Batteriteknik. Vejledning ved valg og anvendelse af batterier til elektronikprodukter 3. udgave. Per Halkjær Jacobsen, DELTA. Januar 2002 SPM-163

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Batteriteknik. Vejledning ved valg og anvendelse af batterier til elektronikprodukter 3. udgave. Per Halkjær Jacobsen, DELTA. Januar 2002 SPM-163"

Transkript

1 Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik SPM-163 Batteriteknik Vejledning ved valg og anvendelse af batterier til elektronikprodukter 3. udgave Per Halkjær Jacobsen, DELTA Januar 2002 SPM's sekretariat DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 DK-2970 Hørsholm Telefon: Fax:

2 2 SPM Society for Reliability and Environmental Testing SPM is an independent organisation consisting of about 100 company members in Scandinavia. SPM initiates and finances unprejudiced investigations of common interest for its members mainly in the field of reliability and testing of electronic components and materials. NOTE: The report must not be reproduced without the written approval of the Society for Reliability and Environmental Testing (SPM).

3 3 Forord Korrekt valg og anvendelse af batterier er en vanskelig opgave, som kræver god indsigt i batteriers karakteristiske egenskaber og virkemåde. Mange henvendelser om hjælp gennem årene har vist, at batterier giver problemer i virksomhederne. Disse henvendelser førte i 1986 til, at DELTA, dengang ElektronikCentralen, tog initiativ til etablering af erfagruppen: "BATTERIER OG POWER BACK-UP". Gruppen var oprindeligt en betalingsgruppe uden for SPM's regi, men i 1993 valgte gruppen at fortsætte sit arbejde som medlem af SPM under betegnelsen: SPM-15, "BATTERIER OG POWER BACK-UP". Gruppen har i de forløbne 15 år afholdt 54 møder og 2 seminarer samt foretaget 12 studierejser til batteri- og batterielektronikfabrikker og forskningscentre i Tyskland, Frankrig, Holland og Sverige. Der er gennem gruppens arbejde indsamlet værdifuld viden på området, og det er gruppens opfattelse, at denne viden bør komme en bredere del af industrien til gode. Den indsamlede viden er gennem årene blevet samlet i gruppens mødereferater og studierapporter, og for at virksomheder uden for gruppen kunne få udbytte af den indsamlede viden, var det nødvendigt at foretage en redigering af stoffet, der som resultat og med støtte af SPM blev udgivet i 1991 som SPM-105: "Vejledning ved valg og anvendelse af batterier til elektronikprodukter". Rapporten blev opdateret i 1997, og udgivet i 1998 som SPM- 142: "Vejledning ved valg og anvendelse af batterier til elektronikprodukter 2. Siden udgivelsen af SPM-142 er der sket flere markante fremskridt på batteriområdet. Her skal nævnes, at Nikkel/metalhydrid batteriet nu er i storproduktion, og at sekundære Lithiumbatterier i stor udstrækning anvendes i mobiltelefoner og bærbare computere. Batteristyring i forbindelse med hurtigladning af NiCd- og NiMH-batterier er i stigende omfang blevet overtaget af dedikerede IC'er, og til batterier i stationær drift er der udviklet nye metoder til bestemmelse af batteriets tilstand. Som noget helt nyt er miniaturebrændselsceller til anvendelse i små elektronikprodukter under udvikling og på standardiseringsområdet er der udkommet nye IEC-og EN-normer. Rapporten indeholder også henvisninger til relevante hjemmesider på Internettet, som er en udmærket kilde til nyt på området, samt nogle råd om søgning. Nærværende rapport er en opdatering af SPM-142, baseret på gruppens arbejde siden 1997 og afspejler den udvikling, der har fundet sted på batteriområdet siden da, og det er gruppens ønske, at rapporten vil være til gavn for virksomhederne. Rapporten er udarbejdet af senioringeniør Per Halkjær Jacobsen, der fungerer som sekretær for erfagruppen. Rapporten er finansieret af Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM).

4 4

5 5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Beskrivelse af batterisystemer Elektrokemisk celle Primærbatterier Leclanché batteriet Zinkklorid batteriet Alkali-mangan batteriet Zink-kviksølvoxyd batteriet Zink-sølvoxyd batteriet Zink-luft batteriet Lithium-mangandioxyd batteriet (Li-MnO 2 ) Lithium-carbonmonofluorid batteriet (Li-CFn) Lithium-thionylklorid batteriet (Li-SOCl 2 ) Lithium-svovldioxyd batteriet (Li-SO 2 ) Lithium-jerndisulfid batteriet (Li-FeS 2 ) Sekundærbatterier Blybatteriet Bly-gel batteriet Blybatteri med umættet elektrolyt, plane elektroder (AGM) Blybatteri med umættet elektrolyt, viklede elektroder ThinLine TM batteriet TMF TM (Thin Metal foil) batteriet Ladning af blybatterier Nikkel-cadmium batteriet Nikkel-cadmium batteri, sintrede, plast og foam elektroder Nikkel-cadmium batteri, masseplade elektroder Nikkel-metalhydrid batteriet Sekundære lithium batterier Lithium-metal cellen Lithium-ion cellen Lithium-ion batterier, flydende elektrolyt Lithium-ion batteriet, polymer elektrolyt Lithium-ion batteriet, plastic elektrolyt Lithiumbatteriet, tyndfilm Sekundære lithiumbatterier, knapceller, (memory back-up) Panasonic, Li-V 2 O 5 og LiTiO 2 - LiMnO Sanyo, LiAlMn-MnO Seiko, Polyacene batteriet og SiO 2 - mangan batteriet Toshiba, V 2 O Brændselsceller Brændselsceller, generelt AFC - Alkaline Fuel Cell - (Alkalisk brændselscelle) SPFC - Solid Proton Fuel Cell - Faststof protonleder brændselscelle eller PEMFC - Polymer Electrolyte Membrane - Polymer elektrolyt brændselscelle DMFC - Direct Methanol Fuel Cell - Direkte Methanol brændselscelle PAFC - Phosforic Acid Fuel Cell - Fosforsyre brændselscelle MCFC - Molten Carbonate Fuel Cell - Smeltet karbonat brændselscelle SOFC - Solid Oxide Fuel Cell - Faststofoxyd brændselscelle... 54

6 Miniaturebrændselsceller Miniature DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) Miniature DMLFC (Direct Liquid Methanol Fuel Cell) Aluminium-luft cellen (semi-brændselscelle) Sammenfatning Batteriers primære egenskaber, oversigt Valg og anvendelse af batterier Grundlæggende overvejelser Batterividen, generelt Batterivalg, tidspunkt i produktets udviklingsfase Standardbatterier Specielle batterier Primær- eller sekundærbatteri Opstilling af batterispecifikation Driftsspændingsområde Driftstemperatur Belastningsevne Holdbarhed Ladekredsløb NiCd batterier, stationær drift NiCd batterier, cyklisk drift Blybatterier, stationær drift Blybatterier, cyklisk drift Blybatterier, overvågning Lithium-ion batterier Intelligente batterier IC'er til batteristyring Sikkerhedskredsløb Primære lithium batterier Andre primærbatterier Sekundærbatterier Sammenfatning Vigtige begreber i forbindelse med batterier Definitioner Standardisering, standarder og normer IEC standarder, primærbatterier IEC standarder, sekundærbatterier Sikkerhed og myndighedskrav Sikkerhed ved anvendelse af batterier Hvori består faren? Hvor anvendes batteriet? Hvilket batterisystem er der tale om? Hvilke præventive forholdsregler er der taget? Batterifabrikanten Apparatfabrikanten Brugeren Sammenfatning Myndighedskrav Transport... 80

7 Anvendelse Miljø Primærbatterier, der er omfattet af direktivet Sekundærbatterier, der er omfattet af direktivet Indsamlingsordning Batterier der er omfattet af EMC- og lavspændingsdirektivet IEC/CENELEC arbejde Primærbatterier Sekundærbatterier Litteraturhenvisning, referencer Faglig litteratur Application manuals Søgning på internettet Søgemaskine Gem i Foretrukne Begrænsning af søgeresultater Sprog Flere søgeord Brug af: + og: Kilder Nyttige netadresser Virksomheder Universiteter, laboratorier og organisationer Leverandøroversigt ANNEKS 1: ANNEKS 2: ANNEKS 3: ANNEKS 4: ANNEKS 5: ANNEKS 6: ANNEKS 7: ANNEKS 8: Danionics polymer batteri Lithium, tyndfilm, beskrivelse fra Oak Ridge National Laboratory Batteriers primære egenskaber, oversigt Spørgeskemaer fra elektronikfabrikanter Ladekredsløb, beskrivelser Smart Battery System, beskrivelse fra Duracell Fotos af miniaturebrændselsceller Leverandørfortegnelse Nøgleord Batterier, primære, sekundære Brændselceller Ladekredsløb Ladeprincipper Valg Beskrivelse Sikkerhed Myndighedskrav

8 8

9 9 1. Indledning Det bedste valg og den optimale anvendelse af et batteri til en given anvendelse opnås kun ved at sørge for, at batteriet indgår som et integreret led i forbindelse med produktets koncept og udviklingsfase. Erfaringen viser, at valg af batteri i alt for mange tilfælde gemmes eller glemmes til sidste øjeblik, hvorefter man er tvunget til halve løsninger. Endvidere er det nødvendigt at have god indsigt i batteriers karakteristiske egenskaber og virkemåde. Denne indsigt opnås ved omhyggelige studier af batterifabrikanternes application notes og datablade samt faglitteratur på området. Kun de største virksomheder har mulighed for at have en batterispecialist i huset, og mange brugere er derfor nødt til at forlade sig på batterileverandørernes råd og vejledning. Dette er også tilstrækkeligt for at løse mange opgaver, men fremgangsmåden behøver ikke altid at munde ud i den bedste løsning i en given situation. Formålet med denne rapport er at give den person i virksomheden, der er ansvarlig for valg af batterier en kortfattet beskrivelse af de forskellige batterier, der er på markedet i dag og forventes på markedet i den nærmeste fremtid, samt at summere batteriernes fordele og ulemper. Rapporten indeholder også et kapitel om sikkerhed og myndighedskrav samt en oversigt over danske batteriagenturer. Såfremt et mere dybtgående studium af batterier ønskes foretaget, indeholder rapporten henvisninger til litteratur på området og til relevante hjemmesider på Internettet. Per Halkjær Jacobsen

10 10

11 11 2. Beskrivelse af batterisystemer 2.1 Elektrokemisk celle Batterier er opbygget af en eller flere elektrokemiske celler, der har den egenskab at kunne lagre energi ad kemisk vej og omdanne denne energi til elektrisk energi. En elektrokemisk celle består af tre hovedbestanddele: En negativ elektrode En positiv elektrode En elektrolyt Negativ elektrode Positiv elektrode Metal Oxyderes / iltes (bringes til højere valens under afgivelse af elektroner) op- Metaloxyd Reduceres /afiltes (bringes til lavere valens under tagelse af elektroner) Figur Elektrokemisk celle Den negative elektrode udgøres af et reducerende stof (normalt et metal), der ved energiomdannelsen oxyderes (iltes eller bringes til en højere valens) under afgivelse af elektroner. Den positive elektrode udgøres af et oxyderende stof (normalt et metaloxyd), der ved energiomdannelsen reduceres (afiltes eller bringes til en lavere valens) under optagelse af elektroner. Elektrolytten bidrager til iontransport (M + ), således at oxydation og reduktion af elektroderne kan finde sted.

12 12 Som aktivt negativt materiale anvendes metaller, der ved oxydation indstiller sig på negativt potentiale (f.eks. zink og lithium), og som aktivt positivt materiale anvendes oxyder, der ved reduktion indstiller sig på et positivt potentiale (f.eks. oxyder af mangan, kviksølv og sølv). Potentialerne er ikke absolutte, men måles med reference til en brintelektrode. Hvis man lod de aktive stoffer reagere direkte med hinanden, ville reaktionen ske under udvikling af varme og uden nævneværdig spændingsforskel mellem elektroderne. I en elektrokemisk celle sker reaktionerne først, når elektroderne forbindes galvanisk med hinanden uden for cellen. Herved transporteres elektroner (e) fra den negative elektrode til den positive elektrode, og der flyder en elektrisk strøm (I) den modsatte vej. Herved muliggøres omdannelsen af den oplagrede kemiske energi til elektrisk energi. Den kemiske energi kan være indbygget i cellen én gang for alle, og celle-reaktionen kan kun forløbe i én retning. Disse celler anvendes i engangsbatterier som f.eks. almindelige "tørbatterier", i det følgende kaldet primærbatterier. I visse celler kan cellereaktionen forløbe i begge retninger. Disse celler anvendes i genopladelige batterier eller akkumulatorer, i det følgende kaldet sekundærbatterier. Begreberne primær- og sekundærbatterier er valgt her, da de anvendes overalt i batteriverdenen. Begreberne er historisk betinget, idet man anvendte primærbatterier som f.eks. voltasøjlen til opladning af sekundærbatterier, før man rådede over elektriske generatorer. Brændselscellen er en elektrokemisk celle, der ikke kan lagre energien, men den kan omsætte tilført "brændstof" (ilt og brint) til elektrisk energi. Som det senere vil blive beskrevet, findes der også hybridceller, hvor den ene elektrode principielt hører til i brændselscellen. 2.2 Primærbatterier Primærbatterier omfatter gruppen af engangsbatterier. De mest anvendte primærbatterier har zink eller lithium som negativ elektrode. Batterier med zink som negativt elektrodemateriale har positiv elektrode, som består af mangandioxyd (brunsten) eller andre metaloxyder. For lithium batteriernes vedkommende kan den positive elektrode udgøres af andre kemiske bestanddele, hvilket vil blive beskrevet under de enkelte batterisystemer. Det mest kendte primærbatteri er "brunstensbatteriet" eller "tørbatteriet". Brunstensbatteriet fås i tre versioner: Leclanché batteriet hvor elektrolytten hovedsagelig er ammoniumklorid (på dansk også kaldet "salmiak"). Zinkklorid batteriet (motor) der har zinkklorid som elektrolyt. Alkalimangan batteriet der har kaliumhydroxyd som elektrolyt.

13 13 I de seneste år er der fremkommet en række primærbatterier med lithium som negativt elektrodemateriale. Anvendelsen af lithium har store fordele, idet lithium ud over at være det letteste af alle metaller, også har en stor elektronegativ spænding. Disse egenskaber indebærer, at lithium batterier er lette og har en stor cellespænding Leclanché batteriet Leclanché cellens negative elektrode udgøres af et zinkbæger. Bægeret indeholder den positive elektrode, der består af en kulstang, omgivet af mangandioxyd. Elektrolytten er overvejende en vandig opløsning af ammoniumklorid (salmiak), men opløsningen indeholder normalt også zinkklorid. Moderne Leclanché batterier er indkapslet i stål. Figur Leclanché batteri, rundcelle (Eveready).

14 14 Leclanché batterier fremstilles også af fladceller, som bl.a. anvendes i det kendte 9 V batteri. Figur Leclanché batteri, fladcelle (TOSHIBA). Fordelen ved denne udførelse er en betragtelig bedre udnyttelse af pladsen, hvorved den volumetriske energitæthed bliver næsten dobbelt så stor som for batterier opbygget af rundceller. Fordele Relativt gode lagringsegenskaber (ved lav temperatur!). Miljøvenlig. Lav pris. Ulemper Forholdsvis dårlige belastningsegenskaber (effekttæthed). Dårlige lavtemperaturegenskaber. Dårlige lagringsegenskaber ved normal temperatur. Risiko for lækage ved lagring af afladede batterier. Næsten udgået af markedet i de vestlige lande.

15 Zinkklorid batteriet Som navnet siger, anvendes der udelukkende zinkklorid som elektrolyt. Ellers er cellen opbygget som Leclanché cellen. Anvendelse af zinkklorid har flere fordele, bl.a. at der forbruges vand i forbindelse med cellereaktionen. Herved opnås en større sikkerhed mod lækage. Figur Zinkklorid batteri, rundcelle (TOSHIBA). Sammenlignes zinkklorid cellen med Leclanché cellen fås følgende egenskaber: Fordele Større energitæthed. Bedre belastningsegenskaber (effekttæthed). Bedre spændingsforløb under afladning. Bedre lavtemperaturegenskaber. Bedre lagringsegenskaber (ved lav temperatur!). Miljøvenlig. Mindre fare for lækage. Ulemper Noget dyrere.

16 Alkali-mangan batteriet I alkali-mangan cellen anvendes en vandig opløsning af kaliumhydroxyd som elektrolyt. Endvidere er cellen bygget omvendt i forhold til Leclanché cellen, altså med mangandioxyden yderst. Figur Alkali-mangan batteri (Toshiba). Den negative elektrode består af zinkpulver, og kontaktstift af zink. Den positive elektrode er et rør af sammenpresset mangandioxyd. Zinkpulverets store overflade samt kaliumhydroxydens store ledningsevne medfører, at alkali-mangan cellen har en væsentlig lavere indre modstand end Leclanché og zinkklorid cellerne. Som i zinkklorid cellen forbruges der vand i forbindelse med cellereaktionen. Herved opnås en større sikkerhed mod lækage. Denne sikkerhed øges også på grund af den omvendte opbygning. Kapacitetsmæssigt vil alkali-mangan cellen være Leclanché og zinkklorid cellerne overlegen, specielt i anvendelser med kontinuerlig høj strøm. Generelt er kapaciteten % større. Også lavtemperaturegenskaberne er væsentlig bedre, ligesom alkalimangan cellen har en lagringstid der er 2-3 gange længere. Cellen er over de seneste år forbedret af flere fabrikanter. Bl. a. har Duracell US-patent på anvendelse af titatinumoxyd, TiO 2 som katalysator til at øge elektrodereaktionen, og cellen forbedres endvidere ved anvendelse af specielt fremstillede elektrodematerialer og gel-stoffer.

17 17 Alkali-mangan cellen fremstilles også som fladcelle. Det skal bemærkes, at denne udgave af alkali-mangan cellen blev udviklet af Hellesens, og anvendes i 9V batteriet. I 1992 købte Gold Peak (GP) gruppen i Hong Kong Alkaline Batteries fabrikken i Thisted af GN Store Nord, som fremstiller denne specielle konstruktion af 9V-batteriet. Batteriet adskiller sig fra de sædvanlige 9V-batterier ved at være opbygget af en patenteret stak af rektangulære knapceller. Stakken bliver forseglet, og man undgår alle mellemforbindelser som i det traditionelle 9V-batteri med cylindriske celler. Desuden opnås en bedre udnyttelse af batterivolumenet". Figur 2.6-9V Alkali-mangan batteri (Hellesens/Alkaline Batteries). Cellen har IEC-betegnelsen LF22, og da der er 6 celler i batteriet, får dette betegnelsen 6LF22. 9V-batteriet fremstilles også af rundceller med betegnelsen LR61, og den tilsvarende batteribetegnelse bliver således 6LR61. Denne udgave har dog ikke så stor kapacitet som 6LF22.

18 18 Figur Alkali-mangan batteri (Varta). Alkali-mangan cellen fremstilles også som knapcelle. Figur Alkali-mangan knapbatteri (TOSHIBA). En ulempe ved alkali-mangan cellen har været den miljømæssige belastning på grund af cellens relativt høje indhold af kviksølv. Anvendelsen af kviksølv hænger sammen med den negative elektrodes opbygning, der som tidligere nævnt består af zinkpulver og anvendelsen af den stærkt aktive kaliumhydroxyd. Zinkpulveret er i den sammenhæng stærkt udsat for korrosion med brintudvikling til følge, hvilket tidligere blev modvirket ved tilsætning af op til 3 vægtprocent kviksølv. De fleste fabrikanter har dog ad forskellige veje løst dette problem. F. eks. erstattes kviksølvet med korrosionshæmmere, almindeligvis organiske forbindelser baseret på polyethylen glykol, og zinkpulverets renhed styres tæt, dvs. indholdet af metallerne jern, kobolt, vanadium og molybdæn holdes ekstremt lavt grundet deres katalytiske effekt på brintudviklingen, og der sørges for et afstemt indhold af bl. a. vismut, indium og calcium, for at bevare en god partikel til partikel, og partikel til kollektor kontakt. De alkali-mangan celler der produceres i dag, er

19 19 praktisk talt alle kviksølvfrie, eller har et kviksølvindhold, der er under de 0,025 vægtprocent, som er EF-direktivets grænseværdi. Se Afsnit Sammenlignes alkali-mangan cellen med Leclanché og zinkklorid cellerne, fås følgende egenskaber: Fordele Væsentlig større energitæthed. Væsentlig bedre belastningsegenskaber (effekttæthed). Bedre spændingsforløb under afladning. Væsentlig bedre lavtemperaturegenskaber. Bedre lagringsegenskaber (ved lav temperatur!). Miljøvenlig. Mindre fare for lækage. Ulemper En del dyrere Zink-kviksølvoxyd batteriet Zink-kviksølvoxyd cellen fremstilles primært som knapceller og ganske små rundceller. Zink-kviksølvoxyd cellens negative elektrode består af sintret zinkpulver og den positive elektrode af presset kviksølvoxyd. Elektrolytten er kaliumhydroxyd. Spændingen er meget konstant under afladning (1,35 V). Der kan være tilsat mangandioxyd, hvorved spændingen øges til 1,4 V, men afladningskarakteristikken er i dette tilfælde ikke så flad. Sammenlignet med alkali-mangan knapcellen har zink-kviksølvoxyd cellen følgende egenskaber: Fordele Væsentlig højere volumetrisk energitæthed (2-3 gange). Flad afladningskarakteristik. Høj belastbarhed (effekttæthed). Normal anvendelsestemperatur 70ΕC. Kan kortvarigt anvendes ved temperaturer op til 100ΕC. Meget holdbar over for klimatiske og mekaniske påvirkninger. Ulemper Kviksølvindholdet. Ikke så gode lavtemperaturegenskaber. Høj pris. Næsten ude af markedet grundet kviksølvindholdet

20 Zink-sølvoxyd batteriet Zink-sølvoxyd cellen ligner i de fleste henseender zink-kviksølvoxyd cellen, blot er kviksølvoxyd erstattet med sølvoxyderne AgO eller Ag 2 O. Celler med Ag 2 O elektrode har meget flad afladningskarakteristik og har både gode højog lavtemperaturegenskaber. Ved anvendelse af AgO elektrode fås langt større energitæthed end med Ag 2 O. Ulempen er imidlertid, at afladekarakteristikken har to spændingsniveauer, 1,8 V og 1,5 V. Figur Zink-sølvoxyd batteri (TOSHIBA). Sammenlignet med zink-kviksølvoxyd cellen har sølvoxyd cellen følgende egenskaber: Fordele Noget højere volumetrisk energitæthed. Flad afladningskarakteristik (Ag 2 O). Høj belastbarhed (effekttæthed). Meget holdbar over for klimatiske og mekaniske påvirkninger. Ulemper Høj pris Zink-luft batteriet Zink-luft cellen fremstilles primært som knapceller. Zink-luft cellens negative elektrode består af sintret zinkpulver. Elektrolytten er kaliumhydroxyd. Den positive elektrode er mere spændende. Den udgøres af aktivt kul, der kan optage og udnytte ilt fra luften til oxydationsprocessen, og er således principielt en elektrode til brændselscelle (se Afsnit 2.1). Da kulelektroden er meget lidt pladskrævende, kan resten af volumenet fyldes op med den negative elektrode. Herved opnås en volumetrisk energitæthed, der er dobbelt

21 21 så stor som zink-sølvoxyd cellens. Ved levering er kulelektroden isoleret fra den omgivende luft med en folie, der skal fjernes inden cellen anvendes, da cellen som beskrevet kræver ilt fra luften for at fungere. Omvendt ødelægges cellen, hvis der trænger kuldioxyd ind i den, eller hvis der trænger vanddamp ud, og elektrolytten herved udtørres. Dette kræver en meget speciel membran over kulelektroden, og PTFE (teflon) er et egnet materiale til denne membran, ligesom det aktive kul er blandet med PTFE partikler. Zink-luft cellen skal anvendes kontinuerligt, når isolationsfolien er brudt og har fundet stor anvendelse til høreapparater. Figur Zink-luft batteri (TOSHIBA). Fordele Høj volumetrisk energitæthed. Flad afladningskarakteristik. Gode lagringsegenskaber i forseglet tilstand. Ulemper Skal have adgang til luft fra omgivelserne. Skal anvendes kontinuerligt, når isolationsfolien er brudt. Kræver ca. 1 liter luft pr. Ah. Større mulighed for lækage end for sølv og kviksølvbatterier Lithium-mangandioxyd batteriet (Li-MnO 2 ) I lithium-mangandioxyd cellen består den negative elektrode af lithium og den positive elektrode af specielt varmebehandlet MnO 2. Elektrolytten er lithium-perklorat i et organisk opløsningsmiddel. Batteriet produceres som knapceller med relativ lav effekttæthed og som viklede cylindriske celler med en effekttæthed, der i dag nærmer sig Li-SO 2 cellens (se Afsnit ).

22 22 Batteriet anvendes til f.eks. fotoudstyr og til lommeregnere. Figur Lithium-mangandioxyd batteri (Li- MnO 2 ), (SANYO) Lithium-carbonmonofluorid batteriet (Li-CFn) I lithium-kulstof monofluorid cellen består katoden af (CF)n og elektrolytten af lithiumfluoroborat opløst i butyrolactone. Batteriet produceres som knapceller med relativ lav effekttæthed og som viklede cylindriske celler med højere effekttæthed. De sidstnævnte er ofte forsynet med sikkerhedsventil. Figur Lithium-carbonmonofluorid batteri (Li-CFn) (Panasonic) Lithium-thionylklorid batteriet (Li-SOCl 2 ) Lithium-thionylklorid cellen ligner til en vis grad Li-SO 2 cellen (se næste afsnit). Den positive elektrode består af porøst kulstof, og elektrolytten består af lithium-aluminiumklorid opløst i thionylklorid, som også er den aktive del i katodereaktionen. Cellen fremstilles både med høj og med lav effekttæthed.

23 23 I Li-SOCl 2 cellen med lav effekttæthed, som er den almindeligste, fylder den positive elektrode det meste af cellens volumen med et tyndt lag lithium anbragt tæt mod indervæggen af bægeret. Denne udformning reducerer elektrodearealet betydeligt og hermed også effekttætheden. Den positive elektrode er ført ud via en glasgennemføring, der delvis fungerer som sikkerhedsventil. Figur Lithium-thionylklorid batteri (Li-SOCl 2 ) (SAFT) Lithium-svovldioxyd batteriet (Li-SO 2 ) Lithium-svovldioxyd cellen fremstilles overvejende som viklet type, dvs. elektroderne er lange strimler, der er rullet sammen. Dette giver en stor elektrodeoverflade med deraf følgende stor belastbarhed (effekttæthed). Den negative elektrode er en lithiumfolie, og den positive elektrode er porøst kulstof, hvor svovldioxyd findes opløst i et organisk opløsningsmiddel (acetonitril), der samtidig fungerer som elektrolyt. Elektroderullen indelukkes i et bæger af forniklet eller rustfrit stål, hvortil den negative elektrode tilsluttes, og den positive elektrode føres ud gennem en glasgennemføring. Cellen tryksættes til 2-4 bar og er forsynet med en sikkerhedsventil, der åbner ved tryk på ca. 30 bar og en termoventil, der åbner ved ca. 100ΕC.

24 24 Figur 2.14 Lithium-svovldioxyd batteri (Li-SO 2 ) (SAFT). Den væsentligste fordel ved Li-SO 2 batteriet - sammenlignet med andre lithium batterier - er den store effekttæthed ( W/kg). Li-SO 2 batteriet er først udviklet til militære formål og finder langt overvejende anvendelse her, men har også vundet indpas på civile områder, hvor anvendelsen kan ske under kontrollerede forhold (bøjer, nødsendere o.lign.) Lithium-jerndisulfid batteriet (Li-FeS 2 ) Lithium-jerndisulfid batteriet der fremstilles af Energizer, er et 1,5V system, der tåler særdeles høj belastning. Cellen fremstilles som viklet type, dvs. elektroderne er lange strimler, der er rullet sammen. Dette giver en stor elektrodeoverflade med den deraf følgende stor belastbarhed (effekttæthed). Den negative elektrode er en lithiumfolie, og den positive elektrode er jerndisulfid (pyrit eller svovlkis), og elektrolytten er et organisk opløsningsmiddel. De elektriske og mekaniske egenskaber sammenlignet med et alkalisk batteri fremgår af følgende skema:

25 25 Alkalisk Zn-MnO2 Li-FeS2 Batterivægt (g) 23 14,5 Nominel spænding (V) 1,5 1,5 Tomgangsspænding 1,6 1,8 Driftstid v/ 1400 ma (timer til 0,9V) 0,2 1,3 Driftstid v/ 1000 ma (timer til 0,9V) 0,4 2,1 Driftstid v/ 400 ma (timer til 0,9V) 2,7 5,7 Driftstid v/ 20 ma (timer til 0,9V) Lagerholdbarhed (år) 5 10 Batteriet er m.a.o. fint til strømkrævende 1,5V applikationer, men vær opmærksom på den noget højere tomgangsspænding, og undersøg om apparatet kan holde til den, eller design apparatet til at modstå den. 2.3 Sekundærbatterier I gruppen af sekundærbatterier findes der adskillige elektrokemiske systemer i brug. F.eks. anvendes nikkel-brint batterier i udstrakt grad i satellitter, ligesom sølv-zink og sølv-cadmium batterier finder begrænset anvendelse til satellit og militære formål. Nikkel-jern og nikkel-zink batterier finder især anvendelse til traktionsformål. Denne rapport er begrænset til en beskrivelse af de sekundære batterisystemer, der i dag anvendes til normale elektronikapparater, herunder lukkede bly- NiCd- NiMH-batterier samt sekundære lithium systemer Blybatteriet Blybatterier findes i mange versioner rækkende fra det velkendte startbatteri over større batterier til traktionsformål til endog meget store stationære batterier på adskillige tusinde amperetimer. Det karakteristiske for blybatterier til elektronikapparater er, at de er lukkede, og at elektrolytten (svovlsyre) er gjort immobil ved tilsætning af tixotropmiddel, eller ved at syren er opsuget i separatoren. Endvidere er batterierne indrettet således, at rekombination kan finde sted. Rekombination gør det muligt at fjerne den ilt, der dannes ved overladning af batteriet og hindre brintudvikligen. Dette sker ved at den ilt, der dannes ved den positive elektrode, finder vej til den negative elektrode, hvor der så dannes vand. Den negative elektrode er væsentlig større end den positive, således at fuld opladning ikke kan opnås, hvorved brintudviklingen undgås. Gasvejen (for ilt) er gennem separatoren, der ikke er helt fyldt med syre (umættet eller starved). De to egenskaber, immobil elektrolyt og rekombinationsevne, gør det muligt at fremstille batterierne i lukket udførelse, og dermed er de velegnede til elektronikapparater. Batterierne er dog ikke helt

26 26 lukkede, men forsynet med en ventil der åbner ved unormal drift, f.eks. overladning ved for stor strøm eller ved kortslutning. Det opladede blybatteri har rent bly som negativ elektrode og blyoverilte som positiv elektrode. Når batteriet aflades, omdannes begge elektroder til blysulfat. Elektrolytten indgår i den kemiske proces, således at syrekoncentrationen falder under afladning. Lukkede blybatterier findes i flere udførelser Bly-gel batteriet Figur Blybatteri med gel elektrolyt, plane elektroder (Varta). Bly-gel batteriet var det første lukkede blybatteri på markedet og fungerer upåklageligt ved normal drift. Rekombinationsevnen er ikke så stor, som de senere beskrevne batterier med umættet elektrolyt, hvorfor bly-gel batteriet er mere følsomt over for overladning. Ved korrekt lademetode (se Afsnit 3.5) giver dette ikke problemer. Batteriet fremstilles i to versioner, en til stationær drift og en til cyklisk drift Blybatteri med umættet elektrolyt, plane elektroder (AGM) Blybatteriet med umættet elektrolyt og plane elektroder, også betegnet AGM (Absorbed eller Absorbtive Glass Mat) ligner bly-gel batteriet i sin mekaniske konstruktion.

Guide til printbeskyttelseslakker - virksomhedserfaringer

Guide til printbeskyttelseslakker - virksomhedserfaringer Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik SPM-173 Guide til printbeskyttelseslakker - virksomhedserfaringer Helle Rønsberg, DELTA Kim Zachariassen, DELTA Juni 2006 SPM's sekretariat DELTA Dansk

Læs mere

Vi kræver el-biler nu!

Vi kræver el-biler nu! Vi kræver el-biler nu! Af Per Praëm Dansk Elbil Komité Resumé: El-biler er ingen ny opfindelse faktisk kom de før den nuværende benzin bil. Omkring år 1900 var hovedparten af de biler, som fandtes elektriske.

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet«

Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet« Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet« Motive Power > Det unikke højkapacitetsbatteri til maksimal økonomisk effektivitet

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Integreret energisystem vind Elevvejledning

Integreret energisystem vind Elevvejledning Undervisningsmateriale fra Integreret energisystem vind Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut

Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer W kw MW Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut 5 spørgsmål Hvad er solcellers karakteristik og anvendelse i dag? Er solceller en konkurrent til

Læs mere

Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig

Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig Præsentation Kort om brint Brints historie Produktion, lagring og forbrug NAHA Brint i Grønland 2 Brint Det mest

Læs mere

Ion-batterier. - The Next Generation

Ion-batterier. - The Next Generation 22 MATERIALEFORSKNING Ion-batterier - The Next Generation Lithium-ion batterier er strømkilden, der har revolutioneret vores transportable elektronik. Familien af ion-batterier er imidlertid større end

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium Galvanisk Tæring Galvanisk tæring har også noget med El at gøre, idet det er elektronernes strøm, der forårsager, at de udfældede ioner i vandet søger hen til et negativt spændingspotentiale. Dette var

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse I dette hæfte kan du læse baggrunden for udviklingen af brombærsolcellen og hvordan solcellen fungerer. I

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

Integreret energisystem sol Elevvejledning

Integreret energisystem sol Elevvejledning Undervisningsmateriale fra Integreret energisystem sol Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas,

Læs mere

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Korrosion i praksis Troels Mathiesen Specialist, civ.ing., ph.d. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Kundeopgaver: 50% Skadesopklaring 50% Rådgivning, korrosionstest, R&D Specialer: rustfrit

Læs mere

www.bannerbatteries.com ENERGY BULL MOBIL KRAFT TIL HOBBY OG FRITID

www.bannerbatteries.com ENERGY BULL MOBIL KRAFT TIL HOBBY OG FRITID www.bannerbatteries.com ENERGY BULL MOBIL KRAFT TIL HOBBY OG FRITID ENERGY BULL_GRÆNSELØS STAERKT BATTERI MED LANG HOLDBARHED SIKKERHEDEN VED ET STORT MÆRKE Banner fås i hele verden. For vores kunder er

Læs mere

GREENEST WAY TO SAFETY. Mere end 35 års erfaring med pålidelig nødbelysning

GREENEST WAY TO SAFETY. Mere end 35 års erfaring med pålidelig nødbelysning GREENEST WAY TO SAFETY Mere end 35 års erfaring med pålidelig nødbelysning NY BATTERI-FRI ESCAP-TEKNOLOGI MILJØBESKYTTELSE SOM EN DEL AF PRODUKTUDVIKLING 2 Miljøbeskyttelse er en del af vores fælles sociale

Læs mere

Brint og brændselsceller

Brint og brændselsceller Brint og brændselsceller 104 105 Af lektor Jens Oluf Jensen, lektor Qingfeng Li og professor Niels J. Bjerrum Vores energisystemer er i dag helt overvejende baseret på fossile brændsler som olie, gas og

Læs mere

Opgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet

Opgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet pgave 1a.01 Brug af det periodiske system pgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet Eks: I rubrik 1 kendte vi grundstof nummeret (nr. 11). Ved brug af det periodiske

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Som fugl Føniks, der rejser sig fra den regenerative NiTi-fil!

Som fugl Føniks, der rejser sig fra den regenerative NiTi-fil! Den nye generation af NiTi-filer Som fugl Føniks, der rejser sig fra den regenerative NiTi-fil! NYHED! steril og klar til brug 134 C > Ingen formhukommelse + ekstrem fleksibilitet = uovertruffen kanalsporing

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE 365 dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE EFOY COMFORT oplader automatisk forbrugerbatteriet. På den måde har du altid tilstrækkelig strøm til

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen

Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik. 24.April 2014. Stig Yding Sørensen Nye forretningsmuligheder i elektronikaffald? Projektoverblik 24.April 2014 Stig Yding Sørensen Teknologisk Institut http://rately.com/questions/tech-blue-birdsculpture-bird-sculpture-jay-gatsby-lasvegas-crow-with-snowy-white-owlsculpture-which-bird-sculpture-foryou-509945e2843f9c2c8f009997

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

HYPERION EOS 0606i AC/DC BRUGER MANUAL

HYPERION EOS 0606i AC/DC BRUGER MANUAL EOS 0606i AC/DC specielle muligheder: HYPERION EOS 0606i AC/DC BRUGER MANUAL 230 Volt vekselstrøm og 11-15 Volt jævnstrøm giver mulighed for opladning af batterier alle steder Kraftig og alligevel kompakt

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

- Caring for the energy of tomorrow. Focus. Trust. Initiative. STFs Døgnkursus 2013. 1. november 2013

- Caring for the energy of tomorrow. Focus. Trust. Initiative. STFs Døgnkursus 2013. 1. november 2013 - Caring for the energy of tomorrow Focus. Trust. Initiative. STFs Døgnkursus 2013 1. november 2013 1 Indhold 1. Dantherm Power A/S 2. Hvad er Brændselsceller 3. Projekt: Brug af brændselscelleteknologi

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål Hvad er rustfrit? i 1 Rustfrit stål Rustfrit stål er en fælles betegnelse for en mængde stål med den fællesnævner, at de indeholder mindst 11,5% chrom. Når jern legeres med mindst 11,5% chrom, reagerer

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Alarmcom. Magnetkontakter

Alarmcom. Magnetkontakter Alarmcom Magnetkontakter Side 2 Alarmcom Indholdsfortegnelse 1. MKT 200 magnetkontakter...3 1.1 Hvorfor benyttes ALNICO V magneter?...3 1.2 Hvorfor bruger vi reed kontakter belagt med Ruthenium?...4 1.3

Læs mere

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal?

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? v. Lektor, kemiingeniør Birgit Kjærside Storm Aalborg Universitet Esbjerg Roskilde 27.januar 2010 1 Aluminium Aluminium findes i store mængder i jordskorpen.

Læs mere

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding.

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding. Et strømanlæg består af 3-4 hovedkomponenter: Solpanel / solpaneler Laderegulator Solarbatteri Inverter (omformer 12 volt til 230 volt vekselstrøm) Produktorientering Solpanelet omdanner solens stråleenergi

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Tilstandsformer Tilstandsformer Opgave 1.1 Alle stoffer har 3 tilstandsformer.

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

Om at købe en brugt elbil

Om at købe en brugt elbil Af Per Praëm Elbil contra Benzinbil Fordi elbilen ikke forurener er den begunstiget af en del fordele. Der er ingen registrerings afgift ligesom den grønne ejerafgift er nedsat til 0 kr. I mange byer -

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

SI eller Emit? Oplæg til diskussion af skift fra Emit til SI i Sydkredsen. Juni 2015. Michael Termansen

SI eller Emit? Oplæg til diskussion af skift fra Emit til SI i Sydkredsen. Juni 2015. Michael Termansen SI eller Emit? Oplæg til diskussion af skift fra Emit til SI i Sydkredsen. Juni 2015. Michael Termansen Indhold 1. Baggrund, dagens situationer 2. Emit -fakta og priser 3. Sportident fakta og priser 4.

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag Solceller Fremtidens energikilde Selv om Danmark ligger forholdsvis nordligt og har et tempereret klima, modtager vi sollys nok til, at det svarer til mange gange vores samlede energiforbrug. Solceller

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V

MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V BERNER NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER MORE POWER. NO LIMITS. BATTERISTYRING Den mest avancerede styringselektronik

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Perspektiver og baggrund

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Perspektiver og baggrund nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Perspektiver og baggrund SOLCELLER - EN LØSNING Vi har brug for at mindske vores udledning af kuldioxid (CO 2 ) til gavn for jordens klima. Over

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Installation og betjeningsmanual. Laderegulator for solcellesystemer, Modeller: PR10, 15, 20, 30 Ampere

Installation og betjeningsmanual. Laderegulator for solcellesystemer, Modeller: PR10, 15, 20, 30 Ampere Installation og betjeningsmanual Laderegulator for solcellesystemer, Modeller: PR10, 15, 20, 30 Ampere Indhold 1. Sikkerheds instruktioner og ansvar bestemmelser 1.1 Sikkerheds bestemmelser er markeret

Læs mere

Lys. Blinklygter. Flash lygter. Type Varebeskrivelse Bestnr. Beskrivelse. Blinklygte, Gema GE10ML

Lys. Blinklygter. Flash lygter. Type Varebeskrivelse Bestnr. Beskrivelse. Blinklygte, Gema GE10ML Lys Type Varebeskrivelse Bestnr. Beskrivelse Blinklygter Blinklygte, Gema Slagfast fotocellestyret blinklygte med gul linse. Brændetid: 1 stk. batteri B6VF, ca. 500 timer. GE10ML Blinklygte, Gema, gul

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former Energiformer Opgave 1: Energi og energi-former a) Gå sammen i grupper og diskutér hvad I forstår ved begrebet energi? Hvilket symbol bruger man for energi, og hvilke enheder (SI-enhed) måler man energi

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Trykbeholdere til lagring af brint PSO projekt 5776

Trykbeholdere til lagring af brint PSO projekt 5776 Trykbeholdere til lagring af brint PSO projekt 5776 Jens Christiansen, Torben Knudsen, Jesper Bøgelund, Carina Terkelsen, Henrik Hjulmand, Peter Poulsen, Teknologisk Institut Aage Lystrup, Janet Jonna

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE:

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Akkumulatoren ombord.

Akkumulatoren ombord. Akkumulatoren ombord. Grundlæggende forsigtighedsregler. Akkumulatoren (batteriet) er en kraftig energikilde. En kortslutning over polerne direkte på batteriet vil medføre en kraftig indre varmeudvikling,

Læs mere

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen EVlinkopladningsløsninger Den vigtigste succesfaktor for el-bilen Transportadfærden i bymiljøer er i forandring, og elbilen er ved at blive det foretrukne valg blandt byboere, der kører mindre end 20 km

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere