Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring"

Transkript

1 Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling... 5 Lovgivning og målgruppe... 5 Hjælpemidler og forbrugsgoder... 5 Boligindretning og boligskift... 7 Biler og særlig indretning... 7 Klagemulighed... 8 Støtte til individuel befordring... 8 Befordringsgodtgørelse... 8 Leverandøraftaler... 8 Sagsbehandlingsfrister... 9 Telefon- og åbningstid... 9 Arbejdsstol Arm- og benproteser Bad indretning af bruseplads, fjernelse af kant ved bruseniche, fjernelse af badekar Badebræt og badesæde Badebørster og -svampe Badekar og badekarsindsats til børn Badetaburet Bade-/toiletstol Barnevogn og klapvogn Belysning Ben- og fodskinner Beskyttelsesbadebukser Beskyttelseshjelm Bil og særlig indretning af bil Bleer Boligskift Brokbandage Bruseleje Brystprotese Bækken Diabetesmaterialer insulin- og anden injektionsbehandling Diabetesmaterialer - tabletbehandling Drejeskive og drejetårn

3 El-døråbner El-kørestol med motoriseret styring (joystick) El-køretøj Elevationsseng Forflytningsbælte Forhøjerklodser og forhøjerben Gangbuk Gelænder Glide-, vende- og drejehjælpemidler Greb Gribetang Hjælpemotor til kørestol Hovedgærde til seng Hvilestol Hæl- og fodbeskyttere Høretekniske hjælpemidler Hårbørster og -kamme Hårvaskebassin & -stativ Individuel befordring Informationsteknologiske hjælpemidler Katapultsæde Katetre og urinposer m.m Komfort kørestol Kompressionsstrømper og lignende Kompressionsudstyr Korset og lændebælte Kugleprodukter Køkkenindretning Køkkenredskaber Kørepose og regnslag Lejringspuder og -kiler Loftlift Læsestativ Løftesejl Madras - trykaflastende Manuel aktiv kørestol

4 Neglebørste, neglesaks og negleklipper Optiske synshjælpemidler Opvaskemaskine Ortopædisk fodtøj og fodindlæg Paryk Personløfter mobil stålift Personløfter - mobil Platformslift og løfteplatform Puslebord Påklædningshjælpemidler Rampe Robotstøvsuger Rollator Rullebord Rygpude & Ryglæn Seler Sengebord Sengetilbehør; galge, rebstige, støttehåndtag & sengebånd Siddepude & trykaflastende pude Skulder-, albue-, håndleds- og håndskinner Spise- og drikkehjælpemidler Stok Stomimaterialer Ståstøttestativ Svagsynshjælpemidler Talerstol (gangvogn) Tandbørsteholder (til protesetandbørste) Tandemcykel Tohjulet el-cykel Toiletforhøjer Toiletpapirtang Toilet med vaske- og tørrefunktion Toiletsæde med armlæn Transportkørestol Trappelift og stolelift Trehjulet cykel og trehjulet ladcykel

5 Trehjulet knallert Udvidelse af dør Urinkolbe Vandarmatur Vinduesåbner Øjenprotese

6 Indledning Serviceniveauet for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring er en oversigt over de ydelser, som Bornholms Regionskommune tilbyder indenfor de nævnte områder. Baggrunden for at udfærdige dette serviceniveau er at tilbyde borgerne i Bornholms Regionskommune en ensartet sagsbehandling, således at der træffes ensartede afgørelser om ydelser til borgere med samme behov eller samme situation. Derudover giver oversigten borgere, pårørende, interesseorganisationer og politikere et overskueligt overblik over de ydelser på hjælpemiddelområdet, som Bornholms Regionskommune tilbyder. Der gøres opmærksom på, at oversigten er vejledende, og at der altid foretages en individuel vurdering ved enhver ansøgning. Sagsbehandling Sagsbehandling forud for en afgørelse sker i tæt samarbejde mellem borger og sagsbehandler, idet borgeren bedst kan formulere sit behov. Gennem rådgivning og vejledning finder borger og sagsbehandler frem til de relevante hjælpemidler. Hvor der er tale om ydelse af hjælpemidler, der skal tilpasses den enkelte borger, foretages afprøvning af relevante hjælpemidler. Borger kan give tilladelse til at familie eller f.eks. hjemmeplejen kan søge på borgers vegne. Der kan blive behov for borgers samtykke i de tilfælde, hvor der er behov for yderligere oplysninger ved f.eks. læge eller sygehus, før der kan træffes afgørelse. Lovgivning og målgruppe Hjælpemidler og forbrugsgoder Formål og personkreds Bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder skal medvirke til at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt, og i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Personkredsen omfatter borgere med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der gør et hjælpemiddel nødvendigt. Der skal være tale om en varigt nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i den daglige tilværelse. Bevilling af et hjælpemiddel eller et forbrugsgode (bortset fra biler) er uafhængig af borgerens økonomi. Ydelsen af et hjælpemiddel eller et forbrugsgode er skattefri. Kriterier for bevilling Hjælpemidler eller forbrugsgoder ydes efter servicelovens 112 og 113, når disse: 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet 3. er nødvendige for at den pågældende kan udøve et erhverv. 5

7 Forbrugsgoder og sædvanligt indbo Der kan ydes hjælp til køb af forbrugsgoder, når borgeren opfylder de samme betingelser som ved bevilling af hjælpemidler. Forbrugsgoder defineres som produkter der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelge befolkning som målgruppe. Som hovedregel bevilges et forbrugsgode med 50 % af prisen på et standardprodukt. Der kan kun ydes hjælp når udgiften er over kr. 500,-. Der er særlige regler, hvis der er behov for tilpasning af produktet eller behov for et særlig dyrt forbrugsgode. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder der normalt indgår i sædvanligt indbo. Det kan f.eks. være stole, borde, senge, telefoner, standardcomputere, vaskemaskiner m.v. Frit valg Formålet med fritvalgsordningen er at give borgerne adgang til frit valg af hjælpemidler og forbrugsgoder. Støtten ydes højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hvis der er indgået leverandøraftaler, er der regler for hvordan man skal forholde sig, når man køber hjælpemidlet. Borgers ret til at vælge leverandør gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør. Det kan anbefales at kontakte sagsbehandlerne, der kan oplyse nærmere om reglerne for frit valg, generelt eller i den konkrete situation. Reparation og udskiftning af hjælpemidler Der ydes hjælp til nødvendig reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler efter behov. Borger skal ansøge Hjælpemidler om reparationen eller udskiftningen. Der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af hjælpemidlet, f.eks. drift, rengøring eller vedligeholdelse, dog med følgende undtagelser: - Der ydes hjælp til batterier til brug for hjælpemidler, hvis batterierne ikke kan købes i almindelig handel eller ikke kan eller bør udskiftes af borgeren selv. - Der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning. Borgeren betaler selv udgifterne til den første årlige udskiftning og skal kunne dokumentere denne udgift. Hvis borger har benyttet sig af retten til frit valg af hjælpemiddel, og hvis der på grund af ansøgerens frie valg undtagelsesvist skulle blive tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppigere udskiftninger, skal udgiften hertil afholdes af borger selv. Reparation og udskiftning af forbrugsgoder Der ydes ikke hjælp til reparation og udskiftning af forbrugsgoder, hvor hjælpen er bevilget som en engangsydelse med 50 % af prisen på et standardprodukt i henhold til servicelovens 113, stk. 3. Hvis der er ydet hjælp til et forbrugsgode, som er dyrere end et standardprodukt i henhold til servicelovens 113, stk. 4, ydes der hjælp til reparation med halvdelen af udgiften. Hvis der er ydet hjælp til et forbrugsgode med en særlig indretning i henhold til servicelovens 113, stk. 4, ydes hjælpen til reparation alene til den særlige indretning. Hvis der er ydet hjælp til et forbrugsgode, som udelukkende fungerer som hjælpemiddel i henhold til servicelovens 113, stk. 5, og som er bevilget som udlån, ydes hjælp til reparation og udskiftning efter behov. 6

8 Basisinventar Hjælpemidler til fælles brug for borgere i et tilbud efter serviceloven (f.eks. et botilbud, en daginstitution, en klub eller en døgninstitution), skal stilles til rådighed af det pågældende tilbud. Hvis et hjælpemiddel er personligt og alene anvendes af den enkelte og f.eks. medtages under ophold udenfor et af de nævnte tilbud, skal hjælpemidlet ikke stilles til rådighed af det pågældende tilbud. Hvis et hjælpemiddel er nødvendigt ved midlertidigt ophold i hjemmet, f.eks. hvor et barn skal på ferie hos sine forældre, ydes hjælpemidlet efter servicelovens 112, hvis det ikke kan medbringes fra tilbuddet. Et individuelt tilpasset hjælpemiddel, f.eks. en kørestol, skal ydes efter servicelovens 112. Borgere som bor i boliger, som er almene ældreboliger, skal bevilges hjælpemidler efter de almindelige regler for tildeling af hjælpemidler. Boligindretning og boligskift Hjælp til boligindretning og boligskift ydes efter servicelovens 116. Der kan bevilges hjælp til boligindretning, når borgers varigt nedsatte funktionsevne gør, at boligindretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. I de ganske særlige tilfælde hvor hjælp til at gøre boligen egnet som opholdssted ikke er tilstrækkelig, kan kommunen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov. Borgere der modtager social pension kan ikke få hjælp til skift af bolig, medmindre det drejer sig om personer, der har en hjælperordning efter servicelovens 96. Frit valg Det er muligt at vælge anden håndværker og andre materialer end det bevilgede. Hvis borger vælger selv at lade boligindretningen udføre, refunderes højst udgifter svarende til den pris, kommunen kunne have fået boligindretningen udført for hos den håndværker, som kommunen har valgt. Hvis der er bevilget hjælp til boligskift, gælder reglen om frit valg ikke, fordi hjælp til boligskift udmåles som et kontant tilskud. Biler og særlig indretning Biler og særlig indretning ydes efter servicelovens 114. Der kan bevilges hjælp, når borgers nedsatte funktionsevne i væsentlig grad: 1. vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil 2. vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil 3. forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter udenfor hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. Kørselsbehovet skal have et sådant omfang, at ansøger skal have aktiviteter udenfor hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. Aktivitetsniveauet skal som svare til, hvad der er sædvanligt for en jævnaldrende person uden funktionsnedsættelse med en i øvrigt tilsvarende livssituation. Frit valg Ved bevilling af bil bevilges altid den billigst egnede bil. Der er mulighed for at købe en anden bil og selv betale merudgiften. Den valgte bil skal godkendes som egnet. 7

9 Klagemulighed Der kan klages til Ankestyrelsen over afgørelser på områderne for hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og boligskift og biler og særlig indretning. Klagen skal være modtaget hos Hjælpemidler senest 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Der er ikke krav om, at klagen skal være skriftlig. Når klagen er modtaget, foretager Hjælpemidler indenfor en frist på 4 uger en genvurdering af afgørelsen. Borger orienteres om resultatet af genvurderingen, og hvis afgørelsen fastholdes, sendes sagen til behandling i Ankestyrelsen. Støtte til individuel befordring Der kan i henhold til servicelovens 117 ydes tilskud til befordring med individuelle transportmidler, hvis borger ikke kan transporteres med eget transportmiddel eller offentlig transport herunder HandyBat. Det foretages en individuel vurdering ved hver ansøgning. Der er ikke klagemulighed til anden instans ved afgørelser efter denne bestemmelse. Befordringsgodtgørelse Hjælpemidler yder befordringsgodtgørelse i forbindelse med ansøgning og afprøvning af hjælpemidler, forbrugsgoder og biler, når den samlede udgift med det billigste forsvarlige befordringsmiddel overstiger kr. 60,-, dog kr. 25,- for borgere, der modtager sociale pensioner. Der kan ikke ydes befordringsgodtgørelse for rejser tur/retur til udenøs leverandører, hvis der eksisterer en kvalificeret leverandør inden for kommunens grænser. Leverandøraftaler Der er i Bornholms Regionskommune indgået leverandøraftaler på de følgende områder: Bleer Der er for perioden 1. juni maj 2017 indgået leverandøraftale med Abena A/S, Egelund 35, 6200 Aabenraa med mulighed for ét års forlængelse. Urologi Der er for perioden 1. juni maj 2017 indgået leverandøraftale med Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby med mulighed for ét års forlængelse. Diabetesmaterialer Der er for perioden 1. maj april 2015 indgået leverandøraftale med Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby. Kompressionsstrømper Hvad angår kompressionsstrømper efter standardmål er der for perioden 1. maj april 2015 indgået leverandøraftale med Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby. Hvad angår individuelt tilvirkede kompressionsstrømper er der for perioden 1. maj april 2015 indgået leverandøraftale med Specialbandager.dk A/S, Bindeledet 10, 2880 Bagsværd. Hvad angår hjælpemidler til brug for på- og aftagning kompressionsstrømper er der for perioden 1. maj april 2015 indgået leverandøraftale med Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby. 8

10 Stomimaterialer Der er for perioden 1. maj april 2015 indgået leverandøraftale med OneMed A/S, P.O. Pedersens Vej 16, 8200 Aarhus N. Ortopædisk fodtøj og fodindlæg Leverandøraftale forventes indgået snarest. Der ydes pt. støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel fra en valgfri leverandør. Ortoser Leverandøraftale forventes indgået snarest. Der ydes pt. støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel fra en valgfri leverandør. Øvrige kropsbårne hjælpemidler Der er ikke indgået leverandøraftaler. Der ydes støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel fra en valgfri leverandør. Sagsbehandlingsfrister Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende sagsbehandlingsfrister: - Hjælpemidler og forbrugsgoder (undtaget transporthjælpemidler): 8 uger - Boligindretning og boligskift: 8 uger - Transporthjælpemidler (el-køretøjer, el-cykler, cykler og trehjulede knallerter): 3 måneder - Handicapbiler og særlig indretning: 6 måneder Der skal under normale omstændigheder være truffet en afgørelse indenfor den angivne frist. Telefon- og åbningstid Telefontid Alle hverdage kl Telefonnummer: Åbningstid i ekspeditionen Alle hverdage kl Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Afhentning af bevilgede hjælpemidler kun efter forudgående aftale. Åben rådgivning og vejledning Tirsdage og torsdage kl Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. 9

11 Arbejdsstol Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt, væsentligt nedsatte gang- og standfunktion. At borger opnår en væsentlig grad af selvstændighed omkring de daglige gøremål i køkkenet. Borgere med en varig, væsentligt nedsat gang- og standfunktion. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at der foretages en vurdering af husstandens sammensætning; om der er andre personer i husstanden, der kan varetage de opgaver, der ellers nødvendiggør en arbejdsstol - at borger ikke har tilstrækkelig standfunktion til at udføre daglige gøremål, der normalt udføres stående, herunder madlavning, opvask og andre opgaver i køkkenet - at borger har behov for en stol med centralbremse - at behovet ikke kan afhjælpes med en almindelig kontorstol eller en rollator. for borger? Arbejdsstol med centralbremse og gasfjeder til højderegulering. Arbejdsstol med centralbremse og elektrisk højderegulering. Ståstøttestol. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af arbejdsstolen. Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 10

12 Arm- og benproteser Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte funktionsevne i form af en helt eller delvist manglende arm eller et helt eller delvist manglende ben. At borgers mobilitet i væsentlig grad bliver forbedret, således at borgeren selvstændigt kan varetage daglige funktioner. Borgere der mangler hele eller en del af arm eller ben. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at der skal foreligge lægelig dokumentation fra hospital for, om borgeren er proteseegnet. Protese med tilbehør, f.eks. sleeve, liner, manchetter mv. Protesestrømpe. I særlige tilfælde bevilges nødvendig reparation og/eller tilretning. Computerknæ, dynamisk fod eller ekstra protese kan bevilges efter en konkret, individuel vurdering af behov og aktivitetsniveau. Der kan dog efter en konkret, individuel vurdering forekomme undtagelser. Der kan bevilges ny protese ved forandringer af arm/ben-stump, og når bevilget protese er udslidt. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af protesen Ja Valgfri, momsregistreret forhandler. Ydelsen er gratis for borger. 11

13 Bad indretning af bruseplads, fjernelse af kant ved bruseniche, fjernelse af badekar Lovgrundlag: Lov om Social Service 116, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte funktionsevne i form af en manglende evne til at tage, eller modtage hjælp til, bad i eget hjem. At sikre at borger med nedsat funktionsevne kan tage bad selvstændigt eller med personassistance i eget badeværelse. At sikre en indretning af badeværelset så borger kan bade med mindst mulig risiko for fald. At medvirke til at borger og eventuelt familie kan leve et almindeligt liv som andre på samme alder og i samme livssituation. Borgere med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. De generelle kriterier for bevilling skal være opfyldt. I forhold til den pågældende boligindretning gælder specifikt: - at borger har nedsat fysisk funktionsevne i form af manglende balance, kraft eller styrke i en sådan grad, at vedkommende ikke kan forcere kant til bruseniche eller badekar - at borger er afhængig af at sidde på en bad-bækkenstol på hjul, når vedkommende tager bad - at badestolen ikke kan køres over kant ved bruseniche eller badekar - at borger ikke har mulighed for at bade uden for badekar siddende på badetaburet, badestol eller toilet. Fjernelse af kant ved bruseniche. Fjernelse af badekar. Indretning af bruseplads. Der foretages en funktionel og ikke-kosmetisk indretning af brusepladsen. Leje- eller andelsbolig: Indhentning af skriftlig tilladelse til boligindretning ved udlejer eller andelsboligforening. Retablering af boligindretning ved fraflytning sker efter aftale med udlejer eller andelsboligforening. 12

14 Der ydes ikke hjælp til drift, rengøring og vedligeholdelse af boligindretningen. Der ydes ikke retablering af boligindretning i ejerbolig. Momsregistreret håndværker. Ydelsen er gratis for borger ved brug af den af Hjælpemidler valgte leverandør. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. Boligindretning gives som en engangsydelse, derfor er der ingen opfølgning. 13

15 Badebræt og badesæde Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt, væsentligt nedsatte gang- og standfunktion. At borger selvstændigt kan tage bad. Borgere med en varig, væsentligt nedsat gang- og standfunktion. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at borger ikke kan sætte sig i badekar, rejse sig fra badekar og komme ind og/eller ud af badekar - at borger ikke har mulighed for at tage bad andre steder end i badekarret. Badebræt til badekar. Badekarssæde. Drejeligt badekarssæde. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af badebrættet eller sædet. Ja Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 14

16 Badebørster og -svampe Lovgrundlag: Lov om social service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte bevægelighed. At borger selvstændigt kan forestå personlig hygiejne. Borgere der på grund af varigt nedsat bevægelighed ikke kan vaske sig på ryg og mellem tæer og fødder. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at borger ikke kan nå sine tæer, fødder og/eller ryg grundet en varig funktionsnedsættelse - at borger med hjælpemidlet bliver selvhjulpen i forhold til personlig hygiejne. Badebørste med vinklet skaft. Fod- og tåvaskere. Badebørste med lige skaft i henhold til 113, stk. 1, da det vurderes at være sædvanligt indbo og findes i ethvert hjem, der måtte ønske det. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af badebørsten eller - svampen. Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 15

17 Badekar og badekarsindsats til børn Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. tildeling af Ydelsen skal kompensere for barnets varigt nedsatte funktionsevne i form en manglende evne til at modtage bad på en aldersvarende, konventionel vis. At barnet får mulighed for at modtage bad. Børn der på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan bades på anden vis. pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at barnet har behov for at blive støttet i liggende eller siddende stilling under bad - at særlige forhold medfører, at badning i badekar er den mest hensigtsmæssige løsning for barnet. Badekar på stativ. Badekarsindsats. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af hjælpemidlet. Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 16

18 Badetaburet Lovgrundlag: Lov om social service 112, stk. 1 og 113, stk. 5. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt, væsentligt nedsatte gang- og standfunktion. At borger kan tage bad, selvstændigt eller med personassistance. Borgere med en varig, væsentligt nedsat gang- og standfunktion. pågældende hjælpemiddel eller forbrugsgode gælder specifikt: - at borger ikke kan stå op og tage bad - at der er faldrisiko - at borger ikke kan benytte badekar, men bliver i stand til at foretage bad siddende uden for badekar - at der foretages en vurdering af, om der er behov for ryglæn, for at borger kan holde balancen siddende. Badetaburet i henhold til 113, stk. 5. Badetaburet med ryglæn i henhold til 112, stk. 1. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af badetaburetten. Ved en badetaburet med ryglæn bevilget i henhold til 112, stk.1, kan borger frit vælge leverandør. Ved en badetaburet bevilget i henhold til 113, stk. 5, ydes badetaburetten som udlån af Hjælpemider, og borger har ikke mulighed for at vælge anden leverandør. Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. 17

19 Bade-/toiletstol Lovgrundlag: Lov om Social Service 112, stk. 1. Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte funktionsevne i form af en helt eller delvist manglende evne til at benytte eget toilet og/eller en manglende evne til at tage, eller modtage hjælp til, bad på konventionel vis. At borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpen ved personlig pleje. Borgere der på grund af nedsat standfunktion og dårlig balance ikke kan stå op og udføre personlig pleje og ikke kan lave forflytning til eksempelvis badetaburet. tildeling af pågældende hjælpemiddel gælder specifikt: - at borger ikke kan forflytte sig til toilet - at borger er i risiko for at falde ved toiletbesøg om natten - at borger ikke kan benytte toilettet i boligen - at borger får hjælp til at udføre personlig pleje - at der kan bevilges bade-/toiletstol med drivhjul til borger, som derved selvstændigt kan tage bad eller foretage toiletbesøg herunder forflytning - at der kan bevilges bade-/toiletstol med kipfunktion til borger med nedsat styrke og bevægelighed, hvor vedkommende ikke har siddende balance - at der kan bevilges bade-/toiletstol med kipfunktion, når det ikke er muligt for plejepersonale at forflytte borger til almindelig bade-/ toiletstol - at der bevilges toiletstol uden hjul, når borger skal anvende toiletstolen et fast sted og dermed ikke har behov for at denne flyttes. Bade-/toiletstol med eller uden hjul. Bade-/toiletstol med kipfunktion. Bade-/toiletstol med drivhjul. Eventuelle følgeydelser: - tilbehør til bade-/toiletstol - fjernelse eller udligning af dørtrin. Der ydes ikke hjælp til rengøring og vedligeholdelse af bade-/toiletstolen. 18

20 Særlige forhold Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Ydelsen er gratis for borger og ydes som udlån. Hvis muligheden for frit valg benyttes, kan der forekomme delvis egenbetaling. En bade-/toiletstol kan også udlånes for at sikre eventuelt plejepersonales arbejdsmiljø. Dette sker ikke i henhold til Lov om Social Service. 19

21 Barnevogn og klapvogn Lovgrundlag: Lov om Social Service 113, stk tildeling af Ydelsen skal kompensere for barnets varigt nedsatte funktionsevne i form af en manglende evne til at transportere sig, eller blive transporteret, over længere afstande. At barnet får mulighed for at blive transporteret over længere afstande. Børn med en varig svært nedsat eller manglende gangfunktion samt nedsat stabilitet og bevægelighed. Børn der ikke har en kørestol. Børn med en varigt nedsat psykisk funktionsevne, som derfor ikke kan gå målrettet. pågældende forbrugsgode gælder specifikt: - at der foretages en vurdering af barnets helbredsforhold, funktionsnedsættelse, sociale forhold samt det konkrete daglige kørselsbehov - at der foretages en vurdering af, om en standardklapvogn eller -barnevogn kan tilpasses barnets behov - at barnets behov for transport i højere grad tilgodeses med en barnevogn eller en klapvogn fremfor en manuel kørestol. 50 % af prisen på en standard barne- eller klapvogn i henhold til 113, stk. 3 når barnet har en alder, hvor der sædvanligvis vil være behov for transport i barne- eller klapvogn. Hvis det er nødvendigt med en barne- eller klapvogn, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvor der er behov for særlig indretning af vognen, afholder Hjælpemidler de nødvendige merudgifter i henhold til 113, stk. 4. Specialbarnevogn eller -klapvogn i henhold til 113, stk. 5, når barnet har en alder, hvor der ikke sædvanligvis vil være behov for transport i barne- eller klapvogn, og vognen således udelukkende fungerer som hjælpemiddel. Der ydes ikke hjælp til drift, rengøring og vedligeholdelse af barne- eller klapvognen, herunder serviceeftersyn. Der ydes ikke reparation og udskiftning af barne- og klapvogne bevilget i henhold til 113, stk. 3. Ved en barne- eller klapvogn bevilget i henhold til 113, stk. 3, kan borger frit vælge leverandør. Ved en barne- eller klapvogn bevilget i henhold til 113, stk. 5, ydes den som udlån af Hjælpemider, og borger har ikke mulighed for at vælge anden leverandør. 20

22 Barne- og klapvogne bevilget i henhold til 113, stk. 5 udlånes af Hjælpemidler, Ullasvej 43, 3700 Rønne. Barne- og klapvogne bevilget iht. 113, stk. 3 indkøber borger selv hos en valgfri, momsregistreret forhandler. Det beløb, som borgeren er berettiget til i henhold til bevillingen, refunderes ved forevisning af faktura. I forbindelse med større beløb kan det aftales med leverandøren, at kommunens andel af købesummen afregnes direkte mellem leverandør og kommune. Barne- og klapvogne bevilget i henhold til 113, stk. 5 ydes som udlån og ydelsen er dermed gratis for borger. Ved barne- og klapvogne bevilget i henhold til 113, stk. 3 forekommer en egenbetaling svarende til 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt. Hvis borger ønsker et dyrere produkt, der ikke vurderes at være nødvendigt i forhold til den nedsatte funktionsevne, skal vedkommende selv betale differencen mellem dette og det almindelige standardprodukt. Der foretages individuel opfølgning, når barne- eller klapvognen er bevilget i henhold til 113, stk. 5. Når barne- eller klapvognen er bevilget i henhold til 113, stk. 3, foretages der ingen opfølgning, da der er tale om en engangsydelse som hjælp til indkøb af et forbrugsgode, der bliver borgers ejendom. 21

23 Belysning Lovgrundlag: Lov om Social Service 113, stk. 1, 2 og 5. tildeling af Ydelsen skal kompensere for borgers varigt nedsatte syn. At borger med nedsat syn kan varetage sine daglige aktiviteter i hjemmet. Borgere der har et varigt nedsat syn, og som har behov for ekstraordinære lyskilder ud over, hvad man anser for at være sædvanligt i en bolig. pågældende forbrugsgode gælder specifikt: - at borger skal have en varig nedsat synsfunktion svarende til en visus på 0.3 eller derover målt på det bedste øje - at borge skal have en synsfeltindskrænkning til 20 gr. eller derunder - at borger skal have en medicinsk-optisk, varig øjenlidelse. Lyskilder i henhold til 113, stk. 5, når disse anses for at være ud over, hvad der er sædvanligt i en bolig, og når den samlede anskaffelsespris inkl. eventuel montering overstiger bagatelgrænsen for forbrugsgoder på kr. 500,- i henhold til 113, stk. 2. Lyskilder, der normalt indgår i sædvanligt indbo i henhold til 113, stk. 1. Det vil sige lyskilder, som normalt indgår i ethvert hjem, der måtte ønske det. Lyskilder hvor den samlede anskaffelsespris inkl. eventuel montering ikke overstiger bagatelgrænsen for forbrugsgoder på kr. 500,- i henhold til 113, stk. 2. Der ydes ikke hjælp til drift, rengøring og vedligeholdelse af lyskilder. Nej. Hjælpemidler og eventuelt håndværker, når belysningen kræver montering ud over, hvad borger selv kan foretage. Ydelsen er gratis for borger. 22

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Dokumentation af borgerens

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Servicelovens 112, 113 og 116 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 af 92 Servicelovens 112, 113 og 116... 1 Information vedr. fritvalgsordningen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Lovhjemmel Lov om Social Service 112

Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Kvalitetsstandarder 2015-16: 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Kropsbårne, personlige hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse... 3 2. Ben-

Læs mere

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje 112 i Lov om Social Service At kompensere for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til bad,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 er 2014 Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 2 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 5 Arm- og benproteser...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Sundhed- og omsorgsområdet

Sundhed- og omsorgsområdet Sundhed- og omsorgsområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe...

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE Før du køber elscooter Der er mange overvejelser forbundet med at købe en elscooter. Dette kan blandt andet dreje sig om elscooterens størrelse og dine behov og begrænsninger.

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter Godkendt i Udvalget for Voksne d. 2. april 2013 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver kriterierne

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Pjece om Sundhedsaftalen vedr. hjælpemidler Arbejdsdeling mellem Region Sjælland og de 17 kommuner Version: 1.0 Dato: Juni 2012 Kontaktoplysninger for bestilling

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument.

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument. Algoritme 9 12 Algoritmerne 9 12 er udarbejdet af nøglepersoner i Odense Kommune i samarbejde med Plambech & Bøgedal Sidst rettet den 19. november 2010 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114 PLEJEOMRÅDET Støtte til køb af bil Servicelovens 114 Nr. 02 den 10. februar 2009 Norddjurs Kommune,, 1 Indledning. Statsforvaltningen Midtjylland har gennemført en praksisundersøgelse 2008 vedr. støtte

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere