Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5. Fag: VE Vedvarende energi Forår 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5. Fag: VE Vedvarende energi Forår 2011."

Transkript

1 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: 5 ECTS Uddannelsesmål: De studerende skal opnå viden om vedvarende energi i et omfang, så de kan vurdere de nuværende muligheder og begrænsninger indenfor vedvarende energi, samt har et grundlæggende kendskab til nye tendenser indenfor området. De skal ydermere være i stand til at vurdere kommende tendenser indenfor området, ud fra en grundlæggende fysisk forståelse af de mulighederne for at udnytte vedvarende energi. Da en væsentlig del af kurset er nye tendenser indenfor vedvarende energiformer arbejdes der med et inklusionskriterium for, hvilke emner det er relevant at medtage i kurset. Det inklusionskriterium der er vedtaget er, at der som minimum skal være planlagt storskalaforsøg med den pågældende energiform for at emnet kan medtages i kurset. Rammen om kursets emner er, at der er lavet to væsentlige rapporter vedrørende mulighederne for at omstille den danske energiforsyning, så den netto ikke udleder klimagasser i år Disse rapporter er givet som litteraturlistens nummer 1-4. Emnevalget i kurset tager udgangspunkt i disse rapporters målsætninger, men de konkrete emnevalg kan løbende tilpasses den teknologiske udvikling indenfor området. Principperne bag produktion af vedvarende energi (V2) Kende de grundlæggende muligheder og begrænsninger for de forskellige energiformer (V4) Kunne identificere og redegøre for nye tendenser indenfor vedvarende energi (v7) Kunne beregne og vurdere de overordnede potentielle begrænsninger og potentialer for anvendelsen af vedvarende energi (F4+F10) Anvende relevant videnskabelig metode til analyse af problemstillinger af betydning for professionen (F11) Håndtere og demonstrere projektorganiseret og udviklingsbaseret arbejdsmetode samt formidle resultatet af arbejdet til samarbejdspartnere og brugere (F12) Kunne indgå i teams der implementerer nye vedvarende energiformer (K4) Benytte overordnede færdigheder og viden til at formidle mulighederne for anvendelse af vedvarende energi i konkrete sammenhænge (K5). Vurdere og anvende nye forskningsresultater og muligheder i en maskinmesterfaglig sammenhæng (K7) Have vurderet og diskuteret klimakommissionens policy-anbefalinger (K9)

2 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 2 af 5 Undervisningsemner og -forløb Emne Læringsudbytte Vægtning/Uger Vindenergi - Vindens energiindhold - Landbaserede vindmøller og havvindmøller - Kitegen Biobrændsler Energibegrænsning og kulstofbegrænsning (herunder og 3. generation) - Biogas - Biodiesel - Bioetanol Andre Energiformer - solceller, jordvarme, bølgekraft, syntetiske brændsel og geotermi Energilagring - Lagring af strøm (batterier, vandkraft) - Energilagring i form af kulstof og kulbrinter - Energilagring som brint - Brændselsceller Afstemning af energiforbrug og energiproduktion - Smartgrid - Fleksible VE produktionsformer - Energibesparelser og optimering V2, V4, V7 K4, K5, K7 V2, V4, V7 K4, K5, K7 V4 F10 K6 V4, V7 K4, K5 V1, V7 F3, F4,F10 K7 4 lektioner uge 5+6 Energi- og kulstofbegrænsning: 2 lektioner uge 8 1. generation Bioetanol 2 lektioner uge 8 2. generation bioetanol 4 lektioner i uge 9 Biodiesel 2 lektioner uge 10 Biogas 2 lektioner- uge 11 Introduktion af solceller, jordvarme, bølgekraft, syntetiske brændsel og geotermi 2 lektioner Introduktion: 2 lektioner i uge 12 Introduktion og opgaveløsning: 4 lektioner i uge 14

3 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 3 af 5 Policy-anbefalinger - Hvad er vedvarende energi? - Sammenligning og vurdering af policyanbefalingerne i Klimakommissionens og IDA s klimarapport Projektarbejde Formålet med projektarbejde er, at analysere VE problemstillinger med udgangspunkt i et virksomhedsbesøg. Projektarbejdet skal inddrage forsyningssikkerhed. V7 F10, F11 K7, K9 V7 F10, F11, F12 K1,K4,K5,K6,K7,K8 Begrebsafgrænsning 2 lektioner i uge 7 Klimarapporter 2 lektioner i uge 10 Policy-anbefalinger uge 14 Introduceres d. 8. april i 4 lektioner og de resterende lektioner anvendes til projektarbejde. Rapporterne afleveres kl i uge 20 og forsvares i uge 21. Undervisningsmaterialer: 1: Klimakommisionens slutrapport: DK/OmKlimakommissionen/Klimakommissionensrapport/Documents/groen%20energi%20 DK%20screen%201sidet%20v2.pdf 2: Klimakommissionens dokumentationsrapport: DK/OmKlimakommissionen/Klimakommissionensrapport/Documents/DOK%20MASTER %20FINAL%20u%20bilag%205%20okt%2010%20E-opt.pdf

4 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 4 af 5 3: IDA s klimaplan: %20Klima%20Hovedrapport%20DK.pdf 4: IDA s baggrundsrapport: %20IDAs%20klimaplan.pdf Herudover udleveres en række kursusmaterialer løbende, i løbet af semesteret. Undervisningsmetoder: Deduktive oplæg med tilhørende diskussion og/eller opgaveløsning samt evt. oplæg fra de studerende. Materiale, der forventes gennemlæst inden undervisningen, lægges på Moodle senest 3 dage før undervisningen. Projektarbejde i slutningen i semestret med efterfølgende korte mundtlige præsentationer. Eksamensforberedelse: Udarbejdelse af rapport og mundtlige præsentationer. Hjemmearbejde: Der må påregnes ca. 45 min pr. lektion i gennemsnit. Der vil være en del stof der skal læses til brug for diskussion på klassen. Kursusarbejder/Projektarbejde: Sidst på semestret skal der udarbejdes en projektrapport. Det primære formål med projektet er muligheden for fordybelse i de enkelte VE-teknologier. Projektet skal tage udgangspunkt i et konkret VE-anlæg eller en VE-virksomhed. Projektet skal inddrage mulighederne for at den undersøgte teknologi kan indgå i fremtidens CO2-neutrale energiforsyning, med de krav et sådant samfund stiller til energiproduktion, lagring og fleksibilitet. Der ønskes gruppestørrelser a 3-4 personer. Projektet er berammet til en belastning af den studerende i et omfang svarende til 3 ECTS point. 1 ECTS svarer til 30 timers gennemsnitsbelastning af den studerende. Omfanget af projektrapporten skal være mellem 4-6 sider pr studerende for rapportens hovedindhold. I øvrigt skal rapporterne følge retningslinjerne i Projektarbejde og rapportskrivning, 3. udgave af Jesper Nielsen, Fredericia.

5 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 5 af 5 Ekskursioner: Der planlægges minimum 1 virsomhedsbesøg. Bedømmelse: Bedømmelse af den individuelle del af rapporten udarbejdet på baggrund af projektet. Det er en forudsætning for at blive indstillet til bedømmelse, at man på tilfredsstillende vis har deltaget i gruppefremlæggelsen af projektet. Bedømmelse: Bestået/ikke bestået. Evaluering af undervisningen: Evalueringen tager udgangspunkt i projektet. Ved evalueringen skal man sikre sig, at den studerende behersker et rimeligt udsnit af de mål, der er beskrevet i det ovenstående. Der gives karakteren: Bestået, Ikke bestået. Hvis den studerende får karakteren: ikke bestået, skal den studerende efter en vejledning fra underviser omskrive og uddybe de problemstillinger, der ligger til grund for projektet. Hvis dette arbejde heller ikke er tilfredsstillende, skal den studerende gå faget om. Senest gennemgået 15. januar 2011 af SL/UJ

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal bibringes de

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Årgang 2010 Studieordningens fælles del - v/landsnetværket for Designteknolog, september 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet?

Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet? LÆRERVEJLEDNING Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet? Fjernvarmeskolen.dk et gratis undervisningsmateriale til 7. 9. klasse 1 Energiproduktion og forsyning er et aktuelt emne både globalt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning

Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Forudsætninger:

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1 Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 4 1 Uddannelsen... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Læringsmål... 4 1.4 Omfang...

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere