EgnsINVEST Klima & Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EgnsINVEST Klima & Miljø"

Transkript

1 EgnsINVEST Klima & Miljø 1

2 Agenda Hvem er vi? Hvordan finder vi de rigtige aktier? Hvad sker der ude i verdenen, som betyder muligheder for os? Et kig på nogle spændende selskaber.. Det er ikke nok bare at være grøn. 2

3 Amber Fondsmæglerselskab Mogens Vad CIO and Partner PM, Gudme Raaschou Nordic Alpha, PM, First New York Securities, President/CEO for Nordic Partners, Inc., Handelsbanken Markets Securities, Inc. and Carnegie, Inc. New York, Carnegie Bank, Copenhagen Morten Gregersen CIO Partner CFA/M.Sc. in finance/mba-studies in USA Gudme Raaschou, Nordic Partners, Inc., Handelsbanken Markets Securities, Inc. Rasmus Cederholm Port folio Manager Partner M.Sc. in finance Gudme Raaschou Christian Neble Hansen Assistant Portfolio Manager M.Sc. in finance Gudme Raaschou 3

4 Et Godt Samarbejde EgnsINVEST har indgået rådgivningsaftale med Amber Fondsmæglerselskab A/S: Stor kompetence inden for Klima & Miljø-området Omkostningsbesparende for EgnsINVEST (alternativt selv ansætte porteføljeforvaltere) Stordriftsfordele med hensyn til handelsomkostninger og -priser Samme investeringstilgang 4

5 Hvordan finder Amber de allerbedste selskaber? Erfarne og kompetente porteføljeforvaltere: Den rette kombination af erfaring, talent, evner og motivation Aktivt styrede, fokuserede og unikke aktieprodukter Høje afkast (både relativt og absolut) Stor erfaring, stor kompetence og gode resultater, når det gælder aktieinvestering indenfor Klima- og Miljøområdet: Foretager mange virksomhedsbesøg og deltager i globale konferencer Vigtigt at opleve de pågældende industrier, forstå vækstdrivers samt forstå strukturelle og globale trends 5

6 Globalt investeringsunivers Klima Indeks Virksomhedsbesøg Forureningsbekæmpelse, miljøforbedringer og affaldshåndtering Miljø- & energiefficiente løsninger Vandforsyning, vandrensning & kloakering Vedvarende energi eller CO2 venlig energi Forskning & Udvikling Analyser, Seminarer Avis, Tidsskrift, TV Selskabsanalyse Vækst bl.a. markedsvækst, konkurrencesituation Kvalitet kompetent ledelse, finansiel styrke, evne til at generere indtjening, komparative fordele Aktieanalyse Momentum indtjeningsmomentum, kursmomentum, trendanalyse Værdiansættelse både absolut og relativ værdiansættelse 6

7 Hvorfor skal du investere i EgnsINVEST Klima & Miljø Du investerer i løsninger på: Øget forurening Klimaforandringer Vestens afhængighed af især olie og gas fra ustabile regioner Klodens og dine børns fremtid En god investering 7

8 Bred politisk opbakning i EU EU Klima- & energipakke: planen: Reduktion af CO 2- udledning med 20% i % af energiforbruget i 2020 skal komme fra vedvarende energi Energieffektiviteten skal øges med 20% i 2020 EU importerer ca. 50% af sin energi i dag - stor afhængighed af især Rusland! Dansk Industri forventer en stigning i eksporten fra nuværende ca. 57 mia. kr. til over 200 mia. kr. i 2020 som følge af EU Klima- & Energipakken 8

9 Bred politisk opbakning i USA Obama s New Energy plan: Skabe fem millioner jobs ved at investere 150 mia. USD over de næste 10 år i alternativ energi Inden for 10 år skal olieefterspørgslen reduceres med mere, end der importeres fra mellemøsten i dag Mere end 1 mio. hybridbiler inden 2015 Minimum 10% af al el skal komme fra vedvarende energikilder i 2012 og hele 25% i 2025 (i dag 2 ½%) Indføre et kvotesystem, som skal sikre at CO2 udledningen reduceres med 80% i

10 Bred opbakning også i Kina Kinas nye ambitiøse energipakke: Vedvarende energi skal udgøre minimum 40% af det samlede energiforbrug i 2050 Kina satser på at opnå 100 GW kapacitet vindkraft i 2020 svarende til over vindmøller Solenergi skal femdobles til 10 GW Disse målsætninger har givet et meget stærkt løft til vedvarende energiaktier med eksponering til Kina 10

11 Bred politisk opbakning på globalt plan - men Begrænset optimisme mht ny aftale der afløser Kyotoaftalen på klima-topmødet i København Global hensigtserklæring om at opnå en global reduktion i CO2 på 50% i 2050 kræver at vedvarende energi skal vokse med over 20% om året det næste årti! Hvem skal betale? 11

12 Den store udfordring Hele verden bruger i dag GigaWatt 3 pct af det kommer fra: Vind: 120 GigaWatt, Sol: 12 GigaWatt År 2030 har verden brug for GigaWatt! Hovedparten skal komme fra alternative energikilder det bliver svært blev der globalt opstillet vindmøller der giver 26 GigaWatt en vækst på 36%. Kina alene opstillede 6.5 GigaWatt 2008 Vestas forventer at kunne producere 10 GigaWatt i

13 men stort investeringsvakuum Der er kun annonceret 245 MW ordre i første halvår 2009 mod 8400 MW i H Annonceret ordre i Spanien og Frankrig er nede med 90% ift. samme periode Fortsat god momentum med en vækstrate på hele 49% ift Primært forklaret ved den store koncessionsaftale på 5,25 GW i juni, hvor udelukkende lokale operatører blev tilgodeset. Globale investeringer ned med 50% ift. H MW Vind installeret & og vækst MW instal (akk) Turbinepriser forventes at være faldet med 5-25% i US og Europa. Vækst [rhs] Kilde: AMBER, Carnegie & Handelsbanken 45% % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

14 Diverse grønne stimulipakker begynder at få effekt 10 pakker i USA udgør USD mia. 17% til grønne tiltag USA Cash for Clunkers Fokus er specielt på energieffektivitet, miljøvenlig transport og energilagring Kina tager alvorligt fat i klimaproblematikken Green stimuli measures in $ per capita 14

15 Kina tager alvorligt fat i klimaproblematikken 15

16 Stort potentiale: Vedvarende energi Novus Energy Partners har forsøgt at sætte tal på nogle af vækstraterne: Vindkraft ventes at vokse med 25% om året i installeret kapacitet i perioden fra Solkraft ventes at vokse med 40% om året i installeret kapacitet i perioden fra Danske BTM bud på det globale vindmøllemarkedet for de kommende år: Vindkraft ventes at vokse med 15,7% p.a. i årene I dag udgør vind ca. 1,3% af den globale el-produktion og vil vokse til 3,4% i 2013 og 8% i Kilde: Novus Energy Partner Nedbrydelsen af reserverne af fossile brændstoffer er et seriøst globalt fremtidigt problem. Faktum er dog, at vi i dag har teknikkerne til over tid at erstatte vores energiforsyning med vedvarende energikilder. 16

17 Stort potentiale: 2. generation ethanol (brændstof til biler) 2. generations ethanol er baseret på affaldsstoffer, forventes introduceret i EU har en ambition om at 10% af brændstofforbruget skal komme fra bio-brændstoffer i Kilde: Carnegie Introduktionen af 2. generations ethanol ventes at lede til en meget markant vækst verden over med USA som den store drivkraft. 17

18 Stort potentiale: CO2 reduktion på kraftvarmeværker (CCS) Den globale kraftvarmesektor står for næsten 40% af den globale udledning af CO2 pga. gamle ineffektive værker og brugen af fossile brændstoffer CCS (carbon, capture and storage): teknikker, der kan forhindre CO2 i at blive udledt fra kraftvarmeværker. Håndteringen af CO2 kan på sigt blive en milliardindustri på globalt plan på linje med hvad olie- og gasindustrien er i dag ABB, Alstom og Siemens er alle store aktører indenfor denne teknologi. CCS teknikker kommer i forskellige former, men essensen er, at man hindrer CO2 i at blive udledt og i stedet enten lagrer det under jorden eller nedbryder det. 18

19 Stort potentiale: sikring af vandforsyning Kræver enorme investeringer på globalt plan Ca. 1 mia. mennesker i verden har i dag ikke adgang til rent vand Mere end 100 millionbyer i Kina har i dag ikke tilstrækkelige rent drikkevand! Verdens vandforbrug fordobles hvert tyvende år. Kræver investering i løsninger: til at genbruge vand til at rense vand til at omdanne saltvand til drikkevand etc. Veolia Environment illustrerer deres vandforsynings-løsninger med ovenstående billede, der giver et indtryk af det enorme investeringsbehov verden står over for i takt med nedbrydelsen af de globale grundvandsreserver. 19

20 Stort potentiale: Hybridbiler Kilde: Antallet af hybridbiler ventes at vokse med 35% om året i perioden fra Obama administrationen ønsker at få mere end 1 mio. hybridbiler på de amerikanske veje inden år 2015 Samlet vognpark i USA udgør i dag over 200 mio. køretøjer, så fortsat under 0,5% Batterikapacitet og vægten udgør i dag en stor udfordring for deciderede elbiler, men udviklingen går stærkt. En hybridbil er en bil med forbrændingsmotor og elmotor, hvor elmotor og batterikapacitet er store nok til, at bilen kan køres uden at forbrændingsmotoren normalt er slået til. Motoren fungerer som elgenerator. I dag er batteriet den største udfordring for at give bilerne en tilfredsstillende aktionsradius. 20

21 Hvilke sektorer kan vi investere i? Vedvarende energi eller CO 2 venlig energi, f.eks. vindenergi, solenergi, vandkraft og jordvarme producenter af brændselsceller og bioethanol forsyningsselskaber med fokus på vindenergi, solenergi og vandkraft Miljørigtige eller energiefficiente løsninger, f.eks. producenter af isolerings- og byggematerialer producenter af industrielle enzymer, der mindsker energiforbruget producenter af partikelfiltre til dieselmotorer Infrastruktur med fokus på energiefficient/miljørigtig transport Vandforsyning, vandrensning og kloakering Forureningsbekæmpelse, miljøforbedringer og affaldshåndtering Forskning og udvikling af miljørigtige løsninger, f.eks. selskaber med forskning i nye separationsteknologier og lagring af CO 2

22 Vores mission er at levere markedets bedste afkast Hvilke selskaber vil vi investere i? Lad enzymerne gøre det beskidte arbejde og spar energi Normalt vaskepulver vasker tøjet rent ved 60 C - 90 C, men moderne vaskepulver tilsat enzymer klarer opgaven ved meget lavere temperaturer, hvorved man sparer energi og reducerer udledningen af CO2. Enzymer som StainZyme Plus og PolarZyme fra NovoZymes gør, at man kan vaske rent ved helt ned til 20 C. Ved at reducere vasketemperaturen fra 60 C til 30 C eller fra 40 C til 20 C, anvender vaskemaskinen op til 60% mindre energi og væsentligt mindre vand. Affaldshåndtering med en grøn profil Amerikanske Republic Services er en ledende operatør indenfor affaldshåndtering og genbrug. Selskabet er repræsenteret i 21 delstater i USA fordelt på byer. Tyske Interseroh opererer ligeledes indenfor genbrug, og er med sine fem mio. ton en af Europas største operatører indenfor håndtering af genbrugsmaterialer. I takt med stigende velstand og industrialisering i nye økonomier, vokser behovet for affaldsindsamling og håndtering kraftigt. Det er derfor et område med et interessant perspektiv, også investeringsmæssigt. 22

23 Vores mission er at levere markedets bedste afkast Hvilke selskaber vil vi investere i? Vind - en konkurrencedygtigt energiform Solceller leverer fremtidens elektricitet Vestas er markedsledende med en markedsandel på ca. 23%. Betydelige tiltag indenfor kvalitetskontrol og løbende monitorering af installerede møller har gjort deres hensættelsesbehov til reparationer mindre end tidligere. Samtidig bidrager deres betydelige indsigt i de installerede møllers drift, en bedre tilrettelæggelse af service m.m., hvilket forbedrer kundernes produktion. Dette er en betydelig parameter for de større forsyningsselskaber ved valg af leverandør. Med en hastigt stigende politisk velvilje for vedvarende energi, vokser solcelleindustrien med 40% om året. Flere producenter, som eksempelvis amerikanske SunPower og FirstSolar er begyndt at modtage store ordrer fra forsyningsselskaber til opførelse af solcelleparker. Også norske REC står til at nyde godt af diverse støtteordninger for udbredelse af vedvarende energi. Selskabet er blandt dem der er længst fremme teknologisk og på omkostningsbesparelses-siden. 23

24 Vores mission er at levere markedets bedste afkast Hvilke selskaber vil vi investere i? Elforsyningsselskaber med en grøn profil Flere af de store elforsyningsselskaber tilsigter at øge deres andel af elektricitet genereret ved hjælp af eks. vind, sol eller vandkraft. Men de senere år har flere selskaber etableret selvstændige datterselskaber indenfor dette område. Heriblandt spanske Iberdrola Renovables og portugisiske EDP Renovaveis. Fælles for disse selskaber er deres store kompetencer indenfor vindmølle og solcelleparker verden over. Deres indtjening er forholdsvis forudsigelig grundet lange afregningskontrakter på deres el-produktion, og kombineret med sunde balancer tilbyder sektoren et interessant potentiale. Projektering af grønne byer er et område i hastig vækst Økologiske byer er et område i vækst. Svenske Sweco er et internationalt konsulentfirma med fokus på miljø, herunder infrastruktur og vandrensning. Sweco er med i planlægningsfasen af en økologisk by i Kina, Tangshan, som ligger 250 km fra Beijing. Byen forventes at huse omkring 1 mio. indbyggere. Desuden er selskabet med til at udvikle vandrensningsanlæg i Baltikum, Rusland og Østeuropa. 24

25 Store projekter skaber gode investeringsmuligheder DESERTEC er et stort europæisk projekt, hvor solanlæg i Afrika skal være med til at skabe et CO 2 venligt energiforbrug i EU Enorme investeringer er påkrævet. Indtil videre er der mere end 5 mia. i projektet Store europæiske aktører, herunder ABB, Abengoa, Deutsche Bank, E.ON, RWE og Siemens er med i projektet På 6 timer er der nok solenergi i ørkenen til at forsyne jorden med energi i et helt år! Arealet af den røde kvadrat indikerer hvor meget plads der er påkrævet for at CSP kan forsyne hele jorden med elektricitet.

26 Porteføljen EI Klima & Miljø 80 MSCI World 70 okt 08 dec 08 feb 09 apr 09 jun 09 aug 09 okt 09 15,0 % 3,3 % Projekt 4% Storage 9% Energibesparelse 8% Affald 7% Andet 10% Ulev. vand 9% Vind 4% Solenergi 2% Ulev. vedvarende 13% Vandforsyning 5% Anden vedvarende 10% Forsyning 12%

27 Porteføljen # 40 Vedvarende energi Forsyning Vestas First Solar Alstom Roth & Rau CHST Andritz Centrotherm Abengoa A-Power Dongfang EDP Renovaveis FPL Group Cemig Iberdrola Renovables Greentech Energy Suez Environment Vand & Affald Clean Harbors China Metal Waste Management Mueller Thermo Fischer Nalco Pentair China Everbright Miljø Schneider Electric Fuel Tech Asian Bamboo Andet AF Sweco Regal Beloit Aixtron Ener1 Johnson China BAK Danisco Maxwell China Sun IFS Europæiske Amerikanske Asiatiske ROW LKQ Sabesp 38% 32% 20% 5% 28% 17% 19% 12% 19%

28 Det er ikke nok bare at være grøn Først og fremmest handler det om at tjene penge til vores investorer 28

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Baggrundsrapport DI ANALYSE

Baggrundsrapport DI ANALYSE Baggrundsrapport DI ANALYSE Baggrundsrapport Nyt klima for vækst - DI Energibranchens anbefalinger til en Bright Green Erhvervsklimastrategi Marts 2009 2 Indhold Kapitel 1... 5 Vision... 5 Kapitel 2...

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

Charlotte Kjeldsen, Glenda Napier og Josefine Campbell Cleantech-styrkepositioner i Region Syddanmark

Charlotte Kjeldsen, Glenda Napier og Josefine Campbell Cleantech-styrkepositioner i Region Syddanmark 1 Charlotte Kjeldsen, Glenda Napier og Josefine Campbell Cleantech-styrkepositioner i Region Syddanmark Analysen er lavet af et team i FORA bestående af Glenda Napier, Charlotte Kjeldsen og Josefine Campbell.

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen Det nye Vestas -En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter Vejleder: Lone Samuelsen Af:Sultan Cevik Martin Sømod Jensen Casper Saust Lars Kyrø Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1

Læs mere

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Grønne løsninger Answers for the environment. Stormster den sidste nye generation elbil, er parat til at indtage landskabet Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Det københavnske

Læs mere

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi Afgangsprojekt HD 1. DEL Grøn Energi Strategisk analyse af Vestas Vejleder: Poul Bjerregaard Hold B1 Gruppe P02: Karsten Klit Niklas R. Filipsen Mikkel P. Andersen Forår 2013 Titel: Semester: Grøn Energi

Læs mere

Klima miljø og Energi

Klima miljø og Energi Klima miljø og Energi Computer firmaer Computer Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Christine Johnsen Michael Jokil Samfundsfag: Jørn Christian Bendtesn Matematik: Jørn Christian Bendtesn Kom / it: Karl

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018

KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018 KØBENHAVN SOM BRINTBY 2012-2018 VISION KØBENHAVN VIL VÆRE FØRENDE INDEN FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER. VISION VI VIL VÆRE BEDRE TIL AT UDNYTTE VEDVARENDE ENERGIKILDER VED AT OMDANNE STRØM TIL BRINT. PÅ

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 2. kvartal 2012 Tema: 7 fordele for USA Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 3 7 fordele for USA 4 Globale Aktier 10 Globale Aktier

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

- Det amerikanske marked er større end det tyske, kinesiske, russiske, indiske og brasilianske marked tilsammen

- Det amerikanske marked er større end det tyske, kinesiske, russiske, indiske og brasilianske marked tilsammen Executive Summary Eksportrådet sætter i denne analyse fokus på potentialet for danske virksomheder, som ønsker at udnytte mulighederne på det amerikanske marked. Analysen præsenterer de seneste tal for

Læs mere

Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007

Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007 klima radikal plan Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007 5. november 2007 Radikal Klimaplan VK-regeringens nedskæringer og passivitet gennem seks år er slået igennem i statistikken. Tallene

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2009

Bæredygtighedsrapport 2009 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere