Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):"

Transkript

1 Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at næsteårs generalforsamling kan komme til at forgå på bakken sammen med afholdelse af arbejdsdagen. Det er rart at der er så mange der har anmeldt at de også deltager velkomst til vores revisor Jens-Otto Sonne. På sidste generalforsamling blev vi enige om at det var dør nr. der bliver brugt og ikke lejligheds nr. Året 2012 har igen været et meget hektisk år, med afslutningen af det nye tag samt nedtagning af fårehuset samt rørskade Arbejdsweekend: Efter en veloverstået arbejdsweekend hvor deltagelsen var stor, der blev lavet afløb fra det nye tag, haven foran hovedhuset fik den store tur. hvor der blev ryddet for ukrudt, der blev lagt et stort lag muld på. der blev renset/afrettet på flisegangene. der blev monteret nye lamper ved poolen og de 6 lamper der blev fjernet vil blive genbrugt der hvor der mangler, der er stadig brug for flere lamper, den gamle trampolin blev kørt til bofa og der blev opsat en ny. Der blev smurt med træbeskyttelse, nogen steder er muren blevet pudset. Vi takker for en god arbejdes weekend. Der er indkøbt en stige til fri afbenyttelse, den står nede ved pumpe huset, i rummet ved affalds containeren. Ophold på bakken: Under opholdet på bakken i flere måneder ser man hvordan de forskellige lejer benytter faciliteterne, der blev trykket meget på bruseren af børnene uden at der var nogen der gik under, med et stor forbrug af vand til følge, derfor har vi fået trykket udskiftet med en ventil der skal aktiveres hvis du vil bruge bruseren. Elektriker på lamper Vi har haft hjælp af en elektriker og et par ejer til at gennemgå udendørslamperne da der ikke var nået lys på den stribe lamper der går langs vejen lamperne var fyldt med myrer så det slog rælet fra, der er ved byggeriet lavet nået midlertidig el til skraldeskuret med et løs kabel fra en lampe, der er lavet en samling ved hjørnet af bygningen der er kun sat en tom flaske over, så der er lidt til den næste arbejdsdag ligeledes skal der graves omkring lamperne så flisen lampe står på bliver frilagt. Poolen Der er et vandspild fra poolen det er fra rørsystemet da vandet ikke synker når pumperne ikke kører, der er monteret en bimåler så vi kan se vandforbruget og slippe for at betale vandafledningsafgiften. Siden måleren er opsat er der brugt 29 kubikmeter Rummet ved affalds containeren har fået en gang olie.

2 Møder: Der har været afholdt møder hvor der er blevet drøftet hvad der skal ske med fårene, aftalen er jan Seerup har fået fårene fra dams. dette er for leje af får der kommer på græs i år 2013 og 2014 af Jan Serup. Skuret er fjernet vi fik en pris fra en vognmand der ikke var til at betale, da der var gips, isolering, plast og træ sammenblandet dette ville blive meget dyrt at aflevere på genbrugspladsen, hvorefter formanden har revet skuret ned samt fjernet materiellet, efter aftale med Hans Peter blev der fyldt på hans trailer som han har fjernet. Når huset var blevet fjernet blev også rotterne hjemløse og flytter op i stendiget og kloakkerne så der har været rottebekæmper på sagen. Der er kommet et tilbud på en oversigtsplanen printet på folie som lamineres for udendørs brug. Printet monteres på en skiltepylon print format 1000 x 1500 mm Pylon nedgraves/støbes fast ved indgang, det mente bestyrelsen at være for dyrt anslået pris ,00 kr. det havde været rart for de gæster der ankommer til bakken at de kunne orientere sig, da mange har svært ved at finde deres bolig. Ved vandskaden i lejlighed 18 blev vi klar over at den forsikring vi havde, var der dårlig dækning ned til 50 % når bygningen var fra år, og ingen dækning efter 40 år byggeriet er fra 1972, så der er ikke længer dækning på rørskade i nr Der er tegnet en ny bygningsforsikring med Bornholm Brand, de tilbyder samtidig at give 10 % rabat hvis halvdelen af ejerne har deres indboforsikring tegnet hos dem. Vi har alle fået et pænt brev fra Bornholms Regions kommunen med høring om bygning af en ny børnehave, vi aftalte at klage over deres beslutning men at det ikke ville give nogen ændring når kommunen har planlagt retter de bare lokalplane så det passer til det de vil bygge, der er en plantegning på det udsendte hvor der er en plantegning hvor fåre huset er aftegnet vi har stadig grunden stående, så der kan nu renoveres/bygges et nyt skur til opbevaring af materiel. Udestående arbejder er at få nedløbsrørene tilsluttet kloak, der er murværket ved de to vestlige gavle som vi har prøvet at reparere men som ikke holder, og der er også kommet frostspringninger ved lejlighed 33. så vi må forvente en udgift til håndværker, reparation af rørsystemet ved poolen, lovliggørelse af den udendørs el. Samt at der bliver malet/smurt plankeværk så det giver et godt helhedsindtryk. Investeringer ønske om opførelse af et nyt skur samt indkøb af en ny græsslåmaskine hvis vi have råd prisen for en ny maskine er kr. Men vi skal nok holde igen på ny investering da der stadig skal betales til taget og kassekreditten. Vandskaden: Vandskade blev opdaget da Gunner var over i november der var gulvet hævet i gangen så døren til badeværelset gik på, vi kontakter forsikringen der bliver aftalt at gulvet hugges op hvor fugtpletten er, røret var tæret og der kom vand under gulvet fra badeværelset ind til soveværelset. taksatoren beser skaden og det viser sig der ikke var nogen forsikring der ville dække skaden da byggeriet var over 40 år men ved hjælp fra tømmer og gamle tegninger blev vi enige om at bygningen var fra 1972 og vi kunne få 50 % dækket. Derefter bliver gulvet i badeværelset brækket op langs rørene og der kommer stadig vand inden fra muren, der bliver fortaget en termografisk undersøgelse for eventuel at finde lækagen uden held gulvet i stuen bliver fjernet ind til fyrrummet stadig uden resultat gulvet i værelset bliver fjernet og der er der flere huller på et 1½ tomme vandrør lige ved siden af var der sat en muffe på, da der har været hul i røret før, da de har

3 lavet den reparation, har de beskadige et kloakrør der har taget meget af det udstrømne vand. For at få fat på et brugbar stykke blev gulvet i værelset i nr. 1 brækket op og der kom det frem at der har været en slangevinder i væggen der var blevet fjernet der var blevet sat muffe på oppe i væggen, til bliver fjernet så er der et fast stykke der kan bruges. I gangen er der problem med at få fast stykker der kunne bruges. Der var tre af lejligheder der var beboet under arbejdet med store gener for dem, da der var lukket for vandet og varmen i flere perioder. Antenneforeningen: YouSee bliver nu betalt igennem administrator, i stedet for at det blev trukket på ejendomsskatten. Hjemmeside: Der er blevet oprettet en hjemmeside som administreres af Jørgen Eskildsen hvor vi har fået eget password til ejer logen på Vicevært: Tak til viceværten Jørgen Stender for godt samarbejde, Husk at Jørgen er ansat som entreprenør og derfor er der moms i det beløb han har fået udbetalt. Husk vores arbejdsdag maj 2013 Hvor møblerne skal frem og ordnes, trampolin og mål opsættes, opretning af flisebelægning, folden skal klargøres fjernelse af græs ved tråden, beskæring af buske og træer, der er til gene for udsyn og færden i området. Lampe stederne skal, renses for græs da myrerne går i lamperne. Males sokkel på gavlen og hvor der er blevet repareret. Skærver hvor der var gravet op foran porten. Opretning af skærver ved parkeringsplads og vej Der skal laves inddækning af rør ved gavl. Lamper til udendørsbelysning opsættes. Ved lejlighed 37 skal der laves afløb. Jeg tror jeg har været hele vejen rundt om det hele, så jeg vil slutte her med at ønske jer alle sammen i ejerforeningen Dams på bakken en rigtig god arbejdsdag, og en god sommer.... Referat fra generalforsamling i ejerforeningen Dams på Bakken Lørdag den 30. marts 2013 Pkt. 1 Valg af dirigent og referent

4 Revisor Jens-Otto Sonne blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen var lovligt varslet. 18 lejligheder var repræsenteret, (se deltagerliste på side 6) derudover deltog vores vicevært Jørgen Stender. Kirsten Carter påtog sig valget som referent. Pkt. 2 formandens beretning Svend Erik Jensen bød velkommen. Fortalte kort om arbejdet der blev udført ved sidste års arbejdsweekend og hvilke kommende arbejdsopgaver der ligger forude til dette års arbejdsweekend, som er maj Hvilke indkøb der har været i årets løb og hvilke opgaver/problemer der er blevet løst. Indkøb: Bl.a. en lang stige, som alle kan låne, bare man efterlader en seddel på hvem der p.t. har den i udlån (dør nr). Der er indkøbt ny trampolin. Div. Opgaver/Problemer: Problemer med lamperne rundt på området, hvor strømmen indimellem falder ud. Der har været hidkaldt en elektriker, årsagen er formentlig pga. af myrer, som bygger myretue i vores lamper. Det er en af opgaverne til kommende arbejdsweekend, nemlig at tilse lamperne. Der er arbejdet med vores kloakker, og der skal hyres en håndværker for at afslutte det endeligt, således at nedløbsrør bliver tilsluttet kloakken. Bruser ved poolen er blevet brugt til leg af gæster (børn), hvor vandet blot er tændt/slukket for sjov. Der er i stedet monteret en vandhane således, at man for at tænde, skal holde knappen inde hele tiden, så snart man slipper stopper vandet. Der er en utæthed i poolen når vandpumpen er i gang, så der er et større vandspild, men der arbejdes på at få det løst i løbet af sommeren, (når vejret tillader det). Vi skal ligeledes have malet vandstanden på væggene i poolen. Vedr. vores får, arbejdede vi på flere løsninger, det endte med at Jan Seerup købte vores får. Som betaling sætter han i 2013 og 2014 dyr på vores eng, enten kreaturer eller får. Fårehuset har vi revet ned, og der var en del rotter i området, så alle bedes holde øje med om de ser flere rotter. Der er undersøgt priser på en oversigtstavle, oversigtsplan i en stor størrelse, men den er p.t. for dyr i anskaffelse, kr. Der har været vandskade i et par lejligheder pga. gamle slidte rør, hvor forsikringen har været med inde over. Men pga af en dårlig forsikringspolitik, som kun dækkede rørskader indenfor de seneste 40 år, ville forsikringen ikke dække udgiften, men med hjælp fra vores tømrer, som beviste at det var fra 1972, (indenfor det 40 år), fik vi således dækket 50% af udgiften fra forsikringen.

5 Vi har valgt pr. 1. marts at skifte forsikring til Bornholms Brand, som er billigere og har bedre dækning af rørskader, med en selvrisiko på kr. Vi forventer desværre flere vandskader på de gamle rør, i lejlighederne Byggeriet vedr. ny børnehave har bestyrelsen gjort indsigelse imod, men det ser ikke ud til at det ændrer noget hos kommunen og efter planen, skulle byggeriet starte april i år. Opkrævningen fra Åkirkeby Antenneforening (TV udbyder YouSee), vil blive sammenlagt med vores fællesudgifter, i stedet for tidligere via ejendomsskatten. Der har været nogle frostskader på bygningerne, ved div. lejligheder, dør nr. 21, 1 og 33, der vil blive sat håndværkere på for at udbedre skaderne. Fremtidige investeringer, det er muligt, at lade fårehusets bund stå, så der kan laves et skur til materialer for dpb, f.eks. opmagasinering af div. (F.eks. en ønsket græsslåmaskine). En tak til vores Vicevært som fortsat er Jørgen Stender. Formandens beretning afsluttes med en bemærkning om, at foreningen er stadig fattig og endnu ikke har midler til at løse mange af de opgaver der kunne ønskes. Det vil formentlig se bedre ud og vi vil være på rette spor efter 2014, når nuværende gæld er blevet nedbragt. Formanden og bestyrelsen anerkendes for deres store arbejdsindsats. Spørgsmål til formandens beretning: Dør nr. 37 spørger til kloakken og det manglende arbejde dermed, da vandet har løbet indenom, og har givet vandskade indenfor i lejligheden. Formanden svarer, at der vil blive taget hånd om det til den kommende arbejdsweekend. Dør nr. 37 spørger om at det er muligt at beskære/fælde et par træer der står foran deres hus. Formanden svarer, at det burde have været foretaget i efteråret, men der har ikke været tid, det skal nok blive gjort. Pkt. 3 Årsregnskab budget 2013 Årsregnskab 2012 budget 2013 er tidligere udsendt til medlemmerne til gennemsyn. Fremlægges ved Revisor Jens-Otto Sonne fra Bornholms Revision. Der er ingen forbehold i regnskabet, så alt kan godkendes fra revisors side. Flg. Spørgsmål blev stillet til årsregnskab: - Samlet bankgæld, hvad består den af, hvornår forventes den nedbragt? (ultimo 2014) Målet er at få et positiv indestående og ingen gæld samt renteudgifter. - Kørselsudgifter, hvem er det til? (givet til viceværten og formanden) - Gammel oliebeholdning, da man gik over til fjernvarme, hvor blev det af? (solgt, kr)

6 - Spørgsmål til indkøbspost i forb. med fjernvarme. (Indkøbet er en fjernvarme unit). - Viceværten Jørgen Stenders ansættelse, er på timebasis året rundt. Ingen rydning af sne, som blev vedtaget sidste år, men spørgsmål til hvorfor så udgiften til Jørgens løn er stigende, når både pasning af får og snerydning ikke længere er arbejdsopgaver? Dertil svarede formanden, den løn vil blive højere endnu. Han bruger timerne på DPB. - Udgiften til YouSee vil blive fordelt over 3 gange årligt. - Regnskab over el og vand udsendes, der bliver aflæst vand 1. januar og el pr. 30. april. Jens Otto Sonde, gjorde opmærksom på, at vores fælles gæld, også giver mulighed for at trække renter fra på vores individuelle selvangivelse. Det er en rente der i henhold til forholdstal jf. fordelingstallene, er fradragsberettiget. (Referent mener, at revisionsfirmaet vil udsende en oversigt over, hvor meget hver lejlighed kan trække fra, ellers er det op til hver enkelt at finde ud af hvor meget man kan trække fra). Regnskab og budget vedtaget. Pkt. 4 Forslag fra bestyrelsen 1. Maling af plankeværk Forslaget der er lagt ud på hjemmesiden, vedr. maling af hegn og evt. efterfølgende opkrævning af kr. trækkes tilbage af bestyrelsen (arbejdet med maling af hegn skal dog stadig udføres af ejer). 2. Vedtægtsændringer Forslaget til ændringer kan ikke vedtages, da der ikke er nok fremmødte stemmer til generalforsamlingen. Derfor besluttedes det, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med kommende arbejdsweekend. Forslag tilsendt bestyrelsen fra medlemmerne. 1. vedtægtsændringer Det blev fremført, at det er af stor betydning at have ajourførte gode vedtægter, så vi som forening er dækket ind og kan forholde os til hinanden og foreningens problemstillinger. Det er ligesom bestyrelsens forslag, heller ikke muligt at vedtage denne foreslåede vedtægtsændring, da der ikke er nok fremmødte til at vedtage ændringerne. Det blev vedtaget, at der blev nedsat et udvalg (bestående af ejerne fra lejlighed, dør nr. 25, gerne med input fra øvrige medlemmer), til at lave et forslag til nye vedtægter, gerne med en forklaring, der fortæller ganske kort hvad de enkelte punkter betyder i klart sprog. Det fremsendes til den nye bestyrelse, som godkender og sammenfatter forslaget, hvorefter forslaget skal fremlægges på en kommende ekstraordinær generalforsamling,

7 2. Forslag fremsendt fra 4 lejligheder - Forhøjelse af gebyr for manglende deltagelse i arbejdsweekend. (Det blev vedtaget, at Bestyrelsen skal arbejde videre, med at finde frem til et beløb til forhøjelse af gebyret). - Vedligeholdelsesplan skal udarbejdes, for en given langsigtet periode. (Revisionen og Bestyrelsen udarbejder både en kortsigtet og langsigtet plan). - Mere synlighed for aflæsning af el og vand (Administrator udsender årlig aflæsning, foretaget af vicevært, til alle ejere). - Bestyrelsen blev opfordret til at udsende en liste, hvorpå medlemmerne kan skrive sig på, hvis de ønsker at stille deres arbejdskraft til rådighed, udover arbejdsweekend, mod at få dækket dokumenteret rejseudgifter. - Arbejdsplan udarbejdes af bestyrelsen eller et arbejdsudvalg, som laver en arbejdsliste over opgaverne der skal udføres i arbejdsweekenden, så det kan udsendes forinden den aktuelle weekend. - Fællesinternet er det en mulighed for DPB? P.t. synes det ikke at være attraktivt, men bestyrelsen kan vælge at undersøge det nærmere. - Oversigtsplan over hvor de forskellige lejligheder ligger, ligesom der ønskes en opslagstavle, hvor også andre opslag kan hænges op. - Overvejelse over hvor mange og hvor længe lamperne skal stå tændt på området. - Indkøb af større mængder maling (til hegn) er ønskeligt. Pkt. 5 Valg af formand Svend-Erik Jensen var på valg i år og blev genvalgt. Pkt. 6 valg af medlemmer af bestyrelsen: De 2 medlemmer, som har siddet længst var på valg i år: Birgit Hansen og Frank Gustavfson var på valg og ønskede ikke genvalg. De 2 nye bestyrelsesmedlemmer blev stemt ind og det er: Pia Parbst og Githa Jartoft Hans-Peter Jensen og Stina Kanø var ikke på valg og fortsætter. Pkt. 7 valg af suppleant: Kirsten Carter blev valgt ind og Jørgen Eskildsen afgår. Pkt. 8 Valg af revisor

8 Bornholms Revision v/ Jens-Otto Sonne genvalgt. Pkt. 9 Eventuelt Der blev gjort opmærksom på, at emner under eventuelt, kun kan drøftes, intet kan besluttes. Skal vi vente et helt år, for at beslutte på en ny generalforsamling, at arbejdsweekend og generalforsamling holdes samlet? Det er allerede besluttet, at den nye bestyrelse vil på deres først kommende møde, planlægge at afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor man beslutter at afholde endnu en ekstraordinær generalforsamling, med henblik på at få ændret vedtægterne i år, således at vi allerede til næste år kan afholde generalforsamling og arbejdsweekend samlet i én weekend. Diverse bemærkninger/ønsker: - disciplin, så ikke alt/unødig mail sendes rundt til alle. - Husordens regler efterlyses. (Det blev også fremført i 2012). - Dør og lejligheds nr., mulighed for at finde en løsning, så der ikke opstår forvirring omkring hvilke nr. der tales om, eller post sendes til forkert adresse (nr.). - Fast referent er ønskeligt. - Ønske om, at flere ville klage over ejendomsvurderingen er for høj, det er ikke rimeligt at vurderingen er så høj, da salgsprisen slet ikke matcher denne. Bemærkninger fra afgået bestyrelsesmedlem, Frank Gustavfson, der ønskede de nye medlemmer af bestyrelsen held og lykke med arbejdet, hav fokus på driften og økonomien samt udvikling på de forbedringer man måtte komme frem til i bestyrelsen. Kl afsluttede formanden generalforsamlingen

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere