Ni temaer til gruppearbejde i Rød Skole. Ni værdipolitiske problemstillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ni temaer til gruppearbejde i Rød Skole. Ni værdipolitiske problemstillinger"

Transkript

1 Ni temaer til gruppearbejde i Rød Skole Ni værdipolitiske problemstillinger Forhenværende socialdemokratisk byrådsmedlem i Århus Vagn Særkjær April

2 Indledning Det er interessant at Rød Skole nu har klasser i København, Kalundborg, Århus og flere andre byer. Interessant fordi den politiske debat i mange år var forsvundet fra de lokale partiforeninger som blev reduceret til valgorganisationer. Debatten flyttede væk fra græsrødderne og ind i medierne hvor få centrale politikere, journalister og kommentatorer ændrede diskussionen til et centraliseret og selvcentreret medieshow. Måske kan vi se Rød Skole som et ønske om at få den politiske debat tilbage til partimedlemmer som ser en himmelråbende forskel på den virkelighed de oplever og den virkelighed politikere diskutere med journalister og kommentatorer. Jeg går ud fra at man i Rød Skole bruger gruppearbejdet som metode for at sikrer at alle deltagere kan komme til orde. Opgaverne her, er stillet for at de kan blive diskuteret i grupperne, i en skole hvor der lægges vægt på at være fælles om opgaverne, hvor man ved at det er teamwork der skal til, for at skabe resultater. Undervejs i opgaveløsningerne vil det være praktisk at finde frem til en kommunikationsmetode og en dialogform hvor deltagerne i Rød Skole sikrer at socialdemokratiets folkevalgte på tinge og i kommunalbestyrelser faktisk modtager og forstår de meldinger der formuleres i gruppearbejdet. Vælgermøder og møder i partiforeninger har gennem de sidste år bestået i envejskommunikation fra de folkevalgte til vælgere og partimedlemmer. Og når folkevalgte, som det ofte sker, bruger mere tid på at fortælle om det, de andre partier gør, end de bruger på at forklare partiets egen politik eller lytte, så bliver mødedeltagelse oplevet som spild af tid. Der må udvikles en ny form for samtale som sikrer at de folkevalgte kender, forstår og respekterer de holdninger der er til stede i medlemskredsen. Et socialdemokrati der satser på at pleje rødderne kan hente megen støtte i befolkningen. Hvorfor er vi her? I Fogh regeringernes tid et det blevet meget tydeligt at et menneskes værdi måles i arbejdstimer. Studerende presses gennem uddannelserne for at blive tidligt færdige til et job. Kvinder i social- og sundhedssektoren, som på grund af hårdt arbejde, eller for at få familien til at hænge sammen, vælger nedsat arbejdstid, bliver presset til en fuld arbejdsuge. Det forsøges med skattelettelse at overtale ældre til at blive længere i job. Beskæftigelsesministeren driver en sand hetz mod dem der bliver syge eller fyret for at de skal tage et hvilket som helst arbejde. Deres uddannelse, interesser og erfaringer er ligegyldige, de skal bare se at finde ind i de tomme job. Sådan lyder det. Vil vi acceptere et samfund hvor det kun er dem i job der har en værdi og alle andre, udenfor arbejdsmarkedet, betragtes som en byrde der helst skal reduceres? Hvordan bremser vi forråelse og hensynsløs egoisme? Vi oplever en vækst i voldelige overfald, i rivalisering mellem bander, og i tilfældige overfald mod sagesløse mennesker. Vi oplever en stigende aggressivitet i trafikken hvor færdselsregler tilsidesættes og erstattes af styrkeforholdet mellem førerne og deres biler. Væksten i trafikskader og trafikdræbte taler sit tydelige sprog. Vi oplever at vores byer og offentlige rum flyder med henkastet affald. Offentlige bygninger, vores fælle ejendom, bliver vanrøgtet og nedslidt. 2

3 Vi ser hvordan den økonomiske og politiske elite uhæmmet rager til sig på andres bekostning. Her kan blot nævnes Henning Dyremoses personlige gevinst ved salg af TDC som efterfølgende kræver store prisstigninger hos abonnenterne. Direktørgruppen i Dansk Træindustri scorede store private gevinster ved at sælge firmaet. LO s næstformand Tina A. Huggenberger som tabte afstemningen om formandsposten og derfor forlangte 6. millioner i pension. Jørgen Poulsen i Dansk Røde Kors valgte at skifte til et nyt job og fik fordi han følte sig fyret. Griskheden og egoismen som ligger bag disse eksempler et udtryk for elitens dårlige moral og mangel på samfundssind, som desværre også et til stede hos medlemmerne i de bestyrelser der godkender den usolidariske adfærd. Vi er vidne til et moralsk forfald hvor liv, førlighed og ansvar for andre og andres ejendom viger for en brutal selvhævdelse og mangel på respekt for liv og ejendom. Det er klart, at tidens forherligelse af liberalismen, fører til egoisme og mangel på samfundssind, mangel på solidaritet. Er det sådan at vi skal have et nyt fag ind i folkeskolen og ungdomsuddannelser som lærer børnene at menneskeliv og førlighed altid er ukrænkelig og altid skal beskyttes? Skal vi sætte penge på finansloven for at få en kampagne der gør det smart at tage ansvar for beskyttelse af både naboens og det offentliges ejendom? Hvordan sikrer vi at den fællesskabskultur, som bragte Danmark fra bankerot til en plads blandt verdens rigeste, opretholdes og udvikles i årene der kommer? Hvad gør vi når staten ikke beskytter os? Ideelt set bør det være sådan at staten beskytter sine borgere mod trusler såvel udefra som indefra. Men situationen er ikke ideel. Vi oplever at staten skærer kraftigt ned på sin beskyttelse af borgere og deres ejendom. Der kan skrives lange lister over mennesker som bliver udsat for overfald, røveri, indbrud i private hjem og som forgæves beder politiet om hjælp til konstatering af udåden, efterforskning og dom. Et indbrud i et privat hjem opleves ofte som en voldsom krænkelse, et indgreb i menneskers mest private, intime, kerne. Krænkelser der giver voldsofre og indbrudsofre angst. Tør ikke være alene hjemme. Kommer de igen? Traumer og behov for psykologhjælp. Den politiske prioritering, som ikke tillader en politiskyrke der kan beskytte borgerne mod kriminalitet, har ført til en betydelig vækst i den private sektor som producerer overvågningsudstyr og vagtværn. Prioriteringen indebærer at offerrollen, rollen som familier der får boligen tømt at tyve og butiksindehavere der berøves, bliver privatiseret. I lige forlængelse af denne udvikling er der en stigende accept af selvtægt. Vi må forsvare os selv når politiet, staten, ikke vil. Samtidig med mangelen på politihjælp til private borgere og deres ejendom er vi vidne til anvendelse af store politiopbud til fodboldkampe, sports-, koncert- og andre massebegivenheder. Kunne man forestille sig at arrangørerne selv betaler kostprisen for politiets tilstedeværelse? Eller kunne man vedtage at arrangørerne af fodboldkampe og andre massebegivenheder selv sørger for, og selv betaler, for overvågnings- og vagtopgaver? Statslig detailstyring eller arbejdsglæde? Vi hører, ret ofte, medlemmer af regeringspartierne sige: Hvis kommunerne ikke selv kan finde ud af det, så må vi hjælpe dem på vej. Stalin kunne ikke sige det bedre. Vi har under Fogh regeringerne oplevet den hidtil stærkeste statslige detailstyring af stort set alle servicefunktioner. Den medfølgende overvågning og kontrol, der intet lader tilbage i forhold til sovjetcentralismen, handler f.eks. om at sagsbehandlerne skal indberette til beskæftigelsesministeriet hver gang de har gjort noget for at hjælpe en arbejdsløs i arbejde. Hvis de f.eks. glemmer at indberette, at en ledig er 3

4 kommet i arbejde, kan det udvikle sig til en langstrakt korrespondance mellem sagsbehandleren og en fuldmægtig i ministeriet. Den om sig gribende kontrol og rapporteringspligt betyder at sociale sagsbehandlere bruger 2/3 af deres arbejdstid på rapportering og kun en 1/3 på service til borgeren. I en af valgkampene lovede regeringspartierne, at minut tyranniet skulle afskaffes for hjemmehjælpere, men der er sket det modsatte. Udviklingen er nedværdigende for de offentligt ansatte. Den opleves som en tilsidesættelse af faglig kompetence, som mistillid og mangel på respekt for arbejdet. Det bliver interessant at se hvordan socialdemokraterne vil vende udviklingen fra centraliseret detailstyring til rammestyring der giver kommuner og deres ansatte større beføjelser og råderum? Hvilke initiativer skal sættes i værk for at reducere administrationsarbejdet for læger, sygeplejerske, socialrådgivere og hjemmehjælpere med f.eks. 60 %? Hvordan kan socialdemokraterne skabe selvtillid og arbejdsglæde i disse grupper af frontpersonale? Uddannelse og udvikling? Uddannelse og udvikling er fundamentet vi skal stå på i fremtidens globaliserede verden. Vi har stort set kun det råstof der sidder mellem ørerne på landets indbyggere. En opfattelse som vor tids regerende politikere desværre synes at have glemt. Vi oplever at børn i folkeskolen i hastigt stigende omfang bliver underholdt af ufaglærte undervisere. Vi oplever en nedslidning af skolebygninger til et niveau hvor vi kan begynde at sammenligne standarden med skoler i afrikanske ulande. Der benyttes stadig undervisningsmaterialer hvori vi kan se at de baltiske lande er en del af Sovjetunionen. Gruppen af børn, der dropper ud af skolen i lange perioder, eller slet ikke afslutter deres folkeskoleuddannelse, vokser. Alt for mange børn kommer ud af skolen uden at have tilegnet sig de mest nødvendige kundskaber for at følge med i en ungdomsuddannelse. Hvorfor finder vi os i en sådan mishandling af Danmarks vigtigste råstof? Der findes forældre som har mistet tålmodigheden. De stemmer med fødderne og flytter deres børn i private skoler. Også selv om det koster lidt penge og ikke mindst et større engagement i børnenes skolegang end det der kræves af folkeskolen. Det må være socialdemokratiets politik at investere kraftigt, meget kraftigt, i forbedringer af børn og unges uddannelser. Ca. hver tredje af de unge der forlader folkeskolen er i dag ikke skolet og dannet nok til at gennemføre en gymnasie- eller erhvervsfaglig uddannelse. En fallit med store konsekvenser for vores evner til at klare konkurrencen med dem der satser på at lave kloge hoveder. Skal vi indføre 14 års skolepligt som omfatter hele forløbet fra børnehaveklasse til afsluttet ungdomsuddannelse? Måske kunne vi bryde de nuværende skolestrukturer ned og i stedet etablere en 14 års enhedsskole hvor alle afslutter med en faglig eller gymnasial uddannelse. En enhedsskole som arbejder med en differentieret pædagogik der møder børnene og de unge på deres intellektuelle, såvel som musiske, fysiske og sociale evner og interesser og arbejder videre derfra. Folkeskolen er i dag et tilbud som stort set ikke stiller krav til forældrene. Bør man i en moderniseret skole stille nogle klare konkrete krav til forældrenes engagement i barnets skolegang? F.eks. krav om at børnene skal være udsovet og have spist når de møder? Skal forældrene være forpligtet til at overvære et antal undervisningstimer om året? Skal der være et krav til forældrene om lektielæsning med børn i hjemmet eller skal forældrene aktivt medvirke til at børnene deltager i lektielæsning på skolen? SSP samarbejdet mellem sociale myndigheder, skole og politi er godt når det fungerer, men er det godt nok? Reagerer det hurtigt nok i forhold til børn der forsømmer deres skolegang eller på anden 4

5 måde mistrives? Skal vi opruste SSP samarbejdet ved at lade en eller flere SSP personer have fast arbejdsplads på skolen med det formål at hjælpe læreren med at spotte spirende problemer? En person, udstyret med kompetence, som her og nu kan handle i forhold til børn og forældre? Vil vi investere i at holde børn og unge inde i uddannelserne? Har vi råd til at lade være? TV kanalernes kulturelle elendighed Der er ingen tvivl om at TV kanalerne er tidens største formidler af kultur til den brede befolkning. Men hvad er det vi får? Reklamer hvoraf de fleste endog er af dårlig kvalitet. Spil, i et omfang som er en ludoman værdig, udsendelser med spinddoktorers ligegyldige kommentarer, syvende genudsendelse af gamle amerikanske film. Hvorfor finder vi os i at alle landsdækkende kanaler bruger 90 procent at den bedste sendetid på at sende ligegyldigheder? Hvorfor finder vi os i at 65 procent af indholdet slet ikke har rod i hverken dansk eller europæisk kultur? Det er tydeligt at vi har for mange TV kanaler der skal have billeder på skærmen i for lang tid. Derfor sendes timevis af TV udsendelser som kun har det formål at undgå sne på skærmen. Vi har så mange kanaler at ingen af dem har råd til at producere kvalitetsprodukter, og det er en kulturel katastrofe. For at klare os fornuftigt, i internationaliseringen og globaliseringen, skal vi som det første forstå hvem vi selv er. Vi skal kende vores historie, kultur og værdier som f.eks. frihed, lige muligheder for at skabe sig et godt liv, solidaritet og demokrati. Vi skal kende vores tilhørsforhold til den etniske, nationale, sproglige, religiøse gruppe vi kommer fra. Det er ikke de rodløse, eller kulturrelativister der sikrer os en plads i fremtidens globale handel, transport og kulturformidling. De mennesker der gør en indsats, for danske interesser i den globale udvikling, har et stærkt selvværd og en stærk forankring i danske / europæiske værdier. Kunne vi forestille os en socialdemokratisk kulturpolitiker som vil fokusere på at få de danske TV kanaler til at skrotte Hollywood filmene, de politiske kommentatorer og bare halvdelen af TV ludomanien til fordel for tyske, svenske, franske, polske, russiske eller italienske film. Eller informative udsendelser om forhold i vore nabolande. Hvorfor bliver f.eks. den tyske ZDF film om verdens største skibskatastrofe, sænkningen af flygtningeskibet Gustloff syd for Bornholm i 1945, ikke vist på en dansk TV kanal? Det er en del af vores historie ligesom TV serierne Matador og Krøniken. Gruppeopgaven i Rød Skole handler om at få opstillet nogle krav, til formidling af dansk og europæisk kultur og en mediepolitik, sådan at den bedste sendetid ikke bliver brugt af automobilsælgere, hårfarveannoncører, reklamer for kanalens egne genudsendelser og andet skrammel. Ulighed i behandlingen af syge En nation skal kendes på måden hvorpå den behandler sine syge og gamle. Og her til lands er det sådan at vi gør stor forskel på folk. Dem på arbejde, i den private sektor, vurderes til at have en højere menneskeværdi end alle andre. De kan have en sygeforsikring, et frynsegode, som de eller deres arbejdsgiver trækker fra i skat og som samtidig giver dem mulighed for at springe over køen af ventende borgere som har været med til at finansiere skattefradraget. I køen står alle de offentligt ansatte som ikke har nogen sygeforsikring sammen med pensionisterne. Man kan spørge hvorfor det skal være muligt at trække en sygeforsikring fra i skat når vi ikke kan fratrække f.eks. en fritidseller heltidsforsikring, en indboforsikring eller brandforsikring? Man kan undres over den ulighed der er opstået mellem sygesikring i private virksomheder og fraværet af sygeforsikringer i den 5

6 offentlige sektor. Kunne man forestille sig, at de offentligt ansatte udstyres med en sygeforsikring så de kan blive behandlet på lige fod med privat ansatte? For os, der arbejdede og betalte skat, i en tid hvor den danske velfærdsmodel blev udviklet, er det meget underligt at høre snakken om mindre skat på arbejde. Vi betalte, men den generation hvis uddannelse vi finansierede, den der betragter os som en byrde, vil nu have skattelettelser på arbejde. En mindre skatteindtægt til stat og kommuner har selvfølgelig en konsekvens i forhold til de ydelser det offentlige kan levere. Derfor kan vi diskutere om der skal fjernes nogle opgaver fra det offentlige for at opretholde kvaliteten på de områder hvor vi fortsat vil have det offentlige til at levere. Det forhold at folk i job vil slippe billigere i skat må selvfølgelig have den virkning at nogle offentlige ydelser falder bort. Det kunne måske indrettes sådan at folk på arbejdsmarkedet, med sygeforsikring under 45 år, selv skal betale når de engang trænger til en ny hofte eller nye knæ? Det kan naturligvis også være andre behandlinger der skilles ud fra den offentlige service. Grupperne i Rød Skole bedes opstille en liste over de behandlinger som også i fremtiden skal varetages af et skattefinansieret sundhedsvæsen samt en liste over de behandlinger som generationen på arbejdsmarkedet selv vil komme til at betale. Skal vi have et nyt overenskomstsystem? Flugt fra den offentlige sektor har sin rod i to forhold. Den massive udsultning regeringen udsætter den offentlige sektor for. En udsultning som betyder at f.eks. socialrådgivere har langt flere sager end de kan nå at håndtere på forsvarlig måde. Hjemmehjælpere, sygeplejerske og skolelærere oplever nedslidning, tilsidesættelse af deres faglighed, og en markant overvågning og mistillid fra ledelse og politikere. Vi har nogle faglige grupper som tidligere bar en stor professionalisme, faglig stolthed og høj prestige i samfundet. Faglige grupper, der er med til at holde den sokkel ved lige, som betyder at andre mennesker kan passe deres arbejde. Men nu er såvel professionalismen, prestigen og den faglige stolthed i et styrtdyk på vej ned i afgrunden. En anden årsag ligger i et forældet aftalesystem. Overenskomstsystemet mangler evne til at skabe balance mellem løn og arbejdsindsats i den offentlige og den private sektor. Skævhed betyder at den offentlige sektor bliver drænet for kloge hoveder. Mange forlader deres faste stillinger og giver sig i stedet til at arbejde for et vikarbureau. Her får de betydeligt mere i løn, også selv om vikarbureauet udlåner dem til at løse de samme opgaver, på samme institution, hvor de tidligere var ansat. Regeringen jubler fordi der er vækst i den private vikarsektor. Men for institutionerne er det en glidebane som fører til større omkostninger og ringere kvalitet. Opgaven til gruppearbejdet i Rød Skole er meget enkelt. Skal vi gøre noget for at få et nyt system så det også i fremtiden kan være interessant for mennesker at arbejde med uddannelse af vores børn og unge, plejer af vores syge og gamle? Energi afhængighed eller selvforsyning? I slutningen af 1970-erne blev der i AOF regi bl.a. gennemført flere kurser i alternativ energi. Kurser hvor nørder og fantaster drømte om perspektiverne i vindmøller, solfangere og anlæg der kunne omdanne affald og planter til varme og olie. Der blev eksperimenteret i baghaven og siden er idéen om at omdanne vind til strøm blevet til en stor dansk vindmølle industrisucces. Vi ved at oliereserverne snart er opbrugt, så hvorfor vente med at investere i vedvarende og bæredygtig energiudvinding? Vi ved at oliepriserne fortsat vil stige. Varme-, el-, olie-, og benzinpriser vil sluge en stadig større del af vores indkomst. I virkeligheden bliver det 6

7 energipriserne som kommer til at bestemme niveauet for vores velstand. Priser som fastsættes af aktører som er udenfor både dansk og europæisk indflydelse. Spørgsmålet er derfor: Hvordan kan socialdemokraterne formulere en energipolitik som giver en virkelig markant fremgang i udvikling og anvendelse af vedvarende rene energikilder? En energipolitik som kan være med til at sikre dansk velstand om år. 7

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

DSU Region Midtjyllands landsmødeformøde

DSU Region Midtjyllands landsmødeformøde DSU Region Midtjyllands landsmødeformøde Gruppe 1: (Til afsnittene Ung indflydelse og Unge og sammenhængskraft ) Side 5, linje 38, ændring: 3 ændres til det samme antal Side 5, linje 43, ændring: skoler

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Jonas Dahls tale 1. Maj 2011 Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Det var også her jeg holdt min første 1. Maj tale for

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,5. 2. Kvinde ,5. Hvad er din alder? år ,5. 2.

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,5. 2. Kvinde ,5. Hvad er din alder? år ,5. 2. 10:32 Thursday, June 16, 2016 1 I alt 1.365 100,0 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 699 50,5 2. Kvinde 666 49,5 Hvad er din alder? 1. 16-29 år 156 23,5 2. 30-59 år 750 53,5 3. 60 år eller derover 459 23,0

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab Dagens emner Konkurrence om ydelser og aktiviteter Evidensbaserede ydelser Konkurrence nej. Evidens Ja. Ingen konkurrence

Læs mere

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen.

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. 1 Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. Det er i dag 162 år siden at Frederik den syvende underskrev Danmarks riges grundlov og lagde grundstenen til det samfund vi

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Samfundsfag på Århus Friskole

Samfundsfag på Århus Friskole Samfundsfag på Århus Friskole Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Er du mand eller kvinde? A1 I alt. 1. Mand 2. Kvinde. Antal Pct. Pct ,5 49,5. Køn. 1. Mænd ,6 0,4. 2. Kvinder 666 0,4 99,6

Er du mand eller kvinde? A1 I alt. 1. Mand 2. Kvinde. Antal Pct. Pct ,5 49,5. Køn. 1. Mænd ,6 0,4. 2. Kvinder 666 0,4 99,6 10:26 Thursday, June 16, 2016 1 A1 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 2. Kvinde Antal Pct. Pct. 1.365 50,5 49,5 1. Mænd 699 99,6 0,4 2. Kvinder 666 0,4 99,6 16-29 år 176 51,6 48,4 30-59 år 732 50,4 49,6

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2013-14 VID Gymnasier, Grenaa HHX Samfundsfag C Anne Lind Gleerup

Læs mere

Få de unge med i planlægningen Inspirationsdag 10.12 2012. Anne Tortzen

Få de unge med i planlægningen Inspirationsdag 10.12 2012. Anne Tortzen Få de unge med i planlægningen Inspirationsdag 10.12 2012 Anne Tortzen Inddragelse af unge: Erfaringer og dilemmaer Unge, demokrati og deltagelse Inddragelse af unge et dobbelt formål De to spor: Ungeråd

Læs mere

En mand et parti og hans annoncer

En mand et parti og hans annoncer En mand et parti og hans annoncer Anders Samuelsen formand for Liberal Alliance Når en dansk politiker annoncerer for et tocifret millionbeløb, så bliver det bemærket! Når en politiker kritiserer de andre

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2012 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Først og fremmest har vi naturligvis interesseret os for besøg over Sundet. Skåningene krydser Sundet mere end sjællænderne ( bruges i dette notat som betegnelse

Læs mere

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse Læseplan for valgfaget samfundsfag 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Politik 4 Økonomi 6 Sociale og kulturelle forhold 7 Samfundsfaglige metoder 8 Tværgående emner Sprogudvikling

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder FN s Børnekonvention Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder Der er mange forskellige forståelser af, hvordan børnerettigheder adskiller sig fra menneskerettigheder, og hvad de

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Sårbarhedsundersøgelse 2017

Sårbarhedsundersøgelse 2017 Sårbarhedsundersøgelse 2017 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.030 forældre til børn med autisme Maj 2017 Indledning: Når børn får diagnosen autisme, så kommer forældrene ind i det offentlige system og

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

AKTUEL GRAF. CVAP Aktuel Graf Serien Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder

AKTUEL GRAF. CVAP Aktuel Graf Serien  Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder CENTER FOR VALG OG PARTIER INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET Tilbageslag for den demokratiske integration - valgdeltagelsen falder AKTUEL GRAF Tilbageslag for den demokratiske integration

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

Undersøgelse om konkurrenceudsættelse

Undersøgelse om konkurrenceudsættelse Sagsnr. 17-212 Ref. LSH/EDO Den 3.februar 2017 Undersøgelse om konkurrenceudsættelse Undersøgelsen er gennemført af Epinion for LO blandt 2.559 respondenter, der udgør et repræsentativt udsnit af hele

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19. Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.30 Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Undervisningen i geografi på Ringsted Lilleskole tager udgangspunkt i Fælles Mål. Sigtet for 7./8. klasse er at blive i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse.

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget.

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. DIMISSIONSTALE 2017 Kære studenter I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. Og I kender alle sammen manden, der er indbegrebet af denne tankegang. Manden, der søgte at

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

NOTER FRA STRATEGIDAG

NOTER FRA STRATEGIDAG NOTER FRA STRATEGIDAG Et fyldt lokale af både rådsmedlemmer, ansatte frivillige og almindelige medlemmer. INTRO V. ANDREAS & HELLE - Kernen i strategien: fællesskaber - AAI er i gang med ny strategi. I

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

3/2017. Sjælland & Øerne

3/2017. Sjælland & Øerne 3/2017 Sjælland & Øerne Kommunalvalg 2017 handler også om lokale jobmuligheder På job i Holland: Dijana lærer hollænderne at bruge STG Nykøbing F s gamle maskiner Henriks kommentar Styrk det nære demokrati

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Fremtidsvision for offentlig ledelse anno 2030

Fremtidsvision for offentlig ledelse anno 2030 Fremtidsvision for offentlig ledelse anno 2030 3. plads i prisopgaven unge på en ungdomsuddannelse Hannah Engmose Johansen Borupgaard Gymnasium Offentlige ledere i 2030 skal tage højde for fem forhold

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere