Bestyrelsesmøde 5. Marts 2012 kl. 16:00-19:00 på RUC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 5. Marts 2012 kl. 16:00-19:00 på RUC"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 5. Marts 2012 kl. 16:00-19:00 på RUC

2 Indholdfortegnelse DAGSORDEN...3 BILAG 1: ORIENTERINGER...4 ORIENTERING FRA UNIVERSITETSPOLITISK UDVALG (UNIPOL)...4 ORIENTERING FRA FUNE...5 ORIENTERING FRA RUSUDVALGET...6 ORIENTERING FRA LANDSPOLITISK UDVALG (LPU)...7 ORIENTERING FRA RUC ERS BY CHOICE...8 BILAG 2: STUDENTERRÅDETS INTROFORLØB...9 INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE MEDLEMMER...9 BILAG 3: BESTYRELSENS MØDEPLAN FORSLAG TIL KALENDER FOR STUDENTERRÅDET

3 Dagsorden 1. Formalia 16:00-16:05 a) Valg af dirigent og referent c) Godkendelse af referat b) Optælling af stemmeberettigede d) Godkendelse af dagsorden 2. Orienteringer Bilag 1 16:05-16:25 3. DSF Forårskampagne 16:25-17:15 PAUSE 17:15 17:30 4. Studenterhus København 17:30-18:15 5. Studenterrådets introforløb Bilag 2 18:15-18:45 6. Bestyrelsens mødeplan Bilag 3 18:45-18:55 7. Eventuelt 18:55-19:00

4 Bilag 1: Orienteringer Orientering fra Universitetspolitisk Udvalg (UNIPOL) Siden bestyrelsesmødet 30. januar har en række politiske sager optaget udvalget. Der var Akademisk Rådsmøde d. 15. februar, hvorpå ordningen Eksternt Fag blev afskaffet med virkning fra til sommer. Ordningen har gjort det muligt for studerende, at læse humanistiske fag ved KU, som et kombifag i RUC s struktur. Dvs. man f.eks. kunne have taget en bachelor i Internationale Udviklingsstuder og Mellemøststudier. Afskaffelsen har blandt andet betydet, at en række studerende som ville søge ordningen til efteråret er kommet i klemme. Det var desværre ikke muligt, at samle et bredt flertal imod beslutningen blandt de studerende i AR, da Frit Forum stemte for afskaffelsen. UNIPOL s formand arbejder videre med sagen for, at hjælpe de studerende som er kommet i klemme. På Akademisk Rådsmødet blev det desuden slået fast, at financieringen af oprettelsen af et studenterhus skal findes i RUC s overskud for 2011, hvis der findes et sådant. Derudover har RUC nu indført en småfagsstrategi, hvor rektoratet via samtaler med de enkelte små fag, skal finde ud af hvad der skal ske med fagets fremtid. Her kunne det have set værre ud, men vi skal stadig være meget opmærksomme på, om rektoratet vil bruge disse samtaler som forudsætning for at lukke fag eller slå fag sammen. Udover aktiviteterne i forbindelse med Akademisk Råd har UNIPOL haft fokus på pladsproblemerne på SAM og HUM. I den forbinde er det blevet afholdt en brokkedag for de studerende, hvor Studenterrådet og de studerende formulerede en række forslag til ledelsen, som kunne være med til at afhjælpe de værste problemer. Efterfølgende bliv der lavet en aktion i kantinen, hvor mellem 35 og 40 studerende spiste frokost på gulvet. Rektor har lovet, at holdet et møde med formandsskabet om pladsproblemerne. Som forberedelse til det, afholdes et mellem SR og de studerende, hvor det aftales hvilke tiltag vi kan tage med til rektor. Som en sidste ting kan de nævnes, at UNIPOL har været inde over en række klagesager, hvor IU studerende har fået afvist deres dispensationssager i forbindelse med eksamenstilmelding. Dette betød reelt, at de ikke måtte gå til eksamen, og derfor blev tvunget til at studietidsforlænge. Frem til bestyrelsens næste møde i påskeferien, er der ingen møder i Akademisk Råd. UNIPOL vil i stedet koncentrere sig om, at koordinere sit arbejde i arbejdsgrupperne i forbindelse med strategi Der vil bl.a. blive arbejdet på en forbedring af RUC s IT system (noget som forhåbentlig kan betyde elektroniske afleveringer) og implementeringen af den nye bachelorreform.

5 Orientering fra FUNE Netværksdag for fagudvalgene FUNE afholdt netværksdag for fagudvalgene d. 27. Februar Fagudvalgene evaluerede gruppedannelsen og diskuterede fagudvalgenes rolle i basishusene, gennem to workshops. Der var 11 deltagere til mødet. Inden arrangementet havde vi opstillet følgende visioner og mål: Vision Mål Resultat Styrke netværket mellem fagudvalgene på tværs af basisretningerne - At facilitere workshops som sætter fagudvalgene i tale - At deltagerne taler med hinanden efter det officielle program er afsluttet Målene er opnået. Der blev skabt en god dialog mellem fagudvalgene på mødet. Efter mødet blev flere af deltagerne, og talte videre. Rekruttere nye kræfter til FUNE Kortlægge problemstillinger i basishusene At alle fagudvalg er repræsenteret At der er 2 der viser interesse for FUNE og deltager i det næste møde Få status på husene At der er minimum 1 repræsentant fra hvert fagudvalg Der blev generelt udvist interesse for FUNE. Pt. har en tilmeldt sig mødet. Målet er opnået gennem workshops. Målet er ikke opnået, da kun fire basishuse var repræsenteret. Netværksdagen forløb godt, og deltagerne virkede tilfredse med de to workshops og diskussionerne. Generelt virker det til, at der er et stor behov for at vidensudveksle mellem fagudvalgene. Budget: 100 kr., forplejning. Kommende aktiviteter På baggrund af efterspørgsel fra fagudvalgene planlægger vi at afholde et kursus i konflikthåndtering i løbet af semesteret.

6 Orientering fra Rusudvalget Rusudvalget er fortsat i gang med at finde sig selv og komme ind i en fast rytme. Udvalget er dog ved at have lagt strategier for, hvordan der skal kommunikeres ud til flest mulige i forbindelse med udvalgets møder, så udvalget også virker så åbent som muligt. Indtil videre i forårssemesteret har der afholdt et åbent koordinationsmøde, hvor resten af semesteret blev planlagt, og derudover har der i rusudvalgsregi været afholdt et temamøde, hvor det var muligt for alle at komme med forslag til nye lakajposter til årets rusvejledning. Begge møder blev fastlagt og indkaldt til med kort varsel, hvilket kan have haft en indflydelse på deltagertallet til møderne, men håbet er, at de fremtidige møder om ikke andet vil optræde mere i folks bevidsthed, så flere også ved, hvad rusudvalget laver, og hvad man kan bruge det til. Til næstkommende koordinationsmøde (6. marts) vil rusudvalgets rolle tages op, så der kan fastsættes nogle klare linjer for, hvad man kan bruge udvalget til. Dette skal så være tilgængeligt for alle, så der ikke længere er nogen tvivl om, hvad rusudvalget kan bruges til. Derudover har det været oppe, hvordan andre end rusvejledere kan inkluderes i rusudvalget, og her er det især i forhold til evaluering af rusvejledningen, at nye studerende skal tænkes at have en mere aktiv rolle i rusudvalget end blot at udfylde evalueringer, så nye studerende også har en rolle i forhold til målsætningen frem for blot en evaluerende rolle. Dette vil der løbende blive arbejdet videre med i udvalget. Rusudvalget afholder fast møde i koordinationsgruppen første tirsdag i hver måned, hvor det næstkommende temamøde vil blive taget op. Temamøder vil blive afholdt hver tredje torsdag i hver måned. Begge dele kan dog skifte lidt, hvis datoen ramler ind i andre ting (eksempelvis 1. maj, som er en tirsdag ) Rusudvalgets mødekalender for forårssemesteret er som følger: 6. marts (Koordinationsmøde) 22. marts (Temamøde om internationale i rusvejledningen) 3. april (koordinationsmøde) 13. april (RS1- oplæg) 19. april (Tema- møde) 1. maj- ish (Koordinationsmøde) 10. maj (Tema- møde)

7 Orientering fra Landspolitisk Udvalg (LPU) Nina Werge Vi har siden sidste bestyrelsesmøde lavet en overlevering, og deltaget i DSF s udvalgsmøder. Casper Christensen deltog i Uddannelsespolitiskudvalg, og Nina Werge i Levevilkårsudvalg. VI håber at kunne sætte lidt mere gang i udvalget, med en fast gruppe der deltager i arbejdet og udvalgets diskussioner. Orientering fra DSF udvalg Da jeg kun har deltaget i levevilkårsudvalg, får I lige et kort oprids af hvad vi diskuterede her: Politikpapir, levevilkårsudvalg arbejder med et politik papir om innovation. Uddannelseskort og problemerne herved. DSF har været til møde med DSB, som har nedsat en intern arbejdsgruppe der arbejder videre med problematikken internt i DSB og kommer en række anbefalinger i april. Boligproblemer: Der arbejdes på en bolig kampagne til efteråret. Dimittendarbejdsløshed: Der arbejdes på at skærpe DSF s profil, og få nogle skarpere svar på problemet til den kommende kampagne om dimittendarbejdsløshed. Gældsrådgivning: DSF arbejder på at gældrådgivning til studerende skal blive til virkelighed. Hvis nogle fra bestyrelsen er interesserede i at deltage i det landspolitiske udvalg, herunder udvalgsmøderne i DSF, er man meget velkommen. Vi vil som udgangspunkt gerne være to fra RUC til hvert uvalg i fremtiden. Der er desuden en række ledige pladser i forskellige organisationers bestyrelser hvor DSF har faste pladser. Det er for eksempel boligforeninger og indstillingsudvalg, følgegruppe til SU rådet mm. Kontakt Nina hvis du er interesseret i noget af det. Planlagte aktiviteter i LPU LPU holder møde før udvalgsmøderne i DSF. Vores næste møde er onsdag d. 7/3 kl. 17, i København. Her skal vi blandt andet diskutere udkast til politikpapir til politik konferencen i april. Interesserede fra bestyrelsen er meget velkommen til at deltage. Levevilkårsudvalg arbejder med et politikpapir omhandlende innovation. Næste udvalgsmøde i DSF er d. 11 marts. Den 23. marts udsendes politikpapir og udtagelser til politikkonferencen.

8 Orientering fra RUC ers by Choice I den seneste periode har koordinationsgruppen forsøgt at optimerer gruppens medlemskaber på grund af frafald. Dette er gjort med henblik på at spare på gæstelisterne til aktivistarrangementer. Der arbejdes med at effektivisere vores arkivsystem og udvikling af beretningssystem løbende. Til årets to største arrangementer, MGP og Forårsfestivalen, har en arbejdsgruppe optimeret kommunikationen til mulige arrangører ved brug af flere kanaler. På de foregående møder har internationalisering været til større diskution og senest har International Group været på besøg for at udfordre koordinationsgruppens tanker på emnet. Der er indgået en aftale med udvalget om samarbejde samt bedre kommunikation til internationale studerende gennem udvalget. Der er internt i gruppen nedstemt en radikal ændring af kommunikationssproget. Det lyder fra koordinationsgruppen at den kreative proces sænkes på grund af manglende tryghed i fremmedsproget, hvilket blev påvist under sidste møde med det internationale udvalg. Hvad angår oprettelsen af det nye arrangement, Musicalen, så har vi forsøgt at sikre økonomiske midler til projektet. Dog er det ikke lykkedes og det er ikke muligt at øremærke penge ved eventuelle overskud fra koordinationsgruppens egne arrangementer da udvalgene ikke må have egenkapital. Mikkel - Udvalgsformand, RbC Budget 2012 RbC Budgetteret Regnskab MGP kr27.000,00 kr- Forårsfestival kr22.000,00 kr- Sjatfest kr3.000,00 kr- Foreningsfest kr4.250,00 kr- Kapsejlads kr15.000,00 kr- Julefrokost kr4.250,00 kr- Diverse kr1.000,00 kr490,00 Mødeforplejning kr1.800,00 kr1.695,90 Studiestart kr1.700,00 kr- Merchandise/PR kr4.000,00 kr- Koord-tingeling kr1.000,00 kr- Musical kr5.000,00 TOTAL kr90.000,00 kr2.185,90

9 Bilag 2: Studenterrådets introforløb INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE MEDLEMMER Der blev i efteråret 2011 taget initiativ til at implementere et introduktionsforløb for nye medlemmer i Studenterrådet med henblik på rekruttering. Denne idé er der blevet arbejdet videre med, og dette arbejde fremlægges i det følgende for den nuværende bestyrelse i henhold til at opnå opbakning til det videre arbejde med et sådan forløb eventuelt med det sigte at implementere det her i foråret. Det skal understreges at introduktionsforløbet er i idéfasen, og at kommentarer, ideer, ændringsforslag mm. fra bestyrelsen gerne modtages og vil blive taget til efterretning. På opkvalificeringsseminaret i efteråret 2011 blev der taget initiativ til at implementere et introduktionsforløb for nye medlemmer af Studenterrådet. Formålet med et sådan introduktionsforløb er at give nye medlemmer en ejerskabsfølelse overfor RUC såvel som Studenterrådet og samtidig forsøge at skabe et socialt netværk blandt nye medlemmer. Hensigten er at skabe grundlag for, at nogle af alle de nye medlemmer, der (typisk) melder sig ind i Studenterrådet ved studiestart, går fra at være passive til aktive medlemmer. Introduktionsforløbet skal derfor indebære en kombination af oplysning, opkvalificering og socialt samvær det skal være værdimæssigt, praktisk og socialt orienteret. Nogle af de formål der blev diskuteret på opkvalificeringsseminaret var at: - fortælle de nye studerende at de som RUC ere har et fællesskab - introducere dem til RUCs historie - fortælle dem at RUC er noget særligt, og at de er en det af noget særligt på RUC. - præsentere SR, introducere til med hvad og hvordan der arbejdes i SR og inspirere/motivere den enkelte til at deltage aktivt i dette arbejde - Tanken er, at man ved at skabe en solid viden om RUC og et grundlæggende kendskab til Studenterrådet åbner døren for det nye medlem. Ved derudover at introducere til studenterpolitik klæder man dem ligeledes på til at blive aktiv og giver dem følelsen af, at de kan indgå som aktive i SR på lige fod med alle andre aktive nye som gamle. Det sociale netværk skal skabe trygge rammer og forhindre at nye aktive forsvinder sammen med deres rekrutteringsperson (som det nogle gange er tilfældet ved personlig rekruttering). Siden opkvalificeringsseminaret et der blevet arbejdet videre med ideen, og der er blevet udarbejdet et udkast til, hvordan sådan et forløb kunne se ud. Det skal som udgangspunkt finde sted to gange om året i forlængelse af studiestart. I foråret kunne det ligge i forlængelse af Bliv- aktiv- på- RUC- dagen, og i efteråret kunne det ligge efter endt rusperiode, når der er kommet lidt ro på for de nye studerende. Alle der har meldt sig ind i SR det seneste års tid skal automatisk inviteres til at deltage i introduktionsforløbet.

10 Tanken er, at det forløber over 4 gange á et par timers varighed. Der er et max antal deltagere på ca. 30. Dette er for at give deltagerne mulighed for at kunne genkende hinanden fra gang til gang og få dem til at føle sig som en del af et (nyt) fællesskab med andre ligesindede. Tanken er derfor også, at man melder sig til at deltage i alle 4 gange, så der opstår en vis kontinuerlighed. På sigt kunne man holde et endagsseminar som en slags teaser til seminarrækken. Foreløbigt fungerer eksempelvis Bliv- aktiv- på- RUC- dagen som en sådan teaser. Fra SR deltager de personer, der er involveret i den pågældende dags arrangementer. Dog er det er en god idé, hvis to/tre ansigter går igen (igen det handler om at skabe relationer). Introduktionsforløbet skal helst ikke trække mange ressourcer fra SR og skulle gerne kunne forløbe mere eller mindre pr. automatik, efterhånden som det er blevet implementeret i organisationen (det er klart, at der vil være en opstartsperiode, hvor erfaringer må gøres og eventuelle ændringer foretages). Den sidste gang afsluttes med middag og fest her ville et stort fremmøde fra Studenterrådet være sejt! Et forslag til hvordan de 4 gange kunne se ud er groft skitseret herunder: 1) Historie. Univesitetets historie. RUCs historie, struktur og kultur. SRs historie. Historisk byvandring på RUC? (med historiefortælling) og oplæg ved Thorsen type. Henning Salling Olesen kunne være et bud. Det skal være sjovt, men også lærerigt. Det skal gerne give nogle aha- oplevelser ift. RUCs historie, dvs. give lidt insider information om RUCs historie. RUC- vandringen kunne eksempelvis starte/afsluttes ved Trekroner st. med historien om, hvordan denne blev til. Det er en sjov historie, som giver et indblik i RUCs anderledeshed og motiverer til aktivisme. 2) SRs politik og organisation men mere sexet (formandskabet?). Her skal det i højere grad handle om SR. På en sjov måde skal det nye medlem opnå et grundigt kendskab til SR. Dels for at skabe ejerskab og dels for at klæde medlemmet på til selv at træde ind i SR som aktiv. 3) Politikseminar; hvordan bedriver man studenterpolitik på RUCplan og på landsplan (FUNE, UniPol og DSF?). Evt. ekskursion til studenterhuset (denne gang kunne finde sted i Studenterhusets cafe kl. 16?), hvor vi kunne mødes med DSF (oplæg) og afslutte med en øl sammen. 4) Afslutning, eksamen /quiz, evaluering, initiativworkshops, hvor folk kan komme med ideer til, hvad de gerne selv vil arbejde med og eventuelt ændre på RUC. Folk kan melde sig som aktiv i diverse udvalg, hvis de har lyst. Efterfølges af middag og fest for alle.

11 Bilag 3: Bestyrelsens mødeplan Forslag til kalender for Studenterrådet 2012 Dato Tid Møde Indhold/Tema Januar 30. januar :00-18:00 Bestyrelsesmøde Februar februar 2012 Bestyrelsesseminar Bestyrelsens arbejde og konstituering Marts 5. marts :00-19:30 Bestyrelsesmøde Forårskampagne, introforløb, Studenterhus KBH, nedsættelse af valgudvalg, naturvidenskab på RUC marts 2012 ESC* Employability April 4. april :00-00:00 Bestyrelsesmøde Påskefrokost* Politikkonference, rekrutteringsstrategi og opfølgning på undersøgelse, godkendelse af årsregnskab april 2012 DSF politikkonference* Maj 7. maj :00-20:00 Bestyrelsesmøde Kortlægning af hverdagens problemer, fortællingen om Studenterrådet Juni 4. juni :00-20:00 Bestyrelsesmøde Studiestart, studiestartskampagne 22. juni :00-00:00 Sommerfest* August august 2012 UNIPOL strategiseminar 17. august :00-20:00 Bestyrelsesmøde Efterårskampagne, studiestart, valgkamp September 10. september :00-20:00 Bestyrelsesmøde Generalforsamling, International Awareness Week 14. september 2012 RUC Årsfest* Oktober oktober 2012 Opkvalificeringsseminar 15. oktober :00-17:00 Bestyrelsesmøde Politikkonference oktober 2012 Valgkamp på RUC November 5. november :00-20:00 Bestyrelsesmøde Evaluering af bachelorreform 17. november :00-18:00 Generalforsamling December 11 af 12

12 7. december 2012 Introduktion til bestyrelsen Januar 28. januar :00-20:00 Bestyrelsesmøde Aktiviteter markeret med * er ikke omfattet af bestyrelsens forretningsordens bestemmelser om mødepligt 12 af 12

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 NB: Dagsordenen er revideret i forhold til den før mødet udsendte dagsorden. 1. FORMALIA 2. ORIENTERINGER 3. KONSTITUERING AF BESTYRELSEN 4. STUDIESTART 2012

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. marts 2011

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. marts 2011 25. marts 2011 Referat af bestyrelsesmøde d. 15. marts 2011 1. Formalia Til stede: Toke Høiland-Jørgensen (FS), Jakob Harboe (B), Tine Irming Lindskrog (SEK), Michael Tolentino Frederiksen (B-supp), Torben

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07.03.2013 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA STUDU/FUNE 6 BILAG 3: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSEN

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 19. december 2011 Tilstede: Ronja, Sidsel, Ida, Dea, Kirsten, Michelle, Theis, Dion, Mathias, Ena, Hack, Mikkel, Lene og Sally. Ikke tilstede: Ea, Ea, Christel,

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Ena 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Ena 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat til koordinationsmøde 24. oktober 2011 Tilstede: Michelle, mikkel, ea, ea, ena, sandra, hack, kirsten, sally, mathias, natasja, mille, sidsel, bjørn, ida, christoffer og ronja

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 4. februar 2011 Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 1. Formalia Referent: Sørine Wredstrøm Dirigent: Toke Høiland-Jørgensen Afbud: Ask Gudmundsen, Mia Jo Otkjær, Astrid Østergaard, Bjørn Ekstrøm,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. september 2012 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 10. september 2012 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 10. september 2012 kl. 16:00 19:00 Indhold Dagsorden... 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8... 3 Referater fra mødet i Forretningsudvalget... 4 Orientering: LANDSPOLITISK UDVALG... 8 Orientering:

Læs mere

Referat af Studenterrådets generalforsamling 22. november 2014

Referat af Studenterrådets generalforsamling 22. november 2014 Referat af Studenterrådets generalforsamling 22. november 2014 1. Velkomst til generalforsamlingen 2. Formalia a) Valg af dirigenter: Stefan Larsen og Jakob Ruggaard er valgt som dirigenter. b) Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde 12. april 2011 kl 15:30-19:30 på RUC

Bestyrelsesmøde 12. april 2011 kl 15:30-19:30 på RUC Bestyrelsesmøde 12. april 2011 kl 15:30-19:30 på RUC Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1 ORIENTERINGER 3 BILAG 2 FOLKETINGSVALG 6 BILAG 3 STUDIESTART 2011 8 1 af 8 Dagsorden 1. Formalia 14:00-14:10 a) Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde 30. Januar 2012 kl. 14:00-18:00 på RUC

Bestyrelsesmøde 30. Januar 2012 kl. 14:00-18:00 på RUC Bestyrelsesmøde 30. Januar 2012 kl. 14:00-18:00 på RUC 1 af 29 Indholdfortegnelse DAGSORDEN...3 BILAG 1: ORIENTERINGER... 4 ORIENTERING FRA UNIVERSITETSPOLITISK UDVALG...4 ORIENTERING FRA RBC...5 BILAG

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2010 10. januar 2011 Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2010 1. Formalia a) Valg af dirigent og referent Dirigent: Toke Referent: Cecilie b) Optælling af stemmeberettigede Stemmeberettigede: Morten Brandrup,

Læs mere

S t u d e n t e r r å d e t v e d A a r h u s U n i v e r s i t e t

S t u d e n t e r r å d e t v e d A a r h u s U n i v e r s i t e t Arbejdsplan 2009 forår Arbejdsplanen er et vigtigt redskab for SR, idet den tydeliggør, hvad organisationen arbejder med. Frem for, som før set, at lave en detaljeret plan, der beskæftiger sig med alt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2010 1. november 2010 1) Præsentation af prorektor Prorektor Hanne Leth Andersen præsenterede sig og svarede på spørgsmål. 2) Formalia A) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 10. august 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 7. august 2010. Dagsorden 2. Bilag 1: Forslag til revision af forretningsorden 3

Bestyrelsesmøde. 10. august 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 7. august 2010. Dagsorden 2. Bilag 1: Forslag til revision af forretningsorden 3 Bestyrelsesmøde 10. august 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 7. august 2010 Indhold Dagsorden 2 Bilag 1: Forslag til revision af forretningsorden 3 Bilag 2: Efterårets SU-kampagne 4 Bilag 3: UB-honorar

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja Jonas [dato] [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010 14. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010 1. Efterårets SU-kampagne Opfølgning på sidste mødes punkt om SU-kampagnen. Johanne Skriver fra DSF (og RUC) holder oplæg. Efterfølgende

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-04-2009 17:00 21:00 Sted: RUC Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1 Forretningsorden... 3 Bilag 2 Kontaktliste... 5 Bilag 3 Mødeplan... 8 Bilag 4 - Orienteringer... 9 Bilag

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat 10.00 1. Godkendelse af dagsorden Mikkel er ordstyrer. Beslutning: Dagsorden er godkendt. Ændringer: Ingen ændringer 2. Kort drøftelse af mødets form og ledelse Nye vedtægtsændring, hver skole

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl. 16-17 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BEGÆRING 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 4 ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE 5 LOVUDVALGETS KOMMENTARER TIL ÆNDRINGSFORSLAG

Læs mere

Bestyrelsesmøde 7. marts 2013 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 7. marts 2013 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 7. marts 2013 kl. 16:00 19:00 Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 28.01.2013 3 BILAG 2: REFERAT KONSTITUERENDE MØDE 8.02.2013 5 BILAG 3: ORIENTERINGER 6 BILAG 4: HANDLINGSPLAN

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde 7/4 15

Dagsorden for bestyrelsesmøde 7/4 15 Dagsorden for bestyrelsesmøde 7/4 15 Velkomst 16:00-16:10 Alle kommer på plads og vi tager en runde. 1) Formalia 16:10 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer

Læs mere

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC Indholdsfortegnelse Forslag til dagsorden Forretningsorden Bestyrelsens beretning Regnskab og budgetter Indkomne opstillingsgrundlag til bestyrelsen Ændringsforslag

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 18-08-2009 12:00 17:00 Sted: RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1 Forretningsorden... 4 Bilag 2 Orienteringer... 5 Formandskabet...

Læs mere

Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar

Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar Officiel generalforsamling 1. ANKOMST OG KAFFEOPFYLDNING 2 2. VELKOMST V. THEIS 2 3. ÅBNING AF GENERALFORSAMLINGEN 2 3.1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 31. januar 2011 kl 16-20 på RUC. Mødebilag, 31. januar 2011. Dagsorden 2. Referat af bestyrelsesmøde 6.

Bestyrelsesmøde. 31. januar 2011 kl 16-20 på RUC. Mødebilag, 31. januar 2011. Dagsorden 2. Referat af bestyrelsesmøde 6. Bestyrelsesmøde 31. januar 2011 kl 16-20 på RUC Mødebilag, 31. januar 2011 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2010 3 Bilag 1: Principper for referater af bestyrelsesmøder i Studenterrådet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012 Til stede: Sidsel, Stefan, Astrid, Therese, Pernille, Stinus, Jakob, Emil, Camilla, Julie, Michael, Nina, Mikkel, Eline, Kasper og Ask Tilhørere: Theis,

Læs mere

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 Til stede: Fraværende: 1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer: Kirsten 1.2. Valg af referent: Mikkel 2. Orienteringer 2.1. PR udvalget: Der er

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Referat SR Bestyrelsesmøde den kl

Referat SR Bestyrelsesmøde den kl 19. januar 2010 Referat SR Bestyrelsesmøde den 19-01-10 kl. 16.00-20-00 1. Formalia a) Dirigent: Toke Referent: Kristin b)stemmeberettigede: Til stede: Anders Berner, Magne Vilshammer, Lena Scotte, Nina

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde Indhold FU-bilag fra d. 21. juni 2013... 1 FU-referat fra d. 21. juni 2013... 8 FU-bilag fra d. 26. juni 2013... 9 FU-referat fra d. 26. juni 2013... 18

Læs mere

Vedtægter for foreningen RUCbar

Vedtægter for foreningen RUCbar Vedtægter for foreningen RUCbar 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er RUCbar Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Roskilde Universitet i Roskilde Kommune. Stk. 3. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Kapitel 1 - Navn og hjemsted. 1 Navn Foreningen Af Frivillige Ergoterapeutstuderende, dagligt kaldet FAFE. 2 Stiftere FAFE er stiftet

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 5. maj 2015 kl. 16:00 19:30 DAGSORDEN 2 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET LØRDAG D. 11. APRIL 3

Bestyrelsesmøde. 5. maj 2015 kl. 16:00 19:30 DAGSORDEN 2 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET LØRDAG D. 11. APRIL 3 Bestyrelsesmøde 5. maj 015 kl. 1:00 19:30 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN REFERAT AF BESTYRELSESMØDET LØRDAG D. 11. APRIL 3 BILAG 1: ORIENTERING FRA RUC ERS BY CHOICE BILAG : ÅRSRAPPORT 7 BILAG 3: ORIENTERING

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 17.01.2014 3 BILAG 2: FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTERRÅDETS BESTYRELSE 6 BILAG 3: KOMMISSORIUM

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT APRIL 2016

BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT APRIL 2016 BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT 23.-24. APRIL 2016 Tilstede bestyrelse: Sigrid, Fie, Mette, Frederik, Niels, Mads, Anders (skype & sidst på mødet) Tilstede sekretariat: Nina, Karen 1. VELKOMMEN Sigrid

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægt for studentermenigheden i København

Vedtægt for studentermenigheden i København Vedtægt for studentermenigheden i København 1 Grundlag 2Formål 3 Ordinær Generalforsamling 4 Ekstraordinær Generalforsamling 5 Bestyrelsen 6 Bestyrelsesmøder 7 Udvalg 8 Valg 9 Planlægningsmødet 10 Økonomi

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. maj 2012 kl. 16:00 19:00 i teorilokale 01

Bestyrelsesmøde. 7. maj 2012 kl. 16:00 19:00 i teorilokale 01 Bestyrelsesmøde 7. maj 2012 kl. 16:00 19:00 i teorilokale 01 Indhold Bilag 1: Referat af sidste bestyrelsesmøde s. 3 Bilag 2: Orienteringer s. 5 Bilag 3: Studenterrådets økonomi s. 12 Bilag4: Organisation

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 15. september 2014 kl. 16:00 17:15. Indholdsfortegnelse Dagsorden...2 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september 2014...

Bestyrelsesmøde. 15. september 2014 kl. 16:00 17:15. Indholdsfortegnelse Dagsorden...2 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september 2014... 2 4 Bestyrelsesmøde 15. september 2014 kl. 16:00 17:15 6 8 10 Indholdsfortegnelse Dagsorden...2 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september 2014...3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 Dagsorden 1. FORMALIA (B) V/

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 8. december 2009 kl 17-21 på RUC. 2. udsending, 5. december 2009. Dagsorden 2. Referat af bestyrelsesmødet d. 15.

Bestyrelsesmøde. 8. december 2009 kl 17-21 på RUC. 2. udsending, 5. december 2009. Dagsorden 2. Referat af bestyrelsesmødet d. 15. Bestyrelsesmøde 8. december 2009 kl 17-21 på RUC 2. udsending, 5. december 2009 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmødet d. 15. november 2009 3 Bilag 1: Orienteringer 10 Bilag 2: Evaluering af politikkonference

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune.

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune. VEDTÆGTER Vedtægter for den lokale netværksforening af Powerjobsøgerne 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Powerjobsøgerne 1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl. 16-17 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BEGÆRING 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 4 ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE 5 LOVUDVALGETS KOMMENTARER TIL ÆNDRINGSFORSLAG

Læs mere

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e Referat Møde nr. 7-2013 Bestyrelsesmøde mandag 6. maj 2013 kl. 19.00 22.00 Indkaldt: forældrebestyrelsen, skolelederen, lærerrepræsentanten. Tilstede: Martin, Peter, Louise, Susanne, Jonas, Neel, Jesper

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Bestyrelsen referat Aalborg, d. 15. oktober 2009 Dagsorden 1. Formelt (B) [10 min] 2. International komite (ODB)[15 min] 3. Regnskab (ODB)[60 min] 4. Kandidat til bestyrelsen (ODB)[15 min] 5. Microsoft

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Arbejdsplan 2015. Politiske fokusområder

Arbejdsplan 2015. Politiske fokusområder Arbejdsplan 2015 Indledning Året der er gået har været rigtig vildt for Studenterrådet. Det gælder både vores organisation, der er blevet større med flere aktive såvel som aktiviteter. Vi har reageret

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

3. evaluering af gf og fest Sidsel tog referat, og vi skal lige få styr på de ændringer - så vi kan få opdateret hjemmeside og vedtægter.

3. evaluering af gf og fest Sidsel tog referat, og vi skal lige få styr på de ændringer - så vi kan få opdateret hjemmeside og vedtægter. Referat 19.04.15 1.formalia 1.1 valg af ordstyrer og referent Rikke og Cate 1.2 godkendelse af dagsorden og referat accepteret 2. konstituering 2.1 valg af formand Anders Storm stiller op. Storm bliver

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 7. oktober, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet, Fibigerstræde 15.

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 7. oktober, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet, Fibigerstræde 15. Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 7. oktober, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet, Fibigerstræde 15. Ordinære medlemmer: Lærke Hæstrup, Formand Marcus Birk, næstformand Johan Sørensen, kasserer Tsinat

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Dirigenterne bekræfter at mødet er rettidigt indkaldt og derfor beslutningsdygtigt.

Dirigenterne bekræfter at mødet er rettidigt indkaldt og derfor beslutningsdygtigt. 29. november 2010 Referat af Studenterrådets generalforsamling 20. november 2010 Formalia a) Valg af dirigent Gwen Gruner-Widding og Jonas Toubøl valgt. b) Valg af referent Dirigenterne valgt som referenter.

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 6. december 2010 kl 16-20 på RUC. 2. udsending, 3. december 2010. Dagsorden 2. Referat af bestyrelsesmøde d. 25.

Bestyrelsesmøde. 6. december 2010 kl 16-20 på RUC. 2. udsending, 3. december 2010. Dagsorden 2. Referat af bestyrelsesmøde d. 25. Bestyrelsesmøde 6. december 2010 kl 16-20 på RUC 2. udsending, 3. december 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2010 3 Bilag 1: Orienteringer 8 Bilag 2: Evaluering af valg

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 24. marts

Læs mere

Vedtægt for forening Mentornetværk Q 4400 senest justeret 21.marts 2012

Vedtægt for forening Mentornetværk Q 4400 senest justeret 21.marts 2012 Vedtægt for forening Mentornetværk Q 4400 senest justeret 21.marts 2012 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Mentornetværk Q 4400 Foreningen har hjemsted i Kalundborg Kommune og er registreret i Erhverv

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål FORRETNINGSORDEN Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Bestyrelsen 2.1 Bestyrelsens sammensætning 2.2 Krav til bestyrelsen 2.3 Bestyrelsens beslutningsdygtighed 2.4 Evaluering af bestyrelsen 2.5 Udtrædelse af

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Tais Sandal Nissen, Mikkel Kristensen, Anne Johnson, Simon Smetana Christensen

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Tais Sandal Nissen, Mikkel Kristensen, Anne Johnson, Simon Smetana Christensen Bestyrelsesmøde REFERAT 29.08.2013 20:00 22:00 SIMONS LEJLIGHED 12 N ST. 9 MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Sandal Nissen Almindelig bestyrelsesmøde Forening af kollegianer på Damager kollegiet

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Den 9. april 2016 1. Velkomst Lykke Simonsen bød velkommen til de fremmødte. 2. Registrering af stemmeberettigede 15 stemmeberettigede.

Læs mere

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Generalforsamling 15. marts 2013 kl. 13.00 Bygning 1412, lokale 329 Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere