt Føringsveje / 25

3 Trådløst netværk Netværksudstyr Mærkning Dokumentation Lokale driftsmæssige krav Lokale tekniske anbefalinger Strømforsyning Materiel Kabling Afslutning i krydsfelt Tekniske referencer PDS kabler Fiber Målemetoder Impedansmåling med pulsreflektometer Gode og dårlige eksempler Brandsikring Føringsveje Krydsfelter Udtag Rettelsesblad Gyldighedsperiode til Gyldighedsperiode til Gyldighedsperiode til / 25

4 Indledning Denne vejledning indeholder UDCIT s krav og anbefalinger for kablingen 1 - For kommunale bygninger og andre bygninger/lokaliteter o hvortil UDCIT leverer IT-driftsydelser 2 og netværk. o hvortil der leveres pædagogisk IT-driftsydelser og netværk. o hvortil der leveres åbne IT-driftsydelser og netværk. Vejledningen er udarbejdet med henblik på at opnå en ensartet infrastruktur. Infrastrukturen designes således, at drift sikkerheden og økonomien optimeres bedst muligt. Retningslinjerne er gældende for alle projekttyper som f. eks ved nybygninger, ombygninger, bygningsændringer, samt udvidelser af eksisterende installationer. Det anbefales at der tages kontakt til UDCIT allerede i planlægnings- og projekteringsfasen og senest inden enhver form for kabling påbegyndes. Der kan til enhver tid rettes henvendelse til UDCIT vedrørende indholdet af denne vejledning. Omfang Kravene gælder både ny og eksisterende kabling, samt trådløst LAN (Wi-Fi) UDCIT kan på ingen måde gøres ansvarlig for at kablingen ikke opfylder UDCIT s krav, herunder pålægges udgifter i forbindelse med udbedring af fejl og mangler. UDCIT forbeholder sig ret til at ændre kravene i denne dokumentation uden forudgående varsel. UDCIT logfører ikke hvem denne vejledning er udleveret til og eftersender derfor ikke rettelser og ændringer. Der henvises til det enhver tid gældende dokument som findes på Haderslevs Kommunes hjemmeside. Ansvar og ejerskab 1. Kablingen i bygninger og mellem bygninger, samt krydsfeltskab(e) ejes af kunden 3, med mindre andet fremgår. 2. Kunden er ansvarlig for egen kabling, herunder at denne til enhver tid imødekommer kundens egne behov samt UDCIT s krav. 3. Kunden er ansvarlig for vedligeholdelse af kablingen, herunder fejlmelding (til UDCIT) og reparation af kablingen, samt opbevaring af målerapporter, serviceaftaler, dokumentation, m.v. 4. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med projektering, etablering, konsulentstøtte, vedligeholdelse, reparation, udbedring af slidtage, samt kontrol og certificering af kablingen. 1 Betegnelsen dækker herefter over edb-kabling, samt tilhørende el-kabling, elinstallationer og krydsfelter. 2 IT-driftsydelser er den datakommunikation der foregår mellem kundens udstyr og UDCIT. 3 Institutionsleder, afdelingschef, bygnings-administrator, projektleder eller lignende. 4 / 25

5 5. Netværksudstyr 4 placeret i krydsfelt(er) ejes af UDCIT, med mindre andet fremgår. 6. Decentralt 5 netværksudstyr ejes af UDCIT, med mindre andet fremgår. 7. Trådløst udstyr ejes af UDCIT, med mindre andet fremgår. 8. Kunden har det fulde ansvar overfor leverandøren / installatøren, herunder at denne: 8.1. Udfører kablingen i henhold til aftale/kontrakt Overholder kravene i denne vejledning Efterlever kundens egne politikker, regler og værdisæt. Valg af leverandør / installatør Kabling Kunden kan frit vælge leverandør eller installatør til kablingsopgaven, men UDCIT kan ikke anbefale at kunden får udført kabling af hvilken som helst installatør. Det anbefales at kontakte UDCIT inden der vælges installatør. Trådløst netværk Kun UDCIT må anvendes som leverandør, installatør og serviceleverandør i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af trådløst netværk til brug for IT-driftsleverancer fra UDCIT. Anbefalinger for valg af installatør til kabling Det anbefales, at installatøren skal kunne dokumentere at mindst 50 % af det personale der arbejder på installationsopgaven har modtaget uddannelse i kabelsystemet og dermed er godkendt installatør af systemet. Anbefalinger i forbindelse med afgivelse af tilbud Det anbefales, at installatøren i forbindelse et byggeprojekt, kabling af bygninger, samt omlægning eller udbygning af eksisterende kabling, leverer en beskrivelse af den valgte løsning indeholdende minimum: 9. Dokumentation 6 på medarbejdernes certificering til det valgte system. 10. En tegning 7 over bygningen / bygningerne / mellem bygninger indeholdende: Placeringen af krydsfelt(er) med reference til mærkningen. 4 Routere, fiberkonvertere, hubs og switche, UPS, og lignende. 5 Netværksudstyr som ikke er placeret i et krydsfelt. 6 Kopier af uddannelsesbeviser, certifikater og lignende. 7 Udarbejdet i AutoCAD eller lignende. 5 / 25

6 10.2. Placeringen af el-tavler, med referencer til mærkningen Føringsveje for kabling Tracéet for tom-rør fra offentlig vej Placering af udtag, med referencer til mærkningen. 11. Dokumentation 8 på tilbudt: Patchpanel(er) Krydsfeltskab(e) Udtag: Stikdåser RJ45 konnektorer Kabelføringsmateriel Anvendte PDS kabler Anvendte fiberkabler. 12. Dokumentation 9 for overholdte standarder og regulativer. 13. Beskrivelse af garanti på kablingen og den praktiske håndtering af denne. 14. Tidsplan for arbejdets gennemførelse for mindre opgaver og en projektplan for større opgaver. 15. Ved nybyggeri skal der etableres tom-rør fra offentlig vej og frem til hovedkrydsfeltet. Rørets dimensioner: Min. Ø 40 eller Ø 50 med glat inderside. Hvis der benyttes riflet rør uden glat inderside skal det være forsynet med træktråd. Bøjninger må ikke have formstykker og mindste bukke radius er ½ meter. Anbefalinger for bygningsarbejder Det anbefales, at kunden og leverandøren/installatøren træffer aftale om følgende emner: 16. Retningslinjer for kabelføring, samt installatørens opgave i forbindelse med udbedring af de skader der naturligt opstår i/på bygningen som følge af kablingsarbejdet. 17. Rengøring under- og efter kablingsarbejdet er afsluttet, samt kvaliteten heraf. 18. Bortskaffelse af byggematerialer, emballage, m.m. Krav til dokumentation Leverandøren/Installatøren skal i forbindelse et byggeprojekt, kabling af bygninger, samt omlægning eller udbygning af eksisterende kabling, levere dokumentation indeholdende minimum: 8 Typisk brochure fra producenten, indeholdende tekniske data m.m. 9 Typisk i form af henvisninger til standarder. 6 / 25

7 19. En elektronisk tegning 10 over bygningen/bygningerne / mellem bygninger indeholdende: Placeringen af krydsfelt(er) Placeringen af el-tavle(r), med referencer til mærkningen Føringsveje for kabling Placering af udtag, med referencer til mærkningen for: Strømudtag RJ45 konnektorer. 20. Den samlede dokumentation over krydsfelt(er), el-tavle(r), føringsveje og udtag skal føres på én tegning 11. UDCIT s ydelser (kort oversigt) UDCIT kan levere følgende ydelser i forbindelse med kabling. Entreprise 12 Afklaring med kunden om ønsker og behov. Tilrettelægger design og løsningsvalg. Indhenter tilbud hos underleverandører/installatører. Forestå projektledelse (egen entreprise). Gennemføre kontrol- og certificering. Konsulentstøtte Afklaring med kunden om ønsker og behov. Tilrettelægger design og løsningsvalg. Forestå teknisk koordination med bygherre og evt. installatør. Gennemføre kontrol- og certificering. Service og vedligeholdelse Gennemfører reparationer, mindre ændringer og udvidelser via underleverandører/installatører. Håndtering af garantireparationer hvis aktuelt. 10 Udarbejdet i AutoCAD eller lignende. 11 Forstået således, at der til et rum/etage/bygning ikke findes flere tegninger/versioner af tegningen indeholdende stikplaceringer m.m. 12 Ydelsen er standard ved levering af trådløst netværk. 7 / 25

8 Udføre kvalitets- og kapacitetskontrol af kabling, ved mistanke om eller indikation på kabelfejl. Gennemføre kontrol- og certificering af ændringer. Kontrol- og certificering 13 Kontrol- og certificering af: o PDS- og fiberkabling og udtag. o Wi-Fi. o Krydsfelt(er). Kontakt UDCIT hvis der er behov for mere information omkring disse ydelser. Generelle krav De samlede krav består af følgende afsnit: Krav om anvendelse af standarder. Lokale tekniske krav. Lokale driftsmæssige krav. Krav om anvendelse af standarder (kabling). Kravet om anvendelsen af standarder henvender sig primært til leverandøren/installatøren af kablingen. 21. Kablingen skal være udført i henhold til følgende regulativer og standarder: Stærkstrømsbekendtgørelsen DS/EN udgave DS/EN udgave DS/EN udgave Lokale tekniske krav De lokale tekniske krav retter sig primært mod leverandøren/installatøren af en kabling, samt til kunden der er ansvarlig for at kablingen lever op til kravene. Strømforsyning 22. Forsyning af IT udstyr skal ske via strømgrupper der kun forsyner IT udstyr. 13 Ydelsen er obligatorisk hvis UDCIT skal lever IT-driftsydelser via kablingen eller WI-FI. 8 / 25

9 23. Strømforsyningen til krydsfelter etableres med egen kombirelæ edb-gruppe. 24. Alle metaldele i krydsfeltskabe (skabet inklusive) skal potentialudlignes Der henvises i øvrigt til Stærkstrømsbekendtgørelsen omkring potentialudligning og udligningsforbindelser. Strømforsyning i krydsfelter 25. Med mindre andet er aftalt mellem kunden og UDCIT, monteres i krydsfeltskabet: For gulvrack: 1 stk. dobbelt stikdåse uden afbryder og med runde huller, forbundet til krydsfeltets egen edb-gruppe Stikdåsen monteres bagerst i skabet stk. 19 strømpanel med 5 x 230 V udtag (uden afbryder og med runde huller) Panelet monteres nederst i skabet For Væg-rack: 1 stk. triple stikdåse uden afbryder og med runde huller, forbundet til krydsfeltets egen edb-gruppe Stikdåsen monteres bagerst i krydsfeltskabet. PDS-udtag i installationen 26. Den maximale kabellængde fra krydsfelt til pds-udtag er 90 m Patchkabler over 7 m accepteres generelt ikke Der anvendes ikke farvemærkning på PDS-udtag. Udtag ved arbejdsplads Et udtag ved en arbejdsplads indrettes med minimum: stk. dobbelt RJ45 dataudtag stk. dobbelt 230V edb stikdåse forsynet fra EDB gruppe stk. dobbelt 230V almindelig stikdåse forsynet fra almindelig gruppe. Udtag ved netværksprinter eller kopimaskine 28. Et udtag ved netværksprinter eller kopimaskine indrettes med minimum: stk. dobbelt RJ45 dataudtag stk. dobbelt 230V edb stikdåse forsynet fra EDB gruppe. 14 En arbejdsplads er et sted hvor der placeres en computer, en skærm, evt. en IP telefon og evt. et elektrisk hæve-sænkebord. 9 / 25

10 Udtag ved Access Point 29. Et udtag ved Access Point indrettes med minimum: stk. enkelt RJ45 dataudtag Dobbeltudtag eller andet, aftales i hvert enkelt tilfælde Ved nedhængte lofter placeres udtaget oven over de nedhængte loftsplader Alle Access Points forsynes med Power over Ethernet (Poe), så der skal ikke etableres 230V forsyning ved udtag til Access Points. Udtag ved specielt udstyr 30. Udtag ved specielt udstyr indrettes med minimum: stk. enkelt RJ45 dataudtag stk. 230V forsyning fra EDB gruppe, eller almindelig gruppe (aftales særskilt) V forsyning kan være stikdåse eller nøgleafbryder, aftales særskilt Specielt udstyr omfatter f.eks.: Dataloggere, alarmanlæg, videoovervågningsanlæg, styringer der skal have netværksadgang. Krydsfelter 31. Krydsfeltet skal placeres inde i en bygning: Der etableres mindst et krydsfelt pr. bygning Et krydsfelt må ved projektering maximalt være 75 % udnyttet, af hensyn til fremtidige udvidelser og ændringer Der skal etableres mindst et krydsfelt pr. etage Rummet skal være belyst med mindst 200 Lux, jf. DS Der skal være udluftning i rummet, hvor krydsfeltet er placeret. Det kan f.eks. være fra centralt ventilationsanlæg, aircondition eller en blæser monteret med aftræk ud fra rummet Krydsfeltskabet skal placeres hensigtsmæssigt uden for rækkevidde af diverse vandrør, afløb eller el-tavler. Desuden skal der tages hensyn til, at rummet, hvor krydsfeltet placeres, ikke anvendes til depot eller opbevaringsrum i fremtiden Krydsfelter forbindes med fiber (se afsnittet Fiber kabling) I hvert krydsfelt opsættes mindst et krydsfeltskab. UDCIT definerer om det er et hovedfordelingskrydsfelt (HxF) eller et underkrydsfelt (UxF) Hovedfordelingskrydsfeltets rack skal have en dybde på 800 mm og en bredde på 800 mm og en højde på 2000 mm (42 HE gulvrack). Der skal være 19 profiler både i front og bag, med tydelig angivelse af HE. 10 / 25

11 Krydsfeltskabets dør skal kunne monteres med RUKO cylinderlås, (UDCIT systemnøgle) Rackskabe i hovedfordelingskrydsfelter skal være store nok til at huse en 4 HE UPS til netværkskomponenter efter montering af diverse paneler og netværksudstyr Underkrydsfeltets rack skal have en dybde på min. 600 mm og en bredde på min. 600 mm og en højde på 2000 mm (42 HE gulvrack). Krydsfeltskabets dør skal kunne monteres med RUKO cylinderlås, (UDCIT systemnøgle) Vægmonterede krydsfeltskabe kan i enkelte tilfælde anvendes som HxF / UxF (aftales i hvert enkelt tilfælde). Vægmonterede krydsfeltskabe skal monteres i en højde under 2 m, målt fra skabets øverste ydre kant og have en højde på min. 15 HE. Vægmonterede krydsfeltskabe bør kunne forsynes med RUKO cylinderlås, (UDCIT systemnøgle) Vægmonterede krydsfelter på under 15 HE skal særligt aftales Krydsfeltskabets beklædning skal være monteret og sikret Krydsfeltskabets beklædning må ikke kunne afmonteres udefra Krydsfeltskabets dør skal være monteret og aflåst Døren til krydsfeltet skal kunne åbnes mindst 90 grader Der skal være frirum foran rackskabet, min. i lågens svingstørrelse, samt mindst på den ene side af rackskabet (minimum en 50 centimeter) af hensyn til service og udvidelser af installationen Monteringsskinner skal justeres, så der er minimum 10 cm friplads til patchkabler mellem skinner og lukket dør af hensyn til fiberkabler Der MÅ KUN monteres nye PDS patchpaneler, når de eksisterende er fuldt bestykket. Princip for placering af patchpaneler i krydsfeltskabe 32. Patchpaneler monteres i krydsfeltskabet efter følgende princip, med mindre andet er aftalt: Fiberpanel placeres øverst i skabet: - Fiberpatchpanel (1 eller 2 HE). - Kabelholder / aflaster (1 HE) Plads til aktivt netværksudstyr (3 HE) PDS patchpaneler: - Kabelholder/aflaster (1 HE). - Patchpanel (1 eller 2 HE). - Kabelholder/aflaster (1 HE). - Patchpanel (1 eller 2 HE). - osv. 11 / 25

12 Plads til aktivt netværksudstyr Evt. hylde (2-4HE friplads) Evt. UPS (4 HE) Evt. Strømpanel 33. Patchpaneler placeres cirka i midten af rackskabet, således at der kan være aktivt udstyr oven over og neden under, når der er flere aktører i samme krydsfelt. 34. Krydsfelter bør ikke placeres i: Kontormiljøer Gangarealer. 35. Krydsfelter må ikke placeres i: Rum med potentielt farligt indhold som eksempelvis kemikalier, dyr, farlige elektriske eller mekaniske indretninger, brandfarlige materialer, osv Rum med en relativ luftfugtighed på over 90 % Rum med temperaturer under 10 grader og over 25 grader Rum med rør der ved defekter kan overrisle krydsfeltskabet, kabler og netværksudstyr Rum med rør med brandfarligt, giftigt, skoldende, frysende eller ætsende indhold. Materialevalg 15 PDS kabling 36. Der skal anvendes low-smoke zero halogen kabler. 37. Mellem arbejdsplads og krydsfelt anvendes UTP kabel, minimum cat. 6 (ved nye kablinger) Hvis den eksisterende kabling i en bygning er udført med STP/FTP, fortsættes dette ved udvidelser og reparationer. Der må ikke laves en sammenblanding af skærmet (STP/FTP) og u skærmet (UTP) i et krydsfelt. 38. PDS kabler konnektes med RJ45 konnektorer uden farvemærkning. 39. Der må ikke forekomme samlinger på kablerne. Fiber kabling 40. Der anvendes 9/125 OS1/OS2 fiber. Fiberkabling termineres med LC system og der skal anvendes fusionssplidser. 41. Mellem krydsfelter i samme bygning: Der anvendes som minimum 12 fibre, 6 par Singlemode 9/125 OS1/OS2. 15 Såfremt kunden ikke anvender godkendte materialer, er UDCIT berettiget til enten at afvise at levere IT-driftsydelser til kunden, eller fraskrive sig enhver form for garantier, serviceaftaler og lignende. 12 / 25

13 Minimum 3 par konnekteres. 42. Mellem krydsfelter i forskellige bygninger, men på samme matrikel: Der anvendes som minimum 24 fibre, 12 par Singlemode 9/125 OS1/OS Minimum 6 par konnekteres. 43. Mellem krydsfelter på nabomatrikler: Singlemode 9/125 OS1/OS2, antal fiberpar efter aftale mellem kunden og UDCIT. 44. Øvrige afstande: Singlemode 9/125 OS1/OS2, antal fiberpar efter aftale mellem kunden og UDCIT. Øvrigt 45. Drop- og patchkabler leveres normalt af UDCIT. 46. Patchning i krydsfelter foretages kun af UDCIT eller i særtilfælde, de af UDCIT udpegede og uddannede personer. 47. Der må ikke anvendes splitter til opdeling af netværket. 48. Farver på patchkabler i krydsfelter vælges ud fra nedenstående: Grå Gul Grøn Blå Rød Lilla Sort Orange Haderslev Kommunes administrative netværk. Haderslev Kommunes åbne netværk. Pædagogisk netværk. Kabling til Access Points på Pædagogisk netværk. Kabling til telefoni, analogt fra UDCIT (er under udfasning). Backbone. Kabling til Access Points på administrativt netværk. Teknisk udstyr, alarm, videoovervågning, dataloggere og øvrigt. Andet efter aftale. Føringsveje 49. PDS og fiberkabler skal være mekanisk beskyttede og føres gennem føringskanaler Føres PDS kablet udenfor bygningen, skal der anvendes kabler beregnet til udendørs montering. 50. Der må ikke forekomme knæk, bøjninger og træk på kabelføringen der overskrider kables specifikationer. 51. I forbindelse med installationen af datakabling må der ikke bruges strips til fastgørelse af kabler. Der skal altid bruges velcro til fastgørelse af datakabling. 52. Ved gennemføring af brandceller/sektioner skal der tætnes efter gældende lovgivning for dette. 13 / 25

14 Trådløst netværk 53. Alle 16 trådløse netværk skal være beskyttet mod uautoriseret / anonym adgang. 54. Der skal foretages site survey/dækningsprøve for udvidelser eller nybyggerier, før der kan opsættes Wireless LAN (Wi-Fi) Der bør foretages site survey ved renoveringer, således at det trådløse netværk kan blive optimalt, med korrekt placering af Access Points Der vil blive efterspurgt digitale tegninger for bygning(er), hvor der skal laves site survey/dækningsprøve. 55. Trådløse netværk skal opdeles i: Administrative netværk, til levering af UDCIT s IT-driftsleverancer Kundespecifikke netværk, til brug for kundens medarbejdere og andre. Dette kan eksempelvis være et pædagogisk netværk til brug på skoler og institutioner Publikums netværk, til brug for adgang til Internet for publikum, besøgende, borgere og lignende. Netværksudstyr 56. UDCIT leverer og vedligeholder eget krydsfeltsudstyr Krydsfeltsudstyr skal placeres i dertil egnede krydsfelter. 58. Kun krydsfeltsudstyr leveret af UDCIT må anvendes 18 til UDCIT s IT driftsleverancer. 59. Kun udstyr til trådløst netværk leveret af UDCIT må anvendes. 60. Kun decentralt netværksudstyr leveret af UDCIT må anvendes. Decentralt placeret netværksudstyr accepteres kun for forhånds aftalte kortere tidsperioder (max. 2 måneder). Aftalen skal foreligge i UDCIT Service Desk, som en selvstændig oprettet sag. Mærkning 61. Krydsfelter skal navngives og afmærkes som: Hovedkrydsfelter: HxF Underkrydsfelter: UxFzz, hvor z udtrykker et tocifret fortløbende nummer pr. bygning Patchpaneler navngives og afmærkes som: Pzz, hvor z udtrykker et tocifret fortløbende nummer pr. krydsfelt Gælder for trådløse netværk hvor adgang til Internet sker via UDCIT. 17 Switche, hubs, routere, fiberconvertere og lignende. 18 Undtaget eksterne leverandører af datatransmission. 19 Eksempel: UxF01, UxF02, osv. 20 Eksempel: P01, P02, osv. 14 / 25

15 63. PDS udtag (i patchpanel) skal navngives som: Fortløbende nummer indgraveret eller trykt på patchpanelet frontplade PDS udtag (på arbejdsplads) skal mærkes som: Krydsfelt-Panel-Stiknummer 22 (på patchpanelet) Ved PDS udtag placeret over nedhængt loft, sættes der en tydelig mærkning under loftet, så udtaget nemt kan lokaliseres. 65. Hvert strømudtag skal mærkes: Tavle-Gruppe Hvert fiberudtag 24 mærkes: Fibertype-Destination 25. Dokumentation 67. Det er kundens ansvar at den nødvendige dokumentation er til rådighed for UDCIT. 68. Kunden skal til UDCIT levere teknisk dokumentation på installationen med følgende indhold: Målerapporter 26 for nyetablerede eller reparerede forbindelser Der skal afleveres en samlet målerapport for samtlige stik. Testen udføres med LAN-tester i henhold til kommende kategori 6/Class E standarder op til 250 MHz med anvendelse af kabelproducentens produktspecifikke moduler/kabler I LAN-testeren indtastes data med korrekt lokation samt tilsvarende nummerering, som der anvendes til mærkning af vægstik, således at måleresultater er entydigt identificerbare Alle målinger foretages med LAN-tester, der er dokumenteret godkendt og kalibreret indenfor de intervaller producenten foreskriver, inden målingerne foretages Følgende skal som min. fremgå af målerapporten: Dato, firma navn, tekniker navn, lokation (adresse), testinstrument model og test standard Længde, angivet i meter Wiremap. 21 Eksempel: 1, 2, osv. 22 Eksempel: HxF-P Eksempel: Tavle01-EDB Benyttes samme fibertype i hele panelet, mærkes panelet én gang. 25 Eksempel: 50/125-Til UxF01 26 Eksisterer der ingen målerapporter forbeholder UDCIT sig ret til enten ikke at tilbyde IT driftsleverancer via kablingen, at tilbyde kablingen uden nogen former for garantier eller efter aftale med kunden foranstalte gennemmålinger af kablingen på kundens regning. 15 / 25

16 Attenuation NEXT ACR ELFEXT Return Loss Power Sum Propagation Delay Delay Skew. 69. Dokumentationen til UDCIT skal leveres elektronisk som: Tegninger mindst en i følgende formater: AutoCAD PDF Målerapporter i mindst et af følgende formater: PDF, HTML eller RTF format Målerapporter og øvrig dokumentation fremsendes til følgende mail adresse: UDCIT forbeholder sig retten til ikke at installere aktivt netværksudstyr før der er modtaget en målerapport på installationen. Lokale driftsmæssige krav De lokale driftsmæssige krav retter sig mod kunden. 70. Alle kablinger og fiberforbindelser der anvendes til levering af IT-driftsydelser fra UDCIT skal certificeres. Dette gennemføres af UDCIT som beskrevet i afsnittet UDCIT s ydelser (kort oversigt). 71. UDCIT skal have fri adgang til krydsfelter på arbejdsdage mellem kl og UDCIT skal have mulighed for adgang til krydsfelter udenfor normal arbejdstid, jf. aftale mellem kunden og UDCIT. 73. Ved blandede miljøer hvor flere IT-drifts- eller serviceleverandører har behov for adgang til krydsfeltskabe, skal der mellem kunden og UDCIT laves skriftlige aftaler mht. IT-drifts- eller serviceleverandørernes ansvar og opgaver Ved blandede miljøer skal der anvendes patchkabler i krydsfeltet med forskellige farver, én farve pr. system Se punkt / 25

17 74. Adgangen til krydsfeltskabet skal være fri og må ikke blokeres af kasser, møbler, redskaber, byggematerialer og lignende. Lokale tekniske anbefalinger På baggrund af vore erfaringer anfører vi en række anbefalinger. Anbefalingerne retter sig primært til installatøren men er også til orientering for kunden / projektansvarlig. Strømforsyning 75. På større lokaliteter bør edb-grupper være kombirelæ grupper Der bør maksimalt tilsluttes 8 stikdåser (enkelte) pr. edb-gruppe. 77. Der bør installeres transientbeskyttelse på lokalitetens hovedtavle, især på større lokaliteter. 78. Der bør installeres overspændingsbeskyttelse på edb-strømkredsene. Materiel UDCIT anbefaler at der anvendes netværksmateriel fra følgende producenter, rækkefølgen er ikke prioriteret: 79. Lex-Com fra LK. 80. Systimax. Kabling 81. Det anbefales at gammel kabling der ikke skal anvendes længere fjernes helt i bygningen Som minimum bør kabling demonteres fra patchpaneler og placeres bagerst i rackskab, med tydelig opmærkning på hvor den anden ende forefindes. 82. Tomme huller i patchpaneler opmærkes tydeligt med oplysning om at de er disponible. Afslutning i krydsfelt 83. Minimum kabeloverlængde på 1 m, arrangeres som et vandfald. Der bør maximalt være cirka 2 2,5 m kabeloverlængde Kabeloverlængde bør fortrinsvis placeres i siderne af rackskabet, således at der ikke fragår plads i dybden af racket (plads til aktivt udstyr). 28 Sikring + HPFI. 17 / 25

18 Tekniske referencer PDS kabler Sammenligning mellem kabelkategorier: Det kan ikke garanteres at ovenstående hyperlinks vil virke. Fiber Det kan ikke garanteres at ovenstående hyperlink vil virke. Målemetoder Forklaring på de målemetoder der angives i en målerapport: Wiremap (pin-forbindelser) = Kontrollerer, at hvert tvistet par har den rette pin-forbindelse og ikke har kortslutninger, afbrydelser, splittede par, ombyttede par eller ombyttede ledere. Resistance (jævnstrømsmodstand) = Kontrollerer, at kabler og konnektorer er hele og funktionsdygtige ved at måle sløjfens modstand for hvert par. Alle kabler og konnektorer har en vis naturlig modstand 16 ohm pr. 100 m er for eksempel normalt for et 100MHz kabel. For høj jævnstrømsmodstand skyldes ofte ødelagte kabler, slidte konnektorer, forkert kabeltype eller er en følge af kortslutning eller afbrydelse. 18 / 25

19 Length (kabellængde) = Kontrolleres ved at måle tiden, som det tager et signal at nå den anden ende og blive reflekteret tilbage. Man skal kende den nominelle udbredelseshastighed (NVP) i kablet for at kunne beregne længden. Insertion loss (indkoblingsdæmpning) = Kontrollerer signaltabet på de enkelte lederpar fra ende til ende. Eftersom dæmpning er frekvensafhængig, måler man ved bestemte intervaller mellem en og 100/250/600 MHZ, alt efter kabel kategori. For høj dæmpning skyldes ofte, at skæreklemmerne ikke har skåret ordentlig, forkert kabeltype eller et for langt kabel. Near End Crosstalk: NEXT (krydstaledæmpning) = PS NEXT, ELFEXT og PS EL- FEXT er forskellige måder at beskrive de enkelte leders forstyrrende indvirkning på hinanden på. Eftersom krydstaledæmpning er frekvensafhængig og mest udtalt ved kabelenderne, måles der automatisk fra begge ender ved bestemte intervaller mellem en og 100/250/600 MHZ, alt efter kabel kategori. For lav krydstaledæmpning skyldes i mange tilfælde, at op snoningen af de enkelte par er for lang. Men det kan også skyldes for mange og for dårlige samlinger af kablet eller et mast kabel. ACR (dæmpning/krydstale, signal/støj forhold ) = Sammenligner værdierne for dæmpning og krydstale og giver et mål for, hvordan dataoverførslen vil komme til at fungere. En stor dæmpning af krydstale og en lav signaldæmpning, indebærer problemfri trafik. Delay/delay skew (forsinkelse) = Måles blandt andet for at beregne kabellængden. Mange LAN-applikationer er desuden følsomme overfor tidsforsinkelser, som er større end et mikrosekund. For stor forsinkelse skyldes, at kablet er for langt. Store forskelle mellem de forskellige par i et kabel tyder på afbrydelse eller kortslutning. Delay er forsinkelsen på de enkelte par, hvorimod delay skew er forskellen på tidsforsinkelsen i de enkelte par (forskellen mellem hurtigste og langsomste par). Return loss (reflektionsdæmpning) = Kontrollerer forholdet mellem det signal, som sendes afsted og det, som reflekteres tilbage. Reflektioner på kablet er uønskede og man ønsker derfor så stor dæmpning som muligt. For lav dæmpning tyder på impedansfejl i installationen og indebærer et lavt nyttesignal i modtagerenden. Impedansmåling med pulsreflektometer TDR (impedansmåling med pulsreflektometer) = TDR (Time Domain Reflektometer) er ikke en del af en autotest men er et godt værktøj til fejlfinding. TDR undersøger, hvordan impedansen forandres i lederparrets forskellige dele. De bedste instrumenter præsenterer resultatet som en kurve, hvor man direkte kan se, om og i givet fald, hvor der findes skader og fejl. TDR er uden tvivl det mest kraftfulde redskab, som findes til at lokalisere fejl i netværkskabling. 19 / 25

20 Gode og dårlige eksempler Brandsikring UDCIT stiller ikke krav til bygningsarbejder, men vil gerne henlede kundens opmærksomhed på emnet. Sådan ser det desværre ud i mange bygninger efter at der er blevet foretaget kablingsarbejder. Det er grimt, farligt og i visse tilfælde i strid med reglerne. Eksempel på brandteknisk korrekt kabelgennemføring. Se evt. DBI Vejledning 31, Brandtætninger Det kan ikke garanteres at ovenstående hyperlink vil virke. 20 / 25

21 Føringsveje Kabelføringen skal laves så den lever op til de tekniske krav og skal håndværksmæssigt udføres så den visuelt fremtræder tilfredsstillende for kunden. Forkert anvendelse af kabelbakke. Kabelbakker er føringsveje for kabler, ikke skabe. Eksempel på en pæn og hensigtsmæssig kabelføring. 21 / 25

22 Krydsfelter Dette krydsfelt lever ikke op til kravene. Udstyret er udsat fysisk og der er fri adgang til udstyret for uvedkommende. Dette krydsfelt lever ikke op til kravene. Krydsfelter skal placeres hensigtsmæssigt og krydsfeltskabe skal være aflåste. Kabelføringen i skabet skal være ordnet og kablerne samlet med velcro strips. 22 / 25

23 Et eksempel på en eksemplarisk ledningsføring. Udtag Disse udtag lever ikke op til kravene. Dette udtag lever op til kravene. 23 / 25

24 UDCIT Østergade 48, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf Rettelsesblad Gyldighedsperiode til Der er tilføjet / slettet / ændret i punkterne, hvilket betyder at punktnumrene ikke umiddelbart er sammenlignelige med den tidligere udgave. Specielt fremhæves følgende i Gyldighedsperiode til : Indledning bygninger og lokaliteter Valg af leverandør / installatør Kabling Udtag i krydsfelter rettet til Strømforsyning i krydsfelter Nyt punkt (26) PDS-udtag i installationen Nyt punkt (30) Udtag ved specielt udstyr Krydsfelter Flere små ændringer i underpunkterne Patchpanelers placering i krydsfelt Fiberkabling antal fibre der skal konnekteres Øvrigt Farver på patchkabler i krydsfelter Føringsveje Krav om anvendelse af velcro i stedet for strips Trådløst netværk site survey ved renoveringer Mærkning mærkning af skjulte udtag Lokale tekniske anbefalinger Gyldighedsperiode til Der er tilføjet nogle nye punkter i dokumentet, hvilket betyder at punktnumrene ikke umiddelbart er sammenlignelige med den tidligere udgave. Specielt fremhæves følgende i Gyldighedsperiode til : Forside tilføjet i Haderslev Kommune Indledning UDCIT s ydelser (kort oversigt) - Tilføjelse efter sidste punkt ændret Punkt 24.1 tilføjet Tilføjelse af nyt punkt Udtag ved Access Point Punkt tilføjet 24 / 25

25 Punkt (tidligere ) Punkt tilføjet/ændret Tilføjelse af nyt punkt 49 Gennemføring i brandceller/sektioner Tilføjelse af nyt punkt Site survey/dækningsprøve Punkt 57 (tidligere 54) Punkt (tidligere ) Punkt tilføjet Gyldighedsperiode til I forhold til den tidligere udgave (v.2) er der rettet flere generelle småting flere steder i dokumentet, hvilket betyder at punktnumrene ikke umiddelbart er sammenlignelige mellem v.2 og denne nye udgave. Specielt fremhæves følgende i Gyldighedsperiode til : Indledningen Punkt Punkt Punktet Krydsfelter (punkt ) Punktet Materialevalg (punkt 33 til og med 45) Tekniske referencer 25 / 25

Kabling af bygninger

Kabling af bygninger IT Østergade 48, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 98 88 Kabling af bygninger Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune Gyldighedsperiode 01-08-2017 til 31-07-2018 Ny

Læs mere

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016 UDCIT Østergade 48, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 98 88 Kabling af bygninger Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016

Læs mere

Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk.

Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk. Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk. Indledning Denne kravspecifikation beskriver, hvorledes eksisterende eller nye krydsfelter skal etableres eller udvides i Region Syddanmark. Retningslinjerne

Læs mere

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn IT-Staben DATO Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivning: Leverancen skal udføres i nøje overensstemmelse med såvel nationale regler som EU regler

Læs mere

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen:

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: NOTAT IT-center Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66 13 13 72 E-mail it.bmf@odense.dk Standard krav ved ny kabling i Odense kommune Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: Leverancen

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2015.04.20 Indholdsfortegnelse 64.21 IT-Infrastruktur...3 64.21.1 Indledning... 3 64.21.2 Generelle principper... 3 64.21.3 Installation/udførelse... 3 64.21.4

Læs mere

Fredensborg Kommune. Passiv Infrastruktur

Fredensborg Kommune. Passiv Infrastruktur Fredensborg Kommune Passiv Infrastruktur Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 5 1.1. Gyldighedsområde... 5 1.2. Ejerskab... 5 2. Byggeprojekter generelt... 6 2.1.

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

Betjeningsvejledning LANTEK 6, 6A & 7G LAN-Tester

Betjeningsvejledning LANTEK 6, 6A & 7G LAN-Tester Betjeningsvejledning LANTEK 6, 6A & 7G LAN-Tester ELMA LANTEK 6/7 Side 2 De fire funktionstaster, som er placeret umiddelbart under displayet, giver brugeren mulighed for vælge de soft-tast funktioner,

Læs mere

Retningslinjer for IP-netværk

Retningslinjer for IP-netværk Informationskategori Retningslinjer for IP-netværk Januar 2015 Version 0.93 Side 1 Revisionshistorik Version Dato Ansvarlig Bemærkning (udkast, endelig, godk.) 0.9 30. december 2014 JJ Udkast 0.91 28.

Læs mere

Betjeningsvejledning LANTEK 6, 6A & 7G LAN-tester til certificering.

Betjeningsvejledning LANTEK 6, 6A & 7G LAN-tester til certificering. Betjeningsvejledning LANTEK 6, 6A & 7G LAN-tester til certificering. Generelt...1 Funktionstaster og softtaster...1 Farvedisplay...1 Display Håndsæt (DH)...2 Batteri og AC/DC adapter...2 Remote Håndsæt

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 1.9 12. september 2012 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus Novomatrix Rued Lan ggaard s Vej 7, 5.sal DK-2300 Køb en h avn S t lf.: 70 22 22 00 m ail: in f o @n o vo m at r ix.d k CVR: 32071724 Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus A/B Brahes

Læs mere

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk LK LexCom Vælg det rigtige datanetværk Dansk produceret kvalitet LK LexCom er en dansk produceret data-netværksløsning med fokus på høj kvalitet. Uanset kravene til netværksydeevne og applikationsvalg,

Læs mere

LK LexCom. Office Line. Rackskabe til ethvert formål

LK LexCom. Office Line. Rackskabe til ethvert formål LK LexCom Office Line Rackskabe til ethvert formål Lauritz Knudsen Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon 44 20 70 00 www.lk.dk 000 Lauritz Knudsen 01.2007 Et bredt program som giver mange muligheder

Læs mere

Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur

Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur Standard: Passiv infrastruktur IMT Region

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 2.2 1. august 2013 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål

BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål Brand-Rex Use Only BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål De følgende sider indeholder 43 spørgsmål med i alt 46 point, der dækker de afsnit i dette kursus. Læs hvert spørgsmål grundigt, da nogle spørgsmål

Læs mere

UDDannelSeSMUlIGHeDer

UDDannelSeSMUlIGHeDer UDDannelSeSMUlIGHeDer Uddannelsesmuligheder Dette afsnit indeholder en beskrivelse af nogle af de kurser som jeg afholder. Tage listen som et udgangspunkt, da alle kurser tilrettes til det behov som du

Læs mere

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra:

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra: Teknisk meddelelse Nr. 65/01.12.2013 Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr Denne vejledning angiver retningslinier for installation af it relateret udstyr. Udarbejdet af:

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND - Nordenergi

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND - Nordenergi INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND - Nordenergi Hvad sker der nu? Placering af indvendig boks Klargøring inden installationen Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din bestilling

Læs mere

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Netværksløsning til Ørsted skolen Side 1 af 5 24-09-2009 Indholdsfortegnelse 1 Beskrivelse af løsningen... 3 1.1 NetDesigns arbejdsopgaver... 3 1.2 Forudsætninger

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Eventuelt træk af kabler Waoo leveres af dit lokale fibernetselskab RAH FIBERBREDBÅND 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Placering af udvendig og indvendig boks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 4 Installation af fibernet de

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler Waoo leveres af dit lokale energiselskab ENIIG 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din bestilling af

Læs mere

Betjeningsvejledning LANTEK II 350, 500 & 1000MHz LAN-tester til certificering.

Betjeningsvejledning LANTEK II 350, 500 & 1000MHz LAN-tester til certificering. Betjeningsvejledning LANTEK II 350, 500 & 1000MHz LAN-tester til certificering. El-nr.:6398 931 114/186/238 EAN-nr.: 5706445470860/877/884 Generelt... 1 Funktionstaster og softtaster... 1 Farvedisplay...

Læs mere

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide Forord Tillykke med din Internet forbindelse fra GVD Antenneforening. Denne guide vil hjælpe dig med at installere dit GVD Internet i din bolig. Herudover

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Klargøring inden installationen Waoo leveres af dit lokale energiselskab ENIIG 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din

Læs mere

COFERRO RACK OG TILBEHØR

COFERRO RACK OG TILBEHØR COFERRO Rackskabe Hylder Skuffer Keystones El paneler UPS Patchpaneler Tilbehør Cable Management Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere information: Rackskabe Hylder

Læs mere

Sfb nr. 64 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 64 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 64 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 64.0 Kommunikation og information... 3 Emne: 64.11 Telefon, fastnet...

Læs mere

Ring til os på 4716 2224 eller e-mail: freenet@freenet-danmark.dk Alle priser er ex. moms og afgifter. Der tages forbehold for ændringer.

Ring til os på 4716 2224 eller e-mail: freenet@freenet-danmark.dk Alle priser er ex. moms og afgifter. Der tages forbehold for ændringer. - 89 Stor fleksibilitet med Leoni s 2000 MHz kobber netværk. Monteringen i 19 paneler er med samme tæthed som normale konnektorer 2000 MHz netværks kabel med basis modul vælg selv konnektering til: 40

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Generelt ETS-52-02-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24791/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

Nye LexCom udtag og montagebokse

Nye LexCom udtag og montagebokse Nye LexCom udtag og montagebokse Nemt, fleksibelt og gennemtænkt 3 LexCom dataudtag - LK FUGA og LK OPUS 66 Uanset om din kunde har valgt LK FUGA eller LK OPUS 66 til sin installation, er der et LexCom

Læs mere

Installationskanal. indebærer betydeligt mindre dimensioner, hurtig installation og stor fleksibilitet installation.

Installationskanal. indebærer betydeligt mindre dimensioner, hurtig installation og stor fleksibilitet installation. Installationskanal MAXCOMBI MAXCOMBI er baseret på 45 mm systemet og har et komplet sortiment af installation komponenter. Kanal systemet giver hurtig installation af både stærk og svage strøm. Systemet

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Tera Cat7A 10 giga 1000 mhz

Tera Cat7A 10 giga 1000 mhz Tera Cat7A 10 giga 1000 mhz Patchpaneler LKD9A90 2201 0000 LKD9A90 2202 0000 LKD9A90 2201 0000 24 ports Megaline 1HE patchpanel Lys Grå Lager 295,00 LKD9A90 2202 0000 24 ports Megaline 1HE patchpanel Sort

Læs mere

Actassi udtag og montagebokse

Actassi udtag og montagebokse Actassi udtag og montagebokse Ny generation af Actassi udtag og montagebokse - nemt, fleksibelt og gennemtænkt Velkommen til en helt ny serie Actassi udtag og montagebokse - som tidligere var kendt under

Læs mere

Totalleverandør af elektriske løsninger til danske kontorer. Installationsmateriel i gulv, væg og loft samt strømdistribution under skrivebordet.

Totalleverandør af elektriske løsninger til danske kontorer. Installationsmateriel i gulv, væg og loft samt strømdistribution under skrivebordet. Totalleverandør af elektriske løsninger til danske kontorer. Installationsmateriel i gulv, væg og loft samt strømdistribution under skrivebordet. Indholdsfortegnelse Hvem er vi... 3 Gulvsøjler/gulvstandere...

Læs mere

PDS System. Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Fyldt Patchpanel. eller Keystone konnector + Tomt Patchpanel

PDS System. Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Fyldt Patchpanel. eller Keystone konnector + Tomt Patchpanel PDS System Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Vælg patchpanel 24 ports eller 48 ports Vælg patchkabler Fyldt Patchpanel eller Keystone konnector Tomt Patchpanel Vælg inst. kabel 45mm

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7 Managed WiFi Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL MANAGED WIFI... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. SPECIFIKATIONER... 3 2.2. LØSNINGSMULIGHEDER... 4 2.2.1. Internet Pro med en router... 4 2.2.2. Internet Pro

Læs mere

Kbhkol. Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet. http://kbhkol.dk/

Kbhkol. Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet. http://kbhkol.dk/ Kbhkol Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet http://kbhkol.dk/ marker@anc.dk 1 marker@anc.dk 2 Etablering af lokalnetværk på et kollegie Både om kabling

Læs mere

PacketFront fiberboks

PacketFront fiberboks Kom godt i gang med PacketFront fiberboks med indbygget router 27-10-2011 08:42:06 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon

Læs mere

Transmissionshastigheder op til 100 MHz, datatransmission op til 155Mbit, velegnet til ATM, fast Ethernet.

Transmissionshastigheder op til 100 MHz, datatransmission op til 155Mbit, velegnet til ATM, fast Ethernet. HUBS,NNETVÆRKSBEGRÆNSNINGER Kabelkategorier Der findes mange former for kabler. Det der bestemmer hvor mange data der kan overføres i et parsnoet kabel, er afhængig af kvaliteten af de snoninger, som anvendes.

Læs mere

Afsnit 10 Teknisk standard Svagstrøm. Kolding og Fredericia Sygehuse 17-06-2014

Afsnit 10 Teknisk standard Svagstrøm. Kolding og Fredericia Sygehuse 17-06-2014 Afsnit 10 Teknisk standard Svagstrøm Kolding og Fredericia Sygehuse 17-06-2014 Indholdsfortegnelse: 64.11 Optagetanlæg... 3 64.12 Ringeanlæg... 4 64.21 It-Infrastruktur... 5 64.211 Kabling... 6 64.212

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law

Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law Side 1 af 14 Dato: 12-04-2004 Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law Udarbejdet af: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 4i Lærer: John Austin Fag: Virksomhedsøkonomi Dato: 12-04-2004 Dato Søren Guldbrand

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Vejledning for tilslutning af udstyr Når du skal have installeret en fiberforbindelse i din bolig, starter det med, at Bredbånd

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Cat5 UTP 1 Giga 125mHz

Cat5 UTP 1 Giga 125mHz Cat5 UTP 1 Giga 125mHz Uskærmet cat. 5e, 19" patchpaneler incl. RJ45 stik Halogenfri R305886 Patchpanel UTP Cat.5e 1he 16xRJ45 57 07028 00601 8 Lager 825,00 R305118 Patchpanel UTP Cat.5e 1he 24xRJ45 (snap

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber

Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber Indholdsfortegnelse 1. Giga-Lan kabelsystem... 4 1.1 Hvad er et struktureret kabelsystem?... 4 1.2 Kategorier...

Læs mere

FIber konnekter typer

FIber konnekter typer FIber konnekter typer Fiber konnekter typer Der findes mange typer af konnekter i omløb, men efterhånden er der ved at tegne sig et billede. Den mest populære i fortiden var ST typen, en bajonetkonnekter,

Læs mere

Find os på mercodan.dk og prøv vores kabelguide. Kabler & stik. Data. Strøm A/V. Tilbehør. Alt i kabler & stik

Find os på mercodan.dk og prøv vores kabelguide. Kabler & stik. Data. Strøm A/V. Tilbehør. Alt i kabler & stik Find os på mercodan.dk og prøv vores kabelguide Kabler & stik Data Strøm A/V Tilbehør Alt i kabler & stik Data Den bedste præstation og kvalitet til dit netværk KAT 6/5E UTP Patch kabler 2 x RJ45 konnektorer

Læs mere

Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. Juni 2016 Version 2.0

Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. Juni 2016 Version 2.0 Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby Juni 2016 Version 2.0 2016 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk www.dtu.dk Forord Nærværende

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni Installation af fiberbredbånd Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler Fiberbredbånd TV Telefoni Hvad sker der nu? Tak for din bestilling af fiberbredbånd. Vi glæder os

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router TRE BRE booklet 120x120 router TILGIN HG2301 rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router TRE BRE booklet 120x120 router TILGIN HG2301 rev04.indd 1 Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router 25517 - TRE BRE booklet 120x120 router TILGIN HG2301 rev04.indd 1 28-10-2011 09:47:43 Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks.

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF 05.03.2012 Rettelsesbrev 1 Preben Rolighed Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION Motorvejen: M10 Køge bugt motorvejen, København

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

FYSISK SIKKERHED. Bilag 10-1

FYSISK SIKKERHED. Bilag 10-1 FYSISK SIKKERHED Bilag 10-1 Indholdsfortegnelse 1. FYSISK SIKKERHED... 3 1.1. SIKRE OMRÅDER... 3 1.2. BESKYTTELSE AF UDSTYR... 4 Bilag 10-1 FYSISK SIKKERHED Kunden, side 2 af 6 1. FYSISK SIKKERHED Kundens

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Montering af CSE-H55N til Carlo Gavazzi inverter

Montering af CSE-H55N til Carlo Gavazzi inverter Montering af CSE-H55N til Carlo Gavazzi inverter Montering og konfiguration af konverter CSE-H55N til Carlo Gavazzi invertere. Rev 1.0 25-01-14 Initiel release. Indholdsfortegnelse Montering af CSE-H55N

Læs mere

Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester

Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester El.nr. 63 98 931 021 Generelt...3 Kendetegn...3 Beskrivelse...5 Pretest...5 Længde...6 Tone...6 Coax...6 Setup...7 Spænding Beskyttelse...7 Betjening

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Optical Distribution Frame

Optical Distribution Frame Optical Distribution Frame Effektiv løsning - Modul opbygget - Ekstrem høj fiber tæthed - Let og hurtig udvidelse Stabil og driftsikker - 40mm bøjningsradius på alt - Hurtigt overblik - Opmærkning - Let

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

CSE-H55N Danfoss ULX, TLX, DLX (rev 1.6)

CSE-H55N Danfoss ULX, TLX, DLX (rev 1.6) CSE-H55N Danfoss ULX, TLX, DLX (rev 1.6) Montering og konfiguration af konverter CSE-H55N til Danfoss invertere. Rev 1.6 28. Jan 2013 Tilføjet konfiguration af DLX invertere. Rev 1.5 25. Jan 2013 Overført

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

DATASYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 6 Side 444. Actassi - et netværkssystem udviklet til elbranchen

DATASYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 6 Side 444. Actassi - et netværkssystem udviklet til elbranchen Afsnit Side 444 Actassi - et netværkssystem udviklet til elbranchen Fordelingsnet Kobber fordelingsnet: Actassi Kat. 5, Kat. og Kat. A kan udføres med en maks. længde på 90 meter. Netværkskablingen kan

Læs mere

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere end en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

MicroLan. KabelKataloget. 2nd edition 2011. Netværkskabler Kategori 5E i flere farver

MicroLan. KabelKataloget. 2nd edition 2011. Netværkskabler Kategori 5E i flere farver KabelKataloget 2nd edition 2011 Netværkskabler Kategori 5E i flere farver Racktilbehør Fiberkabler Netværkskabler Skærmkabler AV kabler Netværkskabler grå og farvede kategori 5e 5e kategori rabat stykpris

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

NoteCart Tablet TABLET

NoteCart Tablet TABLET NoteCart Tablet TABLET TABLET NoteCart Supreme Tablet 16 NoteCart med plads til 16 Tablets Bemærk Maks str. på tablet 18,5 cm x 35 cm inkl. strømudtag Dansk designet mobilt kabinet til opbevaring af tablets

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 019D8468_01 Lauritz Knudsen A/S 06/2004 Pakken indeholder: Til installatøren: 1) Udvendig fordelingstavle UF150-18. 2) Ark med nummermærkater

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Vejledning til privatkunder

Vejledning til privatkunder Vejledning til privatkunder SÅDAN GØR DU Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer 2 Vejledning til privatkunder Indholdsfortegnelse 3 Intro 4 Det gør AURA Fiber

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PI_SDAFT_C indholdsfortegnelse HomeConnect guiden skal hjælpe brugere af kabel nettet med selv at tilkoble udstyr og fordele signaler i hjemmet,

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Indhold Actassi systemoversigt Actassi Fiber for inden-/udendørs brug Actassi Cat. 5/Cat. 6/Cat. 6A kobbernet Actassi Rack Certificering

Indhold Actassi systemoversigt Actassi Fiber for inden-/udendørs brug Actassi Cat. 5/Cat. 6/Cat. 6A kobbernet Actassi Rack Certificering Actassi Håndbog 2 Indhold Actassi systemoversigt Actasse netværk det sikre valg... 6 Vælg den rigtige løsning... 7 Strukturerede fordelingsnet... 9 Materialekategori... 11 Actassi Cat. 5/Cat. 6/Cat. 6A

Læs mere

8 & 16 Port Smart Hub Brugervejledning

8 & 16 Port Smart Hub Brugervejledning Brugervejledning Version 1.0 Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugervejledning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk eller mekanisk, inklusive

Læs mere