Udvendig Solafskærmning programmering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvendig Solafskærmning programmering"

Transkript

1 Udvendig Solafskærmning programmering

2 Programmering af ny motor: Få kontrol over motoren 1a. Valg af rotationsretning 1b. Indstilling af endestop 1c. Programmering af sender: Programmer den første sender 2a. Tilføj flere sendere 2b. Tilføj vind- eller sol-/vindføler 2c. Slette en sender eller føler 2d. Hvis en sender mistes (-og der kun var den samme) 2e. Efter justerer endestop: 3a. Mellemstop: Programmere mellemstop 4a. Ændre mellemstop 4b. Fjerne mellemstop 4c. Anvendelse af mellemstop 4d. Nulstil al programmering 5a. Justering og brug af Sol- /vindvogter 6a.

3 Ved levering: Start med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer markisen med at kører kort ud og ind, er motoren i driftindstilling, og er straks klar til brug. 2. Svarer markisen ikke, er motoren i fabriksindstilling, følg da instruktionen fra punkt 1a Fabriksindstilling: I denne funktionsindstilling sker den første programmering. En tilfældig sender er indprogrammeret midlertidigt i motorens hukommelse ( punkt 1a + 1b ). (denne sender forsvinder automatisk ved indprogrammering af første sender (punkt 2a.)) Mulige indstillinger: Ændre rotationsretning Indstille endestoppene, når motoren er ny Driftindstilling: Det er i denne funktionsindstilling, motoren befinder sig ved normal drift. Mulige indstillinger: Efterjusterer nederste endestop Indprogrammere sendere og sol-&vindfølere Indprogrammere mellemstop Det er altid muligt at nulstille motoren ( punkt 5a.). Alle indstillinger og al programmering vil dog forsvinde. NB! Opstår der problemer med programmering i fabriksindstilling, frakobles spændingen og tilkobles igen.

4 1a. Programmering RTS motor: MARKISER Programering af en ny motor, - Få kontrol over motoren Før programmering : Vigtigt! Er der flere motore i samme anlæg, skal kun en motor være sat til spænningen, når dette moment er gennemført, og senderen har overtaget motoren, kan der ske samtidig programmering af anden motor med en anden sender. Indprogrammér en sender midlertidig Tryk samtidigt på OP & NED og hold indtrykket til motoren svarer - Arbejdssenderen er tilfældigt indprogrammeret Motoren kan nu manøvres med dødmandsgrebet Hold vedvarende OP eller NED tasten trykket ind, markisen vil nu kører sålænge der holdes på en tast

5 1b. Kontroler at rotationsretning er korrekt NB! Dette kan ikke gennemføres efter at en sender er indprogrammeret. ( punkt 2a ) Indstil rotationsretning Rigtig rotationsretning: OP Tryk på STOP og hold til motoren svarer - Rotationsretningen er ændret NED

6 1c. Indprogrammering af markisens endestop 1. Kør markisen ind til det øvre endestop, dette punkt er ca. 10 cm før markisen er helt indrullet. 2. Tryk nu samtidigt på NED og STOP og hold til markisen kører ud, ( hold mindst i 2 sek.) 3. Slip tangenterne, lad markisen køre ud 4. Tryk på STOP hvor man ønsker det nedre endestop. - Finjustér med op & ned 5. Tryk nu samtidigt på OP & STOP og hold til markisen kører ind,( hold mindst i 2 sek.) - Markisen stopper selv ved det øvre endestop 6. Tryk nu STOP og hold til motoren svarer,( hold mindst i 2 sek.) - Begge endestop er nu indprogrammerede

7 2a. Indprogrammér den første sender i motoren Før programmering : Vigtigt! Er der flere motore i samme anlæg, skal kun en motor være sat til spænningen, når dette moment er gennemført, og senderen har overtaget motoren, kan der ske samtidig programmering af anden motor med en anden sender. Indprogrammér 1 kanal sender i motoren Tryk kort på programmeringsknappen på senderens bagside - Motoren svarer, senderen er nu indprogrameret Indprogrammér 4 kanal sender i motoren Vælg først hvilken kanal nr. der ønskes anvendt Tryk derefter på programmeringsknappen på senderens bagside - Motoren svarer, senderen er nu indprogrameret NB! Hvis samkøringskanalen (Kanal 5) ønskes anvendt, indprogrammeres den som var det en ny sender (punkt 2b)

8 2b. Tilføj sendere i motoren Tilføj flere sendere i motoren Tryk ca. i 3 sek. på programmeringsknappen på en sender der allerede er indprogrameret i motoren - Motoren svarer, og er nu i programmeringsposition Tryk derefter kort på programmeringsknappen på den nye sender, ved 4 kanal sender vælges først kanal nr. - Motoren svarer, den nye sender er nu indprogrameret

9 2c. Indprogrammer en Sol/vindvogter i motoren - dette kræver en indprogrammeret 4 kanal sender Indprogrammér en sol/vindvogter i motoren Tryk ca. i 3 sek. på programmeringsknappen på en 4 kanal sender der allerede er indprogrammeret i motoren (punkt 2a) - Motoren svarer, og er nu i programmeringsposition Tryk derefter kort på programmeringsknappen på Sol/vindvogteren - Motoren svarer, Sol/vindvogteren er nu indprogrammeret Markiser der kun skal styres af en vindvogter, udføres det som ovenfor beskrevet. Markiser der ønskes styret af en sol / vind-vogter Omskiftning og brug af automatik, se punkt 6b.

10 2d. Slette en sender eller Sol/vindvogter i motoren Sæt motoren i programmmeringsposition Tryk ca 3 sek. på programmeringsknappen på en allerede indprogrammeret sender. ( ikke den sender der ønskes slettet ) - Motoren svarer, og er nu i programmeringsposition Slette en sender eller en Sol/vindvogter Tryk kort på programmeringsknappen på den enhed der ønskes slettet - Motoren svarer, den valgte enhed er nu slettet

11 2e. Bortkommer en sender ( og der kun fantes den samme ) Foretag Dobbelt spændingsafbrydelse Slå spændingen til/fra som vist nedenfor Strømmen er tilsluttet Bryd mindst 1 sek. Tilslut mindst 5-15 sek. Bryd mindst 1 sek. Tilslut strømmen igen Solafskærmningen kører ud i ca. 5 sek., som bekræftelse på at motoren lytter efter en ny sender ( Hvis der er tilsluttet andre motorer der ikke berøres, til samme strømforsyning, trykkes på OP,STOP eller NED på sendere, der er indprogrammeret individuelt i disse motorer. ) Tryk derefter kort på programmeringsknappen på den nye sender, ved 4 kanal sender vælges først kanal nr. - Motoren svarer, den nye sender er nu indprogrameret

12 3a. Efterjustere det nederste endestop 1. Kør markisen ud mod det nederste endestop til motoren stopper af sig selv. 2. Tryk nu samtidigt på NED & OP tasterne og hold til motoren svarer (hold i mindst 5 sek.) - Motoren er nu i programerings position for endestop 3. Juster endestoppet med senderens OP & NED taster. - Finjustér med op & ned 4. Tryk nu STOP,( hold mindst i 2 sek.) - Motoren svarer, det nye endestop er nu indprogrammeret

13 4a. Mellemstop i motoren Indprogrammér et mellemstop i motoren ( komfortstop ) 1. Kør solsafskærmningen til den potion hvor man ønsker et mellemstop og tryk på STOP 2. Tryk nu STOP igen, og hold trykket (i mindst 5 sek.) til motoren svarer - mellemstoppet er nu indprogrammeret Ved tryk på STOP tasten kører markisen ud til dette stop Aktiveret af en solvogter, kører markisen ud til dette stop

14 4b. Mellemstop i motoren Ændre et Indprogrammeret mellemstop i motoren NB! Det er ikke nødvendigt at slette det gamle mellemstop, før programmering af et nyt. 1. Kør solsafskærmningen til den potion hvor det nye mellemstop ønskes og tryk på STOP 2. Tryk nu STOP igen, og hold trykket (i mindst 5 sek.) til motoren svarer - det nye mellemstoppet er nu indprogrammeret

15 4c. Mellemstop i motoren Slette et indprogrammért mellemstop 1. Kør solsafskærmningen til mellemstoppet ved et kort tryk på STOP tasten på senderen ( se punkt 4d, andvendelse af mellemstop) 2. Tryk nu STOP igen, og hold trykket (i mindst 5 sek.) til motoren svarer - mellemstoppet er nu slettet

16 4d. Mellemstop i motoren Anvendelse af mellemstop Tryk kort på STOP tasten på senderen, markiser kører nu ud til det indprogrammerede mellemstop og stopper Ved brug af Sol/vindføler (hvis en sådan er tilkoblet) Er solautomatikken slået til, og dagslyset overstiger den indstillede lysintensitet ( indstilles på Sol/vindvogteren) kører markisen kun ud til det indprogrammerede mellemstop. Der skiftes mellem Sol/vind og kun vind på den store knap nederst.

17 5a. Vende tilbage til fabriksindstilling ( - og nulstil motoren ) Foretag Dobbelt spændingsafbrydelse Slå spændingen til/fra som vist nedenfor Strømmen er tilsluttet Bryd mindst 1 sek. Tilslut mindst 5-15 sek. Bryd mindst 1 sek. Tilslut strømmen igen Solafskærmningen kører ud i ca. 5 sek., som bekræftelse på at motoren lytter efter en ny sender ( Hvis der er tilsluttet andre motorer der ikke berøres, til samme strømforsyning, trykkes på OP,STOP eller NED på sendere, der er indprogrammeret individuelt i disse motorer. ) 2. Tryk på en senders (- en hvilken som helst) programmeringsknap i mindst 7 sek. motoren svarer ikke, nu er al programering i motoren nulstillet. For at kunne tages i drift igen, skal motoren programmeres som om den var helt ny. ( punkt 1.a - c )

18 6a. Programmering: Indstille følsomheden af Sol/vindvogter Juster sol/vindføleren Normalværdien for solintensitet er ca. 24 klux for vindhastighed ca. 6 m/s. Følsomheden for begge enheder skal justeres efter lokale forhold og følerens placering.

19 6b. Programmering: Anvendelse af Sol/vindvogter og af 4 kanal senderen Valg af hel - og halvautomatik Sol & Vind Helautomatisk: Sol/vindautomatik styrer solafskærmningen efter sol- og vindforholdene Halvautomatisk: Solafskærmningen styres manuelt med senderen, men køres ind, hvis det blæser for kraftigt. Aflæs automatikposition ved kort tryk på automatik- positionsknappen. Aktuel indikation tændes Kun Vind Ændre automatikposition: Indtryk automatikpositionsknappen, til solafskærmningen bevæger sig kort op og ned. Samtidig tændes den anden indikation. - Hvis du vil skifte igen, gentages ovenstående.

20 Fejlfinding: Ingenting fungerer: (problemer med at starte installationen) Kontroller motorens tilslutninger. Kontroller at der anvendes korrekt tilslutningskabel ( 3-leder). Kontroller at motorens overhedningssikring ikke er udløst ( efter ca. 5 min. Kontinuerlig kørsel), vent da ca minutter, til sikringen er afkølet. Kontroller at senderens batteri ikke er fladt.(ved tryk på en tast skal dioden lyse) Kontroller at der anvendes korrekt sender. Kontroller at senderen er korrekt indprogrammeret i motorens modtager. Kontroller at antennen ikke er skåret af. Kontroller at antennen ikke ligger op til eller parallelt med netkablet. Drift problemer: (Installationen stopper på et forkert sted) Kontroller endestop indstillingerne.

21 somfy.com Sunis Sensor RTS DK A. FØR INSTALLATION Sæt sensoren ud i dagslyset i 20 minutter for at nulstille dets autonome system (sørg for, at cellerne udsættes for maksimal dagslysintensitet). Tryk kort på funktionsknappen for at kontrollere sensorens opladningsniveau. Hvis LEDindikatoren lyser, er sensoren klar til brug. A SF A. ENNEN ASENNUSTA Altista sensori 20min päivänvalolle, jotta sen itsenäinen järjestelmä käynnistyy (laita kennot mahdollisimman kirkkaaseen auringonvaloon). Sensorin latauksen tarkistamiseksi tulee painaa lyhyesti käyttönäppäintä: jos LED-merkkivalo syttyy = laite on käyttövalmis. DK MONTERINGSVEJLEDNINGER SF ASENNUSOHJEET SE INSTALLATIONSANVISNINGAR NO INSTALLASJONSANVISNINGER ref A Australia : SOMFY PTY LTD (61) Austria : SOMFY GesmbH (43) Belgium : SOMFY BELUX (32) (0) Brasil : SOMFY BRASIL STDA (55 11) Canada : SOMFY ULC (1) Cyprus : SOMFY MIDDLE EAST (357) Czech Republic : SOMFY Spol s.r.o. (420) Denmark : SOMFY AB DENMARK (45) Finland : SOMFY AB FINLAND (358) France : SOMFY FRANCE (33) Germany : SOMFY GmbH (49) Greece : SOMFY HELLAS (30) Hong Kong : SOMFY Co. Ltd (852) Hungary : SOMFY Kft (36) India : SOMFY INDIA PVT Ltd (91) Italy : SOMFY ITALIA s.r.l (39) Japan : SOMFY KK Lebanon : cf. Cyprus - somfy middle east (961) Mexico : SOMFY MEXICO SA de CV (52) Morocco : SOMFY MAROC (212) Netherlands : SOMFY BV (31) Norway : SOMFY NORWAY (47) Poland : SOMFY SP Z.O.O (48) Portugal : cf. Spain - SOMFY ESPANA SA (351) Russia : cf. Germany - SOMFY GmbH (7) , (7) Singapore : SOMFY PTE LTD (65) Slovaquia : cf. Czech Republic - SOMFY Spol s.r.o. (420) South Korea : SOMFY JOO (82) Spain : SOMFY ESPAÑA SA (34) Sweden : SOMFY AB (46) Switzerland : SOMFY A.G. (41) Taïwan : SOMFY TAIWAN (886) United Kingdom : Somfy LTD (44) United States : SOMFY SYSTEMS Inc (1) SOMFY SAS, capital Euros, RCS Bonneville /2006 B. PRODUKTBESKRIVELSE SUNIS sensor RTS er en trådløs radiostyret solsensor. Indbyggede solceller tillader en autonom drift. Det giver mulighed for at styre udendørs motoriserede solafskærmninger ved hjælp af solautomatik. Kompatibel med udendørs Somfy RTS-modtagere og -sensorer 1. Programmeringsknap 2. LED-indikator, som angiver solintensiteten, samt apparatets funktion 3. Funktionsknap til at ændre funktion (demo/normal) 4. Potentiometer 5. Lysføler (til at fange solintensiteten) 6. Solcelle (til at oplade sensoren) 7. Glas 8. Ramme 9. Vægophæng C. FUNKTIONER Man kan gemme op til 3 sensorer i motorens hukommelse, som kan kombineres med andre RTSsensorer (Eolis sensor RTS, Soliris Sensor RTS). En Sunis sensor RTS kan gemmes i flere motorers hukommelse. Forsyning: Solenergi (takket være solceller). Autonomi: 24 timer uden ny dagslysintensitet. D. PROGRAMMERING For at kunne starte programmeringen skal sensoren være ladet op (læs afsnit A) 1. Gå ind i programmeringsfunktionen Tryk på håndsenderens programmeringsknap i mindst 2 sekunder, hvorefter motoren bevæger solafskærmningen kort op og ned. 2. Tilføj en sensor Tryk kort på sensorens programmeringsknap, hvorefter motoren bevæger solafskærmningen kort op og ned. Hvis sensoren allerede er indprogrammeret, vil den blive slettet. Sletning af en sensor Gentag trin 1 og 2 i afsnit D. SE A. FÖRE INSTALLATION Exponera sensorn för dagsljus i 20 mn för att starta dess autonoma system (exponera cellerna för maximal dagsljusintensitet). Tryck på Lägesknappen för att verifiera sensorns uppladdningsnivå: om indikatorlampan lyser = redo för användning. B. PRODUKTBESKRIVNING SUNIS sensor RTS är en trådlös radiosolsensor. Integrerade solceller möjliggör autonom funktion. Den tillhandahåller automatisk solfunktion på motoriserade utvändiga solskydd. Kompatibel med Somfy RTS-mottagare och sensorer för utomhos bruk B C ,42 MHz L 20 m 20 min B. TUOTTEEN KUVAUS SUNIS- sensori RTS on langaton aurinkosensori. Integroidun aurinkokennon ansiosta se toimii itsenäisesti. Se tarjoaa automaattisen aurinkokäytön moottorilla varustetulle kaihtimelle. Se on yhteensopiva Somfy RTS-vastaanotinten ja sensorien kanssa 1. Ohjelmointinäppäin 2. Led-merkkivalo ilmoittaa auringon tason ja nykyisen käytön 3. Käyttönäppäin muuttaa käyttötavan (demo/normaali) 4. Potentiometri 5. Valosensori (rekisteröi auringon voimakkuuden) 6. Aurinkokenno (sensorin lataamiseksi) 7. Lasi 8. Kuori 9. Seinäkiinnike C. OMINAISUUDET Yhteen moottoriin voi tallentaa jopa 3 sensoria, se voidaan liittää yhteen muiden RTS- sensorien kanssa (Eolis RTS- sensori, Soliris RTS-sensori). Yhteen Sunis RTS -sensoriin voi tallentaa useita moottoreita. Virta: aurinkosähkö (aurinkokennojen ansiosta). Autonomia:24 tuntia ilman uutta päivänvaloa. D. OHJELMOINTI Ohjelmointiin siirtymiseksi sensorin tulee olla ladattu (katso kappaletta A) 1. Syötä Programming/ohjelmointi -käyttö Painamalla >2 sekuntia ohjelmointinäppäintä Kaukosäätimessä, kunnes moottori antaa palautetta. 2. Tallenna sensori Painamalla lyhyesti ohjelmointinäppäintä sensorissa -> moottori antaa palautetta. Jos sensori oli jo tallennettu, se pyyhkiytyy muistista. Sensorin poistaminen Toista kohdan D askeleet 1 ja 2. NO A. FØR INSTALLASJON Legg sensoren 20 min i dagslys for å initialisere dens selvstendige system (legg cellene i så sterkt dagslys som mulig). For å sjekke sensorens ladenivå, trykk kort på funksjonsknappen: hvis lysdioden lyser = klar til bruk. B. PRODUKTBESKRIVELSE SUNIS sensor RTS er en trådløs solsensor. En integrert solcelle gjør at den kan fungere selvstendig. Den gir motoriserte utvendige solbeskyttelser en automatisk solfunksjon. Kompatibel med utendørs Somfy RTS mottakere og sensorer DK Hvis disse forskrifter ikke følges, bortfalder Somfys ansvar og garanti. SOMFY kan ikke holdes ansvarlig for ændringer i normer og standarder, som indføres efter, at denne vejledning er offentliggjort. Undertegnede SOMFY erklærer herved, at følgende udstyr (Telis) overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF En overensstemmelses deklaration er disponibel på adressen Anvendelig i EU, SF Jos näitä määräyksiä ei noudateta, Somfyn vastuu ja takuu raukeavat. SOMFY a ei voida asettaa vastuuseen näiden ohjeiden julkistamisen jälkeisistä normien ja standardien muutoksista. SOMFY vakuuttaa täten että tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.julistus sääntöjen mukaisuudesta on saatavana web-osoitteesta Voidaan käyttää EU, SE Om dessa föreskrifter inte följs upphör Somfys ansvar och garanti. SOMFY kan inte hållas ansvarig för förändringar i normer och standarder som införs efter att dessa nvisningar publicerats. Härmed intygar SOMFY att denna står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En deklaration om överenstämmelse är tillgänlig pâ web addressen : Användbar inom EU, 1. Prog-knapp 2. Indikatorlampa för solnivå och nuvarande läge 3. Funktionsknapp för att ändra mellanläge (demo och normal) 4. Potentiometer 5. Ljussensor (för att fånga upp solenergi) 6. Solcell (för att ladda upp sensorn) 7. Glas 8. Kappsling 9. Vägghållare C. FUNKTIONER En sensor kan memoriseras i en motor, och kan kombineras med en Eolis sensor RTS (Eolis RTS-sensor, Soliris RTS-sensor). En Sunis RTS-sensor kan memoriseras i flera motorer. Laddning: sol (tack var solceller). Autonomi: 24 timmar ny laddning av dagsljus. D. PROGRAMMERING För att fortsätta till programmeringen måste sensorn vara laddad (se par. A) D 1 2 >2 sec. 1. Prog. knapp 2. Lysdiode som viser solstyrke og aktiv modus 3. Funksjonsknapp til å endre funksjon (demo/normal) 4. Potensiometer 5. Lyssensor (for å fange solstyrken) 6. Solcelle (for å lade opp sensoren) 7. Glass 8. Ramme 9. Veggholder C. EGENSKAPER Inntil til 3 sensorer kan lagres i en motor. Kan kombineres med andre RTS sensorer (Eolis sensor RTS, Soliris Sensor RTS). En Sunis sensor RTS kan lagres i flere motorer. Energiforsyning: solenergi (takket være solceller). Selvstendighet: 24 timer uten ny dagslysstyrke. D. PROGRAMMERING For å foreta programmeringen, må sensoren være ladet opp (se pkt A) NO Dersom disse forskrifter ikke blir fulgt, opphører Somfys ansvar og garanti. SOMFY kan ikke stilles til ansvar for forandringer i normer og standarder som innføres etter at disse anvisningene er publisert. SOMFY forsikrer hermed at dette utstyret oppfyller nødvendige krav og andre relevante bestemmelser.i.direktivet.1995/5/ec.en.samsvarserklaering.kan.hentes.på, BENYTTES INNEN EU, N 1. Gå in i "Programmerings"-läge Tryck >2 sek på prog-knappen på Handsändaren tills motorn svarar. 2. Registrera en sensor Tryck kort på prog-knappen för sensor -> motorrespons. Om sensorn redan var registrerad: kommer den att raderas. 0.5 sec. 1. Gå inn i programmerings funksjon Trykk >2 sek. på prog.knappen til Fjernkontrollen til det er respons fra motoren. 2. Registrer en sensor Trykkkortpå sensorens programmert knapp -> respons fra motoren. Hvis sensoren var programmert allerede, vil den slettes. Radera en sensor Repetera stegen 1 och 2 för D. Slette trinn sensor Gjenta trinn 1 og 2 i avsnitt D. 1/2

22 Sunis_RTS_DK-SF-SE-NO_ A00.qxd 21/06/06 17:28 Page 2 E DK E. LED-indikator i Demo- eller Brugerfunktion SOLFØLSOMHED Under værdien for solfølsomhed: Rød LED Over værdien for solfølsomhed: Grøn LED 1 BRUGERFUNKTION lyser konstant i 5 sekunder lyser konstant i 5 sekunder sec. E. ASETUSOHJEET Led-merkkivalon reaktiot DEMO tai USER -käytössä KYNNYS USER-KÄYTTÖ DEMOFUNKTION Alle auringon tason: Punainen LED-merkkivalo blinker i 30 sekunder blinker i 30 sekunder 1. Gå ind i DEMOFUNKTIONEN Tryk på funktionsknappen i mindst 2 sekunder, hvorefter lyset begynder at blinke i 30 sekunder, og motoren bevæger solafskærmningen kort op og ned. 2. Tilpas solfølsomheden med potentiometeret LED-indikatoren lyser grønt, når den aktuelle solfølsomhed er nået. Det justerede niveau, bliver det anvendte niveau. 3. Kontroller funktionen Lad systemet køre i demofunktion (brug en lygte, hvis der ikke er sol) 4. Gå ind i BRUGERFUNKTIONEN Tryk på funktionsknappen i mindst 2 sekunder, hvorefter motoren bevæger solafskærmningen kort op og ned. Når DEMOFUNKTIONEN er aktiveret, vender systemet automatisk tilbage efter 3 minutter i BRUGERFUNKTIONEN. Yli auringon tason: Vihreä LED-merkkivalo 15 sec. > 2 sec. 1 2 F. MONTERINGSVEJLEDNING 1. Sørg for at installere sensoren lodret på et sted, hvor solcellerne kan fange dagslysintensiteten 2. Sensoren leveres uden skruer. Brug skruer, der passer til din vægtype (Ø 4,5 mm). G. SOLFUNKTION 1. Solen står OP Når dagslysintensiteten overstiger den indstillede følsomhed i Sunis sensor RTS, sendes der en NED-ordre til solafskærmningen efter 2 minutter. Solafskærmningen køres ud til den programmerede udfaldsposition (se installationsvejledningen for fjernbetjeningen) eller til dens nederste endestopposition, hvis ingen position er blevet programmeret. 2. Solen går NED Når dagslysintensiteten er under den indstillede følsomhed, aktiveres en variabel forsinkelsesfunktion fra 15 til 30 minutter (afhængig af hvor lang tid solen er fremme). Efter denne tidsperiode sendes der en OP-ordre til solafskærmningen. H. G RTS vindføler (såsom Eolis sensor RTS) anbefales til alt solafskærmning med stof, både vandret og lodret. Somfy frasiger sig ethvert ansvar for beskadigelse af materiel som følge af klimatiske forhold, der ikke registreres af føleren. Sensoren fungerer med solceller. Sørg for, at lysføleren og solcellerne altid er rene og frie for blade, sne osv. (rengør solcellerne med en tør klud). FEJLFINDING MULIGE ÅRSAGER Solføleren reagerer ikke, når solen står op/går ned Den manuelle funktion er aktiveret Ukorrekt solfølsomhed Solcellerne er snavsede eller dækket af sne, støv, blade o. lign. Dårlig radiomodtagelse, der er noget, der dækker over sensoren Vindføleren er aktiveret LED-indikatoren lyser ikke Sensoren er ikke tilstrækkeligt ladet op min min. H. Under solnivå: Röd indikatorlampa Över solnivå: Grön indikatorlampa H 1 2 VIANKORJAUS FUNKTIONSLÄGE kontinuerligt ljus i fem sekunder kontinuerligt ljus i fem sekunder DEMOLÄGE blinkande ljus i 30 sekunder blinkande ljus i 30 sekunder När du gått in i "DEMO"-läge kommer läget att gå tillbaka automatiskt efter tre min. i "FUNKTIONS"-läge. MONTERINGSANVISNINGAR LED -merkkivalo ei syty 2. Solen försvinner När dagsljusnivån faller under nivåinställningen kommer en variabel tidsfördröjning mellan minuter att aktiveras (beroende på hur länge solen är kvar). Efter denna tidsfördröjning skickas en UPP-order till solskyddet. H. JUSTERING JUSTERA SOLNIVÅN MED POTENTIOMETERN EFTER DINA ÖNSKEMÅL 1.Vrid till vänster ( - ) 2.Vrid till höger ( + ) MINDRE sol behövs för att stänga solskyddet MER sol behövs för att stänga solskyddet VARNING RTS-vindskydd (som Eolis RTS-sensor) rekommenderas för allt solskydd alla utvändiga solskydd. Somfy kan inte hållas ansvarig för någon typ av eliminering av material/utrustning orsakade av klimatförändringar som inte upptäcks av sensorn. Sensorn fungerar tack var solceller. Var varsam med ljussensorn och se till att fotocellerna alltid är rena ochatt det inte finns löv, snö... (rengör cellerna med torr trasa) FELSÖKNING SOLFUNKTION Använd en Telis med solfunktion för att aktivera eller avaktivera solen (Telis Soliris RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS). Manuellt läge = Solfunktionen deaktiverad Automatiskt läge = Solfunktion aktiverad. SYY Aurinkokaihdin ei toimi, kun aurinko tulee esiin/menee piiloon 1. Solen lyser När dagsljusets intensitet överskrider nivån som ställts in på Sunis RTS, skickas en NER-order till solskyddet efter två minuter. Solskyddet går ner till position (se installationsguiden för fjärrkontroll). Eller till dess lägsta nerposition om ingen position har memoriserats. 1. Se till att du installerat sensorn vertikalt och på en plats där solcellerna kan fånga upp dagsljuset. 2. Sensorn levereras utan skruvar, använd skruven som tillhör din vägghållare (Ø 4,5 mm). G. VAROITUS RTS-tuulisuojaa (kuten EolisRTS-sensori) suositellaan kaikille pystysuorilla ja vaakasuorille kangasaurinkosuojille. Somfy kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos materiaali vahingoittuu sääilmiön johdosta, jota anturi ei ole huomioinut. Sensori toimii aurinkokennojen ansiosta. Varmista, että valosensori ja aurinkokennot ovat aina puhtaat lehdistä, lumesta... (puhdista kennot kuivalla kankaalla) Vent, til vinden forsvinder Sæt sensoren ud i dagslyset i 20 minutter 1. Gå in i "DEMO"-läge När du trycker på LÄGE-knappen i >2 sek. -> kommer lampan att börja blinkar i 30 sek + motorrespons. 2. Justera solnivån med potentiometern Indikatorlampan kommer att bli grön när du nått nuvarande solnivå. Nivån du ställt in kommer att utlösa solen. 3. Verifiera funktionen Låt demoläget vara på (om ingen sol, använd en lampa) 4. Gå in i "FUNKTIONS"-läge När du trycker på FUNKTIONS-knappen i >2 sek. -> motorrespons. Placer din Sunis sensor RTS et andet sted INSTALLATIONSANVISNINGAR NIVÅ UUDELLEENSÄÄTÖ SÄÄDÄ AURINGONTASO POTENTIOMETERIN AVULLA OMAN VALINTASI MUKAAN 1.Käännä vasemmalle ( - ) 2.Käännä oikealle ( + ) Kaihtimen laskemiseksi tarvitaan VÄHEMMÄN aurinkoa Kaihtimen laskemiseksi tarvitaan LISÄÄ aurinkoa HANDLING Indikatorlampa i "DEMO"-läge eller "FUNKTIONS"-läge F. 2. Aurinko menee piiloon Kun auringonvalon määrä laskee alle raja-arvon, laite aktivoi15-30 minuutin viiveen (riippuu auringon esilläoloajasta). Ajan lopussa kaihtimelle annetaan YLÖS-komento. Sæt Telis på automatik Indstil en ny solfølsomhed Rengør solcellerne og lysføleren SE E. AURINKOKÄYTTÖ 1. Aurinko tulee esiin Kun päivänvalo ylittää rajan, joka on asetettu Sunis sensorin RTS avulla, kaihtimelle annetaan ALAS-komento 2 minuutin kuluttua. Kaihdin menee sitten oikeaan asentoonsa (katso kaukosäätö-opasta) tai alaääriasentoon, jos mitään asentoa ei ole tallennettu. EFTERJUSTERING ADVARSEL Kun olet syöttänyt DEMO -käytön, käyttö palautuu automaattisesti 3 min. kuluttua USER -käyttöön. Käytä Telistä aurinkokäytössä auringon aktivoimiseksi tai sammuttamiseksi (Telis Soliris RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS). Käsikäyttö = Aurinkokäyttö sammutettu Automaattikäyttö = Aurinkokäyttö aktivoitu. JUSTER SOLFØLSOMHEDEN MED POTENTIOMETERET EFTER ØNSKE 1.Drej mod venstre ( - ) 2.Drej mod højre ( + ) Der er behov for MINDRE sol for at sænke Der er behov for MERE sol for at sænke solafskærmningen solafskærmningen DEMO-KÄYTTÖ Vilkkuva valo 30 sekunnin ajan. Vilkkuva valo 30 sekunnin ajan. ASENNUSOHJEET 1. Varmista, että asennat sensorin pystysuoraan ja paikkaan, jossa aurinkokennot voivat mitata päivänvalon voimakkuuden. 2. Sensori toimitetaan ilman ruuveja, käytä seinäkiinnikkeeseen sopivia ruuveja (Ø 4,5 mm). G. Brug en Telis med solfunktion til at aktivere eller deaktivere solfunktionen (Telis Soliris RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS). Manual funktion = Automatisk funktion = Solfunktionen er deaktiveret Solfunktionen er aktiveret. Jatkuva valo 5 sekunnin ajan. Jatkuva valo 5 sekunnin ajan. 1. Syötä DEMO -käyttö Painamalla MODE-valitsinta >2 sekuntia -> valo alkaa vilkkua 30 sekuntia + moottori antaa palautteen 2. Säädä aurinkokynnys potentiometrin avulla Vihreä led-merkkivalo alkaa vilkkua, kun olet saavuttanut nykyisen aurinkotason. Asettamasi taso on se, jolla aurinko käynnistyy. 3. Tarkista toiminta Anna demo-käytön toimia (jos aurinkoa ei ole, käytä lamppua) 4. Syötä USER -käyttö Painamalla MODE-näppäin >2 sekuntia -> moottori antaa palautetta. > 2 sec. F F. SF 3 min. INDSTILLINGSVEJLEDNING Solskyddet reagerar inte när solen visar sig/försvinner ORSAK Manuellt läge är aktivt Felaktigt solskydd Celler är smutsiga eller dolda av snö, dammföroreringar, löv... Dålig radiomottagning, sensor dold av hinder Vindskydd aktivt Indikatorlampan lyser inte Sensorn laddar inte upp tillräckligt NO E. INNSTILLINGSINSTRUKSER Lysdiodens reaksjon i DEMO funksjon eller BRUKER funksjon SOLVERDI BRUKEFUNKSJON DEMOFUNKSJON Under solnivå: Rød LED kontinuerlig lys i 5 sek. blinklys i 30 sek. Over solnivå: Grønn LED kontinuerlig lys i 5 sek. blinklys i 30 sek. 1. Tast inn DEMO funksjon Trykk på funksjons knappen >2 sek. -> lyset vil begynne å blinke i 30 sek + respons fra motoren. 2. Juster solverdien med potensiometeren Lysdioden blir grønn når du har nådd det aktuelle solnivået. Nivået du stiller inn blir det som solskjermingen skal aktiveres på. 3. Sjekk driften La demofunksjonen virke (hvis det ikke finnes sol, bruk en lampe) 4. Tast inn BRUKER funksjon Trykkfunksjons knappen >2 sek. -> respons fra motoren. Når DEMO funksjonen er tastet inn, vil funksjonen automatisk stilles tilbake i BRUKER funksjon etter 3 min. F. MONTERINGSINSTRUKSER 1. Påse at du installerer sensoren loddrett og på et sted der solcellene kan fange opp dagslysets styrke. 2. Sensoren leveres uten skruer; bruk en skrue som passer til veggholderen (Ø 4,5 mm). ÅTGÄRD Växla Telis till automatiskt läge Ställ in en ny nivå Rengör solcellerna och ljussensorn Ändra positionen för Sunis RTS-sensor Vänta tills vinden avtar Exponera sensorn 20 min. för dagsljus G. SOLDRIFT Bruk en Telis med solfunksjon for å aktivere og deaktivere solen (Telis Soliris RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS). Manuell funksjon = Solfunksjon deaktivert Automatisk funksjon = Solfunksjon aktivert. TOIMINTA Käsikäyttö on aktivoitu Väärä aurinkokynnys Kennot ovat likaisia tai piilossa lumen, lian, lehtien vuoksi Radioyhteys huono, sensori piilossa Tuulisuojaus aktivoitu Sensori ei ole tarpeeksi latautunut Kytke Telis automaattikäyttöön Asenna uusi aurinkokynnys Puhdista aurinkokennot ja valosensori Vaihda SunisRTS- sensorin asemaa Odota, kunnes tuuli lakkaa Laita sensori 20 min päivänvaloon. 1. Solen kommer frem Når dagslysets styrke overskrider solverdien som er innstilt av Sunis sensor RTS, sendes en NED beskjed til markisen etter 2 minutter. Markisen går til stillingen (se veiledningen for fjernstyrt installasjon) eller til dens nedre grensestilling dersom ingen stilling er lagret. 2. Solen forsvinner Når dagslysets nivå faller under solverdien som er innstilt, aktiveres en variabel dødtid på minutter (alt etter hvor lenge det er sol). Etter denne dødtiden, gis et OPP signal til solskjermingen. H. NY JUSTERING JUSTER SOLNIVAET MED POTENSIOMETEREN ALT ETTER DET DU ØNSKER 1.Drei til venstre ( - ) 2.Drei til høyre ( + ) MINDRE sol kreves for å kjøre ut solskjermingen MER sol kreves for å kjøre ut solskjermingen ADVARSEL En RTS vindbeskyttelse (for eksempel Eolis sensor RTS) anbefales for all solbeskyttelse i stoff, både horisontal og vertikal. Somfy fraskriver seg ethvert ansvar i tilfelle ødeleggelse av materialer som er oppstått under en klimatisk hendelse som ikke detekteres av sensoren. Sensoren drives ved hjelp av solceller. Påse at lyssensoren og fotocellene alltid er rene og fri for løv, snø osv. (gjør ren cellene med en tørr klut) FEILSØKING Solbeskyttelsen reagerer ikke når solen kommer frem/forsvinner Lysdioden lyser ikke ÅRSAK RÅD Manuell funksjon er aktiv Feil solverdi Cellene er skitne eller skjult av snø, støvforurensning, løv Dårlig radiomottaking, sensor skjult av hindringer vindbeskyttelse aktiv Sensoren er ikke ladet opp nok Still Telis i automatisk modus Still inn ny solverdi Gjør ren solcellene og lyssensoren Plasser Sunis sensor RTS et annet sted Vent til vinden roer seg Legg sensoren 20 min. i dagslys PATENTS AND DESIGN PATENTS PENDING FOR SOME COUNTRIES (e.g. : US) - 2/2

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

io-homecontrol by Somfy Installationsguide

io-homecontrol by Somfy Installationsguide io-homecontrol by Somfy Installationsguide DK Indholdsfortegnelse 2 vejs-programmering Fjernbetjening Easy Sun io...3 Programmering af Sunea io... 8 Justerbar dugspænding, nederste grænsestilling...14

Læs mere

Tak for tilliden! Indhold

Tak for tilliden! Indhold RTS DK HÅndboG RTS -produkter Altus RTS Orea RTS Modulis Slim Receiver RTS Telis 1 RTS Telis 4 RTS Telis Soliris RTS Telis 4 Soliris RTS Telis Modulis RTS Situo RTS Centralis RTS Sunis RTS Soliris Sensor

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

io-homecontrol Håndbog

io-homecontrol Håndbog io-homecontrol Håndbog DK io-homecontrol Denne brugerhåndbog omfatter følgende Somfy-produkter: Sunea io Sunea screen io J4 io Smoove io Smoove A/M io Easy Sun io Eolis 3D WireFree io Eolis WireFree io

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12

Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 2 www.vitaris.dk Indhold Hvad er der i kassen? 3 Din Caresse Alert tryghedstelefon 4 Installationsråd - for din sikkerhed 5 Hurtig startsguide 6 Tilslutning af

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender Art.nr 402251 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Du skal bruge manuel opsætning, hvis du vil sætte flere højttalere/subwoofere op til den samme lydkanal. I denne vejledning beskrives

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation Grafisk Projekteringsværktøj BACnet er en forkortelse for Building Automation and Control networks. Oprettelse af BACnet objekter ifbm. system-integration

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere