Miljøtjenesten ( Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøtjenesten ( Københavns Kommune"

Transkript

1 ' " ' " # # Miljøtjenesten ( " #$ % &$& Københavns Kommune

2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 SIKKERHED...4 MONTRE...5 STRØM - RUM Vindmølle strømmen...5 Solcelle strømmen...5 Net strøm (230V)...5 ELEKTROLYSE - RUM LAGRING - RUM BRÆNDSELSCELLE - RUM GENERELT TIL MONTRE...7 TANKSTATION/VANSØJLER...8 VANDSØJLERNE...8 Teknisk beskrivelse af systemet...8 H2 MINI CROSSER H2 MINI CROSSERENS FUNKTION ANVENDELSE AF H2 MINI CROSSER Anhænger Kørselshastighed Display Hydrogenflaske Metalhydrider Brændselscelle Opladning af batterier GAME Inden start af game Under game Efter game Bemærk VEDLIGEHOLDELSE GODKENDELSE VINDMØLLER BESKRIVELSE Drift og kontakter Teknisk beskrivelse VEDLIGEHOLDELSE MONTRE VANDSØJLER/ TANKSTATION VINDMØLLER H2 MINI CROSSER SERVICEAFTALE OVERDRAGELSESDOKUMENT UDDANNELSE OG OPLÆRING AF PERSONEL... 22

3 Introduktion Mini Hydrogen Samfundet H2 Logic ApS har leveret til Energi- og Vandværksstedet september 2004 er sammensat af 4 elementer. Montre Tankstation/Vandsøjler Vindmøller H2 Mini Crosser De enkelte elementer vil i det efterfølgende blive dokumenteret. Det samlede system er opbygget for at vise mulighederne i et energisystem baseret på lagring af vedvarende energi i hydrogen. Systemet er samtidig udviklet med henblik på at indbygge et konkurrence element, der skal være med til at få de besøgende på Energi- og Vandværksstedet til at lære omkring energi. Der er anvendt en række standardkomponenter i udviklingen af de enkelte elementer. Sammensætningen af komponenter og styring af elementer i forhold til hinanden, er udviklet specifikt til opgaven. Det samlede system der er leveret af H2 Logic ApS skal derfor betragtes som et prototype system. Systemet er leveret og overdraget til Energi- og Vandværksstedet d. 21. september d. 21. september 2004 afholder H2 Logic oplæring og undervisning af teknisk personel. Det er kun personel der er uddannet af H2 Logic, der må anvende Mini Hydrogen Samfundet. Uudannet personel på ikke anvende systemet. Systemet er leveret som en prototype, hvorfor det må forventes at der vil skulle laves justeringer på systemet efter det har været i drift. Der er derfor lavet en serviceaftale som er vedlagt denne manual. Systemet er ifølge kontrakt leveret uden garanti. De kan kontakte H2 Logic her: H2 Logic ApS Tjelevej Herning Tlf: Fax:

4 Sikkerhed Mini Hydrogen Samfundet, er opbygget for at vise besøgende hvordan hydrogen samfundet vil komme til at fungere i fremtiden som en del af energiforsyningen. Hydrogen er en gas der er yderst farlig, og gassen skal derfor behandles med stor respekt og forsigtighed Hydrogen gassen er usynlig, uden lugt og uden smag. Det er med andre ord ikke muligt at detektere hydrogen lækage uden en hydrogen sensor. Der er installeret en hydrogen sensor i montres 3. rum. Hydrogen gassen er væsentlig lettere end atmosfærisk luft, hvorfor gassen kan samle sig under loftet i lukkede rum. Det anbefales derfor altid at have hydrogen sensorer installeret i rum, hvor der opbevares hydrogen, eller applikationer der anvender hydrogen som brændsel. Hydrogen gassen er eksplosiv i en koncentration i en koncentration fra 4-74% i blanding med atmosfærisk luft. I dagslys kan flammerne ved antændelse af hydrogen ikke ses. Som sikkerhedsforanstaltning i Mini Hydrogen Samfundet, er montres 4 rum adskilt, der er anvendt hærdet glas og bagpladerne på montre vil blive sprængt af ved en evt. eksplosion. Der er ligeledes installeret ventilation i alle rum, for at fjerne evt. udslip af hydrogen. Endelig er elektronik og gas komponenter adskilt, for at fjerne muligheder for at skabe gnister. På H2 Mini Crosser er anvendt en metalhydride tank til lagring af hydrogen. Tanken kan maksimalt have et tryk på 13,8bar. Ved lækage på metalhydride tanken, vil trykket hurtigt reduceres i tanken. Ved hydrogen lækage skal et system øjeblikkelig slukkes, og hvis det er muligt, skal der lukkes for hydrogen tilførselen. Hvis dette ikke er muligt, bør man ikke komme i nærheden af det område hvor hydrogen udslippet er sket, uden hydrogen sensor. Hydrogen omdannes til strøm og varme igennem brændselsceller. Brændselsceller producere jævnstrøm fra ca V og op til 50A. Der er stærkstrøm i rum 1 og 4, samt i begge domer. Store strømme kan være meget farlige, og i værste tilfælde dødbringende. Derfor bør der udvises stor respekt for stærkstrøm. I denne manual er der steder hvor notater om sikkerheden er trukket frem. Disse steder er der indsat et sikkerhedsikon, og teksten er markedet med rødt. Der bør udvises stor respekt for sikkerhedsanvisningerne i denne manual. Af sikkerhedshensyn, må der ikke anvendes anden service end H2 Logic egne teknikere, eller autoriserede teknikker godkendte af H2 Logic.

5 Montre Montre er udført i rustfrit stål, samt aluminiums skinner til montering af glasset. Glasset består af 3 lag, energi-, stopsol-, og hærdet lag. Som rumdeler er anvendt 1 lag standard glas. Montre er opdelt i 4 rum. Rum 1 Rum 2 Rum 3 Rum 4 - Strøm - Elektrolyse - Hydrogen - Brændselscelle Dette rum er samlingspunktet for strømmen fra henholdsvis vindmøllerne, solcellerne og nettet (230V). Ligeledes forefindes alle målinger samt alt styringen i dette rum. Vindmølle strømmen I rum 1 forefindes kontakter til nødstop af vindmøller. Venstre kontakt er til stop af rød vindmølle sæt (De to vindmøller tættes på rampen) Højre kontakt til stop af blå vindmølle sæt. Se billede 1. For yderligere beskrivelse af vindmøllernes drift henvises til afsnittet om vindmøllerne. I rum 1 findes også sikringerne til vindmøllerne. Sikringerne må kun skiftes af en H2 Logic teknikker. Der bestilles serviceeftersyn, hvis en sikring springer. Rød Blå Off On Solcelle strømmen Strømmen fra solcellerne ledes direkte hen til relæboksen, hvilket kan lede strømmen videre over til domerne. Solcelle strømmen til montre kan afbrydes under loftet på stueetagen. Net strøm (230V) Hele montre bliver forsynet med 230 V AC via fordeler skålen nederst i rum 1. På hvert stik i fordeler skålen er beskrevet hvad den forsyner. - AC/DC konverter fra 230V AC til 24V DC, forsyner begge domer med 24V - Elektrolyse Begge elektrolyse apparater bliver drevet af 230V AC - Computeren 230V AC til computeren - Varme Rum 2, 3 og 4 er forsynet med et varmelegeme hvilket forhindrer frost. Derfor må dette stik aldrig tages ud - AC/DC Forsyningsspænding til alle komponenter i rum 1. - Switch Til netværk mellem domerne samt Internettet

6 - Ventilation Ventilation til alle 4 rum. SKAL ALTID VÆRE TÆNDT Og kan afbrydes på kontakten længst ude til venstre, hvis anlægget lukkedes ned en meget kold vinterdag Strøm til domerne På hver udgang til henholdsvis rød og blå domer er tilkoblet 68 ampere sikring. Se billede 2. Pas på i Rum 1, der er stærkstrøm i rummet Besøgende må kun anvende strøm i domerne, hvis de er under opsyn af personel uddannet af H2 Logic. Når der slukkes for hovedafbryderen til systemet, vil der fortsat være strøm over til domerne, da disse er koblet sammen med batterier. I dette rum produceres hydrogen ud fra vand i H 2 0 beholderen. Vandbeholderen (H2O beholderen) forsyner begge elektrolyse apparater med vand, der inden det ledes hen til elektrolyse apparater renset i vandrenseren, der er placeret i vandsøjlerne. Vandbeholderen skal ved normal drift efterfyldes en gang om ugen med demineraliseret vand. Og må kun fyldes til MAX stregen. Se billede 3. Den vedlagte vandkande skal benyttes til opfyldningen, og må ikke bruges andre steder Vær forsigtig ved påfyldning, der må ikke spildes vand i rummet Sker det skal det tørres op med samme. I vandrenseren er monteret forskellige filtre, hvilket vil blive efterset ved hvert eftersyn og vil efter behov blive skiftet. Hvis et af elektrolyse apparaterne melder fejl om for dårlig vand kvalitet, skyldes dette oftest at ledningsevnen i vandet er for høj, hvis denne fejl meldes, kontaktes H2 Logic teknikker. Driften af elektrolyse apparaterne kan ses i den vedlagte manual over HOGEN 600. Der findes ligeledes i manualen en tabel over fejl koder, hvor fejlkoden for eks. dårlig vand kvalitet kan findes. Hydrogen lagres i dette rum i standard hydrogen trykflasker ved max 13,8 Bars tryk. Optankningen til metalhydride flaskerne til H2 Mini Crosser sker også i dette rum. For optankning af metalhydrider flaskerne til H2 Mini Crosserne henvises til afsnittet om Mini Crosserne. Rød Blå 68 Amp. Domer Rød Blå 50 Amp. Vindmøller

7 Rum 3 er også forsynet med en hydrogen sensor, der ved hydrogen udslip vil alarmere systemet. Ved eftersyn vil sensoren hvert 6. måned blive kalibreret. Flaskeventilen på de 10 trykflasker skal altid være åben, for at elektrolyse apparaterne kan fylde lageret helt op. Se billede 4. I dette rum findes kerne til hele anlægget, nemlig brændselscellerne, der kan omdanne hydrogen til strøm. Brændselscellerne kan levere 1,2 kw mellem V DC. Affaldsproduktet er rent vand, hvor der ved fuld drift kommer ca. 800 ml i timen.. Vandet bliver ledt ud gennem bunden af montre. Brændselscellerne bliver fuldt ud styret fra computeren. Pas på i rummet der forefindes stærkstrøm Rum 2, 3 og 4 er forsynet med varme legeme og termostater, der skal sørge for at holde rummene frost fri. Termostaten er sat til 10 C og må hverken skrues op eller ned Se billede 5. Pas på varmelegemerne, de kan være meget varme Ved afmontering af bagpladerne, stil da pladerne på jorden ca. 15 cm. til højre for rummet, derved kan ledningen til ventilatoren nemt afmonteres. Efter afmontering af ledning anbefales det at stille pladerne opad gelænderet. Ved montering af bagplader husk da at forbinde ledningen til ventilatoren, hvis dette glemmes, kan temperaturen i rummet stige kraftigt, og medføre at komponenter i rummet ødelægges. Se billede6. For at sikre at bagpladen er korrekt monteret, pres da med hånden i hver af de 4 hjørne af pladerne. Montre må grundet ledningstilførsel ikke flyttes, bliver montre påkørt af H2 Mini Crosserne, eller på anden måde påvirket fra en udefrakommende kraft, skal der omgående laves service på anlægget. Der er installeret en hovedafbryder til systemet. Denne findes i kælderen under bygningen. Det anbefales af H2 Logic at komponenter i rum 2 og 4 afskærmes mod direkte sollys, da sollyset kan få temperaturen i rummene til at stige kraftigt. "

8 Tankstation/Vansøjler Tankstationen/vandsøjlerne skal ses i en sammenhæng med hele det leverede system. Det er herfra hvert hold kan se hvor meget energi de har til rådighed. Vandsøjlerne og tankstationen ses som det sted hvor gassen også bliver ledt hen, som en led i hydrogenkæden, reelt bliver gassen ikke ledt over i tankstation/vandsøjler. Der vil derfor ikke være hydrogen i vandsøjlerne/tankstationen., og der vil således ikke være hydrogen ved vandsøjler eller i vandsøjlerne. Vandsøjlerne indikerer hver holds samlede energi til rådighed i hydrogen. Vandsøjlerne bliver styret af PC fra rum 1 - Strøm, der således angiver den præcise mængde energi som hvert hold har til rådighed. Vandsøjlerne vil blive fyldt med vand jo mere energi/hydrogen gas som hvert hold anvender, herved stiger vandstanden når der bliver forbrugt energi. Hvis et hold får mere energi til rådighed end de forbruger, og således sparer energi op, vil vandstanden falde og hydrogenbobler (luftbobler) komme op af bunden på søjlerne. Se billede 7. " Hver vandsøjle har deres egen farve. Vandsøjlen mod søen og tættest på vindmøllerne er blåt hold, den anden tilhører rød. Vandsøjlerne er inddelt ved 9 streger. Se billede 8. Vandsøjlerne er monteret med et rustfrit beslag der er fastgjort til toppladen. Vandsøjlerne må ikke udsættes for pludselige stød eller rystelser da det kan få indflydelse på tryktransmitter og ødelægge vandsøjle beslag og gevind i bunden, disse rystelser kan forsage utætheder. # Registres utæthed, stop anlægget og slå strømmen fra øjeblikkeligt For at sikre at vandsøjlerne fungere, må søjlerne ikke røres. 6 Teknisk beskrivelse af systemet 2 På bagsiden kan demonteres en dækplade, som er skruet fast med 4 stk. vingeskruer. Ved demontering af denne kan teknikrummet til vandsøjlerne ses. Se billede nr. 9 Bagpladen må kun $ tages af hvis man har et ærinde. Hver vandsøjle har den samme styring, og er en nøjagtigt kopi af hinanden. Vandet bliver cirkuleret i 2 lukkede systemer. Hvori der indgår komponenter som: luftpumpe (1), vandpumpe (2), kontraventil (3), trykstansmitter (4), magnetventil (5) og vandtank (6). Vær forsigtig med at røre ved komponenterne, der er fin elektronik og det kører 230V vekselstrøm. Alt sammen bliver styret af relæer som er placeret i top midten af rummet (7). 5 1 #

9 Hvis utætheder opleves, alloker utæthed og check om slange føring er ok. Hvis utætheden ikke kan stoppes, skal systemet slukkes, og H2 Logic skal kontaktes for serviceeftersyn. For lidt vand i anlægget kan betyde kørsel med vandpumperne uden vand, blot kort kørsel uden vand ødelægger pumpen, der skal derfor altid være vandtilførsel til vandpumper eller vil de blive ødelagt. Derudover vil der i rummet fremgå en vandrenser og en pumpe, der bruges til rum 2 i hydrogenkæden. Se beskrivelse af disse under rum 2 til montre. Vedligeholdelse For at forhindre aflejringer af kalk m.m. i vandsøjlerne skal der anvendes demineraliseret vand eller vand fra vandrenseren til påfyldning. Det anbefales at kontrollere om der er vand nok i beholderne, da en jævnlig fordampning sker, især på varme dage. Det vigtigt at vandstanden i beholderne altid er op til gevindkant. For lidt vand kan betyde kørsel med vandpumperne uden vand, blot kort kørsel uden vand ødelægger pumpen. Udskiftning af vand Der skal skiftes vand minimum 2 gange årligt. Dette gøres ved serviceeftersyn. I måneder hvor der kan optræde frost skal der tilføres antifrostvæske til vandet. Det er vigtigt at den samme mængde frostvæske tilføres i hver vandsøjle, da det ellers kan få indvirkning på trykstransmitternes målinger. H2 logic forpligter sig ikke til at sikre at frostvæske er tilført systemet, i tilfælde af frost uden tilførsel af frostvæske i vandet må anlægget ikke køre. Det er derfor på eget ansvar at køre med anlægget i frost. Ved frost i systemet kan komponenter og ventiler ødelægges. Der skal derfor anvendes frostvæske iblandet vandet i alle måneder hvor frost kan forekomme. Det ville være lettest at tilføre frostvæsken ved udskiftningen af vandet. Bemærk ledningsføring fra bunden af tankstationen, som går under fliser og over til montre. Tankstation og vandsøjler må derfor under ingen omstændigheder flyttes, da det kan forsage brud på ledninger. Se billede 10. % Tankstationen anvendelse Tankstationen virker kun rent fiktivt. (dette fortælles selvfølgelig ikke til brugere). Der er ingen slangeførsel til hydrogen. De medfølgende 1L gasflasker til H2 Mini Crosserne bliver forsigtig sat i den rustfrie holder på siden af tankstationen. Herefter tages slangestuds og holdes hen på flasken, og gevind skrues i bund. $

10 Bemærk at der er omvendt gevind på studserne til hydrogenflaskerne, således kan kun hydrogenflasker på 1L anvendes og monteres på tankstationen. Efter montering kan påfyldning ske. Påfyldningsekvensen bliver opereret fra det pågældende holds PC er i dogmerne, der skal have fyldt flasken. Se billeder 11 for optankningsprocedure, For yderligere info vdr. optankning refereres der til software manual. På toppladen ved siden af vandsøjler er monteret 2 stk. pointpinde. Der er monteret med 10m bolte. De er fremstillet i acryl og tåler derfor ikke hårdhændet brug, da det kan knække gevindet i bundet af pinden. Se billede 7 H2 Mini Crosser Som en del af Mini Hydrogen Samfundet er der leveret 2 stk. H2 Mini Crosser. H2 Mini Crosser er en prototype udviklet af H2 Logic ApS, H2 Mini Crosserne er sponsoreret af Mini Crosser A/S, Herning. De 2 H2 Mini Crosser ses på billede 12 " # $ H2 Mini Crosseren er en almindelig Mini Crosser T130, der er ombygget så den kører på hydrogen. Denne manual beskriver ændringer på køretøjet, for information omkring køretøjets normale funktion, henvises til den vedlagte manual for Mini Crosser T130. I den medfølgende anhænger til hver H2 Mini Crosser er der placeret et brændselscelle system. Indeholdende brændselscelle, metalhydride lagring af hydrogen samt en række styringskomponenter. Metalhydriderne kan in- " #$ % &$& %

11 deholde 950 liter hydrogen, svarende til energi på ca. 3,4 kwh. Brændselscellen har en maksimal effekt på 1,2 kw. Brændselscelle systemet kører uafhængigt af køretøjets egen styring, og skal derfor tændes og slukkes separat. For at de besøgende elever skal få en oplevelse af, at de kun har en bestemt mængde hydrogen til rådighed, er der opsat en udvendig hydrogen flaske, som eleverne skal genopfylde, og der er monteret et display der viser hvor meget hydrogen der er tilbage. Den udvendige hydrogen flaske vil aldrig blive opfyldt med hydrogen, hvorfor det er en illusion for eleverne. Det er af sikkerhedsmæssige årsager fravalgt at eleverne skal opfylde rigtig hydrogen. H2 Mini Crosseren, skal når den ikke er i brug opbevares tørt og i et rum, hvor temperaturen ikke kommer under 5 C. H2 Logic anbefaler ikke anvendelse af H2 Mini Crosser i frostvejr. % &$ " # Anhænger H2 Mini Crosser skal altid være sammenkoblet med anhængeren. Det kan i visse tilfælde være nødvendig at tage anhængeren af H2 Mini Crosser, i disse tilfælde skal display og H2 Mini Crosser være slukket inden stikket til anhængeren tages af. Hvis anhængeren tages af køretøjet og der køres uden anhænger, skal display være slukket, da køretøjet ellers ikke kan køre. Når anhænger kobles sammen med H2 Mini Crosser igen, skal display og H2 Mini Crosser være slukket. H2 Mini Crosser slukkes ved at slukke for tændingen på køretøjet. Display slukkes ved at trykke kontakt bag på H2 Mini Crosser opad, se afsnit om display. Styring af max hastighed Kørselshastighed Hastigheden køretøjet kører med kan reguleres på drejeknappen på styret. Max hastighed er 15 km/t. Hvis denne hastighed findes for stor, kan max hastigheden også ændres ved at dreje på knappen der findes til højre for anhænger stikket på H2 Mini Crosser. Se billede 13. Tænd/sluk af display Display Ved siden af gashåndtaget er der installeret et display der viser hvor meget hydrogen der simuleret er tilbage på H2 Mini Crosser se billede 14. Displayet nedtæller fra 1000 til 0. Når nedtællingen når 0 stopper køretøjet og det kan ikke startes igen uden at der gøres 1 af følgende 2 ting. 1) Der tændes og slukkes for displayet derved starter en ny nedtælling fra ) Hydrogen flasken tages af anhængeren og der simuleres

12 en optankning. (Flasken skal minimum være taget af anhængeren i 25 sekunder) Efter en af de ovenstående 2 ting er gjort vil H2 Mini Crosser kunne køre igen, efter der er slukket og tændt for H2 Mini Crosser ved at dreje nøglen i tændingslåsen. Displayet kan tændes ved at klikke den lille kontakt ned, se billede 13. Kontakten findes ved siden af anhænger stikket på H2 Mini Crosser. Når kontakten af klikket ned er displayet og dermed måling af energiforbrug tændt, men display og måling er slået fra når kontakten er klikket op. Det anbefales at der altid slukkes for displayet når køretøjet ikke anvendes. Hvis dette glemmes, kan batteriet tømmes for strøm, og køretøjet/brændselscellen kan ikke opstarte. Hydrogenflaske Udvendig på H2 Mini Crosser anhængeren er der monteret en holder til en hydrogen flaske, se billede 15. I bunden af denne holder er der monteret en kontakt, der registrere om der er en hydrogen flaske sat på anhængeren eller ej. Hvis der ikke er monteret en hydrogen flaske på anhængerne vil H2 Mini Crosser ikke kunne køre. Når H2 Mini Crosser ikke kan køre, vil de første 6 dioder i Mini Crosserens eget display blinke. Hydrogenflasken genopfyldes i tankstationen, ved de 2 pointsøjler. Når flasken er påsat tankstationen, genopfyldes denne fiktivt ved at eleverne starter opfyldning på deres PC i domerne. Metalhydrider Brændselscellen i anhængeren kører på hydrogen der er lagret i metalhydrider. En metalhydride Hydrogen flaske, lagre hydrogen i metallerne, og ikke ved at komprimere hydrogen. Derved vil der aldrig være et højere tryk end 13,8 bar i metalhydriderne. Når metalhydriderne har været anvendt i lidt tid, vil trykket i flasken falde i 2-4 bar tryk. H2 Mini Crosseren bruger ca. 400 Watt ved kørsel uden stigning på normal vej. Ved dette forbrug vil metalhydride flasken indeholde nok energi til 3 timers kørsel. Hvis max hastigheden på køretøjet ændres, vil H2 Mini Crosseren kunne køre længere på en hydrogen optankning. Metalhydride flasken findes i anhængeren, se billede 16. (Husk at fjerne den udvendige hydrogenflaske inden anhænger åbnes) Metalhydriderne optankes i montre 3. rum lagring. Når bagpladen tages af dette rum, er der lavet 2 markeringer til de 2 metalhydride flasker. Flaskerne sættes på den røde eller blå streng med de medfølgende 2 rør. Der bør anvendes forsigtig- "

13 hed når lynkoblinger sættes på flaske og streng, da disse kan være skrøbelige, se billede 17. Hvis metalhydriderne har været helt tømt for hydrogen, kan de opfyldes med 950 standard liter hydrogen. Elektrolyse apparaterne producere 0,6 liter hydrogen i minutter, hvilket betyder at fuld optankning af en metalhydride flaske vil tage ca. 27 timer. Optankning efter en dags forbrug vil formodentlig ikke ligge på mere end liter hydrogen, hvorfor optankningen må forventes at være væsentlig kortere. Stilles køretøjet væk i længere tid, skal metalhydride flaskerne være fyldt med hydrogen. Hvis metalhydriderne skal afgive meget hydrogen på kort tid, vil deres temperatur falde kraftigt, dette får det indre tryk i metalhydriderne til at falde, og kan hvis temperaturen er meget lav kan det få brændselscellen til at stoppe. Hvis dette sker, kan køretøjet stadig køre videre uden brændselscellen er tændt, så længe der er strøm på batterierne. Brændselscelle Brændselscellesystemet kører uafhængig af H2 Mini Crossers tænding. H2 Mini Crosser kan køre uden brændselscellesystemet er tændt. Hvis der åbnes for anhængerne (husk at tage den udvendige hydrogenflaske af først), ses toppen af brændselscellen til højre, set bagfra. Til venstre ses metalhydride flasken og display til styring af brændselscelle systemet, se billede 16. På displayet kan der ses data omkring hydrogen forbrug, temperatur og spænding, se billede 18. Visning skiftes ved at klikke på henholdsvis knapperne NEXA og DC/DC. Når brændselscelle systemet skal startes klikkes på SYSTEM ON knappen. Hvis batterierne ikke er helt opladede, vil brændselscellen begynde at producere strøm til batterierne. Hvis batterierne er opladede vil brændselscellen ikke starte før kørsel på H2 Mini Crosser er startet. Hvis brændselscellesystemet skal demonstreres kan det manuelt startes ved at klikke på knappen start NEXA. Herved startes brændselscellen, men den vil hurtigt stoppe produktion igen hvis batterierne er fuldt opladede. Det er vigtigt at der slukkes for brændselscelle systemet, når dette ikke længere skal anvendes (H2 Mini Crosser stilles væk) Dette gøres ved at klikke på knappen System Off. Det kan tage systemet op til 6 minutter at lukke ned. I denne periode kan systemet ikke genstartes. Hvis brændselscelle systemet ikke kan opstartes kontaktes H2 Logic med henblik på serviceeftersyn.

14 Brændselscellen må aldrig udsættes for temperaturer under 5 C. Dette vil ødelægge brændselscellen. Opladning af batterier Det anbefales at der oplades på H2 Mini Crosserens batterier hver aften, derved bruges der mindre hydrogen. Opladning sker som foreskrevet i vedlagte manual for Mini Crosser 130T. Opladning må kun ske når brændselscelle system og display er slukket. Anhængeren må fortsat være påsat under opladning. Inden start af game - Inden start af gamet skal batterier og metalhydrider være fuldt opladet og optanket. - Max hastighed på køretøjerne skal være sat ens, stilles på drejeknappen ved siden af anhængerstikket. - Displayet skal nulstilles. Dette gøres ved at tænde og slukke for display kontakten, der findes ved siden af anhængerstikket. - Der tændes for brændselscelle systemet. Under game - Når eleverne køre tør for hydrogen og H2 Mini Crosseren går i stå, skal eleverne lukker for hydrogen flasken, og kan derefter tage slangen af flasken og placere den på tankanlægget. - Slangen til tankanlægget skrues godt fast (der er modsat gevind), og der åbnes for hydrogen-flasken. - Optankning startes på det respektive holds computer. Se nærmere herom i manual for software. - Efter optankning (beskrevet tidligere) kan flasken igen placeres i holderen på H2 Mini Crosseren. - Når flasken bliver placeret i holderen på H2 Mini Crosseren, vil displayet med det samme vise Der må dog ikke køres med køretøjet inden slangen er sat ordentlig fast, og der er åbnet for hydrogenflasken. Efter game - Der slukkers for display og brændselscelle system - Hydrogen flasken sættes over på optankningsanlægget - Metalhydriderne sættes til opfyldning i montre. - H2 Mini Crosseren køres ind i passende bygning, hvor der er tørt og temperaturen aldrig kommer under 5 C. - H2 Mini Crosseren sættes til opladning

15 Bemærk Hydrogen flasken må ikke tages af køretøjet, eller løftes mens der bruges energi fra den. Derved vil flasken løftes af kontakten, og eleverne er nød til at fylde flasken på ny, før køretøjet kan køre igen. Hvis eleverne kører tør for hydrogen skal de gå op og genopfylde hydrogen flasken på optankningsanlægget. Når flasken har været taget af i mere end 25 sekunder, vil displayet starte på 1000 igen så snart der sættes en flaske på køretøjet. Derfor må en flaske der har været taget af køretøjet ikke påsættes køretøjet igen, inden flasken har været sat i optankningsanlægget. Hvis der tændes og slukkes for display kontakten under game, vil displayet blive nulstillet til ' H2 Mini Crosserens levetid forlænges, hvis køretøjet regelmæssigt køres helt tør for hydrogen og batterierne aflades helt. Derefter skal metalhydride flasken og batterierne optankes og oplades helt. Når H2 Mini Crosseren ikke er i brug, skal den opbevares tørt og i temperatur mellem 5 C. og 25 C H2 Mini Crosseren er ikke CE mærket. Køretøjet er heller ikke godkendt til kørsel på offentlig vej. Hvis dette ønskes, skal der i hvert tilfælde søges om tilladelse hos den respektive myndighed. Anvendelse af H2 Mini Crosser er på brugerens eget ansvar. Det er Energiog Vandværksstedets ansvar at sikre at brugerne bliver gjort opmærksom på dette.

16 Vindmøller Vindmøllerne er af typen Air X 400W, og er produceret af Southwest Windpower, USA. Se info på Der refereres til medfølgende brugermanualer på engelsk, for yderlige information. De væsentligste ting vedr. vindmøllerne vil blive beskrevet her. I tilfælde af torden og lyd er det livsfarligt at opbevare sig på taget, da lyn kan blive tiltrukket af vindmøllerne. Der opfordres derfor til alle der opholder sig på taget ved lyn og torden at kommer ned hurtigst mulig. Al ophold sker derfor på eget ansvar. & Der er i alt 4 stk. vindmøller monteret af typen Air X 400W. Vindmøllerne er monteret i par. Dvs. det 2 yderste ved rampen tilhører rødt hold, mens de 2 yderste mod indkørslen fra vejen tilhører blåt hold. Se billede 20. Vindmøllerne er monteret på gavlen i et beslag til 1½ rør. Vindmøller må kun demonteres og efterses af H2 Logic autoriseret teknikker. For at mindske stress på vindmølle beslag og vindmølle, må der ikke rystes med vindmøllebeslagene Se billede 21. Vindmøllerne er monteret i en højde af 3,5m fra taget. Vindmøllerne vil når de producerer strøm kunne komme op på en periferihastighed på omkring 440km/t. Det frarådes derfor på det kraftigste at berøre vingerne med lange genstande, hænder eller andet, da det kan indebære stor sikkerhedsmæssig risiko, og ødelægge vindmøllerne. $ % Det er Energi- og Vandværksstedets ansvar at sikre at besøgende ikke berører vindmøllerne direkte eller med en given genstand. Vindmøllerne kan levere en effekt op til 400W peak 550W, for effektkarakteristika afhængig af vindstyrke se grøn brugermanual. OBS: Vindmøllerne vil larme i hård vind. Vindmøllerne er udstyret med en sikring i hård vind, således de vil selv bremse hvis vindtrykket er for hårdt. Vindmøllerne er tilsluttet batterier som de lader på, hvis batterierne er opladede over en vis spænding vil vindmøllerne ikke lade (se vindmøllernes manual for mere herom).

17 Kabelføring fra vindmøller til montre sker i sand renden mellem betonfliser og yderkanten. Der skal derfor tages hensyn til ledningsføringen, således der ikke bliver gravet i sandet på nogen måde. Sandet er med til at beskytte kablet mod UV lys, derfor hvis kabler bliver synlige skal de tildækkes hurtigst mulig. Drift og kontakter Sikringer Der gøres opmærksom på, at der fra vindmøllerne er trukket kabler og opsat 7 stk. ledningsbokse. Ledningsboksene bør ikke åbnes, undtagen dem som står sikringboks på ( se billede 22), heri ligger sikringboks, der skal forhindre peakstrømme og overbelastning af kabel. Disse skal ved nedbrug kontrolleres. Hvis sikringen er sprunget, skal H2 Logic kontaktes med henblik på service eftersyn. Boksene må ikke åbnes. Det er Energi- og Vandværksstedets ansvar at sikre sig at besøgende ikke åbner boksene, da der kan løbe store strømme i ledningerne. I rum 1 i montre er der desuden monteret sikringer for at sikre mod strøm der løber den forkerte vej. Hvis en af disse sikringer springer, skal H2 Logic kontaktes med henblik på serviceeftersyn. sikringboks Teknisk beskrivelse Hver vindmølle par er tilsluttet parallelt i ledningsføringen, og trukket ned til hver batteribank. Batteribanken Batterierne er vedligeholdelsesfrie cellebatterier som ikke kræver vedligeholdelse med optankning af vand eller syre. Der er i alt 4 stk. som er placeret i rum 1 i montre. Vindmøllerne fungerer ved at de lader på batterierne, således batterierne afgiver en spænding på omkring 24V. Ladespændingen fra vindmøllerne til batterierne er stilles til 27,2V. Vindmøllerne fungerer ved at de måler på spændingen på batterierne, når spændingen på batterierne falder under 25,5V vil vindmøllerne lade på batterierne(hvis vinden blæser tilstrækkelig). Derimod hvis batterierne er opladede og med en spænding på over 25,5V vil vindmøllerne ikke producere strøm til batterierne, og den interne styring i "

18 vindmøllen vil brænde effekten af i nacelle huset i vindmølletårnet. For yderligere beskrivelse af systemet refereres der til manual for vindmøller. Ledningsføring og jordning Kabelføring fra vindmøller til montre sker i sand renden mellem betonfliser og yderkanten Der er i alt 3 forskellige ledninger. ) Rød plus kabel ) Sort minus kabel ) Grøn/gul jordkabel Jordings kabel er trukket på gavlen med skinne og ned til jordingspyd, som står ved hjørnet af gavlen. Det er Energi og Vandvækrsstedets ansvar at informere håndværkere m.v. om placering af jordingsspyd. Placeringen af spydet kan ses på den vedlagte tegning på bilag 1, se billede 23. Der opfordres derfor til at tage hensyn til ledningsføringen, således der ikke bliver gravet i sandet på nogen måde. Sandet er med til at beskytte kablet mod UV lys, derfor hvis kabler bliver synlige skal de tildækkes hurtigst mulig. Kablerne er kun tildækkede og ikke ret langt nede i sandet. Vedligeholdelse Vindmøllerne er som udgangspunkt vedligeholdelsesfrie. De er designet til at kunne klare alt slags vejr og vind. Batterierne er vedligeholdelsesfrie cellebatterier som ikke kræver vedligeholdelse med optankning af vand eller syre. Der refereres til medfølgende brugermanualer på engelsk, for yderlige information vedr. vindmøllerne. #

19 Vedligeholdelse Der er en række vedligeholdelsespunkter i systemets enkelte elementer. Hovedparten af vedligeholdelsen vil ske igennem serviceeftersyn, men nedenfor er vist vedligeholdelsespunkter som skal udføres af Energi- og Vandværksstedet. " Der skal hver gang systemet startes sikres, at der er nok vand i beholderen i rum 2 elektrolyse. Påfyldning sker som beskrevet under Rum 2 elektrolyse. Hver gang systemet startes skal hele monteret inspiceres for fejl. Dette gøres ved at hvert rum efterses, om der er nogle uregelmæssigheder, og der køres software diagnosticering igennem. 1 gang hver måned, skal elektrolyse apparaterne tømmes for vand. Dette skal ligeledes gøres, hvis elektrolyse apparaterne ikke skal køre i mere end 5 dage. Elektrolyse apparaterne tømmes for vand, ved at sætte den medfølgende slange fast bagpå elektrolyse apparaterne (husk at den anden ende af slangen skal være udenfor rummet inden slangen klikkes i lynkoblingen, dette gøres med elektrolyse apparatet er slukket) ( Der skal 1 gang i ugen efterses om der er nok vand i de 2 vandbeholdere. Hvis der ikke er nok vand, skal der efterfyldes. Det efterses samtidig om der er nogen lækager i vandtøjlerne, og om der er spild af vand. Ingen vedligeholdelses nødvendig " # For at sikre at metalhydriderne beholder deres kapacitet, skal de regelmæssigt helt aflades og fyldes. Metalhydriderne skal aflades og fyldes 1 gang i måneden. $

20 Serviceaftale Nedenstående er serviceaftale mellem Energi- og Vandværksstedet og H2 Logic ApS. Serviceaftalen er gældende på Mini Hydrogen Samfund leveret af H2 Logic september Serviceaftalen er gældende for en periode på 2 år startende fra overdragelsesdatoen d. 21/9-04. Efter denne serviceaftales ophør, kan der forhandles ny aftale mellem parterne. Hvis Energi- og vandværksstedet eller H2 Logic finder en genforhandling af aftale nødvendig. Skal begge parter kunne godkende det ændrede, før end en ny aftale kan gøres gældende. Serviceaftalen indeholder service på montre, pointsøjler/tankstation, vindmøller og H2 Mini Crosser. Serviceaftalen er ikke omfattende software. Mini Hydrogen Samfundet er et system udviklet til Energi- og Vandværksstedet. Der er altså tale om et prototype anlæg, hvorfor der ofte laves eftersyn for at højne sikkerhed og stabilitet. Specielt i de første par måneder, vil det være nødvendig med ofte serviceeftersyn, indtil anlæggets drift fungere tilfredsstillende. H2 Logic vil kontakte Energi- og Vandværksstedet ca. 3 uger inden ordinære eftersynet er planlagt, og aftale tid. Energi- og Vandværksstedet skal forvente at ordinære eftersyn vil tage 1 arbejdsdag. Ved behov for ekstraordinært eftersyn kontaktes H2 Logic, og eftersyn arrangeres hurtigst mulig. H2 Logic er forpligtet til at kunne stille en teknikker indenfor 1 uge efter anmeldelse af ekstraordinært eftersyn. Denne serviceaftale er gældende for følgende eftersyn: ) ultimo oktober 2004 ) ultimo november 2004 ) ultimo december 2004 ) ultimo marts 2005 ) ultimo juni 2005 ) ultimo september 2005 ) ultimo december 2005 ) ultimo marts 2006 ) ultimo juni 2006 ) ultimo september 2006 Pris på ordinært eftersyn på 6 timer er kr ,- eks. transport, broafgift og materialer. Transport beregnes efter statens gældende takster. Hvis eftersynet tager mere end 6 timer er prisen kr. 500,- i timen. Et ekstraordinært eftersyn koster i startgebyr kr ,- og kr. 500,- pr påbegyndte time. Pris på eftersyn er eks. transport, broafgift og materialer. Transport beregnes efter statens gældende takster. Valby d. For H2 Logic ApS Thomas Luckmann For Energi- og Vandværksstedet Jesper Steenberg %

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer

Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Vejledning Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Foto H2 Logic A/S 2014 December 2013 Side 1 af 23 Beredskabsstyrelsen 2014 December 2013 Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding.

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding. Et strømanlæg består af 3-4 hovedkomponenter: Solpanel / solpaneler Laderegulator Solarbatteri Inverter (omformer 12 volt til 230 volt vekselstrøm) Produktorientering Solpanelet omdanner solens stråleenergi

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugervejledning DANSK

Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK E-FLY PREMIUM M25C SERIES 1 Indhold Indledning... 3 Tekniske data for E-Fly med TranzX PST... 3 Karakteristiske egenskaber for E-Fly... 4 Oversigt over dele på el-cyklen... 4 Display

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse

Læs mere

Park Master monteringstip AM0258 til bagkofanger

Park Master monteringstip AM0258 til bagkofanger 911410 Park Master monteringstip Denne nye udgave af Parkmaster har en reduceret udvendig sensordiameter i forhold til den tidligere udgave AM0158. 22 mm i forhold til 25 mm, som giver en endnu bedre finish

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Indsats i forbindelse med solcelleanlæg 2014 Vejledning om indsats i forbindelse med solcelleanlæg Indhold Indsats i forbindelse med solcelleanlæg... 3 Hvad er et solcelleanlæg... 3 Hvordan

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S Bent Larsen Hyundai Bil Import A/S Road Map 2 1998-2000 2000-2004 2005-2008 2009-2011 Jan 2013 start of Mass Production Hyundai begins to develop FCEV technology 1 st generation FCEV s: SM Santa Fe 350

Læs mere

Personbiler og Varebiler

Personbiler og Varebiler Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande for Personbiler og Varebiler EWJ TEKNIK A/S, INDUSTRIVÆNGET 1, 3320 SKÆVINGE Tel: 45 81 45 45 Κ Fax: 45 81 46 46 Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande. Hvorfor

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere