Udvendig Solafskærmning programmering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvendig Solafskærmning programmering"

Transkript

1 Udvendig Solafskærmning programmering

2 Programmering af ny motor: Få kontrol over motoren 1a. Valg af rotationsretning 1b. Indstilling af endestop 1c. Programmering af sender: Programmer den første sender 2a. Tilføj flere sendere 2b. Tilføj vind- eller sol-/vindføler 2c. Slette en sender eller føler 2d. Hvis en sender mistes (-og der kun var den samme) 2e. Efter justerer endestop: 3a. Mellemstop: Programmere mellemstop 4a. Ændre mellemstop 4b. Fjerne mellemstop 4c. Anvendelse af mellemstop 4d. Nulstil al programmering 5a. Justering og brug af Sol- /vindvogter 6a.

3 Ved levering: Start med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer markisen med at kører kort ud og ind, er motoren i driftindstilling, og er straks klar til brug. 2. Svarer markisen ikke, er motoren i fabriksindstilling, følg da instruktionen fra punkt 1a Fabriksindstilling: I denne funktionsindstilling sker den første programmering. En tilfældig sender er indprogrammeret midlertidigt i motorens hukommelse ( punkt 1a + 1b ). (denne sender forsvinder automatisk ved indprogrammering af første sender (punkt 2a.)) Mulige indstillinger: Ændre rotationsretning Indstille endestoppene, når motoren er ny Driftindstilling: Det er i denne funktionsindstilling, motoren befinder sig ved normal drift. Mulige indstillinger: Efterjusterer nederste endestop Indprogrammere sendere og sol-&vindfølere Indprogrammere mellemstop Det er altid muligt at nulstille motoren ( punkt 5a.). Alle indstillinger og al programmering vil dog forsvinde. NB! Opstår der problemer med programmering i fabriksindstilling, frakobles spændingen og tilkobles igen.

4 1a. Programmering RTS motor: MARKISER Programering af en ny motor, - Få kontrol over motoren Før programmering : Vigtigt! Er der flere motore i samme anlæg, skal kun en motor være sat til spænningen, når dette moment er gennemført, og senderen har overtaget motoren, kan der ske samtidig programmering af anden motor med en anden sender. Indprogrammér en sender midlertidig Tryk samtidigt på OP & NED og hold indtrykket til motoren svarer - Arbejdssenderen er tilfældigt indprogrammeret Motoren kan nu manøvres med dødmandsgrebet Hold vedvarende OP eller NED tasten trykket ind, markisen vil nu kører sålænge der holdes på en tast

5 1b. Kontroler at rotationsretning er korrekt NB! Dette kan ikke gennemføres efter at en sender er indprogrammeret. ( punkt 2a ) Indstil rotationsretning Rigtig rotationsretning: OP Tryk på STOP og hold til motoren svarer - Rotationsretningen er ændret NED

6 1c. Indprogrammering af markisens endestop 1. Kør markisen ind til det øvre endestop, dette punkt er ca. 10 cm før markisen er helt indrullet. 2. Tryk nu samtidigt på NED og STOP og hold til markisen kører ud, ( hold mindst i 2 sek.) 3. Slip tangenterne, lad markisen køre ud 4. Tryk på STOP hvor man ønsker det nedre endestop. - Finjustér med op & ned 5. Tryk nu samtidigt på OP & STOP og hold til markisen kører ind,( hold mindst i 2 sek.) - Markisen stopper selv ved det øvre endestop 6. Tryk nu STOP og hold til motoren svarer,( hold mindst i 2 sek.) - Begge endestop er nu indprogrammerede

7 2a. Indprogrammér den første sender i motoren Før programmering : Vigtigt! Er der flere motore i samme anlæg, skal kun en motor være sat til spænningen, når dette moment er gennemført, og senderen har overtaget motoren, kan der ske samtidig programmering af anden motor med en anden sender. Indprogrammér 1 kanal sender i motoren Tryk kort på programmeringsknappen på senderens bagside - Motoren svarer, senderen er nu indprogrameret Indprogrammér 4 kanal sender i motoren Vælg først hvilken kanal nr. der ønskes anvendt Tryk derefter på programmeringsknappen på senderens bagside - Motoren svarer, senderen er nu indprogrameret NB! Hvis samkøringskanalen (Kanal 5) ønskes anvendt, indprogrammeres den som var det en ny sender (punkt 2b)

8 2b. Tilføj sendere i motoren Tilføj flere sendere i motoren Tryk ca. i 3 sek. på programmeringsknappen på en sender der allerede er indprogrameret i motoren - Motoren svarer, og er nu i programmeringsposition Tryk derefter kort på programmeringsknappen på den nye sender, ved 4 kanal sender vælges først kanal nr. - Motoren svarer, den nye sender er nu indprogrameret

9 2c. Indprogrammer en Sol/vindvogter i motoren - dette kræver en indprogrammeret 4 kanal sender Indprogrammér en sol/vindvogter i motoren Tryk ca. i 3 sek. på programmeringsknappen på en 4 kanal sender der allerede er indprogrammeret i motoren (punkt 2a) - Motoren svarer, og er nu i programmeringsposition Tryk derefter kort på programmeringsknappen på Sol/vindvogteren - Motoren svarer, Sol/vindvogteren er nu indprogrammeret Markiser der kun skal styres af en vindvogter, udføres det som ovenfor beskrevet. Markiser der ønskes styret af en sol / vind-vogter Omskiftning og brug af automatik, se punkt 6b.

10 2d. Slette en sender eller Sol/vindvogter i motoren Sæt motoren i programmmeringsposition Tryk ca 3 sek. på programmeringsknappen på en allerede indprogrammeret sender. ( ikke den sender der ønskes slettet ) - Motoren svarer, og er nu i programmeringsposition Slette en sender eller en Sol/vindvogter Tryk kort på programmeringsknappen på den enhed der ønskes slettet - Motoren svarer, den valgte enhed er nu slettet

11 2e. Bortkommer en sender ( og der kun fantes den samme ) Foretag Dobbelt spændingsafbrydelse Slå spændingen til/fra som vist nedenfor Strømmen er tilsluttet Bryd mindst 1 sek. Tilslut mindst 5-15 sek. Bryd mindst 1 sek. Tilslut strømmen igen Solafskærmningen kører ud i ca. 5 sek., som bekræftelse på at motoren lytter efter en ny sender ( Hvis der er tilsluttet andre motorer der ikke berøres, til samme strømforsyning, trykkes på OP,STOP eller NED på sendere, der er indprogrammeret individuelt i disse motorer. ) Tryk derefter kort på programmeringsknappen på den nye sender, ved 4 kanal sender vælges først kanal nr. - Motoren svarer, den nye sender er nu indprogrameret

12 3a. Efterjustere det nederste endestop 1. Kør markisen ud mod det nederste endestop til motoren stopper af sig selv. 2. Tryk nu samtidigt på NED & OP tasterne og hold til motoren svarer (hold i mindst 5 sek.) - Motoren er nu i programerings position for endestop 3. Juster endestoppet med senderens OP & NED taster. - Finjustér med op & ned 4. Tryk nu STOP,( hold mindst i 2 sek.) - Motoren svarer, det nye endestop er nu indprogrammeret

13 4a. Mellemstop i motoren Indprogrammér et mellemstop i motoren ( komfortstop ) 1. Kør solsafskærmningen til den potion hvor man ønsker et mellemstop og tryk på STOP 2. Tryk nu STOP igen, og hold trykket (i mindst 5 sek.) til motoren svarer - mellemstoppet er nu indprogrammeret Ved tryk på STOP tasten kører markisen ud til dette stop Aktiveret af en solvogter, kører markisen ud til dette stop

14 4b. Mellemstop i motoren Ændre et Indprogrammeret mellemstop i motoren NB! Det er ikke nødvendigt at slette det gamle mellemstop, før programmering af et nyt. 1. Kør solsafskærmningen til den potion hvor det nye mellemstop ønskes og tryk på STOP 2. Tryk nu STOP igen, og hold trykket (i mindst 5 sek.) til motoren svarer - det nye mellemstoppet er nu indprogrammeret

15 4c. Mellemstop i motoren Slette et indprogrammért mellemstop 1. Kør solsafskærmningen til mellemstoppet ved et kort tryk på STOP tasten på senderen ( se punkt 4d, andvendelse af mellemstop) 2. Tryk nu STOP igen, og hold trykket (i mindst 5 sek.) til motoren svarer - mellemstoppet er nu slettet

16 4d. Mellemstop i motoren Anvendelse af mellemstop Tryk kort på STOP tasten på senderen, markiser kører nu ud til det indprogrammerede mellemstop og stopper Ved brug af Sol/vindføler (hvis en sådan er tilkoblet) Er solautomatikken slået til, og dagslyset overstiger den indstillede lysintensitet ( indstilles på Sol/vindvogteren) kører markisen kun ud til det indprogrammerede mellemstop. Der skiftes mellem Sol/vind og kun vind på den store knap nederst.

17 5a. Vende tilbage til fabriksindstilling ( - og nulstil motoren ) Foretag Dobbelt spændingsafbrydelse Slå spændingen til/fra som vist nedenfor Strømmen er tilsluttet Bryd mindst 1 sek. Tilslut mindst 5-15 sek. Bryd mindst 1 sek. Tilslut strømmen igen Solafskærmningen kører ud i ca. 5 sek., som bekræftelse på at motoren lytter efter en ny sender ( Hvis der er tilsluttet andre motorer der ikke berøres, til samme strømforsyning, trykkes på OP,STOP eller NED på sendere, der er indprogrammeret individuelt i disse motorer. ) 2. Tryk på en senders (- en hvilken som helst) programmeringsknap i mindst 7 sek. motoren svarer ikke, nu er al programering i motoren nulstillet. For at kunne tages i drift igen, skal motoren programmeres som om den var helt ny. ( punkt 1.a - c )

18 6a. Programmering: Indstille følsomheden af Sol/vindvogter Juster sol/vindføleren Normalværdien for solintensitet er ca. 24 klux for vindhastighed ca. 6 m/s. Følsomheden for begge enheder skal justeres efter lokale forhold og følerens placering.

19 6b. Programmering: Anvendelse af Sol/vindvogter og af 4 kanal senderen Valg af hel - og halvautomatik Sol & Vind Helautomatisk: Sol/vindautomatik styrer solafskærmningen efter sol- og vindforholdene Halvautomatisk: Solafskærmningen styres manuelt med senderen, men køres ind, hvis det blæser for kraftigt. Aflæs automatikposition ved kort tryk på automatik- positionsknappen. Aktuel indikation tændes Kun Vind Ændre automatikposition: Indtryk automatikpositionsknappen, til solafskærmningen bevæger sig kort op og ned. Samtidig tændes den anden indikation. - Hvis du vil skifte igen, gentages ovenstående.

20 Fejlfinding: Ingenting fungerer: (problemer med at starte installationen) Kontroller motorens tilslutninger. Kontroller at der anvendes korrekt tilslutningskabel ( 3-leder). Kontroller at motorens overhedningssikring ikke er udløst ( efter ca. 5 min. Kontinuerlig kørsel), vent da ca minutter, til sikringen er afkølet. Kontroller at senderens batteri ikke er fladt.(ved tryk på en tast skal dioden lyse) Kontroller at der anvendes korrekt sender. Kontroller at senderen er korrekt indprogrammeret i motorens modtager. Kontroller at antennen ikke er skåret af. Kontroller at antennen ikke ligger op til eller parallelt med netkablet. Drift problemer: (Installationen stopper på et forkert sted) Kontroller endestop indstillingerne.

21 somfy.com Sunis Sensor RTS DK A. FØR INSTALLATION Sæt sensoren ud i dagslyset i 20 minutter for at nulstille dets autonome system (sørg for, at cellerne udsættes for maksimal dagslysintensitet). Tryk kort på funktionsknappen for at kontrollere sensorens opladningsniveau. Hvis LEDindikatoren lyser, er sensoren klar til brug. A SF A. ENNEN ASENNUSTA Altista sensori 20min päivänvalolle, jotta sen itsenäinen järjestelmä käynnistyy (laita kennot mahdollisimman kirkkaaseen auringonvaloon). Sensorin latauksen tarkistamiseksi tulee painaa lyhyesti käyttönäppäintä: jos LED-merkkivalo syttyy = laite on käyttövalmis. DK MONTERINGSVEJLEDNINGER SF ASENNUSOHJEET SE INSTALLATIONSANVISNINGAR NO INSTALLASJONSANVISNINGER ref A Australia : SOMFY PTY LTD (61) Austria : SOMFY GesmbH (43) Belgium : SOMFY BELUX (32) (0) Brasil : SOMFY BRASIL STDA (55 11) Canada : SOMFY ULC (1) Cyprus : SOMFY MIDDLE EAST (357) Czech Republic : SOMFY Spol s.r.o. (420) Denmark : SOMFY AB DENMARK (45) Finland : SOMFY AB FINLAND (358) France : SOMFY FRANCE (33) Germany : SOMFY GmbH (49) Greece : SOMFY HELLAS (30) Hong Kong : SOMFY Co. Ltd (852) Hungary : SOMFY Kft (36) India : SOMFY INDIA PVT Ltd (91) Italy : SOMFY ITALIA s.r.l (39) Japan : SOMFY KK Lebanon : cf. Cyprus - somfy middle east (961) Mexico : SOMFY MEXICO SA de CV (52) Morocco : SOMFY MAROC (212) Netherlands : SOMFY BV (31) Norway : SOMFY NORWAY (47) Poland : SOMFY SP Z.O.O (48) Portugal : cf. Spain - SOMFY ESPANA SA (351) Russia : cf. Germany - SOMFY GmbH (7) , (7) Singapore : SOMFY PTE LTD (65) Slovaquia : cf. Czech Republic - SOMFY Spol s.r.o. (420) South Korea : SOMFY JOO (82) Spain : SOMFY ESPAÑA SA (34) Sweden : SOMFY AB (46) Switzerland : SOMFY A.G. (41) Taïwan : SOMFY TAIWAN (886) United Kingdom : Somfy LTD (44) United States : SOMFY SYSTEMS Inc (1) SOMFY SAS, capital Euros, RCS Bonneville /2006 B. PRODUKTBESKRIVELSE SUNIS sensor RTS er en trådløs radiostyret solsensor. Indbyggede solceller tillader en autonom drift. Det giver mulighed for at styre udendørs motoriserede solafskærmninger ved hjælp af solautomatik. Kompatibel med udendørs Somfy RTS-modtagere og -sensorer 1. Programmeringsknap 2. LED-indikator, som angiver solintensiteten, samt apparatets funktion 3. Funktionsknap til at ændre funktion (demo/normal) 4. Potentiometer 5. Lysføler (til at fange solintensiteten) 6. Solcelle (til at oplade sensoren) 7. Glas 8. Ramme 9. Vægophæng C. FUNKTIONER Man kan gemme op til 3 sensorer i motorens hukommelse, som kan kombineres med andre RTSsensorer (Eolis sensor RTS, Soliris Sensor RTS). En Sunis sensor RTS kan gemmes i flere motorers hukommelse. Forsyning: Solenergi (takket være solceller). Autonomi: 24 timer uden ny dagslysintensitet. D. PROGRAMMERING For at kunne starte programmeringen skal sensoren være ladet op (læs afsnit A) 1. Gå ind i programmeringsfunktionen Tryk på håndsenderens programmeringsknap i mindst 2 sekunder, hvorefter motoren bevæger solafskærmningen kort op og ned. 2. Tilføj en sensor Tryk kort på sensorens programmeringsknap, hvorefter motoren bevæger solafskærmningen kort op og ned. Hvis sensoren allerede er indprogrammeret, vil den blive slettet. Sletning af en sensor Gentag trin 1 og 2 i afsnit D. SE A. FÖRE INSTALLATION Exponera sensorn för dagsljus i 20 mn för att starta dess autonoma system (exponera cellerna för maximal dagsljusintensitet). Tryck på Lägesknappen för att verifiera sensorns uppladdningsnivå: om indikatorlampan lyser = redo för användning. B. PRODUKTBESKRIVNING SUNIS sensor RTS är en trådlös radiosolsensor. Integrerade solceller möjliggör autonom funktion. Den tillhandahåller automatisk solfunktion på motoriserade utvändiga solskydd. Kompatibel med Somfy RTS-mottagare och sensorer för utomhos bruk B C ,42 MHz L 20 m 20 min B. TUOTTEEN KUVAUS SUNIS- sensori RTS on langaton aurinkosensori. Integroidun aurinkokennon ansiosta se toimii itsenäisesti. Se tarjoaa automaattisen aurinkokäytön moottorilla varustetulle kaihtimelle. Se on yhteensopiva Somfy RTS-vastaanotinten ja sensorien kanssa 1. Ohjelmointinäppäin 2. Led-merkkivalo ilmoittaa auringon tason ja nykyisen käytön 3. Käyttönäppäin muuttaa käyttötavan (demo/normaali) 4. Potentiometri 5. Valosensori (rekisteröi auringon voimakkuuden) 6. Aurinkokenno (sensorin lataamiseksi) 7. Lasi 8. Kuori 9. Seinäkiinnike C. OMINAISUUDET Yhteen moottoriin voi tallentaa jopa 3 sensoria, se voidaan liittää yhteen muiden RTS- sensorien kanssa (Eolis RTS- sensori, Soliris RTS-sensori). Yhteen Sunis RTS -sensoriin voi tallentaa useita moottoreita. Virta: aurinkosähkö (aurinkokennojen ansiosta). Autonomia:24 tuntia ilman uutta päivänvaloa. D. OHJELMOINTI Ohjelmointiin siirtymiseksi sensorin tulee olla ladattu (katso kappaletta A) 1. Syötä Programming/ohjelmointi -käyttö Painamalla >2 sekuntia ohjelmointinäppäintä Kaukosäätimessä, kunnes moottori antaa palautetta. 2. Tallenna sensori Painamalla lyhyesti ohjelmointinäppäintä sensorissa -> moottori antaa palautetta. Jos sensori oli jo tallennettu, se pyyhkiytyy muistista. Sensorin poistaminen Toista kohdan D askeleet 1 ja 2. NO A. FØR INSTALLASJON Legg sensoren 20 min i dagslys for å initialisere dens selvstendige system (legg cellene i så sterkt dagslys som mulig). For å sjekke sensorens ladenivå, trykk kort på funksjonsknappen: hvis lysdioden lyser = klar til bruk. B. PRODUKTBESKRIVELSE SUNIS sensor RTS er en trådløs solsensor. En integrert solcelle gjør at den kan fungere selvstendig. Den gir motoriserte utvendige solbeskyttelser en automatisk solfunksjon. Kompatibel med utendørs Somfy RTS mottakere og sensorer DK Hvis disse forskrifter ikke følges, bortfalder Somfys ansvar og garanti. SOMFY kan ikke holdes ansvarlig for ændringer i normer og standarder, som indføres efter, at denne vejledning er offentliggjort. Undertegnede SOMFY erklærer herved, at følgende udstyr (Telis) overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF En overensstemmelses deklaration er disponibel på adressen Anvendelig i EU, SF Jos näitä määräyksiä ei noudateta, Somfyn vastuu ja takuu raukeavat. SOMFY a ei voida asettaa vastuuseen näiden ohjeiden julkistamisen jälkeisistä normien ja standardien muutoksista. SOMFY vakuuttaa täten että tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.julistus sääntöjen mukaisuudesta on saatavana web-osoitteesta Voidaan käyttää EU, SE Om dessa föreskrifter inte följs upphör Somfys ansvar och garanti. SOMFY kan inte hållas ansvarig för förändringar i normer och standarder som införs efter att dessa nvisningar publicerats. Härmed intygar SOMFY att denna står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En deklaration om överenstämmelse är tillgänlig pâ web addressen : Användbar inom EU, 1. Prog-knapp 2. Indikatorlampa för solnivå och nuvarande läge 3. Funktionsknapp för att ändra mellanläge (demo och normal) 4. Potentiometer 5. Ljussensor (för att fånga upp solenergi) 6. Solcell (för att ladda upp sensorn) 7. Glas 8. Kappsling 9. Vägghållare C. FUNKTIONER En sensor kan memoriseras i en motor, och kan kombineras med en Eolis sensor RTS (Eolis RTS-sensor, Soliris RTS-sensor). En Sunis RTS-sensor kan memoriseras i flera motorer. Laddning: sol (tack var solceller). Autonomi: 24 timmar ny laddning av dagsljus. D. PROGRAMMERING För att fortsätta till programmeringen måste sensorn vara laddad (se par. A) D 1 2 >2 sec. 1. Prog. knapp 2. Lysdiode som viser solstyrke og aktiv modus 3. Funksjonsknapp til å endre funksjon (demo/normal) 4. Potensiometer 5. Lyssensor (for å fange solstyrken) 6. Solcelle (for å lade opp sensoren) 7. Glass 8. Ramme 9. Veggholder C. EGENSKAPER Inntil til 3 sensorer kan lagres i en motor. Kan kombineres med andre RTS sensorer (Eolis sensor RTS, Soliris Sensor RTS). En Sunis sensor RTS kan lagres i flere motorer. Energiforsyning: solenergi (takket være solceller). Selvstendighet: 24 timer uten ny dagslysstyrke. D. PROGRAMMERING For å foreta programmeringen, må sensoren være ladet opp (se pkt A) NO Dersom disse forskrifter ikke blir fulgt, opphører Somfys ansvar og garanti. SOMFY kan ikke stilles til ansvar for forandringer i normer og standarder som innføres etter at disse anvisningene er publisert. SOMFY forsikrer hermed at dette utstyret oppfyller nødvendige krav og andre relevante bestemmelser.i.direktivet.1995/5/ec.en.samsvarserklaering.kan.hentes.på, BENYTTES INNEN EU, N 1. Gå in i "Programmerings"-läge Tryck >2 sek på prog-knappen på Handsändaren tills motorn svarar. 2. Registrera en sensor Tryck kort på prog-knappen för sensor -> motorrespons. Om sensorn redan var registrerad: kommer den att raderas. 0.5 sec. 1. Gå inn i programmerings funksjon Trykk >2 sek. på prog.knappen til Fjernkontrollen til det er respons fra motoren. 2. Registrer en sensor Trykkkortpå sensorens programmert knapp -> respons fra motoren. Hvis sensoren var programmert allerede, vil den slettes. Radera en sensor Repetera stegen 1 och 2 för D. Slette trinn sensor Gjenta trinn 1 og 2 i avsnitt D. 1/2

22 Sunis_RTS_DK-SF-SE-NO_ A00.qxd 21/06/06 17:28 Page 2 E DK E. LED-indikator i Demo- eller Brugerfunktion SOLFØLSOMHED Under værdien for solfølsomhed: Rød LED Over værdien for solfølsomhed: Grøn LED 1 BRUGERFUNKTION lyser konstant i 5 sekunder lyser konstant i 5 sekunder sec. E. ASETUSOHJEET Led-merkkivalon reaktiot DEMO tai USER -käytössä KYNNYS USER-KÄYTTÖ DEMOFUNKTION Alle auringon tason: Punainen LED-merkkivalo blinker i 30 sekunder blinker i 30 sekunder 1. Gå ind i DEMOFUNKTIONEN Tryk på funktionsknappen i mindst 2 sekunder, hvorefter lyset begynder at blinke i 30 sekunder, og motoren bevæger solafskærmningen kort op og ned. 2. Tilpas solfølsomheden med potentiometeret LED-indikatoren lyser grønt, når den aktuelle solfølsomhed er nået. Det justerede niveau, bliver det anvendte niveau. 3. Kontroller funktionen Lad systemet køre i demofunktion (brug en lygte, hvis der ikke er sol) 4. Gå ind i BRUGERFUNKTIONEN Tryk på funktionsknappen i mindst 2 sekunder, hvorefter motoren bevæger solafskærmningen kort op og ned. Når DEMOFUNKTIONEN er aktiveret, vender systemet automatisk tilbage efter 3 minutter i BRUGERFUNKTIONEN. Yli auringon tason: Vihreä LED-merkkivalo 15 sec. > 2 sec. 1 2 F. MONTERINGSVEJLEDNING 1. Sørg for at installere sensoren lodret på et sted, hvor solcellerne kan fange dagslysintensiteten 2. Sensoren leveres uden skruer. Brug skruer, der passer til din vægtype (Ø 4,5 mm). G. SOLFUNKTION 1. Solen står OP Når dagslysintensiteten overstiger den indstillede følsomhed i Sunis sensor RTS, sendes der en NED-ordre til solafskærmningen efter 2 minutter. Solafskærmningen køres ud til den programmerede udfaldsposition (se installationsvejledningen for fjernbetjeningen) eller til dens nederste endestopposition, hvis ingen position er blevet programmeret. 2. Solen går NED Når dagslysintensiteten er under den indstillede følsomhed, aktiveres en variabel forsinkelsesfunktion fra 15 til 30 minutter (afhængig af hvor lang tid solen er fremme). Efter denne tidsperiode sendes der en OP-ordre til solafskærmningen. H. G RTS vindføler (såsom Eolis sensor RTS) anbefales til alt solafskærmning med stof, både vandret og lodret. Somfy frasiger sig ethvert ansvar for beskadigelse af materiel som følge af klimatiske forhold, der ikke registreres af føleren. Sensoren fungerer med solceller. Sørg for, at lysføleren og solcellerne altid er rene og frie for blade, sne osv. (rengør solcellerne med en tør klud). FEJLFINDING MULIGE ÅRSAGER Solføleren reagerer ikke, når solen står op/går ned Den manuelle funktion er aktiveret Ukorrekt solfølsomhed Solcellerne er snavsede eller dækket af sne, støv, blade o. lign. Dårlig radiomodtagelse, der er noget, der dækker over sensoren Vindføleren er aktiveret LED-indikatoren lyser ikke Sensoren er ikke tilstrækkeligt ladet op min min. H. Under solnivå: Röd indikatorlampa Över solnivå: Grön indikatorlampa H 1 2 VIANKORJAUS FUNKTIONSLÄGE kontinuerligt ljus i fem sekunder kontinuerligt ljus i fem sekunder DEMOLÄGE blinkande ljus i 30 sekunder blinkande ljus i 30 sekunder När du gått in i "DEMO"-läge kommer läget att gå tillbaka automatiskt efter tre min. i "FUNKTIONS"-läge. MONTERINGSANVISNINGAR LED -merkkivalo ei syty 2. Solen försvinner När dagsljusnivån faller under nivåinställningen kommer en variabel tidsfördröjning mellan minuter att aktiveras (beroende på hur länge solen är kvar). Efter denna tidsfördröjning skickas en UPP-order till solskyddet. H. JUSTERING JUSTERA SOLNIVÅN MED POTENTIOMETERN EFTER DINA ÖNSKEMÅL 1.Vrid till vänster ( - ) 2.Vrid till höger ( + ) MINDRE sol behövs för att stänga solskyddet MER sol behövs för att stänga solskyddet VARNING RTS-vindskydd (som Eolis RTS-sensor) rekommenderas för allt solskydd alla utvändiga solskydd. Somfy kan inte hållas ansvarig för någon typ av eliminering av material/utrustning orsakade av klimatförändringar som inte upptäcks av sensorn. Sensorn fungerar tack var solceller. Var varsam med ljussensorn och se till att fotocellerna alltid är rena ochatt det inte finns löv, snö... (rengör cellerna med torr trasa) FELSÖKNING SOLFUNKTION Använd en Telis med solfunktion för att aktivera eller avaktivera solen (Telis Soliris RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS). Manuellt läge = Solfunktionen deaktiverad Automatiskt läge = Solfunktion aktiverad. SYY Aurinkokaihdin ei toimi, kun aurinko tulee esiin/menee piiloon 1. Solen lyser När dagsljusets intensitet överskrider nivån som ställts in på Sunis RTS, skickas en NER-order till solskyddet efter två minuter. Solskyddet går ner till position (se installationsguiden för fjärrkontroll). Eller till dess lägsta nerposition om ingen position har memoriserats. 1. Se till att du installerat sensorn vertikalt och på en plats där solcellerna kan fånga upp dagsljuset. 2. Sensorn levereras utan skruvar, använd skruven som tillhör din vägghållare (Ø 4,5 mm). G. VAROITUS RTS-tuulisuojaa (kuten EolisRTS-sensori) suositellaan kaikille pystysuorilla ja vaakasuorille kangasaurinkosuojille. Somfy kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos materiaali vahingoittuu sääilmiön johdosta, jota anturi ei ole huomioinut. Sensori toimii aurinkokennojen ansiosta. Varmista, että valosensori ja aurinkokennot ovat aina puhtaat lehdistä, lumesta... (puhdista kennot kuivalla kankaalla) Vent, til vinden forsvinder Sæt sensoren ud i dagslyset i 20 minutter 1. Gå in i "DEMO"-läge När du trycker på LÄGE-knappen i >2 sek. -> kommer lampan att börja blinkar i 30 sek + motorrespons. 2. Justera solnivån med potentiometern Indikatorlampan kommer att bli grön när du nått nuvarande solnivå. Nivån du ställt in kommer att utlösa solen. 3. Verifiera funktionen Låt demoläget vara på (om ingen sol, använd en lampa) 4. Gå in i "FUNKTIONS"-läge När du trycker på FUNKTIONS-knappen i >2 sek. -> motorrespons. Placer din Sunis sensor RTS et andet sted INSTALLATIONSANVISNINGAR NIVÅ UUDELLEENSÄÄTÖ SÄÄDÄ AURINGONTASO POTENTIOMETERIN AVULLA OMAN VALINTASI MUKAAN 1.Käännä vasemmalle ( - ) 2.Käännä oikealle ( + ) Kaihtimen laskemiseksi tarvitaan VÄHEMMÄN aurinkoa Kaihtimen laskemiseksi tarvitaan LISÄÄ aurinkoa HANDLING Indikatorlampa i "DEMO"-läge eller "FUNKTIONS"-läge F. 2. Aurinko menee piiloon Kun auringonvalon määrä laskee alle raja-arvon, laite aktivoi15-30 minuutin viiveen (riippuu auringon esilläoloajasta). Ajan lopussa kaihtimelle annetaan YLÖS-komento. Sæt Telis på automatik Indstil en ny solfølsomhed Rengør solcellerne og lysføleren SE E. AURINKOKÄYTTÖ 1. Aurinko tulee esiin Kun päivänvalo ylittää rajan, joka on asetettu Sunis sensorin RTS avulla, kaihtimelle annetaan ALAS-komento 2 minuutin kuluttua. Kaihdin menee sitten oikeaan asentoonsa (katso kaukosäätö-opasta) tai alaääriasentoon, jos mitään asentoa ei ole tallennettu. EFTERJUSTERING ADVARSEL Kun olet syöttänyt DEMO -käytön, käyttö palautuu automaattisesti 3 min. kuluttua USER -käyttöön. Käytä Telistä aurinkokäytössä auringon aktivoimiseksi tai sammuttamiseksi (Telis Soliris RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS). Käsikäyttö = Aurinkokäyttö sammutettu Automaattikäyttö = Aurinkokäyttö aktivoitu. JUSTER SOLFØLSOMHEDEN MED POTENTIOMETERET EFTER ØNSKE 1.Drej mod venstre ( - ) 2.Drej mod højre ( + ) Der er behov for MINDRE sol for at sænke Der er behov for MERE sol for at sænke solafskærmningen solafskærmningen DEMO-KÄYTTÖ Vilkkuva valo 30 sekunnin ajan. Vilkkuva valo 30 sekunnin ajan. ASENNUSOHJEET 1. Varmista, että asennat sensorin pystysuoraan ja paikkaan, jossa aurinkokennot voivat mitata päivänvalon voimakkuuden. 2. Sensori toimitetaan ilman ruuveja, käytä seinäkiinnikkeeseen sopivia ruuveja (Ø 4,5 mm). G. Brug en Telis med solfunktion til at aktivere eller deaktivere solfunktionen (Telis Soliris RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS). Manual funktion = Automatisk funktion = Solfunktionen er deaktiveret Solfunktionen er aktiveret. Jatkuva valo 5 sekunnin ajan. Jatkuva valo 5 sekunnin ajan. 1. Syötä DEMO -käyttö Painamalla MODE-valitsinta >2 sekuntia -> valo alkaa vilkkua 30 sekuntia + moottori antaa palautteen 2. Säädä aurinkokynnys potentiometrin avulla Vihreä led-merkkivalo alkaa vilkkua, kun olet saavuttanut nykyisen aurinkotason. Asettamasi taso on se, jolla aurinko käynnistyy. 3. Tarkista toiminta Anna demo-käytön toimia (jos aurinkoa ei ole, käytä lamppua) 4. Syötä USER -käyttö Painamalla MODE-näppäin >2 sekuntia -> moottori antaa palautetta. > 2 sec. F F. SF 3 min. INDSTILLINGSVEJLEDNING Solskyddet reagerar inte när solen visar sig/försvinner ORSAK Manuellt läge är aktivt Felaktigt solskydd Celler är smutsiga eller dolda av snö, dammföroreringar, löv... Dålig radiomottagning, sensor dold av hinder Vindskydd aktivt Indikatorlampan lyser inte Sensorn laddar inte upp tillräckligt NO E. INNSTILLINGSINSTRUKSER Lysdiodens reaksjon i DEMO funksjon eller BRUKER funksjon SOLVERDI BRUKEFUNKSJON DEMOFUNKSJON Under solnivå: Rød LED kontinuerlig lys i 5 sek. blinklys i 30 sek. Over solnivå: Grønn LED kontinuerlig lys i 5 sek. blinklys i 30 sek. 1. Tast inn DEMO funksjon Trykk på funksjons knappen >2 sek. -> lyset vil begynne å blinke i 30 sek + respons fra motoren. 2. Juster solverdien med potensiometeren Lysdioden blir grønn når du har nådd det aktuelle solnivået. Nivået du stiller inn blir det som solskjermingen skal aktiveres på. 3. Sjekk driften La demofunksjonen virke (hvis det ikke finnes sol, bruk en lampe) 4. Tast inn BRUKER funksjon Trykkfunksjons knappen >2 sek. -> respons fra motoren. Når DEMO funksjonen er tastet inn, vil funksjonen automatisk stilles tilbake i BRUKER funksjon etter 3 min. F. MONTERINGSINSTRUKSER 1. Påse at du installerer sensoren loddrett og på et sted der solcellene kan fange opp dagslysets styrke. 2. Sensoren leveres uten skruer; bruk en skrue som passer til veggholderen (Ø 4,5 mm). ÅTGÄRD Växla Telis till automatiskt läge Ställ in en ny nivå Rengör solcellerna och ljussensorn Ändra positionen för Sunis RTS-sensor Vänta tills vinden avtar Exponera sensorn 20 min. för dagsljus G. SOLDRIFT Bruk en Telis med solfunksjon for å aktivere og deaktivere solen (Telis Soliris RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS). Manuell funksjon = Solfunksjon deaktivert Automatisk funksjon = Solfunksjon aktivert. TOIMINTA Käsikäyttö on aktivoitu Väärä aurinkokynnys Kennot ovat likaisia tai piilossa lumen, lian, lehtien vuoksi Radioyhteys huono, sensori piilossa Tuulisuojaus aktivoitu Sensori ei ole tarpeeksi latautunut Kytke Telis automaattikäyttöön Asenna uusi aurinkokynnys Puhdista aurinkokennot ja valosensori Vaihda SunisRTS- sensorin asemaa Odota, kunnes tuuli lakkaa Laita sensori 20 min päivänvaloon. 1. Solen kommer frem Når dagslysets styrke overskrider solverdien som er innstilt av Sunis sensor RTS, sendes en NED beskjed til markisen etter 2 minutter. Markisen går til stillingen (se veiledningen for fjernstyrt installasjon) eller til dens nedre grensestilling dersom ingen stilling er lagret. 2. Solen forsvinner Når dagslysets nivå faller under solverdien som er innstilt, aktiveres en variabel dødtid på minutter (alt etter hvor lenge det er sol). Etter denne dødtiden, gis et OPP signal til solskjermingen. H. NY JUSTERING JUSTER SOLNIVAET MED POTENSIOMETEREN ALT ETTER DET DU ØNSKER 1.Drei til venstre ( - ) 2.Drei til høyre ( + ) MINDRE sol kreves for å kjøre ut solskjermingen MER sol kreves for å kjøre ut solskjermingen ADVARSEL En RTS vindbeskyttelse (for eksempel Eolis sensor RTS) anbefales for all solbeskyttelse i stoff, både horisontal og vertikal. Somfy fraskriver seg ethvert ansvar i tilfelle ødeleggelse av materialer som er oppstått under en klimatisk hendelse som ikke detekteres av sensoren. Sensoren drives ved hjelp av solceller. Påse at lyssensoren og fotocellene alltid er rene og fri for løv, snø osv. (gjør ren cellene med en tørr klut) FEILSØKING Solbeskyttelsen reagerer ikke når solen kommer frem/forsvinner Lysdioden lyser ikke ÅRSAK RÅD Manuell funksjon er aktiv Feil solverdi Cellene er skitne eller skjult av snø, støvforurensning, løv Dårlig radiomottaking, sensor skjult av hindringer vindbeskyttelse aktiv Sensoren er ikke ladet opp nok Still Telis i automatisk modus Still inn ny solverdi Gjør ren solcellene og lyssensoren Plasser Sunis sensor RTS et annet sted Vent til vinden roer seg Legg sensoren 20 min. i dagslys PATENTS AND DESIGN PATENTS PENDING FOR SOME COUNTRIES (e.g. : US) - 2/2

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

INSTALLATIONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 070402 _dk.pdf INSTALLATIONS manual DK Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindføler til Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med indbygget sol- & vindautomatik. Information om gældende sol- & vindforhold

Læs mere

1. Få modtageren til at lytte til fjernbetjeningen. 2. Vælg Persienne/lamelgardin eller rullegardin. 3. Indstil rotationsretningen

1. Få modtageren til at lytte til fjernbetjeningen. 2. Vælg Persienne/lamelgardin eller rullegardin. 3. Indstil rotationsretningen Programmering af RTS receiver til persienne, rullegardin og lamelgardin 1. Få modtageren til at lytte til fjernbetjeningen Tryk kort på OP & NED knapperne. Motoren Fjernbetjeningen er midlertidigt gemt

Læs mere

io-homecontrol by Somfy Installationsguide

io-homecontrol by Somfy Installationsguide io-homecontrol by Somfy Installationsguide DK Indholdsfortegnelse 2 vejs-programmering Fjernbetjening Easy Sun io...3 Programmering af Sunea io... 8 Justerbar dugspænding, nederste grænsestilling...14

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual Ref: 1870016 _dk.pdf 080229 INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1870016 er en radiomodtager, som er dimensioneret til 2 stk. SOMFY 24 VDC Concept 25-motorer, hvilket gør det muligt att styre solafskærmninger

Læs mere

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 produktoplysninger CTS 25 Universalsystem

Læs mere

Tak for tilliden! Indhold

Tak for tilliden! Indhold RTS DK HÅndboG RTS -produkter Altus RTS Orea RTS Modulis Slim Receiver RTS Telis 1 RTS Telis 4 RTS Telis Soliris RTS Telis 4 Soliris RTS Telis Modulis RTS Situo RTS Centralis RTS Sunis RTS Soliris Sensor

Læs mere

Installatiegids. Installationsvejledning. Installationsanvisning. Asennusohje. Installasjonsguide. Installationsanleitung. Ref.

Installatiegids. Installationsvejledning. Installationsanvisning. Asennusohje. Installasjonsguide. Installationsanleitung. Ref. Tilt & Lift 5 RTS Central Installationsanleitung Installatiegids Installationsvejledning Installationsanvisning Asennusohje FI SV DA NL DE Ref. 53054A Installasjonsguide NO Copyright 03 Somfy SAS. All

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

En nydelse ved enhver lejlighed. www.somfy.dk

En nydelse ved enhver lejlighed. www.somfy.dk Sommerrum med Somfy En nydelse ved enhver lejlighed www.somfy.dk Med Somfy, bliver din terrasse et skønt "uderum", som kan bruges fra tidligt forår til sent efterår. Med Somfy bliver din markise en nydelse

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Eolis 3D WireFree io. Installationsvejledning for brugeren. Eolis 3D WireFree io

Eolis 3D WireFree io. Installationsvejledning for brugeren. Eolis 3D WireFree io Installationsvejledning for brugeren Eolis 3D WireFree io Generelt n Eolis 3D Wirefree io er ikke en vindstyrkemåler. n Indstillingerne på Eolis 3D Wirefree io stemmer ikke overens med en bestemt vindhastighed.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Tak for tilliden! Indhold. Styring af markiser og facadepersienner. Styring af indvendige persienner, plissé, rullegardiner og gardiner

Tak for tilliden! Indhold. Styring af markiser og facadepersienner. Styring af indvendige persienner, plissé, rullegardiner og gardiner DA RTS Håndbog RTS-produkter Altus RTS Orea RTS Modulis Slim Receiver RTS Telis 1 RTS Telis 4 RTS Telis Soliris RTS Telis 4 Soliris RTS Telis Modulis RTS Smoove RTS Sunis RTS Soliris Sensor RTS Eolis 3D

Læs mere

ComPilot Lynvejledning

ComPilot Lynvejledning ComPilot Lynvejledning Du kan få yderligere oplysninger om ComPilot ved at kontakte kundeservice på tlf. +1 877 829 0026 eller customerservice@advancedbionics.com AB AG T: +41.58.928.78.00 info.switzerland@advancedbionics.com

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSVEJLEDNING PAKKENS INDHOLD Wireless AC1200 Dual Band Access Point Bemærk: Med to aftagelige antenner. 12 V 1A STRØMFORSYNING

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

io-homecontrol Håndbog

io-homecontrol Håndbog io-homecontrol Håndbog DK io-homecontrol Denne brugerhåndbog omfatter følgende Somfy-produkter: Sunea io Sunea screen io J4 io Smoove io Smoove A/M io Easy Sun io Eolis 3D WireFree io Eolis WireFree io

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere PowerView Motorisering Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere Scene Quickstart guide En fantastisk nyudvikling inden for The Art of Window Styling. Denne guide vil hjælpe dig i gang med dit PowerView

Læs mere

Diagram. Luxaflex El-diagram Plisségardiner

Diagram. Luxaflex El-diagram Plisségardiner l - Diagram Luxaflex El-diagram Plisségardiner Indhold El-diagram Plisségardiner Vigtig information om programmering - af Module D RTS for styring af 24VD motorer Strømforsyning til motor med kontakter

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515 LED ARMATUR MED RF-SENSOR Med Master-Master trådløs forbindelse Bestillingsnr. 441515 Dette armatur er ideelt at bruge til trappeopgange, gangarealer m.m. Armaturet har et højt lysudbytte, og giver et

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

www.somfy.dk Glystro Motoriser dine gardiner Med et enkelt tryk bliver din dagligstue mere privat

www.somfy.dk Glystro Motoriser dine gardiner Med et enkelt tryk bliver din dagligstue mere privat www.somfy.dk Glystro Motoriser dine gardiner Med et enkelt tryk bliver din dagligstue mere privat Motoriser dine gardiner me og det bliver en nyd Det er lidt af et skuespil hver gang et gardin motoriseret

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere