Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer."

Transkript

1 Generaforsamling i kano og kajakklubben Gudenaa den 6. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Esben blev valgt Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig 2. Formandens beretning (Se bilag) Beretningen blev godkendt 3. Beretninger fra udvalgene Børne junior og ungdomsudvalg (Niels Ulrik) God sæson med børn/unge Tak til alle deltagere, hjælpere, forældre og alle der har bidraget Opdeling i grupper begynder/øvede/kap fungerer godt Hygge er vigtig og forældrene er gode til at hjælpe Vi var i Skive og Nibe til kajakrally samt to gange i Randers Deltagere DM Marathon (Søren), TdGM (Søren, Bjørn, Philip og Martin), Nordisk Marathon i Silkeborg (Philip) David fik børne kilometerpokalen, og Philip ungdomskilometerpokalen Polo (Kasper) Årsberetning kajakpolo: I løbet af 2014 har vi haft 4 indtjenings arrangementer. I alt er der tjent kr. ind til kajakpolo. De 3 ud af 4 arrangementer har foregået ude på Tirsdalens skole. Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer. For at gøre opmærksom på sporten har vi været til; RGF sports camp svømning torsdag uge 27. Vorup skoles 9. klasser prøvede kajakpolo i deres idræts timer/ Neptun svømmehold prøvede kajakpolo torsdag d. 29. januar. Siden sidste generalforsamling har vi været til stævne d. 9. marts i Randers 2. div., Stævne d. 9. november i Randers 2 div. og d. 1. februar 3. div. i Århus. Sidste sæson blev resultatet at vi holdt pladsen i 2. div. For at få flere nye medlemmer til at udøve kajakpolo, fik nybegynder kursisterne en polo smagsprøve i forbindelse med deres svømmeprøve.

2 Herefter havde vi i september 8 10 nye medlemmer, der deltog i et kajakpolo begynder kursus. Ud af de 8 10 medlemmer, som deltog, er der 4 5 der stadig møder op til træning om mandagen. Så det er helt sikkert noget, vi gentager i år. I oktober var vi 7 såvel nye som gamle poloer, der skiftede bumpers (kofanger) på kajakkerne. Vi lagde ud med sandwich fra Kylling og Co. Det var også godt. Tak for året der er gået /Casper Materieludvalg (Martin) Mere information når man laver skadesanmeldelser Indrapportér gerne via Rokort systemet Det vil være en hjælp hvis brugeren sætter en tape markering af hvor skaden på båden er, så materieludvalget ikke skal lede. Begynderudvalg (Esben) 4 kurser gennemført i Opsamling af erfaringer og forberedelse af evt. ny struktur og holdene for 2015 er planlagt i foråret. Per Spejder instruktionsdag. Formålet var at give et mere ensartet udgangspunkt for instruktion, gentages i Opsamling på frigivelse til EPP2, der var ikke mange som tog prøven da den blev afholdt. Stævneudvalg (Jørgen) Målsætningen er at få nogle medlemmer til at deltage i stævner. Vi deltager i det som der er opbakning til, følg med på opslagstavlen. Torsdagstræning (GTS) blev fulgt at nogen. Gentages i 2015 evt. en anden ugedag Husudvalg (Flemming) Der har kun været småting der bliver lavet løbende Tak til Martin, Heine og Poul for at hjælpe til Svømmeudvalg (Anne Marie) Livredderplanen fungerer fint Rykket til så polo kan starte tidligere. Fra Tommy Tak for det arbejde i gør i udvalgene, det er utrolig vigtigt for klubben at i gør en indsats.

3 4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab for godkendelse og derefter budgettet for indeværende år Overskuddet i budgettet er en beslutning om at lægge fra om året til et husbyggeri Overskud på Minimum overskud for 2015 budgetteret på Det kan være lidt svært at regne indtægt ud da det svinger med ind/udmeldelser, men det plejer at udligne. 2014: 285 medlemmer Tilskud fra kommunen på til køb af kajakker, derfor er overskuddet større end budgetteret. Budget, vi regner med at lokaletilskud falder lidt i 2015, pga. ny udregningsmodel i kommunen Stævneindtægter Randers City og Havneræs Sponsorindtægt fra Sparekassen til byggeri på kr Budgettet Randers kommune sponsorerer til Randers City Marathon Spørgsmål: Niels Ulrik Indboforsikring? Hvordan er kajakker og indbo forsikret mod brand svar: klubbens kajakker er dækket af klubbens forsikring. Private af ejerens indboforsikring. Heidi Evt. besparelse på strøm Møntindkast til sauna Svar: Spørgsmålet er om hvor meget det sparer. Elregningen var på før vi fik sauna. Den største post er varme. Robert Der er meget få udgifter til bestyrelsesarbejde Svar bestyrelsen får dækket udgifter til forplejning og vi har en årlig weekendtur, som også er betalt. Hvis man begynder at give mere, så bør dem som laver andet frivilligt arbejde også have dækning. Snak om kørsel vi plejer at splejse til den der kører. Kørsel dækkes til officielle stævner Jørgen: Ros til bestyrelsen, det er dejligt at der er styr på økonomien. Der er et vist mådehold, men det er ikke fordi der ikke investeres.

4 Regnskabet blev godkendt. 5. Rettidigt indkomne forslag (dvs. er bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen) Indkomne forslag: Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændring Baggrund: vi er bange for at vi mister nogle af de begyndere der er på de sidste hold, da de venter til efter sommerferien, men mange kommer ikke i gang. NUVÆRENDE: 4. Kontingent 4.1. Kontingent for den forestående sæson fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet dækker for perioden 1. januar til 31. december og giroindbetales een gang årligt inden 1. april. Ved indmeldelse efter 1. august betales et halvt års kontingent. ÆNDRES TIL: 4. Kontingent 4.1. Kontingent for den forestående sæson fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet dækker for perioden 1. januar til 31. december og indbetales en gang årligt inden 1. april Ved nyindmeldelse i løbet af året betales kun for det antal måneder man er medlem i indmeldingsåret. Det samme gælder for genindmeldelser, hvis det er mere end 2 år siden man sidst har været medlem. Spørgsmål: Kan man opkræve et års kontingent ved begynderkurset? Svar: Måske er det farligt da mange tager kurset for at se om det er noget for dem. Snak om forskellige modeller for kursus + kontingent. Ændringen blev enstemmigt vedtaget Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændring NUVÆRENDE: 6.3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. ÆNDRES TIL: 6.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned.

5 Forslaget blev enstemmigt vedtaget Emne fra Jan Kudahl: Forslag om, at det kun er klubbens egne kajakker, der medtages på klubbens trailere ved sommerferieture til Sverige Begrundelse: Ved sommerferieturen til Sverige i 2014 blev en stor del af trailerne fyldt op med privatejede kajakker. (Med alle de nye privatejede kajakker indkøbt i 2014, kan vi kun frygte, at situationen bliver værre i 2015.) I 2014 indebar dette, at der ikke var et tilstrækkeligt antal begynderkajakker og ikke altid kajakker nok til rådighed. Sommerferieturen til Sverige er både en familietur, hvor ikke kajakkyndige familiemedlemmer kan prøve kræfter med kajakroningens glæder og en oplagt mulighed for, at man kan afprøve andre og sværere kajaktyper. Derfor finder vi det vigtigt, at de to trailere er fyldt op med et tilstrækkeligt antal begynderkajakker samt et bredt udvalg af klubkajakker fra hele sværhedsspektret. Privatejede kajakker bør man derfor selv skulle transportere for egen regning, medmindre de stilles til fri afbenyttelse for alle. Kommentarer: Mød op når der pakkes Opfordring til at pakke på taget for dem der har udstyr til det, og byd ind, hvis der er ekstra plads. Private kajakker fyldte for meget på traileren Ideer til at planlægge i god tid, evt. på opslaget hvor man kan ønske hvilken klubkajak man ønsker der tages med. Enighed om at planlægge tidligere, og få et bredt udvalg af klubkajakker med. 6. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret Kommentarer: Det er utroligt billigt Hvis vi betaler lidt mere, kommer vi hurtigere til at have kapital til at bygge Vi skal passe på ikke at sætte det for meget op, vi risikerer at miste dem som måske ikke ror så meget. Vedtaget 7. Valg af formand Tommy blev genvalgt

6 8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer Jeanett og Anja blev genvalgt 9. Valg af to suppleanter Trine modtager ikke genvalg Heidi Mikkelsen blev valgt Anne blev genvalgt 10. Valg af revisorer Brian og Ida blev genvalgt 11. Eventuelt Orientering om nye sikkerhedsregler Nye regler skal være udarbejdet 1. maj ud fra DKF s udarbejdede retningslinjer og minimumskrav. Bestyrelsen er i gang med arbejdet Overordnede ændringer/krav: Forskellige regler afhængig af rovand Forskellige regler afhængig af forhold (vinter, mørke mv.) Beskrivelse af hvem der har ansvaret for sikkerheden Nyt at børn under 14 skal bære vest hele året før var det 12 Kommentarer: Evt. inkluder i reglerne at man skal skrive sig ud når man går på vandet og at man husker at skrive sig ind når man kommer ind. Snak om gentagelse af makkerredning og svømmeprøve spørgsmålet er om det skal skrives ind i sikkerhedsreglerne, da det så er op til klubben at sikre at det sker hvert år. Men klubben bør stille mulighederne til rådighed for at øve, for eksempel til store legedag EPP2 prøver (Ulrik) Vi skal tilstræbe at klubbens roere, nye som øvede består EPP2. Skal vi stille krav om at man skal have EPP2 hvis man skal uden for dagligt rovand. Det bør være et krav at begynderne skal aflægge EPP2 ved afslutning Philip og Jan vil gerne tage nybegyndere torsdage igen i år men kl Børne /ungdomspolitik Det skal være synligt hvordan klubben arbejder med børn og unge det ligger allerede på hjemmesiden.

7 Der skal følges op på børneattester, og sikres at alle har. Afgående medlemmer fra udvalg og bestyrelse Steffen udtræder af stævneudvalg, hjemmeside, Randers City Kajak Marathon. Meld gerne ind til bestyrelsen hvis man vil deltage Esben udtræder af begynderudvalg Trine udtræder af bestyrelsen som suppleant Pokaler blev uddelt Bemærkelsesværdighedspokalen: Karsten Boll Km børn: David Kudahl Km pokal ungdom: Philip Kudahl Km pokal damer: Heidi G. Mikkelsen Km pokal mænd: Johnny Schmidt 4204 km Årets begynder: Jesper Schmidt 780 km Tak for god ro og orden.

8 Bilag Formandens beretning Generalforsamling 7. februar 2015 formandens beretning Kære medlemmer! Så er vi her igen 2014 gik sørme hurtigt, synes jeg. Det er da ikke et år siden, vi havde generalforsamling sidst?! Nå. jeg springer helt sikkert over mange detaljer fra året der gik ikke fordi de betyder mindre i forholde til det jeg nævner, men fordi der er så meget et dejligt luksusproblem og fordi mange begivenheder er detaljeret omtalt i Glimt og hjemmesiden.. Og hva bød 2014 så på?: Havneræs igen med rigtig mange deltagere, knapt 100, så vidt jeg husker og Ole og damerne stod igen klar med suppe, kaffe og kage, hjælpebåde, tidtagere og Max var også på plads så det er heldigvis blevet et solidt robust koncept, der er blevet skabt omkring dette arrangement. Tak til alle hjælpere! Så fik vi vores bådhusudvidelse op at stå. Hold op hvor var det dejligt, men der er godt nok ved at være fyldt godt op på hylderne igen Og hvor var det dejligt at få plads til trailerne, så de kan stå i fred og så de kan pakkes dagen før man skal afsted... Generalforsamlingen gav blandt andet en lang debat om begynderroningen en debat som blev taget op flere gange i løbet af året, blandt andet ved medlemsmødet ved standerstrygningen og på bestyrelsesweekenden. Flere er kommet med indput til et nyt koncept, der sigter mod at de nye roere bliver bedre til at ro m.v. inden de slippes løs på egen hånd. I løbet af foråret, herunder forbindelse med vores sædvanlige opstartsmøde inden kurserne, vil vi prøve at blive mere konkrete, således at vi kan have et nyt koncept parat inden næste års interesserede begynder at melde sig. Så kom standerhejsningen med indlagt bådhusindvielse og med efterfølgende fest og boblevandssmagning. Bruno stod for den lækre mad fra hans franske hjemegn og Smagevin stillede nok engang op og præsenterede en række forskellige velsmagende mousserende vine. Vinteren igennem blev der svømmet og spillet kajakpolo i Tirsdalens Skoles svømmehal. Tak til Anne Marie og Casper og alle livredderne. Og Esben: Hvor meget gang var der i floorball og badminton? godt at du har tid og lyst til at stille op med det alternativ!

9 For at geare instruktører og hjælpere, havde vi inviteret en af vores dygtigste trænere/instruktører Per Spejder, til at tilrette vores roteknikker og til at komme med input, til hvad vi skal fokusere på overfor de nye roere. Jeg kan afsløre at vi igen har fået Per til at komme Palmesøndag (som sidste år) og give os et roteknisk spark. Så de af jer, der er instruktører eller hjlæpere: sæt kryds i kalenderen. Der er ca. 12 pladser på denne i.m.o. supergode instruktionsdag. Børneholdet fortsætter sin succes, så her skal lyde stor tak til instruktører og hjælpere. Der bliver taget rigtig godt hånd om klubbens fremtidige roere. Sidste weekend i maj blev den 2. udgave af Randers City Kajak Marathon så afviklet nu som en del af Dansprint cup en. I 2014 var der ca. 50 kajakker til start en rigtig fin fremgang fra Det blev igen et rigtigt vellykket arrangement. Tak til Steffen og til alle jer der hjalp til med alt fra startlister og nummerudlevering til madlavning og alle de andre opgaver der bare klappede og skabte et meget velgennemført arrangement. Så blev det Sct. Hans og det var også denne dag at vi fejrede noget så usædvanligt som et 50 års jubilæum i klubben. Johnny Schmidt, tidligere formand o.m.a. og nuværende æresmedlem, rundede 50 år som medlem i KKG!!! Det blev selvfølgelig behørigt fejret. Sommerferien hos Jan og Eva Lena? Kunne ikke være bedre, også fordi vandet var usædvanligt varmt. Jeg tror sgu vi laver en tur derop i uge 29 igen i år... Og så blev det igen et hyggeligt klubmesterskab med den sædvanlige vinder, MEN Schmidt junior ku godt se ud til at blive en skarp udfordrer de kommende år ikke Brian? 2. lørdag i september blev startskuddet for det nye Tour de Gudenaa Marathon. Efter en række år med stærkt faldende deltagerantal besluttede DKF med Sport Event Danmark i ryggen at forsøge sig med at gøre det traditionsrige løb til en endages begivenhed med Silkeborg som startsted og Randers som mål og med kajakklubberne i Silkeborg og Randers som medaktører i afviklingen af arrangementet. Flemming D. har været vores repræsentant i den nye organisation og takket være hans arbejde og samarbejdet med Event Randers fik vi et rigtigt fint arrangement på Justesens Plæne. Vi fik ikke noget økonomisk ud af at hjælpe til i Randers, så derfor har bestyrelsen meddelt komiteen at vi fremover kun vil stille med lønnede hjælpere og ikke andet eftersom vi alligevel ikke havde nogen som helst indflydelse på beslutningerne omkring

10 arrangementet i Randers. Vi havde ikke så mange roere med, men alle gennemførte flot, men var også godt trætte efter en lang tur i modvind! Så blev det tid for Lyserød Lørdag extended. 54 kvindelige roere fra Jylland og Fyn stillede til start i løbet, som var en del af den landsdækkende Støt Brysterne dag, og de havde et rigtigt fint løb. Tusind tak til Jeanett og de mange hjælpere i følgebåde, i køkken o.s.v. for igen at lave et velgennemført arrangement som efterfølgende fik mange roser fra de deltagende kvinder. Så blev standeren strøget og vi havde efterfølgende et godt medlemsmøde siddende i den lune efterårssol hvor især begynderkurset, dets indhold og varighed blev drøftet. Dagen sluttede denne gang en Oktoberfest med en af Annemette og Trine yderst vellavet Münchengryde og en af Jan dejlig Apfelstrudel til dessert. En dejlig dag at afslutte sæsonen med! Tre bestyrelsesmedlemmer tog til medlemsmøde i DKF regi hos Marselisborg Kajakklub. Det er et nyt initiativ, der skal medvirke til at DKF får bedre føling med, hvad der sker i klubberne og klubberne får bedre føling med, hvad der sker i DKF. Der blev blandt andet snakket om kajaksportens organisering og struktur og om de nye sikkerhedsregler (som Anja og jeg er ved at indarbejde i klubbens egne regler). Året sluttede som sædvanligt med Nytårsroning. Der er i mine øjne ikke en bedre måde at slutte året på i kajakklubben at være blandt gode klubkammerater og sige tak for det gamle år og ønske hinanden et rigtig godt nytår. Lidt af hvert... Om Glimt:Henning har nu været redaktør på Glimt i et års tid og det har været rigtig dejligt at opleve, at du faktisk vil noget med bladet og har udfordret os alle på den opgave. Jeg tror på at vi har et klubblad i mange år endnu altså hvis vi alle bidrager til det... Handicap en er fortsat en af de aktiviteter, der danner klubbens sociale omdrejningspunkt og vi må bare i den grad takke jer handicap piger, der bliver ved med at stille op onsdag efter onsdag og tager tid og griller pølser. Fremmødet til vore arrangementer, både fest og arbejde, har på nær en enkelt arbejdsdag været rigtig flot og det betyder bare så meget for klubben og for bestyrelsen m.a.o. BLIV VED MED DET! det gør det hele arbejdet værd!

11 Vores nye varmtvanddsystem har nu kørt i to hele kalenderår og vi har aldrig manglet varmt vand selv ikke til hanvneræs med over 100 deltagere. MEN anlægget har ikke givet den forventede besparelse på elregningen, trods et uændret vandforbrug. Drejer, som leverede anlægget blev sat på sagen og ifølge deres målinger anvender vi op til 70% af vores el forbrug til opvarmning, et tal som understreger at vores klubhus ikke længere er særligt energirigtigt. Men noget af det kan jo også skyldes et højere aktivitetsniveau i klubben og så er det jo ikke så skidt endda. Og så havde vi også i oktober møde med Randers Komune. Vi vil gerne have begrænset uvedkommendes adgang til vores klubområde. Planen er at etablere hegn med låger på hver side af klubområdet kombineret med en ny offentlig sti bag bag bådhusene over mod naturskolens område. Der bliver således fortsat adgang for gående til at passere klubområdet, men cyklisterne bliver ledt udenom. Indhegningen vil blive kombineret med skiltning á la Naturskolens, hvoraf det fremgår at man er velkommen til at gå igennem vores område, men at det ikke er tilladt at tage ophold der. Så snart det endelige accept fra kommunen foreligger vender jeg tilbage med mere nyt herom. Til slut vil jeg sig tak for et dejligt år i bestyrelsen, tak til alle udvalgsmedlemmerne for jeres store arbejde og tak til alle de medlemmer, der har stillet op til stort og småt ved arbejdsdage og arrangementsafviklinger. Tommy Generalforsamlingen 7. februar 2015

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 504 - feb. 2012 Indkaldelse til Generalforsamling Regenskab og budget Masser af visioner for klubben Operation Ren Sø 20102 Ergometer DM 2012 Nyd Kristi Himmelfartsdag

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

LIMNYT Nr. 7 September 2013

LIMNYT Nr. 7 September 2013 LIMNYT Nr. 7 September 2013 Nr. 7 September 2013 I dette nummer: Hvad er det for en klub vi ønsker os? Roregler om vinteren Nyt fra havkajakudvalget Beretning fra en begynder Elitestævner: EM maraton,

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk En tenniscamp er ikke bare tennis, men også tid til fordybelse - som her, hvor Sophie plukker kløver... NÆSTVED TENNIS KLUB Nygårdsvej 102, 4700

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig.

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. F K Odsherred Generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00 i Vig Bio Cafe. Ravnsbjergvej 2. 4560 Vig. Tilstede var 28 stemmeberettigede. Formand Torben Møller

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

HængereN MKC- MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5. NR: 1 MartS - 1999. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS

HængereN MKC- MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5. NR: 1 MartS - 1999. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS NR: 1 MartS - 1999 MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE MKC- HængereN MedlemsblaD FoR MarselisborG KajaK CluB - AarhuS STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5 BESTYRELSEN UDVALG (Kontaktpersoner) Formand:

Læs mere