Grønt Boligforum kr til konsulenthjælp i boligafdelinger der vil gøre en ekstra klimaindsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Boligforum. 20.000 kr til konsulenthjælp i boligafdelinger der vil gøre en ekstra klimaindsats"

Transkript

1 Grønt Boligforum Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 18. årgang nr. 1 marts-april 2015 Dette blad udgives af den grønne guide: Knud Anker Iversen (ansv.). Bladet udsendes 4 gange årligt til abonnenterne. Derudover sendes det til større samlede boligafdelinger, der bakker op omkring Grøn Guideordningen, en lokal miljøvejlederordning, der bl.a. tager sig af at vejlede samlede boligafdelinger i miljøspørgsmål. Boligafdelinger, der støtter Grøn Guide ordningen, vil gratis kunne trække på en række ydelser. Tilslutning til Grøn Guide-ordningen koster 15 kr./bolig kr til konsulenthjælp i boligafdelinger der vil gøre en ekstra klimaindsats Samlede boligafdelinger, der vil arbejde for at reducere energiforbruget, kan få kr til kortlægning og planlægning af igangsætning af opgaver. Energirådgiveren der tilknyttes tager udgangspunkt i den aktuelle situation i afdelingen. Det står fast efter, at nu 10 boligafdelinger har skrevet under på godt at ville gøre noget ved energiforbruget og ikke mindst årligt offentliggøre forbruget og fortælle om indsatserne. Nu har 10 samlede boligforeninger ejere som lejere indgået en aftale om at ville energibespare. De seneste fem boligafdelinger skrev under torsdag den 5. marts, hvor borgmester Michael Ziegler signerede og således står inde for, at kommunen vil bakke boligbestyrelsernes bestræbelser op. Som han sagde, falder indsatsen i de samlede boligafdelinger fint sammen med kommunens øvrige bestræbelser på at spare på energien og begrænse CO2-udslippet. Indsatsen har været i gang i kommunens egne bygninger i flere år, men det er lige så vigtigt at få motiveret kommunens borgere og virksomheder til også at sætte baren højt. Derfor er det vigtigt at såvel de individuelle boliger, som de samlede boligbebyggelser sætter ind med en målrettet indsats for at begrænse energiforbruget og CO2-udledningen, understregede (forts. S. 2) Abonnement på bladet koster 300 kr. på årsbasis leveret digitalt. 350 kr i papirform. Næste nummer udkommer ca. 15. juni En af de boligafdelinger der vil lægge sig i selen for at begrænse udgifterne til varme og el er Vibo afd Her signerer formanden Karen Nørrebro sammen med Michael Ziegler. 1

2 kr til boligafdelinger...(forts.) borgmesteren. For at understrege kommunens gode vilje havde han en gulerod med til de boligafdelinger, der vil gøre en ekstra indsats for at begrænse deres el- og varmeforbrug. De første 15 boligafdelinger får som led i kommunens projekt Høje- Taastrup Going Green" - hver kr. Et økonomisk tilskud øremærket en kortlægning og planlægning af igangsætning af små som store projekter i afdelingen, der kan få sat system og retning på indsatsen. Indsatsen stopper ikke her. Nu skal de næste boligafdelinger findes som vil være i front med energibesparelserne og den alternative energiforsyning findes. Det er Knud Anker Iversen fra Miljø- og EnergiCentret, der har påtaget sig den opgave: - Det burde ikke være så svært. Især ikke når vi nu kan lokke med kr. til kortlægning og planlægning af igangsætning af opgaven. Ønsker man at vide mere om betingelserne, kan man kontakte Miljø- og Energicentret på tlf eller på mail Sammen med bladet følger oversigt over hvad kommunen hjælper boligforeningerne med. Indeklima: Nu kan man låne et ICmeter i MEC I kølvandet på kurset om ventilation og indeklima har vi nu lavet aftale med kommunen om at vi står for udlånet af to IC-metre (Indoor Climate) som kan være et nyttigt instrument for en ejendomsfunktionær der har bøvl med en beboer, der klager over for megen fugt i lejligheden. Så vil man som medarbejder kunne låne IC-meteret til beboeren hvorefter såvel medarbejder som beboer på computer kan registere omfanget af fugten i lejligheden hen over et døgn/ en uge. Da der kun er 2 IC-metre kan man kun låne dem for en periode a 1 måned (nypris ca kr). Man skal således henvende sig til os i MEC hvor man vil få IC-meter og kode (incl. instruks) udleveret. Kontakt os inden du henter den, så du er sikker på at den er klar. Tlf eller Indeklima og ventilation 12 ejendomsfunktionærer var den 11. marts til et kursus på Rådhuset omkring ventilation og indeklima - herunder ikke mindst håndteringen af skimmelsvamp. Underviseren var Allan Sanhof fra Boligselskabet FSBs energisektion. Han har en baggrund som ejendomschef i Greve og kender til alle de fælder som ejendomsfunktionærer løber ind i, når en beboer kommer og klager over skimmelsvamp. Generel mener Allan at man skal undgå skimmelgribbene. De konsulentfirmaer som - med en høj takst - påtager sig at måle omfanget fugtproblemerne. Han viste et simpelt Tjek dit Indklima - kort som den enkelte beboer kan benytte og som - ud over temperatur - også viser hvor høj fugtigheden er aktuelt i lejligheden (Imagelink). Ønsker man at skaffe kortet hjem til sine beboere kan man købe det hos Image-link.dk. Prisen vil være 26 kr hvis der samlet er 1000 bestillinger. I MEC tager vi imod forud-bestillinger indtil den 10. april. Er der nok bestiller vi og sender regning ud bagefter. er en nyttig hjemmeside. 2

3 Med fokus på solceller Der er god grund til at have fokus på solceller. bureuakratisk og temmelig bøvlet at lave en sådan konstruktion. Taastrupgaards vellykkede start med at få et kæmpe solcelleanlæg på benene har inspireret andre. Det vil derfor være oplagt at gøre brug af de erfaringer der er høstet her. Det ønsker vi at gøre ved inden sommerferien at arrangere to møder. Det første skal fcregå torsdag den 28. maj kl på Rådhuset og vil rette sig mod ansatte i samlede boligforeninger - det gælder såvel folk, der er ansat som varmemester/ejendomsfunktionær i den enkelte boligafdeling og det gælder medarbejdere ansat i administrationen. Torsdagen efter, den 4. juni, kl vil der være møde i Klima og Energi- Netværket, hvor fokus igen vil være solceller i samlede bebyggelser. Den anden mulighed, hvorefter beboerne kan tegne andel i anlægget vil også blive berørt. Der vil komme tre oplægsholdere som hver har et forskelligt fokus, men med risiko for overlap. Mads Peter Schreiber fra Energitjenesten og underviser på DTU vil sige noget om, hvad man skal være opmærksom på når man kaster sig ud i at etablere et større solcelleanlæg. Claus Nowak fra rådgivningsfirmaet Dominia vil fortælle om det forløb og de forundersøgelser der førte frem til at Taastrupgaard endte med at få lagt solceller på tagene. Marketing manager Tanja Sjørup Nielsen og direktør Peter Terman Petersen fra Gaia Solar vil fortælle om lovgivningen og om økonomien i solceller, og herunder hvad Gaia Solar er for en virksomhed og hvad de kan tilbyde. De to arrangementer vil fokusere på det energiforbrug som boligforeningen har i dagtimerne - herunder også perspektiverne i at lagre det. Derimod vil det kun perifert blive berørt muligheden for at beboerne selv kan blive andelshavere i anlægget. Når vi ikke bruger meget tid på denne mulighed hænger det sammen med at det vil være LED-lys 17 mennesker deltog da Grønt Boligforum - sammen med kommunen - arrangerede en udflugt til DOLL-demonstrationsanlægget for udendørs LED-belysning. Det stod tydeligt at der er meget at vinde ved at skifte belysningen: langtidsholdbar og mere miljøvenlig belysnïng og i det lange løb billigere løb. Det er klogt - inden man går i gang med at afklare evt. udskiftning - hvorvidt det er boligafdelingen eller det er kommunen der har ansvaret for belysningen. Læs nærmere på 3

4 Inspirerende møde med fokus på det organiske affald Det organiske affald var i fokus da Klima og Energinetværket holdt møde den 19. marts. 14 mennesker var mødt op til Klima og energinetværksmødet den 19. marts for at drøfte og afklare hvordan vi kommer videre med håndteringen af affaldet i boligafdelingerne. Specielt var der fokus på det organiske affald, og her kom Thomas Jørgensen, affaldskonsulent fra Rødovre med friske input. Han fortalte bl.a. at de får langt større mængder af organisk affald ind når de indsamler i parcelhusene end de gør i de samlede boligområder. Hvorfor færre mængder? Det kan der være flere årsager til: Man skal gå længere med sin affaldsbøtte. Det kan være mere bøvlet at få plads til kompostspand i lejligheden. For ringe forståelse for hvorfor det er vigtigt. Han understregede dog, at der ikke er særlige problemer med kvaliteten af det organiske affald, der kommer ud af det i samlede boligafdelinger - men mængderne er markant mindre end hos parcelhusejerne. I Rødovre er der ingen diskussion. Alle skal - uanset hvor man bor - frasortere det organiske affald. Det er dog op til den enkelte boligafdeling at finde ud af, hvordan det så skal ske i praksis. Den proces kan godt være langsommelig. 1 1/2 år efter at de har sat processen i gang, er der stadig boligafdelinger, der ikke har styr på logistikken. Han understregede dog at der i Rødovre var fin forståelse for at selvfølgelig skal vi ikke brænde alt det våde affald. Respekt for ressourcerne Netop respekten for de ressourcer, der er i det organiske affald, var temaet i det indlæg som Christian Christensen, direktør i Solumgruppen, kom med. Inden for 17 år er det slut med højkvalitets fosforen som er i det organiske affald. Derefter bliver det meget dyrt at få den basis fosfor som vi alle skal bruge for at overleve. Vi har i dag lært af fortidens fejl omkring håndtering af biogassen, og tager højde for at ingen sorterer perfekt, men at en plasticsæk eller et cykelhjul skal ikke stoppe processen. Vi komposterer lavteknologisk, men sikrer at vi kan få god kvalitet af såvel kompost som biogas ud af køkkenaffaldet. Solumgruppens anlæg i Audebo skal nu udbygges p.g.a. kravet vedr. den organiske frasortering. Det ventes at stå færdigt i I den forbindelse vil udgiften til at håndtere organisk affald kunne konkurrere med udgiften til forbrænding. Christian benyttede lejligheden til at invitere os alle til at se og høre om anlægget i Audebo (se andetsteds). 4

5 Udflugt til Audebo Tirsdag den 5. maj kl afgår en bus fra Miljø og EnergiCentret med biogasanlægget i Audebo ved Holbæk som destination. Formålet med turen er at deltagerne får mulighed for at se hvad der sker med det organiske affald som vi skal i gang med at frasortere i køkkenerne. Dir. Christian Christensen vil tage imod og vise os rundt. Efterfølgende samles vi og får chancen for at komme lidt dybere ind i miljø og energiaspekterne der er ved at få trukket denne del ud af affaldsstrømmen. Alle ansatte som beboervalgte med tilknytning til en samlet boligafdeling - ejer som lejer - skal være velkomne. Betingelsen er at man senest 1. maj har tilmeldt sig. Tilmelding sker på eller pr. Telefon Pilotprojekt for organisk affaldsortering To boligforeninger har ytret interesse for at være de første der - i Høje-Taastrup - går i gang med at frasortere det organiske affald. Det vil være som et pilotprojekt, der høster erfaringer som så vil kunne komme de andre boligafdelinger til gavn. Det er ejerforeningen Taastrup Have og den almennyttige Pælestykkerne Taastrup Valhøj. Der er i den forbindelse nedsat en lille arbejdsgruppe bestående af Erik Larsen fra ejerforeningen Taastrup Have, Karen Kronholm Jensen fra lejerbebyggelsen AKB Pælestykkerne og Knud Anker Iversen fra Miljø og EnergiCentret. Tilknyttet gruppen vil være Sussi Jørgensen fra kommunens Driftby. Gruppen har til formål at hjælpe kommunen med at få gjort det nemt at komme i gang med denne del af deres affaldsplan. Der vil ikke blive tale om en hurtigarbejdende gruppe idet kommunen har sagt at der godt kan gå 1-2 år før man er klar til at igangsætte et sådant pilotprojekt. Nedgravede containere breder sig Alle der har med affald at gøre i praksis bliver mere og mere begejstrede for nedgravede containere. Altså et stort hul i jorden hvor der fyldes en stor sæk i og med et indkast for oven hvor man så leverer sit sorterede affald. På den måde undgår man en masse containere placeret rundt i bebyggelsen og slipper således for arbejdsprocesen med at skulle rulle dem af sted til skraldevognen. Nedgravede containere er mere hygiejniske og æstetiske. De begrænser det hærværk der ikke sjældent er forbundet med containere og endelig viser erfaringen at de giver en bedre kildesortering. Det eker p.g.a. at indkasthullet matcher det der skal kastes ind. Det er den enkelte boligforening der skal bekoste etableringen, men driften vil blive markant billigere. Dels ved den mindre mandskabskrævende håndtering og dels ved at man afregnes pr. vægt og ikke pr. volumen. Der er altså større tilskyldelse til at man får sorteret makismalt fra, så restaffaldsmængden bliver stadig mindre. 5

6 Træk på erfaringerne fra Taastrup Have På Klima og Energinetværksmødet fortalte Erik Larsen fra Taastrup Have levende og engageret om hvordan de markant har fået begrænset deres affaldsmængder således at de i dag - udover papir, glas - frasorterer metal og plast og batterier uden ved seks forskellige nærgenbrugsstationer. En markant opstramning der er gennemført i et meget rosværdigt samabejde med Sussi Jørgensen. er meget indstillet på at hjælpe andre. Han kan kontaktes på tlf eller på mail Er der særlige forhold omkring gennemførelsen af sortering i en samlet bebyggelse, som man ønsker at vide mere om, kan man kontakte Erik Larsen. Han Gratis kursus i miljøfarligt affald Ønsker man at få flere medarbejdere uddannet i håndteringen af det miljøfarlige affald eller har man ikke fået skabet til opbevaringen af det miljøfarlige affald, kan man kontakte Sussi Jørgensen i Driftbyen på tlf Plastaffald - der sker noget Det varer ikke længe så vil vi i Danmark kunne sortere plastic-affaldet i de forskellige fraktioner til brug som råvarer i produktionen af f.eks. borde og bænke. Idag skal plasten eksporteres til et stort anlæg i Tyskland. Her vil være etableret et centralt sorteringsanlæg således at man i de enkelte boligforeninger ikke skal sortere i hård og blød plast. PVC-plast er et problem, men det er i så svindende mængder, at der ikke gøres noget særligt i den forbindelse. Kilde: Sussi Jørgensen Kurset retter sig mod såvel de der har et skab men som skal have flere oplært og så de der stadig ikke har noget miljøskab. Overvåget kildesortering I andels og ejerforeningen Essexpark har de gode erfaringer med at sætte videokamera op i deres sorteringsskur. Fejlsorteringen er faldet dramatisk siden de - med dokumentation - begyndte at udstede bøder for fejlhåndteringen. Ønsker man at høre nærmere om betingelserne kan formanden Claus V. Odgaard kontaktes på mail eller tlf

7 Kontakt Sussi inden I gør noget Selv om Sussi har nok at se til, er hun klar til at rykke ud til en boligafdeling, der planlægger at gøre noget ved deres affaldssystem. Udover at vejlede vedr. placering af indsamlingsudstyr og levering af diverse beholdere herunder batteribokse - vil hun også kunne hjælpe med informationsmaterialer - herunder ikoner der viser hvad der kan sorteres fra. Hun kan kontaktes direkte på tlf Skal der samles skrald? Det er ikke alle steder hvor beboerne er flinke til at ramme skraldespanden. Her kunne det måske være nyttigt med en kampagne rettet mod børn og unge i bebyggelsen hvorefter de udrustes med indsamlingsudstyr og så i en time ser hvor meget skrald de kan indsamle. I Miljø og EnergiCentret har vi lige - fra lokalafdelingen af Naturfredningsforeningen - fået 2o nye affaldspickere. Dem vil vi gerne låne ud til en bebyggelse der ønsker at lave en kampagne mod skrald de forkerte steder. Iøvrigt er der landsdækkende affaldsindsamling søndag den 19. april kl Her kan alle være med og bruge to timer på at gøre en indsats for at vi får en lidt mindre beskidt natur. I Miljø og EnergiCentret koordinerer vi denne indsats, så ønsker man kendskab til mødesteder så kontakt os. Tlf eller på mail Det vil også være MEC man kontakter, hvis man ønsker at låne indsamlingsudstyr. I 2014 var vi på besøg i Galgebakken i Albertslund for at se og høre nærmere om hvordan de håndterede at indsamle i samlefraktioner. Altså at sortere de tørre affaldsmængder (papir, pap, glas, metal og plast) for sig og det våde for sig. Beboerne kunne godt finde ud af at sikre en ren fraktion. Det viste sig dog at der kom relativt små mængder af organisk affald. Således landede en stor del af køkkenaffaldet sammen med restaffaldet. P.t. er det kun et anlæg i Jylland, der kan håndtere samlefraktionerne. Så længe Galgebakken er det eneste sted i Vestforbrændings opland, hvor man sorterer i samlefraktioner, vil ordningen 7 Erfaringer fra Galgebakken medføre en stigning i affaldsgebyret på godt 500 kr. om året på. husstand. KARA/NOVOREN I/S overvejer at etablere et anlæg i Roskilde området, der kan håndtere samlefraktioner. Kommer der et anlæg på Sjælland, kan det blive aktuelt at overveje sortering i samlefraktioner. Det betyder at også Galgebakken går tilbage til det system, der gælder i den øvrige del af Vestforbrændings opland, nemlig at kildesortere. Ønsker man at få fat i den sammenfattede rapport for forsøget (6 sider) kan det lade sig gøre ved henvendelse til Miljø og EnergiCentret

8 Der er stadig god økonomi i solceller i samlede bebyggelser - solcellernes effektivitet stiger samtidig med at prisen falder. Vi følger lovgivningen meget tæt. Kontakt os for at få et regneeksempel. Tlf Bjarne Rasmussen Datoer der er værd at huske!! 19. april kl : Affaldsindsamlingsdag 5. maj kl : Udflugt til Audebo biogasanlæg 28. maj kl : Kursus for ansatte i solceller i samlede bebyggelser 4. juni kl : Klima og Energinetværksmøde med solceller som tema Tilmelding til Miljø og EnergiCentret på tlf eller mail Miljø og EnergiCentret i Høje-Taastrup Miljø- og EnergiCentret er en selvstændig privat forening, der har eksisteret siden 3. september Foreningen har ca. 100 medlemmer. Man kan være individuelt medlem for 300 kr. Som medlem får man et medlemsblad 4 gange årligt og VedvarendeEnergis blad Råstof 4 gange årligt. Foreningen lever i kraft af et tilskud fra Høje-Taastrup kommune og i kraft af opgaver som foreningen løser for lokale aktører primært Høje-Taastrup kommune. Ring og lav en aftale hvis din afdeling har brug for hjælp på tlf vedr.: Vandsparekampagne Energispareindsats Affaldskortlægning undergrundscontainere Informationsindsats O. lign. (Hjælpen er gratis hvis I er med i Grøn Guide-ordningen) Høje Taastrup Boulevard 54, 2630 Taastrup, Åbningstid kl , lørdag kl

Grønt Boligforum. Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 15. årgang nr. 1 marts-april 2011. De vil være en grøn boligafdeling

Grønt Boligforum. Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 15. årgang nr. 1 marts-april 2011. De vil være en grøn boligafdeling Grønt Boligforum Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 15. årgang nr. 1 marts-april 2011 Dette blad udgives af den grønne guide: Knud Anker Iversen (ansv.). Bladet udsendes 4 gange

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Galgebakken Genbruger

Galgebakken Genbruger Nyt om Galgebakken Genbruger Nyhedsbrev 1 Marts 2014 TEMA: Madaffald Galgebakkens Drift og Afdelingsbestyrelse Galgebakken Genbruger - Og sætter turbo på affaldssorteringen Alle beboere i Galgebakken går

Læs mere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Den 12. juli 2012 Init. CBP/BEB Sagsnr. 12-01061 Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Baggrund Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Nyhedsbreve, informations- s og skrivelser i Albertslund Posten siden september 2016 i kronologisk rækkefølge.

Nyhedsbreve, informations- s og skrivelser i Albertslund Posten siden september 2016 i kronologisk rækkefølge. Nyhedsbreve, informations-e-mails og skrivelser i Albertslund Posten siden september 2016 i kronologisk rækkefølge. [01] Vores nye affaldsordninger: klistermærker til beholdere og containere Affald & Genbrug

Læs mere

Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling

Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling www.elspareportalen.bl.dk Spar el Spar 10-35 % af elforbruget i jeres afdeling Foto: Colourbox Kaysergården. Foto: Boligforeningen 3B Kaysergården sparer år efter år Kaysergården i København har de sidste

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU)

Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Med udgangspunkt i den Agendaplan (miljøhandleplan), der blev vedtaget af beboermødet i september 2014, følger her en gennemgang af GMU s aktiviteter i det

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT 09-08-2016 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2016-0066147 Dokumentnr. 2016-0066147-7 Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Affaldsforsøget. Bedre sortering i større samlede bebyggelser. Tabeller til grafer. Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner FORSØG

Affaldsforsøget. Bedre sortering i større samlede bebyggelser. Tabeller til grafer. Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner FORSØG Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Tabeller til grafer Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Beretning 2013-14 Det Grønne Miljøudvalg (GMU)

Beretning 2013-14 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Beretning 2013-14 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Med udgangspunkt i den Agendaplan / miljøhandleplan, der blev vedtaget af beboermødet i september 2013, følger her en gennemgang af GMU s aktiviteter i det

Læs mere

Albertslund Forsyning

Albertslund Forsyning Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2013 Forord Dato: 18. marts 2014 Sags nr.: 14/797 Sagsbehandler: lip Med udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen til selskaber, og dannelsen af HOFOR,

Læs mere

R Ø D O V R E KO M M U N E

R Ø D O V R E KO M M U N E R Ø D O V R E KO M M U N E Elvergaardens Grundejerforening Att.: Bestyrelsen Krusedinesen@privat.dk 16. november 2012 Opfølgning på møde vedr. implementering af nyt affaldssystem i Rødovre Kommune, Minervavej,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt

Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt affaldssystem Forslag til afdelingsmøde i Voldparken den

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling Beskrivelse af forsøg med indsamling af bioaffald Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling af bioaffald. Bioaffald består af madaffald og grønt haveaffald.

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Madam Skrald nemt og bekvemt v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Hvad vil vi fortælle om i dag -Hvorfor Madam Skrald -Processen -Brugerdreven innovation -Foreløbige resultater -Udestående

Læs mere

Kære beboer i Snebærhaven

Kære beboer i Snebærhaven Kære beboer i Snebærhaven Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med projektet med de nedgravede containere, og svar på en række problemstillinger,

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune Byrådet Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2208095 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune 28. oktober 2015 Dette notat er opdateret

Læs mere

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen Med genbrugsguiden har du mulighed for at dykke ned i din genbrugsbeholder. Bliv lidt klogere på, hvad der må komme

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL HÅRD PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ 2 Hvorfor sortere? RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere

Dorte, Rambøll gennemgår pilotforsøget og de opnåede resultater.

Dorte, Rambøll gennemgår pilotforsøget og de opnåede resultater. REFERAT Projekt Emne Dato 2016-01-25 Sted Møde nr. 1 Referent Deltagere Affaldssortering i etageboliger Dialogmøde med boligselskaberne i Hillerød Hillerød Forsyning, Hillerød Nanna Becher, Rambøll Se

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Det er ikke så svært, når man først får det lært mst.dk/kendditaffald Danmark uden affald 1 Danmark uden affald er et Danmark, hvor vi genanvender

Læs mere

Ny af dit køkkenaffald

Ny af dit køkkenaffald Ny sortering af dit køkkenaffald Beholder med sort låg er til restaffald, beholder med grønt låg er til bioaffald. Kære borger I løbet af 2012 skal alle husstande i den tidligere Ledøje Smørum Kommune

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Nem sortering. Input fra borgermøde om affaldsplan i Vejen Kommune 26. november 2013

Nem sortering. Input fra borgermøde om affaldsplan i Vejen Kommune 26. november 2013 Nem sortering - sund fornuft Input fra borgermøde om affaldsplan i Vejen Kommune 26. november 2013 Læs her, hvad deltagerne mener om sortering og genbrug MADAFFALD Det er en god idé at sortere madaffald

Læs mere

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs DAKOFA 9. februar 2016 Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs Projektet Formål: At øge genanvendelsen af plast, metal, glas og pap ved brug af bringeordninger

Læs mere

Affaldsanalyse Aarhus Midtby

Affaldsanalyse Aarhus Midtby Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Aarhus Midtby Januar 2014 Teknologisk Institut Kathe Tønning

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015.

Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2159173 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat om ny affaldsordning til private husstande 7. august 2015 Dette

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

VEJLEDNING I ETABLERING AF UNDERGRUNDS- CONTAINERE

VEJLEDNING I ETABLERING AF UNDERGRUNDS- CONTAINERE VEJLEDNING I ETABLERING AF UNDERGRUNDS- CONTAINERE Vejledning i etablering af undergrundscontainere Bemærk! Randers Kommune tømmer ikke dine undergrundscontainere, hvis de ikke lever op til kravene i denne

Læs mere

Referat af møde den

Referat af møde den Næstved Kommune Team Affald www.naestved.dk Referat af møde den 20.8.2015 Mødedato 20-08- 2015 Tid 14-16 Sted Mødelokale 5, Rådmandshaven 20 Mødedeltagere Curtie, Lizzi, Varnny, Henning, Anne, Lisbeth,

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Det er ikke så svært, når man først får det lært mst.dk/kendditaffald Danmark uden affald 1 2 Danmark uden affald er et Danmark, hvor vi genanvender

Læs mere

Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af madaffald.

Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af madaffald. Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af. Indledning Ifølge den nationale ressourcestrategi og som vedtaget i Affaldsplan 2013-2024 for Frederikssund Kommune skal der sikres en bedre udnyttelse

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Sagsnr Beskrivelse af fire scenarier til at sikre mere genanvendelse

Sagsnr Beskrivelse af fire scenarier til at sikre mere genanvendelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 1 31-05-2016 Beskrivelse af fire scenarier til at sikre mere genanvendelse Alle scenarierne tager udgangspunkt i kildesortering som

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere