NYHEDSMAGASIN NOVEMBER Mere end bare et vandværk side 4 Velkommen i vores nye kundecenter side 16 Energirigtige investeringer side 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSMAGASIN NOVEMBER 2008. Mere end bare et vandværk side 4 Velkommen i vores nye kundecenter side 16 Energirigtige investeringer side 24"

Transkript

1 NYHEDSMAGASIN NOVEMBER 2008 Mere end bare et vandværk side 4 Velkommen i vores nye kundecenter side 16 Energirigtige investeringer side 24

2 Brintsamfundet Kære læser Det var en stor dag for Vestjylland og for os, da vores dygtige klima- og energiminister, Conni Hedegaard, den 24. september i år åbnede for to brinttankstationer ved henholdsvis Ringkøbing Fjernvarmeværk og ved Vestas i Ringkøbing. Det var markeringen af, at vi sammen med en lang række offentlige og private samarbejdspartnere har realiseret 1. fase af et langvarigt udviklingssamarbejde, og at Vestjylland, ligesom med vindmøllerne i sin tid, er gået foran i udviklingen. 1. fase har omfattet udvikling og etablering af Danmarks første brintproduktionsanlæg baseret på overskudsstrøm fra vindmøller, som blev åbnet i februar ved formanden for Folketingets Energipolitiske Udvalg, Jens Kirk. Derudover har den omfattet udvikling af nye brinttankstationer, som der indtil videre er etableret seks af. Tankstationerne skal forsyne hybridbiler, gaffeltrucks og golfbiler med brint til den daglige kørsel. Køretøjerne bruger brint som brændstof i en brændselscelle, der omdanner brint til el, som anvendes direkte til kørslen eller til opladning af egne batterier. Køretøjerne er udviklet af H2 Logic sammen med en række andre samarbejdspartnere. Næste fase i samarbejdet er at udvikle tankstationer til offentligt formål og 2. eller 3. generation af hybridbilen, hvilket vi håber, vi kan nå allerede i Og hvorfor nu brint spørger mange sikkert om? - Det er sådan, at vi i Danmark allerede i dag producerer så meget el fra vindmøller, at vi i perioder har overskud, som vi må sælge til udlandet til meget lave priser. Med de klimaaftaler, som netop i denne periode indgås både internationalt og nationalt, vil der blive etableret dobbelt så meget vindmøllekapacitet, og problemet med overskud vil blive meget markant. Og det er netop her brint kommer ind i billedet, idet vi netop anvender den overskydende strøm ved at omdanne den til brint, som vi kan lagre, indtil vi har brug for energien - f.eks. i en hybridbil eller til andre energiformål. I Vestforsyning har vi valgt at gå ind i den del af projektet, som vi er gode til - produktion og distribution - fordi vi vil gøre os klar til at kunne varetage de opgaver, som skal løses med overskudsstrøm, når produktionen af vindmøllestrøm fordobles om få år. At vi gennem vores samarbejde med alle de involverede offentlige og private samarbejdspartnere opbygger et lokalt know how, og dermed forhåbentlig også kan bidrage til at skabe nogle private arbejdspladser i Vestjylland, tæller selvfølgelig også med. Venlig hilsen Jørgen Udby Adm. direktør UDGIVER Vestforsyning A/S. Nupark Holstebro. tlf Ansvarshavende Jørgen Udby. Vestforsyning A/S REDAKTION Gitte Jensen, Nupark. Peter Kjeldbjerg, Nupark Oplag og udgivelser Nyhedsmagsainet fra Vestforsyning, udkommer i eksemplarer 2 gange årligt.. Der tages forbehold for trykfejl. LAYOUT grafisk værksted. Se alle numre af Vestforsynings nyhedsmagasin på vestforsyning.dk FOTO Pressefotograf, Jens Bach TRYK johansen grafisk

3 Mere end bare et vandværk side 4 Åbning af brintstation side 6 Når god energi er inde i varmen side 9 Maabjerg BioEnergy er på vej i udbud side 10 Den lange vej side 12 Det lysner i Ulfborg og Thorsminde side 14 Velkommen i vores nye kundecenter side 16 Opskrift: Chokoladekage med rødbede side 18 Vinder af lyskilde konkurrence side 20 Sådan aflæser du! side 21 En travl tid side 22 Holstebro får ny julebelysning side 23 Energirigtige investeringer side 24 En anderledes skoledag side 26 Kort nyt og konkurrence side 30 lidt om varme i en kold tid side 31 3

4 Forsyningssikkerheden i Holstebro og omegn skal sikres, og derfor opfører Vestforsyning nu et nyt vandværk Mere end Vestforsyning forsyner ca husstande og industrivirksomheder i Holstebro og omegn med vand, og vi er meget bevidste om det store ansvar, der følger med denne opgave. Kapaciteten bliver sikret, idet det nye vandværk, når det står færdigt i 2010, vil kunne levere det dobbelte af den vandmængde, som det nuværende vandværk i Helgolandsgade kan levere. I sommeren 2007 blev det besluttet at nedlægge det gamle vandværk i Helgolandsgade i Holstebro og i stedet bygge et helt nyt vandværk, som sammen med Frøjk Vandværk skal stå for den fremtidige vandforsyning til by og opland. 4

5 bare et vandværk Placeringen Fra starten var der enighed om, at det nye vandværk ikke skulle placeres i midtbyen, men i stedet så det ikke vil komme i vejen for den fremtidige byudvikling i Holstebro. Efter gennemførelse af mange forundersøgelser blev den optimale placering fundet på et areal på Idomvej. Informationsmøde for borgerne Den 28. august 2008 blev der på Idomvej afholdt informationsmøde for borgerne i området. I mødet deltog ca. 80 borgere og repræsentanter fra Holstebro Kommune, arkitekterne bag projektet samt Vestforsynings bestyrelsesformand. Planerne om det nye vandværk blev fremlagt, og der var rig mulighed for at stille spørgsmål til projektet. - Der var mange spørgsmål fra de fremmødte, og det er mit indtryk, at de gik fra mødet med en positiv indstilling til projektet, fortæller afdelingsleder i Vestforsyning Vand A/S, Jette Fleng Jensen. Mere end et vandværk For Vestforsyning er det vigtigt at imødekomme borgerne i de store projekter, der gennemføres. Derfor bliver det nye vandværk bygget ind i det rekreative miljø, som allerede findes i området. Borgerne får således også i fremtiden rig mulighed for at anvende de smukke områder omkring vandværket. I forbindelse med opførelsen af det nye vandværk vil der blive etableret en ny legeplads, primært af naturens egne materialer, og den boldbane, der allerede findes på arealet i dag, bevares. På et stykke af arealet, hvor der er læ og skygge, vil der blive plads til borde og bænke. I et med naturen - Vestforsyning har et ønske om, at den rekreative værdi i området bevares. Derfor bliver en stor del af vandværket placeret i kælderniveau, og den del, der bliver placeret over jorden, opføres i materialer, som falder i et med omgivelserne, fortæller Jette Fleng Jensen. Det er planen, at der med tiden skal vokse græs på taget og mos på facaderne, og at området skal være et sted, hvor borgerne synes om at færdes. 5

6 6

7 Åbning af brintstation d. 24. september ved Klima- og Energiminister Connie Hedegaard 7

8 Så kom der brint i tanken De første brinttankstationer i Vestjylland er åbnet. Klima- og Energiminister Connie Hedegaard klippede i september snoren for den første tankstation. Åbningen er kulminationen på flere års udviklingsarbejde, og mere end 20 forskellige private og offentlige aktører er med i samarbejdet. Vestforsyning spiller en nøglerolle som producent af brinten til de mange stationer. Der var lutter roser fra en tilfreds klimaminister, da hun i efteråret indviede det store forsøgsprojekt Hydrogen Link Vestjylland. - Ved klimatopmødet med det danske værtskab i 2009 er det vigtigt, at Danmark kan vise resten af verden energiteknologier baseret på vedvarende energi. Her skal vi gå foran, og Hydrogen Link Vestjylland er et konkret, bæredygtigt og dansk initiativ, sagde ministeren i sin åbningstale. Indvielsen skete i Ringkøbing i overværelse af et talrigt pressekorps og masser af borgere, som var mødt op for at se ministeren køre den første tur i den nye brinthybridbil. Hybrid, fordi bilen kører på en blanding af batteri og brint. Mange partnere Hydrogen Link Vestjylland er et offentligt privat samarbejde, som arbejder med udvikling og afprøvning af brinttankstationer og brændselscelle hybridkøretøjer i Vestjylland. I partnerskabet finder man private virksomheder som f.eks. Vestas, H2Logic, Energistyrelsen, Region Midtjylland og Vestforsyning. Som en del af forsøget er seks tankstationer taget i brug i Hvide Sande, Skjern, Ringkøbing og Holstebro, og det giver mulighed for at teste 13 køretøjer. Der er både tale om personbiler, varebiler, gaffeltrucks, og i Holstebro er det golfkøretøjer på Golfclub Storådalen, som kører rundt på greenen med brint i tanken. Brinten distribueres ud til hver tankstation fra et elektrolyseproduktionsanlæg i Holstebro. Fokus på brint Det er Vestforsyning, der har udviklet anlægget som en del af et større forsøgsprojekt, hvor der produceres brint til forskellige formål i energiproduktionen. Brinten produceres ved spaltning af vand ved hjælp af elektricitet fra vindmøller, og det betyder, at udledning af CO 2 helt undgås. - Vestforsyning har valgt at gå ind i brintprojektet som en del af en overordnet strategi om at være en stærk spiller indenfor udviklingen af nye vedvarende energiformer, fortæller udviklingschef Poul Lyhne. Brint fungerer som energibærer og er egnet til at lagre overskudsstrøm fra vindmøller. I dag sælges overskudsstrømmen til vore nabolande til udsalgspriser, men med brintteknologien bliver det muligt at gemme energien og anvende den, når markedsprisen på strøm er høj. 8

9 Når god energi er INDE I VARMEN Ny kampagne skal lære danskerne meget mere om fjernvarme Dansk Fjernvarme har igangsat en kampagne, der skal øge danskernes kendskab til fjernvarme. Kampagnen løber frem til slutningen af 2009 og skal blandt andet oplyse om fjernvarmens positive bidrag til samfundsøkonomien, klimaet og de danske husholdninger. Hvad er fjernvarme egentlig? Fjernvarme bygger på en idé om at bruge spildvarme i de danske husholdninger. Eksempelvis spildvarmen fra kraftvarmeværker her bruger man vand til at afkøle med. Bagefter kan det varme vand enten nedkøles og ledes ud i havet, eller man kan bruge det til at opvarme de danske stuer. Sidstnævnte er naturligvis både billigst og mest miljørigtigt, fordi man bruger en varme, som allerede eksisterer i stedet for at øge CO 2 -udledningen ved at producere ny varme. I dag er ca. 60% af de danske boliger opvarmet ved hjælp af fjernvarme, og der ligger km fjernvarmerør i den danske undergrund. I Holstebro fordeles varmen til vore kunder gennem 270 km hovedledning og 200 km stikledning. Godt 90% af opvarmningen er spildvarme fra elproduktionen på Måbjergværket, der primært anvender CO 2 -neutrale brændsler som affald, halm og flis. En god idé I det daglige tænker du måske ikke så meget over, hvor din varme kommer fra, og hvordan den er produceret. Danmark er uafhængig af import af olie og andre fossile brændsler, og det er blandt andet på grund af fjernvarmen, som primært er billig overskudsvarme det er både godt for danskernes pengepunge og for miljøet. Uden fjernvarme ville store mængder energi og varme forsvinde ud i den blå luft, når vi eksempelvis producerer elektricitet og brænder affald af - fjernvarme sparer således miljøet for massive mængder CO 2. Pas på miljøet Selvom fjernvarmen er både billig og skånsomt for miljøet, skal vi alligevel bruge den med omtanke. På vestforsyning.dk finder du et link til kampagnens hjemmeside med gode råd til, hvad du nemt og hurtigt kan gøre for at få bedre energivaner til gavn for både miljøet og din økonomi. 9

10 Maabjerg BioEnergy på vej i udbud Efter næsten to års pause er Vestforsyning og de øvrige partnere bag Maabjerg BioEnergy nu i fuld gang med at realisere opførelsen af verdens største bioenergianlæg. Projektet er netop nu i udbud, og målet er, at første spadestik kan tages i løbet af sommeren Da Folketinget i det tidlige forår indgik et energiforlig, betød det samtidig morgenluft for Maabjerg BioEnergy. Energiforliget indebærer nemlig, at det kæmpestore bioenergianlæg ved Måbjerg, nord for Holstebro nu vil være rentabelt. Forliget sikrer nemlig en garanteret afregningspris på 74,5 øre pr. KWh el, som anlægget producerer. For et anlæg af Maabjerg BioEnergys størrelse betyder det millioner til forskel og det er afgørende for, at projektet nu forventes at blive en fornuftig forretning for aktionærerne. Det har hele tiden ligget fast, at Maabjerg BioEnergy vil være en gevinst for miljøet og for landbruget, som får mulighed for at komme af med store mængder fosfor og kvælstof. 10

11 Ovenpå energiforliget kom der gang i regnemaskinerne hos de ingeniører, som arbejder med projekteringen af anlægget. Resultatet var så godt, at bestyrelsen i Maabjerg BioEnergy lige inden sommerferien besluttede at sætte projektet i gang igen. Vi har hele tiden vidst, at projektet ville være et positivt bidrag i vore bestræbelser på at levere vedvarende og bæredygtig energi til forbrugerne, men vi bliver også nødt til at tage hensyn til forretningen, siger Vestforsynings direktør Jørgen Udby. Han har været en af drivkræfterne i udviklingsarbejdet, som netop har fejret seks års fødselsdag. Resten af 2008 og foråret 2009 vil gå med at udvælge de rigtige leverandører til det store byggeprojekt, som ventes at løbe op i millioner kroner. Der er naturligvis stadigvæk en masse knaster, som skal håndteres, men vi er nået langt, siger Jørgen Udby. Det vigtigste, set med vore øjne, er, at vi med realiseringen af Maabjerg BioEnergy vil kunne producere vedvarende energi, uden at forbrugerne kommer til at betale ekstra for det. Det er planen, at Maabjerg BioEnergy kan producere de første vedvarende kilowatt i slutningen af Tegning er udført af A2 Arkitekterne A/S

12 Når verdens største bioenergianlæg forhåbentlig åbner for pumperne i 2010 er der gået otte år, siden planerne første gang så dagens lys. Selvom Maabjerg BioEnergy byder på åbenlyse forbedringer for miljøet, skulle det vise sig, at Danmark ikke var klar til at huse et biomasseprojekt af denne størrelse. Det har kostet hovedbrud, sene aftener og søvnløse nætter, masser af regneark og ikke mindst en god portion benarbejde på de bonede gulve på Christiansborg. De fleste har hele tiden været enige om, at planerne om at bygge verdens største bioenergianlæg leverer en løsning på landbrugets miljøproblemer, og samtidig er konceptet iøjnefaldende og kan være med til at profilere Danmark som et førende land, når det gælder vedvarende klimaløsninger. Men undervejs skulle det vise sig, at der var en lang række afgiftsregler og love, som stod i vejen for sådan et eventyr. Forhindringer, som viste sig uhyre vanskelige at rydde af vejen til trods for, at de politiske intentioner var gode. Den Vi har været murbrækkere - Det er mit indtryk, at Maabjerg BioEnergy har været en slags murbrækker i det politiske system, siger Jørgen Udby, som udover at være direktør i Vestforsyning også er indsat som direktør i det nystiftede selskab Maabjerg BioEnergy A/S. Man kan på mange måder betegne vores projekt som en prototype på den type anlæg, som regeringen gerne så skyde op i stort tal i løbet af en årrække. Men med Maabjerg BioEnergy blev det tydeligt, at der var en masse problemer med lovgivningen, som betød, at sådan et projekt slet ikke kan realiseres, fordi de daværende afgifts- og afregningsordninger betød, at økonomien ikke hang sammen, siger han. Allerede i 2004 fik Maabjerg BioEnergy et blåt stempel af EU, da EU-kommissionen valgte at støtte projektet med næsten 30 millioner. Siden da har pengene stået på en konto i banken og ventet på, at projektet blev vendt og drejet i ekspertudvalg og ministerier. Først i sommeren 2006 vedtog Folketinget den sidste af tre lovændringer, som skulle bane vejen for nye store bioenergianlæg i Danmark. Det var en ændring, som betød, at husdyrgødning, som er den altafgørende råvare i Maabjerg BioEnergy, kunne fritages for afgifter på linie med f.eks flis og halm. Idéudvikling Konceptstudie Planlægningsfase Tværministerielt udvalg Kontrakt med EU år

13 lange vej Ramt af prisstigninger Ændringen skulle dog lige en tur omkring EU til godkendelse, og det tog yderligere et halvt år. Dermed var vejen banet i hvert fald med hensyn til lovgivningen. Desværre måtte arbejdsgruppen bag projektet konstatere, at den lange ventetid havde været dyr for projektet. I mellemtiden var priserne nemlig steget, og det viste sig, at det nu ville blive væsentligt dyrere at opføre anlægget. Det betød med andre ord, at økonomien ikke ville hænge sammen. - Det stod hurtigt klart, at løsningen skulle findes i det energiudspil, som regeringen arbejdede på at få igennem Folketinget, fortæller Jørgen Udby. Sammen med de øvrige samarbejdspartnere gik han derfor i gang med at overbevise politikerne om, at den afregningspris, man modtager for den producerede vedvarende energi, skulle sættes op og garanteres i en årrække. Brikkerne falder på plads Der skulle gå mere end et år, inden brikkerne faldt på plads, og det betød også, at arbejdet med Maabjerg BioEnergy blev sat i bero i hele perioden. - Vi fornemmede, at politikerne forstod signalerne, at det kommende energiforlig ville tilgodese projektet, men vi turde ikke investere yderligere i udviklingen, før vi havde det sort på hvidt, forklarer Jørgen Udby. Endelig kom forliget i hus i februar i år, og bestyrelsen i Maabjerg BioEnergy besluttede at gå i gang igen. Foreløbig er man i gang med at udvælge potentielle leverandører til anlægget, og i løbet af vinteren går projektet i udbud. Hvis alt går vel, kan spaden stikkes i jorden til sommer næste år, og det betyder at anlægget vil kunne være klar til drift otte år efter, at de første planer blev lagt. Lovændring vedr. afgifter MBE sat i bero Energiforlig Arbejdet sættes i gang igen Udbud Planlagt byggestart Bygggeri færdig Alm. drift Tegning er udført af A2 Arkitekterne A/S

14 Det lysner i Ulfborg & Thorsminde Hvert år udskifter Vestforsyning et stort antal gadelamper rundt omkring i forsyningsområdet denne gang var turen kommet til Ulfborg og Thorsminde. Når vi udskifter gadelamper, er det selvfølgelig primært for at forbedre belysningen på den enkelte gade, men det er også, fordi nye gadelamper er en visuel forbedring i forhold til de ældre lamper, og fordi de højner trafiksikkerheden. På Harbogade i Ulfborg er de klar til at gå den mørke tid i møde - der er nemlig netop opsat 28 nye gadelamper, og belysningen er forlænget helt til Ringvejen. Tidligere var gadelamperne på Harbogade placeret således, at nogle stod ved forreste fortovskant og andre ved bagerste fortovskant. De nye gadelamper er alle placeret ved bagerste fortovskant, hvilket visuelt er en forbedring af gadebilledet. Endnu vigtigtere er det dog, at lampernes placering ved bagerste fortovskant forbedrer trafiksikkerheden, fordi lamperne nu ikke længere generer udsynet for bilisterne, og dermed mindskes risikoen for en påkørsel. Samtidig er de nye lamper langt bedre end de gamle til at lede lyset præcis derhen, hvor der er brug for det. Det betyder en bedre belysning på vejen, men samtidig også mindre lysforurening - altså lys de steder, hvor der ikke er brug for lyset. 14

15 - Vi skifter selvfølgelig gadelamperne for at få en bedre og mere energirigtig belysning, men ofte ser vi, at det virkelig er en visuel forbedring af gaderne at få nye lamper, som alle er placeret ens, fortæller afdelingsleder Helle Søkilde fra Vestforsyning Belysning. Også på Vesterhavsgade i Thorsminde er de klar til vinterens mørke. Her er opsat 19 nye gadelamper, og udskiftningen af gadelamper fortsætter Vestforsyning udskifter yderligere 80 lamper i Thorsminde indenfor kort tid. Den rette belysning En gadelampe er ikke bare en gadelampe der er mange parametre, der skal tages i betragtning, inden gadebelysningen vælges. - Inden vi endeligt beslutter os for en lampetype, laver vi en lysberegning, hvor vi tager højde for vejens bredde, afstanden mellem lamperne og selvfølgelig vejreglernes krav om antal lux på vejen. Energibesparende belysning har høj prioritet for Vestforsyning, og af de lamper, der opfylder gadens krav, vælger vi altid den mest energibesparende, fortæller Helle Søkilde. For at spare yderligere på energien har Vestforsyning valgt flere steder enten at sænke belysningen om natten eller at slukke hver anden lampe på den måde kan der opnås en energibesparelse på cirka 30%. Gadelamperne i Vestforsynings forsyningsområde er langt fra ens, fordi de vælges efter de lokale forhold de skal give den rette belysning og samtidig visuelt passe til det enkelte område. Service og eftersyn Vestforsyning efterstræber, at manglende gadelys og beskadigede lamper repareres inden for to uger. - Det er en stor hjælp for os, at opmærksomme borgere giver os besked, når noget er galt. Specielt når der er tale om udfald på kritiske steder, hvor der kan være fare for personsikkerhed, for så skal vi jo udbedre fejlen hurtigst muligt, slutter Helle Søkilde. 15

16 ➁ ➃ ➆ ➄ ➀ ➂ ➅ Velkommen i vores nye kundecenter Gravemaskiner og håndværkere er sendt hjem, og Vi kan byde vores kunder velkommen i et splinternyt kundecenter i Nupark. Den 25. september2008 slog Vestforsyning dørene op til det nye kundecenter i Nupark. Dermed er vores kundecenter flyttet fra sin tidligere placering i Nuparks hovedbygning til nye omgivelser på den modsatte side af vejen. - Nu har kundecenteret fået sin egen tydelige indgang fra vejen, der løber gennem Nupark, så det skulle gerne være meget lettere for kunderne at finde os, fortæller kundecenterchef Kenneth Tønning. Vestforsyning har samlet funktionerne målerservice, generel kundeservice og energi- og miljørådgivning i det nye kundecenter. - Vi samler stort set alle kundehenvendelser et sted, og det er en fordel for vore kunder, at de altid skal henvende sig samme sted uanset, hvad deres henvendelse drejer sig om, forklarer Kenneth Tønning. Den bevidste forbruger Vestforsyning bruger meget tid på at lære områdets skoleklasser, hvordan de bliver miljøbevidste forbrugere - det vil fortsat foregå i Vestforsynings testkøkken i Nuparks hovedbygning, men i løbet af 2009 skal en del af undervisningen foregå i det nye kundecenter. Her har Vestforsyning nemlig planer om at bygge et interaktivt hjem, hvor både børn og voksne kan få et indblik i, hvor meget energi hjemmets ap- 16

17 ➈ ➉ 12 ➇ 11 parater bruger, men samtidig også et indblik i, hvordan teknologien kan bruges til at spare på energien. Sammenhæng og harmoni Kundecenteret er tegnet af A2 Arkitekterne, som også har slået stregerne til Nuparks øvrige bygninger. Centeret er bygget sammen med Vestforsynings driftsbygning, de lette glaspartier harmonerer flot med driftsbygningens mere kompakte udtryk. - Vi er selv meget glade for vores nye omgivelser og glæder os til at vise dem frem for de kunder, som endnu ikke har besøgt os her, slutter Kenneth Tønning. ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ Lillian Skov Henning Højland Else Marie Hansen Jørgen Fonager Jannie Hultberg John Byskov Ove Akstrup Margit Mikkelsen Emil Krohn Kenneth Tønning Hanne Kronborg Pernille Helms 17

18 Spar på energien, men ikke på spar 10-25% Ovnen er en rigtig energisluger, så når vi tænder den, skal den udnyttes bedst muligt. Som hovedregel kan du sætte de fleste retter i en kold ovn og slukke den 10 minutter før den tid, opskriften angiver så kan du spare 10-25% af energiforbruget. 18

19 150º 60 min 10 min + hyggen Chokoladekage med rødbede Du skal bruge: 250 g fintrevet rødbede 150 g margarine eller smør 225 g mørk chokolade 3 æg 225 g sukker 250 g hvedemel 1½ tsk. bagepulver 1 spsk. vaniljesukker Smør og hakket chokolade smeltes i mikroovn eller over vandbad. Rør efterfølgende blandingen godt sammen. Pisk æg og sukker hvidt og skummende og rør rødbede og vaniljesukker i. Vend mel, bagepulver, chokolade og smør i blandingen. Fordel dejen i en springform beklædt med bagepapir, og sæt kagen i en kold ovn. Indstil ovnen på 150 grader. Bag kagen i 60 minutter. Sluk ovnen og lad kagen stå i eftervarmen i 10 minutter. 19

20 Designet af Hans Rasmus Nyvang 20 Der var mange, der havde en lys idé... I maj måned 2008 udskrev Vestforsyning konkurrencen Har du en lys idé? formålet var at finde en dekorativ lyskilde til Vestforsynings nye kundecenter. Forslagene har været mange og kreative, og der er nu fundet en vinder samt to andenpladser. Vinderen af konkurrencen blev Hans Rasmus Nyvang, som leverede et flot og gennemarbejdet forslag, der benytter og udforsker den nyeste LED-teknologi. Hans Rasmus Nyvang blev for sit forslag belønnet med en check på kr. De to andenpladser gik til henholdsvis Pia Fleng Sandal, som i samarbejde med Søren Yde Jensen havde lavet et forslag med originale visuelle effekter, samt til Christel Maria Jantzen, som leverede et spændende forslag, som giver brugte elpærer nyt liv. Hver andenplads har modtaget en check på kr. Vestforsyning takker for de mange spændende bud på, hvordan belysningen i vores nye kundecenter kunne se ud.

21 Sådan aflæser du! Så er det blevet tid til den årlige selvaflæsning, og du vil i begyndelsen af december modtage et aflæsningskort fra os. Her på siden kan du se, hvilke muligheder du har for at aflevere dine aflæsninger, samt hvordan du udfylder kortet. Her står dit målernummer, som du skal bruge, når du afleverer dine aflæsninger på nettet Morten Mallesen Mallemortensens vej Holstebro Her står din kode, som du skal bruge, når du afleverer dine aflæsninger via nettet eller telefonen Her står dit kundenummer, som du skal bruge, når du afleverer dine aflæsninger via nettet eller telefonen kopi kopi ko Her skrives det aflæste tal Vi beder dig aflæse din måler og aflevere aflæsningsoplysningerne senest d. 15. december. Er der påført komma (,) på dit aflæsningskort, skal du også indberette de efterfølgende decimaler. BEMÆRK: Er der fjernvamemåler på kortet, skal du foretage tre aflæsninger på den samme måler: Kilowatt-timer (kwh) Kubikmeter (m 3 ) - husk alle tal inkl. de to decimaler Timer (h) Sådan gør du Hvis du bruger nettet Gå ind på og vælg Årsaflæsning Hvis du bruger telefonen Ring på telefon nr og følg anvisningen. Via post Indsend aflæsningskortet Vind gavecheck på 500,- via indberetning på nettet eller telefonen Hvis du afleverer dine aflæsninger til os via vores hjemmeside eller på tast-selv telefon , så deltager du i konkurrencen om 10 gavechecks á 500 kr. Betingelsen for at deltage er, at vi modtager dine aflæsninger senest 15. december. 21

22 En travl tid Det er ikke kun i byens butikker at juletravlheden snart melder sig i Vestforsynings kundecenter giver decembers måleraflæsning travlhed. December står for døren og dermed også årets aflæsning af el-, vand-, og varmemålere i hele Vestforsynings forsyningsområde. Det betyder travlhed for vore ansatte i kundeservice, for op mod målere skal aflæses, for at se om kunderne har forbrugt mere eller mindre, end de har betalt for via acontoraterne. - Efterhånden indberetter mere end halvdelen af vore kunder heldigvis deres aflæsninger via internettet, og det er en stor hjælp for os. Ved de indberetninger, som sendes til os via almindelig post, er der langt mere manuelt arbejde, fordi alle aflæsningstallene efterfølgende skal registreres i vores computersystem, fortæller kundecenterchef Kenneth Tønning. dine to teenagebørn eksempelvis flyttet hjemmefra indenfor det seneste år, er det jo helt naturligt, at dit forbrug er faldet. - Er der pludselig en stor afvigelse i forhold til, hvad kunden plejer at forbruge, uden at vi kan se en naturlig grund, så undersøger vi selvfølgelig sagen. Kunden kan jo have tastet forkert ved indberetningen over internettet eller skrevet forkert på aflæsningskortet, og det skal vi selvfølgelig have undersøgt, fortæller Margit Mikkelsen, som har været ansat i kundeservice i fem år. Det er dog ikke kun ved juletid, at de ansatte i vort kundecenter har travlt hver måned registrerer de ca. 300 flytninger, som hver især kræver aflæsning af alle målere samt ekstraordinær afregning. Og ved hver flytning er der som regel også en ny kunde, som skal registreres, så der er nok at se til året rundt. Og netop computersystemet holder også øje med, om der er store udsving i kundernes forbrug hvert år er der nogle, som får sig en overraskelse. Nogle gange fordi deres forbrug rent faktisk er steget, og andre gange fordi der er en fejl i aflæsningen. At indberette via nettet mindsker ikke alene det arbejde, der er med at behandle aflæsningerne, det er også en fordel for dig som kunde. Afviger dine aflæsninger meget i forhold til tidligere aflæsninger, får du nemlig en besked om dette på skærmen. Det giver dig mulighed for at kontrollere, at du har aflæst korrekt eller at lave et lille notat til Vestforsyning om, hvorfor dit forbrug er enten steget eller faldet markant. Er 22

23 Holstebro får ny julebelysning En hel ny julebelysning pryder gågaden i Holstebro i år den gamle er nemlig ikke længere lovlig. En ændring i stærkstrømsbekendtgørelsen gør, at Holstebro Handelsstandsforening i år har udskiftet al julebelysning. Ud med de gamle glødepærer og ind med energirigtig LED-belysning Light Emitting Diode. Udskiftningen sker for at øge sikkerheden den gamle julebelysning var klasse 1, mens den nye belysning er klasse 2. Det betyder to lag isolering og dermed mindsket risiko for at komme i kontakt med de strømledende kabler. Stor besparelse Fordelene ved den nye LED-belysning er mange ikke alene holder LED-belysningen op til 50 gange så lang tid som almindelige glødepærer, den bruger også langt mindre energi, og det betyder noget for miljøet, når julebelysningen brænder i mere end 300 timer i den periode, den pryder byen. De gamle lyskæder brugte hver 1200 W i timen, mens de nye kun bruger 80 W i timen. Det giver for hver eneste lyskæde i Nørregade en besparelse på 1120 W i timen. I år kan vi altså ikke alene glæde os over, at julebelysningen giver stemning i gågaden, men også over at vi udleder langt mindre CO 2 end tidligere år. 23

24 Energirigtige INVESTERIN Olieprisen er steget markant derfor kan det være rigtig sund fornuft at låne penge i banken og investere dem i energibesparelser. Vestforsyning og vestjysk bank har indgået et samarbejde, der skal skåne både miljøet og forbrugerens pengepung. Umiddelbart kan det måske være svært at få øje på, hvorfor en bank og et forsyningsselskab arbejder sammen. Men det handler om penge - penge som kunderne kan spare ved at investere i at spare på energien. Vestforsyning og Vestjysk Bank har i efteråret afholdt to informationsaftener i fællesskab og begge gange var der stor tilslutning fuldt hus med mere end 50 deltagere, som valgte at bruge en aften på at sætte sig ind i sammenhængen mellem energibesparelser og god økonomi. Det muntre køkken Udover en gennemgang af mulighederne for at investere i energibesparelser fik deltagerne også et håndgribeligt eksempel på, hvor meget der kan spares ved at tænke sig om i køkkenet. I Vestforsynings testkøkken blev de fremmødte delt i hold nogle skulle lave mad efter samme metode, som de fleste af os bruger derhjemme, mens andre skulle tilberede maden energirigtigt. - Det handler meget om vaner både i køkkenet og andre steder i hjemmet. Hvis vi husker at udnytte eftervarmen i ovnen, når vi laver mad, varmer brød på brødristeren i ste- - Formålet med det her samarbejde er selvfølgelig at give kunderne information om, hvordan de i det daglige kan spare på forbruget. Men samtidig også at vise dem, at det godt kan betale sig at investere i energiforbedringer af boligen. Det kan godt betale sig at låne til eksempelvis nye vinduer med lavenergiglas og efterisolering af huset både fordi det giver et lavere forbrug, men også fordi huse med et lavt energiforbrug har en højere værdi på boligmarkedet, fortæller Vestforsynings energi- og miljørådgiver, Hanne Kronborg. Der er altså et helt klart formål med samarbejdet, og det har da også indtil nu vist sig at være en stor succes. 24

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING

HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING UDGIVER FIF MARKETING Tel. 76 30 80 00 Brochuren er trykt på 100% genbrugspapir, Cyclus Offset INDHOLD Fjernvarme et genbrugssystem...........................

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Få mere ud af fjernvarmen. og spar penge

Få mere ud af fjernvarmen. og spar penge Få mere ud af fjernvarmen og spar penge 1 2 Udnyt fjernvarmen bedst muligt og få fradrag i prisen Ny motivationstarif fra 2017 Fra 1. januar 2017 bliver din varmeregning reguleret af en ny motivationstarif,

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Tjek dit forbrug. El Vand Fjernvarme. Energi Fyn A/S Fjernvarme Fyn A/S VandCenter Syd

Tjek dit forbrug. El Vand Fjernvarme. Energi Fyn A/S Fjernvarme Fyn A/S VandCenter Syd Tjek dit forbrug El Vand Fjernvarme Energi Fyn A/S Fjernvarme Fyn A/S VandCenter Syd Aflæs God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk Side

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

En skoledag om ENERGI

En skoledag om ENERGI Nord Energi forsyner ca. 93.180 forbrugere med el. nord energi Ørstedsvej 2-9800 Hjørring OPSKRIFTER En skoledag om ENERGI 2015-2016 Telefon: 99 24 56 56 www.nordenergi.dk E-mail: info@nordenergi.dk Side

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd 1 Agenda Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd Kend dit fjernvarmeanlæg Der er 4 vigtige ting, som du bør være opmærksom på, når du har med fjernvarme

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk Side

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax:

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax: OPSKRIFTER til 2012-2013 Ørstedsvej 2-9800 Hjørring Telefon: 99 24 56 56 Fax: 98 90 16 93 www.nordenergi.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Kogning af æg 3 Kogning af pasta 4 Stegning

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Denne bog er udarbejdet til regelmæssig aflæsning af dit varmeforbrug. Så kan du selv følge med og undgå overraskelser på varmeregningen. Fjernvarme helt sikkert

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

PLUSPAKKE Dit valg, din service

PLUSPAKKE Dit valg, din service PLUSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Hip hurra! værsgo. Annemettes fødselsdagslagkage til FEMINA. femina har fødselsdag

Hip hurra! værsgo. Annemettes fødselsdagslagkage til FEMINA. femina har fødselsdag Hip hurra! FEMINA har fulgt kvinder i 140 år og ikke mindst inspireret til, hvad vi skal spise både til hverdag og fest. En fødselsdag skal selvfølgelig fejres, og vi er meget glade for, at Den store bagedyst

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/

Læs mere

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden?

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Bor der børn under 18 år i lejligheden? Hvor mange børn under 18 år bor

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Afregning - 2012. Slutafregning for perioden 01.01.2012-31.12.2012. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Kunde

Afregning - 2012. Slutafregning for perioden 01.01.2012-31.12.2012. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Kunde Afregning - 2012 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25, 3000 Helsingør Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør CVR.nr.: 25 16 51 60 EAN.nr.: 5790001124854 Tlf.: 48 40 50 50 e-mail: kundeservice@fh.dk

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME KONTROLBOG HOLD ØJE MED FORBRUGET AF Det kan spare dig for mange penge Mindst én gang om ugen bør du aflæse og notere forbruget af varme i din ejendom. Så får du god kontrol med ejendommens varmeforbrug

Læs mere

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud.

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud. Hvordan kommer du videre? I tvivl om energien? 1. Kontakt en rådgiver Brug en energirådgiver, f.eks. en BedreBolig-rådgiver, til at hjælpe dig med at få overblik over, hvad der skal gøres i huset, og hvilke

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Bedre Billigere klimabolig - Sådan!

Bedre Billigere klimabolig - Sådan! Bedre Billigere klimabolig - Sådan! Amtrupvej 14, 1963, Hanne Risager Voldsgårdvej 3, 1912, Anne Marie og Hans Ole Brink Problematisk hus at efterisolere Fortrinsvis fokus på klimaskærm og tag Begge har

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 69 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 69 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 69 Offentligt Foreningsleder E-mail Tlf Web Tekst & Foto Yderligere oplysninger Flemming Wennike fw@hydrogenlink.net 2938 3965 www.hydrogenlink.net/vestjylland

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Verdens første brintby

Verdens første brintby Verdens første brintby Energi til eget forbrug Verdens oliereserver er ved at slippe op. Indenfor de næste årtier vil manglen på olie føre til markante prisstigninger og til øget afhængighed af oliestaterne.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. Bestyrelsens beretning Indledning 2012 har ligesom 2011 har været et uforudsigeligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk.

Læs mere

Vil du gerne holde din varmepris i ro?

Vil du gerne holde din varmepris i ro? Vil du gerne holde din varmepris i ro? Ta din returtemperatur og følg din afkøling. Se indeni 1 LYSTRUP FJERNVARME Varmen fortsætter med at være billig - bare du bruger den fornuftigt I Lystrup, Elsted

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Rudkøbing Varmeværk A.m.b.a. Strandlystvej 123. 5900 Rudkøbing. Tel.: 6251 2142 www.rudkoebingfjernvarme.dk Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere

Læs mere

Sætter du pris på din bolig

Sætter du pris på din bolig Sætter du pris på din bolig Program 19.30 Velkomst, v. MZ (5 min) 19.35 Program og lidt om det praktiske, v. Steen Olesen (5 min) 19.40 Lidt om hvad Høje-Taastrup Kommune har gennemført, v. MZ (10 min)

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi WiFi Mere komfort, mere kontrol og mindre energi - den smarteste måde at opvarme hjemmet på 2 Komfort og kontrol 3 evohome systemet for intelligent zonekontrol

Læs mere

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG OG TELEFONISK MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE TILBAGEKALD FRA Ved kø tilbyder vi dig altid at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere