Det lokale beskæftigelsesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det lokale beskæftigelsesråd"

Transkript

1 DAGSORDEN Det lokale beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 22. februar 2011 Mødested: Jobcenter Haderslev, mødelokale 1-2 Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Afbud: Per Birkelund Fraværende: Anni Schondelmeier, Helle B. Nielsen Bemærkninger:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 127. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Endelig bevilling af midler til LBR Svar fra Beskæftigelsesministeren om reduktion i midler til LBR Budgetoversigt Fritagelse af DA suppleant Stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed Kvalitet i aktiveringsindsatsen Udvikling i ledighed, december 2010 i Syddanmark Oprettelse af virksomhedspraktikpladser i Haderslev Kommune Indsatsstrategi for at begrænse antallet af personer på offentlig permanent forsørgelse Evaluering af Jobdating og Uddannelsesmesse Orientering fra administrationen Orientering og spørgsmål fra medlemmerne Eventuelt 135 Bilagsoversigt 136 Underskriftsside

3 127. Godkendelse af dagsorden DIJEST 128. Godkendelse af referat DIJEST 1 LBRreferat (33226/11) 129. Endelig bevilling af midler til LBR DIJEST / 06/2784 Til rådets møde den 12. oktober 2010, havde Arbejdsmarkedsstyrelsen meldt en foreløbig bevilling ud til de lokale beskæftigelsesråd på kr , hvilket var på niveau med de foregående år. Til mødet den 7. december 2010, blev rådet præsenteret for en ændret foreløbig bevilling til de lokale beskæftigelsesråd på kr , hvilket er kr mindre end første udmelding. Rådet udtrykte alvorlig bekymring for reduktionen i bevillingen, hvilket efterfølgende blev drøftet på et fællesmøde med formand for LBR og udvalg og jobcenterchefer fra Sønderborg, Tønder, Aabenraa og Haderslev. Der var en samlet bekymring blandt de sønderjyske LBR og der var enighed om at fremsende en skrivelse til Beskæftigelsesministeren, hvor der blev givet udtryk for denne bekymring. Brevet er som bilag. 122

4 Den 21. december 2010 har Arbejdsmarkedsstyrelsen fremsendt skrivelse med den endelige bevilling. Økonomiske forhold Den endelige bevilling er på kr Jesper Stockmarr Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at - Orienteringen tages til efterretning 1 Skrivelse til Beskæftigelsesministeren for LBR Tønder Haderslev Aabenraa og Sønderborg (3103/11) 2 Endelig bevillingsudmelding LBR 2011.pdf (3100/11) 130. Svar fra Beskæftigelsesministeren om reduktion i midler til LBR DIJEST / 06/2784 Den 21. januar 2011 er der kommet svar fra Beskæftigelsesministeren på det brev, som de fire LBR i Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev fremsendte den 16. december Helge Gellert 123

5 Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at Orienteringen tages til efterretning 1 Svar af fra Beskæftigelsesministeren på Finn Lykkeskovs henvendelse vedr reduktion af puljen til de lokale beskæftigelsesråd i 2011.pdf (26215/11) 131. Budgetoversigt 2011 DIJEST / 06/2784 Budgetoversigt 2011 er vedlagt. Jesper Stockmarr Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at Orienteringen tages til efterretning 1 LBR budget 2011_ pdf (30819/11) 124

6 132. Fritagelse af DA suppleant DIJEST / 06/2784 DA har af skrivelse den 15. december 2010 fritaget suppleant Brian Holm Rasmussen, for deltagelse i LBR. Da vil snarest vende tilbage vedrørende indstilling af en ny suppleant. Jesper Stockmarr Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at Orienteringen tages til efterretning 1 Fritagelse af Brian Holm Rasmussen.pdf (10149/11) 133. Stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed DIALCL / 10/18741 Som led i aftalen Stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed er det aftalt, at der for perioden afsættes en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene og til en tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder. Initiativet blev behandlet på udvalgets møde den 24. november 2010, hvor udvalget tog orienteringen fra Erhvervs- og Borgerservice, Jobcentret, til efterretning. Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 22. december 2010 udmeldt bevillingen for 2011 som et tilskud til jobcentrene. Det er fremhævet i udmeldingen, at uforbrugte tilskud kan videreføres til efterfølgende år. 125

7 Bevillingen kan udelukkende anvendes til lønudgifter. Det er op til den enkelte kommune at fastlægge de fysiske rammer i forbindelse med indsatsen. Den enkelte kommune bestemmer således selv, hvor og hvordan virksomhedskonsulenterne skal placeres. Da Jobcenter Haderslev ikke har forbrugt tilskuddet for 2010, overføres det til 2011, hvor det vil blive anvendt til en styrkelse af virksomhedskontakten. Der skal udarbejdes et tillæg til beskæftigelsesplan 2011, som skal godkendes politisk i kommunen og indsendes til beskæftigelsesregionen senest den 31. januar I tillægget skal der fastsættes en plan med mål for indsatsen og resultatkrav for den 4 årige bevillingsperiode. I den udarbejdede plan for Jobcenter Haderslev, er der lagt op til et overordnet kvalitativt mål baseret på en stigning i andelen af dagpenge- kontant- og starthjælpsmodtagere i virksomhedsrettede tilbud fra 16,7 % i august 2010 til minimum 25 % i Ved udgangen af 2010 forventes andelen at udgøre 20 %. Økonomiske forhold Haderslev kommune har fået bevilget kr. i 2010, kr. i 2011 og 2012 og kr. i Bevillingen er beregnet på baggrund af jobcentrenes relative andel af dagpenge- kontant- og starthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. De ikke forbrugte midler i 2010 overføres til anvendelse i Der oprettes særskilt sted til registrering af såvel udgifter til løn til den særlige indsats samt indtægterne fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv den 26. januar Helge Gellert Erhvervs- og Borgerservice, Jobcenter, indstiller, at overførsel af uforbrugte midler fra 2010 til 2011 tages til efterretning tillæg til beskæftigelsesplan 2011 godkendes og videresendes til LBR Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv den 26. januar

8 Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at - Orienteringen tages til efterretning 1 Tillæg til beskæftigelsesplan 2011 (8740/11) 2 Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. midler til ansættelse af virksomhedskonsulenter - Brev og tillæg af (8733/11) 134. Kvalitet i aktiveringsindsatsen DIJEST / 06/2784 Formanden for Det Regionale Beskæftigelsesråd Thorkild Jacobsen har fremsendt skrivelse og folder om Kvalitetsstrategi Guide til en proces. Folderen udleveres på mødet. Helge Gellert Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at Orienteringen tages til efterretning 127

9 1 Kvalitet i aktiveringsindsatsen.pdf (30134/11) 135. Udvikling i ledighed, december 2010 i Syddanmark DILOHE / 09/1102 De nyeste ledighedstal viser, at det sæsonkorrigerede antal af ledige faldt med 42 personer fra november til december og ledigheden dermed stort set er uændret. Den faktisk registrerede ledighed er på nettoledige i Syddanmark i december Sammenlignet med udviklingen i forhold til samme måned sidste år er ledigheden faldet med 5,6%. Hvis antallet af aktiverede tælles med, steg ledigheden med 115 personer i det seneste år, en stigning på 0,3%. Dermed er der såkaldte bruttoledige i Syddanmark i december. Det seneste års stigning i aktiveringsomfanget er årsagen til at den registrerede ledighed og bruttoledigheden bevæger sig i forskellig retning. Personer i aktivering tæller ikke med i den registrerede ledighed og dermed vil en stigning i aktiveringsomfanget alt andet lige medføre et fald i den registrerede ledighed. Ligesom ledigheden samlet set viser et fald over det seneste år, viser det seneste halve års udvikling en positiv tendens. Faldet i ledigheden kommer især fra en nedgang i ledigheden inden for industrien, herunder Byggefag, Metal og 3F. Derudover er ledigheden faldet for mænd, men er steget for kvinder. Bilag 1, Udvikling i bruttoledighed i Haderslev Kommune, viser udviklingen over de sidste to år. For Haderslev er bruttoledigheden faldet inden for det sidste år, men steget fra 5,6% til 5,8% den sidste måned. Vi ligger dog stadig under bruttoledighedsprocenten for Syddanmark på 6,1% og under Landsplan på 6,0%. Vejen Kommune er den af vore nabokommuner, der har den laveste bruttoledighed på 4,9%, medens Fredericia er den nabokommune der har den højeste bruttoledighed på 6,6%. Bilag 2, Udvikling i ledighed i Haderslev, Syddanmark og på landsplan, viser udviklingen i nettoledighed, også kaldet ledighedsprocenten, over de sidste to år. Ledighedsprocenten i Syddanmark er på 3,8% af arbejdsstyrken, hvilket er samme ledighedsprocent som hele landet. For Haderslev er ledigheden steget med 2,4% inden for det sidste år. I forhold til sidste måned, er ledigheden steget til 3,5% mod 3,4% i sidste måned. Vejen Kommune er den af vore nabokommuner der har den laveste ledighed på 3,1% medens Aabenraa er den nabokommune der har den højeste ledighed på 3,7%. 3F har den højeste ledighed i Syddanmark med 9,3%, men i forhold til december 2009 er ledigheden i 3F faldet med 14%. Funktionærer og tjenestemænd har den laveste 128

10 ledighed med 1,8%. Både mænd og kvinders ledighed er steget som følge af finanskrisen. Kvinder har traditionelt haft en højere ledighed end mænd. Dette ændrede sig under krisen, hvor det var typisk mandefagene (industri og bygge/anlæg), der blev ramt af stigende ledighed. Mænd fik en højere ledighed end kvinder. Ledigheden er nu faldende for de typiske mandefag og der ses stigning for eksempelvis FOA, hvor kvinder traditionelt dominerer. Det har betydet, at mænd det seneste halve år har haft en mere positiv ledighedsudvikling end kvinder. Mænd har dog fortsat en højere ledighed og i december var ledighedsprocenten på 4,3%, mens kvinder havde en ledighedsprocent på 3,3%. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv den 9. februar Helge Gellert, Jobcenter Erhvervs- og Borgerservice, Jobcentret, indstiller, at Orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv den 9. februar 2011 Afbud/fraværende: Thies Mathiasen Taget til efterretning. Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at - Orienteringen tages til efterretning 1 Udvikling i bruttoledighed i Haderslev Kommune.pdf (23213/11) 2 Udvikling i ledighed i Haderslev, Syddanmark og på landsplan.pdf (23214/11) 129

11 136. Oprettelse af virksomhedspraktikpladser i Haderslev Kommune DILOHE / 11/4560 Af lov om aktiv Beskæftigelsesindsats 49 a fremgår, at kommunen skal underrette Det Lokale Beskæftigelsesråd, om anvendelse af virksomhedspraktikpladser. Kommunen skal underrette Det Lokale Beskæftigelsesråd en gang om måneden. Antal af virksomhedspraktikpladser er over månederne fordelt således: Juli 2010 August 2010 September 2010 Oktober 2010 November 2010 December 2010 Januar 2011 = 40 pladser = 101 Pladser = 93 pladser = 89 pladser = 80 pladser = 43 pladser = 70 pladser Bilag 1, Oprettelse af praktikpladser, viser en oversigt over hvilke typer virksomheder praktikpladserne er oprettet under. Samtidig vises der også en oversigt over hvilke erhvervsområder de er oprettet under, og endeligt fordelt ud på hver enkelt virksomhed. Helge Gellert Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at Underretningen tages til efterretning Der undersøges følgende: Er det muligt at få forsørgelse på de personer der er i aktivering? Hvor stor en rolle spiller Anden aktør i denne opgave? Hvilke udvælgelseskriterier anvendes der ved etablering af virksomhedspraktikker? 130

12 Der gives orientering på næste møde. er godkendt. 1 Virksomhedspraktikpladser.pdf (29526/11) 137. Indsatsstrategi for at begrænse antallet af personer på offentlig permanent forsørgelse DIJEST / 10/17216 Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv har bestilt en analyse i Staben i Erhvervs- og Borgerservice. Analysen er samlet i en rapport, der giver svar på, hvordan jobcentret fremadrettet imødekommer ministerens mål 2, om at begrænse antallet af personer på offentlig permanent forsørgelse. Derudover giver analysen svar på, hvordan resultatrevisionens besparelsespotentiale kan imødekommes. Analysen behandler primært de permanente forsørgelsesgrupper ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Sekundært behandles de primære fødekilder til permanent forsørgelse kontanthjælp og sygedagpenge. Der er tale om de forbundne kar og rapporten giver svar på, hvordan udfordringerne kan imødekommes. Der vil også være spørgsmål, der ikke kan besvares. Det skyldes, at man ikke altid kan forudsige, hvilket forløb personen vil få, hvilken bedring en person vil opleve ved et bestemt tilbud mv. Rapporten viser tydeligt, at såfremt der ikke iværksættes en særlig indsats på området, vil det medføre store økonomiske konsekvenser for Haderslev Kommune. På baggrund af rapporten er der udarbejdet en strategi for, hvordan udfordringerne kan imødekommes og hvilken effekt der vil kunne ses inden udgangen af For at imødekomme de store udfordringer, er der i rapporten angivet mål for Herefter vil målene indgå som en del af arbejdet med beskæftigelsesplanen. For at opnå succes med at indfri målene er der udarbejdet en indsatsstrategi. Denne skal være med til at sikre, at de fastsatte mål indfries på kort sigt, men også være med til at sikre at udfordringerne imødekommes på lang sigt. På baggrund af udfordringerne er indsatsstrategien at: Begrænse nytilgangen af personer på førtidspension Begrænse nytilgangen af personer visiteret til fleksjob Flytte så mange personer som muligt fra ledighedsydelse til fleksjob 131

13 Flest mulige fleksjob skal etableres på det private arbejdsmarked Aktiveringsindsatsen skal rettes mod virksomhedsaktivering og virksomhedscentre Det er vigtigt at pointere, at udfordringerne er akkumuleret over en lang årrække. Derfor kan det ikke forventes, at problemerne og besparelsespotentialet indfries på et år. Dette vil kræve en langsigtet indsats i de næste 3-5 år. Indsatsstrategien skal løbende vurderes og tilrettes efter samfundsudviklingen og lovgivningen, men særligt skal de forbundne kar på området, holdes for øje. Det er Stabs- og Arbejdsmarkedschefen og de faglige teamledere i jobcentret (med støtte fra Staben), der er ansvarlige for, at der på baggrund af rapporten iværksættes handleplaner, der sikre at målene realiseres og dermed besparelsespotentialet indfries. Økonomiske forhold I rapporten er der angivet, at såfremt jobcentret fortsætter med uændret indsats, vil det medføre en merudgift i 2015 på 48 mio. kr. Med den nævnte indsatsstrategi er der lagt op til, at dette scenarie ikke forekommer og derudover vil der med indsatsstrategien kunne imødekommes et besparelsespotentiale på 8,2 mio. kr. i Besparelsespotentiale for forsørgelsesydelser: Forsørgelse Sygedagpenge Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension Total Besparelse 4,6 mio. kr. 6,1 mio. kr. -2,5 mio. kr. 0 mio. kr. 8,2 mio. kr. Juridiske aspekter Der gøres opmærksom på ændrede refusionsregler på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar Procedure Rapporten Indsatsstrategi begrænse tilgangen af personer på offentlig permanent forsørgelse behandles i Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv den 8. december 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd førstkommende møde i

14 Helge Gellert, Staben. Erhvervs- og Borgerservice, Staben, indstiller, at Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv tager rapporten til efterretning Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv godkender de i rapporten opstillede mål Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv godkender, at der arbejdes på at nå målet med at spare 8,2 mio. kr. i 2011 Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv får forelagt en status medio 2011 og ultimo 2011 præsenteres det endelige resultat for udvalget. Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv den 8. december 2010 Afbud/fraværende: Finn Lykkeskov Sådanne sager kan med fordel sendes til høring i LBR inden beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv. 1 Bilag 1 - Indsatsstrategi - begrænse tilgangen af personer på offentlig permanent forsørgelse (233659/10) 138. Evaluering af Jobdating og Uddannelsesmesse DIJEST / 09/1921 Den 10. november 2010 afholdte jobcentret og UU en Jobdating og uddannelsesmesse. Der har været meget flotte tilbagemeldinger på arrangementet og de udstillere der har meldt tilbage beviser, at resultatet også er flot. Mange er kommet i arbejde, videre i uddannelse eller bare fået chanchen for at komme videre og være bedre afklaret med deres fremtidige job eller uddannelsesmuligheder. 133

15 Jesper Stockmarr Erhvervs- og Borgerservice indstiller, at Evalueringen tages til efterretning. Der tilkendegives, at afholde en job- og uddannelsesmesse i efteråret Evaluering af Jobdating- og Uddannelsesmesse 10. november 2010 (33197/11) 139. Orientering fra administrationen DIJEST Beskæftigelsesrådskonference 2. maj 9-15 i Odense Congress Center Ansættelse af projektleder til kompetenceudvikling og jobrotation Globaliseringsprojekt LM Glasfiber Helge Gellert orienterede om Globaliseringsprojektet for LM Glasfiber. Jesper Stockmarr orienterede om Beskæftigelsesrådskonference den 2. maj. Jesper laver tilmelding for dem der giver besked inden 10 marts Jesper Stockmarr orienterede om, at Niels Chr. Sørensen er ansat som projektleder for Kompetenceudvikling og Jobrotation pr. 1. marts

16 140. Orientering og spørgsmål fra medlemmerne DIJEST Keld Pedersen orienterede om den verserende sag på LM Glasfiber om dårligt arbejdsmiljø i Hammelev afdelingen Eventuelt DIJEST - 135

17 Bilagsoversigt 128. Godkendelse af referat 1. LBRreferat (33226/11) 129. Endelig bevilling af midler til LBR 1. Skrivelse til Beskæftigelsesministeren for LBR Tønder Haderslev Aabenraa og Sønderborg (3103/11) 2. Endelig bevillingsudmelding LBR 2011.pdf (3100/11) 130. Svar fra Beskæftigelsesministeren om reduktion i midler til LBR 1. Svar af fra Beskæftigelsesministeren på Finn Lykkeskovs henvendelse vedr reduktion af puljen til de lokale beskæftigelsesråd i 2011.pdf (26215/11) 131. Budgetoversigt LBR budget 2011_ pdf (30819/11) 132. Fritagelse af DA suppleant 1. Fritagelse af Brian Holm Rasmussen.pdf (10149/11) 133. Stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed 1. Tillæg til beskæftigelsesplan 2011 (8740/11) 2. Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. midler til ansættelse af virksomhedskonsulenter - Brev og tillæg af (8733/11) 134. Kvalitet i aktiveringsindsatsen 1. Kvalitet i aktiveringsindsatsen.pdf (30134/11) 135. Udvikling i ledighed, december 2010 i Syddanmark 1. Udvikling i bruttoledighed i Haderslev Kommune.pdf (23213/11) 2. Udvikling i ledighed i Haderslev, Syddanmark og på landsplan.pdf (23214/11) 136. Oprettelse af virksomhedspraktikpladser i Haderslev Kommune 1. Virksomhedspraktikpladser.pdf (29526/11) 137. Indsatsstrategi for at begrænse antallet af personer på offentlig permanent forsørgelse 1. Bilag 1 - Indsatsstrategi - begrænse tilgangen af personer på offentlig permanent forsørgelse (233659/10) 138. Evaluering af Jobdating og Uddannelsesmesse 1. Evaluering af Jobdating- og Uddannelsesmesse 10. november 2010 (33197/11) 136

18 Underskriftsside Finn Lykkeskov Formand Keld Pedersen August Kragh Anni Schondelmeier Britta H. Nielsen Ejnar Skytte Ankersen Hans Bondo Hansen Helle B. Nielsen John Lauridsen John Carstensen Per Birkelund Teddy Pedersen Reza Shanjani /Jesper Stockmarr 137

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 12-10-2010 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:45 Afbud: Teddy Pedersen, Britta H.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Mandag den 20-09-2010 Mødested: - Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev, mødelokale 1-1 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Afbud: Helle B.

Læs mere

REFERAT. Bemærkninger: Hans Jørgen Andersen deltog som suppleant for Helle B. Nielsen

REFERAT. Bemærkninger: Hans Jørgen Andersen deltog som suppleant for Helle B. Nielsen REFERAT Det lokale beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødested: Mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Afbud: Britta H. Nielsen, Helle B. Nielsen, Jesper

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 21-10-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ejner Skytte Ankersen, Poul Larsen Fraværende:

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd REFERAT Det lokale beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 17. april 2012 Mødested: Mødelokale 1-2 Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Keld Pedersen, Britta H. Nielsen, Anni Schondelmeier,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-03-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 22-04-2008 Mødested: Sprogcentret Haderslev, Bygnaf 14,1, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Egon Hyldahl,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 24-08-2010 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:40 Afbud: Finn Lykkeskov, Helle B.

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 20-04-2010 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev, mødelokale Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Teddy Pedersen

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-04-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Afbud: Finn Lykkeskov, Tonny Thomsen, Allan Emiliussen

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af Det Lokale Beskæftigelsesråds Møde nr. 27 Tirsdag den 4.10 2011 kl.

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 6 Ingerlise Thaysen, Per Schmidt Andersen Øvrige bemærkninger: Charlotte Juhl Andersen (Kom

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 24. maj 2011, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 21 Mødet slut kl. 16.45 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

291. Ansøgning om midler til undersøgelse af virksomheders kendskab og forventninger til Jobcenter Assens

291. Ansøgning om midler til undersøgelse af virksomheders kendskab og forventninger til Jobcenter Assens Assens Kommune, 1 af 9 Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 13. maj 2013 kl. 08:30 Sted Mødelokale 1, Nr 44 Afbud Vivi Bjørnamose, Bodil Boesgaard, Niels Erik Olsen, Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 9 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 2 BE Opfølgning

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.30. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.30. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr.30 Tirsdag den 8.5 2012 kl. 16.30-18.30

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Notat Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Indledning Regeringen har præsenteret to omfattende planer, som har betydning for den lokale beskæftigelsesindsats: Sags id: 10/33429

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Referat Dato: Onsdag den 03. oktober 2012 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fravær: Fra forvaltningen: Mødelokale A Jobcenter Hvidovre Hvidovre Rådhus Hvidovrevej

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 21. marts 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Princess May Gildhoff Fraværende: Mohammad Hadid, Wyssam Nouf

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Den 10. februar Torsdag 10.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af brugen af aktivering. 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-08-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl. 14.00 afbud: Allan Baach 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport januar 2010 Ledelsesrapporten fra januar rummer oplysninger om status på ministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd R e f e r a t Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. april 2006 Mødested: Lok. 219 - Rådhuset Starttidspunkt: Kl. 16.00 Sluttidspunkt: Kl. 17.35 Udsendelsesdato: 26. april 2006 Bemærkninger: deltog

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Køge Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd REFERAT Det lokale beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 6. december 2011 Mødested: Jobcenter Haderslev, mødelokale 1-2 Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:40 Afbud: John Lauridsen, Teddy

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Referat af Beskæftigelsesråds møde den 20.06.2011 kl. 16:00 i Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Gitte Voss Nygaard Henning Kofod Jorry Højer Mogens Møller (F) René B. Svendsen

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere