Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven"

Transkript

1 Retsudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 28. april 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) [af justitsministeren (Lene Espersen)] 1. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 23. februar 2005 og var til 1. behandling den 3. marts Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget. Tidligere behandling Lovforslaget er med enkelte ændringer en genfremsættelse af lovforslag nr. L 128 fra folketingsåret , 1 samling. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder. Høring Lovforslaget bygger på Konkursrådets betænkning nr. 1449/2004 om gældssanering. Betænkningen har været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 13. august 2004 betænkningen til udvalget, jf. alm. del bilag 1040, folketingsåret Den 24. februar 2005 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Hans Engberg, Forsikring & Pension, Jørgen Juel Hansen, Hørsholm, og Lilian Hindborg, Gråsten. Deputationer Endvidere har Jørgen Juel Hansen, Hørsholm, mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget. Spørgsmål Udvalget har stillet 21 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 5 af udvalgets spørgsmål og ministerens besvarelse heraf er optrykt som bilag til betænkningen.

2 2 2. Indstillinger og politiske bemærkninger Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. Dansk Folkeparti bemærker, at det er glædeligt, at der med lovforslagets vedtagelse bliver en mere ensartet og forudsigelig retsstilling for ansøgere. Lovforslaget vil gøre det mindre risikofyldt at være iværksætter, hvis man ellers har drevet sin virksomhed ansvarligt, men af udefrakommende omstændigheder alligevel rammes af en konkurs. Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten bemærker følgende: Lovforslaget rummer først og fremmest en række tiltrængte forbedringer. Det er en stor fordel, at der lægges op til større ensartethed, og at man nu vil anvende mere faste retningslinjer for at fastlægge budgetterne for den, der skal have gældssanering. Det er også godt, at lovforslaget lægger op til, at den kommende bekendtgørelse skal tage udgangspunkt i Forbrugerinformations budgetberegning. Men det er et stort problem, at regeringen så ikke afsætter midler til, at Forbrugerinformation løbende kan opdatere budgettet. Det er også et problem, at lovforslaget lægger op til, at budgettet for en person/familie under gældssanering skal være lavere end i Forbrugerinformations discountbudget, bl.a. at der ikke afsættes penge til genanskaffelse af forbrugsgoder, da 5 år er lang tid og det er ret sandsynligt, at der skal udskiftes køleskab eller andet undervejs. Det er også et problem, at indboforsikring ikke er medtaget, selv om det er noget alle bør have, så man er sikret i tilfælde af brand, tyveri og lignende. Og så er det ret hårdt at sige til børn i en familie under gældssanering, at de må regne med ikke at holde ferie i 5 år. Børn har behov for en gang imellem at komme væk fra den daglige trummerum: i sommerhus eller et andet sted, men bare noget andet end derhjemme. Selv om rådighedsbeløbet bliver lidt større, end praksis er i dag, så er det stadig meget småtskåret i forhold til et ønske om, at familierne skal have et tåleligt liv i de 5 år. Det er et fremskridt, at en ny ægtefælle/samlever ikke skal betale for gæld, der er opstået før samlivet. Men det ville være godt, hvis regeringen havde valgt at gå hele vejen og helt adskille økonomien, så man kun skulle betale for fælles gæld. Samlet set rummer lovforslaget en række forbedringer, og selv om Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten godt kunne ønske sig endnu flere, så indstiller Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten forslaget til vedtagelse. Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

3 3 Birthe Rønn Hornbech (V) Michael Aastrup Jensen (V) Karsten Nonbo (V) Søren Pind (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Kim Christiansen (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Tom Behnke (KF) Charlotte Dyremose (KF) Frode Sørensen (S) Lissa Mathiasen (S) Morten Bødskov (S) Per Kaalund (S) Elisabeth Arnold (RV) Simon Emil Ammitzbøll (RV) Anne Baastrup (SF) nfmd. Line Barfod (EL) Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 52 Enhedslisten (EL) 6 Socialdemokratiet (S) 47 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Dansk Folkeparti (DF) 24 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 18 Siumut (SIU) 1 Det Radikale Venstre (RV) 17 Fólkaflokkurin (FF) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 11

4 4 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 10 Bilagsnr. Titel 1 Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren 2 Genomdeling af bilag, svar m.v. fra udvalgsbehandlingen af L 128, , 1. samling 3 Artikel af professor lic. jur. Lennart Lynge Andersen, Center for kreditret og kapitalmarkedsret, vedrørende gældssanering og pensionsordninger 4 Henvendelse af 28/2-05 fra Jørgen Juel Hansen, Hørsholm, vedrørende agenda for mødet i REU den 3/ Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 6 Henvendelse af 2/3-05 fra Jørgen Juel Hansen, Hørsholm, vedrørende pressemeddelelse om gældssanering. 7 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 8 Henvendelse af 8/3-05 fra Forsikring & Pension 9 Henvendelse af 5/3-05 fra Jørgen Juel Hansen, Hørsholm, vedrørende kommentar til udvalgsmødet den 3/3-05 i Retsudvalget 10 Bilag tilbagetaget 11 Henvendelse af 8/3-05 fra Lilian Hindborg, Gråsten 12 Henvendelse af 14/3-05 fra Jørgen Juel Hansen, Hørsholm 13 Henvendelse af 10/3-05 fra borger (fortrolig) 14 Bilag tilbagetaget 15 Anmodning om kommentar til henvendelse af 10/3-05, jf. L 10 - bilag 13, til justitsministeren 16 Bilag tilbagetaget 17 Kommentar til henvendelse af 10/3-05, fra justitsministeren 18 Henvendelse af 20/4-05 fra Jørgen Juel Hansen, Hørsholm, vedrørende andelsbolig, udlæg og tvangsauktion 19 Henvendelse af 20/4-05 fra Jørgen Juel Hansen, Hørsholm, vedrørende spm. 1 og 2 på L udkast til betænkning 21 Bilag tilbagetaget Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 10 Spm.nr. Titel 1 Spm. om kommentar til henvendelse af 28/2-05 fra Jørgen Juel Han-

5 5 sen, Hørsholm, jf. L 10 bilag 4, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 2 Spm. om kommentar til henvendelse af 6/12-04 fra Jørgen Juel Hansen, Hørsholm, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 3 Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 7/12-04 fra Forsikring & Pension, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 4 Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 20/12-04 fra Hans Engberg, jf. REU L bilag 6, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 5 Spm. om kommentar til henvendelse af 6/12-04 fra Jørgen Juel Hansen, Hørsholm, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 6 Spm. om kommentar til artikel af lic. jur. Lennart Lynge Andersen, Center for kreditret og kapitalmarkedsret, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 7 Spm. om kommentar til henvendelse af 3/2-05 fra Jørgen Juel Hansen, Hørsholm, vedrørende gældssanering, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 8 Spm. tilbagetaget 9 Spm. om gældssanering i forhold til personer, der er kommet i gæld på grund af f.eks. misbrug, voldeligt samliv, incest og psykisk sygdom, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 11 Spm. om gældssanering, hvis man er under revalidering, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 10 Spm. om, i hvilke situationer en meget høj boligudgift vil kunne accepteres, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 12 Spm. om gældssanering og forventet arv, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 13 Spm. om udgifter til børnepasning ud over dagtilbud, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 14 Spm. om gældssaneringssager og studiegæld, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 15 Spm., om indboforsikring kan medtages som en fast udgift ud over rådighedsbeløbet, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 16 Spm. tilbagetaget 17 Spm. om ministerens kommentar til henvendelse om basale leveomkostninger, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 18 Spm. om, hvilke planer ministeren har om at opdatere husholdningsbudgettet, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 19 Spm. om Forbrugerstyrelsens husholdningsbudget, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 20 Spm. om kommentar til henvendelse af 5/3-05 fra Jørgen Juel Hansen, Hørsholm, jf. L 10 - bilag 9, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

6 6 21 Spm. om afdragsperioder, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 22 Spm. om kommentar til henvendelser af 20/4-05 fra Jørgen Juel Hansen, Hørsholm, jf. L 10 bilag 18 og 19, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 23 Spm., om ministeren vil fremsætte ændringsforslag til konkurslovens 95, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

7 7 Bilag 2 Nogle af udvalgets spørgsmål til justitsministeren og dennes svar herpå Spørgsmålene og justitsministerens svar herpå er optrykt efter ønske fra Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Spørgsmål 9: Ministeren bedes redegøre nærmere for, hvordan 197, stk. 2, nr. 2, skal forstås i forhold til personer, der er kommet i gæld f.eks. på grund af misbrug, voldeligt samliv, incest, psykisk sygdom, der hidtil i praksis ofte har givet gældssanering, selvom der f.eks. var tale om forbrugsgæld, stort brug af kontokort m.v. Vil der fortsat kunne gives gældssanering i disse sager, eller lægges der op til en ændring? Svar: Lovforslaget indebærer, at betingelserne for at få gældssanering kommer til at fremgå udtrykkeligt af konkursloven, jf. forslaget til konkurslovens 197 (lovforslagets 1, nr. 3). Det foreslås, at skifteretten skal kunne afsige kendelse om gældssanering, hvis skyldneren godtgør ikke at være i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser, og det må antages, at gældssanering vil føre til en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold, jf. forslaget til konkurslovens 197, stk. 1. Er skyldneren håbløst forgældet, og vil en gældssanering medføre en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold, foreslås det, at skyldneren som hovedregel skal meddeles gældssanering, medmindre de forhold, der er nævnt i 197, stk. 2, taler imod det. Bestemmelsen svarer til, hvad der må antages alle rede at være gældende ret. Efter forslaget til konkurslovens 197, stk. 2, nr. 2, kan kendelse om gældssanering i almindelighed ikke afsiges, hvis skyldneren har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender. Dette omfatter bl.a. tilfælde, hvor en ikke uvæsentlig gæld er stiftet på et tidspunkt, hvor skyldneren var ude af stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, er opstået som følge af, at skyldneren har påtaget sig en finansiel risiko, der stod i misforhold til skyldnerens økonomiske situation, er stiftet med henblik på forbrug eller er gæld til det offentlige, som er oparbejdet systematisk. Den endelige afgørelse af, om skyldneren opfylder betingelserne for at få gældssanering, beror både efter gældende ret og efter lovforslaget på en konkret vurdering af den enkelte sags samlede omstændigheder, jf. herved også formuleringen»i almindelighed«i forslaget til konkurslovens 197, stk. 2. I den juridiske teori er det i den forbindelse antaget, at skyldnerens særlige personlige forhold kan begrunde, at præventive hensyn herunder hensynet til ikke at tilskynde til kritisabel gældsætning må tillægges ringere vægt end normalt ved vurderingen af, om skyldneren bør have gældssanering, jf. Mogens Munch, Konkursloven med kommentarer, 9. udgave, 2001, side 813. Der findes også i retspraksis eksempler på, at en skyldners særlige personlige forhold, f.eks. en tidligere psykisk sygdom, er indgået i vurderingen af spørgsmålet om gældssanering. Som det fremgår af lovforslagets almindelige bemærkninger pkt , er hensigten med den foreslåede ændring af konkurslovens 197 om betingelserne for at få gældssanering ikke generelt at udvide eller indskrænke det område, inden for hvilket der gives gældssanering, men at medvirke til at skabe en mere ensartet og forudsigelig retsstilling.

8 8 En skyldners særlige personlige forhold vil således fortsat ligesom efter gældende ret efter omstændighederne kunne indgå i vurderingen af, om skyldneren bør meddeles gældssanering. Spørgsmål 10: Ministeren bedes redegøre nærmere for, hvad der findes at være rimelige boligudgifter, og for i hvilke situationer en meget høj boligudgift alligevel vil kunne accepteres, f.eks. om det vil kunne accepteres, såfremt det ikke er muligt at finde en billigere bolig i rimelig afstand fra arbejdspladsen. Svar: Som det fremgår af lovforslagets almindelige bemærkninger pkt , indebærer lovforslaget i overensstemmelse med Konkursrådets forslag, at der i en bekendtgørelse udstedt af justitsministeren fastsættes nærmere regler om udarbejdelsen af skyldnerens budget. En sådan bekendtgørelse vil indeholde nærmere regler om, hvilke indtægts- og udgiftsposter der kan medtages på budgettet og om fastsættelsen af skyldnerens rådighedsbeløb (dvs. et uspecificeret beløb til nødvendige leveomkostninger m.v.). Formålet hermed er at sikre en mere ensartet og forudsigelig behandling af sager om gældssanering, herunder fastsættelse af det beløb, som skyldneren har at leve for i afdragsperioden, og af det beløb, som skyldneren skal betale til sine kreditorer. Lovforslaget lægger op til, at boligudgifter bør kunne medtages som en særskilt udgiftspost på budgettet, således at posten omfatter en efter forholdene i lokalområdet rimelig udgift til husleje eller ydelser på prioritetsgæld, eventuelle faste fællesudgifter, ejendomsskatter, almindelig ejendomsforsikring og udgifter til vand, strøm og varme, jf. lovforslagets almindelige bemærkninger pkt Vurderingen af, om skyldnerens boligudgift må anses for rimelig, må ske på grundlag af en konkret vurdering af den enkelte sags omstændigheder, herunder ud fra en vurdering af boligens geografiske beliggenhed, husstandens størrelse, hvilke muligheder den pågældende har for at flytte til en billigere bolig og i den forbindelse også de hermed forbundne omkostninger f.eks. til mæglersalær ved salg af en ejerbolig samt efter omstændighederne skyldnerens og dennes husstands helt særlige behov, f.eks. adgangsforhold til bopælen for en kørestolsbruger. Både efter gældende ret og efter lovforslagets regler er det en betingelse for at få gældssanering, at der er udsigt til, at en gældssanering vil føre til en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold. Som nævnt i lovforslagets bemærkninger, skal vurderingen af, om boligudgiften er rimelig, som udgangspunkt ske allerede ved sagens indledning og ikke først i forbindelse med godkendelsen af budgettet. Finder skifteretten på det tidspunkt, hvor gældssaneringssagen indledes, at boligudgiften ikke er rimelig, og kan ægtefællen eller samleveren ikke betale den»urimelige«del af boligudgiften ved siden af den del af fællesudgifterne, der påhviler den pågældende, må skifteretten afvise at indlede en gældssaneringssag, da der i så fald ikke er udsigt til, at en gældssanering vil medføre en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold, jf. forslaget til konkurslovens 197 (lovforslagets 1, nr. 3). Spørgsmål 11: Ministeren bedes oplyse, om det også fremover vil være muligt i særlige tilfælde at opnå gældssanering, hvis man er under revalidering, udfra en betragtning om, at når det offentlige bruger mange ressourcer på at sætte en person i stand til at klare sig selv, så vil det være fornuftigt samtidig at sanere gælden, så denne ikke forhindrer skyldneren i at blive selvforsørgende.

9 9 Svar: Som anført i besvarelsen af spørgsmål nr. 9 fra Folketingets Retsudvalg, foreslås det, at skyldneren som hovedregel skal meddeles gældssanering, hvis skyldneren er håbløst forgældet, og en gældssanering vil medføre en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold, medmindre visse nærmere angivne forhold taler imod det, jf. forslaget til konkurslovens 197 (lovforslagets 1, nr. 3). Det foreslås bl.a., at kendelse om gældssanering som efter gældende ret i almindelighed ikke kan afsiges, hvis skyldnerens økonomiske forhold er uafklarede, jf. forslaget til 197, stk. 2, nr. 1. Som anført i bemærkningerne til forslaget til konkurslovens 197, jf. lovforslagets 1, nr. 3, skal vurderingen af, om skyldnerens økonomiske forhold er afklarede, foretages i overensstemmelse med den nugældende retspraksis. Skyldnerens økonomiske forhold vil således i almindelighed f.eks. være uafklarede, hvis skyldneren er arbejdsløs eller under uddannelse. Revalidering er efter reglerne i aktiveringsloven erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres, jf. aktiveringslovens 46, stk. 1. En kommune skal tilrettelægge en revalidering således, at den kan gennemføres på så kort tid som muligt, og således at revalidendens behov tilgodeses. Kommunen kan som udgangspunkt højst planlægge, at revalidenden får revalideringsydelse i 5 år, jf. aktiveringslovens 49, stk. 1. En skyldner, der er under revalidering, må således både efter gældende ret og efter lovforslaget normalt anses for at have uafklarede økonomiske forhold, således at den pågældende som udgangspunkt ikke vil kunne få gældssanering. Den endelige afgørelse af, om skyldneren opfylder betingelserne for at få gældssanering, beror både efter gældende ret og efter lovforslaget på en konkret vurdering af den enkelte sags samlede omstændigheder, jf. herved også formuleringen»i almindelighed«i forslaget til konkurslovens 197, stk. 2. Dette gælder også med hensyn til skyldnere, der er under revalidering, og der findes i retspraksis enkelte eksempler på, at der i helt særlige tilfælde er givet en person under revalidering gældssanering, jf. f.eks. Østre Landsrets kendelse af 9. marts 2000 refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 2000, side 1457, hvor en skyldner under revalidering fik gældssanering bl.a. under henvisning til, at der ville gå mindst 3 år, før han ville være færdiguddannet, at han da ville være fyldt 60 år, samt at det måtte anses for meget tvivlsomt, om han da ville komme i fuldtidsarbejde, således at hans indtægtsforhold ville blive forbedret i forhold til den nuværende revalideringsydelse. Som det fremgår af lovforslagets almindelige bemærkninger pkt , er hensigten med den foreslåede ændring af konkurslovens 197 om betingelserne for at få gældssanering ikke generelt at udvide eller indskrænke det område, inden for hvilket der gives gældssanering, men at medvirke til at skabe en mere ensartet og forudsigelig retsstilling. Efter lovforslagets regler vil der således som hidtil i helt særlige tilfælde kunne meddeles en skyldner gældssanering, selv om den pågældende er under revalidering. Spørgsmål 12: Ministeren bedes redegøre nærmere for, i hvilke tilfælde man konkret kan forestille sig, at det vil være relevant at spørge til en forventet arv, jf. også høringssvaret fra Retspolitisk Forening. Eftersom behandlingen af en gældssaneringssag normalt tager ½-1 år, må det være nogle meget få og specielle sygdomsforløb, ministeren forestiller sig, hvor skyldneren forventer, at en arvelader dør, efter at der er gået ½-1 år med gældssaneringssagen, men alligevel så hurtigt, at der kan være tale om et dødsfald der er meget nært forestående.

10 10 Svar: Som nævnt i besvarelsen af spørgsmål nr. 9 fra Folketingets Retsudvalg foreslås det, at skyldneren som hovedregel skal meddeles gældssanering, hvis skyldneren er håbløst forgældet, og en gældssanering vil medføre en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold, medmindre visse nærmere angivne forhold taler imod det, jf. forslaget til konkurslovens 197 (lovforslagets 1, nr. 3). Det foreslås bl.a., at kendelse om gældssanering som efter gældende ret i almindelighed ikke kan afsiges, hvis skyldnerens økonomiske forhold er uafklarede, jf. forslaget til konkurslovens 197, stk. 2, nr. 1. Som anført i bemærkningerne til forslaget til konkurslovens 197, jf. lovforslagets 1, nr. 3, skal vurderingen af, om skyldnerens økonomiske forhold er afklarede, foretages i overensstemmelse med den nugældende retspraksis. Dette indebærer bl.a., at en skyldners økonomiske forhold ligesom i dag efter omstændighederne må anses for uafklarede, hvis det må lægges til grund, at den pågældende er arveberettiget efter en person, hvis dødsfald er meget nært forestående. Om dette er tilfældet, beror på en konkret vurdering af den enkelte sags omstændigheder. Dette indebærer, at skyldneren i forbindelse med den indledende behandling af ansøgningen om gældssanering i givet fald må oplyse over for skifteretten, hvis han eller hun er arveberettiget efter en person, hvis dødsfald er meget nært forestående. Skyldneren er endvidere under behandlingen af en gældssaneringssag forpligtet til loyalt at oplyse om ændringer i sine økonomiske forhold, jf. konkurslovens 212, stk. 1, nr. 2. Skyldneren er således også forpligtet til over for skifteretten at oplyse, hvis der under sagens behandling eksempelvis kort tid før det sidste møde i skifteretten indtræder omstændigheder, der indebærer, at et dødsfald for en person, som skyldneren er arveberettiget efter, bliver meget nært forestående. Dermed vil også oplysninger om kortere sygdomsforløb kunne være relevante for skifterettens vurdering af gældssaneringssagen. Spørgsmål 13: Ministeren bedes oplyse, om der i særlige tilfælde vil kunne blive tale om, at udgifter til børnepasning udover dagtilbud vil kunne medtages som særskilt fast udgift i budgettet, f.eks. for en enlig mor, der har aften- eller nattevagter og er nødt til at ansætte en person til at passe barnet imens. Svar: Som anført i besvarelsen af spørgsmål nr. 10 fra Folketingets Retsudvalg, indebærer lovforslaget i overensstemmelse med Konkursrådets forslag, at der i en bekendtgørelse udstedt af justitsministeren fastsættes nærmere regler om udarbejdelsen af skyldnerens budget. En sådan bekendtgørelse vil bl.a. indeholde nærmere regler om, hvilke indtægts- og udgiftsposter der kan medtages på budgettet, og om fastsættelsen af skyldnerens rådighedsbeløb (dvs. et uspecificeret beløb til nødvendige leveomkostninger). Der lægges med lovforslaget op til, at udgiften til børnepasning skal medtages som en særskilt udgiftspost på budgettet, da det er en udgiftspost, hvis størrelse afhænger af, i hvilken kommune skyldneren har bopæl. Der kan i budgettet medtages rimelige udgifter til børnepasning, der sker som en nødvendig følge af skyldnerens eller dennes ægtefælles varetagelse af lønarbejde, hvilket bl.a. indebærer, at også udgifter til en privatantaget børnepasser, der skal passe skyldnerens barn i forbindelse med f.eks. skyldnerens aftenarbejde, i almindelighed vil kunne medtages på budgettet. Udgifter til f.eks. en privatantaget børnepasser, der passer skyldnerens børn uden for skyldnerens arbejdstid, kan derimod ikke medtages på budgettet. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger pkt

11 11

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

Konkursrådets betænkning om gældssanering, oktober 2004

Konkursrådets betænkning om gældssanering, oktober 2004 Konkursrådets betænkning om gældssanering, oktober 2004 -Bemærkninger fra DRF Justitsministeriet Lovafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K Den 16. oktober 2004 Vedr. Deres sagsnr.: 2004-711-0114

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011.

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 0. december 2013 Udkast til Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2 Baggrund for den nye betænkning

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering Sådan søger du gældssanering Jørgen Juel Hansen (FORSIDEBILLEDE) Sådan søger du gældssanering JJH Forlag 2009 Sådan søger du gældssanering 1. udgave, December 2009 Copyright 2009 by JJH Forlag Forsideillustration:

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om spil

Betænkning. Forslag til lov om spil Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 19 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fejl i overskrift til punkt 2 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

1,2 VLK af 9. januar 2009, nr. B-2266-2267-08, 13. afd. Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger.

1,2 VLK af 9. januar 2009, nr. B-2266-2267-08, 13. afd. Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger. 2009-06 194 stk. 2009 14stk. 1,1 VLK af 2. februar 2009, nr. B-2363-08, 13. afd. Gældssaneringskendelse trods intet eller meget lille rådighedsbeløb for ansøger. Under kreditormødet i en gældssaneringssag

Læs mere

Revision af dødsboskifteloven

Revision af dødsboskifteloven Revision af dødsboskifteloven Betænkning nr. 1519 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere