Guide til udlandsophold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til udlandsophold"

Transkript

1 Institut for elektroniske systemer Guide til udlandsophold Udarbejdet af: Martin Møller Sørensen Niels Lovmand Pedersen 24. august 2008

2 Denne guide er udarbejdet af Martin Møller Sørensen og Niels Lovmand Pedersen på baggrund af de erfaringer, vi har opnået i forbindelse med forberedelserne af vores 9. semester udlandsophold i USA. Dette betyder, at enkelte punkter vil være specikke for USA, såsom f.eks. ansøgning om visum. Guiden er udarbejdet umiddelbart inden vores udlandsophold i 2008, hvorfor der ingen råd er til selve opholdet men kun til de indledende forberedelser. Derudover skal det påpeges, at specik information, f.eks. med hensyn til skat, kan være ændret siden Guiden er opdelt i følgende kapitler: Indholdsfortegnelse 1 Optagelse på universitet Optagelse igennem Internationalt kontor Optagelse igennem vejleder Legat ansøgning Legatliste Den gode ansøgning Ved bevilling af et legat Skat og SU Meritgodkendelse 9 4 Bolig 10 5 Visum (specikt for USA) 11 A Eksempel på ansøgning om optagelse 12 B Eksempel på ansøgning om forhåndsgodkendelse 13 C Eksempel på legatansøgning 14 2

3 I gur 1 er de forskellige afsnit/punkter, som denne guide omhandler, vist over en tidslinje. Desuden er der vist, hvilke punkter, der skal afsluttes for at andre kan påbegyndes, samt hvilke punkter, du som ansøger ikke har indydelse på. Først og fremmest skulle dette gerne hjælpe med at give et overblik over rækkefølgen de forskellige punkter, efter vores mening, skal afhandles i. Desuden skulle guren gerne illustrere, at for at du f.eks. kan få et visum skal du gennem mange punkter, hvor du har minimal indydelse på behandlings tiden. Legater Optagelse Merit Visum Bolig Anskaffe og oversætte anbefalinger Udarbejde legat liste Søge optagelse på universitet Proces du selv styrer Proces du ikke har indflydelse på Udarbejde legat ansøgning Udsagn om optagelse Officiel brev om optagelse Søge merit godkendelse Søge visum Sende legat ansøgninger Visum opnået Søge bolig Afrejse dato Tid Svar fra ansøgte legater Figure 1: Flow diagram over de forskellige punkter, der evt. skal gennemgås inden et studieophold i udlandet. Diagrammet viser punkterne over en tidslinje, samt hvilke punkter, der skal være afsluttet, før andre kan påbegyndes. De forskellige punkter er efterfølgende uddybet i guiden HUSK derfor at der er mange punkter, som du skal igennem, og at disse punkter tager tid. Samtidig er der også et studie, der skal passes og måske også et studiejob ved siden af. Derfor jo før du er ude, des mindre travlt får du! 3

4 1 Optagelse på universitet Der er grundlæggende to veje at gå, når du som studerende søger om optagelse på et udenlands universitet, igennem en vejleder eller igennem Internationalt kontor. Generelt kan det Internationale kontor kan være behjælpelige med meget under ansøgningsprocessen, og deres hjemmeside, er et rigtig godt stede at søge information, uanset om der søges igennem vejleder eller Internationalt kontor. Der er forskellige muligheder at opbygge et semester på. Enten kan du vælge kun at tage kurser, kun at lave projekt eller en blanding af kurser og projekt. det er derfor vigtigt, at du tager stilling til dette og derefter hører enten Internationalt kontor eller vejleder om mulighederne for dette. Uanset om der søges igennem en vejleder og hans personlige kontakter eller det Internationale kontor, så er det vigtigt, at du som ansøger er ude i god tid. Som tommelngerregel skal ansøgeren påbegynde ansøgningsproceduren 1 år før afrejse, hvis destinationerne hedder USA, Canada og Australien. Hvis der f.eks. søges om optagelse til efterårssemestret, er der typisk deadline i november og december. Hvis der søges om optagelse ved et universitet i Europa, kan du typisk påbegynde dit arbejde lidt senere end et år, men undersøg dette ved Internationalt kontor. 1.1 Optagelse igennem Internationalt kontor Ved Internationalt kontor kan der ndes information om personlig og praktisk forberedelse af dit studieophold. Herunder studieophold igennem samarbejdsaftale og udenfor samarbejdsaftale, meritgodkendelse og meget andet. På deres hjemmeside, aau.dk, kan du klikke dig frem til siden, hvor studieophold igennem samarbejdsaftaler er listet. Ud fra hvert universitet, kan du også se den enkelte koordinator for denne samarbejdsaftale. Dette er typisk en vejleder, som du kan kontakte for yderligere information. At der eksisterer en samarbejdsaftale mellem AAU og et udenlands universitet gør, at du som studerende ikke skal tænke på de økonomiske forhold angående studieafgifter. Disse er allerede dækket igennem aftalen. Hvis du derimod ønsker at komme på et universitet, hvor der ikke eksistere en samarbejdsaftale, skal du selv kontakte og arrangere dit studieophold. Hvis du ønsker at rejse ud på et studieophold i udlandet udenfor samarbejdsaftalerne, kan du fra d. 1. juli 2008 søge om et udenlandsstipendium og få helt eller delvis dækket din undervisningsafgift. Der kan læses mere om dette på Hvis det er i Europa, så undersøg også om Erasmus Mundus ordningen, der er en udvekslingsordning indenfor Europa, kan være en løsning. 1.2 Optagelse igennem vejleder En anden måde at søge om optagelse på er igennem en vejleder og hans personlige kontakter. Hvis du har eller kender en god vejleder/forelæser, så kontakt ham, om han har kendskab til et godt universitet, som er stærke inden for det felt/speciale, som du gerne vil læse indenfor. Det kan også være, at han kan henvise dig til andre vejledere, som har nogle gode kontakter. Når du søger igennem din vejleder, skal du selv udarbejde en ansøgning. Det er ikke ligesom igennem Internationalt kontor, hvor du udfylder deres ansøgningspapirer. Et eksempel på en ansøgning med de vigtige punkter er vist i bilag A. Hvis vejlederen henviser til et universitet, som AAU har en samarbejdsaftale med, så kan an- 4

5 søgningen måske også ske igennem det Internationale kontor. Hvis ikke, så kan det være at en samarbejdsaftale skal oprettes af vejlederen. Dette tager tid, rigtig lang tid, derfor er det igen vigtigt, at du som ansøger er ude i god tid. Når du søger igennem en vejleder, så vil han også kun typisk tage kontakt til et universitet ad gangen. Der skal påregnes op til en måned før der kan forventes et svar. Det kan selvfølgelig være, at når der søges igennem vejleder, at så går det pågældende universitet ikke så meget op i, om der er en deadline for ansøgninger i f.eks. december. Men dette er ikke sikkert, og derfor kan du typisk kun nå at søge 2 eller 3 universiteter inden december, hvis du er ude et år før. 5

6 2 Legat ansøgning Dette kapitel omhandler de forskellige aspekter ved at søge legater, lige fra at nde de forskellige legater, lave en god ansøgning, til hvad man skal være opmærksom på, hvis man bliver bevilget legater. 2.1 Legatliste Ansøgningen af legater er noget, der foregår over en lang tidsperiode, så det er vigtigt at nde et struktureret system til at holde styr på, hvilke legater, der allerede er søgt og hvilke, der mangler. Så lav en liste hvori du indskriver de legater, du vil søge, og lav eventuelt en separat liste med de legater du vil søge efter, at opholdet er startet. Når du skal lave din legatliste gælder det om at nde så mange legater som muligt. Og hvis du er i tvivl, hvorvidt du skal søge et bestemt legat så søg det. Det værste der kan ske er, at du spilder portoen, men hvis du bare får et enkelt af de tvivlsomme legater, så er portoen hurtigt indtjent. Så pas på at du ikke får indsnævret dine søgekriterier for meget, så du ikke udelukker de mere tvivlsomme legater. Det er klart, at man ved at søge så mange legater kommer til at investere mange penge bare i konvolutter og porto (vi brugte personligt over kr per person), men ud fra vores erfaringer kan det godt betale sig. Nedenfor er listet forskellige steder, hvor de forskellige legater kan ndes. Legathåndbogen (Kan lånes på biblioteket) alc/fonde/fonde.html (Primært for ingeniører) Søg uopfordret større virksomheder indenfor dit felt Undersøg om der ndes legater specikt for en by/område, hvor du har haft eller har tilknytning, såsom hvor du er opvokset. Er I ere der skal afsted sammen, kan I overveje at gå sammen og søge visse legater, der ikke uddeles til enkeltpersoner. Dette er dog kun noget, vi har overvejet, og vi har derfor ikke erfaringer med det. 2.2 Den gode ansøgning Noget af det vigtigste man skal huske, når man skal lave en god legat ansøgning, er at lave den overskuelig. Man skal huske på, at dem der bedømmer den kommer til at gennemse ere hundrede ansøgninger. Først og fremmest er det vigtigt, at man klarer sig gennem grovsorteringen, hvilket betyder, at din ansøgning og specielt forside skal være overskuelig. Den gode ansøgning kan bestå af følgende dele. 6

7 Forside (Overskuelig der viser indholdet af ansøgningen og skal have CPR-nummer) Motivationsansøgning (en sides tekst hvor du fortæller, hvorfor du skal have dette legat) Konto oplysninger Budget Ociel erklæring om optagelse Akademisk anbefaling (En anbefaling fra din vejleder/underviser eller anden person på uni) Forhåndsgodkendelse af ophold Karakterudskrift (Dine karakterer frem til hvor du er nu) Evt. ekstra anbefaling CV (Slut altid af med dit CV, der ligeledes skal være overskuelig og gerne kun fylde en side) I det følgende vil nogle af de overstående punkter blive uddybet. I bilag C kan et eksempel på en ansøgning ses. Husk det er vigtigt at lave ansøgningen personlig, så den repræsentere dig og skiller sig ud fra mængden. Forside Sørg for at man ud fra forsiden kan se, hvad der er af indhold i din ansøgning. Vis på denne måde at din ansøgning indeholder de rigtige dokumenter og kom på denne måde igennem grovsorteringen. Husk at skrive dit CPR nummer på forsiden eftersom dette skal bruges ved en eventuel bevilling. Motivationsansøgning Det er her, at du har mulighed for at forklare, hvorfor det lige er dig, som skal have legatet. Husk igen at dem, der bedømmer ansøgningerne, skal læse mange ansøgninger. Så sørg for at lave en velformuleret ansøgning, der fremhæver dig som person. Få evt. nogle venner eller familie til at læse din ansøgning igennem, og sørg for at have god tid, så du kan skrive på den over en længere periode. Det er ligesom at skrive en god rapport, det er ikke noget, man bare gør i første forsøg, det kræver mange iterationer. Du kan eventuelt opdele den, så du skriver, hvad du får ud af opholdet akademisk og personligt. Budget Enhver legatansøgning skal have et budget, der viser forventede udgifter og indtægter. Det er her vigtigt at lave et budget, som kan holde. Fonde vil hellere give dig et tilskud, hvis dit budget ser realistisk og fornuftigt ud. Sørg desuden for at lave referencer, hvor det er muligt for at underbygge dit budget. Gå ind på dit universitets hjemmeside og se, om du ikke kan nde et budget, som du kan tage udgangspunkt i. Husk at undersøge hvorvidt du skal betale undervisningsafgifter, eller om du kan få det hele dækket igennem samarbejdsaftalen eller SU (se mere info på CV Når man laver et CV er der to ting som er vigtige. For det første skal det være overskueligt. En måde kunne derfor være at dele cv'et op i punkter som: uddannelse, erhvervserfaring, kompetencer og hobbyer. Den anden ting der er vigtig er, at der ikke må være nogle huller. Det vil sige, at der ikke må være et år, hvor man ikke kan se, hvad du har lavet. 7

8 2.3 Ved bevilling af et legat Hvis du bliver bevilget et legat, sker det normalt på to måder. Den ene måde er, at fonden sender en check, som du så kan gå ned i banken og indsætte. Den anden er, at fonden sender et brev, hvor du skal bekræfte, at du endnu ikke har opnået dit budget og derfor stadigvæk er interesseret. Hvis dette er tilfældet, skal du indsende en bekræftelse samt kontooplysninger. I enkelte tilfælde, hvis der er tale om meget store legater, kan der være yderligere krav, der skal dokumenteres, såsom forsikring og indmeldelse i deres organisation. Men ligegyldig hvordan det sker, så vil der altid være et følgebrev, der beskriver, hvad du skal gøre for at modtage de bevilgede penge. Efter endt ophold er det normal kutyme at sende en kort rejserapport inklusiv det endelige regnskab til de fonde, du har modtaget penge fra. Men dette er også ofte beskrevet i følgebrevet, når du modtager et legat. 2.4 Skat og SU Det er vigtigt at understrege, at det følgende er skrevet ud fra vores erfaringer og viden, hvilket selvfølgelig kan have ændret sig, derfor anbefales det at undersøge, om reglerne har ændret sig. Hvis du får bevilget et legat, bliver det automatisk opgivet til skat via dit personnummer. Men når man modtager et legat til udlandsophold, er det normalt skattefrit, og har ingen påvirkning på din SU (kun hvis man får rigtig mange penge, skal man måske betale skat, og det kan få betydning for din SU). Andre gange bliver et legat opgivet som B-indkomst. Derfor skal man selv undersøge sin årsopgørelse for at se, om nogle af legaterne er opgivet som skattepligtige. Hvis der på din årsopgørelse f.eks. er opgivet, at du har modtaget legater for kr , og disse er opgivet som skattepligtige, skal du selv gå ind på og rette det til kr. 0. Der behøves i første omgang ikke at indsendes dokumentation for, hvorvidt pengene er brugt. Det skal dog senere kunne dokumenteres, at beløbet er blevet brugt til udlandsopholdet. Der ndes dog nogle standard beløb, der kan benyttes for at gøre det nemmere. For logi er beløbet kr. 189 per dag, og for kost er det kr. 440 per dag (disse beløb er fra 2008, men de stiger hvert år). Det vil sige, at man til et ophold på 5 måneder kan modtage legater for kr plus udgifter til undervisningsafgift, transport, forsikring og visum uden at betale skat. Det er derfor sjældent, at der skal betales skat af legater givet til udlandsophold. Hvis du har fået ere penge, end du kan dokumentere brugt via standard gebyrerne og ybilletter, kan du prøve at skrive yderligere udgifter på, såsom ny computer eller en bil til transport. Det er herunder vigtigt, at man argumenterer for, at det er en nødvendighed for at kunne gennemføre studieopholdet. Det er dog ikke sikkert, at Skat godtager sådanne udgifter. Men sørg for at gemme kvitteringer på de forskellige udgifter du har til opholdet, inklusiv eventuelle udgifter i Danmark. Så er der kun tilbage at sige held og lykke. 8

9 3 Meritgodkendelse Inden du tager på dit studieophold i udlandet, skal du ansøge dit studienævn om en forhåndsgodkendelse af dit semester i udlandet. Denne forhåndsgodkendelse bekræfter, at du kan få merit for dit semester, hvis det følges som beskrevet i forhåndsgodkendelsen. Forhåndsgodkendelsen vil du komme til at benytte i mange andre sammenhænge udover meritgodkendelse, såsom legatansøgninger og når du skal medbringe din SU til udlandet. Forhåndsgodkendelsen bygger på, at du kan opnå et vidensudbytte svarende til 30 ECTS point. Disse point kan opnås f.eks. ved at tage kurser med tilstrækkelig højt fagligt niveau og/eller lave et projekt. ECTS point er en europæisk point skala. Det er derfor vigtigt, at du kontakter Internationalt kontor, hvis universitetet ligger udenfor Europa, så en omregningsfaktor kan ndes. Det er en god idé at udarbejde din ansøgning i samråd med en vejleder (måske din vejleder på AAU i forbindelse med et evt. projekt i udlandet). Med ham kan du diskutere de relevante kurser, du kan vælge imellem. Hvis du også skal lave et projekt, så er det også en god idé at snakke om en fornuftig fordeling mellem antal kurser og størrelse af projektet. Det er vigtigt, at ansøgningen ikke udarbejdes for specikt. Du kan nemlig ikke vide dig sikker på, hvilke kurser, der udbydes, og hvilke du i sidste ende får. Derfor kan du f.eks. udarbejde en kursus pulje, som du regner med at vælge imellem. Husk at anføre hvor mange kurser du vil tage. Hvis ansøgningen beskrives for specikt, skal du ved de mindste ændringer, når du kommer til universitetet, underrette studienævnet. Bilag B viser et eksempel på en ansøgning om forhåndsgodkendelse. Når du kommer tilbage til AAU efter dit udenlandssemester, så skal du dokumentere overfor studienævnet, at dit semester har været fuldstændig meritgivende. Dokumentationen får du fra dit udenlandske universitet. Derfor er det også vigtigt, at hvis der sker store ændringer i forhold til din forhåndsgodkendelse under dit semesterophold, at du får underrettet studienævnet, mens du er i udlandet, så din forhåndsgodkendelse kan blive opdateret. Så sker der ingen misforståelser, når du kommer hjem igen, og dit semester kan blive fuldstændig meritgivende. 9

10 4 Bolig Med hensyn til at nde bolig afhænger det meget af, hvad man vil, samt om man er ere, der skal afsted, og som har lyst til at bo sammen. Vi vil dog anbefale, at man nder en bolig enten på campus eller indenfor 1 km, så du kommer til at opleve stemningen og kulturen, der nder sted på et større campus. Du kan starte med at undersøge dit udenlandsk universitets hjemmeside for at nde ud af hvilke muligheder, de tilbyder. Husk dog at de forskellige boligtilbud universitetet kan tilbyde, kan afhænge af, hvilken type studerende, du ender med at blive (udvekslingsstuderende, kandidatstuderende, visiting scholor osv.). Du kan se, hvilken type studerende du er på dit visum. På dit universitets hjemmeside bør du også kunne nde eksterne link til internetsider, hvor du kan søge bolig. Problemet med at nde en bolig hjemmefra udenom universitetet er, at det kan være svært at få et ordentligt indtryk af boligen ud fra en kort beskrivelse og et par enkelte billeder. Dermed ikke sagt, at det ikke kan lade sig gøre. Vi har dog hørt rygter om personer, der har betalt hjemmefra for at komme frem og opdage, at det var falsk reklame, og at der ikke var nogen lejlighed. Så pas på. Efter vores erfaring er de to nemmeste og bedste løsninger, enten at skae en bolig gennem universitetet, eller at vente med at nde din bolig, til du kommer frem. Nogle universiteter tilbyder midlertidig boliger, som du kan bruge, indtil du nder noget permanent. Ellers kan hostel/hotel benyttes de første par dage, indtil en bolig er fundet. Hvis du vælger selv at nde en lejlighed, kan det lade sig gøre at nde lejligheder, der er møblerede. Og personligt synes vi, at dette ville have været den bedste løsning for os, hvorfor vi også var parat til at give mere i husleje. Vi vil dog sige, at man rimeligt nemt og forholdsvis billigt kan møblere en lejlighed ved at tage i IKEA samt købe brugte møbler. Så pas på ikke at betale for meget for at få lejligheden møbleret. Hvis du skal til USA kan du eventuelt kigge på siden hvor du kan nde lejligheder samt brugte møbler, biler, cykler m.m. 10

11 5 Visum (specikt for USA) Hvis turen går uden for Europa, skal der ofte søges om visum. Informationen givet her angående ansøgning om visum er specik for USA. For oplysninger vedrørende visum til andre lande henvises der til Internationalt kontor. Ansøgning om visum til USA er næsten lige til - i hvert fald, når du har været igennem det. Der er utrolig meget information angående dette, så det kan være svært at nde ud af, hvor du som ansøger skal starte. Der er forskellige typer af visum til USA, men det visum studerende ofte får tildelt er et J1-visum, hvorfor informationen givet her, vil være specik for dette. Det er det pågældende udenlandske universitet, der bestemmer hvilket visum, du skal have. Et J1-visum har den ulempe, at du ikke kan arbejde i USA 2 år efter, du har studeret der. På Internationalt kontor kan der fås yderligere information vedrørende de forskellige typer af visum. Når du er blevet accepteret på dit ansøgte universitet, vil universitetet bede dig udfylde en såkaldt DS-2019 blanket. Efter at du har udfyldt denne blanket, skal den sendes tilbage til universitet. Herefter vil denne blive gennemgået af deres internationale kontor og blive sendt videre til de amerikanske myndigheder. Når den er blevet godkendt, bliver den sendt tilbage til dig, hvor du kan se, at du har fået et såkaldt SEVIS Identication Number. Dette nummer skal du bruge, når du skal betale et gebyr til den amerikanske Immigration and Customs Enforcement (ICE), som er en del af Department of Homeland Security (DHS). Du kan læse mere om dem på Gebyret er på $100 og kan betales på https://www.fmjfee.com/. Dette gebyr skal betales, og en kvittering (som du vil modtage cirka 14 dage senere) skal medbringes på den amerikanske ambassade i København. Når du har modtaget din kvittering, er du klar til at lave en reservation på den amerikanske ambassade. Du kan lave din reservation på checklist.htm. For at lave din reservation, skal du udfylde en DS-156 blanket online (kan ndes på hjemmesiden). Når denne er udfyldt, vil du med det samme blive tildelt et barcode number, som du skal bruge, når du reserverer en tid. På hjemmesiden er der en tjeck-liste, som du skal gennemgå nøje. I denne beder den amerikanske ambassade dig om, at indbetale kr. 700 på deres Jyske Bank konto (dette skal gøres ved en Jyske bank lial. Husk at medbringe kvitteringen på ambassaden). Ved besøget skal du have printet og udfyldt to blanketter: DS-157 og DS-158 (begge kan ndes på hjemmesiden). Og så skal du huske at have selvadresseret en mellemstor kuvert med påført kr. 76 i frimærker. Du skal medbringe passet til besøget. Det får du ikke igen den pågældende dag, men tilsendt i den frankerede kuvert indenfor cirka en uge. Det er vigtigt, at du husker at betale de to gebyrer og medbringer kvitteringerne, samt at du har udfyldt alle tre blanketter (og selvfølgelig også husker DS-2019 blanketten samt dit pas). Husk at gennemgå tjeck-listen på den amerikanske ambassades hjemmeside meget nøje. Hvis ikke alting er som det skal være, så kan du risikere, at de beder dig om at komme tilbage en anden dag. Og der er jo lidt langt fra Aalborg til København. 11

12 Guide til udlandsophold Aalborg 2008 A Eksempel på ansøgning om optagelse Application for 9th semester studies at the University of xxx Aalborg, xx.xx.xxxx Dear Sirs, My name is xxx, I am xx years old, and I am a student at the department of Electronic Systems at Aalborg University. I would like to apply to the 9th semester at the University of xxx in the fall of xxxx. My application contains the following: Motivation of Studying at xxx An Overview of My Past Curriculum Vitae Transcript - Copy of Bachelor of Science Degree Recommendation Letters xxx - Director of Studies and Chairman of the E-Study Board, Aalborg University xxx - Assistant Professor, Department of Communication Technology, Aalborg University xxx - Director of Studies, Study Advisory, Aalborg University xxx - Project Manager, Aalborg University xxx - Restaurant Manager, xxx, Norway Thank you in advance for your consideration. I am looking forward to hearing from you and if you need any further information please let me now at Sincerely xxx Address Denmark, DK Telephone: xxx 12

13 B Eksempel på ansøgning om forhåndsgodkendelse Til E-studienævnet Fredrik Bajers Vej 7 A Aalborg Ø Ansøgning om forhåndsgodkendelse for 9. semester studie på xxx. Mit navn er xxx, 7. semester xxx. Jeg har igennem xxx søgt om optagelse på xxx, på mit 9. semester og er blevet optaget. Jeg vil derfor søge om en forhåndsgodkendelse af mit studieophold og en fuldstændig meritgodkendelse. Jeg vil tage to kurser af hver ca. 3 units. Dette svarer til ca. 15 ECTS (1 unit = 2.5 ECTS). Jeg vil derudover lave et projekt på ca. 15 ECTS (resterende ECTS point op til 30). Kurserne vil blive evalueret på xxx, mens projektet vil blive evalueret af xxx, når jeg kommer tilbage på AAU. xxx vil være min vejleder på AAU, mens jeg er på xxx. Jeg vil herudover blive tildelt en vejleder på xxx. Puljen af kurser indenfor signalbehandling på xxx, har jeg gennemgået med xxx. Kurserne samt beskrivelse er vedhæftet. Jeg vil, når jeg kommer til xxx foretage mit endelige valg af kurser. Jeg håber, at Studienævnet vil godkende min ansøgning. Med venlig hilsen xxx CPR. nr.: xxx xxx, 7. semester Adresse Tlf. xxx 13

14 C Eksempel på legatansøgning Fondens navn Adresse Aalborg, 25. august 2008 Navn Adresse 9000 Aalborg, Denmark Mobil: XX XX XX XX CPR: XXX Ansøgning om støtte til udlandsophold i forbindelse med 9. semester på XXX, USA. Studieopholdet er i perioden 15. august 2008 til 15. januar 2009 Jeg vedlægger til denne ansøgning følgende dokumenter som bilag: Bilag 1 - Motivationsansøgning vedr. støtte til studieophold på XXX...2 Bilag 2 - Kontooplysninger...3 Bilag 3 - Budget...3 Bilag 4 - Officiel erklæring om optagelse på XXX...4 Bilag 5 - Anbefaling: Professor XXX, Aalborg universitet...5 Bilag 6 - Forhåndsgodkendelse fra studienævnet, Aalborg universitet...6 Bilag 7 - Karakterudskrift nuværende uddannelse...7 Bilag 8 - Anbefaling: Militæret...8 Bilag 9 - Curriculum Vitae Jeg håber I finder min ansøgning interessant, og at jeg kan komme i betragtning til legatuddelingen. Hvis I har yderligere spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig. Med venlig hilsen XXX Side 1 af 8 14

15 Bilag 2 - Kontooplysninger Støttebeløb kan indbetales på flg. Konto Reg: XXXX Konto: XXXXXXXXXX I XXX Bank Bilag 3 - Budget Alle beløb er udregnet ud fra en kurs på 5,05 kr. pr. USD 1 Udgifter: Flybillet til San Francisco, USA t/r 2 Kr Rejse 3 og indboforsikring Kr Boligudgifter 4 Kr Kost 5 Kr Studenter gebyrer 6 (dette er udover tuition-fee) Kr Personligt forbrug 7 Kr Bærbar computer Kr Transport Kr Studiematerialer, bøger samt Pc-værktøjer Kr Diverse kulturelle formål samt virksomhedsbesøg Kr Samlede omkostninger v. opholdet Kr Indtægter: 5 mdrs. SU 8 Kr mdrs. SU-lån 9 Kr Aalborg Universitet legat Kr Samlede indtægter v. opholdet Kr Underskud Kr d. 28/ Ca. pris fra Delta Air Lines 3 Opgivet af Gouda Rejseforsikring 4 $1115 pr. måned i 5 måneder opgivet på 5 $563 pr. måned i 5 måneder opgivet på 6 $7966 for et 9 måneder akademisk år 7 $260 pr. måned i 5 måneder opgivet på kr. til tøj kr. før skat (www.su.dk) og kr. pr måned efter skat kr. pr. måned: Side 3 af 8 15

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik Ophold i Udlandet Studie og Praktik Forord Formålet med denne pjece er at give dig som studerende et indblik i de foreliggende muligheder for at komme på et studie- eller praktikophold i udlandet i løbet

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg komme hen på Research Exchange?... 3 Hvornår kan man komme af sted?... 3 Hvad er?... 3 EC (Exchange Conditions)...

Læs mere

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Undervisning i IT Opgaver 16. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 NEMID (HUSKESEDDEL SIDE 5... 2 NETBANK... 3

Undervisning i IT Opgaver 16. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 NEMID (HUSKESEDDEL SIDE 5... 2 NETBANK... 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 NEMID (HUSKESEDDEL SIDE 5... 2 NEMID - OPRETTELSE... 2 NETBANK... 3 KOMMUNALE SIDE (HUSKESEDDEL 13-34)... 4 MIN SIDE PÅ BORGER.DK... 4 INTRO PÅ BORGER.DK...

Læs mere

Udlandsophold University of California, San Diego

Udlandsophold University of California, San Diego Udlandsophold University of California, San Diego Personlige oplysninger Navn: Nicolai Heidemann Semester for ophold: Forår 2012 Universitet: University of California, San Diego E-mail: nicolaiheidemann@hotmail.com

Læs mere

Study Abroad Semester på San Diego State University i Californien, efteråret 2012

Study Abroad Semester på San Diego State University i Californien, efteråret 2012 Study Abroad Semester på San Diego State University i Californien, efteråret 2012 Indledning Denne rapport omhandler et study abroad semester på San Diego State University(SDSU) i San Diego, Californien,

Læs mere

Praktiske informationer til kommende udvekslingsstuderende fra journalist- og fotojournalistuddannelserne

Praktiske informationer til kommende udvekslingsstuderende fra journalist- og fotojournalistuddannelserne Udveksling på 8. semester Praktiske informationer til kommende udvekslingsstuderende fra journalist- og fotojournalistuddannelserne Opdateret 19. september 2012 Kresten Roland Johansen Danmarks Medie-

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU Information til lærlinge og elever Udgivet af Styrelsen for Videregående

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Rejserapport studieophold Cornell University August 2012 December 2012

Rejserapport studieophold Cornell University August 2012 December 2012 Rejserapport studieophold Cornell University August 2012 December 2012 Mark Alexander Broe Hansen Mejeriingeniørstuderende Studienummer: Rft600 Forberedelser Lige fra jeg startede på studiet vidste jeg

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Erfaringsrapport for udlandsophold i Sheffield 2006

Erfaringsrapport for udlandsophold i Sheffield 2006 Erfaringsrapport for udlandsophold i Sheffield 2006 University of Sheffield Department of Information Studies Sheffield, England Marie Melson Gregersen (årgang 2004) Kontakt: Mobil: 26 15 79 09, Mail:

Læs mere

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) er et internationalt samarbejde med spejderkorpset

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS

FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS FORVENTNINGS- AFSTEMNING TIL EN SPROGREJSE MED STS KÆRE FORÆLDRE I har taget beslutningen om at sende Jeres barn på en sprogrejse med STS. I den forbindelse vil jeg gerne give Jer et reelt indblik i hvad

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Udve? Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Indhold Som elev på en erhve 2 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? Du kan bruge ordningen på to forskellige

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering

ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering ROTARY INTERNATIONAL Manual for Long Term Exchange (LTE) Manualens målgruppe... 1 Rotary klubbens organisering... 1 Information om udveksling... 1 Ansøgning... 1 Sponsorerklæring... 2 Værtskabserklæring...

Læs mere