Batteriteknik. Vejledning ved valg og anvendelse af batterier til elektronikprodukter 3. udgave. Per Halkjær Jacobsen, DELTA. Januar 2002 SPM-163

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Batteriteknik. Vejledning ved valg og anvendelse af batterier til elektronikprodukter 3. udgave. Per Halkjær Jacobsen, DELTA. Januar 2002 SPM-163"

Transkript

1 Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik SPM-163 Batteriteknik Vejledning ved valg og anvendelse af batterier til elektronikprodukter 3. udgave Per Halkjær Jacobsen, DELTA Januar 2002 SPM's sekretariat DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 DK-2970 Hørsholm Telefon: Fax:

2 2 SPM Society for Reliability and Environmental Testing SPM is an independent organisation consisting of about 100 company members in Scandinavia. SPM initiates and finances unprejudiced investigations of common interest for its members mainly in the field of reliability and testing of electronic components and materials. NOTE: The report must not be reproduced without the written approval of the Society for Reliability and Environmental Testing (SPM).

3 3 Forord Korrekt valg og anvendelse af batterier er en vanskelig opgave, som kræver god indsigt i batteriers karakteristiske egenskaber og virkemåde. Mange henvendelser om hjælp gennem årene har vist, at batterier giver problemer i virksomhederne. Disse henvendelser førte i 1986 til, at DELTA, dengang ElektronikCentralen, tog initiativ til etablering af erfagruppen: "BATTERIER OG POWER BACK-UP". Gruppen var oprindeligt en betalingsgruppe uden for SPM's regi, men i 1993 valgte gruppen at fortsætte sit arbejde som medlem af SPM under betegnelsen: SPM-15, "BATTERIER OG POWER BACK-UP". Gruppen har i de forløbne 15 år afholdt 54 møder og 2 seminarer samt foretaget 12 studierejser til batteri- og batterielektronikfabrikker og forskningscentre i Tyskland, Frankrig, Holland og Sverige. Der er gennem gruppens arbejde indsamlet værdifuld viden på området, og det er gruppens opfattelse, at denne viden bør komme en bredere del af industrien til gode. Den indsamlede viden er gennem årene blevet samlet i gruppens mødereferater og studierapporter, og for at virksomheder uden for gruppen kunne få udbytte af den indsamlede viden, var det nødvendigt at foretage en redigering af stoffet, der som resultat og med støtte af SPM blev udgivet i 1991 som SPM-105: "Vejledning ved valg og anvendelse af batterier til elektronikprodukter". Rapporten blev opdateret i 1997, og udgivet i 1998 som SPM- 142: "Vejledning ved valg og anvendelse af batterier til elektronikprodukter 2. Siden udgivelsen af SPM-142 er der sket flere markante fremskridt på batteriområdet. Her skal nævnes, at Nikkel/metalhydrid batteriet nu er i storproduktion, og at sekundære Lithiumbatterier i stor udstrækning anvendes i mobiltelefoner og bærbare computere. Batteristyring i forbindelse med hurtigladning af NiCd- og NiMH-batterier er i stigende omfang blevet overtaget af dedikerede IC'er, og til batterier i stationær drift er der udviklet nye metoder til bestemmelse af batteriets tilstand. Som noget helt nyt er miniaturebrændselsceller til anvendelse i små elektronikprodukter under udvikling og på standardiseringsområdet er der udkommet nye IEC-og EN-normer. Rapporten indeholder også henvisninger til relevante hjemmesider på Internettet, som er en udmærket kilde til nyt på området, samt nogle råd om søgning. Nærværende rapport er en opdatering af SPM-142, baseret på gruppens arbejde siden 1997 og afspejler den udvikling, der har fundet sted på batteriområdet siden da, og det er gruppens ønske, at rapporten vil være til gavn for virksomhederne. Rapporten er udarbejdet af senioringeniør Per Halkjær Jacobsen, der fungerer som sekretær for erfagruppen. Rapporten er finansieret af Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM).

4 4

5 5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Beskrivelse af batterisystemer Elektrokemisk celle Primærbatterier Leclanché batteriet Zinkklorid batteriet Alkali-mangan batteriet Zink-kviksølvoxyd batteriet Zink-sølvoxyd batteriet Zink-luft batteriet Lithium-mangandioxyd batteriet (Li-MnO 2 ) Lithium-carbonmonofluorid batteriet (Li-CFn) Lithium-thionylklorid batteriet (Li-SOCl 2 ) Lithium-svovldioxyd batteriet (Li-SO 2 ) Lithium-jerndisulfid batteriet (Li-FeS 2 ) Sekundærbatterier Blybatteriet Bly-gel batteriet Blybatteri med umættet elektrolyt, plane elektroder (AGM) Blybatteri med umættet elektrolyt, viklede elektroder ThinLine TM batteriet TMF TM (Thin Metal foil) batteriet Ladning af blybatterier Nikkel-cadmium batteriet Nikkel-cadmium batteri, sintrede, plast og foam elektroder Nikkel-cadmium batteri, masseplade elektroder Nikkel-metalhydrid batteriet Sekundære lithium batterier Lithium-metal cellen Lithium-ion cellen Lithium-ion batterier, flydende elektrolyt Lithium-ion batteriet, polymer elektrolyt Lithium-ion batteriet, plastic elektrolyt Lithiumbatteriet, tyndfilm Sekundære lithiumbatterier, knapceller, (memory back-up) Panasonic, Li-V 2 O 5 og LiTiO 2 - LiMnO Sanyo, LiAlMn-MnO Seiko, Polyacene batteriet og SiO 2 - mangan batteriet Toshiba, V 2 O Brændselsceller Brændselsceller, generelt AFC - Alkaline Fuel Cell - (Alkalisk brændselscelle) SPFC - Solid Proton Fuel Cell - Faststof protonleder brændselscelle eller PEMFC - Polymer Electrolyte Membrane - Polymer elektrolyt brændselscelle DMFC - Direct Methanol Fuel Cell - Direkte Methanol brændselscelle PAFC - Phosforic Acid Fuel Cell - Fosforsyre brændselscelle MCFC - Molten Carbonate Fuel Cell - Smeltet karbonat brændselscelle SOFC - Solid Oxide Fuel Cell - Faststofoxyd brændselscelle... 54

6 Miniaturebrændselsceller Miniature DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) Miniature DMLFC (Direct Liquid Methanol Fuel Cell) Aluminium-luft cellen (semi-brændselscelle) Sammenfatning Batteriers primære egenskaber, oversigt Valg og anvendelse af batterier Grundlæggende overvejelser Batterividen, generelt Batterivalg, tidspunkt i produktets udviklingsfase Standardbatterier Specielle batterier Primær- eller sekundærbatteri Opstilling af batterispecifikation Driftsspændingsområde Driftstemperatur Belastningsevne Holdbarhed Ladekredsløb NiCd batterier, stationær drift NiCd batterier, cyklisk drift Blybatterier, stationær drift Blybatterier, cyklisk drift Blybatterier, overvågning Lithium-ion batterier Intelligente batterier IC'er til batteristyring Sikkerhedskredsløb Primære lithium batterier Andre primærbatterier Sekundærbatterier Sammenfatning Vigtige begreber i forbindelse med batterier Definitioner Standardisering, standarder og normer IEC standarder, primærbatterier IEC standarder, sekundærbatterier Sikkerhed og myndighedskrav Sikkerhed ved anvendelse af batterier Hvori består faren? Hvor anvendes batteriet? Hvilket batterisystem er der tale om? Hvilke præventive forholdsregler er der taget? Batterifabrikanten Apparatfabrikanten Brugeren Sammenfatning Myndighedskrav Transport... 80

7 Anvendelse Miljø Primærbatterier, der er omfattet af direktivet Sekundærbatterier, der er omfattet af direktivet Indsamlingsordning Batterier der er omfattet af EMC- og lavspændingsdirektivet IEC/CENELEC arbejde Primærbatterier Sekundærbatterier Litteraturhenvisning, referencer Faglig litteratur Application manuals Søgning på internettet Søgemaskine Gem i Foretrukne Begrænsning af søgeresultater Sprog Flere søgeord Brug af: + og: Kilder Nyttige netadresser Virksomheder Universiteter, laboratorier og organisationer Leverandøroversigt ANNEKS 1: ANNEKS 2: ANNEKS 3: ANNEKS 4: ANNEKS 5: ANNEKS 6: ANNEKS 7: ANNEKS 8: Danionics polymer batteri Lithium, tyndfilm, beskrivelse fra Oak Ridge National Laboratory Batteriers primære egenskaber, oversigt Spørgeskemaer fra elektronikfabrikanter Ladekredsløb, beskrivelser Smart Battery System, beskrivelse fra Duracell Fotos af miniaturebrændselsceller Leverandørfortegnelse Nøgleord Batterier, primære, sekundære Brændselceller Ladekredsløb Ladeprincipper Valg Beskrivelse Sikkerhed Myndighedskrav

8 8

9 9 1. Indledning Det bedste valg og den optimale anvendelse af et batteri til en given anvendelse opnås kun ved at sørge for, at batteriet indgår som et integreret led i forbindelse med produktets koncept og udviklingsfase. Erfaringen viser, at valg af batteri i alt for mange tilfælde gemmes eller glemmes til sidste øjeblik, hvorefter man er tvunget til halve løsninger. Endvidere er det nødvendigt at have god indsigt i batteriers karakteristiske egenskaber og virkemåde. Denne indsigt opnås ved omhyggelige studier af batterifabrikanternes application notes og datablade samt faglitteratur på området. Kun de største virksomheder har mulighed for at have en batterispecialist i huset, og mange brugere er derfor nødt til at forlade sig på batterileverandørernes råd og vejledning. Dette er også tilstrækkeligt for at løse mange opgaver, men fremgangsmåden behøver ikke altid at munde ud i den bedste løsning i en given situation. Formålet med denne rapport er at give den person i virksomheden, der er ansvarlig for valg af batterier en kortfattet beskrivelse af de forskellige batterier, der er på markedet i dag og forventes på markedet i den nærmeste fremtid, samt at summere batteriernes fordele og ulemper. Rapporten indeholder også et kapitel om sikkerhed og myndighedskrav samt en oversigt over danske batteriagenturer. Såfremt et mere dybtgående studium af batterier ønskes foretaget, indeholder rapporten henvisninger til litteratur på området og til relevante hjemmesider på Internettet. Per Halkjær Jacobsen

10 10

11 11 2. Beskrivelse af batterisystemer 2.1 Elektrokemisk celle Batterier er opbygget af en eller flere elektrokemiske celler, der har den egenskab at kunne lagre energi ad kemisk vej og omdanne denne energi til elektrisk energi. En elektrokemisk celle består af tre hovedbestanddele: En negativ elektrode En positiv elektrode En elektrolyt Negativ elektrode Positiv elektrode Metal Oxyderes / iltes (bringes til højere valens under afgivelse af elektroner) op- Metaloxyd Reduceres /afiltes (bringes til lavere valens under tagelse af elektroner) Figur Elektrokemisk celle Den negative elektrode udgøres af et reducerende stof (normalt et metal), der ved energiomdannelsen oxyderes (iltes eller bringes til en højere valens) under afgivelse af elektroner. Den positive elektrode udgøres af et oxyderende stof (normalt et metaloxyd), der ved energiomdannelsen reduceres (afiltes eller bringes til en lavere valens) under optagelse af elektroner. Elektrolytten bidrager til iontransport (M + ), således at oxydation og reduktion af elektroderne kan finde sted.

12 12 Som aktivt negativt materiale anvendes metaller, der ved oxydation indstiller sig på negativt potentiale (f.eks. zink og lithium), og som aktivt positivt materiale anvendes oxyder, der ved reduktion indstiller sig på et positivt potentiale (f.eks. oxyder af mangan, kviksølv og sølv). Potentialerne er ikke absolutte, men måles med reference til en brintelektrode. Hvis man lod de aktive stoffer reagere direkte med hinanden, ville reaktionen ske under udvikling af varme og uden nævneværdig spændingsforskel mellem elektroderne. I en elektrokemisk celle sker reaktionerne først, når elektroderne forbindes galvanisk med hinanden uden for cellen. Herved transporteres elektroner (e) fra den negative elektrode til den positive elektrode, og der flyder en elektrisk strøm (I) den modsatte vej. Herved muliggøres omdannelsen af den oplagrede kemiske energi til elektrisk energi. Den kemiske energi kan være indbygget i cellen én gang for alle, og celle-reaktionen kan kun forløbe i én retning. Disse celler anvendes i engangsbatterier som f.eks. almindelige "tørbatterier", i det følgende kaldet primærbatterier. I visse celler kan cellereaktionen forløbe i begge retninger. Disse celler anvendes i genopladelige batterier eller akkumulatorer, i det følgende kaldet sekundærbatterier. Begreberne primær- og sekundærbatterier er valgt her, da de anvendes overalt i batteriverdenen. Begreberne er historisk betinget, idet man anvendte primærbatterier som f.eks. voltasøjlen til opladning af sekundærbatterier, før man rådede over elektriske generatorer. Brændselscellen er en elektrokemisk celle, der ikke kan lagre energien, men den kan omsætte tilført "brændstof" (ilt og brint) til elektrisk energi. Som det senere vil blive beskrevet, findes der også hybridceller, hvor den ene elektrode principielt hører til i brændselscellen. 2.2 Primærbatterier Primærbatterier omfatter gruppen af engangsbatterier. De mest anvendte primærbatterier har zink eller lithium som negativ elektrode. Batterier med zink som negativt elektrodemateriale har positiv elektrode, som består af mangandioxyd (brunsten) eller andre metaloxyder. For lithium batteriernes vedkommende kan den positive elektrode udgøres af andre kemiske bestanddele, hvilket vil blive beskrevet under de enkelte batterisystemer. Det mest kendte primærbatteri er "brunstensbatteriet" eller "tørbatteriet". Brunstensbatteriet fås i tre versioner: Leclanché batteriet hvor elektrolytten hovedsagelig er ammoniumklorid (på dansk også kaldet "salmiak"). Zinkklorid batteriet (motor) der har zinkklorid som elektrolyt. Alkalimangan batteriet der har kaliumhydroxyd som elektrolyt.

13 13 I de seneste år er der fremkommet en række primærbatterier med lithium som negativt elektrodemateriale. Anvendelsen af lithium har store fordele, idet lithium ud over at være det letteste af alle metaller, også har en stor elektronegativ spænding. Disse egenskaber indebærer, at lithium batterier er lette og har en stor cellespænding Leclanché batteriet Leclanché cellens negative elektrode udgøres af et zinkbæger. Bægeret indeholder den positive elektrode, der består af en kulstang, omgivet af mangandioxyd. Elektrolytten er overvejende en vandig opløsning af ammoniumklorid (salmiak), men opløsningen indeholder normalt også zinkklorid. Moderne Leclanché batterier er indkapslet i stål. Figur Leclanché batteri, rundcelle (Eveready).

14 14 Leclanché batterier fremstilles også af fladceller, som bl.a. anvendes i det kendte 9 V batteri. Figur Leclanché batteri, fladcelle (TOSHIBA). Fordelen ved denne udførelse er en betragtelig bedre udnyttelse af pladsen, hvorved den volumetriske energitæthed bliver næsten dobbelt så stor som for batterier opbygget af rundceller. Fordele Relativt gode lagringsegenskaber (ved lav temperatur!). Miljøvenlig. Lav pris. Ulemper Forholdsvis dårlige belastningsegenskaber (effekttæthed). Dårlige lavtemperaturegenskaber. Dårlige lagringsegenskaber ved normal temperatur. Risiko for lækage ved lagring af afladede batterier. Næsten udgået af markedet i de vestlige lande.

15 Zinkklorid batteriet Som navnet siger, anvendes der udelukkende zinkklorid som elektrolyt. Ellers er cellen opbygget som Leclanché cellen. Anvendelse af zinkklorid har flere fordele, bl.a. at der forbruges vand i forbindelse med cellereaktionen. Herved opnås en større sikkerhed mod lækage. Figur Zinkklorid batteri, rundcelle (TOSHIBA). Sammenlignes zinkklorid cellen med Leclanché cellen fås følgende egenskaber: Fordele Større energitæthed. Bedre belastningsegenskaber (effekttæthed). Bedre spændingsforløb under afladning. Bedre lavtemperaturegenskaber. Bedre lagringsegenskaber (ved lav temperatur!). Miljøvenlig. Mindre fare for lækage. Ulemper Noget dyrere.

16 Alkali-mangan batteriet I alkali-mangan cellen anvendes en vandig opløsning af kaliumhydroxyd som elektrolyt. Endvidere er cellen bygget omvendt i forhold til Leclanché cellen, altså med mangandioxyden yderst. Figur Alkali-mangan batteri (Toshiba). Den negative elektrode består af zinkpulver, og kontaktstift af zink. Den positive elektrode er et rør af sammenpresset mangandioxyd. Zinkpulverets store overflade samt kaliumhydroxydens store ledningsevne medfører, at alkali-mangan cellen har en væsentlig lavere indre modstand end Leclanché og zinkklorid cellerne. Som i zinkklorid cellen forbruges der vand i forbindelse med cellereaktionen. Herved opnås en større sikkerhed mod lækage. Denne sikkerhed øges også på grund af den omvendte opbygning. Kapacitetsmæssigt vil alkali-mangan cellen være Leclanché og zinkklorid cellerne overlegen, specielt i anvendelser med kontinuerlig høj strøm. Generelt er kapaciteten % større. Også lavtemperaturegenskaberne er væsentlig bedre, ligesom alkalimangan cellen har en lagringstid der er 2-3 gange længere. Cellen er over de seneste år forbedret af flere fabrikanter. Bl. a. har Duracell US-patent på anvendelse af titatinumoxyd, TiO 2 som katalysator til at øge elektrodereaktionen, og cellen forbedres endvidere ved anvendelse af specielt fremstillede elektrodematerialer og gel-stoffer.

17 17 Alkali-mangan cellen fremstilles også som fladcelle. Det skal bemærkes, at denne udgave af alkali-mangan cellen blev udviklet af Hellesens, og anvendes i 9V batteriet. I 1992 købte Gold Peak (GP) gruppen i Hong Kong Alkaline Batteries fabrikken i Thisted af GN Store Nord, som fremstiller denne specielle konstruktion af 9V-batteriet. Batteriet adskiller sig fra de sædvanlige 9V-batterier ved at være opbygget af en patenteret stak af rektangulære knapceller. Stakken bliver forseglet, og man undgår alle mellemforbindelser som i det traditionelle 9V-batteri med cylindriske celler. Desuden opnås en bedre udnyttelse af batterivolumenet". Figur 2.6-9V Alkali-mangan batteri (Hellesens/Alkaline Batteries). Cellen har IEC-betegnelsen LF22, og da der er 6 celler i batteriet, får dette betegnelsen 6LF22. 9V-batteriet fremstilles også af rundceller med betegnelsen LR61, og den tilsvarende batteribetegnelse bliver således 6LR61. Denne udgave har dog ikke så stor kapacitet som 6LF22.

18 18 Figur Alkali-mangan batteri (Varta). Alkali-mangan cellen fremstilles også som knapcelle. Figur Alkali-mangan knapbatteri (TOSHIBA). En ulempe ved alkali-mangan cellen har været den miljømæssige belastning på grund af cellens relativt høje indhold af kviksølv. Anvendelsen af kviksølv hænger sammen med den negative elektrodes opbygning, der som tidligere nævnt består af zinkpulver og anvendelsen af den stærkt aktive kaliumhydroxyd. Zinkpulveret er i den sammenhæng stærkt udsat for korrosion med brintudvikling til følge, hvilket tidligere blev modvirket ved tilsætning af op til 3 vægtprocent kviksølv. De fleste fabrikanter har dog ad forskellige veje løst dette problem. F. eks. erstattes kviksølvet med korrosionshæmmere, almindeligvis organiske forbindelser baseret på polyethylen glykol, og zinkpulverets renhed styres tæt, dvs. indholdet af metallerne jern, kobolt, vanadium og molybdæn holdes ekstremt lavt grundet deres katalytiske effekt på brintudviklingen, og der sørges for et afstemt indhold af bl. a. vismut, indium og calcium, for at bevare en god partikel til partikel, og partikel til kollektor kontakt. De alkali-mangan celler der produceres i dag, er

19 19 praktisk talt alle kviksølvfrie, eller har et kviksølvindhold, der er under de 0,025 vægtprocent, som er EF-direktivets grænseværdi. Se Afsnit Sammenlignes alkali-mangan cellen med Leclanché og zinkklorid cellerne, fås følgende egenskaber: Fordele Væsentlig større energitæthed. Væsentlig bedre belastningsegenskaber (effekttæthed). Bedre spændingsforløb under afladning. Væsentlig bedre lavtemperaturegenskaber. Bedre lagringsegenskaber (ved lav temperatur!). Miljøvenlig. Mindre fare for lækage. Ulemper En del dyrere Zink-kviksølvoxyd batteriet Zink-kviksølvoxyd cellen fremstilles primært som knapceller og ganske små rundceller. Zink-kviksølvoxyd cellens negative elektrode består af sintret zinkpulver og den positive elektrode af presset kviksølvoxyd. Elektrolytten er kaliumhydroxyd. Spændingen er meget konstant under afladning (1,35 V). Der kan være tilsat mangandioxyd, hvorved spændingen øges til 1,4 V, men afladningskarakteristikken er i dette tilfælde ikke så flad. Sammenlignet med alkali-mangan knapcellen har zink-kviksølvoxyd cellen følgende egenskaber: Fordele Væsentlig højere volumetrisk energitæthed (2-3 gange). Flad afladningskarakteristik. Høj belastbarhed (effekttæthed). Normal anvendelsestemperatur 70ΕC. Kan kortvarigt anvendes ved temperaturer op til 100ΕC. Meget holdbar over for klimatiske og mekaniske påvirkninger. Ulemper Kviksølvindholdet. Ikke så gode lavtemperaturegenskaber. Høj pris. Næsten ude af markedet grundet kviksølvindholdet

20 Zink-sølvoxyd batteriet Zink-sølvoxyd cellen ligner i de fleste henseender zink-kviksølvoxyd cellen, blot er kviksølvoxyd erstattet med sølvoxyderne AgO eller Ag 2 O. Celler med Ag 2 O elektrode har meget flad afladningskarakteristik og har både gode højog lavtemperaturegenskaber. Ved anvendelse af AgO elektrode fås langt større energitæthed end med Ag 2 O. Ulempen er imidlertid, at afladekarakteristikken har to spændingsniveauer, 1,8 V og 1,5 V. Figur Zink-sølvoxyd batteri (TOSHIBA). Sammenlignet med zink-kviksølvoxyd cellen har sølvoxyd cellen følgende egenskaber: Fordele Noget højere volumetrisk energitæthed. Flad afladningskarakteristik (Ag 2 O). Høj belastbarhed (effekttæthed). Meget holdbar over for klimatiske og mekaniske påvirkninger. Ulemper Høj pris Zink-luft batteriet Zink-luft cellen fremstilles primært som knapceller. Zink-luft cellens negative elektrode består af sintret zinkpulver. Elektrolytten er kaliumhydroxyd. Den positive elektrode er mere spændende. Den udgøres af aktivt kul, der kan optage og udnytte ilt fra luften til oxydationsprocessen, og er således principielt en elektrode til brændselscelle (se Afsnit 2.1). Da kulelektroden er meget lidt pladskrævende, kan resten af volumenet fyldes op med den negative elektrode. Herved opnås en volumetrisk energitæthed, der er dobbelt

21 21 så stor som zink-sølvoxyd cellens. Ved levering er kulelektroden isoleret fra den omgivende luft med en folie, der skal fjernes inden cellen anvendes, da cellen som beskrevet kræver ilt fra luften for at fungere. Omvendt ødelægges cellen, hvis der trænger kuldioxyd ind i den, eller hvis der trænger vanddamp ud, og elektrolytten herved udtørres. Dette kræver en meget speciel membran over kulelektroden, og PTFE (teflon) er et egnet materiale til denne membran, ligesom det aktive kul er blandet med PTFE partikler. Zink-luft cellen skal anvendes kontinuerligt, når isolationsfolien er brudt og har fundet stor anvendelse til høreapparater. Figur Zink-luft batteri (TOSHIBA). Fordele Høj volumetrisk energitæthed. Flad afladningskarakteristik. Gode lagringsegenskaber i forseglet tilstand. Ulemper Skal have adgang til luft fra omgivelserne. Skal anvendes kontinuerligt, når isolationsfolien er brudt. Kræver ca. 1 liter luft pr. Ah. Større mulighed for lækage end for sølv og kviksølvbatterier Lithium-mangandioxyd batteriet (Li-MnO 2 ) I lithium-mangandioxyd cellen består den negative elektrode af lithium og den positive elektrode af specielt varmebehandlet MnO 2. Elektrolytten er lithium-perklorat i et organisk opløsningsmiddel. Batteriet produceres som knapceller med relativ lav effekttæthed og som viklede cylindriske celler med en effekttæthed, der i dag nærmer sig Li-SO 2 cellens (se Afsnit ).

22 22 Batteriet anvendes til f.eks. fotoudstyr og til lommeregnere. Figur Lithium-mangandioxyd batteri (Li- MnO 2 ), (SANYO) Lithium-carbonmonofluorid batteriet (Li-CFn) I lithium-kulstof monofluorid cellen består katoden af (CF)n og elektrolytten af lithiumfluoroborat opløst i butyrolactone. Batteriet produceres som knapceller med relativ lav effekttæthed og som viklede cylindriske celler med højere effekttæthed. De sidstnævnte er ofte forsynet med sikkerhedsventil. Figur Lithium-carbonmonofluorid batteri (Li-CFn) (Panasonic) Lithium-thionylklorid batteriet (Li-SOCl 2 ) Lithium-thionylklorid cellen ligner til en vis grad Li-SO 2 cellen (se næste afsnit). Den positive elektrode består af porøst kulstof, og elektrolytten består af lithium-aluminiumklorid opløst i thionylklorid, som også er den aktive del i katodereaktionen. Cellen fremstilles både med høj og med lav effekttæthed.

23 23 I Li-SOCl 2 cellen med lav effekttæthed, som er den almindeligste, fylder den positive elektrode det meste af cellens volumen med et tyndt lag lithium anbragt tæt mod indervæggen af bægeret. Denne udformning reducerer elektrodearealet betydeligt og hermed også effekttætheden. Den positive elektrode er ført ud via en glasgennemføring, der delvis fungerer som sikkerhedsventil. Figur Lithium-thionylklorid batteri (Li-SOCl 2 ) (SAFT) Lithium-svovldioxyd batteriet (Li-SO 2 ) Lithium-svovldioxyd cellen fremstilles overvejende som viklet type, dvs. elektroderne er lange strimler, der er rullet sammen. Dette giver en stor elektrodeoverflade med deraf følgende stor belastbarhed (effekttæthed). Den negative elektrode er en lithiumfolie, og den positive elektrode er porøst kulstof, hvor svovldioxyd findes opløst i et organisk opløsningsmiddel (acetonitril), der samtidig fungerer som elektrolyt. Elektroderullen indelukkes i et bæger af forniklet eller rustfrit stål, hvortil den negative elektrode tilsluttes, og den positive elektrode føres ud gennem en glasgennemføring. Cellen tryksættes til 2-4 bar og er forsynet med en sikkerhedsventil, der åbner ved tryk på ca. 30 bar og en termoventil, der åbner ved ca. 100ΕC.

24 24 Figur 2.14 Lithium-svovldioxyd batteri (Li-SO 2 ) (SAFT). Den væsentligste fordel ved Li-SO 2 batteriet - sammenlignet med andre lithium batterier - er den store effekttæthed ( W/kg). Li-SO 2 batteriet er først udviklet til militære formål og finder langt overvejende anvendelse her, men har også vundet indpas på civile områder, hvor anvendelsen kan ske under kontrollerede forhold (bøjer, nødsendere o.lign.) Lithium-jerndisulfid batteriet (Li-FeS 2 ) Lithium-jerndisulfid batteriet der fremstilles af Energizer, er et 1,5V system, der tåler særdeles høj belastning. Cellen fremstilles som viklet type, dvs. elektroderne er lange strimler, der er rullet sammen. Dette giver en stor elektrodeoverflade med den deraf følgende stor belastbarhed (effekttæthed). Den negative elektrode er en lithiumfolie, og den positive elektrode er jerndisulfid (pyrit eller svovlkis), og elektrolytten er et organisk opløsningsmiddel. De elektriske og mekaniske egenskaber sammenlignet med et alkalisk batteri fremgår af følgende skema:

25 25 Alkalisk Zn-MnO2 Li-FeS2 Batterivægt (g) 23 14,5 Nominel spænding (V) 1,5 1,5 Tomgangsspænding 1,6 1,8 Driftstid v/ 1400 ma (timer til 0,9V) 0,2 1,3 Driftstid v/ 1000 ma (timer til 0,9V) 0,4 2,1 Driftstid v/ 400 ma (timer til 0,9V) 2,7 5,7 Driftstid v/ 20 ma (timer til 0,9V) Lagerholdbarhed (år) 5 10 Batteriet er m.a.o. fint til strømkrævende 1,5V applikationer, men vær opmærksom på den noget højere tomgangsspænding, og undersøg om apparatet kan holde til den, eller design apparatet til at modstå den. 2.3 Sekundærbatterier I gruppen af sekundærbatterier findes der adskillige elektrokemiske systemer i brug. F.eks. anvendes nikkel-brint batterier i udstrakt grad i satellitter, ligesom sølv-zink og sølv-cadmium batterier finder begrænset anvendelse til satellit og militære formål. Nikkel-jern og nikkel-zink batterier finder især anvendelse til traktionsformål. Denne rapport er begrænset til en beskrivelse af de sekundære batterisystemer, der i dag anvendes til normale elektronikapparater, herunder lukkede bly- NiCd- NiMH-batterier samt sekundære lithium systemer Blybatteriet Blybatterier findes i mange versioner rækkende fra det velkendte startbatteri over større batterier til traktionsformål til endog meget store stationære batterier på adskillige tusinde amperetimer. Det karakteristiske for blybatterier til elektronikapparater er, at de er lukkede, og at elektrolytten (svovlsyre) er gjort immobil ved tilsætning af tixotropmiddel, eller ved at syren er opsuget i separatoren. Endvidere er batterierne indrettet således, at rekombination kan finde sted. Rekombination gør det muligt at fjerne den ilt, der dannes ved overladning af batteriet og hindre brintudvikligen. Dette sker ved at den ilt, der dannes ved den positive elektrode, finder vej til den negative elektrode, hvor der så dannes vand. Den negative elektrode er væsentlig større end den positive, således at fuld opladning ikke kan opnås, hvorved brintudviklingen undgås. Gasvejen (for ilt) er gennem separatoren, der ikke er helt fyldt med syre (umættet eller starved). De to egenskaber, immobil elektrolyt og rekombinationsevne, gør det muligt at fremstille batterierne i lukket udførelse, og dermed er de velegnede til elektronikapparater. Batterierne er dog ikke helt

26 26 lukkede, men forsynet med en ventil der åbner ved unormal drift, f.eks. overladning ved for stor strøm eller ved kortslutning. Det opladede blybatteri har rent bly som negativ elektrode og blyoverilte som positiv elektrode. Når batteriet aflades, omdannes begge elektroder til blysulfat. Elektrolytten indgår i den kemiske proces, således at syrekoncentrationen falder under afladning. Lukkede blybatterier findes i flere udførelser Bly-gel batteriet Figur Blybatteri med gel elektrolyt, plane elektroder (Varta). Bly-gel batteriet var det første lukkede blybatteri på markedet og fungerer upåklageligt ved normal drift. Rekombinationsevnen er ikke så stor, som de senere beskrevne batterier med umættet elektrolyt, hvorfor bly-gel batteriet er mere følsomt over for overladning. Ved korrekt lademetode (se Afsnit 3.5) giver dette ikke problemer. Batteriet fremstilles i to versioner, en til stationær drift og en til cyklisk drift Blybatteri med umættet elektrolyt, plane elektroder (AGM) Blybatteriet med umættet elektrolyt og plane elektroder, også betegnet AGM (Absorbed eller Absorbtive Glass Mat) ligner bly-gel batteriet i sin mekaniske konstruktion.

Batteriteknologi. Rapporten SPM-193 fra og en opdatering..

Batteriteknologi. Rapporten SPM-193 fra og en opdatering.. Batteriteknologi Rapporten SPM-193 fra 2002 - og en opdatering.. Basis opbygning af elektrokemisk celle Fælles for alle reaktionen sker når batteriet forbindes Primærbatterier energien er lagret én gang

Læs mere

Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier er

Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier er Indenfor ELEKTRONIKbatterier er der flere kategorier. Læs her, hvad forskellen er. Batterityper Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier

Læs mere

Guide til printbeskyttelseslakker - virksomhedserfaringer

Guide til printbeskyttelseslakker - virksomhedserfaringer Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik SPM-173 Guide til printbeskyttelseslakker - virksomhedserfaringer Helle Rønsberg, DELTA Kim Zachariassen, DELTA Juni 2006 SPM's sekretariat DELTA Dansk

Læs mere

ET INDBLIK I BATTERIETS ATOMARE VERDEN

ET INDBLIK I BATTERIETS ATOMARE VERDEN 32 5 ET INDBLIK I BATTERIETS ATOMARE VERDEN Af DORTHE BOMHOLDT RAVNSBÆK POSTDOC, PH.D. VED MIT, BOSTON, USA. MODTAGET STØTTE TIL PROJEKTET NOVEL NANO- MATERIAL FOR IMPROVED LITHIUM BATTERIES Selvom genopladelige

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

GNB Guide. Golfbatteri og -lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB golfbatteri« Golf

GNB Guide. Golfbatteri og -lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB golfbatteri« Golf GNB Guide batteri og -lader»så får du mest ud af dit nye GNB golfbatteri« spillere har brug for GNB Industrial Power GNB Industrial Power's GF-batterier har i mange år været brugt i forskellige el-vogne

Læs mere

Vi kræver el-biler nu!

Vi kræver el-biler nu! Vi kræver el-biler nu! Af Per Praëm Dansk Elbil Komité Resumé: El-biler er ingen ny opfindelse faktisk kom de før den nuværende benzin bil. Omkring år 1900 var hovedparten af de biler, som fandtes elektriske.

Læs mere

Betjeningvejledning. e - STATION

Betjeningvejledning. e - STATION Betjeningvejledning e - STATION BC8 Mikroprocessorstyret højt ydende op og aflader med indbygget balancer kredsløb for LiPo, Lilo og LiFe (A123) Oplader og aflader for NiCd, NIMH og Pb = forseglede blyakkumulatorer.

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 31. marts 2004 PE 340.787/1-10 ÆNDRINGSFORSLAG 1-10 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag til

Læs mere

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab GNB Guide El-scooter batteri og lader»så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« El-scootere har brug for GNB Industrial Power GNB Industrial Power's vedligeholdelsesfrie (dryfit) gelbatterier

Læs mere

Lille traktion powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM

Lille traktion powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM Lille traktion powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM Større kraft til lille traktion Powerbloc Powerbloc dry Hawker XFC TM Powerbloc, powerbloc dry og Hawker XFC er serier af blokbatterier til alle anvendelsesområder

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Alkalisk elektrolyse til energilagring Restricted Siemens AG All rights reserved

Alkalisk elektrolyse til energilagring Restricted Siemens AG All rights reserved EnergiForsk 2013, Juni 2013, Carsten Vandel Nielsen, Siemens A/S Alkalisk elektrolyse til energilagring Paradigmeskift Udfordringen er net-stabilitet Stor skala VE Uforudsigelig produktion Vind Solfarme

Læs mere

Avanceret energilagring 2015. Trisdag 1. december 2015

Avanceret energilagring 2015. Trisdag 1. december 2015 Avanceret energilagring 2015 Trisdag 1. december 2015 Hvorfor teste batterier? For at skaffe oplysninger om batteriet, der ikke er tilgængelige på anden måde. F.eks. Overholder batteriet leverandørens

Læs mere

Batterier og brændselsceller

Batterier og brændselsceller Kemi for tiden Batterier og brændselsceller Arbejdsark Eivind M. Skou Kemisk Institut, Syddansk Universitet Kemi Forlaget Indledning Nedenstående arbejdsark knytter sig til en tilhørende artikel: Batterier

Læs mere

23-11-2012. Lithium batteri teknologi i niche og arbejdskøretøjer Teknologisk Institut. Kjeld Nørregaard, 7220 1317, kjn@teknologisk.

23-11-2012. Lithium batteri teknologi i niche og arbejdskøretøjer Teknologisk Institut. Kjeld Nørregaard, 7220 1317, kjn@teknologisk. Lithium batteri teknologi i niche og arbejdskøretøjer Teknologisk Institut Kjeld Nørregaard, 7220 1317, kjn@teknologisk.dk 1 Hirtshals Gothenburg Kolding Aarhus Odense Taastrup Roskilde Danish Technological

Læs mere

Vikar-Guide. Den elektriske ladning af en elektron er -1 elementarladning, og den elektriske ladning af protonen er +1 elementarladning.

Vikar-Guide. Den elektriske ladning af en elektron er -1 elementarladning, og den elektriske ladning af protonen er +1 elementarladning. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 9. klasse Atomernes opbygning 1. Fælles gennemgang: Eleverne skal løse opgaverne i små grupper på 2-3 personer. De skal bruge deres grundbog, og alternativt

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

ALLE BATTERIER TIL GENBRUG, TAK!

ALLE BATTERIER TIL GENBRUG, TAK! ALLE BATTERIER TIL GENBRUG, TAK! Kære lærer Provas vil gerne sætte fokus på indsamling af batterier og lige så vigtigt; at lære skoleelever, at batterier er farligt affald, der IKKE skal i skraldespanden.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

Introduktion til hydrogen og brændselsceller

Introduktion til hydrogen og brændselsceller Introduktion til hydrogen og brændselsceller - en kort introduktion www.minihydrogen.dk 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Det fossile energisystem... 3 grunde til forandring... 3 Forurening...3 Faldende

Læs mere

Metallernes kemi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 6 lektioner

Metallernes kemi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 6 lektioner Metallernes kemi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Metallernes kemi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbene Atomer og molekyler, Atomet

Læs mere

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT Anvend 230V/50Hz og 12V hvor som helst. Oplad automatisk under kørsel, med bilens overskydende energi, eller tilslut direkte til lysnettet. LPS 230V 12V LITHIUM POWER SUPPLY

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Energiløsninger der understøtter BVLOS flyvninger

Energiløsninger der understøtter BVLOS flyvninger Energiløsninger der understøtter BVLOS flyvninger Center for Nanoproduktion og Mikroanalyse Teknologisk Institut Email: kosh@teknologisk.dk Hvad forhindrer BVLOS flyvning i dag? 1 Lovgivning Dronen skal

Læs mere

Bosch genopfinder havearbejdet.

Bosch genopfinder havearbejdet. Bosch genopfinder havearbejdet. Du genopfinder haven. Batteridrevne haveredskaber www.bosch-garden.dk Bosch batteridrevne haveredskaber. med lithium-ion-teknologi. 36 V Du er altid et skridt foran med

Læs mere

Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet«

Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet« Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet« Motive Power > Det unikke højkapacitetsbatteri til maksimal økonomisk effektivitet

Læs mere

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT Anvend 230V/50Hz og 12V hvor som helst Oplad automatisk under kørsel, med bilens overskydende energi, eller tilslut direkte til lysnettet. LPS 230V 12V LITHIUM POWER SUPPLY

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2003/0282(COD) 12. februar 2004 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut

Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer W kw MW Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut 5 spørgsmål Hvad er solcellers karakteristik og anvendelse i dag? Er solceller en konkurrent til

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Indre modstand og energiindhold i et batteri

Indre modstand og energiindhold i et batteri Indre modstand og energiindhold i et batteri Side 1 af 10 Indre modstand og energiindhold i et batteri... 1 Formål... 3 Teori... 3 Ohms lov... 3 Forsøgsopstilling... 5 Batteriets indre modstand... 5 Afladning

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 SWD(2012) 65 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Sur-Tech A/S Surface Technology

Sur-Tech A/S Surface Technology Sur-Tech A/S Surface Technology KEMISK NIKKEL En slid og korrosionsbeskyttende belægning DS/ ISO 9001 ISO 14001 Kvalitetssikring Miljøledelse Hvad er kemisk nikkel? Kemisk nikkel er en proces til udfældning

Læs mere

G1100 V2.0. Brugsanvisning

G1100 V2.0. Brugsanvisning G1100 V2.0 Brugsanvisning Advarsel FØR BRUG SKAL DU LÆSE SIKKERHEDS- INFORMATIONERNE FOR PRODUKTET. Følges instruktionerne ikke, kan det medføre ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION eller BRAND, hvilket kan resultere

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER STRENOV PRODUKTER INFORMATION GussStahl Lienen GussStahl Lienen GmbH & Co. KG (GSL) som blev grundlagt i den tyske by Lienen i 1971, er specialister inden for støbning af komplekst formede stålkomponenter

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 ANALYSE...

Læs mere

Exide df batteri og lader. Så får du mest ud af dit nye Exide golfbatteri

Exide df batteri og lader. Så får du mest ud af dit nye Exide golfbatteri Exide df batteri og lader Så får du mest ud af dit nye Exide golfbatteri Golfspillere har brug for EXIDE Det afhænger af det rigtige batteri df-batterier har i mange år været brugt i forskellige el-vogne

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Q&A. Dynello Opruller. RS0101 Udgivet april

Q&A. Dynello Opruller. RS0101 Udgivet april Q&A Dynello Opruller RS0101 Udgivet april 2017 OM DENNE UDGIVELSE Denne udgivelse er henvendt forhandlere, distributører og presse med henblik på at oplyse om tankerne bag konstruktionen af Dynello Oprulleren

Læs mere

Materialer til offeranoder. Zink Aluminium Magnesium -1,03V -1,1 V -1,5 V 100 150 30 100 42 27 MIL-A-18001 MIL-A-24779 MIL-A-21412

Materialer til offeranoder. Zink Aluminium Magnesium -1,03V -1,1 V -1,5 V 100 150 30 100 42 27 MIL-A-18001 MIL-A-24779 MIL-A-21412 Hvad er korrosion? PERFORMANCE METAL Korrosion er en kemisk proces, der nedbryder metal, når det udsættes for fugtige omgivelser (vand). Dette forekommer både under vandet og i atmosfæren. Nedbrydningsprocessen

Læs mere

Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S

Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S S t a m h o l m e n 1 9 3 A 2650 Hvidovre Danmark e-mail: salg@silcofa.dk w w w. s i l c o f a.

Læs mere

Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig

Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig Præsentation Kort om brint Brints historie Produktion, lagring og forbrug NAHA Brint i Grønland 2 Brint Det mest

Læs mere

Batterikapacitet 2BATT170 Batterier 2 x 170 Ah 2BATT225 Batterier 2 x 225 Ah 2BAT210B Gelbatterier 2 x 210 Ah

Batterikapacitet 2BATT170 Batterier 2 x 170 Ah 2BATT225 Batterier 2 x 225 Ah 2BAT210B Gelbatterier 2 x 210 Ah Volvo Trucks. Driving Progress FAKTABLAD Det er blevet mere og mere vigtigt at vælge de rigtige batterier og den rigtige installation til de forskellige transportformål. Dette faktablad fokuserer på de

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Atomets bestanddele. Indledning. Atomer. Atomets bestanddele

Atomets bestanddele. Indledning. Atomer. Atomets bestanddele Atomets bestanddele Indledning Mennesket har i tusinder af år interesseret sig for, hvordan forskellige stoffer er sammensat I oldtiden mente man, at alle stoffer kunne deles i blot fire elementer eller

Læs mere

Få det. På den rigtige. gjort. måde!

Få det. På den rigtige. gjort. måde! Få det gjort. På den rigtige måde! NYHED! De batteridrevne bore-/skruemaskiner PSR 14,4 LI-2 og PSR 18 LI-2 fra Bosch med Bosch PowerControl. Det har aldrig været mere komfortabelt og enkelt at bore og

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Side 1 af 7 Dato: 19-03-2003 Indholdsfortegnelse: Hvad er ESD?...2 Hvor er der problemer med ESD?...2 Hvordan kan man nedsætte ESD-problemer ved generel håndtering?...3 Hvorfor bruges sort skum/ledende

Læs mere

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen Louise Regitze Skotte Andersen Fysikrapport. Morten Stoklund Larsen - Lærer K l a s s e 1. 4 G r u p p e m e d l e m m e r : N i k i F r i b e r t A n d r e a s D a h l 2 2-0 5-2 0 0 8 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Kabelfrit arbejde. Back

Kabelfrit arbejde. Back Kabelfrit arbejde Back 774 Kabelfrit arbejde Oversigt Bosch-tilbehør 11/12 Imponerende teknologi lithium-ion-akkuer Ingen hukommelseseffekt : opladning uden betænkeligheder uafhængigt af om akkuen er ¾

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Elbiler, batterier og ladeinfrastruktur. Kjeld Nørregaard, ,

Elbiler, batterier og ladeinfrastruktur. Kjeld Nørregaard, , Elbiler, batterier og ladeinfrastruktur Kjeld Nørregaard, 7220 1317, kjn@teknologisk.dk Ladeinfrastruktur er klar Information fra www.clever.dk; www.danmark.betterplace.com; www.cleancharge.dk; www.rwe.com

Læs mere

FULD SKRUE PÅ BATTERI-INDSAMLING, LÆRING OG LÆKRE PRÆMIER. Kampagne i Haderslev Kommune uge For klassetrin

FULD SKRUE PÅ BATTERI-INDSAMLING, LÆRING OG LÆKRE PRÆMIER. Kampagne i Haderslev Kommune uge For klassetrin FULD SKRUE PÅ BATTERI-INDSAMLING, LÆRING OG LÆKRE PRÆMIER Kampagne i Haderslev Kommune uge 37-40. For 4.-6. klassetrin Kære lærer! Vi vil gerne invitere dig og dine elever til at deltage i Batterier i

Læs mere

Med det rigtige batteri bliver livet. på båden uden bekymringer

Med det rigtige batteri bliver livet. på båden uden bekymringer Tekniske specifikationer TeKnologi Kode gel flat em em AGM mca* A (Ci) Ah (2h) A (en) l 42 7 26 + skruepol 6 g86 5 8 26 + skruepol 8 g4 24 + skruepol g en 5 5 5 2 l en 6 6 62 54 5 l2 en 75 75 74 68 8 l

Læs mere

Elektroder for ph-, redox- og temperatur op til 135 C Elektroderne opfylder normen DIN (120 mm 12mm)

Elektroder for ph-, redox- og temperatur op til 135 C Elektroderne opfylder normen DIN (120 mm 12mm) Generelt Til måling af ph, redox og temperatur leveres elektroder og tilbehør. ne fremstilles efter de mest moderne metoder, så krav til teknologi, kvalitet og nøjagtighed opfyldes. Til elektroderne leveres

Læs mere

FalcoSwing FALCOSWING. FalcoSwing er modulopbygget og byder på mange forskellige opstillingsmuligheder.

FalcoSwing FALCOSWING. FalcoSwing er modulopbygget og byder på mange forskellige opstillingsmuligheder. FalcoSwing FOR ET SPÆNDENDE OG KREATIVT BYRUM FALCOSWING FalcoSwing er modulopbygget og byder på mange forskellige opstillingsmuligheder. En mulighed er fritstående, rektangulært, sekskantet, med eller

Læs mere

En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust

En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust tryggere kan ingen være VENLIG MOD ALLE HÅRD MOD KORROSIONEN For enhver virksomhed, der handler med metalprodukter og elektronik, er et korrosionsfrit miljø

Læs mere

kv AC Station

kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Kapacitive Spændingstransformere ETS-50-06-10 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24394/10 Version Forfatter Dokument

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT Med en LPS får du 230V & 12V hvor som helst uden at din bil holder med dyr og forurenende tomgangskørsel. Clayton Power LITHIUM BATTERY ADAPTABLE POWER SYSTEMS TECHNOLOGY

Læs mere

Ion-batterier. - The Next Generation

Ion-batterier. - The Next Generation 22 MATERIALEFORSKNING Ion-batterier - The Next Generation Lithium-ion batterier er strømkilden, der har revolutioneret vores transportable elektronik. Familien af ion-batterier er imidlertid større end

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Integreret energisystem vind Elevvejledning

Integreret energisystem vind Elevvejledning Undervisningsmateriale fra Integreret energisystem vind Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes?

Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes? Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes? Af Carsten Jensen, FORCE Technology, Afdelingen for Korrosion & Metallurgi Risø-DTU, Roskilde, 24.

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

1971 DENSO præsenterer verdens første 3-lags selvvulkaniserende plastgummibånd:

1971 DENSO præsenterer verdens første 3-lags selvvulkaniserende plastgummibånd: 1971 DENSO præsenterer verdens første 3-lags selvvulkaniserende plastgummibånd: DENSOLEN Tape S 40, forløberen for en helt ny teknologi indenfor korrosionsbeskyttelse. 1980 Som led i den løbende forskning

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse I dette hæfte kan du læse baggrunden for udviklingen af brombærsolcellen og hvordan solcellen fungerer. I

Læs mere

Spørger man en campingforhandler,

Spørger man en campingforhandler, BATTERI Der er ting i campingvognen, der bare skal fungere. Det er lys, vand og varme. Men hvad nu hvis dit batteri ta r strøm på dig. Camping-Fritids lynguide fortæller dig, hvad der er bedst og billigst.

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Slutrapport Ecomotion R&D

Slutrapport Ecomotion R&D Slutrapport Ecomotion R&D (Bileder fra Ecomotion Truck i Øster anlæg, København) 1 Indholdsfortegnelse Slutrapport Ecomotion R&D... 1 Indledning... 3 Opsummering af projektets fremdrift... 4 M1: Construction

Læs mere

AVANCEREDE BATTERILØSNINGER HAWKER WATER LESS MINDRE VANDPÅFYLDNING FLERE KUNDEFORDELE

AVANCEREDE BATTERILØSNINGER HAWKER WATER LESS MINDRE VANDPÅFYLDNING FLERE KUNDEFORDELE AVANCEREDE BATTERILØSNINGER HAWKER WATER LESS MINDRE VANDPÅFYLDNING FLERE KUNDEFORDELE AVANCEREDE BATTERILØSNINGER WATER LESS Hawker Water Less-traktionsbatterier giver større fleksibilitet og mere tid

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Classic-serien: GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, OGi-LA, Energy Bloc Brugsanvisning for stationære blysyrebatterier

Classic-serien: GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, OGi-LA, Energy Bloc Brugsanvisning for stationære blysyrebatterier Classic-serien: GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, OGi-LA, Energy Bloc Brugsanvisning for stationære blybatterier Nominelle data Nominel spænding U N Nominel kapacitet C N = C 10 Nominel afladestrøm I N = I 10 U

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 2012-09-01 OZ1DUG 1 Kursus målsætning Praksisorienteret teoretisk gennemgang af elektronik Forberedelse til Certifikatprøve A som radioamatør

Læs mere

TRAKTIONS- BATTERIER

TRAKTIONS- BATTERIER TRAKTIONS- BATTERIER DIN 50Ah/plade 90Ah/plade [h1 = 282, h2 = 305 mm længde = b = 198 mm] 2 EPzS 100 L 2 Pg 190 L 100 45 6,8 5,7 3 EPzS 150 L 3 Pg 190 L 150 63 9,6 7,7 4 EPzS 200 L 4 Pg 190 L 200 81 12,4

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

ScanMo reoler For moduler og hylder

ScanMo reoler For moduler og hylder Byrum ScanCell vogne Åbne kørestel Transport vogne Skabe ScanMo reoler Moduler ScanMo reoler For moduler og hylder ScanMo Racks Generelt... Monterings vejledning... ScanMo reoler... Mere generelt... Materiale

Læs mere

ELBODAN SORTIMENTSGUIDE 2008

ELBODAN SORTIMENTSGUIDE 2008 ELBODAN SORTIMENTSGUIDE 2008 Indholdsfortegnelse sid 03 - Top 10 sid 04 - GP ReCyko sid 06 - GP PowerBank sid 10 - GP NiMH batterier sid 11 - GP Ultra Alkaline sid 13 - GP Lithium Knappceller sid 14 -

Læs mere

Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk E-mail: info@bgteknik.

Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk E-mail: info@bgteknik. Værd at vide om Side 1 af 6 fra 12volt eller 24volt batterispænding til 230volt AC Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk

Læs mere

kv AC Station

kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Fritstående Strømtransformere ETS-50-06-08 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24392/10 Version Forfatter Dokument

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem Statisk måler med ultralydsteknik ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230 Markedets bedste: Den nye generation af varme- og kølemålere med et fremtidsorienteret

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Er der vedvarende energi nok til os alle?

Er der vedvarende energi nok til os alle? Er der vedvarende energi nok til os alle? - om brændselsceller og elektrolyseceller til effektiv energikonvertering Anne Hauch (hauc@dtu.dk) Seniorforsker; DTU Energikonvertering og -lagring Kl. 10.00-10.15:

Læs mere