Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer."

Transkript

1 Generaforsamling i kano og kajakklubben Gudenaa den 6. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Esben blev valgt Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig 2. Formandens beretning (Se bilag) Beretningen blev godkendt 3. Beretninger fra udvalgene Børne junior og ungdomsudvalg (Niels Ulrik) God sæson med børn/unge Tak til alle deltagere, hjælpere, forældre og alle der har bidraget Opdeling i grupper begynder/øvede/kap fungerer godt Hygge er vigtig og forældrene er gode til at hjælpe Vi var i Skive og Nibe til kajakrally samt to gange i Randers Deltagere DM Marathon (Søren), TdGM (Søren, Bjørn, Philip og Martin), Nordisk Marathon i Silkeborg (Philip) David fik børne kilometerpokalen, og Philip ungdomskilometerpokalen Polo (Kasper) Årsberetning kajakpolo: I løbet af 2014 har vi haft 4 indtjenings arrangementer. I alt er der tjent kr. ind til kajakpolo. De 3 ud af 4 arrangementer har foregået ude på Tirsdalens skole. Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer. For at gøre opmærksom på sporten har vi været til; RGF sports camp svømning torsdag uge 27. Vorup skoles 9. klasser prøvede kajakpolo i deres idræts timer/ Neptun svømmehold prøvede kajakpolo torsdag d. 29. januar. Siden sidste generalforsamling har vi været til stævne d. 9. marts i Randers 2. div., Stævne d. 9. november i Randers 2 div. og d. 1. februar 3. div. i Århus. Sidste sæson blev resultatet at vi holdt pladsen i 2. div. For at få flere nye medlemmer til at udøve kajakpolo, fik nybegynder kursisterne en polo smagsprøve i forbindelse med deres svømmeprøve.

2 Herefter havde vi i september 8 10 nye medlemmer, der deltog i et kajakpolo begynder kursus. Ud af de 8 10 medlemmer, som deltog, er der 4 5 der stadig møder op til træning om mandagen. Så det er helt sikkert noget, vi gentager i år. I oktober var vi 7 såvel nye som gamle poloer, der skiftede bumpers (kofanger) på kajakkerne. Vi lagde ud med sandwich fra Kylling og Co. Det var også godt. Tak for året der er gået /Casper Materieludvalg (Martin) Mere information når man laver skadesanmeldelser Indrapportér gerne via Rokort systemet Det vil være en hjælp hvis brugeren sætter en tape markering af hvor skaden på båden er, så materieludvalget ikke skal lede. Begynderudvalg (Esben) 4 kurser gennemført i Opsamling af erfaringer og forberedelse af evt. ny struktur og holdene for 2015 er planlagt i foråret. Per Spejder instruktionsdag. Formålet var at give et mere ensartet udgangspunkt for instruktion, gentages i Opsamling på frigivelse til EPP2, der var ikke mange som tog prøven da den blev afholdt. Stævneudvalg (Jørgen) Målsætningen er at få nogle medlemmer til at deltage i stævner. Vi deltager i det som der er opbakning til, følg med på opslagstavlen. Torsdagstræning (GTS) blev fulgt at nogen. Gentages i 2015 evt. en anden ugedag Husudvalg (Flemming) Der har kun været småting der bliver lavet løbende Tak til Martin, Heine og Poul for at hjælpe til Svømmeudvalg (Anne Marie) Livredderplanen fungerer fint Rykket til så polo kan starte tidligere. Fra Tommy Tak for det arbejde i gør i udvalgene, det er utrolig vigtigt for klubben at i gør en indsats.

3 4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab for godkendelse og derefter budgettet for indeværende år Overskuddet i budgettet er en beslutning om at lægge fra om året til et husbyggeri Overskud på Minimum overskud for 2015 budgetteret på Det kan være lidt svært at regne indtægt ud da det svinger med ind/udmeldelser, men det plejer at udligne. 2014: 285 medlemmer Tilskud fra kommunen på til køb af kajakker, derfor er overskuddet større end budgetteret. Budget, vi regner med at lokaletilskud falder lidt i 2015, pga. ny udregningsmodel i kommunen Stævneindtægter Randers City og Havneræs Sponsorindtægt fra Sparekassen til byggeri på kr Budgettet Randers kommune sponsorerer til Randers City Marathon Spørgsmål: Niels Ulrik Indboforsikring? Hvordan er kajakker og indbo forsikret mod brand svar: klubbens kajakker er dækket af klubbens forsikring. Private af ejerens indboforsikring. Heidi Evt. besparelse på strøm Møntindkast til sauna Svar: Spørgsmålet er om hvor meget det sparer. Elregningen var på før vi fik sauna. Den største post er varme. Robert Der er meget få udgifter til bestyrelsesarbejde Svar bestyrelsen får dækket udgifter til forplejning og vi har en årlig weekendtur, som også er betalt. Hvis man begynder at give mere, så bør dem som laver andet frivilligt arbejde også have dækning. Snak om kørsel vi plejer at splejse til den der kører. Kørsel dækkes til officielle stævner Jørgen: Ros til bestyrelsen, det er dejligt at der er styr på økonomien. Der er et vist mådehold, men det er ikke fordi der ikke investeres.

4 Regnskabet blev godkendt. 5. Rettidigt indkomne forslag (dvs. er bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen) Indkomne forslag: Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændring Baggrund: vi er bange for at vi mister nogle af de begyndere der er på de sidste hold, da de venter til efter sommerferien, men mange kommer ikke i gang. NUVÆRENDE: 4. Kontingent 4.1. Kontingent for den forestående sæson fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet dækker for perioden 1. januar til 31. december og giroindbetales een gang årligt inden 1. april. Ved indmeldelse efter 1. august betales et halvt års kontingent. ÆNDRES TIL: 4. Kontingent 4.1. Kontingent for den forestående sæson fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet dækker for perioden 1. januar til 31. december og indbetales en gang årligt inden 1. april Ved nyindmeldelse i løbet af året betales kun for det antal måneder man er medlem i indmeldingsåret. Det samme gælder for genindmeldelser, hvis det er mere end 2 år siden man sidst har været medlem. Spørgsmål: Kan man opkræve et års kontingent ved begynderkurset? Svar: Måske er det farligt da mange tager kurset for at se om det er noget for dem. Snak om forskellige modeller for kursus + kontingent. Ændringen blev enstemmigt vedtaget Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændring NUVÆRENDE: 6.3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. ÆNDRES TIL: 6.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned.

5 Forslaget blev enstemmigt vedtaget Emne fra Jan Kudahl: Forslag om, at det kun er klubbens egne kajakker, der medtages på klubbens trailere ved sommerferieture til Sverige Begrundelse: Ved sommerferieturen til Sverige i 2014 blev en stor del af trailerne fyldt op med privatejede kajakker. (Med alle de nye privatejede kajakker indkøbt i 2014, kan vi kun frygte, at situationen bliver værre i 2015.) I 2014 indebar dette, at der ikke var et tilstrækkeligt antal begynderkajakker og ikke altid kajakker nok til rådighed. Sommerferieturen til Sverige er både en familietur, hvor ikke kajakkyndige familiemedlemmer kan prøve kræfter med kajakroningens glæder og en oplagt mulighed for, at man kan afprøve andre og sværere kajaktyper. Derfor finder vi det vigtigt, at de to trailere er fyldt op med et tilstrækkeligt antal begynderkajakker samt et bredt udvalg af klubkajakker fra hele sværhedsspektret. Privatejede kajakker bør man derfor selv skulle transportere for egen regning, medmindre de stilles til fri afbenyttelse for alle. Kommentarer: Mød op når der pakkes Opfordring til at pakke på taget for dem der har udstyr til det, og byd ind, hvis der er ekstra plads. Private kajakker fyldte for meget på traileren Ideer til at planlægge i god tid, evt. på opslaget hvor man kan ønske hvilken klubkajak man ønsker der tages med. Enighed om at planlægge tidligere, og få et bredt udvalg af klubkajakker med. 6. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret Kommentarer: Det er utroligt billigt Hvis vi betaler lidt mere, kommer vi hurtigere til at have kapital til at bygge Vi skal passe på ikke at sætte det for meget op, vi risikerer at miste dem som måske ikke ror så meget. Vedtaget 7. Valg af formand Tommy blev genvalgt

6 8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer Jeanett og Anja blev genvalgt 9. Valg af to suppleanter Trine modtager ikke genvalg Heidi Mikkelsen blev valgt Anne blev genvalgt 10. Valg af revisorer Brian og Ida blev genvalgt 11. Eventuelt Orientering om nye sikkerhedsregler Nye regler skal være udarbejdet 1. maj ud fra DKF s udarbejdede retningslinjer og minimumskrav. Bestyrelsen er i gang med arbejdet Overordnede ændringer/krav: Forskellige regler afhængig af rovand Forskellige regler afhængig af forhold (vinter, mørke mv.) Beskrivelse af hvem der har ansvaret for sikkerheden Nyt at børn under 14 skal bære vest hele året før var det 12 Kommentarer: Evt. inkluder i reglerne at man skal skrive sig ud når man går på vandet og at man husker at skrive sig ind når man kommer ind. Snak om gentagelse af makkerredning og svømmeprøve spørgsmålet er om det skal skrives ind i sikkerhedsreglerne, da det så er op til klubben at sikre at det sker hvert år. Men klubben bør stille mulighederne til rådighed for at øve, for eksempel til store legedag EPP2 prøver (Ulrik) Vi skal tilstræbe at klubbens roere, nye som øvede består EPP2. Skal vi stille krav om at man skal have EPP2 hvis man skal uden for dagligt rovand. Det bør være et krav at begynderne skal aflægge EPP2 ved afslutning Philip og Jan vil gerne tage nybegyndere torsdage igen i år men kl Børne /ungdomspolitik Det skal være synligt hvordan klubben arbejder med børn og unge det ligger allerede på hjemmesiden.

7 Der skal følges op på børneattester, og sikres at alle har. Afgående medlemmer fra udvalg og bestyrelse Steffen udtræder af stævneudvalg, hjemmeside, Randers City Kajak Marathon. Meld gerne ind til bestyrelsen hvis man vil deltage Esben udtræder af begynderudvalg Trine udtræder af bestyrelsen som suppleant Pokaler blev uddelt Bemærkelsesværdighedspokalen: Karsten Boll Km børn: David Kudahl Km pokal ungdom: Philip Kudahl Km pokal damer: Heidi G. Mikkelsen Km pokal mænd: Johnny Schmidt 4204 km Årets begynder: Jesper Schmidt 780 km Tak for god ro og orden.

8 Bilag Formandens beretning Generalforsamling 7. februar 2015 formandens beretning Kære medlemmer! Så er vi her igen 2014 gik sørme hurtigt, synes jeg. Det er da ikke et år siden, vi havde generalforsamling sidst?! Nå. jeg springer helt sikkert over mange detaljer fra året der gik ikke fordi de betyder mindre i forholde til det jeg nævner, men fordi der er så meget et dejligt luksusproblem og fordi mange begivenheder er detaljeret omtalt i Glimt og hjemmesiden.. Og hva bød 2014 så på?: Havneræs igen med rigtig mange deltagere, knapt 100, så vidt jeg husker og Ole og damerne stod igen klar med suppe, kaffe og kage, hjælpebåde, tidtagere og Max var også på plads så det er heldigvis blevet et solidt robust koncept, der er blevet skabt omkring dette arrangement. Tak til alle hjælpere! Så fik vi vores bådhusudvidelse op at stå. Hold op hvor var det dejligt, men der er godt nok ved at være fyldt godt op på hylderne igen Og hvor var det dejligt at få plads til trailerne, så de kan stå i fred og så de kan pakkes dagen før man skal afsted... Generalforsamlingen gav blandt andet en lang debat om begynderroningen en debat som blev taget op flere gange i løbet af året, blandt andet ved medlemsmødet ved standerstrygningen og på bestyrelsesweekenden. Flere er kommet med indput til et nyt koncept, der sigter mod at de nye roere bliver bedre til at ro m.v. inden de slippes løs på egen hånd. I løbet af foråret, herunder forbindelse med vores sædvanlige opstartsmøde inden kurserne, vil vi prøve at blive mere konkrete, således at vi kan have et nyt koncept parat inden næste års interesserede begynder at melde sig. Så kom standerhejsningen med indlagt bådhusindvielse og med efterfølgende fest og boblevandssmagning. Bruno stod for den lækre mad fra hans franske hjemegn og Smagevin stillede nok engang op og præsenterede en række forskellige velsmagende mousserende vine. Vinteren igennem blev der svømmet og spillet kajakpolo i Tirsdalens Skoles svømmehal. Tak til Anne Marie og Casper og alle livredderne. Og Esben: Hvor meget gang var der i floorball og badminton? godt at du har tid og lyst til at stille op med det alternativ!

9 For at geare instruktører og hjælpere, havde vi inviteret en af vores dygtigste trænere/instruktører Per Spejder, til at tilrette vores roteknikker og til at komme med input, til hvad vi skal fokusere på overfor de nye roere. Jeg kan afsløre at vi igen har fået Per til at komme Palmesøndag (som sidste år) og give os et roteknisk spark. Så de af jer, der er instruktører eller hjlæpere: sæt kryds i kalenderen. Der er ca. 12 pladser på denne i.m.o. supergode instruktionsdag. Børneholdet fortsætter sin succes, så her skal lyde stor tak til instruktører og hjælpere. Der bliver taget rigtig godt hånd om klubbens fremtidige roere. Sidste weekend i maj blev den 2. udgave af Randers City Kajak Marathon så afviklet nu som en del af Dansprint cup en. I 2014 var der ca. 50 kajakker til start en rigtig fin fremgang fra Det blev igen et rigtigt vellykket arrangement. Tak til Steffen og til alle jer der hjalp til med alt fra startlister og nummerudlevering til madlavning og alle de andre opgaver der bare klappede og skabte et meget velgennemført arrangement. Så blev det Sct. Hans og det var også denne dag at vi fejrede noget så usædvanligt som et 50 års jubilæum i klubben. Johnny Schmidt, tidligere formand o.m.a. og nuværende æresmedlem, rundede 50 år som medlem i KKG!!! Det blev selvfølgelig behørigt fejret. Sommerferien hos Jan og Eva Lena? Kunne ikke være bedre, også fordi vandet var usædvanligt varmt. Jeg tror sgu vi laver en tur derop i uge 29 igen i år... Og så blev det igen et hyggeligt klubmesterskab med den sædvanlige vinder, MEN Schmidt junior ku godt se ud til at blive en skarp udfordrer de kommende år ikke Brian? 2. lørdag i september blev startskuddet for det nye Tour de Gudenaa Marathon. Efter en række år med stærkt faldende deltagerantal besluttede DKF med Sport Event Danmark i ryggen at forsøge sig med at gøre det traditionsrige løb til en endages begivenhed med Silkeborg som startsted og Randers som mål og med kajakklubberne i Silkeborg og Randers som medaktører i afviklingen af arrangementet. Flemming D. har været vores repræsentant i den nye organisation og takket være hans arbejde og samarbejdet med Event Randers fik vi et rigtigt fint arrangement på Justesens Plæne. Vi fik ikke noget økonomisk ud af at hjælpe til i Randers, så derfor har bestyrelsen meddelt komiteen at vi fremover kun vil stille med lønnede hjælpere og ikke andet eftersom vi alligevel ikke havde nogen som helst indflydelse på beslutningerne omkring

10 arrangementet i Randers. Vi havde ikke så mange roere med, men alle gennemførte flot, men var også godt trætte efter en lang tur i modvind! Så blev det tid for Lyserød Lørdag extended. 54 kvindelige roere fra Jylland og Fyn stillede til start i løbet, som var en del af den landsdækkende Støt Brysterne dag, og de havde et rigtigt fint løb. Tusind tak til Jeanett og de mange hjælpere i følgebåde, i køkken o.s.v. for igen at lave et velgennemført arrangement som efterfølgende fik mange roser fra de deltagende kvinder. Så blev standeren strøget og vi havde efterfølgende et godt medlemsmøde siddende i den lune efterårssol hvor især begynderkurset, dets indhold og varighed blev drøftet. Dagen sluttede denne gang en Oktoberfest med en af Annemette og Trine yderst vellavet Münchengryde og en af Jan dejlig Apfelstrudel til dessert. En dejlig dag at afslutte sæsonen med! Tre bestyrelsesmedlemmer tog til medlemsmøde i DKF regi hos Marselisborg Kajakklub. Det er et nyt initiativ, der skal medvirke til at DKF får bedre føling med, hvad der sker i klubberne og klubberne får bedre føling med, hvad der sker i DKF. Der blev blandt andet snakket om kajaksportens organisering og struktur og om de nye sikkerhedsregler (som Anja og jeg er ved at indarbejde i klubbens egne regler). Året sluttede som sædvanligt med Nytårsroning. Der er i mine øjne ikke en bedre måde at slutte året på i kajakklubben at være blandt gode klubkammerater og sige tak for det gamle år og ønske hinanden et rigtig godt nytår. Lidt af hvert... Om Glimt:Henning har nu været redaktør på Glimt i et års tid og det har været rigtig dejligt at opleve, at du faktisk vil noget med bladet og har udfordret os alle på den opgave. Jeg tror på at vi har et klubblad i mange år endnu altså hvis vi alle bidrager til det... Handicap en er fortsat en af de aktiviteter, der danner klubbens sociale omdrejningspunkt og vi må bare i den grad takke jer handicap piger, der bliver ved med at stille op onsdag efter onsdag og tager tid og griller pølser. Fremmødet til vore arrangementer, både fest og arbejde, har på nær en enkelt arbejdsdag været rigtig flot og det betyder bare så meget for klubben og for bestyrelsen m.a.o. BLIV VED MED DET! det gør det hele arbejdet værd!

11 Vores nye varmtvanddsystem har nu kørt i to hele kalenderår og vi har aldrig manglet varmt vand selv ikke til hanvneræs med over 100 deltagere. MEN anlægget har ikke givet den forventede besparelse på elregningen, trods et uændret vandforbrug. Drejer, som leverede anlægget blev sat på sagen og ifølge deres målinger anvender vi op til 70% af vores el forbrug til opvarmning, et tal som understreger at vores klubhus ikke længere er særligt energirigtigt. Men noget af det kan jo også skyldes et højere aktivitetsniveau i klubben og så er det jo ikke så skidt endda. Og så havde vi også i oktober møde med Randers Komune. Vi vil gerne have begrænset uvedkommendes adgang til vores klubområde. Planen er at etablere hegn med låger på hver side af klubområdet kombineret med en ny offentlig sti bag bag bådhusene over mod naturskolens område. Der bliver således fortsat adgang for gående til at passere klubområdet, men cyklisterne bliver ledt udenom. Indhegningen vil blive kombineret med skiltning á la Naturskolens, hvoraf det fremgår at man er velkommen til at gå igennem vores område, men at det ikke er tilladt at tage ophold der. Så snart det endelige accept fra kommunen foreligger vender jeg tilbage med mere nyt herom. Til slut vil jeg sig tak for et dejligt år i bestyrelsen, tak til alle udvalgsmedlemmerne for jeres store arbejde og tak til alle de medlemmer, der har stillet op til stort og småt ved arbejdsdage og arrangementsafviklinger. Tommy Generalforsamlingen 7. februar 2015

Generalforsamling i kano og kajakklubben Gudenaa den 1. februar 2014. Referat. Der blev uddelt kilometerpokaler

Generalforsamling i kano og kajakklubben Gudenaa den 1. februar 2014. Referat. Der blev uddelt kilometerpokaler Generalforsamling i kano og kajakklubben Gudenaa den 1. februar 2014 Referat Der blev uddelt kilometerpokaler Børn David Lauridsen Ungdom Søren Ravn Damer Ina Nielsen Herrer Johnny Schmidt Begynder Agnieszka

Læs mere

lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00

lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00 Indbydelse til generalforsamling i Kano- og Kajakklubben Gudenå lørdag den 6. februar 2016 kl. 14.00 i klubhuset Fællesningen er rykket til kl. 11.00 og der er gule ærter kl. 13.00 Dagsorden i henhold

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015

I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til. Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 I henhold til Sundby Kajakklubs love indkaldes der hermed til Sundby Kajakklubs ordinære generalforsamling forår 2015 som afholdes i klubben tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen ved Kano- og Kajakklubben Gudenaa den 25. februar 2012.

Referat af generalforsamlingen ved Kano- og Kajakklubben Gudenaa den 25. februar 2012. Referat af generalforsamlingen ved Kano- og Kajakklubben Gudenaa den 25. februar 2012. Dagsorden ifølge klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Eventuelle beretninger fra udvalg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 7 sæson 2006/07 Dato: Mandag 4. september 2006 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Bjørn

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Generalforsamling i Kano- og Kajakklubben Gudenå lørdag den 6. februar 2016

Generalforsamling i Kano- og Kajakklubben Gudenå lørdag den 6. februar 2016 Generalforsamling i Kano- og Kajakklubben Gudenå lørdag den 6. februar 2016 Velkomst ved Tommy Kjær Ca. 40 deltagere, inkl. bestyrelsen Referent: Linda Kirkeby Lauridsen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Referat af Efterårsgeneralforsamling 2008-10-25 1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsorden ifølge lovene. 2. Formandens beretning for sæsonen. Formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Gudenå Glimt. Medlemsblad for Kano- og Kajakklubben GUDENAA Maj 2015. Lysglimt... 3. Referat fra Generalforsamling... 5. Hans Victor Jensen...

Gudenå Glimt. Medlemsblad for Kano- og Kajakklubben GUDENAA Maj 2015. Lysglimt... 3. Referat fra Generalforsamling... 5. Hans Victor Jensen... Gudenå Glimt Medlemsblad for Kano- og Kajakklubben GUDENAA Maj 2015 Lysglimt... 3 Referat fra Generalforsamling... 5 Hans Victor Jensen...11 Stafetten...12 Sikkerheds- Bestemmelser...13 Ordensregler...18

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball Torsdag den 23-02-2017 1. Dagsorden 1. dagsorden 2. Valg af dirigent og referent samt konstatering af om generalforsamlingen er lovligt varslet. 3.

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. Ingen er indkommet

2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. Ingen er indkommet Efterårsgeneralforsamling 2011 1) Valg af dirigent. 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. 3) Formanden aflægger beretning for sæsonen. 4) Kassereren

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling Holte Roklub Mandag d. 6. februar 2012 kl i klubbens lokaler.

Generalforsamling Holte Roklub Mandag d. 6. februar 2012 kl i klubbens lokaler. Generalforsamling 2012 - Holte Roklub Mandag d. 6. februar 2012 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Antal fremmødte: Ca. 70 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer (Polo-repræsentant Anders Rohde forhindret). Referat

Læs mere

Ringsted Ro- og Kajakklub

Ringsted Ro- og Kajakklub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Ringsted Ro- og, og dens hjemsted er Ringsted Kommune. Klubbens formål er roning og kajakroning. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg 1 Roudvalg Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012 Referat Deltagere: Poul, Kurt, Marianne, Louise, Christina, 2xFlemming, Jørgen Damgaard og Jesper Afbud: Pia, Preben, Birger, Leif og Jørgen

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat I. Velkomst Sten Graversen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Han overlod ordet til Børge Holm, som ville sige nogle ord om den

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Onsdag, den 10. februar 2016 kl i klubhuset, Østre Kanalvej 14, 5000 Odense C

Onsdag, den 10. februar 2016 kl i klubhuset, Østre Kanalvej 14, 5000 Odense C Referat af ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub 2016 Onsdag, den 10. februar 2016 kl. 19.00 i klubhuset, Østre Kanalvej 14, 5000 Odense C Generalforsamlingen åbnes af formanden. Generalforsamlingen

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Standerstrygningstale 2016

Standerstrygningstale 2016 Standerstrygningstale 2016 Velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde til denne standerstrygning i vores 80 års jubilæumsår. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året.

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året. Efterårsgeneralforsamlingen 2010 Dagsorden efter lovene: 1) Valg af dirigent. 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. 3) Formanden aflægger beretning

Læs mere