UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker"

Transkript

1 UDKAST Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker Udstedelsesdato: Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bil, fly og andre transportmidler. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 7. Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Ingen yderligere bemærkninger. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Vejledende model for uddannelsens struktur: Grundforløb Skole Praktik Skole 5 uger trin 1 Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger trin 2 Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik I modelskitsen er der taget udgangspunkt i, at uddannelsens områdefag og grundfag, ud fra pædagogiske overvejelser, fordeles, planlægges og gennemføres i temaer eller projekter (undervisningsfag), der kombinerer teori og praktiske øvelser på de indledende skoleperioder med en samlet varighed på 15 uger. De bundne specialefag gennemføres i forbindelse med trin 2 i umiddelbar i forlængelse af trin 1.

2 Til afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Uddannelsens bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved, at uddannelsens grundfag, områdefag og specialefag, samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Trin 1 Trin 1 som bådassistent omfatter grundfag og områdefag. Trin 1 har en varighed på i alt 2 år. Trin 2 Trin 2 består af grundfag, områdefag og bundne specialefag inden for følgende 5 kompetenceområder: Transmission Hydraulik Benzin- dieselmotor Komfort og sikkerhed Elektrisk forsyning og forbrugere Rammer for kørekort Eleven skal inden aflæggelsen af prøve i trin 1, eller den afsluttende eksamen (svendeprøve) i trin 2 have erhvervet relevant kørekort i henhold til gældende kørekortsregler. Det faglige udvalg træffer fornødne afgørelser om kørekort og underretter skolen om afgørelserne. Eleven skal påbegynde køreundervisningen ved uddannelsens start eller umiddelbart efter det fyldte 18.år. Det anbefales, at køreundervisningen tidligst påbegyndes efter prøvetidens udløb. Virksomheden er forpligtet til at betale omkostningerne svarende til myndighedskravet som beskrevet i bekendtgørelse om kørekort i forbindelse med erhvervelsen af det for uddannelsen fornødne kørekort ud fra flg. retningslinier: 1. Kørekort til personbil (kørekort B), lægeattest og prøvegebyr til den teoretiske og praktiske køreprøve betales af arbejdsgiver.

3 Øvrige vilkår. 1. Det er virksomheden, der vælger kørelærer. 2. Såfremt uddannelsesaftalen afbrydes ensidigt af eleven er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. 3. Såfremt uddannelsesaftalen opsiges på grund af misligholdelse fra elevens side er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompentencemål Fagnavn Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 1 Bådassistent Trin 2 Bådmekaniker Nummereringen af kompetencemål henviser til numrene i uddannelsesbekendtgørelsen. Grundfag trin 1 og 2 uge 1 uge 1 uge trin 2 1, 8, 9 Iværksætteri og innovation 1,0 X 1, 3, 6, 7 Salg og service F 1,0 X

4 Områdefag Trin 1 Præstationsstandard 14 uger 15 uger 2, 3 Økonomi 0,5 X 1, 6, 7 Brancemiljø 1 0,5 X 7 Løfte- bæreteknik 1,0 X 1, 3, 6, 7 Kvalitet og service om bord 1, 2, 6, 7 Sikkerhed ved polyesterstøbning 1, 2, 3, 6, 7 Fremstilling af simple emner 1,0 X Arbejdstilsynets krav 1,0 X Begynder 1,0 X 1, 2, 6 Speedbådskørekort Søfartsstyrelsens krav 2,0 X 1, 2, 3 Installation af motorer, skruer og propeller 1, 2, 10, 11 Kontrol- og reparation af transmissionssystemer 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11 Kontrol og reparation af propeller, - aksler og kardanled 1, 2, 3 2-takt påhængsmotorer 1, 2, 3 4-takt påhængsmotorer 1, 2, 3 Karburator- tændingssystemer 1 Kontrol af batterier og omskiftersystemer 1, 2, 7 Vinteropbevaring af motorer Begynder 0,5 X 1,0 X 0,5 X 1,5 X 1,5 X 1.0 X 0,5 X 0,5 X Trin 2 Bundne specialefag Præstationsstandard 3,1 uge 1, 2, 6 Faglig kommunikation, 2,0 X fremmedsprog 1, 7, 8 Branchemiljø 2 Avanceret 0,5 X

5 1, 5, 6, 7, 9, 10 Bådteknisk naturfag 0,6 X Trin 2 Bundne specialefag Hydraulik 1, 2, 10, 19 Grundlæggende funktioner, diagramlæsning, styring af ror og trim på motorer og flaps Benzin- og dieselmotor 1, 2, 10, 12 Kontrol og reparation af bådmotorer, herunder cylindertæthedsmålinger, fejlfinding på motorens indvendige komponenter, samt kontrol og reparation af køle- og smøresystem 1, 2, 10, 12 Kontrol af indsugnings- og udstødningssystemer 1, 2, 10, 12 Kontrol og reparation af benzinindsprøjtningsanlæg 1, 2, 10, 12 Reparation af karburator- og tændingssystemer 1, 2, 10, 12 Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg og forvarmesystemer 1, 2, 10, 12 Fejlfinding på elektronisk kontrollerede dieselindsprøjtningssystemer 1, 2, 10, 12 Reparation af motorstyringsanlæg Elektrisk forsyning og forbrugere Præstationsstandard 14,9 uge 1,0 uge 1,0 X 6,9 uge 1,8 X 0,5 X Avanceret 1,0 X 0,6 X Avanceret 2,0 X Avanceret 0,5 X Avanceret 0,5 X 4,1 uge

6 1, 2, 10, 13, 14 Kontrol og reparation af starter og generator 1, 2, 10, 14 Kontrol, fejlfinding og reparation af lys og lanterner 1, 2, 10, 13, 14 Kontrol, fejlfinding og reparation af viskersystemer 1, 2, 10, 15 Montering, fejlfinding og reparation af ankerspil, bovpropeller og lænsepumper 1, 2, 10, 18 Lovgivning, kontrol og reparation af 230 volt installationer 1, 2, 10, 14 Vedvarende energikilder herunder solcellepaneler og vindgeneratorer Komfort og sikkerhedsudstyr 1, 2, 10, 13 Montering og reparation af navigationsanlæg 1, 2, 10, 13 Reparation af airconditionanlæg, motor- og kabinevarmere 1, 2, 10, 13 Kontrol, fejlfinding og reparation af komfort og sikkerhedsudstyr 1, 2, 10, 16 F-gasanlæg i fritidsbåde Valgfag 1,0 X 0,7 X 0,4 X 0,8 X Begynder 0,5 X Begynder 0,7 X 2,9 uge Avanceret 0,4 X Avanceret 0,8 X Avanceret 1,4 X Begynder 0,3 X 1,0 X Elever, der har opfyldt uddannelsens mål på kortere tid end den vejledende varighed, tilbydes undervisning i fag efter mekaniker- og eventuelt motorcykelmekanikeruddannelsens liste over valgfri specialefag. Undervisningen i valgfri specialefag sker i disse tilfælde ud over den for specialet normerede varighed af disse.

7 Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål. [Nummereringen henviser til nummereringen af kompetencemål i uddannelsesbekendtgørelsen.] 7, 12, Praktikmål Trin 1 bådassistent Trin 1 og 2 Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt arbejdsforløb i forbindelse med eftersyn og enkel fejlfinding på benzin- og dieseldrevne fritidsbåde, herunder reparere eller udskifte nedslidte og defekte dele, x Trin 2 bådmekaniker x 1, 2, 7, 17, 18 Eleven kan med det krævede mindsteudstyr for branchen udføre arbejdet under anvendelse af reparationshåndbøger på dansk og fremmedsprog, og andre tilgængelige data, herunder myndighedernes forskrifter for fritidsbåde, x x 1, 3, 6, Eleven kan assistere ved salg samt vejlede kunden om økonomi ved en given reparation eller nyanskaffelse Eleven kan udføre arbejdet i overensstemmelse 1, 7, 17, 18 med gældende Søfartsstyrelsens lovgivning, sikkerhedsregler og miljøkrav. x x x 12 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 4, 5, 6, 7, 9, 10 Trin 2 Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt arbejdsforløb i forbindelse med eftersyn og fejlfinding på benzin- og dieseldrevne fritidsbåde Eleven kan reparere eller udskifte nedslidte og defekte dele, Eleven kan vurdere reparationsmuligheder og vejlede om den mest økonomiske reparation ud fra kundens ønsker og forventninger til driftsøkonomi, x x x

8 3, 7, 8, 9, 18 driftssikkerhed, udseende, brugsværdi og miljøkrav Eleven kan anvende de opnåede tekniskfaglige, almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver, herunder salg af ydelser og udstyr samt vejledning og betjening af kunder på flere sprog x Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Til afsnit 6 og beviser mv. Trin 1, bådassistent For elever, der afslutter uddannelsens trin 1 bådassistent afholder skolen en prøve i form af en praktisk orienteret prøve á 7 timers varighed, der tager udgangspunkt i kompetencemålene for trinnet. Prøven bedømmes på skolens foranstaltning. Ved bedømmelsen anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Skolen indsender oplysning om karakteren til det faglige udvalg, som herefter påføres uddannelsesbeviset. Svendeprøven for trin 2, bådmekaniker Grundlaget for svendeprøven er mål- og fagbeskrivelserne fra elevens uddannelsesplan. Planen er dermed grundlaget for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøven og bedømmelsen af prøven. Ved indkaldelsen af elever til den afsluttende skoleperiode, hvori svendeprøven afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af datoer for skuemestrenes tilstedeværelse ved bedømmelsen af svendeprøven til det faglige udvalg. Skuemestrene indvarsles ca. 3-4 uger før den afsluttende eksamen (svendeprøven). Skolen og skuemestrene modtager herefter iværksættelsespapirerne. For skolens lærere og censorerne gælder den lokale bedømmelsesplan og skolens eksamensreglement vedrørende svendeprøveaflæggelsen. Opgaverne for svendeprøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Kun prøver, der er

9 iværksat i samarbejde med Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI), kan medtages ved bedømmelsen. Det faglige udvalg kan udarbejde forslag til opgaver for svendeprøven. Svendeprøven bedømmes ud fra de kompetencemål og fagbeskrivelser, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordningen for uddannelsen. Svendeprøven aflægges normalt tidligst 3 måneder før udlæringsdatoen og aldrig tidligere end 6 måneder før udlæringsdatoen. Prøven finder sted på skolen i forbindelse med det afsluttende skoleophold. n foretages af 2 skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg samt en lærer(eksaminator) udpeget af skolen. Den praktiske prøve Svendeprøven for bådmekaniker består af 2 værkstedsopgave, som eleven vælger ved lodtrækning. Eleven løser en opgave, der består af typiske arbejdsopgaver inden for bådmekanikerens arbejdsområder. Arbejdsopgaverne omfatter adskillelse, fejlfinding, justering, funktionsafprøvning, udskiftning, montering og afprøvning med tilhørende dokumentation. værkstedsopgaverne løses selvstændigt af den enkelte elev inden for i alt 14 klokketimer. Prøven anses for færdigudført, når eleven melder klar, og værktøj m.v. er rengjort og på plads. Læreren (eksaminatoren) skal være til stede under udførelsen af værkstedsopgaven. Skuemestrene (censorerne) skal være til stede i det omfang, det er nødvendigt, for at bedømme elevens opgave dog minimum 1 dag. Samtale under prøven I forbindelse med bedømmelsen af prøven gennemføres løbende en samtale med eleven under prøve-forløbet, hvor eksaminator og censorer har mulighed for at stille afklarende spørgsmål. Samtalen, der skal omhandle den aktuelle opgave, og må ikke have karakter af mundtlig eksamination. Formålet med samtalen er alene at give eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode. Vurderingsramme Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne ved den praktiske prøve giver de to skuemestre og læreren samlet én karakter, hvori følgende bedømmelseskriterier indgår: Elevens teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål samt elevens almen-faglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation, kundeservice, arbejdsplanlægning og dokumentation samt miljø- og kvalitetsbevidsthed.

10 Skuemestervejledningen angiver nærmere anvisninger for vurderingsrammen, herunder kriterierne for de enkelte opgaver. Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg tilbyder elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve en ny prøve, såfremt eleven ikke har opnået beståelseskarakteren 02. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. Evt. omprøve følger reglerne i bekendtgørelse om eksamen. Karakterskala Generelt om bedømmelse og karaktergivning af præstationer og standpunkter skal ske på grundlag af beskrivelserne med mål og øvrige rammer, der er opstillet for den pågældende uddannelse (absolut karaktergivning). Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne i forhold til klassens øvrige karakterer (relativ karaktergivning). Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen: Karakter Relation til ECTS Betegnelse 12 A Den fremragende præstation 10 B Den fortrinlige præstation 7 C Den gode præstation 4 D Den jævne præstation Beskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

11 02 E Den tilstrækkelige præstation 00 Fx Den utilstrækkelige præstation -3 F Den ringe præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. For at bestå svendeprøven kræves, at karakteren for den praktiske prøve er mindst 02. Læreren og de 2 skuemestre meddeler lærlingen eksamensresultatet umiddelbart efter bedømmelsen. Skuemestrene og skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter svendeprøvekarakteren påføres svendebrevet. Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. Trin 1, områdefag (15 uger) Økonomi Vejledende varighed Mål Branchemiljø 1 Vejledende varighed Mål 0,5 uge - Eleven kan inden for et afgrænset ansvarsområde vejlede kunden om økonomien ved en given reparation eller anskaffelse herunder udskiftning med nyt eller reparation af det defekte. - Eleven kan på baggrund af markedssituationen vejlede kunden under hensyntagen til virksomhedens planlægning og indtjening. Standspunktkarakter 0,5 uge - Eleven kan anvende sin viden om opbevaring og bortskaffelse af de miljøbelastende produkter, som anvendes i bådbranchen. - Eleven kan fremstille en APV og forstå hovedpunkterne i arbejdsmiljøloven.

12 - Eleven kan anvende sin viden om forholdene omkring personlig hygiejne i forhold til materialeanvendelse på værkstedet og i fritidsbåde. Løfte- bæreteknik Vejledende varighed Mål 1 uge - Eleven kan foretage de rigtige disponeringer til at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i eget job, på skibet og i motorrum, samt inddrage relevant teknik og løftegrej i forhold til arbejdssituationen herunder at anvende relevante øvelser til at forebygge skader og opnå øget velvære. - Elevens handlinger sker på baggrund af viden om konsekvenser af arbejdsbelastninger inden for bådmekanikerområdet. - Eleven kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning med baggrund i viden om psykiske og fysiske spændingers påvirkning af hinanden. - Eleven kan indhente information om ergonomi, herunder relevant lovgivning og vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og BAR. Kvalitet og service ombord Vejledende varighed 1 uge Mål - Eleven kan anvende præcis og nuanceret formulering i forbindelse med såvel telefonbetjening som mundtlig kommunikation med kunden - Eleven har forståelse for kundes forventninger til ansvarlighed og renlighed i forbindelse med service og reparationer ombord på båden. - Eleven kan anvende begreberne kvalitet og service i udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner i forhold til optimering af eget arbejde for på den måde skabe grundlag for kundeloyalitet og udbygning af eksisterende kundegrundlag. - Eleven forstår, hvad arbejdsfunktionen betyder for virksomheden som helhed. Sikkerhed ved polyesterstøbning Arbejdstilsynets krav Vejledende varighed 1,0 uge Mål - Eleven opnår bevis for kurset Sikkerhed og arbejdsmiljø ved arbejde med polyesterstøbning. - Eleven kan anvende sin viden om epoxy, isocyanater og polyester ved løsning af praktiske opgaver. Bestået/ikke bestået

13 Fremstilling af simple emner Begynder Vejledende varighed 1,0 uge Mål - Eleven kan udføre enkle emner i træ- og kompositværkstedet. - Eleven kan betjene de gængse træbearbejdningsmaskiner og håndværktøjer forsvarligt. Speedbådskørekort Vejledende varighed Mål Søfartsstyrelsens krav 2,0 uger - Eleven opnår Bevis for førere af visse motordrevne fartøjer med en skroglængde under 15 m. - Eleven er bekendt med love, regler og anbefalinger omkring personligt sikkerhedsudstyr i fartøjer og kan anvende dette. - Eleven kender regler og procedurer ved havari, brand og ulykker om bord, mand over bord, manøvrer, nødsignaler og førstehjælp. Bestået/ikke bestået Installation af motorer, skruer og propeller Begynder Vejledende varighed 0,5 uge Mål - Eleven har kendskab til motorfundamenter, udboring for og montering af stævnrør, oplimning af motor og skrueaksel Eleven har kendskab til forskellige propeltyper og dimensionering af propeller Kontrol og reparation af transmissionssystemer Vejledende varighed 1,0 uge Mål - Eleven kan foretage kontrol og reparation af transmissionssystemer på udenbords og indenbords bådmotorer, herunder udskifte defekte dele i transmissionen under anvendelse af reparationshåndbøger. - Eleven kan udføre rationel planlægning af reparationen, herunder beregning af gearforhold, korrekt anvendelse af måleudstyr, samt justering af skifteanordning. Kontrol og reparation af propeller, -aksler og kardanled Vejledende varighed 0,5 uge Mål - Eleven kan ud fra sin viden om kardan- og propelakslers virkemåde gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på propelaksler, samt foretage de nødvendige reparationer på træk og kardanled. - Eleven kan foretage udskiftning efter fabrikantens anvisninger, samt kontrol-

14 lere og vurdere propelaksel/kardanled og manchetter for slør og defekter. 2- takt påhængsmotorer Vejledende varighed Mål 4 takt påhængsmotorer Vejledende varighed Mål 1,5 uge - Eleven kan anvende sin viden om 2 takt påhængsmotorer og deres funktion i forbindelse med eftersyn for slidtage og fejl på 1- og 2 cylindrede påhængsmotorer. - Eleven kan kontrollere og vurdere motorens enkeltkomponenter, udskifte defekte komponenter samt udføre service på 2 takt bådmotorer. 1,5 uge - Eleven kan anvende sin viden om 4 takt påhængsmotorer og deres funktion i forbindelse med eftersyn for slidtage og fejl på 1-, 2-, og 3 cylindrede påhængsmotorer. - Eleven kan kontrollere og vurdere motorens enkeltkomponenter, udskifte defekte komponenter samt udføre service på 4 takt påhængsmotorer. Karburator- og tændingssystemer Vejledende varighed 1,0 uge Mål - Eleven kan anvende sin viden om 2- og 4-takt bådmotorer, herunder karburatorens og tændingssystemernes funktion i forbindelse kontrol af motorernes virkemåde. - Eleven kan fejlfinde og reparere karburatorer samt grundindstille forskellige karburatortyper. - Eleven kan anvende el-teknisk måleudstyr og specialtestere til fejlfinding og reparation af tændingsanlæg.. Kontrol af batterier og omskiftersystemer Vejledende varighed 0,5 uge Mål - Eleven kan kontrollere batterier for ladetilstand, belastning og afladning samt anvise kunden fagligt korrekte løsninger i tilfælde af utilstrækkelig levetid på batterier monteret i både. - Eleven kan diagnosticere problemet inden eventuelle udskiftninger foretages. - Eleven kan foretage en vurdering af ladetilstand og batteriernes evne til at

15 afgive - strøm er i overensstemmelse med specifikationerne, samt en afladning ikke overstiger erfaringsværdier, og at elektriske forbindelser på stel og plus siden ikke har større spændingstab end anbefalet. - Eleven kan foretage korrekt håndtering af batterierne i overensstemmelse med gældende sikkerhedsforskrifter. - Eleven har viden om blyakkumulatorens arbejdsprincipper. - Eleven kan kontrollere omskiftersystemernes funktion Vinteropbevaring af motorer Vejledende varighed 0,5 uge Mål - Eleven kan afrense, servicere og konservere forskellige typer bådmotorer til vinteropbevaring. - Eleven kan henstille motorerne sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt til opbevaring. Hovedforløb trin 2 (20 uger) Områdefag Faglig kommunikation - fremmedsprog Vejledende varighed 2 uger Mål - Eleven er bevidst om sprogets brug og muligheder, både i teknisk/faglige, almene og personlige sammenhænge. - Eleven udtrykker sig mundtligt i et enkelt og sammenhængende sprog omkring faglige og erhvervsmæssige forhold på dansk og evt. et andet sprog - Eleven kan udvælge kommunikationsformer og metoder, der er afpasset modtageren, herunder forskellige præsentations-, rapporterings- og informationsformer. - Eleven er i stand til at søge og anvende relevante informationer på engelsk eller et andet fremmedsprog yderligere bl.a. ved hjælp af forskellig informationsteknologi. - Eleven kan fungere på et internationalt arbejdsmarked gennem anvendelse af fremmedsprog i erhvervsfaglig sammenhæng. - Eleven kan på en forståelig og hensigtsmæssig måde redegøre for planlægnings- og arbejdsopgaver over for kolleger og kunder. Branchemiljø - 2 Vejledende varighed 0,5 uge

16 Mål Avanceret - Eleven kan forstå betydningen af de daglige miljømæssige sammenhænge i bådbranchen - Eleven kan forstå og arbejde ud fra de miljømæssige bekendtgørelser. - Eleven har indsigt i samspillet mellem samfund og miljø, set ud fra bådbranchen. - Eleven kan søge, udvælge og anvende relevante miljømæssige informationer fra forskellige informationskilder, herunder it-baserede kilder. - Eleven får kendskab til de miljømæssige reglers tilblivelse og opståen. - Eleven kan bruge gældende lovgivning i forhold til konkrete bådfaglige arbejdsopgaver. - Eleven kan forholde sig til miljøspørgsmål set i forhold til beskæftigelse, produktion og livskvalitet for den enkelte medarbejder. Bådteknisk naturfag Vejledende varighed Mål 0,6 uge - Eleven forholder sig til naturfagets betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund. - Eleven kan anvende matematiske udtryk og begreber i sammenhæng med beregninger i det faglige arbejde. - Eleven skal gennem forsøg undersøge det naturfaglige, som har bådfaglig relevans. - Eleven kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier. - Eleven kan søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder i sit faglige arbejde. - Eleven kan anvende relevante it-værktøjer til informationssøgning, beregninger og dokumentation af hans faglige arbejder. - Eleven skal på en forståelig måde dokumentere de naturfaglige konsekvenser af arbejdet over for kollegaer og kunder. Bundne specialefag Hydraulik (1 uge) Grundlæggende funktioner, diagramlæsning, styring af ror og trim af motorer og flaps Vejledende varighed 1,0 uge - Eleven kan, ved hjælp af brugervejledninger, diagrammer og ud fra kendskab til de grundlæggende principper for hydraulisk effektoverførsel betjene, vedligeholde og reparere hydrauliske styrede ror på fritidsbåde. - Overholde de sikkerhedsmæssige rutiner, der kræves ved arbejde med hydrau-

17 liske komponenter og anlæg. - Eleven kan, ved hjælp af brugervejledninger, diagrammer og ud fra kendskab til de grundlæggende principper for hydraulisk effektoverførsel betjene, fejlfinde, reparere og justere/trimme motorben og propeller til optimal fremdrift og driftsøkonomi på fritidsbåde - Eleven kan foretage fejlfinding, reparation og justering/trimning af flaps for korrekt indstilling af fritidsbåde. - Eleven kan foretage kontrol og reparation af gængse propeller ud fra fabrikanternes anvisninger og vejledninger Benzin- og dieselmotorer (6,9 uge) Kontrol og reparation af bådmotorer, herunder cylindertæthedsmålinger, fejlfinding på motorens indvendi-ge komponenter, samt kontrol og reparation af køle- og smøresystem Vejledende varighed 1,8 uge Mål - Eleven kan kontrollere en motors evne til kompressionsopbygning og vurdere resultatet med henblik på at kunne anbefale omfanget af en eventuel efterfølgende motorreparation. - Eleven kan justere ventilerne korrekt inden kontrolproceduren foretages. - Eleven kan foretage vurdering af motorens tilstand under hensyntagen til kompressions-, lækage-, balance-, og flowmålingernes begrænsninger. - Eleven har kendskab til de fire takters arbejdsprincipper, teoretisk og praktisk. - Eleven kan gennemføre fejlfinding, udskiftning og reparation af motorkomponenter, herunder stempler, lejer og ventiler. - Eleven kan anvende fabrikantens forskrifter i forbindelse med arbejdsopgaven. - Eleven kan udføre tæthedskontrol af forbrændingskammer, herunder lokalisering af utætheder, samt foretage udmåling af komponenter. - Eleven kan foretage udvælgelse af korrekte størrelser af komponenter. - Eleven udviser renlighed og orden i forbindelse med arbejdets udførelse. - Eleven kan foretage målinger på motorens indvendige dele, herunder cylindre, stempler, krumtap, knastaksel, lejer og ventiler samt udfærdige dokumentation for graden af slidtage. - Eleven kan udvise hensyntagen til gennemført systematisk orden og renlighed. - Eleven kan foretage håndværksmæssig korrekt betjening af håndværktøj, special- og måleværktøj, samt udfører troværdige målinger der afspejler de faktiske forhold. - Eleven kan udfærdige dokumentation så den giver et korrekt billede af de udmålte komponenters tilstand sammenlignet med produktets tekniske specifikationer. - Eleven kan gennemføre fejlfinding på komponenter i salt- og ferskvands køle-

18 systemer, og foretage udskiftning af vandpumpe, slanger, køler og kontrol af termostat. - Eleven kan udføre trykprøvning samt udluftning af kølesystemerne. - Eleven kan korrekt håndtere afhændelse af kølevæske set ud fra miljøhensyn. - Eleven kan gennemføre fejlfinding og reparation på smøresystemet, herunder udskiftning af oliepumpe og olietrykskontakt. - Eleven kan udføre kontrol af olietryk, samt tæthedskontrol af systemet. - Eleven har viden om smøresystemets funktion og komponenter. - Eleven kan korrekt håndtere olieaffald. Kontrol af indsugnings- og udstødningssystemer Vejledende varighed 0,5 uge Mål - Eleven kan kontrollere bådmotorens indsugnings- og udstødningssystem, herunder turboen, intercooleren og eventuelle katalytiske og røgrensningssystemer. - Eleven kan udføre kontrol og trykprøvning af indsugningsmanifold og intercoolersystem, kontrol af turbotryk og udstødningsmodtryk og kontrol af indsugningslufttemperatur. Kontrol og reparation af benzinindsprøjtningsanlæg Avanceret Vejledende varighed 1,0 uge Mål - Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et benzinindsprøjtningsanlæg og efterfølgende foretage udskiftning af brændstoftank, benzinpumper, dyser, trykregulator og filter samt foretage reparation af det tilhørende ledningsnet. - Eleven kan anvende fabrikantens forskrifter i forbindelse med arbejdsopgaven. - Eleven kan udlæse og omsætte fejlkoder fra motorstyreboks. - Eleven kan udmåle og fortolke emissionsværdier fra en gastester. - Eleven håndterer benzin ud fra et personligt sikkerheds- og miljøhensyn. Reparation af karburator- og tændingssystemer Vejledende varighed 0,6 uge Mål - Eleven ud fra sin viden om forskellige tændingssystemers funktionsprincipper udmåle og fejlfinde på disse ud fra fabrikantens data og ved anvendelse af el-teknisk måleudstyr samt specieltester.

19 Eleven kan fejlfinde på forskellige karburatorsystemer ud fra sin viden om deres funktionsprincipper samt viden om grundlæggende indsprøjtningssystemer og en vurdering af miljøemissionen. Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg og forvarmesystemer Avanceret Vejledende varighed 2,0 uge Mål - Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et dieselindsprøjtningsanlæg og efterfølgende foretage udskiftning og reparation samt justering af pumper, dyser, filter, brændstoftank og tilhørende ledningsnet. - Eleven kan anvende fabrikantens forskrifter i forbindelse med arbejdsopgaven - Eleven kan udmåle brændstoftilførselen herunder foretage en kontrol af motorens emissioner ved hjælp af en røggastester, samt vurdere resultatet i forhold til lovkrav. - Eleven kan håndtere dieselolie korrekt ud fra personligt sikkerheds- og miljøhensyn. - Eleven kan fejlfinde på elektronisk styrede forvarmesystemer samt reparere/udskifte defekte elementer i det pågældende system. - Eleven kan konstatere fejl ved udmåling af komponenten før udskiftning. - Eleven kan i forvarmersystemet identificere elementerne som enten sensorer eller aktorer. - Eleven kan fortolke ledningsdiagrammet over systemet og overføre det til det fysiske system. - Eleven anvender en velbegrundet strategi for udmåling med baggrund i systemets virkemåde. - Eleven kan udføre kontrol af, at systemet reagerer korrekt i tilfælde af fejlbetjening og mangelfulde signaler. Fejlfinding på elektronisk kontrollerede dieselindsprøjtningssystemer Avanceret Vejledende varighed 0,5 uge Mål - Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på elektronisk kontrollerede dieselindsprøjtningssystemer. - Eleven kan identificere det aktuelle system, og beskrive de forskelle, der fremkommer ved sammenligning med andre EDC- systemer, samt identificere de enkelte elementer i systemet som enten sensorer eller aktorer. - Eleven kan fortolke ledningsdiagrammet over systemet og overføre det til det fysiske system. - Eleven kan arbejde med en velbegrundet strategi for udmåling med baggrund i systemets virkemåde. - Eleven kan foretage udskiftning af defekte styreenheder, sensorer og aktorer samt reparere tilhørende ledningsnet. - Eleven kan udmåle de korrekte tryk i brændstofforsyningen til det aktuelle

20 system, dysernes lækolie og på baggrund af dette vurdere dysernes tilstand, tasteforholdet der styrer funktionen af wastegate magnetventil samt udstødningstilbageførelsesmagnetventil. - Eleven kan anvende fejlfindingsværktøjer, herunder testværktøjer og fejlkodeudlæsere. Reparation af motorstyringsanlæg Avanceret Vejledende varighed 0,5 uge Mål - Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på motorstyringsanlæg og foretage udskiftning af defekte styreenheder, sensorer og aktorer på benzin- og dieselmotorer samt reparere tilhørende ledningsnet. - Eleven har viden om kontrol af motorens mekaniske funktion, samt viden om komponenternes funktion i systemet. - Eleven kan foretage udlæsning af fejllager og fortolkning af værdier fra motorstyreboks. - Eleven anvender informationssøgning af nødvendige værdier. Elektrisk forsyning og forbrugere (4,1 uge) Kontrol og reparation af starter og generator Vejledende varighed 1,0 uge Mål - Eleven skal kunne gennemføre en udmåling og reparation af bådmotorens starter- og ladesystem samt foretage de nødvendige udskiftninger på forskellige typer af startere og generatorer. - Eleven kan foretage udmåling af generatorens maximale ladestrøm og reguleringsspænding samt måling af afladning på bådens el.system. - Eleven kan udføre fejlfinding på komponentniveau. - Eleven har viden om lade- og startersystemets opbygning og virkemåde. - Eleven kan foretage lokalisering af fejl ud fra de udmålte data. - Eleven kan vejlede kunden ud fra tekniske og økonomiske vurderinger. Kontrol, fejlfinding og reparation af lys og lanterner Vejledende varighed 0,7 uge Mål - Eleven kan gennemføre kontrol, fejlfinding og reparation af bådens lys og lanterner. - Eleven har viden om lovens krav til lygtesystemer. - Eleven kan foretage udmåling af spændingstab, anvende ledningsdiagrammer,

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012

Læs mere

Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne. Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse

Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne. Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse Analyse og Erhvervsfremme Juli 2010 Indhold 0. INDLEDNING...5 1. BIL, FLY

Læs mere

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker Hovedforløb personvognsmekaniker Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1514 af 15.12.2010 og uddannelsesordning af 15.07.2012 Udarbejdet Af Autoteamet. Redigeret af Anders Christensen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker

Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker Introduktion til hovedforløb - Landbrugsmaskinmekaniker Indhold 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE 3 1.1 Entreprenør og landbrugsuddannelsen 3 1.2 Værdigrundlag 3 1.3 Retningslinier for gruppearbejde

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR for skuemestre og faglærere Revideret oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål med Svendeprøvevejledningen 3 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve 4 Svendeprøve

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Randers Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN ELEKTRIKER Lys og energiteknik TSØ Side 1 Forord: Formålet med udarbejdelse af denne undervisningsplan for hovedforløbet, elektriker, er: at give elever,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Industrioperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter Praktik Skole 10 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 1.0 jvf. bekendtgørelse 383 af 26. april 2012 og uddannelses ordning 1033 af 01.juli 2008 Udarbejdet af Anders

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent UDDANNELSESHÅNDBOG ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent Rev. oktober 2008 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri INDHOLD Elev oplysninger side 3 Praktikplads/er side 4 Forord side 5 1. Uddannelsens

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere