UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker"

Transkript

1 UDKAST Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker Udstedelsesdato: Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bil, fly og andre transportmidler. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 7. Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Ingen yderligere bemærkninger. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Vejledende model for uddannelsens struktur: Grundforløb Skole Praktik Skole 5 uger trin 1 Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger trin 2 Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik I modelskitsen er der taget udgangspunkt i, at uddannelsens områdefag og grundfag, ud fra pædagogiske overvejelser, fordeles, planlægges og gennemføres i temaer eller projekter (undervisningsfag), der kombinerer teori og praktiske øvelser på de indledende skoleperioder med en samlet varighed på 15 uger. De bundne specialefag gennemføres i forbindelse med trin 2 i umiddelbar i forlængelse af trin 1.

2 Til afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Uddannelsens bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved, at uddannelsens grundfag, områdefag og specialefag, samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Trin 1 Trin 1 som bådassistent omfatter grundfag og områdefag. Trin 1 har en varighed på i alt 2 år. Trin 2 Trin 2 består af grundfag, områdefag og bundne specialefag inden for følgende 5 kompetenceområder: Transmission Hydraulik Benzin- dieselmotor Komfort og sikkerhed Elektrisk forsyning og forbrugere Rammer for kørekort Eleven skal inden aflæggelsen af prøve i trin 1, eller den afsluttende eksamen (svendeprøve) i trin 2 have erhvervet relevant kørekort i henhold til gældende kørekortsregler. Det faglige udvalg træffer fornødne afgørelser om kørekort og underretter skolen om afgørelserne. Eleven skal påbegynde køreundervisningen ved uddannelsens start eller umiddelbart efter det fyldte 18.år. Det anbefales, at køreundervisningen tidligst påbegyndes efter prøvetidens udløb. Virksomheden er forpligtet til at betale omkostningerne svarende til myndighedskravet som beskrevet i bekendtgørelse om kørekort i forbindelse med erhvervelsen af det for uddannelsen fornødne kørekort ud fra flg. retningslinier: 1. Kørekort til personbil (kørekort B), lægeattest og prøvegebyr til den teoretiske og praktiske køreprøve betales af arbejdsgiver.

3 Øvrige vilkår. 1. Det er virksomheden, der vælger kørelærer. 2. Såfremt uddannelsesaftalen afbrydes ensidigt af eleven er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. 3. Såfremt uddannelsesaftalen opsiges på grund af misligholdelse fra elevens side er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompentencemål Fagnavn Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 1 Bådassistent Trin 2 Bådmekaniker Nummereringen af kompetencemål henviser til numrene i uddannelsesbekendtgørelsen. Grundfag trin 1 og 2 uge 1 uge 1 uge trin 2 1, 8, 9 Iværksætteri og innovation 1,0 X 1, 3, 6, 7 Salg og service F 1,0 X

4 Områdefag Trin 1 Præstationsstandard 14 uger 15 uger 2, 3 Økonomi 0,5 X 1, 6, 7 Brancemiljø 1 0,5 X 7 Løfte- bæreteknik 1,0 X 1, 3, 6, 7 Kvalitet og service om bord 1, 2, 6, 7 Sikkerhed ved polyesterstøbning 1, 2, 3, 6, 7 Fremstilling af simple emner 1,0 X Arbejdstilsynets krav 1,0 X Begynder 1,0 X 1, 2, 6 Speedbådskørekort Søfartsstyrelsens krav 2,0 X 1, 2, 3 Installation af motorer, skruer og propeller 1, 2, 10, 11 Kontrol- og reparation af transmissionssystemer 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11 Kontrol og reparation af propeller, - aksler og kardanled 1, 2, 3 2-takt påhængsmotorer 1, 2, 3 4-takt påhængsmotorer 1, 2, 3 Karburator- tændingssystemer 1 Kontrol af batterier og omskiftersystemer 1, 2, 7 Vinteropbevaring af motorer Begynder 0,5 X 1,0 X 0,5 X 1,5 X 1,5 X 1.0 X 0,5 X 0,5 X Trin 2 Bundne specialefag Præstationsstandard 3,1 uge 1, 2, 6 Faglig kommunikation, 2,0 X fremmedsprog 1, 7, 8 Branchemiljø 2 Avanceret 0,5 X

5 1, 5, 6, 7, 9, 10 Bådteknisk naturfag 0,6 X Trin 2 Bundne specialefag Hydraulik 1, 2, 10, 19 Grundlæggende funktioner, diagramlæsning, styring af ror og trim på motorer og flaps Benzin- og dieselmotor 1, 2, 10, 12 Kontrol og reparation af bådmotorer, herunder cylindertæthedsmålinger, fejlfinding på motorens indvendige komponenter, samt kontrol og reparation af køle- og smøresystem 1, 2, 10, 12 Kontrol af indsugnings- og udstødningssystemer 1, 2, 10, 12 Kontrol og reparation af benzinindsprøjtningsanlæg 1, 2, 10, 12 Reparation af karburator- og tændingssystemer 1, 2, 10, 12 Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg og forvarmesystemer 1, 2, 10, 12 Fejlfinding på elektronisk kontrollerede dieselindsprøjtningssystemer 1, 2, 10, 12 Reparation af motorstyringsanlæg Elektrisk forsyning og forbrugere Præstationsstandard 14,9 uge 1,0 uge 1,0 X 6,9 uge 1,8 X 0,5 X Avanceret 1,0 X 0,6 X Avanceret 2,0 X Avanceret 0,5 X Avanceret 0,5 X 4,1 uge

6 1, 2, 10, 13, 14 Kontrol og reparation af starter og generator 1, 2, 10, 14 Kontrol, fejlfinding og reparation af lys og lanterner 1, 2, 10, 13, 14 Kontrol, fejlfinding og reparation af viskersystemer 1, 2, 10, 15 Montering, fejlfinding og reparation af ankerspil, bovpropeller og lænsepumper 1, 2, 10, 18 Lovgivning, kontrol og reparation af 230 volt installationer 1, 2, 10, 14 Vedvarende energikilder herunder solcellepaneler og vindgeneratorer Komfort og sikkerhedsudstyr 1, 2, 10, 13 Montering og reparation af navigationsanlæg 1, 2, 10, 13 Reparation af airconditionanlæg, motor- og kabinevarmere 1, 2, 10, 13 Kontrol, fejlfinding og reparation af komfort og sikkerhedsudstyr 1, 2, 10, 16 F-gasanlæg i fritidsbåde Valgfag 1,0 X 0,7 X 0,4 X 0,8 X Begynder 0,5 X Begynder 0,7 X 2,9 uge Avanceret 0,4 X Avanceret 0,8 X Avanceret 1,4 X Begynder 0,3 X 1,0 X Elever, der har opfyldt uddannelsens mål på kortere tid end den vejledende varighed, tilbydes undervisning i fag efter mekaniker- og eventuelt motorcykelmekanikeruddannelsens liste over valgfri specialefag. Undervisningen i valgfri specialefag sker i disse tilfælde ud over den for specialet normerede varighed af disse.

7 Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål. [Nummereringen henviser til nummereringen af kompetencemål i uddannelsesbekendtgørelsen.] 7, 12, Praktikmål Trin 1 bådassistent Trin 1 og 2 Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt arbejdsforløb i forbindelse med eftersyn og enkel fejlfinding på benzin- og dieseldrevne fritidsbåde, herunder reparere eller udskifte nedslidte og defekte dele, x Trin 2 bådmekaniker x 1, 2, 7, 17, 18 Eleven kan med det krævede mindsteudstyr for branchen udføre arbejdet under anvendelse af reparationshåndbøger på dansk og fremmedsprog, og andre tilgængelige data, herunder myndighedernes forskrifter for fritidsbåde, x x 1, 3, 6, Eleven kan assistere ved salg samt vejlede kunden om økonomi ved en given reparation eller nyanskaffelse Eleven kan udføre arbejdet i overensstemmelse 1, 7, 17, 18 med gældende Søfartsstyrelsens lovgivning, sikkerhedsregler og miljøkrav. x x x 12 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 4, 5, 6, 7, 9, 10 Trin 2 Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt arbejdsforløb i forbindelse med eftersyn og fejlfinding på benzin- og dieseldrevne fritidsbåde Eleven kan reparere eller udskifte nedslidte og defekte dele, Eleven kan vurdere reparationsmuligheder og vejlede om den mest økonomiske reparation ud fra kundens ønsker og forventninger til driftsøkonomi, x x x

8 3, 7, 8, 9, 18 driftssikkerhed, udseende, brugsværdi og miljøkrav Eleven kan anvende de opnåede tekniskfaglige, almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver, herunder salg af ydelser og udstyr samt vejledning og betjening af kunder på flere sprog x Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Til afsnit 6 og beviser mv. Trin 1, bådassistent For elever, der afslutter uddannelsens trin 1 bådassistent afholder skolen en prøve i form af en praktisk orienteret prøve á 7 timers varighed, der tager udgangspunkt i kompetencemålene for trinnet. Prøven bedømmes på skolens foranstaltning. Ved bedømmelsen anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Skolen indsender oplysning om karakteren til det faglige udvalg, som herefter påføres uddannelsesbeviset. Svendeprøven for trin 2, bådmekaniker Grundlaget for svendeprøven er mål- og fagbeskrivelserne fra elevens uddannelsesplan. Planen er dermed grundlaget for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøven og bedømmelsen af prøven. Ved indkaldelsen af elever til den afsluttende skoleperiode, hvori svendeprøven afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af datoer for skuemestrenes tilstedeværelse ved bedømmelsen af svendeprøven til det faglige udvalg. Skuemestrene indvarsles ca. 3-4 uger før den afsluttende eksamen (svendeprøven). Skolen og skuemestrene modtager herefter iværksættelsespapirerne. For skolens lærere og censorerne gælder den lokale bedømmelsesplan og skolens eksamensreglement vedrørende svendeprøveaflæggelsen. Opgaverne for svendeprøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Kun prøver, der er

9 iværksat i samarbejde med Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI), kan medtages ved bedømmelsen. Det faglige udvalg kan udarbejde forslag til opgaver for svendeprøven. Svendeprøven bedømmes ud fra de kompetencemål og fagbeskrivelser, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordningen for uddannelsen. Svendeprøven aflægges normalt tidligst 3 måneder før udlæringsdatoen og aldrig tidligere end 6 måneder før udlæringsdatoen. Prøven finder sted på skolen i forbindelse med det afsluttende skoleophold. n foretages af 2 skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg samt en lærer(eksaminator) udpeget af skolen. Den praktiske prøve Svendeprøven for bådmekaniker består af 2 værkstedsopgave, som eleven vælger ved lodtrækning. Eleven løser en opgave, der består af typiske arbejdsopgaver inden for bådmekanikerens arbejdsområder. Arbejdsopgaverne omfatter adskillelse, fejlfinding, justering, funktionsafprøvning, udskiftning, montering og afprøvning med tilhørende dokumentation. værkstedsopgaverne løses selvstændigt af den enkelte elev inden for i alt 14 klokketimer. Prøven anses for færdigudført, når eleven melder klar, og værktøj m.v. er rengjort og på plads. Læreren (eksaminatoren) skal være til stede under udførelsen af værkstedsopgaven. Skuemestrene (censorerne) skal være til stede i det omfang, det er nødvendigt, for at bedømme elevens opgave dog minimum 1 dag. Samtale under prøven I forbindelse med bedømmelsen af prøven gennemføres løbende en samtale med eleven under prøve-forløbet, hvor eksaminator og censorer har mulighed for at stille afklarende spørgsmål. Samtalen, der skal omhandle den aktuelle opgave, og må ikke have karakter af mundtlig eksamination. Formålet med samtalen er alene at give eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode. Vurderingsramme Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne ved den praktiske prøve giver de to skuemestre og læreren samlet én karakter, hvori følgende bedømmelseskriterier indgår: Elevens teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål samt elevens almen-faglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation, kundeservice, arbejdsplanlægning og dokumentation samt miljø- og kvalitetsbevidsthed.

10 Skuemestervejledningen angiver nærmere anvisninger for vurderingsrammen, herunder kriterierne for de enkelte opgaver. Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg tilbyder elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve en ny prøve, såfremt eleven ikke har opnået beståelseskarakteren 02. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. Evt. omprøve følger reglerne i bekendtgørelse om eksamen. Karakterskala Generelt om bedømmelse og karaktergivning af præstationer og standpunkter skal ske på grundlag af beskrivelserne med mål og øvrige rammer, der er opstillet for den pågældende uddannelse (absolut karaktergivning). Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne i forhold til klassens øvrige karakterer (relativ karaktergivning). Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen: Karakter Relation til ECTS Betegnelse 12 A Den fremragende præstation 10 B Den fortrinlige præstation 7 C Den gode præstation 4 D Den jævne præstation Beskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

11 02 E Den tilstrækkelige præstation 00 Fx Den utilstrækkelige præstation -3 F Den ringe præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. For at bestå svendeprøven kræves, at karakteren for den praktiske prøve er mindst 02. Læreren og de 2 skuemestre meddeler lærlingen eksamensresultatet umiddelbart efter bedømmelsen. Skuemestrene og skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter svendeprøvekarakteren påføres svendebrevet. Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. Trin 1, områdefag (15 uger) Økonomi Vejledende varighed Mål Branchemiljø 1 Vejledende varighed Mål 0,5 uge - Eleven kan inden for et afgrænset ansvarsområde vejlede kunden om økonomien ved en given reparation eller anskaffelse herunder udskiftning med nyt eller reparation af det defekte. - Eleven kan på baggrund af markedssituationen vejlede kunden under hensyntagen til virksomhedens planlægning og indtjening. Standspunktkarakter 0,5 uge - Eleven kan anvende sin viden om opbevaring og bortskaffelse af de miljøbelastende produkter, som anvendes i bådbranchen. - Eleven kan fremstille en APV og forstå hovedpunkterne i arbejdsmiljøloven.

12 - Eleven kan anvende sin viden om forholdene omkring personlig hygiejne i forhold til materialeanvendelse på værkstedet og i fritidsbåde. Løfte- bæreteknik Vejledende varighed Mål 1 uge - Eleven kan foretage de rigtige disponeringer til at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i eget job, på skibet og i motorrum, samt inddrage relevant teknik og løftegrej i forhold til arbejdssituationen herunder at anvende relevante øvelser til at forebygge skader og opnå øget velvære. - Elevens handlinger sker på baggrund af viden om konsekvenser af arbejdsbelastninger inden for bådmekanikerområdet. - Eleven kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning med baggrund i viden om psykiske og fysiske spændingers påvirkning af hinanden. - Eleven kan indhente information om ergonomi, herunder relevant lovgivning og vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og BAR. Kvalitet og service ombord Vejledende varighed 1 uge Mål - Eleven kan anvende præcis og nuanceret formulering i forbindelse med såvel telefonbetjening som mundtlig kommunikation med kunden - Eleven har forståelse for kundes forventninger til ansvarlighed og renlighed i forbindelse med service og reparationer ombord på båden. - Eleven kan anvende begreberne kvalitet og service i udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner i forhold til optimering af eget arbejde for på den måde skabe grundlag for kundeloyalitet og udbygning af eksisterende kundegrundlag. - Eleven forstår, hvad arbejdsfunktionen betyder for virksomheden som helhed. Sikkerhed ved polyesterstøbning Arbejdstilsynets krav Vejledende varighed 1,0 uge Mål - Eleven opnår bevis for kurset Sikkerhed og arbejdsmiljø ved arbejde med polyesterstøbning. - Eleven kan anvende sin viden om epoxy, isocyanater og polyester ved løsning af praktiske opgaver. Bestået/ikke bestået

13 Fremstilling af simple emner Begynder Vejledende varighed 1,0 uge Mål - Eleven kan udføre enkle emner i træ- og kompositværkstedet. - Eleven kan betjene de gængse træbearbejdningsmaskiner og håndværktøjer forsvarligt. Speedbådskørekort Vejledende varighed Mål Søfartsstyrelsens krav 2,0 uger - Eleven opnår Bevis for førere af visse motordrevne fartøjer med en skroglængde under 15 m. - Eleven er bekendt med love, regler og anbefalinger omkring personligt sikkerhedsudstyr i fartøjer og kan anvende dette. - Eleven kender regler og procedurer ved havari, brand og ulykker om bord, mand over bord, manøvrer, nødsignaler og førstehjælp. Bestået/ikke bestået Installation af motorer, skruer og propeller Begynder Vejledende varighed 0,5 uge Mål - Eleven har kendskab til motorfundamenter, udboring for og montering af stævnrør, oplimning af motor og skrueaksel Eleven har kendskab til forskellige propeltyper og dimensionering af propeller Kontrol og reparation af transmissionssystemer Vejledende varighed 1,0 uge Mål - Eleven kan foretage kontrol og reparation af transmissionssystemer på udenbords og indenbords bådmotorer, herunder udskifte defekte dele i transmissionen under anvendelse af reparationshåndbøger. - Eleven kan udføre rationel planlægning af reparationen, herunder beregning af gearforhold, korrekt anvendelse af måleudstyr, samt justering af skifteanordning. Kontrol og reparation af propeller, -aksler og kardanled Vejledende varighed 0,5 uge Mål - Eleven kan ud fra sin viden om kardan- og propelakslers virkemåde gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på propelaksler, samt foretage de nødvendige reparationer på træk og kardanled. - Eleven kan foretage udskiftning efter fabrikantens anvisninger, samt kontrol-

14 lere og vurdere propelaksel/kardanled og manchetter for slør og defekter. 2- takt påhængsmotorer Vejledende varighed Mål 4 takt påhængsmotorer Vejledende varighed Mål 1,5 uge - Eleven kan anvende sin viden om 2 takt påhængsmotorer og deres funktion i forbindelse med eftersyn for slidtage og fejl på 1- og 2 cylindrede påhængsmotorer. - Eleven kan kontrollere og vurdere motorens enkeltkomponenter, udskifte defekte komponenter samt udføre service på 2 takt bådmotorer. 1,5 uge - Eleven kan anvende sin viden om 4 takt påhængsmotorer og deres funktion i forbindelse med eftersyn for slidtage og fejl på 1-, 2-, og 3 cylindrede påhængsmotorer. - Eleven kan kontrollere og vurdere motorens enkeltkomponenter, udskifte defekte komponenter samt udføre service på 4 takt påhængsmotorer. Karburator- og tændingssystemer Vejledende varighed 1,0 uge Mål - Eleven kan anvende sin viden om 2- og 4-takt bådmotorer, herunder karburatorens og tændingssystemernes funktion i forbindelse kontrol af motorernes virkemåde. - Eleven kan fejlfinde og reparere karburatorer samt grundindstille forskellige karburatortyper. - Eleven kan anvende el-teknisk måleudstyr og specialtestere til fejlfinding og reparation af tændingsanlæg.. Kontrol af batterier og omskiftersystemer Vejledende varighed 0,5 uge Mål - Eleven kan kontrollere batterier for ladetilstand, belastning og afladning samt anvise kunden fagligt korrekte løsninger i tilfælde af utilstrækkelig levetid på batterier monteret i både. - Eleven kan diagnosticere problemet inden eventuelle udskiftninger foretages. - Eleven kan foretage en vurdering af ladetilstand og batteriernes evne til at

15 afgive - strøm er i overensstemmelse med specifikationerne, samt en afladning ikke overstiger erfaringsværdier, og at elektriske forbindelser på stel og plus siden ikke har større spændingstab end anbefalet. - Eleven kan foretage korrekt håndtering af batterierne i overensstemmelse med gældende sikkerhedsforskrifter. - Eleven har viden om blyakkumulatorens arbejdsprincipper. - Eleven kan kontrollere omskiftersystemernes funktion Vinteropbevaring af motorer Vejledende varighed 0,5 uge Mål - Eleven kan afrense, servicere og konservere forskellige typer bådmotorer til vinteropbevaring. - Eleven kan henstille motorerne sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt til opbevaring. Hovedforløb trin 2 (20 uger) Områdefag Faglig kommunikation - fremmedsprog Vejledende varighed 2 uger Mål - Eleven er bevidst om sprogets brug og muligheder, både i teknisk/faglige, almene og personlige sammenhænge. - Eleven udtrykker sig mundtligt i et enkelt og sammenhængende sprog omkring faglige og erhvervsmæssige forhold på dansk og evt. et andet sprog - Eleven kan udvælge kommunikationsformer og metoder, der er afpasset modtageren, herunder forskellige præsentations-, rapporterings- og informationsformer. - Eleven er i stand til at søge og anvende relevante informationer på engelsk eller et andet fremmedsprog yderligere bl.a. ved hjælp af forskellig informationsteknologi. - Eleven kan fungere på et internationalt arbejdsmarked gennem anvendelse af fremmedsprog i erhvervsfaglig sammenhæng. - Eleven kan på en forståelig og hensigtsmæssig måde redegøre for planlægnings- og arbejdsopgaver over for kolleger og kunder. Branchemiljø - 2 Vejledende varighed 0,5 uge

16 Mål Avanceret - Eleven kan forstå betydningen af de daglige miljømæssige sammenhænge i bådbranchen - Eleven kan forstå og arbejde ud fra de miljømæssige bekendtgørelser. - Eleven har indsigt i samspillet mellem samfund og miljø, set ud fra bådbranchen. - Eleven kan søge, udvælge og anvende relevante miljømæssige informationer fra forskellige informationskilder, herunder it-baserede kilder. - Eleven får kendskab til de miljømæssige reglers tilblivelse og opståen. - Eleven kan bruge gældende lovgivning i forhold til konkrete bådfaglige arbejdsopgaver. - Eleven kan forholde sig til miljøspørgsmål set i forhold til beskæftigelse, produktion og livskvalitet for den enkelte medarbejder. Bådteknisk naturfag Vejledende varighed Mål 0,6 uge - Eleven forholder sig til naturfagets betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund. - Eleven kan anvende matematiske udtryk og begreber i sammenhæng med beregninger i det faglige arbejde. - Eleven skal gennem forsøg undersøge det naturfaglige, som har bådfaglig relevans. - Eleven kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier. - Eleven kan søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder i sit faglige arbejde. - Eleven kan anvende relevante it-værktøjer til informationssøgning, beregninger og dokumentation af hans faglige arbejder. - Eleven skal på en forståelig måde dokumentere de naturfaglige konsekvenser af arbejdet over for kollegaer og kunder. Bundne specialefag Hydraulik (1 uge) Grundlæggende funktioner, diagramlæsning, styring af ror og trim af motorer og flaps Vejledende varighed 1,0 uge - Eleven kan, ved hjælp af brugervejledninger, diagrammer og ud fra kendskab til de grundlæggende principper for hydraulisk effektoverførsel betjene, vedligeholde og reparere hydrauliske styrede ror på fritidsbåde. - Overholde de sikkerhedsmæssige rutiner, der kræves ved arbejde med hydrau-

17 liske komponenter og anlæg. - Eleven kan, ved hjælp af brugervejledninger, diagrammer og ud fra kendskab til de grundlæggende principper for hydraulisk effektoverførsel betjene, fejlfinde, reparere og justere/trimme motorben og propeller til optimal fremdrift og driftsøkonomi på fritidsbåde - Eleven kan foretage fejlfinding, reparation og justering/trimning af flaps for korrekt indstilling af fritidsbåde. - Eleven kan foretage kontrol og reparation af gængse propeller ud fra fabrikanternes anvisninger og vejledninger Benzin- og dieselmotorer (6,9 uge) Kontrol og reparation af bådmotorer, herunder cylindertæthedsmålinger, fejlfinding på motorens indvendi-ge komponenter, samt kontrol og reparation af køle- og smøresystem Vejledende varighed 1,8 uge Mål - Eleven kan kontrollere en motors evne til kompressionsopbygning og vurdere resultatet med henblik på at kunne anbefale omfanget af en eventuel efterfølgende motorreparation. - Eleven kan justere ventilerne korrekt inden kontrolproceduren foretages. - Eleven kan foretage vurdering af motorens tilstand under hensyntagen til kompressions-, lækage-, balance-, og flowmålingernes begrænsninger. - Eleven har kendskab til de fire takters arbejdsprincipper, teoretisk og praktisk. - Eleven kan gennemføre fejlfinding, udskiftning og reparation af motorkomponenter, herunder stempler, lejer og ventiler. - Eleven kan anvende fabrikantens forskrifter i forbindelse med arbejdsopgaven. - Eleven kan udføre tæthedskontrol af forbrændingskammer, herunder lokalisering af utætheder, samt foretage udmåling af komponenter. - Eleven kan foretage udvælgelse af korrekte størrelser af komponenter. - Eleven udviser renlighed og orden i forbindelse med arbejdets udførelse. - Eleven kan foretage målinger på motorens indvendige dele, herunder cylindre, stempler, krumtap, knastaksel, lejer og ventiler samt udfærdige dokumentation for graden af slidtage. - Eleven kan udvise hensyntagen til gennemført systematisk orden og renlighed. - Eleven kan foretage håndværksmæssig korrekt betjening af håndværktøj, special- og måleværktøj, samt udfører troværdige målinger der afspejler de faktiske forhold. - Eleven kan udfærdige dokumentation så den giver et korrekt billede af de udmålte komponenters tilstand sammenlignet med produktets tekniske specifikationer. - Eleven kan gennemføre fejlfinding på komponenter i salt- og ferskvands køle-

18 systemer, og foretage udskiftning af vandpumpe, slanger, køler og kontrol af termostat. - Eleven kan udføre trykprøvning samt udluftning af kølesystemerne. - Eleven kan korrekt håndtere afhændelse af kølevæske set ud fra miljøhensyn. - Eleven kan gennemføre fejlfinding og reparation på smøresystemet, herunder udskiftning af oliepumpe og olietrykskontakt. - Eleven kan udføre kontrol af olietryk, samt tæthedskontrol af systemet. - Eleven har viden om smøresystemets funktion og komponenter. - Eleven kan korrekt håndtere olieaffald. Kontrol af indsugnings- og udstødningssystemer Vejledende varighed 0,5 uge Mål - Eleven kan kontrollere bådmotorens indsugnings- og udstødningssystem, herunder turboen, intercooleren og eventuelle katalytiske og røgrensningssystemer. - Eleven kan udføre kontrol og trykprøvning af indsugningsmanifold og intercoolersystem, kontrol af turbotryk og udstødningsmodtryk og kontrol af indsugningslufttemperatur. Kontrol og reparation af benzinindsprøjtningsanlæg Avanceret Vejledende varighed 1,0 uge Mål - Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et benzinindsprøjtningsanlæg og efterfølgende foretage udskiftning af brændstoftank, benzinpumper, dyser, trykregulator og filter samt foretage reparation af det tilhørende ledningsnet. - Eleven kan anvende fabrikantens forskrifter i forbindelse med arbejdsopgaven. - Eleven kan udlæse og omsætte fejlkoder fra motorstyreboks. - Eleven kan udmåle og fortolke emissionsværdier fra en gastester. - Eleven håndterer benzin ud fra et personligt sikkerheds- og miljøhensyn. Reparation af karburator- og tændingssystemer Vejledende varighed 0,6 uge Mål - Eleven ud fra sin viden om forskellige tændingssystemers funktionsprincipper udmåle og fejlfinde på disse ud fra fabrikantens data og ved anvendelse af el-teknisk måleudstyr samt specieltester.

19 Eleven kan fejlfinde på forskellige karburatorsystemer ud fra sin viden om deres funktionsprincipper samt viden om grundlæggende indsprøjtningssystemer og en vurdering af miljøemissionen. Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg og forvarmesystemer Avanceret Vejledende varighed 2,0 uge Mål - Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et dieselindsprøjtningsanlæg og efterfølgende foretage udskiftning og reparation samt justering af pumper, dyser, filter, brændstoftank og tilhørende ledningsnet. - Eleven kan anvende fabrikantens forskrifter i forbindelse med arbejdsopgaven - Eleven kan udmåle brændstoftilførselen herunder foretage en kontrol af motorens emissioner ved hjælp af en røggastester, samt vurdere resultatet i forhold til lovkrav. - Eleven kan håndtere dieselolie korrekt ud fra personligt sikkerheds- og miljøhensyn. - Eleven kan fejlfinde på elektronisk styrede forvarmesystemer samt reparere/udskifte defekte elementer i det pågældende system. - Eleven kan konstatere fejl ved udmåling af komponenten før udskiftning. - Eleven kan i forvarmersystemet identificere elementerne som enten sensorer eller aktorer. - Eleven kan fortolke ledningsdiagrammet over systemet og overføre det til det fysiske system. - Eleven anvender en velbegrundet strategi for udmåling med baggrund i systemets virkemåde. - Eleven kan udføre kontrol af, at systemet reagerer korrekt i tilfælde af fejlbetjening og mangelfulde signaler. Fejlfinding på elektronisk kontrollerede dieselindsprøjtningssystemer Avanceret Vejledende varighed 0,5 uge Mål - Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på elektronisk kontrollerede dieselindsprøjtningssystemer. - Eleven kan identificere det aktuelle system, og beskrive de forskelle, der fremkommer ved sammenligning med andre EDC- systemer, samt identificere de enkelte elementer i systemet som enten sensorer eller aktorer. - Eleven kan fortolke ledningsdiagrammet over systemet og overføre det til det fysiske system. - Eleven kan arbejde med en velbegrundet strategi for udmåling med baggrund i systemets virkemåde. - Eleven kan foretage udskiftning af defekte styreenheder, sensorer og aktorer samt reparere tilhørende ledningsnet. - Eleven kan udmåle de korrekte tryk i brændstofforsyningen til det aktuelle

20 system, dysernes lækolie og på baggrund af dette vurdere dysernes tilstand, tasteforholdet der styrer funktionen af wastegate magnetventil samt udstødningstilbageførelsesmagnetventil. - Eleven kan anvende fejlfindingsværktøjer, herunder testværktøjer og fejlkodeudlæsere. Reparation af motorstyringsanlæg Avanceret Vejledende varighed 0,5 uge Mål - Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på motorstyringsanlæg og foretage udskiftning af defekte styreenheder, sensorer og aktorer på benzin- og dieselmotorer samt reparere tilhørende ledningsnet. - Eleven har viden om kontrol af motorens mekaniske funktion, samt viden om komponenternes funktion i systemet. - Eleven kan foretage udlæsning af fejllager og fortolkning af værdier fra motorstyreboks. - Eleven anvender informationssøgning af nødvendige værdier. Elektrisk forsyning og forbrugere (4,1 uge) Kontrol og reparation af starter og generator Vejledende varighed 1,0 uge Mål - Eleven skal kunne gennemføre en udmåling og reparation af bådmotorens starter- og ladesystem samt foretage de nødvendige udskiftninger på forskellige typer af startere og generatorer. - Eleven kan foretage udmåling af generatorens maximale ladestrøm og reguleringsspænding samt måling af afladning på bådens el.system. - Eleven kan udføre fejlfinding på komponentniveau. - Eleven har viden om lade- og startersystemets opbygning og virkemåde. - Eleven kan foretage lokalisering af fejl ud fra de udmålte data. - Eleven kan vejlede kunden ud fra tekniske og økonomiske vurderinger. Kontrol, fejlfinding og reparation af lys og lanterner Vejledende varighed 0,7 uge Mål - Eleven kan gennemføre kontrol, fejlfinding og reparation af bådens lys og lanterner. - Eleven har viden om lovens krav til lygtesystemer. - Eleven kan foretage udmåling af spændingstab, anvende ledningsdiagrammer,

Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker Udstedelsesdato: Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28.03.2008 mekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til bådmekaniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til bådmekaniker. Sagsnr.: 060.09S.41 Høring udsendt d. 16. marts 201 Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.201 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. personvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. januar 2014 personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedelsesdato: 1.juli 2013 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker BEK nr 317 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.09T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 01.12.2010 mekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Personvognsmekaniker (udkast 4)

Personvognsmekaniker (udkast 4) Bilag 5 Personvognsmekaniker (udkast 4) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til personvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Januar 2012 Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognmekaniker Udstedelsesdato:1. juli 2011 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 218 af 17/03/2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28.03.2008 mekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler.

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. Have-Parkmekaniker Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. HANSENBERG Faglig it 1 niveau Begynder 1. Eleven kan arbejde med tekstbehandling, regneark og power point samt gemme og hente

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/01/2014 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelserne inden for. Boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelserne inden for. Boligmontering Uddannelsesordning for uddannelserne inden for Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Boligmontering Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4. 2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedelsesdato: 01.07.2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 218 af 17/03/2011 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere