Markedsanalyse Solceller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsanalyse Solceller"

Transkript

1 Markedsanalyse Solceller Jordbrugsteknolog Solcelleboomet i 2012 er kommet i farezonen med nye lovforslag, der vil bringe dem på niveau med andre vedvarende energikilder. Solcelleforhandleren SOLERGI A/S ønsker en markedsanalyse, der skal belyse markedet, og gøre dem bevidste om deres markedsføring i forhold til en lovændring og position i fremtiden. Af: Morten Pedersbæk Klaus Fuglsang Mariya Deyneka Juan Antonio Pedersen Morten Steg

2 Indholdsfortegnelse Problemstilling... 3 Vedvarende energi... 3 Problemformulering Solceller nu eller?... 4 Afgrænsning... 5 Markedsafgrænsning... 5 Tidsafgrænsning... 5 Metodevalg... 5 Ingredienser... 5 Fremgangsmåde... 5 Sekundære viden... 6 Primær viden... 6 Proces... 6 Kvalitativ analyse(eksplorativ analyse)... 7 Respondenter... 7 Solergi... 7 Byggeafdelingen i Bilka... 7 Odense kommune... 8 Tim Vermund... 8 Pernille Rosenkrantz-teil... 9 Energi FYN... 9 Privat solcelleejer: Fremtidsperspektiver for teknologisk udvikling af solceller Fremtidsperspektiver for lagring af strøm Spørgerammer Deskriptiv analyse Hypoteser Kvantitativ analyse Spørgeskema Pre-test Respondenter Dataindsamling Databehandling

3 Fejlkilder Be- og afkræftelse Validitet Reliabilitet Konklusion Løsning Perspektivering Kilder Bilag

4 Problemstilling Vedvarende energi I det 20 århundrede er debatten om vedvarende energi for alvor startet. På grafen herunder ses udviklingen af den vedvarende energi, hvor der er sket en jævn stigning men en stor stigning fra år Der er observeret og fremlagt et utal af konsekvenser for global opvarmning og andre følger ved den store CO 2 udledning. Det har udmundet i vedtægter og projekter der fastlægger vedvarende energi i fremtiden. Derudover er der blevet forsket og udviklet på mange områder, alt med det formål at give effektive og miljøvenlige energiformer. Den vedvarende energi bliver produceret på mange måder, fx vindmøller, biogas og solceller. Grafen til højre viser at der er sket en stigning, når man ser på solcelleanlæg er antallet også steget drastisk i den senere tid. Grafen herunder viser kapaciteten af elektricitet i Danmark der kommer fra solceller. I midten af august 2012 var der private solcelle anlæg i Danmark. Det resulterer at der bliver produceret ca. 94,1MW hos de private. Der er rekordsalg af solceller, i juli måned 2012 blev der solgt 4119 nye anlæg Den meget store stigning inden for solceller bunder i virksomheder der producerer, markedsfører, monterer osv. solceller. Der er blevet en efterspørgsel på solceller, hvilket har medført mange forhandlere, alt fra Bilka til den lokale tømrer eller store specialiserede firmaer. Det øgede salg af solceller er resultatet af regeringens udspil med økonomiske fordele ved at kunne spare på afgifter og andre skattemæssige forhold. Nettoordningen er ordningen der har gjort folk mest interesserede i solceller. Ordningen bruges som en slags buffer til private, fordi el-nettet bruges som et stort batteri. En dag solen skinner meget bliver den overskydende strøm lagt på el-nettet og tilsvarende hvis der er overskyet kan man hente strømmen tilbage, helt gratis. Det seneste nye indenfor solcelle branchen er et nyt lovforslag der skal gøre vilkårene dårligere for solceller og gøre at de kommer på højde med andre energikilder. 3

5 Lovforslaget skyldtes at staten er gået klip af mange penge fra afgifter. Staten går klip af 3,7 millioner i , hvilket de gerne vil reducere ved at ændre i nettomåleordningen. Tvivlen omkring ordningen har resulteret i at mange forbrugere har købt solceller for at kommer med i nettomåleordningen. Der kan dog være skjulte scenarier, fx tilbagebetalingstiden, monteringen osv. Der er fx over 10 % af anlæggene hvor der giver problemer med tagkonstruktion, sne osv. 2 Solcelleanlæg-kunder har haft en tilbøjelighed til at hoppe med på dillen for hurtigt, men de har manglet ordentlig information omkring at investere i solceller eller vente til markedet er mere sikkert. Som virksomhed er man interesseret i at vide noget om kundens behov og tankegang. Markedet er kommet så hurtigt, så nogle kunder er hoppet med på bølgen mens andre afventer markedet. Potentielle kunder kan være i tvivl om effektivitet, rentabilitet og opsætning af solceller i dag og i fremtiden da der er usikkerhed omkring den nuværende nettoordning. Virksomheden SOLENERGI A/S er interesseret i at vide noget om solcellemarkedet, dvs. folk der har købt et solcelleanlæg og folk der ikke har købt (potentielle kunder). Ud fra oplysningerne kan de således tilpasse deres virksomhed via markedsføring, rådgivning, produkter osv. Problemformulering - Solceller nu eller? På vejene af SOLENERGI A/S vil vi undersøge forbrugernes holdning til køb og opsætning af solceller for følgende hovedspørgsmål 1. Er der en fremtid for solceller efter ændring af nettomåleordningen? Overstående spørgsmål giver anledning til underspørgsmålene herunder. 1. Etablering ved nettoordningen/vente til afklaring om ordningen? 2. Hvad er forbrugernes holdninger til afgifter og skatter? 3. Er det muligt at få forbrugere til at tænke mere grønt? 4. Vil forbrugere vente på mere effektive solceller? 5. Hvilken effekt vil en prisændring have på markedet? 6. Vil forbrugere vente på prisfald? 7. Hvor skal etableringen ske og hvorfor? 8. Hvad fokuser forbrugere på ved vedligeholdelse af solcelleanlæg? 9. Hvordan fungere garantiordninger?

6 Afgrænsning Markedsafgrænsning Solceller er et meget stort marked, som vi ikke kan lave en komplet analyse af. Derfor koncentrer vi os om en afdeling i firmaet SOLENERGI A/S, nemlig deres afdeling i Odense. Herudover vælger vi kun at se på de private husstande på Fyn. Tidsafgrænsning Projektet startede i uge 42 og slutter mandag, uge 50. Det vil sige det forløber over 2 måneder. På den baggrund bliver vi nødt til at begrænse projektets størrelse i forhold til tid. Dette vil blive set ved de forskellige analyser, fx spørgeskemaet, som vi må begrænse til et mindre antal respondenter. Metodevalg Ingredienser - Problemejer, SOLENERGI A/S - Solcelleejere - Offentlige myndigheder (Odense kommune) - Teknologi (Black Silicon Solar)(Effektivitet) - Teknologi (IRD Fuel Cells, Lars Jakobsen)(lagring af strøm) - Politik (Tim V og Pernille R) - Elselskaber (EnergiFyn) - Potentielle kunder (Spørgeskema til 130 personer) - Avisartikler - Hypoteser - Spørgeskema - Validitet, reliabilitet - Sammenkobling af resultater Fremgangsmåde Vi benytter eksplorativ analyse til redegørelse af mulige årsager til problemet. I opstart fasen søgte vi information i aviser og på internettet. Det henfører til dybdeinterviews fra politikere, elselskaber, forhandlere, solcelleejere, offentlige myndigheder og forskningsvirksomhed. Deskriptiv analyse benytter vi til at indkredse sandsynlige årsager til problemet. Ud fra samlet information opstilles hypoteser som udmunder i et spørgeskema til potentielle kunder. I den kvantitativ analyse udarbejdes et spørgeskema, som blev sendt ud på nettet. Opstilling af 18 hypoteser og indrette spørgeskema efter hypoteser. Ud fra svar fra spørgeskemaet, vurderes markedssituationen ud fra de forskellige hypoteser. Hypoteser forkastes eller accepteres. Stikprøvestørrelsen er på 123 stk. Alle kilder bliver herefter validitetsvurderet og reliabilitet vurderet. 5

7 Sekundære viden - Typer og størrelser af anlæg - Salget af solceller - Tilskudsordninger og afgifter - Byggereglement/ændring af konstruktion Primær viden - Dybdeinterview - Spørgeskemaer Proces Processen gennem projektets udarbejdelse er ændret mange gange, det skyldtes markedet der har været i konstant bevægelse med op og nedture. En af vores måder at holde os ajour er gennem artikler. Derfor har vi herunder oplistet nogle overskifter på artikler gennem processen. Artikler - 31/8 Solcelleboom i Danmark - 25/9 Ny solstrategi - 5/10Ministerens udmeldinger om ændringer - 14/11 Kritik: Solcellejubel slukket af forkert regnestykke - 14/11 Nu siger danskerne nej til solceller - 15/11 Borgerlig fløj siger nej til ændringer med tilbagevirkende kraft - 5/11 Udkast til Aftale - 16/11 Her er solcelleaftalen - 17/11 Danskerne hamster solceller før ny lov - 1/12 Gamle nettoordningen er død, nåede du at komme med? Som der ses, starter det med et stort salg af solceller og ender med nettomåleordningen er død, nåede du at komme med? 6

8 Kvalitativ analyse(eksplorativ analyse) Dybdeinterviews Respondenter Solergi Forventning Vi har forsøgt at finde de mest relevante personer inden for området til at dybdeinterviewes, vi har valgt SOLERGRI A/S. De mangler information om potentielle kunder til deres produkter, i forhold til det nye lovforslag der er på vej. Resultat - De sælger tyske solcelleanlæg som produceres i Indien af tyske robotter. - De har fokus på kvalitet og plus at de rådgiver og hjælper med at finde de anlæg, der passer til den enkelte, så prisen er i den høje ende. - Et solcelleanlæg koster fra til kr. for et 6 KW anlæg - Britta mener at politikerne ikke vil tøve med at ændre ordningen. - De forventer at der bliver dødt i markedet de første 2-3 mdr. i forhold til ændringer af nettomåleordningen. Det vil stadig være en god forretning for de private, men den vil være mindre god end nu. Validitet Den interne validitet blev påvirket af Brittas stress i forhold til hendes virksomhed. Hun blev hurtig forvirret og svarede meget kort. På den måde blev det også en dårligere begrebs validitet, vi følte hun skulle være hurtigt færdig, så vi fik ikke dybe og gode svar. Reliabilitet Målemetoden som var et telefoninterview pga. en af en afbrudt aftale om personligt møde var en dårligere metode end håbet. Telefoninterviewet blev forhastet og respondenten var stresset Byggeafdelingen i Bilka Forventning - Et møde omkring deres produkter og salg og markedsføring. - En modsætning til SOLERGI som sælger kvalitetsanlæg i forhold til prisen. - Deres placering i markedet og vide hvilke kunder de har Resultat - Hvilke anlæg der bliver solgt, de forhandler kun et anlæg og hvor mange der bliver solgt. De solgte 3-7 per uge - Bilka sælger lavprisvarer, fra til på forholdsvis til W 7

9 Reliabilitet og validitet Der er dårlig reliabilitet og validitet fordi det kun var muligt med et hurtigt telefoninterview med en chef i byggeafdelingen. Han vidste lidt til deres salg, men vi skulle have talt med indkøbsafdelingen for at opnå mere kvalificerede svar. Odense kommune Forventning - Få at vide hvor mange solcelleanlæg bliver der etableret i Odense - Kende til kommunens problemstillinger i forhold til lokalplaner osv. - Vide kommunens holdning og syn til solceller i fremtiden Resultat - Kommunen har kun en brøkdel af ansøgningerne - Der har været en fremgang i ansøgninger efter debatten om ændringer af nettomåleordningen, ca. 5 om dagen. - Kommunen har fået besked på at ansøgninger skal have en hurtig behandlingstid. Samtidig må de ikke bare afvise en ansøgning, men prøve at hjælpe folk videre. - De har ingen mening til opsætning af solceller, men sørger kun for tilladelser. Validitet Dette interview har lav validitet, fordi svarende var irrelevante i forhold til markedsanalysen Reliabilitet Vores måleinstrument var for dårligt til dette interview. Det skyldtes at vi ikke vidste hvilke svar vi ledte efter. Vi fik nogle svar, som ikke har noget betydning for markedsanalysen. Der er forholdsvis lav reliabilitet på baggrund af at Odense ikke er en stor aktør i solcellebranchen. Efter endt interview med Odense kommune kan vi ikke drage nogen gode konklusioner, kommunen kan ikke svare på spørgsmål omkring vigtige faktorer for solceller. Vi skal derimod have fat i noget politik som har meget stor indflydelse på ordninger og holdninger til solceller. Vi har derfor kontaktet Socialdemokraten og byrådsmedlem i Odense, Tim Vermund. Tim Vermund Forventning - Hvilken ordning eller tilskud er man interesseret i og er man overhovedet interesseret i solceller - Vide om politikkere bliver påvirket udefra, og hvordan styrer det med lagring på el-nettet - De manglende afgifter og skatter, vide om de har en problemstilling omkring dette - Har nettomåleordningen fungeret, hvordan styrer politikere branchen og hvilke konsekvenser kan der være ved ændringer. Resultat - Usikker information, pga. han ikke sidder med om det runde bord i Folketinget. - Et perfekt link til Miljø-og energiordfører fra socialdemokratiet. 8

10 Validitet Forholdsvis lav validitet fordi han ikke vidste nok om området. Vi interviewet ramte plet, og han kunne svare på mange grundlæggende holdninger fra partiet og generelt. Reliabilitet Der er høj reliabilitet, hvor rammerne var i orden, Vi sad i glasburet og havde gjort det hyggeligt. Vi var godt forberedte med spørgerammer Pernille Rosenkrantz-teil Forventning - Alle guldkorn om ændringer i nettomåleordningen - Kolde tal og facts Resultat - Den samme dag fremlagde regeringen et oplæg til ændring af ordningen. - Nettomåleordningen ændres: Timeafregning i stedet for årsafregning, max størrelse ændret til 400 KW i stedet for 6KW, Overskudsstrøm afregnes med 130 øre/ KWh i de første 5 år og derefter 60 øre/kwh. Efter 10 år afregnes der med 40 øre/kwh. - Nuværende solcelleejere vil medgå i den nye ordning efter 10 år. Validitet og Reliabilitet Der var høj validitet fordi tallene blev serveret og os som interviewer var godt forberedt. Reliabiliteten var høj, netop fordi vi var godt forberedte og telefonen var på medhør og båndet. Vi fik hvad vi ville på denne måde. Energi FYN Forventning Vores udgangspunkt for dette interview var at finde ud af mere, om de problemer solcelle anlæg kan medføre, særlig med henblik på at lagre el på el-nettet, som man f.eks. gør med nettomålerordningen. Vi havde overvejet, om det kunne være et problem, at mange eller alle opsatte solcelle anlæg, fordi vi var i tvivl om hvem der så skulle aftage overskuddet. Resultat Vi fandt ud af at det største problem ved solceller er at de producerer jævnspænding, fordi det er svært at konvertere til vekselspænding (som er det man bruger i stikkontakter). Det kan medføre spændingsudsving i stikkontakter, hos folk med solceller eller deres naboer. Jesper Knudsen mente ikke det ville være et problem at få en overskudsproduktion afsat, bl.a. fordi man kan sælge til udlandet. Validitet og Reliabilitet Der er høj validitet og reliabilitet fordi Jesper er stærkstrømsingeniør og arbejder med dette i hverdagen. Vi fik aktuel C-viden (Problem med spændingsforskel på el-nettet der kan ødelægge elektriske solceller) Vi fik svar på vores ønskede spørgsmål og lidt til. 9

11 Privat solcelleejer: Forventning Formålet med interviewet, var at få belyst hvorfor og hvilken interesse en privat husstand/privat personer har i at etablere et solcelleanlæg. Resultat Brugbare svar: Vi fik klart svar på at det er ren forretningsinteresse Muligheden for at bruge sit efterlønsbidrag på investeringen var medvirkende. Årsag til max størrelse på anlæg (lovgivningsbegrænsning ved nuværende regler) Kvaliteten blev vægtet højt. Udseendet havde betydning. Købt hos fagmanden var vigtig i forhold til tryghed. Usikkerhed om nettomåleordningen Forsikringsselskabet skal have besked Kommunen ikke så vigtig faktor Forrentningen af anlægget. Ikke brugbart: Usikker information om panelers kvalitet og restpartier, hvis man køber i Bilka. Vedligeholdelse nok ikke et brugbart værktøj i denne sammenhæng til det videre forløb. Montering/placering af paneler er tvivlsomt Garanti er en usikker faktor 10

12 Fremtidsperspektiver for teknologisk udvikling af solceller. Black Silicon Solar Black Silicon Solar er et joint venture med rod i København, som er stiftet af to innovative iværksættere. Danske David Rasmussen, som den tekniske stifter og svenske Hjalmar Nilsonne, som økonomi-med stifter. David Rasmussen har igennem en årrække forsket i anvendelsen af Nano struktur coating i forbindelse med hans master på DTU og hans budskab er klart: Jeg mener at teknologi og især udviklingen af nye, innovative løsninger baseret på teknologi er nøglen til mange af de problemer vi står overfor i dag Det er derfor nødvendigt at ingeniører begynder at tænke anvendt videnskab i stedet for kun at tænke grundforskning og at de begynder at arbejde sammen med økonomieksperter, for at gøre den anvendelige videnskab rentabel. Når dette sker, kan en idé som Black Silicon Solar forbedre solceller og gøre dem til en konkurrencedygtigt vedvarende energiform. 3 Hjalmar Nilsonne er master i Industrial Ingineering med speciale i energi fra det Royale teknologi institut (KTH), i Sverige. Han har desuden en entreprenør baggrund og har blandt andet været medstifter af to web-baserede forretninger. Han tilføjer: Mahatma Gandhi har sagt, at man skal stræbe efter at være den forandring i verden, som man ønsker at se. Min passion udspringer fra entreprenørskab og teknologi og tiltaler derfor problemet fra et forretningsmæssigt standpunkt. Jeg ønsker at gøre hvad jeg kan for, at øge overgangshastigheden hen imod vedvarende energi. Black Silicon Solar er et resultat af denne passion og overbevisning

13 Teknologi Firmaet Black Silicon Solar har udviklet en ny måde at øge udnyttelsesgraden af solens lys i silicium solceller. Ved at bruge nanoteknologi kan de, omkostnings effektivt, forbedre udnyttelsesgraden. Dette opnås ved at fremstille et mønster i solcellens overflade, som gør dem helt sorte. Dvs. ved at mindske den naturlige refleksion, som er fra overfladen af traditionelle solceller uden nano, skaber man en sort, som absorberer alt lys og på den måde ikke lader noget lys gå til spilde, hvilket på den måde øger den mængde strøm en solcelle kan producere på en given dag, uden egentligt at genopfinde teknologien bag solceller, men ved at ændre i overflade-strukturen. Som man kan se på billedet ovenfor, består nanolaget af en myriade af uensartede nano-toppe, som dog ikke kan ses med det blotte øje, men som man kan tænke sig til giver solcellen en form for rug overflade. Denne overflade, som ikke er glat eller blank vil således ifølge holdet bag Black Silicon Solar forbedre optagelsen af lys på enhver type solcelle, som det tilføres, med ca. 25 % samtidigt med at man vil mindske omkostningerne i produktionen med 10 %. Som man kan se illustreret ovenfor til højre. Så er forøgelsen af absorberet lys i Black Silicon Solar cells grundet af, at nanostrukturen muliggør en absorbtion af det lys som befinder sig i det ultraviolete og infrarøde spectre. Dvs. udenfor det synlige lys. Dette er altså the breaking point i forhold til konventionel teknologi. Firmaet Black Silicon Solar er på ingen måde de eneste i verden, som forsker i Black Silicon og det er heller ikke dem, som har opfundet den dybe tallerken, Der hvor Black Silicon Solar differentierer sig i forhold til andre er ved, at de vil udvikle billige celler, som ikke nødvendigvis er optimale mht. materiale valg og effektivitet. 4 F.eks. kan her nævnes danske SunFlakes, som også arbejder i anvendt nanoteknologi og solceller, dog sigter de på en 4 12

14 måde mod stjernerne, altså helt andre segmenter, som f.eks. rumfartindustrien, som jo har brug for ultra kompakte og monster effektive solceller. 5 Firmaet Black Silicon Solar arbejder i skrivende stund på en prototype, så man vil måske kunne forvente deres teknologi på markedet inden for et par år, men som med al udviklingsarbejde og forskning er der en vis usikkerhed forbundet med det. Det skal til David og Hjalmars forsvar siges, at de har modtaget adskillige priser for deres arbejde. 6 Fremtidsperspektiver for lagring af strøm Forventning Vi ville finde ud af perspektiverne for denne alternative måde at lagre strøm. Om det vil blive muligt at lagre strømmen fra solceller i brint via IRD s fuell cells. Da hele misæren omkring nettomålerordningen, vil kunne omgås, hvis man kunne finde et brugbart alternativ til el-nettet. Således at man om sommeren vil kunne gemme eller sælge sin overskudsproduktion af strøm og på den måde få fuldt udbytte af solcellerne. Resultat Lars Jakobsen fra IRD Fuel Cells mener at det vil være sandsynligt at man kan producere og opbevare brint hos private, men der dog to brændselsceller til. En til selve produktionen og en anden til udnyttelsen af den producerede brint. Dette vil muligvis gøre det for omkostningstungt, men man kan måske forestille sig at der vil opstå brint fællesskaber, altså former for foreninger, hvor man ligesom lokale varmeværker går sammen om at producere brinten decentralt. (Se i bilag for yderligere information) Spørgerammer Se bilag l 13

15 Deskriptiv analyse Hypoteser Ud fra oplysninger og viden fra dybdeinterviews har vi lavet følgende hypoteser 1. Over 30 % af potentielle kunder vil fravælge solceller pga. lovgivning. 2. Over 80 % af forbrugerne er bevidste om ændring af den nye ordning. 3. Over 80 % af forbrugerne vælger solceller pga. økonomi. 4. Under 20 % af forbrugerne vælger solceller pga. miljø 5. Over 60 % af forbrugerne vægter prisen på solcelleanlæg højere end kvalitet. 6. Over 50 % af forbrugerne føler det et trendfænomen 7. Over 70 % fravælger solceller pga. udseende. 8. Over 60 % nybyggeri vil etablere solceller pga. energirammer. 9. Over 80 % føler sig usikker omkring solcelle ordninger og ændringer. 10. Over 50 % af potentielle kunder er ældre end 45 år. 11. Over 70 % af de potentielle kunder har et elforbrug på over 6000 KWh om året. 12. Under 20 % vil bruge deres efterlønsbidrag på solceller. 13. Over 50 % af forbrugerne mener at et solcelleanlæg vil forøge ejendomsværdien. 14. Over 50 % af ikke interesserede kunder, er interesseret i solceller hvis teknologien bliver forbedret. 15. Mænd er mere interesseret i solceller end damer 16. Over 30 % er blevet informeret fra venner 17. Over 50 % af husejere der er interesseret i solceller stemmer blå blok i forhold til rød blok 18. Husstandsindkomst har betydning for interessen for solceller 14

16 Kvantitativ analyse Spørgeskema Pre-test Vi har foretaget 4 pre-test på et udskrevet dokument til neutrale personer. Ud fra de besvarede skemaer har vi fundet nogle problemstillinger i spørgeskemaet. 1. Indsætte ved ikke kasser når folk ikke kender deres oplysninger, fx elforbrug. 2. Indsætte venner og bekendte kasse når vi spørger om hvor folk har deres informationer fra. 3. Indsætte ingen indflydelse kasse når vi spørger om ejendomsværdi med solceller. 4. Vi har glemt information om anlæggets størrelse ved den nye ordning 5. Have fuldstændigt styr på spring i spørgeskemaet, så der ikke er dobbelt spørgsmål og at vi får så meget brugbart information som muligt Respondenter Vi definerede vores respondenter, som husejere i Danmark med mulighed for at opsætte solceller. Respondenter der ikke er husejere vil indgå som eventuelle kommende husejere og blive spurgt om nybyggeri og deres generelle syn på solceller. Dataindsamling Vi valgte at bruge Tric Trac til at lave vores spørgeskema fordi det er en betydeligt lettere måde at indsamle svar på. Dataindsamlingen foregik ved at vi sendte et link til en masse EAL studerende og vores bekendte, 123 gennemførte skemaet, men ud af disse var kun 52 egentlige målgruppe. Målgruppen identificeredes ved det første spørgsmål, om hvorvidt de var husejere med mulighed for at opsætte solceller. Databehandling Databehandlingen blev foretaget med Office Reports, vi krydsede udvalgte spørgsmål for at finde ud af, om der var en sammenhæng og for at få svar på nogle af vores hypoteser. Vi har valgt at vise alle vores resultater i dette afsnit. Vi blander ikke hypoteserne ind i dette kapitel, da det vil gøre det hele mere uoverskueligt. Ud fra vores resultater drager vi konklusioner og be- og afkræfter vi vores hypoteser i det næste afsnit. Hvordan påvirker det nye lovforslag din holdning til solceller? Hvorfor er du interesseret i at investere i solceller? Fordi det er Fordi det er økonomisk gavnligt gavnligt for Total for mig/os miljøet Det er blevet en dårlig forretning % 4 80 % % Påvirker mig ikke, jeg ville investere pga. miljøet 5 20 % 0 0 % 5 17 % Den forvirrer og gør mig mere usikker 7 28 % 1 20 % 8 27 % Total % % % På det ovenstående kryds skema, kan man se at 52 % af dem der var interesserede i solceller, fordi det er økonomisk gavnligt også mener, at det nye lovforslag gør solceller til en dårlig forretning. 15

17 Procentandel Procent 70 Interesse i forhold til politisk holdning Interesseret i solceller Rød blok Blå blok Interessert Ikke interesseret Ovenfor kan man se, at størstedelen af dem der er interesserede i at investere i solceller har stemt blå blok ved sidste valg. Der er 41 % der er interesseret i investeringen, og ud fra de interesserede er der ca. 25 % som stemte blåt. Ud fra Figuren kan vi konkludere at der er en tendens til at folk der stemmer blåt er mere økonomiske bevidste. Nogle af de blå mener det er en god forretning mens andre af de blå ikke er interesseret pga. de mener det ikke er en god forretning i det. 60 Interesse for solceller/køn Ialt Mænd Kvinder 10 0 Interesserede ikke interesserede Ovenfor kan man se at et flertal af de interesserede var mænd, det betyder SOLERGI skal satse på eventuel markedsføring baseret til mænd, men dog stadig også til kvinder. 16

18 Procent andel Som det næste har vi lavet en krydsning på husstandsindkomster og interessen for solceller. Det vil give et godt indblik i folks købsadfærd. Tænker folk mest på at spare penge når de tjener lidt eller meget? Hvad er din husstandsindkomst Er du/i interesseret i at investere i solceller? før skat i 1000 kr.? Ja Nej Under Over Det ses bedre på søjlediagrammet herunder, som viser sammenhængen mellem interessen i forhold til husstandsindkomsten. 120 Interesseret/husstandsindkomst Interesseret/husstandsindkomst 20 0 Under Over 800 Indtægt i 1000kr. På Figuren kan man se en lille tendens til øget interesse i forhold til husstandsindtægt. Der er dog en besynderlighed ved at husstandsindkomsten på kr. har mindre interesse for solceller. Det kan skyldes de kører den sikre vej og derved ikke tør risikere noget. Folk med husstandsindkomst derunder er sandsynligvis mere interesseret pga. at opnå økonomiske fordele og tør satse. Folk med høje husstandsindkomster er ikke bange for at investere, da de ikke mærker et tab på samme måde. Udsvinget kan også skyldes en tilfældighed. 17

19 Procent andel Interesse: kvalitet/pris Interesserede i solceller Kvalitet Pris Kvaliteten og økonomi bliver vægtes højest, og deraf kan der konkluderes at man ønsker at beskytte sin investering. Figuren herover viser interessen for solceller i forhold til elforbrug. På figuren ser man en tendens til dem med et elforbrug på KWh har den største interesse. En stor del af dem der ikke er husejer i dag, har stor interesse i solceller hvis de skulle blive husejere på et senere tidspunkt. 18

20 Procent andel 60 Påvirkning af det nye lovforslag Dårlig forretning ingen påvirkning Usikkerhed 10 0 Interesserede i solceller Det nye lovforslag påvirker interesserede. 50 % mener det bliver en dårligere forretning. 27% Faktorer som påvirker interesserede i solceller 18% etableringspris udseende 14% 41% manglende monterings muligheder lovgivning Ud fra figuren herover ses at udseendet har stor betydning og lovgivningen har stor indflydelse. Etableringspris og lovgivning kunne samles til et område, kaldet økonomi. 14% Primær viden om solceller 10% 6% 6% 32% TV Reklammer Venner og bekendte Internet 32% Virksomhedskont akt Avisartikler 19

21 På figuren at venner og samt internettet aktører til om solceller. Ikke interesserede kunder ved nuværende teknolgi/interesse ved ny teknologi Interesse ved ny teknologi 50% 50% Ikke interesse ved ny teknologi herover ses bekendte, er største information På figuren herover ses fordelingen af ikke interesserede kunder der bliver spurgt om deres interesse ved en ny udvikling af teknologi. Fejlkilder Spørgeskema kun udsendt via mail, og hovedparten via EAL, ud fra det fik vi sandsynligvis ikke nok besvarelse fra dem med eget hus og høj indtægt. Vi mangler respondenter over 60år, hvilket nok er lidt problematisk, da en god del af dem har eget hus og ligger inde med en god kapital til mulig investering i solceller. Vedr. spørgsmål 10, mangler boksen andet. Be- og afkræftelse 1. Over 30 % af potentielle kunder vil fravælge solceller pga. lovgivning. Bekræftes - 27 % fravælger pga. lovgivning % har hørt om det nye lovforslag % mener det bliver en dårlig forretning med det nye lovforslag - 42 % fravælger pga. lovgivning ved nybyggeri Ud fra følgende svar kan der konkluderes at der er over 30 % der vil fravælge solceller pga. lovgivning. 2. Over 80 % af forbrugerne er bevidste om ændring af den nye ordning. Afkræftes - 72 % har hørt om det nye lovforslag. 3. Over 80 % af forbrugerne vælger solceller pga. økonomi. Bekræftes - 86 % vil investere i solceller fordi de mener det er økonomisk gavnligt 4. Under 20 % af forbrugerne vælger solceller pga. miljø Bekræftes 20

22 - 14 % % vil investere i solceller fordi det gavner miljøet. 5. Over 60 % af forbrugerne vægter prisen på solcelleanlæg højere end kvalitet. Afkræftes - 78 % ville vægte kvalitet højere end pris 6. Over 50 % af forbrugerne føler det et trendfænomen Bekræftes - 56 % mener det er en trend 7. Over 70 % fravælger solceller pga. udseende. Afkræftes - 41 % fravælger etablering af solceller pga. udseende - 29 % fravælger solceller pga. udseende ved nybyggeri. 8. Over 60 % nybyggeri vil etablere solceller pga. energirammer. Bekræftes - 74 % vil vælge solceller for at overholder energikrav ved nybyggeri 9. Over 80 % føler sig usikker omkring solcelle ordninger og ændringer. Afkræftes - 24 % føler sig usikre på det nye lovforslag 10. Over 50 % af potentielle kunder er ældre end 45 år. Afkræftes - 28 % af potentielle er over 45 år. 11. Over 70 % af de potentielle kunder har et elforbrug på over 6000 KWh om året. Afkræftes - 10 % har et elforbrug på over 6000KWh 12. Under 20 % vil bruge deres efterlønsbidrag på solceller. Bekræftes - 36 % har fået udbetalt deres efterlånsbidrag - 10 % vil bruge efterlånsbidrag på solceller 13. Over 50 % af forbrugerne mener at et solcelleanlæg vil forøge ejendomsværdien. Bekræftes - 50 % af husejere mener det forøger ejendomsværdien - 77 % der ikke er husejere mener det forøger ejendomsværdien. 14. Over 50 % af ikke interesserede kunder, er interesseret i solceller hvis teknologien bliver forbedret. 15. Mænd er mere interesseret i solceller end kvinder - Størstedelen af interesserede er mænd. 16. Over 30 % er blevet informeret fra venner. Bekræftet - 32 % er blevet informeret fra venner 17. Over 50 % af husejere der er interesseret i solceller stemmer blå blok i forhold til rød blok - 69 % af interesserede i solceller er fra blå blok 18. Husstandsindkomst har betydning for interessen for solceller 21

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

Husstandsmøller & Solcelleanlæg

Husstandsmøller & Solcelleanlæg Husstandsmøller & Solcelleanlæg Infoaften - Solid Wind Power, SWP 10 kw og SWP 25 kw Anders Ztorm, Adm. Direktør Solenergi Danmark A/S, Dagsorden 1. Præsentation af Solenergi Danmark 2. Politiske målsætninger

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Solceller. Merkur Andelskasse

Solceller. Merkur Andelskasse Solceller Merkur Andelskasse Merkur Andelskasse 4 afdelinger stiftet i 1982. 75 medarbejdere Balance på 1,9 mia. 120 nye kunder i København pr. mdr. Co2 indlånskonto til udlån. Egenkapital på ca. 200 mio.

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

NOTATARK- Solceller, VE og energi

NOTATARK- Solceller, VE og energi NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr.

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti NYHED hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti Hvorfor solceller? Med dit eget solcelleanlæg kan du slippe

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Prof. (mso) Dr. rer. nat., Sektionsleder Anvendt Elektrokemi Program Modul Program 1 Introduktion

Læs mere

SOLCELLER. Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg. Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening

SOLCELLER. Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg. Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening SOLCELLER Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening Installeret effekt i DK 20,00 Akkumuleret PV effekt installeret i DK [MWp] 15,00 MWp 10,00

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010

Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Barrierer for varmepumper Varmepumpedagen 2010 Mikkel Sørensen Udfordring Varmepumper er allerede i dag i mange tilfælde den samfundsøkonomisk billigste opvarmningsform udenfor fjernvarmeområder Privatøkonomisk

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Holdningsanalyse januar 2013 Energiforbedringer. Rapport vedrørende østjydernes forventninger til investeringer i energiforbedringer i 2013.

Holdningsanalyse januar 2013 Energiforbedringer. Rapport vedrørende østjydernes forventninger til investeringer i energiforbedringer i 2013. Holdningsanalyse januar 2013 Energiforbedringer Rapport vedrørende østjydernes forventninger til investeringer i energiforbedringer i 2013. 1 Metode og baggrund Baggrund og formål Analysen har som formål

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Notat / FCL Den 26. november 2012 Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk BL - Danmarks Almene

Læs mere