Samlet rejsepolitik. for. Viby Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet rejsepolitik. for. Viby Gymnasium"

Transkript

1 Samlet rejseplitik fr Viby Gymnasium Juni 2015 Rev /Li 1

2 Indhldsfrtegnelse 1.0 Rejser g ekskursiner på Viby Gymnasium Generelt m ekskursiner Generelt m rejser Refundering g/eller tilbagebetaling af elevindbetalinger Generelt m arbejdstid på tjenesterejser med elever Planlægningen af elevrejser Samarbejde med rejsearrangør til sklens rejser Infrmatin til elever g deres frældre Øknmi fr rejserne Hvad indgår i elevernes egenbetaling? Elever uden dansk pas Hvad skal afleveres på kntret inden afrejser? Generelt m frivillige rejser Lübeckturen Talentudvekslingsrejser fr 1. g 2.g-elever Talentudveksling Kina Talentudveksling USA Talentudveksling Spanien Talentudveksling Slesvig, Tyskland Talentudveksling England Rejsefrsikring g sygedækning ved rejser Rejser inden fr Eurpa - Det gule sundhedskrt eller det blå EU-sygesikringskrt? Ekskursiner inden fr Danmark Rejser i Eurpa g Schweiz Hvad dækker det blå EU-sygesikringskrt? Privat tillægsrejse- g sygefrsikring Fr rejser uden fr Eurpa Rejse/ekskursin Infrmatin til elever g frældre Rejseregler fr Viby Gymnasium

3 1.0 Rejser g ekskursiner på Viby Gymnasium På Viby Gymnasium skelner vi mellem 2 typer af rejser g ekskursiner. Der er rejser g ekskursiner, hvri fagene bidrager med lektiner, g så er der samme, hvri der ikke indgår lektiner fra fagene. Til førstnævnte rejse- g ekskursinsaktivitet er det sklens plitik, at elevernes egenbetaling set ver 2 hhv. 3 år samlet set ikke må verstige DKK på hf g DKK på stx. Alle rejser ver 1 dags varighed skal så vidt muligt være gdkendt senest 1. april i skleåret frud fr rejsens afvikling. Obligatriske rejser, hvr fagene bidrager med timer Udgifter til nedennævnte rejser afhldes af eleverne g skal kunne indehldes i elevernes egenbetaling på maks DKK fr stx-elever g DKK fr hf-elever samlet set. Det er sm udgangspunkt bligatrisk fr eleverne at deltage i disse rejser. Type af rejse Lærerbesætning på rejsen Gdkendelse af rejsemål Ekskursiner af én dags varighed Ekskursiner på mere end én dags varighed dg maks. tre dages varighed (Københavnerturen, Idræt B-tur, idrætshøjskle, Bruxelles, m.v.) NFH-rejse fr 1.hf 2.g studierejser g rejsen i 2.hf. 2.hf-klasser rejser i efteråret, g rejsens varighed er på 5 dage. Hvert af de tre KSH-fag afgiver 5 lektiner, i alt 15 lektiner, sm afvikles sm mlagt undervisning på rejsen. 2.g-klasser rejser i fråret, g rejsens varighed er på 6 dage. AT4 bidrager med 16 ATlektiner, sm alle afvikles på studieturen sm mlagt undervisning. Den ene elevtime bruges til prduktet i frbindelse med rejse-at. Frberedelse til studieturen indgår i den daglige Faglærer en til t lærere afhængig af antallet af elever. Nrmalt en lærer pr. klasse. En til t faglærer pr. hld/klasse. NFH-lærere rejser med HF. Studierejsen i 2.g tager afsæt i 2 ud af 3 studieretningsfag. Det aftales mellem studieretningsfagene hvem, der rejser med klassen g hvrtil rejsemålet går. Hvis der er tale m en klasse med flere studieretninger, kan det være nødvendigt at rejse med fællesfag, hvilket planlægges fra centralt hld. En klasse rejser individuelt med egen destinatin. KSH-lærerne rejser med HF. Gdkendes af LJ frud fr planlægning. Gdkendes af LJ frud fr planlægning. Gdkendes af LJ frud fr planlægning. Gdkendes af LJ frud fr planlægning, herunder lærerbesætningen, sm indgår i sklens årsplanlægning. 3

4 undervisning i de t rejsefag. Det frventes, at de t fag efter studieturen hver afhlder en lektin til efterbehandling af studieturen g færdiggørelse af prduktet. Frivillige rejser, hvr fagene ikke bidrager med timer Udgifter til vennævnte rejser afhldes af eleverne g er alle frivillige rejser, sm eleverne kan betragte sm et tilbud, de kan vælge at deltage i. Type af rejse Lærerbesætning på rejsen Gdkendelse af rejsemål Talentudvekslingsrejser Lübeck-ekskursinen fr 1.gelever Udveksling Kina: Kinesisklærer g yderligere en lærer. Udveksling USA: Engelsk- g histrielærer. Udveksling Spanien: Spansk- g engelsklærer. Udveksling Slesvig: Tysk- g samfundsfaglærer. Udveksling England: Engelsklærer g naturvidenskabelig lærer. Udpeges alle af Li. Hldets tysklærer deltager i rejsen. Rejserne gdkendes af Li g de elever, der ansøger m deltagelse i udvekslingsrejserne gdkendes gså endeligt af Li. Turen gdkendes af Li. 2.0 Generelt m ekskursiner Ekskursiner betragtes sm mlagt undervisning, hvilket vil sige skemalagte lektiner, sm gennemføres andetsteds end på sklen. Ved heldags- eller flerdags ekskursiner afhlder hvert deltagende fag tre lektiner pr. døgn. Arbejdstiden under ekskursiner er den tid, man har aktiviteter sammen med eleverne. Rejsetiden indgår sm en del af denne arbejdstid. Frberedelse, planlægning g efterbehandling af ekskursiner indgår sm en del af planlægningen g efterbehandlingen af ens almindelige undervisning med hldet. Anvendt arbejdstid pr. døgn ud ver den anslåede 4

5 arbejdstid fr tre af ens skemalagte lektiner (ca. 10 arbejdstimer) udjævnes de kmmende uger inden fr den gennemsnitlige arbejdstid på 37 timer pr. uge. 3.0 Generelt m rejser Sklens rdensregler gælder til enhver tid på rejser med elever se bilag side 12 g 13 med rejseregler fr elever g infrmatin til elever g frældre i frbindelse med rejser med sklen. 3.1 Refundering g/eller tilbagebetaling af elevindbetalinger I henhld til de infrmatiner, sm elever g frældre skal have i frbindelse med rejser i sklesammenhæng, se igen bilag s. 12. g 13, skal det gså fr sklens ansatte her understreges, at elevindbetalt depsitum fr en rejse kun refunderes ved dkumenteret sygdm (egen eller nærmeste pårørendes). Hvis en elev meldes ud efter indbetalinger g inden turen afhldes, kan eleven ikke frvente at få det indbetalte beløb tilbagebetalt. Det er således vigtigt fr eleverne at verveje m de i deres private rejsefrsikring har rejsefrsikringsdækning fr afbestilling/sygdm m.m. eller m det kunne være en idé fr dem at tegne frsikring gennem Gauda, sm tilbydes gennem Jysk Rejsebureau, når rejsen bestilles. Alle elever skal have rejsefrsikring, når de rejser med sklen enten i privat regi, eller gså skal den tegnes i frbindelse med bestilling af rejse gennem Jysk Rejsebureau. Se endvidere under punkt 7.0 m Rejsefrsikring g Sygedækning ved rejser. Skulle en elev være frhindret i at deltage, vil sklen efter aftale med eleven arrangere en anden faglig aktivitet i faget. Ved udeblivelse/sygdm føres eleven fraværende i faget sm nrmalt. Man kan kun deltage i sklens rejser, når man er elev på sklen. 4.0 Generelt m arbejdstid på tjenesterejser med elever Hvis man deltager på tjenesterejser sammen med elever fra sklen ud ver et døgn (studieture, intrtur, flerdags ekskursiner, m.m.), er en arbejdsdag pr. døgn maks. 7,4 timer samt 5 rådighedstimer, i alt maks. 12,4 timer. En del af eller hele arbejdstiden kan være anvendt på transprt, g der kan maks. tidsregistreres transprt p til 13 timer pr. døgn. 5.0 Planlægningen af elevrejser 5.1. Samarbejde med rejsearrangør til sklens rejser Vi har på Viby Gymnasium indgået aftale med et rejsebureau i Århus, Jysk Rejsebureau, sm fast rejsearrangør af sklens rejser fremadrettet. Hvert frår i begyndelsen af maj, når årsplanerne fr næste skleår ligger klar g lærerbesætningen fr 2.g-studierejser g 2.hf- 5

6 rejser er på plads, bker vi et par medarbejdere fra rejsebureauet til at kmme ud på sklen fr at mødes med de lærere, sm skal rejse med elever det følgende skleår. Hver rejsegruppe bestående af en eller t lærere samt elevrepræsentanter fra den rejsende klasse planlægges til et møde med rejsebureauet af en halv til en times varighed alt efter behv. Eleverne deltager fr at sikre elevindflydelse på indhldssiden. Denne service ydes fr dels at sikre knkurrencedygtige, billige flybilletter g gde hteller til alle, dels fr at igangsætte det faglige prgram fr rejsen, sm rejsebureauet gså kan være lærerne behjælpelige med. 5.2 Infrmatin til elever g deres frældre Det er vigtigt at sikre et højt infrmatinsniveau til eleverne g deres familier, så derfr skal lærerne, sm rejser med en klasse, så snart rejsemål er bestemt g bket, sikre infrmatin til eleverne g deres familier m rejsemål g -udgifter. Se sidste del af denne plitik med elevdkumenter. I infrmatinen til eleverne g deres familier, er det vigtigt at gøre eleverne pmærksmme på, at der må påregnes udgifter til øvrige måltider end mrgenmad. Alle rejsende elever skal have afleveret en underskrevet seddel, hvri de erklærer, at de rejser på sklens rdens- g rejseregler. Se endvidere afsnit 4.6 Hvad skal der afleveres til administratinen samt sidste side af dette dkument Rejse/ekskursin g Rejseregler fr Viby Gymnasium. 5.3 Øknmi fr rejserne Betalingen fr rejserne kan fretages gennem klasseknti eller via SafeTicket, sm begge prettes af FA. Når samtlige rejsemkstninger er beregnet fr den enkelte elev, meldes dette ind til FA, sm nterer dette fr at sikre, at rejseudgifterne fr den enkelte elev ikke verstiger det samlede fastsatte beløb fr rejser i gymnasietiden. Hvis der efter rejsens afvikling er penge i verskud, tilbagebetales disse til klassekassen Hvad indgår i elevernes egenbetaling? Når man er på rejse eller ekskursin med eleverne, skal følgende medregnes i prisen fr rejsen: Transprt, bus, tg g fly t/r Htelvernatning inkl. mrgenmad Alle udgifter til entreer, transprt m.m. under rejsen 5.4 Elever uden dansk pas Enkelte elever på sklen har phldstilladelse men ikke dansk statsbrgerskab g dermed heller ikke dansk pas. I administratinen hjælper Jette Clausen (JC) gerne lærerene med vejledning mkring anskaffelsen af tilbagerejsetilladelse. 6

7 5.5. Hvad skal afleveres på kntret inden afrejser? Fr at sikre verskuelighed fr sklens administratin, skal følgende materiale indleveres til administratinen senest 2 dage inden afrejse: Prgram fr turen inkl. rejseplaner g adresser på phldssteder Liste ver deltagende elever g lærere inkl. telefnnumre samt pårørendeinfrmatin fr alle deltagere. Underskrevet Rejseregler fr Viby Gymnasium fra alle deltagende elever se sidste side i dette dkument. Ovennævnte materiale kan med frdel laves i Ggle.dc eller lignende. 6.0 Generelt m frivillige rejser 6.1. Lübeckturen Deltagende lærere tidsregistrerer denne ekskursin med medgået tid, dg maks. 12,4 timer fr arrangementet. Turen fregår i begyndelsen af december måned. 6.2 Talentudvekslingsrejser fr 1. g 2.g-elever Sklen har i øjeblikket talentrejser til følgende rejsemål: Kina Harbin eller Beijing USA pt. uden partnerskle Spanien - Gndmar Tyskland Slesvig England pt. uden partnerskle En gang pr. år drager t lærere g elever på udvekslingsrejse, g en gang pr. år får vi genbesøg fra vres partnerskler. Eleverne søger m at deltage i talentudveksling i slutningen af 1.g. 7

8 6.2.1 Talentudveksling Kina Talentrejsen til Kina har en varighed af 9 dage, g genbesøget har nrmalt en varighed af 4-5 dage. Fr udvekslingsfrløbet gælder følgende vedr. planlægning g gennemførsel: Indhld Planlægning af rejsen inkl. rientering af elever Planlægningsramme pr. lærer Rejsen fra fredag mrgen til lørdag ugen efter Rekruttering af nye elever til næste års rejse 1 Samlet ramme: 125 timer Talentudveksling USA Talentrejsen til USA har en varighed af 9 dage, g genbesøget har nrmalt en varighed af 4-5 dage. Fr udvekslingsfrløbet gælder følgende vedr. planlægning g gennemførsel: Indhld Planlægning af rejsen Planlægningsramme pr. lærer 2 indledende møder g 2 indledende master classes 4 lektiner Rejsen fra fredag mrgen til lørdag ugen efter Rekruttering af nye elever til næste års rejse 2 Samlet ramme: 140 timer 1 I skleår med genbesøg, vil der blive tillagt en tidsramme til deltagende læreres årsnrm fr planlægning g gennemførsel af dette. 2 I skleår med genbesøg, vil der blive tillagt en tidsramme til deltagende læreres årsnrm fr planlægning g gennemførsel af dette. 8

9 6.2.3 Talentudveksling Spanien Talentrejsen til Spanien har en varighed af 7 dage, g genbesøget har nrmalt en varighed af 5 dage. Fr udvekslingsfrløbet gælder følgende vedr. planlægning g gennemførsel: Indhld Planlægning af rejsen Planlægningsramme pr. lærer 1 indledende møde g 2 indledende master classes 3 lektiner Rejsen fra søndag mrgen til lørdag Planlægning g gennemførsel af genbesøg g rekruttering af nye elever til næste års rejse Samlet ramme: 137 timer Talentudveksling Slesvig, Tyskland Talentrejsen til Slesvig har en varighed af 6 dage, g genbesøget har nrmalt en varighed af 5 dage. Fr udvekslingsfrløbet gælder følgende vedr. planlægning g gennemførsel: Indhld Planlægning af rejsen Planlægningsramme pr. lærer 1 indledende møde g 2 indledende master classes 3 lektiner Rejsen fra søndag mrgen til fredag aften Planlægning g gennemførsel af genbesøg g rekruttering af nye elever til næste års rejse Samlet ramme: 125 timer 9

10 6.2.5 Talentudveksling England Talentrejsen til England har en varighed af 7 dage, g genbesøget har nrmalt en varighed af 5 dage. Fr udvekslingsfrløbet gælder følgende vedr. planlægning g gennemførsel: Indhld Planlægning af rejsen Planlægningsramme pr. lærer 1 indledende møde g 2 indledende master classes 3 lektiner Rejsen fra søndag mrgen til lørdag Planlægning g gennemførsel af genbesøg g rekruttering af nye elever til næste års rejse Samlet ramme: 137 timer 10

11 7.0 Rejsefrsikring g sygedækning ved rejser 7.1 Rejser inden fr Eurpa - Det gule sundhedskrt eller det blå EUsygesikringskrt? Ekskursiner inden fr Danmark Her gælder det gule sundhedskrt, hvis man bliver syg Rejser i Eurpa g Schweiz Her skal man have det blå sygesikringskrt. Dit gule sundhedskrt dækker ikke længere sm rejsesygesikring uden fr Danmark, Færøerne g Grønland. Har man ikke det blå EU-sygesikringskrt, skal man anskaffe det inden, man tager på rejse. Det kan bestilles på følgende link hs Brger.dk: https://www.brger.dk/sider/handlingsside.aspx?dmainserviceid=15983ea2-ffc7-49a0-a3b4-12fc65578e91&pageid=b760a30e-d a d245a74336&navigatintaxnmyid=90224c9f-a4ce-456d-b6ba-bff06135dd Hvad dækker det blå EU-sygesikringskrt? Hvis uheldet er ude på rejser i EU Nrge, Island, Liechtenstein g Schweiz, skal du bruge det Blå EU-sygesikringskrt, når du kntakter et lkalt behandlingssted. Det blå EU-sygesikringskrt giver dig ret til samme behandling, sm brgerne i det land, du rejser i. Vær pmærksm på, at du er dækket frskelligt afhængigt af, hvr du rejser hen. Vær gså pmærksm på, at hvis du bliver syg under et phld i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, kan du ikke blive transprteret hjem på det blå EU-sygesikringskrt. Bemærk gså, at det blå EU-sygesikringskrt ikke dækker i disse landmråder inden fr EU/EUS: Andrra, Mnac, San Marin, Øen Man g Kanaløerne Se endvidere mere infrmatin på hvr man kan få svar på flere spørgsmål g søge specifikt på det land, man skal rejse til Privat tillægsrejse- g sygefrsikring På baggrund af venstående, er det nødvendigt at alle elever, der rejser med Viby Gymnasium, tegner privat rejse- g sygefrsikring enten sm tillæg til familiens frsikringspakke eller sm en engangsfrsikring gennem fx Gauda. 7.2 Fr rejser uden fr Eurpa Her tegnes altid rejse- g sygefrsikring med dækning i hele verden. Det er muligt, at eleverne allerede har rejse- g sygedækning til hele verden i privat indbfrsikring. Hvis ikke, skal der altid tegnes frsikring i frbindelse med sklerejse. 11

12 Rejse/ekskursin Infrmatin til elever g frældre Til eleverne g frældre Eleverne i skal på rejse/ekskursin. Turen indgår sm en del af undervisningen i de deltagende fag. Turen må betragtes sm et væsentligt led i elevernes uddannelse, g det er derfr vigtigt, at alle deltager i turen. Praktiske plysninger m turen Rejsen/ekskursinen Turen går til: Klassen skal være på tur i periden: Pris fr rejse/ekskursin g phld Pris fr rejsen g phld: Frventede udgifter til entreer, udflugter, lkal transprt m.v.: Samlet pris fr rejse/ekskursin: (hertil må påregnes lmmepenge g penge til måltider undervejs) Betaling fr rejsen/ekskursinen Depsitum på 25% betales senest: Restbeløb betales senest: Bemærkninger: Rejsens pris er baseret på, at alle klassens/hldets elever deltager. Skulle deltagertallet falde, må der påregnes en mindre stigning i prisen. Depsitum refunderes kun ved dkumenteret sygdm (egen eller nærmeste pårørendes). Meldes eleven ud efter indbetalinger g inden turen afhldes, kan eleven ikke frvente at få det indbetalte beløb tilbagebetalt. Skulle en elev være frhindret i at deltage, vil sklen efter aftale med eleven arrangere en anden faglig aktivitet i faget. Ved udeblivelse/sygdm føres eleven fraværende i faget sm nrmalt. Man kan kun deltage i sklens rejser, når man er elev på sklen. Venlig hilsen Viby Gymnasium 12

13 Rejseregler fr Viby Gymnasium Sklens rygeplitik gælder på turen. Der må ikke ryges i busser eller i løbet af det faglige prgram, kun udendørs g i aftalte pauser. Lkal lvgivning vedrørende rygning skal respekteres. Sklens alkhlplitik gælder på turen. Der må ikke drikkes i busser eller i løbet af det faglige prgram, g det er ikke tilladt at møde påvirket af alkhl eller andet til de faglige arrangementer. Hash g andre eufriserende stffer er strengt frbudt på hele turen g vil jf. sklens rdensregler føre til brtvisning g dermed hjemsendelse fra studieturen/ekskursinen på egen regning. Det kan således få knsekvenser fr det videre uddannelsesfrløb på gymnasiet. Sklens adfærdsregler g rdensregler gælder på turen. Indgåede aftaler skal respekteres. Lkale htelregler skal respekteres, g der må ikke støjes på htellet m natten. Du skal tage hensyn til htellets øvrige gæster. Din adfærd skal på hele turen være præget af respekt fr det land g de mennesker, vi er på besøg hs. Der er mødepligt til alle arrangementer, g man møder velplagt, udhvilet g til tiden til alle prgramlagte arrangementer. Du skal til enhver tid rette dig efter lærernes anvisninger. Der er ingen elever, der må færdes på egen hånd på rejsen. Det tilstræbes, at der altid går tre elever sammen sm minimum. Hvis en elev vertræder venstående regler, kan det medføre, at lærerne efter aftale med sklens ledelse, må sende den pågældende elev hjem i utide fr egen regning. Undertegnede bekræfter hermed følgende (kryds af) Jeg har læst sklens rejseregler g er indfrstået med disse. Jeg er rienteret m turen g de dermed frbundne udgifter, sm jeg er indstillet på at betale. (Kun ved udlandsrejser) Jeg har tegnet en rejsefrsikring sm sikrer hjemtransprt ved sygdm. Jeg kan desværre ikke deltage i turen g laver selv aftaler med mine lærere m en anden faglig aktivitet Dat Elevunderskrift... Frældres/værges underskrift fr elever under 18 år 13

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsplan fr Mariager Efter- skle 2013-2014 1 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsfrtegnelse Fundament........ 4 Visin... 5 Værdigrundlag..

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011 Erfaringsrapprt fra Universität Wien - Efterår 2011 Frberedelse: Sammenlignes frberedelsen til et Erasmus udvekslingsphld med frberedelsen til phld udenfr Erasmus samarbejdet, så er det meget begrænset,

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 PROJEKTLEDER AutPilt Cpyright 1989-2013 Krsgaard EDB ApS 1 Indhldsfrtegnelse 1. Prjektleder i AutPilt...4 PL-verblik...6 2. Sagsprettelse...7 2.1 Stamdata...8 2.2 Statistiske grupperingsfelter...9 2.3

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Rejsevejledning for Virum Gymnasium 2015-2016

Rejsevejledning for Virum Gymnasium 2015-2016 Rejsevejledning for Virum Gymnasium 2015-2016 1 Indhold: 1. Generelt om rejser på VG s. 2 2. 1g fag- og Introtur.s. 3 3. 2g studietur s. 3 4. 3G AT fagturen s. 5 5. Udvekslingsrejser..s. 6 6. Betaling

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B60.10 Bevillingsmråde Det specialiserede scialmråde:... 103.393 B.60.10.05 Frebyggende indsats fr ældre g handicappede...

Læs mere

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistatinernes Kmmunikatinsrgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET 2 MOK Regler fr indlæg findes på mk.dk HUSK: DEADLINE

Læs mere