NYHEDSMAGASIN NOVEMBER Mere end bare et vandværk side 4 Velkommen i vores nye kundecenter side 16 Energirigtige investeringer side 24

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSMAGASIN NOVEMBER 2008. Mere end bare et vandværk side 4 Velkommen i vores nye kundecenter side 16 Energirigtige investeringer side 24"

Transkript

1 NYHEDSMAGASIN NOVEMBER 2008 Mere end bare et vandværk side 4 Velkommen i vores nye kundecenter side 16 Energirigtige investeringer side 24

2 Brintsamfundet Kære læser Det var en stor dag for Vestjylland og for os, da vores dygtige klima- og energiminister, Conni Hedegaard, den 24. september i år åbnede for to brinttankstationer ved henholdsvis Ringkøbing Fjernvarmeværk og ved Vestas i Ringkøbing. Det var markeringen af, at vi sammen med en lang række offentlige og private samarbejdspartnere har realiseret 1. fase af et langvarigt udviklingssamarbejde, og at Vestjylland, ligesom med vindmøllerne i sin tid, er gået foran i udviklingen. 1. fase har omfattet udvikling og etablering af Danmarks første brintproduktionsanlæg baseret på overskudsstrøm fra vindmøller, som blev åbnet i februar ved formanden for Folketingets Energipolitiske Udvalg, Jens Kirk. Derudover har den omfattet udvikling af nye brinttankstationer, som der indtil videre er etableret seks af. Tankstationerne skal forsyne hybridbiler, gaffeltrucks og golfbiler med brint til den daglige kørsel. Køretøjerne bruger brint som brændstof i en brændselscelle, der omdanner brint til el, som anvendes direkte til kørslen eller til opladning af egne batterier. Køretøjerne er udviklet af H2 Logic sammen med en række andre samarbejdspartnere. Næste fase i samarbejdet er at udvikle tankstationer til offentligt formål og 2. eller 3. generation af hybridbilen, hvilket vi håber, vi kan nå allerede i Og hvorfor nu brint spørger mange sikkert om? - Det er sådan, at vi i Danmark allerede i dag producerer så meget el fra vindmøller, at vi i perioder har overskud, som vi må sælge til udlandet til meget lave priser. Med de klimaaftaler, som netop i denne periode indgås både internationalt og nationalt, vil der blive etableret dobbelt så meget vindmøllekapacitet, og problemet med overskud vil blive meget markant. Og det er netop her brint kommer ind i billedet, idet vi netop anvender den overskydende strøm ved at omdanne den til brint, som vi kan lagre, indtil vi har brug for energien - f.eks. i en hybridbil eller til andre energiformål. I Vestforsyning har vi valgt at gå ind i den del af projektet, som vi er gode til - produktion og distribution - fordi vi vil gøre os klar til at kunne varetage de opgaver, som skal løses med overskudsstrøm, når produktionen af vindmøllestrøm fordobles om få år. At vi gennem vores samarbejde med alle de involverede offentlige og private samarbejdspartnere opbygger et lokalt know how, og dermed forhåbentlig også kan bidrage til at skabe nogle private arbejdspladser i Vestjylland, tæller selvfølgelig også med. Venlig hilsen Jørgen Udby Adm. direktør UDGIVER Vestforsyning A/S. Nupark Holstebro. tlf Ansvarshavende Jørgen Udby. Vestforsyning A/S REDAKTION Gitte Jensen, Nupark. Peter Kjeldbjerg, Nupark Oplag og udgivelser Nyhedsmagsainet fra Vestforsyning, udkommer i eksemplarer 2 gange årligt.. Der tages forbehold for trykfejl. LAYOUT grafisk værksted. Se alle numre af Vestforsynings nyhedsmagasin på vestforsyning.dk FOTO Pressefotograf, Jens Bach TRYK johansen grafisk

3 Mere end bare et vandværk side 4 Åbning af brintstation side 6 Når god energi er inde i varmen side 9 Maabjerg BioEnergy er på vej i udbud side 10 Den lange vej side 12 Det lysner i Ulfborg og Thorsminde side 14 Velkommen i vores nye kundecenter side 16 Opskrift: Chokoladekage med rødbede side 18 Vinder af lyskilde konkurrence side 20 Sådan aflæser du! side 21 En travl tid side 22 Holstebro får ny julebelysning side 23 Energirigtige investeringer side 24 En anderledes skoledag side 26 Kort nyt og konkurrence side 30 lidt om varme i en kold tid side 31 3

4 Forsyningssikkerheden i Holstebro og omegn skal sikres, og derfor opfører Vestforsyning nu et nyt vandværk Mere end Vestforsyning forsyner ca husstande og industrivirksomheder i Holstebro og omegn med vand, og vi er meget bevidste om det store ansvar, der følger med denne opgave. Kapaciteten bliver sikret, idet det nye vandværk, når det står færdigt i 2010, vil kunne levere det dobbelte af den vandmængde, som det nuværende vandværk i Helgolandsgade kan levere. I sommeren 2007 blev det besluttet at nedlægge det gamle vandværk i Helgolandsgade i Holstebro og i stedet bygge et helt nyt vandværk, som sammen med Frøjk Vandværk skal stå for den fremtidige vandforsyning til by og opland. 4

5 bare et vandværk Placeringen Fra starten var der enighed om, at det nye vandværk ikke skulle placeres i midtbyen, men i stedet så det ikke vil komme i vejen for den fremtidige byudvikling i Holstebro. Efter gennemførelse af mange forundersøgelser blev den optimale placering fundet på et areal på Idomvej. Informationsmøde for borgerne Den 28. august 2008 blev der på Idomvej afholdt informationsmøde for borgerne i området. I mødet deltog ca. 80 borgere og repræsentanter fra Holstebro Kommune, arkitekterne bag projektet samt Vestforsynings bestyrelsesformand. Planerne om det nye vandværk blev fremlagt, og der var rig mulighed for at stille spørgsmål til projektet. - Der var mange spørgsmål fra de fremmødte, og det er mit indtryk, at de gik fra mødet med en positiv indstilling til projektet, fortæller afdelingsleder i Vestforsyning Vand A/S, Jette Fleng Jensen. Mere end et vandværk For Vestforsyning er det vigtigt at imødekomme borgerne i de store projekter, der gennemføres. Derfor bliver det nye vandværk bygget ind i det rekreative miljø, som allerede findes i området. Borgerne får således også i fremtiden rig mulighed for at anvende de smukke områder omkring vandværket. I forbindelse med opførelsen af det nye vandværk vil der blive etableret en ny legeplads, primært af naturens egne materialer, og den boldbane, der allerede findes på arealet i dag, bevares. På et stykke af arealet, hvor der er læ og skygge, vil der blive plads til borde og bænke. I et med naturen - Vestforsyning har et ønske om, at den rekreative værdi i området bevares. Derfor bliver en stor del af vandværket placeret i kælderniveau, og den del, der bliver placeret over jorden, opføres i materialer, som falder i et med omgivelserne, fortæller Jette Fleng Jensen. Det er planen, at der med tiden skal vokse græs på taget og mos på facaderne, og at området skal være et sted, hvor borgerne synes om at færdes. 5

6 6

7 Åbning af brintstation d. 24. september ved Klima- og Energiminister Connie Hedegaard 7

8 Så kom der brint i tanken De første brinttankstationer i Vestjylland er åbnet. Klima- og Energiminister Connie Hedegaard klippede i september snoren for den første tankstation. Åbningen er kulminationen på flere års udviklingsarbejde, og mere end 20 forskellige private og offentlige aktører er med i samarbejdet. Vestforsyning spiller en nøglerolle som producent af brinten til de mange stationer. Der var lutter roser fra en tilfreds klimaminister, da hun i efteråret indviede det store forsøgsprojekt Hydrogen Link Vestjylland. - Ved klimatopmødet med det danske værtskab i 2009 er det vigtigt, at Danmark kan vise resten af verden energiteknologier baseret på vedvarende energi. Her skal vi gå foran, og Hydrogen Link Vestjylland er et konkret, bæredygtigt og dansk initiativ, sagde ministeren i sin åbningstale. Indvielsen skete i Ringkøbing i overværelse af et talrigt pressekorps og masser af borgere, som var mødt op for at se ministeren køre den første tur i den nye brinthybridbil. Hybrid, fordi bilen kører på en blanding af batteri og brint. Mange partnere Hydrogen Link Vestjylland er et offentligt privat samarbejde, som arbejder med udvikling og afprøvning af brinttankstationer og brændselscelle hybridkøretøjer i Vestjylland. I partnerskabet finder man private virksomheder som f.eks. Vestas, H2Logic, Energistyrelsen, Region Midtjylland og Vestforsyning. Som en del af forsøget er seks tankstationer taget i brug i Hvide Sande, Skjern, Ringkøbing og Holstebro, og det giver mulighed for at teste 13 køretøjer. Der er både tale om personbiler, varebiler, gaffeltrucks, og i Holstebro er det golfkøretøjer på Golfclub Storådalen, som kører rundt på greenen med brint i tanken. Brinten distribueres ud til hver tankstation fra et elektrolyseproduktionsanlæg i Holstebro. Fokus på brint Det er Vestforsyning, der har udviklet anlægget som en del af et større forsøgsprojekt, hvor der produceres brint til forskellige formål i energiproduktionen. Brinten produceres ved spaltning af vand ved hjælp af elektricitet fra vindmøller, og det betyder, at udledning af CO 2 helt undgås. - Vestforsyning har valgt at gå ind i brintprojektet som en del af en overordnet strategi om at være en stærk spiller indenfor udviklingen af nye vedvarende energiformer, fortæller udviklingschef Poul Lyhne. Brint fungerer som energibærer og er egnet til at lagre overskudsstrøm fra vindmøller. I dag sælges overskudsstrømmen til vore nabolande til udsalgspriser, men med brintteknologien bliver det muligt at gemme energien og anvende den, når markedsprisen på strøm er høj. 8

9 Når god energi er INDE I VARMEN Ny kampagne skal lære danskerne meget mere om fjernvarme Dansk Fjernvarme har igangsat en kampagne, der skal øge danskernes kendskab til fjernvarme. Kampagnen løber frem til slutningen af 2009 og skal blandt andet oplyse om fjernvarmens positive bidrag til samfundsøkonomien, klimaet og de danske husholdninger. Hvad er fjernvarme egentlig? Fjernvarme bygger på en idé om at bruge spildvarme i de danske husholdninger. Eksempelvis spildvarmen fra kraftvarmeværker her bruger man vand til at afkøle med. Bagefter kan det varme vand enten nedkøles og ledes ud i havet, eller man kan bruge det til at opvarme de danske stuer. Sidstnævnte er naturligvis både billigst og mest miljørigtigt, fordi man bruger en varme, som allerede eksisterer i stedet for at øge CO 2 -udledningen ved at producere ny varme. I dag er ca. 60% af de danske boliger opvarmet ved hjælp af fjernvarme, og der ligger km fjernvarmerør i den danske undergrund. I Holstebro fordeles varmen til vore kunder gennem 270 km hovedledning og 200 km stikledning. Godt 90% af opvarmningen er spildvarme fra elproduktionen på Måbjergværket, der primært anvender CO 2 -neutrale brændsler som affald, halm og flis. En god idé I det daglige tænker du måske ikke så meget over, hvor din varme kommer fra, og hvordan den er produceret. Danmark er uafhængig af import af olie og andre fossile brændsler, og det er blandt andet på grund af fjernvarmen, som primært er billig overskudsvarme det er både godt for danskernes pengepunge og for miljøet. Uden fjernvarme ville store mængder energi og varme forsvinde ud i den blå luft, når vi eksempelvis producerer elektricitet og brænder affald af - fjernvarme sparer således miljøet for massive mængder CO 2. Pas på miljøet Selvom fjernvarmen er både billig og skånsomt for miljøet, skal vi alligevel bruge den med omtanke. På vestforsyning.dk finder du et link til kampagnens hjemmeside med gode råd til, hvad du nemt og hurtigt kan gøre for at få bedre energivaner til gavn for både miljøet og din økonomi. 9

10 Maabjerg BioEnergy på vej i udbud Efter næsten to års pause er Vestforsyning og de øvrige partnere bag Maabjerg BioEnergy nu i fuld gang med at realisere opførelsen af verdens største bioenergianlæg. Projektet er netop nu i udbud, og målet er, at første spadestik kan tages i løbet af sommeren Da Folketinget i det tidlige forår indgik et energiforlig, betød det samtidig morgenluft for Maabjerg BioEnergy. Energiforliget indebærer nemlig, at det kæmpestore bioenergianlæg ved Måbjerg, nord for Holstebro nu vil være rentabelt. Forliget sikrer nemlig en garanteret afregningspris på 74,5 øre pr. KWh el, som anlægget producerer. For et anlæg af Maabjerg BioEnergys størrelse betyder det millioner til forskel og det er afgørende for, at projektet nu forventes at blive en fornuftig forretning for aktionærerne. Det har hele tiden ligget fast, at Maabjerg BioEnergy vil være en gevinst for miljøet og for landbruget, som får mulighed for at komme af med store mængder fosfor og kvælstof. 10

11 Ovenpå energiforliget kom der gang i regnemaskinerne hos de ingeniører, som arbejder med projekteringen af anlægget. Resultatet var så godt, at bestyrelsen i Maabjerg BioEnergy lige inden sommerferien besluttede at sætte projektet i gang igen. Vi har hele tiden vidst, at projektet ville være et positivt bidrag i vore bestræbelser på at levere vedvarende og bæredygtig energi til forbrugerne, men vi bliver også nødt til at tage hensyn til forretningen, siger Vestforsynings direktør Jørgen Udby. Han har været en af drivkræfterne i udviklingsarbejdet, som netop har fejret seks års fødselsdag. Resten af 2008 og foråret 2009 vil gå med at udvælge de rigtige leverandører til det store byggeprojekt, som ventes at løbe op i millioner kroner. Der er naturligvis stadigvæk en masse knaster, som skal håndteres, men vi er nået langt, siger Jørgen Udby. Det vigtigste, set med vore øjne, er, at vi med realiseringen af Maabjerg BioEnergy vil kunne producere vedvarende energi, uden at forbrugerne kommer til at betale ekstra for det. Det er planen, at Maabjerg BioEnergy kan producere de første vedvarende kilowatt i slutningen af Tegning er udført af A2 Arkitekterne A/S

12 Når verdens største bioenergianlæg forhåbentlig åbner for pumperne i 2010 er der gået otte år, siden planerne første gang så dagens lys. Selvom Maabjerg BioEnergy byder på åbenlyse forbedringer for miljøet, skulle det vise sig, at Danmark ikke var klar til at huse et biomasseprojekt af denne størrelse. Det har kostet hovedbrud, sene aftener og søvnløse nætter, masser af regneark og ikke mindst en god portion benarbejde på de bonede gulve på Christiansborg. De fleste har hele tiden været enige om, at planerne om at bygge verdens største bioenergianlæg leverer en løsning på landbrugets miljøproblemer, og samtidig er konceptet iøjnefaldende og kan være med til at profilere Danmark som et førende land, når det gælder vedvarende klimaløsninger. Men undervejs skulle det vise sig, at der var en lang række afgiftsregler og love, som stod i vejen for sådan et eventyr. Forhindringer, som viste sig uhyre vanskelige at rydde af vejen til trods for, at de politiske intentioner var gode. Den Vi har været murbrækkere - Det er mit indtryk, at Maabjerg BioEnergy har været en slags murbrækker i det politiske system, siger Jørgen Udby, som udover at være direktør i Vestforsyning også er indsat som direktør i det nystiftede selskab Maabjerg BioEnergy A/S. Man kan på mange måder betegne vores projekt som en prototype på den type anlæg, som regeringen gerne så skyde op i stort tal i løbet af en årrække. Men med Maabjerg BioEnergy blev det tydeligt, at der var en masse problemer med lovgivningen, som betød, at sådan et projekt slet ikke kan realiseres, fordi de daværende afgifts- og afregningsordninger betød, at økonomien ikke hang sammen, siger han. Allerede i 2004 fik Maabjerg BioEnergy et blåt stempel af EU, da EU-kommissionen valgte at støtte projektet med næsten 30 millioner. Siden da har pengene stået på en konto i banken og ventet på, at projektet blev vendt og drejet i ekspertudvalg og ministerier. Først i sommeren 2006 vedtog Folketinget den sidste af tre lovændringer, som skulle bane vejen for nye store bioenergianlæg i Danmark. Det var en ændring, som betød, at husdyrgødning, som er den altafgørende råvare i Maabjerg BioEnergy, kunne fritages for afgifter på linie med f.eks flis og halm. Idéudvikling Konceptstudie Planlægningsfase Tværministerielt udvalg Kontrakt med EU år

13 lange vej Ramt af prisstigninger Ændringen skulle dog lige en tur omkring EU til godkendelse, og det tog yderligere et halvt år. Dermed var vejen banet i hvert fald med hensyn til lovgivningen. Desværre måtte arbejdsgruppen bag projektet konstatere, at den lange ventetid havde været dyr for projektet. I mellemtiden var priserne nemlig steget, og det viste sig, at det nu ville blive væsentligt dyrere at opføre anlægget. Det betød med andre ord, at økonomien ikke ville hænge sammen. - Det stod hurtigt klart, at løsningen skulle findes i det energiudspil, som regeringen arbejdede på at få igennem Folketinget, fortæller Jørgen Udby. Sammen med de øvrige samarbejdspartnere gik han derfor i gang med at overbevise politikerne om, at den afregningspris, man modtager for den producerede vedvarende energi, skulle sættes op og garanteres i en årrække. Brikkerne falder på plads Der skulle gå mere end et år, inden brikkerne faldt på plads, og det betød også, at arbejdet med Maabjerg BioEnergy blev sat i bero i hele perioden. - Vi fornemmede, at politikerne forstod signalerne, at det kommende energiforlig ville tilgodese projektet, men vi turde ikke investere yderligere i udviklingen, før vi havde det sort på hvidt, forklarer Jørgen Udby. Endelig kom forliget i hus i februar i år, og bestyrelsen i Maabjerg BioEnergy besluttede at gå i gang igen. Foreløbig er man i gang med at udvælge potentielle leverandører til anlægget, og i løbet af vinteren går projektet i udbud. Hvis alt går vel, kan spaden stikkes i jorden til sommer næste år, og det betyder at anlægget vil kunne være klar til drift otte år efter, at de første planer blev lagt. Lovændring vedr. afgifter MBE sat i bero Energiforlig Arbejdet sættes i gang igen Udbud Planlagt byggestart Bygggeri færdig Alm. drift Tegning er udført af A2 Arkitekterne A/S

14 Det lysner i Ulfborg & Thorsminde Hvert år udskifter Vestforsyning et stort antal gadelamper rundt omkring i forsyningsområdet denne gang var turen kommet til Ulfborg og Thorsminde. Når vi udskifter gadelamper, er det selvfølgelig primært for at forbedre belysningen på den enkelte gade, men det er også, fordi nye gadelamper er en visuel forbedring i forhold til de ældre lamper, og fordi de højner trafiksikkerheden. På Harbogade i Ulfborg er de klar til at gå den mørke tid i møde - der er nemlig netop opsat 28 nye gadelamper, og belysningen er forlænget helt til Ringvejen. Tidligere var gadelamperne på Harbogade placeret således, at nogle stod ved forreste fortovskant og andre ved bagerste fortovskant. De nye gadelamper er alle placeret ved bagerste fortovskant, hvilket visuelt er en forbedring af gadebilledet. Endnu vigtigtere er det dog, at lampernes placering ved bagerste fortovskant forbedrer trafiksikkerheden, fordi lamperne nu ikke længere generer udsynet for bilisterne, og dermed mindskes risikoen for en påkørsel. Samtidig er de nye lamper langt bedre end de gamle til at lede lyset præcis derhen, hvor der er brug for det. Det betyder en bedre belysning på vejen, men samtidig også mindre lysforurening - altså lys de steder, hvor der ikke er brug for lyset. 14

15 - Vi skifter selvfølgelig gadelamperne for at få en bedre og mere energirigtig belysning, men ofte ser vi, at det virkelig er en visuel forbedring af gaderne at få nye lamper, som alle er placeret ens, fortæller afdelingsleder Helle Søkilde fra Vestforsyning Belysning. Også på Vesterhavsgade i Thorsminde er de klar til vinterens mørke. Her er opsat 19 nye gadelamper, og udskiftningen af gadelamper fortsætter Vestforsyning udskifter yderligere 80 lamper i Thorsminde indenfor kort tid. Den rette belysning En gadelampe er ikke bare en gadelampe der er mange parametre, der skal tages i betragtning, inden gadebelysningen vælges. - Inden vi endeligt beslutter os for en lampetype, laver vi en lysberegning, hvor vi tager højde for vejens bredde, afstanden mellem lamperne og selvfølgelig vejreglernes krav om antal lux på vejen. Energibesparende belysning har høj prioritet for Vestforsyning, og af de lamper, der opfylder gadens krav, vælger vi altid den mest energibesparende, fortæller Helle Søkilde. For at spare yderligere på energien har Vestforsyning valgt flere steder enten at sænke belysningen om natten eller at slukke hver anden lampe på den måde kan der opnås en energibesparelse på cirka 30%. Gadelamperne i Vestforsynings forsyningsområde er langt fra ens, fordi de vælges efter de lokale forhold de skal give den rette belysning og samtidig visuelt passe til det enkelte område. Service og eftersyn Vestforsyning efterstræber, at manglende gadelys og beskadigede lamper repareres inden for to uger. - Det er en stor hjælp for os, at opmærksomme borgere giver os besked, når noget er galt. Specielt når der er tale om udfald på kritiske steder, hvor der kan være fare for personsikkerhed, for så skal vi jo udbedre fejlen hurtigst muligt, slutter Helle Søkilde. 15

16 ➁ ➃ ➆ ➄ ➀ ➂ ➅ Velkommen i vores nye kundecenter Gravemaskiner og håndværkere er sendt hjem, og Vi kan byde vores kunder velkommen i et splinternyt kundecenter i Nupark. Den 25. september2008 slog Vestforsyning dørene op til det nye kundecenter i Nupark. Dermed er vores kundecenter flyttet fra sin tidligere placering i Nuparks hovedbygning til nye omgivelser på den modsatte side af vejen. - Nu har kundecenteret fået sin egen tydelige indgang fra vejen, der løber gennem Nupark, så det skulle gerne være meget lettere for kunderne at finde os, fortæller kundecenterchef Kenneth Tønning. Vestforsyning har samlet funktionerne målerservice, generel kundeservice og energi- og miljørådgivning i det nye kundecenter. - Vi samler stort set alle kundehenvendelser et sted, og det er en fordel for vore kunder, at de altid skal henvende sig samme sted uanset, hvad deres henvendelse drejer sig om, forklarer Kenneth Tønning. Den bevidste forbruger Vestforsyning bruger meget tid på at lære områdets skoleklasser, hvordan de bliver miljøbevidste forbrugere - det vil fortsat foregå i Vestforsynings testkøkken i Nuparks hovedbygning, men i løbet af 2009 skal en del af undervisningen foregå i det nye kundecenter. Her har Vestforsyning nemlig planer om at bygge et interaktivt hjem, hvor både børn og voksne kan få et indblik i, hvor meget energi hjemmets ap- 16

17 ➈ ➉ 12 ➇ 11 parater bruger, men samtidig også et indblik i, hvordan teknologien kan bruges til at spare på energien. Sammenhæng og harmoni Kundecenteret er tegnet af A2 Arkitekterne, som også har slået stregerne til Nuparks øvrige bygninger. Centeret er bygget sammen med Vestforsynings driftsbygning, de lette glaspartier harmonerer flot med driftsbygningens mere kompakte udtryk. - Vi er selv meget glade for vores nye omgivelser og glæder os til at vise dem frem for de kunder, som endnu ikke har besøgt os her, slutter Kenneth Tønning. ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ Lillian Skov Henning Højland Else Marie Hansen Jørgen Fonager Jannie Hultberg John Byskov Ove Akstrup Margit Mikkelsen Emil Krohn Kenneth Tønning Hanne Kronborg Pernille Helms 17

18 Spar på energien, men ikke på spar 10-25% Ovnen er en rigtig energisluger, så når vi tænder den, skal den udnyttes bedst muligt. Som hovedregel kan du sætte de fleste retter i en kold ovn og slukke den 10 minutter før den tid, opskriften angiver så kan du spare 10-25% af energiforbruget. 18

19 150º 60 min 10 min + hyggen Chokoladekage med rødbede Du skal bruge: 250 g fintrevet rødbede 150 g margarine eller smør 225 g mørk chokolade 3 æg 225 g sukker 250 g hvedemel 1½ tsk. bagepulver 1 spsk. vaniljesukker Smør og hakket chokolade smeltes i mikroovn eller over vandbad. Rør efterfølgende blandingen godt sammen. Pisk æg og sukker hvidt og skummende og rør rødbede og vaniljesukker i. Vend mel, bagepulver, chokolade og smør i blandingen. Fordel dejen i en springform beklædt med bagepapir, og sæt kagen i en kold ovn. Indstil ovnen på 150 grader. Bag kagen i 60 minutter. Sluk ovnen og lad kagen stå i eftervarmen i 10 minutter. 19

20 Designet af Hans Rasmus Nyvang 20 Der var mange, der havde en lys idé... I maj måned 2008 udskrev Vestforsyning konkurrencen Har du en lys idé? formålet var at finde en dekorativ lyskilde til Vestforsynings nye kundecenter. Forslagene har været mange og kreative, og der er nu fundet en vinder samt to andenpladser. Vinderen af konkurrencen blev Hans Rasmus Nyvang, som leverede et flot og gennemarbejdet forslag, der benytter og udforsker den nyeste LED-teknologi. Hans Rasmus Nyvang blev for sit forslag belønnet med en check på kr. De to andenpladser gik til henholdsvis Pia Fleng Sandal, som i samarbejde med Søren Yde Jensen havde lavet et forslag med originale visuelle effekter, samt til Christel Maria Jantzen, som leverede et spændende forslag, som giver brugte elpærer nyt liv. Hver andenplads har modtaget en check på kr. Vestforsyning takker for de mange spændende bud på, hvordan belysningen i vores nye kundecenter kunne se ud.

21 Sådan aflæser du! Så er det blevet tid til den årlige selvaflæsning, og du vil i begyndelsen af december modtage et aflæsningskort fra os. Her på siden kan du se, hvilke muligheder du har for at aflevere dine aflæsninger, samt hvordan du udfylder kortet. Her står dit målernummer, som du skal bruge, når du afleverer dine aflæsninger på nettet Morten Mallesen Mallemortensens vej Holstebro Her står din kode, som du skal bruge, når du afleverer dine aflæsninger via nettet eller telefonen Her står dit kundenummer, som du skal bruge, når du afleverer dine aflæsninger via nettet eller telefonen kopi kopi ko Her skrives det aflæste tal Vi beder dig aflæse din måler og aflevere aflæsningsoplysningerne senest d. 15. december. Er der påført komma (,) på dit aflæsningskort, skal du også indberette de efterfølgende decimaler. BEMÆRK: Er der fjernvamemåler på kortet, skal du foretage tre aflæsninger på den samme måler: Kilowatt-timer (kwh) Kubikmeter (m 3 ) - husk alle tal inkl. de to decimaler Timer (h) Sådan gør du Hvis du bruger nettet Gå ind på og vælg Årsaflæsning Hvis du bruger telefonen Ring på telefon nr og følg anvisningen. Via post Indsend aflæsningskortet Vind gavecheck på 500,- via indberetning på nettet eller telefonen Hvis du afleverer dine aflæsninger til os via vores hjemmeside eller på tast-selv telefon , så deltager du i konkurrencen om 10 gavechecks á 500 kr. Betingelsen for at deltage er, at vi modtager dine aflæsninger senest 15. december. 21

22 En travl tid Det er ikke kun i byens butikker at juletravlheden snart melder sig i Vestforsynings kundecenter giver decembers måleraflæsning travlhed. December står for døren og dermed også årets aflæsning af el-, vand-, og varmemålere i hele Vestforsynings forsyningsområde. Det betyder travlhed for vore ansatte i kundeservice, for op mod målere skal aflæses, for at se om kunderne har forbrugt mere eller mindre, end de har betalt for via acontoraterne. - Efterhånden indberetter mere end halvdelen af vore kunder heldigvis deres aflæsninger via internettet, og det er en stor hjælp for os. Ved de indberetninger, som sendes til os via almindelig post, er der langt mere manuelt arbejde, fordi alle aflæsningstallene efterfølgende skal registreres i vores computersystem, fortæller kundecenterchef Kenneth Tønning. dine to teenagebørn eksempelvis flyttet hjemmefra indenfor det seneste år, er det jo helt naturligt, at dit forbrug er faldet. - Er der pludselig en stor afvigelse i forhold til, hvad kunden plejer at forbruge, uden at vi kan se en naturlig grund, så undersøger vi selvfølgelig sagen. Kunden kan jo have tastet forkert ved indberetningen over internettet eller skrevet forkert på aflæsningskortet, og det skal vi selvfølgelig have undersøgt, fortæller Margit Mikkelsen, som har været ansat i kundeservice i fem år. Det er dog ikke kun ved juletid, at de ansatte i vort kundecenter har travlt hver måned registrerer de ca. 300 flytninger, som hver især kræver aflæsning af alle målere samt ekstraordinær afregning. Og ved hver flytning er der som regel også en ny kunde, som skal registreres, så der er nok at se til året rundt. Og netop computersystemet holder også øje med, om der er store udsving i kundernes forbrug hvert år er der nogle, som får sig en overraskelse. Nogle gange fordi deres forbrug rent faktisk er steget, og andre gange fordi der er en fejl i aflæsningen. At indberette via nettet mindsker ikke alene det arbejde, der er med at behandle aflæsningerne, det er også en fordel for dig som kunde. Afviger dine aflæsninger meget i forhold til tidligere aflæsninger, får du nemlig en besked om dette på skærmen. Det giver dig mulighed for at kontrollere, at du har aflæst korrekt eller at lave et lille notat til Vestforsyning om, hvorfor dit forbrug er enten steget eller faldet markant. Er 22

23 Holstebro får ny julebelysning En hel ny julebelysning pryder gågaden i Holstebro i år den gamle er nemlig ikke længere lovlig. En ændring i stærkstrømsbekendtgørelsen gør, at Holstebro Handelsstandsforening i år har udskiftet al julebelysning. Ud med de gamle glødepærer og ind med energirigtig LED-belysning Light Emitting Diode. Udskiftningen sker for at øge sikkerheden den gamle julebelysning var klasse 1, mens den nye belysning er klasse 2. Det betyder to lag isolering og dermed mindsket risiko for at komme i kontakt med de strømledende kabler. Stor besparelse Fordelene ved den nye LED-belysning er mange ikke alene holder LED-belysningen op til 50 gange så lang tid som almindelige glødepærer, den bruger også langt mindre energi, og det betyder noget for miljøet, når julebelysningen brænder i mere end 300 timer i den periode, den pryder byen. De gamle lyskæder brugte hver 1200 W i timen, mens de nye kun bruger 80 W i timen. Det giver for hver eneste lyskæde i Nørregade en besparelse på 1120 W i timen. I år kan vi altså ikke alene glæde os over, at julebelysningen giver stemning i gågaden, men også over at vi udleder langt mindre CO 2 end tidligere år. 23

24 Energirigtige INVESTERIN Olieprisen er steget markant derfor kan det være rigtig sund fornuft at låne penge i banken og investere dem i energibesparelser. Vestforsyning og vestjysk bank har indgået et samarbejde, der skal skåne både miljøet og forbrugerens pengepung. Umiddelbart kan det måske være svært at få øje på, hvorfor en bank og et forsyningsselskab arbejder sammen. Men det handler om penge - penge som kunderne kan spare ved at investere i at spare på energien. Vestforsyning og Vestjysk Bank har i efteråret afholdt to informationsaftener i fællesskab og begge gange var der stor tilslutning fuldt hus med mere end 50 deltagere, som valgte at bruge en aften på at sætte sig ind i sammenhængen mellem energibesparelser og god økonomi. Det muntre køkken Udover en gennemgang af mulighederne for at investere i energibesparelser fik deltagerne også et håndgribeligt eksempel på, hvor meget der kan spares ved at tænke sig om i køkkenet. I Vestforsynings testkøkken blev de fremmødte delt i hold nogle skulle lave mad efter samme metode, som de fleste af os bruger derhjemme, mens andre skulle tilberede maden energirigtigt. - Det handler meget om vaner både i køkkenet og andre steder i hjemmet. Hvis vi husker at udnytte eftervarmen i ovnen, når vi laver mad, varmer brød på brødristeren i ste- - Formålet med det her samarbejde er selvfølgelig at give kunderne information om, hvordan de i det daglige kan spare på forbruget. Men samtidig også at vise dem, at det godt kan betale sig at investere i energiforbedringer af boligen. Det kan godt betale sig at låne til eksempelvis nye vinduer med lavenergiglas og efterisolering af huset både fordi det giver et lavere forbrug, men også fordi huse med et lavt energiforbrug har en højere værdi på boligmarkedet, fortæller Vestforsynings energi- og miljørådgiver, Hanne Kronborg. Der er altså et helt klart formål med samarbejdet, og det har da også indtil nu vist sig at være en stor succes. 24

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 69 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 69 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 69 Offentligt Foreningsleder E-mail Tlf Web Tekst & Foto Yderligere oplysninger Flemming Wennike fw@hydrogenlink.net 2938 3965 www.hydrogenlink.net/vestjylland

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk Side

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

PLUSPAKKE Dit valg, din service

PLUSPAKKE Dit valg, din service PLUSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

når god energi er inde i varmen

når god energi er inde i varmen når god energi er inde i varmen DANMARKS STØRSTE MILJØBEVÆGELSE Fjern varme? Miljøet står højt på dagsordenen i disse år. I Danmark er der flere vindmøller på markerne og solfangere på ta- For miljøets

Læs mere

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME KONTROLBOG HOLD ØJE MED FORBRUGET AF Det kan spare dig for mange penge Mindst én gang om ugen bør du aflæse og notere forbruget af varme i din ejendom. Så får du god kontrol med ejendommens varmeforbrug

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen Grejsdalsparken Ulrik Faarup Sørensen Behov At opnå administrations og driftsbesparelser ved udarbejdelse af fordelingsregnskab gennem ét intelligent system til håndtering af Energi Overvågning så energispild

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Sætter du pris på din bolig

Sætter du pris på din bolig Sætter du pris på din bolig Program 19.30 Velkomst, v. MZ (5 min) 19.35 Program og lidt om det praktiske, v. Steen Olesen (5 min) 19.40 Lidt om hvad Høje-Taastrup Kommune har gennemført, v. MZ (10 min)

Læs mere

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution Gas på Tværs # 1 F e b r u a r 2 0 0 8 Naturgas Fyn Skån miljøet med en ny gaskedel s i d e # 8 Nyt kundeblad og selskab # 2-3 Hvad laver NGF # 4-5 Spar på energien # 6 Målerbog på nettet # 7 Velkommen

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Rudkøbing Varmeværk A.m.b.a. Strandlystvej 123. 5900 Rudkøbing. Tel.: 6251 2142 www.rudkoebingfjernvarme.dk Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG OG TELEFONISK MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE TILBAGEKALD FRA Ved kø tilbyder vi dig altid at

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/

Læs mere

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned Juletid er hygge tid! Der er rigtig mange fristelser i julemåned både for børn og voksne. Hvordan kan I med jeres børn komme sundere igennem alt julehygge?

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

NYHEDSMAGASIN MAJ 2008. Med Vestforsyning på sparebesøg side 6 Tjek på forbruget side 12 Har du en lys idé? side 18

NYHEDSMAGASIN MAJ 2008. Med Vestforsyning på sparebesøg side 6 Tjek på forbruget side 12 Har du en lys idé? side 18 NYHEDSMAGASIN MAJ 2008 Med Vestforsyning på sparebesøg side 6 Tjek på forbruget side 12 Har du en lys idé? side 18 Lokalområdets viceværter Med ca. 60.000 forbrugssteder og et meget omfattende produktions-

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Kun en stigning på 2 siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi

Læs mere

Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20

Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20 PROFILMAGASIN NOVEMBER 2009 Åen er kronen på værket side 6 Fjernvarmen er klimavenlig side 13 Brug pæren og spar på energien side 20 En strategi for klimaet Kære læser. 4 Når dette magasin læses, er der

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø.

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. LÆRERVEJLEDNING Varmelab 2015 VarmeLab en skoletjeneste

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals [1] Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals CVR-nr. 22 66 29 10 Telefon 98 25 24 11. Telefax 98 25 05 12 Vagttelefon 40 40 22 66 e-mail : halsfjernvarme@halsfjernvarme.dk Hjemmeside www.halsfjernvarme.dk

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 28. marts 2012. Bestyrelsens beretning Indledning 2011 har været et underligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk. Et år, der har mindet

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

Bispehaven. Kære beboer. Se her. -udnyt chancen nu! Energiambassadørerne Www.Bispehaven.dk

Bispehaven. Kære beboer. Se her. -udnyt chancen nu! Energiambassadørerne Www.Bispehaven.dk Se her DU kan også blive energiambassadør: Meld dig på et gratis kursus: du lærer om at spare på varme, el og vand og om indeklima. Du lærer også at fortælle andre om at spare. Vi besøger bl.a. AffaldsCentret

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

En virksomhed med visioner

En virksomhed med visioner En virksomhed med visioner Muligheder på elmarkedet Elmarkedet i korte træk Spot Sikring Influenter på prisen Udbuddet af strøm Hvor meget er der tilråde i markedet Efterspørgslen Dagsbasis Årskontrakter

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere