DMstud.bladet. Fra studerende til lærer. Fribeløbet skal forhøjes. To år brugt på ingenting. Helge Sander ignorerer arbejdsgruppe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DMstud.bladet. Fra studerende til lærer. Fribeløbet skal forhøjes. To år brugt på ingenting. Helge Sander ignorerer arbejdsgruppe."

Transkript

1 DMstud.bladet To år brugt på ingenting Fribeløbet skal forhøjes Eliteuddannelser på vej nr. 1 februar 2008 Censorkorps er et fupnummer, siger dekan. Men hvor meget tjener studerende i dag? Helge Sander ignorerer arbejdsgruppe. s. 4 s. 6 s. 10 Fra studerende til lærer overnight s. 11

2 2 kort Danske studerende går på druk DMstud.bladet Binge-drinking er den engelske betegnelse for et alkoholforbrug, hvor man drikker relativt store mængder alkohol på én gang. Danske studerende er bevidste om sundhed, dyrker motion og ryger ikke. Men samtidig er de tilbøjelige til at drikke meget, især i weekenden, viser en undersøgelse af 548 førsteårsstuderende ved Syddansk Universitet. Det store alkoholindtag er især udbredt blandt mænd. Kvindernes sundhed er også truet, dog ikke af binge-drinking, men af stress. DM fagforening for højtuddannede Nimbusparken Frederiksberg Telefon Foto: Polfoto Redaktion: Mogens Tanggaard (ansvarshavende) Thomas Bøttcher (redaktør) Fra DM Studerende: Marie Rørdam Fenger Kasper Rasmussen Hans Schmidt-Nielsen Skribenter: Franciska Lee Beckett Maj Carboni Thomas Bøttcher Forsidefoto: Jesper Voldgaard Layout, produktion og tryk: Datagraf Oplag: ISSN: Annoncer: DG Media as Studiestræde København K Telefon Næste nummer af DMstud.bladet udkommer 26. marts. DM Studerende er sektoren for studerende læs mere på Ministerium lukkede øjnene for ulovlig brugerbetaling Videnskabsministeriet har igennem flere år vidst, at danske universiteter ulovligt har krævet brugerbetaling fra studerende i det såkaldte Erasmus Mundus-program. Det viser korrespondancen mellem ministeriet og universiteterne, som dagbladet Information har fået aktindsigt i. Allerede i 2005 blev ministeriet gjort opmærksom på, at universiteterne krævede op til kroner fra både udenlandske og danske studerende for den 2-årige Erasmus Mundus-uddannelse en EU-sponsoreret eliteuddannelse. Videnskabsminister Helge Sander hævder, at han først i oktober 2007 blev orienteret om sagen. Universitets- og Bygningsstyrelsen har nu pålagt universiteterne at betale de ulovlige gebyrer tilbage.

3 vi mener 3 Ingen hjælp til truede sprogfag på CBS Handelshøjskolen i København (CBS) skal ikke forvente et ekstra økonomisk tilskud for at redde en række sprogfag, som CBS ellers planlægger at nedlægge. Når uddannelserne udbydes på andre universiteter, er det ikke et nationalt problem, der skal løses med min indblanding, siger videnskabsminister Helge Sander. arrangementer nervøs? Hjertet begynder at pumpe løs, DMstud.bladet sveden DMstud.bladet pibler frem, samtidig med at munden bliver knastør. Og om lidt er det dig, der skal på... Bare rolig, det er helt normalt at blive nervøs, inden man skal fremlægge for holdet eller til eksamen. Kunsten er at vende nervøsiteten til egen fordel. Thorleif Rytz Gotved, konsulent ved DM, præsenterer nogle redskaber til at tackle nervøsiteten. Kom med hvis ellers du tør. Aalborg: Onsdag d. 12. marts, Studenterhuset, lok. 314 kl. 19-ca. 21.Tilmelding senest 7/3. Mail navn, studieretning og semester til KøbEnhavn & roskilde DMstud.netværk Netværkskoordinator er Stine Tornemand, som kan træffes på Århus Netværkskoordinator er Berit Marie Nilsson, som kan træffes på aalborg Hvis du læser på AAU og har lyst til at starte et netværk op, er du velkommen til at kontakte Kasper Rasmussen, næstformand for DMstud., på for at høre nærmere. odense Hvis du læser på Syddansk Universitet og har lyst til at starte et netværk op, er du velkommen til at kontakte Kasper Rasmussen, næstformand for DMstud., på for at høre nærmere. Alle råber i kor: Den 12. februar sendte DR2 en temaaften om netværk. Min første tanke var at slukke for tv et, men noget standsede mig. Måske en kombination af lysten til at se, hvordan emnet, i min forventning, blev slagtet af en omgang konsulentsnak, og så det faktum, at fjernbetjeningen ikke var til at opdrive. Men jeg blev glædeligt overrasket. Indslagene behandlede emnet sobert og viste uden for mange hurra-ord, hvad man reelt kan bruge sit netværk til. Men før denne klumme udvikler sig til en tv-anmeldelse, må jeg hellere nærme mig sagens kerne. Det er desværre blandt undtagelserne, at man i dag har en afslappet samtale om de studerendes hverdag, uden at nogen nævner alle disse famøse netværk: Facebook, Myspace, linkedin osv. Der er intet galt med at være repræsenteret i mange forskellige fora, men det er italesættelsen om at netværke 24/7, der virker anmassende og irriterende. Hvad er der lige pludseligt sket? Før bølgen networking ramte os, havde folk da slet ikke netværk og venner, de snakkede med? Måske brugte vi bare andre ord. Venner, der forbinder venner folk, der kender nogen, der kender nogen. Metoderne er ens, blot er de i dag bundet sammen af ordet netværk. Det skal ikke føles som en tvang eller noget negativt at networke. Det er bare at snakke med andre mennesker, man deler interesser med. Der er god fornuft i at networke og få opbygget en base af venner og bekendte. Ikke fordi man skal nasse på dem for at kæmpe sig frem i verden, men for at få udvidet sin horisont og blive klogere. Denne klumme skal selvfølgelig ikke ende uden at gøre lidt ufin reklame for DM Studerendes netværk. Vi har netværk i de større byer, der mødes hver måned for at lave arrangementer og foredrag. Foredragene er gratis, og hvis nogle har lyst til at networke og har fået blod på tanden til at prøve selv at lave noget, så findes kontaktnumre andetsteds på denne side. Så netværk løs derude, men bare tag det roligt. Det går nok alligevel. Hans Schmidt-Nielsen Formand, DM Studerende Netværk!

4 4 Sagen er jo den, at på RUC og i Aalborg bruger man de to år på at lære ingenting dekan på Århus universitet kalder censorkorpsets kvalitets-sikring af eksamen på landets universiteter et fupnummer. Universiteterne skal opmuntres til at gribe ind over for lange studietider. Derfor har regeringen sammen med Socialdemokraterne og DF taget 370 mio. kroner 8 pct. af universiteternes samlede taxameterbevilling og lagt dem i en bonuspulje. Universiteterne får penge fra puljen, hver gang en studerende gennemfører sin uddannelse på normeret tid plus ét år. Dermed har universiteterne med ét slag fået et stærkt økonomisk incitament til at interessere sig for gennemførelsestiderne. Men begejstringen for aftalen varierer betragteligt fra universitet til universitet nøjagtigt som de gennemsnitlige studietider. På Aalborg Universitet (AAU) kaldes ordningen fornuftig. Her er de studerende hurtigere end deres kammerater i Århus og København, og AAU har allerede høstet en kontant millionbonus fra den hidtidige pilotordning. Rektor Finn Kjærsdam tildeler projektformen på AAU æren for det pæne resultat. Man kan sige, at der er et kollegialt pres i en projektgruppe for at blive færdig i modsætning til når man er alene og måske vælger at udskyde eksamen med et halvt år for lige at få læst lidt mere på emnet, siger han. KvaliTETEn går FløjTEn Dekan ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet (AU) Svend Hylleberg vil ikke afvise, at projektformen har en positiv indvirkning på studietiden. Men årsagen til afvigende studietider skyldes først og fremmest at kvaliteten af uddannelserne og kravene til de studerende er vidt forskellige fra AU til AAU, mener han. Sagen er jo den, at på Aalborg Universitet og på RUC bruger man de første to år på at lære ingenting. Tiden bruges til basisundervisning og almindeligheder, hvorimod man i Århus fra dag ét lærer ting, der kan bruges til noget. Men de høje krav på AU og den tilsvarende høje kvalitet i uddannelserne vil med taxamenter-bonussen blive sat alvorligt under pres, mener dekanen, for universiteterne belønnes for at sænke kvaliteten og det vil blive konsekvensen. I det øjeblik, hvor institutionerne får flere penge for at gøre flere studerende færdige, vil vi se eksaminer, som er lettere at bestå, for det er den hurtigste og mest effektive måde at udnytte bonusordningen på. Det vil ikke ske gennem direkte pression af undervisere eller gennem ordrer fra oven, men der er ingen tvivl om, at det vil ske. Alternativet er færre penge og dermed færre ansatte, siger Svend Hylleberg. opgør med café-kultur Men den køber AAU s rektor ikke. Det er snarere specialerne, der nogle steder er to-tre år undervejs, der vil blive hurtigere færdigskrevet.

5 af THomAS BøTTcHer FoTo: AU-FoTo 5 første Svend Hylleberg, dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, rusker op i en gammel diskussion: Uddannelserne i Århus er bedre end de tilsvarende på Aalborg Universitet. Det her vil føre til et kulturopgør i først og fremmest Århus og København, men også på humaniora heroppe i Aalborg, hvor der er lidt den samme café-kultur, hvor man snakker og snakker, læser nogle flere bøger og måske overvejer at udskyde afleveringen af specialet et halvt år for at gøre det en tand bedre. Ifølge Finn Kjærsdam er der ingen fare for, at bonussen vil føre til sænkede krav til de studerende. Det sørger den eksterne censur for. Men det synspunkt afviser Svend Hylleberg som pure ønsketænkning. Censorkorpsets kvalitetssikring er jo det rene fupnummer. Lad mig komme med et eksempel: Hvis man vil have de studerende til at bestå et fag, så afhænger det selvfølgelig af, hvor meget man kræver af pensum. Men det er sandelig også et spørgsmål om, hvor godt man forbereder de studerende til eksamen. Nogle steder er det fx populært at angive en masse spørgsmål, man vil stille til eksamen, hvorefter man så bruger rigtig meget tid på at gennemgå svarene. Hvem skal kontrollere det, siger han. Censorformanden for økonomi, Hans Ejvind Hansen, mener, at Århus-dekanen skyder over målet. Som censor har han kun få gange oplevet misbrug. Ingen kan bestride, at man kommer langt med forberedelse. Men censorerne har jo mulighed for og stiller også spørgsmål i yderkanten af de behandlede eksamensspørgsmål for dermed at få en fornemmelse af, om man ramler ned i et sort hul af viden, siger han. hurtigere gennem studierne Danske universitetsstuderende skal være hurtigere til at gennemførere deres studier. I dag er det kun 16 pct. af de færdiguddannede kandidater og 35 pct. af bachelorerne, som består deres uddannelse på normeret tid. Derfor har regeringen sammen med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti besluttet at belønne universiteterne med en særlig færdiggørelses-bonus, som udløses hvis en studerende gennemfører sin uddannelse på normeret tid plus ét år. 8 pct. af den samlede taxameterbevilling bruges til formålet. Andre initiativer retter sig direkte mod de studerende, fx tidsfrister for aflevering af speciale, ret til hurtigere reeksamen og bedre studievejledning. Fra 2009 belønnes de studerende også karaktermæssigt, hvis de starter på en videregående uddannelse senest to år efter fx gymnasiet.

6 6 af THomAS BøTTcHer Cafe Verde i København. en stor caffe latte koster 30 kroner. er man studerende, får man 10 pct. i rabat. med en gennemsnitlig indkomst og SU-lån har man kroner om måneden før huslejen er betalt. Det giver mulighed for at bo noget dyrere end på de billigste kollegier. med mindre man foretrækker at sidde fast på café og studere. Det koster på Verde 810 kr. om måneden i kaffe inkl. rabat. men så er der også fri internetadgang. Har du dyre vaner? regeringen vil forhøje fribeløbet for, hvor meget man må tjene ved siden af su en. Kritikere frygter, at mere arbejde vil betyde mere studiefrafald. men studerende er faktisk gode til ikke at arbejde for meget. Der mangler hænder på arbejdsmarkedet, og landets studerende skal levere en del af løsningen. Ved at hæve fribeløbet for, hvor meget man må tjene ved siden af SU en med kroner om måneden, regner regeringen med at rekruttere det, der svarer til fuldtidsstillinger. Selvom der er tale om en forholdsvis beskeden forventet effekt, har reaktionerne fra universiteter og studerende været skarpe. For regeringen har forinden lanceret initiativer, der skal forkorte studietiderne på universiteterne, herunder blandt andet skrappere regler for specialeskrivning. På den ene side vil man have de studerende til at arbejde mere ved siden af på den anden side skal de blive hurtigere færdige med studierne. Det hænger ikke sammen, lyder kritikken. FÅ rammer grænsen Studenterrådet på Københavns Universitet frygter, at de studerende kommer til at arbejde mere end de 15 timer om ugen, som ifølge regeringens beregninger vil være effekten af forslaget. Regeringen forestiller sig nemlig, at studerende tjener 120 kroner i timen, og det er for højt sat, siger studenterrådet, der forudser, at mere arbejde vil være ensbetydende med mere frafald fra studierne. Men måske overvurderer politikerne og universiteter de studerendes behov og lyst til at arbejde mere. Ifølge tal fra SUstyrelsen er det nemlig kun omkring 20 pct. af alle udeboende SU-modtagere, der tjener det, man må, inden for den nuværende fribeløbsgænse. Langt det mest almindelige billede af en studerende, der går på en videregående uddannelse, er en, der får SU, og som tjener lidt ved siden af, men så lidt, at man faktisk kan få fuld SU hele året, siger økonom i Danske Bank Las Olsen, der har set på tallene for DMstud.bladet. bo billigt undgå arbejde Tallene viser, at 13 pct. af alle udeboende SU-modtagere tjener mindre end kroner om måneden, hvilket betyder, at de reelt ikke har arbejde. Blandt dem, der tje-

7 FoTo: martin SøBy 7 ner mere end kroner om året, er gennemsnitsindkomsten kroner, hvilket er en hel del under fribeløbsgrænsen. Lever man alene af SU samt stipendium, har man i alt kroner om måneden. Og det beløb kan man faktisk godt overleve på, mener Las Olsen, især hvis man er indstillet på at leve spartansk og kan nøjes med at bo fx på et billigt klub- eller kollegieværelse. Kan du bo i et kollegium, hvor du betaler ca kroner i husleje inkl. forbrug, så ser dit budget sådan set meget fornuftigt ud. Med forsikringer oven i er der stadigvæk kroner til rådighed om måneden. Og selvom det måske ikke er noget festbudget, svarer beløbet nogenlunde til, hvad bankerne vurderer, at en almindelig person skal have til rådighed til mad, personlig pleje, tøj, tandlæge, fornøjelser osv. for at få tingene til at hænge sammen. Der er dog også en gruppe af studerende, for hvem SU og stipendium langtfra er nok. 20 pct. af SU-modtagerne tjener mere end kroner om måneden, og 7,9 tjente så meget, at de skulle betale penge tilbage. Det er da også primært blandt disse grupper, at regeringens forslag vil få en betydning, mener Las Olsen. su-fakta Kun 70 pct. af de indskrevne studerende ved universiteterne modtager SU. 13 pct. af alle udeboende SU-modtagere har en indkomst ved siden af på under kroner om året, hvilket vil sige, at de næppe har arbejde af nogen art. Blandt studerende over 30 år er andelen 30 pct. Blandt dem, der havde en indkomst på mindst kroner, er gennemsnitsindkomsten pænt under det lavest mulige årsfribeløb på kroner i 2006, hvor tallene stammer fra. 15 procent har en indkomst på mindst kroner ud over SU en. 12,5 pct. af SU-modtagerne på videregående uddannelser har fravalgt en eller flere måneders SU og dermed forhøjet fribeløbet. 7,9 pct. af alle støttemodtagere tjente i 2006 for meget og skulle derfor betale SU-penge tilbage. En gennemsnits-tilbagebetaling er kroner. 48,8 % af tilbagebetalingerne er på under kroner. 3,9 pct. er på kroner eller mere. kilde: SU-styrelsen og Danske Bank Øresundskollegiet på Amager. Her koster et værelse på 18,5 m kroner i månedlig leje. måske er det her, man finder nogle af de 13 pct. af alle udeboende SU-modtagere, der ikke arbejder ved siden af studierne. efter betalt husleje, skat og indboforsikring er der kroner tilbage i rådighedsbeløb. måske ingen fest, men helt fattig er man nu heller ikke. Det er man ifølge københavns kommune først, hvis rådighedsbeløbet er på højest kroner.

8 8 af maj carboni Sådan sælger du dig selv i et CV En arbejdsgiver kigger måske kun på dit cv i 10 sekunder. derfor skal det være skarpt, målrettet og overskueligt. her kan du se, hvordan du laver et cv, der sparker døren op til en jobsamtale. gør det overskueligt Et CV er som en opslagsbog. Det skal være let for arbejdsgiveren at finde frem til de oplysninger, som vedkommende leder efter. Derfor skal et CV være struktureret, kort, præcist og præget af fakta. Gør gerne lidt ud af opsætningen, men undgå at bruge farver (det bliver sikkert kopieret i sort/hvid alligevel). Hav god plads mellem afsnittene, og brug fx punktopstillinger, underoverskrifter, fremhævninger og stikord, hvis du vælger at uddybe vigtige punkter. Et CV kan fx indeholde: kontaktinformation, resumé, faglige kompetencer, personlige kompetencer, ansættelsessteder, uddannelse, kurser, udlandsophold, it-kundskaber, sprog samt oplysninger om fritid og familie. En passende længde for studerende/nyuddannede er ofte 1-3 sider, men det er meget individuelt. målret dit cv opdel EFTEr KompETEncEr EllEr ÅrsTal Et kompetence-cv har fokus på faglige kompetencer, ansvarsområder, opgaver og resultater. Det kan være en fordel for nyuddannede, fordi man kan bringe de kompetencer frem, som man har fået gennem sit studie, fritid og andet. Man kan også inddrage personlige kompetencer. Et kronologisk CV har fokus på, hvor man har været ansat hvornår. Specielt hvis man har meget erhvervserfaring, gør det CV et overskueligt. Man kan evt. blande de to typer CV ved at skrive 3-4 linjer om de kompetencer, man har opnået under de forskellige job og uddannelser i det kronologiske CV. Det er en god idé at lave et brutto-cv til dig selv, hvor du oplister de forskellige aktiviteter, du har lavet gennem livet (job, frivilligt arbejde, uddannelse osv). Ud fra det kan du så udvælge de ting, der er relevante for det konkrete job, du vil søge. Overvej hvilke kompetencer jobbet kræver, og hvilke af dem du har. Sørg så for at arbejdsgiveren ikke kan overse netop de kompetencer, når vedkommende gennemlæser dit CV. Signalerer overskrifterne på dine kompetencer fx det rigtige i forhold til jobbet? Måske skal dit ordvalg drejes en lille smule, for at det giver mening i den aktuelle jobsammenhæng. Kilder: Thorleif Rytz Gotved, kommunikationskonsulent i DM Som medlem af DM har du mulighed for at få feedback på dit CV. Enten ved at booke en tid hos DM s Kompetence & Karriereafdeling eller ved at møde DM, når vi afholder CV-tjek på universiteterne. Læs mere på dm.dk/cvtjek lav ET resumé Beskriv på omkring fire linjer, hvad der er det helt særlige ved din person og de kompetencer, du har. Det skal selvfølgelig målrettes det arbejde, du søger. Ved at skrive et resumé eller en kort profil får du et CV, som også kan stå alene uden en ansøgning. Det kan være nyttigt, hvis du for eksempel bruger dit CV i netværksarbejde. vis personlighed Det er vigtigt, at det er de faglige kompetencer, der er i fokus i dit CV, men lad gerne din personlighed stråle igennem. Man kan overveje at beskrive sine personlige kompetencer er man fx arbejdsom, humoristisk eller kreativ? Det kan også være, at dine fritidsinteresser har givet dig nogle kompetencer, som er relevante for jobbet. Er du sportsudøver på konkurrenceplan, kan det give en indikation af din vilje og evne til at gå efter et konkret mål. Hvis man har en anderledes hobby eller har haft et bemærkelsesværdigt job, kan det desuden pirre arbejdsgiverens nysgerrighed og vise, hvad det er for en person, man sidder over for. Hvis læseren tænker: Her er en person, jeg virkelig gerne ville møde, er man nået langt.

9 Karrieredagene 2008 Til dig som snart er færdiguddannet Karrieredagene henvender sig til dig, som er på sidste del af studiet eller nyuddannet. På messen kan du møde en masse forskellige virksomheder og dermed udbygge dit netværk til potentielle arbejdsgivere. DM deltager naturligvis også, og neden for kan du se hvilken stand, du kan møde os på. På standen kan du få rådgivning om løn- og ansættelsesforhold, få kigget dit cv igennem, høre mere om DM s mange netværk eller få en generel snak om dine jobmuligheder. Læs mere på dm.dk/messeklar Tirsdag 4. marts kl i Aalborg Gigantium Stand 27 Onsdag 5. marts kl i Århus Hotel Radisson SAS Stand 22 Torsdag 6. marts kl i Odense SDU Idrætshallen Stand 17 Fredag 7. marts kl i København Øksnehallen Stand _DMstud.indd 1 14/02/08 10:47:13

10 10 Uvenner? jens oddershede beskylder Helge Sander for at holde ham og den øvrige arbejdsgruppe om eliteuddannelser for nar. Sander ignorerer råd om eliteuddannelser FoTo: ScAnPix videnskabsministeren vil have eliteuddannelser, som går stik imod anbefalingerne fra den arbejdsgruppe, som han selv har nedsat. modellen skaber a- og b-uddannelser, lyder kritikken. Skal nye eliteuddannelser reserveres til enkelte studerende, der skal følge særskilte toårige eliteforløb? Det er en rigtig dårlig idé, lyder det samstemmende fra repræsentanter fra landets studerende, dekaner og rektorer. Alligevel har videnskabsminister Helge Sander (V) valgt netop den model til den statsfinansierede eliteuddannelse, som universiteterne kan vælge at starte til sommer. Dermed ignorerer han anbefalingerne fra den arbejdsgruppe, som han selv har nedsat. Jeg synes, det er at holde os for nar, når Helge Sander lader hånt om alt det arbejde, der er blevet lavet, og vælger at skrotte vores forslag uden kommentarer, siger Jens Oddershede, der er rektor på Syddansk Universitet og formand for Rektorkollegiet. Som et led i regeringens globaliseringsstrategi nedsatte videnskabsministeren i marts 2007 en arbejdsgruppe med Rektorkollegiet og Danske Studerendes Fællesråd (DSF), der blandt andet ud fra internationale erfaringer skulle udforske forskellige modeller for eliteforløb. Studieture til universiteter i Holland, Tyskland og England viste, at der var dårlige erfaringer med særskilte kandidatforløb for elitestuderende, fortæller dekan på Syddansk Universitet Henrik Pedersen, der var med i arbejdsgruppen. Derfor var vi var meget ærgerlige over, at det var den model, som ministeren valgte, siger han. gode ErFaringEr med brede EliTEForløb Erfaringerne fra udlandet viser, at det er svært at tiltrække studerende til eliteuddannelserne, hvis man isolerer dem fra de andre studerende i specielle forløb. Samtidig giver denne model ikke nogen særlig afsmitning på resten af universitetet, fordi de elitestuderende er adskilt fra resten. På den måde opnår man ikke at hæve det generelle uddannelsesniveau på universiteterne, mener dekan Henrik Pedersen. Han og resten af arbejdsgruppen var til gengæld begejstrede for en anden model, som flere af de udenlandske universiteter bruger: Den såkaldte honours-model, hvor % af en årgang, der er de bedste eller mest engagerede, får mulighed for at erstatte fag på de ordinære studieordninger med mere krævende og udfordrende kurser eller moduler sideløbende med deres almindelige studium. Det giver et langt større tilbagespil fra de elitestuderende til de andre studerende, fordi de ikke adskilles fra hinanden, siger Henrik Pedersen. Universiteterne i Tyskland og Holland oplever, at de elitære kurser bliver så populære blandt de studerende, at de vælger at gøre dem tilgængelige for alle studerende. Derefter må de finde på et nyt kursus for elitestuderende. På den måde bliver elitekurserne eksperimenterende i forhold til indhold og studieform og er derfor med til at højne niveauet for uddannelsen generelt.

11 af maj carboni 11 EliTEKandidaTuddannElsEn I regeringens globaliseringspulje er der frem til 2009 afsat 25 mio. kr. til udvikling og udbud af eliteuddannelser for særligt dygtige studerende. Universiteterne kan vælge at udvikle en toårig elitekandidatuddannelse eller et erhvervsorienteret eliteforløb som tilvalg. På elitekandidatuddannelsen følger de studerende et særskilt forløb, der er adskilt fra de ordinære studerende. Der stilles høje krav om karakterer og faglighed til studerende, der søger ind på uddannelserne, ligesom der kan stilles ekstra krav til deres motivation og modenhed. FoTo: lars Horn Vi syntes, at honours-modellen var en rigtig god måde at gøre noget for alle studerende på, samtidig med at have specielle tilbud til de bedste studerende. Det var noget, som vi virkelig brændte for. Derfor er vi også rigtig kede af, at man valgte at se bort fra at indføre den mulighed i Danmark, siger Henrik Pedersen. FrygT For a- og b-hold I DSF frygter man, at modellen med særlige toårige kandidatuddannelser reserveret til elitestuderende vil føre til A- og B-uddannelser på universiteterne, fordi man skiller særlige studerende ud, der får bedre vilkår end resten. De elitestuderende får for eksempel deres omkostninger betalt, når de skal deltage i konferencer og workshopper i udlandet, og får langt mere tid med deres vejledere. Når man får et elitehold, der bliver forfordelt i forhold til de andre studerende, kan man frygte, at det kan tage motivationen fra de studerende på de almindelige uddannelser, siger Jeppe Mulvad Larsen, uddannelsesordfører i DSF. Også Jens Oddershede er nervøs for, at de særskilte toårige eliteforløb vil skabe et dårligt studiemiljø. Når få studerende bliver lukket ind på særlige hold med høje adgangskrav, får de ligesom et skilt på ryggen, hvor der står elitestuderende. Det giver et skel mellem de studerende, som hverken er fremmende for studiemiljøet eller optimalt for at tiltrække flere studerende til universiteterne, siger han. Den brede honoursmodel vil til gengæld have en positiv effekt på de studerende, fordi det er et frivilligt forløb, som alle med evner og engagement kan deltage i, mener Jens Oddershede. Eliten af eliten Allerede på ottende semester skrev hun videnskabelige artikler og holdt oplæg på en konference på Stanford University. Som elitestuderende må Anne-Kathrine arbejde dag og nat i perioder, men hun føler sig privilegeret, for hendes studium er også som en hobby for hende. Jeg synes ikke, at der var optimale vilkår for at fordybe mig på den almindelige overbygning på Kommunikation. Som elitestuderende arbejder jeg nu tæt sammen med en kompetent professor, som har en stor viden om det område, som jeg interesserer mig for, siger Anne-Kathrine Kjær Christensen. Hun er én blandt tre udvalgte studerende, der kom ind på det første semester på eliteuddannelsen Persuasive Design på Aalborg Universitet. Mens Universitets- og Bygningsstyrelsen netop har inviteret landets universiteter til at oprette statsfinansierede toårige eliteuddannelser på kandidatniveau, har 14 eliteuddannelser allerede set dagens lys i Ålborg. Med titlen som elitestuderende følger der muligheden for at deltage på internationale konferencer, ekstra vejledning, få studerende til en forelæsning og tæt samarbejde med top-forskere inden for ens felt. Til gengæld er kravene store. Man skal være forberedt på at indgå i en debat om emnet hver gang. Der er forventninger om, at man yder en ekstra indsats og får en høj karakter til eksamen, men det giver mig bare ekstra motivation, siger Anne-Kathrine Kjær Christensen.»

12 12 fra teori til praksis... Eliten af eliten mindre socialt studiemiljø Det eneste minus ved at være elitestuderende er ifølge Anne- Kathrine, at det er mindre socialt. På den almindelige kommunikationsuddannelse havde jeg en større social omgangskreds, men her er jeg bundet til få mennesker. Samtidig skriver jeg opgave alene. Derfor er det vigtigt, at man selv gør noget for at arrangere nogle ting uden for studiet, siger Anne-Kathrine. Det er dog ikke altid, at der er tid til at se venner og familie, for i perioder på flere måneder arbejder Anne- Kathrine stort set i døgndrift. Alligevel føler hun sig privilegeret. Eliteuddannelsen giver mig mulighed for at beskæftige mig med det, jeg allerhelst vil. På den måde er mit studie også min hobby, siger Anne-Kathrine. Eliteuddannelserne på aalborg universitet For at komme ind på en eliteuddannelse på Aalborg Universitet skal man mindst have et 12-tal i sit bachelorprojekt. De elitestuderende arbejder mere koncentreret og dybere med en række specialiserede emner og bliver tilknyttet én vejleder, der er international ekspert inden for det område, som uddannelserne dækker. De eksisterende eliteuddannelser i København og Aalborg har hidtil været finansieret af universiteternes egne midler, men fremover vil de blive belønnet med kroner pr. elitestuderende. Fra studerende til lærer overnight I et helt år har Marie studeret brugere af MySpace og Last.fm i et speciale på Aarhus Universitet. Hun har haft tankerne begravet i musikteori og receptionsanalyser, og sammen med makkeren Uffe har hun været igennem op- og nedture under arbejdet med specialet, der blev afleveret kort før jul en måned efter estimeret afleveringstid. Da Marie afleverede specialet, så hun frem til at holde en afslappende jul efterfulgt af jobansøgninger og ansættelsessamtaler. Troede hun. For det skulle vise sig at blive helt andre ting, Marie skulle tage sig til i det nye år. direkte ud i job Dagen efter aflevering af specialet bliver Marie ringet op af sin specialevejleder, der spørger, om hun ville være interesseret i at undervise på universitetet. Jeg nåede ikke at få følelsen af, hvad skal jeg nu, fortæller Marie, der straks blev ansat som ekstern lektor på Medievidenskab på Aarhus Universitet. Her underviser hun to førsteårshold i receptionsanalyse. Et fag, hun selv anvendte i sit speciale. Jeg har altid gerne villet undervise, og her er der en rigtig god mulighed for at prøve det, siger Marie, der

13 DMstud.bladet følger specialestuderende Marie Rørdam Fenger. Vi følger Marie i skrivefasen, ved afleveringen, i den efterfølgende jobsøgning, og når hun sidder i sit første akademiske job. Her er 4. og sidste del i serien. af FrAnciSkA lee BeckeTT FoTo: jesper VolDgAArD 13 gik fra at være studerende til ansat som ekstern lektor på under et døgn. Marie underviser seks lektioner om ugen, og derudover arbejder hun som kommunikationsmedarbejder på Alexandra Instituttet, hvor hun også tidligere har været ansat. Samlet set kommer hun næsten op på fuld tid. EngagEmEnT vigtigt Nogle ville nok se det som en dræber at skulle beskæftige sig teoretisk med et fag, de netop har knoklet med i et speciale. Men ikke Marie. Jeg er helt sikkert ved at være træt af musikteori, som mit speciale handler om. Men jeg synes virkelig, det er spændende at beskæftige sig med receptionsanalyse, og det var netop analysedelen ved vores speciale, jeg brændte mest for, siger Marie, der ikke er nervøs for men spændt på det nye job. Jeg er spændt på at se de studerendes tilgang til faget, og jeg vil gøre mit for at vise, at jeg er engageret. For det er jeg i høj grad. Jeg har selv oplevet undervisere, der virker, som om de meget hellere ville bruge deres tid på at forske. Det var virkelig et turn-off, siger Marie. Det er allerede sjovt at se, hvor meget andet arbejde end undervisning de ansatte har. Ud over at være en faglig vejleder er der en masse praktisk arbejde, man skal varetage. Det er man blind for, når man er studerende. Underviserne gør faktisk meget for at undgå, at de studerende får arbejdsbyrder koncentreret på bestemte tidspunkter, fortæller Marie. Hvordan føltes det at aflevere speciale? Virkelig godt. Men også lidt mærkeligt efter alle de måneder bare at slippe det. Hvad er den største udfordring, du står over for lige nu? At få de to job til at spille sammen uden at arbejde for meget. Hvad ser du mest frem til i år? Foråret, lys og grønne blade. Med tre ord hvordan er arbejdslivet? Travlt, udfordrende og sjovt. måske drømmejob I sit uddannelsesforløb har Marie, som så mange andre humanister, ikke haft et klart billede af, hvad hun på sigt skal beskæftige sig med. Hun kan derfor ikke sige, hvad hendes drømmejob er. Det vil vise sig, om det at undervise på universitetet er drømmejobbet for mig. Nu har jeg muligheden for at prøve det af i en periode og se, om det er noget for mig, siger Marie, der ikke havde forestillet sig, at hun skulle fortsætte sin gang på universitetet. Det bliver fedt at opleve universitetet som en arbejdsplads og ikke bare som en undervisningsinstitution.

14 14 arrangementer FusionEringsForvirring? Århusianske uddannelsesinstitutioner Århus: Tirsdag d. 1. april kl i Studenterhus Århus Pr. 1. januar 2007 voksede Århus Universitet sig pludselig meget større. Hvordan ser AU ud her et år efter fusioneringen? Arrangør: DM studerende. Der vil være gratis sandwiches. nye dm ansigter på ruc DM har ansat to nye studenteransatte på RUC. Det er Julia Hunt, der læser sprog og kulturstudier, samt Anette Ansholm Kløve, der læser hum-basis. Har du forslag til arrangermenter, er du velkommen til at kontakte Julia og Anette på besøg dm på sdu Træffetid på DM's kontor mellem studenterbutikken og lokale U1 er hver tirsdag mellem 11 og 12. Kom og få mere information om fx DM s netværk, lønstatistikker for færdiguddannede, studieforsikring, studiekonto m.m. Du er også velkommen til at kigge forbi hvis du har forslag/ideer til medlemsarrangementer på SDU. Kontakt evt. DM s studenteransatte Jesper Nielsen Krogh på Behold bare studiejobbet når du bliver færdig med din uddannelse og optages i MA. Men husk at få en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver, hvis arbejdet er på deltid - ellers kan du ikke få supplerende dagpenge. Magistrenes Arbejdsløshedskasse Mimersgade København N ma-kasse.dk Vil du ikke fortsætte i dit studiejob, skal du både have opsagt og fratrådt jobbet, inden du bliver optaget i MA. Ellers skal vi give dig tre ugers karantæne for selvforskyldt ledighed. Fyrer din arbejdsgiver dig, fx i forbindelse med at du bliver færdig med uddannelsen - eller er jobbet tidsbegrænset - får du ikke karantæne, når du stopper. Magistrenes Arbejdsløshedskasse - vi kender dit arbejdsmarked ma-kasse.dk

15 af ingrid STAge, FormAnD For Dm den skarpe 15 FoTo line reen OK-forhandlinger er vigtige også for dig Forhandlinger om fornyelsen af overenskomsterne er næppe det første, man som studerende kaster sig over. For som studerende kan man ikke stemme om resultatet, og den direkte interesse i aftalen synes ikke oplagt. Men også studerende bør interessere sig for de igangværende forhandlinger. For de handler i høj grad om, hvordan det danske arbejdsmarked skal udvikle sig. Overenskomsterne er med til at forme fremtidens akademiske arbejdsmarked. Det private arbejdsmarked kommer sandsynligvis til at tiltrække flest akademikere. Men Danmark kan ikke klare sig uden et velfungerende og attraktivt offentligt arbejdsmarked. Det er samspillet og mobiliteten mellem den offentlige velfærdsstat og det private arbejdsmarked, der har medvirket til at give Danmark så gunstig en økonomisk position. Men det er ved at være sidste udkald for de offentlige arbejdsgivere, hvis de fortsat vil kunne tiltrække de bedste kandidater. For lønningerne for offentligt ansatte akademikere er sakket agterud i forhold til det private arbejdsmarked. Det viser blandt andet DMs lønstatistik. Samtidig er den større tryghed og en bedre reguleret arbejdstid, som man tidligere kunne forvente i et offentligt job, blevet undermineret gennem de seneste år. Løn og arbejdsforhold skal derfor forbedres væsentligt, hvis stat, regioner og kommuner ikke skal komme til at mangle højt kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Og den situation har ingen glæde af, hverken privat eller offentligt ansatte. For DM er situationen på uddannelses- og forskningsinstitutionerne et særligt opmærksomhedsområde. Det er indholdet og kvaliteten af uddannelserne, der har bragt Danmark i en international førerposition. Det er kandidater, der har fået en solid forskningsbaseret uddannelse, der har videreformidlet den nyeste viden til offentlige og private virksomheder og medvirket til at skabe et dynamisk, innovativt erhvervsliv. Men de senere års nedskæringer har nu sat kvaliteten af vores uddannelser under pres. Stillinger forsvinder i spare- og effektivitetsrunder eller afløses af tidsbegrænsede stillinger. Der bliver færre timer til undervisning og forskning, fordi tiden går med ansøgninger, målinger og registreringer. Eller til at indfri politikernes ønsker om at omsætte alle tanker til fakturaer. Tilsyneladende har politikerne erkendt, at der er problemer. Men de har valgt en forkert vej ud af problemet. Isolerede eliteuddannelser er ikke løsningen. Der skal i stedet satses på, at samtlige udannelser skal kunne tages på eliteniveau, sådan som det står skrevet i universitetsloven: universiteterne skal give uddannelser til det højeste internationale niveau. Det lader sig naturligvis kun gøre at opretholde denne verdensklasse, hvis man kan tiltrække de bedste forskere og undervisere ved at tilbyde en konkurrencedygtig løn og anstændige arbejdsforhold. Det må studerende og ansatte have en fælles interesse i. Derfor er OK-forhandlingerne også afgørende for studerende.

16 UDgiVerADreSSereT maskinel magasinpost id-nr: AlT HenVenDelSe, DAnSk magisterforening, Tel: Lær mere læs mindre, Håndbog i effektiv studieteknik Af Ragnar Hatlem, Akademisk Forlag, 192 sider. Håndbog i studieteknik og bekæmpelse af janteloven Lær mere læs mindre. Titlen lyder smart, måske lidt for smart for en bog, der hævder at være en praktisk vejledning i studieteknikker. Og selvom (eller måske netop fordi) der er tale om et genoptryk af en gammel sag fra 1992, emmer bogen af en entreprenant tilgang til tilværelsen med sproglige klicheer som livet er et gør det selv projekt. Ingen kan nægte dig dine drømme, og med gode indlæringsmetoder og en effektiv brug af tiden kan dine drømme blive til virkelighed, hedder det endvidere. Men hvilke indlæringsmetoder får vi da tilbudt? Jo her det så, at man faktisk må nikke anerkendende, for over 190 sider formår den lille håndbog at bevæge sig fra det helt overordnede ud i den konkrete og praktiske vejlednings mindste detaljer. Emnerne spænder over fx læseteknik, tilgang til forelæsninger, læsegrupper, tekstmarkering og notatteknik, opgaveskrivning, og der er masser af guldkorn at hente. Fx bliver der i forbindelse med læseteknikker viet en del plads på øjets bevægelser. Øjets ophold ved et ord på en linje er en art fixering, og dem skal man undgå for mange af. De skal også være så korte som muligt. En årsag til lang fixeringstid er faktisk, at mange læser teksten højt inde i hovedet. Men det er faktisk muligt at læse uden at bruge stemmen! Et andet godt råd: undgå at fixere øjet yderst på linjen, for det reducerer læsetempoet. Prøv engang, det virker faktisk. Læser du for langsomt, vil du også opleve hyppige tilbagespring. Hvorfor? Jo fordi den langsomme læsning fokuserer mere på ordene end på indholdet. Altså, læser du langsomt, har du sværere ved at fatte det, du læser. Der er et utal af tilgange til studieteknikker i bogen, men hovedvægten falder på de ovenover nævnte. Som antydet bliver der desuden ofret ikke så lidt plads på argumenter om livsudfoldelsens påvirkning af indlæringen. Og forfatteren lægger ikke skjul på sine synspunkter: Bekæmp jantelovens bud, skabt af små menneskers misundelse og krav til konformitet, lyder det et sted ud fra argumentet om, at manglende tro på egne evner og muligheder for mange studerende er et større problem end manglende evner. Så derfor: Drop nej-menneskerne. Undgå kontakt med dem, der er negative overfor dine ideer og drømme. Rådet er hermed givet videre. tb

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE Du er akademiker. Du har knoklet dig til viden og udviklet dig til unik, kvalificeret arbejdskraft. En værdifuld ressource, der vil bruges og selv yder en indsats for, at det

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiekultur Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 97% (N=393)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 94 Kvinde 299 Svar i alt 393 35 Er du: 3 25 2 15 299 1 5 94 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE DU ER AKADEMIKER. DU HAR KNOKLET DIG TIL VIDEN OG UDVIKLET DIG TIL UNIK, KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. EN VÆRDIFULD RESSOURCE, DER VIL BRUGES OG SELV YDER EN INDSATS FOR, AT DET

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur De nyuddannede på arbejdsmarkedet En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur Ledernes Hovedorganisation Moment Oktober 2006 1 Indledning...2 Sammenfatning...2

Læs mere

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke Nyuddannet Af Nana Lykke AALBORG på vinger Det allerførste hold cand.psych. er er nu udklækket fra Aalborg Universitet. Men tro ikke at disse førstefødte skal lære at gå de flyver allerede FOTOS: MICHAEL

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Uddannelsesreformen 2013

Uddannelsesreformen 2013 Uddannelsesreformen 2013 Torsdag den 18. april blev SU-reformen færdigforhandlet. Resultatet blev en reform, der på mange punkter ligner regeringens oprindelige reformudspil. På enkelte områder er der

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013

JA Nyhedsbrev onsdag den 20. marts 2013 JA Nyhedsbrev giver dig friske nyheder fra foreningen, de faglige og sociale netværk samt en kalender, hvor du kan tilmelde dig vores arrangementer. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev, så klik her JA Nyhedsbrev

Læs mere

Snart bachelor Snart kandidat

Snart bachelor Snart kandidat MA - København MA - Aarhus Studiestart Mimersgade 47 Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 2200 København N 8000 Aarhus C 70 20 39 71 70 20 39 71 Færdiguddannet 4 / 8 Færdiguddannet 5 / 8 MA - Odense Slotsgade 21B,

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Studerende og erhvervsarbejde

Studerende og erhvervsarbejde 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 2 3 EN SU TIL AT LEVE AF SU en er grundlaget for den lige adgang til uddannelse for alle, uanset opvækst og

Læs mere

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet Husdyrvidenskab 1 2 PRODUKTIONSDYR

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email MA - København MA - Aarhus STUDIESTART Mimersgade 47 Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 2200 København N 8000 Aarhus C 70 20 39 71 70 20 39 71 ma-kasse.dk Færdiguddannet 4 / 8 Færdiguddannet 5 / 8 MA - Odense

Læs mere

Videregående visioner - Politikpapir godkendt oktober 2007

Videregående visioner - Politikpapir godkendt oktober 2007 Videregående visioner - Politikpapir godkendt oktober 2007 - de studerendes bud på fremtidens uddannelser Vi er som studerende på vej mod en ny verden. En verden, hvor information, viden og uddannelse

Læs mere

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Matematik-økonomi 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Hvorfor skal jeg vælge Matematik-økonomi? 4 gode grunde ligger lige for: 1. Du bliver

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede er din genvej til fagligt fællesskab, inspiration og nye muligheder. Du kan bruge netværkene til at inspirere dig

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER STUDERER IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ FORDI............................................................................\

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7 Karrieremesser 2009 To undersøgelser af CA a-kasse Februar og marts 2009 1/7 Hovedresultater På messe for at få job Mere end 3 ud af 4 studerende deltog på messen for at få et overblik over deres fremtidige

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Jordbrugsøkonomi. En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling. Jordbrugsøkonomi

Jordbrugsøkonomi. En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling. Jordbrugsøkonomi d e t n at u r - o g b i o v i d e n s k a b e l i g e fa k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Jordbrugsøkonomi En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling Jordbrugsøkonomi

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere