Miljøtjenesten ( Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøtjenesten ( Københavns Kommune"

Transkript

1 ' " ' " # # Miljøtjenesten ( " #$ % &$& Københavns Kommune

2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 SIKKERHED...4 MONTRE...5 STRØM - RUM Vindmølle strømmen...5 Solcelle strømmen...5 Net strøm (230V)...5 ELEKTROLYSE - RUM LAGRING - RUM BRÆNDSELSCELLE - RUM GENERELT TIL MONTRE...7 TANKSTATION/VANSØJLER...8 VANDSØJLERNE...8 Teknisk beskrivelse af systemet...8 H2 MINI CROSSER H2 MINI CROSSERENS FUNKTION ANVENDELSE AF H2 MINI CROSSER Anhænger Kørselshastighed Display Hydrogenflaske Metalhydrider Brændselscelle Opladning af batterier GAME Inden start af game Under game Efter game Bemærk VEDLIGEHOLDELSE GODKENDELSE VINDMØLLER BESKRIVELSE Drift og kontakter Teknisk beskrivelse VEDLIGEHOLDELSE MONTRE VANDSØJLER/ TANKSTATION VINDMØLLER H2 MINI CROSSER SERVICEAFTALE OVERDRAGELSESDOKUMENT UDDANNELSE OG OPLÆRING AF PERSONEL... 22

3 Introduktion Mini Hydrogen Samfundet H2 Logic ApS har leveret til Energi- og Vandværksstedet september 2004 er sammensat af 4 elementer. Montre Tankstation/Vandsøjler Vindmøller H2 Mini Crosser De enkelte elementer vil i det efterfølgende blive dokumenteret. Det samlede system er opbygget for at vise mulighederne i et energisystem baseret på lagring af vedvarende energi i hydrogen. Systemet er samtidig udviklet med henblik på at indbygge et konkurrence element, der skal være med til at få de besøgende på Energi- og Vandværksstedet til at lære omkring energi. Der er anvendt en række standardkomponenter i udviklingen af de enkelte elementer. Sammensætningen af komponenter og styring af elementer i forhold til hinanden, er udviklet specifikt til opgaven. Det samlede system der er leveret af H2 Logic ApS skal derfor betragtes som et prototype system. Systemet er leveret og overdraget til Energi- og Vandværksstedet d. 21. september d. 21. september 2004 afholder H2 Logic oplæring og undervisning af teknisk personel. Det er kun personel der er uddannet af H2 Logic, der må anvende Mini Hydrogen Samfundet. Uudannet personel på ikke anvende systemet. Systemet er leveret som en prototype, hvorfor det må forventes at der vil skulle laves justeringer på systemet efter det har været i drift. Der er derfor lavet en serviceaftale som er vedlagt denne manual. Systemet er ifølge kontrakt leveret uden garanti. De kan kontakte H2 Logic her: H2 Logic ApS Tjelevej Herning Tlf: Fax:

4 Sikkerhed Mini Hydrogen Samfundet, er opbygget for at vise besøgende hvordan hydrogen samfundet vil komme til at fungere i fremtiden som en del af energiforsyningen. Hydrogen er en gas der er yderst farlig, og gassen skal derfor behandles med stor respekt og forsigtighed Hydrogen gassen er usynlig, uden lugt og uden smag. Det er med andre ord ikke muligt at detektere hydrogen lækage uden en hydrogen sensor. Der er installeret en hydrogen sensor i montres 3. rum. Hydrogen gassen er væsentlig lettere end atmosfærisk luft, hvorfor gassen kan samle sig under loftet i lukkede rum. Det anbefales derfor altid at have hydrogen sensorer installeret i rum, hvor der opbevares hydrogen, eller applikationer der anvender hydrogen som brændsel. Hydrogen gassen er eksplosiv i en koncentration i en koncentration fra 4-74% i blanding med atmosfærisk luft. I dagslys kan flammerne ved antændelse af hydrogen ikke ses. Som sikkerhedsforanstaltning i Mini Hydrogen Samfundet, er montres 4 rum adskilt, der er anvendt hærdet glas og bagpladerne på montre vil blive sprængt af ved en evt. eksplosion. Der er ligeledes installeret ventilation i alle rum, for at fjerne evt. udslip af hydrogen. Endelig er elektronik og gas komponenter adskilt, for at fjerne muligheder for at skabe gnister. På H2 Mini Crosser er anvendt en metalhydride tank til lagring af hydrogen. Tanken kan maksimalt have et tryk på 13,8bar. Ved lækage på metalhydride tanken, vil trykket hurtigt reduceres i tanken. Ved hydrogen lækage skal et system øjeblikkelig slukkes, og hvis det er muligt, skal der lukkes for hydrogen tilførselen. Hvis dette ikke er muligt, bør man ikke komme i nærheden af det område hvor hydrogen udslippet er sket, uden hydrogen sensor. Hydrogen omdannes til strøm og varme igennem brændselsceller. Brændselsceller producere jævnstrøm fra ca V og op til 50A. Der er stærkstrøm i rum 1 og 4, samt i begge domer. Store strømme kan være meget farlige, og i værste tilfælde dødbringende. Derfor bør der udvises stor respekt for stærkstrøm. I denne manual er der steder hvor notater om sikkerheden er trukket frem. Disse steder er der indsat et sikkerhedsikon, og teksten er markedet med rødt. Der bør udvises stor respekt for sikkerhedsanvisningerne i denne manual. Af sikkerhedshensyn, må der ikke anvendes anden service end H2 Logic egne teknikere, eller autoriserede teknikker godkendte af H2 Logic.

5 Montre Montre er udført i rustfrit stål, samt aluminiums skinner til montering af glasset. Glasset består af 3 lag, energi-, stopsol-, og hærdet lag. Som rumdeler er anvendt 1 lag standard glas. Montre er opdelt i 4 rum. Rum 1 Rum 2 Rum 3 Rum 4 - Strøm - Elektrolyse - Hydrogen - Brændselscelle Dette rum er samlingspunktet for strømmen fra henholdsvis vindmøllerne, solcellerne og nettet (230V). Ligeledes forefindes alle målinger samt alt styringen i dette rum. Vindmølle strømmen I rum 1 forefindes kontakter til nødstop af vindmøller. Venstre kontakt er til stop af rød vindmølle sæt (De to vindmøller tættes på rampen) Højre kontakt til stop af blå vindmølle sæt. Se billede 1. For yderligere beskrivelse af vindmøllernes drift henvises til afsnittet om vindmøllerne. I rum 1 findes også sikringerne til vindmøllerne. Sikringerne må kun skiftes af en H2 Logic teknikker. Der bestilles serviceeftersyn, hvis en sikring springer. Rød Blå Off On Solcelle strømmen Strømmen fra solcellerne ledes direkte hen til relæboksen, hvilket kan lede strømmen videre over til domerne. Solcelle strømmen til montre kan afbrydes under loftet på stueetagen. Net strøm (230V) Hele montre bliver forsynet med 230 V AC via fordeler skålen nederst i rum 1. På hvert stik i fordeler skålen er beskrevet hvad den forsyner. - AC/DC konverter fra 230V AC til 24V DC, forsyner begge domer med 24V - Elektrolyse Begge elektrolyse apparater bliver drevet af 230V AC - Computeren 230V AC til computeren - Varme Rum 2, 3 og 4 er forsynet med et varmelegeme hvilket forhindrer frost. Derfor må dette stik aldrig tages ud - AC/DC Forsyningsspænding til alle komponenter i rum 1. - Switch Til netværk mellem domerne samt Internettet

6 - Ventilation Ventilation til alle 4 rum. SKAL ALTID VÆRE TÆNDT Og kan afbrydes på kontakten længst ude til venstre, hvis anlægget lukkedes ned en meget kold vinterdag Strøm til domerne På hver udgang til henholdsvis rød og blå domer er tilkoblet 68 ampere sikring. Se billede 2. Pas på i Rum 1, der er stærkstrøm i rummet Besøgende må kun anvende strøm i domerne, hvis de er under opsyn af personel uddannet af H2 Logic. Når der slukkes for hovedafbryderen til systemet, vil der fortsat være strøm over til domerne, da disse er koblet sammen med batterier. I dette rum produceres hydrogen ud fra vand i H 2 0 beholderen. Vandbeholderen (H2O beholderen) forsyner begge elektrolyse apparater med vand, der inden det ledes hen til elektrolyse apparater renset i vandrenseren, der er placeret i vandsøjlerne. Vandbeholderen skal ved normal drift efterfyldes en gang om ugen med demineraliseret vand. Og må kun fyldes til MAX stregen. Se billede 3. Den vedlagte vandkande skal benyttes til opfyldningen, og må ikke bruges andre steder Vær forsigtig ved påfyldning, der må ikke spildes vand i rummet Sker det skal det tørres op med samme. I vandrenseren er monteret forskellige filtre, hvilket vil blive efterset ved hvert eftersyn og vil efter behov blive skiftet. Hvis et af elektrolyse apparaterne melder fejl om for dårlig vand kvalitet, skyldes dette oftest at ledningsevnen i vandet er for høj, hvis denne fejl meldes, kontaktes H2 Logic teknikker. Driften af elektrolyse apparaterne kan ses i den vedlagte manual over HOGEN 600. Der findes ligeledes i manualen en tabel over fejl koder, hvor fejlkoden for eks. dårlig vand kvalitet kan findes. Hydrogen lagres i dette rum i standard hydrogen trykflasker ved max 13,8 Bars tryk. Optankningen til metalhydride flaskerne til H2 Mini Crosser sker også i dette rum. For optankning af metalhydrider flaskerne til H2 Mini Crosserne henvises til afsnittet om Mini Crosserne. Rød Blå 68 Amp. Domer Rød Blå 50 Amp. Vindmøller

7 Rum 3 er også forsynet med en hydrogen sensor, der ved hydrogen udslip vil alarmere systemet. Ved eftersyn vil sensoren hvert 6. måned blive kalibreret. Flaskeventilen på de 10 trykflasker skal altid være åben, for at elektrolyse apparaterne kan fylde lageret helt op. Se billede 4. I dette rum findes kerne til hele anlægget, nemlig brændselscellerne, der kan omdanne hydrogen til strøm. Brændselscellerne kan levere 1,2 kw mellem V DC. Affaldsproduktet er rent vand, hvor der ved fuld drift kommer ca. 800 ml i timen.. Vandet bliver ledt ud gennem bunden af montre. Brændselscellerne bliver fuldt ud styret fra computeren. Pas på i rummet der forefindes stærkstrøm Rum 2, 3 og 4 er forsynet med varme legeme og termostater, der skal sørge for at holde rummene frost fri. Termostaten er sat til 10 C og må hverken skrues op eller ned Se billede 5. Pas på varmelegemerne, de kan være meget varme Ved afmontering af bagpladerne, stil da pladerne på jorden ca. 15 cm. til højre for rummet, derved kan ledningen til ventilatoren nemt afmonteres. Efter afmontering af ledning anbefales det at stille pladerne opad gelænderet. Ved montering af bagplader husk da at forbinde ledningen til ventilatoren, hvis dette glemmes, kan temperaturen i rummet stige kraftigt, og medføre at komponenter i rummet ødelægges. Se billede6. For at sikre at bagpladen er korrekt monteret, pres da med hånden i hver af de 4 hjørne af pladerne. Montre må grundet ledningstilførsel ikke flyttes, bliver montre påkørt af H2 Mini Crosserne, eller på anden måde påvirket fra en udefrakommende kraft, skal der omgående laves service på anlægget. Der er installeret en hovedafbryder til systemet. Denne findes i kælderen under bygningen. Det anbefales af H2 Logic at komponenter i rum 2 og 4 afskærmes mod direkte sollys, da sollyset kan få temperaturen i rummene til at stige kraftigt. "

8 Tankstation/Vansøjler Tankstationen/vandsøjlerne skal ses i en sammenhæng med hele det leverede system. Det er herfra hvert hold kan se hvor meget energi de har til rådighed. Vandsøjlerne og tankstationen ses som det sted hvor gassen også bliver ledt hen, som en led i hydrogenkæden, reelt bliver gassen ikke ledt over i tankstation/vandsøjler. Der vil derfor ikke være hydrogen i vandsøjlerne/tankstationen., og der vil således ikke være hydrogen ved vandsøjler eller i vandsøjlerne. Vandsøjlerne indikerer hver holds samlede energi til rådighed i hydrogen. Vandsøjlerne bliver styret af PC fra rum 1 - Strøm, der således angiver den præcise mængde energi som hvert hold har til rådighed. Vandsøjlerne vil blive fyldt med vand jo mere energi/hydrogen gas som hvert hold anvender, herved stiger vandstanden når der bliver forbrugt energi. Hvis et hold får mere energi til rådighed end de forbruger, og således sparer energi op, vil vandstanden falde og hydrogenbobler (luftbobler) komme op af bunden på søjlerne. Se billede 7. " Hver vandsøjle har deres egen farve. Vandsøjlen mod søen og tættest på vindmøllerne er blåt hold, den anden tilhører rød. Vandsøjlerne er inddelt ved 9 streger. Se billede 8. Vandsøjlerne er monteret med et rustfrit beslag der er fastgjort til toppladen. Vandsøjlerne må ikke udsættes for pludselige stød eller rystelser da det kan få indflydelse på tryktransmitter og ødelægge vandsøjle beslag og gevind i bunden, disse rystelser kan forsage utætheder. # Registres utæthed, stop anlægget og slå strømmen fra øjeblikkeligt For at sikre at vandsøjlerne fungere, må søjlerne ikke røres. 6 Teknisk beskrivelse af systemet 2 På bagsiden kan demonteres en dækplade, som er skruet fast med 4 stk. vingeskruer. Ved demontering af denne kan teknikrummet til vandsøjlerne ses. Se billede nr. 9 Bagpladen må kun $ tages af hvis man har et ærinde. Hver vandsøjle har den samme styring, og er en nøjagtigt kopi af hinanden. Vandet bliver cirkuleret i 2 lukkede systemer. Hvori der indgår komponenter som: luftpumpe (1), vandpumpe (2), kontraventil (3), trykstansmitter (4), magnetventil (5) og vandtank (6). Vær forsigtig med at røre ved komponenterne, der er fin elektronik og det kører 230V vekselstrøm. Alt sammen bliver styret af relæer som er placeret i top midten af rummet (7). 5 1 #

9 Hvis utætheder opleves, alloker utæthed og check om slange føring er ok. Hvis utætheden ikke kan stoppes, skal systemet slukkes, og H2 Logic skal kontaktes for serviceeftersyn. For lidt vand i anlægget kan betyde kørsel med vandpumperne uden vand, blot kort kørsel uden vand ødelægger pumpen, der skal derfor altid være vandtilførsel til vandpumper eller vil de blive ødelagt. Derudover vil der i rummet fremgå en vandrenser og en pumpe, der bruges til rum 2 i hydrogenkæden. Se beskrivelse af disse under rum 2 til montre. Vedligeholdelse For at forhindre aflejringer af kalk m.m. i vandsøjlerne skal der anvendes demineraliseret vand eller vand fra vandrenseren til påfyldning. Det anbefales at kontrollere om der er vand nok i beholderne, da en jævnlig fordampning sker, især på varme dage. Det vigtigt at vandstanden i beholderne altid er op til gevindkant. For lidt vand kan betyde kørsel med vandpumperne uden vand, blot kort kørsel uden vand ødelægger pumpen. Udskiftning af vand Der skal skiftes vand minimum 2 gange årligt. Dette gøres ved serviceeftersyn. I måneder hvor der kan optræde frost skal der tilføres antifrostvæske til vandet. Det er vigtigt at den samme mængde frostvæske tilføres i hver vandsøjle, da det ellers kan få indvirkning på trykstransmitternes målinger. H2 logic forpligter sig ikke til at sikre at frostvæske er tilført systemet, i tilfælde af frost uden tilførsel af frostvæske i vandet må anlægget ikke køre. Det er derfor på eget ansvar at køre med anlægget i frost. Ved frost i systemet kan komponenter og ventiler ødelægges. Der skal derfor anvendes frostvæske iblandet vandet i alle måneder hvor frost kan forekomme. Det ville være lettest at tilføre frostvæsken ved udskiftningen af vandet. Bemærk ledningsføring fra bunden af tankstationen, som går under fliser og over til montre. Tankstation og vandsøjler må derfor under ingen omstændigheder flyttes, da det kan forsage brud på ledninger. Se billede 10. % Tankstationen anvendelse Tankstationen virker kun rent fiktivt. (dette fortælles selvfølgelig ikke til brugere). Der er ingen slangeførsel til hydrogen. De medfølgende 1L gasflasker til H2 Mini Crosserne bliver forsigtig sat i den rustfrie holder på siden af tankstationen. Herefter tages slangestuds og holdes hen på flasken, og gevind skrues i bund. $

10 Bemærk at der er omvendt gevind på studserne til hydrogenflaskerne, således kan kun hydrogenflasker på 1L anvendes og monteres på tankstationen. Efter montering kan påfyldning ske. Påfyldningsekvensen bliver opereret fra det pågældende holds PC er i dogmerne, der skal have fyldt flasken. Se billeder 11 for optankningsprocedure, For yderligere info vdr. optankning refereres der til software manual. På toppladen ved siden af vandsøjler er monteret 2 stk. pointpinde. Der er monteret med 10m bolte. De er fremstillet i acryl og tåler derfor ikke hårdhændet brug, da det kan knække gevindet i bundet af pinden. Se billede 7 H2 Mini Crosser Som en del af Mini Hydrogen Samfundet er der leveret 2 stk. H2 Mini Crosser. H2 Mini Crosser er en prototype udviklet af H2 Logic ApS, H2 Mini Crosserne er sponsoreret af Mini Crosser A/S, Herning. De 2 H2 Mini Crosser ses på billede 12 " # $ H2 Mini Crosseren er en almindelig Mini Crosser T130, der er ombygget så den kører på hydrogen. Denne manual beskriver ændringer på køretøjet, for information omkring køretøjets normale funktion, henvises til den vedlagte manual for Mini Crosser T130. I den medfølgende anhænger til hver H2 Mini Crosser er der placeret et brændselscelle system. Indeholdende brændselscelle, metalhydride lagring af hydrogen samt en række styringskomponenter. Metalhydriderne kan in- " #$ % &$& %

11 deholde 950 liter hydrogen, svarende til energi på ca. 3,4 kwh. Brændselscellen har en maksimal effekt på 1,2 kw. Brændselscelle systemet kører uafhængigt af køretøjets egen styring, og skal derfor tændes og slukkes separat. For at de besøgende elever skal få en oplevelse af, at de kun har en bestemt mængde hydrogen til rådighed, er der opsat en udvendig hydrogen flaske, som eleverne skal genopfylde, og der er monteret et display der viser hvor meget hydrogen der er tilbage. Den udvendige hydrogen flaske vil aldrig blive opfyldt med hydrogen, hvorfor det er en illusion for eleverne. Det er af sikkerhedsmæssige årsager fravalgt at eleverne skal opfylde rigtig hydrogen. H2 Mini Crosseren, skal når den ikke er i brug opbevares tørt og i et rum, hvor temperaturen ikke kommer under 5 C. H2 Logic anbefaler ikke anvendelse af H2 Mini Crosser i frostvejr. % &$ " # Anhænger H2 Mini Crosser skal altid være sammenkoblet med anhængeren. Det kan i visse tilfælde være nødvendig at tage anhængeren af H2 Mini Crosser, i disse tilfælde skal display og H2 Mini Crosser være slukket inden stikket til anhængeren tages af. Hvis anhængeren tages af køretøjet og der køres uden anhænger, skal display være slukket, da køretøjet ellers ikke kan køre. Når anhænger kobles sammen med H2 Mini Crosser igen, skal display og H2 Mini Crosser være slukket. H2 Mini Crosser slukkes ved at slukke for tændingen på køretøjet. Display slukkes ved at trykke kontakt bag på H2 Mini Crosser opad, se afsnit om display. Styring af max hastighed Kørselshastighed Hastigheden køretøjet kører med kan reguleres på drejeknappen på styret. Max hastighed er 15 km/t. Hvis denne hastighed findes for stor, kan max hastigheden også ændres ved at dreje på knappen der findes til højre for anhænger stikket på H2 Mini Crosser. Se billede 13. Tænd/sluk af display Display Ved siden af gashåndtaget er der installeret et display der viser hvor meget hydrogen der simuleret er tilbage på H2 Mini Crosser se billede 14. Displayet nedtæller fra 1000 til 0. Når nedtællingen når 0 stopper køretøjet og det kan ikke startes igen uden at der gøres 1 af følgende 2 ting. 1) Der tændes og slukkes for displayet derved starter en ny nedtælling fra ) Hydrogen flasken tages af anhængeren og der simuleres

12 en optankning. (Flasken skal minimum være taget af anhængeren i 25 sekunder) Efter en af de ovenstående 2 ting er gjort vil H2 Mini Crosser kunne køre igen, efter der er slukket og tændt for H2 Mini Crosser ved at dreje nøglen i tændingslåsen. Displayet kan tændes ved at klikke den lille kontakt ned, se billede 13. Kontakten findes ved siden af anhænger stikket på H2 Mini Crosser. Når kontakten af klikket ned er displayet og dermed måling af energiforbrug tændt, men display og måling er slået fra når kontakten er klikket op. Det anbefales at der altid slukkes for displayet når køretøjet ikke anvendes. Hvis dette glemmes, kan batteriet tømmes for strøm, og køretøjet/brændselscellen kan ikke opstarte. Hydrogenflaske Udvendig på H2 Mini Crosser anhængeren er der monteret en holder til en hydrogen flaske, se billede 15. I bunden af denne holder er der monteret en kontakt, der registrere om der er en hydrogen flaske sat på anhængeren eller ej. Hvis der ikke er monteret en hydrogen flaske på anhængerne vil H2 Mini Crosser ikke kunne køre. Når H2 Mini Crosser ikke kan køre, vil de første 6 dioder i Mini Crosserens eget display blinke. Hydrogenflasken genopfyldes i tankstationen, ved de 2 pointsøjler. Når flasken er påsat tankstationen, genopfyldes denne fiktivt ved at eleverne starter opfyldning på deres PC i domerne. Metalhydrider Brændselscellen i anhængeren kører på hydrogen der er lagret i metalhydrider. En metalhydride Hydrogen flaske, lagre hydrogen i metallerne, og ikke ved at komprimere hydrogen. Derved vil der aldrig være et højere tryk end 13,8 bar i metalhydriderne. Når metalhydriderne har været anvendt i lidt tid, vil trykket i flasken falde i 2-4 bar tryk. H2 Mini Crosseren bruger ca. 400 Watt ved kørsel uden stigning på normal vej. Ved dette forbrug vil metalhydride flasken indeholde nok energi til 3 timers kørsel. Hvis max hastigheden på køretøjet ændres, vil H2 Mini Crosseren kunne køre længere på en hydrogen optankning. Metalhydride flasken findes i anhængeren, se billede 16. (Husk at fjerne den udvendige hydrogenflaske inden anhænger åbnes) Metalhydriderne optankes i montre 3. rum lagring. Når bagpladen tages af dette rum, er der lavet 2 markeringer til de 2 metalhydride flasker. Flaskerne sættes på den røde eller blå streng med de medfølgende 2 rør. Der bør anvendes forsigtig- "

13 hed når lynkoblinger sættes på flaske og streng, da disse kan være skrøbelige, se billede 17. Hvis metalhydriderne har været helt tømt for hydrogen, kan de opfyldes med 950 standard liter hydrogen. Elektrolyse apparaterne producere 0,6 liter hydrogen i minutter, hvilket betyder at fuld optankning af en metalhydride flaske vil tage ca. 27 timer. Optankning efter en dags forbrug vil formodentlig ikke ligge på mere end liter hydrogen, hvorfor optankningen må forventes at være væsentlig kortere. Stilles køretøjet væk i længere tid, skal metalhydride flaskerne være fyldt med hydrogen. Hvis metalhydriderne skal afgive meget hydrogen på kort tid, vil deres temperatur falde kraftigt, dette får det indre tryk i metalhydriderne til at falde, og kan hvis temperaturen er meget lav kan det få brændselscellen til at stoppe. Hvis dette sker, kan køretøjet stadig køre videre uden brændselscellen er tændt, så længe der er strøm på batterierne. Brændselscelle Brændselscellesystemet kører uafhængig af H2 Mini Crossers tænding. H2 Mini Crosser kan køre uden brændselscellesystemet er tændt. Hvis der åbnes for anhængerne (husk at tage den udvendige hydrogenflaske af først), ses toppen af brændselscellen til højre, set bagfra. Til venstre ses metalhydride flasken og display til styring af brændselscelle systemet, se billede 16. På displayet kan der ses data omkring hydrogen forbrug, temperatur og spænding, se billede 18. Visning skiftes ved at klikke på henholdsvis knapperne NEXA og DC/DC. Når brændselscelle systemet skal startes klikkes på SYSTEM ON knappen. Hvis batterierne ikke er helt opladede, vil brændselscellen begynde at producere strøm til batterierne. Hvis batterierne er opladede vil brændselscellen ikke starte før kørsel på H2 Mini Crosser er startet. Hvis brændselscellesystemet skal demonstreres kan det manuelt startes ved at klikke på knappen start NEXA. Herved startes brændselscellen, men den vil hurtigt stoppe produktion igen hvis batterierne er fuldt opladede. Det er vigtigt at der slukkes for brændselscelle systemet, når dette ikke længere skal anvendes (H2 Mini Crosser stilles væk) Dette gøres ved at klikke på knappen System Off. Det kan tage systemet op til 6 minutter at lukke ned. I denne periode kan systemet ikke genstartes. Hvis brændselscelle systemet ikke kan opstartes kontaktes H2 Logic med henblik på serviceeftersyn.

14 Brændselscellen må aldrig udsættes for temperaturer under 5 C. Dette vil ødelægge brændselscellen. Opladning af batterier Det anbefales at der oplades på H2 Mini Crosserens batterier hver aften, derved bruges der mindre hydrogen. Opladning sker som foreskrevet i vedlagte manual for Mini Crosser 130T. Opladning må kun ske når brændselscelle system og display er slukket. Anhængeren må fortsat være påsat under opladning. Inden start af game - Inden start af gamet skal batterier og metalhydrider være fuldt opladet og optanket. - Max hastighed på køretøjerne skal være sat ens, stilles på drejeknappen ved siden af anhængerstikket. - Displayet skal nulstilles. Dette gøres ved at tænde og slukke for display kontakten, der findes ved siden af anhængerstikket. - Der tændes for brændselscelle systemet. Under game - Når eleverne køre tør for hydrogen og H2 Mini Crosseren går i stå, skal eleverne lukker for hydrogen flasken, og kan derefter tage slangen af flasken og placere den på tankanlægget. - Slangen til tankanlægget skrues godt fast (der er modsat gevind), og der åbnes for hydrogen-flasken. - Optankning startes på det respektive holds computer. Se nærmere herom i manual for software. - Efter optankning (beskrevet tidligere) kan flasken igen placeres i holderen på H2 Mini Crosseren. - Når flasken bliver placeret i holderen på H2 Mini Crosseren, vil displayet med det samme vise Der må dog ikke køres med køretøjet inden slangen er sat ordentlig fast, og der er åbnet for hydrogenflasken. Efter game - Der slukkers for display og brændselscelle system - Hydrogen flasken sættes over på optankningsanlægget - Metalhydriderne sættes til opfyldning i montre. - H2 Mini Crosseren køres ind i passende bygning, hvor der er tørt og temperaturen aldrig kommer under 5 C. - H2 Mini Crosseren sættes til opladning

15 Bemærk Hydrogen flasken må ikke tages af køretøjet, eller løftes mens der bruges energi fra den. Derved vil flasken løftes af kontakten, og eleverne er nød til at fylde flasken på ny, før køretøjet kan køre igen. Hvis eleverne kører tør for hydrogen skal de gå op og genopfylde hydrogen flasken på optankningsanlægget. Når flasken har været taget af i mere end 25 sekunder, vil displayet starte på 1000 igen så snart der sættes en flaske på køretøjet. Derfor må en flaske der har været taget af køretøjet ikke påsættes køretøjet igen, inden flasken har været sat i optankningsanlægget. Hvis der tændes og slukkes for display kontakten under game, vil displayet blive nulstillet til ' H2 Mini Crosserens levetid forlænges, hvis køretøjet regelmæssigt køres helt tør for hydrogen og batterierne aflades helt. Derefter skal metalhydride flasken og batterierne optankes og oplades helt. Når H2 Mini Crosseren ikke er i brug, skal den opbevares tørt og i temperatur mellem 5 C. og 25 C H2 Mini Crosseren er ikke CE mærket. Køretøjet er heller ikke godkendt til kørsel på offentlig vej. Hvis dette ønskes, skal der i hvert tilfælde søges om tilladelse hos den respektive myndighed. Anvendelse af H2 Mini Crosser er på brugerens eget ansvar. Det er Energiog Vandværksstedets ansvar at sikre at brugerne bliver gjort opmærksom på dette.

16 Vindmøller Vindmøllerne er af typen Air X 400W, og er produceret af Southwest Windpower, USA. Se info på Der refereres til medfølgende brugermanualer på engelsk, for yderlige information. De væsentligste ting vedr. vindmøllerne vil blive beskrevet her. I tilfælde af torden og lyd er det livsfarligt at opbevare sig på taget, da lyn kan blive tiltrukket af vindmøllerne. Der opfordres derfor til alle der opholder sig på taget ved lyn og torden at kommer ned hurtigst mulig. Al ophold sker derfor på eget ansvar. & Der er i alt 4 stk. vindmøller monteret af typen Air X 400W. Vindmøllerne er monteret i par. Dvs. det 2 yderste ved rampen tilhører rødt hold, mens de 2 yderste mod indkørslen fra vejen tilhører blåt hold. Se billede 20. Vindmøllerne er monteret på gavlen i et beslag til 1½ rør. Vindmøller må kun demonteres og efterses af H2 Logic autoriseret teknikker. For at mindske stress på vindmølle beslag og vindmølle, må der ikke rystes med vindmøllebeslagene Se billede 21. Vindmøllerne er monteret i en højde af 3,5m fra taget. Vindmøllerne vil når de producerer strøm kunne komme op på en periferihastighed på omkring 440km/t. Det frarådes derfor på det kraftigste at berøre vingerne med lange genstande, hænder eller andet, da det kan indebære stor sikkerhedsmæssig risiko, og ødelægge vindmøllerne. $ % Det er Energi- og Vandværksstedets ansvar at sikre at besøgende ikke berører vindmøllerne direkte eller med en given genstand. Vindmøllerne kan levere en effekt op til 400W peak 550W, for effektkarakteristika afhængig af vindstyrke se grøn brugermanual. OBS: Vindmøllerne vil larme i hård vind. Vindmøllerne er udstyret med en sikring i hård vind, således de vil selv bremse hvis vindtrykket er for hårdt. Vindmøllerne er tilsluttet batterier som de lader på, hvis batterierne er opladede over en vis spænding vil vindmøllerne ikke lade (se vindmøllernes manual for mere herom).

17 Kabelføring fra vindmøller til montre sker i sand renden mellem betonfliser og yderkanten. Der skal derfor tages hensyn til ledningsføringen, således der ikke bliver gravet i sandet på nogen måde. Sandet er med til at beskytte kablet mod UV lys, derfor hvis kabler bliver synlige skal de tildækkes hurtigst mulig. Drift og kontakter Sikringer Der gøres opmærksom på, at der fra vindmøllerne er trukket kabler og opsat 7 stk. ledningsbokse. Ledningsboksene bør ikke åbnes, undtagen dem som står sikringboks på ( se billede 22), heri ligger sikringboks, der skal forhindre peakstrømme og overbelastning af kabel. Disse skal ved nedbrug kontrolleres. Hvis sikringen er sprunget, skal H2 Logic kontaktes med henblik på service eftersyn. Boksene må ikke åbnes. Det er Energi- og Vandværksstedets ansvar at sikre sig at besøgende ikke åbner boksene, da der kan løbe store strømme i ledningerne. I rum 1 i montre er der desuden monteret sikringer for at sikre mod strøm der løber den forkerte vej. Hvis en af disse sikringer springer, skal H2 Logic kontaktes med henblik på serviceeftersyn. sikringboks Teknisk beskrivelse Hver vindmølle par er tilsluttet parallelt i ledningsføringen, og trukket ned til hver batteribank. Batteribanken Batterierne er vedligeholdelsesfrie cellebatterier som ikke kræver vedligeholdelse med optankning af vand eller syre. Der er i alt 4 stk. som er placeret i rum 1 i montre. Vindmøllerne fungerer ved at de lader på batterierne, således batterierne afgiver en spænding på omkring 24V. Ladespændingen fra vindmøllerne til batterierne er stilles til 27,2V. Vindmøllerne fungerer ved at de måler på spændingen på batterierne, når spændingen på batterierne falder under 25,5V vil vindmøllerne lade på batterierne(hvis vinden blæser tilstrækkelig). Derimod hvis batterierne er opladede og med en spænding på over 25,5V vil vindmøllerne ikke producere strøm til batterierne, og den interne styring i "

18 vindmøllen vil brænde effekten af i nacelle huset i vindmølletårnet. For yderligere beskrivelse af systemet refereres der til manual for vindmøller. Ledningsføring og jordning Kabelføring fra vindmøller til montre sker i sand renden mellem betonfliser og yderkanten Der er i alt 3 forskellige ledninger. ) Rød plus kabel ) Sort minus kabel ) Grøn/gul jordkabel Jordings kabel er trukket på gavlen med skinne og ned til jordingspyd, som står ved hjørnet af gavlen. Det er Energi og Vandvækrsstedets ansvar at informere håndværkere m.v. om placering af jordingsspyd. Placeringen af spydet kan ses på den vedlagte tegning på bilag 1, se billede 23. Der opfordres derfor til at tage hensyn til ledningsføringen, således der ikke bliver gravet i sandet på nogen måde. Sandet er med til at beskytte kablet mod UV lys, derfor hvis kabler bliver synlige skal de tildækkes hurtigst mulig. Kablerne er kun tildækkede og ikke ret langt nede i sandet. Vedligeholdelse Vindmøllerne er som udgangspunkt vedligeholdelsesfrie. De er designet til at kunne klare alt slags vejr og vind. Batterierne er vedligeholdelsesfrie cellebatterier som ikke kræver vedligeholdelse med optankning af vand eller syre. Der refereres til medfølgende brugermanualer på engelsk, for yderlige information vedr. vindmøllerne. #

19 Vedligeholdelse Der er en række vedligeholdelsespunkter i systemets enkelte elementer. Hovedparten af vedligeholdelsen vil ske igennem serviceeftersyn, men nedenfor er vist vedligeholdelsespunkter som skal udføres af Energi- og Vandværksstedet. " Der skal hver gang systemet startes sikres, at der er nok vand i beholderen i rum 2 elektrolyse. Påfyldning sker som beskrevet under Rum 2 elektrolyse. Hver gang systemet startes skal hele monteret inspiceres for fejl. Dette gøres ved at hvert rum efterses, om der er nogle uregelmæssigheder, og der køres software diagnosticering igennem. 1 gang hver måned, skal elektrolyse apparaterne tømmes for vand. Dette skal ligeledes gøres, hvis elektrolyse apparaterne ikke skal køre i mere end 5 dage. Elektrolyse apparaterne tømmes for vand, ved at sætte den medfølgende slange fast bagpå elektrolyse apparaterne (husk at den anden ende af slangen skal være udenfor rummet inden slangen klikkes i lynkoblingen, dette gøres med elektrolyse apparatet er slukket) ( Der skal 1 gang i ugen efterses om der er nok vand i de 2 vandbeholdere. Hvis der ikke er nok vand, skal der efterfyldes. Det efterses samtidig om der er nogen lækager i vandtøjlerne, og om der er spild af vand. Ingen vedligeholdelses nødvendig " # For at sikre at metalhydriderne beholder deres kapacitet, skal de regelmæssigt helt aflades og fyldes. Metalhydriderne skal aflades og fyldes 1 gang i måneden. $

20 Serviceaftale Nedenstående er serviceaftale mellem Energi- og Vandværksstedet og H2 Logic ApS. Serviceaftalen er gældende på Mini Hydrogen Samfund leveret af H2 Logic september Serviceaftalen er gældende for en periode på 2 år startende fra overdragelsesdatoen d. 21/9-04. Efter denne serviceaftales ophør, kan der forhandles ny aftale mellem parterne. Hvis Energi- og vandværksstedet eller H2 Logic finder en genforhandling af aftale nødvendig. Skal begge parter kunne godkende det ændrede, før end en ny aftale kan gøres gældende. Serviceaftalen indeholder service på montre, pointsøjler/tankstation, vindmøller og H2 Mini Crosser. Serviceaftalen er ikke omfattende software. Mini Hydrogen Samfundet er et system udviklet til Energi- og Vandværksstedet. Der er altså tale om et prototype anlæg, hvorfor der ofte laves eftersyn for at højne sikkerhed og stabilitet. Specielt i de første par måneder, vil det være nødvendig med ofte serviceeftersyn, indtil anlæggets drift fungere tilfredsstillende. H2 Logic vil kontakte Energi- og Vandværksstedet ca. 3 uger inden ordinære eftersynet er planlagt, og aftale tid. Energi- og Vandværksstedet skal forvente at ordinære eftersyn vil tage 1 arbejdsdag. Ved behov for ekstraordinært eftersyn kontaktes H2 Logic, og eftersyn arrangeres hurtigst mulig. H2 Logic er forpligtet til at kunne stille en teknikker indenfor 1 uge efter anmeldelse af ekstraordinært eftersyn. Denne serviceaftale er gældende for følgende eftersyn: ) ultimo oktober 2004 ) ultimo november 2004 ) ultimo december 2004 ) ultimo marts 2005 ) ultimo juni 2005 ) ultimo september 2005 ) ultimo december 2005 ) ultimo marts 2006 ) ultimo juni 2006 ) ultimo september 2006 Pris på ordinært eftersyn på 6 timer er kr ,- eks. transport, broafgift og materialer. Transport beregnes efter statens gældende takster. Hvis eftersynet tager mere end 6 timer er prisen kr. 500,- i timen. Et ekstraordinært eftersyn koster i startgebyr kr ,- og kr. 500,- pr påbegyndte time. Pris på eftersyn er eks. transport, broafgift og materialer. Transport beregnes efter statens gældende takster. Valby d. For H2 Logic ApS Thomas Luckmann For Energi- og Vandværksstedet Jesper Steenberg %

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 . Kørsel Kontrol inden start: 1. Tjek batteri kapaciteten. (Hvis du skal køre langt, skal batteriet være fuldt opladet) 2.. Sædet kan køres frem og tilbage

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

T12-01- Bestillingsnummer: T12-01-02

T12-01- Bestillingsnummer: T12-01-02 T12-01- Bestillingsnummer: T12-01-02 Denne geniale batterilader oplader vedlige-holdelsesfrie og almindelige batterier. Displayet med indikationslamperne fortæller om batteriets tilstand, og en test af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

QuickLeak Lækagesøgningsværktøj

QuickLeak Lækagesøgningsværktøj QuickLeak Lækagesøgningsværktøj MANUAL Christonik ApS Industrigrenen 21 2635 Ishøj Tlf: 3967 3344 Fax: 3967 3633 www.christonik.dk 1 Generel Information... 3 1.1 Om denne manual... 3 1.2 Information om

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

MiniCooler brugermanual. Side 1. brugermanual. MINICOOLER giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler brugermanual. Side 1. brugermanual. MINICOOLER giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler brugermanual brugermanual Side 1 MiniCooler brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Før du tilslutter MiniCooler og før MiniCooler tages i brug, anbefaler vi at installations og

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

Brugsanvisning. Fugleskræmsel Elektronisk styret Varenr.:

Brugsanvisning. Fugleskræmsel Elektronisk styret Varenr.: Brugsanvisning Fugleskræmsel Elektronisk styret Varenr.: 90 30 157 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri.

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. LCD Center Display... 4 2.1 LCD Center Display, Displaybeslag

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab CAHSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet kan overvåges (CA service program)

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere