WiseBox. Driftsmanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WiseBox. Driftsmanual"

Transkript

1 WiseBox Driftsmanual 1

2 2

3 Indhold Indledning 4 Tekniske data 5 Sikkerhed 6 Åbning af WiseBox 8 Montering af topplade 9 Skift af pose 10 Vedligehold WiseBox 12 SIM-kort og isætning af dette 14 Skift batteri 15 Transport af WiseBox 16 Montage af WiseBox 17 Kom godt i gang 20 Førstegangs registrering af bruger og fælde 21 Oprette ny alarmmodtager 27 Oprette ny bruger 29 Redigere brugere 32 Slette brugere 34 Fældeadministration 35 Sortering af fældeliste 36 Søgning af fælde 36 Kolonnebeskrivelse 37 Fældeinformation 38 Klik på info 38 Fældeopsætning 39 Klik på Opsæt 39 Alarmer 42 Placering af fælden 43 Fældestatistik 45 Fældehistorik 49 Oprette ny fælde 52 Fælde Funktioner 56 Drift 56 Ingen net-dækning 58 Stop WiseBox 59 Manuel Kørsel 59 Skud 60 Batteri 60 Antal timer siden fældens seneste skud 61 Antal drift timer siden batteri skift 61 Temperatur på fælden 62 Aktiv periode 62 Rapporteringsperiode 64 Valg af sprog i fælden 65 Alarm beskeder 66 Fejlliste 68 Fejlkoder 69 Garanti og afhjælpning af fejl og mangler 72 Stikordsregister 76 3

4 Indledning WiseBox er en patenteret, intelligent og giftfri rottefælde, der er designet til at fungere som et yderst effektivt våben mod rotter. Når rotten registreres, aktiveres fælden, hvorefter en elevator kører op og rotten for tilført strøm. Rotten dør hurtigt og smertefrit, og ligges i en spand klar til at blive smidt ud. Elevatoren kører ned, og fælden er funktionsklar. WiseBox kan benyttes både ude og inde, og placeres stående op mod en væg. Fælden kan fastgøres til diverse overflader. Brug af WiseBox: Skal WiseBox placeres til bekæmpelse i områder hvor rotten har etableret sig, anbefales det at placere lokkemad i skraldespanden på WiseBox. Da rotterne allerede har deres daglige gang i området, og dermed kender foderstederne, vil lokkemaden være med til at skabe en større chance for at fange rotterne i WiseBox. 4

5 Tekniske data Modeller: WiseBox 1 med Solcelle WiseBox 2 uden Solcelle Underlag: Alle typer. Sensorer på fælde: 1 stk. bevægelses-, 1 stk. varme-, og 1 stk. lyssensor. Styring: Elektronisk fuldautomatisk styring. Displayinformation bl.a.: Batteriniveau Antal skud siden batteriskift Antal driftstimer siden batteriskift Datatransmission: Via SMS / GPRS-modem Information bl.a.: GPS position Ved lav batteriniveau Ved driftsforstyrrelse Ved vand I fælden SIM kort skiftet Skudstatistik Temperatur Batteri: 12 V Batteri kapacitet: Ca. 3 måneders drift uden solcelle måneder afhængig af placeringen. 5

6 Fældekonstruktion: Kabinet med rørformet elevator og tilhørende spand. Miljø: Fælden fungerer fuldautomatisk uden at personer kommer i berøring med rotterne. Døde rotter bliver lagt ned i en spand med pose, hvor posen med rotterne herefter kan smides ud. Ingen smittefare eller risiko for tilskadekomst. Der anvendes ingen gift. Sikkerhed WiseBox driftsmanual skal gennemlæses før montage og idriftsætning. Udvis altid stor agtpågivenhed ved håndtering af fælden. Sæt aldrig WiseBox i drift før følgende procedure er gennemført i den angivne rækkefølge: 1. Monter fælden (se afsnit om montage side 17 ) 2. Sæt pose i spanden 3. Monter spanden i fælden 4. Læg spand-låg på plads 5. Sæt fælden i Drift (se afsnit om Drift side 56) 6. Monter top på fælden (se side 9) Transporter altid WiseBox i stående position. (se side 16) Bemærk! WiseBox generer højspænding, og er derfor sikret på en række områder: Lyspåvirkning - WiseBox desarmeres omgående ved påvirkning af lys, da styring er udstyret med lysføler. 6

7 Aktiv periode - Ud fra et ur i fælden, kan der vælges hvad tidsrum fælden skal være aktiv. Genstand blokere for elevatoren - fælden registrere om der er noget som sidder i klemme, fælden kan ikke give strøm i en sådan situation. Bemærk! WiseBox må kun benyttes til bekæmpelse af rotter og mus. Bemærk! Hvis batteriet udsættes for temperaturer over 25 C i længere perioder, vil batteriets levetid forringes. Skal batteriet henstå ubrugt skal man følge nedenstående procedure: Rengør batteriets overside for at undgå»krybestrøm«dvs. afladning henover batteriet pga. fugt og skidt. Batteriet er fuld opladet når det sættes væk. Batteri skal kontrolleres og oplades hver 3. måned og igen før det tages i brug. Undgå at lagre batterier i opvarmede lokaler, da dette øger batteriets selvafladning. (Et fuld ladet batteri fryser først ved -68 C mens et afladet batteri fryser ved -7 C.) Før et batteri tages i brug, skal det lade i mindst 3 timer. Selvom laderen viser at batteriet er ladt op. Benyttes uoriginalt batteri eller lader bortfalder garantien for WiseCon produkter. ADVARSEL! Advarsel. Denne enhed genererer højspænding. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale handicap, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hvis enheden placeres i et område med børn, skal børnesikringen slås til. Personer med hjerteproblemer eller lignende, bør udvise forsigtighed når enheden betjenes. Mindre dyr som kan komme ind i enheden, vil blive slået ihjel. Prop ikke fremmedlegemer ind i indgangshullerne. Enheden må ikke benyttes i eksplosive atmosfærer. Undgå at sprøjte vand direkte ind i fælden. Type : WiseBox WiseCon A/S, Skovgaardsvej 25, DK3200 Helsinge Denmark prod år :2012 IP 44 7

8 Åbning af WiseBox Til åbning af WiseBox, skal nedenstående nøgle benyttes (købes separat). Nøglen presses ind i et af hullerne på siden af fælden. Herefter kan toppladen afmonteres som vist her : 8

9 Montering af topplade HUSK evt. at sætte fælden i drift (Se side 56) Ved montering af toppladen, skal det sikres at denne vender som vist på nedenstående billede. Vær opmærksom på at solcellens poler vender mod bagsiden af fælden. 9

10 Skift af pose Husk at bruge handsker når der skiftes pose. 1. Fjern toppladen som beskrevet på side 8 2. Aftag låget på spanden 3. Løft spanden i håndtaget 10

11 4. Luk posen ved at binde de to snore, og bortskaf posen. 5. Isæt en ny pose, og bind snorene således at posen sidder fast. 6. Monter spanden igen 7. Læg låget på 8. Sæt fælden i drift (se side 56) 9. Monter toppladen(se side 9) 11

12 Vedligehold WiseBox Følgende bør rengøres når WiseBox har været i brug: Husk at bruge handsker når fælden skal gøres ren. Rengøring af elevator bunden, indgangen i fælden og solcellen. 1. Afmonterer toppen ved brug af WiseBox nøglen(se side 8), og tag spanden med tilhørende låg ud. 2. Gå til menuen Manuel kørsel og tryk på for at kører elevatoren til top position. 3. Tag et stykke fugtigt papir og rens metalskinnen, fjern evt. blade eller andet snavs som har sat sig i elevatoren. 12

13 1. Fjern blade og anden snavs som har lagt sig i indgangen på fælden. 2. Er fælden monteret med solcelle, skal denne renses for snavs, for at få optimal solenergi ud af denne. Deres WiseBox er nu renset, og fælden kan nu sættes i drift igen. Se side 56 13

14 SIM-kort og isætning af dette SIM-kort kan købes hos alle udbydere af mobiltelefoner. WiseCon s hjemmeside henviser til flere af disse teleudbydere. Der kan ikke benyttes 3G abonnementer, og det må ikke være taletidskort. Bemærk: Det skal sikres at abonnementet kan overføre data og SMS på samme nummer, samt at kortet ikke er PIN- eller PUKkode låst. 1. Aftag top-pladen af fælden, ved at bruge WiseBox nøglen som beskrevet på side Indfør SIM-kortet i kortholderen 3. Sæt medfølgende folie hen over SIM-kort holder området 14

15 Skift batteri 1. Aftag top-pladen af fælden, ved at bruge WiseBox nøglen som beskrevet på side Fjern spanden med tilhørende låg. 3. Adskil de to kabler. 4. Løft batteriet op. 5. Placer et nyopladet batteri i fælden. 6. Tilslut batteriet og sæt spanden med låg tilbage på plads. 7. Sæt evt. fælden i drift som beskrevet i afsnittet på side

16 Transport af WiseBox Ved alt transport skal WiseBox være i stående position. Sørg altid for at bære WiseBox på følgende måde: 1. Afmonter toppen af fælden ved brug af WiseBox nøglen 2. Placer toppen nede i fælden sammen med spanden og låget. 3. Tag fat med hånden under styrboksen. 16

17 Montage af WiseBox WiseBox udnytter rotternes medfødte instinkt til at løbe langs husmure/vægge og søge ind i huller. Fælden placeres op af en husmur/væg som vist her under. Til udligning af eventuelle ujævnheder i underlaget er der placeret fire justeringsskruer under fældens bund. 17

18 For at forhindre at rotten løber bag fælden hvis det ikke er muligt at placere fælden helt op af muren, kan man sætte skumstykker mellem fælde og mur.(købes separat) Fælden åbnes, låg og spand tages ud. I bunden af fælden er der monteringshuller som skal benyttes til fastgørelse. 18

19 Til hårdt underlag benyttes betonskruer samt skiver fra montagesættet. Bor købes separat (betonbor ø6,5) Til blødt underlag benyttes plastskruerne fra montagesættet. 19

20 Kom godt i gang Før at en fælde kan tages i brug, skal De oprette Dem selv som bruger på WiseCons hjemmeside og fælden skal aktiveres. For at dette forløber uden problemer anbefaler vi at De benytter flg. fremgangsmåde: 1. Afmonter top-pladen, ved at bruge WiseBox nøglen. 2. Indsæt SIM kortet i kortholderen. 3. Sæt medfølgende folie hen over SIM-kort holder området. 4. Tilslut et fuldt opladet batteri. Der vil nu vises flg.tekst i fældens display Tryk på for at skifte sprog, afslut ved at trykke på Fælden vil nu være klar til at blive aktiveret, og skiver nu Følg nu manualen fra side 21 til side 25 20

21 Førstegangs registrering af bruger og fælde Før WiseBox kan benyttes, skal De oprettes som bruger/administrator, og fælden skal opstartes hos WiseCon. Registreringen foregår online via internettet. De finder Produkt serienummer og Produkt kontrol kode på bagsiden af CD coveret, og på siden af styreboksen. Brugeregistrering hos WiseCon: 1. I Deres internet browser skal de indtaste 2. Som førstegangs bruger, tryk på WisePlan og registrer ny bruger. Hvis de i forvejen er registreret tryk Eksisterende bruger 21

22 Indtast Produkt serienummer og Produkt kontrol kode som De finder på bagsiden af denne manual, eller på siden af styreboksen. Tryk Næste 3. Indtast firmanavn og adresse, og vælg evt. sprog i alarmtekster. Tryk på Næste 22

23 4. Indtast Deres navn og -adresse samt mobiltelefonnummer 5. Tryk på Send kode til min mobil De vil nu modtage en SMS med en kode der skal indtastes i næste billede. Dette kan godt tage et par minutter. 6. Indtast den modtagne kode og tryk på Næste 23

24 7. Udfyld felterne og tryk på Næste Mobilnummeret på fældens SIM-kort 8. Tryk på Næste 9. Vælg det brugernavn og adgangskode som De ønsker at benytte ved login Tryk på Opret ny bruger

25 Hvis De valgte at aktivere fælden efter oprettelse under pkt. 7 vil nedenstående billede vises. 12. Klik på OK. Oprettelsen er nu fuldført, og De vil nu se administrationssiden som vist på næste side. 25

26 På administrationssiden, kan De hente statistikinformationer, oprette nye fælder og brugere, samt redigere eksisterende. Skift adgangskode : 1. Klik på Skift adgangskode 2. Indtast den ønskede adgangskode og gentag denne 3. Klik på Skift adgangskode Adgangskoden er nu ændret 26

27 Oprette ny alarmmodtager En alarmmodtager vil ikke kunne logge ind på WisePlan, men kun kunne modtage alarmer fra fælder. 1. Klik på Brugere Der vises nu en liste over eksisterende brugere 1. Klik på Opret ny bruger 27

28 2. Udfyld felterne og klik på Næste Her kan vælges om brugeren kun skal kunne modtage alarmer, men ikke skal kunne logge ind på WisePlan. 3. Vælg hvilke fælder og alarmer den nye bruger skal tilknyttes Klik på Næste Brugeren er nu oprettet, og vil modtage alarmer fra de valgte fælder.

29 Oprette ny bruger En bruger vil kunne logge ind på WisePlan, og kunne bruge funktionerne ud fra de rettigheder der gives til pågældende. Klik på Brugere Der vises nu en liste over eksisterende brugere 2. Klik på Opret ny bruger 29

30 3. Udfyld felterne og klik på Næste Fjern markeringen i dette felt Vær opmærksom på at markering er fjernet, da der ikke skal oprettet en alarmmodtager. 4. Vælg hvilke rettigheder den nye bruger skal have og klik på Næste 30

31 5. Vælg hvilke fælder og alarmer den nye bruger skal tilknyttes. 6. Vælg det brugernavn og adgangskode som De ønsker at den nye bruger skal benytte ved login. 7. Tryk på Opret ny bruger Den nye bruger er nu oprettet, og der returneres til brugeroversigten. 31

32 Redigere brugere Klik på Ret ud for den bruger De vil redigere. I det næste skærmbillede kan brugerens , navn, mobilnummer mv. ændres. Klik på Næste for at fortsætte til næste skærmbillede. 32

33 I det næste skærmbillede kan man ændre brugerens rettigheder. Klik på Næste for at fortsætte. Vælg hvilke fælder og alarmer brugeren skal tilknyttes. Afslut ved at klikke på OK 33

34 Slette brugere Klik på Slet ud for den bruger De vil slette. Klik på Slet bruger i næste skærmbillede Hvis brugeren er den eneste alarmmodtager på en fælde, kan brugeren ikke slettes. Man skal så ændre alarmmodtagere på de berørte fælder, inden sletning kan foretages. Dette gøres som beskrevet i foregående afsnit Redigere brugere 34

35 Fældeadministration Klik på Fælder i administrationsmenuen. Herefter vises en liste over de fælder der er tilknyttet den bruger der er logget på. Hvis der er givet rettigheder til at kunne se alle fælder i firmaet, kan disse vælges ved at klikke på Vis alle 35

36 Sortering af fældeliste Man kan sortere i fældelisten ved at klikke på overskrifterne. Søgning af fælde Klik på Søg fælder Der vises nu en søgedialogboks, hvor man kan vælge at søge efter fælder efter forskellige kriterier. 36

37 Kolonnebeskrivelse Type : Her vises fældetype : WB : WiseBox WT : WiseTrap Fælde : Her vises fældens navn Placering : Her vises gadenavnet på fældens placering Postnummer : Her vises postnummeret på fældens placering Status : Her vises om fælden er aktiveret eller deaktiveret Batteri : Her vises den resterende batterikapacitet i % OBS : Hvis der vises i dette felt ud for en fælde, betyder dette at fælden ikke har meldt tilbage inden for den forventede tid. Ved at føre musen hen over ikonet, kan seneste kendte signalstyrke aflæses. Hvis der vises i dette felt er fælden blevet flyttet siden seneste gemte placering. Ved at klikke på ikonet, vises den aktuelle placering. 37

38 Fældeinformation Klik på info På denne side vises seneste driftsinformation fra fælden. 38

39 Over fældeinformationen er der fremkommet to menulinjer. Den øverste kan benyttes på samme måde som de menuer der ses på forsiden af WisePlan. Den nederste vedrører den aktuelle fælde. Klik på Fælder for at returnere til fældelisten Fældeopsætning Klik på Opsæt 39

40 På opsætningssiden kan fælden aktiveres og deaktiveres. Samtidig er der mulighed for at ændre fældens navn, driftsparametre og mobilnummer. 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 1. Her vælges om fælden skal aktiveres eller deaktiveres 2. Her kan fældenavnet ændres 3. Denne værdi ændrer hvor ofte WiseBox rapportere tilbage til WisePlan. OBS. Strømforbruget på fælden forøges, hvis fælden hyppigt skal rapportere ind til WisePlan med driftsinformationer. 4. Her er det muligt at indstillet hvilket tid på døgnet WiseBox skal være aktiv. 5. Ved at vælge denne funktion vil WiseBox sende en besked hver gang der fanges en rotte. 6. Det er muligt at slå niveau alarmen fra og til. 40

41 7. Denne funktion sætter fælden i Sporings tilstand, og det vil nu være muligt at finde fældens placering via GPS, ved tyveri. 8. Den forventede batterilevetid. Denne værdi er vejledende. Fælden vil altid melde tilbage når det er nødvendigt at skifte batteri. 9. Her vises hvilke personer der er tilknyttet fælden som alarmmodtagere. Det er muligt ved at klikke på Ret modtagere for at tilføje eller fjerne modtagere. 10. Her vælges hvilket land fælden er placeret i. 11. Fældens mobilnummer 12. Her kan tidszonen ændres, hvis fælden er placeret i en anden tidszone end fældeejeren 13. Her vælges hvilken teleudbyder mobilnummeret er tilknyttet Husk at klikke på Anvend ændringer hvis der er foretaget ændringer som ønskes gemt. Klik på Fælder for at returnere til fældelisten 41

42 Alarmer Klik på Alarmer På alarmlisten kan De se de alarmer der er modtaget fra fælden, og hvilken alarmmodtager der har kvitteret for den enkelte alarm. Man kvitterer på en alarm ved at klikke på Læst, eller Alle er læst Klik på Fælder for at returnere til fældelisten 42

43 Placering af fælden 1. Klik på Placering, eller 2. Udfyld Vej/gade evt hus nr. samt postnummer og by 3. I nedenstående felter kan der udfyldes navn og telefon nummer på personer der skal adviseres for at få adgang til en fælde eks. Pedel, vicevært o.s.v. 4. Herefter kan de trykke Find adresse på kort. Herefter vil 43

44 5. For at få et rigtig kort kan De så vælge Satellit. De kan gøre billedet større eller mindre ved at trække i håndtaget i venstre side 6. De kan nu trykke på placeringsnålen, holde venstre klik nede og flytte placeringsnålen til den præcise placering. 7. Afslut med gem placering 8. Fælden er udstyret med GPS således at den, i de tilfælde hvor det har været muligt at finde en position, vil placere sig selv på kortet. Hvis den fundne position er korrekt, klik da på Gem placering På kortet er der vist placeringsnåle med forskellige farver, som viser : 1. Postadressen : Rød 2. Aktuel placering modtaget fra GPS : Gul 3. Seneste gemte postion : Grøn 44

45 Klik på Fælder for at returnere til fældelisten Fældestatistik 1. Klik på Statistik under fældelisten på den ønskede fælde. 45

46 Det er muligt at få vist en kurve over skud og/eller temperatur for fælden i et valgt tidsinterval. 1. Vælg hvilken periode der ønskes statistik for 2. Vælg hvilke informationer der ønskes medtaget i statistikken 3. Klik på Vis graf Det er også muligt at eksportere måleresultaterne til excel, ved at klikke på Hent som CSV, og gemme filen. 46

47 Det er også muligt at trække tilsvarende statistik for flere fælder. Dette gøres ved at klikke på Statistik i den øverste menu Man kan her vælge hvilke fælder der ønskes statistik for. Det er muligt at søge fælder ud fra f.eks postnummer, eller at få vist alle. Man kan markere hvilke fælder man ønsker statistik for, ved at vælge dem i vinduet til højre, eller ved at klikke på fældemarkeringerne på kortet. 47

48 48 Vælg hvilke informationer der ønskes medtaget i statistikken og klik på Vis graf. Herefter vises en graf for hver af de valgte fælder

49 Klik på Fælder for at returnere til fældelisten Fældehistorik Det er her muligt at få et overblik over fældens nuværende og historiske placering i et valgt interval, dog max. et år tilbage. Klik på Historik 49

50 Der vises nu et kort med fældens nuværende placering (markeret med Rød), samt fældens historiske placeringer inden for den valgte periode (markeret med grøn) Ved at føre cursoren hen over en placering, vises den periode hvor fælden var placeret her. Her vælges historik-perioden 50

51 Hvis man trykker på den enkelte placering (grøn markør), bliver der vist både periode for placering og antal skud i denne periode. Er man administrator har man mulighed for at slette den enkelte placering. Bemærk: Det er ikke muligt at fortryde denne sletning. 51

52 Oprette ny fælde 1. Klik på Opret ny fælde i administrationsmenuen 2. Indtast Produkt serienummer og Produkt kontrol kode som De finder på bagsiden af denne manual, og på siden af styreboksen Klik på Næste 52

53 3. Udfyld nedenstående felter Klik på Næste Mobilnummeret på fældens SIM-kort 53

54 Vælg her hvilke brugere fælden skal sende alarmer til Vælg hvordan De vil modtage alarmer (SMS og/eller ). Bemærk: Der skal altid være minimum een bruger der modtager alarmer, så det vil ikke være muligt at fravælge en alarm helt. Afslut ved at trykke på Opret ny fælde 54

55 Herefter vises : 12. Klik på OK. Oprettelsen er nu fuldført. Displayet på Deres fælde skifter nu til Klar som vist nedenfor. (Dette kan godt tage lidt tid) 55

56 Fælde Funktioner Drift Tryk gentagende gange på til der står Tryk på og så bliver der spurgt om De har flyttet fælden siden sidst. Displayet skifter mellem følgende to linjer : Her kan De enten trykke (Ja), eller trykke på (Nej) hvis fælden ikke har ændret placering siden sidste tilsyn. Trykkes der (ja) vil fælden kontakte WisePlan, og det vil herefter kunne ses i fældelisten, at din WiseBox er blevet flyttet med følgende symbol (Se side 37) Der vil nu blive spurgt om De har sikret Dem at spanden i fælden er tom. Displayet skifter mellem følgende to linjer : 56

57 Her kan De enten trykke (Ja), eller trykke på (Nej) hvis De ikke har tømt spanden og der stadig ligger rotter i den. Trykkes der (ja) vil fælden nulstille tælleren, og det vil herefter kunne ses på WisePlan at skudtælleren er blevet sat til 0 (Se side 38) Hvis det er nødvendigt, kører elevatoren nu en kalibrering. Dette kan ses ved at elevatoren kører i top og returnere til bund. Fælden vil nu tænde sit modem for at skabe kontakt til WisePlan. Der vil derfor stå som vist nedenfor i displayet, indtil forbindelsen er skabt. Displayet skifter mellem følgende to linjer : Når kommunikationen med WisePlan er færdig vil der skrives Nu kan Toppladen monteres. Se side 9 omkring korrekt montering af toppladen. Når der har været mørke 10 minutter, armerer WiseBox sig selv og er klar til skud. Denne forsinkelse er indsat som en sikkerhedsforanstaltning, (se afsnit sikkerhed side 6). Fælden er nu i drift. 57

58 Ingen net-dækning Hvis De har placeret Deres WiseBox i et område som er uden for mobil-nettets dækning vil der, når De trykker på knappen stå følgende : Hvis fælden ikke får oprettet GSM forbindelse efter 1 min vil displayet vise : Tryk igen på for at sætte fælden i drift og monter herefter toppladen. Se side 9 omkring korrekt montering af toppladen. OBS. Deres WiseBox fælde er nu aktiv, men er ikke i stand til at kommunikere med hjemmesiden, Deres eller mobiltelefon 58

59 Stop WiseBox Når toppladen tages af fælden, og der kommer lys ned til styringen, vil fælden stoppe. Dette er en sikkerhedsforanstaltning. (se afsnit sikkerhed side 6). Displayet skriver nu. Sæt fælden i drift ved at benytte fremgangsmåden for Drift på side 56 Manuel Kørsel Tryk gentagende gange på til der står Tryk på Tryk på og elevatoren kører op. og elevatoren kører ned. Man kan altid stoppe fældens bevægelser ved at trykke på 59

60 Skud Antal skud siden spanden sidst blev tømt Tryk gentagende gange på til der står Der skrives nu i displayet antal skud foretaget siden spanden sidst blev tømt. Sæt fælden i drift ved at benytte den beskrevne fremgangsmåde for drift på side 56 Batteri Niveau på batteri. Tryk gentagende gange på til der står Der vises batterikapaciteten på fælden. Sæt fælden i drift ved at benytte den beskrevne fremgangsmåde for drift på side 56 60

61 Antal timer siden fældens seneste skud Tryk gentagende gange på til der står Der skrives nu i displayet hvor mange timer siden fælden har foretaget sidste skud. Sæt fælden i drift ved at benytte den beskrevne fremgangsmåde for drift på side 56 Antal drift timer siden batteri skift Tryk gentagende gange på til der står. Displayet fortæller nu antallet af timer, fælden har været i drift siden der blev skiftet batteri. Sæt fælden i drift ved at benytte fremgangsmåden for Drift på side 56 61

62 Temperatur på fælden WiseBox har en temperatur-føler der viser og rapportere temperaturen omkring fælden. Tryk gentagende gange på til der står Sæt fælden i drift ved at benytte fremgangsmåden for Drift på side 56 Aktiv periode Det er muligt at vælge hvilken tid på dagen en WiseBox skal være aktiv. Tryk gentagende gange på til der står For at slå sikringen til trykkes på der vil herefter stå følgende 62

63 Der er nu muligt at bruge og til at vælge hvilket tidspunkt, på dagen WiseBox skal være aktiv. Bekræft det ønskede tidspunkt for start af WiseBox ved at trykke på Der vil nu stå følgende: Igen er det muligt at bruge og til at vælge hvilket tidspunkt på døgnet WiseBox skal stoppe med at være aktiv. Det valgte slut tidspunkt bekræftes ved at trykke på Nu er Aktiv periode slået til og WiseBox vil nu være aktiv indenfor den valgte tidsperiode. Der vil nu stå følgende i displayet For at slå denne funktion fra igen, skal man trykke på funktionen vil herefter være slået fra. og Aktiv periode kan både sættes direkte på fælden, eller igennem WisePlan, under opsætning på den enkelte fælde se (side 39 afsnit opsæt) Sæt fælden i drift ved at benytte den beskrevne fremgangsmåde for drift på side 56 63

64 Rapporteringsperiode Det er muligt på fælden at bestemme hvor tit den skal kontakte WisePlan for at rapportere driftsinformationer. Tryk gentagende gange på til der står Fælden er sat op til at rapportere hver 7. dag fra leverandøren. Intervallet kan øges ved at trykke Intervallet kan mindskes ved at trykke på OBS. Strømforbruget på fælden forøges, hvis fælden hyppigt skal rapportere ind til WisePlan med driftsinformationer. Denne værdi kan både sættes direkte på fælden, eller igennem WisePlan, under opsætning på den enkelte fælde se side 39 Sæt fælden i drift ved at benytte den beskrevne fremgangsmåde for drift på side 56 64

65 Valg af sprog i fælden Tryk gentagende gange på til der står Det er i denne menu muligt at vælge hvilket sprog fælden skal køre. Tryk og for at vælge mellem de forskellige sprog. Sæt fælden i drift ved at benytte den beskrevne fremgangsmåde for drift på side 56 65

66 Alarm beskeder WiseBox er udstyret med et modem der kan sende SMS og til den i forvejen oprettede WiseBox bruger, (se Opret ny bruger/alarmmodtager side 29/side 27). Følgende beskeder vil blive afsendt: Driftsfejl For at nulstille driftsfejl skal strømmen tages fra fælden. Kontakt Deres fældeleverandør hvis dette ikke løser problemet. Niveau ved fælden. Fælden er udstyret med en føler der registrere om der er vand i bunden af fælden. Alarmen bliver sendt hver time indtil at der ikke længere er vand i bunden af fælden. Fælden vil derefter armere sig selv igen. Højt Niveau ved fælden Denne alarm sendes, hvis der kommer vand over batteriet i fælden. Alarmen bliver sendt hver time indtil at der ikke længere er vand over batteriet. Fælden vil derefter armere sig selv igen. Lys i fælden. Alarmen sendes, hvis fælden er sat i fuldautomatik, og toppladen ikke er monteret. Opfølgnings alarm. Er WiseBox i drift, vil hver den 1. i måneden, blive sendt en besked med fælde information. Rotte i fælden. Slås denne alarm til på WiseBox, sendes der en alarm hver gang der er en rotte i fælden. 66

67 Spand fuld. Når spanden i WiseBox er blevet fuld, sendes en alarm om dette. Fælden desarmere indtil spanden er blevet tømt, og fælden kan sættes i drift derefter. Røret er ikke tomt. I tilfælde af at der ligger en genstand i røret på fælden, sendes denne alarm. Sim-kort er blevet skiftet. Bliver der sat et andet sim-kort i fælden, sendes der en alarm til administratoren som herefter kan følge op på det. Batteri info. Batteri svagt ved 20%, sendes én gang. Batteriet bør skiftes snarest. Batteri afladet ved 0 % Fælden stopper, og sender alarm hver 24 time. Sæt fælden i drift ved at benytte fremgangsmåden for Drift på side 56 67

68 Fejlliste Driftsfejl: Driftsfejl sendes til alarmmodtageren på og sms. Fejlene vil desuden blive vist og gemt under alarmlisten i WisePlan. Alarmen sendes 1 gang i døgnet på sms og , indtil man nulstiller fejlen. For at nulstille driftsfejl skal strømmen tages fra fælden. Vent 5 sekunder, og sæt nu strøm på fælden igen. Kontakt Deres fældeleverandør hvis dette ikke løser problemet. Driftsfejl Typer: Driftsfejl Reedswitch Topswitch Overbelastning op Overbelastning ned Motortid Beskrivelse Tælleren giver intet signal Føleren giver intet signal Motoren er gået i stå på vej op Motoren er gået i stå på vej ned Motoren er for længe om at køre fra A til B 68

69 Fejlkoder Følgende fejlkoder forekommer i styringen på fælden. Fejlkoder skrives kun i displayet på fælden, og sendes ikke som alarmbeskedder. Fejlkode Beskrivelse Løsning 1 Der er trykket på STOP/ SELECT under en GSM rutine Tryk på STOP/SELECT indtil der står klar i displayet og prøv at starte fælden igen 10 Normal spænding slukket Kontakt fældeleverandør 11 Ingen strøm til at tænde Kontakt fældeleverandør GSM modulet 21 Synkronisering med WisePlan mislykkedes Kontroller SIMkortet som sidder i fælden* 24 For længe om at svare tilbage til WisePlan Kontroller SIMkortet som sidder i fælden* 27 Fejl i forsøg på at svare tilbage til WisePlan Kontroller SIMkortet som sidder i fælden* 28 For længe om at kontrollere IMEI nr. Kontroller SIMkortet som sidder i fælden* 29 IMEI nr. for stort Kontakt fældeleverandør 32 Ingen teleudbyder i Kontakt fældeleverandør området 33 For længe om at få mobilsignal Kontroller SIMkortet som sidder i fælden* 34 Kunne ikke finde mobilsignal Kontroller simkortet som sidder i fælden* 39 GSM modulet har ikke modtaget alle påkrævede SMSér fra WisePlan Kontroller simkortet som sidder i fælden* 40 Modtaget en SMS som ikke kan læses Tag strømmen fra fælden og start den igen Fortsættes 69

70 Fejlkode Beskrivelse Løsning 41 SMS er for stor til at læse Kontroller SIMkortet som sidder i fælden* 42 For længe om at modtage tilbagemelding via Kontroller SIMkortet som sidder i fælden* SMS 43 Vil ikke begynde at sende SMS Kontroller SIMkortet som sidder i fælden* 44 Afsendelse af SMS tog for lang tid Kontroller SIMkortet som sidder i fælden* 45 Fejl i afsendelse af SMS Kontroller SIMkortet som sidder i fælden* 46 Modtaget SMS kommando for stor Kontroller SIMkortet som sidder i fælden* 47 For længe om at modtage påkrævede SMS er Kontroller SIMkortet som sidder i fælden* 48 SMS koden var for stor Kontroller SIMkortet som sidder i fælden* 49 For længe om at modtage SMS koden Kontroller SIMkortet som sidder i fælden* 50 Tid for at oprette login info er udløbet SIMkortet er ikke sat op til at køre GPRS, kontakt telefon udbyder 51 Login info er gået tabt SIMkortet er ikke sat op til at køre GPRS, kontakt telefon udbyder Tid for opstart af GPRS er udløbet 53 Opstart af GPRS mislykkedes 54 Tid for oprettelse af IP er udløbet SIMkortet er ikke sat op til at køre GPRS, kontakt telefon udbyder SIMkortet er ikke sat op til at køre GPRS, kontakt telefon udbyder SIMkortet er ikke sat op til at køre GPRS, kontakt telefon udbyder Fortsættes

WiseTrap. Generation 1 Driftsmanual. Fældetop Hanger. Guiderør. Montagegaffel. Plastskærm Connector Montagestang

WiseTrap. Generation 1 Driftsmanual. Fældetop Hanger. Guiderør. Montagegaffel. Plastskærm Connector Montagestang WiseTrap Generation 1 Driftsmanual Fældetop Hanger Guiderør Montagegaffel Plastskærm Connector Montagestang Håndtag Display Lyssensor Styreboks Fire / manuel ned Stop / menuvalg Stop menuvalg Run / manuel

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Brugervejledning Til den 100% automatiske kørebog Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun tilgængelig

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 Trådløs kommunikation... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 4 URSTYRING FRA PC...

Læs mere

Microtracker EPS2 Brugermanual

Microtracker EPS2 Brugermanual Microtracker EPS2 Brugermanual Version 1. 1 2013-05- 27 Valid for Firmware 1.19 or newer GPS / GSM tracker Denne manual beskriver egenskaber, opsætning og brug af EPS2 Microtracker KEY 7 A/S info@microtracker.dk

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

El- Matic IP- alarm Dansk manual

El- Matic IP- alarm Dansk manual El- Matic IP- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 TRIN 1: REGISTRERING OG AKTIVERING... 6 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER...

Læs mere

Introduktion til WisePlan Pro.

Introduktion til WisePlan Pro. Introduktion til WisePlan Pro. Vi anbefaler at samtlige funktioner læses igennem, før De går videre. Indhold Sæt en fælde i drift via WisePlan:...2 Fældelisten:...3 OBS i fældelisten:...4 Symbolforklaring:...4

Læs mere

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 [ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 Indholdsfortegnelse 1. Alarmen i grundtræk 1.1. Oversigt over alarmen 4 1.2. Alarmpakken indeholder 5 1.3. Displayet 6 1.4. Tastaturet 7 1.5. Menustruktur

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere