TRAPPENYT [ nr. 4 december 09 ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAPPENYT [ nr. 4 december 09 ]"

Transkript

1 TRAPPENYT [ nr. 4 december 09 ] Tegn en indboforsikring side 3 Nedsættelse af huslejen side 5 De fik en attraktiv bolig side 9

2 Tak for i år Formanden om nogle af de ting, der netop nu rører sig, bl.a. en midlertidig huslejenedsættelse Indhold Tegn en indboforsikring før det er for sent 3 Dyrere at betale huslejen på giro 3 Som der står at læse i dette nummer af Trappenyt, har BL (Boligselskabernes Landsforening) vundet tvisten med Staten om lønsumsafgift på administrationen, som Staten så efterfølgende har bestemt skal tilbagebetales til det enkelte lejemål. Boligforeningerne og heriblandt Ungdomsbo, havde ellers ønsket, at tilbagebetalingen skulle tilfalde afdelingerne, fordi mange beboere der i perioden 1996 til 2008, hvor afgiften blev opkrævet, igen er fraflyttet boligforeningerne, og derfor ikke får pengene igen, og så også fordi, at det administrativt er en dyr affære for boligforeningerne. Indboforsikring Ved branden i en lejlighed i afdeling 15 for nylig, viste det sig desværre, at lejlighedens beboer ikke havde nogen indboforsikring. Lejligheden blev godt hærget af ild og røg, så det bliver en dyr affære for ham. Ungdomsbos hovedbestyrelse har drøftet sagen, og skal på baggrund af den sørgelige begivenhed, - på det kraftigste -, opfordre alle beboere til at tegne en indboforsikring, så man ikke står uden midler, hvis uheld skulle være ude. 50-års jubilarer Det er efterhånden en glædelig årlig tilbagevendende begivenhed at skulle ønske tillykke til de trofaste beboere, der har boet hos os i 50 år. Traditionen tro, foregår det hvert år omkring Ungdomsbos fødselsdag i december måned, og i år er der inviteret 6 beboere til en lille jubilæumskomsammen på Ungdomsbos kontor den 10. december. Til sidst, skal jeg på hovedbestyrelsens vegne, sige tak for et godt år til alle beboere, og ønske en glædelig jul og et godt nytår. Claus-Peter Aanum Formand for Ungdomsbo Nyt fra administrationen 4 Billigere husleje de næste 10 måneder 5 Nyt fra administrationen 6 Et godt liv på Palnatokes Allé 8 De fik en attraktiv bolig 9 Ny styrereform vedtaget 10 Moms retur på byggersager 10 Fritid i din afdeling 11 Afdelingsbestyrelser 12 Hotelværelser og festsale og 50 år i Ungdomsbo 15 Nisserne er kommet frem så er der julehygge 17 Stenen er tilbage 18 Nu er roen genoprettet 19 Hold området pænt! 20 Har du også en have? 21 Tre grill stjålet på Stengårdsvej 21 Konkurrencen 24 2 [ Formandens hjørne ] Forsidefoto: De fik en attraktiv bolig se side 9 (foto: Uffe Bølling)

3 Tegn en indboforsikring før det er for sent Alle bør have en indboforsikring AF LYDIA LUND RASMUSSEN Det er vigtigt at tegne en indboforsikring, før skaden er sket. Uden indboforsikring kan det blive en dyr affære for den enkelte lejer. Det er lejerens eget ansvar at tegne en indboforsikring, der dækker eget indbo. Med indbo forstås møbler, radio/tv, cykler, tøj og lignende, der dækkes i tilfælde af indbrud, - vandskade eller brandskade. Indboforsikring dækker også lejerens indbo, som er placeret i kælder- og loftsrum. Hvis lejligheden bliver ubeboelig i en periode i forbindelse med en skade, er det indboforsikringen, der søger for genhusning. Hvis man ikke har en forsikring, bliver det en bekosteligt affære. Indboforsikringen dækker udgifter til anden midlertidig bolig. I oktober 2009 opstod der brand i en lejlighed i afdeling 15 på Stengårdsvej. Der skete meget store skader på lejligheden, hvor ilden opstod, men Brandvæsenet måtte i oktober rykke ud til en voldsom brand på Stengårdsvej 10. Det var tale om store skader, - både i den lejlighed, hvor ilden opstod, men også røgskader ved naboerne. også de omkring liggende lejligheder fik røgskader. Det er også lejers egen indboforsikring, der dækker en rensning af det indbo, som blev røgskadet i de andre lejligheder. Lejerne i den lejlighed, der brændte, havde ikke tegnet en indboforsikring, og det var også tilfældet med flere af de lejere, der bor i de omkring liggende lejligheder, som fik store røgskader. Dyrere at betale huslejen på giro Girokortgebyr på huslejeindbetalingskort stiger pr. 1. januar 2010 Girokortgebyret på 15,- kr. pr. måned, der opkræves direkte hos de lejere, som modtager et huslejeindbetalingskort, stiger fra 1. januar 2010 til 30,- kr. pr. måned. Du kan undgå gebyret, hvis du tilmelder indbetaling af din husleje til Betalingsservice. På dit huslejeindbetalingskort er der et afsnit om Betalingsservice. Der finder du PBS-nummer, debitorgruppenummer og kunde-identitet. De oplysninger skal du bruge for tilmelding til Betalingsservice i dit eget pengeinstitut/din bank. Du kan også tilmelde dig Betalingsservice på Ungdomsbos hjemmeside på adressen Vælg Blanketter i menupunktet i venstre side, derefter Tilmeld huslejen til Betalingsservice. Dyrt at betale huslejen for sent Det gebyr på 250 kr. pr. måned, der pålægges huslejeindbetalingskortet hos de lejere, som ikke betaler huslejen rettidig, stiger fra 1. januar 2010 til 255,- kr. pr. måned. Du undgår gebyret ved at betale din husleje på betalingsdatoen. 3

4 Nyt fra administrationen Nye boliger i Kvindernes Hus Det har desværre vist sig umuligt at udleje det store erhvervslejemål, der blev ledig i Kvindernes Hus, da Dansk sygeplejeråd flyttede. Derfor vil Ungdomsbo nu søge Esbjerg Kommune om lov til at ombygge arealet til lejligheder der kan efter planen blive tale om 5 nye lejligheder. Afventer regler for muskelhunde De såkaldte muskelhunde /kamphunde er blevet populære, også hos beboere i Ungdomsbo. Derfor var der allerede sidste år enkelte afdelinger, der på deres afdelingsmøder vedtog et forbud mod disse hunde. Men det store problem er, at der ikke er en definition på, hvilke race der går ind under kategorien muskelhunde/kamphunde. - I Ungdomsbo har vi besluttet at afvente de officielle regler, der er under udarbejdelse, og vi foreslår derfor beboerne, at de undlader at anskaffer sig en hund, indtil reglerne er på plads, siger forretningsfører Tonny Nissen Nye indgangspartier Nyt udseende til afdelingerne I afdelingerne er der kommet nye indgangsdøre. Afdeling 2 har valgt at få porttelefoner, så opgangen er låst af døgnets 24 timer. De har til gengæld valgt at beholde rørene udækket ved indgangsdøren. Afdeling har valgt at få rørene Zink-inddækket, så de på den måde også får læ for vinden ved indgangen. De har ikke valgt at få porttelefon i denne omgang. De tre afdelinger skal også have opsat postkasser i stueetagen efter den nye postkasselov. Da stueetagen er lidt hævet, der er 6 trin op, har der været kørt en sag, som de tre afdelinger og Ungdomsbo har vundet. De nye postkasser sættes op i stueetagen, selvom det betyder seks trappetrin ekstra for postbuddet. Derved undgår beboerne at skulle have postkasse sat op udendørs. Afd. 2 Afd

5 Billigere husleje de næste 10 måneder Ungdomsbo får lønsumsafgift tilbagebetalt. Det kommer nu lejerne til gode AF LYDIA LUND RASMUSSEN Huslejen falder i de kommende 10 måneder for alle lejere i Ungdomsbo. Det sker, fordi Ungdomsbo får den indbetalte lønsumsafgift i perioden tilbage, oplyser forretningsfører Tonny Nissen. Det drejer sig om knap 6 millioner kroner (inklusiv renter), som Ungdomsbo har valgt skal tilbagebetales til lejerne over 10 måneder: fra 1. december 2009 til 1. september For den enkelte lejer drejer det sig om mellem kr. 47,- til 276,-, alt efter lejlighedens størrelse. Beløbet er indbetalt procentvis efter lejlighedstørrelse og tilbagebetaling foregår efter samme princip. Men fra 1. oktober 2010 vender huslejen igen tilbage til det normale leje. Håndværkerne i gået i gang med at udskifte vinduerne i afd. 15, nummer 8, 10, 12 og 14 på indgangssiden. Arbejdet udføres af STA A/S. Hvis man får boligstøtte indsat på sin konto, er det vigtigt, at man henvender sig til Borgerservice i Esbjerg Kommune for at fortælle om lejenedsættelsen. Fra træ til form TØMRER SNEDKER SPRØJTEMALING GULVSERVICE SÆDDING RINGVEJ ESBJERG V TLF Det er en højesteretsdom fra 2008, som Boligselskabernes Landsforening (BL) vandt, som nu betyder, at staten skal betale de mange penge tilbage. Dommen fastslår, at ejendomsadministration af egne afdelinger ikke er lønsums-afgiftspligtig, men kun pligtig for de boliger vi administrerer for andre. Pengene udbetales til nuværende lejere, også selvom de ikke har boet i Ungdomsbo i perioden På samme måde får lejere, der har været med til at betale, men nu er fraflyttet, ikke del i pengene. - Det kan synes uretfærdig, men vi må indordne os under de vedtagne regler, siger Tonny Nissen. - Vi synes måske nok, det havde været en mere retfærdig fordeling, hvis pengene var gået til de enkelte afdelinger, og eksempelvis indgået i 10 års planen. Men det må vi desværre ikke. 5

6 Nyt fra admin Trappenyt ønsker alle beboerne rigtig glædelig jul og godt nytår! Samarbejde med Bramming Boligforening Ungdomsbo har pr. 1. december 2009 indgået en samarbejdsaftale med Bramming Boligforening, som har 600 boliger i Bramming, fortæller forretningsfører Tonny Nissen. Ungdomsbo overtager delvis administrationen af de 600 lejligheder. Bramming Boligforening fortsætter som en selvstændig boligforening med egen bestyrelse. De beholder deres kontor i Bramming, hvorfra der i fremtiden både vil ske udlejning af lejligheder og servicering af beboerne. Renovering sat i gang Beboerne genhuses i afdeling 5, og de kan være med til at sætte deres eget præg på den nye lejlighed Så er den store renovering af afdeling 5 skudt i gang, i alt 84 lejligheder. Beboerne fra den første af de 7 blokke Spangsbjerg Møllevej er genhuset, og håndværkerne har nu været i gang i et par måneder. De første beboere vil være tilbage i slutningen af februar, hvor der så tages fat på blok nummer 2. - Alle beboere er genhuset i afdeling 5, og selvom det er et meget stort puslespil, så tror vi på, det kan lykkes, at alle beboere, der ønsker det, kan blive i området, fortæller teknisk chef Erik Lykke. - Vi har haft et møde med beboerne, hvor rigtig mange spørgsmål blev løst. Og når genhusningen bliver aktuel, kontakter inspektør Lars Schütt beboerne, og de får sammen styr på de praktiske ting ved genhusningen. Vi hjælper selvfølgelig også gerne med de praktiske ting. Nogle beboere vælger at flytte tilbage til deres gamle lejlighed, mens andre foretrækker en anden lejlighed. Bl.a. er alle lejligheder i stueetagerne lejet ud. Samtidig er det muligt for beboerne at være med til at sætte deres eget præg på den nye lejlighed. Det gælder eksempelvis valg af fliser, gulve samt bordplade i køkken og badeværelse. Foruden de ny renoverede lejligheder bliver der bygget et nyt fælleshus med bl.a. viceværtkontor, vaskeri og beboerkontor. Et projekt til alt i alt 71,2 millioner kroner. 6

7 istrationen Afdelingsmøder Afdelingsmøderne 2010 holdes i tidsrummet 23. februar 17. marts. - Det er et vigtigt møde for den enkelte afdeling og dermed den enkelte beboer, så jeg vil opfordre til, at man møder op, siger forretningsfører Tonny Nissen. Det drejer sig bl.a. om den nye styrereform, som lægger op til væsentlige ændringer. Men det drejer sig også om nye budgetter, hvor der er nye tiltag i forhold til det indeværende års budget. Så læg mærke til mødedatoen i din afdeling. Repræsentantskabsmødet holdes 23. marts Bi-covered ApS Bi-covered ApS Vi sprøjtemaler: Vi sprøjtemaler: Møbler & låger Karme & fodlister Møbler & låger Alt andet til din bolig Karme & fodlister Alt andet til din bolig Storstrømsvej Esbjerg N Storstrømsvej Tlf Esbjerg N Tlf Nye badeværelser på Toftsvej De gamle badeværelser har holdt siden lejlighederne blev bygget i 1950 Beboerne i afdeling 1 på Toftvej har fået nye badeværelser. De sidste er lovet færdig her inden jul. Men så har badeværelserne i de 75 lejligheder også været i brug i knap 60 år, så det var solidt arbejde, der blev udført dengang. Det er Ungdomsbos ældste byggeri bygget i 1950 og dengang med meget flotte og moderne badeværelser med bl.a. siddebadekar. Det var det rene luksus, beboerne flyttede ind i. Men nu var det også på tide at få udskiftet de små utidssvarende og nedslidte badeværelser. - Det har ikke været så sjovt for beboerne, mens arbejdet har stået på, siger teknisk chef Erik Lykke, men han synes alligevel, det er gået rimeligt smertefrit, og at beboerne har klaret det fint. Det færdige resultat er i hvert fald blevet godt. Badekaret er udskiftet med en bruseniche. De mange rør og installationer er flyttet ind på den anden side af væggen i et værelse, så badeværelset fremstår lidt større. Beboerne har mens arbejdet stod på haft et bade- og toiletskur opstillet ved opgangen. De nye badeværelser betyder en huslejestigning på 95,- kr. om måneden. Vi maler alt til din bolig Vi maler alt til din bolig Storstrømsvej Esbjerg N Storstrømsvej Esbjerg N 7

8 50 år i Ungdomsbo Et godt liv på Palnatokes Allé Kunne have købt en grund for det beløb, som blev betalt i indskud men valgte Ungdomsbo Bjarne Petersson i sin dejlige stue på Palnatokes Alle. AF LYDIA LUND RASMUSSEN Det er 50 år siden, Bjarne Petersson flyttede med sin hustru og to små døtre ind i lejligheden på første sal i Palnatokes alle 33. Han bor her stadig, men nu alene for hustruen døde i 1997 og døtrene er for længst flyttet hjemmefra. - Det har været et godt liv, og tiden er bare fløjet af sted, konstaterede den 80-årige Bjarne Petersson, som har arbejdet som rørlægger. Han var for 50 år siden ansat hos I.C. Nielsen, og var derfor med til at lægge rørene ind i afdeling to. Her ville han gerne bo med sin lille familie. Men det var dyrt. Huslejen var kr. 162,- plus forbrug, og der skulle betales et indskud på kr ,-. Det viser den gamle gulnede huslejekontrakt, som han stadig opbevarer. - Jeg kunne for indskuddet have købt en byggegrund dengang, men vi fortrød nu ikke, at vi valgte at bo i Ungdomsbo. I stedet købte vi et sommerhus i Ho, hvor vi var hele sommeren. - Det er et dejligt område her, tæt til indkøb, læge, tandlæge og apotek, ja, vi har det hele her. - Det er jo også her, jeg har en del af mine venner. Vi var en klike på 10, der kom meget sammen, men nu er vi kun 5 tilbage, fortæller Bjarne Petersson. Men han har fundet glæden igen i form af en veninde, der bor på Hermods vej. De følges bl.a. ad på de næsten - daglige gåture ind til byen (7-8 km) og tilbage igen. Og det giver indhold i dagligdagen, ikke mindst når de to døtre er flyttet langt væk: den ene til København og den anden til Falster. På Falster bor også hans eneste barnebarn og oldebarn. Bjarne Petersson gør meget for at holde sig i gang, foruden gåturen svømmer han en gang om ugen. Han har også cyklet meget, men racercyklen som han købte, da han var 60 år, er solgt igen. Det er bilen også, men han håber at kunne bevare sit kørekort nogle år endnu. Det giver en dejlig frihed. Ja tiden er gået godt og hurtigt, og jeg er glad for at bo her, kan slet ikke forestille mig at skulle flytte, siger Bjarne Petersson. 8

9 50 år i Ungdomsbo De fik en attraktiv bolig Ægteparret Sillesen nyder hver dag den fantastiske udsigt fra deres lejlighed på Hermodsvej AF LYDIA LUND RASMUSSEN Det var dyre, men dejlige lejligheder. Der var mange andre unge familier, så der var mange legekammerater til børnene, og så var det tæt på skolen. For 50 år siden flyttede det unge par Tove og Ove Sillesen ind i en ny lejlighed på Palnatokes Alle. 15 år senere søgte de ny lejlighed for at få bedre plads, og de flyttede til Hermodsvej 29 på 2. sal fra en 2½ til en 5 værelses. - Vi sagde straks ja tak, selvom det også var dyrt, men det var jo én af de rigtig attraktive lejligheder her i afdeling 2, fortæller ægteparret. I dag kan de ikke forestille sig at flytte, ikke mindst på grund af den fantastiske udsigt, de har i alle retninger fra deres hjørnelejlighed. Parrets to sønner, der bor i henholdsvis Århus og Vejrup, har beriget familien med ni børnebørn, så det er også rart, der er god plads, når familien kommer på besøg. - Vi har haft sommerhus, så det kompenserede for at bo i lejlighed, men vi har aldrig savnet en have. Det er ikke os. Og da børnene blev større og stadig boede hjemme, ville de absolut ikke flytte herfra. Ove Sillesen er uddannet flymekaniker og Tove Sillesen pædagog. De to esbjergensere boede henholdsvis i København og Odense, da de mødtes første gang. Sammen flyttede de til Herning (Karup) og Aalborg, inden turen gik tilbage til Esbjerg. - Det var nok vore forældre, der syntes, vi var for langt væk, ikke mindst da de fik deres første barnebarn, fortæller Tove Sillesen. - Det er et dejligt sted at bo. Dengang børnene var små, var vi mange unge hjemmegående mødre, og vi mødtes sammen med børnene bl.a. ved sandkassen og på plænen. - Det har altid været et roligt område, og samtidig et pænt område. Viceværterne holder det flot. - Vi har altid haft det godt med vore naboer, og vi kender jo mange, når vi Tove og Ove Sillesen kunne ikke tænke sig at flytte fra området har boet her så mange år. Det er hyggeligt altid at møde nogle, vi kender og hilser på, når vi går ud og handler, siger Tove Sillesen. 9

10 Nyt fra administrationen Ny styrereform vedtaget Det betyder store ændringer både i administrationen og i det beboerdemokratiske system Regeringen har vedtaget en ny styrereform, som betyder store ændringer for boligforeningerne og deres lejere. Det er ændringer både vedrørende selve administrationen og det beboerdemokratiske system, fortæller forretningsfører Tonny Nissen. Ændringerne sker i løbet af , og der skal på senere afdelingsmøder vedtages nye vedtægter. - Endnu afventer vi bekendtgørelserne, som beskriver de nye regler og som vil komme her i december. I løbet af januar måned holder alle boligforeninger i Esbjerg Kommune fælles dagkurser for det administrative personale, for at sætte dem ind i de nye regler, siger Tonny Nissen. Der vil løbende blive orienteret om de nye regler i Trappenyt. Moms retur på byggesager Ni afdelinger omfattet af kendelse fra Højesteret, Thulevej får langt det største beløb retur Ungdomsbo har i perioden beregnet og indbetalt moms af byggeog renoveringssager fra de enkelte afdelinger. En kendelse fra Højesteret siger nu, at det ikke skulle være sket, og derfor bliver pengene nu betalt tilbage, fortæller forretningsfører Tonny Nissen Det drejer sig om 9 afdelinger, som tilsammen har indbetalt kr ,- (med rente kr ,-) og de penge betales nu tilbage til de enkelte afdelinger. Pengene skal i de fleste afdelinger anvendes til nedskrivning af lån. Hvor pengene ikke kan bruges til nedskrivning af lån, indregnes beløbet i driftsbudgettet. Det er afdeling 21 (Thulevej), som har langt det største beløb til gode: kr ,- plus renter. Andre afdelinger som er omfattet er: afdeling 38 (Sct. Georgs Kollegiet, Fanø), afdeling 29 (Fyrparken), afdeling 10 (Fyrparken), afdeling 14 (Stengårdsvej), afdeling 8 (Stengårdsvej), afdeling 2 (Hermodsvej), afdeling 3 (Jagtvej med flere) og afdeling 4 (Hermodsvej) 10

11 Fritid i din afdeling Thulevej Motionsrum Thulevej 4 - mandag og onsdag kl Ungdomsklub Thulevej torsdag kl Voksenklub Thulevej mandag-onsdag og fredag kl Stengårdsvej Akvarieklub Stengårdsvej 82 - onsdag kl Cykelværksted Stengårdsvej 88 - mandag-tirsdag og onsdag kl og Kontakttelefon First Aid Samaritter Stengårdsvej mandag kl Motionsrum Stengårdsvej 46 - tirsdag-onsdag og torsdag kl (for mænd) - lørdag kl (mænd over 50 år) - tirsdag og torsdag kl (for kvinder) Spejder Stengårdsvej 40 - lørdag kl for micro og mini. Hyggeren Stengårdsvej 58 - hver anden lørdag i ulige uger fra kl Mosaikken aktivitetshus for ældre med anden etnisk baggrund Stengårdsvej 128, st tv Mandag-torsdag kl Skoleparken Hobbyklub Platanvej 2A, kld. åben hver dag kl Kontaktperson: Grete Eriksen, Platanvej 2D, 1.th. Dartklub Platanvej 6A, kld. kun for medlemmer Kontaktperson: Klaus Husted Christensen, Platanvej 2D, 2. th. Sauna Platanvej 4A, kld. åbent døgnet rundt Henvendelse viceværtkontoret Motionsrum Bøndergårdsvej 5E, kld. - åbent kl henvendelse til Mathiasen, Skolebakken 68, st. Strikkeklub Platanvej 4A, kld. - hver tirsdag fra kl Kontaktperson: Stella Pedersen, Platanvej 4D, 1. tv. Har du bidrag til listen eller ændringer, så ret henvendelse til: journalist Lydia Lund Rasmussen på mail eller tlf eller til administrationen. Vinduespolering Tæpperens Udlejning af affugtere Esbjerg Vinduespolering & Rengøringsselskab A/S Havdigevej Esbjerg KG Hansen & Sønner a/s MURER ENTREPRENØRER INGENIØRER STENHUGGERVEJ ESBJERG V Deres blikkenslager A/S Hurtig og sikker service. Målerhusvej Esbjerg Tlf Fax Mobil Aut. kloakmester Aut. VVS installatør TV inspektion 11

12 Ta ud & gem Afdelingsbestyrelser Afdeling 1 Formand Halvor Rasmussen, Toftsvej 28 Afdeling 2 Formand Flemming Guldberg Sørensen, Palnatokes alle 31 Beboerkontor: Hermodsvej 33, kld. 1. mandag i måneden kl Afdeling 3 Formand Orla Pedersen, Palnatokes Allé 13 Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld. 1. mandag i måneden kl Afdeling 4 Formand Karna Møller, Hermodsvej 11 Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld. 1. mandag i måneden kl Afdeling 5 Formand Poul Majland, Sp. Møllevej 279 Beboerkontor: Sp. Møllevej 295, kld. 1.onsdag i måneden kl Afdeling Formand Ole Antonsen, Platanvej 11 Beboerkontor: Skolebakken 66,st.. 1. onsdag i måneden kl Afdeling 8 Formand Elva Lyth, Stengårdsvej 90 Beboerkontor: Stengårdsvej 94, kld. 2. tirsdag i måneden kl Afdeling 9-10 Formand Kurt Olsen, Fyrparken 26 Beboerkontor: Fyrparken 22, kld. 1.tirsdag i måneden kl Afdeling 11 Formand Birgit Bossen, Sneumvej 107 Afdeling 12 Formand Brian Dam, Sneumvej 27B Afdeling 13 Formand Egon Hansen, Stengårdsvej 120 Beboerkontor: Stengårdsvej 120, kld. 1. onsdag i måneden kl Afdeling 14 Formand Joan Sandholm, Stengårdsvej 44 Beboerkontor: Stengårdsvej 30, kld. 1. onsdag i måneden kl Afdeling 15 Formand Kaj Nielsen, Stengårdsvej 14 Beboerkontor: Stengårdsvej 8, kld. 1. torsdag i måneden kl Afdeling 17 ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 18 Formand Henning Jessen, Stengærdet 88 Beboerkontor: Stengårdsvej tirsdag i måneden kl Afdeling 20 Formand Bo Christensen, Torvegade 49 Afdeling 21 Formand Robert Sølberg, Thulevej 392 Beboerkontor: Thulevej 4 1.tirsdag i måneden kl Afdeling 22 (22-23 Jerne/Tjæreborg Kollektivboliger) Formand Elvin Thomsen, Sønderled 12, Afdeling Formand Henning Rømer Radoor, Fyrparken 180 Beboerkontor: Fyrparken tirsdag i måneden kl Afdeling (Fanø) Formand Elsie B. Lauritzen, Kallesbjergvej 30 C Afdeling 28 (Fanø) Formand Lizzie Lykke Søgård, Niels Engers Vej 10 B Afdeling 32 Formand Knud Larsen, Nygårdsvej 41 A Afdeling 34 Formand Kirsten F. Petersen, Grundtvigs alle 58 A Afdeling 35 Formand Jan Toft, Nygårdsvej 38 12

13 Afdeling 40 Formand Anja Harreby, Tvillingernes Kvt. 48 Beboerkontor: Tvillingernes kvarter mandag i måneden kl Afdeling 42 ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 44 Formand Ellen Hørup, Islandsgade 54 Afdeling 45 - ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 46 - ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 47 Formand Else Skov, Østergadve 62 D Afdeling 48 (48-49) ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 50 - ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 51 Formand Tom Jeppesen, Finsensgade 9 Afdeling 53 Formand Janne Schmidt, Ringen 71 Afdeling 55 (52,54,55) Formand Erik Fløjstrup, Østergade 48 MILJØSTATIONEN Hedegårdsvej 2 Tlf mandag-fredag kl Åben: mandag kl torsdag kl Afdeling 56 (56-59 Fanø) Formand Asgerd Andersen, Lærkevej 23 Afdeling 67 Formand Bettina Sandvang Jensen, Sp. Kirkevej 99 E 38 Afdeling 68 Formand Christian Lindegaard Petersen, Sp. Kirkevej 101 A st. Afdeling 75 ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 80 ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 92 Formand Bent Lilleøre Nielsen, Vølundsvej 2 Andre boligorganisationer Esbjerg Sociale Byggeselskab (ESB) Formand Hanne Nielsen, Pilevej 16 Boligforeningen NYBO Formand Allan Freddy Nielsen, Enghavevej 21 Træffetid Afdelingsbestyrelser og beboere har mulighed for at træffe foreningens formand, eller hvis han er forhindret, et andet medlem af hovedbestyrelsen Træffetiden er: Hver torsdag kl på kontoret, Nygårdsvej 37 Har du en god idé til en artikel til bladet, så kontakt Lydia Lund Rasmussen på tlf eller mail eller Knud Larsen på tlf eller mail 13

14 Oversigt over hotelværelser FYRPARKEN (nr ) 14 stk. Henv. til Per Bylund Fyrparken 164, tlf Mandag-fredag kl PLATANVEJ (nr. 1 og 7) 2 stk. Henv. til Heidi Antonsen Platanvej 11, 1. th. tlf Mandag-fredag kl RINGEN (nr. 73 kld.) 1 stk. Henv. til Sonja Vandborg Ringen 75, st., tlf SNEUMVEJ (nr. 69) 2. stk. Henv. til Nina Saron Sneumvej 105, Tlf STENGÅRDSVEJ (nr. 120 mf.) 2 stk. Henv. til Charlotte Burow Stengårdsvej 120 st.tv., tlf / STENGÅRDSVEJ (nr. 52 kld.) 4 stk. Afdeling 14 søger ny udlejer. Er du interesseret: Kontakt Erik Boyschau på tlf mellem THULEVEJ (nr. 140) 4 stk. Henv. til Vibeke Funk, Thulevej 26, tlf Mandag-fredag kl TORVEGADE (nr. 49 kld.) 1 stk. Henv. Ungdomsbos kontor tlf PRISER Kr. 150,- 1. nat Kr. 125,- for efterfølgende nætter Kr. 500,- pr. uge Kr ,- pr. måned Der tillægges moms i alle afdelinger. Festsale Fyrparken kld. Afd. 9 Plads: 40 personer Udlejning v/ Rita Thuesen, Fyrparken 14,1, tlf , Træffetid: Kl Fyrparken 170 Afd Plads: 50 personer Udlejning v/ Camilla Kremerbak, Fyrparken 440, tlf Udlejes kun til beboere i afd. 9, 10, 26, 29 Træffetid: Tirsdag kl Hedelundvej 120 Afd. 80 Plads: 40 personer Udlejning v/ varmemesterkontoret, tlf Træffetid: Kl Udlejes kun til beboere i afd. 80 og afd. 17. Islandsgade afd. 44 Plads: 15 personer Udlejning v/ varmemesterkontoret, tlf Træffetid: Kl Udlejes kun til beboere i afd. 44. Kallesbjergvej Afd Plads: 60 personer Udlejning v/ Berit Skanderup, tlf Udlejes til beboere i alle afd. på Fanø. Nygårdsvej 41 kld. afd. 32 Plads: 40 personer Udlejning v/ungdomsbos kontor, tlf Udlejes kun til beboere i afd. 32. Platanvej 15 Afd. 37 Plads: 50 personer Udlejning v/ Heidi Antonsen, Plantanvej 11, tlf Træffetid: Efter kl Toftsvej 24, kld. afd. 1 Plads: personer Udlejning v/ Halvor Rasmussen, Toftsvej 28, tlf Udlejes kun til beboere i afd. 1. Spangsberg Møllevej 301 Afd. 5 Plads: 30 personer Udlejning v/ Maj-Britt Jensen, Sp. Møllevej 295 st.tv., tlf Træffetid: Mandag kl Udlejes kun til beboere i afd. 5. Sneumvej 17E afd. 12 Plads: 40 personer Udlejning v/ Brian Dam, Sneumvej 27B, tlf Træffetid: Bedst efter kl Kun beboere i afdeling Stengårdsvej 163 Afd. 18 Plads: 70 personer Udlejning v/ Bjarne Nielsen, Stengårdsvej 165, tlf Træffetid: Kl Udlejes kun til beboere på Stengårdsvej. Str. Kirkevej 133, kld. afd Plads: 20 personer Udlejning v/ Jonna Jepsen, Vølundsvej 1, tlf Udlejes kun til beboere i afd Thulevej 448 Afd. 21 Plads: 45 personer Udlejning v/ Vibeke Funk, Thulevej 26, tlf Træffetid: Mandag-fredag kl Torvegade 49 - afd. 20 Plads: 40 personer Udlejning v/ Lis Olesen, Torvegade 49 st. 3, tlf Udlejes kun til beboere i afdelingen. Tvillingernes kvt. 88 Afd. 40 Plads: 90 personer Udlejning v/ Hans Hansen, Tvillingernes Kvt. 88, tlf Træffetid: Mandag-fredag kl Tvillingernes kvt. 90 Afd. 40 Plads: 30 personer Udlejning v/ Hans Hansen, Tvillingernes Kvt. 88, tlf Træffetid: Mandag-fredag kl Vølundsvej 2 afd. 92 Plads: 20 personer Udlejning v/ Lillian Hjort Jensen, Vølundsvej 2, tlf Udlejes kun til beboere i afd. 92. Østergade afd. 54 Plads: 15 personer Udlejning v/ Afdelingsbestyrelsen Udlejes kun til beboere i afd

15 25 år i Ungdomsbo Følgende lejere har boet i samme lejlighed i 25 år Kirsten Pedersen Fyrparken 424 (flyttet ind 1. december 1983) Karl Kristensen Fyrparken 128 (flyttet ind 1. december 1983) Kristian Kristensen Fyrparken 22, ST. T.H. (flyttet ind 15. december 1983) Johnny Rasmussen Fyrparken 138 (flyttet ind 15. december 1983) Pamala Madsen Fyrparken 142 (flyttet ind 15. december 1983) Scherly Olesen Skolebakken 64, ST (flyttet ind 1. januar 1984) Tom Rasmussen Stengårdsvej 34, 2. M (flyttet ind 15. februar 1984) Svend Petersen Fyrparken 60 (flyttet ind 15. februar 1984) Ta i sommerhus også om vinteren Ungdomsbo ejer to dejlige sommerhuse, som udlejes til beboerne i Ungdomsbo. Det ene sommerhus ligger på Fanø, det andet i Ebeltoft begge dejlige huse beliggende i skønne omgivelser. Husene lejes ikke kun ud i sommermånederne, men hele året til en rimelig leje. Det kan også være rigtig hyggelig med en afslappende uge her i vintermånederne. Har du lyst til en uges afslapning eller måske kun en forlænget weekend så kontakt Ungdomsbo: Helene Mathiasen på tlf år i Ungdomsbo Følgende lejere har boet i Ungdomsbo i 50 år Det nye sommerhus på Fanø Karla Hedegaard, Fyrparken 268 (flyttet ind 1. juli 1959 Palnatokes Allé 23) Sonja Jørgensen Kjersingvej 2, 1 (flyttet ind 1. sep Palnatokes Allé 31) Oluf Chr. Nielsen Palnatokes Allé 25, 1 (boet i samme lejlighed i 50 år) Tove og Ove Sillesen Hermodsvej 29, 2 (flyttet ind i Palnatokes Allé 33) Bjarne Petersson Palnatokes Allé 33,1 (boet i samme lejlighed i 50 år) Inger Martinussen Fyrparken 254 (flyttet ind 1. nov Kjersingvej 6) JØRGEN JENSEN TØMRER OG SNEDKER SÆDDING FINERCENTRAL A/S SNEDKERVEJ ESBJERG V TLF Det dejlige sommerhus i Ebeltoft Få de seneste nyheder fra Ungdomsbo Vil du have de seneste nyheder fra Ungdomsbo? Tilmeld dig nyhedsbrevet, og du modtager et nyhedsbrev i din e- mail boks, hver gang der tilføjes en nyhed på Ungdomsbos hjemmeside. Gå ind på og tilmeld dig nyhedsbrevet. Hver måned sendes der mellem 1 til 3 nyhedsbreve. 15

16 Rådgivning er et spørgsmål om kvalitet - ikke kun pris Skjoldsgade Esbjerg Tlf Altid omhyggeligt, effektivt og hurtigt arbejde i høj kvalitet. Her kan du forvente fagmæssigt kvalitetsarbejde til tiden, udført af uddannede medarbejdere. Vi er eksperter i forsikringsskader og tilbyder desuden: Butiks- og facaderuder Energiruder Sikringsglas Døgnvagt Støjdæmpende ruder Vores kontor er naturligvis bemandet i åbningstiden Solafskærmede ruder Ornamentglas og brusedøre Brandbeskyttende glas Kongensgade Esbjerg Tlf Fax Morsøgade 9A 6700 Esbjerg Telefon: Nøgler og låsesystemer Alt i låse Gittersikring Pengeskabe Dørlukkere Åbningstider: , lørdag lukket Døgnvagt: Oplukning af låse Helgolandsgade Esbjerg Tlf Fax Homepage: S I K R I N G S a u t o r i s e r e t a f C E N T E R a u t o r i s e r e t a f 16

17 Nisserne er kommet frem så er der julehygge Ruth Michelsen har altid samlet på nisser og mange har hun selv lavet. Håndarbejde har hun altid været god til AF LYDIA LUND RASMUSSEN Julegaverne er købt, og julekortene er skrevet. Så nu er Ruth Michelsen klar til at julehygge her i december sammen med alle nisserne. De står, sidder og hænger overalt i lejligheden i Fyrparken 18 Ruth Michelsen har samlet på nisser så længe hun kan huske tilbage. Og det er blevet til over 200 i alt. Da hendes mand (Knud Michelsen, tidl. formand for Ungdomsbo) døde for 11 år siden kunne hun ikke helt overskue de mange nisser, så de blev delt i tre portioner, og de to døtre fik hver deres tredjedel. Bl.a. fik døtrene de mange udenlandske nisser, som de selv har bragt hjem fra deres rejser. Men der er stadig mange nisser tilbage i lejligheden, og det sker jo også Ruth Michelsen falder for en ny nisse! I år har julemanden fået en ny kane, og ind imellem er der jo også nogle nisser der skal have nyt tøj. Ruth Michelsen har nemlig lavet mange af nisserne selv, - det er de store nisser. Den ældste af de store er 55 år, men nu er han også flyttet hjemmefra til én af døtrene. Men det er ikke kun de gammeldags nisser, som bor i lejligheden hos den 78-årige. På sofaen sidder også en ny indkøbt dukke: Baby Born i flot nystrikket nisse-dress. Håndarbejde har altid haft Ruth Michelsens store interesse. Ikke kun at der blev syet og strikket til de to døtre, da de var små. Der bliver stadig strikket til dem og de to svigersønner, fire børnebørn samt fire oldebørn. Det sker også tit på bestilling, senest har et barnebarn bestilt et helt specielt halstørklæde, som i øjeblikket er hotteste mode. Men også dukketøj bliver der lavet. Det er først rigtig julehygge, når alle nisserne er kommet frem fra deres skjul. Da døtrene var små sad deres mange dukker på rad og række, og de skulle selvfølgelig have nyt tøj hver jul. Der er nu også sørget for nyt tøj til de dukker, som den ene datter stadig har, så de er klar til at gå i arv. Nu er Ruth Michelsen ved at lægge sidste hånd på en kasse med strikket dukketøj over 10 sæt til den ny indkøbte Baby Born, så den anden datter også har en dukke, der kan gå i arv med det smarteste strik fremstillet af oldemor. Hun har også her i efterårs månederne strikket masser af dukketøj til en tidligere underbo. Øjnene fejler ikke noget, selvom det absolut er i småtings afdelingen, det hun laver! - Jo, for jeg skal helst have noget i hænderne, når jeg om aftenen sidder og ser fjernsyn, siger Ruth Michelsen og viser de mange flotte små strikkede sæt frem: kjoler, bluser, sparkedragter, hatte og små sko. Ruth Michelsen med dukken Baby Born, som er klædt på til jul, og som hun har strikket rigtig meget flot tøj til. 17

18 Stenen er tilbage AF LYDIA LUND RASMUSSEN Stengårdsvej har fået navn efter den gård, hvis jord den ligger på, og som blev revet ned i forbindelse med Ungdomsbos byggeri på området, som startede for godt 40 år siden. Afdeling 8 var den første, og her flyttede beboerne ind i Gårdens ejere familien Kristensen flyttede til Tjæreborg, og med sig tog de den store sten, som stod ved indkørslen til gården. I vennekredsen på Hedelund blev der for nogen tid siden talt om, hvor stenen egentlig var blevet af, og den blev fundet i haven hos den 90-årige fru Kristensen. Hun tilbød at betale de ,- kroner, som det kostede at få stenen renoveret og flyttet tilbage til området. Det skete så her i september, og det blev markeret med en lille fest for stenen. Der lå tre gårde, på hvis jord området er bygget: foruden Stengaarden var det Lille Hedelundgaard, som lå der hvor Hedelund er bygget og Hedelundgaard, som er bevaret og stadig i brug. Tre generationer ved stenen fra Stengaard Tlf.:

19 Stengårdsvej: at bo i ghetto Nu er roen genoprettet Vi har modtaget: En gruppe drenge skabte uro på Stengårdsvej, men det er der nu taget hånd om, bl.a. ved at fortælle forældrene om deres forældreansvar Mennesker vi møder i byen siger, når de hører, hvor vi bor: Er det ikke forfærdelig at bo i den ghetto? AF De LYDIA ved LUND ikke, RASMUSSEN hvad de taler om. Vi er 9 Der familier har i i årets opgangen: løb været 4 danske, sat fokus en færing på en og gruppe 4 med anden drenge, etnisk der har baggrund. haft en ikke acceptabel Vi min mand adfærd og i området jeg er begge omkring op i Stengårdsvej. årene. Vi har endnu ikke helt vænnet os til Men ikke nu at købe tyder så alt stort på, at ind. roen Det er sker, genoprettet. sommetider får købt lidt rigeligt ind, og vi det Både er tungt nærpolitiet at få slæbt og projektmedarbejder Vi har Jette mange Sejerup gange har været arbejdet så heldige, med op til 1. sal. sagen, at enten hvor nogle der af især de er unge lagt med vægt anden på forældrenes etnisk baggrund ansvar. eller endda deres Der har været direkte kontakt til forældrene, som er blevet belært om deres ansvar i forhold til deres egne drenge. Men også at en tilbagevende dårlig adfærd kan betyde en opsigelse, så familien må fraflytte området. gæster, lige er på trappen, når vi kommer hjem. De er simpelthen så søde og venlige. De Der tager var vore tale om varer, en som gruppe vi skulle på ca. have 15 drenge gået 3-4 i alderen gange for fra at 7 til få 17 med år. op, og bærer De hele dem startede op til døren. omkring Hvilke sidste etnisk nytår med danskere en række gør det? containerbrande. Der var yngre Vi vil drenge, meget som nødig kørte bo i på en knallert dansk på stierne, ghetto. bl.a. Vi etniske er der danskere to tilfælde, kan hvor lære en knallertkører meget om medmenneskelighed har kørt et barn ned. af vore Men flokken naboer med havde anden også etnisk en generende baggrund opførsel med bl.a. flabet og næsvis tiltale til K. Grinderslev kunderne i indkøbscentret, fortæller inspektør Stengårdsvej Erik 90, Boyschau. 1. sal - Tilbagemeldingen viser, der nu er ro i området, og beboerne ikke længere føler sig utrygge ved at færdes ude omkring. Vi håber det fortsætter, og hvis der bliver optræk til noget, så vil vi gerne have henvendelse om det, siger inspektøren. FRITS NIELSEN & JØRN JUUL CHRISTENSEN A / S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Østre Havnevej Esbjerg Telefon LEGOLAND Der blev solgt 48 billetter, da fritidsudvalget inviterede beboerne i Legoland i september. Udvalget havde dog regnet med større interesse. Men dem der var med, fik en rigtig fin dag i LEGOLAND, hvor der både var meget at se på og afprøve. Starten blev dog lidt specielt, for pludselig opdagede man, at der var kommet to med på turen, som skulle have været med bussen til Tyskland. Det blev dog klaret med god velvilje fra De Blå Busser, som sørgede for en omstigning. Kurt Olsen Fritidsudvalget lig lig N N g g N Medlem af Tech Sam Gruppen Sommerspil i Varde»Skønheden og Udyret«er et stykke, som ikke før er opført på friluftsscenen i Varde. Men det var en oplevelse af de helt store: sceneskift og kostumer som var lejet i London. Vejret var fint, og de pladser, vi havde fået, var helt rigtige. Alle der var med, var meget tilfredse. Kom med mange roser om turen, og det glæder os i fritidsudvalget. Egon Hansen Fritidsudvalget N 7 19

20 Hold området pænt! Lad være med at smide affald overalt, og lær også jeres børn at passe på vores område, lyder opfordringen Vi har modtaget: Hvordan er det der, hvor du bor? Hvordan ser det ud? Tænk sig at beboere og gæster skal se på det»griseri på Stengårdsvej«. Ser det også sådan ud, hvor du selv bor? Hvorfor smider folk bare bagerposer, slikpapir, tomme cigaretpakker, ja eller bare løst papir på fortovet foran blokkene? Der er jo affaldsspande ved hver eneste dør! Brug dem! De beboere, der bare smider alt, hvor de går, gør de også det derhjemme? Så gad jeg nok se, hvordan der ser ud! Vil I ikke alle gerne have, at jeres gæster synes, vi har et pænt kvarter? Det vil jeg i hvert fald gerne selv have. Angående sorteret storskrald Det skal først sættes ned til døren mandag efter kl eller inden tirsdag klokken 7.00! HUSK: papir- og flaske-containerne er ikke til køkkenaffald! Det koster huslejekroner. Det bliver dyrere at bo her på Stengårdsvej. Det gør det også, hvis du bare sætter dit affald ved papir-containerne. Knæk papkasserne sammen, så fylder de mindre i containerne! HUSK at alt affald, der er smidt ude omkring, koster viceværterne ekstra timer til oprydning. Der er kun én til at betale, det er os, og det betyder huslejestigning! Viceværterne kan jo ikke nå deres oprindelige arbejdsopgaver, når de skal rydde op efter dig, så det kræver ekstra timer! Til sidst Kære forældre: lær jeres børn at passe på træer og buske, ja, i det hele taget på naturen. Lad være med at ødelægge de beplantede områder. Det er plantet til pynt for os! Ødelæggelse og hærværk koster huslejekroner. Vi tror ikke, det er anderledes i andre afdelinger i byen, eller er det? Med venlig hilsen Bestyrelsen i afdeling 8 Post til afdeling 8 Husk postkassen til meddelelser til afdelingsbestyrelsen er placeret udenfor nummer 84. Afdelingsbestyrelsen FRITS NIELSEN & JØRN JUUL CHRISTENSEN A / S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Østre Havnevej Esbjerg Telefon Medlem af Tech Sam Gruppen 20

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 3 september 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 3 september 10 ] TRAPPENYT [ nr. 3 september 10 ] 60 år i samme lejlighed side 3 De er glade for den nye lejlighed side 4 Har skabt urskov om til en jungle side 12 [ Formandens hjørne ] Refleksioner over situationen for

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 3 september 09 ]

TRAPPENYT [ nr. 3 september 09 ] TRAPPENYT [ nr. 3 september 09 ] Få styr på økonomien side 3 40 års jubilæum i billardklub side 6 Det giver ro i kroppen side 7 Klar til nye tiltag efter sommerferien Hovedbestyrelsen håber, at alle beboer

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 4 november 08 ]

TRAPPENYT [ nr. 4 november 08 ] TRAPPENYT [ nr. 4 november 08 ] Attraktivt igen at bo i almene boliger Ingen tomme boliger og historisk lavt lejetab Indhold Altid noget grønt at se på 3 Betal huslejen via PBS 3 Ungdomsbo passer på børnene

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ]

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ] TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ] Hvad skal huset hedde? side 3 Farvel til Tonny Nissen side 8 Mere sammenhold i Møllebæk Kollegiet side 10 [ Formandens hjørne ] Generationsskiftet - og nye boliger Farvel og

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 3 august 08 ]

TRAPPENYT [ nr. 3 august 08 ] TRAPPENYT [ nr. 3 august 08 ] Mange aktiviteter i Ungdomsbo Formanden om bydelsprojektet 3i1, Kridthuset, målsætningsudvalget, råderetsudvalget og nye boligbyggeriet Hovedbestyrelsen håber, at alle beboere

Læs mere

Målsætnings-udvalget Målsætningsudvalget arbejder lige nu på de indre linier med at færdiggøre forslag til nye målsætninger,

Målsætnings-udvalget Målsætningsudvalget arbejder lige nu på de indre linier med at færdiggøre forslag til nye målsætninger, TRAPPENYT(Nr. 4 november 07) Arbejdsgruppe om boligpolitik Flere møder med bl.a. borgmesteren om boligpolitik, 3 i 1 projektet og nye spændende boligprojekter Byens nu 7 boligorganisationer, (2 boligorganisationer

Læs mere

Kridthuset rives ned Formanden om de ting, der lige i øjeblikket ligger på skrivebordet

Kridthuset rives ned Formanden om de ting, der lige i øjeblikket ligger på skrivebordet TRAPPENYT(Nr. 1 februar 08) Kridthuset rives ned Formanden om de ting, der lige i øjeblikket ligger på skrivebordet Indhold Det er med blandede følelser, at vi ser én af Ungdomsbos visioner falde til jorden.

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ]

TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ] TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ] Ny helhedsplan for Stengårdsvej side 7 Glade for tilværelsen på Stengårdsvej side 4 Ny plan: 3i1 satser på 7 områder side 6 Badeværelset kommer som færdigt kabinet side

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 3 september 12 ]

TRAPPENYT [ nr. 3 september 12 ] TRAPPENYT [ nr. 3 september 12 ] Nyt spændende kollegium på vej side 5 Flot rygerum i Hyggeren side 10 Gode karakter til Ungdomsbo side 11 [ Formandens hjørne ] Senest nyt fra Ungdomsbo Indhold Park Kollegiet

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 170 af 25. juni 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 170 af 25. juni 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 171 den 20. august 2015 kl. 15.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ] 25 år som formand side 7 Velkommen til afdelingsmøde side 3 Fyrparken: idræt leg og bevægelse side 10 Planerne for Stengårdsvej side 12 [ Formandens hjørne ] Udvikling af organisationen

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 2 maj 08 ]

TRAPPENYT [ nr. 2 maj 08 ] TRAPPENYT [ nr. 2 maj 08 ] Forår Foråret er kommet, og med det optimismen Indhold Skal være forbillede for andre børn og unge 3 Vi har fået overstået vores repræsentantskabsmøde, hvor vi, efter hovedbestyrelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

TRAPPENYT(Nr. 1 feb. 07)

TRAPPENYT(Nr. 1 feb. 07) TRAPPENYT(Nr. 1 feb. 07) Vebo er lagt i graven Intet fælles administrationsselskab i denne omgang I arbejdet med at etablere et fælles administrationsselskab med boligforeningen 32, viste det sig desværre,

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 14 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 14 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 14 ] Nyt kollegium skudt op side 6 Ny spændende hjemmeside side 7 Elektronisk syn sparer penge side 7 Se de nye tilbud fra Fritidsudvalget side 11-13 [ Formandens hjørne ] BEBOERDEMOKRATI

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

store spøgelse er en død sild

store spøgelse er en død sild FORMANDEN HAR ORDET store spøgelse 2 Det er en død sild I denne tid afvikles de årlige beboermøder, og jeg vil gerne opfordre jer alle til at møde op. Det er her, du får indflydelse på eksempelvis afdelingens

Læs mere

Formanden om afdelingsmøder, repræsentantskabsmøde og fremtidige aktiviteter

Formanden om afdelingsmøder, repræsentantskabsmøde og fremtidige aktiviteter TRAPPENYT(Nr. 2 maj. 07) Afdelinger blev lagt sammen Formanden om afdelingsmøder, repræsentantskabsmøde og fremtidige aktiviteter Indhold Afdelingsmøderne blev holdt i en rolig og disciplineret atmosfære.

Læs mere

Indhold. Et nuanceret boligvalg Jeg håber byrådet vil være med til at der bygges boliger, folk har råd til at bo i. (Formandens hjørne)

Indhold. Et nuanceret boligvalg Jeg håber byrådet vil være med til at der bygges boliger, folk har råd til at bo i. (Formandens hjørne) TRAPPENYT(Nr. 3 august 07) Et nuanceret boligvalg Jeg håber byrådet vil være med til at der bygges boliger, folk har råd til at bo i Indhold Jeg kender en, der efter endt uddannelse er startet på sit første

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

lov om salg af boliger vedtaget

lov om salg af boliger vedtaget FORMANDEN HAR ORDET 2 Ny lov om salg af boliger vedtaget Loven træder i kraft den 1. januar 2005 Sommeren er slut, men inden agurketiden satte ind, skete der det skelsættende for alle boligorganisationer,

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 14 ]

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 14 ] TRAPPENYT [ nr. 2 juni 14 ] Fokus på Fanø side 4-6 Ny hjemmeside - godt modtaget side 3 Afstemning om Helhedsplan side 7 Nabohjælp sikrer din bolig side 20-21 [ Formandens hjørne ] Stort engagement på

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 3 august 14 ]

TRAPPENYT [ nr. 3 august 14 ] TRAPPENYT [ nr. 3 august 14 ] Aktivitetspatruljen på Stengårdsvej side 10 Grådyb Kollegiet klar til indflytning side 6 Fokus på Nybo - en boligforening side 8 Tilbud fra Fritidsudvalget side 12 [ Formandens

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 15 ]

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 15 ] TRAPPENYT [ nr. 2 juni 15 ] Nyt medlem i bestyrelsen side 3 Fritidshus er solgt Inspektører i hybridbiler Tilbud fra fritidsudvalget side 6 side 10 side 17 2 Fra formandens skrivebord REPRÆSENTANTSKABS

Læs mere

TRAPPENYT(Nr. 3 august 06)

TRAPPENYT(Nr. 3 august 06) TRAPPENYT(Nr. 3 august 06) Vebo er stiftet Men starten på selskabet er udsat et halvt år til april 2007 På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 21. juni 2006 stiftede boligforeningerne B

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 3 august 13 ]

TRAPPENYT [ nr. 3 august 13 ] TRAPPENYT [ nr. 3 august 13 ] To varmemesterkontorer slået sammen side 10 Første spadestik på nyt kollegium side 4 Nye åbningsog telefontider side 5 Flyttet hjem igen - Skolebakken 66 side 12 [ Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

TRAPPENYT(Nr. 2 maj 06)

TRAPPENYT(Nr. 2 maj 06) TRAPPENYT(Nr. 2 maj 06) Mange ting at glæde sig over Vestjysk Boligadministration: VEBO er navnet på den ny administration Efter at være blevet nyvalgt formand på repræsentantskabsmødet den 21. marts glæder

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 167 af 19. marts 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 167 af 19. marts 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 168 den 23. april 2015 kl. 15.30. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 4 december 12 ]

TRAPPENYT [ nr. 4 december 12 ] TRAPPENYT [ nr. 4 december 12 ] Ny varmemester på Fanø side 19 Spændende planer for Stengårdsvej side 3 Bydelshuse summer af liv side 7 Unge helte på Fanø side 10 [ Formandens hjørne ] Rundtur til nogle

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

TRAPPENYT(Nr. 4 nov. 05)

TRAPPENYT(Nr. 4 nov. 05) TRAPPENYT(Nr. 4 nov. 05) 1 Går spændende tid i møde Sammenlægning af administration, nye råderets-regler og boliglovgivning på programmet Indhold Vi går en spændende tid i møde. Først og fremmest er det

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 4 december 14 ]

TRAPPENYT [ nr. 4 december 14 ] TRAPPENYT [ nr. 4 december 14 ] De styrer økonomien side 6-7 Flotte haver på Stengårdsvej (afd. 18) De mødte Stengårdsvej Nedgravede affaldsløsninger side 15 side 18 side 20 Fra formandens skrivebord!

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

TRAPPENYT (NR. 2/05)1

TRAPPENYT (NR. 2/05)1 TRAPPENYT (NR. 2/05) 1 Flot fremmøde - betød vi straks kunne vedtage nye vedtægter Indhold Det har traditionen tro været et travlt forår med de mange afdelingsmøder, som er gået over al forventning. Der

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: Debatpunkter: Orienteringspunkter: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 161, torsdag den 14. august 2014 kl. 16.00.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: Debatpunkter: Orienteringspunkter: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 161, torsdag den 14. august 2014 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 161, torsdag den 14. august 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

TRAPPENYT(Nr. 4 nov. 06)

TRAPPENYT(Nr. 4 nov. 06) TRAPPENYT(Nr. 4 nov. 06) Esbjerg mangler en boligpolitik Esbjerg kommune tjener store penge på salg af byggegrunde, men pengene bruges ikke på boligsociale foranstaltninger, og kommunen har ingen boligpolitik.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Ved formanden for Ungdomsbo Hanne Christensens død

Ved formanden for Ungdomsbo Hanne Christensens død 2 Mindeord Ved formanden for Ungdomsbo Hanne Christensens død Fredag den 8. oktober 2004 fik vi den triste meddelelse. Hanne var stille sovet ind om natten. Selvom vi vidste, hvor det bar hen, kom det

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 161 af 14. august 2014. 2. Revisionsprotokollat side 630. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 161 af 14. august 2014. 2. Revisionsprotokollat side 630. 3. Indkomne punkter. Referat for bestyrelsesmøde nr. 162 den 2. september 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Referat Afdelingsmøde september 2010 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Til stede var: 20 beboere + Georg Jensen Christel Halberg Johnny Ford

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50 Ravnkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Juli 2014 SIDSTE NYT

Juli 2014 SIDSTE NYT Juli 2014 SIDSTE NYT Nr. 14 A/B ØRHOLM ARBEJDSDAG Tak for hjælpen! Søndag den 29. juni havde vi arbejdsdag med flot beboerfremmøde på trods af regnen. Vi fik bl.a. nyt sand i sandkassen på legepladsen

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

VELKOMMEN TIL Den Selvejende Institution FREDERIKSGÅRDEN

VELKOMMEN TIL Den Selvejende Institution FREDERIKSGÅRDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIKSGÅRDEN Administrator Advokat (H) Pernille Høxbro Rådmand Steins Alle 16 C - 009 2000 Frederiksberg C Telefon 38 71 26 56 Girokonto 411-2857 December 2012 VELKOMMEN TIL

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere