KatteMagasinet Udgives af Felis Danica

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KatteMagasinet Udgives af Felis Danica"

Transkript

1 KatteMagasinet Udgives af Felis Danica Nr. 4 December årgang Alt om World Show 2013 Birmahaven Sukkersyge hos kat Undgår din kat bliver bange nytårsaften

2 Kattemagasinet Vi vil meget gerne have billeder af jeres katte tilsendt til Kattemagasinet. Billederne vil indgå i bladets arkiv og vil blive bragt, når det passer ind Udgiver Medlemsbladet KatteMagasinet udgives af Felis Danica. Bladet udkommer 4 gange årligt (ultimo marts, juni, september og december) Ansvarshavende redaktør Bette Lind Ørnebjergvej 63, 3650 Ølstykke Redaktion Karin Hald, redaktør Materiale til bladet sendes til: Karin Hald Mispelvej Hobro Titeltagere Billeder til bladet Annonceformat 1/1 side max. 210 x 297 mm 1/2 side max. 210 x 145 mm Bagside, 4 farver kr ,00 Helside, 4 farver kr ,00 Halvside, 4 farver kr ,00 Specialstørrelse 1/4 side, 4 farver kr , x 25 mm kr. 195,00 Rubrikannoncer (pr. år) kr. 850,00 Annoncepriser for medlemmer Avlshanner (pr. år) kr. 600,00 Opdrætter (pr. år) kr. 400,00 Konto nr.: Abonnementspris kr. 300,00 Tryk Cool Gray A/S Forsidebillede WW13 IC, Catika s Carlos Cayetano Dushara, SOM n Ejer og opdrætter: Tine Jensen Adresseændring & manglende blad Kontakt egen klub Deadline til næste nummer 15. februar 2014 Annoncer Vivi Fletcer: ISSN

3 Indholdsfortegnelse Ny stamtavlerekvisitionsblanket Felis Danica Diplomopdrætteruddannelse Danske World Winners World Show At være Steward på World Show Birmahaven Sukkersyge hos katte Felis Danicas Topkatte Undgå at din kat bliver bange nytårsaften Felis Danica Specialklubber Danske udstillinger

4 Forretningsudvalg Formand Bette Lind Ørnebjergvej Ølstykke Tlf.: FU-medlem Torsten Jespersen Chr. Hansensvej Holbæk Tlf efter kl. 16 Næstformand Susanne Wehnert Absalonsgade Horsens Tlf.: inden kl Sekretær Inge Nord Lyngby 4, 9370 Hals Tlf.: Vice-sekretær Jørgen Billing Røjlehaven Taastrup Tlf FU-medlem Kirsten Ulsø Hovedgaden Agerskov FU-medlem Brian Sørensen Borupvej 1 Voldby 8500 Grenå Tlf hverdage FU-medlem Vivi Fletcher Topasgangen København S Tlf Udenfor FU Kasserer Kontonr Christina Kyed Hvedevænget Fjenneslev FU-medlem Camilla Scharff Hovedvejen Glostrup Tlf.:

5 Formandens leder Kære alle, WS2013 er nu fortid de mange mange timers arbejde er historie, og vi kan begynde at kigge på hvor Felis Danica skal hen i 2014 og årene efter. I kan læse meget mere om WS2013 inde i bladet, men jeg vil gerne her sige en stor tak til de mange medlemmer af klubberne, der har knoklet for at få udstillingen op at stå. Det blev en udstilling, der satte rekord i FIFe aldrig før har en FIFe udstilling haft så mange tilmeldte katte 1669 katalognumre! Dette blev markeret af FIFes Generalsekretær, Eric Reijers, der overrakte FD et fint certifikat på rekorden. Vi har fået masser af ros for udstillingen, men også ris, og det kan nok ikke undgås med så stort et arrangement. Var det alt der lykkedes, som vi havde håbet: nej der skete fejl undervejs, som vi gerne havde været foruden, og der var ting, der ikke helt fungerede efter hensigten, men der var også rigtigt meget, der gik godt takket været de mange ildsjæle, der arbejdede nærmest døgnet rundt, og som var utroligt trætte, da udstillingen var pakket ned sent søndag aften. Det blev til 4 danske Verdensvindere WW13 DK Star Wars Twilight, EXO f, Ejer og opdrætter: Annika & Jørgen Billing, WW13 IC Catika s Carlos Cayetano Dushara, SOM n, Ejer og opdrætter: Tine Jensen, WW13 Bailey DSM, Huskat Han, Ejer: Lonny Sanderson, og endelig WW13 Miss Bilka DSM Huskat Hun, Ejer: Sonja Aurbo Nielsen. Et stort til lykke til alle 4 en utroligt flot præstation, ikke mindst i betragtning af den store konkurrence. Vi er nu i gang med en række opgaver, der har ligget lidt brak i de seneste måneder. Når dette læses, er vi gået online med Felis Danicas stamtavledatabase, sådan at der kan laves opslag på stamtavler på alle katte, der er registreret i Felis Danica siden det første stambogssystem blev taget i brug. Vi håber, at I vil tage godt imod tiltaget, og så må vi se på hvordan vi kan udbygge funktionaliteten hen ad vejen. Når vi når til træder en række nye FIFe regler i kraft, og I skal bl.a. være opmærksomme på, at killinger først må udstilles, når de er 4 måneder gamle. Der er ligeledes en ændring i aldersopdelingen for killinger og ungdyr, sådan at vi har kl. 12: 4-7 mdr. og kl. 11: 7-10 mdr. Felis Danica ændrer samtidig kuldklassen på danske udstillinger til 4-6 mdr. Reglerne for tildeling af titlen National Winner (NW) ændres, sådan at kun udstillingsresultater inden for samme kalenderår og inden for eget land kan medtages. Som følge af dette ændrer Felis Danica topkattereglerne, sådan som I kan læse mere om inde i bladet. Hvis vi havde holdt fast i de tidligere regler, ville vi have været nødt til at undlade at uddele NW titler til nr. 1 på listerne det ville vi simpelthen ikke være bekendt. Af Bette Lind, Formand Felis Danica Der kommer desuden en ændring af avls- og registreringsreglernes 3.6 og 3.6.3, som betyder, at der kommer en uddybning af hvilke katte, der ikke må anvendes i avl. Som følge af disse ændringer, har Felis Danica lavet en ny stamtavlerekvisition, som skal benyttes fra se mere inde i bladet. Men nok om det julen er over os og forhåbentligt bliver det en dejlig tid for både jer og jeres katte. Vi snakkes ved i det nye år. Mange hilsner Bette 5

6 Kære DARAK- medlemmer Her ved årets afslutning forbereder vi os med optimisme på et forhåbentligt fremgangsrigt 2014 for kattesporten. Det forekommer naturligt på dette tidspunkt at gøre status over kattesportens vilkår og begivenheder i 2013, og på den baggrund er der planlagt og forberedt tiltag for det kommende år, som vi i DARAK nærer de bedste forhåbninger for. Håbet er, at vi kan styrke interessen for racekattene og samle endnu flere omkring vores dejlige hobby. Gennem de senere år har kattesporten haft trangere kår end tidligere, hvilket der selvsagt kan være flere årsager til. Dette kan søges imødegået på flere måder, bl.a. gennem gensidig anerkendelse og støtte medlemmerne imellem, ligesom udveksling af ideer, videns- og erfaringsdeling og hjælpsomhed er motivationsfremmende for gamle som potentielt nye medlemmers engagement i kattesporten. Der forekommer desværre fortsat eksempler på usportslig eller uvenlig optræden blandt medlemmer, hvilket man bl.a. kunne læse om i artiklen Fair play? Ja tak! i kattemagasinet nr Det må være muligt at formå alle medlemmer til at medvirke aktivt til at komme sådanne adfærdsmønstre til livs. Mon ikke de fleste kender til den positive jantelov? Et nytårsfortsæt kunne være, at vi alle sætter som mål, at vi vil medvirke til god sportsånd og agere som gode ambassadører for kattesporten over for udstillingsgæster samt ligestillede som nye opdrættere og udstillere. Navnlig de sidstnævnte er en medlemsskare, vi i egen interesse må værne om. Størstedelen går ind til opgaven med stort engagement og taknemmelighed over for de såkaldt gamle opdrætteres viden og erfaring, når de stiller sig til rådighed. Vi kan tiltrække flere medlemmer, hvis vi optræder imødekommende og deler nye opdrætteres succeser - og lader evt. spirende jalousi forblive hjemme i skuffen. Vi har alle været de nye - og den bedste vejledning er som regel den problematiserende, der sætter tanker i gang og udfordrer - også kaldet tilpasse forstyrrelser. Små venlige og anerkendende øjenåbnere og respektfuld vejledning medvirker som oftest til, at den selvoplevede og nødvendige erfaring befordrer erkendelse af egen identitet i forhold til hobbyen samt tilblivelse af egne mål og metoder i forhold til katteopdræt og udstillingskarriere. Der er mange veje til målet, og ingen veje et er rigtigere end andre, når blot kattenes trivsel har højeste prioritet. Jo flere dygtige opdrættere og udstillere vi bliver, jo større og sjovere bliver udfordringen for os alle, og det er vel det vi ønsker? - udvikling, kvalitetsfremme og sund konkurrence i kattesporten. Det nye år vil forhåbentlig byde på en del nye og spændende tiltag fra Daraks side. Jeg har planer om at introducerer en mærkbar bonusordning i form af udstillingsgebyrer for medlemmer, der foretager stamtavleregistrering. Det er en ide, hvor jeg har brug for at I kære medlemmer kommer til den kommende generalforsamling og bakker op. Der vil også være nye forsøg på, at forbedre afviklingen af udstillingerne på en mere brugervenlige måde, dette kræver ikke en GF beslutning, så det vil I kunne læse om på hjemmesiden. Året har været begivenhedsrigt på mange måder, og senest har stort set alt stået i worldshowets tegn. Fra DARAKs bestyrelse skal der lyde stor anerkendelse og tak for alle aktørernes store indsats i forbindelse med forberedelse og afvikling af dette gigantiske show. Vi i DARAK vil også benytte lejligheden til at ønske alle vores dygtige medlemmer til lykke med de flotte resultater, deres katte opnåede på verdensudstillingen. Flere af disse katte opnåede at blive de bedste i farvevarianten, og en betragtelig del af kattene opnåede ligeledes at blive nomineret til den eftertragtede titel som World Winner. Det lykkedes endog for 2 af DARAKs medlemmer at hjembringe world winner titlen. Stort tillykke til familien Irbil, som har opdrættet den tysk ejede WW Felihankats BellaNotte, sort orientaler, og til Annika Billing som er den stolte ejer og opdrætter af WW Star Wars Twilight, sort tortie exotic. Det var en fornøjelse møde jer alle på Worldshowet i Aalborg, og tusind tak for mange hyggelige timer i jeres behagelige selskab. Året er ved at rinde ud, og juletiden står for døren sammen med julepynt, gavebånd og mange andre farlige katte-fristelser. Vær derfor ekstra opmærksomme på at gøre julen kattesikker. Nyd jeres jul sammen med venner, familie og katte, og kom festligt og sikkert ind i det nye år. Lad engagementet i Darak og jeres opdræt få højest tænkelig prioritet i Alle i bestyrelsen ser frem til at medvirke til at skabe, en klub vi kan være stolte af. Læs også indkaldelsen til DARAKs generalforsamling 2014 på næste side. God jul, godt nytår og tak for samarbejdet i 2013 DARAK hilsen Jørgen

7 Medlemsmøder og arrangementer DARAK afholder jævnligt medlemsmøder, som er åbne for alle interesserede. Der tilstræbes at afholde opdrætsmøde ca. hvert kvartal. Møderne er gratis for alle. Dog er det kun medlemmer, som kan få DARAKs Palet-logo. Der skal være minimum 10 tilmeldte til alle møder, før de kan blive gennemført. Hvis ikke andet er nævnt, afholdes møderne i: Valby Medborgerhus Valgårdsvej Valby Tlf Kl dk Medlemsinfo Udstillingsudvalg Bestyrelsen har besluttet at oprettet et udstillingsudvalg. Har du lyst til at være med i en planlægningsprocedure og hjælpe med at afvikle Darak udstillinger? Opgaver er der mange af; f.eks. at hjælpe ved indtjek, informere steward og måske selv være steward, sidde ved indgangen og byde folk velkommen til vores udstilling samt hjælpe med andre praktiske ting. Forretningsgangen vedtager udvalget selv, og du skal forvente, at der er møder forud for en udstilling. Du kan få mere at vide hos Torsten Jespersen, som er ansvarlig og tovholder for udstillingsudvalget. Mvh bestyrelsen A-post Bestyrelsen har besluttet, at stamtavler og lignende ydelser fremover sendes som A-post til medlemmerne. Dette for at vi kan sikre så hurtig ekspeditionstid fra DARAK som muligt. Indkaldelse til ordinær generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 20. februar 2014 i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, Valby kl Forslag til ændring af klubbens love og evt. forslag til FIFe via Felis Danica skal være formanden i hænde senest den 15. december Sager, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14. dage før. Indkaldelse, dagsorden samt evt. forslag bliver fremsendt til medlemmerne. VEL MØDT - DARAK Formand Jørgen Billing Røjlehaven Taastrup Tlf Mobil (mest til SMS) Næstformand, udstillingssekretær udland, buransvarlig Torsten Jespersen Chr. Hansensvej Holbæk Tlf kan kontaktes efter kl. 16 Bestyrelsesmedlem, kasserer, udstillingssekretær indland Tanja Petersen Ougtvedvej Ruds-Vedby Tlf træffes først efter kl. 17 Betalinger til DARAK via netbank/ overførsel: Giro (+01) IBAN DK BIC Swift-id: DABADKKK SE nr Bestyrelsesmedlem, sekretær Mette Usbeck Emilsvej Ølstykke Tlf Bestyrelsesmedlem, stambogssekretær, webmaster Lissi Ohlsson Abelsvej Ringsted Tlf træffes bedst via mail OBS; Jeg modtager ikke post, som er sendt anbefalet Bestyrelsesmedlem, præmiesekretær Erik Schou Kirkevej Fuglebjerg Tlf Bestyrelsesmedlem, medlemsregistrering Flemming Runge Frejas Plads Ølstykke Tlf Bestyrelsesmedlem, medlemsmøder Nanna Mikkelsen Hvidovre Standvej Hvikovre Tlf Suppleant Richard Remvold Hollænderdybet 6 st.tv København S Tlf Læs om kommende arrangementer og møder på

8 JYDSK RACEKATTE KLUB Kommende JYRAK begivenheder 11. og 12. januar 2014: Udstilling i Brædstrup 9. februar 2014: JYRAK i Plantorama 22. februar 2014: Ordinær generalforsamling i Asferg 29. og 30. marts 2014: Udstilling i Hedensted; JYRAK fylder 80! 21. og 22. juni 2013: Udstilling i Vrå; årets Summer Camp udstilling! Kære medlemmer. Så nåede vi til enden af endnu et meget aktivt JYRAK år. Siden sidst har vi deltaget på FIFe World Show i Aalborg, hvor næsten en trediedel af medlemmerne havde kat med; det er vel nok flot gået :-) Den trak lidt tænder ud rent arbejdsmæssigt. Hvis én person skal nævnes og have et ekstra skulderklap, så skal det være Dorthe Elwarth, som I kender fra vores sekretariat på udstillingerne. Dorthe har haft kontakt med samtlige udstillere på WS, idet hun var den der udsendte de endegyldige bekræftelser. Hatten af for en kæmpe indsats. Også tak til alle andre der bidrog, enten i form af arbejdsindsats eller med god stemning i løbet af weekenden. Vi havde stand med, den var vældig populær som samlingssted henover de 2 dage. Til lykke med alle de flotte resultater, og et ekstra kip med flaget til vores verdensvinder Miss Bilka. Oprydningsholdet blev mødt af et hidtil uset svineri på gulvet! Hvor er jeg glad for at vores udstillere ikke efterlader den slags til dagligt, tak for det, for ellers tror jeg hurtigt de frivillige hænder ville tabe modet og opgive. Efter WS havde vi årets sidste udstilling i Hobro. Det var dejligt med en udstilling nede i øjenhøjde igen, det trængte vi til ovenpå den store WS udstilling. Vi er dog ikke mere trætte end at vi for længst har åbnet for tilmelding til den første 2014 udstilling i Brædstrup. Vær opmærksom på sidste tilmeldingsfrist; det er altid om fredagen 2 uger før udstillingen og vi KAN ikke strække den længere hvis vi skal nå at blive færdig med alle opgaver inden udstillingen. Til februar har vi ordinær generalforsamling, og vi efterlyser et godt emne til kassererposten. Det er en post, der er en del arbejde forbundet med, så man skal have noget fritid som man vil stille til rådighed for opgaven. Det er kun en fordel hvis man har erfaring med bogføring i E-Conomics og i øvrigt kan arbejde forholdsvis selvstændigt med bogføring, fakturering og i øvrigt har god forståelse af pengestrømmen i den moderne verden. Det ER et stort job, men vi håber der sidder den helt rigtige person derude, som har både tid og lyst at aftjene sin værnepligt for sin hovedklub. Årets julebrev er udsendt, og hvis du endnu ikke har modtaget når du læser bladet, så kontakt kassereren; vi ved af erfaring at en mindre del af dem bliver væk i posten. Sidst men ikke mindst tak for iår! Det har som altid været forrygende, og vi glæder os til at se jer igen i 2014 til nye udstillinger eller arrangementer i studiekredsene. På bestyrelsens vegne de bedste ønsker om en lun og god jul og et glædeligt nytår til alle medlemmer og venner af JYRAK! Susanne Ordinær generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 22. februar 2014 kl. 11,00 i Asferg Forsamlingshus, Vestergade 2, 8990 Fårup. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 15. december Endelig dagsorden jf. vedtægterne samt regnskab m. bilag kan findes på JYRAKs hjemmeside cirka 14 dage før generalforsamlingen. Øvrige nyttige adresser: Kasserer Brian Sørensen, Borupvej 1, 8500 Grenå Tlf Alle betalinger til JYRAK kan foretages på hjemmesiden. Anvender du homebanking: Reg konto Husk der er forudbetaling for alle serviceydelser: Udstillinger, stamtavler m.v. Husk også betaling for porto for alt der skal sendes til FD! Stambogssekretær Kategori II Lisbet Rygaard Ewaldsvej 3, 8723 Løsning Tlf Stambogssekretær Kategori I, III + IV Helle Sivkjær Vestervej 9, 7200 Grindsted Tlf Telefontid: Stamnavne Camilla Stabell Illerupvej 18, 8660 Skanderborg Tlf JYRAKs studiekredse: Aalborg: Laust Dalsgaard, Tlf Randers: Eva Køhler, Tlf Herning: Lone Gram Jensen Tlf Horsens: Gitte Holgaard, Fyn: Catharina Nielsen Katterigodkendelser Carsten Bircow Lassen Tlf / JYRAKs konsulenter: Gerda Andersen, 8700 Horsens, Tlf Camilla Stabell, Skanderborg Tlf Brita Rodam, 8472 Sporup, Tlf Lis Rhymer Friis, 5471 Søndersø, Tlf Dorete Irbil, 4030 Tune, Tlf Sygdomskonsulent: Susanne Wehnert, 8700 Horsens, Tlf ; ikke efter kl. 20,00

9 Årets JYRAK Topkatte 2013 Konkurrenceåret er kalenderåret Kattens ejer skal være medlem af JYRAK i konkurrenceåret samt ved præmieringen. Katten kan kun deltage i én hovedklubs Top-liste. Katten kan deltage i Felis Danicas topliste. Kattens 5 (4 for killinger/ungdyr) bedste resultater fra internationale udstillinger i konkurrenceåret 2013 indsendes. Mindst ét af de indsendte resultater skal være fra en JYRAK udstilling. Der udtages JYRAK topkatte i følgende kategorier: Top 5 for voksen han Top 5 for voksen hun Top 5 for kastrat han Top 5 for kastrat hun Top 5 for killing/ungdyr han Top 5 for killing/ungdyr hun Årets bedste huskat Katten kan deltage i flere kategorier. Pointskala WS/WW titel BIS voksen / kastrat / huskat 102 BOX voksen / kastrat / huskat 100 BIS killing / ungdyr 102 Nominering 99 BIV 98 CACE / CAPE 97 CAGCIB / CAGPIB 96 CACIB / CAPIB 95 Ærespræmie 95 CAC / CAP 93 EX1 killing / ungdyr 91 Huskat I 100 Huskat II 95 Huskat III 90 Ekstra point: Der gives 1 tillægspoint pr. slået kat i Best of Best for voksne og kastrater. Der gives ligeledes 1 tillægspoint for BIS på en JYRAK udstilling. Resultater indsendes senest den 1. februar 2014 til: Anette Kampf, Anders Valtins Vej 2, Rågeleje, 3210 Vejby - eller formularen på hjemmesiden kan benyttes. Kopi af opnåede resultater sendes herefter med post til Anette. Disse skal også være fremme senest 1. februar 2014! Præmieoverrækkelse: Præmier vil blive overrakt om lørdagen på JYRAKs udstilling i Hedensted den 29. og 30. marts Fremvisning i Plantorama 9. februar 2014 Vi er endnu engang blevet inviteret til fremvisning i Plantorama i forbindelse med Dyrenes Dag Der er 8 butikker rundt omkring i landet, og vi skal fylde 6-8 dobbeltbure pr. butik, gerne med så mange forskellige racer som muligt. Hver butik får atter sin egen koordinator, men hvis du allerede nu vil sikre dig et bur i en af afdelingerne, så kontakt Brian Sørensen på Der er butikker i følgende byer: Aalborg, Randers, Egå, Viborg, Vejle, Odense, Sønderborg samt Hillerød. Der mødes kort før kl. 9,00 i butikken, og Plantorama giver et rundstykke om morgenen samt frokost til max. 2 udstillere pr. bur! Det understreges at udstillere der medbringer alkohol af nogen art vil blive bedt om at pakke sammen og forlade butikken med det samme! Dagen er slut kl. 16,00 hhv. 18,00 (afhængig af butik). Formand, FU medlem: Susanne Wehnert Absalonsgade Horsens , ikke efter 20,00 Næstformand: Ole Sørensen Karmarksvej Langå Vicekasserer, udstillingsteam: Dorthe Elwarth Søndergårdvej 4, Givskud 7323 Give Standansvarlig, ildsjæle: Lone Gram Hammerum Hovedgade Herning , hverdage 18:00-20:00 Sekretær, udstillingsteam: Mette Degn Mejdahl Vangen Esbjerg N Nye medlemmer: Simone Søderberg Øgelundvej 74, st 7323 Give Halplanlægning, FU medlem: Brian Sørensen Borupvej 1, Voldby; 8500 Grenå , hverdage, weekend og IT ansvarlig, klagesager: Ole Amstrup Tarp Hovedvej Esbjerg N Sekretariatshjælper, udstilling udland: Tina Pedersen Baysvænge 16, Yding 8752, Østbirk Suppleant, forsyningstropper Anette Kampf Anders Valtins Vej 2, Rågeleje 3210 Vejby Tlf.:

10 Så er endnu et år gået. Og det er tid for fornyelse af medlemsskab, indsendelse af evt forslag til KATTEKLUBBENs og Felis Danicas generalforsamlinger. Tid for opstilling af bestyrelseskandidater, samt indsendelse af resultater til hhv KAT TE- KLUBBENs og Felis Danicas toplister. Se på modstående side vedr. KATTEKLUBBENs generalforsamling og toplister. Det er også tiden til at se tilbage og ikke mindst fremad. Dette år har mest af alt stået i Verdensudstillingens tegn. Der har været afholdt ekstra FU-møder og andet i den sammenhæng. Nogle få personer fra hver bestyrelse har haft en række opgaver at tage vare på. Udstillingen var meget styret af økonomien. Felis Danica har ikke uanede resourcer at trække på, og derfor var det vigtigt at komme igennem uden et underskud. Så alt i alt synes jeg vi kan være stolte af resultatet. Stor tak til alle Jer, som jeg indforskrev til diverse op gaver (nogle endda helt uden forudgående accept)..., dommer kørsel, plakat op hængning, uddeling af fl yers, samarbejde med presse, maling af podier, promovering af udstillingen sammen med Felis Danicas sponsor, Royal Canin osv. Netop på grund af Verdensudstillingen aflyste vi vores oktoberudstilling. Men næste år er vi klar med fuldt program. På vores hjemmeside kan du allerede nu orientere dig om datoer, placeringer og dommere for 2014-udstillingerne. Vi har i årets løb indgået aftaler med en del dyrlæger, så vores medlemmer får rabatter på vaccinationer, kastrationer og ste rili sationer. Og vi har allerede kontakt til flere dyrlæger, som vi regner med at få lavet aftaler med i nærmeste fremtid. Også vores samarbejdspartner, Dyrekassen, er ved at være klar med et specialtilbud til vores medlemmer. Men alt det, vil medlemmerne blive informeret nærmere om, når det er "køreklart". På hjemmesiden finder I altid en komplet liste under menupunktet "Med lems fordele". Vi fik tilmeldingsrekord. Pub likum en masse. Og ikke mindst, afviklet udstillingen og showet inden for tidsrammen. Samarbejdet klubberne imellem fungerede. Jeg vil slutte med at ønske medlemmer, læsere, sponsorer og samarbejdspartnere en god jul og et godt nytår. 2

11 3

12 Formand Vivi Fletcher Topasgangen 6, 2300 København S Tlf.: (kun hverdage efter kl ) Kasserer Medlemsregistrering Mariann Zittlau Jacobsen Mørbjergvænget 51, Vindinge, 4000 Roskilde Tlf.: (hverdage 19-21) Giro stamtavler mv. (+01) Giro kontingent: (+01) Giro udstillingsgebyr: (+01) Webmaster Killingelisten Lene Skov Mikkelsen Kastrupvej 45, st.tv, 2300 København S Tlf.: Sekretær Medlemsmøder Lone Mikkelsen Rytterhusene 76, 2620 Albertslund Tlf.: Medlemsmøder Pia Børgesen Lindevej 25, 4140 Borup Tlf.: (hverd. kl ) Camilla Scharff Hovedvejen 72, 2600 Glostrup Tlf.: (hverdage fra 19-21) Næstformand/Udst.sekr. udland Jørgen Seemann Bakkendrupvej Gørlev Tlf.: (hverd. kl ) Suppleant Tine Jensen Stadionvej 111, 2. tv Glostrup Poul Kiærulf Stensager Hvalsø Kære medlemmer Julen er ved at være over os og årets sidste udstilling er afholdt. Denne gang kunne vi glæde os over, at måtte lukke udstillingen før sidste tilmeldingsdato vi havde simpelthen fået fyldt op med katte. Meget snart vil I medlemmer modtage årets brev fra klubben. I brevet finder I indkaldelse til generalforsamlingen, indkomne forslag m.v. Siden sidst har vi sammen med de øvrige klubber afholdt World Show. Jeg er rigtig stolt af, at være formand for en klub, hvor samtlige hjælpere virkelig tager fat og får udrettet noget, når hænderne skal op af lommen store som små tages der fat med de opgaver man nu er i stand til at løse. Og det er den helt rette ånd: Sammen kan vi det hele. Det gør mig helt tryg ved, at RK også fremover kan formå at stable nogle rigtig gode udstillinger op. Selvom det ofte er de sædvanlige tordenskjolds soldater. Jeg har flere gange måtte lægge øre til, at vi er en Skovkatteklub. Hertil har jeg kun at sige, at vi meget gerne tager imod alle, der ønsker at yde en indsats for klubben uanset hvilken race de har. Jeg håber at se rigtig mange medlemmer til årets generalforsamling lørdag d. 15. februar kl Husk hvis du ønsker at stille forslag, skal de være klubben i hænde d. 15. december. Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vivi Fletcher Formand Uden for bestyrelsen Stambogssekretær Henriette Lodberg Knudsen Tågerupvej 45, 3200 Helsinge Tlf./fax: (bedst man-tors 9-12 samt 19-21)

13 RACEKATTENS OPDRÆTTER WORKSHOPS Potemøder i Racekatten Arrangementer for alle katteinteresserede Du behøver ikke være medlem af vores klub for at være med til vores arrangementer alle er velkomne. Yderligere info om arrangementerne: Kontrakter v/ Camilla Scharff og Vivi Fletcher Hvad kan du tillade dig at skrive i en kontrakt? Holder den i retten? Vi tager en jurist med på råd og viser konkrete eksempler, der på forhånd bliver anonymiseret. Send meget gerne din kontrakt til Onsdag d. 22. januar 2013 kl Valby kulturhus Valgårdsvej 4,2500 Valby Tilmelding hos Lone Mikkelsen på Lørdag d. 8. februar kl. ca , samt søndag d. 9. februar Udstilling i Korsør Få et indblik i, hvad det kræver at arrangere en udstilling. Lørdag stiller vi op, og søndag skal vi have udstillingen til at fungere. Der er ikke tale om fysisk hårdt arbejde, så alle kan være med. Du kan naturligvis udstille din kat, hvis du har planlagt det. Begrænset antal deltagere, frokost er inkl. Kontakt Pia på og få en dialog om, hvilke opgaver der kunne være noget for dig. Udstillingsudvalget: Pia Børgesen, udstillingsleder Camilla Scharff Annette Kjelstrup Hansen Michael Robdrup Annie Dahl Nancy Krambech Poul Kiærulf Dennis Kulager Ipsen Helene Carstensen Udstillingssekretær: Annie Dahl, Stande: Nancy Krambech, Stewarder: Dommerønsker: Pia Børgesen, Præmiesekretær: Annette Kjelstrup Hansen, Annoncer: Michael Robdrup, Sponsorpræmier: Susan Zindel, Konsulenter: Genetik Jan Krag Tlf.: Hav gerne evt. stamtavler parat inden du ringer eller send dem med i s (også gerne links til onlineudgaver) Smitsomme sygdomme & adfærd Vivi Fletcher Tlf (tirsdag til torsdag kl ) Ammetjeneste: Sjælland: Gurli Petersen, tlf Jylland: Sianette Kwee, tlf Racekattens næste udstilling: Søndag d. 9. februar 2014 Storebæltshallen, 4220 Korsør Øvrige konsulenter: Sjælland Berit Østberg (pelspleje) Tlf Jylland Susanna Toldi Bugge Tlf

14 Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg Ny stamtavlerekvisitionsblanket fra Fra 1. januar skal der benyttes ny stamtavlerekvisitionsblanket. På den nye blanket skriver såvel hankatteejer som hunkatteejer under på, at de respektive katte ikke har medfødte defekter, der gør, at de ikke må anvendes i avl, jfr. FIFes avls- og registreringsregler 3.6 (cats not allowed for breeding), og (congenital abnormalities). Dermed skrives der blandt andet under på, at forældrekattene ikke har diskvalificerende, medfødte, defekter, så som navlebrok, døvhed, for mange eller for få tæer, mfl. Den fulde liste over diskvalificerende defekter findes i den generelle standard. Kattemagasinet er elektronisk og vil stadig være gratis for alle medlemmer. Ønsker du at modtaget bladet trykt med posten, koster det 100 kr. pr. år, der betales til din klub. Kontakt venligst klubben direkte. 14

15 Grazette von Gott. Ejet og opdrættet af Nanna og Flemming Kattemagasinets redaktion og Felis Danicas forretningsudvalg ønsker jer alle en glædelig jul

16 Felis Danica Diplomopdrætteruddannelse Forår 2014 Der er sket nogle få ændringer omkring Felis Danicas opdrætteruddannelse Tilmeldinger indsendt før denne dato er ugyldige. Dels ligger alle moduler i vest nu om lørdagen og tilsvarende ligger alle moduler i øst om søndagen. Dels har vi været nødt til at finde nye lokaler i øst, adressen fremgår af invitationen. Indbydelse til Modul 3 Dato og sted: d. 22. marts i Brædstrup Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup og d. 23. marts i Ravnsborghallen, Ravnsborgvej 3, 4600 Køge. Tid: Begge dage er det fra kl til Emner: Kattehold, herunder Behov, lovgivning, FIFes regler på området, hygiejne og transport Grundlæggende farvegenetik Kattens adfærd, herunder Sanser, opvækst fra killing til kat, kropssproget og opdragelse Tilmeldinger indsendt før 5. januar 2014 er ugyldige Du skal sende din tilmelding på den tilmeldingsblanket som ligger på Felis Danicas hjemmeside under det enkelte modul med angivelse af hvilken dag og antal deltagere til: Betaling: Kr. 350,- pr. person. Inkluderer kaffe/the/vand hele dagen. Seneste betalingsfrist og alt andet vedr. tilmeldingen vil fremgå af hjemmesiden. Bemærkninger: Man må ikke medbringe mad, hverken i Brædstrup Hallen eller Ravnsborghallen. Indbydelse til Modul 4 Dato og sted: d. 12. april i Brædstrup Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup og d. 13. april i Ravnsborghallen, Ravnsborgvej 3, 4600 Køge. Tilmelding: Tilmelding pr. mail åbnes d. 05. januar Tid: Begge dage er det fra kl til

17 Midnatstjernen s Klara Kluk, NFO n Ejer: Elaine Derry og J. Kristensen Emner: Købeloven, herunder Aftaleloven, Købelovens bestemmelser om forbrugerkøb, mangler, klager og erstatninger Felis Danicas kontrakter (salgs- og parringskontrakter) Udstillinger fra tilmelding til Best in Show Regler, standarder, EMS-systemet, kategorier, grupper og klasser, hvad skal du huske før udstillingen og selve forløbet af en udstilling. Moral og etik, herunder Felis Danicas etiske regelsæt og opdrætternes ansvar. Tilmelding: Tilmelding pr. mail åbnes d. 05. januar Tilmeldinger indsendt før denne dato er ugyldige. Du skal sende din tilmelding på den tilmeldingsblanket som ligger på Felis Danicas hjemmeside under det enkelte modul med angivelse af hvilken dag og antal deltagere til: Betaling: Kr. 350,- pr. person. Inkluderer kaffe/the/vand hele dagen. Seneste betalingsfrist og alt andet vedr. tilmeldingen vil fremgå af hjemmesiden. Bemærkninger: Man må ikke medbringe mad, hverken i Brædstrup Hallen eller Ravnsborghallen. 17

18 Kat. I killing 3-6 WW13 DK Star Wars Twilight Exotic - EXO f Ejer og opdrætter: Annika & Jørgen Billing Så var det 5. gang, at STAR WARS katteriet fik en World Winner - og oven i købet på hjemmebane! Det er lige fedt hver gang det lykkes en af vore katte at opnå denne titel - der er rigtigt meget, som skal falde på plads. Det er en speciel følelse at vinde på et World Show, og jeg ser det som en vis form for anerkendelse af opdrættets niveau. Denne gang var det så STAR WARS TWILIGHT i daglig tale Twille eller trold - en sorttortie exotic, der blev verdensvinder kun 4 måneder gammel. Twille er ud af en avlslinie, hvor hun er 3. verdensvinder på morsiden og alle 3 har opnået denne titel i killingeklassen. Den første var Cando Touch Me, næste var STAR WARS Zam Wezzel. På linien ligger ligeledes STAR WARS Parade Gown, den bedste kat vi har opdrættet. Hun kunne desværre ikke deltage på World Show dengang, fordi vi begge dømte der, men jeg tror, hun nemt havde hentet den titel, hvis hun havde haft muligheden. Twille var lige fra fødsel utroligt spændende at se på, og da hun var omkring 3 uger gammel, talte *vi om hendes potentiale som udstillingskandidat til dette WS. Hun har en teknisk opbygning som ikke mange katte i kategori 1 er udstyret med og samtidig har hun et fint udtryk, lækker kort pelskvalitet, og en krop som hænger godt sammen. Det er altid svært at være korthårskat i denne kategori, da intet kan skjules under en lang pels, så vores forhåbninger var til stede, men vi vidste at det ikke var så lige til. Da min favorit ikke blev nomineret, øjnede jeg dog en chance, men det holdt hårdt i konkurrence mod en halvbror fra Italien. Twilles storebror fra et tidligere kuld var ligeledes nomineret til bedste hankastrat i Ålborg. Han fik dog kun 1 stemme, hvad jeg ikke forstår spor af! Men sådan er der så meget mellem himmel og jord, jeg sikkert ikke skal forstå. Vi ser frem til Twilles kommende avlskarriere og håber, hun kan fortsætte traditionen med at producere kommende topkatte. En stor tak til Annika for hendes stædighed og engagement i opdrættet af vores katte. Uden hendes selektive tilgang var det aldrig lykkedes. Hun er hjernen i STAR WARS opdrættet og har en viden og et mod, som jeg kun kan misunde. Tak for de fede oplevelser, vi har haft på World shows gennem de forgangne år. 18

19 Kat. III kastrat han WW13 IC, Catika s Carlos Cayetano Dushara Somali - SOM n Ejer og opdrætter: Tine Jensen Carlos var fra helt lille noget helt særligt og udover han havde et super temperament, udviklede han sig også rigtig fint. Han har gjort det rigtig godt på udstillingerne rundt omkring, men derfra og så at kunne gøre sig på et World Show var kun en drøm. Jeg vidste, at der ville komme en del somali på World Show, så i første omgang var det certet vi gik efter. Det fik han uden konkurrence og han fik tilmed BIV et over 6 andre kastrater. Jeg kunne ikke ønske mere, for på bare 2 år og 3 dage var min dreng blevet DVM. Endnu mere glad blev jeg, da han blev NOM - nu stod verden da ikke længere. Søndag på scenen var der 12 andre smukke kastrater og mit lille ønske var, at fik han bare en enkelt stemme, var jeg glad.. Det gjorde han så, og mere til endda. 9 af 14 stemmer! Jeg indrømmer blankt, at jeg i det øjeblik blev sat til tælling, mine knæ gav efter og jeg måtte lige støtte mig til gulvet. Aldrig har jeg været så lamslået; på den fede måde altså. Tusind tak for alle de lykønskninger der strømmede til, både fra kendte og ukendte, jeg var helt overvældet. Tusind tak til Teresa Guldager for at få lov til at arbejde med de smukkeste somali linier i DK Min Carlos. Han kom, han så, han sejrede. Helt fantastisk og så på hjemmebane 19

20 Huskat han WW 13 Bailey DSM, Huskat Ejer: Lonny Sanderson 20

KatteMagasinet Udgives af Felis Danica

KatteMagasinet Udgives af Felis Danica KatteMagasinet Udgives af Felis Danica Nr. 3 September 2013 17. årgang Kattens tandanatomi Læs også: Invitation til World Show 2013 Genetik del 7 Gigt hos katte Billeder af FDs topkatte 2012-2013 Aktivering

Læs mere

KatteMagasinet Udgives af Felis Danica

KatteMagasinet Udgives af Felis Danica KatteMagasinet Udgives af Felis Danica Nr. 3 September 2012 16. årgang Russian Blue Racepræsentation Læs også: FDs Topkatte 2011-2012 Klikkertræning i praksis Farvegenetik Erhvervede øjenlidelser Kattefolket

Læs mere

KatteMagasinet Udgives af Felis Danica

KatteMagasinet Udgives af Felis Danica KatteMagasinet Udgives af Felis Danica Nr. 2 Juni 2013 17. årgang Rapport FIFe GF 2013 Læs også: Tidlig neutralisation af killinger hvorfor/hvorfor ikke Genetik del 6 Nye opdrættermoduler Fair Play på

Læs mere

Jydsk Racekatte Klub. Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009

Jydsk Racekatte Klub. Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009 Jydsk Racekatte Klub Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009 Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Resultatopgørelse for 2009 4 Balance

Læs mere

1. Valg af dirigent. Ole Amstrup. Valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

1. Valg af dirigent. Ole Amstrup. Valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Referat. 1. Valg af dirigent. Ole Amstrup. Valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Talerliste: Brian Sørensen Stemmetællere: Eva Køhler, Pia Nyrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Fjordhestens Venner Kronjylland. Medlemsinformation

Fjordhestens Venner Kronjylland. Medlemsinformation Fjordhestens Venner Kronjylland Medlemsinformation Marts 2014 Redaktion: Bestyrelsen og Lisbeth Pedersen (landevejen@fiber.dk) Forsidefoto: Lena Trab Siden sidst Generalforsamling den 7. februar i Gjesinghus

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Landsdækkende Præmieflyvning

Landsdækkende Præmieflyvning K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R A L L E K A N V Æ R E M E D Landsdækkende Præmieflyvning fra LIMBURG I T YSKLAND s ø n d a g d. 1 9. a u g u s t 2 0 0 7 K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013.

Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013. 1 Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013. Årsnål for 2012 I 2012 skulle 2stk. 25 års jubilæumsnåle uddeles og det var til henholdsvis Kurt Nielsen og til Birte Carlebo. Nålene vil blive

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere