Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger"

Transkript

1 Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger CO 2 -reducerende tiltag på landbrugsbyggeri Forundersøgelse af solenergiens rolle i fremtidens landbrugsbyggeri Af Henrik Frederiksen, Plan & Miljø oktober

2 Indhold Indledning 3 Formål og indhold af undersøgelsen 3 Solenergi 4 Solceller 5 Solcelletyper 5 Solcellemoduler 7 Ikke nettilsluttede anlæg 7 Nettilsluttede anlæg 7 Solcelleanlægs orientering 9 Solcelleanlægs ydeevne 10 CO2 10 Fordele ved solcelleanlæg 11 Økonomi i solcelleanlæg 11 Støtte til el fra solceller private 12 Støtte til el fra solceller erhverv 12 Solceller i landbruget 13 Solenergi i Tyskland 13 Konklusion 14 Anvendte kilder 15 2

3 Indledning Landbrugets energiforbrug er et område der kræver fokus, og landmændenes samlede energiregnskab vil få øget betydning i fremtiden. Både for den enkelte landmand og i den samfundsmæssige debat. For landmanden betyder anvendelsen af ny teknologi til f.eks. begrænsning af ammoniakfordampning, reducering af lugtgener eller køling af gylle, et øget energiforbrug. Et energiforbrug der forøger omkostningerne for landmanden og som bidrager til et nationalt forøget CO 2 forbrug. Moderne produktionsenheder er så store, at tagene i sig selv udgør hundredtusindvis af frie kvadratmeter, der har potentiale til at blive benyttet til solenergi. De teknologiske fremskridt indenfor solceller er under hastig udvikling og der ses stadig flere produkter, der også for landbruget kunne være interessante. Dette projekt vil fokusere på de arkitektoniske, økonomiske og produktionsmæssige aspekter samt reduktionen i klimapåvirkningerne (CO 2 ) for den enkelte landmand. Formål og indhold af undersøgelsen Formålet med projektet er at klarlægge potentialet, for at landmanden kan producere noget af sin egen el fra solceller placeret på tage af landbrugets produktionsbygninger. Projektet vil indeholde: Teoretisk gennemgang af solenergi og solceller Indsamling og formidling af viden i forbindelse med de kriterier, der vil gælde for produktionsbygningers placering og udformning i forhold til at opnå en optimal placering af solceller Kortlægning af fordele og ulemper ved brug at solceller i landbrugsbyggeri herunder økonomi og klimapåvirkninger Solcellemoduler på hustag 3

4 Solenergi Solenergi er den reneste og naturligste energiform, vi har, og i modsætning til fossile brændstoffer (olie/kul/naturgas), findes den overalt på jorden. I Danmark er den globale solindstråling ca kwh/m² pr. år målt på vandret plan og ca kwh/m² på flader med optimal orientering. Ligesom andre vedvarende energikilder er det at bruge solenergi dyrt i anlægsomkostninger, men billigt i drift, hvis man sammenligner med fossile brændstoffer. Ved jordoverfladen om dagen uden skyer mellem solen og målepunktet vil soleffekten, efter at være blevet filtreret af atmosfæren, være ca W/m² målt vinkelret i forhold til solen. Da soleffekten afhænger af vejen gennem atmosfæren, er effekten naturligvis lavere ved højere (nordlige) breddegrader. Ved ækvator kommer solens stråler direkte ind på jorden, hvorved der er et minimalt tab. Jo større afstand til ækvator (nord eller syd) man er, jo mindre solenergi rammer jorden pr. m². Solstrålerne rammer ikke jordens overflade vinkelret, men mere skråt. Et andet eksempel er solbadning. Her bruner solen også mest ved middagstid når man ligger ned, hvor solen står lige over hovedet på os. Morgen og aften står solen lavt og skal dermed gennem mere luft, inden den når ned på jordoverfladen. For at udnytte solens energi skal denne først omformes til anden energi, eksempelvis elektrisk strøm via solceller. Hvis solceller med en virkningsgrad på 8 % dækkede de sorte små cirkelskiver på jorden, kunne hele jorden energibehov dækkes. Dog kræver det, at man kan gemme energien til om natten - eller sende energien til den side af jorden der er i skygge. 4

5 Solceller En solcelle er en halvleder, som omsætter lys direkte til elektricitet ved hjælp af den såkaldte fotoelektriske effekt. Solceller producerer el helt uden bevægelige dele, og er derfor en meget robust og driftsikker teknologi. Bl.a. derfor har solceller længe været brugt i rumfarten, og senere til specielle anvendelser på jorden, hvor den høje pris var underordnet. Fremstillingsomkostningerne er imidlertid faldet drastisk, og da effektiviteten samtidig er øget, er solceller i dag relevante i mange sammenhænge til elforsyning i stor eller lille skala. Solcelletyper De solceller, som findes på markedet i dag, er næsten alle baseret på silicium i mono- eller polykrystallinske eller amorf (ikke-krystallinsk) tilstand. Solceller baseret på andre materialer forekommer også på markedet, f.eks. tyndfilmsceller. Monokrystallinske solceller er som standard sorte eller grå med en ensartet overflade, og de er født cirkulære. Ønsker man en særlig tæt pakning i det færdige modul, kan de udskæres i kvadrater. Monokrystallinske celler har den bedste virkningsgrad - typisk %. Polykrystallinske siliciumceller findes ofte i blålige nuancer og i kvadratisk form. De enkelte krystaller tilbagekaster lyset forskelligt efter deres orientering, hvilket giver en levende overflade. Virkningsgraden er lidt dårligere end for monokrystallinske typisk %. De nyeste og bedste (og dyreste) typer solceller kan i dag omdanne op til 40 % af sollyset til el, men anvendes pt. ikke til kommercielt brug pga. prisen. Monokrystalinske solceller Polykrystalinske solceller 5

6 Ovenstående solcellepaneler måler ca. 1,5 x 0,7 meter og har en ydelse på ca. 120 W p. Tyndfilmssolceller, også kaldet 2. generations solcelleteknologi, er baseret på tyndfilm af fx amorft silicium. Denne type har været begrænset i produktion gennem adskillige år, men den seneste udvikling har gjort det billigere at producere og de er nu et attraktivt produkt. Virkningsgraden er i den lave ende typisk 8-12 %. Tyndfilmssolceller er meget fleksible og anvendelsesmulighederne mangfoldige. Cellerne et lette at integrer i forskellige bygningskomponenter. Tyndfilmssolcelle på rulle Montage af tyndfilmssolceller på bliktag Solcellemodulernes ydeevne der i øvrigt er proportional med lysintensiteten opgives ved en normeret lysmængde og temperatur, og udtrykkes i Watt-peak (W p ), som angiver modulets maksimale ydeevne. Under danske forhold kan der teoretisk forventes en el-produktion fra et typisk solcelleanlæg på omkring 1 kwh om året per KW p installeret. Et anlæg på 1 kw p (1000 W p ) vil således teoretisk kunne yde op til 1000 kwh om året. I praksis opnås dog sjældent mere end kwh/år/kw p installeret. Sollyset har sin maksimale relative intensitet i området 450 til 500 nanometer - i det blå lys' område. Det er derfor vigtigt, at solcellen fremstilles sådan, at dens maksimale følsomhed ligger tæt på det. Når man betragter en solcelle, er den ofte blålig. Det er fordi det blå lys bliver delvis reflekteret fra cellen. En typisk silicium solcelle har sin største relative følsomhed i området 700 til 900 nanometer - altså i det infrarøde område. Dette manglende sammenfald er en af årsagerne til, at solceller ikke har nogen særlig høj virkningsgrad, og det er et af de områder, der udvikles på. 6

7 Sollyset har maksimal intensitet omkring 500 nm Solcellemoduler En enkelt solcelle giver som regel kun 0,5 volt og nogle få ma, men ved at samle flere celler i moduler, dannes en større og mere brugbar spænding på typisk volt, hvilket er passende til opladning af 12 volt batterisystemer. Standardmoduler leveres ofte i størrelser på omkring 1 m² og med en ydelse på 100 W p. Ikke nettilsluttede anlæg Den mest almindelige brug af solceller har hidtil været elforsyning uden for det offentlige elnet, hvor alternativ forsyning enten er for dyr eller for besværlig. Strømmen fra solcellemodulerne kan bruges direkte til drift af ventilatorer, belysning, pumper osv. eller strømmen kan lagres på store batterier og bruges når der er brug for den. Typisk omformes strømmen til 230 volt vekselstrøm som de fleste forbrugsapparater benytter. Denne type anlæg er mest udbredt i kolonihavehuse og campingvogne osv. hvor der ikke er indlagt fast el. Systemet finder ringe eller ingen anvendelse i større anlæg som fx private boliger. Nettilsluttede anlæg Denne anlægstype består af en række solcellemoduler, som via en vekselretter er koblet direkte til det offentlige elnet. Anlæggene kan være centrale eller decentrale, de kan være opbygget på stativ eller være bygningsintegreret og køre med enten høj eller lav spænding. Ved større anlæg kobles modulerne sammen, så de giver en spænding på typisk volt, som vekselrettes og transformeres op til netspændingen i en vekselretter. Foruden vekselretteren kræves en måler til køb og salg af el, samt diverse afbrydere og sikringer. I den daglige drift vil man ikke bemærke hvorfra strømmen kommer og man skal således ikke være nervøs for om det bliver overskyet eller evt. batterier løber tør for strøm. 7

8 Eksempel på en plug-and-play solcelle-inverter. Den har en netledning, som man selv må putte i stikkontakten, hvis man er hollænder, spanier eller englænder. Herhjemme er den imidlertid ikke godkendt som et produkt, forbrugerne selv må rode med. (Foto: Mastervolt) Eksempel på sammenbyggede solcellemoduler 8

9 Solcelleanlægs orientering Et solcelleanlægs ydelse er afhængig af adgangen til energikilden sollyset. Solcellepanelets orientering har indflydelse på dets el-produktion. Et panels orientering beskrives med hældning og verdenshjørneorientering (azimut). Hældningen af panelet måles i forhold til vandret og azimut-vinklen måles i forhold til syd. Når panelet peger mod syd er azimut = 0 og et vandret panel har en hældning på 0. Billede viser et panel med en azimut = 45 (syd-vest) og en hældning på 30 I Danmark er den optimale orientering set ud fra størst mulig el-produktion over året, stik mod syd (azimuth=0 ) og en hældning på ca. 42 i forhold til vandret. Solceller producerer strøm både fra direkte sollys og fra diffust sollys. Under danske forhold vil omkring halvdelen af produktionen komme fra direkte sollys mens den anden halvdel kommer fra diffust lys. Dette medfører temmelig store frihedsgrader mht. orienteringen af solcellepanelet. Groft sagt kan man udnytte verdenshjørneorienteringer fra øst over syd til vest og hældninger fra 25 til 60 uden at miste mere end %, i relation til den optimale placering. Det er således ikke altafgørende at den tagflade man ønsker at udnytte peger stik mod syd eller har den helt rette taghældning for at opnå en god el-produktion. 9

10 Soludbyttet i Danmark i forhold til orienteringen Udbyttet fra solcellerne kan forøges med op til 30 % hvis panelerne automatisk følger solens bane, frem for stationær placering. I praksis gør man det sjældent, fordi anlægget bliver mere kompliceret, mere pladskrævende og kræver mere vedligehold. Det kan heller ikke så nemt placeres/indpasses på en bygning. Solcelleanlægs ydeevne Et typisk solcellemodul har en konverteringseffektivitet (virkningsgrad) på ca. 14 %. Sammensættes mange moduler i et panel opnås pga. tab og mistilpasning i praksis sjældent en panelvirkningsgrad væsentlig over %. Med baggrund i den globale solindstråling i Danmark på ca kwh/m² pr. år (afhængig af hældning) kan hver m² solcellepanel (typisk Silicium mono-krystallinsk) således i gennemsnit yde omkring kwh/år. Denne energi omsættes i en vekselretter til netspænding, og den resulterende netto energi (på el-nettet) udgør typisk kwh/m²/år, noget afhængig af anlægskonfiguration. Et typisk solcelleanlæg på 50 m² vil således have en nominel ydeevne på knap 6 kw p og vil optimalt placeret kunne yde omkring kwh/år ind på el-nettet hvilket svarer til en mindre families årsforbrug. CO 2 Kuldioxid (kemisk betegnelse CO 2 ) kommer fra afbrænding af materiale der indeholder kulstof som fossile brændstoffer og andet organisk materiale. Kuldioxid dannes også ved mikroorganismers fermentation og bliver som oxidationsprodukt udåndet af dyr og mennesker. Et menneske udånder ca. 450 L kuldioxid svarende til 900 gram pr. dag. Planter absorberer kuldioxid ved fotosyntese, og planterne anvender både kuldioxid og vand til at danne kulhydrater. Kuldioxid er til stede i Jordens atmosfære i en koncentration på ca. 0,038 % (380 ppm) i den tørrede luft. Luftens indhold varierer med årstiden, overlejret er der en tydeligt stigende trend. Luftarten virker som en drivhusgas. 10

11 Ved fremstilling af elektricitet afbrændes typisk fossile brændstoffer og andet organisk materiale som indeholder kulstof og derved produceres enorme mængder CO 2. Mængden af CO 2 er afhængig af hvilken energitype (olie, gas eller a-kraft) der benyttes på kraftværkerne. I Danmark regnes der i snit, at dannes 547 g CO 2 til at producere én KWh. Omvendt betyder det også, at der sparres 547 g CO 2 for hver kilo-watt-time der sparres eller produceres vha. alternative energiformer som fx sol- eller vindenergi. Fordele ved solcelleanlæg Solcelleanlæg har generelt en lang levetid, år eller mere, og vil i denne tid uden emissioner af nogen art og med meget ringe krav til vedligehold producere energi i form af elektricitet, når lysforholdene betinger dette. Denne elektricitet substituerer el fra kraftværkerne og bidrager således til reduktion af CO 2 udslip. Solceller er således den eneste vedvarende energiteknologi, som producerer høj kvalitetsenergi og som lader sig indpasse i et bygnings- eller bymiljø uden store gener. Solcellemoduler lader sig integrere i tagflader og facader på bygninger og strukturer, og kan med passende arkitektonisk indsats anvendes direkte som et stilfuldt byggeelement. Erfaringer fra både ind- og udland, specielt Schweiz, viser at virksomheder er overordentlig tilfredse med at have installeret solcelleanlæg, idet solpanelet er meget synligt og derved signalerer et højt teknologisk og miljøbevidst image. Dette har dog indtil videre kun fundet begrænset genklang i Danmark. Ved nybyggeri og i et vist omfang ved renovering af eksisterende byggeri kan solcellemoduler erstatte traditionelle byggematerialer, fx tagplader, hvorved der opnås en forbedret økonomi for anlægget. Solceller integreret i tagbeklædningen Tagflade komplet beklædt med solceller. Erfaringer både fra udland og Danmark viste, at et solcelleanlæg gør elektricitet meget synlig og nærværende for de mennesker, der arbejder i virksomheden og de som ser anlægget hver dag. Resultatet er ofte en sidegevinst i form af energibesparelse gennem ændret adfærd en effekt som kan forstærkes gennem supplerende tiltag som synliggørelse af energianlæggets daglige energiproduktion. Økonomi i solcelleanlæg Selv om solcellerne bliver billigere og billigere, er det stadig en meget dyr energiteknologi! Prisudviklingen har over en årrække været faldende man regner med en halvering af prisen pr. syv år. 11

12 Installationsprisen på nettilsluttede anlæg ligger i dag (2009) på ca kr. pr. installeret W p (inkl. moms). Med udgangspunkt heri vil et typisk anlæg til en privat husstand på 6 KW p således koste knap ,-. Energiudbyttet af et sådan anlæg ligger på ca kwh/år. Sættes udgifter til drift, vedligehold, rente, inflation, forsikring osv. for nemheds skyld til 0 kr., kommer hvér KWh, som anlægget producerer i sin levetid (som her sættes til 25 år), til at koste ca. 1,60 kr. Som alm. privatkunde koster én KWh i dag ca. 1,85 kr. (inkl. mons og afgifter) hvilket giver en meget lang tilbagebetalingstid (erfaringsmæssigt år). Det er dog meget sandsynligt, at elprisen vil stige de kommende år samt prisen på solpanelerne vil falde og effektiviteten af panelerne vil stige, hvorfor solenergi måske alligevel ikke er så uinteressant. Støtte til el fra solceller - private I de seneste år har støtten til solceller været dalende og i dag er det derfor ikke længere muligt at opnå tilskud til solceller fra det offentlige. Nettomålingsordningen er dog stadig gældende. Nettomålingsordningen er en lov som gør, at du kan få lov at sende strøm ud på el-nettet og derefter hente det tilbage igen uden at skulle betale de afgifter og moms, som du betaler for resten af dit forbrug. Produktionen fra solcellerne kan således lagres på el-nettet når husstanden ikke selv skal bruge den og hentes tilbage igen når behovet er der ganske som et stort batteri. Støtteordningen (Nettomålingsordningen) gælder for private husstandsinstallerede solcelleanlæg på max. 6 KW p (= ca KWh/år) og så længe der ikke produceres mere energi end der forbruges over et år. Sammenstiller man den teknologiske udvikling af selve solcellerne med den faldende produktionspris samt den stadig stigende elpris, vil det om ganske få år være særdeles interessant at investerer i private solcelleanlæg dog under forudsætning af Nettomålerordningen. Udover den økonomiske besparelse vil man ved fuld udnyttelse af anlægget således også have sparet klimaet for ca kg CO 2 pr. år. Støtte til el fra solceller - erhverv For erhvervslivet ser det dog helt anderledes ud - her ydes ingen støtte overhovedet! For el, der produceres på forbrugsstedet samtidig med at det forbruges, skal der ikke betales energiafgift mv. Ved selv at producere en del af sin egen elektricitet kan man altså spare hele elprisen. Forudsætningen er blot, at elektriciteten skal forbruges i samme sekund som den produceres. Produktion af el fra solceller på erhvervsejendomme, hvor elektriciteten ikke forbruges samtidig med at den produceres, kan afsættes på spotmarkedet. Ved salg på spotmarkedet gives der et pristillæg, som sammen med markedsprisen sikre en afregning på 60 øre/kwh i 10 år og 40 øre/kwh i de følgende 10 år. Med afsæt i nugældende regler og afregningspris, sammenholdt med at erhvervslivet i forvejen indkøber el meget billigt (uden moms og afgifter), er det således ikke økonomien der driver de erhvervsdrivende til at investere i store dyre solcelleanlæg det er mere prestigen ved det. Der kan dog være et lille økonomisk incitament for de virksomheder der har et elforbrug der stemmer overens med solcellernes produktion. Udnyttes solcellernes produktion ikke 100 %, stiger tilbagebetalingstiden og derved svinder det økonomiske incitament. 12

13 Solceller i landbruget Potentiale for landbruget i Danmark er enormt. Der findes i hundredtusindvis kvadratmeter super egnet tagflade på landbrugsbygningerne rundt om i landet. Mange eksisterende tagflader kan umiddelbart monteres med solcellepaneler mens rigtig mange tagflader i forbindelse med forestående ombygning og/eller renovering, med fordel kan udstyres med integrerede solcellepaneler. Men med udgangspunkt i ovenstående er det ikke salg af overskudsstrøm fra solceller der skal motivere landbruget til at investere i store effektive og dyre solcelleanlæg. Tanken om at skal aftage strømmen fra solcellerne i samme sekund som den produceres, dagen lang, året rundt er ikke umiddelbart tiltalende for landbruget. Ventilationsanlæg, malkeanlæg, foderanlæg, lys osv. skal virke præcis når produktionen kræver det og ikke blot når solen skinner. Naturligvis bruges el-nettet som reserve så der altid er tilstrækkelig strøm til rådighed, men hvis ikke den af solcellerne producerede strøm udnyttes 100 %, altså når solen skinner, udnyttes anlægget ikke optimalt og hele grundlaget for besparelse forsvinder. For at udnytte solcelleanlægget 100 % skal der foretages en dimensionering der bl.a. bygger på en nøje analyse af virksomhedens strømforbrug hen over dagen/året. Potentialet for CO 2 -besparelse i landbruget er næsten ufattelig stort. Hvis vi antager at der i Danmark om nogle få år findes mellemstore eller store landbrug der alle installerer blot 250 m²solceller på egnede tagflader, giver dette en samlet ydelse på ca. 180 millioner KWh eller omregnet til ca ton CO 2 pr. år. Solenergi i Tyskland Solceller er for Tyskland, hvad vindmøller er for Danmark. Landets flere end firmaer i solcelleindustrien - heraf 70 solcelle- og modulfabrikker - omsætter årligt for over 40 milliarder kroner. Dermed hører Tyskland til verdens førende solarproducenter, og branchen vokser eksplosivt - ikke mindst takket være Tysklands lov om regenerativ energi (EEG), der støtter driften af solaranlæg massivt. Dertil kommer en støt stigende international efterspørgsel. Tyskland har i mange år været med på solcellebølgen, men der kom først for alvor skred i opsætningen af solceller, da den nationale støtteordning for solceller blev indført i år Derefter eksploderede investeringerne i solceller både for private og virksomheder. Støtteordningen betyder, at en investor er garanteret en høj pris for den leverede strøm og investeringen er dermed tjent ind i løbet af 10 år, med nugældende priser på olie. Stiger olieprisen, er investeringen tjent hurtigere ind. Den tyske stat betaler i øjeblikket 0,51 EUR (3,86 DKK) pr. KWh solenergi der sælges til el-nettet. Denne afregningspris er statslig garanteret i 20 år. Den statslige støtte til solel aftrappes med 5 % år for år, men hver gang med 20 års garanti. 13

14 Tagflade i Tyskland med solceller Flere steder i Tyskland er der ligefrem rift om tagfladerne. Mange tagflader, typisk på offentlige bygninger, udlejes til private konsortier der monterer og driver solcelleanlægget, mod betaling af leje af tagfladen til bygningsejeren typisk for en 20 års periode. Også på landet er solcellefesten godt i gang. Rigtig mange landmænd udnytter selv de store tagflader og høster godt med penge ved salg af solel. Landmænd med store og meget egnede tagflader, der ikke selv ønsker at investere i solcelleanlæg, udlejer således også tagfladen til andre private/konsortier der monterer og driver solcelleanlægget. Landmanden får således både lejeindtægt og vedligeholdt sin tagflade i perioden som typisk er 20 år eller mere. Konklusion Der er ingen tvivl om, at solcelleenergi har en lys fremtid i Danmark, men med den nugældende støtteordning er det foreløbigt kun private der kan få økonomisk udbytte af at investere i et solcelleanlæg. Tilbagebetalingstiden for et privat anlæg, støttet af nettomålingsordningen, ligger i dag på ca. 20 år. Den teknologiske udvikling samt stigende energipriser forventes dog at nedbringe tilbagebetalingstiden til under det halve om en kort årrække på måske 4-5 år. Derefter vil det være særdeles interessant, for private, at kigge på solenergi. 14

15 Erhvervsdrivende, herunder også landbruget, kan som det ser ud i øjeblikket, ikke regne med at anlægget kan tjene sig selv hjem i dets levetid. Eneste gevinst er den klimarelaterede i form af reduktion af udledning af CO 2. På trods af forventningen til teknologisk udvikling samt stigende energipriser, forventes det i en lang årrække at være en dårlig forretning at investere i solcelleanlæg. Anvendte kilder Wikipedia, den frie encyklopædi - KeryChip Solenergi & Elektronik - El fra solen Energitjensten SolEnergiCentret Energistyrelsen Conrad Electronic Ingeniøren Uni-Solar, United Solar Ovonic 15

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008 Solceller DONG Energy og solceller, Byens Netværk, d. 17. september 2008 - Hvorfor solceller - Nøgletal, forskning/udvikling m.m. - Politisk opbakning - Eksempler på anlæg - DONG Energy's ydelser - Spørgsmål?

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Solceller i landbruget

Solceller i landbruget Solceller i landbruget 3-5 mio. m2 tagflader vender optimalt for max. udbytte af solenergi. Der er store perspektiver, men teknologien skal fungere og placeringen gennemtænkes. Solceller og det energimæssige

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. Fordi priserne

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division SOLCELLER i lavenergibygninger Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division Hvorfor? Solceller kan levere el uden røg, støj og møg Solceller er enkle at integrere i klimaskærmen Solceller holder

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. 4 Fordi

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag Solceller Fremtidens energikilde Selv om Danmark ligger forholdsvis nordligt og har et tempereret klima, modtager vi sollys nok til, at det svarer til mange gange vores samlede energiforbrug. Solceller

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL Et solidt valg ENTREPRISE Se mere om os på www.krintel.com ring på 43691173 eller skriv på post@krintel.com Vi har arbejdet med Schüco produkter

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Fokus på forsvarets solcelleanlæg FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring 72 67 11 11 fbe@mil.dk forsvaret.dk 2014 FORSVARET ER EN AF

Læs mere

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power.

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power. Version 3, maj 2013 Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom Innovative power. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com relacom.dk Hvorfor solceller og hvorfor nu? I dag gør

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Tagintegreret solceller Solcelle placering Solcelle montering Effektivitet Solcelleanlæg

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt?

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt? TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG Hvordan projekteres det billigst muligt? Erfaringer har vist, at der i forbindelse med etablering af tagintegrerede solcelle-anlæg eksisterer en række planlægningsmæssige, byggetekniske,

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 SOLCELLEr Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 KOMPLETPA Invester i et Solcelleanlæg og spar masser af penge mens du beskytter kloden Solen skinner 1.800 timer om året i Danmark.

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2011

energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2011 energiløsninger til installationer Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 20 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G

SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi G SOLCELLEANLÆG Go energi - Go økonomi INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske

Læs mere

SOLCELLER. er blevet en god forretning

SOLCELLER. er blevet en god forretning TEMA: SOLCELLER 34 :: BEDREHJEM :: AUGUST 2011 SOLCELLER er blevet en god forretning Nye skatteregler gør investeringen i solceller mere attraktiv end nogensinde før, og bringer tilbagebetalingstiden ned

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Ny chance for solceller i dansk byggeri?

Ny chance for solceller i dansk byggeri? Ny chance for solceller i dansk byggeri? Af Ivan Katic, Teknologisk Institut, april 2005 Denne artikel er et forsøg på at gøre status for udviklingen indenfor bygningsintegrerede solcelleanlæg der er inde

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

ENERGY. Leg og lær med vedvarende energi

ENERGY. Leg og lær med vedvarende energi ENERGY Leg og lær med vedvarende energi Hvordan sikrer vi, at vores bæredygtig generation? Vi har alle et ansvar over for vores klode. Naturens råstoffer er ikke uendelige, og vores beskyttende ozonlag

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller

Solcelleguide. Bliv klogere på solceller Solcelleguide Bliv klogere på solceller Indhold Forord 3 Hvad forstås ved solceller? 4 Hvad siger loven? 8 Ansøgningsmateriale 9 Beskatning af solcelleanlæg 11 Skabelonordningen 12 Erhvervsordningen 13

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Insert picture GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Indhold 1. Markedet 2. GermanSolar A/S 3. Produkter 4. Projektering 5. Eksempler 1. Markedet for solceller

Læs mere

Fremtid med solenergi Produktion af solvarme og solcellestrøm med Schüco

Fremtid med solenergi Produktion af solvarme og solcellestrøm med Schüco Fremtid med solenergi Produktion af solvarme og solcellestrøm med Schüco 2 Schüco Produktbereich Solenergi med Schüco Solen - den vigtigste energikilde på jorden Livets kilde kommer fra rummet Selv om

Læs mere

Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut

Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer W kw MW Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut 5 spørgsmål Hvad er solcellers karakteristik og anvendelse i dag? Er solceller en konkurrent til

Læs mere

HARBOUR HOUSE II SUNDKROGSGADE 17-19, KØBENHAVN Ø

HARBOUR HOUSE II SUNDKROGSGADE 17-19, KØBENHAVN Ø HARBOUR HOUSE II SUNDKROGSGADE 17-19, KØBENHAVN Ø SLUTRAPPORT OKTOBER 2010 SOLCELLEANLÆG ForskVE projekt nr. 2009-1-0257 1 Indhold 1 forside 2 projekt resume, projektgruppe, nøgletal for byggeri 3 nøgletal

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti NYHED hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti Hvorfor solceller? Med dit eget solcelleanlæg kan du slippe

Læs mere

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Perspektiver og baggrund

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Perspektiver og baggrund nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Perspektiver og baggrund SOLCELLER - EN LØSNING Vi har brug for at mindske vores udledning af kuldioxid (CO 2 ) til gavn for jordens klima. Over

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering

RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering RENOLIT ALKORSOLAR En lysende ide til din solenergi investering EXCELLENCE IN ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING Krystallinske solcelle paneler monteres direkte på RENOLIT ALKORSOLAR systemet RENOLIT WATERPROOFING

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Notat / FCL Den 26. november 2012 Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk BL - Danmarks Almene

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

LØSNINGER MED SOLENERGI. www.irfts.com

LØSNINGER MED SOLENERGI. www.irfts.com LØSNINGER MED SOLENERGI T I L B O L I G E N www.irfts.com IRFTS, LØSNINGER TIL HELE HUSET EASY ROOF EVOLUTION Integrationssystem til parcelhuset EASY ROOF SOLUTION FOR VELUX Integration af et tagvindue

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere