Bredalsparken og Grenhusene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredalsparken og Grenhusene"

Transkript

1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar årgang nr. 1 1

2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler og læserbreve. Navngivne artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter. Anonyme artikler optages ikke. Indlæg m.v. kan evt. optages under mærke. Sats & tryk: Hellbrandt A/S Arn. Nielsens Blv Hvidovre Tlf.: Oplag: Bladet udkommer 4 gange årligt i 1650 ekspl. Redaktionens adresse: Stof til bladet afleveres til redaktionen, Berners Vænge 11, kld. Distribution: Bladet uddeles til beboerne i Bredalsparken & Grenhusene samt til Hvidovre Kommunalbestyrelse og DAB. Sendes desuden til beboerbladsudveksling i Boligselskabernes Landsforening. Deadline: Stof til næste nummer af bladet skal være indleveret til redaktionen senest 1. april Udgivelse: Næste nummer af bladet udkommer april Indhold Forsiden: - En vinterdag på Neergårds Alle Afdelingsmøderne 2008 Lidt flyttestatistik Fratrædelse på ejendomskontoret El-moderniseringsprojektet Postkasseanlæg Bortkomne kældernøgler Bytteservice Miljøpris til Bredalsparken Læserbrev - Om at få et nyt køkken Svar på spørgsmål til bestyrelsen Mennesker har altid ønsket at. Husk at forsikre dit indbo Klubber i Bredalsparken Bestyrelses- & Udvalgsliste Ejendomskontoret Oprydnings- & beskæringsdag Godt nytår Bortset fra dem, der købte hus for et år siden for at sælge det videre i morgen, har ingen almindelige folk tabt penge på fast ejendom. De har tabt håbet om at score kassen helt vildt. Men det er faktisk noget andet. 2

3 Afdelingsmøderne 2008 I november blev de ordinære afdelingsmøder afviklet. Dels det store møde i Medborgersalen og lidt senere Grenhusenes særlige afdelingsmøde. Her følger et resume af de beslutninger, der blev taget på de to møder. De officielle referater kan afhentes på ejendomskontoret, eller man kan læse dem på Bredalsparkens hjemmeside. Huslejen Begge møder var nødt til at godkende ret store huslejestigninger på over 7 %, hvilket skyldes voldsomme stigninger på vand, højere ejendomsskatter og øgede lønudgifter. Andre stigninger Fra 1. april stiger lejen for beboerhuset med 200 kr, og i Bredalsparken bliver det 50 kr. dyrere pr. måned at leje et ekstra kælderlokale, og garagelejen stiger med det samme beløb. Den store antennepakke stiger til 210 kr. mdl. også fra 1. april, mens prisen for lille pakke og ingen pakke er uændret. For acontovarme, bolignet og internetabonnement gælder det samme: uændret pris. Indkomne forslag Der var ikke nogen indkomne forslag til Grenhusmødet, men derimod en del på det store afdelingsmøde. Dels var der stillet nogle forslag til nye TV -kanaler, som blev forkastet, og det skete også med de fleste andre forslag. Dog vedtog forsamlingen, at der skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan for boligblokkene Gurrevej ulige numre, og ligeledes blev det vedtaget at etablere 9 nye p-pladser i Berners Vænge og på Gurrevej. Postkasser Mødet var nødt til at acceptere, at der i Bredalsparken skal opsættes postkassesystemer inden udgangen af 2009, og de vil så vidt muligt blive placeret inde i opgangene. Valg IT-gruppen blev genvalgt. Til afdelingsbestyrelsen blev Henriette Erichsen nyvalgt, mens der var genvalg til Con- Fortsætter næste side 3

4 nie Weis, Ditte Sørensen, Henning Davidsen og Kjeld Galler. Finn Andersen og Lene Vadstrøm blev valgt som suppleanter. Grenhusmødet Mødet godkendte, at man laver et forsøg med udskiftning af 5 stk. sydvendte gavlbeklædninger. Ligeledes godkendte man, at maxgrænsen for huslejetillæg i forbindelse med køkkenudskiftning sættes op til 500 kr. mdl. Man fortsætter med betonafrensning og reparationer. Til næste afdelingsmøde vil udvalget komme med forslag til individuel badeværelsesrenovering med huslejetillæg. Grenhusudvalget blev genvalgt. LIDT FLYTTESTATISTIK I 2008 var der 143 flytninger i Bredalsparken (minus ældreog ungdomsboliger) mod 100 året før, altså umiddelsart en voldsom stigning, og hvis man uden videre regner fraflytningsprocenten ud, bliver den på ca. 11 %, altså ganske høj. Men hvis man giver sig tid til at kigge nærmere på tingene, viser det sig, at kun i 46 tilfælde er der tale om, at folk er flyttet ud af Bredalsparken, og så er fraflytningsprocenten kun 3,6! Resten af de 143 flytninger er interne flytninger og bytninger, og så har antallet af dødsfald samt flytning til pleje- hjem eller ældrebolig været ganske højt. Når det drejer sig om de små boliger på Gurrevej og 3. sals lejlighederne på Hvidovrevej og Cl. Petersens Alle, viser det sig, at her har fraflytningen været ganske stor. I alt har der været 42 fraflytninger fra disse boliger. En indikation om, at disse små boliger er utidssvarende. I det hele taget sker fraflytningen fra de små og mindre boliger, mens antallet af ledige 4- og 5-rums boliger er meget beskedent. I Grenhusene var der i ledige huse. 4

5 Fratrædelse på ejendomskontoret Anita Munk Jensen er pr. 1. december 2008 fratrådt stillingen som ejendomsleder i Bredalsparken og Grenhusene efter aftale med bestyrelsen. Anita startede på ejendomskontoret som kontorassistent for 29 år siden. Senere blev hun ejendomslederassistent og pr. 1. september 2003 ejendomsleder, hvor hun havde det overordnede ansvar for såvel personalet som den daglige drift i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen takker for mange års engageret indsats til gavn for beboerne i Bredalsparken og Grenhusene. Ny ejendomsleder forventes ansat til marts. El-moderniseringsprojektet Så er der afholdt licitation og med et positivt resultat, idet projektet bliver nogle millioner billigere end budgetteret. Arbejdet går i gang i marts måned og er færdigt i begyndelsen af Det er opdelt i 7 etaper, og man begynder i Berners Vænge og slutter af på Hvidovrevej og Neergårds Alle. Der vil inden længe blive udsendt en generel information til alle husstande i Bredalsparken. El-moderniseringen omfatter ikke ældre- og ungdomsboliger. 5

6 Postkasseanlæg Vi har anket postmesterens afgørelse til Færdselsstyrelsen for at undgå postkassesystem til stuelejlighederne på Gurrevej ulige numre. Ligeledes er kommunen søgt om tilladelse til at placere postkasssystemerne til opgangene på Hvidovrevej i stativer uden for opgangene. Bestyrelsen har også fundet frem til den postkassetype, som skal benyttes. Vi ved endnu ikke, hvad det kommer til at koste, men har anslået udgiften til mellem 1,5 mio og 2 mio kr. Generel beboerinformation bliver udsendt, inden arbejdet går i gang. I boligpolitik er det beboerdemokratiet, der tæller. Her handler det om os og ikke jeg. BORTKOMNE KÆLDERNØGLER Hidtil har man gratis fået udleveret en ny kældernøgle, hvis man har mistet den gamle. Imidlertid er der sket det, at prisen på en ny nøgle er steget ganske voldsomt, så bestyrelsen har besluttet, at fremover er det den enkelte beboer, der skal betale for en ny nøgle, hvis man har mistet den gamle. Og det gælder nøgler både til kælderindgang, vaskeri, tørrerum osv. Prisen er 140 kroner. bytteservice HAVES: Adresse Rum ØNSKES: Rum Tlf.nr. Berners Vænge 3 rum St.lejlighed 2 rum St.lejlighed

7 Miljøpris til Bredalsparken Afdelingsbestyrelsen i Bredalsparken fik d. 6. november Hvidovre kommunes miljøpris 2008 for deres store arbejde med en af landets allersmukkeste parkbebyggelser. Der var ikke færre end 10 kandidater til årets miljøpris, der blev uddelt ved en sammenkomst i kommunalbestyrelsens mødesal på Hvidovre Rådhus den 6. november. Blandt de mange gode priskandidater valgte miljøprisudvalget, at miljøprisen 2008 skulle gå til Bredalsparkens afdelingsbestyrelse. Borgmester Milton Graff Pedersen sagde blandt andet: Afdelingsbestyrelsen har i alle årene seriøst arbejdet for at videreudvikle deres boligområde. I arbejdet indgår en overordnet parkplan, som er en rød tråd for den til enhver tid siddende afdelingsbestyrelse, så den kan fastholde de gode karaktertræk i de grønne områder og udvikle dem i overensstemmelse med bebyggelsens oprindelige ide. Med parkplanen går afdelingsbestyrelsen foran med et godt eksempel for andre store bebyggelser, så driften og udviklingen af områderne ikke kun præges af personlige interesser. Der er mange beboere i Bredalsparken, som er glade for jeres indsats for det grønne. Men I skal alligevel have yderligere en påskønnelse i form af denne pris. Afdelingsbestyrelsens formand takkede derefter for prisen, der består af et kunstværk, i år tre malerier og et diplom. NCK. 7

8 Læserbrev OM AT FÅ ET NYT KØKKEN Jeg er flyttet ind i en lejlighed på Gurrevej 14 i midten af december, og den blev klargjort med nyt køkken, inden jeg flyttede ind. Det har dog givet mig nogle tanker omkring proceduren i forhold til, at der installeres et nyt køkken, inden en ny lejer flytter ind. Der er tale om et standardkøkken fra Vordingborg Køkken, med almindelige skuffer, skabe og hylder og har givet mig en ekstra husleje på 555 kr. pr. md. (75 kr pr. md. i 10 år for kopmfur, og 480 pr. md. i 15 år for køkken). Det vil løbe op i over kr., hvis jeg bliver boende i 15 år. Når der er tale om sådan et beløb, ville jeg mene, at den nye beboer bør have en vis indflydelse på køkkenet, såvel som det frie valg til at beholde det oprindelige køkken, og på sigt evt. udskifte det selv (inden for de gældende råderetsregler). I min situation bad jeg om en specifikation for de kr. I første omgang blev jeg dog nægtet at få udleveret en sådan specifikation, men efter en udveksling med bestyrelsen fik jeg alligevel tilbudt at få en specifikation. Jeg blev senere bekendt med, at der er finansieringsudgifter i forbindelse med køkkenet, som naturligvis indeholder renter, hvilket ligger i den månedlige betaling på 555 kr. Disse renter kan ikke fratrækkes på selvangivelsen. Hvis jeg betalte hele køkkenet på en gang, uden renter, kunne jeg få et billigere køkken, og hvis jeg selv måtte låne penge til dette, ville jeg have mulighed for at trække renterne fra i skat. Da jeg fik overdraget nøglerne til lejemålet d. 18. december, var køkkenet end ikke færdiggjort, da der manglede at blive monteret nogle låger. De er stadig ikke monteret, og det 8

9 gør, at lejemålet principielt ikke er indflytningsklart. Samtidigt er der visse steder hvor håndværkerne, der har monteret køkkenet, har været særdeles hurtige, og derfor mangler der vægmaling bag radiator, under vasken og over det sted, hvor der skal sidde en emhætte. Disse steder er meget svære, for ikke at sige umulige, at komme til at male efter at køkkenet er sat op. Når en lejlighed ikke er leveret indflytningsklar bør det føre til en huslejereduktion. Til slut kan det undre mig at der ikke findes en præcis redegørelse for reglerne, og i særdeleshed hvem der skal betale og for hvad. Spørgsmål til afdelingsbestyrelsen: Vil bestyrelsen ikke give den enkelte beboer mulighed for at få et frit valg i forbindelse med udskiftning af køkkenet? Er det som udgangspunkt bestyrelsens holdning, ikke at udlevere specifikation på udført arbejde i lejligheden? Vil bestyrelsen ikke give beboeren forskellige finansieringsmuligheder, og derved spare bebyggelsen og beboeren penge? Er det bestyrelsens holdning, at et ufærdigt håndværksarbejde, der giver beboeren ekstra arbejde, ikke medfører en huslejereduktion? Mener bestyrelsen, at reglerne omkring udskiftning af fx køkken er tydeligt redegjort? Jonas Holm Bundgaard Gurrevej tv. Svar næste side 9

10 Svar på spørgsmål til bestyrelsen Retningslinjerne for udskiftning af køkkener med huslejetillæg er godkendt på et afdelingsmøde, og det gælder både, hvis man ønsker at få udskiftet i boperioden, eller det drejer sig om køkkenudskiftning i forbindelse med en flytning. Når en bolig bliver ledig i forbindelse med en flytning, vurderes det, om det eksisterende køkken er i sådan en forfatning, at der er behov for, at køkkenet udskiftes, og hvis det er tilfældet, bliver udskiftningen sat i værk. Denne praksis er indført for at sikre, at vi til stadighed kan tilbyde boliger med tilfredsstillende køkkenfaciliteter. I flyttelejligheder betaler afdelingen istandsættelse af loft og vægge i køkken. Det sker ikke i forbindelse med en såkaldt frivillig køkkenudskiftning. Hvis det er nødvendigt at foretage reparation eller udskiftning af afløb eller andet VVS, er det også uden udgift for beboeren. Det samme gælder udgiften til ny vask og blandingsbatteri. Hvis der er tale om en frivillig køkkenudskiftning i boperioden, er valgmulighederne større i forbindelse med indretning, og man har mulighed for at vælge imellem huslejetillæg eller råderet (og så er der dem, der bare har gjort det, og selv betalt det hele). Selvfølgelig kan man få udleveret en oversigt over udgifter i forbindelse med køkkenudskiftningen, hvis man har behov for det. Hvis man er utilfreds med arbejdets udførelse, eller der er mangler, der ikke er udbedret, henvender man sig til ejendomskontoret og i den sidste ende til bestyrelsen. Hvis ovennævnte retningslinjer skal ændres, skal det godkendes på et afdelingsmøde. Bestyrelsen 10

11 Mennesker har altid ønsket at forudsige vejret vrøvlede varsler Mennesket har altid været afhængigt af vejret. Selv i dag, hvor vejret betyder meget mindre for vores færden, end det gjorde engang, tjekker vi vejrudsigten. Nu til dags er meteorologernes vejrudsigter ret pålidelige, men i gamle dage tog folk vejrvarsler ude i naturen. Fra de først nedskrevne kilder og almanakker i 1500-tallete, ved vi, at der før bogtrykkerkunstens komme, har været myriader af varsler og overtro, som bønder og søfolk har benyttet sig af. De havde nemlig ikke andet at gøre godt med, når de skulle træffe beslutning om deres liv og arbejde. Det hændte, at varslerne kom til at passe, men generelt var de det rene vrøvl. Springer ask før eg, bliver sommeren bleg. Springer eg før ask, giver sommeren vask. Æder katten græs, er der udsigt til storm eller torden. Hvis det fryser valborgnat (natten til 1. maj), vil det fryse i endnu 40 nætter. Rent nonsens! Selvfølgelig vil det ikke fryse hver nat til langt ind i juni, blot fordi det fryser valborgnat! Tallet 40 indgår i flere af de gamle varsler og er mest en indikator på, at disse varsler er fra de katolske tider før reformationen, hvor tallet 40 blev brugt i forskellige sammenhænge. I dag kan vi stadig ikke forudsige vejret længere frem end en lille uge, og det er ofte ikke nok for eksempelvis haveejere. Derfor er det ikke underligt, at mange af de gamle rim og remser har overlevet op gennem generationerne. Mild marts varsler streng april, men smuk april gi r sur maj. Vinteren bliver streng, hvis muldvarpen graver dybt allerede om efteråret. Det varsler varm sommer og våd høst, hvis gøgen kukker efter sankthans. 11

12 Husk at forsikre dit indbo! Når du bor i en almen boligafdeling, er ejendommen forsikret ved brand, oversvømmelse og andre skader. Det betyder, at skader på ejendommen er dækket af en fælles forsikring, - men det er dit indbo ikke. Hvert år mister beboere alle deres ejendele. Det sker oftest i forbindelse med brand, hvor tingene går op i flammer eller tilsodes. Det er altid sørgeligt at miste sine personlige ejendele især, hvis du ikke har mulighed for at få erstatning til at købe nye ting som kompensation for de ødelagte. For at få erstatning for møbler, tøj, sko og husholdningsartikler kræver det, at du har en indboforsikring. Du kan læse mere om indboforsikringer i DAB s nye pjece Husk indboforsikringen. Pjecen finder du på DAB s hjemmeside under punktet vejledninger, eller du kan hente den på ejendomskontoret. Forsikringsoplysningen Forsikringsoplysningen er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste. Her kan du få et svar på dine forsikringsspørgsmål. Forsikringsoplysningen er nu en del af pension.dk. Navigationen er brugervenlig og du kan blandt andet finde et nyt forsikringsleksikon, hvor de vigtigeste forsikringebegreber forklares kort og præcist på en letforståelig måde. Forsikringsoplysningen kan kontaktes via forsikringogpension.dk eller på tlf.: fra kl på alle hverdage. 12

13 KLUBBER I BREDALSPARKEN Billardklubben, Berners Vænge 19 Formand: Henning Nielsen, Sognegårds Alle 33, 1.th. tlf.: Bredalsparkens Dartklub Tab & Vind, Hvidovrevej 308 Formand: John Rasmussen, Cl. Petersens Alle 25,1.th. tlf.: Bredalsparkens Vinklub, Gurrevej 79 Formand: Mogens Jørgensen, Gurrevej 67 A, tlf.: Bredalsparkens Seniorklub, Gurrevej 31 Formand: Gerda Nortoft, Gurrevej 20, tlf.: Design Færdige, Berners Vænge 18 Formand: Irene Maiböll, Berners Vænge 17, tlf.: Hobbyklubben 36, Gurrevej 36 Formand: Susanne Nielsen, Arn. Nielsens Blv. 177,2.tv. tlf Klub 13, Gurrevej 13 Formand: Flemming Christensen, Arn. Nielsens Blv. 177,2.th. tlf Motionsklubben i Bredalsparken, Arn. Nielsens Blv. 155 Formand: Henrik Persson, Grenhusene 42, tlf.: Nyttehaveforeningen Spiren, bag Gurrevej Formand: Knud Nielsen, Arn. Nielsens Blv. 107, tlf.: Pensionist Bridgeklub, Gurrevej 6 Formand: Grete Christensen, Berners Vænge 9, 1.tv Petanqueklubben, Cl. Petersens Alle 25 Formand: Flemming Andersen, Hvidovrevej 316, 3.th. tlf.: Rullestuen, Gurrevej 193 Formand: Margit Brems, Cl. Petersens Alle 21, 2.th tlf.:

14 BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE Bestyrelsen Louise L. Andersen Karen Bengtsson Henning Davidsen Berners Vænge 26, 2.th Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Grenhusene 22 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Kjeld Galler Henriette Erichsen Børge Jensen (Formand) Berners Vænge 22,1.th Gurrevej 89 A Grenhusene 181 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Vibeke Nielsen Ditte Sørensen Connie Weis Berners Vænge 24, 1.tv Gurrevej 91 A Arn. Nielsens Blv. 101 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Udvalg Grenhusudvalg: Grønt Udvalg: Vedligeholdelsesudvalg: Soku-/Kollektivudvalg: IT-gruppen: El-udvalg: Postkasseudvalg: Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Gitte Andersen, Bo Volfing, Henning Davidsen Karen Bengtsson (f), Connie Weis, Louise Ladegaard Andersen, Kjeld Galler Børge Jensen (f), Connie Weis, Henriette Erichsen, Ditte Sørensen Connie Weis (f), Vibeke Nielsen, Louise Ladegaard Andersen Henrik Persson, Jesper Bjerg, Kennet Bjerg, Lars Simonsen, Jonas Bundgaard, Claus Sønderstrup, Gert Skjoldborg, Stephen Durhuus Henning Davidsen (f), Kjeld Galler, Finn Andersen Ditte Sørensen (f), Karen Bengtsson, Vibeke Nielsen Connie Weis Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd på Berners Vænge 18 kld. hver tirsdag ml.l kl Eller man kan ringe alle hverdage ml.kl på tlf weekend ml.kl

15 EJENDOMSKONTORET Berners Vænge 26 st.th, 2650 Hvidovre Tlf.: VAGTTELEFON Tlf.: Vagthavende ejendomsfunktionær kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt i el-forsyningen, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsyning eller lignende. Den vagthavende ejendomsfunktionær vil foretage det fornødne for at forhindre yderligere skader og forsøge at genetablere el-, varme og vandforsyning. Vagthavende kan endvidere rekvirere assistance fra andre funktionærer, fra eksterne håndværkere eller rednings-/sikringstjenester. Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppende vandhaner, løbende toiletter og lignende, fortsat skal ske til ejendomskontoret inden for normal åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til ejendomskontoret. Du kan ringe til vagthavende på tlf.: Kontor- & telefontid: Mandag - fredag ml. kl Onsdag ml. kl Ejendomsleder Byggeteknisk medarb. Kontorassistent Kontorassistent Kell Schjern Smidt Karin Degnebolig Tanja E. Mahler Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) Tlf.: Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, Man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding af telefon på tlf.:

16 Grenhusbeboere! Sæt kryds i kalenderen søndag d. 29. marts 2009, da der er fælles oprydnings- & beskæringsdag. Redaktionen og afdelingsbestyrelsen ønsker alle i Bredalsparken og Grenhusene et lykkebringende nytår. 16

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-)

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria

Læs mere

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken 1 og Grenhusene Juli 2004 54. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2012 62. årgang nr. 4 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Karin Degnebolig- Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Juli 2013 63. årgang nr. 2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Januar 2014 64. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE September 2014 64. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler:

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene November 2003 53. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 Foto: Miss B Foto Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Lundexpressen nåede aldrig at blive

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005

VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 Indvielse af det nye beboerhus Betonhjertet Maj 2005 1 INDHOLD EFTER BEBOERMØDET side 3 MILJØBLADET 3 KONSTITUERING AF NÆVN OG UDVALG 4-5 NYE KØKKENER 6-7 DISPENSATION FRA BEPLANTSNINGSP.

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere