Guide til udlandsophold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til udlandsophold"

Transkript

1 Institut for elektroniske systemer Guide til udlandsophold Udarbejdet af: Martin Møller Sørensen Niels Lovmand Pedersen 24. august 2008

2 Denne guide er udarbejdet af Martin Møller Sørensen og Niels Lovmand Pedersen på baggrund af de erfaringer, vi har opnået i forbindelse med forberedelserne af vores 9. semester udlandsophold i USA. Dette betyder, at enkelte punkter vil være specikke for USA, såsom f.eks. ansøgning om visum. Guiden er udarbejdet umiddelbart inden vores udlandsophold i 2008, hvorfor der ingen råd er til selve opholdet men kun til de indledende forberedelser. Derudover skal det påpeges, at specik information, f.eks. med hensyn til skat, kan være ændret siden Guiden er opdelt i følgende kapitler: Indholdsfortegnelse 1 Optagelse på universitet Optagelse igennem Internationalt kontor Optagelse igennem vejleder Legat ansøgning Legatliste Den gode ansøgning Ved bevilling af et legat Skat og SU Meritgodkendelse 9 4 Bolig 10 5 Visum (specikt for USA) 11 A Eksempel på ansøgning om optagelse 12 B Eksempel på ansøgning om forhåndsgodkendelse 13 C Eksempel på legatansøgning 14 2

3 I gur 1 er de forskellige afsnit/punkter, som denne guide omhandler, vist over en tidslinje. Desuden er der vist, hvilke punkter, der skal afsluttes for at andre kan påbegyndes, samt hvilke punkter, du som ansøger ikke har indydelse på. Først og fremmest skulle dette gerne hjælpe med at give et overblik over rækkefølgen de forskellige punkter, efter vores mening, skal afhandles i. Desuden skulle guren gerne illustrere, at for at du f.eks. kan få et visum skal du gennem mange punkter, hvor du har minimal indydelse på behandlings tiden. Legater Optagelse Merit Visum Bolig Anskaffe og oversætte anbefalinger Udarbejde legat liste Søge optagelse på universitet Proces du selv styrer Proces du ikke har indflydelse på Udarbejde legat ansøgning Udsagn om optagelse Officiel brev om optagelse Søge merit godkendelse Søge visum Sende legat ansøgninger Visum opnået Søge bolig Afrejse dato Tid Svar fra ansøgte legater Figure 1: Flow diagram over de forskellige punkter, der evt. skal gennemgås inden et studieophold i udlandet. Diagrammet viser punkterne over en tidslinje, samt hvilke punkter, der skal være afsluttet, før andre kan påbegyndes. De forskellige punkter er efterfølgende uddybet i guiden HUSK derfor at der er mange punkter, som du skal igennem, og at disse punkter tager tid. Samtidig er der også et studie, der skal passes og måske også et studiejob ved siden af. Derfor jo før du er ude, des mindre travlt får du! 3

4 1 Optagelse på universitet Der er grundlæggende to veje at gå, når du som studerende søger om optagelse på et udenlands universitet, igennem en vejleder eller igennem Internationalt kontor. Generelt kan det Internationale kontor kan være behjælpelige med meget under ansøgningsprocessen, og deres hjemmeside, er et rigtig godt stede at søge information, uanset om der søges igennem vejleder eller Internationalt kontor. Der er forskellige muligheder at opbygge et semester på. Enten kan du vælge kun at tage kurser, kun at lave projekt eller en blanding af kurser og projekt. det er derfor vigtigt, at du tager stilling til dette og derefter hører enten Internationalt kontor eller vejleder om mulighederne for dette. Uanset om der søges igennem en vejleder og hans personlige kontakter eller det Internationale kontor, så er det vigtigt, at du som ansøger er ude i god tid. Som tommelngerregel skal ansøgeren påbegynde ansøgningsproceduren 1 år før afrejse, hvis destinationerne hedder USA, Canada og Australien. Hvis der f.eks. søges om optagelse til efterårssemestret, er der typisk deadline i november og december. Hvis der søges om optagelse ved et universitet i Europa, kan du typisk påbegynde dit arbejde lidt senere end et år, men undersøg dette ved Internationalt kontor. 1.1 Optagelse igennem Internationalt kontor Ved Internationalt kontor kan der ndes information om personlig og praktisk forberedelse af dit studieophold. Herunder studieophold igennem samarbejdsaftale og udenfor samarbejdsaftale, meritgodkendelse og meget andet. På deres hjemmeside, aau.dk, kan du klikke dig frem til siden, hvor studieophold igennem samarbejdsaftaler er listet. Ud fra hvert universitet, kan du også se den enkelte koordinator for denne samarbejdsaftale. Dette er typisk en vejleder, som du kan kontakte for yderligere information. At der eksisterer en samarbejdsaftale mellem AAU og et udenlands universitet gør, at du som studerende ikke skal tænke på de økonomiske forhold angående studieafgifter. Disse er allerede dækket igennem aftalen. Hvis du derimod ønsker at komme på et universitet, hvor der ikke eksistere en samarbejdsaftale, skal du selv kontakte og arrangere dit studieophold. Hvis du ønsker at rejse ud på et studieophold i udlandet udenfor samarbejdsaftalerne, kan du fra d. 1. juli 2008 søge om et udenlandsstipendium og få helt eller delvis dækket din undervisningsafgift. Der kan læses mere om dette på Hvis det er i Europa, så undersøg også om Erasmus Mundus ordningen, der er en udvekslingsordning indenfor Europa, kan være en løsning. 1.2 Optagelse igennem vejleder En anden måde at søge om optagelse på er igennem en vejleder og hans personlige kontakter. Hvis du har eller kender en god vejleder/forelæser, så kontakt ham, om han har kendskab til et godt universitet, som er stærke inden for det felt/speciale, som du gerne vil læse indenfor. Det kan også være, at han kan henvise dig til andre vejledere, som har nogle gode kontakter. Når du søger igennem din vejleder, skal du selv udarbejde en ansøgning. Det er ikke ligesom igennem Internationalt kontor, hvor du udfylder deres ansøgningspapirer. Et eksempel på en ansøgning med de vigtige punkter er vist i bilag A. Hvis vejlederen henviser til et universitet, som AAU har en samarbejdsaftale med, så kan an- 4

5 søgningen måske også ske igennem det Internationale kontor. Hvis ikke, så kan det være at en samarbejdsaftale skal oprettes af vejlederen. Dette tager tid, rigtig lang tid, derfor er det igen vigtigt, at du som ansøger er ude i god tid. Når du søger igennem en vejleder, så vil han også kun typisk tage kontakt til et universitet ad gangen. Der skal påregnes op til en måned før der kan forventes et svar. Det kan selvfølgelig være, at når der søges igennem vejleder, at så går det pågældende universitet ikke så meget op i, om der er en deadline for ansøgninger i f.eks. december. Men dette er ikke sikkert, og derfor kan du typisk kun nå at søge 2 eller 3 universiteter inden december, hvis du er ude et år før. 5

6 2 Legat ansøgning Dette kapitel omhandler de forskellige aspekter ved at søge legater, lige fra at nde de forskellige legater, lave en god ansøgning, til hvad man skal være opmærksom på, hvis man bliver bevilget legater. 2.1 Legatliste Ansøgningen af legater er noget, der foregår over en lang tidsperiode, så det er vigtigt at nde et struktureret system til at holde styr på, hvilke legater, der allerede er søgt og hvilke, der mangler. Så lav en liste hvori du indskriver de legater, du vil søge, og lav eventuelt en separat liste med de legater du vil søge efter, at opholdet er startet. Når du skal lave din legatliste gælder det om at nde så mange legater som muligt. Og hvis du er i tvivl, hvorvidt du skal søge et bestemt legat så søg det. Det værste der kan ske er, at du spilder portoen, men hvis du bare får et enkelt af de tvivlsomme legater, så er portoen hurtigt indtjent. Så pas på at du ikke får indsnævret dine søgekriterier for meget, så du ikke udelukker de mere tvivlsomme legater. Det er klart, at man ved at søge så mange legater kommer til at investere mange penge bare i konvolutter og porto (vi brugte personligt over kr per person), men ud fra vores erfaringer kan det godt betale sig. Nedenfor er listet forskellige steder, hvor de forskellige legater kan ndes. Legathåndbogen (Kan lånes på biblioteket) alc/fonde/fonde.html (Primært for ingeniører) Søg uopfordret større virksomheder indenfor dit felt Undersøg om der ndes legater specikt for en by/område, hvor du har haft eller har tilknytning, såsom hvor du er opvokset. Er I ere der skal afsted sammen, kan I overveje at gå sammen og søge visse legater, der ikke uddeles til enkeltpersoner. Dette er dog kun noget, vi har overvejet, og vi har derfor ikke erfaringer med det. 2.2 Den gode ansøgning Noget af det vigtigste man skal huske, når man skal lave en god legat ansøgning, er at lave den overskuelig. Man skal huske på, at dem der bedømmer den kommer til at gennemse ere hundrede ansøgninger. Først og fremmest er det vigtigt, at man klarer sig gennem grovsorteringen, hvilket betyder, at din ansøgning og specielt forside skal være overskuelig. Den gode ansøgning kan bestå af følgende dele. 6

7 Forside (Overskuelig der viser indholdet af ansøgningen og skal have CPR-nummer) Motivationsansøgning (en sides tekst hvor du fortæller, hvorfor du skal have dette legat) Konto oplysninger Budget Ociel erklæring om optagelse Akademisk anbefaling (En anbefaling fra din vejleder/underviser eller anden person på uni) Forhåndsgodkendelse af ophold Karakterudskrift (Dine karakterer frem til hvor du er nu) Evt. ekstra anbefaling CV (Slut altid af med dit CV, der ligeledes skal være overskuelig og gerne kun fylde en side) I det følgende vil nogle af de overstående punkter blive uddybet. I bilag C kan et eksempel på en ansøgning ses. Husk det er vigtigt at lave ansøgningen personlig, så den repræsentere dig og skiller sig ud fra mængden. Forside Sørg for at man ud fra forsiden kan se, hvad der er af indhold i din ansøgning. Vis på denne måde at din ansøgning indeholder de rigtige dokumenter og kom på denne måde igennem grovsorteringen. Husk at skrive dit CPR nummer på forsiden eftersom dette skal bruges ved en eventuel bevilling. Motivationsansøgning Det er her, at du har mulighed for at forklare, hvorfor det lige er dig, som skal have legatet. Husk igen at dem, der bedømmer ansøgningerne, skal læse mange ansøgninger. Så sørg for at lave en velformuleret ansøgning, der fremhæver dig som person. Få evt. nogle venner eller familie til at læse din ansøgning igennem, og sørg for at have god tid, så du kan skrive på den over en længere periode. Det er ligesom at skrive en god rapport, det er ikke noget, man bare gør i første forsøg, det kræver mange iterationer. Du kan eventuelt opdele den, så du skriver, hvad du får ud af opholdet akademisk og personligt. Budget Enhver legatansøgning skal have et budget, der viser forventede udgifter og indtægter. Det er her vigtigt at lave et budget, som kan holde. Fonde vil hellere give dig et tilskud, hvis dit budget ser realistisk og fornuftigt ud. Sørg desuden for at lave referencer, hvor det er muligt for at underbygge dit budget. Gå ind på dit universitets hjemmeside og se, om du ikke kan nde et budget, som du kan tage udgangspunkt i. Husk at undersøge hvorvidt du skal betale undervisningsafgifter, eller om du kan få det hele dækket igennem samarbejdsaftalen eller SU (se mere info på CV Når man laver et CV er der to ting som er vigtige. For det første skal det være overskueligt. En måde kunne derfor være at dele cv'et op i punkter som: uddannelse, erhvervserfaring, kompetencer og hobbyer. Den anden ting der er vigtig er, at der ikke må være nogle huller. Det vil sige, at der ikke må være et år, hvor man ikke kan se, hvad du har lavet. 7

8 2.3 Ved bevilling af et legat Hvis du bliver bevilget et legat, sker det normalt på to måder. Den ene måde er, at fonden sender en check, som du så kan gå ned i banken og indsætte. Den anden er, at fonden sender et brev, hvor du skal bekræfte, at du endnu ikke har opnået dit budget og derfor stadigvæk er interesseret. Hvis dette er tilfældet, skal du indsende en bekræftelse samt kontooplysninger. I enkelte tilfælde, hvis der er tale om meget store legater, kan der være yderligere krav, der skal dokumenteres, såsom forsikring og indmeldelse i deres organisation. Men ligegyldig hvordan det sker, så vil der altid være et følgebrev, der beskriver, hvad du skal gøre for at modtage de bevilgede penge. Efter endt ophold er det normal kutyme at sende en kort rejserapport inklusiv det endelige regnskab til de fonde, du har modtaget penge fra. Men dette er også ofte beskrevet i følgebrevet, når du modtager et legat. 2.4 Skat og SU Det er vigtigt at understrege, at det følgende er skrevet ud fra vores erfaringer og viden, hvilket selvfølgelig kan have ændret sig, derfor anbefales det at undersøge, om reglerne har ændret sig. Hvis du får bevilget et legat, bliver det automatisk opgivet til skat via dit personnummer. Men når man modtager et legat til udlandsophold, er det normalt skattefrit, og har ingen påvirkning på din SU (kun hvis man får rigtig mange penge, skal man måske betale skat, og det kan få betydning for din SU). Andre gange bliver et legat opgivet som B-indkomst. Derfor skal man selv undersøge sin årsopgørelse for at se, om nogle af legaterne er opgivet som skattepligtige. Hvis der på din årsopgørelse f.eks. er opgivet, at du har modtaget legater for kr , og disse er opgivet som skattepligtige, skal du selv gå ind på og rette det til kr. 0. Der behøves i første omgang ikke at indsendes dokumentation for, hvorvidt pengene er brugt. Det skal dog senere kunne dokumenteres, at beløbet er blevet brugt til udlandsopholdet. Der ndes dog nogle standard beløb, der kan benyttes for at gøre det nemmere. For logi er beløbet kr. 189 per dag, og for kost er det kr. 440 per dag (disse beløb er fra 2008, men de stiger hvert år). Det vil sige, at man til et ophold på 5 måneder kan modtage legater for kr plus udgifter til undervisningsafgift, transport, forsikring og visum uden at betale skat. Det er derfor sjældent, at der skal betales skat af legater givet til udlandsophold. Hvis du har fået ere penge, end du kan dokumentere brugt via standard gebyrerne og ybilletter, kan du prøve at skrive yderligere udgifter på, såsom ny computer eller en bil til transport. Det er herunder vigtigt, at man argumenterer for, at det er en nødvendighed for at kunne gennemføre studieopholdet. Det er dog ikke sikkert, at Skat godtager sådanne udgifter. Men sørg for at gemme kvitteringer på de forskellige udgifter du har til opholdet, inklusiv eventuelle udgifter i Danmark. Så er der kun tilbage at sige held og lykke. 8

9 3 Meritgodkendelse Inden du tager på dit studieophold i udlandet, skal du ansøge dit studienævn om en forhåndsgodkendelse af dit semester i udlandet. Denne forhåndsgodkendelse bekræfter, at du kan få merit for dit semester, hvis det følges som beskrevet i forhåndsgodkendelsen. Forhåndsgodkendelsen vil du komme til at benytte i mange andre sammenhænge udover meritgodkendelse, såsom legatansøgninger og når du skal medbringe din SU til udlandet. Forhåndsgodkendelsen bygger på, at du kan opnå et vidensudbytte svarende til 30 ECTS point. Disse point kan opnås f.eks. ved at tage kurser med tilstrækkelig højt fagligt niveau og/eller lave et projekt. ECTS point er en europæisk point skala. Det er derfor vigtigt, at du kontakter Internationalt kontor, hvis universitetet ligger udenfor Europa, så en omregningsfaktor kan ndes. Det er en god idé at udarbejde din ansøgning i samråd med en vejleder (måske din vejleder på AAU i forbindelse med et evt. projekt i udlandet). Med ham kan du diskutere de relevante kurser, du kan vælge imellem. Hvis du også skal lave et projekt, så er det også en god idé at snakke om en fornuftig fordeling mellem antal kurser og størrelse af projektet. Det er vigtigt, at ansøgningen ikke udarbejdes for specikt. Du kan nemlig ikke vide dig sikker på, hvilke kurser, der udbydes, og hvilke du i sidste ende får. Derfor kan du f.eks. udarbejde en kursus pulje, som du regner med at vælge imellem. Husk at anføre hvor mange kurser du vil tage. Hvis ansøgningen beskrives for specikt, skal du ved de mindste ændringer, når du kommer til universitetet, underrette studienævnet. Bilag B viser et eksempel på en ansøgning om forhåndsgodkendelse. Når du kommer tilbage til AAU efter dit udenlandssemester, så skal du dokumentere overfor studienævnet, at dit semester har været fuldstændig meritgivende. Dokumentationen får du fra dit udenlandske universitet. Derfor er det også vigtigt, at hvis der sker store ændringer i forhold til din forhåndsgodkendelse under dit semesterophold, at du får underrettet studienævnet, mens du er i udlandet, så din forhåndsgodkendelse kan blive opdateret. Så sker der ingen misforståelser, når du kommer hjem igen, og dit semester kan blive fuldstændig meritgivende. 9

10 4 Bolig Med hensyn til at nde bolig afhænger det meget af, hvad man vil, samt om man er ere, der skal afsted, og som har lyst til at bo sammen. Vi vil dog anbefale, at man nder en bolig enten på campus eller indenfor 1 km, så du kommer til at opleve stemningen og kulturen, der nder sted på et større campus. Du kan starte med at undersøge dit udenlandsk universitets hjemmeside for at nde ud af hvilke muligheder, de tilbyder. Husk dog at de forskellige boligtilbud universitetet kan tilbyde, kan afhænge af, hvilken type studerende, du ender med at blive (udvekslingsstuderende, kandidatstuderende, visiting scholor osv.). Du kan se, hvilken type studerende du er på dit visum. På dit universitets hjemmeside bør du også kunne nde eksterne link til internetsider, hvor du kan søge bolig. Problemet med at nde en bolig hjemmefra udenom universitetet er, at det kan være svært at få et ordentligt indtryk af boligen ud fra en kort beskrivelse og et par enkelte billeder. Dermed ikke sagt, at det ikke kan lade sig gøre. Vi har dog hørt rygter om personer, der har betalt hjemmefra for at komme frem og opdage, at det var falsk reklame, og at der ikke var nogen lejlighed. Så pas på. Efter vores erfaring er de to nemmeste og bedste løsninger, enten at skae en bolig gennem universitetet, eller at vente med at nde din bolig, til du kommer frem. Nogle universiteter tilbyder midlertidig boliger, som du kan bruge, indtil du nder noget permanent. Ellers kan hostel/hotel benyttes de første par dage, indtil en bolig er fundet. Hvis du vælger selv at nde en lejlighed, kan det lade sig gøre at nde lejligheder, der er møblerede. Og personligt synes vi, at dette ville have været den bedste løsning for os, hvorfor vi også var parat til at give mere i husleje. Vi vil dog sige, at man rimeligt nemt og forholdsvis billigt kan møblere en lejlighed ved at tage i IKEA samt købe brugte møbler. Så pas på ikke at betale for meget for at få lejligheden møbleret. Hvis du skal til USA kan du eventuelt kigge på siden hvor du kan nde lejligheder samt brugte møbler, biler, cykler m.m. 10

11 5 Visum (specikt for USA) Hvis turen går uden for Europa, skal der ofte søges om visum. Informationen givet her angående ansøgning om visum er specik for USA. For oplysninger vedrørende visum til andre lande henvises der til Internationalt kontor. Ansøgning om visum til USA er næsten lige til - i hvert fald, når du har været igennem det. Der er utrolig meget information angående dette, så det kan være svært at nde ud af, hvor du som ansøger skal starte. Der er forskellige typer af visum til USA, men det visum studerende ofte får tildelt er et J1-visum, hvorfor informationen givet her, vil være specik for dette. Det er det pågældende udenlandske universitet, der bestemmer hvilket visum, du skal have. Et J1-visum har den ulempe, at du ikke kan arbejde i USA 2 år efter, du har studeret der. På Internationalt kontor kan der fås yderligere information vedrørende de forskellige typer af visum. Når du er blevet accepteret på dit ansøgte universitet, vil universitetet bede dig udfylde en såkaldt DS-2019 blanket. Efter at du har udfyldt denne blanket, skal den sendes tilbage til universitet. Herefter vil denne blive gennemgået af deres internationale kontor og blive sendt videre til de amerikanske myndigheder. Når den er blevet godkendt, bliver den sendt tilbage til dig, hvor du kan se, at du har fået et såkaldt SEVIS Identication Number. Dette nummer skal du bruge, når du skal betale et gebyr til den amerikanske Immigration and Customs Enforcement (ICE), som er en del af Department of Homeland Security (DHS). Du kan læse mere om dem på Gebyret er på $100 og kan betales på https://www.fmjfee.com/. Dette gebyr skal betales, og en kvittering (som du vil modtage cirka 14 dage senere) skal medbringes på den amerikanske ambassade i København. Når du har modtaget din kvittering, er du klar til at lave en reservation på den amerikanske ambassade. Du kan lave din reservation på checklist.htm. For at lave din reservation, skal du udfylde en DS-156 blanket online (kan ndes på hjemmesiden). Når denne er udfyldt, vil du med det samme blive tildelt et barcode number, som du skal bruge, når du reserverer en tid. På hjemmesiden er der en tjeck-liste, som du skal gennemgå nøje. I denne beder den amerikanske ambassade dig om, at indbetale kr. 700 på deres Jyske Bank konto (dette skal gøres ved en Jyske bank lial. Husk at medbringe kvitteringen på ambassaden). Ved besøget skal du have printet og udfyldt to blanketter: DS-157 og DS-158 (begge kan ndes på hjemmesiden). Og så skal du huske at have selvadresseret en mellemstor kuvert med påført kr. 76 i frimærker. Du skal medbringe passet til besøget. Det får du ikke igen den pågældende dag, men tilsendt i den frankerede kuvert indenfor cirka en uge. Det er vigtigt, at du husker at betale de to gebyrer og medbringer kvitteringerne, samt at du har udfyldt alle tre blanketter (og selvfølgelig også husker DS-2019 blanketten samt dit pas). Husk at gennemgå tjeck-listen på den amerikanske ambassades hjemmeside meget nøje. Hvis ikke alting er som det skal være, så kan du risikere, at de beder dig om at komme tilbage en anden dag. Og der er jo lidt langt fra Aalborg til København. 11

12 Guide til udlandsophold Aalborg 2008 A Eksempel på ansøgning om optagelse Application for 9th semester studies at the University of xxx Aalborg, xx.xx.xxxx Dear Sirs, My name is xxx, I am xx years old, and I am a student at the department of Electronic Systems at Aalborg University. I would like to apply to the 9th semester at the University of xxx in the fall of xxxx. My application contains the following: Motivation of Studying at xxx An Overview of My Past Curriculum Vitae Transcript - Copy of Bachelor of Science Degree Recommendation Letters xxx - Director of Studies and Chairman of the E-Study Board, Aalborg University xxx - Assistant Professor, Department of Communication Technology, Aalborg University xxx - Director of Studies, Study Advisory, Aalborg University xxx - Project Manager, Aalborg University xxx - Restaurant Manager, xxx, Norway Thank you in advance for your consideration. I am looking forward to hearing from you and if you need any further information please let me now at Sincerely xxx Address Denmark, DK Telephone: xxx 12

13 B Eksempel på ansøgning om forhåndsgodkendelse Til E-studienævnet Fredrik Bajers Vej 7 A Aalborg Ø Ansøgning om forhåndsgodkendelse for 9. semester studie på xxx. Mit navn er xxx, 7. semester xxx. Jeg har igennem xxx søgt om optagelse på xxx, på mit 9. semester og er blevet optaget. Jeg vil derfor søge om en forhåndsgodkendelse af mit studieophold og en fuldstændig meritgodkendelse. Jeg vil tage to kurser af hver ca. 3 units. Dette svarer til ca. 15 ECTS (1 unit = 2.5 ECTS). Jeg vil derudover lave et projekt på ca. 15 ECTS (resterende ECTS point op til 30). Kurserne vil blive evalueret på xxx, mens projektet vil blive evalueret af xxx, når jeg kommer tilbage på AAU. xxx vil være min vejleder på AAU, mens jeg er på xxx. Jeg vil herudover blive tildelt en vejleder på xxx. Puljen af kurser indenfor signalbehandling på xxx, har jeg gennemgået med xxx. Kurserne samt beskrivelse er vedhæftet. Jeg vil, når jeg kommer til xxx foretage mit endelige valg af kurser. Jeg håber, at Studienævnet vil godkende min ansøgning. Med venlig hilsen xxx CPR. nr.: xxx xxx, 7. semester Adresse Tlf. xxx 13

14 C Eksempel på legatansøgning Fondens navn Adresse Aalborg, 25. august 2008 Navn Adresse 9000 Aalborg, Denmark Mobil: XX XX XX XX CPR: XXX Ansøgning om støtte til udlandsophold i forbindelse med 9. semester på XXX, USA. Studieopholdet er i perioden 15. august 2008 til 15. januar 2009 Jeg vedlægger til denne ansøgning følgende dokumenter som bilag: Bilag 1 - Motivationsansøgning vedr. støtte til studieophold på XXX...2 Bilag 2 - Kontooplysninger...3 Bilag 3 - Budget...3 Bilag 4 - Officiel erklæring om optagelse på XXX...4 Bilag 5 - Anbefaling: Professor XXX, Aalborg universitet...5 Bilag 6 - Forhåndsgodkendelse fra studienævnet, Aalborg universitet...6 Bilag 7 - Karakterudskrift nuværende uddannelse...7 Bilag 8 - Anbefaling: Militæret...8 Bilag 9 - Curriculum Vitae Jeg håber I finder min ansøgning interessant, og at jeg kan komme i betragtning til legatuddelingen. Hvis I har yderligere spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig. Med venlig hilsen XXX Side 1 af 8 14

15 Bilag 2 - Kontooplysninger Støttebeløb kan indbetales på flg. Konto Reg: XXXX Konto: XXXXXXXXXX I XXX Bank Bilag 3 - Budget Alle beløb er udregnet ud fra en kurs på 5,05 kr. pr. USD 1 Udgifter: Flybillet til San Francisco, USA t/r 2 Kr Rejse 3 og indboforsikring Kr Boligudgifter 4 Kr Kost 5 Kr Studenter gebyrer 6 (dette er udover tuition-fee) Kr Personligt forbrug 7 Kr Bærbar computer Kr Transport Kr Studiematerialer, bøger samt Pc-værktøjer Kr Diverse kulturelle formål samt virksomhedsbesøg Kr Samlede omkostninger v. opholdet Kr Indtægter: 5 mdrs. SU 8 Kr mdrs. SU-lån 9 Kr Aalborg Universitet legat Kr Samlede indtægter v. opholdet Kr Underskud Kr d. 28/ Ca. pris fra Delta Air Lines 3 Opgivet af Gouda Rejseforsikring 4 $1115 pr. måned i 5 måneder opgivet på 5 $563 pr. måned i 5 måneder opgivet på 6 $7966 for et 9 måneder akademisk år 7 $260 pr. måned i 5 måneder opgivet på kr. til tøj kr. før skat (www.su.dk) og kr. pr måned efter skat kr. pr. måned: Side 3 af 8 15

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Rapport over udlandsophold ved University of California, San Diego, forårssemester 2012 Bo Galsgaard

Rapport over udlandsophold ved University of California, San Diego, forårssemester 2012 Bo Galsgaard Persondata Rapport over udlandsophold ved University of California, San Diego, forårssemester 2012 Bo Galsgaard Stud.Ing Bo Galsgaard, elektroingeniør studerende ved Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen.

Læs mere

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC)

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC) 25. SEPTEMBER 2013 FSV JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH Internationalt Center (IC) UNI VERSITET PLANLÆGNING HVORNÅR? Begynd planlægningen 1 1 ½ år før Kursuskataloger!

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg komme hen på Research Exchange?... 3 Hvornår kan man komme af sted?... 3 Hvad er?... 3 EC (Exchange Conditions)...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Udlandsophold University of California, San Diego

Udlandsophold University of California, San Diego Udlandsophold University of California, San Diego Personlige oplysninger Navn: Nicolai Heidemann Semester for ophold: Forår 2012 Universitet: University of California, San Diego E-mail: nicolaiheidemann@hotmail.com

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD 5. NOVEMBER 2012 RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Vejledning Fag i Danmark Fakultetsstipendiet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

Udlandsrapport Georgia Institute of Technology

Udlandsrapport Georgia Institute of Technology Udlandsrapport Georgia Institute of Technology Af Adam R. Jensen, efteråret 2014 Side 1 af 4 Motivation og planlægning Jeg havde længe haft lyst til at tage et semester i udlandet, og USA var et oplagt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Land: Tyskland Periode: Fra: 01.09.2012 Til:28.02.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION - Udveksling til Bangkok (12 uger) KORT OM THAILAND Thailand har bevaret sin egen kultur, som udspringer af den buddhistiske tro og er meget forskellig

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris Land: Frankrig Periode: Fra: August 2012 Til: December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra:1/2-2013 Til:1/7-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt

Læs mere

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Ansøgning Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har indgået en aftale med University of Tasmania (UTAS) om at kunne sende 4 studerende

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada Land: Spanien Periode: Fra: 20.08.11 Til: 01.02.12 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION SYDNEY

PRAKTISK INFORMATION SYDNEY PRAKTISK INFORMATION SYDNEY FORBEREDELSE PAKKEN Der vil i god tid inden afrejse blive inviteret til en forberedelsesdag, hvor du vil få lejlighed til at møde både studerende, der tidligere har været på

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01-02-2013 Til: 01-07-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

VELKOMMEN. EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik

VELKOMMEN. EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik VELKOMMEN EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik INDHOLD Hvem er EDU? Hvordan hjælper EDU? EDU vs. Udveksling Hvilke universiteter repræsenterer EDU? Hvordan gør du? HVEM ER EDU?

Læs mere

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT ANSØGNING TIL JØRGEN ESMERS MINDELEGAT GRUPPE B ARKIV KUPON SKRIV TYDELIGT Ansøgningens dato / År: Ansøgers CPR-nummer LÆS DEN GRØNNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT FØR DE UDFYLDER ANSØGNINGEN Navn I denne ramme

Læs mere

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET ST U D I E V E J L E D N I NG I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD OM VEJLEDNINGSCENTRET PÅ AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING

Læs mere

Rapport om udlandsophold - Et semester på University of Western Sydney

Rapport om udlandsophold - Et semester på University of Western Sydney Rapport om udlandsophold - Et semester på University of Western Sydney Navn: Stine Pedersen Motivation: Der var flere årsager til, at jeg ansøgte om at komme et semester på udveksling. En af grundene var,

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Jørgen er 75 år og folkepensionist. Da han er vanskeligt stillet økonomisk, har han tidligere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. i forbindelse

Læs mere

Studie-/ praktik ophold i udlandet

Studie-/ praktik ophold i udlandet Studie-/ praktik ophold i udlandet Marts 2009 PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland www.ucn.dk ucn@ucn.dk PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Indholdsfortegnelse Forord..............................................

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

Udlandssemester på The University of Queensland

Udlandssemester på The University of Queensland Udlandssemester på The University of Queensland Info: Alex Amâsa Olsen 23 år Studieretning: Maskin Ingeniør på DTU Bor: Kgs. Lyngby, Danmark ( skrivende stund i praktik I Sydney, Australien) Hvad: Udvekslingssemester

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: 010813 Til: 311213 Udvekslingsprogram: Nordplus

Læs mere

Study Abroad Semester på San Diego State University i Californien, efteråret 2012

Study Abroad Semester på San Diego State University i Californien, efteråret 2012 Study Abroad Semester på San Diego State University i Californien, efteråret 2012 Indledning Denne rapport omhandler et study abroad semester på San Diego State University(SDSU) i San Diego, Californien,

Læs mere

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 Temaet for optagelsesprøven er: Mødet mellem det moderne smykkefelt & 3D printeren. Forord For at kunne klare sig i smykkebrancen i dag

Læs mere

Evalueringsbrev. Trimester 1 Deakin University

Evalueringsbrev. Trimester 1 Deakin University Evalueringsbrev Trimester 1 Deakin University S12 Hold K, Julie Bredsdorff-Larsen Udvekslingsland: Australien Værtsinstitution: Deakin University Udvekslingsperiode: 10/3-2014 - 11/7 2014 Modul: Modul

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de La Laguna, Tenerife Land: Spanien Periode:

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til 3 efteruddannelsesophold for danske produktionsskolelærere i udlandet i foråret 2014.

Indkaldelse af ansøgninger til 3 efteruddannelsesophold for danske produktionsskolelærere i udlandet i foråret 2014. Indkaldelse af ansøgninger til 3 efteruddannelsesophold for danske produktionsskolelærere i udlandet i foråret 2014. PSF indkalder hermed ansøgninger fra produktionsskolelærere om deltagelse i efteruddannelsesophold

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Start Slut Kvittering Udbetaling Danmark har nu fået din ansøgning. Hvis vi har spørgsmål, kontakter vi dig. Ellers får du et brev, når vi har behandlet din ansøgning.

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Jeg tog derfor en sidste gang ud til ambassaden og fik det rigtige papir. Endelig var jeg klar til at tage af sted.

Jeg tog derfor en sidste gang ud til ambassaden og fik det rigtige papir. Endelig var jeg klar til at tage af sted. Den turbulente start Jeg havde official studiestart den 21. August med den løbende uge til introduktion, inden de første kurser startede d. 28. August. Alt var klar for mit vedkommende til at tage af sted,

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 På basis af erfaringerne fra en tidligere FRKDstudietur til USA og Canada samt ønsket om også at besøge Jill Clapperton,

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Nanyang Technological University, Singapore

Nanyang Technological University, Singapore Navn og studieretning: Skole: Trine Laustsen, Bygningsdesign Nanyang Technological University, Singapore Semester: 6. Semester, forår 2013 Telefon og E-mail: 28571612, Laustsen.99@gmail.com Motivation

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND Ansøgningsskema Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA Business Institute A/S, Vesterbro 18, 9000 Aalborg 1 Personlig information Fornavn Efternavn

Læs mere

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser.

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. Inden du går i gang med at udfylde ansøgningen, er det en god idé, at have gjort din dokumentation klar.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Guide til Indregistrering af Knallert som MC

Guide til Indregistrering af Knallert som MC En guide til registrering af Yamaha FS1 knallert som motorcykel. Der er allerede mange der har registeret deres Yamaha FS1 ere som motorcykler. På de følgende sider beskrives hvordan man gør det, nemt

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Rejsebrev fra Australien Udvekslingsperiode: Marts 2013 Juli 2013 Udveksling til: Melbourne, Australien Navn: Linda Lindholm Email: 165580@viauc.dk Hjem-institution: VIA University College, Viborg Holdnummer:

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax.

Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker at deltage på: Pre MBA Top Governance Personlig information Fornavn Efternavn Privatadresse Post nr.

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere