Grønt Boligforum kr til konsulenthjælp i boligafdelinger der vil gøre en ekstra klimaindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Boligforum. 20.000 kr til konsulenthjælp i boligafdelinger der vil gøre en ekstra klimaindsats"

Transkript

1 Grønt Boligforum Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 18. årgang nr. 1 marts-april 2015 Dette blad udgives af den grønne guide: Knud Anker Iversen (ansv.). Bladet udsendes 4 gange årligt til abonnenterne. Derudover sendes det til større samlede boligafdelinger, der bakker op omkring Grøn Guideordningen, en lokal miljøvejlederordning, der bl.a. tager sig af at vejlede samlede boligafdelinger i miljøspørgsmål. Boligafdelinger, der støtter Grøn Guide ordningen, vil gratis kunne trække på en række ydelser. Tilslutning til Grøn Guide-ordningen koster 15 kr./bolig kr til konsulenthjælp i boligafdelinger der vil gøre en ekstra klimaindsats Samlede boligafdelinger, der vil arbejde for at reducere energiforbruget, kan få kr til kortlægning og planlægning af igangsætning af opgaver. Energirådgiveren der tilknyttes tager udgangspunkt i den aktuelle situation i afdelingen. Det står fast efter, at nu 10 boligafdelinger har skrevet under på godt at ville gøre noget ved energiforbruget og ikke mindst årligt offentliggøre forbruget og fortælle om indsatserne. Nu har 10 samlede boligforeninger ejere som lejere indgået en aftale om at ville energibespare. De seneste fem boligafdelinger skrev under torsdag den 5. marts, hvor borgmester Michael Ziegler signerede og således står inde for, at kommunen vil bakke boligbestyrelsernes bestræbelser op. Som han sagde, falder indsatsen i de samlede boligafdelinger fint sammen med kommunens øvrige bestræbelser på at spare på energien og begrænse CO2-udslippet. Indsatsen har været i gang i kommunens egne bygninger i flere år, men det er lige så vigtigt at få motiveret kommunens borgere og virksomheder til også at sætte baren højt. Derfor er det vigtigt at såvel de individuelle boliger, som de samlede boligbebyggelser sætter ind med en målrettet indsats for at begrænse energiforbruget og CO2-udledningen, understregede (forts. S. 2) Abonnement på bladet koster 300 kr. på årsbasis leveret digitalt. 350 kr i papirform. Næste nummer udkommer ca. 15. juni En af de boligafdelinger der vil lægge sig i selen for at begrænse udgifterne til varme og el er Vibo afd Her signerer formanden Karen Nørrebro sammen med Michael Ziegler. 1

2 kr til boligafdelinger...(forts.) borgmesteren. For at understrege kommunens gode vilje havde han en gulerod med til de boligafdelinger, der vil gøre en ekstra indsats for at begrænse deres el- og varmeforbrug. De første 15 boligafdelinger får som led i kommunens projekt Høje- Taastrup Going Green" - hver kr. Et økonomisk tilskud øremærket en kortlægning og planlægning af igangsætning af små som store projekter i afdelingen, der kan få sat system og retning på indsatsen. Indsatsen stopper ikke her. Nu skal de næste boligafdelinger findes som vil være i front med energibesparelserne og den alternative energiforsyning findes. Det er Knud Anker Iversen fra Miljø- og EnergiCentret, der har påtaget sig den opgave: - Det burde ikke være så svært. Især ikke når vi nu kan lokke med kr. til kortlægning og planlægning af igangsætning af opgaven. Ønsker man at vide mere om betingelserne, kan man kontakte Miljø- og Energicentret på tlf eller på mail Sammen med bladet følger oversigt over hvad kommunen hjælper boligforeningerne med. Indeklima: Nu kan man låne et ICmeter i MEC I kølvandet på kurset om ventilation og indeklima har vi nu lavet aftale med kommunen om at vi står for udlånet af to IC-metre (Indoor Climate) som kan være et nyttigt instrument for en ejendomsfunktionær der har bøvl med en beboer, der klager over for megen fugt i lejligheden. Så vil man som medarbejder kunne låne IC-meteret til beboeren hvorefter såvel medarbejder som beboer på computer kan registere omfanget af fugten i lejligheden hen over et døgn/ en uge. Da der kun er 2 IC-metre kan man kun låne dem for en periode a 1 måned (nypris ca kr). Man skal således henvende sig til os i MEC hvor man vil få IC-meter og kode (incl. instruks) udleveret. Kontakt os inden du henter den, så du er sikker på at den er klar. Tlf eller Indeklima og ventilation 12 ejendomsfunktionærer var den 11. marts til et kursus på Rådhuset omkring ventilation og indeklima - herunder ikke mindst håndteringen af skimmelsvamp. Underviseren var Allan Sanhof fra Boligselskabet FSBs energisektion. Han har en baggrund som ejendomschef i Greve og kender til alle de fælder som ejendomsfunktionærer løber ind i, når en beboer kommer og klager over skimmelsvamp. Generel mener Allan at man skal undgå skimmelgribbene. De konsulentfirmaer som - med en høj takst - påtager sig at måle omfanget fugtproblemerne. Han viste et simpelt Tjek dit Indklima - kort som den enkelte beboer kan benytte og som - ud over temperatur - også viser hvor høj fugtigheden er aktuelt i lejligheden (Imagelink). Ønsker man at skaffe kortet hjem til sine beboere kan man købe det hos Image-link.dk. Prisen vil være 26 kr hvis der samlet er 1000 bestillinger. I MEC tager vi imod forud-bestillinger indtil den 10. april. Er der nok bestiller vi og sender regning ud bagefter. er en nyttig hjemmeside. 2

3 Med fokus på solceller Der er god grund til at have fokus på solceller. bureuakratisk og temmelig bøvlet at lave en sådan konstruktion. Taastrupgaards vellykkede start med at få et kæmpe solcelleanlæg på benene har inspireret andre. Det vil derfor være oplagt at gøre brug af de erfaringer der er høstet her. Det ønsker vi at gøre ved inden sommerferien at arrangere to møder. Det første skal fcregå torsdag den 28. maj kl på Rådhuset og vil rette sig mod ansatte i samlede boligforeninger - det gælder såvel folk, der er ansat som varmemester/ejendomsfunktionær i den enkelte boligafdeling og det gælder medarbejdere ansat i administrationen. Torsdagen efter, den 4. juni, kl vil der være møde i Klima og Energi- Netværket, hvor fokus igen vil være solceller i samlede bebyggelser. Den anden mulighed, hvorefter beboerne kan tegne andel i anlægget vil også blive berørt. Der vil komme tre oplægsholdere som hver har et forskelligt fokus, men med risiko for overlap. Mads Peter Schreiber fra Energitjenesten og underviser på DTU vil sige noget om, hvad man skal være opmærksom på når man kaster sig ud i at etablere et større solcelleanlæg. Claus Nowak fra rådgivningsfirmaet Dominia vil fortælle om det forløb og de forundersøgelser der førte frem til at Taastrupgaard endte med at få lagt solceller på tagene. Marketing manager Tanja Sjørup Nielsen og direktør Peter Terman Petersen fra Gaia Solar vil fortælle om lovgivningen og om økonomien i solceller, og herunder hvad Gaia Solar er for en virksomhed og hvad de kan tilbyde. De to arrangementer vil fokusere på det energiforbrug som boligforeningen har i dagtimerne - herunder også perspektiverne i at lagre det. Derimod vil det kun perifert blive berørt muligheden for at beboerne selv kan blive andelshavere i anlægget. Når vi ikke bruger meget tid på denne mulighed hænger det sammen med at det vil være LED-lys 17 mennesker deltog da Grønt Boligforum - sammen med kommunen - arrangerede en udflugt til DOLL-demonstrationsanlægget for udendørs LED-belysning. Det stod tydeligt at der er meget at vinde ved at skifte belysningen: langtidsholdbar og mere miljøvenlig belysnïng og i det lange løb billigere løb. Det er klogt - inden man går i gang med at afklare evt. udskiftning - hvorvidt det er boligafdelingen eller det er kommunen der har ansvaret for belysningen. Læs nærmere på 3

4 Inspirerende møde med fokus på det organiske affald Det organiske affald var i fokus da Klima og Energinetværket holdt møde den 19. marts. 14 mennesker var mødt op til Klima og energinetværksmødet den 19. marts for at drøfte og afklare hvordan vi kommer videre med håndteringen af affaldet i boligafdelingerne. Specielt var der fokus på det organiske affald, og her kom Thomas Jørgensen, affaldskonsulent fra Rødovre med friske input. Han fortalte bl.a. at de får langt større mængder af organisk affald ind når de indsamler i parcelhusene end de gør i de samlede boligområder. Hvorfor færre mængder? Det kan der være flere årsager til: Man skal gå længere med sin affaldsbøtte. Det kan være mere bøvlet at få plads til kompostspand i lejligheden. For ringe forståelse for hvorfor det er vigtigt. Han understregede dog, at der ikke er særlige problemer med kvaliteten af det organiske affald, der kommer ud af det i samlede boligafdelinger - men mængderne er markant mindre end hos parcelhusejerne. I Rødovre er der ingen diskussion. Alle skal - uanset hvor man bor - frasortere det organiske affald. Det er dog op til den enkelte boligafdeling at finde ud af, hvordan det så skal ske i praksis. Den proces kan godt være langsommelig. 1 1/2 år efter at de har sat processen i gang, er der stadig boligafdelinger, der ikke har styr på logistikken. Han understregede dog at der i Rødovre var fin forståelse for at selvfølgelig skal vi ikke brænde alt det våde affald. Respekt for ressourcerne Netop respekten for de ressourcer, der er i det organiske affald, var temaet i det indlæg som Christian Christensen, direktør i Solumgruppen, kom med. Inden for 17 år er det slut med højkvalitets fosforen som er i det organiske affald. Derefter bliver det meget dyrt at få den basis fosfor som vi alle skal bruge for at overleve. Vi har i dag lært af fortidens fejl omkring håndtering af biogassen, og tager højde for at ingen sorterer perfekt, men at en plasticsæk eller et cykelhjul skal ikke stoppe processen. Vi komposterer lavteknologisk, men sikrer at vi kan få god kvalitet af såvel kompost som biogas ud af køkkenaffaldet. Solumgruppens anlæg i Audebo skal nu udbygges p.g.a. kravet vedr. den organiske frasortering. Det ventes at stå færdigt i I den forbindelse vil udgiften til at håndtere organisk affald kunne konkurrere med udgiften til forbrænding. Christian benyttede lejligheden til at invitere os alle til at se og høre om anlægget i Audebo (se andetsteds). 4

5 Udflugt til Audebo Tirsdag den 5. maj kl afgår en bus fra Miljø og EnergiCentret med biogasanlægget i Audebo ved Holbæk som destination. Formålet med turen er at deltagerne får mulighed for at se hvad der sker med det organiske affald som vi skal i gang med at frasortere i køkkenerne. Dir. Christian Christensen vil tage imod og vise os rundt. Efterfølgende samles vi og får chancen for at komme lidt dybere ind i miljø og energiaspekterne der er ved at få trukket denne del ud af affaldsstrømmen. Alle ansatte som beboervalgte med tilknytning til en samlet boligafdeling - ejer som lejer - skal være velkomne. Betingelsen er at man senest 1. maj har tilmeldt sig. Tilmelding sker på eller pr. Telefon Pilotprojekt for organisk affaldsortering To boligforeninger har ytret interesse for at være de første der - i Høje-Taastrup - går i gang med at frasortere det organiske affald. Det vil være som et pilotprojekt, der høster erfaringer som så vil kunne komme de andre boligafdelinger til gavn. Det er ejerforeningen Taastrup Have og den almennyttige Pælestykkerne Taastrup Valhøj. Der er i den forbindelse nedsat en lille arbejdsgruppe bestående af Erik Larsen fra ejerforeningen Taastrup Have, Karen Kronholm Jensen fra lejerbebyggelsen AKB Pælestykkerne og Knud Anker Iversen fra Miljø og EnergiCentret. Tilknyttet gruppen vil være Sussi Jørgensen fra kommunens Driftby. Gruppen har til formål at hjælpe kommunen med at få gjort det nemt at komme i gang med denne del af deres affaldsplan. Der vil ikke blive tale om en hurtigarbejdende gruppe idet kommunen har sagt at der godt kan gå 1-2 år før man er klar til at igangsætte et sådant pilotprojekt. Nedgravede containere breder sig Alle der har med affald at gøre i praksis bliver mere og mere begejstrede for nedgravede containere. Altså et stort hul i jorden hvor der fyldes en stor sæk i og med et indkast for oven hvor man så leverer sit sorterede affald. På den måde undgår man en masse containere placeret rundt i bebyggelsen og slipper således for arbejdsprocesen med at skulle rulle dem af sted til skraldevognen. Nedgravede containere er mere hygiejniske og æstetiske. De begrænser det hærværk der ikke sjældent er forbundet med containere og endelig viser erfaringen at de giver en bedre kildesortering. Det eker p.g.a. at indkasthullet matcher det der skal kastes ind. Det er den enkelte boligforening der skal bekoste etableringen, men driften vil blive markant billigere. Dels ved den mindre mandskabskrævende håndtering og dels ved at man afregnes pr. vægt og ikke pr. volumen. Der er altså større tilskyldelse til at man får sorteret makismalt fra, så restaffaldsmængden bliver stadig mindre. 5

6 Træk på erfaringerne fra Taastrup Have På Klima og Energinetværksmødet fortalte Erik Larsen fra Taastrup Have levende og engageret om hvordan de markant har fået begrænset deres affaldsmængder således at de i dag - udover papir, glas - frasorterer metal og plast og batterier uden ved seks forskellige nærgenbrugsstationer. En markant opstramning der er gennemført i et meget rosværdigt samabejde med Sussi Jørgensen. er meget indstillet på at hjælpe andre. Han kan kontaktes på tlf eller på mail Er der særlige forhold omkring gennemførelsen af sortering i en samlet bebyggelse, som man ønsker at vide mere om, kan man kontakte Erik Larsen. Han Gratis kursus i miljøfarligt affald Ønsker man at få flere medarbejdere uddannet i håndteringen af det miljøfarlige affald eller har man ikke fået skabet til opbevaringen af det miljøfarlige affald, kan man kontakte Sussi Jørgensen i Driftbyen på tlf Plastaffald - der sker noget Det varer ikke længe så vil vi i Danmark kunne sortere plastic-affaldet i de forskellige fraktioner til brug som råvarer i produktionen af f.eks. borde og bænke. Idag skal plasten eksporteres til et stort anlæg i Tyskland. Her vil være etableret et centralt sorteringsanlæg således at man i de enkelte boligforeninger ikke skal sortere i hård og blød plast. PVC-plast er et problem, men det er i så svindende mængder, at der ikke gøres noget særligt i den forbindelse. Kilde: Sussi Jørgensen Kurset retter sig mod såvel de der har et skab men som skal have flere oplært og så de der stadig ikke har noget miljøskab. Overvåget kildesortering I andels og ejerforeningen Essexpark har de gode erfaringer med at sætte videokamera op i deres sorteringsskur. Fejlsorteringen er faldet dramatisk siden de - med dokumentation - begyndte at udstede bøder for fejlhåndteringen. Ønsker man at høre nærmere om betingelserne kan formanden Claus V. Odgaard kontaktes på mail eller tlf

7 Kontakt Sussi inden I gør noget Selv om Sussi har nok at se til, er hun klar til at rykke ud til en boligafdeling, der planlægger at gøre noget ved deres affaldssystem. Udover at vejlede vedr. placering af indsamlingsudstyr og levering af diverse beholdere herunder batteribokse - vil hun også kunne hjælpe med informationsmaterialer - herunder ikoner der viser hvad der kan sorteres fra. Hun kan kontaktes direkte på tlf Skal der samles skrald? Det er ikke alle steder hvor beboerne er flinke til at ramme skraldespanden. Her kunne det måske være nyttigt med en kampagne rettet mod børn og unge i bebyggelsen hvorefter de udrustes med indsamlingsudstyr og så i en time ser hvor meget skrald de kan indsamle. I Miljø og EnergiCentret har vi lige - fra lokalafdelingen af Naturfredningsforeningen - fået 2o nye affaldspickere. Dem vil vi gerne låne ud til en bebyggelse der ønsker at lave en kampagne mod skrald de forkerte steder. Iøvrigt er der landsdækkende affaldsindsamling søndag den 19. april kl Her kan alle være med og bruge to timer på at gøre en indsats for at vi får en lidt mindre beskidt natur. I Miljø og EnergiCentret koordinerer vi denne indsats, så ønsker man kendskab til mødesteder så kontakt os. Tlf eller på mail Det vil også være MEC man kontakter, hvis man ønsker at låne indsamlingsudstyr. I 2014 var vi på besøg i Galgebakken i Albertslund for at se og høre nærmere om hvordan de håndterede at indsamle i samlefraktioner. Altså at sortere de tørre affaldsmængder (papir, pap, glas, metal og plast) for sig og det våde for sig. Beboerne kunne godt finde ud af at sikre en ren fraktion. Det viste sig dog at der kom relativt små mængder af organisk affald. Således landede en stor del af køkkenaffaldet sammen med restaffaldet. P.t. er det kun et anlæg i Jylland, der kan håndtere samlefraktionerne. Så længe Galgebakken er det eneste sted i Vestforbrændings opland, hvor man sorterer i samlefraktioner, vil ordningen 7 Erfaringer fra Galgebakken medføre en stigning i affaldsgebyret på godt 500 kr. om året på. husstand. KARA/NOVOREN I/S overvejer at etablere et anlæg i Roskilde området, der kan håndtere samlefraktioner. Kommer der et anlæg på Sjælland, kan det blive aktuelt at overveje sortering i samlefraktioner. Det betyder at også Galgebakken går tilbage til det system, der gælder i den øvrige del af Vestforbrændings opland, nemlig at kildesortere. Ønsker man at få fat i den sammenfattede rapport for forsøget (6 sider) kan det lade sig gøre ved henvendelse til Miljø og EnergiCentret

8 Der er stadig god økonomi i solceller i samlede bebyggelser - solcellernes effektivitet stiger samtidig med at prisen falder. Vi følger lovgivningen meget tæt. Kontakt os for at få et regneeksempel. Tlf Bjarne Rasmussen Datoer der er værd at huske!! 19. april kl : Affaldsindsamlingsdag 5. maj kl : Udflugt til Audebo biogasanlæg 28. maj kl : Kursus for ansatte i solceller i samlede bebyggelser 4. juni kl : Klima og Energinetværksmøde med solceller som tema Tilmelding til Miljø og EnergiCentret på tlf eller mail Miljø og EnergiCentret i Høje-Taastrup Miljø- og EnergiCentret er en selvstændig privat forening, der har eksisteret siden 3. september Foreningen har ca. 100 medlemmer. Man kan være individuelt medlem for 300 kr. Som medlem får man et medlemsblad 4 gange årligt og VedvarendeEnergis blad Råstof 4 gange årligt. Foreningen lever i kraft af et tilskud fra Høje-Taastrup kommune og i kraft af opgaver som foreningen løser for lokale aktører primært Høje-Taastrup kommune. Ring og lav en aftale hvis din afdeling har brug for hjælp på tlf vedr.: Vandsparekampagne Energispareindsats Affaldskortlægning undergrundscontainere Informationsindsats O. lign. (Hjælpen er gratis hvis I er med i Grøn Guide-ordningen) Høje Taastrup Boulevard 54, 2630 Taastrup, Åbningstid kl , lørdag kl

Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger

Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte

Læs mere

Miljøet i din kommune

Miljøet i din kommune Miljøet i din kommune for Ballerup Kommune 2009-2010 side 1 Indhold 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Forord Ballerups klimaplan Energirenovering af kommunens ejendomme Den store klimatest Energibesparelser

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Bag stilladserne skabes nye boliger

Bag stilladserne skabes nye boliger oktober 2012 26. ÅRGANG Bag stilladserne skabes nye boliger Fotoreportager side 8 og 14 Hold styr på varmen Læs side 6 Gamle køkkener udskiftes ved fraflytning Læs mere side 2 Regnvandet skabte åndehuller

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

29. årgang Nr. 1 / 2001 Januar måned BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND

29. årgang Nr. 1 / 2001 Januar måned BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 29. årgang Nr. 1 / 2001 Januar måned BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2 Redaktørens side Desværre var der ikke så mange løsninger til voksenopgaven, så vi vil opfordre alle Lundens beboere om, at

Læs mere

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 maj 2011 Mindre snak i skyllerummet Ledighed bruges konstruktivt Genbrug til hverdag og til kunst medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Sundhedscenter

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Renovering med omtanke

Renovering med omtanke Oktober 2013 27. ÅRGANG Renovering med omtanke Se mere side 18 Dit boligselskab er kun få klik væk! Læs side 2 Smidt ud af lejligheden efter kriminalitet Mere side 8 Helhedsplanen hjælper unge i job Se

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

Dagsorden. Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Dagsorden. Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen Dagsorden Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen Deltagere: Brugergruppen Formand Leif Pedersen Afdelingschef

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT FRA TEMADAG OM FORBRUG, GENBRUG OG REPARATION D.5

BILAG TIL RAPPORT FRA TEMADAG OM FORBRUG, GENBRUG OG REPARATION D.5 BILAG TIL RAPPORT FRA TEMADAG OM FORBRUG, GENBRUG OG REPARATION D.5. OKTOBER 2013 I KULTURHUSET, HELSINGE, ARRANGERET AF KLIMA- OG MILJØSTUDIEGRUPPEN I GRIBSKOV KOMMUNE Rapporten her er bilag til hovedrapporten

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

LEJ DIG TIL MULIGHEDER

LEJ DIG TIL MULIGHEDER Køkkenhave og nytteparaceller Have Sorter affaldet Gratis internet i det grønne have Udendørs trådløst netværk LEJ DIG TIL MULIGHEDER Byt dig til en feriebolig BYT dig til en ide Rabat BYT feriebolig Penge

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Vind 75.000 kroner til din afdeling Fleksibel udlejning virker Nye retningslinjer for lån og tilskud fra Dispositionsfonden Forbruget af el, vand og varme

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev September 2013

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev September 2013 NYT FRA FORMANDEN Beboervenlige budgetter Som et led i BO-VESTs strategi, hvor beboerne og den gode service er i fokus, lanceres nu det beboervenlige budget. Formålet med det beboervenlige budget er først

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt Kom an Urimelige Kommunikation i andelsboligforeningen

nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt Kom an Urimelige Kommunikation i andelsboligforeningen nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere ANDELSLIV Kom an Skybrud FOKUS Urimelige REGLER FOR BOLIGYDELSE TEMA Kommunikation i andelsboligforeningen 1 leder Boligydelse en ommer! "ABF forudser,

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere