Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen"

Transkript

1 Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

2 Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over eksemplerne Eksempler på kapitalejerlån - Selskabs- og skatteretligt De relevante regler - Selskabslovens regler - Ligningslovens regler Generelt om kapitalejerlån - Selskabsretligt 2

3 Generelt om eksemplerne Selskabs- og skatteretligt 3

4 Generelt om eksemplerne selskabsretligt (1:2) Dette hæfte indeholder en lang række eksempler på kapitalejerlån, herunder både lovlige og ulovlige kapitalejerlån Kapitalejerlån er en samlet betegnelse for det, der tidligere kaldtes for aktionær- eller anpartshaverlån Kapitalejerlån er desuden en samlet betegnelse for lån til eller sikkerhedsstillelse for kapitalejere eller medlemmer af ledelsen m.v. (SL 210, stk. 1) Hæftet omfatter alene eksempler, som der er direkte dækning for i: - Lovteksten, - Lovbemærkningerne og/eller - Lovkommentarerne (Thomson Reuters, 2010) Eksemplerne er desuden baseret på følgende forudsætninger: - Der er ikke tale om omgåelse, idet et kapitalejerlån altid er ulovligt, hvis der er tale om omgåelse - Der er ikke tale om et pengeinstitut eller et realkreditinstitut, idet forbuddet mod kapitalejerlån ikke finder anvendelse på pengeinstitutter og realkreditlån ydet af et realkreditinstitut (SL 213) 4

5 Generelt om eksemplerne selskabsretligt (2:2) - Lånet eller sikkerhedsstillelsen krænker ikke evt. minoritetskapitalejeres eller kreditorernes interesser - Lånet eller sikkerhedsstillelsen er forsvarlig(t) i forhold til selskabets kapitalberedskab - Der eksisterer ikke forskellige kapitalklasser i selskabet, og der foreligger ikke ejeraftaler eller andet, der forrykker ejerforholdene mellem kapitalejerne Fysiske personer er i samtlige eksempler angivet med juridiske personer med Eksempler på lovlige kapitalejerlån er markeret med grøn, eksempler på ulovlige kapitalejerlån med rød og eksempler på muligvis ulovlige kapitalejerlån med gul og 5

6 Generelt om eksemplerne skatteretligt Ud over spørgsmålet om, hvorvidt der selskabsretligt er tale om et ulovligt kapitalejerlån eller ej, besvarer hæftet også spørgsmålet om, hvorvidt kapitalejerlånet skal beskattes Det forudsættes i den forbindelse, at der er tale om et kapitalejerlån, der er ydet efter den , hvor LL 16E trådte i kraft (eller vilkår væsentligt ændret) Eksempler på kapitalejerlån, der ikke skal beskattes, er markeret med grøn, eksempler på kapitalejerlån, der skal beskattes, med rød og eksempler på kapitalejerlån, der muligvis skal beskattes, med gul Det bemærkes, at kapitalejerlån ikke er et skatteretligt, men et selskabsretligt begreb - Ikke desto mindre anvendes begrebet i hæftet også i relation til de skatteretlige aspekter Det bemærkes desuden, at det ofte er en konkret vurdering, hvorvidt et kapitalejerlån skal beskattes 6

7 Oversigt over eksemplerne (1:3) Eksempel 1-4 kapitalejere i selskabet Eksempel 5 og 6 långivnings- eller sikkerhedsstillelsestidspunktet er afgørende Eksempel 7 ledelsen i selskabet Eksempel 8 og 9 kapitalejere i moderselskabet Eksempel 10 og 11 kapitalejere i andre selskaber end moderselskabet Eksempel 12 kapitalejere i selskabet Eksempel 13 ledelsen i moderselskabet Eksempel 14 ledelsen i andre selskaber end moderselskabet Eksempel 15 ægtefæller Eksempel 16 nærtstående i ret op- eller nedstigende linje Eksempel 17 samlevere Eksempel 18 søskende 7

8 Oversigt over eksemplerne (2:3) Eksempel lovlig selvfinansiering Eksempel medarbejdere Eksempel 28 medarbejderselskaber Eksempel 29 moderselskaber Eksempel 30 og 31 kapitalejere i selskabet Eksempel 32 indirekte moderselskaber Eksempel 33 kapitalejere i indirekte moderselskaber Eksempel 34 ledelsen i indirekte moderselskaber Eksempel udenlandske moderselskaber Eksempel 41 og 42 datterselskaber og ledelsen i datterselskaber Eksempel 43 og 44 sædvanlige forretningsmæssige dispositioner Eksempel søsterselskaber Eksempel partnerselskaber Eksempel interessentskaber 8

9 Oversigt over eksemplerne (3:3) Eksempel kommanditselskaber Eksempel 69 udlån af fysiske aktiver Eksempel 70 andre selskabsformer 9

10 Eksempler på kapitalejerlån Selskabs- og skatteretligt 10

11 Eksempel 1 kapitalejere i selskabet (1:2) Forudsætninger m.v. Ingen B Lån eller sikkerhed 100 % A A/S 11

12 Eksempel 1 kapitalejere i selskabet (2:2) Selskabsretligt Dette er et ulovligt kapitalejerlån SL 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere i selskabet B er kapitalejer i A A/S Skatteretligt Det ulovlige kapitalejerlån skal beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed B har bestemmende indflydelse over A A/S 12

13 Eksempel 2 kapitalejere i selskabet (1:2) B Forudsætninger m.v. Forskellen i forhold til eksempel 1 består i, at ejerandelen er ændret fra 100 % til 0,1 % Lån eller sikkerhed 0,1 % A A/S 13

14 Eksempel 2 kapitalejere i selskabet (2:2) Selskabsretligt Dette er et ulovligt kapitalejerlån Lovkommentarerne - Forbuddet mod kapitalejerlån er ikke betinget af, at de pågældende har bestemmende indflydelse i selskabet - Det er således tilstrækkeligt, at en person har én aktie i et stort børsnoteret selskab, for at det bliver ulovligt for dette selskab at yde lån til denne aktionær Skatteretligt Det ulovlige kapitalejerlån skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed B har ikke bestemmende indflydelse over A A/S (vurderet efter LL 2, dvs. inkl. nærtstående m.fl.) 14

15 Eksempel 3 kapitalejere i selskabet (1:2) B Forudsætninger m.v. Lånet er ydet på markedsmæssige vilkår, og der er stillet betryggende sikkerhed for lånet Lån? % A A/S 15

16 Eksempel 3 kapitalejere i selskabet (2:2) Selskabsretligt Dette er et ulovligt kapitalejerlån Lovkommentarerne - Forbuddet mod kapitalejerlån gælder, selv om lånet, der påtænkes ydet, sker på markedsmæssige vilkår, og der stilles betryggende sikkerhed for lånet Skatteretligt Det ulovlige kapitalejerlån skal beskattes, hvis B har bestemmende indflydelse over A A/S Det ulovlige kapitalejerlån skal derimod ikke beskattes, hvis B ikke har bestemmende indflydelse over A A/S Lovbemærkningerne - Der skal ske beskatning i de tilfælde, hvor et selskab direkte eller indirekte stiller midler til rådighed for, yder lån til eller stiller sikkerhed for en fysisk person, der har den i LL 2 nævnte forbindelse til selskabet - Dette gælder, uanset om lånet m.v. sker på markedsvilkår, og uanset om der stiller betryggende sikkerhed for lånet 16

17 Eksempel 4 kapitalejere i selskabet (1:2) Forudsætninger m.v. B ApS Forskellen i forhold til eksempel 1 består i, dels at ejerandelen er ændret fra 100 % til 10 %, dels at modtageren af lånet eller sikkerheden ikke er en fysisk, men en juridisk person Lån eller sikkerhed 0,1-50 % A A/S 17

18 Eksempel 4 kapitalejere i selskabet (2:2) Selskabsretligt Dette er et ulovligt kapitalejerlån, medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed er moderselskab for dette selskab (se eksempel 28) Lovkommentarerne - Forbuddet mod kapitalejerlån omfatter såvel fysiske som juridiske personer Fysiske personer omfatter både kapitalselskaber (aktie- og anpartsselskaber), personselskaber (interessentskaber samt kommandit- og partnerselskaber m.v.) samt fonde og foreninger m.v. Skatteretligt Kapitalejerlånet skal ikke beskattes, uanset om B ApS har bestemmende indflydelse over A A/S eller ej LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed B ApS er ikke en fysisk person, men en juridisk person 18

19 Eksempel 5 långivnings- eller sikkerhedsstillelsestidspunktet er afgørende (1:2) Ved långivning eller sikkerhedsstillelse Efter långivning eller sikkerhedsstillelse Forudsætninger m.v. B bliver først kapitalejer, efter at lånet er ydet, eller sikkerheden er stillet B B Lån eller sikkerhed Lån eller sikkerhed? % A A/S A A/S 19

20 Eksempel 5 långivnings- eller sikkerhedsstillelsestidspunktet er afgørende (2:2) Selskabsretligt Dette er ikke et ulovligt kapitalejerlån Lovkommentarerne - Det er forholdene på långivningstidspunktet, der er afgørende - En tredjemand skal således ikke tilbagebetale lånet, selv om den pågældende senere bliver kapitalejer eller medlem af ledelsen i selskabet Skatteretligt Kapitalejerlånet skal ikke beskattes på långivnings- eller sikkerhedsstillelsestidspunktet, idet B på dispositionstidspunktet ikke havde bestemmende indflydelse over A A/S Det er dog afgørende, at der ikke er tale om en situation, hvor det på forhånd var forventeligt, at B opnår bestemmende indflydelse over A A/S I praksis kan det derfor falde på bevisets stilling 20

21 Eksempel 6 långivnings- eller sikkerhedsstillelsestidspunktet er afgørende (1:2) Ved långivning eller sikkerhedsstillelse Efter långivning eller sikkerhedsstillelse Forudsætninger m.v. B sælger sine kapitalandele, efter at lånet er ydet, eller sikkerheden er stillet B B Lån eller sikkerhed? % Lån eller sikkerhed A A/S A A/S 21

22 Eksempel 6 långivnings- eller sikkerhedsstillelsestidspunktet er afgørende (2:2) Selskabsretligt Dette er et ulovligt kapitalejerlån Lovkommentarerne - Det er forholdene på långivningstidspunktet, der er afgørende - En tredjemand skal således ikke tilbagebetale lånet, selv om den pågældende senere bliver kapitalejer eller medlem af ledelsen i selskabet - Modsat bliver et ulovligt ydet lån ikke lovliggjort ved, at låntageren efterfølgende sælger sine kapitalandele eller udtræder af ledelsen Skatteretligt Det ulovlige kapitalejerlån er beskattet på långivnings- eller sikkerhedsstillelsestidspunktet, hvis B havde bestemmende indflydelse over A A/S Det ulovlige kapitalejerlån er derimod ikke beskattet, hvis B ikke havde bestemmende indflydelse over A A/S Efterfølgende afgivelse af bestemmende indflydelse har således ingen betydning for den skattemæssige behandling Skatteretligt vil et beskattet kapitalejerlån ikke eksistere, heller ikke ved en senere afgivelse af bestemmende indflydelse 22

23 Eksempel 7 ledelsen i selskabet (1:2) Forudsætninger m.v. C er medlem af ledelsen, men ikke kapitalejer i A A/S C B 100 % Lån eller sikkerhed A A/S 23

24 Eksempel 7 ledelsen i selskabet (2:2) Selskabsretligt Dette er et ulovligt kapitalejerlån SL 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet Ledelsen omfatter både direktionen og den evt. bestyrelse (eller det evt. tilsynsråd) Lovkommentarerne - De direktører, der er omfattet af forbuddet mod kapitalejerlån, er de direktører, der er registreret som direktører hos Erhvervsstyrelsen - Personer, der bærer titlen direktør, men ikke er registreret som sådanne, er derimod ikke omfattet af dette forbud Skatteretligt Det ulovlige kapitalejerlån skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed C har ikke bestemmende indflydelse over A A/S Det er dog afgørende, at B og C ikke er nærtstående, jf. LL 2 Det er desuden afgørende, at D har betalingsevne 24

25 Eksempel 8 kapitalejere i moderselskabet (1:2) Forudsætninger m.v. C Ingen? % Lån eller sikkerhed B ApS 50,1-100 % A A/S 25

26 Eksempel 8 kapitalejere i moderselskabet (2:2) Selskabsretligt Dette er et ulovligt kapitalejerlån SL 210, stk. 1, 2. pkt. - Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet Skatteretligt Det ulovlige kapitalejerlån skal beskattes, hvis C indirekte har bestemmende indflydelse over A A/S Det ulovlige kapitalejerlån skal derimod ikke beskattes, hvis C ikke indirekte har bestemmende indflydelse over A A/S LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed Lovbemærkningerne - Det vil være muligt at ramme omgåelsestilfælde og beskatte lån til en personlig hovedaktionær, der indskyder et eller flere selskaber mellem sig og det långivende selskab, idet beskatningen også omfatter lån, der indirekte ydes til en personlig aktionær med bestemmende indflydelse i selskabet 26

27 Eksempel 9 kapitalejere i moderselskabet (1:2) Forudsætninger m.v. C A/S Ingen 0,1-50 % Lån eller sikkerhed B ApS 50,1-100 % A A/S 27

28 Eksempel 9 kapitalejere i moderselskabet (2:2) Selskabsretligt Dette er et ulovligt kapitalejerlån SL 210, stk. 1, 2. pkt. - Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet Skatteretligt Det ulovlige kapitalejerlån skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed C A/S er ikke en fysisk person, men en juridisk person 28

29 Eksempel 10 kapitalejere i andre selskaber end moderselskabet (1:2) Forudsætninger m.v. C Forskellen i forhold til eksempel 8 består i, at B ApS ejerandel af A A/S er ændret fra 50,1-100 % til 0,1-50 %? % Lån eller sikkerhed B ApS 0,1-50 % A A/S 29

30 Eksempel 10 kapitalejere i andre selskaber end moderselskabet (2:2) Selskabsretligt Dette er ikke et ulovligt kapitalejerlån, medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed er moderselskab for dette selskab SL 210, stk. 1, 2. pkt. - Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet Skatteretligt Kapitalejerlånet skal ikke beskattes, medmindre C undtagelsesvist indirekte har bestemmende indflydelse over A A/S LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed 30

31 Eksempel 11 kapitalejere i andre selskaber end moderselskabet (1:2) Forudsætninger m.v. C A/S? % Forskellen i forhold til eksempel 9 består i, dels at B ApS ejerandel af A A/S er ændret fra 50,1-100 % til 0,1-50 %, dels af C A/S ejerandel af B ApS ikke er nærmere defineret Lån eller sikkerhed B ApS 0,1-50 % A A/S 31

32 Eksempel 11 kapitalejere i andre selskaber end moderselskabet (2:2) Selskabsretligt Dette er ikke et ulovligt kapitalejerlån, medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed er moderselskab for dette selskab SL 210, stk. 1, 2. pkt. - Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet Skatteretligt Kapitalejerlånet skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed C A/S er ikke en fysisk person, men en juridisk person 32

33 Eksempel 12 kapitalejere i selskabet (1:2) Forudsætninger m.v. C 100 % Forskellen i forhold til eksempel 10 (eller eksempel 11) består, at modtageren af lånet eller sikkerheden er B ApS og ikke C (eller C A/S) B ApS Lån eller sikkerhed 0,1-50 % A A/S 33

34 Eksempel 12 kapitalejere i selskabet (2:2) Selskabsretligt Dette er et ulovligt kapitalejerlån, medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed er moderselskab for dette selskab (se eksempel 26) SL 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere i selskabet Skatteretligt Kapitalejerlånet skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed B ApS er ikke en fysisk person, men en juridisk person 34

35 Eksempel 13 ledelsen i moderselskabet (1:2) D C Forudsætninger m.v. D er medlem af ledelsen, men ikke kapitalejer i B ApS 100 % B ApS Lån eller sikkerhed 50,1-100 % A A/S 35

36 Eksempel 13 ledelsen i moderselskabet (2:2) Selskabsretligt Dette er et ulovligt kapitalejerlån SL 210, stk. 1, 2. pkt. - Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet Ledelsen omfatter både direktionen og den evt. bestyrelse (eller det evt. tilsynsråd) Skatteretligt Det ulovlige kapitalejerlån skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed D har ikke bestemmende indflydelse over A A/S hverken direkte eller indirekte Det er dog afgørende, at C og D ikke er nærtstående, jf. LL 2 Det er desuden afgørende, at D har betalingsevne 36

37 Eksempel 14 ledelsen i andre selskaber end moderselskabet (1:2) D C Forudsætninger m.v. Forskellen i forhold til eksempel 13 består i, at B ApS ejerandel af A A/S er ændret fra 100 % til 10 % D er medlem af ledelsen, men ikke kapitalejer i B ApS 100 % B ApS Lån eller sikkerhed 0,1-50 % A A/S 37

38 Eksempel 14 ledelsen i andre selskaber end moderselskabet (2:2) Selskabsretligt Dette er ikke et ulovligt kapitalejerlån, medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed er moderselskab for dette selskab SL 210, stk. 1, 2. pkt. - Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet Skatteretligt Kapitalejerlånet skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed D har ikke bestemmende indflydelse over A A/S hverken direkte eller indirekte Det er dog afgørende, at C og D ikke er nærtstående, jf. LL 2 Det er desuden afgørende, at D har betalingsevne 38

39 Eksempel 15 ægtefæller (1:2) Forudsætninger m.v. C er hverken kapitalejer eller medlem af ledelsen i A A/S, men B og C er ægtefæller C B? % Lån eller sikkerhed A A/S 39

40 Eksempel 15 ægtefæller (2:2) Selskabsretligt Dette er et ulovligt kapitalejerlån SL 210, stk. 1, 3. pkt pkt. gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt., ved ægteskab Skatteretligt Det ulovlige kapitalejerlån skal beskattes, hvis B har bestemmende indflydelse over A A/S Det ulovlige kapitalejerlån skal derimod ikke beskattes, hvis B ikke har bestemmende indflydelse over A A/S B og C betragtes også som nærtstående skatteretligt, og beskatningen sker hos B 40

41 Eksempel 16 nærtstående i ret op- eller nedstigende linje (1:2) Forudsætninger m.v. C B C er hverken kapitalejer eller medlem af ledelsen i A A/S, men B og C er nærtstående i ret op- eller nedstigende linje (far eller mor, søn eller datter m.v.)? % Lån eller sikkerhed A A/S 41

42 Eksempel 16 nærtstående i ret op- eller nedstigende linje (2:2) Selskabsretligt Dette er et ulovligt kapitalejerlån SL 210, stk. 1, 3. pkt pkt. gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt., ved ægteskab eller slægtskab i ret op- eller nedstigende linje Skatteretligt Det ulovlige kapitalejerlån skal beskattes, hvis B har bestemmende indflydelse over A A/S Det ulovlige kapitalejerlån skal derimod ikke beskattes, hvis B ikke har bestemmende indflydelse over A A/S B og C betragtes også som nærtstående skatteretligt, og beskatningen sker hos B (med evt. yderligere gavebeskatning hos C) 42

43 Eksempel 17 samlevere (1:2) Forudsætninger m.v. C er hverken kapitalejer eller medlem af ledelsen i A A/S, men B og C er samlevere C B? % Lån eller sikkerhed A A/S 43

44 Eksempel 17 samlevere (2:2) Selskabsretligt Dette er et ulovligt kapitalejerlån SL 210, stk. 1, 3. pkt pkt. gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt., ved ægteskab eller slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står den pågældende særligt nær Lovbemærkningerne (og lovkommentarerne) - Bestemmelsen om særligt nærtstående personer tager fortrinsvist sigte på samlevere Skatteretligt Det ulovlige kapitalejerlån skal formentlig ikke beskattes, selv om B måtte have bestemmende indflydelse over A A/S B og C betragtes ikke som nærtstående skatteretligt Det må dog vurderes konkret, om der kan være indirekte konsekvenser af en disposition, der tilgodeser en samlever 44

45 Eksempel 18 søskende (1:2) Forudsætninger m.v. C er hverken kapitalejer eller medlem af ledelsen i A A/S, men B og C er søskende C B? % Lån eller sikkerhed A A/S 45

46 Eksempel 18 søskende (2:2) Selskabsretligt Dette er formentlig et ulovligt kapitalejerlån SL 210, stk. 1, 3. pkt pkt. gælder også personer, der er knyttet til en person, som er omfattet af 1. eller 2. pkt., ved ægteskab eller slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står den pågældende særligt nær Skatteretligt Kapitalejerlånet skal ikke beskattes, selv om B måtte have bestemmende indflydelse over A A/S B og C betragtes ikke som nærtstående skatteretligt Lovbemærkningerne (og lovkommentarerne) - Bestemmelsen om særligt nærtstående personer tager fortrinsvist sigte på samlevere - Andre nærtstående, som f.eks. søskende, kan i visse tilfælde være omfattet af bestemmelsen 46

47 Eksempel 19 lovlig selvfinansiering (1:2) Forudsætninger m.v. B Lånet er ydet eller sikkerheden stillet i forbindelse med B s erhvervelse eller tegning af yderligere kapitalandele i A A/S Lån eller sikkerhed? % A A/S 47

48 Eksempel 19 lovlig selvfinansiering (2:2) Selskabsretligt Dette er ikke et ulovligt kapitalejerlån, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt SL 210, stk. 2 - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, hvis der er tale om selvfinansiering, jf SL 206, stk. 2 - Hvis betingelserne i 206, stk. 3 og er opfyldt, kan et selskab direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med tredjemands [herunder eksisterende kapitalejeres] erhvervelse [eller tegning] af kapitalandele i selskabet Skatteretligt Kapitalejerlånet skal ikke beskattes, selv om B måtte have bestemmende indflydelse over A A/S, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 2. pkt pkt. finder ikke anvendelse på lån til selvfinansiering som nævnt i SL 206, stk. 2 LL 16E, stk. 1, 3. pkt og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed 48

49 Eksempel 20 lovlig selvfinansiering (1:2) Forudsætninger m.v. C Lånet er ydet eller sikkerheden stillet i forbindelse med C s erhvervelse eller tegning af yderligere kapitalandele i B ApS? % Lån eller sikkerhed B ApS 50,1-100 % A A/S 49

50 Eksempel 20 lovlig selvfinansiering (2:2) Selskabsretligt Dette er ikke et ulovligt kapitalejerlån, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt SL 210, stk. 2 - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, hvis der er tale om selvfinansiering, jf SL 206, stk. 2 - Hvis betingelserne i 206, stk. 3 og er opfyldt, kan et selskab direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med tredjemands [herunder eksisterende kapitalejeres] erhvervelse [eller tegning] af kapitalandele i selskabet eller dets moderselskab Skatteretligt Kapitalejerlånet skal ikke beskattes, selv om C indirekte måtte have bestemmende indflydelse over A A/S, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 2. pkt pkt. finder ikke anvendelse på lån til selvfinansiering som nævnt i SL 206, stk. 2 LL 16E, stk. 1, 3. pkt og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed 50

51 Eksempel 21 lovlig selvfinansiering (1:2) Forudsætninger m.v. C B C er medlem af ledelsen, men ikke kapitalejer i A A/S Lånet er ydet eller sikkerheden stillet i forbindelse med C s erhvervelse eller tegning af kapitalandele i A A/S 100 % Lån eller sikkerhed A A/S 51

52 Eksempel 21 lovlig selvfinansiering (2:2) Selskabsretligt Dette er ikke et ulovligt kapitalejerlån, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt SL 210, stk. 2 - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, hvis der er tale om selvfinansiering, jf SL 206, stk. 2 - Hvis betingelserne i 206, stk. 3 og er opfyldt, kan et selskab direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med tredjemands erhvervelse [eller tegning] af kapitalandele i selskabet Skatteretligt Kapitalejerlånet skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed C har ikke bestemmende indflydelse over A A/S Selv om B og C måtte være nærtstående, jf. LL 2, skal kapitalejerlånet ikke beskattes, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt 52

53 Eksempel 22 lovlig selvfinansiering (1:2) Forudsætninger m.v. C B C er hverken kapitalejer eller medlem af ledelsen i A A/S Lånet er ydet eller sikkerheden stillet i forbindelse med C s erhvervelse eller tegning af kapitalandele i A A/S 100 % Lån eller sikkerhed A A/S 53

54 Eksempel 22 lovlig selvfinansiering (2:2) Selskabsretligt Dette er ikke et (ulovligt) kapitalejerlån, idet C ikke i forvejen er kapitalejer (eller medlem af ledelsen) i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed Det er desuden ikke tale om ulovlig selvfinansiering, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt SL 206, stk. 1 - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for tredjemands erhvervelse [eller tegning] af kapitalandele i selskabet SL 206, stk. 2 - Hvis betingelserne i 206, stk. 3 og er opfyldt, kan et selskab direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med tredjemands erhvervelse [eller tegning] af kapitalandele i selskabet Skatteretligt Lånet eller sikkerhedsstillelsen skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed C har ikke bestemmende indflydelse over A A/S Selv om B og C måtte være nærtstående, jf. LL 2, skal lånet eller sikkerhedsstillelsen ikke beskattes, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt 54

55 Eksempel 23 lovlig selvfinansiering (1:2) Forudsætninger m.v. D C 100 % D er medlem af ledelsen, men ikke kapitalejer i A A/S Lånet er ydet eller sikkerheden stillet i forbindelse med D s erhvervelse eller tegning af kapitalandele i B ApS B ApS Lån eller sikkerhed 50,1-100 % A A/S 55

56 Eksempel 23 lovlig selvfinansiering (2:2) Selskabsretligt Dette er ikke et ulovligt kapitalejerlån, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt SL 210, stk. 2 - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet, hvis der er tale om selvfinansiering, jf SL 206, stk. 2 - Hvis betingelserne i 206, stk. 3 og er opfyldt, kan et selskab direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med tredjemands erhvervelse [eller tegning] af kapitalandele i selskabet eller dets moderselskab Skatteretligt Kapitalejerlånet skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed D har ikke bestemmende indflydelse over A A/S hverken direkte eller indirekte Selv om C og D måtte være nærtstående, jf. LL 2, skal kapitalejerlånet ikke beskattes, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt 56

57 Eksempel 24 lovlig selvfinansiering (1:2) Forudsætninger m.v. D C 100 % D er hverken kapitalejer eller medlem af ledelsen i A A/S Lånet er ydet eller sikkerheden stillet i forbindelse med D s erhvervelse eller tegning af kapitalandele i B ApS B ApS Lån eller sikkerhed 100 % A A/S 57

58 Eksempel 24 lovlig selvfinansiering (2:2) Selskabsretligt Dette er ikke et (ulovligt) kapitalejerlån, idet D ikke i forvejen er kapitalejer (eller medlem af ledelsen) i långiverselskabet eller det selskaber, der stiller sikkerhed Der er desuden ikke tale om ulovlig selvfinansiering, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt SL 206, stk. 1 - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for tredjemands erhvervelse [eller tegning] af kapitalandele i selskabet SL 206, stk. 2 - Hvis betingelserne i 206, stk. 3 og er opfyldt, kan et selskab direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med tredjemands erhvervelse [eller tegning] af kapitalandele i selskabet eller dets moderselskab Skatteretligt Lånet eller sikkerhedsstillelsen skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed D har ikke bestemmende indflydelse over A A/S hverken direkte eller indirekte Selv om C og D måtte være nærtstående, jf. LL 2, skal kapitalejerlånet ikke beskattes, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt 58

59 Eksempel 25 medarbejdere (1:2) Forudsætninger m.v. Medarb. B Medarbejderne er ansatte, men hverken kapitalejere eller medlemmer af ledelsen i A A/S Lånene er ydet eller sikkerhederne stillet i forbindelse med medarbejdernes erhvervelse eller tegning af kapitalandele i A A/S 100 % Lån eller sikkerhed A A/S 59

60 Eksempel 25 medarbejdere (2:2) Selskabsretligt Dette er ikke (ulovlige) kapitalejerlån, idet medarbejderne ikke i forvejen er kapitalejere (eller medlemmer af ledelsen) i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed Der er desuden ikke tale om ulovlig selvfinansiering, hvis betingelserne for lovlige medarbejderlån er opfyldt SL 214, stk og 210 finder ikke anvendelse finder ikke anvendelse på dispositioner foretaget med henblik på at erhverve kapitalandele af eller til medarbejderne i selskabet Lovbemærkningerne - Anvendelse af undtagelsen forudsætter, at der er tale om en generel medarbejderordning og ikke blot økonomisk bistand til enkelte medarbejdere - Undtagelsen omfatter således ikke kapitalandelsprogrammer, der er rettet mod selskabets ledelse Skatteretligt Lånene eller sikkerhedsstillelserne skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed Medarbejderne har ikke bestemmende indflydelse over A A/S hverken hver for sig eller tilsammen 60

61 Eksempel 26 medarbejdere (1:2) Forudsætninger m.v. Lån eller sikkerhed Medarb. C 100 % B ApS 50,1-100 % Medarbejderne er ansatte, men ikke hverken kapitalejere eller medlemmer af ledelsen i A A/S Lånene er ydet eller sikkerhederne stillet i forbindelse med medarbejdernes erhvervelse eller tegning af kapitalandele i A A/S Forskellen i forhold til eksempel 25 består således i, at medarbejderne ikke er ansatte i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed, men i dette selskabs datterselskab A A/S 61

62 Eksempel 26 medarbejdere (2:2) Selskabsretligt Dette er ikke (ulovlige) kapitalejerlån, idet medarbejderne ikke (i forvejen) er kapitalejere i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed Der er desuden ikke tale om ulovlig selvfinansiering, hvis betingelserne for lovlige medarbejderlån er opfyldt SL 214, stk og 210 finder ikke anvendelse finder ikke anvendelse på dispositioner foretaget med henblik på at erhverve kapitalandele af eller til medarbejderne i selskabet eller et datterselskab Skatteretligt Lånene eller sikkerhedsstillelserne skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed Medarbejderne har ikke bestemmende indflydelse over B ApS hverken hver for sig eller tilsammen 62

63 Eksempel 27 medarbejdere (1:2) Forudsætninger m.v. Lån eller sikkerhed Medarb. C 100 % B ApS 50,1-100 % A A/S Medarbejderne er ansatte, men hverken kapitalejere eller medlemmer af ledelsen i B ApS Lånene er ydet eller sikkerhederne stillet i forbindelse med medarbejdernes erhvervelse eller tegning af kapitalandele i B ApS Forskellen i forhold til eksempel 25 består således i, at medarbejderne ikke er ansatte i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed, men i dette selskabs moderselskab 63

64 Eksempel 27 medarbejdere (2:2) Selskabsretligt Dette er ikke (ulovlige) kapitalejerlån, idet medarbejderne ikke i forvejen er kapitalejere i långiverselskabet, det selskab, der stiller sikkerhed, eller dette selskabs moderselskab Der er desuden ikke tale om ulovlig selvfinansiering, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt (se eksempel 19-24) Lovbemærkningerne (og lovkommentarerne) - Reglerne om lovlige medarbejderlån giver alene mulighed for at yde lån til erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller evt. datterselskaber - Reglerne giver derimod ikke mulighed for at yde lån til erhvervelse af kapitalandele i selskabets moderselskab Skatteretligt Lånene eller sikkerhedsstillelserne skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed Medarbejderne har ikke bestemmende indflydelse over A A/S hverken hver for sig eller tilsammen 64

65 Eksempel 28 medarbejderselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. Lån eller sikkerhed Medarb. selskab B A A/S 100 % Medarbejderselskabet er ejet af en eller flere medarbejdere i A A/S Disse medarbejdere er hverken kapitalejere eller medlemmer af ledelsen i A A/S Lånet er ydet eller sikkerheden stillet i forbindelse med medarbejderselskabets erhvervelse eller tegning af kapitalandele i A A/S Medarbejderselskabet er ikke i forvejen kapitalejer i A A/S Forskellen i forhold til eksempel 25 består således i, at lånet er ydet eller sikkerheden stillet til et medarbejderselskab og ikke til medarbejderne direkte 65

66 Eksempel 28 medarbejderselskaber (2:2) Selskabsretligt Dette er ikke et (ulovligt) kapitalejerlån, idet medarbejderselskabet ikke i forvejen er kapitalejer i långiverselskabet eller det selskab, der stiller sikkerhed Der er desuden ikke tale om ulovlig selvfinansiering, hvis betingelserne for lovlig selvfinansiering er opfyldt (se eksempel 19-24) SL 214 om medarbejderlån finder ikke anvendelse, idet låntager eller den, der får stillet sikkerhed, er medarbejderselskabet og ikke medarbejderne personligt Hertil kommer, at det er en betingelse for at anvende denne bestemmelse, at der er tale om en generel medarbejderordning Skatteretligt Lånet eller sikkerhedsstillelsen skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed Medarbejderselskabet er ikke en fysisk person, men en juridisk person 66

67 Eksempel 29 moderselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. Ingen B ApS Lån eller sikkerhed 50,1-100 % A A/S 67

68 Eksempel 29 moderselskaber (2:2) Selskabsretligt Dette er ikke et ulovligt kapitalejerlån SL 211, stk. 1 - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske moderselskabers forpligtelser Skatteretligt Kapitalejerlånet skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed B ApS er ikke en fysisk person, men en juridisk person 68

69 Eksempel 30 kapitalejere i selskabet (1:2) B ApS Forudsætninger m.v. Forskellen i forhold til eksempel 29 består i, at B ApS ejerandel af A A/S er ændret fra 50,1-100 % til 0,1-50 % Lån eller sikkerhed 0,1-50 % A A/S 69

70 Eksempel 30 kapitalejere i selskabet (2:2) Selskabsretligt Dette er et ulovligt kapitalejerlån, medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed er moderselskab for dette selskab SL 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere i selskabet Skatteretligt Kapitalejerlånet skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed B ApS er ikke en fysisk person, men en juridisk person 70

71 Eksempel 31 kapitalejere i selskabet (1:2) Forudsætninger m.v. Ingen B ApS C ApS 50 % 50 % A A/S 71

72 Eksempel 31 kapitalejere i selskabet (2:2) Selskabsretligt Dette er et ulovligt kapitalejerlån, medmindre B ApS undtagelsesvist har bestemmende indflydelse over A A/S og dermed er moderselskab for dette selskab (se eksempel 29) Hvis modtageren af lånet eller sikkerheden havde været C ApS, ville resultatet naturligvis have været det samme SL 210, stk. 1, 1. pkt. - Et selskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere i selskabet Hvis B ApS har bestemmende indflydelse over A A/S, kan dette f.eks. skyldes, at B ApS ejer eller råder over mere end halvdelen af stemmerettighederne i A A/S, eller at B ApS har beføjelse til at udpege eller afsættelse flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan i A A/S, og dette ledelsesorgan har bestemmende indflydelse over A A/S (SL 7, stk. 2 og stk. 3, nr. 1 og 3) Skatteretligt Kapitalejerlånet skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed B ApS er ikke en fysisk person, men en juridisk person 72

73 Eksempel 32 indirekte moderselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. C A/S Ingen 50,1-100 % Lån eller sikkerhed B ApS 50,1-100 % A A/S 73

74 Eksempel 32 indirekte moderselskaber (2:2) Selskabsretligt Dette er ikke et ulovligt kapitalejerlån SL 211, stk. 1 - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske moderselskabers forpligtelser Lovkommentarerne - Reglerne om moderselskaber omfatter både de direkte og de indirekte moderselskaber Skatteretligt Kapitalejerlånet skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed C A/S er ikke en fysisk person, men en juridisk person 74

75 Eksempel 33 kapitalejere i indirekte moderselskaber (1:2) D Forudsætninger m.v. Ingen? % C A/S Lån eller sikkerhed 50,1-100 % B ApS 50,1-100 % A A/S 75

76 Eksempel 33 kapitalejere i indirekte moderselskaber (2:2) Selskabsretligt Dette er et ulovligt kapitalejerlån SL 210, stk. 1, 2. pkt. - Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet Lovkommentarerne - Reglerne om moderselskaber omfatter både de direkte og de indirekte moderselskaber Skatteretligt Det ulovlige kapitalejerlån skal beskattes, hvis D indirekte har bestemmende indflydelse over A A/S Det ulovlige kapitalejerlån skal derimod ikke beskattes, hvis D ikke indirekte har bestemmende indflydelse over A A/S LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed 76

77 Eksempel 34 ledelsen i indirekte moderselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. E D E er medlem af ledelsen, men ikke kapitalejer i C A/S 100 % C A/S Lån eller sikkerhed B ApS 50,1-100 % 50,1-100 % A A/S 77

78 Eksempel 34 ledelsen i indirekte moderselskaber (2:2) Selskabsretligt Dette er et ulovligt kapitalejerlån SL 210, stk. 1, 2. pkt. - Tilsvarende gælder i forhold til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab og andre virksomheder end selskabets moderselskab, der har bestemmende indflydelse over selskabet Lovkommentarerne - Reglerne om moderselskaber omfatter både de direkte og de indirekte moderselskaber Skatteretligt Det ulovlige kapitalejerlån skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed E har ikke bestemmende indflydelse over A A/S hverken direkte eller indirekte Det er dog afgørende, at D og E ikke er nærtstående, jf. LL 2 Det er desuden afgørende, at E har betalingsevne 78

79 Eksempel 35 udenlandske moderselskaber (1:2) Forudsætninger m.v. B ApS Forskellen i forhold til eksempel 29 består i, at B ApS har hjemsted i Tyskland Tyskland Lån eller sikkerhed 50,1-100 % Danmark A A/S 79

80 Eksempel 35 udenlandske moderselskaber (2:2) Selskabsretligt Dette er ikke et ulovligt kapitalejerlån SL 211, stk. 1 - Et selskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser Bekendtgørelsen om lån m.v. til udenlandske moderselskaber - For så vidt angår udenlandske moderselskaber, er det et krav, at der er tale om et moderselskab, der er et aktie- eller anpartsselskab eller et selskab med en tilsvarende retsform, og at moderselskabet har hjemsted i et af følgende lande: - Et andet EU-land Skatteretligt Kapitalejerlånet skal ikke beskattes LL 16E, stk. 1, 1. pkt. - Hvis et selskab omfattet af SEL 1, stk. 1, nr. 1 direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af 2, dvs. bestemmende indflydelse LL 16E, stk. 1, 3. pkt pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed B ApS er ikke en fysisk person, men en juridisk person 80

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Aktionærlån og selvfinansiering. Revisordøgnet 2013 Bella Center, 27. september 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d.

Aktionærlån og selvfinansiering. Revisordøgnet 2013 Bella Center, 27. september 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Aktionærlån og selvfinansiering Revisordøgnet 2013 Bella Center, 27. september 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Hvorfor er kapitalejerlån interessante? Regnskab Revision Uændret

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Kapitalejerlån & Selvfinansiering

Kapitalejerlån & Selvfinansiering Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen Kapitalejerlån & Selvfinansiering Selskabsretligt, regnskabsretligt, erstatningsretligt, strafferetligt og skatteretligt Forord......................................................

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 11 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet. Ulovlige lån til hovedaktionærer Arbejdsgruppen En tværgående arbejdsgruppe under FSR danske revisorer har drøftet nogle af de regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer, der følger af de ændrede skatteregler

Læs mere

KAPITALEJERLÅN Selskabsretlig og skatteretlig. Anne Line Bendsen

KAPITALEJERLÅN Selskabsretlig og skatteretlig. Anne Line Bendsen KAPITALEJERLÅN Selskabsretlig og skatteretlig Anne Line Bendsen Indholdsfortegnelse Indledning:... 5 1.1 Problemformulering... 5 1.1.1 Problemformulering:... 6 1.1.2 Valg af underspørgsmål... 6 1.1.3 Problemafgrænsning...

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø Att.: Chefkonsulent Søren Nue Clausen. Pr

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø Att.: Chefkonsulent Søren Nue Clausen. Pr Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Søren Nue Clausen Pr. e-mail: selskabsloven2016@erst.dk 17. august 2016 Høringssvar vedrørende udkast til ændring af selskabsloven

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Thomas Gjøl-Trønning, Partner 2 Udvalgte emner Forøget offentlighed for selskaber Strengere krav til registrering i Det Offentlige Ejerregister Kommanditselskabers registrering

Læs mere

KAPITALEJERLÅN EN SELSKABS- OG SKATTERETLIG ANALYSE. Afleveringsdato: 11. maj 2015. Simon Fruensgaard

KAPITALEJERLÅN EN SELSKABS- OG SKATTERETLIG ANALYSE. Afleveringsdato: 11. maj 2015. Simon Fruensgaard KAPITALEJERLÅN EN SELSKABS- OG SKATTERETLIG ANALYSE Afleveringsdato: 11. maj 2015 Simon Fruensgaard INDHOLD 1 Indledning, problemformulering samt model- og metodevalg... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemformulering...

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Lån til kapitalejere og ledelse Aktuelle spørgsmål til hotlinen

Lån til kapitalejere og ledelse Aktuelle spørgsmål til hotlinen Lån til kapitalejere og ledelse Aktuelle spørgsmål til hotlinen 2 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND/DR

Læs mere

Beskatning af aktionærlån. En analyse og vurdering af de skatteretlige og selskabsretlige udfordringer ved indførsel af LL 16 E.

Beskatning af aktionærlån. En analyse og vurdering af de skatteretlige og selskabsretlige udfordringer ved indførsel af LL 16 E. Aarhus Universitet - Business and Social Sciences Juridisk Institut - Cand. Merc. Aud. Kandidatafhandling Afleveringsdato: 1. november 2013 Beskatning af aktionærlån En analyse og vurdering af de skatteretlige

Læs mere

Samspillet mellem SL 210 og LL 16 E med perspektivering til tysk ret. The interaction between SL 210 and LL 16 E with a comparison to German law

Samspillet mellem SL 210 og LL 16 E med perspektivering til tysk ret. The interaction between SL 210 and LL 16 E with a comparison to German law Samspillet mellem SL 210 og LL 16 E med perspektivering til tysk ret The interaction between SL 210 and LL 16 E with a comparison to German law af CHRISTINA KARSTENSEN & NANNA HOLLÆNDER Afhandlingen behandler

Læs mere

Fremsat den [dato] af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen)

Fremsat den [dato] af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) 1 Fremsat den [dato] af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven (Ændrede krav til ejerregistrering, betinget lovliggørelse af

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

Ulovlige kapitalejerlån

Ulovlige kapitalejerlån Business and Social Sciences Ulovlige kapitalejerlån Kandidatafhandling Cand. merc. aud. September 2015 Forfatter: Trine Bach Jakobsen (411799) Vejleder: Anders Nørgaard Laursen Antal anslag: 131.232 Side

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 14 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Koncernlån og cash pooling efter liberaliseringen af kapitalejerlån

Koncernlån og cash pooling efter liberaliseringen af kapitalejerlån Koncernlån og cash pooling efter liberaliseringen af kapitalejerlån Med vedtagelsen af lov nr. 1547 af 13. december 2016 kan lån og sikkerhedsstillelse til kapitalejere lovliggøres selskabsretligt, såfremt

Læs mere

Ulovlige kapitalejerlån

Ulovlige kapitalejerlån Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences Cand.merc.aud. Afhandling 1. november 2013 Ulovlige kapitalejerlån - Med fokus på selskabsretlige, skatteretlige og revisionsmæssige problemstillinger

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Ulovlige kapitalejerlån - en praktisk tilgang

Ulovlige kapitalejerlån - en praktisk tilgang Copenhagen Business School sommeren 2016 HD 2. del regnskab og økonomistyring Afgangsprojekt Ulovlige kapitalejerlån - en praktisk tilgang Vejleder: Søren William Bech Antal anslag: 183.035 Antal normalsider:

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

Kapitalbeskyttelse af kreditorers interesser ud fra etableret lovgivning om forbud mod kapitalejerlån i Danmark

Kapitalbeskyttelse af kreditorers interesser ud fra etableret lovgivning om forbud mod kapitalejerlån i Danmark Aarhus Universitet - Business and Social Sciences Cand.merc.aud 2015 Kapitalbeskyttelse af kreditorers interesser ud fra etableret lovgivning om forbud mod kapitalejerlån i Danmark Forfatter: Trine Schaldemose

Læs mere

Kapitalejerlån. Shareholder loan. Selskabs- og skatteretligt. Company and tax law. Kandidatafhandling, Cand.merc.aud. Copenhagen Business School, 2015

Kapitalejerlån. Shareholder loan. Selskabs- og skatteretligt. Company and tax law. Kandidatafhandling, Cand.merc.aud. Copenhagen Business School, 2015 Kapitalejerlån Selskabs- og skatteretligt Shareholder loan Company and tax law Kandidatafhandling, Cand.merc.aud Copenhagen Business School, 2015 Vejleder: Søren Friis Hansen Anslag: 271.815/ 119,5 normal

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Aktionærlån og selvfinansiering seneste udvikling

Aktionærlån og selvfinansiering seneste udvikling Aktionærlån og selvfinansiering seneste udvikling SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Hvorfor er kapitalejerlån interessante? Regnskab

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Kapitalkrav Gældende ret Ny lovgivning Aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskabslovens 1, stk. 3: Kravene til kapitalens størrelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven 1) 2016/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-4299 Fremsat den 5. oktober 2016

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Behandling af ulovlige kapitalejerlån

Behandling af ulovlige kapitalejerlån Copenhagen Business School Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2014 Behandling af ulovlige kapitalejerlån (How to treat illegal shareholder loans) Navn: Alice Gardalid Anslag/sider: 148.517/80 Afleveringsfrist:

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN JURIDISK NYT NOVEMBER 2013 SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN SIDE 4: Opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret om beviskrav ved udlejers opsigelse af lejeforhold SIDE 6: Seneste ændringer i renteloven

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Aktionærlån aktuel praksis

Aktionærlån aktuel praksis - 1 06.11.2014-12 (20140318) Aktionærlån Aktionærlån aktuel praksis Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har i begyndelsen af 2014 valgt at offentliggøre flere, forskelligartede afgørelser

Læs mere

Slide 1. Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser. Jakob Bundgaard

Slide 1. Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser. Jakob Bundgaard Slide 1 Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser Jakob Bundgaard 29-12-2011 Formål Slide 2 Gennemgang af visse dele af den nye selskabslov (både allerede gældende og fremtidige ikrafttrædelser)

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Kapitalejerlån. En kritisk analyse og vurdering af kapitalejers reparationsmuligheder ved berigtigelse af ulovligt kapitalejerlån

Kapitalejerlån. En kritisk analyse og vurdering af kapitalejers reparationsmuligheder ved berigtigelse af ulovligt kapitalejerlån Kapitalejerlån En kritisk analyse og vurdering af kapitalejers reparationsmuligheder ved berigtigelse af ulovligt kapitalejerlån Forfattere: Chris Middelhede Studienummer: 201200773 Vejleder: Liselotte

Læs mere

Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær

Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær - 1 Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selskab og hovedaktionær er to forskellige enheder. Både i det civile liv og i skatteretten

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA AF AKTIONÆRLÅN AF MARK HELLERUP OLSEN & RASMUS SEJER-NIELSEN KANDIDATSPECIALE OM SELSKABSSKATTERET I DANMARK ERHVERVSJURA, AALBORG UNIVERSITET, 2013 BEBBESKATNING AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ejeraftalernes stilling før og efter den nye bestemmelse i selskabsloven...

Læs mere

Aktuel selskabsret. SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Aktuel selskabsret. SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Aktuel selskabsret SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Hvem er jeg? Cand.merc.aud. 2004 Danica-prisen for bedste kandidatafhandling

Læs mere

Kapitalejerlån. - Fra et skatteretligt perspektiv. Shareholder loans from a tax law perspective. Vejleder: Professor Jane Bolander

Kapitalejerlån. - Fra et skatteretligt perspektiv. Shareholder loans from a tax law perspective. Vejleder: Professor Jane Bolander Kandidatafhandling Copenhagen Business School - Sommeren 2014 Cand.merc.aud - 4. semester Kapitalejerlån - Fra et skatteretligt perspektiv Shareholder loans from a tax law perspective Vejleder: Professor

Læs mere

VEJLEDNING OM medarbejderrepræsentation i forbindelse med omstrukturering

VEJLEDNING OM medarbejderrepræsentation i forbindelse med omstrukturering VEJLEDNING OM medarbejderrepræsentation i forbindelse med omstrukturering Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktieog anpartsselskaber 56 UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Marts 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19.

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19. Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

19. maj 2017 FM 2017/145. Ændringsforslag. til

19. maj 2017 FM 2017/145. Ændringsforslag. til 19. maj 2017 FM 2017/145 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2017 om ændring af Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat. Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandlingen.

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

Beskatning af Aktionærlån

Beskatning af Aktionærlån a Beskatning af Aktionærlån - Taxation of shareholder loan Udarbejdet af: Jesper Rasmussen Kandidatafhandling Cand. merc. aud. Mandag den 24. august 2015 Vejleder: Erik Banner Voigt Copenhagen Business

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Indberetning til nyt register over reelle ejere

Indberetning til nyt register over reelle ejere Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om selskabsret Indberetning til nyt register over reelle ejere Som tidligere omtalt har vi fået et nyt register over såkaldte reelle ejere. Det

Læs mere

Kapitalejerlån. 27. November Antal anslag/antal sider: /59,9. Vejleder: Anders Nørgaard Laursen. Censor: Fag/institut: Skatteret/juridisk

Kapitalejerlån. 27. November Antal anslag/antal sider: /59,9. Vejleder: Anders Nørgaard Laursen. Censor: Fag/institut: Skatteret/juridisk Kapitalejerlån Forfatter: Studienummer: 201201779 Jonas Leer Afleveringsdato: 27. November 2015 Antal anslag/antal sider: 131.800/59,9 Vejleder: Anders Nørgaard Laursen Censor: Fag/institut: Skatteret/juridisk

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Ulovlige aktionærlån

Ulovlige aktionærlån Forfatter: Morten Husted Christensen Vejleder: Karina Kim Egholm Elgaard Ulovlige aktionærlån Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger Illegal shareholder loans Exposition of

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12 Indholdsfortegnelse: Summery...1 1. Indledning...8 1.2. Problemformulering...9 1.3. Afgrænsning...10 1.4. Målgruppe...12 1.5. Metode...12 2. De danske virksomheders organisering...14 3. Enkeltmandsvirksomheden...18

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER MARTS 2010 DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Den 1. marts 2010 trådte hovedparten af den nye selskabslov i kraft. Den nye selskabslov erstatter den aktieselskabslov og anpartsselskabslov og

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Rammerne for samspillet mellem bestyrelse og aktionærer. Jan Schans Christensen, professor, dr. jur., Københavns Universitet, Juridisk Fakultet

Rammerne for samspillet mellem bestyrelse og aktionærer. Jan Schans Christensen, professor, dr. jur., Københavns Universitet, Juridisk Fakultet Rammerne for samspillet mellem bestyrelse og aktionærer Jan Schans Christensen, professor, dr. jur., Københavns Universitet, Juridisk Fakultet 1 Plan for indlæg Grundtankerne bag den nye selskabslov Loven

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

Beskatning af aktionærlån Taxation of shareholder loans

Beskatning af aktionærlån Taxation of shareholder loans Bachelor 2015 afhandling Beskatning af aktionærlån Taxation of shareholder loans Af Mathias Ørnskov Nielsen Studienummer: 201208319 Ha(Jur.) - SKAT Vejledere: Anders Nørgaard Laursen & Claus Holm Antal

Læs mere

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar Skattekassen 2017 Claus Høegh-Jensen Partner, PwC 1 Medarbejderaktier Nye regler Hvad er medarbejderaktier? Performance Share Units (PSU) Restricted Share Units (RSU) Aktier Køberetter Tegningsretter 3

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

Ny selskabslov - første etape sat i kraft

Ny selskabslov - første etape sat i kraft Ny selskabslov - første etape sat i kraft Orientering fra Faglig udviklingsafdeling, Beierholm Folketinget vedtog før sommerferien 2009 en ny selskabslov, der først her i marts 2010 sættes i kraft og faktisk

Læs mere

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E Sø- og Handelsrettens skifteafdeling tilsidesatte ved dom af 21. juni 2012 et håndpant, der var stillet af et ejendomsselskab

Læs mere

Indførelsen af LL 16 E om aktionærlån. Af Pernille Jensen og Stine Graversen Vejleder: Liselotte Madsen Cand.merc.aud AU - Juridisk Institut 2013

Indførelsen af LL 16 E om aktionærlån. Af Pernille Jensen og Stine Graversen Vejleder: Liselotte Madsen Cand.merc.aud AU - Juridisk Institut 2013 . Indførelsen af LL 16 E om aktionærlån Af Vejleder: Liselotte Madsen Cand.merc.aud AU - Juridisk Institut 2013 Indholdsfortegnelse Forkortelser... 5 Del 1 - Introduktion 1. Indledning... 7 2. Problemstilling...

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere