Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring"

Transkript

1 Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling... 5 Lovgivning og målgruppe... 5 Hjælpemidler og forbrugsgoder... 5 Boligindretning og boligskift... 7 Biler og særlig indretning... 7 Klagemulighed... 8 Støtte til individuel befordring... 8 Befordringsgodtgørelse... 8 Leverandøraftaler... 8 Sagsbehandlingsfrister... 9 Telefon- og åbningstid... 9 Arbejdsstol Arm- og benproteser Bad indretning af bruseplads, fjernelse af kant ved bruseniche, fjernelse af badekar Badebræt og badesæde Badebørster og -svampe Badekar og badekarsindsats til børn Badetaburet Bade-/toiletstol Barnevogn og klapvogn Belysning Ben- og fodskinner Beskyttelsesbadebukser Beskyttelseshjelm Bil og særlig indretning af bil Bleer Boligskift Brokbandage Bruseleje Brystprotese Bækken Diabetesmaterialer insulin- og anden injektionsbehandling Diabetesmaterialer - tabletbehandling Drejeskive og drejetårn

3 El-døråbner El-kørestol med motoriseret styring (joystick) El-køretøj Elevationsseng Forflytningsbælte Forhøjerklodser og forhøjerben Gangbuk Gelænder Glide-, vende- og drejehjælpemidler Greb Gribetang Hjælpemotor til kørestol Hovedgærde til seng Hvilestol Hæl- og fodbeskyttere Høretekniske hjælpemidler Hårbørster og -kamme Hårvaskebassin & -stativ Individuel befordring Informationsteknologiske hjælpemidler Katapultsæde Katetre og urinposer m.m Komfort kørestol Kompressionsstrømper og lignende Kompressionsudstyr Korset og lændebælte Kugleprodukter Køkkenindretning Køkkenredskaber Kørepose og regnslag Lejringspuder og -kiler Loftlift Læsestativ Løftesejl Madras - trykaflastende Manuel aktiv kørestol

4 Neglebørste, neglesaks og negleklipper Optiske synshjælpemidler Opvaskemaskine Ortopædisk fodtøj og fodindlæg Paryk Personløfter mobil stålift Personløfter - mobil Platformslift og løfteplatform Puslebord Påklædningshjælpemidler Rampe Robotstøvsuger Rollator Rullebord Rygpude & Ryglæn Seler Sengebord Sengetilbehør; galge, rebstige, støttehåndtag & sengebånd Siddepude & trykaflastende pude Skulder-, albue-, håndleds- og håndskinner Spise- og drikkehjælpemidler Stok Stomimaterialer Ståstøttestativ Svagsynshjælpemidler Talerstol (gangvogn) Tandbørsteholder (til protesetandbørste) Tandemcykel Tohjulet el-cykel Toiletforhøjer Toiletpapirtang Toilet med vaske- og tørrefunktion Toiletsæde med armlæn Transportkørestol Trappelift og stolelift Trehjulet cykel og trehjulet ladcykel

5 Trehjulet knallert Udvidelse af dør Urinkolbe Vandarmatur Vinduesåbner Øjenprotese

6 Indledning Serviceniveauet for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring er en oversigt over de ydelser, som Bornholms Regionskommune tilbyder indenfor de nævnte områder. Baggrunden for at udfærdige dette serviceniveau er at tilbyde borgerne i Bornholms Regionskommune en ensartet sagsbehandling, således at der træffes ensartede afgørelser om ydelser til borgere med samme behov eller samme situation. Derudover giver oversigten borgere, pårørende, interesseorganisationer og politikere et overskueligt overblik over de ydelser på hjælpemiddelområdet, som Bornholms Regionskommune tilbyder. Der gøres opmærksom på, at oversigten er vejledende, og at der altid foretages en individuel vurdering ved enhver ansøgning. Sagsbehandling Sagsbehandling forud for en afgørelse sker i tæt samarbejde mellem borger og sagsbehandler, idet borgeren bedst kan formulere sit behov. Gennem rådgivning og vejledning finder borger og sagsbehandler frem til de relevante hjælpemidler. Hvor der er tale om ydelse af hjælpemidler, der skal tilpasses den enkelte borger, foretages afprøvning af relevante hjælpemidler. Borger kan give tilladelse til at familie eller f.eks. hjemmeplejen kan søge på borgers vegne. Der kan blive behov for borgers samtykke i de tilfælde, hvor der er behov for yderligere oplysninger ved f.eks. læge eller sygehus, før der kan træffes afgørelse. Lovgivning og målgruppe Hjælpemidler og forbrugsgoder Formål og personkreds Bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder skal medvirke til at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, og i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Personkredsen omfatter borgere med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der gør et hjælpemiddel nødvendigt. Der skal være tale om en varigt nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Bevilling af et hjælpemiddel eller et forbrugsgode (bortset fra biler) er uafhængig af borgerens økonomi. Ydelsen af et hjælpemiddel eller et forbrugsgode er skattefri. Kriterier for bevilling Hjælpemidler eller forbrugsgoder ydes efter servicelovens 112 og 113, når disse: 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet 3. er nødvendige for at den pågældende kan udøve et erhverv. 5

7 Forbrugsgoder og sædvanligt indbo Der kan ydes hjælp til køb af forbrugsgoder, når borgeren opfylder de samme betingelser som ved bevilling af hjælpemidler. Forbrugsgoder defineres som produkter der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelge befolkning som målgruppe. Som hovedregel bevilges et forbrugsgode med 50 % af prisen på et standardprodukt. Der kan kun ydes hjælp når udgiften er over kr. 500,-. Der er særlige regler, hvis der er behov for tilpasning af produktet eller behov for et særlig dyrt forbrugsgode. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder der normalt indgår i sædvanligt indbo. Det kan f.eks. være stole, borde, senge, telefoner, standardcomputere, vaskemaskiner m.v. Frit valg Formålet med fritvalgsordningen er at give borgerne adgang til frit valg af hjælpemidler og forbrugsgoder. Støtten ydes højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis der er indgået leverandøraftaler, er der regler for hvordan man skal forholde sig, når man køber hjælpemidlet. Borgers ret til at vælge leverandør gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør. Det kan anbefales at kontakte sagsbehandlerne, der kan oplyse nærmere om reglerne for frit valg, generelt eller i den konkrete situation. Reparation og udskiftning af hjælpemidler Der ydes hjælp til nødvendig reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler efter behov. Borger skal ansøge Hjælpemidler om reparationen eller udskiftningen. Der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af hjælpemidlet, f.eks. drift, rengøring eller vedligeholdelse, dog med følgende undtagelser: - Der ydes hjælp til batterier til brug for hjælpemidler, hvis batterierne ikke kan købes i almindelig handel eller ikke kan eller bør udskiftes af borgeren selv. - Der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning. Borgeren betaler selv udgifterne til den første årlige udskiftning og skal kunne dokumentere denne udgift. Hvis borger har benyttet sig af retten til frit valg af hjælpemiddel, og hvis der på grund af ansøgerens frie valg undtagelsesvist skulle blive tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppigere udskiftninger, skal udgiften hertil afholdes af borger selv. Reparation og udskiftning af forbrugsgoder Der ydes ikke hjælp til reparation og udskiftning af forbrugsgoder, hvor hjælpen er bevilget som en engangsydelse med 50 % af prisen på et standardprodukt i henhold til servicelovens 113, stk. 3. Hvis der er ydet hjælp til et forbrugsgode, som er dyrere end et standardprodukt i henhold til servicelovens 113, stk. 4, ydes der hjælp til reparation med halvdelen af udgiften. Hvis der er ydet hjælp til et forbrugsgode med en særlig indretning i henhold til servicelovens 113, stk. 4, ydes hjælpen til reparation alene til den særlige indretning. Hvis der er ydet hjælp til et forbrugsgode, som udelukkende fungerer som hjælpemiddel i henhold til servicelovens 113, stk. 5, og som er bevilget som udlån, ydes hjælp til reparation og udskiftning efter behov. 6

8 Basisinventar Hjælpemidler til fælles brug for borgere i et tilbud efter serviceloven (f.eks. et botilbud, en daginstitution, en klub eller en døgninstitution), skal stilles til rådighed af det pågældende tilbud. Hvis et hjælpemiddel er personligt og alene anvendes af den enkelte og f.eks. medtages under ophold udenfor et af de nævnte tilbud, skal hjælpemidlet ikke stilles til rådighed af det pågældende tilbud. Hvis et hjælpemiddel er nødvendigt ved midlertidigt ophold i hjemmet, f.eks. hvor et barn skal på ferie hos sine forældre, ydes hjælpemidlet efter servicelovens 112, hvis det ikke kan medbringes fra tilbuddet. Et individuelt tilpasset hjælpemiddel, f.eks. en kørestol, skal ydes efter servicelovens 112. Borgere som bor i boliger, som er almene ældreboliger, skal bevilges hjælpemidler efter de almindelige regler for tildeling af hjælpemidler. Boligindretning og boligskift Hjælp til boligindretning og boligskift ydes efter servicelovens 116. Der kan bevilges hjælp til boligindretning, når borgers varigt nedsatte funktionsevne gør, at boligindretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. I de ganske særlige tilfælde hvor hjælp til at gøre boligen egnet som opholdssted ikke er tilstrækkelig, kan kommunen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov. Borgere der modtager social pension kan ikke få hjælp til skift af bolig, medmindre det drejer sig om personer, der har en hjælperordning efter servicelovens 96. Frit valg Det er muligt at vælge anden håndværker og andre materialer end det bevilgede. Hvis borger vælger selv at lade boligindretningen udføre, refunderes højst udgifter svarende til den pris, kommunen kunne have fået boligindretningen udført for hos den håndværker, som kommunen har valgt. Hvis der er bevilget hjælp til boligskift, gælder reglen om frit valg ikke, fordi hjælp til boligskift udmåles som et kontant tilskud. Biler og særlig indretning Biler og særlig indretning ydes efter servicelovens 114. Der kan bevilges hjælp, når borgers nedsatte funktionsevne i væsentlig grad: 1. vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil 2. vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil 3. forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter udenfor hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. Kørselsbehovet skal have et sådant omfang, at ansøger skal have aktiviteter udenfor hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. Aktivitetsniveauet skal som svare til, hvad der er sædvanligt for en jævnaldrende person uden funktionsnedsættelse med en i øvrigt tilsvarende livssituation. Frit valg Ved bevilling af bil bevilges altid den billigst egnede bil. Der er mulighed for at købe en anden bil og selv betale merudgiften. Den valgte bil skal godkendes som egnet. 7

9 Klagemulighed Der kan klages til Ankestyrelsen over afgørelser på områderne for hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og boligskift og biler og særlig indretning. Klagen skal være modtaget hos Hjælpemidler senest 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Der er ikke krav om, at klagen skal være skriftlig. Når klagen er modtaget, foretager Hjælpemidler indenfor en frist på 4 uger en genvurdering af afgørelsen. Borger orienteres om resultatet af genvurderingen, og hvis afgørelsen fastholdes, sendes sagen til behandling i Ankestyrelsen. Støtte til individuel befordring Der kan i henhold til servicelovens 117 ydes tilskud til befordring med individuelle transportmidler, hvis borger ikke kan transporteres med eget transportmiddel eller offentlig transport herunder HandyBat. Det foretages en individuel vurdering ved hver ansøgning. Der er ikke klagemulighed til anden instans ved afgørelser efter denne bestemmelse. Befordringsgodtgørelse Hjælpemidler yder befordringsgodtgørelse i forbindelse med ansøgning og afprøvning af hjælpemidler, forbrugsgoder og biler, når den samlede udgift med det billigste forsvarlige befordringsmiddel overstiger kr. 60,-, dog kr. 25,- for borgere, der modtager sociale pensioner. Der kan ikke ydes befordringsgodtgørelse for rejser tur/retur til udenøs leverandører, hvis der eksisterer en kvalificeret leverandør inden for kommunens grænser. Leverandøraftaler Der er i Bornholms Regionskommune indgået leverandøraftaler på de følgende områder: Bleer Der er for perioden 1. juni maj 2017 indgået leverandøraftale med Abena A/S, Egelund 35, 6200 Aabenraa med mulighed for ét års forlængelse. Urologi Der er for perioden 1. juni maj 2017 indgået leverandøraftale med Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby med mulighed for ét års forlængelse. Diabetesmaterialer Der er for perioden 1. maj april 2015 indgået leverandøraftale med Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby. Kompressionsstrømper Hvad angår kompressionsstrømper efter standardmål er der for perioden 1. maj april 2015 indgået leverandøraftale med Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby. Hvad angår individuelt tilvirkede kompressionsstrømper er der for perioden 1. maj april 2015 indgået leverandøraftale med Specialbandager.dk A/S, Bindeledet 10, 2880 Bagsværd. Hvad angår hjælpemidler til brug for på- og aftagning kompressionsstrømper er der for perioden 1. maj april 2015 indgået leverandøraftale med Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby. 8

10 Stomimaterialer Der er for perioden 1. maj april 2015 indgået leverandøraftale med OneMed A/S, P.O. Pedersens Vej 16, 8200 Aarhus N. Ortopædisk fodtøj og fodindlæg Leverandøraftale forventes indgået snarest. Der ydes pt. støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel fra en valgfri leverandør. Ortoser Leverandøraftale forventes indgået snarest. Der ydes pt. støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel fra en valgfri leverandør. Øvrige kropsbårne hjælpemidler Der er ikke indgået leverandøraftaler. Der ydes støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel fra en valgfri leverandør. Sagsbehandlingsfrister Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende sagsbehandlingsfrister: - Hjælpemidler og forbrugsgoder (undtaget transporthjælpemidler): 8 uger - Boligindretning og boligskift: 8 uger - Transporthjælpemidler (el-køretøjer, el-cykler, cykler og trehjulede knallerter): 3 måneder - Handicapbiler og særlig indretning: 6 måneder Der skal under normale omstændigheder være truffet en afgørelse indenfor den angivne frist. Telefon- og åbningstid Telefontid Alle hverdage kl Telefonnummer: Åbningstid i ekspeditionen Alle hverdage kl Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Afhentning af bevilgede hjælpemidler kun efter forudgående aftale. Åben rådgivning og vejledning Tirsdage og torsdage kl Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. 9

11 Arbejdsstol Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt, væsentligt nedsatte gang- og standfunktion. At borger opnår en væsentlig grad af selvstændighed omkring de daglige gøremål i køkkenet. Borgere med en varig, væsentligt nedsat gang- og standfunktion. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at der foretages en vurdering af husstandens sammensætning; om der er andre personer i husstanden, der kan varetage de opgaver, der ellers nødvendiggør en arbejdsstol - at borger ikke har tilstrækkelig standfunktion til at udføre daglige gøremål, der normalt udføres stående, herunder madlavning, opvask og andre opgaver i køkkenet - at borger har behov for en stol med centralbremse - at behovet ikke kan afhjælpes med en almindelig kontorstol eller en rollator. for borger? Arbejdsstol med centralbremse og gasfjeder til højderegulering. Arbejdsstol med centralbremse og elektrisk højderegulering. Ståstøttestol. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af arbejdsstolen. Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 10

12 Arm- og benproteser Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte funktionsevne i form af en helt eller delvist manglende arm eller et helt eller delvist manglende ben. At borgers mobilitet i væsentlig grad bliver forbedret, således at borgeren selvstændigt kan varetage daglige funktioner. Borgere der mangler hele eller en del af arm eller ben. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at der skal foreligge lægelig dokumentation fra hospital for, om borgeren er proteseegnet. Protese med tilbehør, f.eks. sleeve, liner, manchetter mv. Protesestrømpe. I særlige tilfælde bevilges nødvendig reparation og/eller tilretning. Computerknæ, dynamisk fod eller ekstra protese kan bevilges efter en konkret, individuel vurdering af behov og aktivitetsniveau. Der kan dog efter en konkret, individuel vurdering forekomme undtagelser. Der kan bevilges ny protese ved forandringer af arm/ben-stump, og når bevilget protese er udslidt. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af protesen Ja Valgfri, momsregistreret forhandler. Ydelsen er gratis for borger. 11

13 Bad indretning af bruseplads, fjernelse af kant ved bruseniche, fjernelse af badekar Lovgrundlag: Lov om Social Service 116, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte funktionsevne i form af en manglende evne til at tage, eller modtage hjælp til, bad i eget hjem. At sikre at borger med nedsat funktionsevne kan tage bad selvstændigt eller med personassistance i eget badeværelse. At sikre en indretning af badeværelset så borger kan bade med mindst mulig risiko for fald. At medvirke til at borger og eventuelt familie kan leve et almindeligt liv som andre på samme alder og i samme livssituation. Borgere med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til den pågældende boligindretning gælder specifikt: - at borger har nedsat fysisk funktionsevne i form af manglende balance, kraft eller styrke i en sådan grad, at vedkommende ikke kan forcere kant til bruseniche eller badekar - at borger er afhængig af at sidde på en bad-bækkenstol på hjul, når vedkommende tager bad - at badestolen ikke kan køres over kant ved bruseniche eller badekar - at borger ikke har mulighed for at bade uden for badekar siddende på badetaburet, badestol eller toilet. Fjernelse af kant ved bruseniche. Fjernelse af badekar. Indretning af bruseplads. Der foretages en funktionel og ikke-kosmetisk indretning af brusepladsen. Leje- eller andelsbolig: Indhentning af skriftlig tilladelse til boligindretning ved udlejer eller andelsboligforening. Retablering af boligindretning ved fraflytning sker efter aftale med udlejer eller andelsboligforening. 12

14 Der ydes ikke hjælp til drift, rengøring og vedligeholdelse af boligindretningen. Der ydes ikke retablering af boligindretning i ejerbolig. Momsregistreret håndværker. Ydelsen er gratis for borger ved brug af den af Hjælpemidler valgte leverandør. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Boligindretning gives som en engangsydelse, derfor er der ingen opfølgning. 13

15 Badebræt og badesæde Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt, væsentligt nedsatte gang- og standfunktion. At borger selvstændigt kan tage bad. Borgere med en varig, væsentligt nedsat gang- og standfunktion. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at borger ikke kan sætte sig i badekar, rejse sig fra badekar og komme ind og/eller ud af badekar - at borger ikke har mulighed for at tage bad andre steder end i badekarret. Badebræt til badekar. Badekarssæde. Drejeligt badekarssæde. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af badebrættet eller sædet. Ja Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 14

16 Badebørster og -svampe Lovgrundlag: Lov om social service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte bevægelighed. At borger selvstændigt kan forestå personlig hygiejne. Borgere der på grund af varigt nedsat bevægelighed ikke kan vaske sig på ryg og mellem tæer og fødder. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at borger ikke kan nå sine tæer, fødder og/eller ryg grundet en varig funktionsnedsættelse - at borger med hjælpemidlet bliver selvhjulpen i forhold til personlig hygiejne. Badebørste med vinklet skaft. Fod- og tåvaskere. Badebørste med lige skaft i henhold til 113, stk. 1, da det vurderes at være sædvanligt indbo og findes i ethvert hjem, der måtte ønske det. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af badebørsten eller - svampen. Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 15

17 Badekar og badekarsindsats til børn Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for barnets varigt nedsatte funktionsevne i form en manglende evne til at modtage bad på en aldersvarende, konventionel vis. At barnet får mulighed for at modtage bad. Børn der på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan bades på anden vis. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at barnet har behov for at blive støttet i liggende eller siddende stilling under bad - at særlige forhold medfører, at badning i badekar er den mest hensigtsmæssige løsning for barnet. Badekar på stativ. Badekarsindsats. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af hjælpemidlet. Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 16

18 Badetaburet Lovgrundlag: Lov om social service 112, stk. 1 og 113, stk. 5. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt, væsentligt nedsatte gang- og standfunktion. At borger kan tage bad, selvstændigt eller med personassistance. Borgere med en varig, væsentligt nedsat gang- og standfunktion. pågældende hjælpemiddel eller forbrugsgode gælder specifikt: - at borger ikke kan stå op og tage bad - at der er faldrisiko - at borger ikke kan benytte badekar, men bliver i stand til at foretage bad siddende uden for badekar - at der foretages en vurdering af, om der er behov for ryglæn, for at borger kan holde balancen siddende. Badetaburet i henhold til 113, stk. 5. Badetaburet med ryglæn i henhold til 112, stk. 1. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af badetaburetten. Ved en badetaburet med ryglæn bevilget i henhold til 112, stk.1, kan borger frit vælge leverandør. Ved en badetaburet bevilget i henhold til 113, stk. 5, ydes badetaburetten som udlån af Hjælpemider, og borger har ikke mulighed for at vælge anden leverandør. Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 17

19 Bade-/toiletstol Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte funktionsevne i form af en helt eller delvist manglende evne til at benytte eget toilet og/eller en manglende evne til at tage, eller modtage hjælp til, bad på konventionel vis. At borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen ved personlig pleje. Borgere der på grund af nedsat standfunktion og dårlig balance ikke kan stå op og udføre personlig pleje og ikke kan lave forflytning til eksempelvis badetaburet. tildeling af pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at borger ikke kan forflytte sig til toilet - at borger er i risiko for at falde ved toiletbesøg om natten - at borger ikke kan benytte toilettet i boligen - at borger får hjælp til at udføre personlig pleje - at der kan bevilges bade-/toiletstol med drivhjul til borger, som derved selvstændigt kan tage bad eller foretage toiletbesøg herunder forflytning - at der kan bevilges bade-/toiletstol med kipfunktion til borger med nedsat styrke og bevægelighed, hvor vedkommende ikke har siddende balance - at der kan bevilges bade-/toiletstol med kipfunktion, når det ikke er muligt for plejepersonale at forflytte borger til almindelig bade-/ toiletstol - at der bevilges toiletstol uden hjul, når borger skal anvende toiletstolen et fast sted og dermed ikke har behov for at denne flyttes. Bade-/toiletstol med eller uden hjul. Bade-/toiletstol med kipfunktion. Bade-/toiletstol med drivhjul. Eventuelle følgeydelser: - tilbehør til bade-/toiletstol - fjernelse eller udligning af dørtrin. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af bade-/toiletstolen. 18

20 Særlige forhold Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. En bade-/toiletstol kan også udlånes for at sikre eventuelt plejepersonales arbejdsmiljø. Dette sker ikke i henhold til Lov om Social Service. 19

21 Barnevogn og klapvogn Lovgrundlag: Lov om Social Service 113, stk tildeling af Ydelsen skal kompensere for barnets varigt nedsatte funktionsevne i form af en manglende evne til at transportere sig, eller blive transporteret, over længere afstande. At barnet får mulighed for at blive transporteret over længere afstande. Børn med en varig svært nedsat eller manglende gangfunktion samt nedsat stabilitet og bevægelighed. Børn der ikke har en kørestol. Børn med en varigt nedsat psykisk funktionsevne, som derfor ikke kan gå målrettet. pågældende forbrugsgode gælder specifikt: - at der foretages en vurdering af barnets helbredsforhold, funktionsnedsættelse, sociale forhold samt det konkrete daglige kørselsbehov - at der foretages en vurdering af, om en standardklapvogn eller -barnevogn kan tilpasses barnets behov - at barnets behov for transport i højere grad tilgodeses med en barnevogn eller en klapvogn fremfor en manuel kørestol. 50 % af prisen på en standard barne- eller klapvogn i henhold til 113, stk. 3 når barnet har en alder, hvor der sædvanligvis vil være behov for transport i barne- eller klapvogn. Hvis det er nødvendigt med en barne- eller klapvogn, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvor der er behov for særlig indretning af vognen, afholder Hjælpemidler de nødvendige merudgifter i henhold til 113, stk. 4. Specialbarnevogn eller -klapvogn i henhold til 113, stk. 5, når barnet har en alder, hvor der ikke sædvanligvis vil være behov for transport i barne- eller klapvogn, og vognen således udelukkende fungerer som hjælpemiddel. Der ydes ikke hjælp til drift, rengøring og vedligeholdelse af barne- eller klapvognen, herunder serviceeftersyn. Der ydes ikke reparation og udskiftning af barne- og klapvogne bevilget i henhold til 113, stk. 3. Ved en barne- eller klapvogn bevilget i henhold til 113, stk. 3, kan borger frit vælge leverandør. Ved en barne- eller klapvogn bevilget i henhold til 113, stk. 5, ydes den som udlån af Hjælpemider, og borger har ikke mulighed for at vælge anden leverandør. 20

22 Barne- og klapvogne bevilget i henhold til 113, stk. 5 udlånes af Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Barne- og klapvogne bevilget iht. 113, stk. 3 indkøber borger selv hos en valgfri, momsregistreret forhandler. Det beløb, som borgeren er berettiget til i henhold til bevillingen, refunderes ved forevisning af faktura. I forbindelse med større beløb kan det aftales med leverandøren, at kommunens andel af købesummen afregnes direkte mellem leverandør og kommune. Barne- og klapvogne bevilget i henhold til 113, stk. 5 ydes som udlån og ydelsen er dermed gratis for borger. Ved barne- og klapvogne bevilget i henhold til 113, stk. 3 forekommer en egenbetaling svarende til 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt. Hvis borger ønsker et dyrere produkt, der ikke vurderes at være nødvendigt i forhold til den nedsatte funktionsevne, skal vedkommende selv betale differencen mellem dette og det almindelige standardprodukt. Der foretages individuel opfølgning, når barne- eller klapvognen er bevilget i henhold til 113, stk. 5. Når barne- eller klapvognen er bevilget i henhold til 113, stk. 3, foretages der ingen opfølgning, da der er tale om en engangsydelse som hjælp til indkøb af et forbrugsgode, der bliver borgers ejendom. 21

23 Belysning Lovgrundlag: Lov om Social Service 113, stk. 1, 2 og 5. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte syn. At borger med nedsat syn kan varetage sine daglige aktiviteter i hjemmet. Borgere der har et varigt nedsat syn, og som har behov for ekstraordinære lyskilder ud over, hvad man anser for at være sædvanligt i en bolig. pågældende forbrugsgode gælder specifikt: - at borger skal have en varig nedsat synsfunktion svarende til en visus på 0.3 eller derover målt på det bedste øje - at borge skal have en synsfeltindskrænkning til 20 gr. eller derunder - at borger skal have en medicinsk-optisk, varig øjenlidelse. Lyskilder i henhold til 113, stk. 5, når disse anses for at være ud over, hvad der er sædvanligt i en bolig, og når den samlede anskaffelsespris inkl. eventuel montering overstiger bagatelgrænsen for forbrugsgoder på kr. 500,- i henhold til 113, stk. 2. Lyskilder, der normalt indgår i sædvanligt indbo i henhold til 113, stk. 1. Det vil sige lyskilder, som normalt indgår i ethvert hjem, der måtte ønske det. Lyskilder hvor den samlede anskaffelsespris inkl. eventuel montering ikke overstiger bagatelgrænsen for forbrugsgoder på kr. 500,- i henhold til 113, stk. 2. Der ydes ikke hjælp til drift, rengøring og vedligeholdelse af lyskilder. Nej. Hjælpemidler og eventuelt håndværker, når belysningen kræver montering ud over, hvad borger selv kan foretage. Ydelsen er gratis for borger. 22

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Maj 2017 0 Indhold Indledning... 4 Sagsbehandling... 4 Lovgivning

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Indholdsfortegnelse s. 1 Indledning s. 4 HJÆLPEMIDLER Arbejdsstol s. 8 Badebræt og badesæde s. 9 Badekar og badekarsindsats til børn s.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune Indsatskatalog for Hjælpemidler Næstved Kommune 2015 Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning... 5 Midlertidigt udlån af hjælpemidler... 7 112 & 113 Småhjælpemidler... 9 112 Arbejdsstole

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112.

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112. Kvalitetsstandarder 2016-2017 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Dokumentation af borgerens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Servicelovens 112, 113 og 116 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 af 92 Servicelovens 112, 113 og 116... 1 Information vedr. fritvalgsordningen...

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler 2015 1 1. INDLEDNING... 4 2. PERSONLIG PLEJE ISO 09... 6 2.1 KØREPOSE OG REGNSLAG... 6 2.2 RYGEFORKLÆDE... 7 2.3 STRØMPEPÅTAGER... 8 2.4 KNAPPEKROGE... 9 2.5 FLYTBARE

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for hjælpemidler til

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning

Kvalitetsstandarder 2013. - Individuel befordring. Hjælpemiddelområdet. - Hjælpemidler. - Boligindretning Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder 2013 Hjælpemiddelområdet Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr. 27.60.00P23

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information...

Læs mere

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard Handicapbil efter serviceloven 114 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om støtte til køb af

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Lovhjemmel Lov om Social Service 112

Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Kvalitetsstandarder 2015-16: 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Vejledende bevillingskriterier for hjælpemidler

Vejledende bevillingskriterier for hjælpemidler Hillerød Kommune Vejledende bevillingskriterier for hjælpemidler Ældre og Sundhed; Visitation og Hjælpemidler lbla 01-01-2012 Forord De sagsbehandlende ergoterapeuter i Hillerød Kommune har indført og

Læs mere

Kvalitetsstandard for boligindretning

Kvalitetsstandard for boligindretning Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for boligindretning 2 Kvalitetsstandard for boligindretning Formålet med hjælpen Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER BRØNDBY KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER 2015 BRØNDBY KOMMUNE Januar 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Udgivet af Brøndby Kommune i Januar 2015 1. udgave, 1. oplag Redaktion: Karen

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2017 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING Frit valg af hjælpemidler Når du har fået bevilget et hjælpemiddel, har du mulighed for at vælge at få dit hjælpemiddel fra en anden leverandør end den, som Rudersdal

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 Kvalitetsstandard 2016-2017 Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 1 Indhold 1.0 INDLEDNING... 5 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 5 1.2 VISITATION EN

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Kvalitetsstandard for Ydelser leveret af Hjælpemiddelcenter Formervangen Gældende fra 2013 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for hjælp til anskaffelse af genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og APV hjælpemidler

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for hjælp til anskaffelse af genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og APV hjælpemidler anskaffelse af genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og APV hjælpemidler Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet SOLRØD KOMMUNE VISITATION- OG KOORDINATIONSENHEDEN Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om Social Service 112, 113 og 116 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på hjælpemiddelområdet Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 1 Ydelsens lovgrundlag 1 Hvem kan få støtte til køb af bil? Målgruppe Lov

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.6.2 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER Hvem kan få hjælp? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning Charlottes Kommune Suderbovej 22, 1. tv Stednavn 9900 Frederikshavn Dato 04.09.2017 Sagsidentifikation - KLE 27.60.00G01 200465-0010 Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen

Læs mere